Verksamhetsberättelse 2015 Civilförsvarsförbundet Västerbotten Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015 Civilförsvarsförbundet Västerbotten Innehåll"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 Civilförsvarsförbundet Västerbotten Innehåll Vår värdegrund... 2 Våra medlemmar... 2 Kurser och utbildningar:... 2 Distrikts- o förbundsmöten:... 2 Slutord... 2 Bilaga 1: Civilförsvarsförbundet Skellefteå Bilaga 2 Civilförsvarsförbundet Umeå Bilaga 3 Civilförsvarsföreningen Bjurholm... 5 Bilaga 4 Årsrapport för Hörnefors civilförsvarsförbund Bilaga 5 Hänt under 2015 i Robertsfors Bilaga 6 Civilförsvarsförbundet i Dorotea Bilaga 7 Södra Lappland Bilaga 8 Vindelns Civilförsvarsförening Bilaga 9 Vännäs... 14

2 Vår värdegrund Civilförsvarsförbundets verksamhet vilar på en demokratisk och ideell grund. Verksamheten genomsyras av de åtta värdena meningsfullhet, säkerhet, kunskap, hopp, ansvar, mod, respekt och omtanke. Våra medlemmar Civilförsvarsförbundet är ingenting utan sina medlemmar! Genom utbildningsinsatser och informationsspridning, genom frivilliginsatser, genom att verka för fler hjärtstartare i samhället mm gör de skillnad för sina medmänniskor. Ibland genom ett aktivt medlemskap och ibland enbart stödjande men alla är lika välkomna och viktiga. Kurser och utbildningar: Instruktörsfortbildning 14 april Umeå FRG-ansvarigfortbildning + grundutbildning FRG-ledare september FRG-stabsutbildning 30 maj Örnsköldsvik FRG-övning/utbildning Västerbotten/Norrbotten/Västernorrland/Jämtland augusti 2015 Grannsamverkan Vinliden/S Lappland Grannsamverkan Malå Grannsamverkan Selet/Vännäs 2:7 uppdraget Din trygghet : 49 utbildningstimmar med 607 deltagare Distrikts- o förbundsmöten: Stämma samt extrastämma Styrelsemöten: mars, maj, september och december Förbundsstämma oktober Övrigt: Erfarenhetsutbyte skogsbranden i Västmanland 16 januari: 44 deltagare från Länsstyrelse, länets kommuner och frivilligorganisationer Fortbildning för FRG i Norra Regionen 17 januari: 70 deltagare från FRG i de 4 nordligaste länen Försörjningsberedskap, samarbete LRF och Vuxenskolan Umeå 10/2 och Skellefteå 11/2 samt Tavelsjö/Umeå 4/5 Stora Nolia 1-9 augusti Jorden och Skogen i Stan september Volontärutbildning 1-5 Umeå i samarbete m Medborgarskolan och Röda Korset Regionmöte Umeå 9 november Krisberedskapskonferens Länsstyrelsen 8-9 december Slutord Civilförsvarsförbundet Västerbottens styrelse vill härmed tacka alla medlemmar, instruktörer och FRG-medlemmar för det fina arbete ni lagt ner under verksamhetsåret Å styrelsens vägnar Per Wehlin, ledamot

3 Bilaga 1: Civilförsvarsförbundet Skellefteå 2015 Verksamhetsberättelse Antal medlemmar 84 betalande medlemmar 31/ Styrelse Toseef Javaid, ordförande 2015 Lena LundmanWestberg, sekreterare Lars Norman, kassör Rune Erngrund, ledamot Lars Johansson, ledamot Sune Hedström, suppleant Ulla Paavola, revisor Ellen Norén, revisorsuppleant Karin Långdahl, valberedning Annelie Dahlberg, valberedning Julia Lundman, valberedning Övriga uppdrag Karin Långdahl, webbansvarig Aktiviteter Styrelsemöten: 4 styrelsemöten, kick-off-möte för styrelsen, årsmöte 31 mars Medlemsaktiviteter: utbildningar o träffar som medlemmarna blivit inbjudna till FRG: grundutbildning av medlemmar, fortbildning av medlemmar (VAKA, MSO), information Brinken, planeringsmöten med kommunen, medverkan på Motormässan i Clemensnäs, gemensam utbildning/övning för de 4 norra länen på Gumboda Hed, arbete med Varannan Vatten på Stadsfesten och Trästocksfestivalen Utbildningar o kurser: 20 timmar självskyddskurser, 4 timmar utbildning i 72 timmar, 19 timmar betalutbildning (hlr o första hjälpen), en utbildningscheck (hjärtstartare) Övrigt: Medverkan på Jorden och skogen i stan i Umeå, medverkan på Vitbergets dag, medverkan på Nolia i Umeå, möten fritidskontoret, möten Trygghetsforum, möten Medborgarskolan Toseef Javaid Lena LundmanWestberg Lars Norman Sune Hedström Rune Erngrund Lars Johansson

4 Bilaga 2 Civilförsvarsförbundet Umeå2015 Verksamhetsberättelse Styrelse Per Runespång, ordförande 2015 Susanne Alger Norman, kassör Per Wehlin, ledamot Hannah Fromheden, ledamot Frida Fjellström, suppleant Jan Forsmark, suppleant Roger Larsson, revisor Ewa Larsson, revisorsuppleant Instruktörer: Jan Forsmark och Cathrine Svedlund Aktiviteter Styrelsemöten: 4 styrelsemöten, kick-off-möte för styrelsen, årsstämma. Medlemsaktiviteter: utbildningar o träffar som medlemmarna blivit inbjudna till FRG: grundutbildning av medlemmar, fortbildning av medlemmar (KFI-skador, MSO, HLR), planeringsmöten med kommunen, gemensam utbildning/övning för de 4 norra länen på Gumboda Hed. Skarp insats i form av iordningställande av ett tillfälligt flyktingboende samt intervjuer med volontärer till kommunens flyktingboenden. Utbildningar o kurser: Enligt Janne och Cathrine Övrigt: Medverkan på Nolia i vid musikgalan Umeå Live och vid Noliamässan i Umeå.

5 Bilaga 3 Civilförsvarsföreningen Bjurholm Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av Sven-Lennart Johansson, ordförande, Kurt-Ivan Sandberg sekreterare, Ronny Falk kassör, Mari Andersson v. ordförande, Stig H Gustafsson, Dan Abrahamsson och Gunnar Sandberg. Suppleanter: Marianne Olofsson och Sven-Mikael Svensson. Verksamhet HLR-kurser Tyvärr har föreningen inte haft några HLR kurser detta år eftersom MSB för de kommande fem åren har lagt över den verksamheten till Röda Korset. Vårdagen den 5 maj Vi var på plats, tillsammans med krisrådet, lördagen den 5 maj. Då var det kallt och blåsigt så det var inte mycket folk ute på byn den dagen, men vi visade hjärtstartaren och informerade om föreningens verksamhet till dem som vågade sig ut i blåsvädret. Tack vare det nyinköpta tältet kunde vi fullfölja dagen. Krisrådsdag för åk 7 och SFI Strax efter höstens skolstart, den 25 augusti, så ordnades krisrådsdagen upp vid skytteområdet. Den vänder sig i första hand till eleverna i årskurs 7, men där även eleverna på SFI deltog. Vi hade två stationer, den ena den traditionella eftersöksövningen och den andra en information om HLR med hjärtstartare, där vi fick hjälp av Kurt-Olov Hellman från föreningen i Hörnefors. Dagen blev väldigt uppskattad, både av grundskoleeleverna och SFI. Iordningsställande av flyktingboende. Bjurholms kommun fick i uppdrag att ställa iordning ett masslogiboende för flyktingar. En insamling av nödvändigt material verkställdes av Bjurholms kommun. Vi blev då kontaktade av kommunen för att frivilliga resurser skulle hjälpa till med att ta emot och transportera det som kom in. Sammanlagt elva medlemmar från föreningen ställde upp och jobbade. Tack vare det arbetet fick vi också två nya medlemmar i föreningen. Boendet blev inte taget i anspråk men är färdigställt förutom vad gäller brandskyddsreglerna. Distriktsmöten Sven-Lennart, Hans-Olov Olofsson och Lars Lindqvist var våra representanter till Umeå på distriktets årsmöte. Det har också varit ett antal telefonmöten som Sven-Lennart deltagit i. Han har också deltagit i fem möten med distriktsstyrelsen. Nolia Även i år ansvarade föreningen för två dagar vid Civilförsvarsförbundets Hitta vilsecentralen där den mesta verksamheten bestod i att skriva telefonnummer på barnen och att förse både hundar och människor med vatten. Krisrådet

6 Anita och Sven-Lennart har varit föreningens representanter på de sammanlagt tre träffarna med Bjurholms krisråd. Medlemsantalet Antalet medlemmar är stabilt, dvs kring 85. Nya medlemmar är alltid välkomma i föreningen. Marknadstält Som redan framgått av en punkt ovan så har föreningen köpt in ett marknadstält att använda vid mässor och andra aktiviteter. Redan vid vårdagen visade det sig att investeringen var vettigt eftersom det regnade och blåste ordentligt då. Medlemsaktivitet Årets medlemsaktivitet förlades till restaurang Pärlan i Örträsk. 32 medlemmar hörsammade inbjudan där Caroline Helmersson och Kurt-Ivan Sandberg informerade om den aktuella flyktingsitutationen och hur kommunen arbetar för att klara den. Föreningsbidraget Föreningen har begärt en träff med Bjurholms kommun för att diskutera konsekvenserna av det indragna föreningsbidraget. Tyvärr har vi än inte blivit kallade till den träffen Balåliden den 14 februari 2015 Sven-Lennart Johansson Kurt-Ivan Sandberg

7 Bilaga 4 Årsrapport för Hörnefors civilförsvarsförbund 2015 I dag består föreningen av 185 medlemmar. Vi har minskat medlemsantalet även i år. Våra medlemmar är i huvudsak äldre och barnfamiljer. När en förälder med barn säger upp sitt medlemskap, förlorar vi även barnen som ingår i familjemedlemskapet. Detta får stor effekt för föreningen. Våra instruktörer, Lars Blomqvist, Ola Andersson, Curt-Olov Hellman och Janne Forsmark har haft ett relativt lugnt år. Förbundet har fått klart mindre utbildningsuppdrag från MSB. Den HLR utbildning som varit förbundets dragplåster har helt tagits bort som kostnadsfri utbildning. De utbildningar som ändå genomförts har bedrivits i hela länet. Även i år fick förbundet i uppdrag att genomföra en information under namnet 72 timmar. Vi informerade om vilka åtgärder som medborgarna måste vidta första 72 timmarna vid en katastrof. 7 självskyddskurser har genomförts under året. Ca 100 personer har deltagit i utbildningen. Hemsidan ( fortsätter vi att uppdatera på ett bra sätt. Curt-Olof har lagt ner stort engagemang och tid för att bygga upp en bra hemsida. Vi arbetar på att få en levande hemsida med bilder och bra information. Vi tar gärna emot tips och bilder till hemsidan. STYRELSELEDAMÖTER Hedersordföranden Ola Andersson Ordf Kurt Johansson Curt-Olof Hellman Ledamot / Vice Ordf Rune Vernersson Gun Jonsson Ledamot / Sekreterare Raymond Eriksson Sven-Erik Bergström Ledamot / Kassör Jan Forsmark Ledamot Inge Törnlund Suppleant Britt-Mari Andersson Suppleant Lars Blomqvist Suppleant REVISORER Birgitta Brändström Christin Holmgren Hans Jonsson ers VALBEREDNING Kurt Johansson (sammankallande) Barbro Gunnarsson Mats Karestål Verksamhet 2015

8 Våren/sommaren 12/3 kl årsmöte i skolans matsal. 75 personer mötte upp och bidrog genom sina synpunkter i att föra föreningen och dess arbete vidare. Lars Blomqvist valdes till mötesordförande. Efter årsmötet bjöd föreningen på kaffe och semla. 9/5 genomfördes Civilförsvarsförbundets Dag. I år ställde vi upp tältet vid Coop. Vi bjöd på kaffe. Syftet var att informera om civilförsvarsförbundets verksamhet och de utbildningar vi kan erbjuda. FRG genomförde en Hitta Vilse stig i parken. En ganska låg besöksfrekvens under de två timmar verksamheten pågick. Dock lyckades vi värva 7 nya medlemmar till föreningen juni genomfördes SkogsNolia för sista gången här i Hörnefors. Tillgången på avverkningsbar skog gör att den flyttas till trakten av Robertsfors. Detta är ett stort arrangemang som distriktet är ansvarig för men där föreningen har genomfört hela arrangemanget. Nytt för i år var den tjärtillverkning som Mats tog initiativ till. En uppskattad verksamhet och vi sålde en hel del tjärburkar. 13 medlemmar var engagerade under 3 dagar. En eloge till alla som ställde upp och gjorde detta till en minnesvärd vecka. 30/5 genomfördes våravslutningen även i år vid bruksområdet. Glädjande att många medlemmar deltog. Syftet med denna våravslutning är att under trevliga förhållanden träffas och umgås. I år genomförde vi hästskokastning, pilkastning, memory och bränna av snöre. Även i år bjöds deltagarna på hamburgare. Stort tack till styrelsen samt Kurt J, Karin J och Elisabeth B som stod för matlagningen. 11/7 Rundviksdagen och 17-18/7 Nordmalings marknad. Styrelsen planerade att delta i båda arrangemangen, men av olika anledningar blev det inte så. Styrelsen känner att vi måste kraftsamla en del för att få igång verksamheten i Nordmaling. Vi hoppas kunna genom stöd från styrelsen aktivera medlemmar från Nordmaling. Hösten 1-9 augusti Stora Nolia i Umeå. Ett arrangemang som distriktet genomför med stöd av föreningarna. Hörnefors deltog som tidigare och bemannade en Vilse central. Vi värvade sex nya medlemmar under veckan. 22/8 Hörneforsdagen. Vi fick tillbaka platsen mittemot Coop som är en bra plats. Vi bidrog där med en skarp hjärtstartare. Hörneforsdagen blir viktig ur informationssynpunkt. Det är även en plats där vi värvar nya medlemmar. Sex medlemmar var engagerade under dagen.

9 3/10 Fall-int kampanjen. FN:s internationella äldre dag infaller den 1/10 varje år. MSB uppmärksammar detta genom en kampanj i hela Sverige. Kampanjen inriktar sig på att synliggöra riskerna i vardagen. Vi satte upp föreningens tält invid Coop och där bjöd vi på kaffe. Coop bidrog med kanelbullar /10 Förbundsstämma i Stockholm. Deltagande från föreningen var Janne Forsmark, Lars Blomqvist. 29/11 Jullunchen i skolans matsal. Ett 80-tal medlemmar deltog. Även i år köpte vi maten från Kasamark, Carlavagnens catering. Ett mycket uppskattat arrangemang med god mat och trevlig samvaro. Underhållning av sånggruppen Hälften av varje var uppskattat. En uppmuntran till de som deltog i SkogsNolia med två trisslotter vardera. Medlemmar som ingår i FRG Hörnefors har varit engagerade i flyktingmottagningen i Umeå. Styrelsen har under året träffats vid fem tillfällen. Alla styrelsemöten har hållits i den lägenhet som föreningen hyr vid Jättens väg. Styrelsemöten har i stort sett varit fulltaliga och vid några tillfällen har även några hedersordföranden deltagit. Därutöver har styrelsen aktivt verkat för nyrekrytering av medlemmar genom informationsbrev, mail och telefonsamtal under hösten. Vi tackar alla medlemmar för ett engagerat verksamhetsår och riktar samtidigt ett Tack till COOP i Hörnefors för deras sponsring. Hörnefors Ola Andersson Curt-Olov Hellman Gun Jonsson Sven-Erik Bergström Inge Törnlund Lars Blomqvist Britt-Marie Andersson Jan Forsmark

10 Bilaga 5 Hänt under 2015 i Robertsfors. Medverkat i Umeå när det var Jord och Skog i Universitets området med att ha sjukvårdsberedskap och lite info om HLR och FH till skolklasser. Styrelsemöten, hjälpt till under stadskampen i Skellefteå med Varannan Vatten. Utb inom FRG på Gumboda Hed. Familje dag också på Gumboda Hed. Information om Civilförsvarsförbundet och FRG på hamnmarknaden i Sikeå hamn. Info om 72-timmar tillsammans med SPF. MVH/// Anders Broberg

11 Bilaga 6 Civilförsvarsförbundet i Dorotea

12 Bilaga 7 Södra Lappland

13 Bilaga 8 Vindelns Civilförsvarsförening

14 Bilaga 9 Vännäs Verksamhetsberättelse 2015 FRG Jan: Den 17 hade vi en FRG dag, vi stod ute på byn framför ICA och försökte rekrytera! 19 var det sjukvårdsdag i Umeå, där alla FRG: are var inbjudna Feb: Hade ett möte FRG på Medborgarskolan. Mars: Årsmöte den 12/3 i räddningstjänstens lokal! April: Lena Ekvall gick FRG ansvarig utbildning i Stockholm! Civilförsvarsförbundet hade distriktsstämma 25/4. Maj: Tommy Bolme och Lena Ekvall var på krisforum möte med Röda korset, Landstinget, Polisen, Räddningstjänsten och Kommunen, på Kommunhuset. Lena Ekvall var på stabsutbildning i Örnsköldsvik! Juni: Den 16 hade vi våran sociala grillfest hemma hos Tommy Bolme. Juli: Lena Ekvall nattvandrade med kyrkorna på fredagsnatten och Stig Ottosson, Gunilla Jämte, Solveig Widlund-With och Lena Ekvall gick på lördagsnatten. Detta var Vännäsdagarna! Augusti: 8-9 stod några av oss på Stora Nolia. Anders Bäcklund, AnitaMaria Eng, Lena Ekvall, Andreas Eriksson, Solveig Widlund-With och Stig Ottosson var Andreas Eriksson och Stig Ottosson till Gumboda Hed på storövning, tillsammans med andra FRG. September: SEE vecka, Tommy Bolme höll en 72 Timmar presentation den 14. Lena Ekvall höll i två HLR med hjärtstartar presentationer den 15 och 17! 23 hade vi möte på Medborgarskolan! var Lena Ekvall till Stockholm på fortbildning FRG ansvarig. Okt: Solveig Widlund-With, Lena Ekvall och Stig Ottosson stod på Allhelgona marknaden. Vi stod i några timmar och delade ut information om HLR, samt upplyste om Kyrkans och Kommunens Informations tillfällen i kring flykting situationen! Tommy Bolme har hållit i HLR utbildning för Rotary Nov: Lena Ekvall, Tommy Bolme, Anders Bäcklund och AnitaMaria Eng var på kyrkans informations möte den 5. Lena Ekvall, Solveig Widlund-With, P-O Klein och Gunilla Jämte var på Kommunens informations möte. 8 Walkie-talkies är införskaffade, 4 hemma hos Tommy och 4 hos Lena Ekvall. Skyltsöndag framför Medborgarhuset, med tält och eld. Tommy Bolme, Stig Ottosson, Andreas Eriksson, Solveig Widlund-With, Kiki Nilsson och Lena Ekvall. Tommy Bolme har varit på FRG ansvarig fortbildning i Skövde! Tommy Bolme och Lena Ekvall har varit in tre gånger till Umeå och hjälpt till med intervjuer inför volontär utbildning. Den 9, 16 och 17! Tommy Bolme har hållit i en HLR utbildning för wiplashförening inne i Umeå.

15 Vi har kört mattransporter till äldreboende och flyktingar sedan 7 nov två gånger om dagen och Dec: Möte hemma hos Tommy Bolme! Kiki Nilsson, Anders Bäcklund, AnitaMaria Eng, Åke Jönsson, Stig Ottosson, Andreas Eriksson, Lena Ekvall, Solveig Widlund-With, Tommy Bolme och Annica Bolme. Vid datorn Lena Ekvall Vidimering av uppgifterna Tommy Bolme Kiki Nilsson

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP UMEÅ TELEFON: 070-370 26 55 HEMSIDA: www.rtp.se/umea E-POST: umea@rtp.se 2 Presentation av Personskadeförbundet R T P UMEÅ Personskadeförbundet RTP är en

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för PRO Samorganisation i Västerås. PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Närvarande: Ulf Sandberg nordiskkran@hotmail.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma Vice ordföranden i Sveriges Civilförsvarsförbund tidigare försvarsministern och Järfälla-politikern Leni Björklund inleder med att

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

ERSBODA SLÖJDFÖRENING PROTOKOLL 7

ERSBODA SLÖJDFÖRENING PROTOKOLL 7 ERSBODA SLÖJDFÖRENING PROTOKOLL 7 STYRELSEMÖTE PLATS: Gräddvägen 15 A DATUM: 2011-10-04 TID: KL.18.30 NÄRVARANDE: Johnhild Johansson, Leif Johansson, Elisabeth Artursson, Stig Andersson, Birgitta Chebaane,

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Allmänt om verksamheten Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 8 mars 2012 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 8 mars 2012 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 8 mars 2012 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Kristina Pålsson, stationschef vid polisen i Höganäs informerade om brottsförebyggande

Läs mer

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG BYALAGSNYTT FEBRUARI 2005 VALLENS BYALA ALAG JUNSELE ÅRSMÖTE 2005 SÖNDAG DEN 13/2 KLOCKAN 15:00 PÅ VALLENCIA Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006

Verksamhetsberättelse för 2006 Verksamhetsberättelse för 2006 Styrelsens sammansättning Owe Kannberg Lars Andersson Eric Eriksson Siv Janebjer Bo Ericsson Göran Bondesson Eva Karlsson Inger Lundvall Åke Sanell ordförande vice ordf.

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Väntjänsten i Ödeshög

Väntjänsten i Ödeshög 1 (5) Väntjänsten i Ödeshög Verksamhetsberättelse för 2012 Medlemsantal Föreningen har under året haft 49 medlemmar Styrelse Ordförande: Anita Sandberg Sekreterare: Birgitta Blomqvist Övriga styrelseledamöter:

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Kristianstads lokalförening 1. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Marianne Lundquist Öhrn Vice ordförande: Linda Edvardsson (t.o.m. 2015-08-18) Sekreterare: Monica

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Marit Lidfeldt Vice ordförande Eva Skarin Sekreterare Agneta

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2016 Ordföranden har ordet! Länsförening HjärtLung Västra Götaland har en aktiv roll i HjärtLungs verksamhet. Jag känner mig stolt och tacksam över det förtroende jag fått av medlemmarna att som ordf.

Läs mer

Saltstänk. Märkning av båtvagnar Vagnsbrickor införs och klubbens matrikel uppdateras

Saltstänk. Märkning av båtvagnar Vagnsbrickor införs och klubbens matrikel uppdateras Saltstänk Medlemsblad för Stenö båtklubb Nummer 2, april 2016 April med bofink, koltrast, ljusa kvällar, islossning och blåsippor! Kanske en och annan båt står och hoppar otåligt under presenningen, kanske

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Medlemmar Möten Antalet medlemmar var vid årets slut 211 st. Styrelsemöten har hållits 11 gånger under året. Årsmötet hölls den 10 mars på FUB-gården. Styrelsen

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA

HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA 40 år Stråningstorp Centrum 25 mars 2015 kl. 14:00 Text: Solveig Olsson Layout: Bengt-Göran Carlzon 40-ÅRSJUBILEUM 14:00 Välkomstanförande 14:15 Gästerna har ordet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona.

Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona. Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona. Verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona vill härmed framföra 2015 år verksamhetsberättelse. Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske-

Läs mer

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm 1 (5) Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Delårsrapport 2011 1. Nämndens samlade bedömning Året inleddes med en ny politisk organisation, ny sammansättning av nämnderna och utökat uppdrag.

Läs mer

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg 2009 Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Sid 3 Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Verksamhetsberättelse Presentation av den nya styrelsen 2009 Program

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 2(5) DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer ordförande, sekreterare, justerare 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Veckobrev (v. 39) Hej!

Veckobrev (v. 39) Hej! Veckobrev (v. 39) Hej! Åter är det fredag igen och dagarna rinner förbi lika snabbt som regndropparna på fönsterrutan. Likt förra veckbrevet ber vi även i detta att se till att era barn har med sig rätt

Läs mer

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson 1(10) Plats och tid Vårsta 09.00 11.45 ande Ledamöter Carina Svedberg, ordförande (S) Agneta S. Palm, vice ordförande (SPF) Lars Östberg (PRO) Lars Sjöström PRO Bengt Fransson (PRO) Solveig Näslund (SPRF)

Läs mer

Birgitta Wiberg Ordförande

Birgitta Wiberg Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen på: Kastanjegården, Hökarängen. Tisdagen den 8 december 2008 mellan klockan 18.30 och 19.30 Närvarande ledamöter; Birgitta Wiberg, ordförande Rita Lundin, vice ordförande

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Sammanfattning HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest kombinerad med höstmöte där vi antog

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, Rädda Barnen i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnen i Skellefteå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Organisationsnummer: 802406-4431 Årsmötet 2014 Årsmötet

Läs mer

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse Civilförsvarsförbundet Region Mellersta nr 2 Information till distrikt och medlemmar i den Mellersta regionen. Vi verksamhetsledare har som avsikt att informera om vad som händer i distriktet 4 gånger

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Datum: 2012-11-10 Plats: Centrumhuset i Rödeby Antal deltagare: 27 pers Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse Årsredovisning 130901-140831 Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2013 t.o.m. 31 augusti 2014 Styrelse Styrelsen har under det gångna

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 SMC Örebro Län

Verksamhetsberättelse 2013-2014 SMC Örebro Län Verksamhetsberättelse 2013-2014 SMC Örebro Län Ordförande har ordet Då har ytterligare ett verksamhetsår gått till handlingarna och inom distriktet har vi haft mycket verksamhet som riktat sig till samtliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2008

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2008 SeniorNet Södermalm Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2008 Styrelsen för Seniornets Södermalmsklubb får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2008. Styrelsen valdes vid årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf: Bodil Hansen, Eneryda V ordf: Elin Örheden, Värend Kassör: Ulf Wärnö, Värend Sekreterare:

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

NATTVANDRARNA ANGELHOLM

NATTVANDRARNA ANGELHOLM Ingår i nätverket c Ängelholm 2Q_!4-02-12 ~l 1014-02- 14 KALLELSE ÅRSMÖTE MED NATIVANDRARNA ÄNGELHOLM SÖNDAGEN 2 MARS KL. 16:00 PLATS: HOTEL LILTON JÄRNVÄGsGATAN 29 VÄLKOMNA STYRELSEN Vi bjuder på fika

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Jönköping- Huskvarna 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Jönköping- Huskvarna 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Jönköping- Huskvarna 2014 Styrelsen Ordförande Inger Kallings Vice ordförande Kerstin Pirard Sekreterare har alternerat mellan styrelsens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Svängsta VK i samarbete med Banda VK för SM-veckan Hablingbo IK Gotlands Bara IF för USM Kovlands IF för 2-mannaSM i Sundsvall.

Svängsta VK i samarbete med Banda VK för SM-veckan Hablingbo IK Gotlands Bara IF för USM Kovlands IF för 2-mannaSM i Sundsvall. Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets 62:a ordinarie förbundsmöte 2008-03-29 på Scandic Hotell, Bromma. 1 Förbundsmötets öppnande Förbundsordförande Lars Henriksen hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Verksamhetsberättelse för 2012 Innehåll Sid 2 Föredragningslista 3-4 Organisation 4 Sammanträden och konferenser 5 Utmärkelse 5 Stipendier och gåvor 5 Medlemsstatistik

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Kramstarummet, plan 3, 13:15-15:00 Beslutande: Ordförande Tommy Olsson (C) Vice ordförande Ove Schönning (S) Stig Almström (LB) Jan Nilsson Anna-Maria Winblad Ingvar Pettersson Kurt Rådlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konsthistoriska klubben år 2014

Verksamhetsberättelse Konsthistoriska klubben år 2014 Verksamhetsberättelse Konsthistoriska klubben år 2014 Jubileumsår Konsthistoriska klubben 40 år 2014 var ett jubileumsår för Konsthistoriska klubben. Vi firade 40-års jubileum med pompa och ståt! Den 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010 Styrelse: Ordförande V Ordförande Kassör

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Tillsammans gör vi det bättre

Tillsammans gör vi det bättre Tillsammans gör vi det bättre Verksamhetsberättelse för Bärnstenens Samfällighetsförening 2015 2016 Styrelsen för Bärnstenens samfällighetsförening, Umeå får härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande : Vice Ordförande : Sekreterare : Kassör : Ordinarie Ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2013. Verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen för HjärtLung i Kalmar får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse och funktionärer. Ordförande: Per-Olof Rossberg. Vice ordförande:

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gotlands Veteranbilklubb 2015 MEDLEMSAKTIVITETER Aktiviteterna för Gotlands Veteranbilklubb (GV) under verksamhetsåret 2015 inleddes med ett årsmöte 22 mars då vi avslutade det förutvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för Flens Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund vill härmed avge följande berättelse över det gångna året: ORGANISATION Vid kårens årsmöte den 18 mars 2009 valdes

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB Folkhälsorådet 2015-03-20 1 Plats och tid Nästegårdsskolan Kvänum, 20 mars 2015, klockan 09.15-12.00 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S), (M),

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

REVISORER/REVISORSUPPLEANTER är Claes-Håkan Jansson och Margareta Wigren resp Aina Myhrberg och Gun Grimsen.

REVISORER/REVISORSUPPLEANTER är Claes-Håkan Jansson och Margareta Wigren resp Aina Myhrberg och Gun Grimsen. 1 GÄVLE NÄMNDEMANNAFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 (gällande tiden 2010-03-30 2011-03-23) GÄVLE NÄMNDEMANNAFÖRENINGS STYRELSE HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET BESTÅTT AV: Ordförande Margareta Pedersen-Ekström

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer