ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR

2 INNEHÅLL SIDAN 3 VD HAR ORDET 5 KORT OM BOLAGET 6 MARKNAD OCH KONKURRENTER 9 VISION OCH STRATEGI 9 FINANSIELLT MÅL 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 12 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 13 STYRELSEN 15 RÄKENSKAPER 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18 ÄGARFÖRTECKNING 19 RESULTATRÄKNING 20 BALANSRÄKNING 22 KASSAFLÖDESANALYS 23 FLERÅRSÖVERSIKT 24 NYCKELTAL 25 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER 31 REVISIONSBERÄTTELSE

3 VD HAR ORDET West har under året som gått förbättrat sin position på marknaden. Kortterminaler har ökat till ca 40 procent av omsättningen För West innebär det att konjunkturkänsligheten minskar, samt att förädlingsvärde och bruttomarginaler ökar. Ett tydligt kvitto på det är fjärde kvartalets positiva EBITDA om 2,0 Mkr. Förändringen har krävt betydande insatser både av organisationen och i form av kapital. Utvecklingen av kortterminalslösningar startade för drygt tre år sedan och det är den största investeringen som bolaget har gjort. Som resultat har West idag en av marknadens mest tillförlitliga och framtidssäkra betalapplikation. Tillsammans med våra kunder skapar vi helt nya förutsättningar för handlare att ta betalt på ett lönsamt sätt. ChipXpress - betala snabbare utan PIN-kod och DCC - möjligheten att betala i lokal valuta är bara några exempel på nya sådana innovativa tjänster. Att vi är på rätt väg med våra kortterminalslösningar understryks inte minst av att en ökande andel av Sveriges ledande kassasystemsleverantörer går över till West. Betallösningarna baseras på flera typer av kortterminaler. I november kunde vi glädjas åt att vi fick våra mobila och trådlösa kortterminaler certifierade av Visa och Mastercard. Tillsammans med vår sedan tidigare certifierade desktopterminal har vi nu kompletta erbjudanden för både butiker, restauranger och hotell. Under 2014 kommer vi lansera ytterligare terminaler tillsammans med våra kunder för att täcka in fler marknadssegment. Under 2013 har kommersiella leveranser av kortterminaler i ökande utsträckning skett till PSP-kunderna (Payment Service Provider) Payzone, Visma, Open Solution och ABSA Bank. Om du besöker någon av deras slutkunder, exempelvis ÖoB, Gateau, Plantagen, Blomsterlandet, Apotek Hjärtat, MQ, Gant, Grand Hotel i Stockholm eller Grand Hotel Opera i Göteborg, kan du göra ett kortköp i Wests terminal. Ordern från ABSA Bank i Sydafrika är strategiskt viktig. Wests relation med ABSA Bank, som numera är en del av Barclays Bank, spänner över mer än 10 år. De första leveranserna är genomförda och terminalerna har tagits i drift på lokala bankkontor. Affären är fortfarande i sin linda och det är i sammanhanget värt att nämna att ABSA Bank har ca 800 lokala kontor i Sydafrika. Vi förstärker nu organisationen med fler resurser inom teknisk utveckling. Detta gör vi för att dels hantera en ökad efterfrågan men också för att effektivisera utvecklingsarbetet. Centre, vårt koncept för finansiella tjänster i butik, har nu funnits i 1,5 år. I Gäddede i Jämtland har konceptet även utökats med en depåtjänst, som möjliggör insättningar av större dagskassor. Detta är ytterligare en pusselbit i en utlokaliserad betalservice och sker i samarbete med NOKAS och Wincor. Uttags- och depåtjänsterna ersätter bankomater och serviceboxar som avvecklas i ökande takt. Att återvinna kontanter på orten är klimatsmart och säkert på mer än ett sätt då två tredjedelar av Sveriges befolkning bor utanför våra tre storstadsregioner. Användandet av ett annat av våra självbetjäningskoncept, Servicestationen, har under andra halvan av 2013 ökat ordentligt. För DB Schenkers räkning har vi nu levererat ut över 400 självbetjäningskiosker till deras paketombud. Dock är det en bit kvar innan vi har täckt in hela deras ombudsnätverk på ombud. Betaltjänsterna i Centre och Servicestationen har under 2013 levererats av Exchange Finans. I ja- WEST INTERNATIONAL AB (publ) 3

4 nuari 2014 fick Exchange Finans sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen, varvid även betaltjänsten stängdes. Två månader senare kom den positiva nyheten att Svea Ekonomi tar över driften av betaltjänsterna. En långsiktig och bra lösning för slutkundernas och Wests vidkommande. Det tar tid att förändra en verksamhet i grunden men nu har vi äntligen passerat stadiet där vårt fokus går från utveckling till leverans. Den fina lönsamhetsförbättringen sista kvartalet 2013 bekräftar att vi är på rätt väg. På grund av säsongsvariationer kommer EBITDA för det första kvartalet 2014 att vara negativt. Min bedömning är dock att EBITDA för helåret 2014 kommer att vara positivt med en god tillväxt. 4 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

5 KORT OM BOLAGET West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West International grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns ca 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service. West inriktar verksamheten mot tre tydliga produktområden: Kortterminaler West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och förberedda för framtidens mobila kortbetalningar. Självbetjäning Standardiserade självbetjäningslösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering. Kassautrustning Utrustning och tjänster för kassa- och betalningssystem. Kortterminaler är det nyaste produktområdet med starkast tillväxt. Utvecklingen sker i nära samarbete med kontrakterade PSP-kunder; bl.a Payzone, Visma och Open Solution samt ledande banker och kassasystemsleverantörer. Självbetjäning effektiviserar betalningsflödet samt minskar behovet av personal och manuell hantering vid köpstället. Två av tre moment överlåts till konsumenten (beställning och betalning) och handlaren kan fokusera på kundservice (utlämning). Wests självbetjäningskoncept för finansiella tjänster i butik, Centre, finns på ett 20-tal orter i exempelvis Stockholms skärgård, Norrbotten samt Dalarna. Orter som tidigare saknat bankkontor eller där bankkontoret lagts ned. Därutöver förser West kunder som DB Schenker och en ledande snabbmatskedja med smarta självbetjäningslösningar. Kassautrustning är det äldsta produktområdet, där West erbjuder ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen, samt integrerar dessa till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans med partners. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 5

6 MARKNAD OCH KONKURRENTER KORTTERMINALER Marknaden för kortterminaler i Norden och stora delar av Europa kännetecknas av en komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form av långvariga kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher. En kortterminal, som vi alla kan se ute i handeln, har passerat en mängd certifieringar och godkännanden innan den får användas. Marknaden för kortterminaler är dessutom relativt konjunkturokänslig eftersom terminalerna har lång livslängd och byts ut kontinuerligt. Det finns drygt terminaler i drift i Sverige 1. Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca respektive Drygt hälften av terminalerna i Sverige är fristående, medan resterande är integrerade med kassasystemet. Uppskattningsvis säljs det årligen ca tusen kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca Mkr i slutkundsledet. Motsvarande värden för Finland är tusen terminaler (värde Mkr) och för Norge tusen terminaler (värde Mkr). Nya alternativa betalningslösningar, t.ex. där mobilen används för betalning, har på senare tid fått mycket uppmärksamhet men har ännu endast ett fåtal användare. Oklart mervärde för konsumenten samt svårighet att förändra användarbeteenden är några av anledningarna till detta. 1 Den svenska massbetalningsmarknaden, Sveriges Riksbank (juni 2013), List of countries by population, Wikipedia (jan 2014). Den stationära kortterminalen WestInt 8006 ovan. West har under året erhållit certifieringar och godkännanden för nya kortterminaler för mobila betalningar. Figur 1: Schematisk bild av värdekedjan för den svenska kortterminalsmarknaden Källa: Bolagets egna bearbetning 6 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

7 SJÄLVBETJÄNING Marknaden för självbetjäningslösningar i Sverige är fragmenterad och består av många små till medelstora aktörer. Exempel på aktörer är Gordion, Kuponginlösen, MultiQ, Vensafe, Megatec och Modulsystem. Marknaden kan dock delas in i olika nischer beroende på självbetjäningsområde för slutkunden. De flesta aktörer är specialiserade på en eller flera slutkundsnischer. West levererar följande typer av självbetjäningskiosker: Servicestationen - pakethantering och räkningsbetalningar hos Schenker Privpaks ombud Självbetjäningskiosker inom hotell och restaurang för snabbare kundflöde Centre - självbetjäningskoncept med finansiella tjänster Samarbetet med Schenker Privpak har pågått sedan slutet av Schenker Privpak har totalt ca 1600 ombud i Sverige. Servicestationen är en självbetjäningsterminal där konsumenter kan boka paketförsändelser och betala räkningar via Giroservice. Schenkerombudet får genom Servicestationen möjligheter till ökade tjänsteintäkter samt fler kunder i butiken. Wests självbetjäningskiosker för hotell och restaurang finns t ex på en de stora snabbmatskedjorna i Sverige. Kiosken ger restaurangen ett bättre och snabbare kundflöde särskilt i perioder med hög kundtillströmning. Centre innebär att handlare, t ex i glesbygden, kan erbjuda enklare finansiella tjänster som kontantuttag, dagskasse- och kontoinsättningar direkt i butik. Centre innebär en recycling av kontanter på orten, vilket är miljösmart, säkert och kostnadseffektivt för alla parter. Utvecklingen av Centre sker i samverkan med Post- och Telestyrelsen och flera Länsstyrelser. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 7

8 KASSAUTRUSTNING Kassautrustning består av kassaregister, kontrollenheter, handterminaler, kvittoskrivare m m, samt därtill hörande servicetjänster. West säljer utrustningen direkt, eller via återförsäljare, till butikskedjor, hotell och restauranger. Marknaden för kassautrustning kännetecknas av både intensiv priskonkurrens och konjunkturkänslighet. Exempel på aktörer i Sverige är Blue Star Nordic, Origum, Postronic, Ingram Micro och ScanSource. Den utdragna lågkonjunkturen inom handeln under den två senaste åren har haft en negativ påverkan på försäljning av kassautrustning. Av den orsaken inledde West under 2012 ett samarbete med en logistikpartner för att förbättra lagerhanteringen och kunna erbjuda ett bredare sortiment, vilket långsiktigt stärker konkurrenskraften. I år har även vissa konkurrenter till West kraftigt dragit ned eller helt lämnat marknaden för kassautrustning. Det finns idag uppskattningsvis kassaplatser i Sverige, inräknat de allra minsta försäljningsställena, som idag saknar certifierat kassaregister. Från årsskiftet har lagen skärpts till att även inkludera exempelvis torg- och marknadshandlare, vilket ökar behovet av att komplettera kassaplatsen med en kontrollenhet och en kortterminal. Wests strategi för Kassautrustning är att fortsätta erbjuda ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen och integrera dessa till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans med partners. Produktområdet ger även värdefulla kontakter inom handeln till gagn för Bolagets övriga produktområden. West lanserade marknadens minsta kontrollenhet i slutet av Kontrollenheten har blivit uppgraderad med både större minne och snabbare processor, men den tar upp minimalt med utrymme i en annars trång kassamiljö. 8 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

9 Figur 2: Översiktlig beskrivning av konkurrens och konjunkturkänslighet för Wests produktområden Konkurrens Låg KORT- TERMINALER CENTRE Medel SJÄLV- BETJÄNING HOTELL & RESTAURANG SERVICE- STATIONEN Hög KASSA- UTRUSTNING Hög Medel Låg Konjunkturkänslighet Källa: Bolagets egna bearbetning. VISION OCH STRATEGI För att bygga en långsiktighet i bolagets affär tar West kontroll över strategiska komponenter i sina erbjudanden. Detta minskar utbytbarheten och skapar en starkare koppling mellan levererad kundnytta och West. Genom starka och långvariga leverantörsrelationer skall West också fokusera på att lansera och vidareutveckla produkterbjudanden där West kan bibehålla unicitet på sina marknader. Hur når vi dit? Genom en enkel vision bestående av tre delar: Vi utmanar det som är etablerat på marknaden. Vi förenklar processer och beteenden med våra produkter och tjänster vilket kommer våra kunder och deras kunder till nytta. Vi strävar efter att göra det bättre för konsumenterna i handeln. Våra grundläggande värderingar: professionalism, lyhördhet och respekt ger oss de verktyg vi behöver för att nå vår målsättning En flexibel partner med en innovativ produktportfölj och som levererar mervärde för kunden. FINANSIELLT MÅL Bolagets långsiktiga finansiella mål för perioden är att i genomsnitt öka försäljningen med mer än 20% per år, samt att uppnå en genomsnittlig EBITDA-marginal om minst 10%. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 9

10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2013 Harald Börje tillträdde som försäljningschef. Harald har över 15 års erfarenhet av försäljning och säljledning och var senast Sverigechef för Micros Fidelio Sweden. Kortterminalen WestInt 8006 fick slutgodkännande från Swedbank/BABS och EVRY. De nya kortterminalerna innebär en efterlängtad lösning för hotell, nattklubbar och restauranger och som nu kan uppfylla de högsta säkerhetskraven som kortutgivarna ställer. Snabbare köp möjliggörs, samt en smidig och snabb dricksfunktionalitet. Flera order på kortterminalen WestInt 8006 från bl.a. Visma Retail och Payzone. Två order från Open Solution på nya mobila kortterminaler med NFC-teknik för säkrare och snabbare betalningar på arenor och restauranger. Totala ordervärdet var ca 5,5 Mkr. Nya ombud för Centre i Östergötland, Västernorrland och Jämtland kontrakterades till ett värde av ca 1 Mkr. Boende i glesbefolkade områden kan nu göra kontantuttag, insättningar och betala sina räkningar direkt i butik. Lokala näringsidkare kan enkelt sätta in sina dagskassor direkt på sitt konto. ÖoB investerade i nya kortterminaler från West. Samtliga kortterminaler, på ca 500 kassaplatser, byttes ut under hösten De nya kortterminalerna, WestInt 8006, har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom bl a NFC-teknik (Near Field Communication). ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor och finns i dag på 100 platser runtom i Sverige. Order från ABSA Bank i Sydafrika på programmerbara tangentbord utrustade med kortläsare och krypteringsmjukvara, samt nästa generations kortterminaler WestInt Ordern uppgick till ca 2,6 Mkr och levererades via bolagets systemintegratör Bullion IT. West utökade produktsortimentet och erhöll i november certifiering för betalterminaler för mobila betalningar från Visa och Mastercard. Ytterligare order från OpenSolution på kortterminaler till ett värde av ca 1,8 Mkr. West har ett ramavtal med OpenSolution, en ledande leverantör av kassasystem på den nordiska marknaden. Kortterminalerna har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom NFC-teknik (Near Field Communication), snabbare betalningar med ChipXpress, samt är integrerade med OpenSolutions kassasystem. Det gör att det blir smidigare att betala, till exempel på arenor eller i restaurangmiljöer, där det finns krav på stabila och snabba betalningsflöden. Uppföljningsorder från ABSA Bank i Sydafrika på WestInt 8006 kortterminaler. Ordern uppgick till drygt 1,8 Mkr och levererades via Bullion IT. West genomförde i september en företrädesemission med syftet att fortsätta bolagets satsning på att leverera kortterminaler och kortbetalningslösningar som ligger i teknisk framkant på marknaden. Nyemissionen övertecknades kraftigt (278 procent). Totalt tillfördes bolaget, inklusive en övertilldelningsoption, ca 8,1 Mkr före emissionskostnader som uppgick till ca 0,8 Mkr. Tilldelning i övertilldelningsoptionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket gav ca 300 nya aktieägare och en bättre likviditet i aktien. Avanza Bank var bolagets finansiella rådgivare. 10 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Avtal med två aktörer inom kassautrustning, som kommer att erbjuda sina slutkunder Wests kortterminaler. Organisationen förstärktes med fler utvecklare inom Kortterminaler för att hantera ökad efterfrågan. I den första anmälningsperioden för att utnyttja TO /2014 lämnades teckningsoptioner in för teckning av nya aktier. Likviden motsvarade ca 1,6 Mkr före emissionskostnader. Order från Micros-Fidelio att leverera nästa generations självbetjäningskiosk med en helt ny design till en av Sverige ledande snabbmatskedjor. Affären översteg 6 Mkr. Order från OpenSolution på den nya generationens mobila kortterminaler för kunder inom evenemangsarenor och restauranger på den nordiska marknaden. Ordervärdet uppgick till 2,5 Mkr. Order från ABSA Bank i Sydafrika på nästa generations kortterminaler som hjälper banken att klara nya och hårdare säkerhetskrav från kortindustrin (PCI och EMV). Ordervärdet uppgick till 3,7 Mkr och leveranserna går via bolagets systemintegratör i Sydafrika, Bullion IT, under det andra kvartalet Affären öppnar även upp dörrar till nya kunder i Syd afrika. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 11

12 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Sten Karlsson VD Född Sten Karlsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. VD för West sedan juni Sten har under drygt 20 år haft ledande positioner inom telekom och IT. Stor erfarenhet av att starta, utveckla och förändra mjukvaruföretag med internationell försäljning. Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner (privat och via bolag). Göran Sparrdal vvd Född Grundare av West International. Lång erfarenhet av affärsutveckling och systemförsäljning inom bank- och detaljhandel. Arbetade tidigare på Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter. Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner. Harald Börje Försäljningschef Född Harald har lång erfarenhet av IT inom servicebranschen. Han kommer närmast från Micros Fidelio Sweden där han arbetade som Country Manager i nästan fem år. Harald har dessförinnan haft flera ledande positioner inom Hoist. Anställd på West International sedan Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner. Per Ersson CFO Född Civ.ek. Per kommer närmast från AlphaHelix där han har haft motsvarande befattning. Per har tidigare finansiell erfarenhet från industriell verksamhet (Allgon) och investeringsverksamhet (Affärsstrategerna). CFO på West sedan september Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner. 1 Innehav per WEST INTERNATIONAL AB (publ)

13 STYRELSEN Hans Johansson Styrelsens ordförande sedan 2007 Född 1955, Ingenjör Maskinteknik samt Kemisk apparatteknik från Polhemsgymnasiet, Göteborg respektive KTH, Stockholm. Tidigare koncernchef, VD och en av entreprenörerna bakom Semcon AB (publ). Mångårig erfarenhet av att starta och bygga tjänsteföretag inom design, produktutveckling och informationsteknologi. UPPDRAG: Styrelseordförande i Goovinn AB, Yovinn AB, Onevinn AB, Creo Dynamics AB, Case 5 AB, Qing AB, Vinnter AB, Provinn AB, NIO Technology AB, Eclips Optics AB och Eyevinn AB. VD och styrelseledamot i Vinngroup AB. Styrelseledamot i Twosailors AB, Chalmers Professional Education AB, Lindhem management evolution AB, Wine & Dine Invest AB, InVinn AB och Allignment System AB. Innehav i West International AB 2 : aktier och teckningsoptioner (via bolag). Göran Nordlund Styrelseledamot sedan 2007 Född 1958, Civilingenjör, mångårig erfarenhet som entreprenör och aktiv delägare i ett flertal företag inom skilda branscher. Driver det egna investmentbolaget Fore C Investment AB. UPPDRAG: Styrelseordförande i Hexatronic Scandinavia AB (publ), Online Brands Nordic AB (publ), Add - TV AB, ÖF Intressenter AB, Opus Prodox AB (publ), Amago Capital AB (publ) och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot och VD i Fore C Investment AB och Fore C Fund Management AB. Styrelsesuppleant i Jovitex AB och Urologix AB. Innehav i West International AB 2 : aktier och teckningsoptioner (via bolag) 2 Innehav per WEST INTERNATIONAL AB (publ) 13

14 Malte Roggentin Styrelseledamot sedan 1995 Född 1954, Tekniker sedan start. Grundare och ägare av Radar Electronics AB (tidigare REAB). Arbetat på diverse teknikföretag som LM Ericsson, Svenska Försvaret, Ericsson, SAAB. Teknisk Officer Svenska Armén (Radar), diverse studier Göteborgs universitet bl.a. Datorstyrd fysikalisk mätteknik, helikopterpilot. Tidigare VD i REAB AB, REAB Data AB och West International. UPPDRAG: Styrelseordförande och VD i Radar Electronics i Göteborg AB. Styrelseordförande i Invid Varberg AB, INVID Väst AB och INVID Göteborg AB. Styrelseledamot i Buildpix Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Roggentin & Falk Gardiner Aktiebolag och Paystation Digitalservice AB. Innehav i West International AB 3 : aktier och teckningsoptioner (via bolag). David von Laskowski Styrelseledamot sedan 2011 Född 1977, Civilekonom från Stockholms Universitet och ekonomiedoktor från Handelshögskolan i Stockholm. Forskare vid Columbia Business School och Stanford University. Affilierad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. David var tidigare VD och koncernchef på Candyking Holding AB, Europas största lösgodisaktör. Han har även innehaft en rad ledande positioner inom IT branschen, däribland ett flertal ledande befattningar på Fujitsu i Sverige samt VD för Visma Retail AB, nordens ledande butiksdataleverantör. David har även en mångårig erfarenhet från riskkapital- samt managementkonsultbranschen. UPPDRAG: Komplementär i The von Laskowski Group KB samt styrelseledamot i von Laskowski Capitale & Amplio Consilium AB. Innehav i West International AB 3 : aktier och teckningsoptioner (via bolag). Revisor Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck. 3 Innehav per WEST INTERNATIONAL AB (publ)

15 RÄKENSKAPER Styrelsen och verkställande direktören för West International AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari t.o.m. 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE West International AB (publ.) (WEST) Verksamheten West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West International grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns ca 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service. West har en bred produktportfölj bestående av såväl egenutvecklade produkter samt av utvalda produkter från några av världens ledande leverantörer. West levererar komponenter och delsystem med stort teknikinnehåll, hög kvalitet och med hög tillförlitlighet. Produkterna kan indelas i tre olika produktområden Kortterminaler, Självbetjäning och Kassautrustning. Osäkerhetsfaktorer Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består dels av tillfälliga kapacitetsbrister i leverantörsledet som kan påverka utrullningstakten negativt dels av osäkerhet i beställningar från kund. Etablerade produkter i West sortiment säljs under hård konkurrens med andra aktörer på marknaden. Beställningar av nya produkter är alltid förknippad med stor osäkerhet. Skulle kundbeteende eller andra yttre faktorer dämpa efterfrågan kan Bolagets tillväxt påverkas negativt. Bolaget försöker att minimera denna risk genom att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin kund-, produkt- och leverantörsportfölj. Då företaget gör majoriteten av sina inköp i USD eller EUR påverkas bolaget negativt av en svag krona. Höga inköpspriser i kombination med dämpad efterfrågan kan påverka bolagets marginalmål. Personal och miljöfrågor Under verksamhetsåret har organisationen varit i stort sett oförändrad. Bolaget bedriver ingen miljöpliktig verksamhet. Koncernstruktur West äger 100 % av Paystation Digitalservice AB. Detta bolag bedriver ej någon verksamhet och har inte några anställda, varför koncernredovisning ej upprättats för West. Bokfört värde i West motsvarar eget kapital i Paystation Digitalservice AB. Ägarförhållanden Den 26 oktober 2007 listades West International AB på First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Den 31 december 2013 uppgick antalet aktieägare till 820 (639) och antalet aktier till stycken. Nyemission West genomförde i september en företrädesemission med syftet att fortsätta bolagets satsning på att leverera kortterminaler och kortbetalningslösningar som ligger i teknisk framkant på marknaden. Nyemissionen övertecknades kraftigt (278 procent). Totalt tillfördes bolaget, inklusive en övertilldelningsoption, ca 8,1 Mkr före emissionskostnader som uppgick till ca 0,8 Mkr. Tilldelning i övertilldelningsoptionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket gav ca 300 nya aktieägare och en bättre likviditet i aktien. Avanza Bank var bolagets finansiella rådgivare. Aktien Under 2013 har aktiekursen sjunkit med 43 % att jämföra med First North All-Share SEK index som steg med 27 %. Högst betalda kurs under perioden var 2,94 kr och lägst betalda kurs var 1,10 kr. West Internationals börsvärde var vid verksamhetsårets utgång 22,0 Mkr (beräknat på slutkursen 1,44 kr/aktie). Under perioden omsattes ca 2,2 miljoner aktier. Teckningsoption TO /2014 Vid nyemissionen i september utgavs s.k. Units, där varje Unit bestod av två nya aktier och en teckningsoption. Totalt utgavs teckningsoptioner. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 15

16 Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 1,65 kr. Den första anmälningsperioden för att utnyttja teckningsoptionen var den februari Vid den första anmälningsperioden utnyttjades teckningsoptioner. Antalet utestående teckningsoptioner därefter uppgår till Den andra och sista anmälningsperioden för att utnyttja teckningsoptionen är den oktober Omsättning Bolagets nettoomsättning för verksamhetsåret uppgick till 44, Mkr (41,3) en ökning med 8 %. Resultat Resultatet före avskrivningar var -0,7 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med året dessförinnan (-1,5). Rörelseresultatet var -5,7 Mkr (-4,5). Resultatet efter skatt var -4,5 Mkr (-4,0). Finansiell ställning Det egna kapitalet ökade till 16,9 Mkr (14,1). Soliditeten uppgick på balansdagen till 56 % (51). Bolagets balansomslutning ökade till 29,9 Mkr (27,7). Likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 1,2 Mkr (3,0). Nettokassan var på bokslutsdagen 0,5 Mkr (-0,4). Beviljad outnyttjad checkkredit uppgick till 3,8 Mkr på bokslutsdagen. Beviljad checkkredit uppgick till 4,0 Mkr. Därutöver har bolaget ett banklån om 0,5 Mkr, som amorteras bort i slutet av första kvartalet Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 Mkr (5,0) under verksamhetsåret. Kassaflödet efter investerings- och finansieringsverksamheten var -1,8 Mkr (0,2). Det svaga kassaflödet beror främst på investeringar i utvecklingsprojekt. Investeringar och avskrivningar Bolagets totala investeringar under verksamhetsåret uppgick till 3,5 Mkr (7,1). De materiella investeringarna om 0,1 Mkr (0,3) utgörs av IT-utrustning. Investeringarna i immateriella tillgångar uppgår till 3,4 Mkr (6,8) och utgörs främst av aktiverade utgifter för produktutveckling. Avskrivningarna under perioden var 5,0 Mkr (3,0). Personal Personalkostnaderna uppgick till 13,3 Mkr (12,4). Antal anställda vid utgången av verksamhetsåret var 18 stycken (19). Under perioden har 0,6 Mkr (0,7) av personalutgifterna balanserats. Utvecklingsutgifter Under verksamhetsåret har West aktiverat utvecklingsutgifter motsvarande 3,4 Mkr (6,8). De stora utvecklingsprojekten återfinns inom Kortterminaler. Samtliga projekt genererar intäkter. Aktiverade utvecklingsutgifter inkluderar även vidareutveckling, i form av exempelvis nya funktioner och nya versioner i befintliga projekt. Ett projekt börjar skrivas av i samband med att projektet börjar genererar intäkter. Avskrivningsperioden är tre år. Projekt som inte bedöms som kommersiellt bärkraftiga skrivs av helt. Denna bedömning görs kvartalsvis. Årets avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 4,3 Mkr (2,3). Väsentliga händelser under 2013 Harald Börje tillträdde som försäljningschef. Harald har över 15 års erfarenhet av försäljning och säljledning och var senast Sverigechef för Micros Fidelio Sweden. Kortterminalen WestInt 8006 fick slutgodkännande från Swedbank/BABS och EVRY. De nya kortterminalerna innebär en efterlängtad lösning för hotell, nattklubbar och restauranger och som nu kan uppfylla de högsta säkerhetskraven som kortutgivarna ställer. Snabbare köp möjliggörs, samt en smidig och snabb dricksfunktionalitet. Flera order på kortterminalen WestInt 8006 från bl.a. Visma Retail och Payzone. Två order från Open Solution på nya mobila kortterminaler med NFC-teknik för säkrare och snabbare betalningar på arenor och restauranger. Totala ordervärdet var ca 5,5 Mkr. Nya ombud för Centre i Östergötland, Västernorrland och Jämtland kontrakterades till ett värde av ca 1 Mkr. Boende i glesbefolkade områden kan nu göra kontantuttag, insättningar och betala sina räkningar direkt i butik. Lokala näringsidkare kan enkelt sätta in sina dagskassor direkt på sitt konto. ÖoB investerade i nya kortterminaler från West. Samtliga kortterminaler, på ca 500 kassaplatser, byttes ut under hösten De nya kortterminalerna, WestInt 8006, har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom bl a NFC-teknik (Near Field Communication). ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor och finns i dag på 100 platser runtom i Sverige. West genomförde i september en företrädesemis- 16 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

17 sion med syftet att fortsätta bolagets satsning på att leverera kortterminaler och kortbetalningslösningar som ligger i teknisk framkant på marknaden. Nyemissionen övertecknades kraftigt (278 procent). Totalt tillfördes bolaget, inklusive en övertilldelningsoption, ca 8,1 Mkr före emissionskostnader som uppgick till ca 0,8 Mkr. Tilldelning i övertilldelningsoptionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket gav ca 300 nya aktieägare och en bättre likviditet i aktien. Avanza Bank var bolagets finansiella rådgivare. Order från ABSA Bank i Sydafrika på programmerbara tangentbord utrustade med kortläsare och krypteringsmjukvara, samt nästa generations kortterminaler WestInt Ordern uppgick till ca 2,6 Mkr och levererades via bolagets systemintegratör Bullion IT. West utökade produktsortimentet och erhöll i november certifiering för betalterminaler för mobila betalningar från Visa och Mastercard. Ytterligare order från OpenSolution på kortterminaler till ett värde av ca 1,8 Mkr. West har ett ramavtal med OpenSolution, en ledande leverantör av kassasystem på den nordiska marknaden. Kortterminalerna har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom NFC-teknik (Near Field Communication), snabbare betalningar med ChipXpress, samt är integrerade med OpenSolutions kassasystem. Det gör att det blir smidigare att betala, till exempel på arenor eller i restaurangmiljöer, där det finns krav på stabila och snabba betalningsflöden. Uppföljningsorder från ABSA Bank i Sydafrika på WestInt 8006 kortterminaler. Ordern uppgick till drygt 1,8 Mkr och levererades via Bullion IT. Väsentliga händelser efter periodens utgång Avtal med två aktörer inom kassautrustning, som kommer att erbjuda sina slutkunder Wests kortterminaler. Organisationen förstärktes med fler utvecklare inom Kortterminaler för att hantera ökad efterfrågan I den första anmälningsperioden för att utnyttja TO /2014 lämnades teckningsoptioner in för teckning av nya aktier. Likviden motsvarade ca 1,6 Mkr före emissionskostnader. Order från Micros-Fidelio att leverera nästa generations självbetjäningskiosk med en helt ny design till en av Sverige ledande snabbmatskedjor. Affären översteg 6 Mkr. Order från OpenSolution på den nya generationens mobila kortterminaler för kunder inom evenemangsarenor och restauranger på den nordiska marknaden. Ordervärdet uppgick till 2,5 Mkr. Order från ABSA Bank i Sydafrika på nästa generations kortterminaler som hjälper banken att klara nya och hårdare säkerhetskrav från kortindustrin (PCI och EMV). Ordervärdet uppgick till 3,7 Mkr och leveranserna går via bolagets systemintegratör i Sydafrika, Bullion IT, under det andra kvartalet Affären öppnar även upp dörrar till nya kunder i Syd afrika. Finansiella risker Kreditrisk i kundfordringar Det finns en viss risk i att kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att betalning ej erhålls för kundfordringar. Bolagets säljer främst till större leverantörer till banker och detaljhandelskedjor. För att minska risken har bolaget fasta kredit- och kravrutiner samt säkerställer redan vid ordertillfället att alla leveranser sker till avtalsvillkor som är godkända av West. Det senare minskar risken för att kunden ska kunna dra sig ur affären på ett för West ogynnsamt sätt. Vidare görs löpande värdering och reservering för de osäkra fordringarna. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken för att finansiering ej kan erhållas till en rimlig kostnad eller inte alls. Företagets finansiering bestod vid årsskiftet av den egna kassan, en checkkredit om 4,0 Mkr samt ett banklån om 0,5 Mkr. Banklånet amorteras dock bort i slutet av första kvartalet Valutarisk i den löpande verksamheten Historiskt har företaget strävat efter att koppla inköp och försäljning till samma valuta i samband med större exportaffärer. Därutöver säkrar West International, vid behov, en del av bolagets kontrakterade nettoflöden i utländsk valuta. Framtidsutsikter Bolagets långsiktiga finansiella mål för perioden är att i genomsnitt öka försäljningen med mer än 20% per år, samt att uppnå en genomsnittlig EBITDA-marginal om minst 10%. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 17

18 ÄGARFÖRTECKNING Namn Antal aktier Kapital och röster (%) NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,7% FAMILJEN ROGGENTIN MED BOLAG ,2% SPARRDAL, GÖRAN ,9% LINDHEM INVEST AB ,4% AVANZA PENSION ,0% BP2S PARIS/NO CONVENTION ,1% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, W8IMY ,1% BP2S PARIS/EFG BANK ,9% STEN KARLSSON (PRIVAT OCH MED BOLAG) ,4% CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY ,2% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,1% UNION BANCAIRE PRIVEE ,7% ÖVRIGA ÄGARE ,4% Totalt % Per Ökning av Totalt antal Ökning av aktie- Totalt aktie Kvot- År Händelse antalet aktier aktier kapitalet (kr) kapital (kr) värde (kr) 1988 Bildande Nyemission Fondemission Fondemission Split 1: , Nyemission och listning First North , Nyemission ,20 Teckningsoption TO /2014 Vid nyemissionen i september 2013 utgavs s.k. Units, där varje Unit bestod av två nya aktier och en teckningsoption. Totalt utgavs teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 1,65 kr. Den första anmälningsperioden för att utnyttja teckningsoptionen var den februari Vid den första anmälningsperioden utnyttjades teckningsoptioner. Antalet utestående teckningsoptioner därefter uppgår till Den andra och sista anmälningsperioden för att utnyttja teckningsoptionen är den oktober FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Till årsstämman står följande vinstmedel (kr): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr kr Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. 18 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

19 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat WEST INTERNATIONAL AB (publ) 19

20 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utg, FOU Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantör Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag 0 0 Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar WEST INTERNATIONAL AB (publ)