Nr 2 juni Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför valet i september... 4 Nyvalda politiker... 5 Skolprojekt med IUp... 6 Småfôlk 20 år... 8 Ishockeyframgångar på Stjerneskolan... 9 Tobaksvanorna kartlagda Alkohol och droger i trafiken Funderar du på att starta eget? Skidtunneln öppnar igen 23 juni Boktips för sommarlediga barn Evenemang i sommar Finnkulturcentrum utvecklas Ensamkommande flyktingbarn Flygplatsen Miljö- och byggs praktikanter Byggkontoret påminner Små avlopp ingen skitsak Brandmännen renoverar Vattendunk ger säkerhet Pågående byggnationer: Polisstationen, Stensgård och omlastningsterminalen Semestertips från Rådrummet EU-samordnarens tips inför semestern Sjuktalen minskar i Torsby kommun.. 30 Ekonomi: Investeringar Föreningen MK Ratten presenterar sig Inlagor: Torsby kommun 2009 i korthet Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Du härliga sommartid med blomster och grönt Utgivning: Fyra nummer 2010 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Jobb är en förutsättning för kommunens framtid Vi har nu räknat ihop 2009 års positiva resultat, gjort en hygglig prognos för 2010 och lagt en budget i balans inför Med andra ord känns det relativt tryggt med ekonomin trots kärva tider. Utmaningen är som vanligt att försöka anpassa den kommunala verksamheten till ett krympande befolkningsantal med bibehållen kvalitet i verksamheten. En grundförutsättning för vår kommuns framtid är jobb. Vi satsar därför vidare på projekt som underlättar för detta. Bygget av omlastningscentralen går enligt tidplanen och när den står färdig i höst ger den en bra möjlighet för skogsnäring och andra till ett miljöriktigt transportalternativ. Iordningställandet av nya polishuset likaså, där kommer nya polistjänster i Torsby att kunna erbjudas. Det är också mycket glädjande att företaget LRF Media kan fortsätta och satsa för nya arbetstillfällen i Torsby. Genom en om- och tillbyggnad av kommunens fastighet Tingshuset, dvs. gamla polishuset, blir detta möjligt. Vidare kommer nygamla Ransbybron att invigas under försommaren. Den kommer att vara en stor tillgång för ortsbefolkning och den växande besöksnäringen. Kommunen skapar inte arbetstillfällen på den öppna marknaden men kan på olika sätt medverka till att förutsättningarna underlättas. Vi som jobbar i kommunen är till för våra brukare och kunder. Detta kan tyckas vara en självklarhet och är också så för de absolut flesta. Var och en av oss bör ändå ofta påminna oss själva och våra arbetskamrater att så är fallet. Vi vill stärka det goda och positiva som vi vet finns på arbetsplatserna runt om i kommunens verksamheter med utgångspunkt i den värdegrund som finns väl nedtecknad och som alla anställda och politiker ska utgå från i sitt arbete. Slutligen har det har varit spännande att följa alla våra ungdomars framgångar inom idrotten den senaste tiden och man kan känna sig glad och stolt över att vara från Torsby Nordvärmland. Ha nu en skön sommar! HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Kommunen är till för brukarna Torsby kommun har varit föremål för många inslag i media under våren. Det har bl.a. gällt missförhållanden och oegentligheter på två av kommunens boenden för funktionshindrade. Kommunen ser mycket allvarligt på händelserna och har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med situationen. Dels måste den direkta situationen lösas, dels måste vi arbeta mer på sikt för att förhindra att detta uppstår igen, här eller på andra ställen. Givetvis är det oacceptabelt att någon vårdtagare eller brukare blir kränkt i vår verksamhet. Alla som får vård och omsorg i vår kommun och deras anhöriga måste kunna känna sig trygga och bli väl omhändertagna hos oss. Det är ännu viktigare att personer som inte själva kan tala för sig eller har anhöriga som gör det också känner denna trygghet. Vi som jobbar i kommunen är till för våra brukare och kunder. Omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka en värdegrund som alla anställda och politiker ska utgå från i sitt arbete. Efter det inträffade förstår vi att denna värdegrund inte varit känd av alla och/eller att alla inte i sitt arbete har följt de grundläggande värderingar som Torsby kommun har. Där har politikerna och de ledande tjänstemännen ett stort ansvar att få detta att genomsyra all verksamhet. Vi har också funnit brister som måste rättas till vad gäller rapportering av missförhållanden och oacceptabla händelser. Personalen måste känna ansvar i att rapportera om sådant som eventuellt inte står rätt till och de måste också kunna känna sig trygga i att kunna lämna sådan information och veta att den tas på allvar. Tidiga signaler ger också bättre möjligheter att förebygga och rätta till missförhållanden. För att komma till rätta med problemen och stärka det goda i vår verksamhet har omsorgsnämnden dels valt att förstärka sin ledningsorganisation för att ge områdescheferna bättre möjlighet att utöva ett kvalitativt och nära ledarskap, dels har ledarskapet omorganiserats. En del personal och chefer har omplacerats, en del har slutat sin anställning. Ledarskapet har givetvis en stor betydelse, men det fråntar inte de enskilda personerna ett eget ansvar i sitt arbete. Vi kommer även att arbeta med att stärka personalgrupperna. I processen har vi haft ett gott samarbete med de fackliga organisationerna. Dessa olika insatser och de diskussioner som problemen har satt igång syftar till att försöka arbeta på djupet och starta något bra på dessa arbetsplatser, men även tydliggöra och förstärka kommunens etiska förhållningssätt i alla verksamheter i vår kommun. Vi vill stärka det goda och positiva som vi vet finns på arbetsplatserna runt om i kommunens verksamheter, att stärka den anda av professionalitet och omtanke, god arbetsgemenskap och trivsel som finns. Thomas Stjerndorff kommunchef , NR TORSBY NU

4 Den 19 september 2010 är det val till Sveriges riksdag, till landstinget och kommunfullmäktige. Nytt från i år är att du även kan rösta i samband med Torsbymârten, september. TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

5 Det är kommunens valnämnd som ansvarar för att valet blir genomfört här i kommunen. Nämndens uppgifter är bl. a att se till att det finns tillgängliga vallokaler och röstmottagare som arbetar under valet med att ta emot röster. Valmyndigheten (en statlig myndighet) ansvarar för att informera väljarna om det som gäller nationellt. Det finns olika sätt att rösta I sin vallokal på valdagen Förtidsrösta var som helst i Sverige Rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat Budrösta (Om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta sig till vallokalen får man budrösta.) Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Rösta innan eller på valdagen I Torsby kommun finns nio valdistrikt med vallokaler som är öppna kl på valdagen den 19 september. Men redan från den 1 september kan man förtidsrösta. Vid EU-valet 2009 kunde man förtidsrösta på biblioteken i Torsby och Sysslebäck. Det kommer man att kunna göra i år också. Och en lördag veckan innan valet fanns det även möjligt att förtidsrösta under några timmar i mobila röstningslokaler i Bograngen och Höljes. Så kommer det också att bli i år. Nytt från i år är att det går bra att förtidsrösta på kommunkontoret i Torsby och det kommer också att finnas en röstningslokal öppen lördag-söndag september i anslutning till Torsbymârten. Allt för att så många som möjligt ska ges tillfälle att rösta. Röstkortet kommer till dig Röstkort skickas ut den augusti till alla som finns i röstlängden. Röstlängden skapas den 20 augusti och det är där man är folkbokförd då som avgör var man ska rösta. Det är också till den adressen som röstkortet skickas. Röstkortet innehåller information om var man kan rösta. På röstkortet framgår till vilken kommun och vilket valdistrikt som förtidsrösten ska skickas. Man kan rösta i sin ordinarie vallokal utan röstkort men om man vill rösta på något förtidsröstningsställe inom landet måste man ha röstkortet med sig om det inte finns möjlighet att skriva ut röstkort i röstningslokalen. Valnämndens kansli på kommunkontoret i Torsby kan skriva ut duplettröstkort. Sedan förra valet krävs legitimation om den som tar emot rösten inte känner den som röstar. Den som inte har legitimation kan be någon bekant intyga att man är rätt person. Nio valdistrikt och vallokaler 19 september Sysslebäck - Samverkanskontoret Likenäs - Transtrands skola Stöllet Stölletskolan Vitsand - Aspeds skola Torsby Norra - Stjerneskolan Torsby Södra - Prostgårdslagårn Oleby - Oleby Folkets Hus (ny lokal i Oleby) Svenneby Torsby Vandrarhem Östmark Församlingshemmet Röstningslokaler där man kan förtidsrösta 1-19 september Kommunkontoret Torsby Biblioteken i Torsby och Sysslebäck Bygdekooperativet Södra Finnskoga i Bograngen den 4 september kl Finnskogsjätten i Höljes den 4 september kl Fritidsgården på Järnvägsgatan under Torsbymârten den 11 och 12 september. Boende efter lantbrevbärarlinje har som tidigare möjlighet att budrösta via lantbrevbäraren. Nya politiker i kommunfullmäktige, nämnder och andra organ Valda för resten av mandatperioden. Ruth Augustsson (S) Röjdåfors , ledamot i kommunfullmäktige Håkan Lindh (S) Röbjörkeby , ersättare i kommunfullmäktige Eva Nordvall (S) Torsby , ersättare i barnoch utbildningsnämnden Curth Åsberg (S) Oleby , ersättare i Torsby Bostäder AB Annlouise Brodén (S) Torsby , ersättare i kommunfullmäktiges valberedning Eva-Lena Gustavsson (S) Torsby , ledamot i kulturnämnden Tommy Bornstedt (S) Torsby , ledamot i kommunfullmäktige Karin Nilsson (S) Torsby , ersättare i kommunfullmäktige Lillemor Ronge (M) Torsby , vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Gösta Kihlgren (S) Torsby , ledamot i Värmlands drifts- och servicenämnd Mikael Persson (M) Torsby , ersättare i Värmlands drifts- och servicenämnd Ella Andersson (S) Torsby , ersättare i kulturnämnden Alla politiker finns på Anna-Stina Eklund valnämndens sekreterare NR TORSBY NU 5

6 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Som förälder till elev i grundskolan har du säkert stött på begreppen IUP och skriftliga omdömen och om du har en elev som går i år 8 eller år 9 har du kanske också mött begreppet skriftlig bedömning. Men vet du varför skolan har dessa dokument och på vilket sätt de påverkar rollen som förälder, elev eller för all del rollen som lärare? Gemensamt ansvar Den individuella utvecklingsplanen, IUP, är ett skriftligt dokument som utarbetas i samband med utvecklingssamtalet och detta sker varje termin under hela elevens grundskoletid. Där finns nedskrivet en sammanfattning om elevens kunskapsutveckling och även en planering för hur skolan, föräldern och eleven tillsammans ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen i läroplaner och kursplaner. Från början hade den individuella utvecklingsplanen enbart en framåtsyftande funktion dvs. den innehöll en plan för hur eleven skulle jobba framöver för att utveckla sitt lärande. I den nya förordningen kring IUP tillkom ytterligare en del i som benämndes skriftliga omdömen. Där dokumenterar alla berörda lärare elevens kunskaper i varje ämne som eleven undervisas i, i varje årskurs. Även under terminer när betyg utfärdas (för närvarande i år 8 och år 9) ska skriftliga omdömen om eleven kunskapsutveckling ges. Skriftliga omdömen ska inte förväxlas med skriftlig bedömning som är det dokument som ges till en elev i år 9 som inte uppnått de nationella målen i ett (eller flera) ämnen och därför inte kan ges betyg. Rektors ansvar Varje rektor beslutar om utformningen av såväl IUP som skriftliga omdömen vilket innebär att de kan se helt olika ut beroende på i vilken skola eleven går. De nationella kursplanerna ska konkretiseras och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det klargörs vad undervisningen ska innehålla och hur den ska utformas för att leda mot de nationella målen. 6 TORSBY NU NR

7 Uppföljningen och bedömningen av elevens lärande och utveckling förutsätter att de nationella mål som undervisningen har inriktats mot är tydliggjorda. (Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.s 5) Om man ska kunna arbeta med IUP, skriftliga omdömen och skriftliga bedömningar fullt ut förutsätts att alla skolor har en tydlig lokal pedagogisk planering (LPP) där det framgår hur lärarna planerat undervisningen i de olika ämnena. Kompetensutveckling för en likvärdig skola Mot bakgrund av de utvidgade kraven kring planering och dokumentation beslutade rektorerna i Torsby kommun att vårterminen 2010 starta en kommunövergripande satsning på kompetensutveckling för att stötta lärarna i jobbet med utvecklingen av de lokala pedagogiska planeringarna. En tydlig pedagogisk planering underlättar för såväl lärare som elever och föräldrar när man tillsammans ska jobba med elevens kunskapsutveckling. Den 28 januari drog projektet igång på allvar när ett antal lärare från olika stadier och olika ämnesgrupper for till Frykenstrand för att under en heldag utbildas till samtalsledare. Dessa samtalsledare har sedan, under vårterminen, lett arbetet med utformandet av de lokala pedagogiska planerna. Samtliga skolor i år 1 till år 5 har deltagit och varje arbetslag har utformat planeringen för skolverksamheten utifrån sina förutsättningar, men med en gemensam grund byggd på en tolkning av läroplaner och kursplaner. Ämnesgrupperna har varit sammansatta av lärare från såväl Kvistberget som Stölletskolan och Frykenskolan. Genom denna satsning på samarbete mellan skolorna hoppas man kunna utveckla en varaktig nära samverkan och på så sätt säkerställa att kommunen ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning i hela kommunen trots minskande elevgrupper. Det kommer att ta tid att utarbeta lokala pedagogiska planer för alla stadier och ämnen men vi är på god väg. Slöjdlärarna redan ganska långt framme inom sitt verksamhetsområde och där kan man kanske gissa att de haft nytta av det mångåriga självständiga kompetensutvecklingsarbete som de drivit i samarbete med Sunne kommun. Vill du veta mer om skolans pedagogiska planering, individuella utvecklingsplaner m m kan du titta på följande hemsida: och/eller prata med ditt/dina barns lärare. IUP (individuell utvecklingsplan) = en dokumentation som visar elevens kunskapsutveckling. Ges från år 1 till år 9. Skriftliga omdömen = lärarens bedömning av elevens kunskaper och färdigheter i ett ämne vid en given tidpunkt LPP (lokal pedagogisk planering) = den samlade pedagogiska planeringen i ett ämne/tema/arbetsområde som lärarna använder som underlag för sin egen planering och som är tänkt att utgöra ett stöd i elevernas planering av det egna skolarbetet. Projektgruppen för Lokal pedagogisk planering, LPP genom rektorerna: Ann-Katrin Järåsen Frykenskolan, , Johan Ekström Frykenskolan, , Pär Bergqvist, Kvistberget och Stölletskolan, , Foto: Helena Westh Foto: Annette Lauritzen Karlsson Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 7

8 Välkommen på Öppet Hus! Två generationer har snart passerat genom förskolan Småfôlk i Rådom. Förskolan startade sin verksamhet sommaren 1990, då var barnantalet stort i området och en förskola behövdes. Det fanns dessutom flera dagmammor i området men detta var inte tillräckligt för de stora barnkullarna i början av 90-talet. Då föddes det över 190 barn/år i kommunen jämfört med idag då det ligger runt 100. (2009) När förskolan startade så var även fritidsbarnen där tillsammans med de små barnen och 6-årsverksamheten var integrerad i förskolans övriga verksamhet. Idag är det 20 barn i åldern 1-5 år på Småfôlk. Förskolan bygger sin verksamhet utifrån Läroplan för förskolan som kom 1998 (Lpfö-98) och den Lokala arbetsplanen för Småfôlk. Förskolan erbjuder en härlig miljö både ute och inne, med stora lokaler och en stor härlig gård som hela tiden utvecklas i samarbete med föräldrarna. Förskolan har också hemlagad mat som är mycket uppskattad. Det jobbar två förskollärare och en barnskötare på förskolan. 20-årsjubiléet kommer att firas måndagen den 14 juni med öppet hus mellan kl Då blir det tårta, saft och kaffe till alla som tittar in. Vi hoppas förstås att så många som möjligt som varit barn, föräldrar eller personal på Småfôlk tar sig tid att titta in och se på utställningar, collage och gamla kort. Gunnel Persson rektor Generation 1 Pappa, Anders Marklars på Småfolk 1992 och generation 2, Ella Marklars 3 år TORSBY NU NR

9 Stjerneskolans hockeygymnasium - ett framgångskoncept Stjerneskolans hockeygymnasium startade på allvar med studier på fyra år hösten Om man hade frågat någon i augusti 2009 när skolan startade upp om elever från Stjerneskolans hockeygymnasium skulle vara med i SM-slutspelet och fightas, så hade nog många sagt nej. Viktigt för oss på Stjerneskolan är den dubbla målsättningen, dvs. att klara både studier och idrott Detta för att skapa goda förutsättningar för eleven, dels för att kunna studera vidare på hög nivå, dels kunna utöva sin idrott på elitnivå. I augusti när skolan började, startade vårt jobb med att fortsätta utbildningen med nya och äldre elever, vilka nu är 50 stycken till antalet och där de flesta kommer utanför länets gränser, allt ifrån Dalarna i norr till Skåne i söder. Innan jul spelade J 18-laget 22 matcher, varav 12 vinster, 6 förluster och 4 oavgjorda. Laget slog t.ex. Leksand två gånger, spelade oavgjort mot Västerås och missade spel i allsvenskan med fyra poäng. Laget spelade 12 matcher i serien efter jul och vann 11 av dem. Detta gjorde att laget vann seriespelet och gick därmed till SM-slutspel. Först stod Rögle från Skåne för motståndet, där vi vann med 2-1 i matcher. Därefter var det AIK från Stockholm, som skulle försöka stoppa lagets framfart, men de gick också på pumpen. Där vann laget också med 2-1 i matcher. AIK med ett antal spelare som spelat med landslaget. Nu väntade Brynäs i kvartsfinal. De visade sig bli för svåra och J 18- laget förlorade två raka matcher och var därmed utslagna. Brynäs blev sedermera också Svenska mästare vilket gör Stjerneskolans elevers insats än mer imponerande. Även de spelare som har spelat i J 20-laget respektive A-laget har gjort mer imponerande insatser under året När man tänker på vad Stjerneskolans hockeygymnasium har åstadkommit, kan man inte göra det utan att få ett leende på läpparna att Stjerneskolan i samarbete med Sunne IK på denna korta tid av åtta år har tagit sig hela vägen till högsta elit i Sverige. Anders Bunnstedt specialidrottstränare Sunne IK gör 2-0 mot Solnalaget AIK. Glädje i laget. Foto: Mattias Blomman Blomqvist NR TORSBY NU

10 Bilden är från ett av klassbesöken som Annicka Marklars, Folktandvården och Jasmina Henriksson, fritidsförvaltningen genomförde i klasserna 5 och 6 i kommunen. Foto: Morgan Bäckvall Tobaksvanorna kartlagda Är det tillåtet för elever att röka inom skolområdet vid din skola? Har du köpt cigaretter eller snus under den senaste månaden? Röker din mamma? Där har ni några av de frågeställningar som samliga elever i år 7, 8 och 9 fått svara på i en enkät om tobaksvanor, ingående i Tobaksfri Nu. Enkäten har utformats av Karlstads universitet och nu har resultaten kommit. Att det råder stora sociala skillnader i rökvanor är tydligt. Rökning är idag vanligare bland arbetare och korttidsutbildade, jämfört med på 1960-talet. En större andel kvinnor än män röker dagligen. I Torsby ökar antalet unga rökare i årskurs 8 och 9, för att i gymnasiet tillta ännu mera. På frågan om det är tillåtet att röka inom skolans område visar det sig att i Torsby känner 99 procent av eleverna till att det är förbjudet. I Hagfors kommun tror drygt hälften att det är tillåtet. Förbudsskyltad Det är bra att högstadieeleverna i vår kommun känner till att det är rökförbud på skolgårdarna, men tittar vi på Stjerneskolan, vår gymnasieskola, så verkar det vara sämre beställt med denna kunskap. Varken elever eller delar av personalen tycks känna till Tobakslagen eller de politiskt antagna styrdokument som gäller, detta trots att skolgården är förbudsskyltad sedan en tid tillbaka. Även läroplanen stödjer ett tobaksförebyggande arbete. Lagar, förordningar, och politiska styrdokument måste efterlevas, och det är vi, all personal på skolor och fritidsgårdar, politiker, lärare, elever, föräldrar, med flera som måste hjälpas åt om satsningen Tobaksfri Nu ska bli framgångsrik. Under maj månad har klassbesök genomförts i skolans klasser år 5 och 6. Det handlar om lite utbildning i tobaksfakta, samt information om kontrakten i Tobaksfri Duo, som ska tecknas till hösten. Skänka priser Ett kommande viktigt steg i Tobaksfri Nu är att inviga företagen i satsningen. Eleverna tecknar som sagt ett kontrakt tillsammans med en vuxen, och som bevis får de ett personligt medlemskort, som ska innebära vissa förmåner. Vi hoppas här få stöttning av näringslivet. Det kan till exempel handla om billigare varor eller attraktioner, det kan också handla om att skänka pengar till priser som utlottas varje år, med mera. Vill du veta mer om projektet, hör av dig till projektledaren Jörgen Johansson, eller Jasmina Henriksson Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen TORSBY NU NR

11 1 flaska (33 cl) lättöl 2,2% = 1 flaska (33 cl) folköl 3,5% = 1 burk (50 cl) folköl 3,5% = 1 burk (50cl) mellanöl 4,4 %= 1 flaska (33 cl) starköl 5,5% = 1 burk (50 cl) starköl 7% = 1 glas (15 cl) vin 11% = 1/2 flaska vin 11% = 1 flaska vin 11% = 1 box (3 l) vin 14% = Tabellen visar vad olika mängder öl respektive vin motsvarar i mängd starksprit (40%). Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille. För narkotika gäller nollgräns. 2 cl starksprit 3 cl starksprit 4 cl starksprit 5,5 cl starksprit 5 cl starksprit 9 cl starksprit 4 cl starksprit 10 cl starksprit 20 cl starksprit 105 cl starksprit Alkohol och droger i trafiken Varje dygn görs drygt 500 resor i Värmland där föraren är påverkad av alkohol eller droger. Under förra året gjordes ungefär utandningsprov inom Polisens samverkansområde Norra Värmland. Ca 160 rattfyllerister, förare som var påverkade av alkohol eller droger, ertappades. Vad görs för att minska rattfylleriet? Polisens trafikkontroller Polisen i Norra Värmland arbetar aktivt med trafikkontroller där man kontrollerar hastighet, bältesanvändning och nykterhet. Vetskapen om att polisen ofta finns ute på våra vägar och att man riskerar att fastna i deras kontroller bidrar till att färre människor kör fordon i onyktert tillstånd. SMADIT Om en förare ertappas för rattfylleri får han/hon ett erbjudande om att delta i SMADIT-arbetet. SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen där polis, socialtjänst och sjukvård samarbetar. Den som ertappas för rattfylleri får av polisen ett erbjudande om att samtala med någon inom socialtjänsten om sitt förmodade missbruk. Om den ertappade accepterar detta erbjudande är tanken att kontakten ska kunna förmedlas inom 48 timmar. VÄGVERKET. BEST.NR NOVEMBER PRODUKTION: NORKAY. TRYCK: INTELLECTA INFOLOG. Tips för att hindra fulla förare: Bjud på taxi Ring hans/hennes familj/vänner Få personen att lyssna på argument som: att förlora körkortet är det lindrigaste som kan hända! Ta bilnycklarna Töm däcken på luft Proppa igen avgasröret Ring polisen Det sker mer än två begravningar varje vecka året runt pga alkohol i trafiken. En av åtta tjejer mellan år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år. Nästan 75 % av motorfordonsförare i åldern år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol. Den tidiga kontakten är viktig då man är mer mottaglig för att ta emot hjälp direkt när man anträffats av polisen. Don t drink and drive Trafikverket (f.d. Vägverket) arbetar på flera sätt för en alkohol- och drogfri trafik. Don t drink and drive riktar sig till ungdomar. Stor vikt läggs vid att öka deras insikt och engagemang för att förebygga rattfylleri samt att inse konsekvenserna av att köra onykter. Målsättningen med Don t drink and drive är att påverka ungdomarna till att: aldrig köra alkohol- eller drogpåverkade aldrig åka med alkohol- och/eller drogpåverkade förare hindra andra från att köra alkohol- och/eller drogpåverkade. Kommunens förebyggande alkohol- och drogarbete Drogfritt Torsby Torsby kommun har ett förebyggande alkohol- och drogarbete, Drogfritt Torsby, där Jörgen Johansson är samordnare. Alkolås Alkolås förhindrar att ett fordon startas om föraren är onykter. Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby , av 10 rattfyllerister är killar. NR TORSBY NU 11

12 Affärsplan? Företagsstöd? F-skatt? Lokaler? Marknad? Bolagsform? Exportera? Sätta pris? Finansiering? Kompetens? Tillstånd? Investera? Etablera? Nätverk? Funderar du på att starta eget? Att starta företag kan vara ett stort steg. Det finns mycket att tänka på vare sig du har erfarenhet av att driva företag eller är helt ny i branschen. Oavsett vad du ska syssla med vinner du mycket på att planera din företagsstart och vara väl förberedd. Ett sätt att börja är att beskriva din affärsidé i en affärsplan. Kommunens näringslivsservice finns samlad i näringslivsbolaget Tuab, Torsby Utveckling AB. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning, information och stöd inför din företagsstart. Boka gärna en tid för rådgivning på , eller Vi finns på Torsby Infocenter måndag till fredag och en till två dagar per vecka på samverkanskontoret i Sysslebäck. Näringslivsbolaget Tuab en resurs för företagen Sedan 1998 svarar bolaget Tuab för kommunens näringslivsservice. Bolaget ägs gemensamt av Torsby kommun och det lokala näringslivet och i vår styrelse finns både politiker och företagare representerade. Att starta företag kan vara ett stort steg. Du vinner mycket på att planera din företagsstart. Foto: Stock.xchng. Vi erbjuder Rådgivning, information och stöd Etableringsservice Lotsning till myndigheter och olika företagstöd Information om lediga lokaler och mark Kontaktförmedling Energi- och klimatrådgivning Anna Öhgren Bodén Information & projekt Torsby Utveckling AB TORSBY NU NR

13 Fortum Ski Tunnel Torsby - mer komplett för varje år Den 24 juni startar den femte säsongen i skidtunneln, en anläggning som håller högsta klass när det gäller längdskidåkning. Skidtunneln är navet i Valberget som har de allra bästa träningsförutsättningarna och blir allt mer komplett för varje år. Foto: Per Eriksson Officiellt Vasaloppscenter och Official Resort Tack vare att skidtunneln och Valberget kan uppfylla de krav som Vasaloppet ställer på anläggningar de rekommenderar är vi ett officiellt Vasaloppscenter. Vi är också en av fem exklusiva svenska resorter dit det svenska längdlandslaget förlägger sina träningsläger. Att landslaget väljer att förlägga sina läger i Torsby är ett kvitto på att skidtunneln, Valbergets friluftsområde och Torsby är ett bra ställe för träning och att vi håller måttet och uppfyller de krav som åkarna och förbundet ställer. Valberget är stället för alla som gillar att röra på sig och det händer mycket nytt även utanför skidtunneln. Nya kartor och bättre skyltning kommer att tas fram över området. På Valbersängen Sporthotell har en konferensanläggning och fler hotellrum färdigställts och Torsby Sporthotell står redo att ta emot gäster. Torsbys nya ledsystem för mountainbike Sedan våren 2009 finns ett uppmarkerat ledsystem för mountainbike. Lederna sträcker sig från Valberget i söder till Vägsjöfors i norr där även Abbas MTB Specialist med bl.a. ett servicecenter finns. Det finns leder lämpliga för nybörjare och för träning, men även mer tekniska och avancerade leder där du kan testa dina körkunskaper. Missa inte cykeltestardagarna som du kan läsa mer om på skitunnel.se Allsport skidshop Officiell Vasaloppsbutik Det viktigaste vi har i skidtunneln är snö och välpreparerade skidspår. Men det behövs utrustning för att åka skidor. Allsport är en Officiell Vasaloppsbutik vilket innebär att du är garanterad ett brett sortiment, kunnig personal och ett trevligt bemötande. I skidshopen får du hjälp med val av utrustning samt tips och råd om hur du vårdar dina skidor på bästa sätt. Naturligtvis kan du hyra komplett skidutrustning vid ditt besök. Du slipper transportproblem, skidorna är färdigvallade och du får alltid rätt anpassade skidor av senaste modell. Den utrustning du hyr är av yppersta kvalitet och av samma slag som eliten använder. Skidshopen nås på tel Linda Danielsson Fortum Ski Tunnel Torsby Foto: Per Eriksson Foto: Linda Danielsson Foto: Per Eriksson NR TORSBY NU 13

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Kontakten nr 5 september, 2007 s.

Kontakten nr 5 september, 2007 s. Ett axplock av sommarevenemangen 2007 s. 4-5 Rapport från turistbyrån och Dyvelstens flottningsmuseum s.7 Tina Flognmans handbollsskola - en stor succé s. 9 Mopeden - transportmedel eller livsfarlig leksak?

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Nr 2 2012 10 år Det är viktigt att vara rätt försäkrad NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Urban Nordquist gör sitt livs satsning INREDNING, LOPPIS & ANTIKT hos Brändans Galleria KTP Dalarna Framtidens

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

TORSBY. skäl att välja. Torsby. Maj 2009. Torsby. Stjerneskolan där eleverna får utveckla sina talanger. vinnande turist-, evenemangsoch skidkommun

TORSBY. skäl att välja. Torsby. Maj 2009. Torsby. Stjerneskolan där eleverna får utveckla sina talanger. vinnande turist-, evenemangsoch skidkommun Säsong TORSBY året om torsby.se Maj 2009 2 skäl att välja Torsby Foto: Hipfel/Starck. Torsby vinnande turist-, evenemangsoch skidkommun Se sidorna 6, 7, 16 och 19 Stjerneskolan där eleverna får utveckla

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer