Nr 2 juni Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför valet i september... 4 Nyvalda politiker... 5 Skolprojekt med IUp... 6 Småfôlk 20 år... 8 Ishockeyframgångar på Stjerneskolan... 9 Tobaksvanorna kartlagda Alkohol och droger i trafiken Funderar du på att starta eget? Skidtunneln öppnar igen 23 juni Boktips för sommarlediga barn Evenemang i sommar Finnkulturcentrum utvecklas Ensamkommande flyktingbarn Flygplatsen Miljö- och byggs praktikanter Byggkontoret påminner Små avlopp ingen skitsak Brandmännen renoverar Vattendunk ger säkerhet Pågående byggnationer: Polisstationen, Stensgård och omlastningsterminalen Semestertips från Rådrummet EU-samordnarens tips inför semestern Sjuktalen minskar i Torsby kommun.. 30 Ekonomi: Investeringar Föreningen MK Ratten presenterar sig Inlagor: Torsby kommun 2009 i korthet Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Du härliga sommartid med blomster och grönt Utgivning: Fyra nummer 2010 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Jobb är en förutsättning för kommunens framtid Vi har nu räknat ihop 2009 års positiva resultat, gjort en hygglig prognos för 2010 och lagt en budget i balans inför Med andra ord känns det relativt tryggt med ekonomin trots kärva tider. Utmaningen är som vanligt att försöka anpassa den kommunala verksamheten till ett krympande befolkningsantal med bibehållen kvalitet i verksamheten. En grundförutsättning för vår kommuns framtid är jobb. Vi satsar därför vidare på projekt som underlättar för detta. Bygget av omlastningscentralen går enligt tidplanen och när den står färdig i höst ger den en bra möjlighet för skogsnäring och andra till ett miljöriktigt transportalternativ. Iordningställandet av nya polishuset likaså, där kommer nya polistjänster i Torsby att kunna erbjudas. Det är också mycket glädjande att företaget LRF Media kan fortsätta och satsa för nya arbetstillfällen i Torsby. Genom en om- och tillbyggnad av kommunens fastighet Tingshuset, dvs. gamla polishuset, blir detta möjligt. Vidare kommer nygamla Ransbybron att invigas under försommaren. Den kommer att vara en stor tillgång för ortsbefolkning och den växande besöksnäringen. Kommunen skapar inte arbetstillfällen på den öppna marknaden men kan på olika sätt medverka till att förutsättningarna underlättas. Vi som jobbar i kommunen är till för våra brukare och kunder. Detta kan tyckas vara en självklarhet och är också så för de absolut flesta. Var och en av oss bör ändå ofta påminna oss själva och våra arbetskamrater att så är fallet. Vi vill stärka det goda och positiva som vi vet finns på arbetsplatserna runt om i kommunens verksamheter med utgångspunkt i den värdegrund som finns väl nedtecknad och som alla anställda och politiker ska utgå från i sitt arbete. Slutligen har det har varit spännande att följa alla våra ungdomars framgångar inom idrotten den senaste tiden och man kan känna sig glad och stolt över att vara från Torsby Nordvärmland. Ha nu en skön sommar! HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Kommunen är till för brukarna Torsby kommun har varit föremål för många inslag i media under våren. Det har bl.a. gällt missförhållanden och oegentligheter på två av kommunens boenden för funktionshindrade. Kommunen ser mycket allvarligt på händelserna och har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med situationen. Dels måste den direkta situationen lösas, dels måste vi arbeta mer på sikt för att förhindra att detta uppstår igen, här eller på andra ställen. Givetvis är det oacceptabelt att någon vårdtagare eller brukare blir kränkt i vår verksamhet. Alla som får vård och omsorg i vår kommun och deras anhöriga måste kunna känna sig trygga och bli väl omhändertagna hos oss. Det är ännu viktigare att personer som inte själva kan tala för sig eller har anhöriga som gör det också känner denna trygghet. Vi som jobbar i kommunen är till för våra brukare och kunder. Omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka en värdegrund som alla anställda och politiker ska utgå från i sitt arbete. Efter det inträffade förstår vi att denna värdegrund inte varit känd av alla och/eller att alla inte i sitt arbete har följt de grundläggande värderingar som Torsby kommun har. Där har politikerna och de ledande tjänstemännen ett stort ansvar att få detta att genomsyra all verksamhet. Vi har också funnit brister som måste rättas till vad gäller rapportering av missförhållanden och oacceptabla händelser. Personalen måste känna ansvar i att rapportera om sådant som eventuellt inte står rätt till och de måste också kunna känna sig trygga i att kunna lämna sådan information och veta att den tas på allvar. Tidiga signaler ger också bättre möjligheter att förebygga och rätta till missförhållanden. För att komma till rätta med problemen och stärka det goda i vår verksamhet har omsorgsnämnden dels valt att förstärka sin ledningsorganisation för att ge områdescheferna bättre möjlighet att utöva ett kvalitativt och nära ledarskap, dels har ledarskapet omorganiserats. En del personal och chefer har omplacerats, en del har slutat sin anställning. Ledarskapet har givetvis en stor betydelse, men det fråntar inte de enskilda personerna ett eget ansvar i sitt arbete. Vi kommer även att arbeta med att stärka personalgrupperna. I processen har vi haft ett gott samarbete med de fackliga organisationerna. Dessa olika insatser och de diskussioner som problemen har satt igång syftar till att försöka arbeta på djupet och starta något bra på dessa arbetsplatser, men även tydliggöra och förstärka kommunens etiska förhållningssätt i alla verksamheter i vår kommun. Vi vill stärka det goda och positiva som vi vet finns på arbetsplatserna runt om i kommunens verksamheter, att stärka den anda av professionalitet och omtanke, god arbetsgemenskap och trivsel som finns. Thomas Stjerndorff kommunchef , NR TORSBY NU

4 Den 19 september 2010 är det val till Sveriges riksdag, till landstinget och kommunfullmäktige. Nytt från i år är att du även kan rösta i samband med Torsbymârten, september. TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

5 Det är kommunens valnämnd som ansvarar för att valet blir genomfört här i kommunen. Nämndens uppgifter är bl. a att se till att det finns tillgängliga vallokaler och röstmottagare som arbetar under valet med att ta emot röster. Valmyndigheten (en statlig myndighet) ansvarar för att informera väljarna om det som gäller nationellt. Det finns olika sätt att rösta I sin vallokal på valdagen Förtidsrösta var som helst i Sverige Rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat Budrösta (Om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta sig till vallokalen får man budrösta.) Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Rösta innan eller på valdagen I Torsby kommun finns nio valdistrikt med vallokaler som är öppna kl på valdagen den 19 september. Men redan från den 1 september kan man förtidsrösta. Vid EU-valet 2009 kunde man förtidsrösta på biblioteken i Torsby och Sysslebäck. Det kommer man att kunna göra i år också. Och en lördag veckan innan valet fanns det även möjligt att förtidsrösta under några timmar i mobila röstningslokaler i Bograngen och Höljes. Så kommer det också att bli i år. Nytt från i år är att det går bra att förtidsrösta på kommunkontoret i Torsby och det kommer också att finnas en röstningslokal öppen lördag-söndag september i anslutning till Torsbymârten. Allt för att så många som möjligt ska ges tillfälle att rösta. Röstkortet kommer till dig Röstkort skickas ut den augusti till alla som finns i röstlängden. Röstlängden skapas den 20 augusti och det är där man är folkbokförd då som avgör var man ska rösta. Det är också till den adressen som röstkortet skickas. Röstkortet innehåller information om var man kan rösta. På röstkortet framgår till vilken kommun och vilket valdistrikt som förtidsrösten ska skickas. Man kan rösta i sin ordinarie vallokal utan röstkort men om man vill rösta på något förtidsröstningsställe inom landet måste man ha röstkortet med sig om det inte finns möjlighet att skriva ut röstkort i röstningslokalen. Valnämndens kansli på kommunkontoret i Torsby kan skriva ut duplettröstkort. Sedan förra valet krävs legitimation om den som tar emot rösten inte känner den som röstar. Den som inte har legitimation kan be någon bekant intyga att man är rätt person. Nio valdistrikt och vallokaler 19 september Sysslebäck - Samverkanskontoret Likenäs - Transtrands skola Stöllet Stölletskolan Vitsand - Aspeds skola Torsby Norra - Stjerneskolan Torsby Södra - Prostgårdslagårn Oleby - Oleby Folkets Hus (ny lokal i Oleby) Svenneby Torsby Vandrarhem Östmark Församlingshemmet Röstningslokaler där man kan förtidsrösta 1-19 september Kommunkontoret Torsby Biblioteken i Torsby och Sysslebäck Bygdekooperativet Södra Finnskoga i Bograngen den 4 september kl Finnskogsjätten i Höljes den 4 september kl Fritidsgården på Järnvägsgatan under Torsbymârten den 11 och 12 september. Boende efter lantbrevbärarlinje har som tidigare möjlighet att budrösta via lantbrevbäraren. Nya politiker i kommunfullmäktige, nämnder och andra organ Valda för resten av mandatperioden. Ruth Augustsson (S) Röjdåfors , ledamot i kommunfullmäktige Håkan Lindh (S) Röbjörkeby , ersättare i kommunfullmäktige Eva Nordvall (S) Torsby , ersättare i barnoch utbildningsnämnden Curth Åsberg (S) Oleby , ersättare i Torsby Bostäder AB Annlouise Brodén (S) Torsby , ersättare i kommunfullmäktiges valberedning Eva-Lena Gustavsson (S) Torsby , ledamot i kulturnämnden Tommy Bornstedt (S) Torsby , ledamot i kommunfullmäktige Karin Nilsson (S) Torsby , ersättare i kommunfullmäktige Lillemor Ronge (M) Torsby , vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Gösta Kihlgren (S) Torsby , ledamot i Värmlands drifts- och servicenämnd Mikael Persson (M) Torsby , ersättare i Värmlands drifts- och servicenämnd Ella Andersson (S) Torsby , ersättare i kulturnämnden Alla politiker finns på Anna-Stina Eklund valnämndens sekreterare NR TORSBY NU 5

6 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Som förälder till elev i grundskolan har du säkert stött på begreppen IUP och skriftliga omdömen och om du har en elev som går i år 8 eller år 9 har du kanske också mött begreppet skriftlig bedömning. Men vet du varför skolan har dessa dokument och på vilket sätt de påverkar rollen som förälder, elev eller för all del rollen som lärare? Gemensamt ansvar Den individuella utvecklingsplanen, IUP, är ett skriftligt dokument som utarbetas i samband med utvecklingssamtalet och detta sker varje termin under hela elevens grundskoletid. Där finns nedskrivet en sammanfattning om elevens kunskapsutveckling och även en planering för hur skolan, föräldern och eleven tillsammans ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen i läroplaner och kursplaner. Från början hade den individuella utvecklingsplanen enbart en framåtsyftande funktion dvs. den innehöll en plan för hur eleven skulle jobba framöver för att utveckla sitt lärande. I den nya förordningen kring IUP tillkom ytterligare en del i som benämndes skriftliga omdömen. Där dokumenterar alla berörda lärare elevens kunskaper i varje ämne som eleven undervisas i, i varje årskurs. Även under terminer när betyg utfärdas (för närvarande i år 8 och år 9) ska skriftliga omdömen om eleven kunskapsutveckling ges. Skriftliga omdömen ska inte förväxlas med skriftlig bedömning som är det dokument som ges till en elev i år 9 som inte uppnått de nationella målen i ett (eller flera) ämnen och därför inte kan ges betyg. Rektors ansvar Varje rektor beslutar om utformningen av såväl IUP som skriftliga omdömen vilket innebär att de kan se helt olika ut beroende på i vilken skola eleven går. De nationella kursplanerna ska konkretiseras och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det klargörs vad undervisningen ska innehålla och hur den ska utformas för att leda mot de nationella målen. 6 TORSBY NU NR

7 Uppföljningen och bedömningen av elevens lärande och utveckling förutsätter att de nationella mål som undervisningen har inriktats mot är tydliggjorda. (Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.s 5) Om man ska kunna arbeta med IUP, skriftliga omdömen och skriftliga bedömningar fullt ut förutsätts att alla skolor har en tydlig lokal pedagogisk planering (LPP) där det framgår hur lärarna planerat undervisningen i de olika ämnena. Kompetensutveckling för en likvärdig skola Mot bakgrund av de utvidgade kraven kring planering och dokumentation beslutade rektorerna i Torsby kommun att vårterminen 2010 starta en kommunövergripande satsning på kompetensutveckling för att stötta lärarna i jobbet med utvecklingen av de lokala pedagogiska planeringarna. En tydlig pedagogisk planering underlättar för såväl lärare som elever och föräldrar när man tillsammans ska jobba med elevens kunskapsutveckling. Den 28 januari drog projektet igång på allvar när ett antal lärare från olika stadier och olika ämnesgrupper for till Frykenstrand för att under en heldag utbildas till samtalsledare. Dessa samtalsledare har sedan, under vårterminen, lett arbetet med utformandet av de lokala pedagogiska planerna. Samtliga skolor i år 1 till år 5 har deltagit och varje arbetslag har utformat planeringen för skolverksamheten utifrån sina förutsättningar, men med en gemensam grund byggd på en tolkning av läroplaner och kursplaner. Ämnesgrupperna har varit sammansatta av lärare från såväl Kvistberget som Stölletskolan och Frykenskolan. Genom denna satsning på samarbete mellan skolorna hoppas man kunna utveckla en varaktig nära samverkan och på så sätt säkerställa att kommunen ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning i hela kommunen trots minskande elevgrupper. Det kommer att ta tid att utarbeta lokala pedagogiska planer för alla stadier och ämnen men vi är på god väg. Slöjdlärarna redan ganska långt framme inom sitt verksamhetsområde och där kan man kanske gissa att de haft nytta av det mångåriga självständiga kompetensutvecklingsarbete som de drivit i samarbete med Sunne kommun. Vill du veta mer om skolans pedagogiska planering, individuella utvecklingsplaner m m kan du titta på följande hemsida: och/eller prata med ditt/dina barns lärare. IUP (individuell utvecklingsplan) = en dokumentation som visar elevens kunskapsutveckling. Ges från år 1 till år 9. Skriftliga omdömen = lärarens bedömning av elevens kunskaper och färdigheter i ett ämne vid en given tidpunkt LPP (lokal pedagogisk planering) = den samlade pedagogiska planeringen i ett ämne/tema/arbetsområde som lärarna använder som underlag för sin egen planering och som är tänkt att utgöra ett stöd i elevernas planering av det egna skolarbetet. Projektgruppen för Lokal pedagogisk planering, LPP genom rektorerna: Ann-Katrin Järåsen Frykenskolan, , Johan Ekström Frykenskolan, , Pär Bergqvist, Kvistberget och Stölletskolan, , Foto: Helena Westh Foto: Annette Lauritzen Karlsson Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 7

8 Välkommen på Öppet Hus! Två generationer har snart passerat genom förskolan Småfôlk i Rådom. Förskolan startade sin verksamhet sommaren 1990, då var barnantalet stort i området och en förskola behövdes. Det fanns dessutom flera dagmammor i området men detta var inte tillräckligt för de stora barnkullarna i början av 90-talet. Då föddes det över 190 barn/år i kommunen jämfört med idag då det ligger runt 100. (2009) När förskolan startade så var även fritidsbarnen där tillsammans med de små barnen och 6-årsverksamheten var integrerad i förskolans övriga verksamhet. Idag är det 20 barn i åldern 1-5 år på Småfôlk. Förskolan bygger sin verksamhet utifrån Läroplan för förskolan som kom 1998 (Lpfö-98) och den Lokala arbetsplanen för Småfôlk. Förskolan erbjuder en härlig miljö både ute och inne, med stora lokaler och en stor härlig gård som hela tiden utvecklas i samarbete med föräldrarna. Förskolan har också hemlagad mat som är mycket uppskattad. Det jobbar två förskollärare och en barnskötare på förskolan. 20-årsjubiléet kommer att firas måndagen den 14 juni med öppet hus mellan kl Då blir det tårta, saft och kaffe till alla som tittar in. Vi hoppas förstås att så många som möjligt som varit barn, föräldrar eller personal på Småfôlk tar sig tid att titta in och se på utställningar, collage och gamla kort. Gunnel Persson rektor Generation 1 Pappa, Anders Marklars på Småfolk 1992 och generation 2, Ella Marklars 3 år TORSBY NU NR

9 Stjerneskolans hockeygymnasium - ett framgångskoncept Stjerneskolans hockeygymnasium startade på allvar med studier på fyra år hösten Om man hade frågat någon i augusti 2009 när skolan startade upp om elever från Stjerneskolans hockeygymnasium skulle vara med i SM-slutspelet och fightas, så hade nog många sagt nej. Viktigt för oss på Stjerneskolan är den dubbla målsättningen, dvs. att klara både studier och idrott Detta för att skapa goda förutsättningar för eleven, dels för att kunna studera vidare på hög nivå, dels kunna utöva sin idrott på elitnivå. I augusti när skolan började, startade vårt jobb med att fortsätta utbildningen med nya och äldre elever, vilka nu är 50 stycken till antalet och där de flesta kommer utanför länets gränser, allt ifrån Dalarna i norr till Skåne i söder. Innan jul spelade J 18-laget 22 matcher, varav 12 vinster, 6 förluster och 4 oavgjorda. Laget slog t.ex. Leksand två gånger, spelade oavgjort mot Västerås och missade spel i allsvenskan med fyra poäng. Laget spelade 12 matcher i serien efter jul och vann 11 av dem. Detta gjorde att laget vann seriespelet och gick därmed till SM-slutspel. Först stod Rögle från Skåne för motståndet, där vi vann med 2-1 i matcher. Därefter var det AIK från Stockholm, som skulle försöka stoppa lagets framfart, men de gick också på pumpen. Där vann laget också med 2-1 i matcher. AIK med ett antal spelare som spelat med landslaget. Nu väntade Brynäs i kvartsfinal. De visade sig bli för svåra och J 18- laget förlorade två raka matcher och var därmed utslagna. Brynäs blev sedermera också Svenska mästare vilket gör Stjerneskolans elevers insats än mer imponerande. Även de spelare som har spelat i J 20-laget respektive A-laget har gjort mer imponerande insatser under året När man tänker på vad Stjerneskolans hockeygymnasium har åstadkommit, kan man inte göra det utan att få ett leende på läpparna att Stjerneskolan i samarbete med Sunne IK på denna korta tid av åtta år har tagit sig hela vägen till högsta elit i Sverige. Anders Bunnstedt specialidrottstränare Sunne IK gör 2-0 mot Solnalaget AIK. Glädje i laget. Foto: Mattias Blomman Blomqvist NR TORSBY NU

10 Bilden är från ett av klassbesöken som Annicka Marklars, Folktandvården och Jasmina Henriksson, fritidsförvaltningen genomförde i klasserna 5 och 6 i kommunen. Foto: Morgan Bäckvall Tobaksvanorna kartlagda Är det tillåtet för elever att röka inom skolområdet vid din skola? Har du köpt cigaretter eller snus under den senaste månaden? Röker din mamma? Där har ni några av de frågeställningar som samliga elever i år 7, 8 och 9 fått svara på i en enkät om tobaksvanor, ingående i Tobaksfri Nu. Enkäten har utformats av Karlstads universitet och nu har resultaten kommit. Att det råder stora sociala skillnader i rökvanor är tydligt. Rökning är idag vanligare bland arbetare och korttidsutbildade, jämfört med på 1960-talet. En större andel kvinnor än män röker dagligen. I Torsby ökar antalet unga rökare i årskurs 8 och 9, för att i gymnasiet tillta ännu mera. På frågan om det är tillåtet att röka inom skolans område visar det sig att i Torsby känner 99 procent av eleverna till att det är förbjudet. I Hagfors kommun tror drygt hälften att det är tillåtet. Förbudsskyltad Det är bra att högstadieeleverna i vår kommun känner till att det är rökförbud på skolgårdarna, men tittar vi på Stjerneskolan, vår gymnasieskola, så verkar det vara sämre beställt med denna kunskap. Varken elever eller delar av personalen tycks känna till Tobakslagen eller de politiskt antagna styrdokument som gäller, detta trots att skolgården är förbudsskyltad sedan en tid tillbaka. Även läroplanen stödjer ett tobaksförebyggande arbete. Lagar, förordningar, och politiska styrdokument måste efterlevas, och det är vi, all personal på skolor och fritidsgårdar, politiker, lärare, elever, föräldrar, med flera som måste hjälpas åt om satsningen Tobaksfri Nu ska bli framgångsrik. Under maj månad har klassbesök genomförts i skolans klasser år 5 och 6. Det handlar om lite utbildning i tobaksfakta, samt information om kontrakten i Tobaksfri Duo, som ska tecknas till hösten. Skänka priser Ett kommande viktigt steg i Tobaksfri Nu är att inviga företagen i satsningen. Eleverna tecknar som sagt ett kontrakt tillsammans med en vuxen, och som bevis får de ett personligt medlemskort, som ska innebära vissa förmåner. Vi hoppas här få stöttning av näringslivet. Det kan till exempel handla om billigare varor eller attraktioner, det kan också handla om att skänka pengar till priser som utlottas varje år, med mera. Vill du veta mer om projektet, hör av dig till projektledaren Jörgen Johansson, eller Jasmina Henriksson Morgan Bäckvall informatör fritidsförvaltningen TORSBY NU NR

11 1 flaska (33 cl) lättöl 2,2% = 1 flaska (33 cl) folköl 3,5% = 1 burk (50 cl) folköl 3,5% = 1 burk (50cl) mellanöl 4,4 %= 1 flaska (33 cl) starköl 5,5% = 1 burk (50 cl) starköl 7% = 1 glas (15 cl) vin 11% = 1/2 flaska vin 11% = 1 flaska vin 11% = 1 box (3 l) vin 14% = Tabellen visar vad olika mängder öl respektive vin motsvarar i mängd starksprit (40%). Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille. För narkotika gäller nollgräns. 2 cl starksprit 3 cl starksprit 4 cl starksprit 5,5 cl starksprit 5 cl starksprit 9 cl starksprit 4 cl starksprit 10 cl starksprit 20 cl starksprit 105 cl starksprit Alkohol och droger i trafiken Varje dygn görs drygt 500 resor i Värmland där föraren är påverkad av alkohol eller droger. Under förra året gjordes ungefär utandningsprov inom Polisens samverkansområde Norra Värmland. Ca 160 rattfyllerister, förare som var påverkade av alkohol eller droger, ertappades. Vad görs för att minska rattfylleriet? Polisens trafikkontroller Polisen i Norra Värmland arbetar aktivt med trafikkontroller där man kontrollerar hastighet, bältesanvändning och nykterhet. Vetskapen om att polisen ofta finns ute på våra vägar och att man riskerar att fastna i deras kontroller bidrar till att färre människor kör fordon i onyktert tillstånd. SMADIT Om en förare ertappas för rattfylleri får han/hon ett erbjudande om att delta i SMADIT-arbetet. SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen där polis, socialtjänst och sjukvård samarbetar. Den som ertappas för rattfylleri får av polisen ett erbjudande om att samtala med någon inom socialtjänsten om sitt förmodade missbruk. Om den ertappade accepterar detta erbjudande är tanken att kontakten ska kunna förmedlas inom 48 timmar. VÄGVERKET. BEST.NR NOVEMBER PRODUKTION: NORKAY. TRYCK: INTELLECTA INFOLOG. Tips för att hindra fulla förare: Bjud på taxi Ring hans/hennes familj/vänner Få personen att lyssna på argument som: att förlora körkortet är det lindrigaste som kan hända! Ta bilnycklarna Töm däcken på luft Proppa igen avgasröret Ring polisen Det sker mer än två begravningar varje vecka året runt pga alkohol i trafiken. En av åtta tjejer mellan år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år. Nästan 75 % av motorfordonsförare i åldern år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol. Den tidiga kontakten är viktig då man är mer mottaglig för att ta emot hjälp direkt när man anträffats av polisen. Don t drink and drive Trafikverket (f.d. Vägverket) arbetar på flera sätt för en alkohol- och drogfri trafik. Don t drink and drive riktar sig till ungdomar. Stor vikt läggs vid att öka deras insikt och engagemang för att förebygga rattfylleri samt att inse konsekvenserna av att köra onykter. Målsättningen med Don t drink and drive är att påverka ungdomarna till att: aldrig köra alkohol- eller drogpåverkade aldrig åka med alkohol- och/eller drogpåverkade förare hindra andra från att köra alkohol- och/eller drogpåverkade. Kommunens förebyggande alkohol- och drogarbete Drogfritt Torsby Torsby kommun har ett förebyggande alkohol- och drogarbete, Drogfritt Torsby, där Jörgen Johansson är samordnare. Alkolås Alkolås förhindrar att ett fordon startas om föraren är onykter. Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby , av 10 rattfyllerister är killar. NR TORSBY NU 11

12 Affärsplan? Företagsstöd? F-skatt? Lokaler? Marknad? Bolagsform? Exportera? Sätta pris? Finansiering? Kompetens? Tillstånd? Investera? Etablera? Nätverk? Funderar du på att starta eget? Att starta företag kan vara ett stort steg. Det finns mycket att tänka på vare sig du har erfarenhet av att driva företag eller är helt ny i branschen. Oavsett vad du ska syssla med vinner du mycket på att planera din företagsstart och vara väl förberedd. Ett sätt att börja är att beskriva din affärsidé i en affärsplan. Kommunens näringslivsservice finns samlad i näringslivsbolaget Tuab, Torsby Utveckling AB. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning, information och stöd inför din företagsstart. Boka gärna en tid för rådgivning på , eller Vi finns på Torsby Infocenter måndag till fredag och en till två dagar per vecka på samverkanskontoret i Sysslebäck. Näringslivsbolaget Tuab en resurs för företagen Sedan 1998 svarar bolaget Tuab för kommunens näringslivsservice. Bolaget ägs gemensamt av Torsby kommun och det lokala näringslivet och i vår styrelse finns både politiker och företagare representerade. Att starta företag kan vara ett stort steg. Du vinner mycket på att planera din företagsstart. Foto: Stock.xchng. Vi erbjuder Rådgivning, information och stöd Etableringsservice Lotsning till myndigheter och olika företagstöd Information om lediga lokaler och mark Kontaktförmedling Energi- och klimatrådgivning Anna Öhgren Bodén Information & projekt Torsby Utveckling AB TORSBY NU NR

13 Fortum Ski Tunnel Torsby - mer komplett för varje år Den 24 juni startar den femte säsongen i skidtunneln, en anläggning som håller högsta klass när det gäller längdskidåkning. Skidtunneln är navet i Valberget som har de allra bästa träningsförutsättningarna och blir allt mer komplett för varje år. Foto: Per Eriksson Officiellt Vasaloppscenter och Official Resort Tack vare att skidtunneln och Valberget kan uppfylla de krav som Vasaloppet ställer på anläggningar de rekommenderar är vi ett officiellt Vasaloppscenter. Vi är också en av fem exklusiva svenska resorter dit det svenska längdlandslaget förlägger sina träningsläger. Att landslaget väljer att förlägga sina läger i Torsby är ett kvitto på att skidtunneln, Valbergets friluftsområde och Torsby är ett bra ställe för träning och att vi håller måttet och uppfyller de krav som åkarna och förbundet ställer. Valberget är stället för alla som gillar att röra på sig och det händer mycket nytt även utanför skidtunneln. Nya kartor och bättre skyltning kommer att tas fram över området. På Valbersängen Sporthotell har en konferensanläggning och fler hotellrum färdigställts och Torsby Sporthotell står redo att ta emot gäster. Torsbys nya ledsystem för mountainbike Sedan våren 2009 finns ett uppmarkerat ledsystem för mountainbike. Lederna sträcker sig från Valberget i söder till Vägsjöfors i norr där även Abbas MTB Specialist med bl.a. ett servicecenter finns. Det finns leder lämpliga för nybörjare och för träning, men även mer tekniska och avancerade leder där du kan testa dina körkunskaper. Missa inte cykeltestardagarna som du kan läsa mer om på skitunnel.se Allsport skidshop Officiell Vasaloppsbutik Det viktigaste vi har i skidtunneln är snö och välpreparerade skidspår. Men det behövs utrustning för att åka skidor. Allsport är en Officiell Vasaloppsbutik vilket innebär att du är garanterad ett brett sortiment, kunnig personal och ett trevligt bemötande. I skidshopen får du hjälp med val av utrustning samt tips och råd om hur du vårdar dina skidor på bästa sätt. Naturligtvis kan du hyra komplett skidutrustning vid ditt besök. Du slipper transportproblem, skidorna är färdigvallade och du får alltid rätt anpassade skidor av senaste modell. Den utrustning du hyr är av yppersta kvalitet och av samma slag som eliten använder. Skidshopen nås på tel Linda Danielsson Fortum Ski Tunnel Torsby Foto: Per Eriksson Foto: Linda Danielsson Foto: Per Eriksson NR TORSBY NU 13

14 Visst är sommarlovet en bra tid att läsa? På stranden, i stugan, under en filt i stora mysfåtöljen när det regnar, i solstolen, på bryggan, i skuggan av ett träd eller på resan - man kan ju till och med lyssna på böcker när man åker bil! Precis som tidigare år kan du som är mellan 0 och 18 år delta i Torsby biblioteks Sommarlovsläsning. Från och med i år också i Sysslebäck och Stöllet. Den går till såhär: du hämtar en lista på biblioteket, där du skriver upp vilka böcker du läser under sommarlovet. När du läst tio stycken och listan är full så lämnar du in den till Torsby bibliotek. Då får du en bok som present och dessutom chans att vinna biobiljetter. Vinnarna dras i slutet av sommaren. 14 TORSBY NU NR

15 Några nyheter under våren och sommaren Ungdomsböcker Kjetil Johnsen Tre Tillbaka från de döda och Tre Ett sista offer (Wahlströms) Jenny Han Sommaren jag blev vacker (Wahlströms) Johanna Lindbäck Saker som aldrig händer (Rabén & Sjögren) Magnus Nordin Blodets röst (Bonnier Carlsen) Anne Cassidy Besatt (Rabén & Sjögren) Bilderböcker och småbarnsböcker Barbro Lindgren Dagbok från hönshuset och Apans ABC (Rabén & Sjögren) Joar Tiberg Månen blev rädd (Rabén & Sjögren) Jujja Wieslander Du och jag och min lilla cykel (Rabén & Sjögren) Moni Nilsson Kompisen längtar (Rabén & Sjögren) Nicholas Harris Lysande havsboken (Rabén & Sjögren) Slukarböcker Ingelin Angerborn Sorgfjäril (Rabén & Sjögren) Ann-Helén Laestadius Hej vacker (Rabén & Sjögren) Gull Åkerblom Emilys nya liv (Opal) Lena Arro Den sista strandgasten (Opal) Äventyr Jo Salmson Tam och drakupproret (Bonnier Carlsen) David Whitley Midnattsmanifestet (Wahlströms) Peter Gotthardt Den svarte riddaren och Den vita hjorten (Wahlströms) Michelle Paver Vargbröder Vålnadernas berg (Semic) Marcus Sedgewick Vatten och vidunder (Wahlströms) Johan Harstad Darlah 172 timmar på månen (Bonnier Carlsen) Deckare Peter Gissy Den gåtfulla branden (Bonnier Carlsen) Emma Vall Dolt i färg (Opal) Mårten Sandén Labyrinten (Rabén & Sjögren) Suzanne Mortensen Silverskatten (Wahlströms) Martin Widmark Campingmysteriet (Bonnier Carlsen) Missa inte heller en ny deckarserie skriven av Anna Jansson, som skriver deckare för vuxna också. Böckerna Silverskatten, Klasskassan och Riddarnas kamp utspelar sig på Gotland och handlar om Emil Wern, vars mamma är polis Maria Andersson bibliotekarie NR TORSBY NU 15 På kan du också hitta fler tips på aktuella böcker, både för barn och vuxna.

16 Sommarens evenemang 2010 JULI Torsdag Drive-in Bingo i Rådom Kolbullekväll, Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping. Fredag EM i Rallycross på Höljesbanan. Lördag Loppis på Hagen, Östmark Drive-in Bingo i Bograngen Musikafton på Purala Finngård med Annika Eriksson och Helge Balkåsen. Röjdåfors Musik i sommarkväll - Orgelkonsert, Willy Egmose, Danmark. Fryksände kyrka, Torsby Fonduekväll i Tipin, Långberget. Söndag Sommarkväll i Heidruns trädgård - Elvis-evangeliet Fensbol Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng. Tisdag Kårbergerkväll - Minneskväll om författaren Per Kårberger, Kårebolssätern, Stöllet Motti och fläsk vid Bråtens Vildmarkscamping, Klarabro Spelmanskväll vid Bygdegården i Björbysätern Livemusik och BBQ på Torsby Camping. Onsdag EM i Westernskytte på Motorbanan i Reito Spelmanskväll med Erlands Orkester, Vitsands Hembygdsgård Trivselkväll med kolbullestekning på Skogsgården, Kindsjön Filmkväll med Sebra-Film. Hembygdsgården Kollsberg, Torsby Temakväll på Nians Pub & Restaurang. Golfbanan, Oleby Visafton med allsång på Dalby Hembygdsgård, Ransby. Torsdag EM i Westernskytte, Motorbanan Reito Kvällsgemyt, Hembygdsgården Tomta, Skråckarberget Kolbullekväll, Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping Drive-in Bingo i Rådom. Fredag EM i Westernskytte, Motorbanan Reito Torsby Countryfestival - Livemusik och aktiviteter i Torsby centrum. Bl a. Starboys underhåller Non-stop dans. Dansbandskampens The Playtones och Titanix spelar. I puben Blue Border Boys. Älgsjövallen, Bjurberget. Lördag EM i Westernskytte, Motorbanan Reito Torsby Countryfestival - Livemusik och aktiviteter i Torsby centrum. Top Cats kända från Talang 2010 medverkar Drive-in Bingo i Bograngen Musikafton på Purala Finngård. Röjdåfors Fonduekväll i Tipin. Långberget. Söndag Sommarfest på Dalby Hembygdsgård. Underhållning. Hantverks- och bokförsäljning. Dalbymästerskap i pilkastning Ransby Drive-in Bingo i Höljes Sommarkväll i Heidruns trädgård, Fensbol - Nina Ramsby underhåller Trivseldans med JI-COOS och Carlsson & Carlsson on tour. Älgsjövallen, Bjurberget Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng. Tisdag Motti och fläsk på Bråtens Vildmarkscamping, Klarabro Livemusik och BBQ på Torsby Camping. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning på Skogsgården, Kindsjön Temakväll på Nians Pub & Restaurang. Golfbanan, Oleby. Torsdag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion Rallycross, på Niwabanan, Torsby Drive-in Bingo i Rådom Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen. Fredag Östmarksdagarna- Stavgång vid skidstadion Östmarksdagarna - Tändning av kolmilan Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Guidad vandring vid Vägån. Samling vid Vägsjöfors Herrgård Visafton på Hagen, Östmark Livemusik och creolbuffé på Torsby Camping. Trubadur Per i Vråa Cykelfesten i Pustaparken. Stenssons orkester. Kristinefors. Kl Förfest på Greavallen i Vitsand. Lördag Slåttergille på Hembygdsgården Tomta, Skråckarberget Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion VM i Terrängkrocket på Greavallen, Vitsand Folkrace på Niwabanan Östmarksdagarna - Kvarndag vid Röjdåfors kvarn års jubileum i Sörmarks skola Hembygdsdagarna Norra Finnskoga - Forsens dag, Strängsforsen Sommarmarknad vid Ransby Kulturby. Hantverk, loppis, leksaksutställning, blomstervandring m m Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Drive-in Bingo i Bograngen Musik på Purala Finngård med Björn Sandborgh. Röjdåfors Musik i sommarkväll. Pernilla Ingvarsdotter, sång, Kenny Ludvigsson, gitarr. Vitsands kyrka Musik i sommarkväll. Konsert i Norra Finnskoga kyrka, Höljes Fonduekväll i Tipin, Långberget Östmarksdagarna - Dans i Östmarksparken till Mats Bergmans orkester. Söndag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion Drive-in Bingo Granevik, Torsby VM i Terrängkrocket på Greavallen, Vitsand Hembygdsdagarna Norra Finnskoga - Hembygdsfest, Halvarstugan, Båtstad Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Drive in Bingo i Höljes Sommarkväll i Heidruns trädgård, Fensbol - Augustifamiljen, Titiyo och Ebbot underhåller Östmarksdagarna - Musik i sommarkväll. Östmarks kyrka Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng Måndag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion. Tisdag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion Östmarksdagarna - Metartävling. Samling vid badplatsen Kläggen Livemusik och BBQ på Torsby Camping. Bröderna Öjeberget m fl Motti och fläsk på Bråtens Vildmarkscamping, Klarabro Onsdag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion Östmarksdagarna - Mottikalas, Bygdegården Lillskogshöjden Östmarksdagarna - Folkrace på Östmarksbanan Östmarksdagarna - Bastubad i Metbäcken Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön Filmkväll med Sebra-Film. Hembygdsgården Kollsberg, Torsby Temakväll på Nians Pub & Restaurang. Golfbanan, Oleby Visafton med allsång på Dalby Hembygdsgård, Ransby Torsdag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion Östmarksdagarna - Blomstervandring Rännberg. Samling vid infotavlan Rännberg Östmarksdagarna - Bastubad i Metbäcken Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Östmarksdagarna - Kläggen Runt. Cykel eller promenad. Samling Åsbyvallen Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping Drive-in Bingo Rådom 16 TORSBY NU NR

17 Fredag Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Östmarksdagarna - Veterantraktorrally. Tipspromenad med traktorer Östmarksdagarna - Bastubad i Metbäcken Östmarksdagarna - Visafton på Hagen Livemusik och creolbuffé på Torsby Camping. Kapten Grus och Coverbandet underhåller Lördag Slåtteröl på Finngården Ritamäki, Lekvattnet Östmarksdagarna - Stavgång vid skidstadion. Final! Östmarksdagarna - Öppet Hus på Emigration och Historia Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Hemvändardag - Konst- och hantverksutställning. Idrottsminnen. Årets Vitsanning koras. Vitsands Hembygdsgård Östmarksdagarna - Eftermiddagsprogram i Östmarksparken. Årets Östmarking koras m m. Underhållning av Rayburn Anthony och Tornados. Gunnar Ehne-priset delas ut Drive-in Bingo i Bograngen Underhållning på Purala Finngård med Kjell-Åke i Myra. Röjdåfors Musik i sommarkväll - Katre Lehtsaar- Helmersson violin, Kerstin Chrunak piano, Fryksände kyrka, Torsby Fonduekväll i Tipin, Långberget. Söndag Drive-in Bingo Granevik, Torsby Östmarksdagarna -Temagudstjänst med Rayburn Anthony Östmarksdagarna - Motorbanans Dag. Folkrace, Husvagnsrace m m Östmarksdagarna - Konst- och hantverksutställning på Hagen Hembygdsfest på Vitsands Hembygdsgård Östmarksdagarna - Sommarkonsert Sånger till Maahisi på Juhola Finngård, Röjdåfors Drive in Bingo i Höljes Sommarkväll i Heidruns trädgård, Fensbol - CajsaStina Åkerström underhåller Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng. Tisdag Barnteater på Torsby Camping Livemusik och Krogshow på Torsby Camping Motti och fläsk på Bråtens Vildmarkscamping, Klarabro. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön Byvandring runt Torsby. Samling Hembygdsgården Kollsberg Temakväll på Nians Pub & Restaurang, Golfbanan, Oleby Visafton med allsång på Dalby Hembygdsgård, Ransby. Torsdag Livemusik på Noppen. 9-mannabandet Dubango. Kristinefors Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping. Fredag Jularbofestivalen. Dragspelsfestival. Allspel och dans, Järpliden, Bograngen Drive-in Bingo Rådom. Lördag 31 Abbas Touren Mountainbiketävling - Testa dina gränser. 25 km, 45 km eller 60 km. Abbas Stugby & Camping, Vägsjöfors Hembygdsdag - Kök och Matmässa på Hembygdsgården Kollsberg, Torsby Jularbofestivalen. Dragspelsfestival. Allspel och dans, Järpliden, Bograngen Familjefest i Heidruns trädgård, Fensbol - Papa Dave, australiensisk clown, Schäng Blasius, tysk folkmusikgrupp, Anneli Finne, måleri. Kl Blue Border Boys Drive-in Bingo i Bograngen Musikafton på Purala Finngård med Kjetil och Cesilie Skaslien. Röjdåfors Utmarksmusiken - En förtrollande upplevelse. Allsköns musik ljuder över sätervallen. Ransbysätern Fonduekväll i Tipin, Långberget. AUGUSTI Söndag Drive-in Bingo Granevik, Torsby Familjefest i Heidruns trädgård, Fensbol - Uppläsning, visor, eget bokbord, Anita Andersson. Kl Fata Mata Binto Group Dubango, gränslös musik Drive-in Bingo i Höljes Musik i sommarkväll - Charlotta Tagesson och Johan Birgersson. Östmarks Kyrka Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng Tisdag Livemusik och BBQ på Torsby Camping. The Lonesome Mountaineers. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön Temakväll på Nians Pub & Restaurang. Golfbanan, Oleby. Torsdag Drive-in Bingo Rådom. Fredag 6 Svennis Cup Ungdomsturnering i fotboll. Lördag 7 Svennis Cup Ungdomsturnering i fotboll Marknad Sysslebäck Hembygdens dag - Hembygdsgården Karmenkynna, Lekvattnet Konst- och hantverksutställning, Kristinefors Kvarn Finnskogafestivalen. Folkrace, Höljes motorstadion Musik i sommarkväll - Gertrud Schneider, harpa, Luisa Garcia, cello. Fryksände kyrka, Torsby Fonduekväll i Tipin, Långberget Marknadsdans i Sysslebäcksparken. Cliptons orkester. Disco. Söndag 8 Svennis Cup Ungdomsturnering i fotboll Finnskogafestivalen. Folkrace, Höljes motorstadion Marknad Sysslebäck Lösöresauktion - Stranna Folkets Hus, Kärrbacksstrand Sommarfest på Hembygdsgården Valborgsgården, Ljusnäs Drive in Bingo i Höljes Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön Temakväll på Nians Pub & Restaurang. Golfbanan, Oleby. Fredag Livemusik och BBQ på Torsby Camping. The Pistonheads Höljesdagarna - Upplevelsekonsert i Olof den Heliges spår. Norra Finnskoga kyrka, Höljes Lördag 14 Finnkulturrundan - Bussturer till öppna finngårdar och hembygdsgårdar under dagen Lösöre- och lifdjursauktion, Hagen, Östmark Finngårdens dag, Rikkenberget, Bjurberget Musik i sommarkväll - Orgelkonsert, Hans Henning Lohse. Fryksände kyrka, Torsby Fonduekväll i Tipin, Långberget. Söndag 15 Finnkulturrundan - Bussturer till öppna finngårdar och hembygdsgårdar under dagen Drive-in Bingo i Höljes Drive-in Bingo Rådom Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng Höljesdagarna - Olofsmässa i Norra Finnskoga kyrka, Höljes. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Lördag Torsby Veteran & Kuriosamarknad. Kolhusudden, Torsby Antik- och loppmarknad, Hembygdsgården Kollsberg, Torsby Fonduekväll i Tipin. Långberget Eldfest i Älgsjövallen. Chiquitas orkester. I puben Radicanes. Bjurberget. Söndag Drive-in Bingo Granevik, Torsby Drive-in Bingo i Höljes Kolbulle- och mottikväll på Branäsäng. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Fredag Dragspelsstämma. Allspel och uppträdande. Skogsgården, Kindsjön. Lördag Dragspelsstämma. Allspel och uppträdande. Skogsgården, Kindsjön Folkrace på Höljes Motorstadion Fonduekväll i Tipin - Långberget. Söndag Drive-in Bingo Granevik, Torsby För dagsfärsk information se Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby Turistbyrå, Infocenter, Sysslebäcks Turistbyrå, Badhusvägen 1, NR TORSBY NU 17

18 Intensivt på Torsby Finnkulturcentrum Torsby Finnkulturcentrum, en del av Värmlands Museum, står på nytt inför en intensiv sommarsäsong. Herrgården kommer som vanligt att vara öppen för besök alla dagar i veckan från den 14 juni till den 15 augusti. Alla är välkomna till vårt bibliotek, vår utställning och vår bokhandel! Våra besökare slår sig också mer än gärna ned i vårt vackert belägna sommarcafé. Av Finnkulturcentrums 8000 årliga besökare, hittar över hälften till oss under sommarmånaderna. Fram till den 6 juni kan man också ta del av en utställning med målningar av konstnären Lars-Göran Rosengren. Projekt bygger kunskap Vi har nu kommit halvvägs i det pågående Interregprojektet En levande Finnskog vårt felles ansvar som drivs av Värmlands Museum och Hedmark fylkeskommune med Torsby Finnkulturcentrum som projektledare. Syftet med projektet, där bland andra Torsby kommun är medfinansiär, är i första hand att bygga upp kunskap om det skogsfinska byggnadsbeståndet och att upprätta vårdplaner för det. Andra frågor som projektet arbetar med, är hur Finnskogen ska kunna utvecklas, med fler entreprenörer och besökare, utan att de känsliga miljöerna tar skada. Undersökning visar synen Nyligen har företaget Attityd i Karlstad AB, på uppdrag av projektet, genomfört en undersökning bland turister, boende, företag och tjänstemän kring synen på Finnskogen och finnkulturen i Torsby kommun. Frågorna rörde allt från vad man önskar som besökare, vad man visste om finnkulturen/finnskogen innan besöket, till framtidstro för Finnskogen och hur området ska kunna utvecklas och ge möjlighet för människor att bo kvar. Intresset för Finnskogen och finnkulturen är stort! Attityds undersökning visar att hela 47 % av besökarna kommer för att äta motti och fläsk! Men de som stannar längre tid i området efterlyser också alternativ. Kjell Björnstad från Trelento Mat & Nöje, var därför inbjuden för att presentera ett antal lättlagade smårätter med inspiration från Finnskogens råvaror och som inte kräver avancerade kök. Vad sägs till exempel om tunnbrödsrulle med hackkorv eller skrädmjölsvåffla med varmrökt lax och citroncrème? Av resultatet framgår att det finns en stolthet över finnkulturen och att den är viktig, inte minst för turismutvecklingen. Men bekymmer finns också; 28 % svarade att man inte ser någon framtid för Finnskogen, allt läggs ner. Här ligger den svåraste utmaningen. Vill du läsa hela undersökningen, hör av dig till oss på Finnkulturcentrum. Vi ser fram emot att undersökningens resultat kan bli ett av flera verktyg för framtida samhällsplanering och turismutveckling. Interregprojektet avslutas med en guidebok (färdig om ett år) som täcker hela Finnskogsområdet, alltså båda sidor av riksgränsen Norge/Sverige samt tre Dalakommuner. Guideboken blir ett värdefullt tillskott för besöksnäringen i Nord-Värmland, som får en aktuell och intresseväckande produkt till sitt förfogande. Kersti Berggren enhetschef vid Torsby Finnkulturcentrum Torsby Finnkulturcentrums öppettider: 14/6 till 15/8 öppet alla dagar till Resten av året tisdag till fredag , lördag Besöksadress: Torsby Herrgård, (Gräsmarksvägen 6 Torsby) 18 TORSBY NU NR

19 Välkomna de ensamma flyktingbarnen Torsby kommun har skrivit avtal med Migrationsverket om att ta emot 12 ensamkommande flyktingbarn. Just nu håller omsorgsförvaltningen på att rekrytera en samordnare för boendet. När han eller hon är på plats så kommer övrig personal att rekryteras. I höst kommer barnen (ungdomar år). Flyktingbarnen kommer att bo på fd. elevhemmet i Torsby. Vi vet ännu inte från vilka nationer de kommer, men just nu är behovet stort hos barn som kommer från Afghanistan och Somalia. Det blir flest pojkar som kommer och de är i årsåldern. Barnen kommer att behöva varsin god man som kan hjälpa dem med olika saker. Känner du att du vill hjälpa till med detta, hör av dig till Jennie Öfver på överförmyndarnämndens kansli tel , eller Du får betalt för uppdraget. Det är också viktigt att barnen får meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi vill därför uppmana föreningslivet att ha beredskap för att ta emot och slussa in dem i sin verksamhet så att de kommer in i gemenskapen och får ett nätverk och en bra fritid. Frågor om fritidsaktiviteter besvaras av fritidskonsulent Kristina Svensson tel torsby.se eller fritidschef Kicki Velander tel Barnen behöver förstås också få vänner och bekanta och folk som bryr sig om dem, precis som vi alla behöver. Det är viktigt att komma in i gemenskapen och också få bli en del av det övriga livet på orten. Annette Lauritzen Karlsson utrednings/informationssekr Torsby Flygplats informerar Ny webbplats Välkommen att besöka Torsby Flygplats sprillans nya webbplats www. torsbyflygplats.se Sista-minuten-resor med Torsbyflyget Flygbolaget Next Jet erbjuder sistaminuten-resor till och från Arlanda, i mån av plats, för resenärer till och med 25 år. Gör så här: Befinn dig resklar på avreseflygplatsen i god tid innan incheckningstiden går ut för den aktuella flighten och fråga vid incheckningsdisken om det finns platser kvar. En sista-minutenbiljett kostar 450 kronor enkel resa och betalas direkt på flygplatsen. Vid avresa från Torsby Flygplats - checka in senast 30 minuter innan avresa. Vid avresa från Arlanda Airport - checka in vid terminal 3. Incheckningen på Arlanda stänger 30 minuter före avresa. Sommaruppehåll 2010 Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda har sommaruppehåll under perioden 5 juli - 13 augusti. Tidtabell Två dubbelturer varje helgfri vardag Torsby-Stockholm/Arlanda mån-fre avg ank mån-fre avg ank Stockholm/Arlanda-Torsby mån-fre avg ank mån-fre avg ank Kontaktperson och flygplatschef, Torsby Flygplats AB Henrik Johansson Tel Ulrika Andersson informatör NR TORSBY NU 19

20 Sommaren på Miljö- och bygg = projektarbete Tre intressanta projekt kommer att genomföras under sommaren. Det är studenter vid Karlstads och Linköpings universitet samt Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika som har projekt och skriver examensarbeten hos miljö- och byggkontoret i Torsby. Varje år blir miljö- och byggkontoret kontaktade av studenter vid universitet och andra skolor, de önskar att få kombinera examensarbete och praktik som ingår i deras utbildning. Ofta handlar det om ungdomar som bor här i närheten eller har någon anknytning hit. Vi försöker alltid hjälpa till i den mån det finns resurser att handleda och möjligheter att hitta en arbetsplats till dem. Den här sommaren sammanföll allt. Inventering och uppföljning av enskilda avlopp Nya krav ställs över hela landet på reningen av vattnet från enskilda avlopp. I kommunens förslag till ny översiktplan finns några områden utpekade där utredning behövs. Målet är att följa upp med åtgärder för att minska riskerna för övergödning eller problem med badvatten. Ett område kring Åhagsbäcken i Svenneby samt ett område kring Sirsjön och Kälksjön kommer att undersökas och utvärderas närmare. Maria Röjder, som läser miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet kommer i sitt examensarbete att inventera enskilda avloppsanläggningar längs Åshagsbäcken. Hon kommer också att följa upp en tidigare undersökning av Sirsjön-Kälksjön där tendenser till övergödning noterades för några år sedan då vid en inventering och provtagning. Inventering och riskbedömning av gamla deponier Gamla avfallsupplag/deponier kan innebära en miljörisk långt efter det att man har slutat lägga avfall på platsen. Miljöriskerna vid sådana upplag ska utredas. Emilia Forsman, som efter gymnasiet läser en tvåårig utbildning Markekologisk design vid Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika, kommer att utföra sin praktik här i Torsby. Under fem veckor kommer hon att inventera ett 50-tal gamla deponier. Många av dem är mycket gamla, t.ex. gamla bytippar. De flesta har bedömts vara ofarliga medan andra, som använts på senare tid, kan behöva undersökas och bedömas närmare. Torsby i 3D Utvecklingen inom 3D-tekniken (tredimensionellt) har gått väldigt fort de senaste åren och blivit alltmer avancerad. Det finns numera kraftfulla gratisprogram. Detta innebär att även små kommuner kan tillgodogöra sig tekniken utan att dra på sig stora kostnader. Nu vill vi på miljö- och byggavdelningen göra ett försök med 3D-teknik. Antonio Dang och Oskar Carlsson läser till GIS-ingenjörer (GIS = Geografiska Informationsssystem) vid Karlstads Universitet. Nu gör de sitt gemensamma examensarbete 20 TORSBY NU NR

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 NR 2-2006 TORSBY NU 1 Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! INNEHÅLL LEDARE 2 KOMMUNENS EKONOMI 3 MEDBORGARENKÄTEN

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1 Nr 2 JUNI 2012 Information från Torsby kommun HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM NR 2-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NATTPATRULLEN ANVÄNDER RAKEL... 3

Läs mer

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar!

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2005 Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! NR 2-2005 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 FORSBACKEN 30 ÅR 3 FRAMTIDENS

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NYCKELN TILL NYINFLYTTADE... 3

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Nr 1. Information från Torsby kommun NR 1-2009 TORSBY NU 1

Nr 1. Information från Torsby kommun NR 1-2009 TORSBY NU 1 Nr 1 2009 Information från Torsby kommun NR 1-2009 TORSBY NU 1 Innehåll Nobelfest i Lekvattnets skola...3 Samverkanskontoret i Sysslebäck...4 Medborgarundersökningen...6 Nya valdistrikt...8 Ny rektorsorganisation...9

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Föräldraråd den 10/2 2009

Föräldraråd den 10/2 2009 Föräldraråd den 10/2 2009 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Jessica Johansson, Ingrid Aronsson, Cecilia Engström, Pernilla Bergqvist, Ronnie Aronsson, Helen Bounivier, Mia Petersson Elever: Magnus

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Alna. Dilemma Alna modell

Alna. Dilemma Alna modell 1 2 Alna Alkohol, Läkemedel, Narkotika, Arbetsmiljö Bildades 1961 Ingen nykterhetsorganisation Samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter LO, TCO SACO & arbetsgivare Inte vinstdrivande Medlemmar Privata

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008 Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Inledning Under hösten och våren 07/08 träffade kommunens samordnare

Läs mer