Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun"

Transkript

1 Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

2 Innehåll LEDARE KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8 DROGSAMORDNAREN INFORMERAR.10 NY REKTORSORGANISATION...10 DJUR SOM FASTNAR I SKRÄP OM MAN KÖR PÅ ETT DJUR STJÄRNAN MER ÄN BARA BIO...12 SYSSLEBÄCKS BIBLIOTEK...13 SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN...13 ÖKANDE TURISM I TORSBY...14 skylt vid e45:an...15 VI HJÄLPER DIG MARKNADSFÖRA...15 evenemang I SOMMAR...16 KLARÄLVSPROJEKTET FORTSÄTTER...18 GA-HALLEN EN PIGG 3-ÅRING...19 LRC FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE.20 SOCIALT FÖRETAGANDE...21 DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN...22 ITALIEN OCH TORSBY...23 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE...24 FAMILJEHEM SÖKES...24 SÄKERHET I SOMMAR...25 NY UNGDOMSSEKRETERARE...25 FRÅGOR OM TRAFIKMILJÖ...26 FLYG TILL STOCKHOLM ÖVER HELGEN...27 ÅTERVINNINGSCENTRALERNA...27 SKIDTUNNELN ÖPPNAR IGEN...28 JUNIOR-VM I SKIDSKYTTE...29 POLITIKER lånar DATORER...30 NYvalda POLITIKER...30 EKONOMIN till gnistan...31 FÖRENING: TORSBY IF 100 ÅR...32 Vi har lyssnat Under våren har flera negativa skatteintäktsprognoser kommit på grund av nedgången i världsekonomin, vilket fått konsekvenser även för oss i Torsby. Detta har inneburit minskat utrymme för kommunal verksamhet. Storleken på intäktsminskningen kortsiktigt motsvarar hela kultur- och fritidsförvaltningarnas budgetar tillsammans. Vi har inom kommunen jobbat hårt för att försöka hitta olika lösningar och tagit fram olika förslag på hur vi skulle kunna minska våra kostnader. Efter det att våra olika avdelningar tagit fram konsekvensanalyser med förslag om förändringar inom verksamheterna har nu frågorna börjat behandlas politiskt. Det vi politiker nu har gjort är att vi lyssnat på våra medborgare, sammanvägt konsekvenserna och sett om vi kunnat hitta olika finansiella lösningar för att skjuta på en del kostnader tills konjunkturen vänder. Vi har samtidigt använt största delen av det resultat som vi hade beräknat få efter det här och nästa år. Att fortsätta att budgetera utan resultat och därmed utan möjlighet till investeringar och avsättning för våra skulder är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Det är heller ingen lösning på sikt men är nödvändigt nu när vi befinner oss i en tillfälligt djup svacka. Som tillägg till lågkonjunkturen lever vi med det faktum att befolkningen minskar, särskilt barnen. Det innebär att oavsett konjunktur måste kommunens kostym minskas i proportion till befolkningen. Och detta blir särskilt tydligt inom skolans och barnomsorgens område. En av grundförutsättningarna för att hejda befolkningsminskningen är möjligheten och tillgången till arbetstillfällen. Jag är övertygad om att kommunen även fortsatt, även i dessa svåra tider måste avsätta vissa resurser till åtgärder som stimulerar till att Torsby kommun är en bra plats att bedriva näringsliv i, med fler arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Våra konjunkturinstitut säger nu att vi nått botten och att det nu sakta vänder uppåt. Detta bekräftas av våra lokala företagare som tycker sig ana en ljusning. Frågan är nu hur lång tid det kan ta innan vi kämpat oss tillbaka igen. Jag hoppas att ni trots detta får en trevlig sommar. Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Sommar och lek i sanden. Emelie Mellembråten och i bakgrunden Siri Thyberg Esping Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex. 2 TORSBY NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Vem kan komma dit? Jo äldre personer som vill ha social kontakt, även anhöriga och den de vårdar kan komma. Alla äldre är hjärtligt välkomna. Man behöver inte vara medlem i någon förening för att vara med, inte heller i någon kyrka. Foto: Bente Rönningen Välkommen på 11-kaffe i Torsby! Det började som ett samarbete med sjuksköterskorna i Torsby tätort. Att ordna 11-kaffe dit de kunde komma tillsammans med sina äldre som vill komma ut och få lite social kontakt. Kanske någon som sitter ensam hemma och vill ha någon att prata med. Vi ville prova och se hur det skulle gå om det över huvudtaget skulle komma någon. Och se och häpna så är det mellan 20 och 40 personer som kommer dit varje gång. Hjärtligt välkommen även du! Var håller de hus? Jo i Missionskyrkans lokaler nedanför Pekås. De börjar med fika klockan 11 och håller på till ca klockan 13. Några bakar också och har med till fikat. Hembakat är gott, kanske många som inte får det nu för tiden så de njuter av detta. Ett självkostnadspris för fika är 20 kronor. De har ett program för dagen där de till exempel har historia från Torsby på äldre dar, ser på film, sjunger, spelar kort, har dansuppvisning och spelar spel, pyssel, dragspelare och läser tidningar eller bara pratar tillsammans. Hur startade det? Det började med den nationella anhörigdagen i höstas den 6 oktober. Några personer som var där började att prata tillsammans om de kanske skulle börja med något i Torsby också när det fungerade så bra i Klarälvdalen med dagträffar för att avlasta anhöriga. Jag bad en av tjejerna, Anna 85 år, att informera om hur de jobbar på en av dagträffarna i Klarälvdalen, Ambjörby. Veckan därpå bestämdes ett möte med olika frivilligorganisationer och de volontärer som jag haft under våren på kurs. Även här hade jag Anna med mig så hon kunde tala om för hur de gjorde i dalen. Det blev en bra sammansatt gäng som tog tag i detta. De gjorde upp planer och fortsättning av träffar och diskutera och planlägga. Ett schema under våren blev gjort där varje frivilligorganisation som är med, Missionskyrkan, Röda Korset, SPF/kontakt, Föreningen Norden och Pingstkyrkan har var sin vecka och det betyder att de har var femte vecka. De tycker själv att det är roligt och när de är andra grupperna har ansvaret så kommer de andra också ner och deltar i alla fall. Kontaktperson i Missionsförsamlingen är Beatrice Holmgren Bente Rönningen anhörigsamordnare NR TORSBY NU

4 ÖP ny kommuntäckande översiktsplan på gång Just nu pågår arbetet för fullt med att ta fram förslag till en ny översiktsplan för Torsby kommun. Planarbetet är upplagt i olika steg. Vi hoppas att kommuninvånarna ska delta aktivt i planarbetet. Alla kommuner i Sverige ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt skall konsekvenser för miljön redovisas i en sk. MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Den skall behandlas på samma sätt och samtidigt med ÖP som en del av denna. En översiktsplan behandlar långsiktiga, strategiska frågor om hur marken används. Den är ett politiskt program och skall ge vägledning för framtida beslut om var man får bygga och inte. Det finns krav i Plan- och Bygglagen på hur en översiktsplan ska vara utformad, men det är upp till varje kommun att utforma en plan som passar de egna behoven och de lokala förutsättningarna. Planen ska redovisa önskad användning av mark och vatten och visa på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Torsby antogs Sedan dess har kommunen utvecklats på många sätt och nya förutsättningar gör att den behöver uppdateras. Översiktsplaneringens olika steg Hur går det till när en ny översiktsplan arbetas fram? I Plan- och Bygglagen regleras det också hur kommunerna ska arbeta med planering. Torsbys nya ÖP beräknas vara färdigberedd i slutet av 2009 för att kunna antas av fullmäktige i januari eller februari Innan dess ska förslaget ut på samråd och utställning. Under våren 2009 togs ett planförslag fram och under hösten kommer samråd att hållas. Samråd: När det finns ett förslag till en ny översiktsplan hålls ett samråd med bl.a. Länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar. Samrådet gäller också kommunens invånare. I Torsby kommer allmänna samrådsmöten att hållas på tre platser; Sysslebäck, Stöllet och Torsby. Till dessa möten är alla Torsbys invånare välkomna. Mötena ska tillföra planförslaget kunskaper och idéer från lokalbefolkningen. Tidpunkt för dessa möten kommer att annonseras i dagstidningar och i TorsbyBladet. Efter samrådet sammanställs en samrådsredogörelse. Politisk ställning tas till synpunkterna och det beslutas om ev. ändringar i förslaget till plan. Utställning: Efter samrådet ställs planförslaget och tillhörande underlagsmaterial ut i två månader. Under utställningstiden finns ytterligare chans att lämna synpunkter och förslag. Planen kommer att ställas ut på Torsby bibliotek men informationsmaterial kommer även att vara tillgängligt på Sysslebäcks bibliotek och på kommunens webbplats. Synpunkter på ÖP skall vara skriftliga för att kunna beaktas. Antagande: De yttranden som kommit in under utställningen sammanställs i ett utlåtande och arbetas in i ÖP. Länsstyrelsen avger ett särskilt granskningsyttrande som skall ingå i handlingarna till översiktsplanen. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och efter tre veckor börjar den gälla, s.k. lagakraft. Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef, eller Jon Wiggh, samhällsplanerare, Vill du sända e-post om översiktsplanen, sänd den till Vill du veta mer? Följ planeringen och ta del av handlingar på kommunens webbplats, Underlag för ÖP - Naturvårdsplan Inför arbetet med ÖP behövs många undersökningar och inventeringar av t.ex. trafik, byggnadsbestånd, befolkningsutveckling etc. I Torsby kommun har en naturvårdsplan tagits fram som ska utgöra en bilaga till ÖP:n. Detta arbete har gjorts med statligt bidrag för lokal och kommunal naturvård. Naturvårdsplanen har redan varit på samråd. Den finns nu hos kommunstyrelsen och väntar på att också ÖP-förslaget blir klart så att de tillsammans kan skickas till kommunfullmäktige för att antas. Naturvårdsplanen ska ge en översikt över olika naturtyper i kommunen. Kartläggningen av värdefull natur gör det möjligt att göra avvägningar mellan naturvärden och ekonomisk nytta. Naturvårdsplanen ska även visa hur kommunen tar sitt ansvar för naturvården. I naturvårdsplanen föreslås dessutom en del åtgärder om hur vi inom Torsby kommun ska kunna nå nationella och regionala miljömål. TORSBY NU NR

5 NR TORSBY NU 5 Foto: Mats Yderstig

6 Foto: Hans Ring Besök ett naturreservat i sommar I Torsby kommun finns det många intressanta naturreservat passa på att besöka ett i sommar! Just nu finns 36 stycken och det brukar bildas ett par nya varje år. Reservat bildas för att man vill vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, den biologiska mångfalden eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Nya naturreservat tillkommer varje år. De kan bildas av både länsstyrelse och kommun. Hittills är alla de som finns i Torsby kommun bildade av länsstyrelsen. Här är några exempel på naturreservat i vår kommun. Hovfjället Förutom naturvärdena med en stor variation av olika naturtyper ger området kring Hovfjället goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet. Här finns en vintersportanläggning och vandringsleder. Möjligheten till utökad sommarturism i området är också intressant. Det är viktigt att den fortsatta utvecklingen sker i balans med områdets natur- och kulturvärden. Naturen är fjällik, med glesa hällmarkstallskogar och inslag av myrpartier på de högsta platserna. Skogen har naturskogskaraktär med stort inslag av gamla träd och lövträd. Ett stort antal hotade lavar återfinns i området, t.ex.violettgrå tagellav och lunglav. Naturskogen i kombination med myrarna och tillgången till öppet vatten gynnar fågellivet, och man kan finna både skogshöns och ett antal hackspettsarter. Markbackarna i Branäs Området ligger inom Branäs riksintresse för friluftsliv och består av myrområden och skogar som präglats av skogsbränder med gamla träd och död ved med ett flertal skyddsvärda och sällsynta lavar, vedsvampar och mossor. I omgivningen finns även ett flertal sätrar 6 TORSBY NU NR

7 och man kan även finna spår efter järnframställning i form av kolningsgropar. Horsstomyren vid Långberget Horsstomyrens naturreservat ligger cirka 2 kilometer från Långbergets sporthotell. Här pågår arbete med att utöka reservatet samt göra det mer tillgängligt för allmänheten med fler vandringsleder. Syftet med reservatet är att bevara skogs-myrkomplexet samt områdets rika växtoch djurliv. Här finns exempelvis ängsnycklar och på gamla tallar i myrområdet hittar man den rödlistade varglaven. Området har även ett rikt fågelliv med bland annat flera vadararter. I skogsområdet kan man även finna arter som lavskrika, spillkråka, tretåig hackspett, tjäder och järpe. Ritamäki Området omfattar ett flertal gamla finnbosättningar. Byggnadsbeståndet varierar från den intakta finngården Ritamäki, till de kraftigt förändrade byggnaderna vid Kissalamp och Lomstorp, eller enbart rester av gamla hus. Dessa gårdar bands samman av ett system av gångstigar och körvägar, vilka delvis finns kvar än idag. Ritamäki med sin rökstuga och många uthus är den mest autentiska finngården i Värmland, och är därför ett viktigt kulturminne. Hembygdföreningen har utöver skötsel av husen även fortsatt hävden av den omgivande marken. På slåttermarkerna runt husen hittar man därför många växter som kräver regelbunden hävd av marken som fältgentiana, slåtterfibbla, slåttergubbe, slåtterblomma och brudsporre. Sjutorpsleden (vandringsled mellan sju finngårdar i Norge och Sverige), samt även Finnskogsleden (led mellan Morokulien och Trysil, som ömsom går på den svenska sidan och ömsom på den norska sidan av gränsen) går genom området. Maria Hedin miljö- och hälsoskyddsinspektör Naturreservat i Torsby kommun I Torsby kommun finns f.n 36 naturreservat, läs mer om reservaten på Vi kommer också att lägga in information om reservaten på kommunens webbplats under Abborrtjärnsberg Averåfjället Brånberget Båtstadknallen Danshallamyren och Noppimyren Enberget Fjärhanaskogen Fänstjärnsskogen Gartosofta Granberg Gultberget Hjällstadskogen Horsstomyren Hovfjället Husmansknölen Höljberget Ivana Kampåsen Knappnäs Lisselberget Långåsberget Makkaraberget Malbäckskölen Markbackarna Måns-Olasberget (Tihola) Normyrarna Ritamäki Rännberg Skarp-Juberget Skavåsen Skrallarberget Soienmägg Titjärnskogen Torrknölen Vimyren Ömtberget/Gravbäcken Foto: Torbjörn Almroth NR TORSBY NU 7

8 Matte med eller utan formelsamling och miniräknare? Det är en av de saker man kan läsa mer om i en uppsats som Stjerneskoleeleven CRistina Sundén skrivit. Hon har i sitt projektarbete på naturvetenskapliga programmets 3:e år jämfört matematikundervisningen i Sverige och i Peru. TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

9 CRistina Sundén kommer ursprungligen från staden Piura i nordvästra Peru - Sydamerikas äldsta stad grundad och avslutar i vår sina studier på Stjerneskolans NV-program. Hon beslöt tidigt att det projektarbete som är obligatoriskt i årskurs tre i hennes fall skulle ha något med matematik att göra, eftersom det alltid varit hennes favoritämne. Idén till projektet fick hon när hon tänkte tillbaka på sina första matematiklektioner på Stjerneskolan. Vad hon då förvånats över var att eleverna fick använda både miniräknare och formelsamlingar, vilket man i Peru inte får göra förrän på universitetet. Dessutom märkte CRistina att hon räknade snabbare än sina klasskamrater, eftersom hon inte behövde spilla tid på att slå i formelsamling eller på använda miniräknare. Det här var något hon ville studera närmare. 16 uppgifter Hon beslöt sig för att göra ett matematikprov med 16 uppgifter, varav en var en öppen uppgift och därför inte finns med i själva provhäftet, och två MVG-uppgifter (dvs. uppgifter som man måste klara för att få högsta betyg på ett prov) och testa dem på svenska och peruanska elever. Hon valde ut 19 elever både pojkar och flickor i årskurs ett på NV-programmet på Stjerneskolan och 19 peruanska elever på motsvarande nivå. Utöver detta skulle eleverna också svara på ett antal frågor som alla hade med deras matematikstudier att göra. I Peru valde CRistina elever på sin gamla skola, Niño Jesús de Praga, men eftersom det är en flickskola fick pojkarna hämtas från en annan skola i samma stad, nämligen pojkskolan San Ignacio de Loyola. Båda skolorna är katolska privatskolor. CRistina använde sig av sitt jullov, som för de peruanska eleverna är inledningen på sommarlovet, för att genomföra den peruanska biten av projektet. Inga hjälpmedel tilläts, men tiden var inte begränsad. Det visade sig att de peruanska eleverna generellt klarade av uppgifterna snabbare än de svenska eleverna, vilket kanske inte var att förvåna sig över mot bakgrund av vad som sagts ovan om användandet av hjälpmedel. Två av uppgifterna klarade de peruanska och svenska eleverna lika bra, nämligen förstagradsekvationer och talföljder. Fyra av uppgifterna klarade de svenska eleverna bäst där det bl.a. handlade om procenträkning och medelvärden. De peruanska eleverna klarade 11 av uppgifterna bäst som bl.a. bestod i att beräkna volym och area, uppgifter som de svenska eleverna använder formelsamling för att lösa och operationer med bråk där de svenska eleverna använder miniräknare i vanliga fall. När det gällde de två MVG-frågorna var resultaten för de peruanska och svenska eleverna % respektive %. Intressanta svar Det är också intressant att se elevernas svar på de frågor CRistina ställde till dem för att få reda på deras attityder till matematik och matematikundervisning. 84 % av de peruanska eleverna anser att matematiken är mycket viktig, motsvarande siffra för de svenska eleverna är 45 %. De svenska eleverna använder 0-30 min/vecka för matematikstudier, de peruanska två timmar eller mer. Att de svenska eleverna inte använder mer tid kan kanske förklaras av att många av dem som deltog i testet var idrottselever, som utöver skolarbetet har långa träningspass. De peruanska eleverna vet dessutom att de inte kan gå vidare till nästa kurs om de inte klarar sig och extralektioner är dyra. 94 % av de svenska eleverna anser att läraren är viktigast för att de ska klara matematikstudierna. De peruanska eleverna anger 53 %. 85 % av de peruanska eleverna säger att stöd från föräldrarna är viktigt, bara 11 % av de svenska eleverna tycker det. De peruanska eleverna sa också att de använde sig av både äldre syskon, släktingar och grannar. De svenska eleverna svarade att läraren, lektionerna och den egna kapaciteten räckte för att klara av matematikstudierna. Klasstorlekarna spelar säkert en roll för dessa siffror. I de peruanska skolorna är det inte ovanligt med klasser med 40 elever eller fler. Vad kan ligga bakom? De bakomliggande faktorerna till resultaten kan vara många, både sociala och kulturella. En faktor kan kanske vara att de peruanska eleverna går i enkönade skolor. Själv tror CRistina att en av faktorerna kan vara att de peruanska eleverna tränar sig i att använda sin egen kapacitet och inte förlita sig på hjälpmedel av olika slag. En annan att goda matematikkunskaper spelar en stor roll i Peru och är inkörsporten både till högre studier och yrkesliv. Under alla förhållande är det ett både intressant och tankeväckande projekt. Den som är intresserad att ta del av hela projektet kan kontakta CRistina på e-post Ingrid Wedin lärare NR TORSBY NU 9

10 Stoppa langningen! Ungdomar som dricker alkohol utsätts för stora risker Bakom varje alkohollangning står en vuxen För att undvika att ungdomar drabbas av problem som kan ge men för livet ska du som vuxen lova dig själv att aldrig bjuda, köpa ut eller på annat sätt langa alkohol till barn och ungdomar. Man bedöms vara vuxen vid 18 års ålder, och om alla vuxna tar sitt ansvar så kan vi stoppa langningen. Jörgen Johansson drogsamordnare Klart med rekrytering av rektorer I förra numret av Torsby Nu kunde du läsa om den nya ledningsorganisationen som ska träda i kraft fr.o.m. nästa läsår. Under våren har rekrytering till de två vakanta tjänsterna pågått. De nya rektorerna kommer att presentera sig närmare i kommande nummer av Torsby Nu. Torsby kommun har 13 rektorer, men två av dem arbetar inte som rektorer på heltid. Rektorerna arbetar i fem olika rektorsteam. Verksamheterna Snäckan, yrkesträningen och verksamhetsträningen ingår i flera team. Göran Olsson är ansvarig för dem fr.o.m. nästa läsår Fredric Norlin skolchef Han du gav en flaska sprit har inget körkort. Kanske kör han hem din dotter efter festen ändå. Så här kommer teamens sammansättning att vara: Team Frykenskolan Johan Ekström, Ann-Katrin Järåsen och Michael Åkerlund Team Holmesskolan Jonas Wictorin, Britt-Marie Paulsson och Göran Olsson Team Stjerneskolan Anders Larsson, Ronnie Palmqvist, Bengt Melin och Göran Olsson Team Barnomsorg/Östmark och Oleby Gunnel Persson och Pernilla Larsson Att ge alkohol till unga kan få oanade konsekvenser. Team Klarälvdalen Ann-Charlotte Nilsson och Pär Bergqvist 10 TORSBY NU NR

11 Foto: Torbjörn Almroth Tänk på att det du slänger ifrån dig i skog och mark kan komma att skada både djur och människor. På bilden här intill ser du en fågel som fastnat i en kvarlämnad fiskelina vid en sjö i Torsby. Ta med dig hem det du tagit med dig ut och städa upp efter dig, så slipper någon annan, liten eller stor, lida skada. Det blir dessutom mycket trevligare för oss alla, även för dig när du kommer tillbaka till platsen, när det är städat och fint. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Om du kör på ett djur... Om du skadat eller dödat ett djur ska du märka ut platsen och kontakta Polisen. Om du har skadat djuret ska du alltid ringa 112. Viltolycka Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Läs mer på om vilka uppgifter du skall lämna när du rapporterar, och om hur du kan märka ut platsen för olyckan. Olycka med tamdjur Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon Källa: Ta det lugnt i bostadsområdena Det finns både små och stora barn och husdjur som hund och katt som rör sig i bostadsområden. De är inte alltid uppmärksamma och förstår inte heller faran med bilar och mopeder som kommer farande. Ta det det därför extra lugnt när du kör i tätbebyggda områden! NR TORSBY NU 11

12 Biografen en mötesplats mitt i centrum Filmen Rallybrudar spelades som bekant in i Torsby med omnejd. Galan, världspremiären och de följande visningarna lockade storpublik till den gamla biografen på Järnvägsgatan. Bevakningen från olika media var massiv och Torsby kom i fokus. I dagsläget har över 6500 personer sett Rallybrudar på Stjärnan! Vilka effekter har då en sådan händelse för en bygd? Många var inblandade: Torsby kommun, näringsidkare, statister och folk som hjälpte till och underlättade för filmteamet och filmens tillkomst. För Stjärnans del innebar det bra intäkter som nu investeras i ny teknik och bättre service för våra besökare. Med vårt nya bokningssystem med platsnumrering kan du boka en föreställning i kassan eller på telefon och själv bestämma var du vill sitta. Under året kommer detta att utvecklas med möjligheter att boka via Internet. Stjärnan har ett stort upptagningsområde och publiken vill försäkra sig om en plats ifall man rest lång väg. I maj uppgraderades ljudsystemet med ett digitalt DTS -ljud, och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra biografen med nya tekniska lösningar. Förra året visades 359 föreställningar och vi kör film året om. I sommar är det storpremiär på Ice Age 3 och Harry Potter och Halvblodsprinsen. I höst kommer del 2 och 3 av Stieg Larsson-trilogin. Del 1 Män som hatar kvinnor har under våren gjort succé runt om i landet och internationellt. Stjärnan är också en av arenorna och aktörerna i Klimatfilmfestivalen i Torsby, sommarens Countryfestival och Torsby kulturvecka Höstglöd. Lokalen är flexibel och används till musik, teater, ungdomsverksamhet, disco, skolbio seminarier och temakvällar. Kort sagt biografen som kulturscen och mötesplats. Torsby kommun äger lokalerna och ideella föreningen Föreningsrådet Stjärnan ansvarar för verksamheten. Vi vill fortsätta berika vår kommun med ett varierat utbud samt att utveckla biografen och lokalerna för framtiden. Väl mött på Stjärnan! Bo Willebrand föreståndare TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

13 Full fart på nya Sysslebäcksbiblioteket Den 16 januari invigdes det nya biblioteket i Sysslebäck. På invigningsdagen bjöds det på fika och lite kulturell spis. För barnen blev det sagostund, och alla lässugna fick en bok. Till de vuxna delades boken Pilgrimsleden ut där den historiska vandringsleden, som går genom Klarälvdalen, beskrivs i ord och bild. Det nya biblioteket är inhyst i försäkringskassans gamla lokal och ABF:s lokal på torget i Sysslebäck. Biblioteket delar nu byggnaden med ABF. Biblioteket kan erbjuda datorer som allmänheten får använda. Vi har en mycket uppskattad tidningsklippsamling där bygdens avtryck i dagstidningarna finns samlade. Det finns också en databas över denna klippsamling som allmänheten kan använda. På biblioteket kan man också slå i Dalbyordboken. Detta verk framställdes av Sysslebäcksbördige dialektforskaren Jacob Jacobsson och skogsarbetaren och dialektdiktaren Karl L:son Bergkvist från Brattmon och är en ordbok över Dalbymålet och blev den kanske största dialektordboken i världen. Vi fortsätter nu verksamheten i den fräscha lokalen med nya friska mål och hoppas att kommunens invånare hittar till det nya biblioteket. Vi började våren med vårsalong där förskolan Kvisten och Kvistbergsskolans fritidshem var inbjudna att ställa ut sina konstnärliga alster. Vernissagen var den 15 maj. Till hösten fortsätter sagostunderna och det blir även pysselkväll för barn med föräldrar. Man tar själv med det pysselmaterial man vill använda och pysslar sedan tillsammans. De som vill får följa med till sagohavet och fiska sagor. Malin Jansson bibliotekarie Sommartider på biblioteken Välkommen till biblioteken i sommar! Mellan 15 juni och 15 augusti har kommunens bibliotek sommaröppettider. Biblioteket i Torsby Mån Tis Ons Tors Fre Lör. o sön. stängt OBS! När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka dina böcker i återlämningslådan på baksidan av huset, vid lastningsbryggan. Biblioteket i Stöllet Tis Biblioteket i Sysslebäck Mån Ons Bokbussen Bokbussen har uppehåll från 22 juni och startar igen den 3 augusti med Röjdåforslinjen. Alla öppettider finns på Trevlig sommar önskar personalen på biblioteken! Foto: Malin Jansson NR TORSBY NU 13

14 Torsby - turistdestination som fortsätter växa Varje år genomför turistbyrån en undersökning som mäter turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i kommunen. TEM-studien (Turist Ekonomisk Modell) visar antal gästnätter, total omsättning, hur turistens utgifter fördelas, hur många arbetstillfällen som genereras och vilka skatteintäkter kommunen har från besöksnäringen omsatte turistnäringen 424 miljoner, en fördubbling sedan Kommersiell Ej kommersiell TOTALT I Sverige som helhet däremot ligger nästan till hälften (41%) på shopping. Livsmedel, transport (= bensin ) och shopping tar nästan halva turistkronan i Torsby kommun, vilket visar på turismens stora betydelse för andra branscher utöver de företag som direkt arbetar i besöksnäringen. Aktiviteter 22% Logi 22% Totala antalet gästnätter i kommunen 2008 var varav i kommersiellt boende och i övrigt boende (släkt/vänner/besök/egna fritidshus). De kommersiella gästnätterna ökade med 21 % från 2007 till Shopping 19% Transport 10% Restaurang 16% Livsmedel 11% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter Kommersiell Ej kommersiell TOTALT Den s.k. turistkronan, hur en turist fördelar sina utgifter på olika branscher, skiljer sig i Torsby jämfört med Sverige som helhet. Turistkronan hos oss är mycket mera jämt fördelad mellan olika branscher. Turismens omsättning i kommunen motsvarar 395 helårsarbeten, vilket innebär att besöksnäringen är den tredje största branschen, efter kommun och landsting. Kommunens totala skatteintäkt, genererat från turismen, är 47,7 miljoner. Detta inkluderar även alla företag som påverkas indirekt, t.ex. byggfirman som renoverat fritidshus, den lokala lanthandeln där turisten gör inköp osv. Totala skatteintäkten är detsamma som den samhällsekonomiska effekten. Hela undersökningen finns hos att läsa på www. torsby.se/tem. Du kan också kontakta oss på turistbyrån, , om du vill veta mer. Mats Olsson turistchef TORSBY NU NR

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER 2017 Vecka Dag Aktivitet Plats Sida 24 14/6 Bowling Sporthallen 4 14/6 Skolavslutningsfest Lilla Kvarn 4 15/6 Öppen simskola Sångens badplats 4 16/6 Öppen simskola

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 NR 2-2006 TORSBY NU 1 Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! INNEHÅLL LEDARE 2 KOMMUNENS EKONOMI 3 MEDBORGARENKÄTEN

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Sommar program. alltid i juli. 13-21 juli

Sommar program. alltid i juli. 13-21 juli Sommar program Färilaveckan 2011 alltid i juli 13-21 juli 2013 Alla dagar under Färilaveckan Kyrkstallarna Välkommen att göra ett besök i Färilas kyrkstallar. Vi slår upp portarna på lördag 13 juli. Kultur

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Juni 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Juni 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Juni 2007 NR 3-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 HÄLSA NYINFLYTTADE VÄLKOMMEN 3 YRKESTRÄNINGEN 4 NYA FÖRSKOLOR I TÄTORTEN 6 SAMVERKAN

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

* Gärdsta, Gammalgården * Storsjötrolling i Hallen * Storsjötrolling i Hallen * 13.00 Hallen, Ifvarsgården

* Gärdsta, Gammalgården * Storsjötrolling i Hallen * Storsjötrolling i Hallen * 13.00 Hallen, Ifvarsgården 19 juni Midsommarafton * Gärdsta, Gammalgården Marby Hbf ordnar traditionellt Midsommarfirande. Vi blomstersmyckar och reser midsommarstången tillsammans. Plocka gärna blommor här innan eller ta med hemifrån.

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN 12-18 mars 2012 Måndag 12 mars Tisdag 13 mars Invigning! En SuePer show full med rörelse, dans, teater och musik. Härliga sånger med Särskolekören. Vernissage

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Kultur- och fritid februari (vecka 8)

Kultur- och fritid februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-26 februari (vecka 8) 2017 Färgelanda fritidsgård Välkommen till Fritidsgården, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag 13.30-16.30 årskurs 4-6 17.00-19.00

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Mötesplatser i Norr December 2015

Mötesplatser i Norr December 2015 Blombacka Duvan Anhörigträff Mötesplatser i Norr December 2015 Foto Matton.se Broschyr om alla aktiviteter för Anhörigträffarna i Norr och för Mötesplatserna Duvan och Blombacka Mötesplats Blombacka Våra

Läs mer

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar!

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2005 Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! NR 2-2005 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 FORSBACKEN 30 ÅR 3 FRAMTIDENS

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista juli 2011 NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR 2-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P 2016 och 2017 www.torpasensbygdegard.se Program för 2016 160114 Styrelsemöte 18.00 160121 Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta 19.00 160211 Styrelsemöte 18.00 160319 Räkfrossa med bar 18.00 Pris 120 kr.

Läs mer

Sommarlovsaktiviteter i Dals-Eds kommun 2016

Sommarlovsaktiviteter i Dals-Eds kommun 2016 Sommarlovsaktiviteter i Dals-Eds kommun 2016 Alla aktiviteter är gratis! Om man behöver anmäla sig till aktiviteten står det angivet intill varje aktivitet. Står det ingen ålder angiven intill aktiviteten

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Sommarlov 2016. Programblad

Sommarlov 2016. Programblad Sommarlov 2016 Programblad 10, 17 och 23 juni 13 till 17 juni Ridning på Åkerby Street art workshop på Västerledstorg Prova på hästmiljö och känna närhet till djur och natur. Rida och pyssla med hästarna.

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun vår och sommar 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt.

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt. Kvarnberget/Viken är ett Plusboende där det finns ca 650 lägenheter. Vi har ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi anordnar även aktiviteter och vi kan ge stöd och hjälp om du tillfälligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

GÖR DET PÅ BIBLIOTEKET

GÖR DET PÅ BIBLIOTEKET Gävle bibliotek www.gavle.se/bibliotek GÖR DET PÅ BIBLIOTEKET EVENEMANG JANUARI-FEBRUARI 2016 Fri entré! Begränsat antal platser, kom i tid! För mer info se www.gavle.se eller ring 026-17 96 00 Välkommen!

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Sjöbo bibliotek Lövestad bibliotek Blentarps bibliotek Meröppettid: Bemannad öppettid: Vollsjö bibliotek

Sjöbo bibliotek Lövestad bibliotek Blentarps bibliotek Meröppettid: Bemannad öppettid: Vollsjö bibliotek Vårprogram 2016 Tel: 0416-271 60/61 E-post: biblioteket@sjobo.se Gamla Torg 10. 275 80 Sjöbo Måndag 10-19 Tisdag 10-18 Onsdag 12-18 Torsdag 10-19 Fredag 10-18 Blentarps bibliotek Måndag 10-12, 13-16 Tisdag

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Kommunkontoret Torsby

Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 21 april 2010 kl. 18.00-19.45 Kommunkontoret Torsby Beslutande Rune Mattsson (S) ordförande Marianne Ohlsson (S) Anne-Marie Sjöberg (S) Tommy Persson (M) Kristina Berglund

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NYCKELN TILL NYINFLYTTADE... 3

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Farsta mat- och. kulturfestival. 27 30 maj 2015. Upplev, smaka, njut och ha kul! Fri entré! Linda Pira. Panetoz. Matshow. Kulturskolan.

Farsta mat- och. kulturfestival. 27 30 maj 2015. Upplev, smaka, njut och ha kul! Fri entré! Linda Pira. Panetoz. Matshow. Kulturskolan. Farsta mat- och Fri entré! kulturfestival 27 30 maj 2015 Upplev, smaka, njut och ha kul! Matshow Anders Levén & Bengt Frithiofsson Panetoz Linda Pira Ametist Bandet Farsta Aya Baya Band Cirkus Cirkör Dogge

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Sportlovsprogram 17-23 februari 2014

Sportlovsprogram 17-23 februari 2014 Sportlovsprogram 17-23 februari 2014 Framtagen av Bromölla kommun Turism & Fritid i samarbete med Kultur & Bibliotek Med reservation för ev. ändringar och tryckfel Måndag 17/2 Måndag 17/2 NYMÖLLA FRITDSGÅRD

Läs mer

Kultur- och fritid. 20-28 februari (vecka 8)

Kultur- och fritid. 20-28 februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-28 februari (vecka 8) Färgelanda fritidsgård Välkommen till en, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag: 18.00-20.00 Idrott i Valboskolans idrottshall

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Bibliotekets vårprogram BARN OCH UNGA BARN OCH. Barnteater. Diktatorn. Barnteater. Petras Prick. www.karlskoga.se

Bibliotekets vårprogram BARN OCH UNGA BARN OCH. Barnteater. Diktatorn. Barnteater. Petras Prick. www.karlskoga.se Bibliotekets vårprogram 2014 BARN OCH UNGA BARN OCH Foto: Frida Edlund (omslag), Love Lannér (Petras Prick), Martin Skoog (Diktatorn). Barnteater Diktatorn Barnteater Petras Prick www.karlskoga.se Illustration:

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Boteås Bäste Tårtbagare ska utses Nu har Du chansen, gammal som ung, att vara med och tävla om titeln Boteås Bäste Tårtbagare

Boteås Bäste Tårtbagare ska utses Nu har Du chansen, gammal som ung, att vara med och tävla om titeln Boteås Bäste Tårtbagare Boteås Bäste Tårtbagare ska utses Nu har Du chansen, gammal som ung, att vara med och tävla om titeln Boteås Bäste Tårtbagare Startavgift: 50 kr + minsta deltagarantal: 10 Tävlingskategorier: Barn upp

Läs mer

Välkomna till äldreveckan Högsby Kommun 2011 TILLSAMMANS.

Välkomna till äldreveckan Högsby Kommun 2011 TILLSAMMANS. Välkomna till äldreveckan Högsby Kommun 2011 TILLSAMMANS. Aktiviteterna under äldreveckan Fagerhult Församlingshemmet Fagerhult Gunilla Dahlgren som skrivit b.l.a. Böckerna Om lilla fruntimret. Underhållning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Stora Sköndalsbadet har en handikappanpassad 25-metersbassäng.

Läs mer