Flytt för framtiden. Nr Mänskligt synsätt SENAB WORKPLACE STRATEGY HJÄLPER FÖRETAGEN ATT FÖRÄNDRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flytt för framtiden. Nr 2.2014. Mänskligt synsätt SENAB WORKPLACE STRATEGY HJÄLPER FÖRETAGEN ATT FÖRÄNDRA"

Transkript

1 Svensk expansion SENAB ETABLERAR SIG PÅ MÅNGA NYA ORTER I HELA SVERIGE Urban lägereld STF:s NYA VANDRARHEM I GÖTEBORG ÄR LIKA BEKVÄMT SOM ETT HOTELL Mänskligt synsätt SENAB WORKPLACE STRATEGY HJÄLPER FÖRETAGEN ATT FÖRÄNDRA Nr Flytt för framtiden Swedbanks nya huvudkontor är aktivitetsbaserat

2 Ett stort steg närmare kunderna När Senab nu genomför en kraftig expansion i Sverige, sker det samtidigt som vi gläds åt en mycket stark orderingång. Det första halvåret 2014 blev försäljningsmässigt det bästa i Senabs historia och löpte därtill parallellt med att vi integrerades med vårt norska systerföretag. Inom våra olika affärsområden och dotterbolag går vi nu vidare med våra spännande satsningar. Senab Interior har precis avslutat ett jätteuppdrag för Swedbank, som genomfört den största företagsflytten av ett svenskt huvudkontor i modern tid. Läs om resultatet på sidorna 4 9. Vi har även varit med och inrett ett nytt Göteborgskontor för ÅF och inlett vårt nya uppdrag för SKL, Sveriges kommuner och landsting, som är ett led i vår satsning på offentliga uppdrag. Om ÅF:s nya kontor kan du läsa på sidorna Men att inreda kontor handlar inte bara om nya fräcka möbler. Genom att erbjuda tjänsten Senab Workplace Strategy sätter vi människan ännu mer i fokus. Läs mer om hur vi hjälper våra kunder att få sina medarbetare att känna sig delaktiga i förändringsprojekt på sidorna En ny affärsområdeschef har tillsatts inom Senab Hospitality och ska leda utvecklingen av affärskonceptet ytterligare. Senab Services växer med nya uppdrag och för att vi ska kunna koncentrera oss på vår kärnaffär inom respektive affärsområde använder vi oss nu även själva av deras tjänster. Vårt systerföretag Senab Concept arbetar intensivt vidare med bland annat utrullningen av Volvos nya showrooms och har nu även stärkt sin position inom detaljhandeln genom samarbetet med det internationellt framgångsrika jeansföretaget Nudie. Läs om Nudie på sidan 14. Nu börjar vi tydligt se synergieffekterna av integrationen inom vår nya koncern. Som ett led i detta tar vi nu snabba steg när vi etablerar oss i ytterligare sex svenska städer vid sidan av våra tre storstadsregioner. På sidorna kan du läsa om expansionen. Denna genomför vi för att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre geografisk täckning samt sätta en bra plattform för nya kommande erbjudanden. Snart möblerar vi hela Sverige Sorterat Avskärma bullret med snygga ljudabsorbenter 03 Framtidskontor Nu styr aktiviteten hos Swedbank 04 Bakom ikonen Stringhyllan blev en långlivad succé 10 Vandrarhotell Mysigt på STF City Göteborg 12 Slitna jeans Nudie tar hjälp av Senab Concept worldwide 17 Delaktighet Senab Workplace Strategy underlättar förändringen 18 Nystart I ÅF:s nya Göteborgskontor skapas en ny gemensam kultur 21 Expansion Senab etablerar sig på många nya svenska orter 26 Arkitekten Inside by Wingårdhs Helena Toresson hittar tonen 28 Reflektion utges av Senab Stockholm Box 7164, Stockholm Tel , Fax Göteborg Box 12112, Göteborg Tel , Fax Malmö Fersens Väg 3, Malmö Tel , Fax Mikael Grundén vice vd Senab Interior Ansvarig utgivare: Mikael Grundén Redaktör: Tove Gyllenstierna Form&Layout: Claes W. Huber Produktion: Kung&Partners Tryck: DanagårdLitho 2 REFLEKTION #2.2014

3 BORT MED BULLRET Buller är inte bara högt ljud som är skadligt för hörseln. Allt ljud som upplevs som störande klassificeras som oljud eller buller. Dagens kontor har ofta öppna rumslösningar, vilket gör det särskilt viktigt att tänka på ljudmiljön. Här behöver allt oönskat ljud absorberas. Det är allt från fläktar och fotsteg till samtal mellan kolleger och telefonsamtal. Hela registret av frekvenser, från de lägre till de högre, studsar ideligen fram och tillbaka i lokalen, vilket innebär dålig arbetsmiljö. Medarbetarna blir snabbare trötta, tappar koncentrationen och har svårt att höra och göra sig hörda i telefon. På senare år tänker arkitekter, inredare och ergonomer allt mer på akustiken när de utformar kontorsmiljöer. Med ljudabsorberande väggpaneler eller skärmar närmast arbetsplatserna blir arbetsmiljön tystare, behagligare och mer hälsosam. Och tillverkarna har lyssnat på den ökade efterfrågan. I dag finns en rad ljudabsorbenter att välja på som är både snygga och funktionella. 01. Dezibel från Zilenzio 02. Frequenzy från Johanson Design 03. Clip från Morgana 04. Surf från Morgana 05. Ease från Edsbyn 06. Dotz från Zilenzio 07. Plaid från Abtraca 08. Fazett från Zilenzio REFLEKTION #

4 Rustad för framtiden 4 REFLEKTION #2.2014

5 Efter 40 år har Swedbanks huvudkontor bytt centrala Stockholm mot Sundbyberg i en av landets största företagsflyttar. I och med flytten har man rustat sig för framtiden, bytt till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och tagit hjälp av Senab Interior. TEXT SUSANNE HELGESON FOTO BJÖRN LOFTERUD Många imbjudande mötesplatser var ett Swedbanks önskemål när det nya huvudkontoret inreddes. I en vit, skir, zigzag-konstruktion tornar Swedbanks nya huvudkontor upp sig på en före detta parkeringsplats i centrala Sundbyberg. Ett arkitektoniskt landmärke med en unik fasadgestalt och ett otal iögonfallande vinklar, strax nordväst om Stockholm, signerat danska arkitektkontoret 3XN, som fått en rejäl utmaning att få plats med hela kvadratmeter skräddarsytt bankkontor på en begränsad tomtyta. I och med flytten från det tidigare huvudkontoret vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm har dessutom arbetssättet förändrats till ett aktivitetsbaserat, något som Senab Interior länge jobbat med. Naturligtvis är vi oerhört glada över att ha vunnit upphandlingen i stark konkurrens. Dels med tanke på utmaningen i så här stora volymer, dels över att Swedbank har valt att skapa ett modernt aktivitetsbaserat arbetssätt. Att kvalitetskraven var oerhört högt ställda gjorde projektet ännu mer spännande, berättar Lars Svanström, ansvarig projektledare på Senab Interior och tillägger att uppdraget inneburit att han och kollegerna fått visa hela sin kunskapsbredd allt från omfattande faktainsamling, förhandling och upphandling till att driva projektet och skapa förutsättningar för produktion av de möbler som arkitekterna ritat för att optimera resultatet.»» REFLEKTION #

6 LÅNECYKLAR. Elisabet Hamrén, Swedbanks ansvariga projektledare för inredningsprojektet, berättar att banken från olika fastighetsägare fick in en mängd förslag på ny lokalisering både i befintliga byggnader och i nybyggnation. Tidigt såg man dock att fördelarna med en nybyggnation tedde sig överlägsna. Vi hade chansen att skapa exakt vad vi ville i fråga om såväl identitet och sättet att arbeta allt utifrån bankens ledord som är öppen, enkel och omtänksam. Vi ville ha många mötesplatser, skapa förutsättningar för interaktion mellan olika enheter och anställda. Ett huvudkontor är inte bara en arbetsplats utan också en symbol för företaget och vad det står för. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer och en av landets bästa arbetsplatser där både medarbetare och verksamhet ska kunna växa, säger hon. Närhet till kollektivtrafik har varit ett viktigt kriterium vid val av tomt, så promenaden från tunnelbanan tar bara cirka två minuter. Solen glittrar i många av Swedbankfasadens fönster och utanför entrén möter en ek-försedd gigantisk slant på väg ner i en sparbössa. Det första intrycket i bottenvåningens generösa rymd är transparens, öppenhet, interaktion och rörelse. Omtänksamheten är synlig i allt från lånecyklar med hjälm, egen konditor, påkostad friskvårdsanläggning och en personalrestaurang där ekologisk mat serveras. Två graciösa spiraltrappor på vardera sida leder 25 meter upp i byggnaden och utgör naturliga länkar i det aktivitetsbaserade arbetssättet. LIVET I EKEN. När Senab Inerior kommit in i bilden 2012 tillsattes en grupp med två personer från vardera banken, arkitektkontoret Tengbom och Senab Interior. Under drygt två års tid har gruppen träffats minst en gång i veckan för driva på, stämma av och lösa problem. Ett mycket gott och effektivt samarbete där alla inblandade är specialister inom sina områden och har stor lyhördhet och förståelse för bankens målsättningar. Arbetet pendlade mellan övergripande frågor till mycket detaljerade. En sådan var till exempel den om arbetsbordens utformning, minns Elisabet Hamrén. Tengbom som kom in i projektet redan 2010 som Swedbanks inredningsarkitekt har De gestalltningskoncept som Tengbom utarbetat kallas Livet i eken. 6 REFLEKTION #2.2014

7 Swedbank ville skapa förutsättningar för interaktion mellan olika enheter och anställda. Inredningen i i de nya huvudkontoret är lugn, sober och effektiv. stått för gestaltningskonceptet som kallas för Livet i eken. Våning för våning tar man sig från stammen till himlen via lövverket vilket binder samman alla de olika arbetsplatserna både färg- och materialmässigt. Det anspelar dels på Swedbanks inarbetade symbol för långsiktighet och tillväxt, dels på de högt ställda miljökraven utifrån bankens uppförandekod. All inredning är till exempel tillverkad i Sverige, Skandinavien eller norra Europa. Materialens miljöpåverkan har belysts i livscykelanalyser och upphandlingen har skett enligt miljöstyrningsrådets kriterier, berättar ansvarig inredningsarkitekt Kristina Jonasson och hennes kollega Linn Sylvan fyller i: När man som anställd anländer till kontoret söker man upp den plats som passar dagens uppgift bäst. Flex- och mötesrum, långbord, platser för låg, medel- respektive hög koncentration, soffor, fåtöljer och fikahörnor. Utifrån bankens ledord skapade vi en dynamisk planlösning med platser för intimitet i de större volymerna, berättar hon. Resultatet känns lugnt, sobert och effektivt. För att bättre förstå projektets storlek kan näm-»» REFLEKTION #

8 nas att antalet sittmöjligheter uppgår till drygt 5000 stycken. Vår ambition har genom hela projektet varit att tillgodose Swedbanks behov och krav i samklang med arkitekternas intentioner. Något mycket positivt vi upptäckte under resans gång var att de stora möbelvolymerna inte alls var problematiskt för de svenska tillverkarna varken gällande miljökrav eller leverans. Gärsnäs, Håg, Offecct, Swedese samt Karl Andersson & Söner är några exempel på dem projektgruppen valde, kommenterar Lars Svanström. AKTIVITETSBASERAT FUNGERAR. Inflyttningen för de drygt anställda skedde i början av juni i år och har enligt Elisabet Hamrén på Swedbank gått mycket bra. Visst måste somliga ges tid att vänja sig och en del justeringar göras efter hand men på det stora hela har det fungerat utmärkt. Den roligaste kommentaren kommer från en av mina kolleger som arbetat här i drygt 25 år. Strax efter flytten har hon flera gånger stött på kolleger hon tidigare arbetat med men inte träffat på många år. Det om något är ett kvitto på att det aktivitetsbaserade arbetssättet fungerar, avslutar hon. n Linn Sylvan Kristina Jonassson Lars Svanström SWEDBANKS HUVUDKONTOR [ FAKTA ] Läge: Sundbyberg Yta: kvm, drygt 5000 sittplatser Husarkitekt: 3XN Inredningsarkitekt: Tengbom/Kristina Jonasson, Linn Sylvan, Torbjörn Höeg Projektledning Swedbank: Elisabet Hamrén, Yvonne Palm Projektledning Senab Interior: Lars Svanström, Jannike Sjölander, Elin Kristoffersson, Julia Crantz Fastighetsägare: Humlegården Miljöcertifiering hus: Miljöbyggnad Guld Miljöcertifiering inredning: Miljöstyrningsrådets kriterier för inredningsupphandling All inredning i Swedbanks nya huvudkontor är tillverkad i Sverige, Skandinavien eller norra Europa. 8 REFLEKTION #1.2014

9 REFLEKTION #

10 Succé uppåt väggarna Uppdaterad till samtida behov fortsätter den snart 70-åriga Stringhyllan att spridas till nya generationer i allt fler länder. En långlivad svensk exportsuccé som ständigt påminner om den goda designens kvaliteter. TEXT SUSANNE HELGESON Det hela började 1949 när Bonniers Folkbibliotek, som gav ut serier av billiga böcker, utlyste en tävling om en billig, monteringsoch utbyggbar bokhylla, smidig att förpacka. Anledningen var att de dåliga försäljningssiffrorna antogs bero på att arbetare, som var den primära målgruppen, helt enkelt saknade bokhylla. Det unga arkitektparet Nisse och Kajsa Strinning vann med en hylla som först kom att kallas BFB-hyllan, därefter String. Nisse kläckte den initiala idén om brädor som fäster i en stege på vardera sida. Inspirationen kom delvis från en av deras tidigare produkter, ett revolutionerande diskställ av plastöverdragen metalltråd för företaget Elfa. Resten är, som det heter, historia och Stringhyllan blev snabbt både en försäljningssuccé på hemmaplan och en exportframgång med över fem miljoner sålda exemplar världen över. FLEXIBEL GENOM TILLVAL. Egentligen är Stringhyllan rätt oansenlig vid en första anblick fanerade hyllplan som hängs på plastöverdragna metalltrådsgavlar. Men desto mer genial om alla kvaliteter vägs samman. Bara det faktum att den fraktades i platt paket långt innan Ikea uppfann detsamma! Lättmonterad och flexibel som få String erbjöd kunderna att vara med och skapa slutresultatet helt efter egna behov, tycke och smak. Detta genom tillval som arbetsskiva, skåp, tidningsställ, lådsek- STRINGHYLLAN [ FAKTA ] Designer: Kajsa och Nisse Strinning ( resp ) Producent i dag: String Furniture AB Utförande: Gavlar och hyllor i olika dimensioner, material och färger System/Serier: String System, String Pocket, String Plex och String Works Mer info: string.se och boken String Pocket av Rebecka Tarschys, Roos&Tegnér Ett plastöverdraget diskställ inspirerade arkitektparet Kajsa och Nisse Strinning till Stringhyllan. tion, vitrin, gavlar i olika höjder och material, hyllor i olika färger/träslag. Såväl vägghängd som golvstående modell togs fram och när moderniteten teven kom, skapades ett djupare hyllplan. Senare tillkom en datorhörna. Stringsystemet utökades under en tid dessutom med lampor, sängar, stolar och bord. I en text inför relanseringen av systemet 2005 skrevs bland annat: Fiffig, föränderlig, flexibel Det är inte konstigt att String med sin enkla modernistiska design blev älskad av efterkrigstidens frihetstörstande européer. INGEN SMIDIG SAGA. I dag ses String i hem, butiksinredningar, i inredningsreportage och antikaffärer, på kontor och museer och inte minst på diverse köp- och säljsajter. Men historien om den älskade hyllan är långt ifrån en smidig saga. Otaliga strider och konflikter om patent, upphovsrätt, kopior och varumärkesintrång skulle följa. Produktionen har 10 REFLEKTION #2.2014

11 FOTO JOHAN KALÉN genom åren ömsom lagts ned, ömsom återupptagits och de inblandade intressenterna varit många. KONSTANT IDÉFLÖDE. Som så ofta när det gäller äkta makar med skapande yrken var det även i Kajsa och Nisse Stinnings fall den senare som fick stå i rampljuset även om Kajsa bidrog till många av produkterna som maken signerade. Hon är även skulptör och omvittnat den mest konstnärliga av dem. Kajsa Strinning har beskrivits som både sin makes trofasta kollega och mest bitska kritiker. Han var definitivt den mest högljudde och tedde sig som ett gående, konstant idéflöde. Född som Nils Erik Strinning i Kramfors 1917 intresserade han sig tidigt för träslöjd och började studera arkitektur på KTH i Stockholm Där träffade han Kajsa och tillsammans ritade de det storsäljande diskstället som några år senare inspirerade till Stringhyllan. I sina karaktäristiska tjocka, kolsvarta glasögonbågar sa Nisse Strinning alltid vad han tyckte, hade en förkärlek för rödvin och pepparkakor och var enligt hustrun dålig på att skriva ordentliga kontrakt och därmed tjäna pengar. Han var högt ansedd tack vare sin långa gärning med ambitionen att förenkla människors vardag med lösningar på vardagliga problem. Funktionella bestick, avsmalnande sängar, diskställ, trådbackar Och som bekant billigare och smartare bokhyllor. Den största utmaningen gick han dock bet på. Kajsa Strinning förklarar: Nisse var som ett vandrande idéflöde och när String väl var en etablerad produkt på marknaden började han som så många andra formgivare drömma om att skapa stolen med stort S. Något som han själv menade var den svåraste möbeln att åstadkomma. Men han lyckades aldrig eftersom så många andra idéer ständigt dök upp. n FOTO MARCUS LAWETT FOTO MARCUS LAWETT REFLEKTION #

12 Mysigt längs färden I receptionen välkomnas gästen av guider. Långborden inbjuder till spontant umgänge med andra gäster. Rummen liknar tågkupéer. Svenska Turistföreningen nya STF Göteborg City är både vandrahem och hotell. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO KRISTER ENGSTRÖM 12 REFLEKTION #2.2014

13 REFLEKTION #

14 Det ska kännas som vandringsleder när man går längs korridoren genom STF upptäcker gästerna Sverige. Det är höga ambitioner som ligger bakom Svenska Turistföreningens (STF) nya kombinerade hotell och vandrarhem på Drottninggatan mitt i Göteborg. I de avskalade minimala rummen med utfällbara extrasängar finns det mesta en resenär behöver: dusch, toalett, stor vägghängd platt-tv, lättåtkomliga uttag för dator och gratis wifi. Men varken garderob, minibar eller utsmyckningar. Bagaget får man förvara under sängen. I receptionen som ligger i delin (caféet) i bottenvåningen kan man låna hårtork eller strykjärn samt få tips på intressanta upplevelser i och kring Göteborg. Vi som jobbar här är guider, inte receptionister eller något annat. Vi ger initierade och oväntade råd och svarar inte automatiskt Liseberg, när en barnfamilj frågar vad de ska hitta på, säger platschef Fredrik Kihlberg. Receptionen och delin är bemannad dygnet runt och dessutom finns ett litet gästkök för de resenärer som vill laga sin mat själv. Annars skulle det inte vara ett riktigt vandrarhem. Å andra sidan används gästköket sällan, säger Fredrik Kihlberg. Han berättar att det gjordes gedigen research inför nyetableringen, Enligt vår marknadsundersundersökning förväntar sig gästerna egen toalett och dusch. Våra ljusdesigners har fällt in indirekt ljus överallt. Det innebär att ljuset riktas mot tak och väggar och reflekteras på ett mjukt och behagligt sätt. Susann Wessely Gromark Gårdagens vandrarhem med sovsalar är ett minne blott. White Arkitekter har lyckats klämma in ett hygienutrymme på bara 1,4 kvadratmeter i vart och ett av de 108 rummen. När White fick uppdraget fanns planritningar som omfattade enbart 62 rum. KRYP IN I DEN MYSIGA VRÅN. Vi såg det som en utmaning att få in så många rum som möjligt, utan att de kändes trånga. Vi ville skapa en känsla av mysig vrå och hämtade inspiration från tågkupéer och husvagnar, berättar Susann Wessely Gromark, ansvarig inredningsarkitekt hos White. Vi experimenterade i fullskalemodeller hur man kan uppleva riktigt små hotellytor. För att få rummen att verka större än de är, har man jobbat mycket med ljuset. Våra ljusdesigners har fällt in indirekt ljus överallt. Det innebär att ljuset riktas mot tak och väggar och reflekteras på ett mjukt och behagligt sätt, säger Susann Wessely Gromark. I gestaltningen av de gemensamma utrymmena har inredningsteamet utgått från STF:s varumärkesplattform: STF har ett starkt varumärke. Ingen har samma lokalkännedom och ingen hotellkoncern finns representerad i hela 14 REFLEKTION #2.2014

15 Hörnrummen är STF Göteborgs Citys sviter, extra rymliga och ljusa med plats för fyra presoner. landet på samma sätt som STF. Därför har vi låtit hotellkorridorerna representera olika delar av Sverige. På det nedersta planet har korridoren brunbeige toner som minner om Sydsveriges jord och åkrar. De mellersta planen går i mossgrönt med Mellansveriges skog på tapeten och det översta planet går i nordligt isblå toner och har snöiga fjäll på fotomontage. Även ljuddesign stärker upplevelsen av södra till norra Sverige. Det ska kännas som vandringsleder när man går längs korridoren. Genom STF upptäcker gästerna hela Sverige. Även här hjälper ljussättningen till, säger Susann Wessely Gromark. INDUSTRIKÄNSLA. I de gemensamma utrymmena på entréplanet kommer inspirationen däremot från närområdet Göteborg. Delin har en urban industrikänsla, där långbord inbjuder till umgänge och loungen har en urban lägereld. Det ligger i vandrarhemstanken att man ska lära känna och umgås med de andra gästerna som man stöter på under sin vandring i staden. Det är en unik möteskultur att främja, säger Susann Wessely Gromark. Bland gästerna finns dock inte bara backpackers i alla åldrar, utan även en del affärsresenärer. En tredjedel av gästerna är från utlandet.»» REFLEKTION #

16 Kring den urbana lägerelden i lobbyn samlas turister från hela världen efter dagens intensiva upplevelser. Många lyktor ger en mysig känsla. Servicenivån väljer gästen själv. Normalt bäddar gästen själv och får städning var tredje dag. Betalar man en hundralapp mer, uppgraderas man till hotellstandard, får bäddat och städat dagligen, förklarar Fredrik Kihlberg. Snittvistelsen är 2,4 nätter, vilket är ett dygn mer än på renodlade hotell. NÄRA TILL DET MESTA. Göteborg City, som STF kallar sitt nytillskott, ligger 50 meter från NK, 200 meter från köpcentret Nordstan och det tar max fem minuter att promenera till centralstationen. Det är föreningens sjuttonde anläggning i Sverige. Dessutom drivs drygt 300 anläggningar av franchisetagare. Historiskt har vandrarhemmen legat i glesbygd, många associerar till fjällstationer och liknande. I föreningens stadgar ingår att främja turismen i Sverige. Men landet består ju inte bara av glesbygd utan i allt högre grad av urbana miljöer. Nu har STF:s styrelse tagit beslut om att etablera sig i fler städer, säger Fredrik Kihlberg och pekar på att skeppet af Chapman i Stockholm, där STF driver ett populärt vandrarhem, är ett landmärke i huvudstaden. Vi driver ytterligare en anläggning i Stockholm. Även i Malmö har vi två centralt belägna vandrarhem. Så det var hög tid för Göteborg. All inredning levererades av Senab, som med sin kunskap om produkterna hjälpt till att välja möbler med den rätta funktionen. Vi hade ett nära samarbete med en bra och öppen dialog, säger Senab Hospitalitys Anna Wennberg. Susann Wessely Gromark håller med: Utifrån en tajt ekonomi och med designplattformen som grund jobbade vi tätt tillsammans för att hitta rätt möbelval. Möbler som även håller för de höga krav som gäller inom hotellstandard. Här har Senabs råd och stöttning varit fantastisk genom hela projektet. Liksom de säkra leveranserna. n STF GÖTEBORG CITY [ FAKTA ] Vandrarhem och hotell Antal rum: 102 mellan 8 och 24 kvm med sammanlagt 304 bäddar Arkitekt: White med ansvarig arkitekt Per Axenborg Inredningsarkitekt: White med ansvarig inredningsarkitekt Susann Wessely Gromark i samarbete med Space Production Leverantör inredning och möbler: Senab Hospitality med ansvarig projektledare Anna Wennberg 16 REFLEKTION #2.2014

17 NUDIE ÄLSKAR DET SLITNA Modeföretaget Nudie Jeans har inlett ett samarbete med Senab Concept. Samarbetet gäller Nudies så kallade In stores, egna avdelningar på varuhus. Vi har 35 In stores plus 18 konceptbutiker världen över. Främst i Europa, USA och Asien, berättar Nudies Inredningsarkitekt Emma Persson. Att Senab Concept vunnit den upphandling Nudie genomfört, beror till stor del på Senabs långa exporterfarenhet. Kontraktet gäller konstruktion och tillverkning av moduler som Nudies egen arkitekt Ida Toll har designat. Förutsättningarna skiftar i de olika varuhusen som ligger utspridda i världen. Därför behöver vi ett modulsystem som är lätt att frakta och lätt att bygga och där passade Senab Concepts system jättebra, säger Emma Persson. Nudie skapades 2001 i Göteborg av Maria Erixon, som till dess varit jeansföretaget Lees chefsdesigner i Europa. Nudie tillverkar och säljer främst jeans och plagg i otvättad denim, men även trikåplagg och läderaccessoarer för herrar och har en uttalad kvalitets-, miljö- och hållbarhetsprofil. Sedan 2012 är all denim som Nudie använder ekologisk. Endast läder kan åldras lika vackert som denim, hävdar Nudie, men inser att även ett par jeans till slut måste skrotas. Företaget uppmanar då sina kunder att lämna tillbaka de utslitna jeansen för återvinning. Av lump från denim tillverkar Nudie nya stickade plagg. På webbplatsen redogörs ingående för var plaggen tillverkas bland annat i Italien, Tunisien och Indien och hur företaget kontrollerar att dess miljökrav och uppförandekod infrias. Nudie omsätter i dag över 400 miljoner kronor och är ett av de svenska modeföretag som vuxit snabbast under 2000-talet. Tillväxten, som pågått med bibehållen lönsamhet, har främst skett utomlands. Mikael Wanberg, projektledare på Senab Concept, är mycket glad för samarbetet: Vi vill expandera inom detaljhandel och då är det roligt att jobba med Nudie som har ett starkt internationellt varumärke och som tar ett stort ansvar för samhälle och miljö. VÄRSTA BILHALLEN I början av december inleds arbetet med att inreda världens just nu mest påkostade bilhall. Vi inreder då Møller Bils nya anläggning för Volkswagen och Audi i Oslo, berättar Per Carlsson, projektledare hos Senab Concept. Den nya bilhallen ligger i utkanten av Oslo, strategiskt vid mynningen av en biltunnel och beräknas kosta 80 miljoner euro att iordningställa. I nästa nummer av Reflektion hoppas vi kunna visa bilder på den färdiga bilhallen. Så många nya hotellrum behövs i Sverige senast Detta enligt prognoser från Visita, branschorganisationen för den svenska besöksnäringen. Nudie har en uttalad hållbarhetsprofil och använder bara ekologisk bomull. REKTORN NAMNGAV HOTELL I en jugendfastighet på Sveavägen 48 mitt i Stockholm huserar återigen Miss Clara, rektorn för Ateneum, en flickskola som drevs här mellan 1910 och I dag är den före detta skolan ombyggd till ett elegant hotell med tillhörande restaurang, som fått sitt namn av skolans legendariska rektor Clara Strömberg. Hotellet med tillhörande restaurang drivs av Nobisgruppen och är inrett av Wingårdhs arkitektkontor med Senab Hospitality som inredningsentreprenör. All lös och fast inredning har levererats av Senab. REFLEKTION #

18 Alla ska känna Vad sysslar vi med? Hur jobbar vi? Vart är vi på väg? Den här typen av frågor måste man då och då ställa sig inom en organisation. Särskilt när man planerar en kontorsflytt, omorganisation eller liknande. Då är svaren på sådana frågor helt avgörande för hur framgångsrikt förändringsprojektet blir, säger Annicka Dickson arbetsplatsstrateg på Senab. För hur väl den nya arbetsmiljön kommer att fungera handlar långtifrån bara om trevliga lokaler och fräcka möbler, påpekar hon: Det handlar ju först och främst om verksamheten, om människorna som arbetar där och hur väl arbetsmiljön stödjer deras arbetssätt och verksamhetens uppsatta mål. Därför talar vi i dag inte så ofta om aktivitetsbaserade arbetsplatser, utan hellre om verksamhetsbaserade arbetsplatser. GER HELHETSSYN. Med Senabs webbaserade verktyg Workplace Strategy underlättas förändringsprocessen från planeringsstadiet till genomförande. Här ingår fyra delar människa, IT, fysisk miljö och service. På så vis får man en helhetssyn av verksamheten, konstaterar Annicka Dickson. Workplace Strategy inleds med en förstudie. Här ingår analys av beläggningsgraden och en grundlig aktivitetsanalys, som undersöker vad som krävs för att medarbetarna skall kunna utföra sina uppdrag. Det som skiljer vår modell från många andra är att vi har ett tydligare mänskligt perspektiv, genom att samtliga medarbetare deltar i enkäten. På så vis får vi en bättre bild än om man bara sätter ihop arbetsgrupper med representanter för olika avdelningar eller yrkeskategorier, säger Annicka Dickson. Om ett förändringsprojekt ska lyckas är det viktigt att människor känner sig delaktiga. Med Senabs verktyg Workplace Strategy involveras samtliga medarbetare. Det betyder naturligtvis inte att alla får vara med att bestämma. Men det ger en bättre bild av verksamheten och underlättar förändringsprocessen, säger Annicka Dickson, ansvarig för Senab Workplace Strategy. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO BJÖRN LOFTERUD VIKTIGA FORMULERINGAR. Att medarbetarna känner sig delaktiga kan vara helt och hållet avgörande för hur väl ett förändringsprojekt lyckas, menar hon. Men det är inte samma sak som att alla får vara med och bestämma. Här gäller det att inte skapa för stora förväntningar hos medarbetarna och då är det viktigt att formulera frågorna på rätt sätt. Den webbaserade enkäten skickas ut som en länk direkt från vd. Frågorna, som utformas 18 REFLEKTION #2.2014

19 sig delaktiga i samarbete med ett välrenommerat undersökningsföretag, skräddarsys för att passa den specifika verksamheten. Generellt är det även viktigt följdfrågorna är rätt formulerade. Att enkäten är webbaserad gör att alla kan delta, utan att avbrott i verksamheten behöver göras med produktionsbortfall som följd. TA TILLVARA DET SOM ÄR BRA. När enkätsvaren analyserats och sammanfattats av Annicka Dickson och henens kolleger genomförs workshops med ledningen eller styrgruppen. Vilka som ska vara med beror på verksamheten. Vi går igenom vilka behov som finns och Vi hjälper företaget att ta till vara sådant som är bra, så att exempelvis delar av inredningen kan återvinnas. vilka förbättringar som kan göras när det gäller arbetsmiljöns utformning. Jag vill understryka att det inte handlar om att kasta allt över ända. Vi hjälper företaget att ta till vara sådant som är bra, så att exempelvis delar av inredningen kan återvinnas. Den snabbväxande teknikkonsulten Bjerking är ett av de företag som nu genomför Workplace Strategy ihop med Senab. Annicka Dickson, ansvarig för Senab Workplace Strategy och Anders Wärefors, vd Bjerking. BÄSTA MÖJLIGA ARBETSPLATS. Vi expanderar och vill skapa bästa möjliga arbetsplats för våra medarbetare. Vi har valt att samarbeta med Senab för att de inte krånglar till det så mycket. Deras Workplace Strategy är en väl utarbetad modell som utgår från den verksamhet företaget har. Det ska bli spännande att se vart det leder oss, säger Bjerkings vd Anders Wärefors. Det företag som genomgått Workplace Strategy erbjuds att göra en ny analys efter cirka åtta månader för att benchmarka. En chans man bör ta, tycker Annicka Dickson: På så sätt får man svar på hur man lyckats med förändringen och får möjlighet att göra justeringar. n REFLEKTION #

20 SENAB INREDER SVENSKA KOMMUNER Senab Interior har tecknat ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, för kontorsmöbler samt möbler för vårdoch omsorgssektorn. Avtalet, som är ett av de största i Sverige med en volym på runt 400 miljoner kronor per år, omfattar cirka 70 kommuner och flertalet landsting runtom i landet. Avtalstiden sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Senab Interior har sedan ett år tillbaka har byggt upp en organisation runtom i landet för att kunna serva avtalet med SKL på absolut bästa sätt. MÅNGA NYA MEDARBETARE SKÖNA SOMMARMINNEN I Östersund arbetar säljarna(fr v)håkan Holmgren, Stina Remahl och Thomas Paulsson. Alla tre var tidigare möbelsäljare på Kontorsvaruhsuet. För andra året i rad var Senab en av sponsorerna för Stena Match Cup Sweden Seglingstävlingarna, som hade 20-års jubileum i år, pågick på Marstrand i början av juli. I samarbete med arrangören Brandspot hade Senab Interior levererat möbler till välkomstdiskarna på området. Senab Concept hade även inrett Volvo Cars monter vid Strandverket och deltog under hela veckan med bland annat tävlingar, där man kunde vinna utvald inredning. Senab ordnade dessutom ett par uppskattade dagar med spännande föreläsningar och möjlighet att följa seglingstävlingarna för sina kunder. Även under tennisveckorna, Swedish Open, i Båstad i början av juli fanns Senab på plats. Senab Interior hade fått i uppdrag att inreda fastighetsföretaget Wihlborgs vip-lounge med möbler från Edsbyn och fick därmed tillfälle att bjuda in egna kunder. Ett mycket lyckat och uppskattat event, säger Ola Göransson på Senab i Malmö. Senab expanderar och etablerar nya kontor i hela Sverige. Även i Stockholm, Göteborg och Malmö går Senab på offensiven. Här följer en lista på alla nya medarbetare inom de olika affärsområdena på de olika orterna. SENAB INTERIOR Senab Interior levererar inredning för offentlig miljö som utgår från kundens behov. Stockholm Peter Almgren, säljare Madeleine Dahlin, säljsupport Göteborg Sven-Gunnar Svensson, säljare Mattias Stahlin, säljare Elisabeth Henriksen, säljare Malmö Erik Larsson, säljsupport Helsingborg Bosse Weberg, säljare Louise Bertlett, säljare Viktoria Bertlett, säljare Marcus Sävgren, logistik Västerås Tomas Devida Guiterrez,säljare Gävle Andreas Isacson, säljare Cecilia Sjöblom, säljare Sundsvall Ann Löfgren, säljare Peder Karlstedt, säljare Östersund Håkan Holmgren, säljare Thomas Paulsson, säljare Stina Remahl, säljare SENAB HOSPITALITY Senab Hospitality erbjuder helhetslösningar för inredning av hotell och restauranger. Erik Öljemark, affärsområdeschef, Göteborg Emma Jonsson, säljsupport, Stockholm SENAB SERVICES Services erbjuder servicelösningar på arbetsplatsen. Magnus Hellström, Stockholm Åsa Askefalk, Stockholm Zandra Lindkvist, Stockholm Tanja Adolfsson, Stockholm Karolina Pisznola, Stockholm SENAB CONCEPT Senab Concept skapar varumärkesbaserade inredningskoncept. Johan Svensby, Göteborg SENAB AB Viktoria Engesö, HR, Stockholm Susanne Lindkvist, marknadskoordinator, Göteborg 20 REFLEKTION #2.2014