- En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga."

Transkript

1 Kära vänner, Vi lever i en tid av stress och oro. - En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga. Detta är en tid då Rasism och fiendskap människor emellan bara ökar. Krig och våld breder ut sig runtomkring på vår jord. - Vi har minst sagt stora problem i vår värld. Men dessa problem är bara symptom på ett djupare problem och det är att människan är i krig med Gud. Hon har inte fred med sin skapare. Rom 5 beskriver människan som Guds fiende. - Idag så ska vi fortsätta vårt studie av Jesaja bok. Förra gången jag predikade från Jesaja så hade vi glädjen att få gå igenom den fantastiska profetian om Jesus i Jesaja kap 53. Även Jesaja för fram problemet med att människan inte har frid och fred med Gud. - Två gånger så säger han i Jes 48:22 och Jes 57:21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga. Problemet är att alla människor i sig själva är ogudaktiga. Vi har alla syndat och saknar härligheten från Gud. - Hur kan vi då få fred med Gud? Hur kan vår fiendskap med Gud upphöra så att vi kan få frid med honom? Det är detta vi ska tala om idag när vi går igenom Jes Tidigare så läste Omid från Jesaja 54. Låt oss nu tillsammans läsa den andra delen av vår predikotext, nämligen Jes 55:1-13. Jes 55:1-13

2 1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David. 4 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken. 5 Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig. 6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas. [Bön]

3 Kära vänner, vi har i Jesaja bok sett hur Jesaja profeterat att pga. att folket inte hade hörsammat Herrens ord att de skulle komma att föras bort i fångenskap till Babylon. - Som svar på detta så har Jesaja valt att poängterar två saker. För det första om räddningen från fångenskapen tillbaks till Jerusalem. Men ännu viktigare så belyser Jesaja ett ännu större problem som också berör oss och det var folkets synd som var själva orsaken till varför man hamnade i Babylon. - I vår text så talas det dels om räddning från Babylon men än mer om räddning från synden. Hur skulle då denna räddning ske? Jo, i fyra sånger om Herrens tjänare så har Jesaja uppenbarat vem Herrens tjänare är, vad hans uppdrag är och vad han skulle åstadkomma. - Utifrån dessa texter och dess uppfyllelse i NT så har vi sett att Herrens tjänare är Messias, Jesus och hur han kom för att frälsa sitt folk från deras synder. I vår förra predikan så gick vi igenom den sista av dessa fyra sånger och den mest välkända som står i Jesaja 53. Vad som är unikt för alla fyra sångerna är att de efterföljs av stycken som förklarar hur man ska gensvara till dem. - Och det är detta som Jes handlar om: I detta fall så handlar det om hur vi kan få frid med Gud. Ordet för frid på hebreiska är shalom som ni säkert någon gång har hört som kommunicerar mer än våra svenska ord för frid och fred då det även talar om fullhet, motagande av välsignelse och åtnjutandet av det som Gud har lovat.

4 - Hur kan vi då få shalom med Gud? Hur kan vi få frid och fred med honom? För att svara på denna fråga så behöver vi gå till vart och ett av de tre kapitlen i Jes som knyter an till varandra genom att de hjälps åt att berätta om hur vi kan få frid med Gud. - För det första så var straffet lagt på Jesus för att vi skulle få frid i Jes 53. Jes 53:5 säger 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. - Vårt problem är att vi alla gått vilse likt får, var och än har gått sin egen väg. I vår synd så har vi alla gjort uppror mot Gud och syndat mot honom och som den helige och rättfärdige domaren som Gud är så måste han straffa oss. - Men den goda nyheten är att Jes 53:6 säger att all vår skuld lade Herren på honom. Alltså Jesus. Han tog syndares straff när han hängde på korset och utgöt sitt blod för att tillfredsställa Guds vrede i syndares ställe. - Varför gjorde han då detta? Jo, han tog på sig straffet för att vi skulle få frid. I oss själva så finns det inget vi kan göra för att förtjäna att bli räddade och få frid med Gud. - Det var därför Jesus måste komma och uppfylla denna profetia för att vi skulle kunna få frid.

5 Det finns bara två alternativ. Antingen så tar vi själva straffet för vår synd som är en evighet i helvetet och blir för all evighet utan frid med Gud. - Eller så förtröstar vi på Jesus och tar emot honom som straffet för vår synd och får evigt liv och frid med Gud. Så för det första så har Jesus i Jes 53 gjort det möjligt för oss att kunna få frid med Gud genom att han har tagit syndares straff. - För det andra så ser vi i kap 54 hur Gud ger löftet om att han ska ge sitt folk frid. Och han gör inte detta på vilket sätt som helst utan han påminner dem och oss om hans förbund, alltså hans överenskommelser som han har slutit med sitt folk. - Glöm inte att folket som han adresserar skulle befinna sig i den babyloniska fångenskapen. Här i kap 54 så blir de i v.1-3 uppmannade att jubla där Israel beskrivs som en ofruktsam kvinna som kommer få många barn. - Här så blir det som om Israel påminns om förbundet som Gud slöt med Abraham vars fru Sara var ofruktsam. Precis som Sara och Abraham som inte kunde få barn fick glädja sig över en son och ett folk som skulle bli så talrikt som stjärnorna och sandens korn så ska Israel som i sin fångskap var ofruktsam få glädja sig och få många barn när hon återvänder till Herren. - I NT så citerar Paulus i Gal 4:27 Jes 54:1 Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man.

6 Paulus citerar denna vers just efter att han talat om det himmelska Jerusalem. Så här i Jesaja 54 så talar Jesaja inte bara om återvändandet till det jordiska Jerusalem utan han talar långt bortom detta om löftet om det himmelska Jerusalem. - Tänk er att folket blev förda ut i fångenskap, men istället för att bara bli förda tillbaks till det jordiska Jerusalem så ser vi en ännu större sanning att denna vers talar om löftet om det himmelska Jerusalem. Och detta löfte mina vänner gäller inte bara judar som vänder om till Herren utan det gäller även oss idag. - Löftet om en evig frid med Gud i det himmelska Jerusalem för alla som tar emot Guds erbjudande om frid som vi ska se i kap 55. Denna frid är med den Gud för vilken änglar bävar, den Gud som får himmel och jord att skaka, den Gud som kommer att döma levande och döda. - Denne, den ende sanne Guden kan vi för evigt få vara i en underbar gemenskap med pga. detta fantastiska löfte om frid. Därför så kan vi med Israel och Paulus i Jes 54:1 stämma in och Jubla över Guds fantastiska löfte. - I v.4-8 där Gud beskrivs som Israels skapare, återlösare och man så förs fokusen över till förbundet vid Sinai där lagen blev given. I sin ungdom så hade Israel fått genomgå slaveriet skam i Egypten och nu sitt änkestånds förakt i Babylon. - Men precis som Herren tog till sig Israel som sin brud och ingick förbund med henne vi Sinai berg så ska han på nytt förnya sin relation med henne.

7 Pga. Israels trolöshet så hade Gud i v. 7 för ett ögonblick övergett Israel men i stor barmhärtighet vill han nu samla henne på nytt. I V. 8 så läser vi: 8 Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger HERREN, din återlösare. - Ordet som översätts med nåd ח ס דhär har att göra med Guds förbundskärlek till sitt folk. Med evig förbundskärlek så ska han förbarma sig över henne. Detta är verkligen ett underbart löfte att Gud kommer att visa kvarlevan av sitt folk förbarmande genom att upprätta ett evigt förbund med dem. - Detta kommer vi att se i kap 55 då detta inte bara gäller för judarna utan också för alla hedningar som kommer till honom genom tro oss inkluderat. Löftet som här ges för kvarlevan som befann sig i fångenskap gäller även för oss idag. Det är ett löfte om fred och frid. - I v.9-17 så hänvisas till ytterligare ett förbund för att peka på löftet om frid för folket. Denna gång så hänvisar Jesaja till förbundet med Noa. Vers 9-10 säger och lyssna noga: - 9 Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. 10 Om än bergen viker,ח ס דGuds bort och höjderna vacklar, så skall min nåd (Alltså hans förbundskärlek) inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare. Förbundet som slöts med Noa var inte bara för Judar utan för alla folk.

8 - När vi har blivit motagare av Guds förbundskärlek så lovar Gud att han aldrig mer ska vredgas eller bestraffa oss. Bestraffningen blev ju enligt profetian i Jes 53 lagd på Jesus. Men just nu i denna tid så lär oss NT i Joh 3:36 att Guds vrede förblir över den som inte lyder Sonen men den som tror på Sonen har evigt liv. - Så vi har här det underbara löftet om evig frid och ett slut på fiendskapen mellan Gud och syndare för varje syndare som tar emot Guds förbundskärlek. Vår text fortsätter att beskriva tillvaron för dem som blir motagare av hans frid. - V beskriver det återuppbyggda Jerusalem men precis som vi har sett så är det inte det jordiska Jerusalem utan det himmelska, det nya Jerusalem där dess murar ska byggas av ädla stenar. Denna profetia ser vi gå i uppfyllelse i slutet på Upp 21 (v.10, 18-21). I v.13 här i kap 54 så står det än en gång om löftet om frid där Jesaja skriver: Dina barn skall alla bli HERRENS lärjungar, och deras frid skall vara stor. - Å hur jag längtar efter denna dag då vi för evigt kommer att få åtnjuta Gud och hans eviga frid. Men löftet om denna frid, denna fred är inte bara ett löfte om att fiendskapen med Gud kommer att upphöra och att vi får erfara en evig shalom med Gud. - Utan detta är också ett löfte om att Guds folk i den nya staden Jerusalem tillsammans med Gud kommer att vara trygga från alla deras fiender.

9 Vers 17 avslutar kapitlet med att säga: inget vapen som smids emot dig ska ha någon lycka. - När vi befinner oss i den nya staden Jerusalem så kommer vi för alltid att vara säkra med Gud. Så i kap 53 så ser vi betalningen för att vi ska kunna få frid med Gud hur Jesus tog syndares straff. - Här i kap 54 så får vi löftet om frid med Gud i den nya staden Jerusalem. Men det finns också en annan sida av myntet om vi går till Upp 21 som handlar om den nya staden Jerusalem. - För de som förkastar Jesu död på korset och Guds löfte om frid så står det i Upp 21:8 8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. - Här så blir den dubbla utgången som Jesaja gång på gång kommer tillbaks till tydlig. Att himmel och helvete står på spel. Livet på denna jord är ingen lek. Hur vi gensvarar till Guds löfte om fred får eviga konsekvenser. - Det stora problemet är att vi alla har syndat och gjort uppror mot Gud och i vår synd åtlämnade åt oss själva så befinner vi oss på den breda vägen som leder till helvetet. Det går som AC/DC sjunger en highway to hell. En motorväg till helvetet. Däremot så säger Jesus i bergspredikan att den port är

10 trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. - Så i vår synd och vårt uppror mot Gud så har vi ingen fred med honom och befinner vi oss som hans fiender på väg till det eviga fördärvet. Hur kan vi då få frid med Gud? Hur kan vi vara förvissade om att Jesus död gäller oss så att vi ska kunna få frid med Gud? - Och hur kan då detta löfte om denna eviga frid bli oss till del. Låt oss som avslutning gå till Jes 55 och se hur vi blir motagare av Guds frid. - I detta kapitel så ser vi tre saker. För det första Guds inbjudan till att få del av denna frid (v.1-5), för det andra människans gensvar till inbjudan om frid (v.6-9) och för det tredje och sista Guds förvissning om denna frid (v.10-13). Låt oss då börja med att se på Guds inbjudan. Vi läser i v. 1-3: - Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Här så uppmannar Gud oss tre gånger att lyssna och att komma till honom. - Om vi vill betona något när vi skriver så använder vi utropstecken, fetstilt och stryker under.

11 På hebreiska som Jesaja bok var skriven på om man vill betona hur viktigt något är så återupprepar man. - Genom denna text så förstår vi att detta är oerhört viktigt. Varför ska vi då komma? Varför ska vi lyssna? Vad är det för någon mat och dryck som Jesaja talar om? - I v.3 så blir det tydligt vad det är vi blir inbjudna att komma till och det är Gud själv, det är honom och hans ord som vi är uppmanade att lyssna till. I v.7 så blir det klart vad denna utsökta mat som vi blir inbjudna att komma till är, nämligen: Guds förbarmande och förlåtelse. - Jesaja har frågat folket varför de gett ut sina pengar på det som inte är bröd och lagt ner sin möda och inkomster på det som inte kan mätta. Tiden har inte förändrats mycket. Detta är vad människor har gjort i alla tider. Man spenderar sin tid och sina pengar på det som inte kan släcka ens andlig hunger och törst. - Människor försöker fylla sin tomhet med en ny partner, en ny bostad, en ny bil, den där solresan eller religiösa upplevelsen eller religionen. Till och med så försöker människor fylla sin tomhet med kristen verksamhet och program. - Men tomheten finns fortfarande kvar. Det är därför Gud vädjar till oss. Kom, lyssna till mig, lär känna mig, ta emot min frid, mitt förbarmande och åtnjut mig för all evighet. Detta budskap gäller oss idag. Du kanske har gått till kyrkan hela ditt liv och söker efter den ena upplevelsen efter den andra.

12 - Herren ropar till dig: Kom och få din törst och hunger tillfredställd i honom. Kyrkofadern Augustinus skriver i sin mest berömda bok hans bekännelser: - Our hearts are restless, until they can find rest in you. Våra hjärtan är rolösa, tills dess de finner ron i Gud. Våra hjärtan kan inte få frid förrän de finner vilan i Gud. - Här i Jes 55 så har vi ett kostandsfritt erbjudande om frälsning, alltså räddning från Gud. Även om det är gratis så kostade det allt. Det var någon annan som betalade priset. För att våra stjälars hunger ska kunna mättas i en underbar gemenskap med Gud för all evighet så krävdes den största tänkbara kostnaden. - Och det var detta pris som den lidande tjänare Jesus betalade med sitt blod när han enligt Jesaja 53 dog istället för syndare för att tillfredsställa Guds vrede över vår synd. Tänkt dig att det kostade Messias, Guds Sons blod för att vi ska kunna bli förlåtna från vår synd och få fred med Gud. - Gud vädjar här till folket och till oss att höra så att våra själar ska få leva. Och här så handlar det inte bara om att lyssna utan också att lyda. Det hebreiska ordet i vers 3 för att höra har också en underton av att lyda. - Vi måste lyda dessa ord för att kunna få leva. Och i denna inbjudan som Gud ger så utvecklar han det löfte som han lovat i kap 54.

13 Han säger här i vers 3. Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David. - Om dom bara kommer och i lydnad hörsammar Herrens ord så ska de få bli motagare av den förbundskärlek som Gud har lovat David. Men denna förbundskärlek och löftet om en evig frid gäller inte bara för de judar som kommer till Herren utan också för oss. V. 4-5 säger: 4 Se, honom (alltså David) har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken. 5 Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig. - Så Gud säger här att han vill sluta ett evigt förbund med er! Det var detta Gud gjorde med kung David. Herren hade i 2 Sam 7 lovat David att han inte skulle låta sin nåd vika av från honom och hans familj som han hade gjort med Saul utan att Davids tron skulle vara befäst genom hans avkomma för evig tid. - Och nu så erbjuds vi att bli del av detta eviga förbund. Hur skulle det då bli oss till del? Jo, genom Messias, Jesus som enl. Rom 1:3 föddes av Davids släkt. Han är den som för all evighet ska besitta Davids tron. I Apg 13:34 så uppenbarar Paulus hur just detta löfte här i Jesaja får sin uppfyllese genom Jesu uppståndelse Och att han har uppväckt honom [alltså Jesus] från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick.

14 Genom Jesus så kan vi nu bli del av den förbundskärlek som Gud lovade kung David och för evigt få vara del i Guds rike. - Jesus, Messias som kallas Davids son har blivit satt till ett vittne och en ledare för folken. Det är han som kommer att regera för evigt. Och det är genom hans blod som vi blir del i hans eviga förbund och rike. Detta genom att han med sitt blod betalade priset för vår synd så att vi skulle få frid med Gud och kunna åtnjuta hans eviga festmåltid. - I vers 5 så blir denna inbjudan som Gud ger öppen för hedningarna, alltså icke judarna. Tidigare så hade Jesaja riktat sig till Juda, men nu så säger han till henne att utvidga denna kallelse till alla. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig. - Hur ska då hednafolket reagera? De ska skynda till dig. På Hebreiska, det språk som GT var skrivet på så betyder ordet som här översätts med skynda att springa. De ska springa till dig. Här så har Guds inbjudan till hans festmåltid utvidgats till att erbjudas alla. - För det första så har vi sett Guds inbjudan till frälsning. För det andra låt oss nu se hur vi ska gensvara till denna inbjudan i v.6-9. Vi blir uppmanade att göra fyra saker: sök, åkalla, överge och vänd om. - I v.6 så ser vi hur detta är brådskande: Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

15 Det är bråttom, det är därför hedningarna i v.5 beskrivs som hur de kommer springande. - En dag så kommer det vara försent. Då kommer inte Herren låta sig finnas. Här så inbjuder Gud oss att få frid med honom men en dag så kommer det vara för sent. - Alternativet till en underbar evighet med Gud är helvetet, platsen där Bibeln lär att de som förkastar Guds frälsning för evigt kommer att få lida. Så ta inte lätt på det här. Jesaja har förklarat att vi pga. vår synd förtjänar helvetet. Detta säger jag inte för att vara elak utan av kärlek eftersom jag inte vill att någon ska komma dit. - Än så är det inte försent att söka och åkalla Gud. Det finns fortfarande möjlighet att bli räddad och kunna komma till honom. Just nu finns möjligheten. Sök Herren medans han låter sig finnas och åkalla honom medans han är nära. - Ropa ut till Herren om räddning, åkalla honom och vädja till honom att han skulle rädda dig från din synd. Nu så har vi sett 2st av de 4 gensvar som Jesaja uppmanar oss att göra: Att söka och åkalla. - Låt oss nu se på de två andra att överge och vända om. I v.7-9 så står det: 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

16 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. För att kunna få del av Guds frälsning så måste vi som ogudaktiga överge våra vägar och vi som orättfärdiga att överge våra tankar. - Vi måste överge vår självupptagenhet och självcentrering, för våra tankar och våra vägar är inte Herrens. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är Herrens tankar och vägar högre än våra. - Detta betyder inte att vi först måste städa upp våra liv och förtjäna att bli räddade. Det betyder helt enkelt att vi inser att våra tankar och våra vägar är fel och att vi överger vårt sätt att leva och tänka till Herrens vägar och tankar då allt kretsar kring hans vilja istället för vår. - Men det är inte bara det att vi måste överge vårt syndiga sätt att leva och tänka utan också att vi ska vända om till Herren. Detta fångar Bibelns omvändelse undervisning som handlar om att vända sig bort från synden till Gud för att få räddning. - Och när man gör detta så måste man göra det i tro och tillit till Gud om att han förmår att frälsa. Vad blir vi då motagare av om vi gensvarar till Guds inbjudan. Detta ser vi i v.7: 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

17 - Om vi överger våra vägar och tankar och i tro och tillit vänder om till Gud så kommer han att förbarma sig över oss och ge oss mycken förlåtelse. Då förlåter Gud oss från alla våra synder och vi får börja en underbar relation med honom. - Men hur kan Gud förlåta oss? Vi som i vår synd är skyldiga inför honom och förtjänar hans vrede. Gud Fadern kan inte bara förlåta utan att straffa. Det var därför han sände Messias, Jesus, hans Son för att dö istället för syndare så som du och jag. - Tiden tickar för dig och mig. Snart så kommer vi att ha tagit vårt sista andetag och tiden kommer att vara slut. En dag så kommer det att vara för sent att få det rätt ställt med Herren. Antingen så kommer vi själva att få betala straffet för vår egen synd, vilket är en evighet i helvetet i den sjön som brinner av eld och svavel. - Eller så tar vi emot den förlåtelse som Gud erbjuder oss genom att gensvara på Guds frälsningsinbjudan. Detta gör vi genom att omvända oss och tro på evangeliet den glada nyheten att Jesus dog och uppstod för syndare så att vi ska kunna få frid med Gud och få komma in i det himmelska Jerusalem och för alltid leva för Guds ära. - Må vi hörsamma Jesajas ord och söka Gud medan han låter sig finnas. Må vi åkalla honom medan han är nära och överge vår syndiga väg och vända om till honom. Omvänd dig från din synd och tro att Jesus dog och uppstod för dig så blir du räddad till en underbar evighet med Gud.

18 - Här i kap 55 så har vi för det första sett Guds inbjudan till frälsning och för det andra människans gensvar. Låt oss nu för det tredje och sista se på Guds förvisning att det som Gud har lovat kommer att ske i v Här så får vi två löften: - För det första i v så ser vi att Guds ord är verksamt. Det förmår göra det som det har blivit utsänt att göra. Det står: 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. - Precis som regnet och snön utför det som det är sänt till att göra: Att vattna jorden så att den blir fruktbar och ger gröda. På samma sätt är det med Guds ord som kommer ner från himlen. Det Gud har sagt, det han har lovat och befallt det kommer att ske. Gud kommer se till så att hans ord verkar det som han vill och så att det utför det som han har sänt det till att göra. - Och här så syftar det på löftet som Gud gav i v.1-3 till syndare om att fritt få äta och dricka frälsningen från honom. Gud kommer se till så att han utför det han har lovat i v.6-7 att de som söker honom medan han låter sig finnas, åkallar honom medan han är nära och överger sina vägar och tankar och vänder om till honom kommer att bli förlåtna. - Han kommer att se till att de som gensvarar på hans frälsningsinbjudan kommer att få frid och fred med honom.

19 Detta lovar Gud eftersom hans ord inte ska vända tillbaka till honom utan att ha verkat det som han vill. Vi kan lita på Gud. - Det andra löftet får vi i v om ett evigt tecken som inte kan utplånas och det är att hela skapelsen ska upprättas. För evigt så kommer den återupprättade skapelsen att vittna om Guds fantastiska frälsningsverk. - När den messianska tiden kommer så ska skapelsen befrias från den förbannelse som den blev lagd under pga. Adams synd. Då kommer skapelsen enl. Rom 8:21 att befrias från sitt slaveri under förgängelsen. - Det är detta som kommer att möta alla de som omvänt sig till Gud. Jes 55:12-13 säger: 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas. - Här så ser vi vad som väntar varje syndare som omvänder sig. Vi ska med glädje få dra ut i frihet från syndens fångenskap och föras fram i frid istället för fruktan där vi kommer att mötas av en återupprättad skapelse. Här så ser vi hur Guds folk har funnit den eviga friden och fått fred, shalom med Gud. - Vi har sett hur denna frid i Jes 53 har möjliggjorts genom att Jesus tog på sig syndares straff. Vi har också sett hur denna frid har utlovats i Jes 54 och i Jes 55 så har vi fått Guds inbjudan och fått uppenbarat för oss vad som

20 krävs från oss för att få ta emot denna frid och hur vi kan vara förvisade om att vad Gud har lovat kommer att ske. - Nu är frågan för dig: Vad gör du av dessa ord? Vill du hålla fast vid syndens väg som kommer att leda till ett evigt fördärv? Eller vill du få frid med Gud och förevigt få åtnjuta honom i hans himmelrike? - Hörsamma Jesajas ord och sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och överge din syndiga väg och vända om till honom. Våra hjärtan kommer att vara rolösa, tills dess de finner ron i Gud. Gud vädjar till oss att komma till honom. Vänta inte, utan likt hedningarna här i vår text så spring. - Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika.

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Psalm 1 Två sätt att leva - Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Vi denna tid så reste jag ibland runt i öknen. Solen var stekhet och man kände sig som om man kokade

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 FÖRSTA VECKAN I FASTAN MÅNDAG 15 februari Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Kära bröder & systrar, Det är verkligen en glädje att se er allesammans efter att ha varit borta i drygt två veckor.

Kära bröder & systrar, Det är verkligen en glädje att se er allesammans efter att ha varit borta i drygt två veckor. Kära bröder & systrar, Det är verkligen en glädje att se er allesammans efter att ha varit borta i drygt två veckor. - Likväl som jag har saknat min jordiska familj så har jag även saknat er min andliga

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta JESUS trons upphovsman och fullkomnare...låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord.

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. PROGRAM 183. LUKAS 1: 26-80. (Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. Och därför kunde han inte utlysa

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Psaltaren 1. (Vers 1-3) Den salige

Christian Mölks Bibelkommentarer. Psaltaren 1. (Vers 1-3) Den salige Psaltaren 1 Psaltaren, med sina fem sångböcker, står som en parallell till Torah, de fem Moseböckerna. Om Torah är Guds ord till sitt folk så är Psaltaren folkets gensvar till Gud. Psaltartexterna är ofta

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf I tron på att en predikan inte ska vara så dålig att den inte kan predikas mer än en gång och i tron på att nattens tankar som kom till mig ändå kan

Läs mer

Läsning: Rom 4:20 25

Läsning: Rom 4:20 25 TJUGONIONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 19 oktober Läsning: Rom 4:20 25 Inför Guds löfte tvivlade Abraham inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 ROMARBREVET INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2010 INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 2 ROMARBREVET

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige MUHAMMAD I BIBELN Av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige Profetian i 5:e Moseboken Då Moses på Herrens befallning gick upp på berget Horeb, talade

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

Program 098. 2.Mosebok kapitel 7: 1-25. (Introd. 0:35)

Program 098. 2.Mosebok kapitel 7: 1-25. (Introd. 0:35) Program 098. 2.Mosebok kapitel 7: 1-25. (Introd. 0:35) Vi skall denna gång stanna inför 2.Mosebok kapitel 7, som handlar om Mose som av Gud, på nytt får besked att gå till Farao, med budskapet att han

Läs mer

Den gröna bördiga halvmånen var området från dagens Irak till Israel.

Den gröna bördiga halvmånen var området från dagens Irak till Israel. ABRAHAM INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Abraham som invandrare och missionär 5 Abraham och Guds förbund 5 Abrahams barn - del 1 7 Abrahams barn - del 2 8 Abrahams barn och omskärelsen 10 Abrahams välsignade

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

På flera ställen i Nya testamentet står det om Guds hemlighet. Vad är det för hemlighet? Jag tänkte att vi skulle undersöka det.

På flera ställen i Nya testamentet står det om Guds hemlighet. Vad är det för hemlighet? Jag tänkte att vi skulle undersöka det. På flera ställen i Nya testamentet står det om Guds hemlighet. Vad är det för hemlighet? Jag tänkte att vi skulle undersöka det. 1 Rom 16:25-26. Hemligheten var dold innan Jesus Kristus avslöjade den.

Läs mer

Lyft din stav! Av: Johannes Djerf

Lyft din stav! Av: Johannes Djerf Lyft din stav! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så pratade vi om hur Gud många gånger kastar om de korta och snabba vägarna i livet och istället leder oss in på den långa och många gånger osynliga vägen

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Till de kristna i Rom

Till de kristna i Rom Till de kristna i Rom 1 Hälsning 1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, 2 som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, 3 evangeliet

Läs mer

(Introd. 0:35) Som det är uttryckt hos profeten Jesaja 48:17. "Ja, man ropar där: Farao är förlorad, Egyptens konung! Han har förfelat sin tid.

(Introd. 0:35) Som det är uttryckt hos profeten Jesaja 48:17. Ja, man ropar där: Farao är förlorad, Egyptens konung! Han har förfelat sin tid. Program 100. 2. Mosebok kap. 9: 1-35. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2.Mosebok kapitel 9, där Herren fortsätter att klargöra för Farao, att han borde släppa Israels folk - och att egyptens avgudar

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

BIBLISKA REFLEKTIONER

BIBLISKA REFLEKTIONER BIBLISKA REFLEKTIONER OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA DAG 1 Låt stenen rullas bort Hes 37:12 14 Psalt 71:18b 23 Rom 8:15 21 Matt 28:1 10 Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk. Din

Läs mer

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv VÄRLDENS PENNINGSYSTEM RLJ-1270-SE JOHN S. TORELL 26 DECEMBER 2010 DEL 2: DET ANTIKRISTLIGA SYSTEMETS TEOLOGI Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter

Läs mer

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit 06 Kunglig lag Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 06 Kunglig LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan! Mannen och kvinnan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

Surat Al-Baqarah (Kon)

Surat Al-Baqarah (Kon) www.islamguiden.com 1 Surat Al-Baqarah (Kon) Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Surat Al-Baqarah (kon) Uppenbarades under Madina-perioden. Består av 286

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 45, A. Sabbaten den 13 augusti 2011. Va etchanan Bad jag @N"j't]a,w:

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 45, A. Sabbaten den 13 augusti 2011. Va etchanan Bad jag @Nj't]a,w: Skatter i Torahn Bibelstudium nr 45, A Sabbaten den 13 augusti 2011 Va etchanan Bad jag @N"j't]a,w: Torahtext: 5 Mos 3:23 7:11 Haftarah: Jes 40:1-26 Apostoliska skrifterna: Apg 3:1 5:42 O, HERRE, himmelens

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer