Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida."

Transkript

1 Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Grundläggande behörighet för elever på yrkesprogram Svenska 2 och 3 För att få grundläggande behörighet måste du läsa svenska 2 och 3. För att läsa svenska 2 måste du ha läst svenska 1 och för att läsa svenska 3 måste du ha läst svenska 2. Engelska 6 För att få grundläggande behörighet måste du läsa engelska 6 som bygger på kursen engelska 5. Kurser i övrigt Animation I kursen Animation få du lära dig att göra små animerade filmer med hjälp av både papper, penna, ritbräda och dator. Du får dessutom lära dig arbeta med digitalkamera för att göra stopmotionfilmer. Arkitektur - rum Byggnader och rum finns i ett socialt och kulturellt sammanhang, det vill säga vi upplever och utformar rum på olika sätt beroende på var i världen vi kommer ifrån. Kursen arkitektur - rum är tvärvetenskaplig, vilket innebär att vi studerar rum utifrån flera vetenskaper och i olika sammahang, exempelvis kulturellt, men också tekniskt, ekologiskt och estetiskt. Under hela kursen är utgångspunkten rummets funktioner utifrån våra grundläggande mänskliga behov då, nu och i framtiden. Kursen ger också möjlighet att prova på sätt att beskriva och skapa bilder och modeller av rum och miljöer. Bageri 1 Grundläggande kurs för tillverkning av matbröd, kursen är yrkesinriktad. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med olika jäs- och avbakningsmoment, receptläsning, råvaror och ingredienser, förpackning/förvaring och hygien samt brödbakning ur ett historiskt perspektiv.

2 Barnhälsovård Kursen ger kunskap om vanliga barnsjukdomar och skador hos barn, och hur man behandlar och förebygger dessa. Även barns utveckling, lekens betydelse och barnhälsovård. Bild o from 1a1 och 1a2 I kursen får du arbeta med ett flertal olika tekniker och material i bild och form. Du får också öva upp din fantasi och kreativa förmåga. Kursen ger dig också kunskaper i hur du analyserar och kommunicerar med bilder. Biologi 1 Kursen behandlar främst områdena ekologi, evolution och genetik. Hur man delar in det som lever i olika systematiska avdelningar och hur evolutionen avspeglar sig i det vi ser omkring oss idag. Hur vi kan ärva olika anlag, modern genteknik, miljöfrågor och hur vi kan verka för en hållbar utveckling är viktiga inslag i kursen. Både laborationer och undersökningar ingår som en naturlig del i kursen. CAD 1+2 Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att du utvecklar kunskaper i skiss- och ritteknik samt i att använda något eller några cad-system. Undervisningen ska även leda till att du utvecklar kunskaper i hur cad-system byggs upp. Eftersom cad bland annat handlar om att konstruera och designa nya objekt ska undervisningen ge dig möjlighet att utveckla handlingsförmåga, nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. Dansorientering I dansorientering får du möjlighet att praktiskt träna dans i olika genrer. Du får jobba med den sceniska dansens teknik och uttryck. Vi tränar dans till olika slags musik och övar upp rörelseförmåga, vighet och styrka. Inga förkunskaper behövs. Digitalt skapande 1 Du arbetar med analoga och digitala skapandeprocesser, utför skissarbete både utan och med digitala verktyg. Du lär dig olika programvaror och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer. Du får även lära dig olika presentationer och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.

3 Engelska 7 Den högsta kursen i engelska på gymnasiet. För dig som vill studera vidare eller ha god nytta av dina engelskakunskaper i arbetslivet. Här får du tillfälle att förbättra och fördjupa dina kunskaper i språket både för nytta och nöjes skull. Meritkurs. Engelska 7 med CAE-inriktning Ska du studera, arbeta utomlands eller i en internationell miljö i framtiden? Vill du höja din kompetens i engelska? Kursen ger dig möjlighet att öva på hur engelska används i studie- och arbetsmiljöer och i sociala sammanhang. Om du vill kan du efter kursens slut skaffa dig ett internationellt betyg på dina kunskaper. Kostnad för certifiering tillkommer. Meritkurs. Ensemble 1 Vi spelar musik från olika stilar och tider. Ex. blues, rock, pop, soul, reggae, hårdrock, disco, funk, punk mm. Du lär dig hur man jobbar för att lära in en låt och vad som är typiskt för varje stil. Fokus är på samspel med andra. Vi använder oss av kompskisser/noter/tabbar men det är även viktigt att kunna lyssna sig till saker. Varje grupp består av max 16 elever som sedan delas in två ensembler. Rummen är fullt utrustade med bra instrument och ljudanläggningar. Avslutningsvis gör vi en offentlig konsert. Entreprenörskap Kursen har särskild betoning på förmåga att starta, genomföra, avsluta och utvärdera ett projekt. I ett projekt finns en tydlig uppgift som ska utföras under en begränsad tid, med tydliga mål, tidsplan och budget. Film och TV-produktion Du lär dig filmspråk och begrepp som används i olika film- och tvproduktioner. Du får planera, filma och redigera i välutrustade lokaler. Arbetet sker mest i grupp. Filosofi Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten.

4 Formgivning: Keramik, textil eller trä I kursen jobbar du med olika material beroende på vilken inriktning den har. I kursen mot keramik får du arbeta med både lera och glasmaterial. Du får lära dig mer om materialen samt olika metoder för att skapa egna bruks- & prydnadsföremål. Du får jobba från idé till färdig produkt. Kursen ger dig också kunskaper om hur färg och form påverkar uttrycket i de färdiga produkterna. Fotografisk bild 1 I kursen får du lära dig kameran, så att du kan fotografera spännande och intressanta bilder. Vi arbetar med ljussättning, komposition och redigering i Photoshop för att få dina bilder ännu bättre. Kursen behandlar även fotografiets budskap, känslor och uttryck för att öka förståelsen av fotots kommunikativa förmåga. Gränssnittsdesign I kursen jobbar vi med grunderna för hur man bygger upp snygga användarvänliga gränssnitt. Du får lära dig bland annat bildredigering, principer för layout av gränssnitt, att planera och strukturera ditt arbete samt göra en prototyp av ett gränssnitt. Ett gränssnitt kan till exempel vara en struktur på en webbsida eller i en mobiltelefon där gränssdesignerns uppgift bland annat är att minimera risken att användaren gör fel. Historia 1a2 Kompletterande del för att få behörighet i historia 1 för elever på yrkesprogram. Idrott o hälsa 2 I kursen idrott och hälsa 2 jobbar vi med en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Vi lär oss mer om fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Kursen innehåller också inslag av upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus t.ex. klättring, skidåkning m.m. Musik, rytm och dans är ett moment som ingår och ämnen som kroppsideal, miljö, riskfaktorer i fysisk aktivitet m.m. behandlas. Jakt och viltvård 1 Kursen jakt och viltvård syftar till att utveckla kunskaper om hur den svenska viltfaunan skall skötas. Kursen ska ge kunskaper om samspelet mellan viltet, naturen viltet lever i, samt människan. Kursen ger också deltagarna möjlighet att skaffa sig Jägarexamen.

5 Konstruktion Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och miljömässiga förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik. Konditori 1 Vi kommer att tillverka enklare konditoriprodukter såsom bakelser, tårtor, vetebröd samt småbröd. Dessutom för eleverna lära sig att omvandla recept och använda dessa samt hur man använder råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet. Kost och hälsa Kursen handlar om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Moment som tas upp är exempelvis näringslära, specialkoster utifrån till exempel etiska skäl, kulturer eller allergier och vilka konsekvenser levnadsvanor och livsvillkor har för hälsan. Kursen behandlar även betydelsen av fysiskt aktivitet och vila för att vi ska må bra. Körsång 1 och 2 Gillar du att sjunga tillsammans med andra, då är detta kursen för dig. I kursen får du träna gehör och att sjunga olika genrer/stilar. Du får även möjlighet att sjunga inför publik. Latin språk och kultur Du möter olika latinska ord och uttryck på många sätt i din vardag. Om du gillar att härleda dessa till sitt ursprung så är detta en bra kurs för dig. Den är även nyttig för alla som vill arbeta inom vården då vårdspråken ofta innehåller latin, t ex namn på sjukdomar, kroppsdelar eller mediciner. Matematik 2 Är du nyfiken på att upptäcka en ny värld så erbjuder matematik 2 en ny dimension av begrepp från matematik 1. Vill du bli socionom, lärare eller gardera dig med meritpoäng, så öppnar matematik 2 dina valmöjligheter inför vidare högskolestudier. Matematik 3 Är du nyfiken på att upptäcka en ny värld så erbjuder matematik 3 en ny dimension av begrepp från matematik 2. Vill du bli arkitekt, civilekonom eller gardera dig med meritpoäng, så öppnar matematik 3 dina valmöjligheter inför vidare högskolestudier. Meritkurs om den inte krävs för behörighet.

6 Matlagning 1 Matlagning 1 är en grundläggande kurs i kokkonsten. Varma och kalla rätter ingår och även en mindre mängd bakning. Vi har även en del teori om kokning, stekning, redningar och efterrätter. Mental träning Mental träning kan handla om psykologiska faktorer i relation till prestation, stress och hur man hanterar den. Hur du motiverar dig och hittar ditt mål. Du får också lära dig mentala avslappningsoch träningsmetoder. Moderna språk Du kan läsa språk på nybörjar- eller fortsättningsnivå. Vi erbjuder franska, tyska, spanska, ryska och kinesiska. Meritkurs om den inte krävs för behörighet. Måleri Måleri 1 200p. I kursen ingår att spackla och måla väggar, tapetsera, sätta upp glasfiberväv på väggar. Prova på olika dekorativa tekniker, som marmorering (efterlikna sten) och lasering (efterlikna trä). Färglära, blanda till olika kulörer. Studiebesök. Naturguidning 1 I kursen naturguidning jobbar vi för att få mer erfarenhet och kunskap kring vistelse i naturen, material och säkerhet. Du får jobba med din förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter för att utveckla ditt ledarskap och förmåga att guida en grupp. Dessutom genomför vi några längre och kortare vistelser i naturen med olika teman. Viss undervisning sker utanför normal skoltid. Naturkunskap 2 Kursens tyngdpunkt ligger i att förstå hur människokroppen är uppbyggd och fungerar. Vi lär oss också grundläggande kemi för att förstår biologiska processer i kroppen, samt kemiska ämnen i vår omgivning. Vi får även en inblick i universums och livets utveckling. Vi använder naturvetenskapliga förhållningssätt och arbetsmetoder t ex genom laborationer. Pedagogiskt ledarskap Pedagogik och ledarskap är viktiga kunskapsområden för alla som arbetar med människor i olika typer av verksamheter, från skola och omsorg till friskvård och företagande. Kursen pedagogiskt ledarskap tar upp allt ifrån olika ledarskaps- och organisationsteorier till konflikthantering och hur man arbetar praktiskt för att bli en bra ledare. Du som elev får delta aktivt vid teorigenomgångar, diskussionsfrågor och fallbeskrivningar. Du kommer också att få träna ditt eget ledarskap med olika målgrupper.

7 Privatjuridik Kursen handlar om juridik "läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning". Det kan vara lagar, förordningar och regler mm. som vi människor stöter på i vardagen. Ex från vardagen kan alltså vara t ex "när jag köper en teknikpryl och ångrar mej grovt eller "ser min stulna cykel i fel ände av stan och visserligen är den låst men va tusan...jag tar den ändå, den är ju min"! Kursen syftar till att få inblick i det svenska rättssystemet - hur det fungerar, men också när det inte fungerar, och vilka möjligheter vi människor har att påverka samhället med hjälp av rättssystemet. Programmering 1 Detta är en språkkurs, där vi lär oss skriva så att datorer kan förstå vad vi vill att de ska göra. Du lär dig ett 100-tal nya glosor och helt ny satsbyggnad. Dessutom handlar det om skapande och problemlösning. Programmen kan vara enkla och handla om hur man sparar användarens namn i minnet. De ska även vara mer komplexa, med listor/register som ska genomsökas och sorteras. Det kan vara allt från föreningsregister till enkla spel. Programmering 2 Fortsättningskurs som bygger på programmering 1. Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet. Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik. Psykologi 1 Kursen är en övergripande kurs där vi går igenom de psykologiska utvecklingsteorierna d v s hur beteende, tankar och känslor utvecklas. Vi tittar också på hur vår uppfattningsförmåga ser ut och hur den skiljer sig åt mellan individer och orsaker till skillnaderna. Vidare undersöker vi vad det kan vara som gör människan till den unika individ hon är, d v s personligheten. Varför kommer vi ihåg saker på olika sätt behandlas också. Socialpsykologi med grupper och grupprocess innefattas också. Varför får/tar vi olika roller i olika grupper, vilka grupper finns och varför benämns de olika? Normer och värdering behandlas också i det här avsnittet. Tills sist går vi igenom de psykiska tillstånden kris och stress. Psykologi 2b Kursen bygger på Psykologi 1. Kunskapsområdet är mer avsmalnat och lägger fokus på psykologiska perspektiv och tillämpningsområden. Undervisningen bör innehålla experiment och observationer.

8 Retorik Retorik handlar om muntlig framställning, att lyssna in vem eller vilka man talar för och anpassa talet efter den tänkta arenan. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning och jobba enligt den retoriska arbetsprocessens delar. I kursen granskar och analyserar du andras framställning i olika medier men man jobbar också med att aktivt lyssna och ge respons på ett konstruktivt sätt bland kurskamraterna. Samhällskunskap 2 Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. Skrivande För dig som vill förbättra ditt skrivande och din språkliga medvetenhet. I kursen får du träna på att producera olika slags texter, både journalistiska och skönlitterära sådana eller text som är tänkt att samspela med bild eller ljud. Du lär dig att strukturerat och metodiskt arbeta med textuppbyggnad. I kursen jobbar du både med egna och andras texter. Sociologi Sociologi studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Det sociala är sociologins särskilda studieobjekt. Den behandlar olika teoretiska perspektiv på relationen mellan människa och samhälle. Teckenspråk 1 och 2 Grundläggande utbildning i teckenspråk för hörande. Webbutveckling 1 I kursen kommer du att lära dig att skapa webbplatser. Kursen koncentrerar sig på tekniken och kodningen av statiska webbplatser. Det vi kommer att gå in på är HTML5 och CSS. Vi tittar även på validering, teckenkodning, fonter, färgsystem, layout med CSS och formulär. Vi kommer också att skapa enkla javascript.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer