DB2. Meddelandereferens volym 1. DB2 version 9 SC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB2. Meddelandereferens volym 1. DB2 version 9 SC14-0098-00"

Transkript

1 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Meddelandereferens volym 1 SC

2

3 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Meddelandereferens volym 1 SC

4 Innan du använder den här informationen och den produkt som den är avsedd för bör du läsa den allmänna informationen under Anmärkningar. Versionskommentar Det här dokumentet innehåller information om äganderätt. Det levereras under licensavtal och skyddas av upphovsrättslag. Informationen i det här dokumentet innehåller inga produktgarantier och det som står skrivit här skall inte tolkas på sådant sätt. Du kan beställa IBMs publikationer online eller via en lokal IBM-återförsäljare. v Om du vill beställa publikationer online går du till IBM Publications Center på adressen publications/order v Om du vill söka efter en lokal IBM-återförsäljare går du till IBM Directory med kontakter i hela världen på Om du vill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM rätten att använda eller distribuera informationen på det sätt som IBM tycker är lämpligt utan att fråga om lov. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innehåll Kapitel 1. Introduktion till meddelanden 1 Meddelandestruktur Anropa meddelandehjälp Övriga DB2-meddelanden Viktiga meddelandeuppdateringar Övriga meddelandekällor Kapitel 2. ADM-meddelanden Kapitel 3. AMI-meddelanden Kapitel 4. Replikeringsmeddelanden.. 39 Kapitel 5. CCA-meddelanden Kapitel 6. CLI-meddelanden Kapitel 7. DB2-meddelanden Kapitel 8. DBA-meddelanden Kapitel 9. DBI-meddelanden Kapitel 10. DBT-meddelanden Kapitel 11. DQP Messages Kapitel 12. EAS Messages Kapitel 13. EXP-meddelanden Kapitel 14. GSE-meddelanden Kapitel 15. LIC-meddelanden Kapitel 17. SAT-meddelanden Kapitel 18. SPM-meddelanden Kapitel 19. Poster för SPM-protokollbrott Post för Resync-protokollbrott Post för Syncpoint-protokollbrott Kapitel 20. XMR-meddelanden Bilaga A. Teknisk information om DB2-databaser Översikt över teknisk DB2-information Kommentarer om dokumentationen Tekniskt DB2-bibliotek i PDF-format Beställa tryckta DB2-böcker Öppna SQL-statushjälp från kommandotolken Använda olika versioner av DB2 Informationscenter Visa avsnitt på valfritt språk i DB2 Informationscenter Uppdatera det DB2 Informationscenter som är installerat på datorn eller intranätservern Självstudiekurser för DB Felsökningsinformation för DB Villkor Bilaga B. Anmärkningar Varumärken Index Kontakta IBM Kapitel 16. MQL-meddelanden Copyright IBM Corp 1993, 2006 iii

6 iv Meddelandereferens volym 1

7 Kapitel 1. Introduktion till meddelanden Meddelandestruktur Du förutsätts vara bekant med funktionerna i det operativsystem där DB2 installeras. Du kan använda informationen i följande kapitel när du ska identifiera fel eller problem, och du kan lösa problemen med hjälp av lämpliga åtgärder. Informationen kan också användas till att ta reda på var meddelandena genereras och loggas. I meddelandehjälpen beskrivs orsaken till ett felmeddelande och åtgärder som du bör utföra enligt meddelandet. Meddelande-IDn består av ett prefix med tre tecken, följt av ett meddelandenummer med fyra eller fem siffror och därefter följt av ett suffix med en bokstav. Exempel: SQL1042C. En lista med meddelandeprefix finns i Anropa meddelandehjälp på sidan 2 och Övriga DB2-meddelanden på sidan 3. Bokstaven i suffixet beskriver hur allvarligt felmeddelandet är. I allmänhet innebär meddelande-idn som slutar med C att det är de allvarligaste meddelandena; de som slutar med E är allvarliga meddelanden; de som slutar med N är felmeddelanden; de som slutar med W är varningsmeddelanden, och de som slutar med I är informationsmeddelanden. För ADM-meddelanden gäller att de meddelande-idn som slutar med C är de allvarligaste meddelandena; de som slutar med E är allvarliga meddelanden; de som slutar med W är viktiga meddelanden, och de som slutar med I är informationsmeddelanden. För SQL-meddelanden gäller att de meddelande-idn som slutar med C är mycket allvarliga systemfel; de som slutar med N är felmeddelanden; de som slutar med W är varnings- eller informationsmeddelanden. Vissa meddelanden innehåller tokenelement, som också kan kallas meddelandevariabler. När ett meddelande som innehåller tokenelement genereras av DB2 ersätts varje tokenelement av ett värde som är specifikt för det påträffade feltillståndet, så att användaren kan ta reda på felorsaken. Exempel: DB2-meddelandet SQL0107N ser ut så här: v från kommandotolken: SQL0107N Namnet <namn> är för långt. Högsta tillåtna längd är <längd>. v från DB2 Informationscenter: SQL0107N Namnet namn är för långt. Maximal tillåten längd är längd. Det här meddelandet innehåller de två tokenelementen <namn> och <längd>. När meddelandet genereras under körning ersätts meddelandets tokenelement med det riktiga namnet på det objekt som orsakade felet respektive den högsta tillåtna längden för den typen av objekt. I vissa fall gäller inte ett tokenelement för en viss förekomst av ett fel. Då returneras i stället värdet *N. Exempel: SQL20416N Det gick inte att konvertera det angivna värdet ("*N") till en säkerhetsetikett. Etiketter för säkerhetsregeln med regel-id "1" bör vara "8" tecken långa. Värdet är "0" tecken långt. SQLSTATE=23523 Copyright IBM Corp 1993,

8 Anropa meddelandehjälp Följande DB2-meddelanden kan accessas från kommandotolken: Prefix Beskrivning ADM meddelanden som genereras av många DB2-komponenter. Sådana meddelanden skrivs till loggfilen för administrationsaviseringar och är avsedda att ge ytterligare information för systemadministratörer. AMI meddelanden som genereras av MQ Application Messaging Interface (AMI) ASN meddelanden som genereras av DB2 Replication CCA meddelanden som genereras av Konfigurationsassistenten CLI meddelanden som genereras av Call Level Interface (CLI) DBA meddelanden som genereras av verktygen för databasadministration DBI meddelanden som genereras genom installation och konfiguration DBT meddelanden som genereras av databasverktygen DB2 meddelanden som genereras av kommandotolken DQP meddelanden som genereras av Query Patroller EAS meddelanden som genereras av den inbäddade tillämpningsservern EXP meddelanden som genereras av Explain-verktyget GSE meddelanden som genereras av DB2 Spatial Extender LIC meddelanden som genereras av DB2 License Manager MQL meddelanden som genereras av MQ Listener SAT meddelanden som genereras i en satellitmiljö SPM meddelanden som genereras av Sync Point Manager SQL meddelanden som genereras av databashanteraren när en varnings- eller ett feltillstånd har upptäckts XMR meddelanden som genereras av XML Metadata Repository. Om du vill anropa meddelandehjälpen öppnar du kommandotolken och skriver:? XXXnnnnn där XXX är ett giltigt meddelandeprefix och nnnnn är ett giltigt meddelandenummer. Du kan hämta meddelandetexten till ett visst SQLSTATE-värde genom att utfärda kommandot:? nnnnn eller? nn där nnnnn är ett SQLSTATE-värde med fem tecken (alfanumeriskt) och nn är SQL- STATE-klasskoden (de två första tecknen i SQLSTATE-värdet). 2 Meddelandereferens volym 1

9 Anm: Det meddelande-id som accepteras som parameter för kommandot db2 är inte skiftberoende. Dessutom är suffixet med en enda bokstav valfritt och ignoreras. Det innebär att följande två kommandon ger samma resultat: v? SQL0000N v? sql0000 v? SQL0000w Om du vill anropa meddelandehjälpen från kommandoraden i ett UNIX-baserat system skriver du: db2? XXXnnnnn där XXX är ett giltigt meddelandeprefix och nnnnn är ett giltigt meddelandenummer. Om meddelandetexten är för lång för skärmen använder du följande kommando (i Unix-baserade system och andra där more kan användas): db2? XXXnnnnn more Övriga DB2-meddelanden Vissa DB2-komponenter returnerar meddelanden som inte är tillgängliga i uppkopplat läge eller som inte beskrivs i den här handboken. Meddelandeprefixen kan till exempel vara: AUD meddelanden som genereras av spårningsfunktionen i DB22. DIA diagnostikmeddelanden som genereras av många DB2-komponenter. Sådana meddelanden skrivs till loggfilen db2diag.log och är avsedda att ge ytterligare information för användare och DB2-servicepersonal som undersöker fel. GOV meddelanden som genereras av DB2-verktyget för övervakning. I de flesta fall ger sådana meddelanden tillräckligt mycket information för att det ska gå att fastställa orsaken till varningen eller felet. Mer information om det kommando eller verktyg som genererade meddelandena finns i den handbok där kommandot eller verktyget dokumenteras. Viktiga Övriga meddelandeuppdateringar Det är möjligt att det görs viktiga sena ändringar eller tillägg av produktfelmeddelanden som inte kan inkluderas i dokumentationen. Om så är fallet hittar du de här uppdateringarna i ett tekniskt DB2-informationsmeddelande på följande plats: Tekniskt meddelande om meddelandeuppdateringar. meddelandekällor När du kör andra program i systemet kan det hända att du får meddelanden med andra prefix än de som nämns i den här referensen. Information om sådana meddelanden finns i informationen för den programprodukten. Närliggande begrepp: Kapitel 1. Introduktion till meddelanden 3

10 v Introduction to problem determination i Troubleshooting Guide Närliggande referensinformation: v SQLSTATE-meddelanden i Meddelandereferens volym 2 4 Meddelandereferens volym 1

11 Kapitel 2. ADM-meddelanden Det här avsnittet innehåller meddelanden i administrationsloggen (ADM). Meddelandena står i nummerordning. ADM0001C Ett allvarligt fel har inträffat. Titta i loggen för administrationsmeddelanden och kontakta IBMs kundsupport vid behov. ADM0500E DB2-tjänsten har inte den behörighet som krävs för att utföra kommandot. Om det finns ett användarkonto associerat till DB2-tjänsten kontrollerar du att kontot har tillräcklig behörighet i det lokala systemet samt behörighet till domänsäkerhetsdatabasen (DSN) för behörighetskontroll och gruppuppräkning. ADM0501C Ett stackspillsundantag har inträffat. DB2-förekomsten avslutades på ett onormalt sätt. Du kan komma till rätta med det här problemet genom att öka standardvärdet för stackstorlek i db2syscs.exe med hjälp av verktyget db2hdr, på följande sätt: db2hdr \sqllib\bin\db2syscs.exe /s:<stackreserv>[,<stackbekräftelse>] Tänk på att du förbrukar mer virtuellt minnesutrymme när du ökar standardvärdet för stackstorlek, och att det största antalet tillåtna samtidiga anslutningar kan sänkas. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0502C DB2-förekomsten avslutades på ett onormalt sätt. Du kan komma till rätta med det här problemet genom att öka värdet på konfigurationsparametern AGENT_STACK_SZ för databashanteraren. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0503C Ett oväntat internt bearbetningsfel har inträffat. ALLA DB2-PROCESSER ASSOCIERADE MED DEN HÄR FÖRE- KOMSTEN AVSLUTAS. Felsökningsinformation har spelats in. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0504C Ett oväntat internt bearbetningsfel har inträffat. ALLA DB2-PROCESSER ASSOCIERADE MED DEN HÄR FÖRE- KOMSTEN HÅLLS. Felsökningsinformation har spelats in. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0505E DB2 tog emot en SIGDANGER-signal från operativsystemet. Den här signalen innebär att det börjar bli ont om sidutrymme i systemet. Om det finns för litet sidutrymme kommer användarprocesser i operativsystemet att avslutas. Kontakta systemadministratören om att öka sidutrymmet. ADM0506I Kärnparametern parameter har uppdaterats automatiskt i DB2, från ursprungsvärde till det rekommenderade värdet rekommenderat_värde. ADM0507W Den automatiska uppdateringen i DB2 av kärnparametern parameter till det rekommenderade värdet rekommenderat- _värde misslyckades. Uppdatera den här kärnparametern manuellt. ADM0508E Det gick inte att läsa in Java-tolkbiblioteket bibliotekssökväg. Det här felet uppstår vanligen p.g.a. begränsningar från operativsystemet. Läs om lösningar i IBM DB2-dokumentationen. Om problemet kvarstår kontaktar du IBMs kundsupport. ADM0509E En förekomst av DB2 utan rotfunktioner upptäcktes. Endast en begränsad del av funktionaliteten kommer att kunna användas. ADM0510E Det går inte att ändra konfigurationsvariabeln AGENTPRI eller resurskonfiguration för agentprioritet utan rotfunktioner. Copyright IBM Corp 1993,

12 ADM0511E Access till enheter för rådata via teckenstyrenheten är utkommenterad av operativsystemet och kan tas bort i framtiden. DB2 kan accessa samma enhet via blockenhetsgränssnittet, men då måste relocatedb köras för varje enskild databas så att namnet på den aktuella enheten ändras i tabellutrymmesbehållare och/eller behållare för rådataloggar. Mer information finns i dokumentationen till IBM DB2. ADM1511W Felet fel inträffade vid borttagning av loggfilen filnamn. Ett nytt försök att ta bort den här filen kommer att göras senare. ADM1512E Felet fel inträffade vid borttagning av loggfilen filnamn. Användaren måste ta bort filen manuellt. ADM1513W Loggfilen filnamn togs bort. ADM1010I Synkronisering har startats för tabellen tabellnamn. ADM1011I Synkroniseringen av tabellen tabellnamn lyckades. ADM1012W Synkroniseringen av tabellen tabellnamn misslyckades. Tabellen kommer att placeras i DRNP-status (DATALINK Reconcile Not Possible). ADM1013W Synkroniseringen av tabellen tabellnamn lyckades för DLM-poster som var aktiva och väntar för de DLM-poster som var inaktiva. Tabellen kommer nu att placeras i DRP-status (DATALINK Reconcile Pending). ADM1014E Synkroniseringen av tabellen tabellnamn misslyckades. ADM1022W Information om metadata för DATA- LINK-kolumnerna saknas på DB2 Data Links Manager servernamn. ADM1514W Loggfilen filnamn finns inte längre. ADM1530E Återskapande vid systemkrasch har startat. ADM1531E Återskapande vid systemkrasch slutförd. ADM1532E Återskapande vid systemkrasch misslyckades med SQL-koden SQL-kod. ADM1533W Databasen har återskapats. Däremot befinner sig en eller flera tabeller i nedkopplat läge. ADM1540W Tillämpningen tillämpningsnamn med tillämpningshandtaget tillämpningshandtag och tillämpnings-id tillämpnings-id som körs under användar-idt användar-id har använt mer loggutrymme än vad som är angivet i konfigurationsparametern MAX_LOG (aktuellt värde värde_för_m- AX_LOG). Avsluta den här tillämpningen med hjälp av COMMIT, ROLL- BACK eller FORCE APPLICATION. ADM1023W Synkroniseringsbearbetningen är i vänteläge på Data Links Manager servernamn. ADM1024W Synkroniseringsbearbetningen är slutförd på Data Links Manager servernamn. ADM1500W Det går inte att hitta loggfilen filnamn. ADM1541W Tillämpningen tillämpningsnamn med tillämpningshandtaget tillämpningshandtag och tillämpnings-id tillämpnings-id som körs under användar-idt användar-id har tvingats att koppla ned från databasen efter brott mot databaskonfigurationsparametern NUM_LOG_SPAN (aktuellt värde värde_för_num_log_span). Arbetsenheten kommer att backas. ADM1510W Ett fildelningsfel inträffade vid access av loggfilen filnamn. Filen kanske används i någon annan process. Ett försök kommer att göras att ta bort den senare. ADM1542W Tillämpningen tillämpningsnamn med tillämpningshandtaget tillämpningshandtag och tillämpnings-id tillämpnings-id som körs under användar-idt användar-id har tvingats att koppla ned från databasen efter brott mot databaskonfigurationsparametern MAX_LOG (aktuellt värde värde_för_max_log). Arbetsenheten kommer att backas. 6 Meddelandereferens volym 1

13 ADM1550W Det aktiva loggutrymmet överskrider värdet på konfigurationsparametern LOGPRIMARY. Backningar kan ta lång tid om loggfilerna måste hämtas från arkivet. ADM1551W Den aktiva loggfilen filnamn hämtas från arkivet. Det här kan orsaka en fördröjning. ADM1552E Det går inte att öppna den aktiva loggfilen filnamn. Det kan bero på problem vid hämtning av loggfilen från arkivet. Ett nytt försök kommer att göras var 5:e minut. ADM1607I Slutförandefasen i återskapandet med framkörning av databasen anropas. ADM1608I Slutförandefasen i återskapandet med framkörning av tabellutrymmet anropas. ADM1609W Återskapandet med framkörning av databasen avbryts. ADM1610W Återskapandet med framkörning av tabellutrymmet avbryts. ADM1611W Återskapandet med framkörning slutfördes. ADM1600W Det fanns inte tillräckligt med minne för aktivering av parallellt återskapande, däremot fortsätter återskapandet. Öka någon av konfigurationsparametrarna DBHEAP eller UTIL_HEAP_SZ med blockstorlek vid framtida återskapanden. ADM1601W Ytterligare en begäran om att köra fram databasen lämnades in. Den aktuella framkörningen gick däremot inte lika långt som den tidigare framkörningen. De loggfiler som innehåller loggposter för LSN LSN fanns inte tillgängliga, vare sig i LOGPATH för databasen eller i OVERFLOW LOG PATH. Se till att alla loggfiler finns tillgängliga i LOG- PATH för databasen eller i OVERFLOW LOG PATH och ge framkörningskommandot igen. Databasen har lämnats i läget Väntande framkörning. ADM1602W Återskapande med framkörning har startats. ADM1603I Framkörningsfasen i återskapandet med framkörning av databasen anropas. ADM1604I Framkörningsfasen i återskapandet med framkörning av tabellutrymmet anropas. ADM1605I Backningsfasen i återskapandet med framkörning av databasen anropas. ADM1606I Backningsfasen i återskapandet med framkörning av tabellutrymmet anropas. ADM1612W Det gick inte att slutföra återskapandet med framkörning av tabellutrymme i uppkopplat läge på, eftersom det pågår för mycket databasaktivitet. Antingen kan du minska databasaktiviteten, öka värdet på konfigurationsparametern MAXAPPLS eller genomföra en framkörning av tabellutrymmet i nedkopplat läge. ADM1613W Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) kördes tidigare fram till tidsstämpel_för_tidpunkt vid tidsstämpel- _för_framkörning. ADM1614W Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) har placerats i läget Väntande återställning. De andra tabellutrymmena har körts fram till slutet av loggarna. ADM1615W Det går inte att köra fram tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id), eftersom det fortfarande används i en aktiv transaktion. Tillämpningshandtaget är tillämpningshandtag. Avsluta den här tillämpningen med hjälp av COMMIT, ROLLBACK eller FORCE APPLICATION. ADM1616E Det gick inte att hitta den loggpost för den avregistrerade tabellen som matchar den angivna avregistrerade tabellen med IDt ID_för_avregistrerad_tabell vis återskapandet. Kapitel 2. ADM-meddelanden 7

14 ADM1617W Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) som ingick i den senaste framkörningen har ännu inte slutförts. Det tas inte med i tabellutrymmeslistan för den här framkörningen. Det har placerats i läget Väntande återställning. ADM1618W Det går inte att återskapa tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) när en databas körs fram. Tabellutrymmet har placerats i läget Väntande framkörning. Om du vill återskapa tabellutrymmet kör du fram det efter att framkörningen av databasen har slutförts. ADM1619W Det går inte att avsluta framkörningen här. Kör fram till loggsekvensnumret loggsekvensnummer i loggfilen loggfilnamn. ADM1620W Tabellpartitionen med objekt-id objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id hoppades över vid återskapande av avregistrerad tabell. Om du vill återskapa data från den här partitionen tar du med tabellutrymmet framkörningslistan. ADM1700W Det går inte att använda den loggsökväg som angavs i säkerhetskopian. Istället används standardvärdet för loggsökvägar. ADM1701W Konfigurationsparametern USEREXIT är inte aktiverad eftersom konfigurationsparametern LOGRETAIN för databasen har värdet CAPTURE. ADM1803W Det finns inte tillräckligt med utrymme kvar till loggfiler på enheten för rådata sökväg. Den faktiska enhetsstorleken är faktisk_enhet sidor om 4 kb. Den minsta godtagbara enhetsstorleken är minsta_enhet sidor om 4 kb. ADM1804W Enheten för rådata är för liten för att kunna ha aktivt loggutrymme. faktisk_enhetsstorlek sidor om 4 kb finns tillgängliga, men minsta_enhetsstorlek sidor om 4 kb sidor krävs. Använd en större enhet eller minska värdet på konfigurationsparametrarna LOGPRIMARY och/eller LOGFILSIZ. ADM1805E Det går inte att använda konfigurationsparametern NEWLOGPATH, eftersom enheten för rådata redan används som logg- eller tabellutrymmesbehållare på annat håll. ADM1806E Det går inte att använda konfigurationsparametern NEWLOGPATH ny_loggsökväg, utan den aktuella loggsökvägen kommer att fortsätta användas. ADM1807E De nya värdena för konfigurationsparametrarna NEWLOGPATH och MIRROR- LOGPATH är identiska, och det är inte tillåtet. Se till att de två parametrarna inte har samma värde. ADM1810E Det nya värdet på konfigurationsparametern MIRRORLOGPATH är ogiltigt eller kan inte användas. Den nya värdet kommer att ignoreras. Bekräfta den nya sökvägen och se till att den är giltig. ADM1800E Det gick inte att bekräfta loggen, så loggnummer arkiverades till den gamla loggsökvägen. Säkerhetskopiera databasen så att du säkert kan återskapa den. ADM1801W Det gick inte att accessa mer än 2 GB lagringsutrymme för filer på enheten för rådata. Därför kommer bara 2 GB lagringsutrymme för filer att användas till loggning. ADM1802W Databasen försattes i läget Väntande säkerhetskopiering i nedkopplat läge, eftersom konfigurationsparametern LOGFILSIZ har ändrats medan en enhet för rådata har använts till loggning. ADM1811E Standardvärdet för loggsökvägar loggsökväg kommer nu att användas. ADM1812E Det nya värdet på konfigurationsparametern MIRRORPATH ny_sökväg går inte att använda. Den befintliga spegelsökvägen standardsökväg kommer att fortsätta användas. ADM1813E Den aktuella spegelsökvägen aktuell_spegelsökväg är ogiltig. 8 Meddelandereferens volym 1

15 ADM1814E Den aktuella loggsökvägen aktuell_sökväg är ogiltig. ADM1826E Det går inte att fortsätta eftersom loggdisken är full. ADM1815E Ett fel inträffade vid borttagning av loggfiler från loggsökväg. ADM1817E Det gick inte att köra user exit-rutinen vid arkivering av loggfilen loggfilnamn från katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. Kontrollera user exit-rutinen genom att köra den manuellt. ADM1818E Ett fel togs emot från user exit-rutinen. User exit-rutinen kommer inte att anropas för den här databasen på 5 minuter. ADM1827E Det finns inget utrymme kvar på den enhet för rådata som används till loggning. Du måste säkerhetskopiera databasen i nedkopplat läge. ADM1828C Det kommer att göras ett försök att skapa loggfilen igen om 5 minuter. ADM1829E Den aktiva loggen är full och hålls av en osäker transaktion. Använd kommandot LIST INDOUBT TRANSACTION WITH PROMPTING till att lösa den osäkra transaktionen. ADM1819C Det gick inte att byta till den nya loggfilstorleken eftersom ett fel inträffade vid arkivering av en gammal logg på enheten för rådata. Det innebär att databasen inte går att accessa. ADM1820W Om USEREXIT ska aktiveras kan du inte sätta båda LOGRETAIN-konfigurationsparametrarna till CAPTURE. Därför är USEREXIT avaktiverad. ADM1821E Loggsökvägen har återställts till standardvärdet. ADM1822W Den aktiva loggen hålls av använda sidor. Det här är inte ett fel, men prestandan för databasen kan påverkas. Minska om möjligt belastningen på databasen. Om problemet kvarstår kan du minska värdet på konfigurationsparametern SOFTMAX och/eller öka värdet på konfigurationsparametern NUM_IOCLEANERS. ADM1823E Den aktiva loggen hålls av tillämpningshandtaget handtag. Avsluta den här tillämpningen med hjälp av COMMIT, ROLLBACK eller FORCE APPLICA- TION. ADM1824W Det går inte att ta bort loggfilen filnamn. Du måste ta bort loggfilen manuellt. ADM1825W P.g.a. userexit-problem går det inte att skapa nästa loggfil. ADM1830E Den aktiva loggsökvägen är konfigurerad till standardvärdet. ADM1831E Det gick inte att köra user exit-rutinen vid hämtning av loggfilen loggfilnamn till katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. Kontrollera user exit-rutinen genom att köra den manuellt. ADM1832E Det gick inte att hitta user exit-rutinen vid arkivering av loggfilen loggfilnamn från katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1833E User exit-rutinen returnerade ett fel vid arkivering av loggfilen loggfilnamn från katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1834E Det gick inte att hitta user exit-rutinen vid hämtning av loggfilen loggfilnamn till katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1835E User exit-rutinen returnerade ett fel vid hämtning av loggfilen loggfilnamn till katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1836W Tabellen tabellnamn (ID tabell-id) i tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) har DRP-status (DATALINK Reconcile Pending). Kapitel 2. ADM-meddelanden 9

16 ADM1837W Tabellen tabellnamn (ID tabell-id) i tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) har DRNP-status (DATALINK Reconcile Not Possible). ADM1838W En tillämpning väntar på ett lås som hålls av en osäker transaktion. Det innebär att tillämpningen kommer att få fortsätta vänta. Använd kommandot LIST INDOUBT TRANSACTION till att undersöka och lösa den osäkra transaktionen. ADM1839W Ett fel inträffade vid skrivning av loggdata till loggfilen loggfil på sökvägen loggsökväg. Loggfilen är fortfarande tillgänglig på loggsökvägen loggsökväg. Båda sökvägarna kommer att användas för efterföljande loggfiler. Tills dess kan du kontrollera att den angivna loggsökvägen där felet inträffade finns och kan accessas. Kontrollera också att det finns ledigt utrymme i filsystemet. ADM1840W Felet på loggsökvägen loggsökväg är nu löst. Loggfiler kommer att skrivas till den här sökvägen. ADM1841W Det gick inte att hitta loggfilen loggnummer vid försök att arkivera den. Den befintliga strategin för återskapande kanske inte fungerar om den saknade loggfilen behövs vid återskapandet. Du kan se till att det säkert går att återskapa databasen genom att ta en säkerhetskopia av den. Däremot bör säkerhetskopian tas efter att konfigurationsparametern Första aktiva loggfil (LOGHEAD) ligger efter den ovan angivna loggfilen. Det kan vara bra att avaktivera databasen nu så att Första aktiva loggfil (LOGHEAD) flyttas upp, och sedan göra en säkerhetskopiering. ADM1842W Databaskonfigurationen uppdaterades tidigare så att den går att återskapa. Även om uppdateringen lyckades är ett eller flera tabellutrymmen i ett läge som förhindrar att databasen går att återskapa. Cirkulär loggning kommer att användas för databasen tills de här tabellutrymmesproblemen är lösta. Använd statusbildsutdata för tabellutrymmet till att avgöra vilka tabellutrymmen som inte är i läget Normal. Lös problemen som rör lägena för vart och ett av tabellutrymmena. När samtliga tabellutrymmen är i normalt läge kommer databasen att gå att återskapa, och den startas eller aktiveras därefter. Eftersom databasen kommer gå att återskapa behövs då en fullständig säkerhetskopiering. ADM2000E Händelseövervakaren händelseövervakare avaktiverades eftersom ett I/O-fel inträffade. ADM2001W Händelseövervakaren händelseövervakare avaktiverades eftersom gränserna för parametrarna MAXFILES och MAXFILE- SIZE CREATE EVENT MONITOR uppnåddes. ADM2002E Händelseövervakaren händelseövervakare avaktiverades när anslutningen till den process som läste från målröret bröts. ADM2003W Händelseövervakaren händelseövervakare aktiverades inte eftersom gränsen för antalet aktiva händelseövervakare redan har uppnåtts. ADM2004E Händelseövervakaren händelseövervakare aktiverades inte eftersom det inte fanns tillräckligt med lagringsutrymme i högen för databasövervakaren. Du kan komma till rätta med det här problemet genom att öka värdet på konfigurationsparametern MON_HEAP_SZ för databasövervakaren och starta om förekomsten. ADM2005W Utrymmet i databasens övervakningshög är slut. Öka värdet på konfigurationsparametern MON_HEAP_SZ för databasövervakaren och starta om förekomsten. 10 Meddelandereferens volym 1

17 ADM2006W Utrymmet i databasens övervakningshög är slut. En del satselement kan fungera instabilt. Öka värdet på konfigurationsparametern MON_HEAP_SZ för databasövervakaren och starta om förekomsten. ADM2007W Händelseövervakaren avaktiverades p.g.a. att gränsen PCTDEACTIVE uppnåddes. Du kan återaktivera händelseövervakaren genom att antingen öka storleken på tabellutrymmet eller tröskelvärdet för PCTDEACTIVE. ADM2009C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnnamnet kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är ogiltigt. ADM2010C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) inte är tillåten. ADM2011C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) har den ogiltiga datatypen datatyp. ADM2012C För tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är radstorleken större än sidstorleken. ADM2013C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är felaktig. Den första kolumnen måste vara PARTITION_KEY. ADM2014W Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att storleken på kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är mindre än standardstorleken standardkolumnstorlek. Därför kommer innehållet att trunkeras till den storlek som du angivit. ADM2015W Den SQL-kod som togs emot från den fjärrmålnoden är SQL-kod. ADM2016W Det gick inte att hitta tabellen tabellnamn (ID tabell-id). ADM2017C Filkapaciteten för händelseövervakaren namn_på_övervakare har uppnåtts. Ta bort filerna i målkatalogen katalog eller flytta dem till en annan katalog. ADM2500E Ett allvarligt fel har inträffat på databasservern DRDA-tillämpningsserver, och det går inte att utföra vidare bearbetning. En dump skapades. Om fjärrservern har DB2 UDB för OS/390, zos, finns information om felet i konsolloggen. Om fjärrservern använder DB2 UDB för iseries, behövs i regel serverjobbets jobblogg och/eller den första FFDC-spoolfilen (First Failure Data Capture) för att kunna fastställa orsaken till felet. Om du vill ha mer information om det här felet och fjärrservern är DB2 Database för Linux, UNIX eller Windows läser du i administrationsloggen för fjärrdatabasservern. ADM2501C Mängden data som togs emot för datatypen vid databasservern stämde inte överens med det förväntade värdet. En dump skapades. Om fjärrservern har DB2 UDB för OS/390, zos, finns information om felet i konsolloggen. Om fjärrservern använder DB2 UDB för iseries, behövs i regel serverjobbets jobblogg och/eller den första FFDC-spoolfilen (First Failure Data Capture) för att kunna fastställa orsaken till felet. Om du vill ha mer information om det här felet och fjärrservern är DB2 Database för Linux, UNIX eller Windows läser du i administrationsloggen för fjärrdatabasservern. ADM2502C Det uppstod ett fel på fjärrdatabasservern. Om fjärrservern har DB2 UDB för OS/390, zos, finns information om felet i konsolloggen. Om fjärrservern använder DB2 UDB för iseries, behövs i regel serverjobbets jobblogg och/eller den första FFDC-spoolfilen (First Failure Data Capture) för att kunna fastställa orsaken till felet. Om du vill ha mer information om det här felet och fjärrservern är DB2 Database för Linux, UNIX eller Windows läser du i administrationsloggen för fjärrdatabasservern. ADM2503C Ett fel inträffade vid analys av en dataström. En dump skapades. Kapitel 2. ADM-meddelanden 11

18 ADM2504C Det går inte att använda datatypen LOB på den här databasservern. APAR-fixarna krävs. Om databasservern har DB2 för OS/390 v6 och v7 tillämpar du fixarna för APAR PQ50016 och PQ Om databasservern har DB2 för iseries går det inte att använda versioner tidigare än v5.1. I DB2 för iseries v5.1 måste du använda PTFen för APAR 9A Om databasservern har DB2 för VM och VSE kontaktar du IBMs kundsupport. ADM2505E Vid försök att använda funktioner för sysplex gick det inte att upprätta en anslutning till databasservern med SNA-adressen SNA-adress, p.g.a. det okända symboliska cpic-målnamnet målnamn. Kontrollera SNA-konfigurationen och bekräfta den tillsammans med personal ur nätverkssupporten, eller avaktivera funktionerna för sysplex på DB2 Connect-servern. ADM2506W Medan en tillämpning försökte att utfärda en senarelagd SET-sats returnerades en SQL-kod skild från noll från servern. SQL-koden är SQL-kod. Kontrollera tillämpningen och validera den senarelagda SET-satsen. ADM2507I Klientomdirigering misslyckades p.g.a. fel i produktsignatur. Originalproduktsignatur: produktsignatur. Produktsignatur för omförsök: produktsignatur. ADM2508I Klientomdirigering lyckades. Värdnamn/IP-adress: värdnamn/ip-adress och servicenamn/portnummer: servicenamn/ portnummer. ADM2509I Databasanslutningen har utförts. Ansluter till --> värdnamn/ip-adress: värdnamn/ip-adress och Servicenamn/ portnummer: servicenamn/portnummer. ADM3000C Det går inte att lösa ut nätvärden nätvärd på raden radnummer i filen db2nodes.cfg. ADM3001C Det går inte att skapa den mellanliggande sockelkatalogen sockelkatalog. Kontrollera behörigheterna till den här sökvägen. ADM3003C Noden nod finns inte längre kvar i filen db2nodes.cfg, trots att den fanns när FCMen startades. Det här kan bero på ett kommunikationsfel. ADM3006C Gränsen för antalet försök uppnåddes vid försök att upprätta en anslutning till noden nod. Noden kommer nu att återskapas. ADM3008C Anslutningen till noden nod bröts oväntat. Noden kommer nu att återskapas. ADM3019C Länken mellan noderna nod1 och nod2 är bruten. Kontrollera växel och kablar. ADM3020C Antalet FCM-buffertar är för litet. Det kommer att påverka kommunikationen mellan agenter i DB2 och leda till körningsfel. Om du får det här meddelandet igen bör du justera konfigurationsparametern FCM_NUM_BUFFERS för databashanteraren. ADM3021W VI är aktiverat på den här noden. ADM3500W Grupp-IDna på databaspartitionerna stämmer inte överens. I en partitionerad databas måste varje partition ha samma uppsättning användare och grupper definierade. Om definitionerna inte är desamma kan en användare få behörighet att utföra olika åtgärder på olika partitioner. Du rekommenderas att använda användar- och gruppdefinitioner som är konsekventa genom alla partitioner. ADM4000W Ett spill i katalogcachen har inträffat. Det här är inget fel, men det innebär att katalogcachen har överskridit den konfigurerade maxstorleken. Om problemet uppstår igen kan det vara bra att justera konfigurationsparametern CATALOG- CACHE_SZ för databasen. ADM4001I Ett fel har inträffat vid omgenerering av vyn vynamn. ADM4002W Måltabellen i händelseövervakaren måltabellnamn (tabellschema tabellschema) finns redan. 12 Meddelandereferens volym 1

19 ADM4500W Ett spill i paketcachen har uppstått. Det här är inget fel, men det innebär att paketcachen har överskridit den konfigurerade maxstorleken. Om problemet uppstår igen kan det vara bra att justera konfigurationsparametern PCK- CACHESZ för databasen. ADM5500W Låsupptrappning sker. Det totala antalet lås som hålls för närvarande är hållna_lås, och målantalet lås som ska hållas är målantal. ADM5501I Låsupptrappning sker. Det totala antalet lås som hålls för närvarande är hållna_lås, och målantalet lås som ska hållas är målantal. Den sats som körs just nu är aktuell_sats. ADM5502W Upptrappningen av antal lås på tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov slutfördes utan fel. ADM5503E Upptrappningen av antal lås på tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov misslyckades. SQL-koden är SQL-kod. ADM5504W Upptrappningen av antal_lås lås på DATAPARTITIONID datapartitions-id för tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov slutfördes. ADM5505E Upptrappningen av antal_lås lås på DATAPARTITIONID datapartitions-id för tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov misslyckades. SQL-koden är SQLkod. ADM5510E Tabellutrymmet tabellutrymme (ID tabellutrymmes-id) är fullt. Det finns inget mer utrymme i den interna objekttabellen för det här tabellutrymmet. ADM5511E Objektet objekt med ID objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn har uppnått största möjliga storlek. ADM5521C Tabellen tabellnamn saknas eller var trunkerad och migrerades inte. Databasmigreringen kommer att fortsätta, men den här tabellen kommer inte gå att accessa. ADM5530W Bearbetning av COMMIT på tabellen tabellnamn där NOT LOGGED INITI- ALLY användes har startat. Du bör göra en säkerhetskopia av tabellutrymmet för den här tabellen. ADM5540W Rekonstruktion av antal index påbörjas för tabellen tabellnamn. ADM5541W Rekonstruerar indexet med index-id index-id i objektet med ID indexobjekt-id och tabellutrymmes-id tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn. ADM5542W Rekonstruktionen av index för tabellen tabellnamn slutfördes. ADM5543E Rekonstruktionen av index för tabellen tabellnamn misslyckades. SQL-koden är SQL-kod. ADM5550C Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) tas bort från framkörningsuppsättningen. SQL-koden är SQLkod. ADM5560C Det går inte att upprepa omorganiseringen av en tabell såvida inte både tabellutrymmet datatabellutrymme för data (ID tabellutrymmes-id) och tabellutrymmet tabellutrymmesnamn för långa data (ID tabellutrymmes-id) körs fram tillsammans. Se till att båda tabellutrymmena körs fram tillsammans, eller återställ en säkerhetskopia som tagits efter omorganiseringen så att du inte behöver organisera om tabellerna igen. ADM5520E Det går inte att använda migreringsvägen. Kapitel 2. ADM-meddelanden 13

20 ADM5561C Det går inte att upprepa omorganiseringen av en tabell såvida inte både tabellutrymmet datatabellutrymme för data (ID tabellutrymmes-id) och tabellutrymmet tabellutrymmesnamn för långa data (ID tabellutrymmes-id) befinner sig vid samma tidpunkt. Se till att en säkerhetskopia av de båda tabellutrymmena antingen kommer från en tidpunkt innan omorganiseringen (så att den kan göras om), eller från efter omorganiseringen (så att den inte behöver göras om). ADM5562C Det går inte att ångra omorganiseringen på plats av en tabell såvida inte både tabellutrymmet datatabellutrymme för data (ID tabellutrymmes-id) och indextabellutrymmet indextabellutrymme (ID tabellutrymmes-id) körs fram tillsammans. Se till att båda tabellutrymmena körs fram tillsammans. ADM5570W Det gjordes ett försök att accessa ett otillgängligt objekt med ID objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn. Om objektet är en tabell måste den avregistreras. Om objektet är en partition måste den frånkopplas. Om objektet är ett opartitionerat index måste det avregistreras. ADM5571W DB2 markerar objektet objekt med ID objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn som otillgängligt. Om objektet är en tabell måste den avregistreras. Om objektet är en partition måste den frånkopplas. Om objektet är ett opartitionerat index måste det avregistreras. ADM5572I En del index för tabellen tabellnamn är märkta som ogiltiga och måste byggas om. Indexen för den här tabellen kommer att byggas om automatiskt, och det kommer att innebära ett superexklusivt Z-tabellås under tiden som ombyggnaden och den arbetsenhet där ombyggnaden ingår i pågår. ADM5580W Tabellutrymmet med IDt tabellutrymmes-id finns antingen inte, eller så finns den inte med i den uppsättning tabellutrymmen som återskapas. Återskapandet kommer att fortsätta, men filtreringen av det här tabellutrymmet eller tabellerna/objekten kommer att ignoreras. ADM5581W Filtreringen av tabellutrymmet med IDt tabellutrymmes-id och objekt-id objekt-id slutfördes utan problem. ADM5582C Det interna felet fel inträffade vid försök att filtrera tabellutrymmet med IDt tabellutrymmes-id och objekt-id objekt-id. ADM5583W Den totala fördelade tiden på 16,7 timmar per Data Links Manager har överskridits. ADM5590E Den angivna INPLACE-åtgärden för omorganisering av tabellen tabellnamn är inte tillåten vid den här noden p.g.a. SQL-koden med orsakskoden orsakskod. ADM5591W Det gick inte att bygga någon komprimeringslista för objektet objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id eftersom det inte finns några giltiga data. Om det fanns en ordlista tidigare kommer den att användas istället. ADM6000E Ett läsfel inträffade vid läsning av sidan sidnummer från tabellutrymmet tabellutrymmes-id för objektet objekt-id (vid förskjutning förskjutning i behållaren behållarsökväg). DB2 kunde förbigå felet genom att läsa sidan igen, men det här kan innebära att det finns ett allvarligare problem som kan leda till framtida förluster. Det kan vara bra att undersöka den maskinvara (exempelvis hårddiskar, styrkort och nätverk) och/eller det filsystem som används till att accessa behållaren. ADM6001I Namnet på en behållare byttes enligt reglerna som finns definierade i konfigurationsfilen konfigurationsfil för sökvägsnamnbyte. Behållaren gammalt_namn har bytt namn till nytt_namn. ADM6002E Den angivna längden på sökvägen till behållaren är ogiltig. Den sökväg som angavs var behållarnamn. Mer information finns i dokumentationen för SQLkoden Meddelandereferens volym 1

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Inställning av Nepomuk skrivbordssökning Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Grundinställningar..................................... 4 1.2 Indexerar...........................................

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

IBM Maximo Asset Management Scheduler Version 7 Release 5.1. Installationshandbok

IBM Maximo Asset Management Scheduler Version 7 Release 5.1. Installationshandbok IBM Maximo Asset Management Scheduler Version 7 Release 5.1 Installationshandbok Anmärkning Läs informationen i Anmärkningar på sidan 9 innan du använder den här informationen och den produkt den handlar

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 Innan du använder den här

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows XP Professional (men bör fungera även på Home Edition och Windows 2000/2003). Att installera Oracle 9i Personal Edition kräver ca. 3 GB hårddiskplats och ca. 200

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Säkerhetskopiering. Vid säkerhetskopiering av Capitex Säljstöd så är det viktigt att säkerhetskopiera följande information.

Säkerhetskopiering. Vid säkerhetskopiering av Capitex Säljstöd så är det viktigt att säkerhetskopiera följande information. Säkerhetskopiering Capitex har inbyggda funktioner för säkerhetskopiering av information och databas i Capitex System. Funktionaliteten är riktad till små och medelstora företag som kör MSDE som datakälla

Läs mer

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas Idag SQLs delar Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller? Hur får man in data i tabellerna? Hur ändrar man innehållet i en tabell? Index? Vad är det och varför behövs de? Behöver

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

SQL Server bygger på ett antal Windows tjänster (services), vilket är prioriterade program som körs i bakgrunden under OS kontroll.

SQL Server bygger på ett antal Windows tjänster (services), vilket är prioriterade program som körs i bakgrunden under OS kontroll. 1 SQL Server bygger på ett antal Windows tjänster (services), vilket är prioriterade program som körs i bakgrunden under OS kontroll. Bland tjänsterna är själva databasmotorn SQL Server den mest använda.

Läs mer

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod

Aktiveringsguide. Fyll i licenskod Aktiveringsguide Fyll i licenskod Aktivera via internet Aktivera manuellt Widgit Produktaktivering Med aktiveringsguiden för Widgitprodukter kan du aktivera dina program och hantera dina licenser. Aktiveringsguiden

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 VIDA CONFIGURATION... 3 1.1 Placering... 3 1.2 Proxyinställningar... 4 1.2.1 Automatisk konfigurering (Automatic configuration)... 4 1.2.2 Proxyserver... 4 1.2.3 NTLM-autentisering

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version BankID Sida 1(13) Beställning av Förlitandepart-certifikat Version 3.0 2016-11-16 BankID Sida 2(13) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat för test... 3 3 Systemkrav för

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 Innan du anänder den här informationen

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

Idag. Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 20

Idag. Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 20 Idag Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten 2009 1 / 20 Idag Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller?

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

(7) Neptune Version release information. Copyright Visma. Med ensamrätt.

(7) Neptune Version release information. Copyright Visma. Med ensamrätt. 2015-02-10 1 (7) Neptune 7.8.0. Version release information Innehållsförteckning 2015-02-10 2 (7) 1 Allmän information om versionen... 3 1.1 Förkrav... 3 2 Förändringar i denna version... 4 2.1 Ändrad

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer