Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för matlagning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för matlagning."

Transkript

1 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 17:00 Page97 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för matlagning. BESKRIVNING AV EN a Motorenhet a1 upplåsningsknapp för hack- och baklock a2 utskjutande del av motorenheten a3 kontrollpanel a4 display BEROENDE PÅ MODELL b Hackskål delar b1 graderad matarpropp b2 lock med matarrör b3 transparent skål c Bakskål delar c1 matarhål c2 lock för degkrok c3 degkrok i metall b3 genomskinlig skål d Drivaxel i metall e Metallkniv f Riv- och skärskivor i metall - A/D: finriva / finskiva (vändbar) - C/H: grovriva / grovskiva (vändbar) - G: parmesan g Metallvisp g1 drivaxel g2 visp h Mixer h1 måttkopp h2 lock h3 glasbägare h4 förslutning h5 knivhållare i Minihackare i1 lock i2 skål j Kvarn j1 lock j2 skål k Citruspress k1 kon k2 filter k3 uppsamlare k4 drivaxel l Förvaringslåda l1 lock l2 förvaringsställ för tillbehören m Spatel Etiketten på förpackningens ovansida visar vilka tillbehör som följer med den modell som just du har köpt. 97

2 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page98 SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant före den första användningen: sådan användning som apparaten inte är avsedd för friskriver Krups från allt ansvar. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap, utom om de handhar apparaten efter att en person som ansvarar för deras säkerhet instruerat dem eller under användningen utövar tillsyn över dem. Om barn använder den här apparaten måste de övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten. Kontrollera att voltantalet överensstämmer med nätspänningen. Garantin gäller inte vid felaktig anslutning. Apparaten är endast avsedd att användas för hemmabruk inomhus Koppla alltid ur apparaten så snart du inte använder den, vid rengöring eller i händelse av strömavbrott. Använd inte apparaten om den fungerar onormalt, om den uppvisar skador eller om sladden eller stickkontakten skadats. För att undvika alla risker bör sladd och kontakt alltid bytas ut av Krupsauktoriserad servicepersonal (se lista i servicehäftet). Alla åtgärder och reparationer, med undantag av rengöring och sedvanligt underhåll, skall utföras av Krups serviceverkstad. Doppa inte ner apparaten, sladden eller stickkontakten i vätska. Låt inte sladden hänga ner så att barn kan nå den. Sladden skall inte vara i närheten av eller i kontakt med apparatens varma delar, nära en värmekälla eller hänga över vassa kanter. Reglera sladdens längd med sladdvindan, genom att dra i sladden. För din säkerhet, använd endast Krups tillbehör och reservdelar avsedda för din apparat. Hantera metallkniven, minihackarens och kvarnens kniv, knivarna som hör till mixerbägaren samt skivorna som används till grönsaker med försiktighet, både vid rengöring och när du tömmer skålarna: de är mycket vassa. Du måste alltid ta bort metallkniven (e) med drivaxeln (d) innan du tömmer skålen. Kör aldrig apparaten när den är tom. Använd alltid mixerbägaren med locket på. För att riva och skiva, använd alltid matarpropparna för att tillsätta ingredienser i matarrören, aldrig fingrarna, gaffel, sked, kniv eller annat föremål. Vidrör aldrig delarna medan matberedaren är igång. Använd inte skålarna eller bägaren som bunke (för djupfrysning, tillagning, sterilisering eller uppvärmning i mikrovågsugn). Låt apparaten stanna fullständigt innan du tar loss tillbehören. Använd endast ett tillbehör åt gången. Låt inte långt hår, sjalar, slipsar etc. hänga ner över tillbehören när de är igång. 98

3 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page99 ANVÄNDNING Apparaten är försedd med en mikroprocessor som styr och analyserar apparatens stabilitet. Vid instabilitet sänks motorns rotationshastighet och om instabiliteten kvarstår stängs motorn av och "STOP" visas på skärmen. Kontrollera att mängden ingredienser inte är för stor och att hastigheten är korrekt anpassad. Tryck på valfri knapp när du vill starta apparaten på nytt. KOMMA IGÅNG Diska alla tillbehörsdelarna i varmt vatten, före den första användningen Observera, vispens drivaxel (g1) och mixerbägarens lock (h2) ska inte diskas i diskmaskin Skölj och torka. Ställ motorenheten på en plan, ren och torr yta. Sätt i kontakten i eluttaget. Displayen tänds, samtliga funktioner i matberedaren kan nu användas. Användning av knapparna på kontrollpanelen (a3): : Hastighetsknappar. Pulse : Periodisk hastighet för en bättre kontroll av hackning eller mixning. Auto Mix : Stabil hastighet för ett optimalt resultat av vissa blandningar. : Göra deg med degtillbehör med förprogrammerade funktioner som reglerar tid, rätt hastighet samt automatiskt stopp av matberedaren. Tryck 1 gång: : bröddeg. Tryck 2 gånger: : jästdeg. Tryck 3 gånger: : kakor. Off : Stoppknapp Time : Aktivera timern. Timer: När apparaten startas visas tiden automatiskt i displayen. På så sätt visas den löpande tiden. Det går också att programmera den tid som apparaten ska köras: Om du trycker en längre stund på knappen Time ökar hastigheten på timern. Om du trycker flera gånger på knappen Time kan du justera användningstid och därefter välja hastighet när du vill sätta igång apparaten. En nedräkning av tiden visas i displayen och motorn stannar automatiskt när den programmerade tiden är slut. Om du önskar stanna matberedaren kan du när som helst trycka på off-knappen. Tryck på Off om du råkar programmera in fel tid och vill annulera. 99

4 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page100 MATBEREDARENS FUNKTIONER Styckenumreringen följer numreringen för de inramade bilderna. 1 : KNÅDA Degutrustning: genomskinlig skål (b3) med lock för degkrok (c2) Degkrok i metall (c3) för att knåda och blanda deg. Placera den genomskinliga skålen (b3) på drivenheten (a2) och vrid ända till låst läge. Passa in degkroken i metall (c3) i mitten av skålen. (b3) Lägg i ingredienserna i skålen. Placera tillhörande lock (c2) på skålen och vrid ända till låst läge. Gör deg med förprogrammerade funktioner som reglerar tid, rätt hastighet samt automatiskt stopp av matberedaren. Starta genom att trycka på knappen : - Tryck 1 gång: : bröddeg: på 2 min 30 sek kan du knåda upp till: - 1,5 kg deg på vetemjöl g mördeg g grövre deg (fullkornsdeg, rågdeg med mera ) - Tryck 2 gånger: : jästdeg: på 5min kan du knåda upp till: g vetedeg (brioche) - Tryck 3 gånger: : kakor: på 5min kan du knåda upp till: - 1,5 kg kakdeg (kex m.m.) Vid knådning av bröd, häll under tiden långsamt i vatten genom matarhålet (c1) beläget mitt i locket. Tryck på upplåsningsknappen (a1) när apparaten stannat och vrid på locket (c2) för att lossa det. 2 : BLANDA/MIXA/HACKA Hackskål (b), Drivaxel i metall (d). Metallkniv (e) för att mixa, blanda, hacka. 100

5 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page101 Placera den transparenta skålen (b3) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge. Sätt på metallkniven (e) på drivaxeln (d) och sätt allt i mitten av skålen (b3). Lägg ner ingredienserna i skålen (b3). Placera tillhörande lock (b2) på skålen (b3) och vrid ända till låst läge. MIXA - BLANDA Tryck på hastighetsknapp 3 för att starta. Du kan mixa upp till 1 liter soppa el dyl. på 20 sek. Du kan blanda upp till 1 liter pannkakssmet, våffelsmet, etc. på 1 1,5 min. HACKA Du har 3 möjligheter: 1 - Använd hastighet 3 för en konstant hastighet. 2 - Använd Pulse knappen, för en bättre kontroll av hackningen. 3 - Använd Auto Mix knappen för ett optimalt resultat av tillredningen. Du kan hacka upp till 1 kg rått eller tillagat kött (urbenat, utan senor och tärnat). Du kan hacka upp till 600 g ingredienser i 30 sek, exempelvis: - hårda ingredienser: ost, torkad frukt, vissa grönsaker (morötter, selleri etc.). - mjuka ingredienser: vissa grönsaker (lök, spenat etc.). - rå eller tillagad fisk etc. När matberedaren stannat, tryck på upplåsningsknappen (a1) och vrid locket för att frigöra det. 3 : RIVA/SKIVA Hackskål (b) och drivaxel i metall (d), Skiva enligt önskemål (f). Placera skålen (b3) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge. Lås fast önskad skiva (f) på drivaxeln (d). Placera allt i mitten av skålen (b3). Sätt på locket (b2) på skålen och vrid ända till låst läge. Starta med hastighetsknappen 1 eller 2 om du vill skiva eller med 3 om du vill riva. Lägg i ingredienserna genom matarröret och med hjälp av matarproppen (b1). När matberedaren stannat, tryck på upplåsningsknappen (a1) och vrid locket för att frigöra det. Du kan hantera upp till 1 kg på 30 sek med skivorna (f) (beroende på modell): - grovriva (C) / finriva (A): rotselleri, potatis, morötter, ost etc. - grovskiva (H) / finskiva (D): potatis, lök, gurka, rödbetor, äpple, morötter, kål etc. - riva (G): parmesan, kokosnöt, etc. 101

6 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page102 4 : VISPA/BLANDA Hackskål (b), Metallvisp (g). Placera skålen (b3) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge. Placera visptillbehören (g) i mitten av skålen (b3). Lägg ner ingredienserna i skålen (b3). Sätt på locket (b2) på skålen och vrid ända till låst läge. Tryck på hastighetsknapp 2 eller 3. Använd aldrig detta tillbehör för att knåda deg eller blanda kaksmet. När matberedaren stannat, tryck på upplåsningsknappen (a1) och vrid locket för att frigöra det. På 1 5 min kan du göra: - majonnäs, aioli, såser, äggvitor (1-7), vispgrädde (upp till 0,5 liter). 5 : BLANDA/FINMIXA (BEROENDE PÅ MODELL) Mixerbägare (h). Mixern (h): Fukta packningen (h4) och sätt på den på knivhållaren (h5): observera förslutningens riktning (den smalaste diametern skall alltid vara riktad uppåt). Fig Placera under bägarens botten och skruva i fullständigt Lägg ingredienserna i mixerbägaren (h3) men överskrid inte maxnivån. Sätt på locket (h2), försett med måttkoppen (h1) och lås fast det på bägaren (h3). Placera den hopsatta mixerbägaren (h) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge. Du har 3 möjligheter: 1 - Använd hastighetsknapparna 1, 2 eller 3 om du vill köra oavbrutet i 1 3min. 2 - Använd Pulse-knappen, för en bättre kontroll av blandningen. 3 - Använd Auto Mix-knappen för ett optimalt resultat av tillredningen. Häll aldrig kokande vätskor i mixerbägaren. Använd inte mixerbägaren med torkade produkter (nötter, mandlar, jordnötter). Använd alltid mixerbägaren tillsammans med locket. Häll alltid först i flytande ingredienser i mixerbägaren innan fasta ingredienser tillsätts, utan att överskrida den indikerade maxnivån: - 1,5 l för tjocka blandningar - 1,25 l för flytande blandningar För att tillsätta ingredienser under blandningen, ta av måttkoppen (h1) på locket och häll i ingredienserna i påfyllningshålet. 102

7 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page103 När matberedaren stannat, lås upp mixerbägaren för att frigöra den. Tips: Om ingredienser fastnat på mixerbägarens insida under blandningen, stanna apparaten och dra ur kontakten. Ta av mixerbägaren från apparaten. Med hjälp av spateln, för ner tillredningen på kniven. Stick aldrig in händerna eller fingrarna i mixerbägaren eller i närheten av kniven. Du kan: - göra finmixad buljong, krämiga soppor, såser, fruktmos, milkshake och cocktails. - blanda alla slags lätta smetar (pannkakssmet, frityrsmet, lätt kaksmet). - krossa is med Auto Mix: använd max 6-10 stora isbitar (nivå 0,5 l). - När matberedaren stannat, lås upp mixerbägaren för att frigöra den. - Montera av knivhållaren (h5) enligt figur : FINHACKA SMÅ MÄNGDER (BEROENDE PÅ MODELL) Minihackare (i) eller kvarn (j). Lägg i ingredienserna i minihackarens skål (i2) eller i kvarnens skål (j2). Sätt på locket (i1) eller (j1) och vrid ända till låst läge. Placera minihackaren (i) eller kvarnen (j) på drivenheten (a2) och vrid ända till låst läge. Du har 3 möjligheter: 1 - Använd hastighet 3 för en konstant hastighet. 2 - Använd Pulse-knappen, för en bättre kontroll av hackningen. 3 - Använd Auto Mix-knappen för ett optimalt resultat av tillredningen. Lås upp minihackaren (i) eller kvarnen (j) för att lossa den när apparaten stannat. Med minihackaren (i) kan du: - Hacka på några sekunder: vitlöksklyftor, örter, persilja, torkad frukt, bröd, skorpor till ströbröd, skinka etc. - Göra puréer till barnmat. Max mängd torkad frukt (hasselnötter, mandel etc.): 80 g. / 20 sek. Max mängd vitlök, lök, skinka: 60 g / 15 sek. Mängd puré till barnmat: 120 g / 20 sek. Minihackaren är inte avsedd för hårda ingredienser som kaffe. Med kvarnen (j) kan du: - Hacka på några sekunder: torkade aprikoser, fikon, kärnfria katrinplommon etc. Du har 2 möjligheter: 1 - Använd hastighet 3 för en konstant hastighet. 2 - Använd Pulse-knappen, för en bättre kontroll av hackningen. Max mängd/tid: - Torkade aprikoser: 180 g / 10 sek. - Torkade fikon: 160 g / 10 sek. 103

8 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page104 7 : P R E S S A C I T R U S F R U K T E R (BEROENDE PÅ MODELL) Citruspress (k) Dra upp drivaxeln (k4) under uppsamlaren (k3). Fig Skjut ned drivaxeln (k4) på drivenheten (a2). Lås juiceuppsamlaren (k3) på motorenheten. Sätt ned filtret (k2) inuti uppsamlaren. Placera konen (k1) på den uppstickande delen av uppsamlaren (k3) och vrid allt åt höger tills det låses fast. När du vill ta av citruspressen: Vrid allt mot dig så frigörs delarna. Placera en bägare av något slag under uppsamlaren (k3) för att fånga upp den pressade juicen. Placera en halv citrusfrukt på konen (k1). Tryck på 1 när du vill starta. - Det går att pressa upp till 500 g citrusfrukter innan filtret behöver rengöras (k2). RENGÖRING Dra ur kontakten. För en enklare rengöring, skölj snabbt tillbehören efter användning. Diska och torka tillbehören (de kan diskas i diskmaskin med undantag av vispens drivaxel (g1) och mixerbägarens lock (h2)). Häll varmt vatten och några droppar diskmedel i mixerbägaren (h3). Stäng locket (h2), försett med måttkoppen (h1). Tryck flera gånger på Pulse-knappen. Dra ur kontakten. Ta av knivhållaren (h5) från mixerbägaren. Skölj allt under rinnande vatten och låt torka. Fig. 5.3 Om tillbehören blivit fläckiga av ingredienserna (morötter, apelsiner etc.), gnugga med en trasa fuktad i matolja och diska därefter som vanligt. Ställ inte motorenheten (a), eller vispens drivaxel (g1) i vatten eller under rinnande vatten. Torka av dem med en fuktig svamp. Hantera metallkniven, minihackarens och kvarnens kniv, knivarna som hör till mixerbägaren samt skivorna som används till grönsaker med försiktighet, både vid rengöring och när du tömmer skålarna: de är väldigt vassa. FÖRVARING Din matberedare är försedd med: en förvaringslåda (l) där du kan förvara skivorna (f), metallkniven (e), samt drivaxeln (d). en sladdvinda i motorenheten: förvara och avpassa sladdens längd enligt önskemål genom att föra in eller dra ut sladden. Förvara inte matberedaren på en fuktig plats. 104

9 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page105 OM DIN MATBEREDARE INTE FUNGERAR? Om matberedaren inte fungerar, - visas ett hänglås i displayen: - kontrollera att skålen sitter på plats och att locket är låst. - Om skålen och locket sitter ordentligt på plats och hänglåset fortfarande visas i displayen, innebär det att matberedaren är överhettad. Låt den vara avstängd några ögonblick och starta återigen. Om apparaten stannar när den är i funktion: - matberedaren har utsatts för alltför kraftiga vibrationer och säkerhetssystemet har utlösts. Kontrollera att du använder lämplig hastighet och att du inte överskridit den indikerade användningstiden. - Kontrollera att kontakten sitter i och att tillbehören sitter ordentligt på plats på motorenheten. - Efter 16 minuter utan att vara igång, övergår displayen till stand-by. Ett enkelt tryck på en knapp på kontrollpanelen (a3) aktiverar den igen. Matberedaren fungerar fortfarande inte? - Kontakta KRUPS serviceverkstad (se foldern «Krups Service»). BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL OCH APPARATEN Förpackningen innehåller endast miljövänligt material, som kan kastas enligt källsorteringen. För hantering av uttjänt apparat, kontakta återvinningsstationen. VAR RÄDD OM MILJÖN! Var rädd om miljön! Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas. Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling. 105

10 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page106 Du kan komplettera din matberedare genom att köpa följande tillbehör hos din återförsäljare eller hos en KRUPS serviceverkstad: - Rostfri skiva för kokosnöt, parmesan (skiva G) - Rostfri skiva grovriva / grovskiva (skiva C/H) - Rostfri skiva finriva / finskiva (skiva A/D) - Kvarn - Minihackare - Metallvisp - Degkrok metall - Mixerbägare glas - Transparent skål - Citruspress - Metallkniv - Spatel Obs: För att kunna köpa något av dessa tillbehör måste du kunna visa upp apparaten eller dess bruksanvisning. 106

Robot notice 3:ROBOR BAGUIO 22/09/10 8:52 Page 1. www.moulinex.com

Robot notice 3:ROBOR BAGUIO 22/09/10 8:52 Page 1. www.moulinex.com Robot notice 3:ROBOR BAGUIO 22/09/0 8:52 Page masterchef 5000 IR www.moulinex.com Robot notice 3:ROBOR BAGUIO 22/09/0 8:52 Page 2 g4 g3 Robot notice 3:ROBOR BAGUIO 22/09/0 8:52 Page 3 Robot notice 3:ROBOR

Läs mer

a e d 1 4 a6 d5 a5 a4 a8 a9 e1 d3 a3 e3 e2 2 e6 e7 a11 a7 a1 a10 g f 3 c c2 h

a e d 1 4 a6 d5 a5 a4 a8 a9 e1 d3 a3 e3 e2 2 e6 e7 a11 a7 a1 a10 g f 3 c c2 h a e d 1 4 a6 d5 a5 a4 a8 a9 d4 e4 e1 d3 a3 e5 e3 e2 2 7 e6 e7 a11 a7 e8 d2 d1 57 a2 a1 a10 a12 a3 b b1 g f 3 7 f1 g1 f2 g2 b2 c c1 c2 c3 h 7 i www.krups.com 10 27 11 9 11 9 11 9 11 9 Sverige Tack för att

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page 30 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k SV b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q SV SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Världens första stavmixer som håller generation efter generation.

Världens första stavmixer som håller generation efter generation. PROFESSIONAL Världens första stavmixer som håller generation efter generation. Varför köpa en? tillverkade världens första stavmixer redan 1954. Tillverkningen sker fortfarande i samma fabrik i Mettlen,

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar.

Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar. Owner s Manual... 1 Manuel de l utilisateur...

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

REVERSIBLE 202002 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

REVERSIBLE 202002 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN REVERSIBLE 202002 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8 års ålder eller av personer med nedsatt

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

VCM-42 22370 Maskin 400 3 50, komplett med rostfritt kärl 4 liter. 1.500/3.000 varv/min och PULS-funktion. Övriga spänningar enligt offert.

VCM-42 22370 Maskin 400 3 50, komplett med rostfritt kärl 4 liter. 1.500/3.000 varv/min och PULS-funktion. Övriga spänningar enligt offert. Beredning Mixer SB-4 TYP Högkvalitativ mixer för storkök. Bänkmodell. 1-fas. BEREDNING Blandar, mixar, rör om, hackar. Bereder smeter, dressingar, örtoljor, såser, redningar, majonnäs, soppor, efterrätter,

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Vår-Medley Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18 Starter Fikon med ost Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Huvudrätt Svampspäckad oxfilé med pommes Anna fänkål och oliver i rödvinssås haricots vertes

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk ROTERENDE GROENTESCHAAF EN-RASP GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT rotor Vegetable Slicer/Shredder Guide to expert results TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES GUIDE DU CONNAISSEUR GEMÜSESCHNEIDER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Läs mer

Svensk. 0,75 L Culinaire Mengbeker. Чаша блендера. Culinary Blender Jar. Кулинарна кана за блендер. Bol culinaire pour blender/ mixeur

Svensk. 0,75 L Culinaire Mengbeker. Чаша блендера. Culinary Blender Jar. Кулинарна кана за блендер. Bol culinaire pour blender/ mixeur 0,75 L Culinaire Mengbeker Instructies Culinary Blender Jar Instructions Bol culinaire pour blender/ mixeur Instructions Küchenmixerbehälter Bedienungsanleitung Caraffa del frullatore Istruzioni Recipiente

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Introduktion. Innan du börjar så vill vi peka på några generella saker när man använder sig av MCT olja i matlagningen;

Introduktion. Innan du börjar så vill vi peka på några generella saker när man använder sig av MCT olja i matlagningen; Recept med MCT-olja Introduktion Med den här skriften vill vi ge lite tips och råd hur MCT olja kan användas. Vi hoppas det ska vara till hjälp och inspiration för att hitta egna lösningar och användningsområden.

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

äggen i en korg Vi lade alla Tillsammans skapade vi en härlig middag som gav minnen för livet! och gjorde en fantastik 3-rätters meny

äggen i en korg Vi lade alla Tillsammans skapade vi en härlig middag som gav minnen för livet! och gjorde en fantastik 3-rätters meny Göteborgs Kex på matlagningsäventyr i Kviberg Kantin 2010-01-26 Vi lade alla äggen i en korg och gjorde en fantastik 3-rätters meny Meny Bouillabaisse med rouille och rosmarinsgrissini Ädelostfylld lammrostbiff

Läs mer

En kulinarisk resa till Italien Norsen, 14.3.2007 Mats Wallenius

En kulinarisk resa till Italien Norsen, 14.3.2007 Mats Wallenius En kulinarisk resa till Italien Norsen, 14.3.2007 Mats Wallenius Kvällens Program Presentation av kvällens Gäst, radio Vegas mat och matlagnings expert kock Mats Wallenius Mats presenterar sig och sitt

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

WORSTVULAPPARAAT ACCESSOIRE POUR FARCIR LES SAUCISSES WURSTFÜLLHORN SET PER INSACCARE EMBUTIDOR DE SALCHICHAS KORVHORN PØLSEFYLLER

WORSTVULAPPARAAT ACCESSOIRE POUR FARCIR LES SAUCISSES WURSTFÜLLHORN SET PER INSACCARE EMBUTIDOR DE SALCHICHAS KORVHORN PØLSEFYLLER WORSTVULAPPARAAT INSTRUCTIES EN RECEPTEN Sausage Stuffer INSTRUCTIONS AND RECIPES ACCESSOIRE POUR FARCIR LES SAUCISSES MODE D EMPLOI ET RECETTES WURSTFÜLLHORN BEDIENUNGSANLEITUNG UND REZEPTE SET PER INSACCARE

Läs mer

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Örtolja Plocka bladen av en basilika (ca 3 dl), lägg dem i en matberedare eller i en skål som passar till en mixerstav. Tillsätt 1 tsk salt och 2

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda vakuumförpackaren! Utförandeoch tillbehör kan ändras utan föregående meddelande! Den här produkten är endast

Läs mer

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1 22/09/11 11:18 Page35 BESKRIVNING a Elvisp b Hastighetsväljare och utmatningsknapp för tillbehören c Vispar d Degkrokar e Ballongvisp (beroende på modell) VIKTIGA

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Bruksanvisning. Combi Juicer saftpress & mixer / blandare V4/0414

Bruksanvisning. Combi Juicer saftpress & mixer / blandare V4/0414 SV Bruksanvisning Combi Juicer saftpress & mixer / blandare 150139 V4/0414 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Milk Island Bruks- och skötselanvisning

Milk Island Bruks- och skötselanvisning Milk Island Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 Copyright Adesso AB 2008 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

Med Tupperware är bakning en lek... Tips inför brödbaket

Med Tupperware är bakning en lek... Tips inför brödbaket Bröd Med Tupperware är bakning en lek... Tips inför brödbaket 1 2 3 4 Efter bakning... Före bakning... Förvärm alltid ugnen eftersom degen trivs bäst vid höga temperaturer - då bakas också degen på bästa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning Pastasnäckor med kryddig färsfyllning 12 stora pastasnäckor 2 dl krossade tomater ½ gul lök 1/4 dl parmesan 1 bit kryddstark korv Salt och peppar 2 msk olivolja 2 msk finhackad basilika 100 g nötfärs 1.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt Köttfärspiroger Pirogdeg 50 g matfett ¾ dl mjölk ¼ pkt jäst 1 krm salt 1 äggvita 2 ½ dl vetemjöl Fyllning ½ gul lök 150 g nötfärs 2 krm salt 2 krm svartpeppar 2 msk tomatpuré 1 vitlöksklyfta ½ dl svamp

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning TURBO MAX Bruksanvisning Kommersiellt vakuumförpackningssystem Bruksanvisning Garanti Ett års garanti lämnas på samtliga levererade varor. Garantin gäller från det att Du erhållit varorna. Vid fel ska

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI Recept för bakning till Björnö 2015 KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält smöret. Vispa ägg och

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

- Hjälpredan används till att pressa jos från citrusfrukter, riva citrusskal, separera äggvita/äggula.

- Hjälpredan används till att pressa jos från citrusfrukter, riva citrusskal, separera äggvita/äggula. Kaka: 35 g Smör 1 Ägg 1 dl Socker 1 dl Vetemjöl 1/2 tsk Bakpulver 1 tsk Vaniljpulver 1 msk Kakao 2 msk Mjölk 1. Smält smöret i MicroCook-kannan. 2. Vispa Ägg och Socker poröst i SpeedyChef. 3. Blanda de

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING 201005 4,7L S AUTÉ SLOW COOKER Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Crock-Pot. Laga dina älsklingsrätter i några få enkla steg. Idealisk till grytor, raguer, soppor, risrätter

Läs mer