BRUKSANVISNING * * * * * Installation Inställningar Hantera Service Felsökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING * * * * * Installation Inställningar Hantera Service Felsökning"

Transkript

1 BRUKSANVISNING * * * * * Installation Inställningar Hantera Service Felsökning

2 Innerhållsförteckning Sida TMR Fjärrstyrning system översikt 1 Handhållen fjärrkontroll (Transmittern) 2-3 Fjärrstyrning mottagare (Receivern) 4-5 Mottagar Installation (Receivern) 6-8 Inomhus Installation 6 Utomhus Installation 8 Fjärrkontrollens funktioner Basic Station Funktioner 10 Hantera kontrollen 11 ASC Funktioner 12 TMR-1 Inställning val Ställa in adress kod transmittern 14 Ställa in adress kod på receivern 14 Justera Station Nummer Området 15 Transmitter Batteri Service Ladda batteri 16 Byta ut batteri 17 Felsökning Specifikation 20 Garanti Information 21 Viktig information ii Table of Contents

3 Electromagnetic Exposure and Operational Precautions The TMR-1-TX handheld transmitter will transmit when the user presses certain button sequences on the front keypad. Use only the supplied and/or replacement antenna. Unauthorized antennas, accessories, or modifications to the unit may damage the unit, void the warranty, and/or violate FCC rules. Do not hold the antenna when operating the remote control. Holding the antenna adversely effects the range of the unit. Hold the hand-held remote control upright, elevated to shoulder height or higher and antenna at least 12 inches away from the body when pressing buttons and operating the unit. The Federal Communications Commission (FCC), with its action in ET Docket 93-62, has adopted a safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC-certified equipment. This product meets the uncontrolled environmental limits as stated in OET-65C (01-01) when operated in accordance with the operation guidelines described in this manual. Proper operation of this radio device according to the instructions in this publication will result in user exposure substantially below the FCC recommended limits. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference. However, there is no guarantee that interference will not occur. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one of the following measures: Re-orient or relocate the receiving antenna. Increase separation between the equipment and receiver. Connect the equipment to a different circuit than than the receiver s. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician. WARNING: Do not operate your hand-held remote control where posted instruction notify you to turn off two-way radios. Such locations are construction sites with blasting taking place, hospitals, and aircraft. The Advanced Medical Technology Association recommends a separation of 6 be maintained between hand-held wireless devices and a pacemaker. Do not operate near blasting caps or potentially explosive atmospheres. These devices are not categorized as Intrinsically Safe and are not suitable for use inside refineries, chemical plants, grain elevators or any area requiring intrinsically safe products. Caution: Do not use a hand-held remote control that has a damaged antenna. All batteries contain chemicals that may cause damage or bodily injury. Always exercise caution when handling charged batteries. Do not plug the charger into any voltage higher than 120 VAC. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries such as alkaline batteries. Do not operate the charger if it has been dropped or damaged. Do not use any other charger with this product. The TMR-CHG is the only approved charger for use with this product. The receiver is powered by the controller s 24 VAC (nominal) transformer source. Never connect the receiver power wires to any power source higher than 24 VAC The Toro Company Form Number Irrigation Division Rev. A

4 Fjärrkontrollens komponenter 1 - Antenn - Skruv montera, flexibel antenn. 2 - LCD Display Symboler A - Transmit - Visar att signal skickas B - Pause - Visar att bevattning är pausad C - W ater On - Visar att bevattning är på D - Time - Visar körtiden E - Station - Visar stationsnummer F - Numeriska tecken G - Address - Visar funktionen adress H - Batter y Status- Visar laddningstatus på batteri 3 - Address Key - Öppnar adress funktion för mottager 4 - Cursor Keys - Upp/ner pil knappar väljer stations nummer. Vänster/Höger pil knappar stega fram genom stationer under drift. 5 - Function Keys - För funktion On, Pause och Off 6 - Laddningsuttag för batteri 7 - Anslutningspunkt för bältesclips 8 - NIMH batteri låda 9 - Laddare 240 volt VAC/7.5 VDC 2 Transmitter Components

5 A B C D E 1 H G F TMR-1 Transmitter Components 3

6 Utrustning Resivern 1 - Antenn 2 - Receiver Lock - Skjutlåsning försäkrar att anslutning pluggen sitter fast. 3 - Activity Monitor LED - Blinkar grönt när spänningen är ansluten; Blinkar rött när den motar en signal från transmittern. 4 - Receiver Plug Receptacle 5 - Receiver Plug Mounting Bracket - Enkel att montera utrustning. Gängat skyddslock på anslutningskontakten, 6 - Receiver Plug Assembly 7 - M odular RJ-11 Plug and Cable Assembly - Anslutning till en kompaibel, remote- ready automatikskåp. 8 - Receiver Power Wires - Anslutning till automatikskåpets plint 24 VAC. 9 - Receiver Plug Cover - Lock och smutskydd för anslutning när inte receivern är ansluten. Motverkar skador på utrustning, damm, fukt. 4 Receiver Components

7 TMR-1 Receiver Components 5

8 Receiver Installation För du börjar använda TMR-1 systemet, läs instruktionen och följ anvisningar: Ladda transmitter batteri i minst 8 timmar. Installera och anslut resivern anslutningshålare enligt instruktionerna. Testa installationen att en bra signal finns samt att fjärrstyrningen fungerar. För maximal prestanda på remote kontrollen och den längst räckvidden, Välj en installations plats enlig följande förskrifter: Montering på träbyggnad är att föredra samt ytor utan metal föremål. Metall byggnader samt större metal föremål ska undvikas. Receivern ska monteras så högt som möjligt från automatik skåpet. Antenn ska inte ha kontakt med ytan samt att riktas mot horizoten. Anslutningen till TMR-1 är special framtagen för detta system ez-remte samt irrtrol är inte kompatibla med denna. Receiverns monteringsfäste ska monteras max 12 cm från automatikskåpet (kabel är 20 cm), Alternativ montering kan ske utomhus reciverns anslutning plug demonteras och monteras i ett gängat ½ PVC rör. Iinomhus montering 1 Montera recivernsfäst 12 cm från automatikskåpet så högt högt som möjligt. Styrpinnen i fäste ska peka neråt. 6 Receiver Installation

9 2 Använd med följande trä skruvar (eller annan användbar utrustning), Montera fästet så högt som möjligt. 3 Receiver låsningsanordning dras upp, passa in och tryck dit recivern i fästet. Tryck ner låsanordningen i avsedd skåra. se figur 1. Varning : Anslut aldrig utrustningen till annan spänningskälla än den är tillverkad för 24 VAC. Om detta sker kan utrustningen skadas. 4 Koppla från spänningen till automatikskåpet. 5 Drag in reciverns anslutningskablar in i automatikskåpet. Figur 1 Receiver Installation 7

10 6 Leta rätt på anslutningen RJ-11 (telejack) och tryck in kontakten. Se Figur 2. Bilden visar bara som en referens. Mera information finns i automatikskåpets bruksanvisning. 7 Leta rätt på automatikskåpets 24 VAC anslutningsterminal anslut reciverns spänningskablar. Anslut en endast en kabel till varje skruv. 8 Anslut spänning till automatikskåpet. Receivern display kommer att blinka grönt. Om inte detta sker kontrollera anslutningarna, och att monterad på rätt sätt. Utomhus montering Varning: Reciverns anslutningen är bara vädertålig när den installeras i PVC rör och att anslutningen är skydda med plasthuven. Bevattna inte på anslutningen när resivern är monterad. 1 På vald installations plats, borra ett 3 4" hål genom väggen tryck ett 1 2" PVC rör genom väggen. 2 Längden på röret ska vara så långt att 2.5 cm sticker ut på varje sida av väggen. 3 På insidan, installera en vinkel 90 grader och ett 7.5 cm rör. använd rörfästen för att montera röret på vägg. Se Figur 3. 4 Demontera anslutningen från monterningsfästet. 5 Drag in kablarna från recivers anslutning, börja från den gängade 1 2" PVC lim muff, gänga in anslutningen. använd endast handkraft. 6 Installera så styrpinnen i anslutningen pekar neråt. 7 Anslut kablar som ovanstående beskrivning. 8 Receiver Installation

11 Figure 2 Figure 3 To Controller TMR-1 Receiver Installation 9

12 Remote Control Operations För bästa resultat, vänliga följ TMR-1 fjärrstyrning anvisningar Transmitter batteri måste laddas minst 8 timmar för användning. Mer information finns på sida 16. Charging the Batteries. För maximal räckvidd på signalen, håll transmittern vertikalt, i axelhöjd, peka mot recivern när du skicka kommandon. Om transmittern riktats mot horizonten eller om någon tar på antenn minskas räckvidden. Det högsta stationsnummret som väljas är 24 ( för inställt) detta är mycket enkelt att justera från 1 till 512 stationer. För att justera station nummer området, Se sida 15 Adjust Station Number Range. Enkel stations användning 1 Tryck och håll ner ON knappen tills transmittern startas. Den sista stations nummret som kördes kommer att visas i displayen. Ventil symbolen visar att det är ett stations nummer. 2 Tryck upp eller ner pil knappar för att välja ett stationsnummer. Tryck och håll ner knappen för snabb stegning. 3 Tryck på ON knappen. Receivers activity, lampan kommer att blinka rött när den mottar en giltig signal. Vald station kommer att starta, 10-minuters timer börjar räkna ner i 1 sekunder steg. Vatten droppen visar att bevattning är sker Var 15 sekund kommer displayen visa vilken station nummer som är aktivt. Stations tiden är fast inställd på 10 minuter och kan inte Justeras. 10 Remote Contr ol Operations

13 O perating Contr ols Efter att stationen är startad kommer följande funktioner att bli tillgängliga: Stopp funktion: Tryck på OFF knappen. Välja en annat stations nummer: Tryck på vänster eller höger pil knapp för att välja en annan station. Förgående station stängs ner och vald station startar. Pause Funktion: Tryck på Pause knappen. I displayen visas pause symbol och aktivt stations nummer. Var 15 sekund kommer displayen visa återstående drift tid på stationen. Tryck på pause knappen igen för att återställa pause läget, stationen gå till driftn. Om inte pause funktionen återställs inom 10 minuter så kommer programmet avbrytas: Återställa driftttiden: Tryck på ON knappen. Drifttiden på vald station återställs till 10 minuter. Denna funktionen fungera ej i ASC funktionen. Stänga av transmiffern: Tryck och håll OFF knappen tills att displayen blir tom. Transmitter kommer att stängas av automatiskt efter 30 minuters inaktivitet. Operating Contr ols 11

14 ASC Operation ASC (All Station Cycle) Gör att alla aktiva stationer kommer att startas i en automatisk program sekvens. programmet har fast drifttid på 2 minuter. När ASC Funktionen valts, och start komandot ha skickats till stations nummer 1. Station kör i två minuter och stängs av. Alla aktiva stationer som finns i transmittern kommer att köras i en sekvens. Om du önskar ändra vilka stationer som ska finnas med i transmittern. Se sida 15 Adjust Station Number Range När ASC funktionen används så är tiden fast på 2 minuter tiden kan inte justeras. 1 Tryck ner och håll kvar ON knappen tills transmittern startar. Det sista använda stations numret visas i displayen. 2 För att välja ASC funktionen, tryck på pil knapp upp ett steg förbi det högsta stations numret, eller tryck på ner pil knappen ner ett steg förbi det lägsta stations numret. Tryck och håll kvar knappen för snabb stegning av stationer. 3 Tryck på ON knappen. Station 1 kommer att starta och timer kommer att räkna ner från två minuter, i en sekunders steg. Var 15 sekund kommer displayen visa att funktionen ASC är i drift. 12 ASC Operation

15 Setup Features Kommunikations adresser Transmittern och receivern som följer med i kiten TMR-1 är förprogrammera, adresser är med tre siffor i kommunikation adresser från och behöver ingen justering för att börja använda. När TMR-1 har så lång räckvidd på transmittern, finns det risk för att någon annan receiver i signal området. Viket gör att det kan bli ihop blandning av stationer. Det är bra att skapa unika adresser till varje receiver, så kan man och sköta flera olika anläggningar från samma transmitter. control irrigation systems with a single TMR-1 handheld transmitter. Transmitter och receiver adress koder finns i transmitter och ställs in via knappsatsen. Ställ in transmittern adress lika som receivern. 1 Tryck och håll ner ON knappen tills transmittern startas. 2 Tryck på Adresss knappen för att komma till adress inställningen. Inställd transmitter adress visas i diplayen. 3 Tryck och håll ner Adress knappen tills ordet ADDRESS och tre siffror börjar blinka, släpp knappen. Display kommer automatiskt återgå till startläge efter 30 sekunder inaktivet. 4 För att justera koden, tryck på upp eller när på piltangenter. För att välja en annan kod, tryck på vänster eller höger piltangent. Detta exempel, transmitter är inställd på att adress kod Tryck på Adress knappen för att gå ur inställningsläget. Setup Featur es 13

16 Reset Receiver Addr ess Code När receiver startar upp, så kommer adress koden att bli tillgänglig och möjlig att justera under en period på 30 sekunder genom transmitterns tangent bord för att kunna göra detta måste du ha tillgång till recievern, teleplugg, anslutningplug. 1 Lås upp och tabort receiver från anslutningsplug. 2 Ta ur kabel mellan automatikskåp och anslutningsplug (telejack) 3 Tryck och håll ner ON knappen ända till transmittern startas. 4 Tryck på Adress knappen för att komma åt adress kods funktionen. Inställd adress kod visas i displayen. 5 Tryck ner och håll ner Adress knappen tills texten ADDRESS och tre siffor visas och blinkar, släpp knappen. Under denna procedur kommer samma adress kod skickas så samma adress finns i utrustningen. 6 För att justera kod, Tryck på upp eller ner på pilknappar för att byta adress kod, när p när du valt, tryck på vänster eller höger pilknapp. Adress kod är inställd på När receivern adress kod visas i displayen återmontera receivern. Activity lampan ska blinka grönt. 8 Tryck och håll ner Adress knappen. När receiverns Activity lampan blinkar rött till släpp knappen. 14 Setup Featur es

17 Viktigt: Recieverns Activity lampa kommer att blinka rött när den mottar en giltig från transmittern. 9 Anslut receiverns kabel till automatikskåp. (telejack). 10 Kör en enkel stations funktion från transmittern för att kontrollera kommunikationen och allt fungerar. Justera stationskod området. Transmittern är förinstallerad från fabrik, högsta stations numret är 24 stations numret är 24. Kan enkelt justeras från Tryck och håll ner ON knappen tills transmittern startas. 2 Tryck samtidigt på höger och vänster pil tangent håll dessa nertryckt tills Inställd stations område kommer att blinka i displayen. 3 För att justera värdet, tryck på upp eller ner på pilknappen. Tryck och håll ner knappen för snabb stegning Detta exempel visar att 36 är valt. 4 Tryck samtidigt på höger och vänster pil tangent för att gå ur justerningsläget. Setup Featur es 15

18 Transmitter Batter y Ser vice NiMH batteriet som medföljer har en kapacitet att laddas och urladdas flera hundra gånger. Transmitter batteri är test laddat på fabrik, så innan utrustning används måste batteri laddas i minst 8 timmar. Batteri laddaren som medföljer i TMR-1 kit, är en två stegs laddare. Ger batteri laddning snabbt och går till underhållsladdning när batteri är fullt. Laddare har skydd mot överladdning. Batteri symbol i displayen visar status på batteri. Symboler som visas är dessa. - Full - Half - Minimum Ladda batteri 1 Anslut batteri laddera till ett uttag 240 VAC. 2 Leta rätt på gummi locket på undersidan av transmittern. Drag bort undan locket, under locket finns laddningsuttag. Tryck in kontakten Se Figur 4. Transmittern kan vara på eller av under laddning. Om transmittern är på kommer batteri symbolen blinka. 3 När batteri är laddat, tabort laddkabeln, tryck tillbaka gummipluggen över uttaget. Laddningstid är oftas olika lång beroende på batteri status. 16 Transmitter Batter y Ser vice

19 Figur 4 ON OFF Till 240 VAC Byta batteri När batteri byte behövs, kan valfritt AA batteri laddbart NIHM eller oladdbart batteri. Viktigt : Vid användning batteri som inte är laddningsbara. får inte batteriladdar användas. Kan ge skador på utrustningen 1 Transmittern stängs av och batteri laddare bortkopplas. 2 Tabort bältes fästet om det är installerat. 3 Skruva upp skruven som håller batteriluckan. Skjut ner luckan för att tabort. 4 Var försktigt när batteri demonteras och monteras. Kontrollera polariten. Se figur 5. 5 Återmontera batteriluckan och bältes fäste. Figur 5 Lämna förbrukade batteri till miljöstation. Transmitter Batter y Ser vice 17

20 Troubleshooting Felsökning tips, symtom och lösningar som kan uppkomma under användning. Om inte problem kan lösas kontakta återförsäljare eller Toro Customer Service Normal office hours are Monday Friday, 7:30 a.m. 4:00 p.m., PST. Automatikskåpets station startar ej. Lösning Kontrollera att transmittern och receiver har samma adress kod. kontrollera att receiverns Activity lampa blinkar rött när ett kommando skickas från transmittern. Om Activity lampan blinkar grönt, så finns ingen kommunikation mellan utrustningen. Se sida Stationsnumret är höger än vad som kan väljas i transmittern. Lösning Transmitterns station nummer område kan vara för lågt inställt. Se sida 15 Räckvidden för kort. Lösning 1 av 2 Flytta mottagare lite, försök lite högr små andringar kan räka kontroller att inga större metal föremål finns i direkt närhet metal föremål lägre en receisivern är oftas inget problem, men bör unvikas. Metall föremål ovanför recesivern kan skapa problem. 18 Troubleshooting

21 Lösning 2 av 2 Flytta receivern till en bättre plats, använd en vanlig förlängningskabel för telefon och skarva strömkabeln. Flytta receivern max 76 cm från automatiken. Transmitter batteri laddas ur snabbt. Lösning 1 av 3 Skydda knappsatsen på transmittern, så inget av misstag tryck på den. Varje kommando som skickas förbrukar ström. Lösning 2 av 3 Ladda batteriet fullt. Låt den ladda i minst 8 timmar. Lösning 3 av 3 Byt ut batteri. NiMH batteri vara vara för flera hundra laddningar. Troubleshooting 19

22 Specifikations Handheld Transmitter -TX Dimension: 3" W x 1.25" D x 6" H (12" with Antenna) Spänninge: 4-6 VDC Maximal RF uteffekt: 27 dbm Batteri: Fyra, storlek AA, NiMH (inkluderat) Batteri Laddare: Input 115 VAC 60 Hz, 4 W Output 7.5 VDC, 100 ma Drift temperature: -10 C to +60 C Lagrings temperature: -30 to +65 C FCC ID#: OXP TMR-1-TX Receiver -RX Dimension: 3" W x 1.25" D x 6" H (12" with Antenna) Spänning: VAC Maximal ström: 75 ma VAC Drift temperatur: -10 C to +60 C Lagrings temperatur: -30 to +65 C MURS Kanal frekvens: MHz, MHz, MHz, MHz and MHz Kommunikationsräckvidd: 2.4 kilometer (Öppen yta, mindre räckvidd vid kupperad terräng) Kompatibla Automatikskåp: Toro TMC-212, TMC-424, och Gr eenkeeper 212 Irritrol Rain Dial Plus och MCE Kompatibla modell kan ändras utan meddelande. Kontakt din återförsäljare för mer information. TMR-1 Remote Kit Komponenter Handheld Transmitter Receiver Anslutnings Plug Antenn Batter i laddare TMR-1-TX TMR-1-RX TMR-1-CC TMR-1-ANT TMR-1-CHG 20 Specifications

23 The Toro Promise Limited Two-year Warranty The Toro Company and its affiliate, Toro Warranty Company, pursuant to an agreement between them, jointly warrants, to the owner, each new piece of equipment (featured in the current catalog at date of installation) against defects in material and workmanship for for a period described below, provided they are used for irrigation purposes under manufacturer's recommended specifications. Product failures due to acts of God (i.e., lightning, flooding, etc.) are not covered by this warranty. Neither Toro nor Toro Warranty Company is liable for failure of products not manufactured by them even though such products may be sold or used in conjunction with Toro products. During such warranty period, we will repair or replace, at our option, any part found to be defective. Your remedy is limited solely to the replacement or repair of defective parts. Return the defective part to your local Toro distributor, who may be listed in your telephone directory Yellow Pages under "Irrigation Supplies" or "Sprinkler Systems," or contact The Toro Warranty Company P.O. Box 489, Riverside, California, Phone (800) for the location of your nearest Toro distributor or outside the U.S., call (951) This warranty does not apply where equipment is used, or installation is performed in any manner contrary to Toro s specifications and instructions, nor where equipment is altered or modified. Neither Toro nor Toro Warranty Company is liable for indirect, incidental or consequential damages in connection with the use of equipment, including but not limited to: vegetation loss, the cost of substitute equipment or services required during periods of malfunction or resulting non-use, property damage or personal injury resulting from installer s actions, whether negligent or otherwise. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. All implied warranties, including those of merchantability and fitness for use, are limited to the duration of this express warranty. Some states do not allow limitations of how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state. The TMR-1 is covered by this warranty for a period of two years from the date of installation. Important Operating Information This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user s authority to operate the equipment. This product also complies with FCC Part 95 of the FCC rules and regulations. RF Operational Characteristics Your TMR-1 remote contains a transmitter and a receiver. When operating, they received and transmit radio frequency (RF) energy. They operate in the frequency range of MHz, with an rf output power level of 0.5 watts. TMR-1 Warranty/FCC Information 21

24 Electromagnetic Exposure and Operational Precautions The TMR-1-TX handheld transmitter will transmit when the user presses certain button sequences on the front keypad. Use only the supplied and/or replacement antenna. Unauthorized antennas, accessories, or modifications to the unit may damage the unit, void the warranty, and/or violate FCC rules. Do not hold the antenna when operating the remote control. Holding the antenna adversely effects the range of the unit. Hold the hand-held remote control upright, elevated to shoulder height or higher and antenna at least 12 inches away from the body when pressing buttons and operating the unit. The Federal Communications Commission (FCC), with its action in ET Docket 93-62, has adopted a safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC-certified equipment. This product meets the uncontrolled environmental limits as stated in OET-65C (01-01) when operated in accordance with the operation guidelines described in this manual. Proper operation of this radio device according to the instructions in this publication will result in user exposure substantially below the FCC recommended limits. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference. However, there is no guarantee that interference will not occur. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one of the following measures: Re-orient or relocate the receiving antenna. Increase separation between the equipment and receiver. Connect the equipment to a different circuit than than the receiver s. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician. WARNING: Do not operate your hand-held remote control where posted instruction notify you to turn off two-way radios. Such locations are construction sites with blasting taking place, hospitals, and aircraft. The Advanced Medical Technology Association recommends a separation of 6 be maintained between hand-held wireless devices and a pacemaker. Do not operate near blasting caps or potentially explosive atmospheres. These devices are not categorized as Intrinsically Safe and are not suitable for use inside refineries, chemical plants, grain elevators or any area requiring intrinsically safe products. Caution: Do not use a hand-held remote control that has a damaged antenna. All batteries contain chemicals that may cause damage or bodily injury. Always exercise caution when handling charged batteries. Do not plug the charger into any voltage higher than 120 VAC. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries such as alkaline batteries. Do not operate the charger if it has been dropped or damaged. Do not use any other charger with this product. The TMR-CHG is the only approved charger for use with this product. The receiver is powered by the controller s 24 VAC (nominal) transformer source. Never connect the receiver power wires to any power source higher than 24 VAC The Toro Company Form Number Irrigation Division Rev. A

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmerings

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I K

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide SD8161 Speed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 1080P HD 18x Zoom

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 TILLÄMPNING 4 MASKINVARUINSTALLATION 5 ROUTERKONFIGURATION 6 WPS 11 CE/FCC 12

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

STEP-HEAR Basenhet SH-200

STEP-HEAR Basenhet SH-200 STEP-HEAR Basenhet SH-200 Handledning S vensk NAVIGATION OCH INFORMATIONSSYSTEM För synskadade och blinda 1 Innehåll Innehåll 2 INTRODUKTION 3 BESKRIVNING 4 BESKRIVNING 5 INSTALLATION 6 Använda Basenheten

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Guide för icube II. Trådlös programmering

Guide för icube II. Trådlös programmering Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide...3 Indikationslampor...4 Översikt...5 Installering...6 Anslut icube II till din datorn...7 Batteristatus...8 Drifttid...8 Använd

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi. Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.com IMPORTANT VIKTIGA ISTRUKTIONER INSTRUCTIONS SPARAS SAVE THESE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/ 7500/7600 SNABBGUIDE Läs denna Snabbguide innan du startar din P-touch. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns på den cd-skiva som medföljer PT-7500/7600. Förvara denna

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

StyleView Primary Drawer

StyleView Primary Drawer User Guide StyleView Primary Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer