MÖJLIGHETERNA(S) VILHELMINA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖJLIGHETERNA(S) VILHELMINA"

Transkript

1 MÖJLIGHETERNA(S) Kommunalpolitiskt handlingsprogram Vi vill jobba för ett bättre Vilhelmina! Näringsliv och tillväxt Vård och omsorg Barn och ungdomar Utbildning Miljö och hälsa Kommunal service Kultur och fritidsliv RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA DEN 14:E SEPTEMBER

2 Vi arbetar aktivt för ett förbättrat företagsklimat! I Möjligheterna(s) Vilhelmina vill vi: Stötta återöppning av Stekenjokkgruvan med hänsynstagande till miljö och befintliga näringar i området. Vi vänder trenden! 100 fler Vilhelminabor 2022 Fortsatt utredning för utveckling av en ny landningsbana i Vilhelmina för att stärka hela regionens attraktionskraft både turistiskt och affärsmässigt Aktivt arbete för förbättrat företagsklimat Utveckla flygcharterturismen Alla ska med politiker, företagare, kommunanställda, kommuninnevånare, fritidshusägare, utflyttade vi vänder trenden avflyttning mot inflyttning och vi är etthundra fler Vilhelminabor 2022! Aktivt arbeta för upprustning av Inlandsbanan som komplement till Stambanan Ta vara på och utveckla effekterna av det goda mathantverket i kommunen Vi stöttar återöppning av Stekenjokkgruvan! Vi vill ta vara på och utveckla effekterna av det goda mathantverket i kommunen! Fortsatt mottagande av asylsökande och flyktingar

3 Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla Utökade resurser till demensvård och anhörigstöd! Fortsatt och utvecklat samarbete med landstinget för bättre service till de som behöver vård och omsorg - i hela kommunen Alternativboende för äldre - behovsanpassad äldreomsorg med trygghet och omsorg i fokus med bl. a ytterligare utvecklad hemtjänst för de som trots funktionsnedsättningar och sjukdom ändå vill bo hemma. Maten ska ges ännu större uppmärksamhet, smaklig och näringsriktig, gärna ekologisk och närodlad. MÖJLIGHETERNA(S)

4 Barnen är vår framtid Säkerställa barnomsorg när den behövs! Bättre utemiljö vid förskolor och skolor! Utemiljön vid förskolor och skolor ska ses över och nödvändiga upprustningar/moderniseringar ska genomföras. Behåll befintliga byaskolor! Skolorna i Dikanäs, Saxnäs, Malgovik, Latikberg och Nästansjö ska behållas så länge det är pedagogiskt försvarbart Säkerställa barnomsorg när den behövs. Se över och rusta upp utemiljön vid förskolor och skolor. Satsa på hem för vård och boende i egen regi på hemmaplan för barn och ungdomar. Tryggare skolmiljö! Arbete för att motverka mobbing i skolan ska stärkas för att skapa en trygg skolmiljö för eleverna både i och utanför skolan Aktivt arbete mot rasism! Vi arbetar aktivt mot rasism och främlingsfientlighet!

5 Vi satsar på utbildning Godkända betyg till alla! Vi vill arbeta för att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg! Utökat samarbete skola och näringsliv! Vi vill utöka samarbetet mellan skola och näringsliv. Entreprenörsprogram ska startas under mandatperioden Stöd till den som behöver! Vi vill ge stöd till elever med särskilda behov! Anpassning av gymnasieutbildningen för att möta lokala och framtida behov Fortsatt attraktivt boende för gymnasieeleverna Kommunal läxhjälp till de elever som behöver det Samordning mellan skola och förskola ska prövas där så bedöms möjligt Alternativa former för barnomsorg, ex kooperativ utan vinstsyfte, ska stödjas Elever och föräldrar ska engageras i skolans utvecklingsarbete. Samarbetet mellan skola och sociala ska vara en självklarhet för att kunna ge eleven det stöd som behövs Arbete för att motverka mobbing i skolan ska stärkas för att skapa en trygg skolmiljö för eleverna både i och utanför skolan Maten i skolan ska ges ännu större uppmärksamhet, smaklig och näringsriktig, gärna ekologisk och närodlad Aktivt arbeta och agera mot rasism och främlingsfientlighet VISSTE DU ATT... Gymnasiekvalitetspriset som Svenskt Näringsliv delar ut varje år gick till El- och energiprogrammet vid Malgomajskolan i Vilhelmina MÖJLIGHETERNA(S)

6 Miljö och hälsa Miljö och landskapsbilden ska vårdas - i hela kommunen Fritidsgården ska vara navet i arbetet mot droger bland barn och ungdomar Fortsatt korta handläggningstider för byggnadslov och andra tillstånd Flera strandnära områden för fritidsbebyggelse Samarbetet med grannkommunerna ska öka för bättre service och lägre kostnader Premiera upphandling av närodlat och ekologiska, kravmärkta produkter Skapa välkomnande miljöer vid infarterna till Vilhelmina tätort och vid andra offentliga platser, t.ex. vid järnvägs- och busstationerna Kommunal Service Verka för väl fungerande mobiltäckning i hela kommunen Förbättrad sophantering med rättvisa taxor Bredband till alla byar Påbörja satsningen på upprustning av vägar, gator och vatten och avlopp i Vilhelmina tätort Vägbelysning ska finnas i byar där det bor människor året runt Kommunens hemsida ska vara kommuninnevånarnas liksom besökarnas bästa informationskälla och den ska också vara översatt till engelska och tyska Färdigställande av Strandleden Fortsatt stöd till underhåll och utveckling av skoterledssystemet i kommunen Nytt torg Satsa på att marknadsföra Vilhelmina

7 Kultur och fritidsliv Utveckling av hembygdsmuseet Vi vill utveckla hembygdsmuseet till ett nav i kulturmiljön kring Kyrkstaden och Kyrkberget Belysning till konstgräsplan Vi vill satsa på belysning för att möjliggöra fotbollsturneringar och träningsläger Upprustning av lekparker Fortsatt stöd till Folkets Hus Vi vill fortsätta att stödja Vilhelmina Folkets Hus som kommunens gemensamma samlingspunkt Satsning på föreningslivet Vi vill fortsätta att satsa på föreningslivet med bland annat hyresfria lokaler Utveckla samarbetet med samerna och deras näringar Genomgripande upprustning och utveckling av Kyrkstan inför 100-årsminnet av kyrkstadsbranden 1921 Fortsatt stöd till kulturlivets aktörer med verksamhet för alla åldrar och som del i kommunens tillväxtarbete Fortsatt vård och satsning på kommunens fritids- och idrottsanläggningar Vi vill utveckla dansverksamheten till ett nav i inlandet för dansintresserade ungdomar Utveckla nybyggarveckan i anslutning till hembygdsdagarna Återkommande ungdomskonvent lyssna och agera! Vi stöttar en utveckling av Fatmomakke kyrkplats, Ricklundgården och Norgefarargården Politik och förvaltning - Kommunala arbetsplatser Vi vill ta ansvar för en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling i kommunen som inte vältrar över kostnader på kommande generationer. Rätt till heltid och möjlighet till deltid Ökad förståelse för politiskt arbete och ökad samsyn och samverkan mellan de politiska partierna i kommunfullmäktige Aktivt arbete för utvecklat medarbetarskap MÖJLIGHETERNA(S)

8 MÖJLIGHETERNA(S) VAL TILL KOMMUNFULLMÄTIGE Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1. K G ABRAMSSON, 66 år, Vilhelmina 2. ANNIKA WIBRELL, 50 år, Vilhelmina 3. ÅKE NILSSON, 56 år, Vilhelmina 4. LILLEMOR JONSSON, 48 år, Järvsjöby 5. MIKAEL DANIELSSON, 54 år, Saxnäs 6. VIVEKA ABRAMSSON, 61 år, Vilhelmina 7. MIKAEL ÖSTERBERG, 49 år, Vilhelmina 8. INGELA GUSTAVSSON, 37, Vilhelmina 9. ULF HANSSON, 56 år, Vilhelmina 10. GUNILLA PRÅNG, 52 år, Dikanäs 11. PER VEDBRING, 42 år, Latikberg 12. AGNETA LINDSTRÖM BERG, 67 år, Forsnäs 13. BENGT-IVAN LIDQVIST, 54 år, Storberget 14. EWA HED, 66 år, Klimpfjäll 15. MAGNUS JOHANSSON, 45 år, Saxnäs 16. SUZANNE SELLIN, 60 år, Vilhelmina 17. MIKAEL DANIELSSON, 48 år, Vilhelmina 18. INGA JONSSON, 64 år, Malgovik 19. HANS ERIKSSON, 50 år, Solliden 20. ANN KRISTIN NORMAN, 64 år, Vilhelmina 21. RUSLAN SHELDOVITSIN, 24 år, Vilhelmina 22. EVA NORMAN, 31 år, Vilhelmina 23. LARS-GUSTAV ERIKSSON, 67 år, Järvsjöby 24. TARJA ELIASSON, 51 år, Vilhelmina 25. TONY MANNELQVIST, 58 år, Vilhelmina 26. SUSANNE ANDERSSON, 68 år, Vilhelmina 27. JAN GRANSTRÖM, 68 år, Viktorp 28. KRISTINA NORMAN, 54 år, Vilhelmina 29. AHMED ABDALLA, 50 år, Öv. Lövliden 30. ANNICA HED, 31 år, Saxnäs 31. JOAKIM SANDQVIST, 42 år, Fianberg 32. WILLY NILSSON, 76 år, Strömnäs 33. JAN HAMMARSTEN, 67 år, Marsliden 34. RUNAR FJÄLLSTRÖM, 69 år, V.Stornäs 35. TORGNY STRÖMQVIST, 70 år, Aronsjö WEBB: E-POST: TELEFON: BLOGG: vilhelminasossarna.bloggo.nu

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer