PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götaland Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec

2 Innehåll Länsarbetsnämndens prognos Bakgrund med definitioner 4 Sammanfattning 5 Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättningsutveckling Jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen 8 Tillverkningsindustrin 8 Byggverksamheten 10 Handel, kommunikation och besöksnäringen 11 Finansiell verksamhet och företagstjänster. 15 Kultur och media 19 Offentliga tjänster 21 Vård och omsorg 22 Utbildning 26 Utbudet av arbetskraft 28 Arbetslösa och i program 31 Regional utveckling 32 Yrkesbarometer 35 ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND har utarbetats av Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län. Underlaget kommer från länets arbetsförmedlingar och deras företagskontakter, arbetsmarknadsstatistik från SCB och Västra Götalandsregionen. För telefonnummer och adressuppgifter, var god se sista sidan Författare: Bertil Lidfeldt, Christer Martinsson, Per-Erik Eriksson och Anna Andersson Foto: Angélique Rooth och Christer Falk Layout: Christer Falk Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Dnr /

3 Bakgrund med definitioner Prognosintervjuerna gjordes under hösten I urvalet finns 2745 av länets arbetsgivare. Undersökningen genomfördes vid personliga besök eller via enkäter där arbetsgivaren tillfrågades om förändring av rekryteringsbehoven, framtida investeringar och orderingång besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 81,5 procent. Svarsfrekvensen för näringslivet uppgick till 80,4 procent, i offentliga sektorn var svarsfrekvensen 88,4 procent. Program med aktivitetsstöd: Start av näringsverksamhet Arbetspraktik Prova-på-plats Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgarantin för ungdomar Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Fördjupad kartläggning och vägledning Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Lärlingsplatser Arbete med stöd Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Lönebidrag Offentligt skyddat arbete, OSA Särskilt anställningsstöd Plusjobb Arbete utan stöd Deltidsarbetslösa Timanställda Sökande med tillfälligt arbete Ombytessökande Fått arbete innebär att man ändrat status till någon av följande: Avaktualliserad Fått tillsvidareanställning Fått tidsbegränsad anställning Fått fortsatt anställning hos samma arbetsgivare Fått anställning hos Samhall Fortfarande inskriven men övergått till följande kategori: Deltidsarbetslösa Timanställda Tillfälligt arbete Ombytessökande Ombytessökande Samhall Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Lönebidrag Offentligt skyddat arbete, OSA Särskilt anställningsstöd Kommunförbundsområden i Västra Götalands län Göteborgsregionen Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, samt Kungsbacka i Hallands län. Sjuhärad Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Skaraborg Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro. Tidaholm, Töreboda och Vara. Fyrbodal Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Strömstad Sotenäs Göteborg Tanum Lysekil Munkedal Orust Dals-Ed Färgelanda Uddevalla Lilla Stenungsund Edet Tjörn Öckerö Kungälv Bengtsfors Mellerud Vänersborg Trollhättan Ale Åmål Göteborg Lerum Partille Bollebygd Härryda Mölndal Grästorp Alingsås Vårgårda Mark Vara Essunga Borås Fyrbodal Lidköping Herrljunga Svenljunga Skaraborg Götene Skara Falköping Ulricehamn Tranemo Töreboda Mariestad Skövde Tidaholm Gullspång Tibro Hjo Sjuhärad SVENSKA GRAFIKBYRÅN Karlsborg Aktuella arbetsmarknadspolitiska program hittar du på 4

4 Antalet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd beräknade som kvartalsgenomsnitt Sammanfattning HÖSTPROGNOSEN 2007 Efterfrågan på arbetskraft har varit hög sedan våren Antalet nyanmälda lediga platser har under 2007 ökat med 32 procent jämfört med föregående år. Länsarbetsnämnden prognostiserar en fortsatt god arbetsmarknad även om ökningstakten av antalet lediga platser kommer att avta. Antalet varsel har minskat kraftigt och ligger på den lägsta nivån sedan år Varselvolymen år 2008 bedöms ligga på en låg nivå. Antalet arbetssökande som får arbete har ökat påtagligt. Det finns ett rekryteringsbehov inom i princip alla yrken. Under år 2008 bedöms antalet sysselsatta i länet komma att öka med personer. Samtidigt ökar arbetskraften med personer, vilket medför att arbetslösheten bedöms minska med personer. Arbetslösheten bedöms kvartal 3 år 2008 uppgå till personer eller 2,4 procent av befolkningen (3,1 procent av arbetskraften) Motsvarande tal för kvartal är 3,5 procent av arbetskraften eller 2,7 procent av befolkningen vilket motsvarar personer. Antalet personer i program med aktivitetsstöd kommer att öka med ca 1500 personer, bland annat genom införandet av jobbgarantin för ungdomar. Antalet bristyrken har ökat och kan främst inom hantverksyrkena bli flaskhalsar för produktionen. Inom dessa yrkesgrupper finns också en fortsatt arbetskraftsefterfrågan från Norge. Resurserna för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning motsvarar inte arbetsmarknadens behov. Befolkningsökningen är stor, främst i Göteborgsregionen. Detta tillsammans med en ökande inpendling främst från norra Halland gör att arbetsmarknadsregionen blir större, vilket är positivt för tillgången på kvalificerad arbetskraft. Att länet i ett nationellt perspektiv har en ung befolkning syns i att antalet 20- åringar fortfarande är fler än antalet 65-åringar. Var fjärde arbetslös har en högskoleutbildning, i Göteborgsregionen var tredje. Svårast att hitta ett arbete har fortfarande personer med låg utbildning samt de med utomeuropeisk bakgrund. Prognos Arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa Period Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa Förändring Förändring Förändring jämförelse jämförelse jämföresle ett år tillbaka ett år tillbaka ett år tillbaka 2007 kvartal kvartal Fakta om tabellen Arbetskraftens förändring definieras som förändring av arbetslösa ur AMV s register plus förändring av sysselsatta baserad på arbetsförmedlingens intervjuundersökning och annan sysselsättningsstatistik. Länsarbetsnämden gör en egen bedömning av sysselsättningens förändring ett år framåt med intervjuresultatet och annan sysselsättningsstatistik som grund. 5

5 Antalet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd beräknade som kvartalsgenomsnitt Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Period Arbetslösa Program Personer i arbete med aktivitetsstöd med stöd Antal Antal Antal 2005 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Prognos 2007 kv kv kv kv kv Nyanmälda platser i Västra Götalands län ackumulerade värden Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Varsel i Västra Götalands län ackumulerade värden Jan Febr Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6

6 Sammanfattning sysselsättningstrend Jord, skogsbruk och fiskenäringen Tillverkningsindustrin inkl verkstadsindustrin Byggverksamhet Handel Hotell och restaurang Transport Uppdragsverksamhet Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Offentlig tjänster Förvärvsarbetande 16 + med bostad i regionen (nattbefolkningen enligt RAMS, SCB) i Västra Götaland, samt egna beräkningar. Prognos förändring Bransch enligt SNI-indelning antal förvärvsarb Prognos förändring i procent Prognos antal förvärvsarb Jord, skog och fiske 0 0,0% Tillverkning inkl. verkstad 200 0,1% Byggverksamhet ,1% Handel ,5% Hotell- och restaurangverksamhet 0 0,0% Transport 300 0,7% Uppdragsverksamhet ,2% Offentlig förvaltning 800 2,3% Utbildning 0 0,0% Vård 500 0,4% Personliga tjänster ,7% Totalt ,2%

7 JORD-, SKOGSBRUK och FISKENÄRING Sysselsättningsutveckling Tendenser t o m 2008 Oförändrat Ökad lönsamhet och försiktig rekrytering Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft Endast säsongsmässiga brister Lönsamheten för jordbruksföretagen har ökat och detta avspeglas i investeringar både i maskiner och i byggnader. Sysselsättningen bibehålles på samma nivå som tidigare, då rationaliseringar och produktionsökningar balanserar varandra. Även inom skogsbruket har lönsamheten varit stigande. Utöver sågade produkter har efterfrågan på massa och råvaror till pelletsuppvärmning varit hög. Priset på produktiv skogsmark har under en lång tid stigit. Sysselsättningen är kvar på tidigare nivå och några generella rekryterings- svårigheter finns inte. Lokalt kan efterfrågan på specialarbetskraft uppstå, liksom vissa säsongsmässiga brister. Yrkesfisket är hårt styrt av regleringar av fiskekvoter. Sysselsättningen kan TILLVERKNINGSINDUSTRIN FAKTA Jord-, skogsbruk och fiskenäring Andel förvärvsarbetande Riket 1,9% Länet 1,5% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Grästorp 8,1% Färgelanda 7,0% därför bli ojämn. Antalet heltidssysselsatta yrkesfiskare minskar. Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Oförändrat Bristyrken Svetsare NC/CNC operatörer Maskinreparatörer Tendenser Fortsatt god orderingång. Kraven på utbildning och erfarenhet ökar. Nära samverkan med bemanningsföretag Yrken med god tillgång på arbetskraft Plast- och pappersindustrin Generellt för länets tillverkningsindustri gäller att både orderingång och produktionsnivå är hög. En stor majoritet av de intervjuade företagen bedömer att de under 2008 ligger kvar på nuvarande höga efterfrågenivå eller till och med fortsätter att öka. Producerande företag har stora behov av att anställa tekniker och produktionsledare. Främst anställs personer med utbildning som maskin- eller elektronikingenjörer. Rationaliseringar har tidigare gjort att antalet anställda inte ökat. Andel förvärvsarbetande FAKTA Industrisektorn Riket 17,5% Som tidigare täcker Länet 20,4% Exempel på kommuner i länet med stor bemanningsföretagen ofta industrins andel arbetande inom sektorn Tranemo 52,8% Götene 49,3% arbetskraftsbehov vid Herrljunga 40.0% produktions- och sä- 8

8 songstoppar. Dessa anställer till viss del sina medarbetare genom Arbetsförmedlingen. En tydlig trend är att vägen till industrianställning går via ett bemanningsföretag. Många större företag inom verkstadsindustrin ser en fortsatt markant ökning av orderingången. Exempelvis ökar företag som arbetar med reparation, underhåll och tillverkning av fartygsdetaljer sina marknadsandelar. Behovet av personal med kunskap och erfarenhet inom svets, plåt och CNC fortsätter att vara högt. Den för länet viktiga fordonsindustrin har totalt sett god efterfrågan på sina produkter. Tillverkare av främst lastbilar, men även andra tunga fordon, har mycket god orderingång och leveranstiderna kan i vissa fall vara långa. Även underleverantörerna ligger på fullt kapacitetsutnyttjande och detta kan i några fall ge leveransstörningar. Ersättningsrekryteringen av montörer är omfattande. För tillverkare av personbilar är bilden mer osäker. Produktionen är hög och förväntas vara kvar på en hög nivå. Osäkerhet finns alltid om vad för typ av bilar konsumenten vill ha. Efterfrågan på miljöbilar ökar. Osäkert om denna ökning påverkar sysselsättningen. Den internationella efterfrågan styr starkt bilproducenterna i länet. På samma sätt påverkas underleverantörerna. Önskan att underleverantörerna skall finnas geografiskt nära 9 slutproducenterna kvarstår och har resulterat i ytterligare några företagsflyttningar. Rekryteringen av fordonsmontörer har under lång tid varit hög och detta har nu resulterat i att tillgången på arbetssökande med bakgrund inom yrket minskat. Tillverkningen av fritidsbåtar utvecklas positivt. Satsningen på högkvalitativa båtar har slagit väl ut och orderböckerna är fyllda under flera år framåt. Exporten till den tyska marknaden är stor. Merparten av tillverkningen sker hantverksmässigt och efterfrågan på inredningssnickare, elektriker och båtbyggare med erfarenhet av plast är stor. Kvalitetskraven på produkterna är höga och ett av rekryteringskraven är att kunna arbeta med stor noggrannhet. Läkemedelsindustrin fortsätter sin specialisering och satsar på färre forskningsområden. Även geografiskt sker en koncentration. Balans råder inom rekryteringsområdet. Det finns några världsledande medicintekniska företag i länet. Dessa företag har rekryteringsbehov framför allt av högskoleutbildade tekniker. Den petrokemiska industrin, som är koncentrerad till Stenungsund, har haft en stabil efterfrågan och räknar med en efterfrågeökning på några års sikt. Stora investeringsprogram i syfte att effektivisera produktionen och förädlingsprocessen av råvarorna fortsätter. Dessa investeringar kommer att på sikt resultera i minskat rekryteringsbehov av driftspersonal till processindustrin. Textilindustrin minskar återigen antalet anställda. Flera varsel har skett under senaste året. Samtidigt pågår ett intensivt produktutvecklingsarbete inom området teknisk textil. Träindustrin går bra men ser inga stora ökningar. Fortfarande råder brist på utbildade maskinsnickare.

9 Bristen på sökande med el- telekompetens gör att elektronikindustrin har svårighet att hitta kompetent personal. Inom livsmedelsbranschen har ägarbyten och sammanslagningar varit vanliga. Producenterna planerar för produktionsökningar, men är medvetna om att priskonkurrensen är stor. Företag som arbetar med fiskberedning uppger att det periodvis är råvarubrist. Högsäsong är kring midsommar, jul och påsk då extrapersonal måste anställas. Grafiska industrin, tryckeribranschen tror på en fortsatt hög efterfrågan det närmsta halvåret. Branschen har inte någon ledig kapacitet, i form av lokaler-maskiner-utrustning eller med personal. Något undantag finns bland de mindre tryckerierna, som har visst lokal- och maskinutrymme. Branschen har litet eller inget rekryteringsbehov, de rekryteringar som gjorts har skett via egna kontaktnät. Kompetenskraven är höga, framförallt gällande erfarenhet inom yrket. Att företagen inte har något större rekryteringsbehov kan delvis förklaras av att fyrtiotalisternas uttåg från arbetsmarknaden kompenseras av att investeringar i ny teknik kräver färre anställda. Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Svag öknng BYGGVERKSAMHET BYGGVERKSAMHET Tendenser Fortsatt hög efterfrågan Bristyrken Betongarbetare, armerare, byggnadsträarbetare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, VVS-montörer, installationselektriker och målare Yrken med god tillgång på arbetskraft Byggarbetsmarknaden är fortsatt stark. Variationer finns inom länet men samtliga orter har ett stabilt eller ökat behov av byggtjänster. De större byggföretagen tror på fortsatt uppgång eller oförändrad hög nivå. Mindre företag är mer osäkra på utvecklingen. Enkätsvaren visar att femtiofyra procent tror på oförändrad marknadsutveckling och fyrtio procent på en ökning inom det närmsta halvåret. På ett års sikt är bedömningen något mer försiktig. Kapacitetsutnyttjandet inom företagen är mycket högt och någon ökning kan knappast ske utan investeringar i personal och utrustning. Bostadsbyggandet har kommit igång på många orter i länet samtidigt som underhåll och ombyggnad av lägenheter ökar. Ombyggnad/renoveringar 10 av skolor och förskolor förväntas också öka. Infrastruktursatsningen bana väg i väst mellan Göteborg och Trollhättan har kommit igång och planeras vara klar Detta ger sysselsättning för anläggningsarbetare under denna period. FAKTA Byggsektorn Andel förvärvsarbetande Riket 6,0% Länet 5,8% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Lilla Edet 10,8% Orust 10,5% Den höga sysselsättningen inom byggsektorn gör att planeringsverksamheten också går på högvarv. Bygg- och civilingenjörer med projekteringsvana och erfarenhet saknas i hög grad. Efterfrågan på arkitekter har ökat och till viss del även markprojektörer och landskapsarkitekter. Inom den kommu-

10 nala sektorn efterfrågas planarkitekter och bygglovshandläggare. Kunniga byggnadskalkylatorer har en god arbetsmarknad. Bristen på byggnadshantverkare varierar något beroende på var inom länet man har sin verksamhet. De största bristerna har identifierats inom yrkena betongarbetare, armerare, byggnadsplåtslagare och VVS-montörer. Efterfrågan är också stor på byggnadsträarbetare, målare, kranförare liksom på byggarbetsledare och ingenjörer med VVS- eller elutbildning. Arbetskraftsbristen leder till löneökningar, vilket pressar upp byggkostnaderna och dämpar konjunkturen. I några fall har företagen anlitat arbetskraft från Polen, men de har inte sänkt kraven på yrkeskunnighet. Polackerna har huvudsakligen säsongsarbete april-oktober. Tidigare underlåtenhet att rekrytera lärlingar eller nyutbildade till hantverksyrken och ingenjörsjobb medför nu brist på tillgänglig kompetens. HANDEL, KOMMUNIKATION och BESÖKSNÄRING Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Svag ökning Bristyrken Buss- och lastbilsförare Företagssäljare Maskinbefäl, fartyg Tendenser Fortsatt utbyggnad av affärscentra för detaljhandeln Volymökning för alla typer av transporter Yrken med god tillgång på arbetskraft Trenden inom handeln med en ökande omsättning fortsätter. Nära sextio procent av branschens företag tror på ökad marknad både på sex och tolv månaders sikt. Sällanköpshandeln har ökat något mer än dagligvaruhandeln. Handeln koncentreras mer och mer till köpcentrum. Dessa centra har blivit framgångsrika och på flera ställen i länet 11 planeras nya eller ombyggda köpcenter. Ett antal etablerade handelskedjor har parallellt med butiksförsäljning även startat e-handel. Förväntningar finns på att handeln över Internet ökar och blir ett viktigt framtida konkurrensmedel. Postorderföretagen har en positiv marknadsutveckling.

11 Trots volymuppgången och utvecklingen mot allt generösare öppettider är behovet av ytterligare anställningar endast marginellt. En viss rörlighet finns alltid och ersättningsrekrytering pågår ständigt. Prognosföretagen har inte upplevt några rekryteringssvårigheter. Kraven på butiksanställda har förändrats från att ha varit kassabiträde och varuupplockare till att bli mer kundfokuserad och säljinriktad. Hårt nischade butiker inom till exempel designade smycken eller delikatesser har ökat och denna tendens ser ut att fortsätta. Den för Norra Bohuslän viktiga gränshandeln mot Norge har fortsatt hög omsättning. Ikea:s planerade etablering i Uddevalla bedöms skapa ytterligare ett stort antal arbetstillfällen inom handeln. Parti och agenturhandeln förmedlar varor till industrier och detaljister. Deras marknadsutveckling har varit stark under senaste halvåret. Flertalet av företagen tror på fortsatt ökning alternativt att efterfrågan stannar kvar på en hög nivå under Företag som säljer maskiner och andra tekniska produkter har stort behov av att anställa tekniska säljare. Kravet för dessa säljare är oftast ingenjörsexamen och några års erfarenhet. Inom partihandel med elartiklar råder stor brist på erfarna elektriker. Bilhandel har gått bra och försäljningen av både personbilar och transportfordon har varit hög. Bilmarknaden är konjunkturberoende och branschen anar en framtida avmattning av den nu goda nybilsförsäljningen. Personalbehov finns främst för underhåll av fordon. Personbilsmekaniker, bilplåtslagare och billackerare är yrkesgrupper som är efterfrågade. Bristen på reparatörer för lastbilar är besvärande. Hotell- och restaurangbranschen är beroende av turistindustrin. Branschen är mycket 12 Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 konjunkturkänslig. Många av företagen satsar på konferens och SPA-kunder. Göteborgshotellen har en hög beläggning, mycket på grund av att Göteborgs stad satsar på att få internationella evenemang och kongresser till staden. Mellan januari augusti år 2007 FAKTA Handel, kommunikation och besöksnäringen Andel förvärvsarbetande Riket 21,2% Länet 21,8% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Härryda 40,2% Strömstad 37,5% Borås 26,1% hade hotellen en beläggning på 66 procent. Beläggningen är som högst mellan måndag torsdag, 74 procent och lägre under helgen fredag söndag, 56 procent. Hotellen märker av den rådande högkonjunkturen och har haft en ökad efterfrågan på sina hotellrum de senaste 6 månaderna. De bedömer att efterfrågan kommer att fortsätta öka de närmaste 6-12 månaderna. Fram till åren kommer flera ombyggda och nya hotell vara färdigbyggda. Det blir ett tillskott på cirka rum i Göteborg. Tillskotten på rum behövs för att Göteborg ska kunna ta emot fler stora kongresser och mässor. Trots att hotellbranschen är personalintensiv kommer de inte att nyanställa speciellt mycket folk. De ersättningsrekryteringar som görs sker främst internt och de timanställda erbjuds i första hand arbete. Hotellen har överlag inte någon arbetskraftsbrist. De flesta företagen inom restaurangbranschen tror på en ökad försäljning. Intresset för internationell mat ökar. Även intresset för kaffe har ökat, vilket resulterat i att många kaféer idag erbjuder kaffetyper och sorter som bara för något år sedan var ovanliga. Personalomsättningen inom branschen är hög och har så varit under lång tid. Förklaringar till detta är ägarbyten, tillfälliga anställning-

12 ar, arbetstagare som vill göra annat som till exempel börja studera eller åka utomlands. Fortfarande är det brist på kockar och kallskänkor med lång yrkeserfarenhet samt även vissa specialkockar. Inom servis råder balans men ett visst överskott bland restaurangbiträden. Transport- och kommunikation Efterfrågan på transportsektorns tjänster är fortfarande mycket hög. Åkeribranschen har full sysselsättning. Svenska åkerier har tagit tillbaka marknadsandelar från utländska åkerier som utfört transporter i Sverige. Kapaciteten utnyttjas fullt ut. Alla bilar rulllar och leveranstiden på nya lastbilar är för närvarande lång. Sedan tidigare råder brist på lastbilschaufförer. Kraven på chaufförer, utöver att köra lastbilen, är känsla för kundens behov och kännedom om transportekonomi. Marknadsutvecklingen inom kollektivtrafiken blir oförändrad eller svagt stigande under Behovet av spårvagnsförare har ökat något och bristen på lokförare består. Inom kollektivtrafiken finns ett ständigt behov av bussförare. Turist- och beställningstrafik har en oförändrad efterfrågan om man bortser från att sommaren alltid medför arbetstoppar. Några svårigheter att rekrytera chaufförer till denna verksamhet finns inte. Taxiverksamheten ökar i Göteborg. Fler efterfrågar taxitjänster och detta har lett till brist på chaufförer. Arbetsgivarna försöker nu rekrytera från andra serviceyrken. I övriga länet finns ingen ökad efterfrågan eller brist på personal. 13 Landvetter flygplats är en stor arbetsgivare och sysselsätter runt tretusen personer. Godstransporterna har legat stabilt en tid och bedömningen är att det gör så även närmsta året. Persontransporterna är känsliga och kan ändras snabbt. En svag uppgång av resandet förväntas. Göteborgs Hamn räknar med ökade godsvolymer. Stora investeringar har gjorts som resulterar i effektivare godshantering. Investeringar i infrastrukturen för godstransporter landvägen till och från hamnen planeras. Lediga tjänster som hamnarbetare får alltid många sökande. Personbilsimporten/exporten från Wallhamn har ökat kraftigt och en viss efterfrågan på personal finns där. Lager och godsterminaler slås ihop och bildar större enheter. Dessa enheter placeras vid strategiska knutpunkter till exempel i närheten av hamnen i Göteborg. Godsvolymerna ökar och genomströmningshastigheten ökar. Kompetenskraven för att få anställning inom näringen är höga. Förutom rätt inställning till jobbet krävs IT-kunskap, körkort och truckbehörighet samt språkkunskaper. Akuta personalbehov löses med hjälp av bemanningsföretag. Speditörer, säljare och transportplanerare har god arbetsmarknad. Med ökande godsmängder har också logistikföretagen ökat sin verksamhet. Sjöfart Sveriges ekonomi är starkt beroende av hamnar och sjöfart. Sjöfarten genererar ett bidrag till handelsbalansen i storleksordningen 19 miljarder kronor per år.

13 Svensk rederinäring är väletablerad på den internationella transportmarknaden. Svenska redare har idag beställningar på fartyg till ett värde av cirka 30 miljarder kronor, vilket gör branschen till en av Sveriges mest investeringstunga. Tillväxten är mycket snabb och det har aldrig omsatts så mycket gods i våra hamnar som nu, 18 ton per invånare och år. Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 En del svenska sjömän har börjat söka sig till bland annat Norge där löneläget beräknas vara minst 20 procent högre. Regeringen föreslår ett utökat jobbavdrag under 2008 och att det även ska gälla för sjöanställda. I dagsläget finns över aktiva sjöanställda i den svenska handelsflottan. Av dessa är cirka 6 procent så kallade TAP-anställda (Tillfälligt Anställd Personal). Det råder stor brist på befäl i världen. Befälsbristen gör sig nu mer och mer gällande även i Sverige; speciellt vad gäller sjöingenjörer Sveriges geografiska läge och stora beroende av utrikeshandel ger sjöfarten en dominerande roll i de svenska utrikestransporterna. Sjöfarten bidrar i hög grad till ett tillgängligt transportsystem och cirka 90 procent av den svenska utrikeshandeln transporteras i någon del av transportkedjan till sjöss. Transportpolitiken både i Sverige och EU handlar om att bygga långsiktigt hållbara transportsystem. Det innebär att mer gods förs över från väg till järnväg och sjöfart samt att transportslagen kombineras. Många hamnar riskerar att tappa konkurrenskraft och de kräver att Sjöfartsverket anpassar lederna till nya förutsättningar med en effektiv landinfrastruktur. Hamnanläggningarna och de viktiga godsstråken på väg- och järnvägssidan behöver förbättras och förnyas för att effektivisera hela transportkedjan. 14 och tekniska chefer, men även andra befäl med specialbehörigheter. De närmaste tio åren går många i pension och det innebär att efterfrågan på kompetenta unga människor kommer att öka. Man räknar att den genomsnittliga anställningstiden i yrkena är cirka 12 år. Våren 2007 utexaminerades cirka 100 sjökaptener med fartygsbefälsbehörighet. Samtliga är ute i arbete. Cirka 80 sjöingenjörer med maskinbefälsbehörighet klass V utexaminerades under samma period. Det är svårt att bedöma examinationen framöver men det är rimligt att anta att det kommer att vara balans på nautiker men brist på maskinbefäl. En 16 veckors lång pröva-på sjöingenjörsutbildning har startat hösten När kursen är klar garanteras eleverna plats på sjöingenjörsprogrammet.

14 FINANSIELL VERKSAMHET, FÖRETAGSTJÄNSTER Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Tendenser IT branschen inne i en högkonjunktur Elteknikföretagen går allt bättre Bemanningsföretagen ökar Ökning Bristyrken Systemerare Programmerare Redovisningsekonomer Yrken med god tillgång på arbetskraft Bankerna bedöms få en positiv marknadsutveckling 12 månader framåt både på privatoch företagssidan. Trots prisnedgången på bostadsmarknaden hösten 2007 råder det fortfarande hög efterfrågan på bolån. Bankerna uppger att det mest handlar om att jaga marknadsandelar då marginalerna är mycket låga på privatkunder. Tack vare en stark marknadsutveckling uppvisar bankerna ett visst behov av nyrekrytering, som framför allt sköts internt. Rörligheten bland personalen ökar och i viss mån är det svårt att hitta personal till kundtjänst på lokalkontoren. Bankerna har därför sett ett behov av extern rekrytering till dessa tjänster. Samtliga försäkringsbolag som ingår i prognosunderlaget tror på en mycket stark marknadsutveckling, trots att konkurrensen ökar. Det nya tjänstepensionssystemet kan medföra konsekvenser för försäkringsbolagen. Tidigare tecknade bolagen avtal genom den anställdes arbetsgivare, nu sker det mer och mer genom individuella fondval. Andra trender inom branschen, som påverkar utvecklingen/konkurrensen, är att utländska försäkringsbolag, som tidigare lämnat den svenska marknaden kommer tillbaka, vilket medfört prispress på försäkringar och införande av olika rabattsystem. Svenska bolag utökar verksamheten internationellt, till exempel. mot övriga Norden och Baltikum. 15 Arbetskraftsefterfrågan ser lite olika ut på företagen. Den mest efterfrågade yrkesgruppen är försäkringssäljare. Bakgrunden kan variera när det gäller utbildning och erfarenheter. Försäkringsutbildning erbjuder ofta företagen ofta själva. FAKTA Finansiell verksamhet och företagstjänster Andel förvärvsarbetande Riket 13,3% Länet 12,1% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Göteborg 16,9% Härryda 14,5%% En annan efterfrågad yrkesgrupp är skadereglerarna. Dessa kan tidigare ha arbetat till exempel. som jurist, sjuksköterska eller snickare. Inom branschen finns en tendens till ökad personalomsättning. Många yngre medarbetare slutar redan efter 2-3 år och går till konkurrenter. Revisions- och redovisningsbyråerna tror på en oförändrad eller starkare utveckling. Den senaste tidens positiva utveckling fortsätter alltså. Det finns farhågor att det planerade borttagandet av revisionsplikten för mindre företag kommer att innebära färre uppdrag på revisionssidan. De stora revisionsbyråerna fortsätter växa. De har god kontakt med universitet och högskolor och rekryterar normalt nyutexaminerade civilekonomer direkt därifrån. Företagen menar också att intresset för att läsa redovisning och revision ökat.

15 De yrken som blir aktuella för rekryteringar är revisorer och redovisningskonsulter. Revisorer ska vara civilekonomer med inriktning redovisning och revision, det finns inga uttalade krav på erfarenhet. Redovisningskonsulter har varierande utbildningsbakgrund, universitet, högskola, KY-utbildning, gymnasium. Oavsett utbildning krävs alltid yrkeserfarenhet för denna yrkeskategori. De vanligast förekommande yrkena hos tekniska konsultföretag är maskin- och elektronikingenjörer. Även ingenjörer inom el, automation, VVS och kemiteknik är frekventa yrken. Marknaden för tekniska konsulttjänster är fortfarande stark. Flertalet företag tror på en fortsatt stark uppgång under Områden som CAD-konstruktion och projektledning efterfrågas av samtliga kunder till konsultbolagen. I västra Sverige är det i första hand automotivebranschen som har stor efterfrågan på konsulter. Uppdragen är placerade både hos kunden och på konsultföretagens egna kontor. Många konsultföretag i Göteborg har konstruktörer placerade i Norge. För att lösa behovet av arbetskraft till norska uppdragsgivare diskuteras möjligheten att starta satelliter i Göteborg, där arbetsuppgifterna löses på distans. I Västsverige är många konsultbolag direkt eller indirekt beroende av bilindustrin. Några av konsultföretagen tror att det kan bli en uppgång för delar av bilindustrin. Det gör att fler ingenjörer behöver anställas, främst hos konsultföretagen. Det finns en risk att teknikerbristen innebär att tillväxten kommer att plana ut. Även i östra Sverige har tekniktung industri ett mycket stort konsultbehov, vilket även Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 påverkar efterfrågan hos konsultföretagen i Göteborgsområdet. Marknaden för företag inom energi och elinstallationer har varit god, vilket kommer att hålla i sig inom överskådlig framtid. EU-direktivet om att alla näringsfastigheter måste energideklareras innebär mycket uppdrag. Samtidigt innebär det svårigheter då antalet företag som kan utföra detta är 2-3 st. Enligt direktivet ska arbetet var utfört inom 3 år, med nuvarande takt är man färdig om 40 år. Det behövs erfarna konsulter för att ta hand om nyexaminerade tekniker. Svårigheten att hitta dessa ingenjörer medför att företag måste tacka nej till uppdrag och att tillväxten bromsas. Flertalet av konsultbolagen inom IT med inriktning system- och programvara uppger att de har haft en ökad efterfrågan de senaste 6 månaderna och tror på en fortsatt ökning de kommande 12 månaderna. I Göteborgsområdet är flertalet av konsultbolagen beroende av framförallt fordonsbranschen. Konsultbolagens prisnivåer är hårt styrda av fordonsbranschen och andra stora aktörer. Konsultbolagen har en hög beläggningsgrad på sina konsulter och flera av bolagen uppger att de har vakanser. Att finna rätt personer har blivit svårare det senaste halvåret. Oftast finner de vad de söker men det tar längre tid än tidigare. Ofta måste företagen erbjuda bättre villkor både vad gäller och lön och andra förmåner. Eftersom rörligheten idag är stor ser arbetsgivarna det som allt viktigare att försöka behålla den befintliga personalen. Nyckelpersoner till företaget rekryteras oftast via egna nätverk och headhunting. Det finns fortfarande en hel del arbetssökande inom området men de saknar ofta de 16

16 kompetenser som arbetsgivaren söker. Inom IT-branschen är det brist på seniora projektledare, IT-arkitekter, SAP-konsulter, civilingenjörer, systemvetare, programmerare/systemutvecklare och säljare. Inom reklambranschen ser flertalet företag en ökning de kommande 6 månaderna, men att efterfrågan därefter stabiliseras. Branschen har problem med att rekrytera projektledare. Kompetenskraven är akademisk utbildning till exempel civilingenjör alternativt civilekonom och lång arbetslivserfarenhet från konsultverksamhet. Vissa reklambyråer som arbetar mycket med engelska språket, har haft svårt att hitta svenska copywriters med tillräckliga språkkunskaper. De har därför valt att rekrytera copywriters med engelska som modersmål. Bemanningsföretagens uppdrag är olika i hög- resp. lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur köps hjälp med det tidsödande arbetet att gallra bland alla ansökningar, vid högkonjunktur behöver kunden hjälp att hitta kompetens. Bemanningsföretagets kontaktnät kan få fram kompetens som kundens personalavdelning har svårigheter med. Jämfört med Stockholm är det inte lika stor brist på arbetskraft i Göteborg. Det beror till största delen på att arbetsmarknadsstrukturen ser annorlunda ut. IT- och tjänstesektorn utgör en betydande andel i Stockholmsregionen, medan industrin dominerar i Västra Götaland. Därför kommer inte heller arbetskraftsbristen bli lika stor. Konsulter är vanligt inom IT, men allt fler rekryteringar sköts av bemanningsföretag. Bemanningsföretagen ser en ökande efterfrågan på tolv månaders sikt. Det beror främst på högkonjunkturen och en mer aggressiv marknadsföring. Marknaden blir större då andra företag i ökad utsträckning använder sig av bemanningsföretag för inhyrning av personal och rekryteringsarbete. Trots att det blir allt vanligare att anlita bemanningsföretag är synen på dem fortfarande kluven. Ekonomiföretag är försiktiga och arbetssökande ser hellre att man får en fast anställning än att man är inhyrd. 17 Då man inte lyckas rekrytera efterfrågad kompetens använder man sig av underkonsulter från konsultföretag som är mer nischade. Efterfrågan och de största bristerna hittar man inom området systemutveckling. Till detta område hör yrken som projektledare, programmerare, systemvetare, testare, designer och arkitekter. Kompetenser man kan läsa sig till på högskola (Java, C++) finns oftast att få tag

17 på, däremot är det flera stora arbetsgivare som fortfarande använder sig av äldre programmeringsspråk där högskolan inte längre utbildar, vilket gör det svårare att rekrytera. Om det är svårt att rekrytera kompetens till bemanningsföretag för uthyrning görs ibland en rak rekrytering det vill säga personen anställs direkt av kunden. Tjänsten kan då bli mer attraktiv att söka även för personer som redan idag har en fast tjänst. För att locka till sig arbetskraft marknadsför bemanningsföretag sig även som karriärcoach. När det finns många arbetstillfällen att välja mellan erbjuder man kandidaterna hjälp med att göra strategiska val av tjänst. Det blir allt svårare att hitta personal inom flertalet ekonomiyrken, de största problemen gäller redovisningsekonomer. På marknads-och ekonomiassistenter har arbetsgivarna tidigare ställt krav på högskoleutbildning, dessa krav får nu sänkas då personer med högskoleexamen hittar andra jobb. Löneadministratörer med en kortare eftergymnasial utbildning måste ha praktik inom relevant område för att kompetensen ska vara gångbar. Övrig administrationspersonal är det ingen brist på, efterfrågan är störst på personer som har mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet eller specifika affärssystem. Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Inom industrin är det fordonsindustrin som är kunder hos bemanningsföretag. På tjänstemannasidan söker man konstruktörer, designer och ingenjörer med olika inriktningar (elektro, maskin med flera.). De stora volymerna finns på kollektivsidan inom produktion och lagerhållning. Yrken som efterfrågas är framförallt montörer, truckförare, svetsare, lagerpersonal, maskinreparatör (underhåll av tillverkningsmaskiner), CNC-operatörer och chaufförer med C-kort. Rekryteringssvårigheter finns inom de flesta av områdena. Sysselsättningen inom bemanningsbranschen bedöms att öka under det kommande året. Övrigt Införandet av skattereduktion 1 juli 2007 för så kallade hushållsnära tjänster har lett till en ökning av antal företag inom branschen. Någon direkt effekt i form av ökad sysselsättning har ännu inte skett, men om det blir fler företag så kommer det att ha en positiv inverkan på sysselsättningen. Flertalet av småföretagen är positiva i sina framtidsbedömningar när det gäller efterfrågan på deras tjänster. De flesta tror på en oförändrad eller ökande efterfrågan de närmaste 6 månaderna. De företag som ser en omedelbar ökning finns inom områdena tekniska konsulter, försäkringsmäklare, partihandel och inom fastighetsbestånd. När det gäller rekrytering finns inget tydligt behov redovisat. 18

18 Kultur och media Företagen inom ord och media har en stor efterfrågan på tjänster och produktioner. Kulmen är troligen nådd och man kommer att vara försiktigare med att rekrytera. De planerar att klara produktionsökningen med befintliga resurser. Stora etablerade morgontidningar har en fortsatt minskad upplaga och annonsförsäljning. De har inga större rekryteringsbehov vad gäller redaktionell personal förutom viss spetskompetens (webredaktör och redigerare). Gratistidningar som finns på större orter har en bättre utveckling, antalet läsare ökar och annonsförsäljningen är relativt god. Framtiden är dock osäker. Det är en mycket hård konkurrens mellan gratistidningarna, vilket gynnar annonsmarknaden då priserna pressas. Lokala mindre dagstidningar har också en god utveckling, efterfrågan är god på lokala nyheter och annonsörer med lokal förankring ökar. Dagstidningsutgivningen kontrolleras av ett fåtal mediebolag och ägarkoncentrationen ökar, vilket på sikt leder till minskning av personal vid olika enheter. Det s k medielandskapet ser allt mer komplicerat ut, efterfrågan på medieproduktion är mycket stor och sker via en mångfald av olika publiceringsformer. De flesta tidningarna har en webbredaktion och flera har egna TV-kanaler. Sändningar anpassade till mobiltelefoner ökar också. Det råder en ständig brist på duktiga säljare inom medieproduktion och flera av företagen har i större utsträckning börjat anlita bemanningsföretag eller säljbolag för att klara bristen. Entreprenader ökar stadigt och större dagstidningar kan lägga hela bilagor och delar av sin tidning på entreprenad. Ett större TV-bolag gör en stor, genomgripande omorganisation, vilket innebär koncentration av produktionen till färre orter i landet. I vissa delar av Västsverige råder brist på redigerare, sportjournalister och pressfotografer. Det är fortfarande en stor efterfrågan på beställningsfilm. I högkonjunkturen satsar många att utveckla och kommunicera sitt varumärke, image och identitet. Filmproduktionsbolag som är specialiserade på den här typen av film har fått ett ökat antal uppdrag oftast större företag och koncerner. Scen och ton Efterfrågan på produktioner hos de större institutionerna och scenerna är oförändrad. Mindre institutioner som t ex fria teatrarna har haft en större efterfrågan på produktioner under år De här teatrarna har börjat hyra in från yrkesgrupper som tidigare av tradition varit anställda såsom till exempel regissör, kostymör, scen-ljud-ljus-tekniker, scenografer och regissörer. Anställningsformerna i projekt, visstid eller frilans består och fortsätter att öka. Rekryteringar inom dansen ökar inte bland annat. för att pensionskostnaderna är höga för denna yrkesgrupp. Eventföretagen inkl. ljud- och ljusbranscherna har haft svag ökning av efterfrågan och man tror att det kommer att så förbli. 19

19 Arbetsmarknaden ser positiv ut för ljud- och ljustekniker. De större scenerna i Skaraborg har för närvarande en god utveckling och är optimistiska inför framtiden. Även de mindre teatrarna har en god utveckling och ser positivt på framtiden. Den stora teaterscenen i Uddevalla har fått minskat anslag och kommer därför att göra färre antal produktioner och föreställningar. Det medför att antalet säsongsanställda minskar. Bild och form För konstnärer är det oförändrat vad gäller försäljning av konst, även om det finns en viss ökning av efterfrågan på konstnärliga tjänster inom näringsliv och samhälle. Konstrundor och andra kulturevenemang har medfört ökade möjligheter till försäljning av konst. 20 Inom designområdet har efterfrågan ökat kraftigt. Marknaden är för närvarande god inom inredningsarkitektur, grafisk design, produktdesign och industridesign. Inom de två sistnämnda kategorierna är det vanligtvis trögare på grund av att det krävs större och mer kostnadskrävande investeringar, men även där märks den goda konjunkturen. Arbetsgivare i dessa sektorer efterfrågar kunnig och erfaren personal vilket ibland kan vara svårt att hitta. Inom konfektionsindustrin är tendensen att efterfrågan på modedesigners ökar. Den pågående strukturförändringen att textilproduktion flyttar utomlands fortsätter. En god konjunktur gynnar givetvis branschen som helhet. Den påverkas även positivt av att fokus har riktats på inredning, mode, konst, form och design i media och genom satsningar som till exempel Designåret.

20 OFFENTLIGA TJÄNSTER Sysselsättningsutveckling Tendenser t o m 2008 Svag minskning Kommunernas förbättrade ekonomi Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft De flesta av länets kommuner har en stabil ekonomi, bland annat beroende på att kommunerna under ett antal år haft en restriktiv anställningspolicy och i olika omgångar tillförts extra anslag från staten. Kommunsektorn ser positivt på framtiden, men de räknar inte med att expandera de olika verksamheterna och därmed blir det en marginell ökning av nyrekryteringar. Hos en del kommuner kommer pensionsavgångarna att öka, vilket kräver ersättningsrekrytering. Sjukfrånvaron har minskat i de flesta kommunerna. Framför allt märks denna minskning bland de långtidssjukskrivna. Att minska antalet sjukskrivna är ett prioriterat mål. Göteborgs stad fortsätter att redovisa en stark ekonomisk utveckling och beräknas kunna redovisa ett positivt resultat i storleksordningen 1 miljard för år Bedömningen görs med anledning av det goda konjunkturläget, där alltfler får arbete, vilket innebär ett större skatteunderlag. Personalökningen bedöms fortsätta men planar ut under Någon övertalighet rapporteras inte och bedöms heller inte uppstå under år Det är främst inom förskola, individ och familjeomsorg, delar av utbildningsförvaltningen samt intraservice som ökningen av personalvolymer har skett. Personalvolymen arbetad tid fortsätter att 21 öka trots att det finns ett begränsat rekryteringsunderlag till vissa yrkesgrupper. Det goda konjunkturläget bidrar till att personalrörligheten ökar i nästan alla yrkesgrupper. Rörligheten har varit störst hos förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Förvaltningarna signalerar om svårigheter när det gäller återbesättning och nyrekryteringar inom dessa yrkesgrupper. Att minska ofrivillig deltid och timanställning är ett prioriterat mål och ett speciellt projekt för att arbeta mot dessa mål har nu inletts. Ett annat prioriterat mål är att minska antalet personer som har försörjningsstöd. Socialbidragsberoendet har under år 2007 minskat betydligt mer än förväntat, 11 procent jämfört med samma period år Borås stad räknar med att antalet anställda kommer att vara konstant, viss ökning inom barnomsorgen. Antalet pensionsavgångar kommer inom en tvåårsperiod att fördubblas. Antalet pensionsavgångar når sin kulmen år Ekonomin för kommunerna i STO-regionen (Stenungsund, Tjörn, Orust) är i stort sett i balans. Stenungsund har en mycket expansiv inflyttning av nya invånare till kommunen. Det är främst nya områden i den södra kommundelen som är attraktiva, med bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg. Befolknings-

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Trollhättan 2016-06-08 Sara Andersson Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2017 Huvudbudskap: Högkonjunktur

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 13 600 med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 I övriga Västsverige kommer det år 2030 att saknas runt 13 600 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist EFTERFRÅGAN Svag uppgång i orderingång Färre nyanmälda platser, men utplaning Något högre kapacitetsutnyttjande Avtagande arbetskraftsbrist Antalet varsel minskar Cirka 1 färre sysselsatta fram till slutet

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer