PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götaland Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec

2 Innehåll Länsarbetsnämndens prognos Bakgrund med definitioner 4 Sammanfattning 5 Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättningsutveckling Jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen 8 Tillverkningsindustrin 8 Byggverksamheten 10 Handel, kommunikation och besöksnäringen 11 Finansiell verksamhet och företagstjänster. 15 Kultur och media 19 Offentliga tjänster 21 Vård och omsorg 22 Utbildning 26 Utbudet av arbetskraft 28 Arbetslösa och i program 31 Regional utveckling 32 Yrkesbarometer 35 ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND har utarbetats av Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län. Underlaget kommer från länets arbetsförmedlingar och deras företagskontakter, arbetsmarknadsstatistik från SCB och Västra Götalandsregionen. För telefonnummer och adressuppgifter, var god se sista sidan Författare: Bertil Lidfeldt, Christer Martinsson, Per-Erik Eriksson och Anna Andersson Foto: Angélique Rooth och Christer Falk Layout: Christer Falk Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Dnr /

3 Bakgrund med definitioner Prognosintervjuerna gjordes under hösten I urvalet finns 2745 av länets arbetsgivare. Undersökningen genomfördes vid personliga besök eller via enkäter där arbetsgivaren tillfrågades om förändring av rekryteringsbehoven, framtida investeringar och orderingång besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 81,5 procent. Svarsfrekvensen för näringslivet uppgick till 80,4 procent, i offentliga sektorn var svarsfrekvensen 88,4 procent. Program med aktivitetsstöd: Start av näringsverksamhet Arbetspraktik Prova-på-plats Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgarantin för ungdomar Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Fördjupad kartläggning och vägledning Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Lärlingsplatser Arbete med stöd Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Lönebidrag Offentligt skyddat arbete, OSA Särskilt anställningsstöd Plusjobb Arbete utan stöd Deltidsarbetslösa Timanställda Sökande med tillfälligt arbete Ombytessökande Fått arbete innebär att man ändrat status till någon av följande: Avaktualliserad Fått tillsvidareanställning Fått tidsbegränsad anställning Fått fortsatt anställning hos samma arbetsgivare Fått anställning hos Samhall Fortfarande inskriven men övergått till följande kategori: Deltidsarbetslösa Timanställda Tillfälligt arbete Ombytessökande Ombytessökande Samhall Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Lönebidrag Offentligt skyddat arbete, OSA Särskilt anställningsstöd Kommunförbundsområden i Västra Götalands län Göteborgsregionen Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, samt Kungsbacka i Hallands län. Sjuhärad Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Skaraborg Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro. Tidaholm, Töreboda och Vara. Fyrbodal Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Strömstad Sotenäs Göteborg Tanum Lysekil Munkedal Orust Dals-Ed Färgelanda Uddevalla Lilla Stenungsund Edet Tjörn Öckerö Kungälv Bengtsfors Mellerud Vänersborg Trollhättan Ale Åmål Göteborg Lerum Partille Bollebygd Härryda Mölndal Grästorp Alingsås Vårgårda Mark Vara Essunga Borås Fyrbodal Lidköping Herrljunga Svenljunga Skaraborg Götene Skara Falköping Ulricehamn Tranemo Töreboda Mariestad Skövde Tidaholm Gullspång Tibro Hjo Sjuhärad SVENSKA GRAFIKBYRÅN Karlsborg Aktuella arbetsmarknadspolitiska program hittar du på 4

4 Antalet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd beräknade som kvartalsgenomsnitt Sammanfattning HÖSTPROGNOSEN 2007 Efterfrågan på arbetskraft har varit hög sedan våren Antalet nyanmälda lediga platser har under 2007 ökat med 32 procent jämfört med föregående år. Länsarbetsnämnden prognostiserar en fortsatt god arbetsmarknad även om ökningstakten av antalet lediga platser kommer att avta. Antalet varsel har minskat kraftigt och ligger på den lägsta nivån sedan år Varselvolymen år 2008 bedöms ligga på en låg nivå. Antalet arbetssökande som får arbete har ökat påtagligt. Det finns ett rekryteringsbehov inom i princip alla yrken. Under år 2008 bedöms antalet sysselsatta i länet komma att öka med personer. Samtidigt ökar arbetskraften med personer, vilket medför att arbetslösheten bedöms minska med personer. Arbetslösheten bedöms kvartal 3 år 2008 uppgå till personer eller 2,4 procent av befolkningen (3,1 procent av arbetskraften) Motsvarande tal för kvartal är 3,5 procent av arbetskraften eller 2,7 procent av befolkningen vilket motsvarar personer. Antalet personer i program med aktivitetsstöd kommer att öka med ca 1500 personer, bland annat genom införandet av jobbgarantin för ungdomar. Antalet bristyrken har ökat och kan främst inom hantverksyrkena bli flaskhalsar för produktionen. Inom dessa yrkesgrupper finns också en fortsatt arbetskraftsefterfrågan från Norge. Resurserna för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning motsvarar inte arbetsmarknadens behov. Befolkningsökningen är stor, främst i Göteborgsregionen. Detta tillsammans med en ökande inpendling främst från norra Halland gör att arbetsmarknadsregionen blir större, vilket är positivt för tillgången på kvalificerad arbetskraft. Att länet i ett nationellt perspektiv har en ung befolkning syns i att antalet 20- åringar fortfarande är fler än antalet 65-åringar. Var fjärde arbetslös har en högskoleutbildning, i Göteborgsregionen var tredje. Svårast att hitta ett arbete har fortfarande personer med låg utbildning samt de med utomeuropeisk bakgrund. Prognos Arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa Period Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa Förändring Förändring Förändring jämförelse jämförelse jämföresle ett år tillbaka ett år tillbaka ett år tillbaka 2007 kvartal kvartal Fakta om tabellen Arbetskraftens förändring definieras som förändring av arbetslösa ur AMV s register plus förändring av sysselsatta baserad på arbetsförmedlingens intervjuundersökning och annan sysselsättningsstatistik. Länsarbetsnämden gör en egen bedömning av sysselsättningens förändring ett år framåt med intervjuresultatet och annan sysselsättningsstatistik som grund. 5

5 Antalet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd beräknade som kvartalsgenomsnitt Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Period Arbetslösa Program Personer i arbete med aktivitetsstöd med stöd Antal Antal Antal 2005 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Prognos 2007 kv kv kv kv kv Nyanmälda platser i Västra Götalands län ackumulerade värden Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Varsel i Västra Götalands län ackumulerade värden Jan Febr Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6

6 Sammanfattning sysselsättningstrend Jord, skogsbruk och fiskenäringen Tillverkningsindustrin inkl verkstadsindustrin Byggverksamhet Handel Hotell och restaurang Transport Uppdragsverksamhet Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Offentlig tjänster Förvärvsarbetande 16 + med bostad i regionen (nattbefolkningen enligt RAMS, SCB) i Västra Götaland, samt egna beräkningar. Prognos förändring Bransch enligt SNI-indelning antal förvärvsarb Prognos förändring i procent Prognos antal förvärvsarb Jord, skog och fiske 0 0,0% Tillverkning inkl. verkstad 200 0,1% Byggverksamhet ,1% Handel ,5% Hotell- och restaurangverksamhet 0 0,0% Transport 300 0,7% Uppdragsverksamhet ,2% Offentlig förvaltning 800 2,3% Utbildning 0 0,0% Vård 500 0,4% Personliga tjänster ,7% Totalt ,2%

7 JORD-, SKOGSBRUK och FISKENÄRING Sysselsättningsutveckling Tendenser t o m 2008 Oförändrat Ökad lönsamhet och försiktig rekrytering Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft Endast säsongsmässiga brister Lönsamheten för jordbruksföretagen har ökat och detta avspeglas i investeringar både i maskiner och i byggnader. Sysselsättningen bibehålles på samma nivå som tidigare, då rationaliseringar och produktionsökningar balanserar varandra. Även inom skogsbruket har lönsamheten varit stigande. Utöver sågade produkter har efterfrågan på massa och råvaror till pelletsuppvärmning varit hög. Priset på produktiv skogsmark har under en lång tid stigit. Sysselsättningen är kvar på tidigare nivå och några generella rekryterings- svårigheter finns inte. Lokalt kan efterfrågan på specialarbetskraft uppstå, liksom vissa säsongsmässiga brister. Yrkesfisket är hårt styrt av regleringar av fiskekvoter. Sysselsättningen kan TILLVERKNINGSINDUSTRIN FAKTA Jord-, skogsbruk och fiskenäring Andel förvärvsarbetande Riket 1,9% Länet 1,5% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Grästorp 8,1% Färgelanda 7,0% därför bli ojämn. Antalet heltidssysselsatta yrkesfiskare minskar. Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Oförändrat Bristyrken Svetsare NC/CNC operatörer Maskinreparatörer Tendenser Fortsatt god orderingång. Kraven på utbildning och erfarenhet ökar. Nära samverkan med bemanningsföretag Yrken med god tillgång på arbetskraft Plast- och pappersindustrin Generellt för länets tillverkningsindustri gäller att både orderingång och produktionsnivå är hög. En stor majoritet av de intervjuade företagen bedömer att de under 2008 ligger kvar på nuvarande höga efterfrågenivå eller till och med fortsätter att öka. Producerande företag har stora behov av att anställa tekniker och produktionsledare. Främst anställs personer med utbildning som maskin- eller elektronikingenjörer. Rationaliseringar har tidigare gjort att antalet anställda inte ökat. Andel förvärvsarbetande FAKTA Industrisektorn Riket 17,5% Som tidigare täcker Länet 20,4% Exempel på kommuner i länet med stor bemanningsföretagen ofta industrins andel arbetande inom sektorn Tranemo 52,8% Götene 49,3% arbetskraftsbehov vid Herrljunga 40.0% produktions- och sä- 8

8 songstoppar. Dessa anställer till viss del sina medarbetare genom Arbetsförmedlingen. En tydlig trend är att vägen till industrianställning går via ett bemanningsföretag. Många större företag inom verkstadsindustrin ser en fortsatt markant ökning av orderingången. Exempelvis ökar företag som arbetar med reparation, underhåll och tillverkning av fartygsdetaljer sina marknadsandelar. Behovet av personal med kunskap och erfarenhet inom svets, plåt och CNC fortsätter att vara högt. Den för länet viktiga fordonsindustrin har totalt sett god efterfrågan på sina produkter. Tillverkare av främst lastbilar, men även andra tunga fordon, har mycket god orderingång och leveranstiderna kan i vissa fall vara långa. Även underleverantörerna ligger på fullt kapacitetsutnyttjande och detta kan i några fall ge leveransstörningar. Ersättningsrekryteringen av montörer är omfattande. För tillverkare av personbilar är bilden mer osäker. Produktionen är hög och förväntas vara kvar på en hög nivå. Osäkerhet finns alltid om vad för typ av bilar konsumenten vill ha. Efterfrågan på miljöbilar ökar. Osäkert om denna ökning påverkar sysselsättningen. Den internationella efterfrågan styr starkt bilproducenterna i länet. På samma sätt påverkas underleverantörerna. Önskan att underleverantörerna skall finnas geografiskt nära 9 slutproducenterna kvarstår och har resulterat i ytterligare några företagsflyttningar. Rekryteringen av fordonsmontörer har under lång tid varit hög och detta har nu resulterat i att tillgången på arbetssökande med bakgrund inom yrket minskat. Tillverkningen av fritidsbåtar utvecklas positivt. Satsningen på högkvalitativa båtar har slagit väl ut och orderböckerna är fyllda under flera år framåt. Exporten till den tyska marknaden är stor. Merparten av tillverkningen sker hantverksmässigt och efterfrågan på inredningssnickare, elektriker och båtbyggare med erfarenhet av plast är stor. Kvalitetskraven på produkterna är höga och ett av rekryteringskraven är att kunna arbeta med stor noggrannhet. Läkemedelsindustrin fortsätter sin specialisering och satsar på färre forskningsområden. Även geografiskt sker en koncentration. Balans råder inom rekryteringsområdet. Det finns några världsledande medicintekniska företag i länet. Dessa företag har rekryteringsbehov framför allt av högskoleutbildade tekniker. Den petrokemiska industrin, som är koncentrerad till Stenungsund, har haft en stabil efterfrågan och räknar med en efterfrågeökning på några års sikt. Stora investeringsprogram i syfte att effektivisera produktionen och förädlingsprocessen av råvarorna fortsätter. Dessa investeringar kommer att på sikt resultera i minskat rekryteringsbehov av driftspersonal till processindustrin. Textilindustrin minskar återigen antalet anställda. Flera varsel har skett under senaste året. Samtidigt pågår ett intensivt produktutvecklingsarbete inom området teknisk textil. Träindustrin går bra men ser inga stora ökningar. Fortfarande råder brist på utbildade maskinsnickare.

9 Bristen på sökande med el- telekompetens gör att elektronikindustrin har svårighet att hitta kompetent personal. Inom livsmedelsbranschen har ägarbyten och sammanslagningar varit vanliga. Producenterna planerar för produktionsökningar, men är medvetna om att priskonkurrensen är stor. Företag som arbetar med fiskberedning uppger att det periodvis är råvarubrist. Högsäsong är kring midsommar, jul och påsk då extrapersonal måste anställas. Grafiska industrin, tryckeribranschen tror på en fortsatt hög efterfrågan det närmsta halvåret. Branschen har inte någon ledig kapacitet, i form av lokaler-maskiner-utrustning eller med personal. Något undantag finns bland de mindre tryckerierna, som har visst lokal- och maskinutrymme. Branschen har litet eller inget rekryteringsbehov, de rekryteringar som gjorts har skett via egna kontaktnät. Kompetenskraven är höga, framförallt gällande erfarenhet inom yrket. Att företagen inte har något större rekryteringsbehov kan delvis förklaras av att fyrtiotalisternas uttåg från arbetsmarknaden kompenseras av att investeringar i ny teknik kräver färre anställda. Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Svag öknng BYGGVERKSAMHET BYGGVERKSAMHET Tendenser Fortsatt hög efterfrågan Bristyrken Betongarbetare, armerare, byggnadsträarbetare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, VVS-montörer, installationselektriker och målare Yrken med god tillgång på arbetskraft Byggarbetsmarknaden är fortsatt stark. Variationer finns inom länet men samtliga orter har ett stabilt eller ökat behov av byggtjänster. De större byggföretagen tror på fortsatt uppgång eller oförändrad hög nivå. Mindre företag är mer osäkra på utvecklingen. Enkätsvaren visar att femtiofyra procent tror på oförändrad marknadsutveckling och fyrtio procent på en ökning inom det närmsta halvåret. På ett års sikt är bedömningen något mer försiktig. Kapacitetsutnyttjandet inom företagen är mycket högt och någon ökning kan knappast ske utan investeringar i personal och utrustning. Bostadsbyggandet har kommit igång på många orter i länet samtidigt som underhåll och ombyggnad av lägenheter ökar. Ombyggnad/renoveringar 10 av skolor och förskolor förväntas också öka. Infrastruktursatsningen bana väg i väst mellan Göteborg och Trollhättan har kommit igång och planeras vara klar Detta ger sysselsättning för anläggningsarbetare under denna period. FAKTA Byggsektorn Andel förvärvsarbetande Riket 6,0% Länet 5,8% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Lilla Edet 10,8% Orust 10,5% Den höga sysselsättningen inom byggsektorn gör att planeringsverksamheten också går på högvarv. Bygg- och civilingenjörer med projekteringsvana och erfarenhet saknas i hög grad. Efterfrågan på arkitekter har ökat och till viss del även markprojektörer och landskapsarkitekter. Inom den kommu-

10 nala sektorn efterfrågas planarkitekter och bygglovshandläggare. Kunniga byggnadskalkylatorer har en god arbetsmarknad. Bristen på byggnadshantverkare varierar något beroende på var inom länet man har sin verksamhet. De största bristerna har identifierats inom yrkena betongarbetare, armerare, byggnadsplåtslagare och VVS-montörer. Efterfrågan är också stor på byggnadsträarbetare, målare, kranförare liksom på byggarbetsledare och ingenjörer med VVS- eller elutbildning. Arbetskraftsbristen leder till löneökningar, vilket pressar upp byggkostnaderna och dämpar konjunkturen. I några fall har företagen anlitat arbetskraft från Polen, men de har inte sänkt kraven på yrkeskunnighet. Polackerna har huvudsakligen säsongsarbete april-oktober. Tidigare underlåtenhet att rekrytera lärlingar eller nyutbildade till hantverksyrken och ingenjörsjobb medför nu brist på tillgänglig kompetens. HANDEL, KOMMUNIKATION och BESÖKSNÄRING Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Svag ökning Bristyrken Buss- och lastbilsförare Företagssäljare Maskinbefäl, fartyg Tendenser Fortsatt utbyggnad av affärscentra för detaljhandeln Volymökning för alla typer av transporter Yrken med god tillgång på arbetskraft Trenden inom handeln med en ökande omsättning fortsätter. Nära sextio procent av branschens företag tror på ökad marknad både på sex och tolv månaders sikt. Sällanköpshandeln har ökat något mer än dagligvaruhandeln. Handeln koncentreras mer och mer till köpcentrum. Dessa centra har blivit framgångsrika och på flera ställen i länet 11 planeras nya eller ombyggda köpcenter. Ett antal etablerade handelskedjor har parallellt med butiksförsäljning även startat e-handel. Förväntningar finns på att handeln över Internet ökar och blir ett viktigt framtida konkurrensmedel. Postorderföretagen har en positiv marknadsutveckling.

11 Trots volymuppgången och utvecklingen mot allt generösare öppettider är behovet av ytterligare anställningar endast marginellt. En viss rörlighet finns alltid och ersättningsrekrytering pågår ständigt. Prognosföretagen har inte upplevt några rekryteringssvårigheter. Kraven på butiksanställda har förändrats från att ha varit kassabiträde och varuupplockare till att bli mer kundfokuserad och säljinriktad. Hårt nischade butiker inom till exempel designade smycken eller delikatesser har ökat och denna tendens ser ut att fortsätta. Den för Norra Bohuslän viktiga gränshandeln mot Norge har fortsatt hög omsättning. Ikea:s planerade etablering i Uddevalla bedöms skapa ytterligare ett stort antal arbetstillfällen inom handeln. Parti och agenturhandeln förmedlar varor till industrier och detaljister. Deras marknadsutveckling har varit stark under senaste halvåret. Flertalet av företagen tror på fortsatt ökning alternativt att efterfrågan stannar kvar på en hög nivå under Företag som säljer maskiner och andra tekniska produkter har stort behov av att anställa tekniska säljare. Kravet för dessa säljare är oftast ingenjörsexamen och några års erfarenhet. Inom partihandel med elartiklar råder stor brist på erfarna elektriker. Bilhandel har gått bra och försäljningen av både personbilar och transportfordon har varit hög. Bilmarknaden är konjunkturberoende och branschen anar en framtida avmattning av den nu goda nybilsförsäljningen. Personalbehov finns främst för underhåll av fordon. Personbilsmekaniker, bilplåtslagare och billackerare är yrkesgrupper som är efterfrågade. Bristen på reparatörer för lastbilar är besvärande. Hotell- och restaurangbranschen är beroende av turistindustrin. Branschen är mycket 12 Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 konjunkturkänslig. Många av företagen satsar på konferens och SPA-kunder. Göteborgshotellen har en hög beläggning, mycket på grund av att Göteborgs stad satsar på att få internationella evenemang och kongresser till staden. Mellan januari augusti år 2007 FAKTA Handel, kommunikation och besöksnäringen Andel förvärvsarbetande Riket 21,2% Länet 21,8% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Härryda 40,2% Strömstad 37,5% Borås 26,1% hade hotellen en beläggning på 66 procent. Beläggningen är som högst mellan måndag torsdag, 74 procent och lägre under helgen fredag söndag, 56 procent. Hotellen märker av den rådande högkonjunkturen och har haft en ökad efterfrågan på sina hotellrum de senaste 6 månaderna. De bedömer att efterfrågan kommer att fortsätta öka de närmaste 6-12 månaderna. Fram till åren kommer flera ombyggda och nya hotell vara färdigbyggda. Det blir ett tillskott på cirka rum i Göteborg. Tillskotten på rum behövs för att Göteborg ska kunna ta emot fler stora kongresser och mässor. Trots att hotellbranschen är personalintensiv kommer de inte att nyanställa speciellt mycket folk. De ersättningsrekryteringar som görs sker främst internt och de timanställda erbjuds i första hand arbete. Hotellen har överlag inte någon arbetskraftsbrist. De flesta företagen inom restaurangbranschen tror på en ökad försäljning. Intresset för internationell mat ökar. Även intresset för kaffe har ökat, vilket resulterat i att många kaféer idag erbjuder kaffetyper och sorter som bara för något år sedan var ovanliga. Personalomsättningen inom branschen är hög och har så varit under lång tid. Förklaringar till detta är ägarbyten, tillfälliga anställning-

12 ar, arbetstagare som vill göra annat som till exempel börja studera eller åka utomlands. Fortfarande är det brist på kockar och kallskänkor med lång yrkeserfarenhet samt även vissa specialkockar. Inom servis råder balans men ett visst överskott bland restaurangbiträden. Transport- och kommunikation Efterfrågan på transportsektorns tjänster är fortfarande mycket hög. Åkeribranschen har full sysselsättning. Svenska åkerier har tagit tillbaka marknadsandelar från utländska åkerier som utfört transporter i Sverige. Kapaciteten utnyttjas fullt ut. Alla bilar rulllar och leveranstiden på nya lastbilar är för närvarande lång. Sedan tidigare råder brist på lastbilschaufförer. Kraven på chaufförer, utöver att köra lastbilen, är känsla för kundens behov och kännedom om transportekonomi. Marknadsutvecklingen inom kollektivtrafiken blir oförändrad eller svagt stigande under Behovet av spårvagnsförare har ökat något och bristen på lokförare består. Inom kollektivtrafiken finns ett ständigt behov av bussförare. Turist- och beställningstrafik har en oförändrad efterfrågan om man bortser från att sommaren alltid medför arbetstoppar. Några svårigheter att rekrytera chaufförer till denna verksamhet finns inte. Taxiverksamheten ökar i Göteborg. Fler efterfrågar taxitjänster och detta har lett till brist på chaufförer. Arbetsgivarna försöker nu rekrytera från andra serviceyrken. I övriga länet finns ingen ökad efterfrågan eller brist på personal. 13 Landvetter flygplats är en stor arbetsgivare och sysselsätter runt tretusen personer. Godstransporterna har legat stabilt en tid och bedömningen är att det gör så även närmsta året. Persontransporterna är känsliga och kan ändras snabbt. En svag uppgång av resandet förväntas. Göteborgs Hamn räknar med ökade godsvolymer. Stora investeringar har gjorts som resulterar i effektivare godshantering. Investeringar i infrastrukturen för godstransporter landvägen till och från hamnen planeras. Lediga tjänster som hamnarbetare får alltid många sökande. Personbilsimporten/exporten från Wallhamn har ökat kraftigt och en viss efterfrågan på personal finns där. Lager och godsterminaler slås ihop och bildar större enheter. Dessa enheter placeras vid strategiska knutpunkter till exempel i närheten av hamnen i Göteborg. Godsvolymerna ökar och genomströmningshastigheten ökar. Kompetenskraven för att få anställning inom näringen är höga. Förutom rätt inställning till jobbet krävs IT-kunskap, körkort och truckbehörighet samt språkkunskaper. Akuta personalbehov löses med hjälp av bemanningsföretag. Speditörer, säljare och transportplanerare har god arbetsmarknad. Med ökande godsmängder har också logistikföretagen ökat sin verksamhet. Sjöfart Sveriges ekonomi är starkt beroende av hamnar och sjöfart. Sjöfarten genererar ett bidrag till handelsbalansen i storleksordningen 19 miljarder kronor per år.

13 Svensk rederinäring är väletablerad på den internationella transportmarknaden. Svenska redare har idag beställningar på fartyg till ett värde av cirka 30 miljarder kronor, vilket gör branschen till en av Sveriges mest investeringstunga. Tillväxten är mycket snabb och det har aldrig omsatts så mycket gods i våra hamnar som nu, 18 ton per invånare och år. Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 En del svenska sjömän har börjat söka sig till bland annat Norge där löneläget beräknas vara minst 20 procent högre. Regeringen föreslår ett utökat jobbavdrag under 2008 och att det även ska gälla för sjöanställda. I dagsläget finns över aktiva sjöanställda i den svenska handelsflottan. Av dessa är cirka 6 procent så kallade TAP-anställda (Tillfälligt Anställd Personal). Det råder stor brist på befäl i världen. Befälsbristen gör sig nu mer och mer gällande även i Sverige; speciellt vad gäller sjöingenjörer Sveriges geografiska läge och stora beroende av utrikeshandel ger sjöfarten en dominerande roll i de svenska utrikestransporterna. Sjöfarten bidrar i hög grad till ett tillgängligt transportsystem och cirka 90 procent av den svenska utrikeshandeln transporteras i någon del av transportkedjan till sjöss. Transportpolitiken både i Sverige och EU handlar om att bygga långsiktigt hållbara transportsystem. Det innebär att mer gods förs över från väg till järnväg och sjöfart samt att transportslagen kombineras. Många hamnar riskerar att tappa konkurrenskraft och de kräver att Sjöfartsverket anpassar lederna till nya förutsättningar med en effektiv landinfrastruktur. Hamnanläggningarna och de viktiga godsstråken på väg- och järnvägssidan behöver förbättras och förnyas för att effektivisera hela transportkedjan. 14 och tekniska chefer, men även andra befäl med specialbehörigheter. De närmaste tio åren går många i pension och det innebär att efterfrågan på kompetenta unga människor kommer att öka. Man räknar att den genomsnittliga anställningstiden i yrkena är cirka 12 år. Våren 2007 utexaminerades cirka 100 sjökaptener med fartygsbefälsbehörighet. Samtliga är ute i arbete. Cirka 80 sjöingenjörer med maskinbefälsbehörighet klass V utexaminerades under samma period. Det är svårt att bedöma examinationen framöver men det är rimligt att anta att det kommer att vara balans på nautiker men brist på maskinbefäl. En 16 veckors lång pröva-på sjöingenjörsutbildning har startat hösten När kursen är klar garanteras eleverna plats på sjöingenjörsprogrammet.

14 FINANSIELL VERKSAMHET, FÖRETAGSTJÄNSTER Sysselsättningsutveckling t o m 2008 Tendenser IT branschen inne i en högkonjunktur Elteknikföretagen går allt bättre Bemanningsföretagen ökar Ökning Bristyrken Systemerare Programmerare Redovisningsekonomer Yrken med god tillgång på arbetskraft Bankerna bedöms få en positiv marknadsutveckling 12 månader framåt både på privatoch företagssidan. Trots prisnedgången på bostadsmarknaden hösten 2007 råder det fortfarande hög efterfrågan på bolån. Bankerna uppger att det mest handlar om att jaga marknadsandelar då marginalerna är mycket låga på privatkunder. Tack vare en stark marknadsutveckling uppvisar bankerna ett visst behov av nyrekrytering, som framför allt sköts internt. Rörligheten bland personalen ökar och i viss mån är det svårt att hitta personal till kundtjänst på lokalkontoren. Bankerna har därför sett ett behov av extern rekrytering till dessa tjänster. Samtliga försäkringsbolag som ingår i prognosunderlaget tror på en mycket stark marknadsutveckling, trots att konkurrensen ökar. Det nya tjänstepensionssystemet kan medföra konsekvenser för försäkringsbolagen. Tidigare tecknade bolagen avtal genom den anställdes arbetsgivare, nu sker det mer och mer genom individuella fondval. Andra trender inom branschen, som påverkar utvecklingen/konkurrensen, är att utländska försäkringsbolag, som tidigare lämnat den svenska marknaden kommer tillbaka, vilket medfört prispress på försäkringar och införande av olika rabattsystem. Svenska bolag utökar verksamheten internationellt, till exempel. mot övriga Norden och Baltikum. 15 Arbetskraftsefterfrågan ser lite olika ut på företagen. Den mest efterfrågade yrkesgruppen är försäkringssäljare. Bakgrunden kan variera när det gäller utbildning och erfarenheter. Försäkringsutbildning erbjuder ofta företagen ofta själva. FAKTA Finansiell verksamhet och företagstjänster Andel förvärvsarbetande Riket 13,3% Länet 12,1% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Göteborg 16,9% Härryda 14,5%% En annan efterfrågad yrkesgrupp är skadereglerarna. Dessa kan tidigare ha arbetat till exempel. som jurist, sjuksköterska eller snickare. Inom branschen finns en tendens till ökad personalomsättning. Många yngre medarbetare slutar redan efter 2-3 år och går till konkurrenter. Revisions- och redovisningsbyråerna tror på en oförändrad eller starkare utveckling. Den senaste tidens positiva utveckling fortsätter alltså. Det finns farhågor att det planerade borttagandet av revisionsplikten för mindre företag kommer att innebära färre uppdrag på revisionssidan. De stora revisionsbyråerna fortsätter växa. De har god kontakt med universitet och högskolor och rekryterar normalt nyutexaminerade civilekonomer direkt därifrån. Företagen menar också att intresset för att läsa redovisning och revision ökat.

15 De yrken som blir aktuella för rekryteringar är revisorer och redovisningskonsulter. Revisorer ska vara civilekonomer med inriktning redovisning och revision, det finns inga uttalade krav på erfarenhet. Redovisningskonsulter har varierande utbildningsbakgrund, universitet, högskola, KY-utbildning, gymnasium. Oavsett utbildning krävs alltid yrkeserfarenhet för denna yrkeskategori. De vanligast förekommande yrkena hos tekniska konsultföretag är maskin- och elektronikingenjörer. Även ingenjörer inom el, automation, VVS och kemiteknik är frekventa yrken. Marknaden för tekniska konsulttjänster är fortfarande stark. Flertalet företag tror på en fortsatt stark uppgång under Områden som CAD-konstruktion och projektledning efterfrågas av samtliga kunder till konsultbolagen. I västra Sverige är det i första hand automotivebranschen som har stor efterfrågan på konsulter. Uppdragen är placerade både hos kunden och på konsultföretagens egna kontor. Många konsultföretag i Göteborg har konstruktörer placerade i Norge. För att lösa behovet av arbetskraft till norska uppdragsgivare diskuteras möjligheten att starta satelliter i Göteborg, där arbetsuppgifterna löses på distans. I Västsverige är många konsultbolag direkt eller indirekt beroende av bilindustrin. Några av konsultföretagen tror att det kan bli en uppgång för delar av bilindustrin. Det gör att fler ingenjörer behöver anställas, främst hos konsultföretagen. Det finns en risk att teknikerbristen innebär att tillväxten kommer att plana ut. Även i östra Sverige har tekniktung industri ett mycket stort konsultbehov, vilket även Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 påverkar efterfrågan hos konsultföretagen i Göteborgsområdet. Marknaden för företag inom energi och elinstallationer har varit god, vilket kommer att hålla i sig inom överskådlig framtid. EU-direktivet om att alla näringsfastigheter måste energideklareras innebär mycket uppdrag. Samtidigt innebär det svårigheter då antalet företag som kan utföra detta är 2-3 st. Enligt direktivet ska arbetet var utfört inom 3 år, med nuvarande takt är man färdig om 40 år. Det behövs erfarna konsulter för att ta hand om nyexaminerade tekniker. Svårigheten att hitta dessa ingenjörer medför att företag måste tacka nej till uppdrag och att tillväxten bromsas. Flertalet av konsultbolagen inom IT med inriktning system- och programvara uppger att de har haft en ökad efterfrågan de senaste 6 månaderna och tror på en fortsatt ökning de kommande 12 månaderna. I Göteborgsområdet är flertalet av konsultbolagen beroende av framförallt fordonsbranschen. Konsultbolagens prisnivåer är hårt styrda av fordonsbranschen och andra stora aktörer. Konsultbolagen har en hög beläggningsgrad på sina konsulter och flera av bolagen uppger att de har vakanser. Att finna rätt personer har blivit svårare det senaste halvåret. Oftast finner de vad de söker men det tar längre tid än tidigare. Ofta måste företagen erbjuda bättre villkor både vad gäller och lön och andra förmåner. Eftersom rörligheten idag är stor ser arbetsgivarna det som allt viktigare att försöka behålla den befintliga personalen. Nyckelpersoner till företaget rekryteras oftast via egna nätverk och headhunting. Det finns fortfarande en hel del arbetssökande inom området men de saknar ofta de 16

16 kompetenser som arbetsgivaren söker. Inom IT-branschen är det brist på seniora projektledare, IT-arkitekter, SAP-konsulter, civilingenjörer, systemvetare, programmerare/systemutvecklare och säljare. Inom reklambranschen ser flertalet företag en ökning de kommande 6 månaderna, men att efterfrågan därefter stabiliseras. Branschen har problem med att rekrytera projektledare. Kompetenskraven är akademisk utbildning till exempel civilingenjör alternativt civilekonom och lång arbetslivserfarenhet från konsultverksamhet. Vissa reklambyråer som arbetar mycket med engelska språket, har haft svårt att hitta svenska copywriters med tillräckliga språkkunskaper. De har därför valt att rekrytera copywriters med engelska som modersmål. Bemanningsföretagens uppdrag är olika i hög- resp. lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur köps hjälp med det tidsödande arbetet att gallra bland alla ansökningar, vid högkonjunktur behöver kunden hjälp att hitta kompetens. Bemanningsföretagets kontaktnät kan få fram kompetens som kundens personalavdelning har svårigheter med. Jämfört med Stockholm är det inte lika stor brist på arbetskraft i Göteborg. Det beror till största delen på att arbetsmarknadsstrukturen ser annorlunda ut. IT- och tjänstesektorn utgör en betydande andel i Stockholmsregionen, medan industrin dominerar i Västra Götaland. Därför kommer inte heller arbetskraftsbristen bli lika stor. Konsulter är vanligt inom IT, men allt fler rekryteringar sköts av bemanningsföretag. Bemanningsföretagen ser en ökande efterfrågan på tolv månaders sikt. Det beror främst på högkonjunkturen och en mer aggressiv marknadsföring. Marknaden blir större då andra företag i ökad utsträckning använder sig av bemanningsföretag för inhyrning av personal och rekryteringsarbete. Trots att det blir allt vanligare att anlita bemanningsföretag är synen på dem fortfarande kluven. Ekonomiföretag är försiktiga och arbetssökande ser hellre att man får en fast anställning än att man är inhyrd. 17 Då man inte lyckas rekrytera efterfrågad kompetens använder man sig av underkonsulter från konsultföretag som är mer nischade. Efterfrågan och de största bristerna hittar man inom området systemutveckling. Till detta område hör yrken som projektledare, programmerare, systemvetare, testare, designer och arkitekter. Kompetenser man kan läsa sig till på högskola (Java, C++) finns oftast att få tag

17 på, däremot är det flera stora arbetsgivare som fortfarande använder sig av äldre programmeringsspråk där högskolan inte längre utbildar, vilket gör det svårare att rekrytera. Om det är svårt att rekrytera kompetens till bemanningsföretag för uthyrning görs ibland en rak rekrytering det vill säga personen anställs direkt av kunden. Tjänsten kan då bli mer attraktiv att söka även för personer som redan idag har en fast tjänst. För att locka till sig arbetskraft marknadsför bemanningsföretag sig även som karriärcoach. När det finns många arbetstillfällen att välja mellan erbjuder man kandidaterna hjälp med att göra strategiska val av tjänst. Det blir allt svårare att hitta personal inom flertalet ekonomiyrken, de största problemen gäller redovisningsekonomer. På marknads-och ekonomiassistenter har arbetsgivarna tidigare ställt krav på högskoleutbildning, dessa krav får nu sänkas då personer med högskoleexamen hittar andra jobb. Löneadministratörer med en kortare eftergymnasial utbildning måste ha praktik inom relevant område för att kompetensen ska vara gångbar. Övrig administrationspersonal är det ingen brist på, efterfrågan är störst på personer som har mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet eller specifika affärssystem. Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Inom industrin är det fordonsindustrin som är kunder hos bemanningsföretag. På tjänstemannasidan söker man konstruktörer, designer och ingenjörer med olika inriktningar (elektro, maskin med flera.). De stora volymerna finns på kollektivsidan inom produktion och lagerhållning. Yrken som efterfrågas är framförallt montörer, truckförare, svetsare, lagerpersonal, maskinreparatör (underhåll av tillverkningsmaskiner), CNC-operatörer och chaufförer med C-kort. Rekryteringssvårigheter finns inom de flesta av områdena. Sysselsättningen inom bemanningsbranschen bedöms att öka under det kommande året. Övrigt Införandet av skattereduktion 1 juli 2007 för så kallade hushållsnära tjänster har lett till en ökning av antal företag inom branschen. Någon direkt effekt i form av ökad sysselsättning har ännu inte skett, men om det blir fler företag så kommer det att ha en positiv inverkan på sysselsättningen. Flertalet av småföretagen är positiva i sina framtidsbedömningar när det gäller efterfrågan på deras tjänster. De flesta tror på en oförändrad eller ökande efterfrågan de närmaste 6 månaderna. De företag som ser en omedelbar ökning finns inom områdena tekniska konsulter, försäkringsmäklare, partihandel och inom fastighetsbestånd. När det gäller rekrytering finns inget tydligt behov redovisat. 18

18 Kultur och media Företagen inom ord och media har en stor efterfrågan på tjänster och produktioner. Kulmen är troligen nådd och man kommer att vara försiktigare med att rekrytera. De planerar att klara produktionsökningen med befintliga resurser. Stora etablerade morgontidningar har en fortsatt minskad upplaga och annonsförsäljning. De har inga större rekryteringsbehov vad gäller redaktionell personal förutom viss spetskompetens (webredaktör och redigerare). Gratistidningar som finns på större orter har en bättre utveckling, antalet läsare ökar och annonsförsäljningen är relativt god. Framtiden är dock osäker. Det är en mycket hård konkurrens mellan gratistidningarna, vilket gynnar annonsmarknaden då priserna pressas. Lokala mindre dagstidningar har också en god utveckling, efterfrågan är god på lokala nyheter och annonsörer med lokal förankring ökar. Dagstidningsutgivningen kontrolleras av ett fåtal mediebolag och ägarkoncentrationen ökar, vilket på sikt leder till minskning av personal vid olika enheter. Det s k medielandskapet ser allt mer komplicerat ut, efterfrågan på medieproduktion är mycket stor och sker via en mångfald av olika publiceringsformer. De flesta tidningarna har en webbredaktion och flera har egna TV-kanaler. Sändningar anpassade till mobiltelefoner ökar också. Det råder en ständig brist på duktiga säljare inom medieproduktion och flera av företagen har i större utsträckning börjat anlita bemanningsföretag eller säljbolag för att klara bristen. Entreprenader ökar stadigt och större dagstidningar kan lägga hela bilagor och delar av sin tidning på entreprenad. Ett större TV-bolag gör en stor, genomgripande omorganisation, vilket innebär koncentration av produktionen till färre orter i landet. I vissa delar av Västsverige råder brist på redigerare, sportjournalister och pressfotografer. Det är fortfarande en stor efterfrågan på beställningsfilm. I högkonjunkturen satsar många att utveckla och kommunicera sitt varumärke, image och identitet. Filmproduktionsbolag som är specialiserade på den här typen av film har fått ett ökat antal uppdrag oftast större företag och koncerner. Scen och ton Efterfrågan på produktioner hos de större institutionerna och scenerna är oförändrad. Mindre institutioner som t ex fria teatrarna har haft en större efterfrågan på produktioner under år De här teatrarna har börjat hyra in från yrkesgrupper som tidigare av tradition varit anställda såsom till exempel regissör, kostymör, scen-ljud-ljus-tekniker, scenografer och regissörer. Anställningsformerna i projekt, visstid eller frilans består och fortsätter att öka. Rekryteringar inom dansen ökar inte bland annat. för att pensionskostnaderna är höga för denna yrkesgrupp. Eventföretagen inkl. ljud- och ljusbranscherna har haft svag ökning av efterfrågan och man tror att det kommer att så förbli. 19

19 Arbetsmarknaden ser positiv ut för ljud- och ljustekniker. De större scenerna i Skaraborg har för närvarande en god utveckling och är optimistiska inför framtiden. Även de mindre teatrarna har en god utveckling och ser positivt på framtiden. Den stora teaterscenen i Uddevalla har fått minskat anslag och kommer därför att göra färre antal produktioner och föreställningar. Det medför att antalet säsongsanställda minskar. Bild och form För konstnärer är det oförändrat vad gäller försäljning av konst, även om det finns en viss ökning av efterfrågan på konstnärliga tjänster inom näringsliv och samhälle. Konstrundor och andra kulturevenemang har medfört ökade möjligheter till försäljning av konst. 20 Inom designområdet har efterfrågan ökat kraftigt. Marknaden är för närvarande god inom inredningsarkitektur, grafisk design, produktdesign och industridesign. Inom de två sistnämnda kategorierna är det vanligtvis trögare på grund av att det krävs större och mer kostnadskrävande investeringar, men även där märks den goda konjunkturen. Arbetsgivare i dessa sektorer efterfrågar kunnig och erfaren personal vilket ibland kan vara svårt att hitta. Inom konfektionsindustrin är tendensen att efterfrågan på modedesigners ökar. Den pågående strukturförändringen att textilproduktion flyttar utomlands fortsätter. En god konjunktur gynnar givetvis branschen som helhet. Den påverkas även positivt av att fokus har riktats på inredning, mode, konst, form och design i media och genom satsningar som till exempel Designåret.

20 OFFENTLIGA TJÄNSTER Sysselsättningsutveckling Tendenser t o m 2008 Svag minskning Kommunernas förbättrade ekonomi Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft De flesta av länets kommuner har en stabil ekonomi, bland annat beroende på att kommunerna under ett antal år haft en restriktiv anställningspolicy och i olika omgångar tillförts extra anslag från staten. Kommunsektorn ser positivt på framtiden, men de räknar inte med att expandera de olika verksamheterna och därmed blir det en marginell ökning av nyrekryteringar. Hos en del kommuner kommer pensionsavgångarna att öka, vilket kräver ersättningsrekrytering. Sjukfrånvaron har minskat i de flesta kommunerna. Framför allt märks denna minskning bland de långtidssjukskrivna. Att minska antalet sjukskrivna är ett prioriterat mål. Göteborgs stad fortsätter att redovisa en stark ekonomisk utveckling och beräknas kunna redovisa ett positivt resultat i storleksordningen 1 miljard för år Bedömningen görs med anledning av det goda konjunkturläget, där alltfler får arbete, vilket innebär ett större skatteunderlag. Personalökningen bedöms fortsätta men planar ut under Någon övertalighet rapporteras inte och bedöms heller inte uppstå under år Det är främst inom förskola, individ och familjeomsorg, delar av utbildningsförvaltningen samt intraservice som ökningen av personalvolymer har skett. Personalvolymen arbetad tid fortsätter att 21 öka trots att det finns ett begränsat rekryteringsunderlag till vissa yrkesgrupper. Det goda konjunkturläget bidrar till att personalrörligheten ökar i nästan alla yrkesgrupper. Rörligheten har varit störst hos förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Förvaltningarna signalerar om svårigheter när det gäller återbesättning och nyrekryteringar inom dessa yrkesgrupper. Att minska ofrivillig deltid och timanställning är ett prioriterat mål och ett speciellt projekt för att arbeta mot dessa mål har nu inletts. Ett annat prioriterat mål är att minska antalet personer som har försörjningsstöd. Socialbidragsberoendet har under år 2007 minskat betydligt mer än förväntat, 11 procent jämfört med samma period år Borås stad räknar med att antalet anställda kommer att vara konstant, viss ökning inom barnomsorgen. Antalet pensionsavgångar kommer inom en tvåårsperiod att fördubblas. Antalet pensionsavgångar når sin kulmen år Ekonomin för kommunerna i STO-regionen (Stenungsund, Tjörn, Orust) är i stort sett i balans. Stenungsund har en mycket expansiv inflyttning av nya invånare till kommunen. Det är främst nya områden i den södra kommundelen som är attraktiva, med bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg. Befolknings-

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Fakta om prognosen 4 Utmaningar och möjligheter i länet 4 Efterfrågan på arbetskraft 4 Lediga platser 5 Varsel 6 Sysselsättningen

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Kultur och media Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Med hjälp av: Lennart Gunther Eva Bergström Inger Selänger Martin Söderberg

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Ura 2000:9 ISSN 1401-0844 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg

Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Ura 2002:3 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ann-Christin Johnreden Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer