ELDHANDVAPEN OCH KULSPRUTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELDHANDVAPEN OCH KULSPRUTOR"

Transkript

1 Vårdsystem FM M Sida 1 av 17 VerkO Armé Särmtrl MS 118:19FMV2648-2:1 MVSCHF EHV KSP , utg. 5 ALLMÄNT Normtabell ELDHANDVAPEN OCH KULSPRUTOR OBS Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M MVSCHF KORTTIDS- FÖRV. För utförlig beskrivning av normerna se M NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M ,62 MM AK 4B /T M ,62 MM AK 4C /T M ,56 MM AK5C /T M ,56 MM AK5D /T M ,7 MM AG 90C /T M ,7MM AG 90 MT M ,7MM AG 90C /T M ,62 PSG MT M ,62 MM PSG 90 /T M ,62 MM PSG 90B /T M ,62MM PSG 90B /T Tekniskt ansvarig: Kristofer Gattberg PRL MS 118 Publikationsansvarig: Carl Hedblom Ersätter: Tidigare fastställd: AL Mk S BV MS118:18FMV919-1:1 M MVSCHF ELDHV KSP

2 Vårdsystem FM M Sida 2 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M FORDONSLVSTATIV B 0 Åtejp 0 Kallfd 12 Fdm Vst:9 M EKLLAV KSP 58B MT M MARKLVSTATIV KSP 58 M RELINGSLAV KSP58B MT M TREFOTSLAVETT 18 M TREFOTSLAVETT M REKYLDÄMPARE 18 M REKYLDÄMPARE 1 KSP M REKYLDÄMP 12,7 KSP 88 M REKYLDÄMPARE 1 /S M BANDFYLLARE M/36 /S M M KSP M/

3 Vårdsystem FM M Sida 3 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M HAGELG /T M HAGELG 686 /T M HAGELGEVÄR BENELLI M HAGELGEVÄR RUGER M HAGELGEVÄR BROWNING M HAGELGEVÄR BERETTA M HAGELG 2532 /T M HAGELG BENELLI M3/T M MM GRSP 92B /T M GRTILLSATS AK4/T M MM GRT 16 /T M KIKARSIKTE 09 /T M KIKARSIKTE 90 M KIKARSIKTE 90B M KSP M/39C STRF

4 Vårdsystem FM M Sida 4 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M ,62 MM KSP 58B /T M ,62 KSP 58E HKP /T M ,62 MM KSP 58C STRF/T M ,62 KSP58C2 STRF/T M ,62 MM KSP 58F /T M ,62MM KSP12A /T M ,62 KSP M240H /T M KSP 95/501 /T M ,56 MM KSP 90C /T M ,62 MM KSP 94 STRV /T M ,62 MM KSP 94 /T M ,7 MM KSP 88 M ,7 MM KSP 88B M ,62 KSP 18 /T

5 Vårdsystem FM M Sida 5 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M MM PISTOL 88B /T M MM PISTOL 88D /T M MM PISTOL 88C2 /T M MM PISTOL 88C2 /T M MM PISTOL 88C2 /T M MM PISTOL 88C2 /T M KARBIN M/94-14B /T M GEVÄR M/38C /T M ,5 MM LUFTGEVÄR 5001 M M LUFTGEVÄR MT M ,5 LUFTGEVÄR 5003 M M M ,6 MM GEVÄR 11 M ,6 MM GEVÄR 12 MT M ,56 MM GEVÄR 10 M M ,6 MM SKIDSKYTTE- GEVÄR

6 Vårdsystem FM M Sida 6 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M M GEVÄR22 HV-UNGDOM/T M M M ,6X15R GEVÄR M ,5 MM GEVÄR HV M M ,5 MM GEVÄR 6 M ,5 PSG MT M MM GEVÄR 1 BR /T M M MM GEVÄR M ,5 MM GEVÄR M ,62 MM GEVÄR M ,62 PSG MT M ,62 MM GEVÄR TANNER M M ,62 MM GEVÄR 8

7 Vårdsystem FM M Sida 7 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M ,5 MM KOLSYREPISTOL M ,5 MM LUFTPISTOL 5051 M LUFTPISTOL 4,5 MM M ,6 MM PIST WALTER OSP M MM MÅLSKJUTNINGS- PIST M ÖVNVAP 22L PIST MT M M M ,6 MM PISTOL M M M M ,62 MM PISTOL M M M M M MM PISTOL

8 Vårdsystem FM M Sida 8 av 17 Publikationen gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdpersonal M ,56MM AK C7A1 M ,56MM AK G36C2 /T M ,56 KSP H&K MG36 M ,62 MM AK AKM MT M MM KPIST MP5 M ,62MM AK417A 12 /T M ,62MM AK417A 16 /T M ,62MM AG417A 20 /T M ,6MM KPIST 16A /T M SIGNALPISTOL 80 M FÅGELSKPIST 300 Uppvisningsvapen Bajonetter 0 Klapp Emb:9 Kallfd 4:9 Fdm Vst:9 Reservdelar 0 0 Emb:9 Tluft:9 8:9 T:9 Fd Tillbehör 0 Klapp Emb:9 Tluft:9 8 Fdm Fd

9 Vårdsystem FM M Sida 9 av 17 SÄRSKILDA RIKTLINJER Hantering och transport Vapen transporteras enligt FFS 1998:5 och HKV skrivelse :65720, Förpackningar Vid markering av ett större antal objekt som vårdats samtidigt och som förvaras tillsammans kan individuell markering med årtalstejp ersättas eller kompletteras med kontrollapp. För vissa vapen som samjusteras med rekyldämpare eller kikarsikte ska kontrollapp anbringas för att passa ihop individerna till ett fiktivt vapensystem. Utom i originalförpackningar packas materielen i förrådsemballage, såsom vapenhäckar, lådor och kartonger, anskaffade av vederbörlig myndighet. Med hänsyn till stöldrisken skall eldhandvapen, kulsprutor och reservdelar förvaras i större inbrottssäkra förråd, eller i vapenkassuner inom bevakat område Se HKV skrivelse :65720, Vårdintervall och vårdpersonal Se avsnitt Åtgärder under förvaring. Referenser Vården utförs vid utpekade verkstäder enligt respektive vapens dokumentation och underhållsplaner. Beakta även HKV skrivelse : För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

10 Vårdsystem FM M Sida 10 av 17 Referenser Vårdpublikationer Materiel/Vårdpublikation Genomförande av materielvård Textil Läder Förvaring av vapen Optisk materiel Vapenmateriel Daglig/särskild tillsyn Grundtillsyn Kontrollanvisning optisk materiel Avfuktningsteknisk materiel handbok F-bet/F-ben (länkade) M GENOMFÖR STATKTRL M TEXTILIER GEMEN M LÄDER SKINN GEMENS M AVFUKTN VAPENKASSUN M OPTISK MATERIEL M VAPENMTRL GEMENSAMT För respektive vapen gällande schema enligt MVIF För respektive vapen gällande schema enligt MVIF M KONTR GTSCH OPTIKM M HDB AVFUKTNTEKNISK Förebyggande underhåll M M FÖREB UH 2018 Referenser Övrigt Övrigt F-bet/F-ben, etc. Förvaring och transport FFS 1998:5 och HKV :65720, FM instruktion för åtg mot brand- och explosionsfara, vattenförorening mm M BVKF 2006 Rengöringsmedel TO AF ALLM M CD PRKAT DRIVMEDEL

11 Vårdsystem FM M Sida 11 av 17 ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING Tillsyn och förrådsställning Gemensamma riktlinjer Materielen skall vara vårdad och kontrollerad enligt de bestämmelser som gäller för särskild tillsyn och grundtillsyn. Vapen läggs i vapenkorgar, lådor, ställ, e.d. på sådant sätt att vapen tillhörande samma insmörjningsparti, för vilka samma tillverkningsår på smörjmedlet har använts, såvitt möjligt hålls samman. Vid mobenhet eftersträvas att samtliga vapen är iordningställda ungefär samtidigt; detta gäller framför allt vapen av samma typ. Magasin till eldhandvapen och kulsprutor förvaras vid och i samma låda e.d. som vapnet, men får, om så bedöms lämpligare, slås in i plastfolie (eller motsvarande) och läggas i härför avsett fodral eller väska. Kan magasinen inte förvaras enligt ovan får de läggas upp förbandsvis tillsammans med övriga tillbehör. Tillbehören i övrigt förvaras sammanförda enligt sats- och tillbehörslista och packas i därför avsedda fodral, väskor, m.m. Tillbehören samt reservdels- och verktygssatser skall om möjligt läggas upp i anslutning till vederbörande vapen. Detta måste särskilt beaktas för vapen som är avsedda för utrustning av den första inryckande personalen vid mobilisering ("1. lasset") och för utrustning av krigsförband med särskilt kort organisations-id. Eldhandvapen jämte tillbehör bör i detta fall sampackas. Om utrymmet i kassuner är så begränsat att materielen inte kan förvaras enligt ovan förvaras den i anslutning till vapnens förvaringsrum eller, om vapenkassunen är placerad utomhus, på lätt tillgänglig plats i förrådet. I tillbehören ingående skydd för mynning, mekanism och riktmedel förvaras avtagna. Undantag framgår av de vapenvisa riktlinjerna. Oljedosor, oljekannor och liknande emballage förvaras tomma. Remmar får sitta kvar på vapnen, men bör inte komma i beröring med insmorda ståldelar. Insmorda delar slås in i eller täcks med plastfolie, så att de inte kommer i direkt kontakt med trä, papper, läder, textil och liknande material som suger åt sig insmörjningsmedlet. Lådor (lådfack) och kartonger kan i stället kläs invändigt med plastfolie. Detaljer får läggas ner direkt i sådant träemballage som har så snäva fack, urborrningar o.dyl. att skyddsfolie inte lämpligen kan användas. Om så sker bör något rikligare insmörjning än normalt tillämpas.

12 Vårdsystem FM M Sida 12 av 17 Vapenvisa riktlinjer Automatgevär med varianter Vapnet förvaras delat i förvaringslådan, med lossad låsbygel, tillbakadragen pipa, avslappade rekylfjädrar samt tändstiftsfjäder. Säkerställ god ventilation av förvaringslådan. Förvaras vapen och kikarsikte separat ska vapnets nummer anges på siktets kontrollapp. Bajonetter Bajonett med balja förvaras i låda (kartong) invändigt klädd med plastfolie eller motsvarande. Fordonslvstativ B Stativet läggs upp vågrätt och så att pivåtappen skyddas mot stukning. Granatspruta Granatsprutan samförvaras med rekyldämparen, detta skall anges på kontrollapp på både granatsprutan och rekyldämparen. Om vapen med tillbehör förvaras i transportlåda ska locket ställas på glänt för att tillgodose ventilation i lådan. Kulsprutor, allmänt Reservpipor samt övriga tillbehör förvaras i anslutning till vapnen. Samhörighet till viss ksp skall vara angivet på kontrollapp. Ksp m/58 med varianter Gasregulatorn skall vara grundinställd. Locket skall vara öppet, så att matartappen inte är nertryckt. Om vapen med tillbehör förvaras i transportlåda ska locket ställas på glänt för att tillgodose ventilation i lådan. Anm Nyare lådor för ksp 58 har borrade hål för att säkerställa ventilation. På dessa lådor ska inte locket ställas på glänt. Ksp 90C Om vapen med tillbehör förvaras i transportlåda ska locket ställas på glänt för att tillgodose ventilation i lådan.

13 Vårdsystem FM M Sida 13 av 17 Pistoler och signalpistoler, allmänt I pistoler skall magasin vara isatt. Vapnen får, inslagna i plastfolie (eller motsvarande), förvaras i sina fodral. Förvaras vapnen utan fodral i lådor skall dessa vara försedda med inredning som förhindrar att vapnen stöter mot varandra vid transport och annan hantering. Pistol 88 med varianter Pistolen förvaras i pistollådan med locket avtaget. Psg 90 med varianter Vapnet förvaras delat i förvaringslådan, med lossad låsbygel, tillbakadragen pipa, avslappade rekylfjädrar samt tändstiftsfjäder. Säkerställ god ventilation av förvaringslådan. Förvaras vapen och kikarsikte separat ska vapnets nummer anges på siktets kontrollapp. Kulspruta 88/88B Kulsprutan samjusteras mot rekyldämparen, detta skall anges på kontrollapp på både kulsprutan och rekyldämparen. Om vapen med tillbehör förvaras i transportlådan. Locket ska ställas på glänt för att tillgodose ventilation i lådan. Kulspruta 7,62 KSP 18 /T Batterier skall demonteras och vara fulladdade vid förrådsställning. Se till att erforderliga batterier är förrådsställda enligt tillämpliga MVSCHF-publikationer för Elektronisk materiel.

14 Vårdsystem FM M Sida 14 av 17 ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING Tillsyn Vart 4:e år Vart 8:e år Teknisk personal med biträde av förrådspersonal 1. Välj ut av varje vapentyp för kontroll det antal vapen som framgår av M GENOMFÖR STATKTRL, Kontrollnivå 2. Ta vapen från skilda ställen i förrådsutrymmet så att urvalet blir slumpmässigt. 2. Ta isär vapnen för särskild tillsyn och kontrollera insmörjningen. Kontrollera särskilt noga om det finns rost på delar som är utsatta för krutgas. Torrdra loppen (även reservpipor) och kontrollera om de är rostiga. 3. Kontrollera funktionen enligt Vapenvisa riktlinjer. Om kontrollen ger anledning härtill, utför särskild funktionskontroll enligt för vapentypen gällande bestämmelser. 4. Om något vapen påträffas som bedöms eller konstateras inte fungera, kontrollera samtliga vapen enligt mom 2 och 3 ovan. 5. Utför omsmörjning - helt eller delvis - om detta bedöms erforderligt med hänsyn till vapnets användbarhet och skydd vid förvaring. Sätt på ny årtalstejp om fullständig omsmörjning utförts. 6. Kontrollera genom stickprov att tillbehör, reservdelar o.d. är fria från föroreningar och korrosion. 7. Kontrollera att erforderligt antal plåtflaskor, fyllda med nafta 15 finns i förrådet. Teknisk personal med biträde av förrådspersonal 1. Välj ut av varje vapentyp för kontroll det antal vapen som framgår av M GENOMFÖR STATKTRL, Kontrollnivå 2. Ta vapen från skilda ställen i förrådsutrymmet så att urvalet blir slumpmässigt. 2. Ta isär vapnen för särskild tillsyn och kontrollera insmörjningen. Kontrollera särskilt noga om det finns rost på delar som är utsatta för krutgas. Torrdra loppen (även reservpipor) och kontrollera om de är rostiga. 3. Kontrollera funktionen enligt Vapenvisa riktlinjer. Om kontrollen ger anledning härtill, utför särskild funktionskontroll enligt för vapentypen gällande bestämmelser. 4. Om något vapen påträffas som bedöms eller konstateras inte fungera, kontrollera samtliga vapen enligt mom 2 och 3 ovan. 5. Utför omsmörjning - helt eller delvis - om detta bedöms erforderligt med hänsyn till vapnets användbarhet och skydd vid förvaring. Sätt på ny årtalstejp om fullständig omsmörjning utförts. 6. Kontrollera genom stickprov att tillbehör, reservdelar o.d. är fria från föroreningar och korrosion.

15 Vårdsystem FM M Sida 15 av 17 Förvaringskontroller - vapenvisa riktlinjer AK 4med varianter Kontrollera att siktes- och fästskenorna är oskadade och raka. AK 5 med varianter Kontrollera att riktmedlen inte skadats samt att siktes- och fästskenorna är oskadade och raka. AG 90 med varianter GRSP Kontrollera att vapen och rekyldämpare är samjusterade och att detta i förekommande fall är skrivet på kontrollapp. GRTILLSATS AK 4 OCH 40MM GRT 16 Ksp m/39 Kontrollera den elektriska avfyringens och i förekommande fall reservavfyringens funktion. Kontrollen utförs med ksp:n monterad på plats i stridsfordonet. Ksp m/58 med varianter Kontrollera att siktet sitter fast och inte är skadat. Ksp 90C Ksp 94 med varianter Pistoler Pistol 88 med varianter

16 Vårdsystem FM M Sida 16 av 17 Psg 90 med varianter Kontrollera att riktmedlen inte skadats Kulspruta 88/88B Kontrollera avfyringens funktion. Kontrollen utförs med kulsprutan monterad på plats i rekyldämparen. Kontrollera att vapen och rekyldämpare är samjusterade och att detta i förekommande fall är skrivet på kontrollapp Kulspruta 7,62 KSP 18 /T Kontrollera att eventuella riktmedlen inte skadats. Kontrollera avfyringens funktion. Vart 12:e år Vart 20:e år Teknisk personal med biträde av förrådspersonal 1. Utför fullständig omsmörjning av vapen, tillbehör och reservdelar. 2. Utför funktionskontroll enligt för varje vapen gällande vapenvisa riktlinjer vart 4:e år. 3. Förnya vårdmarkeringen. 4. Kontrollera lvkspkransar och fordlvstativ B som föreskrivs i Åtgärder före förvaring. 5. Kontrollera marklavetter, ringlavetter, dubbellavetter och rekyldämpare för Grsp och kulspruta 88/88B som föreskrivs i Åtgärder före förvaring. Teknisk personal med biträde av förrådspersonal 1. Utför fullständig omsmörjning av vapen, tillbehör och reservdelar. 2. Utför funktionskontroll enligt för varje vapen gällande vapenvisa riktlinjer vart 4:e år. 3. Förnya vårdmarkeringen. 4. Kontrollera lvkspkransar och folvstativ B som föreskrivs i Åtgärder före förvaring. 5. Kontrollera marklavetter, ringlavetter, dubbellavetter och rekyldämpare för Grsp och kulspruta 88/88B som föreskrivs i Åtgärder före förvaring

17 Vårdsystem FM M Sida 17 av 17 ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING Åtgärder i fredstid GRSP Kulspruta 88/88B Rekyldämparen har rätt samjustering med vapnet. Detta kontrolleras vid utlämnade av teknisk personal och numreras med tillfälligt vapensystemnummer. Rekyldämparen har rätt samjustering med vapnet. Detta kontrolleras vid utlämnade av teknisk personal och numreras med tillfälligt vapensystemnummer Kulspruta 7,62 KSP 18 /T Kontrollera kulsprutans batteristatus. Åtgärder vid insats Allmänt Vård Om en "vital vapendel", kikarsikte eller samjusterat tillbehör har förvarats skilt från vapnet, kontrolleras att mekanismen till vapnet/delen har rätt nummer. Insmörjning av pipa, mekanism och funtionsytor tvättas bort och daglig tillsyn med vapenkontroll ska genomföras för användning. Kontrollera skottställning enligt respektive manual eller instruktionsbok.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK G FARB MS 147: 18FMV2532-7:1 MVSCHF KB utg 1 KRIGSBRO 8 MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅD

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK G FARB MS 147: 18FMV2532-7:1 MVSCHF KB utg 1 KRIGSBRO 8 MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅD Vårdsystem FM M7782-080109 Sida 1 av 7 AL MK G FARB MS 147: 18FMV2532-7:1 MVSCHF KB8 2018-12-05 utg 1 KRIGSBRO 8 MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅD Denna utgåva är avsedd att användas vid de förrådsställningar

Läs mer

KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE

KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE Vårdsystem FM M7782-043649 Sida 1 av 7 ALLMÄNT KLARGÖRINGSCONTAINER 20FOT FÖR ATTACKDYKARE Normtabell Publikationen gäller OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder

Läs mer

SUPPORTCONTAINER 20 FOT HELIKOPTER MEDEVAC

SUPPORTCONTAINER 20 FOT HELIKOPTER MEDEVAC Vårdsystem FM M7782-453919 Sida 1 av 6 ALLMÄNT SUPPORTCONTAINER 20 FOT HELIKOPTER MEDEVAC Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring

Läs mer

ROBOTSYSTEM 56 OCH 56B

ROBOTSYSTEM 56 OCH 56B Vårdsystem FM M7782-150140 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell ROBOTSYSTEM 56 OCH 56B För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport

Läs mer

LÄTT TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSUTRYMME (LTFU)

LÄTT TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSUTRYMME (LTFU) Vårdsystem FM M7782-454089 Sida 1 av 7 LÄTT TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSUTRYMME (LTFU) Allmänt OBS! Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 FMV VO Mark :58269/04 BELYSNINGSMATERIEL 2004 BELYSNINGSMATERIEL. Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 FMV VO Mark :58269/04 BELYSNINGSMATERIEL 2004 BELYSNINGSMATERIEL. Förpackning Vårdsystem FM M7782-130610 Sida 1 av 5 BELYSNINGSMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Ficklampor

Läs mer

FRIKTIONSMÄTVAGN /T ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GEMENSAMT. Normtabell

FRIKTIONSMÄTVAGN /T ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GEMENSAMT. Normtabell Vårdsystem FM M7782-400519 Sida 1 av 7 ALLMÄNT FRIKTIONSMÄTVAGN /T Normtabell Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL Led MS 463:10FMV :1 MVSCHF RA 118X/418X , utg. 1

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL Led MS 463:10FMV :1 MVSCHF RA 118X/418X , utg. 1 Vårdsystem FM M7782-021779 Sida 1 av 8 AL Led MS 463:10FMV14489-32:1 MVSCHF RA 118X/418X 2016-01-27, utg. 1 ALLMÄNT RA 1181 /T, M3955-118111 RA 1183 /T, M3955-118311 RA 1184 /T, M3955-118411 RA 1189 /T,

Läs mer

PROVTAGNINGSUTRUSTNING CBRN

PROVTAGNINGSUTRUSTNING CBRN Vårdsystem FM M7782-130890 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell PROVTAGNINGSUTRUSTNING CBRN OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

FJÄRRANSLUTNINGSENHETSCONTAINER

FJÄRRANSLUTNINGSENHETSCONTAINER Vårdsystem FM M7782-131327 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell FJÄRRANSLUTNINGSENHETSCONTAINER OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Mk I IE MS 101: 16FMV :1 MVSCHF PC-SKER , utg. 1 PC-SKER. Vårdmarkering. Förpackning.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Mk I IE MS 101: 16FMV :1 MVSCHF PC-SKER , utg. 1 PC-SKER. Vårdmarkering. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-044689 Sida 1 av 6 ALLMÄNT PC-SKER Normtabell Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV

Läs mer

UTRUSTNING VERKSTAD FÖR TEKNISK TJÄNST

UTRUSTNING VERKSTAD FÖR TEKNISK TJÄNST Vårdsystem FM M7782-023299 Sida 1 av 6 AL Mk G SB 18FMV1247-21:1 MVSCHF UTR VKST TT 2018-05-25, utg. 1 UTRUSTNING VERKSTAD FÖR TEKNISK TJÄNST Allmänt OBS! Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12

Läs mer

CBRN - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL

CBRN - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130853 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell CBRN - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Läs mer

SJUKVÅRDSCONTAINER 20 FOT FÖR DAGLIG SJUKVÅRD

SJUKVÅRDSCONTAINER 20 FOT FÖR DAGLIG SJUKVÅRD Vårdsystem FM M7782-131206 Sida 1 av 6 SJUKVÅRDSCONTAINER 20 FOT FÖR DAGLIG SJUKVÅRD ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller OBS Korttidsförvaring Om användning skall ske inom 12 månader skall endast åtgärder

Läs mer

ROBOTSYSTEM 55C ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GE- MENSAMT. Normtabell. Vårdinstans

ROBOTSYSTEM 55C ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GE- MENSAMT. Normtabell. Vårdinstans Vårdsystem FM M7782-150137 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell ROBOTSYSTEM 55C För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Robotsystem

Läs mer

KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 Vårdsystem FM M7782-043529 Sida 1 av 5 ALLMÄNT KOMPOSTCONTAINER 20 FOT FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK F Hjf MS 141:15FMV :1 MVSCHF PHTRUCK2, , utg. 1 PÅHÄNGSTRUCK. Förpackning.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK F Hjf MS 141:15FMV :1 MVSCHF PHTRUCK2, , utg. 1 PÅHÄNGSTRUCK. Förpackning. FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-06-03) Vårdsystem FM M7782-023849 Sida 1 av 7 ALLMÄNT PÅHÄNGSTRUCK Normtabell Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 10 AL Led MS 463:10FMV :1 MVSCHF RA 103X/ , utg. 1

Vårdsystem FM M Sida 1 av 10 AL Led MS 463:10FMV :1 MVSCHF RA 103X/ , utg. 1 Vårdsystem FM M7782-021759 Sida 1 av 10 AL Led MS 463:10FMV14489-33:1 MVSCHF RA 103X/4032 2016-03-22, utg. 1 ALLMÄNT RA 1031 /T, M3955-103110 RA 1032 /T, M3955-103210 RA 4032 /T, M3955-403211 PTT ENHET

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV VO Mark :13386/2006 SPECIALSLÄP 2006 SPECIALSLÄP. Vårdmarkering

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV VO Mark :13386/2006 SPECIALSLÄP 2006 SPECIALSLÄP. Vårdmarkering Vårdsystem FM M7782-130226 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller SPECIALSLÄP För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Hantering och transport 9 Kbok 9 Tluft:9

Läs mer

TEKNIKHYTT 20 FOT T2

TEKNIKHYTT 20 FOT T2 Vårdsystem FM M7782-259669 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell OBS TEKNIKHYTT 20 FOT T2 Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK F Hjf 14FMV :1 MVSCHF MC , utg. 1 MOTORCYKEL 810

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK F Hjf 14FMV :1 MVSCHF MC , utg. 1 MOTORCYKEL 810 Vårdsystem FM M7782-043619 Sida 1 av 7 ALLMÄNT MOTORCYKEL 810 För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell Publikationen gäller OBS Korttidsförvaring Om användning

Läs mer

VAPENSTATION 01. Allmänt. Särskilda riktlinjer. Förvaringsmetod. Fristående vapenstationer. Fordonsmonterade vapenstationer OBS!

VAPENSTATION 01. Allmänt. Särskilda riktlinjer. Förvaringsmetod. Fristående vapenstationer. Fordonsmonterade vapenstationer OBS! Vårdsystem FM M7782-020599 Sida 1 av 8 AL Mk S SBV 12FMV7851-52:1 MVSCHF VAPSTN 01 2016-06-17. utg. 2 VAPENSTATION 01 Allmänt OBS! Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL Mk G Log MS 562:16FMV6804-2:1 MVSCHF TPTANK IBC , utg. 2 TRANSPORTTANK IBC.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL Mk G Log MS 562:16FMV6804-2:1 MVSCHF TPTANK IBC , utg. 2 TRANSPORTTANK IBC. Vårdsystem FM M7782-131017 Sida 1 av 7 TRANSPORTTANK IBC ALLMÄNT OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 NORM KORTTIDS

Läs mer

BÄRBARA RADIOSTATIONER

BÄRBARA RADIOSTATIONER Vårdsystem FM M7782-160402 Sida 1 av 7 BÄRBARA RADIOSTATIONER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Radiomott

Läs mer

NBC INDIKERINGSINREDNING /S

NBC INDIKERINGSINREDNING /S Vårdsystem FM M7782-130880 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell NBC INDIKERINGSINREDNING 05 203/S Inredningen förutsätts förrådsställas installerad i PATGB 203A. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL MK G Logmtrl 14FMV4890-8:1 MVSCHF DUSCHK , utg. 1 DUSCHKÄRRA 8. Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 8 AL MK G Logmtrl 14FMV4890-8:1 MVSCHF DUSCHK , utg. 1 DUSCHKÄRRA 8. Förpackning Vårdsystem FM M7782-023519 Sida 1 av 8 DUSCHKÄRRA 8 Allmänt OBS Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 AL LGM 2 MS 582:12FMV2442-79:1 SVETSUTRUSTNINGAR 2013-12-09, utg. 2 SVETSUTRUSTNING. Förpackning.

Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 AL LGM 2 MS 582:12FMV2442-79:1 SVETSUTRUSTNINGAR 2013-12-09, utg. 2 SVETSUTRUSTNING. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell OBS SVETSUTRUSTNING Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

M TÄTNINGSELEMENT TÄTNINGSELEMENT. Orig:9. Orig:9

M TÄTNINGSELEMENT TÄTNINGSELEMENT. Orig:9. Orig:9 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK G Log MS 582:16FMV :1 SVETSUTRUSTNINGAR , utg. 3 SVETSUTRUSTNINGAR.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK G Log MS 582:16FMV :1 SVETSUTRUSTNINGAR , utg. 3 SVETSUTRUSTNINGAR. Vårdsystem FM M7782-130904 Sida 1 av 7 AL MK G Log MS 582:16FMV5937-33:1 SVETSUTRUSTNINGAR 2017-01-12, utg. 3 ALLMÄNT SVETSUTRUSTNINGAR Normtabell Publikationen gäller OBS! Korttidsförvaring Om användning

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Led MS 421:18FMV :1 MVSCHF IT-MATERIEL utg.1 IT-MATERIEL. Vårdmarkering. Förpackning.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Led MS 421:18FMV :1 MVSCHF IT-MATERIEL utg.1 IT-MATERIEL. Vårdmarkering. Förpackning. M7782-25989 Sida 1 av 6 AL Led MS 21:18FMV133-13:1 MVSCHF I-MAERIEL 218-5-29 utg.1 ALLMÄN I-MAERIEL Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130420 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MILTEXMATERIEL 2000 MILTEXMATERIEL. Vårdmarkering

Vårdsystem FM M7782-130420 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MILTEXMATERIEL 2000 MILTEXMATERIEL. Vårdmarkering Vårdsystem FM M7782-130420 Sida 1 av 5 MILTEXMATERIEL ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller MILTEX-DCE MT M3982-146011 Fältmiltex-DCE MT M3982-146111 Textskrämsterminal MT M3947-125110 Skrivare MT M3851-331010

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 VerkO LedM Infosys: 18FMV :1 MVSCHF IT-MTRL LTS , utg. 1 IT-MATERIEL LTS.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 VerkO LedM Infosys: 18FMV :1 MVSCHF IT-MTRL LTS , utg. 1 IT-MATERIEL LTS. Vårdsystem FM M7782-008799 Sida 1 av 6 ALLMÄNT IT-MATERIEL LTS Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

KOK- OCH SERVISMATERIEL

KOK- OCH SERVISMATERIEL Vårdsystem FM M7782-131302 Sida 1 av 5 AL MK G Log MS 576:15FMV8079-35:1 MVSCHF KOK O SERVIS 2017-04-19, utg. 2 ALLMÄNT KOK- OCH SERVISMATERIEL Normtabell Publikationen gäller OBS Korttidsförvaring Om

Läs mer

MOTORÅKGRÄSKLIPPARE ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GEMENSAMT. Normtabell. Avgränsningar

MOTORÅKGRÄSKLIPPARE ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GEMENSAMT. Normtabell. Avgränsningar Vårdsystem FM M7782-402019 Sida 1 av 7 ALLMÄNT MOTORÅKGRÄSKLIPPARE Normtabell Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU :31541/00 ANTENHET ANTENNMAST 896

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU :31541/00 ANTENHET ANTENNMAST 896 Vårdsystem FM M7782-160506 Sida 1 av 5 ANTENNMAST 896 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport 896 0 Klapp

Läs mer

TVÄTTCONTAINER 20 FOT

TVÄTTCONTAINER 20 FOT Vårdsystem FM M7782-453819 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell TVÄTTCONTAINER 20 FOT OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

NBC - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL

NBC - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130853 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller NBC - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Hantering och

Läs mer

DÄCKSBROMATERIEL 200

DÄCKSBROMATERIEL 200 Vårdsystem FM M7782-150717 Sida 1 av 7 ALLMÄNT DÄCKSBROMATERIEL 200 Normtabell Publikationen gäller Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130229 Sida 1 av 7 FMV VO Mark 37 178:55341 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T 2005 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T. Förpackning.

Vårdsystem FM M7782-130229 Sida 1 av 7 FMV VO Mark 37 178:55341 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T 2005 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-130229 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell PÅHÄNGSTRUCK 2,5T För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller M5311-120611 PHTRUCK 2,5 D 3M/T

Läs mer

LEDNINGS- OCH SAMBANDSCONTAINER 20 FOT SP /T

LEDNINGS- OCH SAMBANDSCONTAINER 20 FOT SP /T Vårdsystem FM M7782-130427 Sida 1 av 7 LEDNINGS- OCH SAMBANDSCONTAINER 20 FOT SP /T ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Lednings- och sambandscontainer 20 fot SP För utförligare beskrivning av normerna

Läs mer

PRESENTATION OCH SIMULERINGSUTRUSTNING M9

PRESENTATION OCH SIMULERINGSUTRUSTNING M9 Vårdsystem FM M7782-161287 Sida 1 av 5 PRESENTATION OCH SIMULERINGSUTRUSTNING M9 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering

Läs mer

KYL- OCH FRYSCONTAINER

KYL- OCH FRYSCONTAINER Vårdsystem FM M7782-131322 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell KYL- OCH FRYSCONTAINER För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Publikationen gäller Kylcontainer M5584-260411

Läs mer

GUMMICISTERNER 10 OCH 40 KBM

GUMMICISTERNER 10 OCH 40 KBM Sida 1 av 6 10 OCH 0 KBM ALLMÄNT För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Förekommer vid A M F V Hantering och transport Normer Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 Vårdsystem FM M7782-043519 Sida 1 av 7 ALLMÄNT FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING FÖR RESTPRODUKTHANTERINGSSYSTEM 2017 Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för

Läs mer

RESERVDELSSATSER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell

RESERVDELSSATSER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell MVIF M7782-130906 Sida 1 av 7 RESERVDELSSATSER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU :31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU :31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning Vårdsystem FM M7782-160410 Sida 1 av 5 TRÅDMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport DEC TR/RA,

Läs mer

MVSCHF AMH ARCHER CO20

MVSCHF AMH ARCHER CO20 Vårdsystem FM 15FMV4841-3:1 M7782-150145 MVSCHF AMH ARCHER Sida 1 av 8 2015-12-11, utg. 1 MVSCHF AMH ARCHER CO20 ALLMÄNT OBSERVERA Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder

Läs mer

BOGSERBÅT 4 MED TRANSPORTRAM

BOGSERBÅT 4 MED TRANSPORTRAM Vårdsystem FM M7782-130304 Sida 1 av 8 BOGSERBÅT 4 MED TRANSPORTRAM ALLMÄNT OBS! Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 16FMV :1 MVSCHF GUMMIBÅT AMF , utg. 1 GUMMIBÅT AMF/T. Vårdmarkering

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 16FMV :1 MVSCHF GUMMIBÅT AMF , utg. 1 GUMMIBÅT AMF/T. Vårdmarkering Vårdsystem FM M7782-260269 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller GUMMIBÅT AMF/T För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Hantering och transport Gummibåten

Läs mer

OXYGEN ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Normtabell. Avgränsningar

OXYGEN ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Normtabell. Avgränsningar Vårdsystem FM M7782-128012 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell OBS OXYGEN Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSCONTAINER (M FÖRSCO20 TT RFR /T

FÖRSÖRJNINGSCONTAINER (M FÖRSCO20 TT RFR /T Sida 1 av 6 FÖRSÖRJNINGSCONTAINER (M5584-232411 FÖRSCO20 TT RFR /T ALLMÄNT For utforligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Normtabell Publikationen galler Hantering och transport

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-131325 Sida 1 av 5 FMV ProjDU 14 611:46259/01 LÄKEMEDELSCONTAINER 2001 LÄKEMEDELSCONTAINER. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-131325 Sida 1 av 5 FMV ProjDU 14 611:46259/01 LÄKEMEDELSCONTAINER 2001 LÄKEMEDELSCONTAINER. Förpackning Vårdsystem FM M7782-131325 Sida 1 av 5 LÄKEMEDELSCONTAINER ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Vårdinstans Läkemedelscontainer Sjökl /T För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER

Läs mer

TELEFONKABEL FÖR FÄLTBRUK

TELEFONKABEL FÖR FÄLTBRUK Vårdsystem FM M7782-130409 Sida 1 av 7 TELEFONKABEL FÖR FÄLTBRUK ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport

Läs mer

ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING

ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING Vårdsystem FM M7782-131308 Sida 1 av 7 ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport

Läs mer

GRÄVMASKIN HJUL 20T SP HY

GRÄVMASKIN HJUL 20T SP HY Vårdsystem FM M7782-130252 Sida 1 av 7 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller GRÄVMASKIN HJUL 20T SP HY För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Hantering och transport

Läs mer

TELEINFORMATIONSSYSTEMCONTAINER 20 FOT TYP 5

TELEINFORMATIONSSYSTEMCONTAINER 20 FOT TYP 5 Vårdsystem FM M7782-02369 Sida av 7 ALLMÄNT Normtabell TELEINFORMATIONSSYSTEMCONTAINER 20 FOT TYP 5 Publikationen gäller OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 2 månader ska endast åtgärder för

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130903 Sida 1 av 7 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 ALLMÄNNA VERKTYG 2000 ALLMÄNNA VERKTYG. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-130903 Sida 1 av 7 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 ALLMÄNNA VERKTYG 2000 ALLMÄNNA VERKTYG. Förpackning Vårdsystem FM M7782-130903 Sida 1 av 7 ALLMÄNNA VERKTYG ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Mekaniska verktyg: Hantering och

Läs mer

LIVRÄDDNINGSMATERIEL

LIVRÄDDNINGSMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130830 Sida 1 av 7 LIVRÄDDNINGSMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Livflotte

Läs mer

DIKVÄVEOXID ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell. Avgränsningar

DIKVÄVEOXID ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell. Avgränsningar Vårdsystem FM M7782-128031 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell OBS DIKVÄVEOXID Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF

Läs mer

BANDVAGNSKOKKÄRRA 121, KOKTRAKTORKÄRRA 111 OCH 112

BANDVAGNSKOKKÄRRA 121, KOKTRAKTORKÄRRA 111 OCH 112 Vårdsystem FM M7782-131314 Sida 1 av 8 BANDVAGNSKOKKÄRRA 121, KOKTRAKTORKÄRRA 111 OCH 112 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller

Läs mer

KYL- OCH TORRFÖRVARINGSCONTAINER

KYL- OCH TORRFÖRVARINGSCONTAINER Vårdsystem FM M7782-131323 Sida 1 av 6 KYL- OCH TORRFÖRVARINGSCONTAINER ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Kyl- och torrförvarings-container Sjökl /T För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-022799 Sida 1 av 7 AL AF MS 147:15FMV2633-10:1 MVSCHF RF MINBRUTR 2015-10-15, tg RULLFLAK MINBRYTNINGSUTRUSTNING INGBV 120

Vårdsystem FM M7782-022799 Sida 1 av 7 AL AF MS 147:15FMV2633-10:1 MVSCHF RF MINBRUTR 2015-10-15, tg RULLFLAK MINBRYTNINGSUTRUSTNING INGBV 120 Vårdsystem FM M7782-022799 Sida 1 av 7 AL AF MS 147:15FMV2633-10:1 MVSCHF RF MINBRUTR 2015-10-15, tg sida M7782-022799 RULLFLAK MINBRYTNINGSUTRUSTNING INGBV 120 MVSCHF MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Läs mer

GRÄVLASTARE 13T SP RS HY

GRÄVLASTARE 13T SP RS HY Vårdsystem FM M7782-130250 Sida 1 av 8 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller GRÄVLASTARE 13T SP RS HY För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Hantering och transport

Läs mer

MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning

MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 TRÅDMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

ANDNINGSLUFTKOMPRESSOR 140L /T

ANDNINGSLUFTKOMPRESSOR 140L /T Vårdsystem FM M7782-128035 Sida 1 (2) ALLMÄNT Normtabell ANDNINGSLUFTKOMPRESSOR 140L /T För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Publikationen gäller Vårdinstans ANDNINGSLUFTKOMP-

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 9 FMV ProjLedDU :31541/00 OTTOMOTORER 2000 OTTOMOTORER. Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 9 FMV ProjLedDU :31541/00 OTTOMOTORER 2000 OTTOMOTORER. Förpackning Vårdsystem FM M7782-125002 Sida 1 av 9 OTTOMOTORER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Ottomotorer monterade i t ex fordon,

Läs mer

DRICKSVATTENCONTAINER 20 FOT 7600L

DRICKSVATTENCONTAINER 20 FOT 7600L Vårdsystem FM M7782-023409 Sida 1 av 6 ALLMÄNT DRICKSVATTENCONTAINER 20 FOT 7600L Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Läs mer

AMMUNITION, GEMENSAMT

AMMUNITION, GEMENSAMT MVIF M7782-131601 Sida 1 av 5 AMMUNITION, GEMENSAMT ALLMÄNT Avgränsningar Grundläggande bestämmelser för förvaring och transport av försvarets explosiva varor återfinns i IFTEX. Riktlinjerna gäller Stridsammunition

Läs mer

KÄTTING, KOPPLINGSLÄNK, KROK OCH ÖGLA

KÄTTING, KOPPLINGSLÄNK, KROK OCH ÖGLA Vårdsystem FM M7782-127005 Sida 1 av 5 KÄTTING, KOPPLINGSLÄNK, KROK OCH ÖGLA ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FOTOMATERIEL ALLMÄNT För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Förekommer vid A M F V Hantering och transport

Läs mer

PERSONBIL 8 PASSAGERARE CHEFSBIL 5 PASSAGERARE (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 516)

PERSONBIL 8 PASSAGERARE CHEFSBIL 5 PASSAGERARE (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 516) Vårdsystem FM M7782-110032 Sida 1 av 9 ALLMÄNT Normtabell PERSONBIL 8 PASSAGERARE CHEFSBIL 5 PASSAGERARE (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 516) Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast

Läs mer

HYDRAULISKA BROMSSYSTEM

HYDRAULISKA BROMSSYSTEM Vårdsystem FM M7782-125203 Sida 1 av 5 HYDRAULISKA BROMSSYSTEM ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Fordonsmonterade hydrauliska bromssystem Reservdelar och utbytesenheter För utförligare beskrivning

Läs mer

HJULTRAKTOR TUNG 7T VALTRA N174

HJULTRAKTOR TUNG 7T VALTRA N174 Vårdsystem FM M7782-454059 Sida 1 av 8 ALLMÄNT HJULTRAKTOR TUNG 7T VALTRA N174 Normtabell Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM IO HKP

LEDNINGSSYSTEM IO HKP Vårdsystem FM M7782-110009 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell LEDNINGSSYSTEM IO HKP OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007

Läs mer

ELDENHET RBS 70 B/C MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

ELDENHET RBS 70 B/C MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Vårdsystem FM M7782-070 Sida av 3 AL AF LV MS 66:4FMV204-3: MVSCHG ELDENH RBS70 204-05-5, utg. 3 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 HYDROFONSYSTEM 301 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering

Läs mer

HUNDTRANSPORTBIL 4 ALT 5 BURAR (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 316)

HUNDTRANSPORTBIL 4 ALT 5 BURAR (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 316) Vårdsystem FM M7782-459089 Sida 1 av 11 ALLMÄNT HUNDTRANSPORTBIL 4 ALT 5 BURAR (MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 316) Normtabell OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder

Läs mer

HYGIENCONTAINER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Normtabell. Särskilda riktlinjer

HYGIENCONTAINER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Normtabell. Särskilda riktlinjer Vårdsystem FM M7782-131341 Sida 1 av 5 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller HYGIENCONTAINER För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Hantering och transport Hygiencontainer

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Led Kluster 103:10FMV364-63:1 MVSCHDS IRV-sikte Utg 1 IRV-SIKTE 15M/15H

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Led Kluster 103:10FMV364-63:1 MVSCHDS IRV-sikte Utg 1 IRV-SIKTE 15M/15H Vårdsystem FM M7782-021352 Sida 1 av 6 AL Led Kluster 103:10FMV364-63:1 MVSCHDS IRV-sikte 15 2016-09-06 Utg 1 IRV-SIKTE 15M/15H MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130840 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASKERINGSMATERIEL 2000 MASKERINGSMATERIEL

Vårdsystem FM M7782-130840 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASKERINGSMATERIEL 2000 MASKERINGSMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130840 Sida 1 av 6 MASKERINGSMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Ansiktsmaskeringsfärg

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-170402 Sida 1 av 8 AL Led MS 443:11FMV9442-15:2 MVSCHF PSYOPS 2014-04-30, utg. 2 SYSTEM PSYOPS. Förpackning.

Vårdsystem FM M7782-170402 Sida 1 av 8 AL Led MS 443:11FMV9442-15:2 MVSCHF PSYOPS 2014-04-30, utg. 2 SYSTEM PSYOPS. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-170402 Sida 1 av 8 ALLMÄNT Normtabell OBS SYSTEM PSYOPS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 AL AF MK G FARB MS 147:15FMV :1 MVSCHF KB utg 2 KRIGSBRO 5. Förpackning.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 AL AF MK G FARB MS 147:15FMV :1 MVSCHF KB utg 2 KRIGSBRO 5. Förpackning. Vårdsystem FM M7782-150719 Sida 1 av 11 AL AF MK G FARB MS 147:15FMV3236-12:1 MVSCHF KB5 2017-03-02 utg 2 KRIGSBRO 5 ALLMÄNT OBS Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 15 FMV ProjDU :1718/02 TELESYSTEM TELESYSTEM Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 15 FMV ProjDU :1718/02 TELESYSTEM TELESYSTEM Förpackning Vårdsystem FM M7782-150412 Sida 1 av 15 TELESYSTEM 9000 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Radiolänkhytt

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-170402 Sida 1 av 6 AK Led MS 443:11FMV9442-15:1 MVSCHF PSYOPS 2012-11-01 SYSTEM PSYOPS. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-170402 Sida 1 av 6 AK Led MS 443:11FMV9442-15:1 MVSCHF PSYOPS 2012-11-01 SYSTEM PSYOPS. Förpackning Vårdsystem FM M7782-170402 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Särskilda riktlinjer SYSTEM PSYOPS För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Hantering

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130704 Sida 1 av 11 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 KOLVKOMPRESSORER 2000 KOLVKOMPRESSORER. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-130704 Sida 1 av 11 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 KOLVKOMPRESSORER 2000 KOLVKOMPRESSORER. Förpackning Vårdsystem FM M7782-130704 Sida 1 av 11 KOLVKOMPRESSORER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Kompressor

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 FMV ProjLedDU :31541/00 SBBIL RE T :1 SAMBANDSBIL RE-T35. Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 FMV ProjLedDU :31541/00 SBBIL RE T :1 SAMBANDSBIL RE-T35. Förpackning Vårdsystem FM M7782-170202 Sida 1 av 11 SAMBANDSBIL RE-T35 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Sambandsbil

Läs mer

BRANDSLANGAR, TRYCKSLANGAR

BRANDSLANGAR, TRYCKSLANGAR Vårdsystem FM M7782-130820 Sida 1 av 6 BRANDSLANGAR, TRYCKSLANGAR ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Tryckslangar av olika

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130816 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 PULVERAGGREGAT 2000 PULVERAGGREGAT. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-130816 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 PULVERAGGREGAT 2000 PULVERAGGREGAT. Förpackning Vårdsystem FM M7782-130816 Sida 1 av 5 PULVERAGGREGAT ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Pulveraggregat

Läs mer

PUMPUTRC130 ALARP /S

PUMPUTRC130 ALARP /S Vårdsystem FM M7782-019742 Sida 1 av 5 PUMPUTRC130 ALARP /S MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M8258-206110

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK I Lv MS 166:17FMV171-26:1 MVSCHG RIKTSIM ELDE , utg. 1 RIKTSIM ELDENHET 70

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK I Lv MS 166:17FMV171-26:1 MVSCHG RIKTSIM ELDE , utg. 1 RIKTSIM ELDENHET 70 Vårdsystem FM M7782-0236 Sida av 7 AL MK I Lv MS 66:7FMV7-26: MVSCHG RIKTSIM ELDE70 207-05-0, utg. MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: RIKTSIM ELDENHET 70 Förrådsbeteckning

Läs mer

VÄRDERINGSUTRUSTNING SAT, VUSAT

VÄRDERINGSUTRUSTNING SAT, VUSAT Vårdsystem FM M7782-259852 Sida 1 av 5 AL MK G Farb :10FMV5531-55:1 MVSCHDS VUSAT 2017-02-27, utg. 2 VÄRDERINGSUTRUSTNING SAT, VUSAT MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Trans MS 472:16FMV250-4:1 MVSCHG FJANSLENHCO utg. 2 FJANSLENHCO10 A /T

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 AL Trans MS 472:16FMV250-4:1 MVSCHG FJANSLENHCO utg. 2 FJANSLENHCO10 A /T Vårdsystem FM M7782-0442 Sida av 6 AL Trans MS 472:6FMV250-4: MVSCHG FJANSLENHCO 206-04-26 utg. 2 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV AK Gem :61504/2008 LÅGTRYCKSPANNOR 2008 LÅGTRYCKSPANNOR. Förpackning

Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV AK Gem :61504/2008 LÅGTRYCKSPANNOR 2008 LÅGTRYCKSPANNOR. Förpackning Vårdsystem FM M7782-131303 Sida 1 av 6 ALLMÄNT Normtabell LÅGTRYCKSPANNOR För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Publikationen gäller Lågtryckspanna 101A MT, 101B

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 AL Led MS 423:16FMV407-12:1 MVSCHG STATIVLÅDOR , utg. 1 STATIVLÅDESYSTEM

Vårdsystem FM M Sida 1 av 5 AL Led MS 423:16FMV407-12:1 MVSCHG STATIVLÅDOR , utg. 1 STATIVLÅDESYSTEM Vårdsystem FM M7782-0946 Sida av 5 AL Led MS 423:6FMV407-2: MVSCHG STATIVLÅDOR 206-0-29, utg. STATIVLÅDESYSTEM MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: FMV Produktionsmiljö

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASTER 2000 MASTER

Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASTER 2000 MASTER Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 MASTER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Fackverksmaster Akta

Läs mer

B-LABORATORIECONTAINER 20FOT SPLITTERSKYDDAD

B-LABORATORIECONTAINER 20FOT SPLITTERSKYDDAD Vårdsystem FM M7782-130863 Sida 1 av 8 ALLMÄNT Normtabell B-LABORATORIECONTAINER 20FOT SPLITTERSKYDDAD För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GE- MENSAMT. Publikationen gäller

Läs mer

OPTISK MATERIEL ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GE- MENSAMT. Normtabell OBS

OPTISK MATERIEL ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna, se M NORMER GE- MENSAMT. Normtabell OBS Vårdsystem FM M7782-130503 Sida 1 av 14 ALLMÄNT Normtabell OPTISK MATERIEL Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 AL MK G FARB MS 147: 18FMV2532-7:1 MVSCHF BROBV 120A , utg. 1 BROBANDVAGN 120

Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 AL MK G FARB MS 147: 18FMV2532-7:1 MVSCHF BROBV 120A , utg. 1 BROBANDVAGN 120 Vårdsystem FM M7782-024669 Sida 1 av 11 AL MK G FARB MS 147: 18FMV2532-7:1 MVSCHF BROBV 120A 2018-12-05, utg. 1 BROBANDVAGN 120 MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅD Denna utgåva är avsedd att användas vid de förrådsställningar

Läs mer

MATERIELCONTAINER TRANSPORTABEL RADIOLÄNK (KOMPLETTERINGSSATS TPRL, K-SATS TPRL)

MATERIELCONTAINER TRANSPORTABEL RADIOLÄNK (KOMPLETTERINGSSATS TPRL, K-SATS TPRL) Vårdsystem FM M7782-0970 Sida av 8 AL Led MS 472:6FMV76-2: MVSCHG MTRLCO TPRL 206-06-7, utg. MATERIELCONTAINER TRANSPORTABEL RADIOLÄNK (KOMPLETTERINGSSATS TPRL, K-SATS TPRL) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Läs mer

PÅHÄNGSTRUCK 2,5T DIESEL 3M

PÅHÄNGSTRUCK 2,5T DIESEL 3M FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-06-03) Vårdsystem FM M7782-023841 Sida 1 av 6 AL MK F Hjf MS 141:15FMV5670-11:1 MVSCHG PHTRUCK2,5 2016-05-16, utg. 1 PÅHÄNGSTRUCK 2,5T DIESEL 3M

Läs mer