HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN"

Transkript

1 TILLSAMMANS GÖR VI DET 2013 ATT KUNNA HJÄLPA GER MOD ATT GÖRA DET Laura kotila Bästa lärare! Rubriken Att kunna hjälpa ger mod att göra det är en hänvisning till första hjälpen, något som enligt Röda Korset är en viktig livskunskap. Därför utmanar vi skolelever att lära sig första hjälpen genom ett nytt program. Men man kan också se rubriken som en hänvisning till hjälpande i ett bredare perspektiv: ett barn som från unga år lär sig att respektera liv och olikhet växer upp och blir en person som försvarar dem som är svagare. De här är teman som tas upp i det material vi erbjuder för att ge omväxling i ert dagliga skolarbete. Det här brevet presenterar skolmaterialet i korthet; mer information finns på webben på Välkommen att ta en titt! FÖRSTA HJÄLPEN OCH HÄLSA Ett nytt första hjälpenprogram för högstadier Kunskapsbanan Att kunna hjälpa lämpar sig även för lågstadier Intresserad av Gummiskola? HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN Hungerdagen kallar insamlare Bokmånad ger tillfälle att hjälpa genom att läsa Dagsverkesinsamlingen hjälper nära eller fjärran MOT RASISM Släng fördomar i soporna JIPPON, KLUBBAR Vänskap ger glädje Klubb efter skolan?

2 FÖRSTA HJÄLPEN OCH HÄLSA Vill du uppmuntra dina elever att lära sig första hjälpen? Kanske ni blir så intresserade att ni grundar en första hjälpen-grupp som blir en del av skolans säkerhets- och räddningsplan... Bjud in rödakorsungdomar att hålla Gummiskola för högstadieelever. Ge högstadieelever tillfälle att ta gummikörkort. Ta kontakt med ungdomsarbetsplaneraren eller hälsovårdsplaneraren vid närmaste rödakorsdistrikts distriktsbyrå (distriktens kontaktuppgifter finns på fliken till höger) så får du material och kontaktuppgifterna till närmaste lokalavdelning. Enligt en skolhälsoenkät drabbar olyckor i skolorna mest barn i åldern 7 12 år. När man lär sig första hjälpen lär man sig också att förutse risksituationer. Mauri Ratilainen Ett nytt första hjälpen-program för högstadier Det gratisprogram i första hjälpen som Röda Korset har tagit fram för högstadiets sjunde klass ger fart åt förstahjälpandet. Paketet på fyra timmar innehåller förutom grunderna i första hjälpen också material om säkert sex, psykiskt stöd och att säga nej till droger. Programmet kan genomföras under en temadag eller delas upp på lektionslånga avsnitt. Programmet leds av rödakorsvolontärer. Avsnittet om första hjälpen uppmuntrar eleverna att hjälpa och öva första hjälpen (livräddande första hjälpen, förebyggande av olyckor). Kunskapsbanan Att kunna hjälpa lämpar sig även för lågstadier Vi talar om vikten av kunskaper i första hjälpen längs med året, men i synnerhet under Rödakorsveckan i maj, som firas kring rödakorsgrundaren Henry Dunants födelsedag (8.5). Kunskapsbanan Att kunna hjälpa, kunna rädda lär ut första hjälpen och är lätt att göra både med låg- och högstadieelever. Kunskapsbanan Att kunna hjälpa, kunna rädda består av nio kontroller; man kan välja alla eller bara en del av dem. 1. Tävlingen Att kunna hjälpa: färdiga tävlingskuponger och rätt svar finns på skolsajten Avsnittet om missbruk ger beredskap och söker personliga orsaker för var och en att säga nej till droger. Ungdomarna får också lära sig sätt att hjälpa kompisar som är missbrukare. Avsnittet om sexualhälsa och hiv tar upp sjukdomar som smittar via sex och talar om tryggt sex genom en underhållande gummikörkortsövning. Avsnittet om psykiskt (psykosocialt) stöd strävar efter att göra tröskeln för att hjälpa så låg som möjligt. Eleverna får verktyg och mod att ingripa mot mobbning i skolan. 2. Känn till innehållet i en första hjälpen-väska Eleverna bekantar sig under handledning med en första hjälpen-väska av basmodell (finns att köpa på 3. Varningstriangel Eleverna övar att bygga ihop en varningstriangel (finns i varje bil) 4. Näsblod 5. Sår i handflatan 6. Främmande föremål i luftvägarna 7. Medvetslös 8. Bröstsmärtor 9. Hjärnblödning Första hjälpen-uppgifter: illustrerade kontrolldirektiv med anvisningar finns på skolsajten. INTRESSERAD AV GUMMISKOLA? Gummiskolan är en lektion i sexualhälsa som är avsedd för niondeklassister och som leds av rödakorsungdomar som har fyllt 18 år. Budskapet är att man kan förebygga sexsjukdomar genom att använda kondom rätt. Lektionen (45 min) fokuserar på klamydia och hiv. Deltagarna indelas i tre grupper som samtliga gör följande uppgifter: två sanna berättelser, spelet Gummiskola och övning i kondomanvändning. Varje grupp har en handledare. Deltagarna får kondomkörkort och en gummiförpackning. Handledarna har undervisningsmaterialet med sig. VADÅ GUMMIKÖRKORT? Idén med det lättsamma gummikörkortet är att på ett roligt sätt betona vikten av preventiva åtgärder för att förebygga hiv och andra sexsjukdomar. Man kan ta körkortet i Gummiskolan och i första hjälpenprogrammets avsnitt om sexualhälsa, men ett körkortsjippo kan man ordna när som helst när det passar in i läroplanen i högstadiet. Man kan också avlägga gummikörkortet på webben

3 HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN Hjälp dina elever att inse att små gärningar spelar en stor roll under Operation Hungerdagen: ställ upp som insamlare eller ordna en hel hjälpdag i skolan med morgonsamlingar och insamling. Bokmånad man kan hjälpa via Finlands Röda Kors katastroffond genom att läsa också. Sitt Dagsverke kan man göra till förmån för De ungas skyddshus eller internationellt biståndsarbete. I insamlingsfrågor kan ni vända er till lokalavdelningen, distriktsbyrån eller på centralbyrån till medelsanskaffningsplanerare Eeva Arrajoki (kontaktuppgifter på fliken här intill). Lågstadieelever är alltid insamlare tillsammans med en vuxen, högstadieelever samlar i grupp eller parvis. Armi-Tuulikki Kraappa Hungerdagen kallar insamlare många låg- och högstadier är Finlands Röda Kors viktigaste insamling, Operation Hungerdagen, redan en I tradition. Du kan också hjälpa dina elever att inse att de som insamlare kan inleda en kedja av hjälp i vars andra ända det finns likadana barn och unga som de. Ni kan anmäla er som insamlare på vår webbplats o r s e t.fi eller ta kontakt med närmaste distriktsbyrå (kontaktuppgifterna finns på fliken här intill) som ger er kontaktuppgifterna till lokalavdelning. Bland de klasser som deltar i Hungerdagen lottar vi ut en utfärd till vårt centrallager i Kalkku i Tammerfors. Hungerdagen är förutom en insamling också ett informationsjippo som påminner om att katastrofer kan inträffa och om att det finns ett globalt behov av bistånd. Vi binder inte på förhand de pengar som samlas in till katastroffonden till något givet mål, utan de kan användas när som helst när vädjan om hjälp når oss. Förutom Hungerdagen ordnar vi också akuta nödhjälpsinsamlingar till förmån för vissa mål. Även då behövs entusiastiska frivilliga insamlare. På vår skolsajt finns idéer, videofilmer och annat material för en hel temadag i samband med Hungerdagen eller när som helst. Det finns skilda material för lågoch högstadier. Inför Hungerdagen kompletterar vi materialet med aktuella synvinklar. Mer information Här beställer du Hungerdagenmaterial gratis: Aktuellt just nu/skolmaterial PASSET TILLHÖR: BOKMÅNAD GER TILLFÄLLE ATT HJÄLPA GENOM ATT LÄSA Bokmånad är ett koncept som vi har tagit fram med tanke på lågstadier. Eleverna bekantar sig under en månads tid under ledning av sin lärare med litteratur och läser böcker på fritiden. De värvar sponsorer i sin närmaste krets och sponsorerna betalar en given summa för varje bok eleverna läser. Tidpunkten för kampanjen väljer ni själva. De pengar klassen förtjänar ihop doneras till katastroffonden. Vi använder donationsmedlen till hälsovårdsarbete i fattiga, katastrofdrabbade länder så att i synnerhet barn drar nytta av pengarna. BOK- MÅNAD jag läser och hjälper! Läs mer om Läsmånad på vår skolsajt och beställ gratismaterial för kampanjen enligt anvisningarna på sajten. De klasser som deltar i kampanjen får ett Bokmånad-diplom som tack. DAGSVERKESINSAM- LINGEN HJÄLPER NÄRA OCH FJÄRRAN Genom Dagsverkesinsamlingen kan er skola stöda barn och unga här hemma eller i ett land som har drabbats av en katastrof eller bådadera. Målet här i hemlandet är De ungas skyddshus, som gratis hjälper ungdomar under 19 år och deras familjer att reda ut kriser som har uppstått hemma eller i skolan. Skyddshus finns på fem orter och där kan en ung person också tillfälligt övernatta vid behov, och få en vän/stödperson. Gå till för mer information. Det andra målet för dagsverkesinsamlingen är katastroffonden, som finansierar hjälpinsatser där hjälpen allra mest behövs. Trots att vi i allmänhet samlar in obundna medel till katastroffonden kan ni om ni så önskar välja ett visst biståndsprogram för er dagsverkessatsning. Lär mer om dagsverkesinsamlingen på vår webbplats Där finns anvisningar för anmälning och gratismaterial för att genomföra kampanjen. Julia Vuori

4 MER INFORMATION OCH STÖD FINLANDS RÖDA KORS, CENTRALBYRÅN Pekka Laukkanen Koordinator för skolsamarbetet Eeva Arrajoki (insamlingsfrågor) Planerare för medelsanskaffning DISTRIKTS- OCH REGIONBYRÅER Helsingfors och Nylands distrikt, Helsingfors Tavastlands distrikt, Tammerfors Sydöstra Finlands distrikt, Kouvola Sydöstra Finlands distrikt, S:t Michel RÖDA KORSETS KAMPANJER VÅREN Beredskapsövningen och vändagsjippot Midvinter Veckan mot rasism Rödakorsveckan HÖSTEN Operation Hungerdagen TEMADAGAR SOM KNYTER AN TILL RÖDA KORSETS TEMAN Internationella första hjälpen-dagen andra lördagen i september Veckan för förebyggande missbruksarbete (45) 1.12 Världsaidsdagen Lapplands distrikt, Rovaniemi Västra Finlands distrikt, Jyväskylä Västra Finlands distrikt, Seinäjoki Uleåborgs distrikt, Uleåborg Satakunta distrikt, Björneborg Savolax-Karelens distrikt, Joensuu Savolax-Karelens distrikt, Kuopio Egentliga Finlands distrikt, Åbo Åbolands distrikt, Åbo Ålands distrikt, Mariehamn rodakorset.fi Österbottens svenska distrikt, Vasa VÄLKOMMEN TILL VÅR SKOLSAJ T! Ta en titt på vårt material på ge oss respons och var med när vi lottar ut vinster. Via vår sajt kan du också beställa Röda Korsets elektroniska nyhetsbrev som vi skickar ut ett par gånger per år, inför våra viktigaste kampanjer. PROGRAM FÖR TEMADAGAR! Under hösten infaller flera nationella temadagar som Röda Korsets material om första hjälpen och hälsokunskap passar in på. Under andra lördagen i september firas Internationella första hjälpen-dagen. Då passar det bra t.ex. med en morgonsamling om första hjälpen och en kontroll som är avsedd för både låg- och högstadier. Under vecka 45 firas veckan för förebyggande missbruksarbete och då kan högstadieklasser ställa upp en aktivitetspunkt i skolorna. Den första december firas Världsaidsdagen och för den finns det en morgonsamling för högstadier. Man kan också markera dagen t.ex. med gummikörkortsprov. MORGONSAMLINGAR, INFORMATION OCH TÄNKVÄRT PÅ WEBBEN På vår skolsajt finns det morgonsamlingar varsin för låg- och högstadier om alla våra centrala teman. Du hittar morgonsamlingarna i samband med våra kampanjer. Vi har också tagit fram skolkontroller, alltså aktivitetsbetonade lektionshelheter om bl.a. första hjälpen, olikhet, fördomar, katastrofbistånd, utvecklingssamarbete och missbruk. I kontrollerna ingår färdigt lektionsmaterial samt bakgrundsinformation för läraren. Liksom morgonsamlingarna finns material skilt för låg- och högstadieskolor.

5 MOT RASISM Tala med eleverna om fördomar, rädsla i samband med olikhet samt rasism med hjälp av Röda Korsets skolkontroller. På skolsajten finns det skilda material för låg- och högstadier. Använd vår morgonsamling för att engagera hela skolan under veckan mot rasism. Ordna ett roskisjippo eller någon annan meningsyttring mot rasism. Fördomar i soporna Röda Korset främjar likabehandling i vardagen med ställningstaganden och kampanjer; genom samarbete med skolorna vill vi nå barn och unga. En bra tidpunkt att lyfta upp det här temat i låg- och högstadier är FN:s dag mot rasism 21.3 och Röda Korsets vecka mot rasism kring den dagen. Ett ypperligt och enkelt sätt att få elever och kolleger att se sina egna fördomar är ett sopkärlsjippo. I sopkärlsjippot ber ni elever och lärare att var och en anonymt skriva upp en fördom som de känner mot minoriteter på en papperslapp och lägga den i ett sopkärl. Lapparna läses inte, utan de förstörs, till exempel genom att lägga dem i en dokumentförstörare. Anvisningarna till jippot finns på skolsajten Beställ reklamknappar (finska/svenska/engelska) för era evenemang mot rasism gratis från vår webbshop Ett tips: Utmana skolans elevkår att genomföra ett sopkärlsjippo. Ett tips: Ni kan också omvärdera era fördomar på kampanjsajten Niklas Meltio ANDRA JIPPON Vänskap ger glädje Röda Korset talar också för ensamma åldringar och ungdomar och söker frivilliga vänner för dem. På riksnivå tar vi upp det här temat i synnerhet i samband med Alla hjärtans dag (14.2). På vår skolsajt kan du ladda ner morgonsamlingar för låg- och högstadier som tar upp vänskap och omsorg. Sprid glädje och omväxling i ett äldreboende genom att låta eleverna ockupera det. Anvisningarna finns på vår skolsajt Be eleverna sprida 112-budskapet för en trygg vardag bland äldre människor i sin näromgivning. Texten finns att skriva ut på skolsajten och tipsar om när man absolut ska ringa nödnumret. Nödnummerdagen firas Jenni Virtanen Klubb efter skolan? Röda Korset har också klubbar för unga; hör er för hos lokalavdelningen om den har t.ex. barn- och ungdomsklubben Reddie Kids på sitt program, eller Läx- Hjälp-klubben för unga i behov av hjälp med läxorna. Läs mer om Röda Korsets klubbverksamhet på Niklas Meltio REDAKTION: Taru Korpela LAYOUT: Carita Lehtniemi ÖVERSÄTTNING: Sarax.com TRYCK: Hannun Tasapaino Oy Finlands Röda Kors 2012

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten Innehåll 1. ENSAMHET BLAND UNGA 3 2. UNG TILL UNG-VÄNVERKSAMHETEN 4 Volontärer och vänklienter inom Ung till ung-vänverksamheten

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32012 Människorna är rädda att ingen hjälper I Sahel-området behövs nödhjälp, men också långsiktiga lösningar för att råda bot på hungern. Jag har varit frivillig i Röda

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors katastroffonds informationsblad

UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors katastroffonds informationsblad UTE I VÄRLDEN Finlands Röda Kors katastroffonds informationsblad 4 2014 Ledare ATT HJÄLPA SPRIDER LJUS I MÖRKRET Att hjälpa ger glädje och kraft även när det är svårt. MÅNGA FÖRBEREDER SIG för julen med

Läs mer

Skriftskolpaket. för världsförbättrare

Skriftskolpaket. för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Redaktion: Heta Niemi och Sini Tyvi Text och övningar: Changemaker-praktikanterna Sini-Maaria Kauppi och Hanna Mithiku och konfirmandarbetsgruppen

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer