3-4 september 2013, 7A Odenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3-4 september 2013, 7A Odenplan"

Transkript

1 3-4 september 2013, 7A Odenplan

2 Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program onsdag 4:e september sid. 12 Praktisk information sid Så drar du nytta av Innovationsunionen 2020 EUs innovationsstrategi Innovation Union skall bidra till att förvandla bra idéer till säljbara produkter, minska sociala och geografiska skillnader, och samla erfarenhet och ny kunskap om innovation och nyttiggörande. SNITTS möter som Du ser hösten med ett EU-tema, en satsning som utöver Innovation by Collaboration också omfattar en spännande studieresa till Bryssel senare i höst. Organisationer bakom Innovation by Collaborations program 2013: EU är viktigt, framför allt då vi som nation inte riktigt kommit att bli lika framstående att utnyttja de samlade möjligheterna, som att ställa resurser till unionens förfogande. Låt oss förändra detta. Ett annat viktigt område som Du också kommer att stöta på under Innovation by Collaboration är Impact, mätning och resursfördelning. Hur skall den politiska önskan att i högre grad fördela resurser till universitet och högskolor efter samhällelig nytta och relevans realiseras. En frågeställning som är en stark internationell trend. Och så till sist, det kanske viktigaste. Träffa nya och gamla kollegor i branschen, mingla och diskutera, skratta och få inspiration. Kort sagt, detta är vår branchs alldeles egna dagar. Välkomna och trivs Göran Felldin, Ordförande SNITTS Regina Summer, tf Organisationsansvarig SNITTS Twitter: #IbyC2013 SIF IHIS Samverkande forskningsföretag hum / sam 03

3 Bilder från IbyC 2012 Planskiss - 7A Odenplan 05

4 Översiktsprogram TISDAG 3 SEPTEMBER ONSDAG 4 SEPTEMBER Lokal: Loke Lokal: Loke 1 Lokal: Tor 1 Registrering och förmiddagsfika 09:00-10:00 10:00-11:00 Lokal: Loke 08:00-09:00 Lokal: Loke 1 Lokal: Tor 1 Lokal: Tor 2 SNITTS medlemsmöte Öppningstal Charlotte Brogren, VINNOVA Innovation Union Charlotte Andersdotter Future Consulting Group 11:00-12:00 Innovationer - så mycket mer än tekniska uppfinningar Malmö högskola, Karlstad universitet, Södertörns högskola och CSES Registrering 08:30-09:00 Studenters involvering i innovationsprocessen Intellektuell tillgångsinventering - bra start på EU-projekt Innovationskontor Fyrklövern Innovationskontor Väst 09:00-10:00 KMP-projektet Göteborgs universitet 10:30-12:00 Lunchseminarium: Idébanker - ett led i öppen innovation Horizon nya möjligheter för svenska aktörer SNITTS SNITTS SF-HS Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? Innovationskontor Väst Hur kan Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin stärka varandra? Open for Innovation LU Open Näringsdepartementet Mittuniversitetet, Centek och Linköpings universitet 13:00-14:30 Nya redskap för innovation genom samverkan inom hum/sam Förmiddagsfika 10:00-10:30 Mingellunch 12:00-13:00 12:30-13:00 En historisk Technology Transfer resa -vilka lärdomar kan vi dra? Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning GU Holding Nationell och regional struktur i samverkan för smart specialisering RISE Mingellunch 12:00-13:00 12:30-13:00 Lunchseminarium: How to become a RTTP? SNITTS, ASTP, ATTP Eftermiddagsfika med mingel 14:30-15:00 15:00-16:30 13:00-14:30 Open Space Diskussionsseminarie Impact SNITTS BBP-kommitté The Importance of, and How to Support, Knowledge Exchange within Humanities and Social Sciences IP för ökad tillväxt i företag -Verktygslåda för rådgivare EEN, Tillväxtverket, PRV UU Innovation, SHREK : r e t e t i v i t k a s n e l l ä v K 0 17: : 30 sik 1 n kl 17: u m e ive idag ed l m s m l n inge konfere m r e l t l Ef r ti vgå a s Bus Eftermiddagsfika 14:30-15:00 15:00-16:00 The EU Framework Programme - Lessons Learnt Erik Arnold, Technopolis Group 07

5 Program Tisdag 3:e september 09:00-10:00 Fika och registrering 10:00-10:15 Välkommen till 4:e upplagan av Innovation by Collaboration! - Charlotte Brogren, VINNOVA (Lokal: Tor 1) Intellektuell tillgångsinventering bra start på EU-projekt - Innovationskontor Väst Att göra en inventering av sina intellektuella tillgångar skapar en bra grund för att locka till sig partners inför projektansökningar. Det är också nödvändigt vid avtalsskrivande för att avgöra sk background. Dessutom är det en fördel att ha en process på plats som fångar upp tillgångarna och skapar regel- bunden diskussion om hur de ska hanteras under projektets gång. Tidigare arbetssätt har mest fokuserat IP och då i form av patent. Genom att istället för intellektuella egendomar istället utgå från intellektuella tillgångar skapas ett bredare fokus, som bland annat ger ett bättre underlag för kunskapsspridning via öppen innovation. 11:00-12:00 Parallella sessioner - Best Practise Innovationskontor Västs Lena Holmberg och Anna Aspgren berättar här om sitt verktyg Intellectual Assets Inventory och hur det kan användas i samband med ansökningar och genomförande av projekt. (Lokal: Loke) Innovationer - så mycket mer än tekniska uppfinningar - Malmö högskola, Karlstad universitet, Södertörns högskola & CSES 12:00-13:00 Mingellunch 10:15-11:00 Innovation Union - Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group AB Charlotte Andersdotter kommer att presentera Innovations Unionen, kopplingar till Europas tillväxtstrategi EU 2020 och betydelsen för att skapa ett hållbart svenskt och Europeiskt innovationssytem. Charlotte kommer även att förklara kopplingarna det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Idag talas det allt mer om att samhället behöver fler typer av innovationer än tekniska och naturvetenskapliga, såsom tjänstebaserade, organisatoriska, sociala etc. innovationer. Många samverkansfaciliterande verksamheter på högskolor och universitet får också in allt fler case med den här inriktningen. Många av dessa case har en stor potential, men det finns också många utmaningar för koordinatorer, rådgivare och coacher att hjälpa till att ta vara på och utveckla den här potentialen. En del utmaningar är samma vid all innovationsstödjande verksamhet, andra är specifika för just stödet av tjänstebaserade, organisatoriska, sociala etc. innovationer. I denna workshop utgår vi från några exempel för att dela med oss av erfarenheter från möjligheter och hinder som finns när vi ska stötta dessa case och sätt att ta vara på möjligheterna och överkomma hindren. Vi diskuterar också vad som kan göras för att stödja koordinatorer, rådgivare och coacher i deras arbete, till exempel genom SNITTS. Moderator: Paneldeltagare: Milda Rönn Tommy Larsson Segerlind, SH, Mona Wilcke, SU, Cecilia Nahnfeldt, KAU och Karin Johansson-Mex, MAH (Lokal: Loke 1) Studenters involvering i innovationsprocessen - Innovationskontor Fyrklövern Det är dags att tillerkänna utbildningen och studenterna en större betydelse för innovation (bl a enligt Innovationsstödsutredningen). Regioners och nationens behov av kunniga och driftiga entreprenörer är stor. Ofta finns idéer och upptäckter, men det är brist på hitta drivande och kompetenta entreprenörer som kan skapa affärer eller sätta idén i bruk på annat sätt. Seminariet behandlar studenternas möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor under studietiden. Vilken är strategin, vilka vägar och hinder finns det för att involvera studenterna i innovationsprocessen, t ex som egna företagare eller som resurs i forskares och företags affärscase? (Lokal: Loke) Lunchseminarium 12:30-13:00: Idébanker - ett led i öppen innovation - Mittuniversitetet, Centek, Linköpings universitet Det finns flera projekt vid Sveriges lärosäten med mål att skapa idébanker. Projekten är ibland väldigt lika varandra och vi tror att vi skulle kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Kom och prata med oss under lunchen för att se hur vi kan samarbeta framöver. 13:00-14:30 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Horizon 2020 nya möjligheter för svenska aktörer - SNITTS Föreläsare: Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group AB och Johan Lindberg, VINNOVA Horisont 2020 är EU-kommissionens förslag till nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation. Det nya ramprogrammet kommer att löpa under perioden Den föreslagna budgeten för Horisont 2020 ligger på runt 70 miljarder euro. Föredraget presenterar viktiga likheter och skillnader mot tidigare forsknings- och innovationssatsningar från EU samt belyser möjligheter för Svenska aktörer i det nya programmet. För mer information om Horizon 2020 se EU-kommissionens webb-plats på: 09

6 Innovation by Collaboration Galan (Lokal: Loke 1) Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning - GU Holding AB Syftet med GU Holdings verksamhet är att omsätta idéer med anknytning till Göteborgs universitet genom att bygga kommersiellt intressanta företag som globalt sprider dessa idéer i form av nya produkter och tjänster. Därigenom ska vi göra långsiktigt goda investeringar som gynnar vårt samhälle inklusive vårt universitet och näringslivet i regionen. Målet är dessutom att det även ska kunna ge lönsamma exits och vid flertalet tillfällen har regeringens PM till holdingbolagen behandlat krav på marknadsmässig avkastning. Under vår session ledd av vår VD, Klementina Österberg, vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter gällande komplexi- teten att arbeta i tidig fas, samt förväntad kontra uppnådd avkastning. För att viktigare än den monetära direktavkastningen är att vi har bidragit till nyttiggörande av kunskap och kompetens, som i sin tur har lett till bättre liv, hälsa, minskad miljöpåverkan, mm., och sist men inte minst ökad tillväxt och förbättrad konkurrenskraft i regionen genom förnyelse av näringslivet. GU Holding ser fram emot att berätta mer och få era input på de förväntningar och nyckeltal som ska styra våra verksamheter. (Lokal: Tor 1) Nationell och regional struktur i samverkan för smart specialisering - RISE En del i Innovation Union är de fortsatta satsningarna på innovation inom strukturfonderna. Diskussionen om innehållet i den kommande program- perioden pågår. I programarbetet trycker man bl.a. på samverkan mellan nationella och regionala nivåer och mellan flera aktörer. Med utgångspunkt i Produktionslyftet, ett framgångsrikt nationellt program för att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft, vill RISE och forskningsinstituten diskutera hur detta kan göras i den kommande programperioden. Vid seminariet tar vi, utifrån industrins behov, upp institutens och lärosätenas roller samt framgångsfaktorer. Vid seminariet deltar bl.a Olof Sandberg, RISE, Ola Asplund, utredningschef IF Metall, Prof. Göran Brulin, Tillväxtverket/Linköpings Universitet och Birgitta Öjmertz, Swerea IVF, programdirektör Produktionslyftet. När: Tisdagen den 3:e september klockan 18:00 Buss avgår utanför 7As entré (Odengatan 65) kl. 17:30 Var: Junibacken, Djurgården Middag Underhållning Mingel Prisutdelning Diamantpriset Syftet med Diamantpriset är att uppmärksamma individer som på ett avgörande sätt fört technology-knowledge transfer framåt i Sverige. Priset instiftades 2010 av SNITTS och VINNOVA och delas ut av förra årets vinnare, Folke Meijer. Juryns motivering 2012: Folke Meijer, Karolinska Institutet Holding AB Folke har med skicklighet och fingertoppskänsla byggt upp Föreningen för Universitetens Holdingbolag i Sverige och skapat en plattform för samverkan som varit viktig för tech transfer. Inom ramen för FUHS har kunskapsöverföring, idégenerering och diskussioner kunnat föras på ett prestigelöst sätt. Detta har varit instrumentalt för holdingbolagens verksamhet i såväl stort som smått och därmed även haft bredare efterverkningar i innovations Sverige. 14:30-15:00 Fika och mingel 15:00-16:30 Open Space Open Space din chans att samla likasinnande till inspirerande diskussion! Innovation by Collaboration handlar om att tillsammans utbyta erfarenheter och utveckla nya tankar. Nytt för i år är en Open Space-workshop där alla deltagare har möjlighet att ta upp en hjärtefråga. Man väljer sedan vilken fråga man vill engagera sig i genom att bidra antingen med kunskap eller kloka frågor. Flera diskussioner pågår alltså parallellt och om man efter ett tag känner att man hamnat fel eller inte har mer att bidra, så byter man grupp. 16:30-17:30 Mingel med livemusik 2010-års vinnare Hans Wigzell 2011-års vinnare Lena Blomberg 2012-års vinnare Folke Meijer

7 Program Onsdag 4:e september 08:00-09:00 SNITTS medlemsmöte 08:30-09:00 Registrering 09:00-10:00 Parallella sessioner (Lokal: Loke) KMP-projektet en modell för ett universitets hantering av samverkan och nyttiggörande - Göteborgs universitet och VINNOVA Inom Knowledge Management Platform-projektet utvecklar Göteborgs universitet en unik modell för lärosätens ansvarstagande för samverkan och nyttiggörande. Projektet finansieras av VINNOVA och syftar till att utveckla universitetets förmåga att skapa värde genom att integrera forskning, utbildning och innovation. Presentationen kommer att ge en översikt om hur GU jobbar med att integrera IAM-ramverket (hantering av intellektuella tillgångar) med ett utvecklings- program för att stärka förmågan att kontinuerligt utveckla kompletta akademiska miljöer och universitetet som organisation, bland annat avseende internt regelverk, verksamhetsstöd och ledarskap. Niklas Fernqvist, Sara Dahlberg och Andrew Telles från Forskningsoch innovationskontoret respektive GU Holding kommer att presentera vad KMP-modellen är och varför den är viktig i deras arbete. De kommer också att diskutera utmaningar inom projektet och inför det fortsatta arbetet. (Lokal: Loke 1) En historisk Technology Transfer resa vilka lärdomar kan vi dra? - SNITTS Nyckelpersoner från svenska universitet/högskolor som bidragit till att driva tech-/knowledge transfer processen i Sverige kommer under sessionen ge sina personliga reflektioner från denna process. Syftet är att dra nytta av tidigare erfarenheter och sammanställa en road map för framtida svensk Technology-/Knowledge Transfer. 09:00-10:00 Introduktion - Regina Summer och Per-olof Hegg En internationell utblick och Uppsala universitet - Lars Jonsson Karolinska Institutet - Folke Meijer 10:00-10:30 Fika 10:30-12:00 Linköpings universitet - Göran Felldin Lunds universitet - Per-Olof Hegg Chalmers Tekniska Högskola - Henric Rhedin Kungliga Tekniska Högskolan och Teknikbroarna - Peter Holmstedt Goda råd, en sammanfattning - Per-Olof Hegg och Henric Rhedin (Lokal: Tor 1) Nya redskap för innovation genom samverkan inom hum/sam - SF-HS (Samverkande forskningsföretag hum/sam) SF-HS, Samverkande forskningsföretag hum/sam, är en nystartad ideell förening som byggs upp inom ramen för ett projekt finansierat av VINNOVA. Föreningen finns till för forskare och doktorander som driver eller vill starta samverkande forskningsföretag inom hum/sam. Det är en ny organisations- form som hjälper forskare att anta utmaningarna med högskolans uppdrag att samverka med det omgivande samhället, för att ta vara på och öka innovationskapaciteten inom hum/sam. Utifrån modellen skapar föreningen också redskap som högskolor, forskningsfinansiärer och branschförbund kan använda för att skapa förutsättningar för ett mer förnyande ömsesidigt utbyte mellan hum/sam och samhällets organisationer. Vi presenterar två delprojekt som kommer att genomföras tillsammans med ett antal universitet/högskolor och SNITTS. I det ena delprojektet skapas och testas ett digitalt verktyg för att starta samverkande forskningsföretag och en doktorand- och masterkurs där verktyget används. I det andra delprojektet skapas och testas redskap utifrån forskningsföretagsmodellen att arbeta med uppdragsutbildningar på ett nytt sätt, som är mer givande för både forskare och uppdragsgivare och som kan innebära nya former av samverkan med studenter. (Lokal: Tor 2) Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? - Innovationskontor Väst Verifiering av nyttiggörande är en betydelsefull del av de flesta innovations- kontors verksamhet. Möjligheten att sätta samman och finansiera projekt som verifierar olika idéer om nyttiggörande av kunskapstillgångar - från forsknings- eller utbildningsverksamhet - är ofta det som ger upphov till en fortsatt och livaktig innovationsprocess. Men hur arbetar vi med detta på olika innovationskontor? Gör vi på samma sätt? Har vi samma mål? Under ledning av André Kelkkanen, Lena Holmberg och Jesper Vasell utforskar vi detta genom att tre utvalda aktörer beskriver sina processer kring verifiering på ett strukturerat och jämförbart sätt. För var och en av aktörerna tittar vi bland annat på följande frågeställningar kring verifieringsprocessen: Hur definierar vi verifiering? Vilka egenskaper måste ett projekt ha för att vara ett verifieringsprojekt? Hur bedömer vi verifieringsprojekt? Hur följer vi upp verifieringsprojekt? Vilka mål har vi för vårt verifieringsarbete? Syftet är att göra en systematisk jämförelse av olika arbetssätt. 10:00-10:30 Fika och mingel 13

8 10:30-12:00 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Hur kan Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin stärka varandra? - Näringsdepartementet Workshopledare: Per Engström, Näringsdepartementet Horisont 2020 är en central byggsten i EU:s Innovation Union, men hur påverkar ramprogrammet arbetet med den nationella innovationsstrategin? Genom en bättre förståelse för olika aktörers planering kan vi bli bättre förberedda, få större genomslag och därmed öka Sveriges innovationskraft. Efter en kort presentation av innovationsstrategin och dess kopplingar till Horisont 2020 diskuterar vi gemensamt hur de olika representerade aktörerna planerar inför det nya ramprogrammet och vad som krävs för att främja ett ökat svenskt deltagande. (Lokal: Loke 1) forts. En historisk Technology Transfer resa vilka lärdomar kan vi dra? (Lokal: Tor 1) Open for Innovation - LU Open Öppen Innovation och studentinnovation är ett hett ämne. En del säger att det är kejsarens nya kläder och att akademi, näringsliv och offentlighet alltid har arbetat tillsammans. Men det globala konkurrenslandskapet har förändrats, vilket tvingar oss att tänka och göra nytt. Fat Cats lapar fortfarande grädde och Sverige mår bra, men lättmjölk i form av varsel och snålare förutsättningar för företag och offentlighet finns runt hörnet. Denna workshop handlar om hur vi tillsammans kan tänka kostnadseffektiv och öppen innovation. Vi kommer att jobba tillsammans med case, så ta gärna med dig ett eget case eller ladda med alla frågor du har om öppen innovation. Program: Öppen innovation, 15 minuter inledning, Helene Vogelmann, enhetschef LU Open Studentinnovation, 15 minuter case DEMOLA & Black Pearl Fredrik Skeppstedt, temachef ProDemoLab, LU Open Work shop, 60 minuter faciliterad av Helene Vogelmann. Material kommer att tillhandahållas. Workshop kommer att följa gaming metodik och du kommer att vara aktiv och arbeta i grupp. Redovisning kommer att ske i form av en filminspelning. (Lokal: Tor 2) forts. Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? 12:00-13:00 Mingellunch (Lokal: Loke) Lunchseminarium 12:30-13:00: How to become an RTTP? - ATTP (Alliance for Technology Transfer Professionals), ASTP och SNITTS Språk: engelska Learn more about ATTP and the possibilities to get certified as a RTTP (Registered Technology Transfer Professional). The Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) is the international body for Tech Transfer Professionals. In the spring of 2012 SNITTS join the ATTP, which gives Tech Transfer professionals in Sweden the opportunity to have their professional qualifications recognized and registered. Do not miss the chance to get your questions about ATTP answered. About ATTP - Ancilla Sterrenburg-Kluin, ASTP Stories from when you became RTTP - Thomas Schmidt, Aarhus University and Niklas Fernqvist, University of Gothenburg 13:00-14:30 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Diskussionsseminarie Impact - SNITTS Benchmarking and Best Practice Kommitté Prestationsbaserad resursfördelning Fördelning av fasta forskningsanslag (fakultetsmedel) baserat på forskningskvalitet, relevans och nytta för samhället Impact. Drygt 13 miljarder kronor gick 2013 till forskning vid landets universitet och högskolor fördelade som ramanslag (fakultetsanslag). Dessa kommer under perioden fram till 2016 öka med totalt ytterligare 4 miljarder. Idag fördelas 10% av dessa medel baserat på prestation (forskningsexcellens) och resterande enligt gamla meriter. Andelen som skall konkurrensutsättas skall öka till 20%. Således skall ungefär 3,4 miljarder fördelas 2016 baserat på vad som populärt benämns Impact. En hel del pengar. Och förutom publiceringar och citeringar kommer förmågan att nyttiggöra forskningsresultat (dissemination) att ingå som fördelningsnyckel. Hur skall då Impact bedömas? Peer review, indikatorer, case studies? Eller en mix av allt. Som en del av Innovation by Collaboration kommer en paneldebatt och diskussion att genomföras. Den leds av ett par välkända och initierade debattörer som i sin tur har representanter från alla omfattade parter att tillgå. SNITTS har genomfört en studieresa till UK och Belgien och inleder med en utblick och jämförelse av modeller och förutsättningar. Därefter diskuteras frågan i en svensk kontext. SNITTS kan utlova en spännande, intressant och informativ session. 15

9 (Lokal: Loke 1) The Importance of, and How to Support, Knowledge Exchange within Humanities and Social Sciences - UU Innovation & SHREK Språk: Engelska (Lokal: Tor 1) IP för ökad tillväxt i företag - Verktygslåda för rådgivare - EEN, Tillväxtverket & Patent- och registreringsverket Vad behöver svenska små och medelstora företag tänka på gällande IPR och vilken hjälp finns att få? På detta seminarium får du möta representanter från PRV, EEN och ALMI som berättar om verktygslådan du som rådgivare kan använda dig av. Lådan innehåller såväl nationella som europeiska verktyg. Under seminariet får du även möjlighet att lyssna på ett företag som tagit del av dessa tjänster samt en inblick i vad EU-patentet innebär. Alla företag har någon typ av intellektuella tillgångar, men att söka immatrialrätter kräver resurser i form av engagemang och pengar. Genom att arbeta strategiskt med IPR kan de svenska företagen stärka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Medverkande: Karin Rydén, Tillväxtverket Christina Nordström, EEN/Umeå universitet Anna Engquist och Marie Eriksson, PRV Humanities and Social Sciences can t do innovation! Innovation is only patents and products, things that you can touch! Or? Well without new business and organizational models we would not have companies such as Spotify or Klarna. Without good leadership skills we would not have IPF, one of the companies in Uppsala University s holding company that generates most return. And without pedagogic skills and music skills there would not be an innovative company from Edinburgh called Skoog music making instruments for people with special needs. During this seminar we will listen to a few short presentations on: Why are knowledge exchange in humanities and social sciences important? How can we support knowledge exchange in humanities and social sciences? 14:30-15:00 Fika och mingel What can knowledge exchange in humanities and social sciences be about There will also be a chance for you to participate in the discussion and give your input on how we can support collaboration between organizations and researchers within humanities and social sciences to generate more innovation. The seminar is organized by Uppsala University and the department UU Innovation as well as the SHREK network. SHREK is the network for Knowledge Exchange Officers within Social Science and Humanities Research in Europe to share knowledge and experience. The network consists of, Autonomous University of Barcelona, Stockholm University, University of Bologna, University of Edinburgh, University of Limrick, University of Southern Denmark, University of York and Uppsala University. So please join us and discuss this issues with our European colleagues and maybe you will get contacts for your next European project towards the Innovation Union Questions? Sara Jernberg, Anna Grönberg, :00-16:00 The EU Framework Programme - Lessons Learnt - Erik Arnold, Technopolis Group Sweden has been a strong and successful participant in the Framework Programmes since before she joined the European Union. The coincidence of timing between the national microelectronics and IT programmes in Sweden and the European ESPRIT programme in the sec in half of the 1980s provided a platform for Swedish universities, companies and institutes to learn about and benefit from R&D collaboration and build successful partnerships, especially in areas such as telecommunications, vehicles, aerospace and industrial automation. Key realisations included the opportunities the Frame- work Programme provides for establishing and developing business relationships and its potential for standardisation and pre-normalisation work. Longer experience has shown that the Framework Programme is an especially powerful vehicle for industries dependent on complex, systemic technologies where it is possible to develop and agree on road maps. Where the trajectory is unclear, the Framework Programme does less well because it is essentially a consensus mechanism. Long-term studies show that important aspects of its role relate to agenda-setting and organising parts of the European R&D scene in addition, of course, to supporting scientific and technological development. Horizon 2020 the eighth Framework Programme involves continuity with the past but also some important new challenges, notable in trying more directly to tackle societal grand challenges, key emerging technologies and in promoting variable geometry approaches. Like other member states, Sweden will have to develop a more proactive and strategically focused approach to participation. With her strong industrial and academic R&D base, she is better placed than most to succeed. 17

10 Praktisk information Registrering Registrering sker på plats och denna kommer att hålla öppet: Tisdag 3:e september 09:00-10:00 Onsdag 4:e september 08:30-09:00 Hitta hit Kontakta SNITTS Johanna Edborg: Regina Summer Viktiga telefonnummer Konferensanläggning: 7A ODENPLAN - Polis och nödsituationer 112 Adress: Odengatan 65, Stockholm - Sjukvårdsupplysningen: Taxikurir: Taxi 020: Taxi Stockholm: Hemsida: T-bana: Odenplan Innovation by Collaboration är ett årligen återkommande event som hölls första gången Här träffas kollegor, internationella experter och beslutsfattare inom nyttiggörande av kunskaps- och teknikutbyte för att diskutera aktuella frågor. Mellan seminarier och talare finnas gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper, träffa branschfolk och nyckelpersoner inom området. Håll dig uppdaterad om vad som händer på:

11

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen Verktyg för effektiv samverkansinnovation exemplet Grafen CIP Professional Services har en unik position i ett växande område Business strategy Technology & Innovation Intellectual Property 2 Vi hjälper

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Välkommen till Sommarseminarium 2016

Välkommen till Sommarseminarium 2016 Välkommen till Sommarseminarium 2016 19 20 juni: Open Space kring Agenda 2030 FN:s hållbarhetsmål 20 22 juni RCE- workshop Learning for Change Det har nu gått tio år sedan vi startade med sommarseminarier

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kort historik kring Nyttiggörande av forskning Innovation by collaboration, 2013, Lars Jonsson, Uppsala

Kort historik kring Nyttiggörande av forskning Innovation by collaboration, 2013, Lars Jonsson, Uppsala Kort historik kring Nyttiggörande av forskning Innovation by collaboration, 2013, Lars Jonsson, Uppsala UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET NYTTIGGÖRANDE AV FORSKNING HISTORIK

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB jaan@basesoft.se www.basesoft.se Möjligheter Realisera nya behov / krav hos användare Finansiering

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Regional innovation, kluster och smart specialisering

Regional innovation, kluster och smart specialisering Regional innovation, kluster och smart specialisering Tillväxtverket 2012-11-28 Maria Lindqvist Lukas Smas Senior Research Fellows Smart specialisering a dynamic strategic process where regions and Member

Läs mer

Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020

Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020 Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020 Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Twitter: @vinnova.se #VIH2020, #Swafs, #RRI, #H2020 Webb: www.vinnova.se/swafs2016

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo Trafikverkets omvärldsanalys Nytt trafikverk, ny omvärld äld Susanne Ingo Stockholm 11 april 2012 2 2012-04-13 Stora demografiska utmaningar i världen. The Demographic transition Deat h rat e Birt h rat

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Vad händer i Väst inom miljöteknik?

Vad händer i Väst inom miljöteknik? Vad händer i Väst inom miljöteknik? Tore Sveälv, GU Holding AB Bakgrund GU Holding AB Grundat på regeringens inioaov 1995 Helägt av Svenska Staten Förvaltas av Göteborgs universitet sedan 1998 Affärsidé

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer