3-4 september 2013, 7A Odenplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3-4 september 2013, 7A Odenplan"

Transkript

1 3-4 september 2013, 7A Odenplan

2 Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program onsdag 4:e september sid. 12 Praktisk information sid Så drar du nytta av Innovationsunionen 2020 EUs innovationsstrategi Innovation Union skall bidra till att förvandla bra idéer till säljbara produkter, minska sociala och geografiska skillnader, och samla erfarenhet och ny kunskap om innovation och nyttiggörande. SNITTS möter som Du ser hösten med ett EU-tema, en satsning som utöver Innovation by Collaboration också omfattar en spännande studieresa till Bryssel senare i höst. Organisationer bakom Innovation by Collaborations program 2013: EU är viktigt, framför allt då vi som nation inte riktigt kommit att bli lika framstående att utnyttja de samlade möjligheterna, som att ställa resurser till unionens förfogande. Låt oss förändra detta. Ett annat viktigt område som Du också kommer att stöta på under Innovation by Collaboration är Impact, mätning och resursfördelning. Hur skall den politiska önskan att i högre grad fördela resurser till universitet och högskolor efter samhällelig nytta och relevans realiseras. En frågeställning som är en stark internationell trend. Och så till sist, det kanske viktigaste. Träffa nya och gamla kollegor i branschen, mingla och diskutera, skratta och få inspiration. Kort sagt, detta är vår branchs alldeles egna dagar. Välkomna och trivs Göran Felldin, Ordförande SNITTS Regina Summer, tf Organisationsansvarig SNITTS Twitter: #IbyC2013 SIF IHIS Samverkande forskningsföretag hum / sam 03

3 Bilder från IbyC 2012 Planskiss - 7A Odenplan 05

4 Översiktsprogram TISDAG 3 SEPTEMBER ONSDAG 4 SEPTEMBER Lokal: Loke Lokal: Loke 1 Lokal: Tor 1 Registrering och förmiddagsfika 09:00-10:00 10:00-11:00 Lokal: Loke 08:00-09:00 Lokal: Loke 1 Lokal: Tor 1 Lokal: Tor 2 SNITTS medlemsmöte Öppningstal Charlotte Brogren, VINNOVA Innovation Union Charlotte Andersdotter Future Consulting Group 11:00-12:00 Innovationer - så mycket mer än tekniska uppfinningar Malmö högskola, Karlstad universitet, Södertörns högskola och CSES Registrering 08:30-09:00 Studenters involvering i innovationsprocessen Intellektuell tillgångsinventering - bra start på EU-projekt Innovationskontor Fyrklövern Innovationskontor Väst 09:00-10:00 KMP-projektet Göteborgs universitet 10:30-12:00 Lunchseminarium: Idébanker - ett led i öppen innovation Horizon nya möjligheter för svenska aktörer SNITTS SNITTS SF-HS Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? Innovationskontor Väst Hur kan Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin stärka varandra? Open for Innovation LU Open Näringsdepartementet Mittuniversitetet, Centek och Linköpings universitet 13:00-14:30 Nya redskap för innovation genom samverkan inom hum/sam Förmiddagsfika 10:00-10:30 Mingellunch 12:00-13:00 12:30-13:00 En historisk Technology Transfer resa -vilka lärdomar kan vi dra? Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning GU Holding Nationell och regional struktur i samverkan för smart specialisering RISE Mingellunch 12:00-13:00 12:30-13:00 Lunchseminarium: How to become a RTTP? SNITTS, ASTP, ATTP Eftermiddagsfika med mingel 14:30-15:00 15:00-16:30 13:00-14:30 Open Space Diskussionsseminarie Impact SNITTS BBP-kommitté The Importance of, and How to Support, Knowledge Exchange within Humanities and Social Sciences IP för ökad tillväxt i företag -Verktygslåda för rådgivare EEN, Tillväxtverket, PRV UU Innovation, SHREK : r e t e t i v i t k a s n e l l ä v K 0 17: : 30 sik 1 n kl 17: u m e ive idag ed l m s m l n inge konfere m r e l t l Ef r ti vgå a s Bus Eftermiddagsfika 14:30-15:00 15:00-16:00 The EU Framework Programme - Lessons Learnt Erik Arnold, Technopolis Group 07

5 Program Tisdag 3:e september 09:00-10:00 Fika och registrering 10:00-10:15 Välkommen till 4:e upplagan av Innovation by Collaboration! - Charlotte Brogren, VINNOVA (Lokal: Tor 1) Intellektuell tillgångsinventering bra start på EU-projekt - Innovationskontor Väst Att göra en inventering av sina intellektuella tillgångar skapar en bra grund för att locka till sig partners inför projektansökningar. Det är också nödvändigt vid avtalsskrivande för att avgöra sk background. Dessutom är det en fördel att ha en process på plats som fångar upp tillgångarna och skapar regel- bunden diskussion om hur de ska hanteras under projektets gång. Tidigare arbetssätt har mest fokuserat IP och då i form av patent. Genom att istället för intellektuella egendomar istället utgå från intellektuella tillgångar skapas ett bredare fokus, som bland annat ger ett bättre underlag för kunskapsspridning via öppen innovation. 11:00-12:00 Parallella sessioner - Best Practise Innovationskontor Västs Lena Holmberg och Anna Aspgren berättar här om sitt verktyg Intellectual Assets Inventory och hur det kan användas i samband med ansökningar och genomförande av projekt. (Lokal: Loke) Innovationer - så mycket mer än tekniska uppfinningar - Malmö högskola, Karlstad universitet, Södertörns högskola & CSES 12:00-13:00 Mingellunch 10:15-11:00 Innovation Union - Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group AB Charlotte Andersdotter kommer att presentera Innovations Unionen, kopplingar till Europas tillväxtstrategi EU 2020 och betydelsen för att skapa ett hållbart svenskt och Europeiskt innovationssytem. Charlotte kommer även att förklara kopplingarna det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Idag talas det allt mer om att samhället behöver fler typer av innovationer än tekniska och naturvetenskapliga, såsom tjänstebaserade, organisatoriska, sociala etc. innovationer. Många samverkansfaciliterande verksamheter på högskolor och universitet får också in allt fler case med den här inriktningen. Många av dessa case har en stor potential, men det finns också många utmaningar för koordinatorer, rådgivare och coacher att hjälpa till att ta vara på och utveckla den här potentialen. En del utmaningar är samma vid all innovationsstödjande verksamhet, andra är specifika för just stödet av tjänstebaserade, organisatoriska, sociala etc. innovationer. I denna workshop utgår vi från några exempel för att dela med oss av erfarenheter från möjligheter och hinder som finns när vi ska stötta dessa case och sätt att ta vara på möjligheterna och överkomma hindren. Vi diskuterar också vad som kan göras för att stödja koordinatorer, rådgivare och coacher i deras arbete, till exempel genom SNITTS. Moderator: Paneldeltagare: Milda Rönn Tommy Larsson Segerlind, SH, Mona Wilcke, SU, Cecilia Nahnfeldt, KAU och Karin Johansson-Mex, MAH (Lokal: Loke 1) Studenters involvering i innovationsprocessen - Innovationskontor Fyrklövern Det är dags att tillerkänna utbildningen och studenterna en större betydelse för innovation (bl a enligt Innovationsstödsutredningen). Regioners och nationens behov av kunniga och driftiga entreprenörer är stor. Ofta finns idéer och upptäckter, men det är brist på hitta drivande och kompetenta entreprenörer som kan skapa affärer eller sätta idén i bruk på annat sätt. Seminariet behandlar studenternas möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor under studietiden. Vilken är strategin, vilka vägar och hinder finns det för att involvera studenterna i innovationsprocessen, t ex som egna företagare eller som resurs i forskares och företags affärscase? (Lokal: Loke) Lunchseminarium 12:30-13:00: Idébanker - ett led i öppen innovation - Mittuniversitetet, Centek, Linköpings universitet Det finns flera projekt vid Sveriges lärosäten med mål att skapa idébanker. Projekten är ibland väldigt lika varandra och vi tror att vi skulle kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Kom och prata med oss under lunchen för att se hur vi kan samarbeta framöver. 13:00-14:30 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Horizon 2020 nya möjligheter för svenska aktörer - SNITTS Föreläsare: Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group AB och Johan Lindberg, VINNOVA Horisont 2020 är EU-kommissionens förslag till nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation. Det nya ramprogrammet kommer att löpa under perioden Den föreslagna budgeten för Horisont 2020 ligger på runt 70 miljarder euro. Föredraget presenterar viktiga likheter och skillnader mot tidigare forsknings- och innovationssatsningar från EU samt belyser möjligheter för Svenska aktörer i det nya programmet. För mer information om Horizon 2020 se EU-kommissionens webb-plats på: 09

6 Innovation by Collaboration Galan (Lokal: Loke 1) Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning - GU Holding AB Syftet med GU Holdings verksamhet är att omsätta idéer med anknytning till Göteborgs universitet genom att bygga kommersiellt intressanta företag som globalt sprider dessa idéer i form av nya produkter och tjänster. Därigenom ska vi göra långsiktigt goda investeringar som gynnar vårt samhälle inklusive vårt universitet och näringslivet i regionen. Målet är dessutom att det även ska kunna ge lönsamma exits och vid flertalet tillfällen har regeringens PM till holdingbolagen behandlat krav på marknadsmässig avkastning. Under vår session ledd av vår VD, Klementina Österberg, vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter gällande komplexi- teten att arbeta i tidig fas, samt förväntad kontra uppnådd avkastning. För att viktigare än den monetära direktavkastningen är att vi har bidragit till nyttiggörande av kunskap och kompetens, som i sin tur har lett till bättre liv, hälsa, minskad miljöpåverkan, mm., och sist men inte minst ökad tillväxt och förbättrad konkurrenskraft i regionen genom förnyelse av näringslivet. GU Holding ser fram emot att berätta mer och få era input på de förväntningar och nyckeltal som ska styra våra verksamheter. (Lokal: Tor 1) Nationell och regional struktur i samverkan för smart specialisering - RISE En del i Innovation Union är de fortsatta satsningarna på innovation inom strukturfonderna. Diskussionen om innehållet i den kommande program- perioden pågår. I programarbetet trycker man bl.a. på samverkan mellan nationella och regionala nivåer och mellan flera aktörer. Med utgångspunkt i Produktionslyftet, ett framgångsrikt nationellt program för att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft, vill RISE och forskningsinstituten diskutera hur detta kan göras i den kommande programperioden. Vid seminariet tar vi, utifrån industrins behov, upp institutens och lärosätenas roller samt framgångsfaktorer. Vid seminariet deltar bl.a Olof Sandberg, RISE, Ola Asplund, utredningschef IF Metall, Prof. Göran Brulin, Tillväxtverket/Linköpings Universitet och Birgitta Öjmertz, Swerea IVF, programdirektör Produktionslyftet. När: Tisdagen den 3:e september klockan 18:00 Buss avgår utanför 7As entré (Odengatan 65) kl. 17:30 Var: Junibacken, Djurgården Middag Underhållning Mingel Prisutdelning Diamantpriset Syftet med Diamantpriset är att uppmärksamma individer som på ett avgörande sätt fört technology-knowledge transfer framåt i Sverige. Priset instiftades 2010 av SNITTS och VINNOVA och delas ut av förra årets vinnare, Folke Meijer. Juryns motivering 2012: Folke Meijer, Karolinska Institutet Holding AB Folke har med skicklighet och fingertoppskänsla byggt upp Föreningen för Universitetens Holdingbolag i Sverige och skapat en plattform för samverkan som varit viktig för tech transfer. Inom ramen för FUHS har kunskapsöverföring, idégenerering och diskussioner kunnat föras på ett prestigelöst sätt. Detta har varit instrumentalt för holdingbolagens verksamhet i såväl stort som smått och därmed även haft bredare efterverkningar i innovations Sverige. 14:30-15:00 Fika och mingel 15:00-16:30 Open Space Open Space din chans att samla likasinnande till inspirerande diskussion! Innovation by Collaboration handlar om att tillsammans utbyta erfarenheter och utveckla nya tankar. Nytt för i år är en Open Space-workshop där alla deltagare har möjlighet att ta upp en hjärtefråga. Man väljer sedan vilken fråga man vill engagera sig i genom att bidra antingen med kunskap eller kloka frågor. Flera diskussioner pågår alltså parallellt och om man efter ett tag känner att man hamnat fel eller inte har mer att bidra, så byter man grupp. 16:30-17:30 Mingel med livemusik 2010-års vinnare Hans Wigzell 2011-års vinnare Lena Blomberg 2012-års vinnare Folke Meijer

7 Program Onsdag 4:e september 08:00-09:00 SNITTS medlemsmöte 08:30-09:00 Registrering 09:00-10:00 Parallella sessioner (Lokal: Loke) KMP-projektet en modell för ett universitets hantering av samverkan och nyttiggörande - Göteborgs universitet och VINNOVA Inom Knowledge Management Platform-projektet utvecklar Göteborgs universitet en unik modell för lärosätens ansvarstagande för samverkan och nyttiggörande. Projektet finansieras av VINNOVA och syftar till att utveckla universitetets förmåga att skapa värde genom att integrera forskning, utbildning och innovation. Presentationen kommer att ge en översikt om hur GU jobbar med att integrera IAM-ramverket (hantering av intellektuella tillgångar) med ett utvecklings- program för att stärka förmågan att kontinuerligt utveckla kompletta akademiska miljöer och universitetet som organisation, bland annat avseende internt regelverk, verksamhetsstöd och ledarskap. Niklas Fernqvist, Sara Dahlberg och Andrew Telles från Forskningsoch innovationskontoret respektive GU Holding kommer att presentera vad KMP-modellen är och varför den är viktig i deras arbete. De kommer också att diskutera utmaningar inom projektet och inför det fortsatta arbetet. (Lokal: Loke 1) En historisk Technology Transfer resa vilka lärdomar kan vi dra? - SNITTS Nyckelpersoner från svenska universitet/högskolor som bidragit till att driva tech-/knowledge transfer processen i Sverige kommer under sessionen ge sina personliga reflektioner från denna process. Syftet är att dra nytta av tidigare erfarenheter och sammanställa en road map för framtida svensk Technology-/Knowledge Transfer. 09:00-10:00 Introduktion - Regina Summer och Per-olof Hegg En internationell utblick och Uppsala universitet - Lars Jonsson Karolinska Institutet - Folke Meijer 10:00-10:30 Fika 10:30-12:00 Linköpings universitet - Göran Felldin Lunds universitet - Per-Olof Hegg Chalmers Tekniska Högskola - Henric Rhedin Kungliga Tekniska Högskolan och Teknikbroarna - Peter Holmstedt Goda råd, en sammanfattning - Per-Olof Hegg och Henric Rhedin (Lokal: Tor 1) Nya redskap för innovation genom samverkan inom hum/sam - SF-HS (Samverkande forskningsföretag hum/sam) SF-HS, Samverkande forskningsföretag hum/sam, är en nystartad ideell förening som byggs upp inom ramen för ett projekt finansierat av VINNOVA. Föreningen finns till för forskare och doktorander som driver eller vill starta samverkande forskningsföretag inom hum/sam. Det är en ny organisations- form som hjälper forskare att anta utmaningarna med högskolans uppdrag att samverka med det omgivande samhället, för att ta vara på och öka innovationskapaciteten inom hum/sam. Utifrån modellen skapar föreningen också redskap som högskolor, forskningsfinansiärer och branschförbund kan använda för att skapa förutsättningar för ett mer förnyande ömsesidigt utbyte mellan hum/sam och samhällets organisationer. Vi presenterar två delprojekt som kommer att genomföras tillsammans med ett antal universitet/högskolor och SNITTS. I det ena delprojektet skapas och testas ett digitalt verktyg för att starta samverkande forskningsföretag och en doktorand- och masterkurs där verktyget används. I det andra delprojektet skapas och testas redskap utifrån forskningsföretagsmodellen att arbeta med uppdragsutbildningar på ett nytt sätt, som är mer givande för både forskare och uppdragsgivare och som kan innebära nya former av samverkan med studenter. (Lokal: Tor 2) Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? - Innovationskontor Väst Verifiering av nyttiggörande är en betydelsefull del av de flesta innovations- kontors verksamhet. Möjligheten att sätta samman och finansiera projekt som verifierar olika idéer om nyttiggörande av kunskapstillgångar - från forsknings- eller utbildningsverksamhet - är ofta det som ger upphov till en fortsatt och livaktig innovationsprocess. Men hur arbetar vi med detta på olika innovationskontor? Gör vi på samma sätt? Har vi samma mål? Under ledning av André Kelkkanen, Lena Holmberg och Jesper Vasell utforskar vi detta genom att tre utvalda aktörer beskriver sina processer kring verifiering på ett strukturerat och jämförbart sätt. För var och en av aktörerna tittar vi bland annat på följande frågeställningar kring verifieringsprocessen: Hur definierar vi verifiering? Vilka egenskaper måste ett projekt ha för att vara ett verifieringsprojekt? Hur bedömer vi verifieringsprojekt? Hur följer vi upp verifieringsprojekt? Vilka mål har vi för vårt verifieringsarbete? Syftet är att göra en systematisk jämförelse av olika arbetssätt. 10:00-10:30 Fika och mingel 13

8 10:30-12:00 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Hur kan Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin stärka varandra? - Näringsdepartementet Workshopledare: Per Engström, Näringsdepartementet Horisont 2020 är en central byggsten i EU:s Innovation Union, men hur påverkar ramprogrammet arbetet med den nationella innovationsstrategin? Genom en bättre förståelse för olika aktörers planering kan vi bli bättre förberedda, få större genomslag och därmed öka Sveriges innovationskraft. Efter en kort presentation av innovationsstrategin och dess kopplingar till Horisont 2020 diskuterar vi gemensamt hur de olika representerade aktörerna planerar inför det nya ramprogrammet och vad som krävs för att främja ett ökat svenskt deltagande. (Lokal: Loke 1) forts. En historisk Technology Transfer resa vilka lärdomar kan vi dra? (Lokal: Tor 1) Open for Innovation - LU Open Öppen Innovation och studentinnovation är ett hett ämne. En del säger att det är kejsarens nya kläder och att akademi, näringsliv och offentlighet alltid har arbetat tillsammans. Men det globala konkurrenslandskapet har förändrats, vilket tvingar oss att tänka och göra nytt. Fat Cats lapar fortfarande grädde och Sverige mår bra, men lättmjölk i form av varsel och snålare förutsättningar för företag och offentlighet finns runt hörnet. Denna workshop handlar om hur vi tillsammans kan tänka kostnadseffektiv och öppen innovation. Vi kommer att jobba tillsammans med case, så ta gärna med dig ett eget case eller ladda med alla frågor du har om öppen innovation. Program: Öppen innovation, 15 minuter inledning, Helene Vogelmann, enhetschef LU Open Studentinnovation, 15 minuter case DEMOLA & Black Pearl Fredrik Skeppstedt, temachef ProDemoLab, LU Open Work shop, 60 minuter faciliterad av Helene Vogelmann. Material kommer att tillhandahållas. Workshop kommer att följa gaming metodik och du kommer att vara aktiv och arbeta i grupp. Redovisning kommer att ske i form av en filminspelning. (Lokal: Tor 2) forts. Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? 12:00-13:00 Mingellunch (Lokal: Loke) Lunchseminarium 12:30-13:00: How to become an RTTP? - ATTP (Alliance for Technology Transfer Professionals), ASTP och SNITTS Språk: engelska Learn more about ATTP and the possibilities to get certified as a RTTP (Registered Technology Transfer Professional). The Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) is the international body for Tech Transfer Professionals. In the spring of 2012 SNITTS join the ATTP, which gives Tech Transfer professionals in Sweden the opportunity to have their professional qualifications recognized and registered. Do not miss the chance to get your questions about ATTP answered. About ATTP - Ancilla Sterrenburg-Kluin, ASTP Stories from when you became RTTP - Thomas Schmidt, Aarhus University and Niklas Fernqvist, University of Gothenburg 13:00-14:30 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Diskussionsseminarie Impact - SNITTS Benchmarking and Best Practice Kommitté Prestationsbaserad resursfördelning Fördelning av fasta forskningsanslag (fakultetsmedel) baserat på forskningskvalitet, relevans och nytta för samhället Impact. Drygt 13 miljarder kronor gick 2013 till forskning vid landets universitet och högskolor fördelade som ramanslag (fakultetsanslag). Dessa kommer under perioden fram till 2016 öka med totalt ytterligare 4 miljarder. Idag fördelas 10% av dessa medel baserat på prestation (forskningsexcellens) och resterande enligt gamla meriter. Andelen som skall konkurrensutsättas skall öka till 20%. Således skall ungefär 3,4 miljarder fördelas 2016 baserat på vad som populärt benämns Impact. En hel del pengar. Och förutom publiceringar och citeringar kommer förmågan att nyttiggöra forskningsresultat (dissemination) att ingå som fördelningsnyckel. Hur skall då Impact bedömas? Peer review, indikatorer, case studies? Eller en mix av allt. Som en del av Innovation by Collaboration kommer en paneldebatt och diskussion att genomföras. Den leds av ett par välkända och initierade debattörer som i sin tur har representanter från alla omfattade parter att tillgå. SNITTS har genomfört en studieresa till UK och Belgien och inleder med en utblick och jämförelse av modeller och förutsättningar. Därefter diskuteras frågan i en svensk kontext. SNITTS kan utlova en spännande, intressant och informativ session. 15

9 (Lokal: Loke 1) The Importance of, and How to Support, Knowledge Exchange within Humanities and Social Sciences - UU Innovation & SHREK Språk: Engelska (Lokal: Tor 1) IP för ökad tillväxt i företag - Verktygslåda för rådgivare - EEN, Tillväxtverket & Patent- och registreringsverket Vad behöver svenska små och medelstora företag tänka på gällande IPR och vilken hjälp finns att få? På detta seminarium får du möta representanter från PRV, EEN och ALMI som berättar om verktygslådan du som rådgivare kan använda dig av. Lådan innehåller såväl nationella som europeiska verktyg. Under seminariet får du även möjlighet att lyssna på ett företag som tagit del av dessa tjänster samt en inblick i vad EU-patentet innebär. Alla företag har någon typ av intellektuella tillgångar, men att söka immatrialrätter kräver resurser i form av engagemang och pengar. Genom att arbeta strategiskt med IPR kan de svenska företagen stärka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Medverkande: Karin Rydén, Tillväxtverket Christina Nordström, EEN/Umeå universitet Anna Engquist och Marie Eriksson, PRV Humanities and Social Sciences can t do innovation! Innovation is only patents and products, things that you can touch! Or? Well without new business and organizational models we would not have companies such as Spotify or Klarna. Without good leadership skills we would not have IPF, one of the companies in Uppsala University s holding company that generates most return. And without pedagogic skills and music skills there would not be an innovative company from Edinburgh called Skoog music making instruments for people with special needs. During this seminar we will listen to a few short presentations on: Why are knowledge exchange in humanities and social sciences important? How can we support knowledge exchange in humanities and social sciences? 14:30-15:00 Fika och mingel What can knowledge exchange in humanities and social sciences be about There will also be a chance for you to participate in the discussion and give your input on how we can support collaboration between organizations and researchers within humanities and social sciences to generate more innovation. The seminar is organized by Uppsala University and the department UU Innovation as well as the SHREK network. SHREK is the network for Knowledge Exchange Officers within Social Science and Humanities Research in Europe to share knowledge and experience. The network consists of, Autonomous University of Barcelona, Stockholm University, University of Bologna, University of Edinburgh, University of Limrick, University of Southern Denmark, University of York and Uppsala University. So please join us and discuss this issues with our European colleagues and maybe you will get contacts for your next European project towards the Innovation Union Questions? Sara Jernberg, Anna Grönberg, :00-16:00 The EU Framework Programme - Lessons Learnt - Erik Arnold, Technopolis Group Sweden has been a strong and successful participant in the Framework Programmes since before she joined the European Union. The coincidence of timing between the national microelectronics and IT programmes in Sweden and the European ESPRIT programme in the sec in half of the 1980s provided a platform for Swedish universities, companies and institutes to learn about and benefit from R&D collaboration and build successful partnerships, especially in areas such as telecommunications, vehicles, aerospace and industrial automation. Key realisations included the opportunities the Frame- work Programme provides for establishing and developing business relationships and its potential for standardisation and pre-normalisation work. Longer experience has shown that the Framework Programme is an especially powerful vehicle for industries dependent on complex, systemic technologies where it is possible to develop and agree on road maps. Where the trajectory is unclear, the Framework Programme does less well because it is essentially a consensus mechanism. Long-term studies show that important aspects of its role relate to agenda-setting and organising parts of the European R&D scene in addition, of course, to supporting scientific and technological development. Horizon 2020 the eighth Framework Programme involves continuity with the past but also some important new challenges, notable in trying more directly to tackle societal grand challenges, key emerging technologies and in promoting variable geometry approaches. Like other member states, Sweden will have to develop a more proactive and strategically focused approach to participation. With her strong industrial and academic R&D base, she is better placed than most to succeed. 17

10 Praktisk information Registrering Registrering sker på plats och denna kommer att hålla öppet: Tisdag 3:e september 09:00-10:00 Onsdag 4:e september 08:30-09:00 Hitta hit Kontakta SNITTS Johanna Edborg: Regina Summer Viktiga telefonnummer Konferensanläggning: 7A ODENPLAN - Polis och nödsituationer 112 Adress: Odengatan 65, Stockholm - Sjukvårdsupplysningen: Taxikurir: Taxi 020: Taxi Stockholm: Hemsida: T-bana: Odenplan Innovation by Collaboration är ett årligen återkommande event som hölls första gången Här träffas kollegor, internationella experter och beslutsfattare inom nyttiggörande av kunskaps- och teknikutbyte för att diskutera aktuella frågor. Mellan seminarier och talare finnas gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper, träffa branschfolk och nyckelpersoner inom området. Håll dig uppdaterad om vad som händer på:

11

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin

Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin Rapport 2014:06 Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin Tillväxtanalys har fått i uppdrag att följa innovationsklimatets utveckling och den nationella innovationsstrategin.

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Svar Direkt 2013:13 Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan

Läs mer

Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring. Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5

Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring. Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5 Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5 Programdagar för högskolan 2012, Internationalisering i tider av förändring Arken,

Läs mer

Innovationstävlingar i Sverige

Innovationstävlingar i Sverige VINNOVA RAPPORT VR 2015:03 Innovationstävlingar i Sverige Insikter och lärdomar Anders Frick - Visioneye Titel: Innovationstävlingar i Sverige - insikter och lärdomar Författare: Anders Frick - Visioneye

Läs mer

Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner

Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner Svenska Uppfinnarakademien 2009 09 22 Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner Det är inte brist på affärsidéer eller uppfinnare. Det är brist på kompetens och pengar att få dessa

Läs mer

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer