3-4 september 2013, 7A Odenplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3-4 september 2013, 7A Odenplan"

Transkript

1 3-4 september 2013, 7A Odenplan

2 Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program onsdag 4:e september sid. 12 Praktisk information sid Så drar du nytta av Innovationsunionen 2020 EUs innovationsstrategi Innovation Union skall bidra till att förvandla bra idéer till säljbara produkter, minska sociala och geografiska skillnader, och samla erfarenhet och ny kunskap om innovation och nyttiggörande. SNITTS möter som Du ser hösten med ett EU-tema, en satsning som utöver Innovation by Collaboration också omfattar en spännande studieresa till Bryssel senare i höst. Organisationer bakom Innovation by Collaborations program 2013: EU är viktigt, framför allt då vi som nation inte riktigt kommit att bli lika framstående att utnyttja de samlade möjligheterna, som att ställa resurser till unionens förfogande. Låt oss förändra detta. Ett annat viktigt område som Du också kommer att stöta på under Innovation by Collaboration är Impact, mätning och resursfördelning. Hur skall den politiska önskan att i högre grad fördela resurser till universitet och högskolor efter samhällelig nytta och relevans realiseras. En frågeställning som är en stark internationell trend. Och så till sist, det kanske viktigaste. Träffa nya och gamla kollegor i branschen, mingla och diskutera, skratta och få inspiration. Kort sagt, detta är vår branchs alldeles egna dagar. Välkomna och trivs Göran Felldin, Ordförande SNITTS Regina Summer, tf Organisationsansvarig SNITTS Twitter: #IbyC2013 SIF IHIS Samverkande forskningsföretag hum / sam 03

3 Bilder från IbyC 2012 Planskiss - 7A Odenplan 05

4 Översiktsprogram TISDAG 3 SEPTEMBER ONSDAG 4 SEPTEMBER Lokal: Loke Lokal: Loke 1 Lokal: Tor 1 Registrering och förmiddagsfika 09:00-10:00 10:00-11:00 Lokal: Loke 08:00-09:00 Lokal: Loke 1 Lokal: Tor 1 Lokal: Tor 2 SNITTS medlemsmöte Öppningstal Charlotte Brogren, VINNOVA Innovation Union Charlotte Andersdotter Future Consulting Group 11:00-12:00 Innovationer - så mycket mer än tekniska uppfinningar Malmö högskola, Karlstad universitet, Södertörns högskola och CSES Registrering 08:30-09:00 Studenters involvering i innovationsprocessen Intellektuell tillgångsinventering - bra start på EU-projekt Innovationskontor Fyrklövern Innovationskontor Väst 09:00-10:00 KMP-projektet Göteborgs universitet 10:30-12:00 Lunchseminarium: Idébanker - ett led i öppen innovation Horizon nya möjligheter för svenska aktörer SNITTS SNITTS SF-HS Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? Innovationskontor Väst Hur kan Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin stärka varandra? Open for Innovation LU Open Näringsdepartementet Mittuniversitetet, Centek och Linköpings universitet 13:00-14:30 Nya redskap för innovation genom samverkan inom hum/sam Förmiddagsfika 10:00-10:30 Mingellunch 12:00-13:00 12:30-13:00 En historisk Technology Transfer resa -vilka lärdomar kan vi dra? Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning GU Holding Nationell och regional struktur i samverkan för smart specialisering RISE Mingellunch 12:00-13:00 12:30-13:00 Lunchseminarium: How to become a RTTP? SNITTS, ASTP, ATTP Eftermiddagsfika med mingel 14:30-15:00 15:00-16:30 13:00-14:30 Open Space Diskussionsseminarie Impact SNITTS BBP-kommitté The Importance of, and How to Support, Knowledge Exchange within Humanities and Social Sciences IP för ökad tillväxt i företag -Verktygslåda för rådgivare EEN, Tillväxtverket, PRV UU Innovation, SHREK : r e t e t i v i t k a s n e l l ä v K 0 17: : 30 sik 1 n kl 17: u m e ive idag ed l m s m l n inge konfere m r e l t l Ef r ti vgå a s Bus Eftermiddagsfika 14:30-15:00 15:00-16:00 The EU Framework Programme - Lessons Learnt Erik Arnold, Technopolis Group 07

5 Program Tisdag 3:e september 09:00-10:00 Fika och registrering 10:00-10:15 Välkommen till 4:e upplagan av Innovation by Collaboration! - Charlotte Brogren, VINNOVA (Lokal: Tor 1) Intellektuell tillgångsinventering bra start på EU-projekt - Innovationskontor Väst Att göra en inventering av sina intellektuella tillgångar skapar en bra grund för att locka till sig partners inför projektansökningar. Det är också nödvändigt vid avtalsskrivande för att avgöra sk background. Dessutom är det en fördel att ha en process på plats som fångar upp tillgångarna och skapar regel- bunden diskussion om hur de ska hanteras under projektets gång. Tidigare arbetssätt har mest fokuserat IP och då i form av patent. Genom att istället för intellektuella egendomar istället utgå från intellektuella tillgångar skapas ett bredare fokus, som bland annat ger ett bättre underlag för kunskapsspridning via öppen innovation. 11:00-12:00 Parallella sessioner - Best Practise Innovationskontor Västs Lena Holmberg och Anna Aspgren berättar här om sitt verktyg Intellectual Assets Inventory och hur det kan användas i samband med ansökningar och genomförande av projekt. (Lokal: Loke) Innovationer - så mycket mer än tekniska uppfinningar - Malmö högskola, Karlstad universitet, Södertörns högskola & CSES 12:00-13:00 Mingellunch 10:15-11:00 Innovation Union - Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group AB Charlotte Andersdotter kommer att presentera Innovations Unionen, kopplingar till Europas tillväxtstrategi EU 2020 och betydelsen för att skapa ett hållbart svenskt och Europeiskt innovationssytem. Charlotte kommer även att förklara kopplingarna det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Idag talas det allt mer om att samhället behöver fler typer av innovationer än tekniska och naturvetenskapliga, såsom tjänstebaserade, organisatoriska, sociala etc. innovationer. Många samverkansfaciliterande verksamheter på högskolor och universitet får också in allt fler case med den här inriktningen. Många av dessa case har en stor potential, men det finns också många utmaningar för koordinatorer, rådgivare och coacher att hjälpa till att ta vara på och utveckla den här potentialen. En del utmaningar är samma vid all innovationsstödjande verksamhet, andra är specifika för just stödet av tjänstebaserade, organisatoriska, sociala etc. innovationer. I denna workshop utgår vi från några exempel för att dela med oss av erfarenheter från möjligheter och hinder som finns när vi ska stötta dessa case och sätt att ta vara på möjligheterna och överkomma hindren. Vi diskuterar också vad som kan göras för att stödja koordinatorer, rådgivare och coacher i deras arbete, till exempel genom SNITTS. Moderator: Paneldeltagare: Milda Rönn Tommy Larsson Segerlind, SH, Mona Wilcke, SU, Cecilia Nahnfeldt, KAU och Karin Johansson-Mex, MAH (Lokal: Loke 1) Studenters involvering i innovationsprocessen - Innovationskontor Fyrklövern Det är dags att tillerkänna utbildningen och studenterna en större betydelse för innovation (bl a enligt Innovationsstödsutredningen). Regioners och nationens behov av kunniga och driftiga entreprenörer är stor. Ofta finns idéer och upptäckter, men det är brist på hitta drivande och kompetenta entreprenörer som kan skapa affärer eller sätta idén i bruk på annat sätt. Seminariet behandlar studenternas möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor under studietiden. Vilken är strategin, vilka vägar och hinder finns det för att involvera studenterna i innovationsprocessen, t ex som egna företagare eller som resurs i forskares och företags affärscase? (Lokal: Loke) Lunchseminarium 12:30-13:00: Idébanker - ett led i öppen innovation - Mittuniversitetet, Centek, Linköpings universitet Det finns flera projekt vid Sveriges lärosäten med mål att skapa idébanker. Projekten är ibland väldigt lika varandra och vi tror att vi skulle kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Kom och prata med oss under lunchen för att se hur vi kan samarbeta framöver. 13:00-14:30 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Horizon 2020 nya möjligheter för svenska aktörer - SNITTS Föreläsare: Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group AB och Johan Lindberg, VINNOVA Horisont 2020 är EU-kommissionens förslag till nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation. Det nya ramprogrammet kommer att löpa under perioden Den föreslagna budgeten för Horisont 2020 ligger på runt 70 miljarder euro. Föredraget presenterar viktiga likheter och skillnader mot tidigare forsknings- och innovationssatsningar från EU samt belyser möjligheter för Svenska aktörer i det nya programmet. För mer information om Horizon 2020 se EU-kommissionens webb-plats på: 09

6 Innovation by Collaboration Galan (Lokal: Loke 1) Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning - GU Holding AB Syftet med GU Holdings verksamhet är att omsätta idéer med anknytning till Göteborgs universitet genom att bygga kommersiellt intressanta företag som globalt sprider dessa idéer i form av nya produkter och tjänster. Därigenom ska vi göra långsiktigt goda investeringar som gynnar vårt samhälle inklusive vårt universitet och näringslivet i regionen. Målet är dessutom att det även ska kunna ge lönsamma exits och vid flertalet tillfällen har regeringens PM till holdingbolagen behandlat krav på marknadsmässig avkastning. Under vår session ledd av vår VD, Klementina Österberg, vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter gällande komplexi- teten att arbeta i tidig fas, samt förväntad kontra uppnådd avkastning. För att viktigare än den monetära direktavkastningen är att vi har bidragit till nyttiggörande av kunskap och kompetens, som i sin tur har lett till bättre liv, hälsa, minskad miljöpåverkan, mm., och sist men inte minst ökad tillväxt och förbättrad konkurrenskraft i regionen genom förnyelse av näringslivet. GU Holding ser fram emot att berätta mer och få era input på de förväntningar och nyckeltal som ska styra våra verksamheter. (Lokal: Tor 1) Nationell och regional struktur i samverkan för smart specialisering - RISE En del i Innovation Union är de fortsatta satsningarna på innovation inom strukturfonderna. Diskussionen om innehållet i den kommande program- perioden pågår. I programarbetet trycker man bl.a. på samverkan mellan nationella och regionala nivåer och mellan flera aktörer. Med utgångspunkt i Produktionslyftet, ett framgångsrikt nationellt program för att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft, vill RISE och forskningsinstituten diskutera hur detta kan göras i den kommande programperioden. Vid seminariet tar vi, utifrån industrins behov, upp institutens och lärosätenas roller samt framgångsfaktorer. Vid seminariet deltar bl.a Olof Sandberg, RISE, Ola Asplund, utredningschef IF Metall, Prof. Göran Brulin, Tillväxtverket/Linköpings Universitet och Birgitta Öjmertz, Swerea IVF, programdirektör Produktionslyftet. När: Tisdagen den 3:e september klockan 18:00 Buss avgår utanför 7As entré (Odengatan 65) kl. 17:30 Var: Junibacken, Djurgården Middag Underhållning Mingel Prisutdelning Diamantpriset Syftet med Diamantpriset är att uppmärksamma individer som på ett avgörande sätt fört technology-knowledge transfer framåt i Sverige. Priset instiftades 2010 av SNITTS och VINNOVA och delas ut av förra årets vinnare, Folke Meijer. Juryns motivering 2012: Folke Meijer, Karolinska Institutet Holding AB Folke har med skicklighet och fingertoppskänsla byggt upp Föreningen för Universitetens Holdingbolag i Sverige och skapat en plattform för samverkan som varit viktig för tech transfer. Inom ramen för FUHS har kunskapsöverföring, idégenerering och diskussioner kunnat föras på ett prestigelöst sätt. Detta har varit instrumentalt för holdingbolagens verksamhet i såväl stort som smått och därmed även haft bredare efterverkningar i innovations Sverige. 14:30-15:00 Fika och mingel 15:00-16:30 Open Space Open Space din chans att samla likasinnande till inspirerande diskussion! Innovation by Collaboration handlar om att tillsammans utbyta erfarenheter och utveckla nya tankar. Nytt för i år är en Open Space-workshop där alla deltagare har möjlighet att ta upp en hjärtefråga. Man väljer sedan vilken fråga man vill engagera sig i genom att bidra antingen med kunskap eller kloka frågor. Flera diskussioner pågår alltså parallellt och om man efter ett tag känner att man hamnat fel eller inte har mer att bidra, så byter man grupp. 16:30-17:30 Mingel med livemusik 2010-års vinnare Hans Wigzell 2011-års vinnare Lena Blomberg 2012-års vinnare Folke Meijer

7 Program Onsdag 4:e september 08:00-09:00 SNITTS medlemsmöte 08:30-09:00 Registrering 09:00-10:00 Parallella sessioner (Lokal: Loke) KMP-projektet en modell för ett universitets hantering av samverkan och nyttiggörande - Göteborgs universitet och VINNOVA Inom Knowledge Management Platform-projektet utvecklar Göteborgs universitet en unik modell för lärosätens ansvarstagande för samverkan och nyttiggörande. Projektet finansieras av VINNOVA och syftar till att utveckla universitetets förmåga att skapa värde genom att integrera forskning, utbildning och innovation. Presentationen kommer att ge en översikt om hur GU jobbar med att integrera IAM-ramverket (hantering av intellektuella tillgångar) med ett utvecklings- program för att stärka förmågan att kontinuerligt utveckla kompletta akademiska miljöer och universitetet som organisation, bland annat avseende internt regelverk, verksamhetsstöd och ledarskap. Niklas Fernqvist, Sara Dahlberg och Andrew Telles från Forskningsoch innovationskontoret respektive GU Holding kommer att presentera vad KMP-modellen är och varför den är viktig i deras arbete. De kommer också att diskutera utmaningar inom projektet och inför det fortsatta arbetet. (Lokal: Loke 1) En historisk Technology Transfer resa vilka lärdomar kan vi dra? - SNITTS Nyckelpersoner från svenska universitet/högskolor som bidragit till att driva tech-/knowledge transfer processen i Sverige kommer under sessionen ge sina personliga reflektioner från denna process. Syftet är att dra nytta av tidigare erfarenheter och sammanställa en road map för framtida svensk Technology-/Knowledge Transfer. 09:00-10:00 Introduktion - Regina Summer och Per-olof Hegg En internationell utblick och Uppsala universitet - Lars Jonsson Karolinska Institutet - Folke Meijer 10:00-10:30 Fika 10:30-12:00 Linköpings universitet - Göran Felldin Lunds universitet - Per-Olof Hegg Chalmers Tekniska Högskola - Henric Rhedin Kungliga Tekniska Högskolan och Teknikbroarna - Peter Holmstedt Goda råd, en sammanfattning - Per-Olof Hegg och Henric Rhedin (Lokal: Tor 1) Nya redskap för innovation genom samverkan inom hum/sam - SF-HS (Samverkande forskningsföretag hum/sam) SF-HS, Samverkande forskningsföretag hum/sam, är en nystartad ideell förening som byggs upp inom ramen för ett projekt finansierat av VINNOVA. Föreningen finns till för forskare och doktorander som driver eller vill starta samverkande forskningsföretag inom hum/sam. Det är en ny organisations- form som hjälper forskare att anta utmaningarna med högskolans uppdrag att samverka med det omgivande samhället, för att ta vara på och öka innovationskapaciteten inom hum/sam. Utifrån modellen skapar föreningen också redskap som högskolor, forskningsfinansiärer och branschförbund kan använda för att skapa förutsättningar för ett mer förnyande ömsesidigt utbyte mellan hum/sam och samhällets organisationer. Vi presenterar två delprojekt som kommer att genomföras tillsammans med ett antal universitet/högskolor och SNITTS. I det ena delprojektet skapas och testas ett digitalt verktyg för att starta samverkande forskningsföretag och en doktorand- och masterkurs där verktyget används. I det andra delprojektet skapas och testas redskap utifrån forskningsföretagsmodellen att arbeta med uppdragsutbildningar på ett nytt sätt, som är mer givande för både forskare och uppdragsgivare och som kan innebära nya former av samverkan med studenter. (Lokal: Tor 2) Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? - Innovationskontor Väst Verifiering av nyttiggörande är en betydelsefull del av de flesta innovations- kontors verksamhet. Möjligheten att sätta samman och finansiera projekt som verifierar olika idéer om nyttiggörande av kunskapstillgångar - från forsknings- eller utbildningsverksamhet - är ofta det som ger upphov till en fortsatt och livaktig innovationsprocess. Men hur arbetar vi med detta på olika innovationskontor? Gör vi på samma sätt? Har vi samma mål? Under ledning av André Kelkkanen, Lena Holmberg och Jesper Vasell utforskar vi detta genom att tre utvalda aktörer beskriver sina processer kring verifiering på ett strukturerat och jämförbart sätt. För var och en av aktörerna tittar vi bland annat på följande frågeställningar kring verifieringsprocessen: Hur definierar vi verifiering? Vilka egenskaper måste ett projekt ha för att vara ett verifieringsprojekt? Hur bedömer vi verifieringsprojekt? Hur följer vi upp verifieringsprojekt? Vilka mål har vi för vårt verifieringsarbete? Syftet är att göra en systematisk jämförelse av olika arbetssätt. 10:00-10:30 Fika och mingel 13

8 10:30-12:00 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Hur kan Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin stärka varandra? - Näringsdepartementet Workshopledare: Per Engström, Näringsdepartementet Horisont 2020 är en central byggsten i EU:s Innovation Union, men hur påverkar ramprogrammet arbetet med den nationella innovationsstrategin? Genom en bättre förståelse för olika aktörers planering kan vi bli bättre förberedda, få större genomslag och därmed öka Sveriges innovationskraft. Efter en kort presentation av innovationsstrategin och dess kopplingar till Horisont 2020 diskuterar vi gemensamt hur de olika representerade aktörerna planerar inför det nya ramprogrammet och vad som krävs för att främja ett ökat svenskt deltagande. (Lokal: Loke 1) forts. En historisk Technology Transfer resa vilka lärdomar kan vi dra? (Lokal: Tor 1) Open for Innovation - LU Open Öppen Innovation och studentinnovation är ett hett ämne. En del säger att det är kejsarens nya kläder och att akademi, näringsliv och offentlighet alltid har arbetat tillsammans. Men det globala konkurrenslandskapet har förändrats, vilket tvingar oss att tänka och göra nytt. Fat Cats lapar fortfarande grädde och Sverige mår bra, men lättmjölk i form av varsel och snålare förutsättningar för företag och offentlighet finns runt hörnet. Denna workshop handlar om hur vi tillsammans kan tänka kostnadseffektiv och öppen innovation. Vi kommer att jobba tillsammans med case, så ta gärna med dig ett eget case eller ladda med alla frågor du har om öppen innovation. Program: Öppen innovation, 15 minuter inledning, Helene Vogelmann, enhetschef LU Open Studentinnovation, 15 minuter case DEMOLA & Black Pearl Fredrik Skeppstedt, temachef ProDemoLab, LU Open Work shop, 60 minuter faciliterad av Helene Vogelmann. Material kommer att tillhandahållas. Workshop kommer att följa gaming metodik och du kommer att vara aktiv och arbeta i grupp. Redovisning kommer att ske i form av en filminspelning. (Lokal: Tor 2) forts. Verifiering av nyttiggörande - Hur gör vi? 12:00-13:00 Mingellunch (Lokal: Loke) Lunchseminarium 12:30-13:00: How to become an RTTP? - ATTP (Alliance for Technology Transfer Professionals), ASTP och SNITTS Språk: engelska Learn more about ATTP and the possibilities to get certified as a RTTP (Registered Technology Transfer Professional). The Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) is the international body for Tech Transfer Professionals. In the spring of 2012 SNITTS join the ATTP, which gives Tech Transfer professionals in Sweden the opportunity to have their professional qualifications recognized and registered. Do not miss the chance to get your questions about ATTP answered. About ATTP - Ancilla Sterrenburg-Kluin, ASTP Stories from when you became RTTP - Thomas Schmidt, Aarhus University and Niklas Fernqvist, University of Gothenburg 13:00-14:30 Parallella sessioner (Lokal: Loke) Diskussionsseminarie Impact - SNITTS Benchmarking and Best Practice Kommitté Prestationsbaserad resursfördelning Fördelning av fasta forskningsanslag (fakultetsmedel) baserat på forskningskvalitet, relevans och nytta för samhället Impact. Drygt 13 miljarder kronor gick 2013 till forskning vid landets universitet och högskolor fördelade som ramanslag (fakultetsanslag). Dessa kommer under perioden fram till 2016 öka med totalt ytterligare 4 miljarder. Idag fördelas 10% av dessa medel baserat på prestation (forskningsexcellens) och resterande enligt gamla meriter. Andelen som skall konkurrensutsättas skall öka till 20%. Således skall ungefär 3,4 miljarder fördelas 2016 baserat på vad som populärt benämns Impact. En hel del pengar. Och förutom publiceringar och citeringar kommer förmågan att nyttiggöra forskningsresultat (dissemination) att ingå som fördelningsnyckel. Hur skall då Impact bedömas? Peer review, indikatorer, case studies? Eller en mix av allt. Som en del av Innovation by Collaboration kommer en paneldebatt och diskussion att genomföras. Den leds av ett par välkända och initierade debattörer som i sin tur har representanter från alla omfattade parter att tillgå. SNITTS har genomfört en studieresa till UK och Belgien och inleder med en utblick och jämförelse av modeller och förutsättningar. Därefter diskuteras frågan i en svensk kontext. SNITTS kan utlova en spännande, intressant och informativ session. 15

9 (Lokal: Loke 1) The Importance of, and How to Support, Knowledge Exchange within Humanities and Social Sciences - UU Innovation & SHREK Språk: Engelska (Lokal: Tor 1) IP för ökad tillväxt i företag - Verktygslåda för rådgivare - EEN, Tillväxtverket & Patent- och registreringsverket Vad behöver svenska små och medelstora företag tänka på gällande IPR och vilken hjälp finns att få? På detta seminarium får du möta representanter från PRV, EEN och ALMI som berättar om verktygslådan du som rådgivare kan använda dig av. Lådan innehåller såväl nationella som europeiska verktyg. Under seminariet får du även möjlighet att lyssna på ett företag som tagit del av dessa tjänster samt en inblick i vad EU-patentet innebär. Alla företag har någon typ av intellektuella tillgångar, men att söka immatrialrätter kräver resurser i form av engagemang och pengar. Genom att arbeta strategiskt med IPR kan de svenska företagen stärka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Medverkande: Karin Rydén, Tillväxtverket Christina Nordström, EEN/Umeå universitet Anna Engquist och Marie Eriksson, PRV Humanities and Social Sciences can t do innovation! Innovation is only patents and products, things that you can touch! Or? Well without new business and organizational models we would not have companies such as Spotify or Klarna. Without good leadership skills we would not have IPF, one of the companies in Uppsala University s holding company that generates most return. And without pedagogic skills and music skills there would not be an innovative company from Edinburgh called Skoog music making instruments for people with special needs. During this seminar we will listen to a few short presentations on: Why are knowledge exchange in humanities and social sciences important? How can we support knowledge exchange in humanities and social sciences? 14:30-15:00 Fika och mingel What can knowledge exchange in humanities and social sciences be about There will also be a chance for you to participate in the discussion and give your input on how we can support collaboration between organizations and researchers within humanities and social sciences to generate more innovation. The seminar is organized by Uppsala University and the department UU Innovation as well as the SHREK network. SHREK is the network for Knowledge Exchange Officers within Social Science and Humanities Research in Europe to share knowledge and experience. The network consists of, Autonomous University of Barcelona, Stockholm University, University of Bologna, University of Edinburgh, University of Limrick, University of Southern Denmark, University of York and Uppsala University. So please join us and discuss this issues with our European colleagues and maybe you will get contacts for your next European project towards the Innovation Union Questions? Sara Jernberg, Anna Grönberg, :00-16:00 The EU Framework Programme - Lessons Learnt - Erik Arnold, Technopolis Group Sweden has been a strong and successful participant in the Framework Programmes since before she joined the European Union. The coincidence of timing between the national microelectronics and IT programmes in Sweden and the European ESPRIT programme in the sec in half of the 1980s provided a platform for Swedish universities, companies and institutes to learn about and benefit from R&D collaboration and build successful partnerships, especially in areas such as telecommunications, vehicles, aerospace and industrial automation. Key realisations included the opportunities the Frame- work Programme provides for establishing and developing business relationships and its potential for standardisation and pre-normalisation work. Longer experience has shown that the Framework Programme is an especially powerful vehicle for industries dependent on complex, systemic technologies where it is possible to develop and agree on road maps. Where the trajectory is unclear, the Framework Programme does less well because it is essentially a consensus mechanism. Long-term studies show that important aspects of its role relate to agenda-setting and organising parts of the European R&D scene in addition, of course, to supporting scientific and technological development. Horizon 2020 the eighth Framework Programme involves continuity with the past but also some important new challenges, notable in trying more directly to tackle societal grand challenges, key emerging technologies and in promoting variable geometry approaches. Like other member states, Sweden will have to develop a more proactive and strategically focused approach to participation. With her strong industrial and academic R&D base, she is better placed than most to succeed. 17

10 Praktisk information Registrering Registrering sker på plats och denna kommer att hålla öppet: Tisdag 3:e september 09:00-10:00 Onsdag 4:e september 08:30-09:00 Hitta hit Kontakta SNITTS Johanna Edborg: Regina Summer Viktiga telefonnummer Konferensanläggning: 7A ODENPLAN - Polis och nödsituationer 112 Adress: Odengatan 65, Stockholm - Sjukvårdsupplysningen: Taxikurir: Taxi 020: Taxi Stockholm: Hemsida: T-bana: Odenplan Innovation by Collaboration är ett årligen återkommande event som hölls första gången Här träffas kollegor, internationella experter och beslutsfattare inom nyttiggörande av kunskaps- och teknikutbyte för att diskutera aktuella frågor. Mellan seminarier och talare finnas gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper, träffa branschfolk och nyckelpersoner inom området. Håll dig uppdaterad om vad som händer på:

11

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Välkomna *ll frukostmöte!

Välkomna *ll frukostmöte! Välkomna *ll frukostmöte! Dagens agenda 5 mars 07:30 Välkommen *ll Automa*on Center frukosten står framdukad! 07:40 Nyheter inom Automa*on Region Helena Jerregård Processledare 07:45 Spaces for innova*on

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer