Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund Organisationsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118"

Transkript

1 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer

2

3 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter Kommunikation och kampanjer Stöd till samfälligheter Hjälp att hitta kvalitetssäkrade hantverkare Årsstämma, styrelse, ledning och interndemokrati Ekonomi Väsentliga händelser Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Tilläggsupplysningar Underskrifter

4 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Villaägarnas Riksförbund är en av landets största ideella och partipolitiskt obundna organisationer. Förbundet är en tung röst i den bostadspolitiska debatten och spelar en viktig roll i medlemmarnas vardag, inte minst genom god tillgång till rådgivning och medlemsförmåner. Under 2014 har vi fått flera bevis på detta. Det kanske allra viktigaste är medlemsantalet. För första gången sedan 2010 växte förbundet under året. Det finns all anledning att känna stolthet över såväl de ideella insatserna, som det arbete våra kunniga medarbetare utfört under året. Vi har till exempel arbetat för att göra vår uppskattade medlemsförsäkring ännu bättre. Efter en upphandling har ett nytt samarbete med Gjensidige Försäkring inletts med start Valåret 2014 etablerade Villaägarna termen flyttskatt som ett begrepp i den bostadspolitiska debatten. Tack vare förbundets kampanj var flyttskatt den tredje mest googlade frågan under året i Sverige. Under det gångna året pågick också förberedelser för att förbättra förbundets expertrådgivning genom ny kompentens och ökad tillgänglighet. En lantmätare har anställts. Sedan början av 2015 förstärker tio juridikstudenter rådgivningen på deltid. Detta är bara några nedslag. Nu lägger vi 2014 till handlingarna och blickar framåt samlas förbundet till kongress i Stockholm. Visionen för Villaägarna vad gäller antalet medlemmar är att samla hushåll år Förbundsstyrelsen har utarbetat en inriktning för kommande kongressperioden med målet medlemshushåll år Rådgivning, medlemsförmåner och intressepolitisk verksamhet ska fortsätta att utvecklas. Det krävs också fördjupade samarbeten med utvalda partnerföretag för att Villaägarna ska kunna ge medlemmarna ett komplett stöd. Företagen spelar även en strategisk roll i medlemsvärvningen genom tillgång till nya kundbaser. Den gemensamma utgångspunkten för verksamheten är det egna huset och de olika former av stöd det kräver. De nya satsningar som kommer att göras ska utgå från individens behov och stärka husägarens trygghet i sitt boende. Förbundet kommer att prioritera medlemsrekrytering och förbättrad förnyelsegrad. För att långsiktigt förbli en relevant del av människors husägarvardag krävs nämligen kraftfull produktutveckling och nya sätt att värva och behålla medlemmar. Gunnar Jansson Förbundsdirektör I slutet av sommaren anordnades Villaägarnas dag för första gången som en rikstäckande aktivitet. Förbundet syntes på 125 platser över hela landet med över 130 föreningar engagerade. Omkring 650 förtroendevalda träffade under denna dag bortåt besökare. 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och förbundsdirektören i Villaägarnas Riksförbund med organisationsnummer avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Det här är Villaägarna Villaägarna är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation som skapar nytta för våra medlemmar och arbetar för bättre villkor för alla Sveriges småhusägare. Förbundets vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar vare sig det handlar om att skaffa det första huset, byta hus eller förbättra det man redan bor i. Genom politisk påverkan, rådgivning och medlemsförmåner arbetar vi för att sänka kostnaderna för villa- och fritidshusboende, skapa förutsättningar för en god boendemiljö samt för att fler ska ha möjligheten att bo i ett eget hus. Med ca medlemshushåll är vi en av Sveriges största folkrörelser. Vi finns och verkar i hela landet genom drygt 230 lokalföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå. Med våra medlemmar i ryggen är vi den starkaste rösten för en lägre beskattning av boendet och för bättre villkor för småhusägarna i allt från elpriser till tomträttsavgälder och vår boendemiljö. Villaägarnas breda bas av husägare ger oss en stark förhandlingsposition som gör det möjligt att få förmånligare villkor hos olika slags leverantörer till landets husägare. Vårt mål är att medlemskap hos oss ska få en positiv effekt på villahushållens budget genom fördelaktiga lån och försäkringar, kvalitetssäkrade hantverkstjänster och rabatter på all tänkbar utrustning som krävs för livet i hus antal medlemmar ( ), vilket är 135 fler än föregående år Medlemsantal per region ( ): Region Syd: , Region Väst: , Region Öst: , Region Mitt: , Region ABC: , Region XYZ: , Region Norr: och Utlandet: 134 Nya medlemshushåll under 2014: , vilket är fler än föregående år Förnyelsegraden ( ): 87,8 %, vilket är 2,2 procentenheter högre än föregående år 68 antal helårsanställda, varav 40 på centrala kansliet i Sollentuna, 20 på regionala kontor m.m. och 9 i dotterbolaget BraByggare i Stockholm. Våra kärnvärden: Lyhörda Hängivna Närvarande Tydliga 5

6 Starka erbjudanden och förmåner Villaägarnas medlemsförmåner syftar till att erbjuda fördelaktiga villkor för medlemmarna. Villahushållsbudgeten är utgångspunkt vid urvalet av medlemsförmåner och vid utgången av år 2014 hade medlemmarna tillgång till rabatter på ca köpställen runt om i landet. Antalet rikstäckande samarbetspartners under 2014 uppgick till närmare 100 stycken. Nya samarbetsavtal med bl a Bosch Värmepumpar, Boxer TV, rabatt på släpvagnar från Midtrailer, Bokus.com, inomhus- och utomhussten från Stonefactory, upplevelsepresenter via Greatdays.se och Zacky, som erbjuder en innovativ skyddssäck för bilens bagageutrymme, slöts under året. Genom det helägda dotterföretaget brabyggare.se förmedlades under året kvalitetssäkrade hantverkare. För att öka tryggheten ytterligare för medlemmarna lanserades Garanterat Renoverat, som bl. a. omfattar besiktningstjänster och försäkringsskydd kopplat till de hantverkartjänster som förmedlas av BraByggare. Det nya konceptet lanserades primärt i medlemstidningen Villaägaren och i externa digitala kanaler. Konceptet bidrog till en stark ökning av offertförfrågningar från våra medlemmar hos BraByggare. Förmånsutbudet inom ROTområdet breddades dessutom genom nya samarbetsavtal med bl.a. Beijer Byggmaterial och takomläggningsföretaget Rustabo. Villabanken fortsatte att utvecklas gynnsamt under året. Medlemskortet MasterCard följde den planerade utvecklingen, vilket gav en tydligt ökad medlemsnytta i form av bonusutbetalningar. Efterfrågan på privatlån visade sig vara större än förväntan såväl bland befintliga medlemmar som bland övriga villaägare, som därigenom blev nya medlemmar. Till följd av detta bidrog Villabanken på ett tydligt sätt till medlemsutvecklingen. Efter en upphandling på försäkringsmarknaden, valde förbundet under året att säga upp samarbetet med Moderna Försäkringar och istället teckna ett nytt samarbetsavtal med Gjensidige Försäkring. Därmed blir Gjensidige ny försäkringsgivare för förbundets gruppskadeförsäkringar fr. o. m och medlemmarna kommer att erbjudas ett förbättrat och utökat försäkringsskydd. De mest utnyttjade och uppskattade förmånerna under 2014 återfinns inom kategorier som Bygg & Renovera, Hantverkare, Ekonomi, Skydd & Säkerhet, Försäkring, Besiktning och Energi. 6

7 Vi syns, hörs och påverkar En majoritet av Sveriges befolkning bor i småhus. Villaägarna arbetar för att förbättra villkoren för dem, och för alla som drömmer om att flytta till småhus. Därför engagerar vi oss i politiska frågor såsom driftskostnader, lånevillkor och byggande. Allt för att fler ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar om det egna boendet. Stabilitet och förutsägbarhet i bostads- och skattepolitik ger trygghet för den som redan bor i småhus, och för den som överväger att flytta till ett. Vi har också drivit frågor om gatukostnader, bolån, kommunala avgifter, lokal boendemiljö, egenproducerad el och tomträtter under året. Genom att arbeta med opinionsbildning och lobbying kan vi peka på problem som engagerar våra medlemmar, och i möten med beslutsfattare och politiker diskutera lösningar. Under 2014 medverkade Villaägarna i närmare inslag i tidningar, radio och TV. Aktuella problemformuleringar och konkreta lösningförslag gör oss till en relevant part att diskutera med för politiker. Under 2014 etablerade Villaägarna termen flyttskatt som ett begrepp i den bostadspolitiska debatten. Sverige har Europas högsta flyttskatter, vilket stryper rörligheten på bostadsmarknaden, motverkar byggande och förvärrar bostadsbristen. Det budskapet är numera välkänt i bostadspolitiska kretsar. Tack vare förbundets kampanj var flyttskatt den tredje mest googlade frågan under året i Sverige. Att Villaägarna lyckats väl i detta arbete visas inte minst av att förbundet är efterfrågat som expert till statliga utredningar och referensgrupper till myndigheter, och bjuds in till regeringsföreträdare för att närmare presentera vår syn på problem och möjliga lösningar. Så skedde även i år med bland annat flera energifrågor, lokal boendemiljö och bolån. Under hösten diskuterades amorteringskrav och ränteavdrag livligt. Villaägarna har effektivt fört fram småhusägarnas intressen i debatten. Detta åstadkom vi 2014: Förändrade regler för priser i elnäten. Nätbolagen ska inte längre få ta betalt för gamla nät som om de vore nya. Även energifrågor tar stor plats i arbetet. Ett av alliansregeringens sista beslut var att förändra reglerna för prissättning i elnäten enligt de förslag Villaägarna drivit i flera år. Det betyder att stora, planerade höjningar av priserna förhindras. För en vanlig villaägare handlar det om tusenlappar varje år i besparingar. Skattereduktion för egenproducerad el. Efter att ett tidigare förslag stött på patrull i EU, trädde ett nytt till sist i kraft vid årsskiftet. Tack vare brandkårsutryckningar i samband med fastighetstaxeringen förmådde vi övertyga flera kommuner att sänka tomträttsavgälder och förbättra friköpspriser. Banker ska enligt förslag från Finansinspektionen redovisa snitträntan de ger sina bolånekunder. Villaägarna har länge verkat för att ge kunderna ett sådant verktyg i förhandlingen. 7

8 Vi är experter Villaägarna erbjuder sina medlemmar Sveriges enda kompletta rådgivning för småhusägare. Våra jurister har expertkompetens och branschkunskap inom bland annat områdena fastighetsöverlåtelser, fel i fastighet, samfälligheter, entreprenad- och hantverkarjuridik, plan- och byggfrågor, grannejuridik, ekonomisk familjerätt, miljörätt och miljöskador, ROT-avdrag, boendeekonomi och kapitalvinstbeskattning. Våra byggnadstekniker arbetar främst med frågor rörande byggnadstekniska konstruktionslösningar, fukt- och mögelproblem, felsökningsmetodik, energi- och uppvärmning samt byggnadsvård. Rådgivning lämnas även av externt anlitade rådgivare inom geoteknik, brandskydd och sotning, arkitektur, inredning och trädgård. Genom Villaägarnas Juristbyrå kan medlemmarna mot rabatterat arvode anlita någon av de processande juristerna som ombud samt köpa juridisk konsultation i mer komplicerade juridiska ärenden. Medlemmarna har genom Villaägarnas medlingsinstitut möjlighet att få sina tvister lösta snabbare och till lägre kostnad än genom det offentliga rättssystemet. Förbundet kan i tvister som bedöms ha principiell betydelse för landets småhusägare, efter ansökan, bevilja rättsstöd för att täcka rättegångskostnader. Våra experter har under året varit beslutande i Allmänna Reklamationsnämnden och Fastighetsmäklarinspektionen samt haft uppdrag i en del utredningar och myndighetsråd. Representanterna har här ett viktigt uppdrag att bevaka, nämligen småhusägare- och konsumentintresset. Villaägarnas experter har också medverkat vid externa utbildningar och informationsdagar, främst inom ramen för förbundets samfällighetsverksamhet. Under året ägde också planerings- och förberedelsearbetet för förbundets satsning på en förbättrad rådgivning och ökad tillgänglighet rum. För att bredda och fördjupa förbundets kompetens har en lantmätare anställts. För att förbättra tillgängligheten och kunna utöka öppettiderna har också tio juridikstudenter anställts som juridiska rådgivare på deltid. Under år 2014 hjälpte våra experter ett stort antal medlemmar genom att hantera skriftliga frågor samt ärenden över telefon. 8

9 Vi finns i varje kvarter Villaägarna har 233 lokalföreningar runtom i Sverige. Under 2014 har föreningarna fått stöd av sju regionkontor och regionstyrelser, som kompletterar och bidrar till att utveckla verksamheten, framför allt genom lokalt och regionalt intressepolitiskt arbete. Villaägarna har en aktiv och självklar roll både på nationell och lokal nivå. Under året har förbundet fortsatt arbeta med projektet Lokal närvaro. Syftet med försöksprojektet är att skapa lokal närvaro i områden med direktanslutna medlemmar och skapa demokratiskt inflytande för dessa medlemmar vid förbundets kongress. Försöksprojektet pågår t.o.m. kongressen De frågor som våra lokala föreningar engagerat sig i omfattar till exempel områden som kommunala bolags avgifter, elområdesindelningens effekter, kommunala taxor och service, gruvdrift och infrastrukturfrågor. Förbundet stöder den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan, så att fler föreningar tar initiativ till bildandet av nya grupper. Vi stöder även våra föreningar med administration och tidskrävande ärenden såsom utredningar, medling, deltagande på styrelsemöten, årsmöten och aktivitetsplanering. Den 30 augusti anordnades Villaägarnas dag för första gången som en rikstäckande aktivitet. Förbundet syntes på 125 platser över hela landet med över 130 föreningar engagerade. Omkring 650 förtroendevalda träffade under denna dag ca besökare. Vid 2014 års utgång hade runt 190 lokalföreningar hemsidor via Villaägarnas webbplats. 9

10 Kommunikation och kampanjer För första gången sen 2010 ökade förbundets medlemsantal under det gångna året. Under perioden genomförde förbundet drygt 30 värvningskampanjer i adresserad direktreklam, som distribuerades till drygt 2 miljoner mottagare. Intressepolitiska budskap varvades med mer rabattorienterade utskick. Intressepolitiska budskap fortsatte att ge bra respons i de fall vi hade adekvata budskap som berörde mottagarna. Exempel på sådana är frågor som rör avlopp och tomträtter. Dessa berör dock en relativt liten andel av villapopulationen. Utmaningen framöver ligger därför i att finna intressepolitiska frågor som berör fler småhusägare. Erbjudanden om tydliga medlemsrabatter fick under året successivt bättre effekt. Under året infördes nya regler som innebar att det blev tillåtet att kontakta villaboende med mobiltelefonnummer. Detta kompenserade den negativa trend som pågått under flera år till följd av en ökande andel TM NiX på fasta telefonnummer. Som ett resultat av detta överträffades de uppställda målen för telemarketing under året. Den positiva effekten av mobiltelefonnummer bedöms dock bli ganska kortvarig eftersom en motsvarande ökning av TM NiX på mobilnumren är att vänta. Den digitala värvningen stod procentuellt sett för den kraftigaste ökningen bland förbundets egna kanaler under Förbundets fleråriga arbete med sökmotoroptimering fick under året ett starkt genomslag i form av ökad trafik till förbundets webbplatser. Medlemsrekryteringen i digitala kanaler förväntas även kommande år få en fortsatt ökad betydelse för förbundets medlemsutveckling. Under året sattes nya målbilder upp för medlemsutvecklingen. Vid sidan av det långsiktiga målet om medlemmar år 2025, satte förbundet upp delmål för medlemsutvecklingen fram till år De värvningskanalanalyser som företogs i anslutning till att målen fastställdes visade med tydlighet på ett behov av att bredda marknadsbearbetningen. Vid sidan av webb, nyhetsbrev, adresserad direktreklam, telemarketing och föreningsvärvning, inleddes därför nya partnersamarbeten med ett antal utvalda företag i syfte att nå småhusägare via samarbetsföretagens kanaler. En tydlig fördel med värvningssamarbetena visade sig vara att anskaffningskostnaden per medlem minskade. Samtidigt innebär tillvägagångssättet att de medlemmar som på detta sätt ansluter sig inte lika tydligt tar ställning till sitt inträde i Villaägarna. Därför behövs särskilda insatser för att öka förnyelsegraden. Den totala kostnaden för dem som värvas genom externa kanaler förväntas därför genomsnittligt sett bli ungefär densamma som för de egna kanalerna. Den största värvningsökningen i absoluta tal skedde också i de externa kanalerna under De samarbeten som gav bäst utfall var Sector Alarm, Anticimex och Skandiamäklarna. Inför 2015 förväntas de externa kanalerna stå för mer än hälften av all medlemsrekrytering. 10

11 Stöd till samfälligheter Villaägarna har sedan 2007 haft en modell för att stödja samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar. Stödet omfattar bland annat fri telefonrådgivning, samfällighetsförsäkring för föreningar och olycksfallsförsäkring för föreningarnas medlemmar. Vid 2014 års utgång hade förbundet tecknat serviceavtal med 792 samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar. Dessa föreningar omfattar totalt hushåll. Det kan jämföras med 625 avtal och hushåll vid utgången år Från 2012 har erbjudandet till samfällighetsföreningar samlats i ett eget affärsområde, Samfällighetsservice. Det tidigare konceptet har utvecklats och innefattar idag även ett eget nyhetsbrev och förmåner riktade till samfällighetsföreningar. Hjälp att hitta kvalitetssäkrade hantverkare Under februari 2014 förvärvade förbundet samtliga återstående aktier i dotterbolaget BraByggare Sverige AB. Villaägarna har sedan 2012 ägt majoriteten av bolaget, som driver marknadsplatsen för förmedling av bygg- och hantverkstjänster på Internet. Syftet med förvärvet är att ge medlemmar enklare tillgång till kvalitetssäkrade hantverkare samt att utgöra en bärande del av trygghetskonceptet Garanterat Renoverat. 11

12 Årsstämma, styrelse, ledning och interndemokrati Vid 2011 års kongress ändrades förbundets stadgar så att förbundet fortsättningsvis håller kongress vart fjärde år och årsstämma under åren mellan två kongresser. Årsstämman 2014 hölls på Scandic Star i Sollentuna den 23 maj Den leddes av Kjell Westerberg med Inger KällgrenSawela som vice årsstämmoordförande. Årsstämmans beslut fattades av delegater, som tidigare valts vid regionmöten i samtliga regioner. Årsstämman fastställde årsredovisningar och beviljade förbundsstyrelsen och förbundsdirektören ansvarsfrihet för år Vid årsstämman 2014 genomfördes också fyllnadsval av en ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen från Region Öst och av en ordinarie revisor. Ingela Fredriksson, Färjestaden valdes till ledamot av förbundsstyrelsen. Den auktoriserade revisorn Bengt Larsson valdes till ordinarie revisor. Tyngdpunkten i styrelsearbetet under året har varit det utvecklingsarbete som pågår i linje med Framtida färdväg Förbundsstyrelsen har också fokuserat på behovet av ett positivt trendbrott vad gäller medlemsutvecklingen. Förbundsstyrelse (till och med den 23 maj 2014) Kenneth Ingemarsson, förbundsordförande Carl Slånemyr, vice förbundsordförande Sture Andersson, ledamot Solveig Danielsson-Ekbom, ledamot Sigge Godin, ledamot Helena Glavmo Henriksson, ledamot Kenneth Lantz, ledamot Anders Nilsson, ledamot Christer Thureson, ledamot Förbundsstyrelse (från och med den 24 maj 2014) Kenneth Ingemarsson, förbundsordförande Carl Slånemyr, vice förbundsordförande Sture Andersson, ledamot Solveig Danielsson-Ekbom, ledamot Ingela Fredriksson, ledamot Sigge Godin, ledamot Helena Glavmo Henriksson, ledamot Kenneth Lantz, ledamot Anders Nilsson, ledamot Christer Thureson, ledamot Förbundsledning Gunnar Jansson, förbundsdirektör Arbetsutskottet (till och med den 30 juni 2014) Kenneth Ingemarsson, förbundsordförande Carl Slånemyr, vice förbundsordförande Solveig Danielsson-Ekbom, ledamot Sigge Godin, ledamot Gunnar Jansson, förbundsdirektör Arbetsutskottet (från och med den 1 juli 2014) Kenneth Ingemarsson, förbundsordförande Carl Slånemyr, vice förbundsordförande Sigge Godin, ledamot Anders Nilsson, ledamot Gunnar Jansson, förbundsdirektör 12

13 Ekonomi Koncernen omfattar moderorganisationen Villaägarnas Riksförbund (förbundet), med de helägda dotterföretagen Villaägarnas Affärsservice AB, Villaägarnas Media AB och BraByggare Sverige AB. Koncernens intäkter uppgick till 135,4 (138,8) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster var (13 035) kkr och resultatet efter skatt var (11 826) kkr. Det sammanlagda bokförda värdet av kassa och bank samt kort- och långfristiga placeringar för koncernen var vid årsskiftet 112,0 (123,3) Mkr. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till 49,5 (50,7) Mkr. Förbundets intäkter uppgick till 113,5 (117,3) Mkr, varav medlemsavgifterna uppgick till 99,8 (102,0) Mkr. Förbundets resultat efter finansiella poster var 704 (11 867) kkr och resultatet efter skatt var - 85 (12 471) kkr. Det sammanlagda bokförda värdet av kassa och bank samt kort- och långfristiga placeringar för förbundet var vid årsskiftet 106,9 (117,4) Mkr. Det egna kapitalet i förbundet uppgick vid årsskiftet till 49,4 (49,5) Mkr. Dotterföretagens intäkter uppgick till 24,6 (24,1) Mkr. Bolagens resultat efter finansiella poster var 961 (2 402) kkr och resultatet efter skatt var 738 (588) kkr. Det egna kapitalet i bolagen uppgick vid årsskiftet till 5,6 (4,9) Mkr. Väsentliga händelser Under februari 2014 förvärvade förbundet samtliga återstående aktier i dotterbolaget BraByggare Sverige AB, som förmedlar bygg- och hantverkartjänster på Internet. Dotterbolaget Villaägarnas Affärsservice AB befinner sig i tvist med två tidigare affärspartners. Tvisternas ekonomiska värde är betydande. 13

14 INTÄKTER OCH RESULTAT DE SENASTE SEX ÅREN FÖR KONCERNEN OCH KONCERNEN (Mkr) Intäkter 135,4 138,8 132,5 123,8 119,3 112,2 Resultat efter finansiella poster -1,1 13,0 5,7 3,1 1,4-0,7 Resultat efter skatt -2,1 11,8 4,3 1,8 0,6-0,7 (Mkr) Intäkter 113,5 117,3 112,7 113,6 112,4 107,1 Resultat efter finansiella poster 0,7 11,9 5,2 0,5 0,0-1,8 Resultat efter skatt -0,1 12,5 5,5 1,8 0,6-2,8 KASSA OCH BANK, KORT- OCH LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMT EGET KAPITAL VID ÅRSSKIFTET DE SENASTE SEX ÅREN KONCERNEN (Mkr) Kassa och bank, kort- och långfristiga placeringar 112,0 123,3 112,8 111,4 100,9 96,1 Eget kapital 49,5 50,7 38,9 33,6 31,8 31,2 (Mkr) Kassa och bank, kort- och långfristiga placeringar 106,9 117,4 110,4 108,4 99,4 94,6 Eget kapital 49,4 49,5 37,0 31,5 29,7 29,2 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel - balanserat resultat kkr - årets resultat -85 kkr Totalt kkr Disponeras för - överföring till balanserat resultat kkr Totalt kkr 14

15 Resultaträkningar Resultaträkningar Tilläggs- KONCERNEN KONCERNEN Belopp i kkr upplysning RÖRELSEINTÄKTER Medlemsavgifter Samfällighetsavgifter Nettoomsättning Villaägaren Nettoomsättning medlemsförmåner Nettoomsättning hantverkartjänster Nettoomsättning Villaägarnytt Nettoomsättning övrigt Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 6, Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 8, Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till Förbundet Minoritetsintresse

16 Balansräkningar Tilläggs- KONCERNEN Belopp i kkr upplysning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Balansräkningar Balansräkningar KONCERNEN Tilläggs- Belopp i kkr upplysning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundna reserver Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till förbundet Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser 18 Avtal med förbundsdirektören Avtal med VD i Villaägarnas Affärsservice AB Avtal med VD i BraByggare Sverige AB

18 Kassaflödesanalyser KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN Belopp i kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar Erhållet koncernbidrag från dotterföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förändring likvida medel * * Likvida medel utgörs av banktillgodahavanden 18

19 Tilläggsupplysningar 1. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. I koncernredovisningen ingår förutom förbundet de helägda dotterföretagen Villaägarnas Affärsservice AB, Villaägarnas Media AB och BraByggare Sverige AB. Förbundet som, sedan 2012 är majoritetsägare i BraByggare i Sverige AB, förvärvade i februari 2014 samtliga återstående aktier i bolaget. Komponentredovisning av fastigheter har införts retroaktivt från och med Det retroaktiva införandet har ökat avskrivningskostnaden och minskat resultatet med 35 kkr för jämförelseåret 2013 i förhållande till årsredovisningen för En ny förvärvsanalys som omfattar förbundets anskaffning av samtliga aktier 2012 och 2014 i BraByggare Sverige AB har upprättats 2014 med retroaktiv påverkan i enlighet med K3. Förvärvsanalysen har bland annat inneburit att balanserat resultat 2014 för koncernen justerats upp med 873 kkr. Fordringar upptas till ett belopp med vilket det beräknas inflyta. Förbundets intäkter består till huvudsaklig del av medlemsavgifter och annonsintäkter från tidningen Villaägaren. Medlemsavgifterna redovisas det räkenskapsår som medlemsavgiften avser medan annonsintäkterna intäktsförs när annonsering i tidningen utförs. Den del av betalningarna som avser framtida perioder redovisas i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i årsredovisningen. Dotterbolaget Villaägarnas Affärsservice AB:s intäkter består huvudsakligen av provisionsintäkter från samarbetsföretag som tillhandahåller medlemsförmåner till förbundets medlemmar. Dessa intäktsförs när provisionsgrundande försäljning utförs. Dotterbolaget BraByggare Sverige AB:s intäkter består till huvudsaklig del av abonnemangsintäkter från marknadsplatsen brabyggare.se. Dessa intäktsförs i sin helhet i samband med fakturering. Dotterdotterbolaget Villaägarnas Media AB:s intäkter består till huvudsaklig del av annonsintäkter från tidningen Villaägarnytt. Dessa intäktsförs när annonsering i tidningen utförs (1 147) kkr av årets försäljning har skett till andra företag inom koncernen (1 387) kkr av årets inköp har skett från andra företag inom koncernen 2. Övriga externa kostnader Revisorernas arvoden Kostnadsförda ersättningar i koncernen till revisorerna uppgår för revisionsuppdrag till 389 (444) kkr och för andra uppdrag till 50 (122) kkr. Kostnadsförda ersättningar i förbundet till revisorerna uppgår för revisionsuppdrag till 304 (371) kkr och för andra uppdrag till 50 (122) kkr. Leasing Koncernens och förbundets leasingavgifter avser finansiell leasing vilka kostnadsförs löpande. Koncernens leasingavgifter uppgår till 137 (325) kkr. Koncernens avtalade framtida leasingavgifter per uppgår till 109 (165) kkr varav 56 (111) kkr förfaller till betalning inom ett år och resterande 53 (54) kkr förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år. Förbundets leasingavgifter uppgår till 123 (223) kkr. Förbundets avtalade framtida leasingavgifter per uppgår till 109 (150) kkr varav 56 (96) kkr förfaller till betalning inom ett år och resterande 53 (54) kkr förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år. 19

20 3. Personal KONCERNEN KONCERNEN Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Av styrelsens medlemmar i förbundet var vid utgången av (7) män och 3 (2) kvinnor. Av ledande befattningshavare i förbundet var 7 (8) män och 3 (2) kvinnor. Medelantalet anställda i koncernen och förbundet inkluderar 4 (4) förtroendevalda, varav 3 (3) män och 1 (1) kvinna. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har uppgått till kkr KONCERNEN KONCERNEN Styrelser och verkställande direktörer Förbundsordförande Vice förbundsordförande Övriga förbundsstyrelseledamöter Förbundsdirektör Vice/biträdande förbundsdirektörer ** Styrelseledamöter i dotterföretagen VD i dotterbolaget Villaägarnas Affärsservice AB VD i dotterbolaget BraByggare Sverige AB Totalt löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga anställda och övriga förtroendevalda Övriga anställda Övriga förtroendevalda * Totalt löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader * Övriga förtroendevalda i förbundet består så gott som uteslutande av ledamöter i regionstyrelser, förtroendemannarevisorer och central och regionala valberedningar. ** Under perioden hade förbundet en vice förbundsdirektör. Under perioden hade förbundet en biträdande förbundsdirektör. 4. Koncernbidrag (kkr) Erhållet koncernbidrag från Villaägarnas Affärsservice AB

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2013. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2013. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2013 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer