DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3"

Transkript

1 DistriktsNytt NR 3 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge 1

2 INNEHÅLL 3 ORDFÖRANDENS LEDARE 4 HÖRSELVÅRD I RÖRELSE 5 TEATER 6 VUXENDÖVRÅDET 6 FRISKVÅRD 7 TINNITUSKAMRATERNA 8 LYCKAD KURSHELG 9 ARBETSGRUPP MOT BULLER 10 MENIÈRE TEMATRÄFFAR 11 TEXTAD KULTUR OMSLAG En snäcka för tanken till örat, men kanske också sommar...? 2 REDAKTION REDAKTÖR: ULLA SAND ANSVARIG UTGIVARE: YVONNE OLSEN REDAKTION: DISTRIKTSNYTT, HÖRSELSKADADES DISTRIKT, BOX , STOCKHOLM. UTKOMMER MED 5 NR/ÅR. Signerade artiklar är författarens åsikt och där så uttryckligen anges, är det organisationens åsikt. MANUSSTOPP 16/8 NÄSTA NUMMER BERÄKNAS POSTAS 3/9 ÖVRIGA MANUSSTOPP: 8/11 (POSTAS 3/12), 10/1-11 (POSTAS 28/1-11) DISTRIKTSNYTT SKICKAS TILL MEDLEMMARNA I DISTRIKTETS LÄNSFÖRENINGAR SAMT 10 EX TILL VARJE LOKAL FÖRENING.

3 VI SKA UTVECKLA DET SOM FINNS OCH TA VARA PÅ GODA IDÉER Att bli vald till ordförande är framför allt väldigt hedrande, förtroendevald kallas det ju. Alltså finns det några som har förtroende för mig och det jag står för. Men egentligen är ju inte det så viktigt vad jag vill, för ensam kan ingen göra något. Men tillsammans med alla er andra förtroendevalda och föreningsaktiva i vår stora organisation hoppas jag kunna åstadkomma ett och annat. Det är en betydande kunskap och erfarenhet som styrelsen sammantaget förfogar över. Själv betraktar jag mig som ganska ny i organisationen, det är bara åtta år sedan jag blev medlem i HRF Cochleaimplantatförening, strax efter att jag själv blivit CI-opererad. Sedan dess har jag haft nöjet att vara föreningsordförande, sitta i distriktsstyrelsen och det senaste året även vikariera som ombudsman. Jag hoppas dessa samlade erfarenheter ska ha gett mig en någorlunda tydlig bild över läget i vårt distrikt. Som nytillträdd är det oundvikligt att man har lite nya förslag kring verksamheten, men det betyder ju inte att vi ska börja om, utan att vi ska utveckla det som redan finns och ta vara på de goda idéerna. Därför hoppas jag kunna bibehålla dialogen med alla föreningar och lyssna på vad ni har för tankar om framtiden så vi tillsammans kan utforma distriktets kommande verksamhet. Världen förändras och det måste vi också göra för att förbli en attraktiv och drivande organisation i Stockholms mångfacetterade län. Det är med stor ödmjukhet jag nu tar över stafettpinnen för att tillsammans med er alla fortsätta det goda arbete som distriktet gjort under Jan Lambys ledning i så många år. Jag ser fram emot ett spännande och trevligt arbete tillsammans med er alla och önskar er samtidigt en riktigt skön sommar. Agneta Österman, ordförande NYA ORDFÖRANDEN PRESENTERAR SIG Jag heter alltså Agneta Österman, jag är 53 år gammal och har två vuxna söner. Helt nyligen har jag också fått mitt första barnbarn och kan stolt titulera mig farmor. Jag är uppväxt i Sollentuna men bor sedan början på 80- talet året runt på ön Möja i Stockholms skärgård och älskar miljön, lugnet och tystnaden här. Men jag trivs också med att jobba i storstaden och åker till Stockholm en eller flera gånger per vecka, möjligen sommaren undantagen. Som de flesta skärgårdsbor är jag egenföretagare och i min verksamhet jobbar jag huvudsakligen med konsultuppdrag inom utbildning, journalistik och projektledning. Jag är också timanställd på Studiefrämjandet som datalärare. Under många år har jag varit ideellt engagerad främst i skärgårdsföreningar av olika slag, båda små lokala föreningar och stora regionala organisationer. Jag har nyligen avslutat mina skärgårdsuppdrag för att kunna satsa mer tid på HRF. Uppdraget som distriktsordförande är en rejäl utmaning och utmaningar har jag alltid gillat! 3

4 HÖRSELVÅRD I RÖRELSE - PANELDEBATT PÅ ABF-HUSET HÖRSELFORSKNING Marie Öberg, audionom och hörselforskare Linköpings universitet, berättade om forskningsresultat kring effekter av hörselrehabilitering i Östergötland. Det finns dåligt med forskning kring nyttan av hörselrehabilitering i Sverige. Tre enkätstudier gjordes - CMT (2002) där 2000 brukare tillfrågades om nyttan av hörapparat ett år efter utprovning. - Enkät (2004) där 162 nyblivna hörapparatbärare svarade på hur det kändes efter ett år med hörapparat. - Elsa 85 (2007, 2009) är en studie på åringar gällande geriatrik men som kompletterades med hörselfrågor. Rapporten finns bl a att ladda ner på Hjälpmedelsinstitutets hemsida De flesta använder hörapparat mer än 8 timmar/dag och majoriteten av de tillfrågade har mycket stor nytta av hörapparaten. De flesta har också svarat att hörapparaten påverkat deras livskvalité positivt. Hörselrehabilitering har alltså effekt för delaktighet, psykisk hälsa och livskvalitet. På en öppen fråga utan svarsalternativ till de tillfrågade om vad som varit speciellt värdefullt eller positivt vid hörselrehabiliteringen svarade man hörapparatnytta, behandling och bemötande. Det är intressant att man tar upp just bemötande, ett gott betyg till bl a audionomer men också bra att belysa att bemötandet är viktigt. KOMMUNIKATION Lars Lindén, ordförande HRF Stockholm/ledamot HRF Stockholmsdistrikt, beklagade att Jan-Peter Strömgren, ordförande HRF ej kunde närvara som planerat. Lars konstaterade att han varit med i 50 år och sett hur hörselvården förändrats. På 60- talet när dåvarande Hörselfrämjandet (HFR) var optimistiska då man fick fria hörapparater Hörselvården expanderade, från att vara hörcentraler till att bli audiologiska avdelningar. På 80-talet konstaterade dåvarande socialminister Bengt Lindkvist att hörselvårdens hjälpmedelskostnader var ett svart hål och att landsting och kommuner måste börja tänka på kostnadseffektiviteten även inom hörselvården. Vi brukare har tvingats acceptera samhällsutvecklingen kostnadsmässigt, men vi vet också att utan kommunikation kostar vi mer pengar för samhället. De senaste åren har vi inom HRF på olika plan diskuterat mycket kring hur vi vill att hörselvården ska se ut. HRF har också enats om att hörselvården ska bygga på Hälso- och sjukvårdslagen! Där står att landstingen är skyldiga att erbjuda sina invånare habilitering, rehabilitering och hjälpmedel (HSL 3b). Dessutom slås fast att högkostnadsskyddet på 900 kr per år gäller för all vård (HSL 26a). Det vill säga att även hörselvård ska ingå i högkostnadsskyddet! Men landstinget tycker uppenbarligen inte så. Ett problem är också hjälpmedel utöver hörapparaten. Det enda man som pensionär idag kan få är slingkudde till TV. Från HRF här i länet tycker vi att det är ok att det finns privat hörselvård och fritt val, men att landstinget räknat lite kostigt när det gäller rekvisitionsbelopp. PRIVAT HÖRSELAKTÖR Helene Ljung, vd Audionomerna, berättade att hon tidigare arbetat bl a som chefsaudionom inom landstingets hörselvård innan hon startade företaget. Som företag har de ambitionen att korta väntetiden (3-5 dagar), ha senaste tekniken, informera brukarna om vad som Panelen bestående av Lars-Joakim Lundquist, Helene Ljung, Lars Lindén och Marie Öberg Diskussionsledare Oscar Hedenfeldt 4

5 finns, ge god service när problem uppstår. De har verksamhet på 15 orter i landet varav 3 mottagningar i Stockholmsområdet. De arbetar med hörselskydd, konsultuppdrag åt landsting, hörseltekniska hjälpmedel och hörapparatutprovning. De finns också med i Vårdval Skåne. Finansiärer är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetsgivare. Helene menade att de har snabba hörapparatutprovningar med den senaste tekniken till skillnad mot landstingets upphandling som ger begränsat sortiment. Spelar ny hörapparatteknik någon roll? Ja, anser Helene Ljung. När det gäller Fritt val här i Stockholms landsting påtalades att det kunde vara svårt att få rekvisitioner (som endast kan skrivas av Avesina och landstingets hörselklink) för brukarna då de ville köpa apparat/hörselhjälpmedel hos privat firma. Önskemålet var att fler kunde få skriva ut rekvisitioner. Helene tror att Fritt val och Vårdval gynnar brukarna bäst, men att man då måste ha auktoriserade mottagningar. LANDSTINGETS SYN Lars-Joakim Lundquist, landstingspolitiker (M) menade att mycket hänt inom hörselvården. Inte minst med tanke på att man idag kollar hörseln på nyfödda (hörselscreening) till skillnad från när man testade genom att ha ljud vid örat på ett äldre barn. I och med tidig upptäckt kan man sätta in åtgärder tidigt. Han menade också att det ska vara likvärdig vård i landet. Mellan partierna/blocken och patientföreningarna är man ganska överens i hjälpmedelsfrågorna. När det gäller beslut om framtida hörselvården ska man efter samtal med HRF och företag ta beslut. Målsättningen är bra tillgänglighet och nöjda vårdtagare i landstinget. Målsättningen är också att Vårdval ska vara klart till 2012, förhoppningsvis utan den turbulens som varit i Skåne vid införandet av Vårdval där. PANELDISKUSSIONEN I diskussionen som följde framkom att det är krångligt med remissförfarandet där t ex läkare på vårdcentral ibland tycker att man kan vänta med remiss till senare. Tillgängligheten har blivit bättre med flera aktörer på marknaden, dvs konkurrens. En annan sak som debatterades var att kunna betygsätta de olika hörselvårdsaktörerna, detta sker på några områden inom sjukvården. Då kan patienten gå in på nätet och kolla var t ex det är minst köer mm. Detta var ett möte där panelen skulle diskutera kring att hörselvården i länet står inför stora utmaningar. Politikerna ska ta beslut om hur hörselvården ska utformas. Vilken syn har de olika aktörerna på valfrihet, kvalitet, utbud, uppföljning och inte minst landstingets roll? Kvällens aktörer gav sin syn detta. Bland åhörarna fanns en och annan hörselskadad/brukare flertalet deltagare kom istället från både landstingets hörselvård, Avesina och privata hörselfirmor. Det är kanske naturligt, det gäller ju deras framtid inte minst ekonomiskt. Vad som inte framkom tydligt i alla fall var t ex att även basal hörselrehabilitering (= hörapparatutprovning?) skulle behöva utökas med någon form av grupprehabilitering. Ny hörselteknik i all ära, men vi brukare ska också lära oss leva med hörselnedsättningen. Även personer med lättare hörselnedsättning kan behöva det. Ulla Sand Paneldebatten arrangerades av Hörselskadades förening i Stockholm och Hörselskadades distrikt i Stockholms län HRF Tinnitusföreningen, HRF Intresseföreningen Överkänslighet För Ljud (ÖFL), HRF Huddinge och ABF Huddinge inbjuder medlemmarna i samtliga distriktets föreningar till 2 X FREDRIKA VÄGRÖJARNA av Christina Nilsson-Ramberg, idé Gunnel Stenqvist onsdagen den 22 sept kl ABF Huset i Huddinge Kommunalvägen 26 Två unga Fredrikors liv idag och igår. I ett drömspel möts två historiska kvinnor författarna och pionjärerna Fredrikorna Bremer och Runeberg. Fredrika Runeberg var själv hörselskadad. Föreställningen är framtagen av Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. Speltid ca 60 min Skådespelare: Charlotta Åkerblom och Veronica Dahlström Bokning av biljetter - Fri entré Bindande bokning av biljetter: distriktskansliet, tel eller senast den 13/9. Bokade biljetter utdelas en halvtimme före föreställningen på plats. Slinga finns Varmt välkommen! 5

6 VUXENDÖVRÅDET Problem med texttelefon Texttelefonanvändare som är uppkopplade på IP har problem med att ringa antingen från IP telefon eller till IP telefon. Problemen ligger hos operatören, som kan reda ut vissa av dem. Brukaren uppmanas kontakta kundtjänst hos operatören. Kan operatören inte lösa problemet ska man kontakta Konsumenternas tele-, tv- och internetbyrå (www.ktib.se) och där få information. Det finns även IP-baserade texttelefoner att tillgå om problemet inte kan lösas. Den informationen bör finnas på Det kan även vara problem att via texttelefon nå larmnumret 112, ringer man säger de att man ska ringa direkt, man ska alltid komma fram direkt. Lösningar på IP-problem kan man få på Trafikproblem Vid gatuarbeten kan bussar ändra sin färdsträcka, men ingen visuell information om detta på bussen. En skrivelse om detta har sänts till SL. Information via högtalare på bussen är ju svårt för hörselskadade att höra därför bör det finnas på bussens display. Information via media På TV-sändningar står det ofta se fler nyheter på webben Men alla har inte dator. Ännu textas inte SVTPLAY, de har inte fått tekniken klar. När det gäller textade program i TV ska regeringen ta upp detta i vår och se till att alla kanaler textar på svenska. Tolkcentralen Tolkcentralen meddelar att de ändrat sina besökstider för telefontolkning. Måndagar, onsdagar , torsdagar , besöksadress är Norrtullsgatan 14, port H. Textning av film Filminstitutet har börjat digitalisera filmvisningar i landet, några biografer har fått utrusning och filmer kommer att visas digitalt, det gör att fler filmer kommer att visas textade, och utvärdering kommer göras om ett år. Bra för oss hörselskadade men hörande tycker inte om detta så vi får se hur det kommer att gå. Vuxendövrådet tar gärna emot frågor, kontakta oss gärna! Ingrid Bengtsson texttelefon eller via föc begär Trevlig sommar. Ingrid Bengtsson FRISKVÅRD SENIOR-QIGONG Medicinsk senior-qigong för nybörjare. Tid: 10 onsdagar kl med start 29 september. Plats: Gymnastiksalen, Tellus, Lignagatan 6 (hörnet Hornsg.) Kostnad: 150 kronor. Anmälan: senast 15 sept till kansliet tel , hrf-sthlmsdistrikt.org KÖRSÅNG Kören Blandade Karameller välkomnar gamla och unga sångare och då gärna tenorer och basar. Anmälan till körfröken Liselotte Öhman, tel , VATTENGYMNASTIK Tyvärr kommer Röda Korsets bassäng att läggas ner. Vi letar annan bassäng och återkommer med information. TECKENTOLKAD SOMMARTEATER PÅ BISKOPS-ARNÖ På Biskops-Arnö, vid det gamla magasinet spelas utomhusteater varje sommar sedan I år ges Mitt namn var Jan Fridegård - en nyskriven pjäs om författaren Jan Fridegård. Marika Lagercrantz, Jan Boholm och Therese Söderberg (som också är författaren) uppträder tillsammans med sju andra skådespelare och musiker. 17 juni kl teckentolkas föreställningen med hjälp av Södertörns Folkhögskola. Biljettpris: 160 kr (120 vid grupp om minst 8 pers) och beställs på , Mattält finns - boka gärna i förväg. Information: klicka Sommarteater. 6

7 Kampanjen Befria samtalet har mötts av stort och positivt intresse över hela landet under vårens kampanjturné. I höst börjar vi kampanjarbetet på allvar här i Stockholms län. Alla som anmält intresse att bidra i arbetet på något sätt blir inbjudna till informationsmöte efter sommaruppehållet. Först då tar du definitiv ställning till exakt hur du vill bidra. Kanske brukar du gå på caféer med bra ljudmiljö, men hur är det på andra ställen? Vill du bli cafétestare under hösten? Hur låter det i kommunens köpcenter, egna arbetsplatsen eller i barnens skolmiljö vad kan och vill just du berätta om ljudmiljön där du bor och verkar? Ett nätverk av linslöss behövs som kan och vill berätta när det behövs. Har du inte redan anmält ditt intresse så gör det nu! Information: Hörselskadades distrikt, Att: Agneta Box 38180, Stockholm TINNITUSFÖRENINGEN Vad det är skönt ändå, här i naturens sköte Instämmer till fullo med Gunnar Wennerbergs Glunten då han prisar naturen långt från dess gator grå (Uppsalas). Det är 1:a maj och jag befinner mej på en skärgårdsö långt från demonstrationståg och politiska brandtal - i år hätskare än vanligt eftersom det stundar val. Och republikanska föreningen har väckts till liv inför stundande prinsessbröllop, det är spännande tider vi lever i! Snötäcket för en knapp månad sen har efterträtts av en heltäckande vitsippsmatta som är ett under av skönhet. Det går bara så fort när det väl börjar att man aldrig hinner med. Kanske om man sätter sig ner i en skogsdunge och bara ser sig omkring att man kan se hur det växer. När ni läser det här har vi hunnit ända fram till sommaren med de första primörerna: rabarber, potatis och jordgubbar för att nämna några. Styrelsen planerar som bäst hösten aktiviteter. Vi ger våra öppna självhjälpsgrupper en ny chans. Vi ser dem också som ett forum att diskutera andra ev. umgängesformer med t.ex mat, teater, dans m m. Apropos teater, i höst bjuder vi tillsammans med Huddingeföreningen, ÖFL och ABF Huddinge på en föreställning vid namn 2 x Fredrika (se sid 5). Samt någon inte ännu fastställd temadag som vi återkommer till i nästa DistriktsNytt. Till dess önskar vi er alla en varm och vilsam sommar med mycket sol och bad. Men var försiktiga med för mycket solande! Ingrid och styrelsen Bilagor medföljer till medlemmar i Tinnitusföreningen. Tinnituskamraterna HÖSTEN 2010 Under hösten ska vi träffas och umgås under 3 träffar samt vår traditionella julavslutning. Varmt välkommen! Hörselskadades distrikt, Tideliusgatan 12, 9 tr (Rosenlund): 1 SEPTEMBER KL SEPTEMBER KL OKTOBER KL DECEMBER KL JULAVSLUTNING Undrar du över något ring eller maila Kerstin Nelsäter (kontaktperson för Tinnituskamraterna) Tel , e-post: Teater 22/9 2 X FREDRIKA - VÄGRÖJARNA se sid 5! 7

8 HRF HYVIS Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län LYCKAD KURSHELG PÅ LIDINGÖ Ett 65-tal förväntansfulla deltagare i yrkesverksam ålder från Dalarna, Gävleborgs län samt Stockholms län intog helgen den 8-9 maj på Lidingö Folkhögskola. Där välkomnades vi av en röstlös Ulla Sand så man undrade hur det skulle gå. Men Ubah Robleh tog genast över röstskapet och så drog allt igång. Inger Tillberg, hörselvårdskonsulent på Rosenlunds hörseloch balansklinik, startade helgen, dock med en rejäl försening då bussdeltagarna från Gävleborg och några från Dalarna blev försenade. Hon berättade om hur den fördjupade hörselrehabiliteringen går till på Rosenlund. Under en eller två veckors rehabilitering får gruppen hörselskadade information från hela teamet såsom, läkare, kurator, psykolog, teknisk ingenjör, audionom, pedagog. Syftet är att man som hörselskadad ska klara sin livssituation bättre. Nästa föreläsare var Lillegun Holmberg, Hörselkonsult AB, som berättade om hur man kan få hjälp med tekniska hjälpmedel på arbetsplatsen. Att hon tillsammans med den hörselskadade ser över arbetsplatsen för att se vad som behövs och satt man sedan kan prova vad som fungerar bäst. Bidrag för konsultens utredning samt hjälpmedlet söks från Försäkringskassan. Efter en god lunch var det dags för Carolina Lunde från Försäkringskassan. Hon berättade om vilka regler som gäller idag bl a om hur många dagar de olika perioderna med sjukersättning innebär. Försäkringskassan blev ganska hårt ansatt av flera upprörda deltagare. Trots detta lyckades hon på ett professionellt sätt ro skutan i land. Lättare hade då Nancy Böling från Arbetsförmedlingen rehab som stod näst på tur och berättade om hur de arbetar. Meningen är att man som hörselskadad ska få hjälp av dem. De åker till många arbetsförmedlingar och informerar om hörselskadade och vilka behov de har. När man ber om deras hjälp ska det ta max 14 dagar att få hjälpen. Nancy berättade med genuin värme och förståelse för vår funktionsnedsättning om broarna mellan Fk och AF och hur ett överlämnande ska gå till. Samt ev återlämnande om kunden inte kan arbeta alls. Kvällen avslutades med middag och mat som dock inte föll alla i smaken. Därefter blev det en uppvisning av HYVIS Stirrup linedancers och det blev mycket uppskattat. Vi andra fick lära oss några danser av instruktören Eva Svanström och svettas lite. Söndagen började med frukost och utcheckning från rummen. Förste föreläsare blev Ann-Christine Falk som jobbar som lärare på Lidingö folkhögskola. Hon berättade om sin egen hörselskada och hur hon har upplevt den, både på personligt plan och hur det påverkat henne i arbetet. Det var många av oss som uppskattade detta och många kände igen sig själva i det hon berättade. forts sid 9 LINEDANCEKURSER I HÖST Att stå i rad och utföra danssteg tillsammans - det är linedance. Ett härligt sätt att röra på sig! Vi kommer att ha en kurs för fortsättarna även i höst. Om tillräckligt många vill gå en nybörjarkurs har vi även en sådan. Plats: Liljeholmshallen,motionsrum 1 öv Tid: 10 måndagar kl med start 20/9 Anmälan till båda kurserna: senast 30 aug på hrf-sthlmsdistrikt.org eller efter 9/8 tel Pris: medlem i HRF HYViS el SDR 500 kr, annan HRF-förening 600 kr, ej HRF-medlem 800 kr. Såklart har vi hörselslinga på våra kurser! En eloge till Bo Edin AB som under lördagen visade utställning med hörselteknik. Deltagarna var besvikna över att inte fler utställare ställde upp. HYVIS PUBKVÄLLAR på Shamrock, Folkungagatan 102 (T-bana Medborgarplatsen nära korsningen Renstiernas gata) Torsdagar kl 18-20: 1 juli, 5 aug, 2 sept Kom och ta en öl, cola eller kanske ät en bit. Vi sitter i Whisky-rummet eller vid bord intill. 8

9 Därefter blev det Bosse Andersson tur att prata. Han berättade om sin egen dövhet och vad som hände när han blev döv. En plötslig total hörselförlust med dånande tinnitus på köpet ändrade hans livssituation helt. Men ur detta öde föddes ganska snabbt tanken på hur han kunde använda sig av denna nya erfarenhet i sitt författarskap. Han beskrev sitt skrivande vilket resulterade i böcker som man genast fick lust att läsa, om funktionshinder, utanförskap, vägar till inre styrka osv samt sist men inte minst en underbar insiktsfull humor som genomsyrar allt. Mycket tänkvärt för oss alla som ibland upplever tillvaron som alltför arbetsam. Ubah Robleh fortsatte och berättade om vad som hänt sedan HYViS Arvsfondsprojektprojekt Hörselskadade med invandrarbakgrund bli delaktig! tagit slut och vad som händer just nu. Jan Lamby avslutade föreläsningsdelen med att berätta om Europeiska hörselorganisationen EFHOH där han är generalsekreterare. Han berättade om vad det gör och gjort. Dessutom nämnde han kampanjen Befria samtalet som HRF Riksförbund driver just nu. Ulla, Anita och Karl-Göte avslutade träffen med att diskutera kring vad vi vill göra i fortsättningen och på nästa träff. En mycket intressant helg led mot sitt slut. Arbetsgruppen hade gjort ett fantastiskt arbete med alla förberedelser. Programmet gick som på räls (snabbspår). Nu ser vi fram emot att besöka Gävleborg län nästa år. Ett mycket bra koncept att träffas på över länsgränserna och utbyta erfarenheter och bli lite klokare, kanske. Anne-Marie P & Ulla T Arbetsmarknadsdag onsdag 1 sept med start kl 13 på Polstjärnan, Sveavägen 77 Inbjudna är företag, politiker och handikapporganisationer för att samtala om arbetsmarknadsfrågor och situationen för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att många med funktionsnedsättningar också kommer. Mer info finns inte just nu, håll koll i augusti på HYViS hemsida Arrangörer: HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län) och MISA (metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet) INTRESSEFÖRENINGEN ÖVERKÄNSLIGHET FÖR LJUD (ÖFL) I STOCKHOLMS LÄN Första vårtecknet är mopedisterna, ni vet de som flyger förbi på trimmade mopeder och som gör att sådana som vi hoppar högt av rädsla och smärta! Kommunerna får in massor av klagomål från folk som vill ha bort dessa mopedister helt och hållet. Men det är ju lite som att införa barnfria tunnelbanevagnar; löjligt och omöjligt! Däremot kan man göra som i Upplands Väsby där jag bor. Här har Närpolisen infört fler och hårdare kontroller på mopedisterna och deras trimmade mopeder. Man har ställt sig vid vältrafikerade gångvägar och vid skolorna runtom i Upplands Väsby. Visste ni att i många fall har föräldrarna själva trimmat mopederna till barnen? I flera fall har inköpsstället trimmat moderna mot betalning?! Dessa poliskontroller har gjort, under denna korta period som de utförts, att antalet trimmade mopeder har minskat i Upplands Väsby, inte mycket men man kan se en viss förbättring. Detta är något som kommer att ta lång tid att få bukt med, men under tiden kan vi väl passa på att njuta av sommaren. För den kommer nog snart i mopedfart! En underbar sommar önskar jag er alla. Yarella Safar, ordförande ÖFL Teater 2 X FREDRIKA - VÄGRÖJARNA 22/9 - se sid 5! Arbetsgrupp mot buller ÖFL arbetar med få ihop en arbetsgrupp som ska ta upp bullerfrågor. Vi ser en möjlighet till detta nu när bullerfrågan är som störst och även nu när Riksförbundets kampanj, Befria Samtalet, har fått ett sådant genomslag. Vi kommer att rikta in oss på aktuella och kommande byggprojekt i Stockholms län och även på samtalsvänliga miljöer. Vill Du vara med? Detta är Din chans att påverka! Kontakta Jan-Olov på kansliet för mer information, , 9

10 COCHLEA IMPLANTATFÖRENINGEN Utbildningsdag och CI-konferens CI-föreningen anordnar den 27 maj en utbildningsdag för heminstruktörer. Intresset har varit mycket stort och anmälningslistan fylldes snabbt. Under dagen blir det föredrag av produkttillverkare samt från CI-teamet i Huddinge. Några CIbärare är på plats för att svara på frågor och knyta kontakter med yrkesgruppen. Det var heminstruktörerna som efterlyste mer kunskaper om CI. I månadsskiftet juni/juli hålls en internationell CI-konferens i Älvsjö. Ansvariga för arrangemanget är Eva Karltorp och Anders Freijd från Huddinge CI-klinik. Föreläsarna kommer från hela världen. Eva Karltorp (klinikansvarig i Huddinge) tycker att det vore kul med CI-bärare som funktionärer och intresserade kan kontakta henne. Som funktionär bjuds man på konferensavgifter och måltider men ingen övrig ersättning utgår. Konferensspråket är engelska. Läs mer om konferensen på Höstens verksamhet CI-föreningens styrelse har börjat planera för höstens medlemsmöte. Eventuellt blir det i Huddinge och samordnas med program för blivande och nyblivna brukare. Kliniken är positiv och planerna tar form i början av hösten. Datum är ännu inte fastställt. Mer information kommer efter sommaruppehållet. Då hoppas vi också att vår hemsida på se fått nytt utseende, en konsult jobbar med det under sommaren och syftet är att få sidan mer attraktiv för att locka fler sponsorer. Ny styrelse i CI-föreningen Vid årsmötet valdes Anders Hansson om suttit i styrelsen i flera år till ny ordförande i CI-föreningen. Anita Wallin kvarstår som vice ordförande. Två nya styrelseledamöter, Mia Straume och Berit Roosman hälsas hjärtligt välkomna till styrelsen. Frågan om föreningens ombudsman är ännu inte helt utredd. Vår tidigare ombudsman är vald till ny distriktsordförande och kan därmed inte vara anställd på distriktskansliet, och inte heller delta i styrelsearbetet i en enskild förening. Överenskommelser har dock gjorts hur det administrativa ska lösas fram till sommaren och till dess en ny ombudsman har utsetts. CI-föreningen önskar alla en riktigt skön sommar! MENIÈREFÖRENINGEN Bilagor medföljer till medlemmar i Menièreföreningen. Presentation Ny ledamot i styrelsen: Jag heter Maria Bäckvall och är ny i Menièreföreningens styrelse. Jag hoppas kunna göra en insats i föreningen efter bästa förmåga och ser fram mot att sätta mig in i föreningens arbete, mål och visioner. Tidigare arbetade jag med musik teatermusiker, musiklärare, musikterapeut nu arbetar jag som vårdare. Jag drabbades av Merieres sjukdom FÖRELÄSNING Torsdagen den 28 oktober kl För- och nackdelar med gentamycinbehandlingen i Menières sjukdom dr Tatjana Tomanovic, specialist i hörselrubbningar, Hörseloch Balanskliniken. Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, 2 tr Ingen föranmälan behövs, fri entré! Varmt välkommen! TEMATRÄFFAR HÖSTEN 2010 på Rosenlund, Tideliusgatan 12, 9 tr 28 september kl Tema: Menières sjukdom diagnos och konsekvenser 19 oktober kl Tema: Menières sjukdom praktiska tips Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika. Varmt välkommen! 10

11 DRAMATEN Läs mer om föreställningarna på KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN 19/9 och 8/10 STORMEN 31/10 och 12/12 EN HANDELSRESANDES DÖD 26/11 Biljettkvot på textade föreställningar, ca 20 platser/föreställning. En vecka före föreställninen släpps biljetterna till allmänheten. HÖRSLINGOR finns på Lilla scenen och på Stora scenen i hela salongen. Mottagare kan kvitteras ut i garderoben för lyssning genom IR. TEXT-TVSIDOR FÖR TEXT I TV 199 SVT1 299 SVT2 793 Kunskapskanalen i SVT 794 SVT TV4, TV4plus, TV4Fakta, TV400, TV4 Film, TV4 Sport 199 Kanal 3, kanal 5 och kanal 9. TEXTAD KULTUR VÄNTETIDER FÖR UTPROVNING AV HÖRAPPARAT Uppgifter hämtade på Internet (www.vantetider.sll.se därefter allmänhet, Utprovning av hörapparat ). Siffrorna anger antal veckor STOCKHOLMS STADSTEATER Läs mer på SISTA DANSEN 18/ , 9/ LÄRARE FÖR LIVET 21/ , 2/ , 19/ SISTA SOMMAREN 13/ , 19/ , 10/ ÄNKEMAN JARL 10/ FADERN 18/ , 10/ MOSKVA 1/ , 13/ ANIARA 1/ , 19/ Kvot på 16 biljetter finns för hörselskadade/döva fram till 14 dagar före föreställningen. Biljetter: (svar kan ta två dagar) eller tel tis-sön kl HÖRSLINGA På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen finns IR-system med speciella hörlurar som lånas av publikvärdarna utanför salongen Utan förtur Förtur Ha en skön och vilsam sommar! Avesina City Avesina Kungsholmen Avesina Kista Avesina Norrtälje Avesina Södertälje Hörsel o balanskliniken, Rosenlund 11

12 PROGRAMÖVERSIKT JULI TORSD 1 KL HYVIS PUBKVÄLL (SID 8) AUGUSTI TORSD 5 KL HYVIS PUBKVÄLL SEPTEMBER ONSD 1 KL TINNITUSKAMRATERNA (SID 7) TORSD 2 KL HYVIS PUBKVÄLL ONSD 22 KL TEATER (SID 5) TISD 28 KL MENIÈRE TEMATRÄFF (SID 10) ONSD 29 KL TINNITUSKAMRATERNA OKTOBER ONSD 6 KL TINNITUSKAMRATERNA TORSD 7 KL HYVIS PUBKVÄLL TISD 19 KL MENIÈRE TEMATRÄFF (SID 10) TORSD 28 KL MENIÈRE FÖRELÄSNING (SID 10) NOVEMBER TORSD 4 KL HYVIS PUBKVÄLL DECEMBER TORSD 2 KL HYVIS PUBKVÄLL ONSD 8 KL TINNITUS JULAVSLUTNING KANSLIET STÄNGT STÄNGT PG A PERSONALMÖTE TORSDAGAR KL STÄNGT PGA UTBILDNING TORSDAG 17 JUNI. SOMMARSTÄNGT FR 21 JUNI - ÖPPNAR IGEN 16 AUGUSTI. DISTRIKTSNYTT VIA E-POST? DET SOM KRÄVS ÄR ATT MAN HAR ACROBAT READER INSTALLERAD PÅ SIN HÅRDDISK (KAN LADDAS NER GRATIS FRÅN acrobat/readstep2.html). VILL DU HA TIDNINGEN VIA E-POST, MEDDELA DET TILL DISTRIKTSKANSLIET ÖPPETTID LUNCHSTÄNGT BESÖKSADRESS: TIDELIUSGATAN 12, 9TR STOCKHOLM POSTADRESS: HÖRSELSKADADES DISTRIKT BOX , STOCKHOLM TELEFON EXPEDITION: TELTID KL , TORSD , FAX EXP/HUSMOR ISABELLA NORDFORS , TXT KANSLICHEF JAN-OLOV VON WOWERN , TXT OMBUDSMAN SEIJA BEXAR , TXT TELTID: TISD-ONSD OMBUDSMAN BERIT HAGSTRÖM (föräldraledig) (exp) (exp) OMBUDSMAN ULLA SAND , TXT

DistriktsNytt. Kommunikation, dialog och delaktighet Hörselvården i rörelse Hörselskadade stängs ute Hörselskadande kemikalier Våga vinn!

DistriktsNytt. Kommunikation, dialog och delaktighet Hörselvården i rörelse Hörselskadade stängs ute Hörselskadande kemikalier Våga vinn! DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2010 Kommunikation, dialog och delaktighet Hörselvården i rörelse Hörselskadade stängs ute Hörselskadande kemikalier Våga vinn! Innehåll 3 hörselvården

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg Innehåll 3 vintertid, vårdval 4 textad kultur 4 ny medarbetare på kansliet 4

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Annalkande lågtryck? NR 3-2009 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN

Annalkande lågtryck? NR 3-2009 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN DistriktsNytt NR 3-2009 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN Annalkande lågtryck? Nej nu har jag inte vädret i tankarna, trots att jag ofta i dessa spalter tar med lite årstidsbetraktelser och reflektioner.

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2015. Distriktet 45 år. bildades 1969. Textad kultur. Gå på teater!

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2015. Distriktet 45 år. bildades 1969. Textad kultur. Gå på teater! Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2015 Distriktet 45 år bildades 1969 4 Textad kultur Gå på teater! 6 Innehåll 3 Varje steg framåt är viktigt 4 Distriktet 45 år 5 Texttelefon och taltelefon Rörelse

Läs mer

DistriktsNytt. Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning NR 1

DistriktsNytt. Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning NR 1 DistriktsNytt NR 1 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning 1 INNEHÅLL 4 SVENSK FORSKNING HJÄLPER LJUDÖVERKÄNSLIGA

Läs mer

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015. Fokus på ljudmiljön. på förskolan Nya idéer. och engagemang

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015. Fokus på ljudmiljön. på förskolan Nya idéer. och engagemang Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015 Fokus på ljudmiljön på förskolan Nya idéer och engagemang 4 5 Innehåll 3 Ledare Teknik- & kommunikationsmässa 4 Fokus på ljudmiljön i förskolan 5 Nya idéer

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

DistriktsNytt. Sommarvecka för vuxendöva Delaktighetsprojektet går mot sitt slut Meniereföreningens jubileumsseminarium Textad kultur NR 4

DistriktsNytt. Sommarvecka för vuxendöva Delaktighetsprojektet går mot sitt slut Meniereföreningens jubileumsseminarium Textad kultur NR 4 DistriktsNytt NR 4 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2009 Sommarvecka för vuxendöva Delaktighetsprojektet går mot sitt slut Meniereföreningens jubileumsseminarium Textad kultur 1 INNEHÅLL 4 VUXENDÖVRÅDET

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-29 Dnr 1301358 1 (6) Habiliterings-

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Globalt möte kommunikation utomlands

Globalt möte kommunikation utomlands DistriktsNytt HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN NR 4-2008 Globalt möte kommunikation utomlands Det är dags att summera sommaren -08 och den här gången avstår jag gärna från att kommentera vädret.

Läs mer

DistriktsNytt ÖPPET MÖTE: Torsdag 17 februari 2011, kl 18.30-19.30. Nr 1. Hörselskadades distrikt i Stockholms län. kl 17.30-- 20.

DistriktsNytt ÖPPET MÖTE: Torsdag 17 februari 2011, kl 18.30-19.30. Nr 1. Hörselskadades distrikt i Stockholms län. kl 17.30-- 20. DistriktsNytt Nr 1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 ÖPPET MÖTE: Bättre ljudmiljö. För alla. Torsdag 17 februari 2011, kl 18.30-19.30 Plats: Clarion Hotel Stockholm, lokal Bankettsalen, Ringvägen

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

UBAH VALDE BORT HÖRSELGYMNASIET

UBAH VALDE BORT HÖRSELGYMNASIET Hörselskadades distrikt i Stockholms län #2 2014 UBAH VALDE BORT 7 HÖRSELGYMNASIET Innehåll 3 Ledare Säkrare i samtalet 4 Dålig uppslutning på politikerdebatten 6 Distanstolkning 7 Ubah valde bort hörselgymnasiet

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

Vinn biljett till NPF-forum!

Vinn biljett till NPF-forum! Uppsala Mars 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Anmälan dagläger på Alnäs... sid 2 Kvällspromenader med Attention... sid 3 Få ordning på vardagen inspirationsdag på Ekolnsnäs... sid 4 SIP Samordnad individuell

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

HRF:s Kongress 2 Hörselsmart kongress 4 Hörselrehabiliteringen i SLL 7 Föreningsinfo

HRF:s Kongress 2 Hörselsmart kongress 4 Hörselrehabiliteringen i SLL 7 Föreningsinfo Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2016 HRF:s Kongress 2 Hörselsmart kongress 4 Hörselrehabiliteringen i SLL 7 Föreningsinfo Innehåll 3 Ledare Benny Haag talar på Inspirationskonferensen 4 Hörselrehabiliteringen

Läs mer

DistriktsNytt. Hörseldagen. implantat- Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2012

DistriktsNytt. Hörseldagen. implantat- Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2012 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2012 implantat- Hörseldagen Ett stort antal deltagare, bland annat från Cochlea implantat-föreningen, fyllde föreläsningssalen på World Trade Center

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 Hörselpedagog 6 7 ett utdöende släkte? Innehåll 3 Ledare Texttelefoni.se Tinnitusstyrelsen På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Datum Dnr 2012-06-13 Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare Minnesanteckningar 2012-06-13 Tid: 2012-06-13, kl 09.30 12.00 Plats:

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

DistriktsNytt. Vi är många som behöver tolk! deltog representanter från hela landet, också från vårt distrikt.

DistriktsNytt. Vi är många som behöver tolk! deltog representanter från hela landet, också från vårt distrikt. DistriktsNytt NR 2-2009 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN Vi är många som behöver tolk! Nu i dessa vårmånader pågår en upphandling som ett led i tolktjänstens nya organisation. Tolkcentralen kommer

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

DistriktsNytt HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN

DistriktsNytt HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN DistriktsNytt NR 1-2009 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN Tankar i tiden Nu skriver vi 2009, och det är egentligen häpnadsväckande hur snabbt tiden går: Vi har snart avverkat ett decennium av vårt

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 14-16 september 2007 Chokladfesten fortsätter! I september förvandlas Askersund återigen till chokladens huvudstad. För

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

NR 3-2007 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN

NR 3-2007 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN DistriktsNytt HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN NR 3-2007 Sommaren kommer och storken Att sommaren är här eller i varje fall på väg det behöver vi väl inte skriva. Den enda osäkerheten gäller om

Läs mer

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO?

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO? Enkätundersökning i Stockholms kommun 2016 Hur är det att vara ny medlem i PRO? Vi frågade de nya medlemmarna Varit med i max 13 månader. PRO förening i Stockholms kommun. Helt nya i PRO och inte dem som

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET.

VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET. VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET. Höstkonferensen i Valjeviken är en av de aktiviteter i HRF:s programutbud som hörsammas av väldigt många medlemmar. En bit över femtio hade anmält sig till årets upplaga, som för

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer