DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3"

Transkript

1 DistriktsNytt NR 3 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge 1

2 INNEHÅLL 3 ORDFÖRANDENS LEDARE 4 HÖRSELVÅRD I RÖRELSE 5 TEATER 6 VUXENDÖVRÅDET 6 FRISKVÅRD 7 TINNITUSKAMRATERNA 8 LYCKAD KURSHELG 9 ARBETSGRUPP MOT BULLER 10 MENIÈRE TEMATRÄFFAR 11 TEXTAD KULTUR OMSLAG En snäcka för tanken till örat, men kanske också sommar...? 2 REDAKTION REDAKTÖR: ULLA SAND ANSVARIG UTGIVARE: YVONNE OLSEN REDAKTION: DISTRIKTSNYTT, HÖRSELSKADADES DISTRIKT, BOX , STOCKHOLM. UTKOMMER MED 5 NR/ÅR. Signerade artiklar är författarens åsikt och där så uttryckligen anges, är det organisationens åsikt. MANUSSTOPP 16/8 NÄSTA NUMMER BERÄKNAS POSTAS 3/9 ÖVRIGA MANUSSTOPP: 8/11 (POSTAS 3/12), 10/1-11 (POSTAS 28/1-11) DISTRIKTSNYTT SKICKAS TILL MEDLEMMARNA I DISTRIKTETS LÄNSFÖRENINGAR SAMT 10 EX TILL VARJE LOKAL FÖRENING.

3 VI SKA UTVECKLA DET SOM FINNS OCH TA VARA PÅ GODA IDÉER Att bli vald till ordförande är framför allt väldigt hedrande, förtroendevald kallas det ju. Alltså finns det några som har förtroende för mig och det jag står för. Men egentligen är ju inte det så viktigt vad jag vill, för ensam kan ingen göra något. Men tillsammans med alla er andra förtroendevalda och föreningsaktiva i vår stora organisation hoppas jag kunna åstadkomma ett och annat. Det är en betydande kunskap och erfarenhet som styrelsen sammantaget förfogar över. Själv betraktar jag mig som ganska ny i organisationen, det är bara åtta år sedan jag blev medlem i HRF Cochleaimplantatförening, strax efter att jag själv blivit CI-opererad. Sedan dess har jag haft nöjet att vara föreningsordförande, sitta i distriktsstyrelsen och det senaste året även vikariera som ombudsman. Jag hoppas dessa samlade erfarenheter ska ha gett mig en någorlunda tydlig bild över läget i vårt distrikt. Som nytillträdd är det oundvikligt att man har lite nya förslag kring verksamheten, men det betyder ju inte att vi ska börja om, utan att vi ska utveckla det som redan finns och ta vara på de goda idéerna. Därför hoppas jag kunna bibehålla dialogen med alla föreningar och lyssna på vad ni har för tankar om framtiden så vi tillsammans kan utforma distriktets kommande verksamhet. Världen förändras och det måste vi också göra för att förbli en attraktiv och drivande organisation i Stockholms mångfacetterade län. Det är med stor ödmjukhet jag nu tar över stafettpinnen för att tillsammans med er alla fortsätta det goda arbete som distriktet gjort under Jan Lambys ledning i så många år. Jag ser fram emot ett spännande och trevligt arbete tillsammans med er alla och önskar er samtidigt en riktigt skön sommar. Agneta Österman, ordförande NYA ORDFÖRANDEN PRESENTERAR SIG Jag heter alltså Agneta Österman, jag är 53 år gammal och har två vuxna söner. Helt nyligen har jag också fått mitt första barnbarn och kan stolt titulera mig farmor. Jag är uppväxt i Sollentuna men bor sedan början på 80- talet året runt på ön Möja i Stockholms skärgård och älskar miljön, lugnet och tystnaden här. Men jag trivs också med att jobba i storstaden och åker till Stockholm en eller flera gånger per vecka, möjligen sommaren undantagen. Som de flesta skärgårdsbor är jag egenföretagare och i min verksamhet jobbar jag huvudsakligen med konsultuppdrag inom utbildning, journalistik och projektledning. Jag är också timanställd på Studiefrämjandet som datalärare. Under många år har jag varit ideellt engagerad främst i skärgårdsföreningar av olika slag, båda små lokala föreningar och stora regionala organisationer. Jag har nyligen avslutat mina skärgårdsuppdrag för att kunna satsa mer tid på HRF. Uppdraget som distriktsordförande är en rejäl utmaning och utmaningar har jag alltid gillat! 3

4 HÖRSELVÅRD I RÖRELSE - PANELDEBATT PÅ ABF-HUSET HÖRSELFORSKNING Marie Öberg, audionom och hörselforskare Linköpings universitet, berättade om forskningsresultat kring effekter av hörselrehabilitering i Östergötland. Det finns dåligt med forskning kring nyttan av hörselrehabilitering i Sverige. Tre enkätstudier gjordes - CMT (2002) där 2000 brukare tillfrågades om nyttan av hörapparat ett år efter utprovning. - Enkät (2004) där 162 nyblivna hörapparatbärare svarade på hur det kändes efter ett år med hörapparat. - Elsa 85 (2007, 2009) är en studie på åringar gällande geriatrik men som kompletterades med hörselfrågor. Rapporten finns bl a att ladda ner på Hjälpmedelsinstitutets hemsida De flesta använder hörapparat mer än 8 timmar/dag och majoriteten av de tillfrågade har mycket stor nytta av hörapparaten. De flesta har också svarat att hörapparaten påverkat deras livskvalité positivt. Hörselrehabilitering har alltså effekt för delaktighet, psykisk hälsa och livskvalitet. På en öppen fråga utan svarsalternativ till de tillfrågade om vad som varit speciellt värdefullt eller positivt vid hörselrehabiliteringen svarade man hörapparatnytta, behandling och bemötande. Det är intressant att man tar upp just bemötande, ett gott betyg till bl a audionomer men också bra att belysa att bemötandet är viktigt. KOMMUNIKATION Lars Lindén, ordförande HRF Stockholm/ledamot HRF Stockholmsdistrikt, beklagade att Jan-Peter Strömgren, ordförande HRF ej kunde närvara som planerat. Lars konstaterade att han varit med i 50 år och sett hur hörselvården förändrats. På 60- talet när dåvarande Hörselfrämjandet (HFR) var optimistiska då man fick fria hörapparater Hörselvården expanderade, från att vara hörcentraler till att bli audiologiska avdelningar. På 80-talet konstaterade dåvarande socialminister Bengt Lindkvist att hörselvårdens hjälpmedelskostnader var ett svart hål och att landsting och kommuner måste börja tänka på kostnadseffektiviteten även inom hörselvården. Vi brukare har tvingats acceptera samhällsutvecklingen kostnadsmässigt, men vi vet också att utan kommunikation kostar vi mer pengar för samhället. De senaste åren har vi inom HRF på olika plan diskuterat mycket kring hur vi vill att hörselvården ska se ut. HRF har också enats om att hörselvården ska bygga på Hälso- och sjukvårdslagen! Där står att landstingen är skyldiga att erbjuda sina invånare habilitering, rehabilitering och hjälpmedel (HSL 3b). Dessutom slås fast att högkostnadsskyddet på 900 kr per år gäller för all vård (HSL 26a). Det vill säga att även hörselvård ska ingå i högkostnadsskyddet! Men landstinget tycker uppenbarligen inte så. Ett problem är också hjälpmedel utöver hörapparaten. Det enda man som pensionär idag kan få är slingkudde till TV. Från HRF här i länet tycker vi att det är ok att det finns privat hörselvård och fritt val, men att landstinget räknat lite kostigt när det gäller rekvisitionsbelopp. PRIVAT HÖRSELAKTÖR Helene Ljung, vd Audionomerna, berättade att hon tidigare arbetat bl a som chefsaudionom inom landstingets hörselvård innan hon startade företaget. Som företag har de ambitionen att korta väntetiden (3-5 dagar), ha senaste tekniken, informera brukarna om vad som Panelen bestående av Lars-Joakim Lundquist, Helene Ljung, Lars Lindén och Marie Öberg Diskussionsledare Oscar Hedenfeldt 4

5 finns, ge god service när problem uppstår. De har verksamhet på 15 orter i landet varav 3 mottagningar i Stockholmsområdet. De arbetar med hörselskydd, konsultuppdrag åt landsting, hörseltekniska hjälpmedel och hörapparatutprovning. De finns också med i Vårdval Skåne. Finansiärer är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetsgivare. Helene menade att de har snabba hörapparatutprovningar med den senaste tekniken till skillnad mot landstingets upphandling som ger begränsat sortiment. Spelar ny hörapparatteknik någon roll? Ja, anser Helene Ljung. När det gäller Fritt val här i Stockholms landsting påtalades att det kunde vara svårt att få rekvisitioner (som endast kan skrivas av Avesina och landstingets hörselklink) för brukarna då de ville köpa apparat/hörselhjälpmedel hos privat firma. Önskemålet var att fler kunde få skriva ut rekvisitioner. Helene tror att Fritt val och Vårdval gynnar brukarna bäst, men att man då måste ha auktoriserade mottagningar. LANDSTINGETS SYN Lars-Joakim Lundquist, landstingspolitiker (M) menade att mycket hänt inom hörselvården. Inte minst med tanke på att man idag kollar hörseln på nyfödda (hörselscreening) till skillnad från när man testade genom att ha ljud vid örat på ett äldre barn. I och med tidig upptäckt kan man sätta in åtgärder tidigt. Han menade också att det ska vara likvärdig vård i landet. Mellan partierna/blocken och patientföreningarna är man ganska överens i hjälpmedelsfrågorna. När det gäller beslut om framtida hörselvården ska man efter samtal med HRF och företag ta beslut. Målsättningen är bra tillgänglighet och nöjda vårdtagare i landstinget. Målsättningen är också att Vårdval ska vara klart till 2012, förhoppningsvis utan den turbulens som varit i Skåne vid införandet av Vårdval där. PANELDISKUSSIONEN I diskussionen som följde framkom att det är krångligt med remissförfarandet där t ex läkare på vårdcentral ibland tycker att man kan vänta med remiss till senare. Tillgängligheten har blivit bättre med flera aktörer på marknaden, dvs konkurrens. En annan sak som debatterades var att kunna betygsätta de olika hörselvårdsaktörerna, detta sker på några områden inom sjukvården. Då kan patienten gå in på nätet och kolla var t ex det är minst köer mm. Detta var ett möte där panelen skulle diskutera kring att hörselvården i länet står inför stora utmaningar. Politikerna ska ta beslut om hur hörselvården ska utformas. Vilken syn har de olika aktörerna på valfrihet, kvalitet, utbud, uppföljning och inte minst landstingets roll? Kvällens aktörer gav sin syn detta. Bland åhörarna fanns en och annan hörselskadad/brukare flertalet deltagare kom istället från både landstingets hörselvård, Avesina och privata hörselfirmor. Det är kanske naturligt, det gäller ju deras framtid inte minst ekonomiskt. Vad som inte framkom tydligt i alla fall var t ex att även basal hörselrehabilitering (= hörapparatutprovning?) skulle behöva utökas med någon form av grupprehabilitering. Ny hörselteknik i all ära, men vi brukare ska också lära oss leva med hörselnedsättningen. Även personer med lättare hörselnedsättning kan behöva det. Ulla Sand Paneldebatten arrangerades av Hörselskadades förening i Stockholm och Hörselskadades distrikt i Stockholms län HRF Tinnitusföreningen, HRF Intresseföreningen Överkänslighet För Ljud (ÖFL), HRF Huddinge och ABF Huddinge inbjuder medlemmarna i samtliga distriktets föreningar till 2 X FREDRIKA VÄGRÖJARNA av Christina Nilsson-Ramberg, idé Gunnel Stenqvist onsdagen den 22 sept kl ABF Huset i Huddinge Kommunalvägen 26 Två unga Fredrikors liv idag och igår. I ett drömspel möts två historiska kvinnor författarna och pionjärerna Fredrikorna Bremer och Runeberg. Fredrika Runeberg var själv hörselskadad. Föreställningen är framtagen av Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. Speltid ca 60 min Skådespelare: Charlotta Åkerblom och Veronica Dahlström Bokning av biljetter - Fri entré Bindande bokning av biljetter: distriktskansliet, tel eller senast den 13/9. Bokade biljetter utdelas en halvtimme före föreställningen på plats. Slinga finns Varmt välkommen! 5

6 VUXENDÖVRÅDET Problem med texttelefon Texttelefonanvändare som är uppkopplade på IP har problem med att ringa antingen från IP telefon eller till IP telefon. Problemen ligger hos operatören, som kan reda ut vissa av dem. Brukaren uppmanas kontakta kundtjänst hos operatören. Kan operatören inte lösa problemet ska man kontakta Konsumenternas tele-, tv- och internetbyrå (www.ktib.se) och där få information. Det finns även IP-baserade texttelefoner att tillgå om problemet inte kan lösas. Den informationen bör finnas på Det kan även vara problem att via texttelefon nå larmnumret 112, ringer man säger de att man ska ringa direkt, man ska alltid komma fram direkt. Lösningar på IP-problem kan man få på Trafikproblem Vid gatuarbeten kan bussar ändra sin färdsträcka, men ingen visuell information om detta på bussen. En skrivelse om detta har sänts till SL. Information via högtalare på bussen är ju svårt för hörselskadade att höra därför bör det finnas på bussens display. Information via media På TV-sändningar står det ofta se fler nyheter på webben Men alla har inte dator. Ännu textas inte SVTPLAY, de har inte fått tekniken klar. När det gäller textade program i TV ska regeringen ta upp detta i vår och se till att alla kanaler textar på svenska. Tolkcentralen Tolkcentralen meddelar att de ändrat sina besökstider för telefontolkning. Måndagar, onsdagar , torsdagar , besöksadress är Norrtullsgatan 14, port H. Textning av film Filminstitutet har börjat digitalisera filmvisningar i landet, några biografer har fått utrusning och filmer kommer att visas digitalt, det gör att fler filmer kommer att visas textade, och utvärdering kommer göras om ett år. Bra för oss hörselskadade men hörande tycker inte om detta så vi får se hur det kommer att gå. Vuxendövrådet tar gärna emot frågor, kontakta oss gärna! Ingrid Bengtsson texttelefon eller via föc begär Trevlig sommar. Ingrid Bengtsson FRISKVÅRD SENIOR-QIGONG Medicinsk senior-qigong för nybörjare. Tid: 10 onsdagar kl med start 29 september. Plats: Gymnastiksalen, Tellus, Lignagatan 6 (hörnet Hornsg.) Kostnad: 150 kronor. Anmälan: senast 15 sept till kansliet tel , hrf-sthlmsdistrikt.org KÖRSÅNG Kören Blandade Karameller välkomnar gamla och unga sångare och då gärna tenorer och basar. Anmälan till körfröken Liselotte Öhman, tel , VATTENGYMNASTIK Tyvärr kommer Röda Korsets bassäng att läggas ner. Vi letar annan bassäng och återkommer med information. TECKENTOLKAD SOMMARTEATER PÅ BISKOPS-ARNÖ På Biskops-Arnö, vid det gamla magasinet spelas utomhusteater varje sommar sedan I år ges Mitt namn var Jan Fridegård - en nyskriven pjäs om författaren Jan Fridegård. Marika Lagercrantz, Jan Boholm och Therese Söderberg (som också är författaren) uppträder tillsammans med sju andra skådespelare och musiker. 17 juni kl teckentolkas föreställningen med hjälp av Södertörns Folkhögskola. Biljettpris: 160 kr (120 vid grupp om minst 8 pers) och beställs på , Mattält finns - boka gärna i förväg. Information: klicka Sommarteater. 6

7 Kampanjen Befria samtalet har mötts av stort och positivt intresse över hela landet under vårens kampanjturné. I höst börjar vi kampanjarbetet på allvar här i Stockholms län. Alla som anmält intresse att bidra i arbetet på något sätt blir inbjudna till informationsmöte efter sommaruppehållet. Först då tar du definitiv ställning till exakt hur du vill bidra. Kanske brukar du gå på caféer med bra ljudmiljö, men hur är det på andra ställen? Vill du bli cafétestare under hösten? Hur låter det i kommunens köpcenter, egna arbetsplatsen eller i barnens skolmiljö vad kan och vill just du berätta om ljudmiljön där du bor och verkar? Ett nätverk av linslöss behövs som kan och vill berätta när det behövs. Har du inte redan anmält ditt intresse så gör det nu! Information: Hörselskadades distrikt, Att: Agneta Box 38180, Stockholm TINNITUSFÖRENINGEN Vad det är skönt ändå, här i naturens sköte Instämmer till fullo med Gunnar Wennerbergs Glunten då han prisar naturen långt från dess gator grå (Uppsalas). Det är 1:a maj och jag befinner mej på en skärgårdsö långt från demonstrationståg och politiska brandtal - i år hätskare än vanligt eftersom det stundar val. Och republikanska föreningen har väckts till liv inför stundande prinsessbröllop, det är spännande tider vi lever i! Snötäcket för en knapp månad sen har efterträtts av en heltäckande vitsippsmatta som är ett under av skönhet. Det går bara så fort när det väl börjar att man aldrig hinner med. Kanske om man sätter sig ner i en skogsdunge och bara ser sig omkring att man kan se hur det växer. När ni läser det här har vi hunnit ända fram till sommaren med de första primörerna: rabarber, potatis och jordgubbar för att nämna några. Styrelsen planerar som bäst hösten aktiviteter. Vi ger våra öppna självhjälpsgrupper en ny chans. Vi ser dem också som ett forum att diskutera andra ev. umgängesformer med t.ex mat, teater, dans m m. Apropos teater, i höst bjuder vi tillsammans med Huddingeföreningen, ÖFL och ABF Huddinge på en föreställning vid namn 2 x Fredrika (se sid 5). Samt någon inte ännu fastställd temadag som vi återkommer till i nästa DistriktsNytt. Till dess önskar vi er alla en varm och vilsam sommar med mycket sol och bad. Men var försiktiga med för mycket solande! Ingrid och styrelsen Bilagor medföljer till medlemmar i Tinnitusföreningen. Tinnituskamraterna HÖSTEN 2010 Under hösten ska vi träffas och umgås under 3 träffar samt vår traditionella julavslutning. Varmt välkommen! Hörselskadades distrikt, Tideliusgatan 12, 9 tr (Rosenlund): 1 SEPTEMBER KL SEPTEMBER KL OKTOBER KL DECEMBER KL JULAVSLUTNING Undrar du över något ring eller maila Kerstin Nelsäter (kontaktperson för Tinnituskamraterna) Tel , e-post: Teater 22/9 2 X FREDRIKA - VÄGRÖJARNA se sid 5! 7

8 HRF HYVIS Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län LYCKAD KURSHELG PÅ LIDINGÖ Ett 65-tal förväntansfulla deltagare i yrkesverksam ålder från Dalarna, Gävleborgs län samt Stockholms län intog helgen den 8-9 maj på Lidingö Folkhögskola. Där välkomnades vi av en röstlös Ulla Sand så man undrade hur det skulle gå. Men Ubah Robleh tog genast över röstskapet och så drog allt igång. Inger Tillberg, hörselvårdskonsulent på Rosenlunds hörseloch balansklinik, startade helgen, dock med en rejäl försening då bussdeltagarna från Gävleborg och några från Dalarna blev försenade. Hon berättade om hur den fördjupade hörselrehabiliteringen går till på Rosenlund. Under en eller två veckors rehabilitering får gruppen hörselskadade information från hela teamet såsom, läkare, kurator, psykolog, teknisk ingenjör, audionom, pedagog. Syftet är att man som hörselskadad ska klara sin livssituation bättre. Nästa föreläsare var Lillegun Holmberg, Hörselkonsult AB, som berättade om hur man kan få hjälp med tekniska hjälpmedel på arbetsplatsen. Att hon tillsammans med den hörselskadade ser över arbetsplatsen för att se vad som behövs och satt man sedan kan prova vad som fungerar bäst. Bidrag för konsultens utredning samt hjälpmedlet söks från Försäkringskassan. Efter en god lunch var det dags för Carolina Lunde från Försäkringskassan. Hon berättade om vilka regler som gäller idag bl a om hur många dagar de olika perioderna med sjukersättning innebär. Försäkringskassan blev ganska hårt ansatt av flera upprörda deltagare. Trots detta lyckades hon på ett professionellt sätt ro skutan i land. Lättare hade då Nancy Böling från Arbetsförmedlingen rehab som stod näst på tur och berättade om hur de arbetar. Meningen är att man som hörselskadad ska få hjälp av dem. De åker till många arbetsförmedlingar och informerar om hörselskadade och vilka behov de har. När man ber om deras hjälp ska det ta max 14 dagar att få hjälpen. Nancy berättade med genuin värme och förståelse för vår funktionsnedsättning om broarna mellan Fk och AF och hur ett överlämnande ska gå till. Samt ev återlämnande om kunden inte kan arbeta alls. Kvällen avslutades med middag och mat som dock inte föll alla i smaken. Därefter blev det en uppvisning av HYVIS Stirrup linedancers och det blev mycket uppskattat. Vi andra fick lära oss några danser av instruktören Eva Svanström och svettas lite. Söndagen började med frukost och utcheckning från rummen. Förste föreläsare blev Ann-Christine Falk som jobbar som lärare på Lidingö folkhögskola. Hon berättade om sin egen hörselskada och hur hon har upplevt den, både på personligt plan och hur det påverkat henne i arbetet. Det var många av oss som uppskattade detta och många kände igen sig själva i det hon berättade. forts sid 9 LINEDANCEKURSER I HÖST Att stå i rad och utföra danssteg tillsammans - det är linedance. Ett härligt sätt att röra på sig! Vi kommer att ha en kurs för fortsättarna även i höst. Om tillräckligt många vill gå en nybörjarkurs har vi även en sådan. Plats: Liljeholmshallen,motionsrum 1 öv Tid: 10 måndagar kl med start 20/9 Anmälan till båda kurserna: senast 30 aug på hrf-sthlmsdistrikt.org eller efter 9/8 tel Pris: medlem i HRF HYViS el SDR 500 kr, annan HRF-förening 600 kr, ej HRF-medlem 800 kr. Såklart har vi hörselslinga på våra kurser! En eloge till Bo Edin AB som under lördagen visade utställning med hörselteknik. Deltagarna var besvikna över att inte fler utställare ställde upp. HYVIS PUBKVÄLLAR på Shamrock, Folkungagatan 102 (T-bana Medborgarplatsen nära korsningen Renstiernas gata) Torsdagar kl 18-20: 1 juli, 5 aug, 2 sept Kom och ta en öl, cola eller kanske ät en bit. Vi sitter i Whisky-rummet eller vid bord intill. 8

9 Därefter blev det Bosse Andersson tur att prata. Han berättade om sin egen dövhet och vad som hände när han blev döv. En plötslig total hörselförlust med dånande tinnitus på köpet ändrade hans livssituation helt. Men ur detta öde föddes ganska snabbt tanken på hur han kunde använda sig av denna nya erfarenhet i sitt författarskap. Han beskrev sitt skrivande vilket resulterade i böcker som man genast fick lust att läsa, om funktionshinder, utanförskap, vägar till inre styrka osv samt sist men inte minst en underbar insiktsfull humor som genomsyrar allt. Mycket tänkvärt för oss alla som ibland upplever tillvaron som alltför arbetsam. Ubah Robleh fortsatte och berättade om vad som hänt sedan HYViS Arvsfondsprojektprojekt Hörselskadade med invandrarbakgrund bli delaktig! tagit slut och vad som händer just nu. Jan Lamby avslutade föreläsningsdelen med att berätta om Europeiska hörselorganisationen EFHOH där han är generalsekreterare. Han berättade om vad det gör och gjort. Dessutom nämnde han kampanjen Befria samtalet som HRF Riksförbund driver just nu. Ulla, Anita och Karl-Göte avslutade träffen med att diskutera kring vad vi vill göra i fortsättningen och på nästa träff. En mycket intressant helg led mot sitt slut. Arbetsgruppen hade gjort ett fantastiskt arbete med alla förberedelser. Programmet gick som på räls (snabbspår). Nu ser vi fram emot att besöka Gävleborg län nästa år. Ett mycket bra koncept att träffas på över länsgränserna och utbyta erfarenheter och bli lite klokare, kanske. Anne-Marie P & Ulla T Arbetsmarknadsdag onsdag 1 sept med start kl 13 på Polstjärnan, Sveavägen 77 Inbjudna är företag, politiker och handikapporganisationer för att samtala om arbetsmarknadsfrågor och situationen för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att många med funktionsnedsättningar också kommer. Mer info finns inte just nu, håll koll i augusti på HYViS hemsida Arrangörer: HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län) och MISA (metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet) INTRESSEFÖRENINGEN ÖVERKÄNSLIGHET FÖR LJUD (ÖFL) I STOCKHOLMS LÄN Första vårtecknet är mopedisterna, ni vet de som flyger förbi på trimmade mopeder och som gör att sådana som vi hoppar högt av rädsla och smärta! Kommunerna får in massor av klagomål från folk som vill ha bort dessa mopedister helt och hållet. Men det är ju lite som att införa barnfria tunnelbanevagnar; löjligt och omöjligt! Däremot kan man göra som i Upplands Väsby där jag bor. Här har Närpolisen infört fler och hårdare kontroller på mopedisterna och deras trimmade mopeder. Man har ställt sig vid vältrafikerade gångvägar och vid skolorna runtom i Upplands Väsby. Visste ni att i många fall har föräldrarna själva trimmat mopederna till barnen? I flera fall har inköpsstället trimmat moderna mot betalning?! Dessa poliskontroller har gjort, under denna korta period som de utförts, att antalet trimmade mopeder har minskat i Upplands Väsby, inte mycket men man kan se en viss förbättring. Detta är något som kommer att ta lång tid att få bukt med, men under tiden kan vi väl passa på att njuta av sommaren. För den kommer nog snart i mopedfart! En underbar sommar önskar jag er alla. Yarella Safar, ordförande ÖFL Teater 2 X FREDRIKA - VÄGRÖJARNA 22/9 - se sid 5! Arbetsgrupp mot buller ÖFL arbetar med få ihop en arbetsgrupp som ska ta upp bullerfrågor. Vi ser en möjlighet till detta nu när bullerfrågan är som störst och även nu när Riksförbundets kampanj, Befria Samtalet, har fått ett sådant genomslag. Vi kommer att rikta in oss på aktuella och kommande byggprojekt i Stockholms län och även på samtalsvänliga miljöer. Vill Du vara med? Detta är Din chans att påverka! Kontakta Jan-Olov på kansliet för mer information, , 9

10 COCHLEA IMPLANTATFÖRENINGEN Utbildningsdag och CI-konferens CI-föreningen anordnar den 27 maj en utbildningsdag för heminstruktörer. Intresset har varit mycket stort och anmälningslistan fylldes snabbt. Under dagen blir det föredrag av produkttillverkare samt från CI-teamet i Huddinge. Några CIbärare är på plats för att svara på frågor och knyta kontakter med yrkesgruppen. Det var heminstruktörerna som efterlyste mer kunskaper om CI. I månadsskiftet juni/juli hålls en internationell CI-konferens i Älvsjö. Ansvariga för arrangemanget är Eva Karltorp och Anders Freijd från Huddinge CI-klinik. Föreläsarna kommer från hela världen. Eva Karltorp (klinikansvarig i Huddinge) tycker att det vore kul med CI-bärare som funktionärer och intresserade kan kontakta henne. Som funktionär bjuds man på konferensavgifter och måltider men ingen övrig ersättning utgår. Konferensspråket är engelska. Läs mer om konferensen på Höstens verksamhet CI-föreningens styrelse har börjat planera för höstens medlemsmöte. Eventuellt blir det i Huddinge och samordnas med program för blivande och nyblivna brukare. Kliniken är positiv och planerna tar form i början av hösten. Datum är ännu inte fastställt. Mer information kommer efter sommaruppehållet. Då hoppas vi också att vår hemsida på se fått nytt utseende, en konsult jobbar med det under sommaren och syftet är att få sidan mer attraktiv för att locka fler sponsorer. Ny styrelse i CI-föreningen Vid årsmötet valdes Anders Hansson om suttit i styrelsen i flera år till ny ordförande i CI-föreningen. Anita Wallin kvarstår som vice ordförande. Två nya styrelseledamöter, Mia Straume och Berit Roosman hälsas hjärtligt välkomna till styrelsen. Frågan om föreningens ombudsman är ännu inte helt utredd. Vår tidigare ombudsman är vald till ny distriktsordförande och kan därmed inte vara anställd på distriktskansliet, och inte heller delta i styrelsearbetet i en enskild förening. Överenskommelser har dock gjorts hur det administrativa ska lösas fram till sommaren och till dess en ny ombudsman har utsetts. CI-föreningen önskar alla en riktigt skön sommar! MENIÈREFÖRENINGEN Bilagor medföljer till medlemmar i Menièreföreningen. Presentation Ny ledamot i styrelsen: Jag heter Maria Bäckvall och är ny i Menièreföreningens styrelse. Jag hoppas kunna göra en insats i föreningen efter bästa förmåga och ser fram mot att sätta mig in i föreningens arbete, mål och visioner. Tidigare arbetade jag med musik teatermusiker, musiklärare, musikterapeut nu arbetar jag som vårdare. Jag drabbades av Merieres sjukdom FÖRELÄSNING Torsdagen den 28 oktober kl För- och nackdelar med gentamycinbehandlingen i Menières sjukdom dr Tatjana Tomanovic, specialist i hörselrubbningar, Hörseloch Balanskliniken. Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, 2 tr Ingen föranmälan behövs, fri entré! Varmt välkommen! TEMATRÄFFAR HÖSTEN 2010 på Rosenlund, Tideliusgatan 12, 9 tr 28 september kl Tema: Menières sjukdom diagnos och konsekvenser 19 oktober kl Tema: Menières sjukdom praktiska tips Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika. Varmt välkommen! 10

11 DRAMATEN Läs mer om föreställningarna på KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN 19/9 och 8/10 STORMEN 31/10 och 12/12 EN HANDELSRESANDES DÖD 26/11 Biljettkvot på textade föreställningar, ca 20 platser/föreställning. En vecka före föreställninen släpps biljetterna till allmänheten. HÖRSLINGOR finns på Lilla scenen och på Stora scenen i hela salongen. Mottagare kan kvitteras ut i garderoben för lyssning genom IR. TEXT-TVSIDOR FÖR TEXT I TV 199 SVT1 299 SVT2 793 Kunskapskanalen i SVT 794 SVT TV4, TV4plus, TV4Fakta, TV400, TV4 Film, TV4 Sport 199 Kanal 3, kanal 5 och kanal 9. TEXTAD KULTUR VÄNTETIDER FÖR UTPROVNING AV HÖRAPPARAT Uppgifter hämtade på Internet (www.vantetider.sll.se därefter allmänhet, Utprovning av hörapparat ). Siffrorna anger antal veckor STOCKHOLMS STADSTEATER Läs mer på SISTA DANSEN 18/ , 9/ LÄRARE FÖR LIVET 21/ , 2/ , 19/ SISTA SOMMAREN 13/ , 19/ , 10/ ÄNKEMAN JARL 10/ FADERN 18/ , 10/ MOSKVA 1/ , 13/ ANIARA 1/ , 19/ Kvot på 16 biljetter finns för hörselskadade/döva fram till 14 dagar före föreställningen. Biljetter: (svar kan ta två dagar) eller tel tis-sön kl HÖRSLINGA På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen finns IR-system med speciella hörlurar som lånas av publikvärdarna utanför salongen Utan förtur Förtur Ha en skön och vilsam sommar! Avesina City Avesina Kungsholmen Avesina Kista Avesina Norrtälje Avesina Södertälje Hörsel o balanskliniken, Rosenlund 11

12 PROGRAMÖVERSIKT JULI TORSD 1 KL HYVIS PUBKVÄLL (SID 8) AUGUSTI TORSD 5 KL HYVIS PUBKVÄLL SEPTEMBER ONSD 1 KL TINNITUSKAMRATERNA (SID 7) TORSD 2 KL HYVIS PUBKVÄLL ONSD 22 KL TEATER (SID 5) TISD 28 KL MENIÈRE TEMATRÄFF (SID 10) ONSD 29 KL TINNITUSKAMRATERNA OKTOBER ONSD 6 KL TINNITUSKAMRATERNA TORSD 7 KL HYVIS PUBKVÄLL TISD 19 KL MENIÈRE TEMATRÄFF (SID 10) TORSD 28 KL MENIÈRE FÖRELÄSNING (SID 10) NOVEMBER TORSD 4 KL HYVIS PUBKVÄLL DECEMBER TORSD 2 KL HYVIS PUBKVÄLL ONSD 8 KL TINNITUS JULAVSLUTNING KANSLIET STÄNGT STÄNGT PG A PERSONALMÖTE TORSDAGAR KL STÄNGT PGA UTBILDNING TORSDAG 17 JUNI. SOMMARSTÄNGT FR 21 JUNI - ÖPPNAR IGEN 16 AUGUSTI. DISTRIKTSNYTT VIA E-POST? DET SOM KRÄVS ÄR ATT MAN HAR ACROBAT READER INSTALLERAD PÅ SIN HÅRDDISK (KAN LADDAS NER GRATIS FRÅN acrobat/readstep2.html). VILL DU HA TIDNINGEN VIA E-POST, MEDDELA DET TILL DISTRIKTSKANSLIET ÖPPETTID LUNCHSTÄNGT BESÖKSADRESS: TIDELIUSGATAN 12, 9TR STOCKHOLM POSTADRESS: HÖRSELSKADADES DISTRIKT BOX , STOCKHOLM TELEFON EXPEDITION: TELTID KL , TORSD , FAX EXP/HUSMOR ISABELLA NORDFORS , TXT KANSLICHEF JAN-OLOV VON WOWERN , TXT OMBUDSMAN SEIJA BEXAR , TXT TELTID: TISD-ONSD OMBUDSMAN BERIT HAGSTRÖM (föräldraledig) (exp) (exp) OMBUDSMAN ULLA SAND , TXT

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg Innehåll 3 vintertid, vårdval 4 textad kultur 4 ny medarbetare på kansliet 4

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland Medlemstidning nr 2 2012 Återskapar livskvalité Ordföranden har ordet Årsmötet, ökat medlemsantal Lördag den 20 mars höll vi årsmöte i Visualiseringscenter

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Audionom TIDNINGEN Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012 HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Gör ensidiga hörselutmaningar till mångsidig hörselglädje Det minsta trådlösa CROS-systemet

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

KONTAKTEN. Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor. Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar

KONTAKTEN. Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor. Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar REUMATIKER KONTAKTEN Nr 2, Årgång 35, 2013 Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar Fler caféer under våren Rapport från temadag om IBM - Inklusionskroppsmyosit

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Det är kul att åka tillsammans med andra människor!

Det är kul att åka tillsammans med andra människor! PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Det är kul att åka tillsammans med andra människor! 2 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Det är kul att åka tillsammans med andra människor!... 4 Ingelas

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Nr 4 2004. För Trafik & Polioskadade. God Jul & Gott Nytt År

Nr 4 2004. För Trafik & Polioskadade. God Jul & Gott Nytt År Nr 4 2004 För Trafik & Polioskadade God Jul & Gott Nytt År Ledare FN:s STANDARDREGLER FÖR DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET STÄNDIGT AKTUELLA I media presenteras ofta förslag till förändringar som skall drabba

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 35 Nr 5 - okt 2006

dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 35 Nr 5 - okt 2006 dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 35 Nr 5 - okt 2006 Ledaren Om du vill svara på ledaren eller debattera egna åsikter kan du göra det under rubriken Ledare & debatt. Adressen är:

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer