Din manual HP PHOTOSMART A520

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP PHOTOSMART A520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907237"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART A520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: lyser när skrivaren är på. När skrivaren är i viloläge blinkar knappen svagt. Grafikfönstret i färg: Här visas foton och menyer. här funktionen är aktiv som standard. Tryck på den här knappen för att slå på skrivaren eller stänga av den. Skriv ut: Tryck här om du skriva ut det foto som visas från ett minneskort. Knappen Skriv ut lyser när skrivaren är på. Navigeringspilar: Tryck på eller om du vill bläddra igenom fotona på ett minneskort eller navigera i skrivarmenyn med pilarna. här använder du skrivarmenyn Anmärkning Om det sitter ett minneskort på någon av kortplatserna ska du ta ut det för att kunna öppna skrivarmenyn. 1. Öppna skrivarmenyn genom att trycka på eller. Komma igång Skrivarmenyer 11 Kapitel 2 2. Du trycker på för att gå till nästa menyalternativ och på för att gå till föregående menyalternativ. 3. Välj alternativ genom att trycka på Print (Skriv ut). Menyalternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade. 4. Du avslutar en meny genom att trycka på Cancel (Avbryt). Anmärkning En lista med skrivarmenyalternativ finns i "Alternativ i skrivarmenyn" på sidan 12. Alternativ i skrivarmenyn Struktur i skrivarmenyn Print test page (Skriv ut testsida): Välj detta om du vill skriva ut en testsida som innehåller information om skrivaren som kan underlätta felsökning. Print sample page (Skriv ut provsida): Välj detta om du vill skriva ut en provsida, vilket kan vara bra när man vill kontrollera utskriftskvaliteten. Clean cartridge (Rengör bläckpatron): Välj detta när du vill rengöra bläckpatronen. Efter rengöring blir du tillfrågad om du vill fortsätta till den andra rengöringsnivån (välj Yes (Ja) eller No (Nej)). Om du väljer Yes (Ja), genomförs den andra rengöringscykeln. Därefter tillfrågas du om du vill fortsätta till den tredje rengöringsnivån (välj Yes (Ja) eller No (Nej)). Align cartridge (Justera bläckpatron): Välj detta när du vill justera bläckpatronen. Photo Fix (Fotokorrigering): Välj detta alternativ om du vill förbättra dina foton På (standard) Av Print quality (Utskriftskvalitet): Välj detta alternativ om du vill ändra inställningen av utskriftskvalitet Välj mellan Best (Bästa) som ger högsta kvalitet, eller Normal som använder mindre bläck och ger snabbare utskrifter, eller Fast Normal (Snabb normal). Vilken utskriftskvalitet som är standard avgörs av den valda papperstypen. Paper type (Papperstyp): Välj det här alternativet för att ställa in papperstyp. Välj HP Advanced Photo Paper (HP Advanced fotopapper) (standard), HP Premium Photo Paper (HP Premiumfotopapper), Other, Plain (Annat, vanligt) eller Other, Photo (Annat, foto). Borderless (Kantlös): Välj detta om du vill slå On (På) kantlös utskrift. Välj Off (Av) (standard) om du vill stänga av funktionen. När kantlös utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant längs papperets ytterkanter. Dry Time (Torktid): Välj detta om du vill slå On (På) (standard) torktidsfunktionen. Välj Off (Av) om du vill stänga av funktionen. Om torktidsfunktionen är avstängd visas inte dialogrutan för torktid. Demo (Demoläge): Välj detta om du vill ställa in skrivaren i demoläge. Set Language (Ange språk): Välj detta om du vill ändra inställningen av språk eller land/region. Välj Select language (Välj språk) eller Select country/region (Välj land/ region). Texten på skrivarens skärm visas på det språk du väljer. Menyn innehåller pappersstorlekar och andra alternativ som gäller specifikt för det valda språket. Komma igång 12 Komma igång Restore defaults (Återställ standardvärden): Välj detta om du vill återställa skrivarens standardvärden: Yes (Ja) eller No (Nej). Om du väljer Yes (Ja) återställs de ursprungliga fabriksinställningarna. Hjälp Photo printing tips (Tips för fotoutskrift): Välj detta om du vill få tips på hur du får bästa möjliga utskriftsresultat. Printer features (Skrivarfunktioner): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur du använder skrivarens funktioner. Print from imaging devices (Skriva ut från bildbehandlingsenheter): Välj detta om du vill läsa om hur du skriver ut från minneskort, PictBridge-kameror eller USB-minnen. Printing specialty projects (Specialutskrifter): Välj detta om du vill läsa om hur du skriver ut panoramafoton. Troubleshooting and maintenance (Felsökning och underhåll): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om felsökning och underhåll. Getting assistance (Skaffa hjälp): Välj detta om du vill läsa om hur du får hjälp med skrivaren. Skrivarmenyer 13 Komma igång Kapitel 2 Komma igång 14 Komma igång 3 Grundläggande om papper Lär dig att välja rätt papper för utskriften och hur du lägger det i inmatningsfacket. Välja lämpligt papper Fylla på papper Välja lämpligt papper Använd HP:s avancerade fotopapper. Det är särskilt utformat för att skapa vackra foton tillsammans med bläcket i skrivaren. Andra fotopapper ger sämre resultat. Om du vill se en lista med tillgängliga Inkjet-papper från HP eller köpa förbrukningsmaterial, gå till: (USA) (Kanada) (Europa) www. hp.com (Alla övriga länder/regioner) Som standard är skrivaren inställd på att skriva ut foton av högsta kvalitet på HP:s avancerade fotopapper. Om du skriver ut på någon annan typ av papper ska du byta papperstyp. Information om hur du ändrar papperstyp i skrivarmenyn finns i "Fylla på papper" på sidan 15. Information om hur du ändrar papperstyp när du skriver ut från en dator finns i "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27. Fylla på papper Påfyllningstips Du kan skriva ut foton på små material, såsom 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper, indexkort, kort i L-storlek eller Hagaki-kort.

3 Använd vanligt papper såsom indexkort endast för utkast eller när utskriftskvaliteten inte är viktig. Innan du fyller på med papper bör du skjuta ut pappersledaren så att papperet får plats. När du har fyllt på papper placerar du pappersledaren för längd försiktigt emot papperets kant, så att papperet leds rakt in. Fyll bara på med papper av en typ och ett format i taget. Blanda inte papper av olika typ och format i inmatningsfacket. Grundläggande om papper 15 Grundläggande om papper Kapitel 3 Så här lägger du i papper 1. Öppna utmatningsfacket. Inmatningsfacket öppnas automatiskt. 2. Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glättade sidan) vänd mot skrivarens framsida. Om du använder papper med flik ska kanten med flikar matas in sist. Skjut papperet åt vänster i inmatningsfacket och tryck ned bunten ordentligt tills det tar stopp. 3. Justera pappersledaren för bredd så att den ligger emot papperet, utan att böja det. Om du skriver ut från en dator ändrar du papperstyp och andra utskriftsinställningar i dialogrutan för utskrift. Mer information finns i "Skriva ut från en dator" på sidan 23 och "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27. Du kan välja mellan fler pappersstorlekar när du skriver ut från en dator jämfört med när du skriver ut utan en dator. När du skriver ut utan en dator känner skrivaren av vilken pappersstorlek som används. Grundläggande om papper 16 Grundläggande om papper 4 Utskrift utan dator Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen: Utskrift utan dator Utskrift utan dator 17 Skriva ut från ett minneskort utan en dator Skriva ut från en PictBridge-kamera eller enhet Skriva ut från en Bluetooth-enhet Förbättra dina foton Skriva ut från ett minneskort utan en dator I det här avsnittet kan du läsa om hur du skriver ut foton som finns lagrade på ett minneskort. Minneskort som hanteras Skriva ut foton från ett minneskort Så här tar du ut ett minneskort Minneskort som hanteras Din HP Photosmart-skrivare kan läsa olika typer av minneskort. Korten tillverkas av olika leverantörer och finns med olika lagringskapaciteter. CompactFlash typ I och II MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xd-picture Card minisd Card med SD-adapter Viktigt Om du använder minneskort som inte stöds kan minneskortet och skrivaren skadas. Etikett 1 2 Beskrivning xd-picture Card Compact Flash I och II Kapitel 4 (fortsättning) Etikett 3 4 Beskrivning Memory Stick Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) Skriva ut foton från ett minneskort Viktigt: Fotona torkar direkt, och kan hanteras omedelbart efter att de skrivits ut. HP rekommenderar ändå att du låter fotonas utskriftssida exponeras för luft i 3 minuter efter utskriften, så att färgerna utvecklas till fullo innan du lägger dem på varandra eller sätter dem i album. Så här skriver du ut ett enstaka foto 1. Navigera bland fotona på det isatta minneskortet. 2. Visa det foto som du vill skriva ut. 3. Tryck på Print (Skriv ut). Anmärkning Om du vill skriva ut fler kopior av den aktuella bilden, tryck på Print (Skriv ut) igen. Så här skriver du ut flera foton 1. Navigera bland fotona på det isatta minneskortet. 2. Skriv ut det aktuella fotot genom att trycka på Print (Skriv ut). Anmärkning Om du vill skriva ut fler kopior av den aktuella bilden, tryck på Print (Skriv ut) igen. 3. Gå till nästa foto som du vill skriva ut med utskriften av det första fotot ska avslutas. eller. Du behöver inte vänta på att Utskrift utan dator Sån en Bluetooth-enhet Anmärkning Mer information om trådlös Bluetooth-teknik och HP finns på Skriva ut från en PictBridge-kamera eller enhet 19 Kapitel 4 Konfigurera Bluetooth För att kunna använda den trådlösa Bluetoothtekniken måste du konfigurera både skrivaren och datorn. Hur du ska gå tillväga för att konfigurera Bluetooth beror på vilken Bluetooth-programvara du använder. Det här avsnittet innehåller anvisningar för hur du ställer in Bluetooth med Widcomm-programvaran. Anmärkning Innan du konfigurerar skrivaren ska du kontrollera att Bluetoothanslutningen fungerar på rätt sätt på den enhet som du vill att skrivaren ska kommunicera med. Gå till den dokumentation som följde med din Bluetooth-enhet för anvisningar. Så här konfigurerar du Bluetooth-inställningarna på skrivaren 1. Öppna dialogrutan Verktygslåda. Klicka på fliken Konfigurera inställningar för Bluetooth. 3. Gör önskade ändringar och klicka på Verkställ. Så här konfigurerar du Widcomm-programvaran för Bluetooth på datorn 1. Högerklicka på Bluetooth-ikonen i Bluetooth-fältet och välj Utforska mina Bluetoothplatser. 2. I Bluetooth-aktiviteter klickar du på Visa enheter inom räckvidd. 3. När skrivaren visas i enhetslistan klickar du på skrivarikonen och sedan på OK. 4. Välj Ja eller Nej för att ställa in krypteringsalternativ: Om säkerhetsnivån är inställd på Hög, välj Ja och klicka på Nästa. Du ombeds ange en kodnyckel. a. Du hittar din kodnyckel genom att trycka på meny-knappen på skrivarens kontrollpanel. b. Välj Bluetooth och sedan Visa kodnyckel. Kodnyckeln visas på skrivarens skärm. c. Ange kodnyckeln i fältet Bluetooth-lösenord och klicka sedan på OK. 5. Från Kontrollpanelen i Windows klickar du på Skrivare och fax och sedan på Lägg till skrivare. 6. Klicka på Lokal skrivare och sedan på Nästa. Dialogrutan Egenskaper för skrivare visas. 7. Klicka på fliken Allmänt och skriv in ett namn för skrivaren. 8. Klicka på OK. Utskrift utan dator 20 Utskrift utan dator Skriva ut foton från en Bluetoothenhet Den grundläggande metoden för utskrift är densamma för alla trådlösa Bluetoothenheter. Mer detaljerade anvisningar finns i den dokumentation som medföljde Bluetoothenheten. Utskrift utan dator Förbättra dina foton 21 Så här skriver du ut från en Bluetooth-enhet 1.

4 Anslut Bluetooth-adaptern till kameraporten på skrivaren. Bild 4-1 Kontrollpanel 1 Bluetooth-adapter 2. Låt enheten söka efter Bluetooth-kompatibla skrivare. 3. Välj HP Photosmart A520 series när den visas på enheten. 4. Skicka utskriften från Bluetooth-enheten till skrivaren. Se den dokumentation som följde med Bluetooth-enheten för särskilda anvisningar om hur du startar en utskrift. Förbättra dina foton HP Photosmart A520 series har två inbyggda funktioner som kan förbättra dina bilder: reducering av röda ögon och Fotokorrigering. Funktionen för reducering av röda ögon är på som standard när du startar skrivaren. Den minskar den röda ögon-effekt som ibland förekommer på foton tagna med blixt. Om du vill skriva ut ett foto utan att använda denna funktion, kan du stänga av den genom att trycka på knappen Red Eye (Röda ögon) på kontrollpanelen. Om du trycker på knappen igen aktiveras röda ögon-funktionen på nytt. Fotokorrigeringen förbättrar dina foton automatiskt med hjälp av HP Real Life-teknik som gör följande: Gör suddiga foton skarpare. Förbättrar ett fotos mörka områden utan att påverka de ljusa delarna. Förbättrar fotonas ljus, färg och kontrast. Fotokorrigering är aktivt som standard när du slår på skrivaren för första gången. Om du vill skriva ut ett foto utan att använda Fotokorrigering kan du stänga av Fotokorrigering på skrivarmenyn. Mer information finns i "Skrivarmenyer" på sidan 10. Kapitel 4 Fotokorrigering förblir avstängt tills du slår på det igen. Utskrift utan dator 22 Utskrift utan dator 5 Skriva ut från en dator Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut foton när HP Photosmart A520 seriesskrivaren är ansluten till en dator och du vill skriva ut en bild från ett bildbehandlingsprogram som t.ex. Photosmart Essential. Det här avsnittet innehåller följande: Skrivarprogram Överföra foton till en dator Förbättra dina foton Ändra inställningarna för utskriften Förhandsgranskning av utskrift Skriva ut foton HP Photosmart-programmet Skriva ut från en dator Skriva ut från en dator 23 Skrivarprogram Det här avsnittet innehåller följande: Dialogrutan Egenskaper för skrivare Förklaring Ladda ned uppdateringar av skrivarprogramvaran Dialogrutan Egenskaper för skrivare När skrivaren är ansluten till en dator styrs skrivaren med det skrivarprogram som du installerat på datorn. Du använder detta program, även kallat skrivardrivrutin, för att ändra utskriftsinställningarna och starta utskrifter. Om du vill ändra utskriftsinställningarna öppnar du dialogrutan Egenskaper för skrivare. Anmärkning Dialogrutan Egenskaper för skrivare kallas även Skrivarinställningar. Så här öppnar du dialogrutan Egenskaper för skrivare 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Klicka på Arkiv och välj Skriv ut. Klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar. Dialogrutan Egenskaper för skrivare visas. Anmärkning Sökvägen till dialogrutan Egenskaper för skrivare kan variera beroende på vilket program du använder. Hjälpen Förklaring Du kan använda Förklaring till att visa mer information om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Kapitel 5 Förklaring Hitta mer information om olika utskriftsalternativ i hjälpen Förklaring. Så använder du Förklaring 1. Håll muspekaren över den funktion som du vill veta mer om. 2. Klicka med höger musknapp. Rutan Förklaring visas. 3. Flytta markören till Förklaring och klicka. En förklaring till funktionen visas. Ladda ned uppdateringar av skrivarprogramvaran Du bör ladda ned den senaste programvaran till skrivaren regelbundet så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Så här laddar du en uppdatering av skrivarprogrammet 1. Du måste vara ansluten till Internet. 2. Från Windows Start-meny klickar du på Program eller Alla program, pekar på HP och klickar sedan på HP Programuppdatering. Fönstret HP Programuppdatering visas. 3. Klicka på Nästa. HP Programuppdatering söker efter programuppdateringar på HP:s webbplats. Om den senaste versionen av skrivarprogrammet redan är installerad på datorn visas texten Det finns inga programuppdateringar just nu i fönstret HP Programuppdatering. Om den senaste versionen av skrivarprogrammet inte är installerad på datorn visas istället en programuppdatering i fönstret. 4. Om det finns en programuppdatering markerar du kryssrutan bredvid den. 5. Klicka på Installera. 6. Följ anvisningarna på skärmen. Ladda ned HP Photosmart-programmet HP Photosmart-programmet uppdateras inte när du hämtar och installerar en uppdatering till skrivarprogrammet från HP:s webbplats. Information om hur du uppdaterar HP Photosmart-programmet finns i HP Photosmart Hjälp. Skriva ut från en dator 24 Överföra foton till en dator Det här avsnittet beskriver hur du överför foton och andra filtyper från kameror och minneskort till en dator. Följande ämnen tas upp: Överföra foton från en kamera eller en annan enhet Överföra foton och filer från ett minneskort Överföra foton från en kamera eller en annan enhet Du kan föra över foton till en dator från en ansluten kamera eller USB-enhet (t.ex. en Flash-enhet). För att det ska gå att föra över foton måste enheten vara ansluten till Skriva ut från en dator skrivaren och skrivaren måste vara ansluten till din dator med rätt typ av USB-kabel. Dessutom måste du ha installerat HP Photosmart-programmet. Du måste föra över fotona till datorn om du vill använda dem i ett bildredigeringsprogram, inklusive HP Photosmart-programmet som medföljde skrivaren. Så här överför du foton till datorn 1. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel. 2. Stäng av kameran. 3. Anslut en kamera eller en annan enhet som innehåller de foton som du vill överföra till skrivaren.

5 Du kan ansluta skrivaren via USB eller PictBridge, om kameran eller enheten stöder PictBridge. 4. HP Lösningscenter öppnas på datorn. Klicka på Överför foton och följ sedan anvisningarna på datorn. Mer information finns i hjälpen till HP Photosmartprogrammet. Överföra foton och filer från ett minneskort Skriva ut från en dator Det här avsnittet beskriver hur du överför foton och andra filtyper från ett minneskort i skrivaren till en dator. Följande ämnen tas upp: Spara foton från minneskortet på datorn Föra över andra filer än foton från minneskortet till datorn Ta bort foton och andra filer från ett minneskort Spara foton från minneskortet på datorn Så här för du över foton från ett minneskort till datorn. 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. 2. Sätt in ett minneskort som innehåller foton i rätt minneskortplats i skrivaren. 3. Programmet HP Photosmart, som sköter överföringen, öppnas och frågar var på datorn du vill spara bilderna. Mer information finns i HP Photosmart Hjälp. Se hur man överför foton på skrivarna HP Photosmart A520 series. Föra över andra filer än foton från minneskortet till datorn Så här flyttar och sparar du filer från ett minneskort till datorn. Så här för du över filer från ett minneskort till datorn 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. 2. Sätt in ett minneskort som innehåller filer i rätt minneskortplats i skrivaren. Överföra foton till en dator 25 Kapitel 5 3. Högerklicka på ikonen för HP digital bildbehandling och välj HP Photosmart A520 series > Öppna E. i aktivitetsfältet i Windows Anmärkning Din dator kanske tilldelar minneskortet en annan enhetsbokstav än E. Utforskaren i Windows öppnas och visar innehållet på kortet. 4. Dra filerna från minneskortet och släpp dem där du vill ha dem på datorn. Anmärkning Du kan också kopiera filer från datorn till minneskortet i Utforskaren. Ta bort foton och andra filer från ett minneskort Följ anvisningarna nedan för att radera foton och andra filer från ett minneskort. Ta bort foton eller andra filer från ett minneskort 1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. 2. Sätt in ett minneskort som innehåller filer i rätt minneskortplats i skrivaren. 3. i aktivitetsfältet i Windows Högerklicka på ikonen för HP digital bildbehandling och välj HP Photosmart A520 series > Öppna E. Anmärkning Din dator kanske tilldelar minneskortet en annan enhetsbokstav än E. Utforskaren i Windows öppnas och visar innehållet på kortet. 4. Markera filerna som ska tas bort och välj Arkiv > Ta bort. Skriva ut från en dator 26 Förbättra dina foton I skrivarprogrammet finns flera funktioner som gör det lättare att skriva ut digitala foton och som ger högre fotokvalitet: Bättra på dina foton med alternativen för HP Real Life-teknik. Mer information finns i "HP Real Life-teknik - alternativ" på sidan 26. Den högsta upplösningen får du om du väljer Maximal dpi. Mer information finns i "Maximal dpi" på sidan 27. Använd de "avancerade färginställningarna" på sidan 29 om du vill förbättra utskriftsfärgerna. Skriv ut svartvita foton. Mer information finns i "Skriva ut svartvita foton" på sidan 34. Använd HP Advanced fotopapper om du vill få glättade foton som torkar direkt och är tåliga mot vatten, utsmetning, fingeravtryck och fukt. Mer information finns i "Välja lämpligt papper" på sidan 15. Lär dig bearbeta dina digitala foton på ett professionellt sätt: HP Real Life-teknik - alternativ Med HP Real Life-tekniken förbättras kvaliteten på dina utskrivna foton. Skriva ut från en dator I de flesta fall behöver du inte ändra standardutskriftsinställningen Grundläggande. Inställningen Grundläggande ökar skärpan i de bilder du skriver ut och förbättrar kvaliteten och tydligheten i bilder med låg upplösning, till exempel bilder som laddats ned från Internet. Du kan ändra inställningen till Full om de bilder du skriver ut är under- eller överexponerade, innehåller mörka områden eller röda ögon eller har bleka färger. Du kan också välja inställningen Av om du föredrar att redigera bilden manuellt i ett program såsom HP Photosmart-programmet. Så här ändrar du inställningen av HP Real Life-teknikens fotokorrigering 1. Öppna "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner. 3. I HP Real Life-teknikens listruta Fotokorrigering väljer du lämplig inställning för det foto du skriver ut. Maximal dpi Använd läget med maximal dpi om du vill skriva ut skarpa bilder av hög kvalitet. För att dra största möjliga nytta av läget med maximal dpi bör du använda det för att skriva ut bilder av hög kvalitet, t.ex. digitala foton. När du väljer den maximala dpi-inställningen visar skrivarprogrammet det optimerade antalet punkter per tum (dpi) som HP Photosmart kommer att skriva ut. Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar och kräver större diskutrymme. Så här skriver du ut i läget Maximal dpi 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner. 3. Klicka på Mer i listrutan Papperstyp och markera lämplig papperstyp. 4. Klicka på Maximal dpi i listrutan Utskriftskvalitet. Anmärkning Om du vill se maximal dpi som HP Photosmart kommer att skriva ut med klickar du på Upplösning. 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Skriva ut från en dator Ändra inställningarna för utskriften Det här avsnittet beskriver hur du ändrar utskriftsinställningar, t.ex. papperstyp eller papperskvalitet, när du skriver ut från en dator. Det här avsnittet innehåller följande: Ändra utskriftskvaliteten Ändra papperstyp Ändra pappersstorlek Ändra storlek på ett foto Ändra inställningarna för utskriften 27 Kapitel 5 Använda avancerade färginställningar Skapa kortkommandon för utskrift Ändra utskriftskvaliteten Välj utskriftskvalitet och hastighet för att optimera fotoutskriften.

6 Så här väljer du utskriftskvalitet och hastighet 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner. 3. I listrutan Papperstyp väljer du den papperstyp som fyllts på i skrivaren. 4. I listrutan Utskriftskvalitet väljer du lämplig kvalitetsinställning för utskriften. Inställningar för utskriftskvalitet Utkast ger den snabbaste utskriftshastigheten med lägst kvalitet och minst mängd bläck. Snabb normal ger utskrifter med högre kvalitet än Utkast och snabbare utskrifter än med inställningen Normal. Normal ger den bästa balansen mellan utskriftskvalitet och hastighet och är lämplig för de flesta dokument. Bästa ger den bästa balansen mellan hög kvalitet och hastighet och kan användas för utskrifter av hög kvalitet. Utskrifterna av de flesta dokument blir långsammare med Bästa än med Normal. Maximal dpi optimerar det antal punkter per tum (dpi) som HP Photosmart skriver ut. Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar och kräver större diskutrymme. Mer information finns i "Maximal dpi" på sidan 27. Anmärkning Om du vill se utskriftsupplösningen för den valda utskriftskvaliteten klickar du på knappen Upplösning på fliken Funktioner. Skriva ut från en dator 28 Ändra papperstyp För bästa resultat, välj alltid en specifik papperstyp som motsvarar det medium du använder för utskriften. Så här väljer du en specifik papperstyp 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner. 3. Klicka på Mer i listrutan Papperstyp och välj sedan den papperstyp du vill använda. 4. Klicka på OK. 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Skriva ut från en dator Ändra pappersstorlek Använd dialogrutan Egenskaper för skrivare för att ställa in pappersstorlek i stället för dialogrutan Utskriftsformat i det program du använder. Vissa tillämpningsprogram räknar inte upp alla pappersstorlekar som skrivaren stöder. Så här väljer du pappersstorlek 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner. 3. Välj en pappersstorlek i listrutan Storlek. För ramlös utskrift väljer du en ramlös pappersstorlek, eller väljer en pappersstorlek och klickar sedan i kryssrutan Ramlös. 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Ändra storlek på ett foto Skriva ut från en dator Med hjälp av skrivarprogrammet kan du skriva ut ett foto med ett visst format på papper med en annan storlek. Den här funktionen är t.ex. användbar om du inte har tillgång till korrekt pappersstorlek. Så här ändrar du storlek på ett foto så att det passar för en annan pappersstorlek 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner. 3. Klicka på Anpassa till pappersstorlek och välj sedan den pappersstorlek du vill använda i listrutan. Du ska ange den pappersstorlek som du vill använda för att skriva ut dokumentet, inte den storlek som dokumentet formaterats för. 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Använda avancerade färginställningar Använd dialogrutan Fler färgalternativ för att justera färgerna i utskriften. När du ändrar färginställningarna kommer utskriftsfärgerna att skilja sig från färgerna på datorskärmen. Inställningarna påverkar inte originalfotot. Bara utskriften påverkas. Ställ in de avancerade färginställningarna enligt följande: Så här anger du avancerade färginställningar 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Färg och sedan på knappen Fler färgalternativ. Dialogrutan Fler färgalternativ visas. Ändra inställningarna för utskriften 29 Kapitel 5 3. Du kan ange följande inställningar: Ange Ljusstyrka, Mättnad och Färgton om du vill påverka hur färgerna skrivs ut. Ställ in graden av cyanblått, magenta, gult och svart i utskriften genom att dra i reglaget för respektive färg. Anmärkning När du anger färginställningar visas de ändringar du gör i förhandsgranskningsrutan. 4. Klicka på OK när du har ändrat färginställningarna. 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Du kan använda Förklaring till att visa mer information om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Skapa kortkommandon för utskrift Utöver de kortkommandon för utskrift som är tillgängliga i listan Kortkommandon för utskrift i skrivardrivrutinen, kan du skapa egna kortkommandon för utskrift för att spara tid och få enhetliga utskrifter. Om du t.ex. ofta skriver ut OH-film kan du skapa ett kortkommando för utskrift genom att välja kortkommandot Presentationsutskrift, ändra papperstypen till HP Premium Inkjet OH-film och sedan spara det ändrade kortkommandot under ett nytt namn, till exempel OH-presentationer. När du har skapat kortkommandot för utskrift kan du välja det när du skriver ut på OHfilm istället för att ändra utskriftsinställningarna varje gång. Så här skapar du ett kortkommando för utskrift 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter. 3. I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på ett kortkommando. Utskriftsinställningarna för det valda kortkommandot för utskrift visas. 4. Ändra till de utskriftsinställningar som du vill använda i det nya kortkommandot för utskrift.

7 5. I rutan Ange nytt namn på kortkommando här skriver du ett namn för det nya kortkommandot och klickar sedan på Spara. Kortkommandot för utskriften läggs till i listan. Så här tar du bort ett kortkommando för utskrift 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter. 3. I listrutan Kortkommandon för utskrifter klickar du på det kortkommando för utskrift som du vill ta bort. 4. Klicka på Ta bort. Kortkommandot för utskriften tas bort från listan. Skriva ut från en dator 30 Skriva ut från en dator Anmärkning Endast de kortkommandon som du har skapat kan tas bort. HP:s ursprungliga kortkommandon kan inte tas bort. Förhandsgranskning av utskrift Du kan förhandsgranska ditt dokument på datorn innan du skriver ut det. Om förhandsgranskningen inte ser ut som du vill stänger du fönstret och gör nödvändiga ändringar i dokumentet eller i utskriftsinställningarna. Information om hur du ändrar papperstyp finns i "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27. Så här förhandsgranskar du ett utskrivet dokument 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner eller fliken Färg. 3. Markera kryssrutan Visa förhandsgranskning före utskrift. 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Innan dokumentet skrivs ut visas förhandsgranskningen. 5. Gör något av följande: Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Klicka på Avbryt om du vill avbryta utskriften. Justera utskriftsinställningarna om det behövs och skriv sedan ut dokumentet. Skriva ut foton Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut flera typer av foton. Följande ämnent tas upp: Skriva ut ramlösa foton Skriva ut foton med ram Skriva ut vykort Skriva ut svartvita foton Skriva ut panoramafoton Skriva ut registerkort och andra små utskriftsmaterial Skriva ut ramlösa foton Med ramlös utskrift kan du skriva ut ända ut till kanten på papper i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum). Anvisningar Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan "Förbättra dina foton" på sidan 26. Kontrollera att fotopapperet inte är veckat eller böjt. Överskrid inte pappersfackets kapacitet när du fyller på papper. Mer information finns i "Skrivarspecifikationer" på sidan 67. Förhandsgranskning av utskrift 31 Skriva ut från en dator Kapitel 5 Förbereda utskrift 1. Kontrollera att skrivaren är på. 2. Fyll på fotopapper. Mer information finns i "Grundläggande om papper" på sidan 15. Skriva ut Anmärkning Om programmet innehåller en funktion för fotoutskrift följer du anvisningarna som medföljde programmet. Annars följer du anvisningarna nedan. 1. Öppna fotot i ett program där redigering kan göras, t ex programmet HP Photosmart. 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter. 4. I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på Fotoutskrift-med vita ramar och anger följande utskriftsinställningar: Utskriftskvalitet: Normal eller Bästa Anmärkning Vill du ha utskriftskvaliteten maximal dpi går du till fliken Funktioner och klickar på Maximal dpi i listrutan Utskriftskvalitet. Papperstyp: Lämplig typ av fotopapper Pappersstorlek: Lämplig ramlös fotopappersstorlek Orientering: Stående eller liggande 5. Om det behövs ändrar du inställningen av alternativen för HP Real Life-teknik. Mer information finns i "HP Real Life-teknik - alternativ" på sidan Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Om du skrivit ut på fotopapper med avrivbar flik tar du bort fliken så att dokumentet blir helt ramlöst. Skriva ut från en dator 32 Du kan använda Förklaring till att visa mer information om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Se även "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27 Skriva ut från en dator Skriva ut foton med ram Anvisningar Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan "Förbättra dina foton" på sidan 26. Kontrollera att fotopapperet inte är veckat eller böjt. Överskrid inte pappersfackets kapacitet när du fyller på papper. Mer information finns i "Skrivarspecifikationer" på sidan 67. Förbereda utskrift 1. Kontrollera att skrivaren är på. 2. Fyll på fotopapper. Mer information finns i "Grundläggande om papper" på sidan 15. Skriva ut Anmärkning Om programmet innehåller en funktion för fotoutskrift följer du anvisningarna som medföljde programmet. Annars följer du anvisningarna nedan. 1. Öppna fotot i ett program där redigering kan göras, t ex programmet HP Photosmart. 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Kortkommandon för utskrifter. 4. I listan Kortkommandon för utskrifter klickar du på Fotoutskrift-med vita ramar och anger följande utskriftsinställningar: Utskriftskvalitet: Normal eller Bästa Anmärkning Vill du ha utskriftskvaliteten maximal dpi går du till fliken Funktioner och klickar på Maximal dpi i listrutan Utskriftskvalitet. Papperstyp: Lämplig typ av fotopapper Pappersstorlek: Lämplig typ av fotopapper Orientering: Stående eller liggande 5. Om det behövs ändrar du inställningen av alternativen för HP Real Life-teknik. Mer information finns i "HP Real Life-teknik - alternativ" på sidan Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Du kan använda Förklaring till att visa mer information om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare.

8 Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Se även "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27 Skriva ut foton 33 Skriva ut från en dator Kapitel 5 Skriva ut vykort Anvisningar Använd bara kort och små utskriftsmedier som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Mer information finns i "Skrivarspecifikationer" på sidan 67. Överskrid inte pappersfackets kapacitet när du fyller på papper. Mer information finns i "Skrivarspecifikationer" på sidan 67. Förbereda utskriften 1. Kontrollera att skrivaren är på. 2. Lägg i kort. Mer information finns i "Grundläggande om papper" på sidan 15. Skriva ut 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner och ange följande utskriftsinställningar: Papperstyp: Klicka på Mer, klicka på Specialpapper och markera önskad typ av Hagaki-kort. Utskriftskvalitet: Normal eller Bästa Storlek: Lämplig kortstorlek 3. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Du kan använda Förklaring till att visa mer information om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Anmärkning Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se "Grundläggande om papper" på sidan 15 så får du hjälp att åtgärda problemet. Se även "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27 Skriva ut från en dator 34 Skriva ut svartvita foton Anvisningar Om du vill skriva ut ett foto som redan är svartvitt behöver du inte ändra färginställningarna. Följ bara anvisningarna för foton av den typ och storlek som du vill skriva ut. I "Skriva ut från en dator" på sidan 23 finns några grundläggande inställningar för fotoutskrift. Vill du skriva ut ett färgfoto i svartvitt använder du färgalternativet Skriv ut i gråskala. Så här skriver du ut i gråskala 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Färg. Skriva ut från en dator 3. Välj alternativet Skriv ut i gråskala. 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Skriva ut panoramafoton För panoramautskrift krävs det att du har tagit ett panoramafoto. Du ska också använda HP panoramapapper med storleken 10 x 30 cm (4 x 12 tum). Anvisningar Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns i "Förbättra dina foton" på sidan 26. Kontrollera att fotopapperet inte är veckat eller böjt. Överskrid inte pappersfackets kapacitet när du fyller på papper. Mer information finns i "Skrivarspecifikationer" på sidan 67. För att du ska få maximal färgbeständighet bör du använda HP Advanced fotopapper. Förbereda utskriften 1. Kontrollera att skrivaren är på. 2. Fyll på papper. Mer information finns i "Grundläggande om papper" på sidan 15. Skriv ut Anmärkning Om programmet du använder har en funktion för fotoutskrift följer du anvisningarna för det. Annars följer du anvisningarna nedan. 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan På fliken Kortkommandon för utskrifter väljer du Fotoutskrift - ramlös eller Fotoutskrift - med vit kant i listan Kortkommandon för utskrifter och ställer sedan in följande alternativ: Utskriftskvalitet: Bästa Papperstyp: Lämplig typ av fotopapper Pappersstorlek: Önskad storlek på fotopapperet för ramlöst panorama Riktning: Stående eller liggande 3. Ställ in önskade alternativ: "HP Real Life-teknik - alternativ" på sidan 26 "Använda avancerade färginställningar" på sidan 29 "Skriva ut svartvita foton" på sidan Ställ in övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Använd Förklaring om du vill veta mer om de olika funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Se även "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27 Skriva ut foton 35 Skriva ut från en dator Kapitel 5 Skriva ut registerkort och andra små utskriftsmaterial Anvisningar Använd bara kort och små utskriftsmedier som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Överskrid inte pappersfackets kapacitet när du fyller på papper. Mer information finns i "Skrivarspecifikationer" på sidan 67. Utskriftskvaliteten försämras vid utskrift på vanligt papper såsom registerkort. Detta är väntat och innebär inte ett problem. Utskrifter på vanligt papper är användbara till exempel för utkast, där utskriftskvaliteten är oviktig. Förbereda utskriften 1. Kontrollera att skrivaren är på. 2. Fyll på papper. Mer information finns i "Grundläggande om papper" på sidan 15. Skriva ut 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Dialogrutan Egenskaper för skrivare" på sidan Klicka på fliken Funktioner och ange följande utskriftsinställningar: Papperstyp: Vanligt papper Storlek: Lämplig kortstorlek 3. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på OK. Du kan använda Förklaring till att visa mer information om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Mer information finns i "Förklaring" på sidan 24. Anmärkning Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se "Grundläggande om papper" på sidan 15 så får du hjälp att åtgärda problemet. Se även "Ändra inställningarna för utskriften" på sidan 27 Skriva ut från en dator 36 HP Photosmartprogrammet I HP Photosmart-programmet koordineras funktionerna i HP:s bildbehandlingsenheter: skannrar, kameror, skrivare och All-in-One-enheter.

9 Beroende på vilka enheter du har installerat och vilka funktioner de har, kan du snabbt och enkelt organisera, redigera och dela med dig av dina digitala bilder. Organisera, redigera och dela med dig av dina digitala bilder på kreativa sätt Om du gjorde en standardinstallation av skrivarprogrammet installerades Photosmart Essential-programmet samtidigt. Med det här programmet kan du enkelt: Skriva ut foton och digitala bilder Överföra bilder från en kamera eller ett minneskort Redigera bilder Dela foton med släkt och vänner Skriva ut från en dator Mer information finns i HP Photosmart Hjälp. HP Photosmart-programmet 37 Skriva ut från en dator Kapitel 5 Skriva ut från en dator 38 Skriva ut från en dator 6 Underhåll Det här avsnittet innehåller anvisningar för grundläggande underhåll som kan hjälpa dig att hålla skrivaren i ett väl fungerade skick så att den skriver ut foton av högsta kvalitet. Dialogrutan Verktygslåda Justera bläckpatronen Rengöra bläckpatronen automatiskt Visa beräknade bläcknivåer Sätta i eller byta ut bläckpatronen Ta bort bläck från hud eller kläder Visa information om beställning av bläckpatroner Skriva ut en testsida Skriva ut en provsida Ikonen för HP digital bildbehandling Förvaring av skrivaren och bläckpatronen Dialogrutan Verktygslåda Skrivarens verktygslåda innehåller användbara verktyg som förbättrar skrivarens prestanda. Öppna verktygslådan Använda verktygslådan Öppna verktygslådan Från aktivitetsfältet i Windows 1. Dubbelklicka på ikonen för HP digital bildbehandling. 2. ut minneskortet, om ett sådant är isatt. 2. Följ anvisningarna på skärmen. HP Advanced-fotopapper i inmatningsfacket. 2. Öppna dialogrutan Verktygslåda. Klicka på Rikta in bläckpatronerna. 4. Rengör bara bläckpatronen när det behövs. ut minneskortet, om ett sådant är isatt. 2. Följ anvisningarna på skärmen. dialogrutan Verktygslåda. Klicka på Rengör bläckpatronen. 3. Klicka på Rengör. 4. Följ anvisningarna på skärmen. information finns på dialogrutan Verktygslåda. kan leda till skador som inte täcks av HP:s garanti. Öppna skrivarens bläckpatronslucka. 3. Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen. Stäng dörren till bläckpatronerna. Skrivarens inriktning av bläckpatroner startas. den gamla bläckpatronen till återvinning. kan kostnadsfritt lämna in använda bläckpatroner för återvinning. Mer information finns på globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html. Välj Sweden i listan. Ta bort bläck från hud eller kläder Underhåll 42 Så här tar du bort bläck från hud eller kläder: Yta Hud Vitt tyg Färgat tyg Åtgärd Tvätta det drabbade området med en tvål med slipeffekt. Tvätta tyget i kallt vatten med blekmedel. Tvätta tyget i kallt såpvatten med ammoniak. Viktigt Använd alltid kallt vatten om du vill ta bort bläck från tyg. Varmt vatten kan fixera bläcket i tyget. Underhåll Visa information om beställning av bläckpatroner Så här visar du information om beställning av bläckpatroner och beställer bläckpatroner online 1. Öppna dialogrutan Verktygslåda. Klicka på fliken Beräknade bläcknivåer. 3. Klicka på Information om bläckpatroner. Om du är ansluten till Internet kan du klicka på knappen Handla online och beställa bläckpatroner online. Om du vill beställa HP-papper och andra tillbehör, gå till Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan. Skriva ut en testsida Information på en testsida kan vara till hjälp om du behöver kontakta HP:s support. Den innehåller även information om bläcknivåer, utskrifts- och bläckpatronsprestanda, skrivarens serienummer, osv. Så här skriver du ut en testsida från skrivaren 1. Ta ut minneskortet, om ett sådant är isatt. 2. Tryck på eller för att markera Print test page (Skriv ut testsida). 3. Tryck på Print (Skriv ut) så startar utskriften av testsidan. Så här skriver du ut en testsida från en dator 1. Öppna dialogrutan Verktygslåda. Klicka på fliken Underhåll enheten. 3. Klicka på Skriv ut en testsida. 4. Klicka på Skriv ut sida. Skriva ut en provsida Så här skriver du ut en provsida från skrivaren 1. Ta ut minneskortet, om ett sådant är isatt. 2. Tryck på eller för att markera Print sample page (Skriv ut provsida). 3. Tryck på Print (Skriv ut) så startar utskriften av provsidan. Så här skriver du ut en provsida från en dator 1. Lägg papper i pappersfacket. 2. Öppna dialogrutan Verktygslåda. Klicka på fliken Underhåll enheten. Visa information om beställning av bläckpatroner 43 Underhåll Kapitel 6 4. Klicka på Skriv ut en provsida. 5. Klicka på Skriv ut sida. Ikonen för HP digital bildbehandling När du har installerat skrivarprogrammet visas ikonen för HP digital bildbehandling i Windows aktivitetsfält. Via denna ikon kan du utföra olika uppgifter. Ikonen för HP digital bildbehandling visar skrivarens status: Ett grönt bockmärke visas på ikonen för HP digital bildbehandling i viloläge. Ett utropstecken visas på ikonen för HP digital bildbehandling om ett fel har uppstått. Dessutom visas ett felmeddelande. När du har klickat på felmeddelandet eller ikonen för HP bildbehandling återgår ikonen till viloläget. Öppna HP Lösningscenter genom att dubbelklicka på ikonen för HP digital bildbehandling. Högerklicka på ikonen för HP digital bildbehandling och välj bland följande menyalternativ: HP Photosmart A520 series > Om: Visar skrivarprogramversion, installerade skrivare och skrivarens namn och serienummer.

10 Powered by TCPDF ( Starta/visa HP Lösningscenter: Öppnar HP Lösningscenter. Om: Visar version av HP digital bildbehandling. Stäng HP digital bildbehandling: Tar bort ikonen för HP digital bildbehandling från aktivitetsfältet i Windows. Ikonen visas på nytt när du startar om datorn. Förvara skrivaren inomhus. inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas. Förvaring av skrivaren och bläckpatronen 45 Underhåll Kapitel 6 Underhåll 46 Underhåll 7 Felsökning Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa detta avsnitt för att få felsökningstips, eller gå till online-supporttjänsterna på www. hp.com/support. Innan du börjar ska du kontrollera att: Alla kablar mellan skrivaren och datorn är ordentligt anslutna. Du använder den senaste versionen av skrivarprogrammet. Tips HP rekommenderar att du använder en USB-kabel som är 3 meter eller kortare. Om du använder en längre USB-kabel kan det leda till att fel uppstår. Det här avsnittet innehåller felsökningsinformation för HP Photosmart A520 seriesskrivaren. Programinstallationsproblem Utskrifts- och hårdvaruproblem Problem med Bluetooth-utskrift Enhetsmeddelanden Programinstallationsproblem Det gick inte att installera skrivarprogramvaran Meddelandet "Ett fel inträffade vid skrivning till Dot4" visas HP Photosmart-programmet saknas Det gick inte att installera skrivarprogramvaran Orsak: Det kan finnas en konflikt med ditt antivirusprogram, eller ett annat program som körs i bakgrunden på datorn, som förhindrade att programvaran installerades. Åtgärd: 1. Avinstallera skrivarprogramvaran: a. I Windows Start-meny väljer du Program > HP > HP Photosmart A520 series > Avinstallera. b. Följ anvisningarna på skärmen. 2. Inaktivera eller gör uppehåll i eventuella antivirusprogram som är aktiva. 3. Avsluta alla program. 4. Installera om skrivarprogramvaran enligt de installationsanvisningar som följde med skrivaren. Meddelandet "Ett fel inträffade vid skrivning till Dot4" visas Orsak: Skrivarprogramvaran är kanske inte korrekt installerad. Felsökning Felsökning 47 Kapitel 7 Åtgärd: Koppla bort USB-kabeln från datorn och anslut den sedan igen. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till datorn och till USB-porten på baksidan av skrivaren. Starta om datorn. Om detta inte löser problemet ska du göra följande: 1. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren. 2. Avinstallera skrivarprogramvaran: a. I Windows Start-meny väljer du Program > HP > HP Photosmart A520 series > Avinstallera. b. Följ anvisningarna på skärmen. 3. Starta om datorn när avinstallationen är klar. 4. Installera om skrivarprogrammet. Följ installationsanvisningarna på skärmen. 5. Anslut strömkabeln på baksidan av skrivaren och slå på skrivaren. 6. När datorn uppmanar dig att göra det ska du ansluta USB-kabeln till USB-porten på baksidan av skrivaren. HP Photosmart-programmet saknas Orsak: Programmet HP Photosmart är inte installerat. Åtgärd: Installera om HP Photosmart-programmet som medföljde HP Photosmart. Om den är installerad startar du om datorn. Så här installerar du HP Photosmart-programmet 1. Sätt i CD:n för HP Photosmart i datorns CD-ROM-enhet och starta sedan installationsprogrammet. 2. När en uppmaning visas väljer du att installera fler program, och installerar programmet HP Photosmart. 3. Följ instruktionerna på skärmen och installationsanvisningarna som medföljer i kartongen med HP Photosmart. Utskrifts- och hårdvaruproblem Felsökning 48 Skrivaren är ansluten, men går inte att starta. Utskriften kom inte ut Kommunikationen mellan datorn och skrivaren är bruten Guiden för ny maskinvara kände inte igen skrivaren när den var ansluten till datorn Guiden för ny maskinvara visades inte när skrivaren och datorn anslöts med en USBkabel Ikonen för HP digital bildbehandling visas inte i aktivitetsfältet i Windows Skrivaren skriver inte ut när den är ansluten till datorn med en USB-kabel via en annan USB-enhet En liten röd ring visas på ikonen för HP digital bildbehandling i Windows aktivitetsfält Felsökning Meddelandet Okänd enhet visas Dokumentet eller fotot skrevs inte ut med de valda standardinställningarna för utskrift Skrivaren skriver inte ut ramlösa foton Det gick inte att spara foton från datorn på ett minneskort Utskriften är mycket långsam Utskriften är vågig eller böjd Det kom ut en tom sida ur skrivaren Skrivaren matar ut papperet när den förbereder sig för utskrift. Delar av det utskrivna dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe Utskriftskvaliteten är dålig Fotoutskriften ser ut att vara beskuren Utskriften ser inte ut som den ska Skrivaren är ansluten, men går inte att starta. Åtgärd: Om skrivarens strömkabel sitter i en grendosa med strömbrytare kanske den är avstängd. Slå på grendosan och slå sedan på skrivaren. Skrivaren kan vara ansluten till en strömkälla med fel specifikationer. Om du är på resa utomlands bör du kontrollera att elnätet överensstämmer med skrivarens och strömkabelns specifikationer. Kontrollera att nätadaptern fungerar som den ska. Så här kontrollerar du nätadaptern: Kontrollera att strömadaptern är ansluten till skrivaren och en kompatibel strömkälla. Tryck på och håll ned knappen On (På) på skrivaren. Om On (På)-knappen tänds, fungerar strömkabeln som den ska. Om den inte tänds, gå till www. hp.com/support eller kontakta HP:s support. Utskriften kom inte ut Orsak: Papperet fastnade under utskriften. Åtgärd: Så här kan du göra om du får problem med papperstrassel: Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5460. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART A530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907290

Din manual HP PHOTOSMART A530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907290 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART A530. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART C4780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173540

Din manual HP PHOTOSMART C4780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173540 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C4780. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Hjälp...5 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...7 Knappar

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART A826 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4169820

Din manual HP PHOTOSMART A826 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4169820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART A826. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PHOTOSMART A826 instruktionsbok

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

HP Deskjet F4400 All-in-One series. Hjälp för Windows

HP Deskjet F4400 All-in-One series. Hjälp för Windows HP Deskjet F4400 All-in-One series Hjälp för Windows HP Deskjet F4400 All-in-One series Innehåll 1 Lär dig mer om HP All-In-One Skrivarens delar...3 Funktioner på kontrollpanelen...4 Funktioner på kontrollpanelen

Läs mer

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp...7 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...9

Läs mer

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series-skrivare HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

HP Photosmart D5100 series. Användarhandbok

HP Photosmart D5100 series. Användarhandbok HP Photosmart D5100 series Användarhandbok HP Photosmart D5100 series HP Photosmart D5100 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Den här informationen

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran HP Deskjet D2300 series Hjälp för HP Photosmart-programvaran 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelanden från Hewlett- Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907498

Din manual HP PHOTOSMART D5300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet 2540 series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 2540 series... 3 Skrivarens delar... 4 Funktioner på kontrollpanelen... 5 Inställningar för trådlöst...

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Innehåll 1 Så här gör du...3 2 Lär dig mer om HP e-all-in-one Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6 Inställningar för trådlöst...6 Statuslampor...7

Läs mer

HP Photosmart A610 series

HP Photosmart A610 series HP Photosmart A610 series User Guide Användarhandbok HP Photosmart A610 series HP Photosmart A610 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelanden

Läs mer

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 840/842/843C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

HP Officejet 7110 Wide Format. Användarhandbok

HP Officejet 7110 Wide Format. Användarhandbok HP Officejet 7110 Wide Format Användarhandbok Copyright-information 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgåva 2, 1/2014 Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument

Läs mer

HP Photosmart Premium Web C309 series. Hjälp för Windows

HP Photosmart Premium Web C309 series. Hjälp för Windows HP Photosmart Premium Web C309 series Hjälp för Windows HP Photosmart Premium Web C309 series Innehåll 1 Hjälp för HP Photosmart Premium Web C309 series...3 2 Lär dig mer om HP Photosmart Skrivarens delar...5

Läs mer

HP Photosmart C4700 series. Hjälp för Windows

HP Photosmart C4700 series. Hjälp för Windows HP Photosmart C4700 series Hjälp för Windows HP Photosmart C4700 series Innehåll 1 HP Photosmart C4700 series Hjälp...3 2 Slutföra installationen av HP Photosmart Lägga till HP Photosmart i ett nätverk...5

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET F4180. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET F4180 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X84. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

HP Photosmart A440 series. Användarhandbok

HP Photosmart A440 series. Användarhandbok HP Photosmart A440 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut din skrivare med en parallell skrivarkabel......................3

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

HP Photosmart C4600 series. Hjälp för Windows

HP Photosmart C4600 series. Hjälp för Windows HP Photosmart C4600 series Hjälp för Windows HP Photosmart C4600 series Innehåll 1 Hjälp för HP Photosmart C4600 series...3 2 Lär dig mer om HP Photosmart Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 4640 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

HP ENVY 120 e-all-in-one series

HP ENVY 120 e-all-in-one series HP ENVY 120 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 120 e-all-in-one series Hjälp...3 2 Lär dig mer om HP ENVY 120 series Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...7 Innehåll 3 Hur gör jag?...9

Läs mer

HP Deskjet 2640 series

HP Deskjet 2640 series HP Deskjet 2640 series Innehåll 1 Hjälp för HP Deskjet 2640 series... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 2640 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 6 3 Skriva ut... 7 Skriva ut

Läs mer

Användarhandbok. HP Officejet Pro 8100

Användarhandbok. HP Officejet Pro 8100 Användarhandbok HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Användarhandbok Copyright-information 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgåva 2, 1/2014 Meddelanden från Hewlett-

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Användarhandbok för Intuition S500 Series

Användarhandbok för Intuition S500 Series Användarhandbok för Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innehåll Säkerhetsinformation...5 Om din skrivare...6 Tack för att du har

Läs mer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjälp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjälp HP Deskjet D1400 series Windows-hjälp HP Deskjet D1400 Printer series Hjälp för HP Photosmart-programvaran 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelanden från Hewlett- Packard Informationen

Läs mer

350 Series. Användarhandbok

350 Series. Användarhandbok 350 Series Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

HP Photosmart 8700 series Användarhandbok. Svenska

HP Photosmart 8700 series Användarhandbok. Svenska HP Photosmart 8700 series Användarhandbok Svenska Copyright och varumärken Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. Mångfaldigande,

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 16 Guide för utskriftskvalitet Tomma eller vita sidor a Ta bort och sätt sedan tillbaka bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen. för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering

Läs mer

HP Photosmart D7100 series. Användarhandbok

HP Photosmart D7100 series. Användarhandbok HP Photosmart D7100 series Användarhandbok HP Photosmart D7100 series HP Photosmart D7100 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Den här informationen

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Din manual LEXMARK P700

Din manual LEXMARK P700 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK P700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 640/642C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D7360 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4169962

Din manual HP PHOTOSMART D7360 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4169962 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D7360. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PHOTOSMART D7360 instruktionsbok

Läs mer

HP Photosmart Plus B209 series. Hjälp för Windows

HP Photosmart Plus B209 series. Hjälp för Windows HP Photosmart Plus B209 series Hjälp för Windows HP Photosmart Plus B209 series Innehåll 1 Hjälp för HP Photosmart Plus B209 series...3 2 Slutföra installationen av HP Photosmart Ansluta HP Photosmart

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 720/722C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Deskjet D1600 series. Hjälp för Windows

HP Deskjet D1600 series. Hjälp för Windows HP Deskjet D1600 series Hjälp för Windows HP Deskjet D1600 series Innehåll 1 Så här gör du...3 2 Lär dig mer om HP-skrivare Skrivarens delar...5 3 Skriv ut Skriva ut dokument...7 Skriva ut foton...8 Skriva

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel 3 Del Beskrivning 3 Viloläge Aktiverar viloläget eller standbyläget Följande är statusar för indikatorlampan och knappen för viloläget:

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4260

Din manual HP DESKJET D4260 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4260. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4260 instruktionsbok

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenshandbok hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART C4680 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173513

Din manual HP PHOTOSMART C4680 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173513 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C4680. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D6100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907546

Din manual HP PHOTOSMART D6100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907546 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D6100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PHOTOSMART D6100 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk.

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk. Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel 2 3 Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Tryck på knapparna och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

HP ENVY 4520 All-in-One series

HP ENVY 4520 All-in-One series HP ENVY 4520 All-in-One series Innehåll 1 Hur gör jag?... 1 2 Komma igång... 2 Hjälpmedel... 2 Skrivarens delar... 3 Kontrollpanel och statuslampor... 4 Grundläggande om papper... 5 Fylla på utskriftsmaterial...

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

HP Photosmart 380 series Användarhandbok. Svenska

HP Photosmart 380 series Användarhandbok. Svenska HP Photosmart 380 series Användarhandbok Svenska Copyright och varumärken Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer