INFO. Ar du ocksa rädd om dina saker? «~ FÖRSÄKRINGEN FÖRSÄKRINGS-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO. Ar du ocksa rädd om dina saker? «~ FÖRSÄKRINGEN FÖRSÄKRINGS-"

Transkript

1 «~ FÖRSÄKRINGEN II o Ar du ocksa rädd om dina saker? MHRF-försäkringen - marknadens ledande försäkring för historiska fordon! Vi välkomnar fordon 20 år och äldre. Nästan oavsett skick och stuk. Det finstilta? Fria mil, men inte en meter brukskörning. Det är klart att du kan - och ska - visa upp din ögonsten för arbetskamraterna ibland, men fordonet ska annars bara användas till nöjeskörning. På fritiden. MHRF-försäkringen är en förmån för medlemmar i klubbar anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet. Utöver din plånbok gynnas din klubb av våra försäkringar. Likaså den fordonshistoriska rörelse r;] tack vare MHRFs arbete, ett arbete som sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Du hittar alla MHRF-klubbar, liksom mer information om oss och vår försäkring, på FÖRSÄKRINGS- INFO 2016 Motorhistoriska Riksförbundet

2 cz.y FÖRSÄKRINGEN Din samlarfordonsförsäkring MHRF-försäkringen ägs och drivs av klubbarna som är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam. Försäkringen bidrar positivt till klubbarnas ekonomi och MHRFs långsiktiga arbete: För gårdagens fordon på framtidens vägar. Helförsäkring Helförsäkringen är avsedd för fordon som är 20 år eller äldre och renoverade eller bevarade i mycket gott skick. Specialavtal finns för slitna fordon som ska bevaras orenoverade. Försäkringen omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättsskydds- och vagnskadeförsäkring. Försäkringen gäller året runt och ändras inte om du ställer av fordonet, till exempel över vintem. Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i försäkringen, till ett maximalt värde om ett prisbasbelopp. Försäkringen gäller i EES-Iänderna samt länder som är anslutna till systemet med grönt kort. Tioåring? Blivande klassiker! Har du sedan minst ett år en gällande MHRF-helförsäkring för ett fordon som är 20 år eller äldre, kan du ansöka om MHRF-försäkring för fordon som är så unga som tio år! Dessa ska vara av klar samlarfordonskaraktär, alltså intressanta att spara på för framtiden. Det kan röra sig om exklusivare fordon eller vardagsfordon som bevarats i mycket gott skick, men de ska i alla sammanhang behandlas precis som de äldre fordonen och aldrig användas för vardagskörning. För modern motorcykel måste du ha haft en gammal motorcykel försäkrad sedan tidigare och ha den kvar. -..., Peterbill Avvikande utförande, ägare: Carl-Fredrik Biehl Avvikande utförande eller ombyggt fordon Du kan också MHRF-försäkra fordon som är modifierade eller ombyggda! Det kan vara moderna fälgar, uppskrämd motor, motivlack eller personlig inredning. Ansök på samma sätt som van lig MHRF helförsäkring. Rullande renovering Försäkringen för renoveringsobjektet som är kördugligt. Som en helförsäkring, men med något högre premie. Du ska ha för avsikt att renovera din ögonsten inom en inte alltför avlägsen framtid, men det kan vara kul att kunna använda den under tiden. Uppställningförsäkring Enbart avsedd för fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas på en längre tid. Lämplig också för tävlingsfordon som enbart brukas på bana (gäller ej under tävl ing). Ger samma skydd som en helförsäkring, bortsett från trafikdelen. Om fordonet ska stå på museum eller regelbundet visas för allmänheten måste detta meddelas i förväg till MHRF. Renoveringsförsäkring Denna försäkring bör du teckna så snart du börjat Chevrolel buss 1931 Aenoveringslörsäkring, ägare: Gotlands Veteranbilklubb

3 renovera ett fordon. Den ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, skadegörelse i samband med inbrott, glasskador och innehåller dessutom rättsskyddsförsäkring. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, på dolly eller med bärgningsbil till exempel till och från verkstad, men inte då det bogseras eller körs för egen maskin. Den gäller enbart då fordonet är avställt ivägtrafikregistret. Försäkringen omfattar även delar som lämnats bort för reparation, lackering eller liknande men som kommit bort eller blivit förstörda om ingen annan ersättningsansvarig finns. Försäkringen gäller inom Sverige, men kan efter godkännande av MHRF även gälla utomlands beroende på vilket land det gäller och på hur fordonet förvaras. Lagerförsäkring Är avsedd för orenoverade fordon som du ställt undan för att senare renovera. Fordonet måste sitta ihop även om enstaka delar kan vara demonterade. Det går inte att försäkra en hög med delar. Fordo net ska vara avställt eller inte registrerat alls. Försäkri ngen ersätter skador på fordonet och delar till fordonet som uppkommit genom brand, stöld, översvämning och skadegörelse i samband med inbrott. Du måste lämna en särskild förteckning med foton och värden över de fordon som ska ingå. På varje försäkri ng får det fi nnas flera fordon med sammanlagt värde upp til l två prisbasbelopp. Fordonen ska förvaras på betryggande sätt ur brand- och stöldsynpunkt. Korttidsförsäkringen Korttidsförsäkri ng är en "nödförsäkring" i maximalt tre månader för till exempel hemtransport av ett nyin köpt fordon. Ansökan måste godkännas av kl ubben, men foton och protoko ll behövs inte. Du måste h;,varit medlem i kl ubben i minst ett år och högsta värde är tre prisbasbelopp. Korttidsförsäkringen är inte en "kör omkring-försäkring" utan gäller för körningar til l och från k<3ntrollbesiktning, kl ubbens besiktningsman och verkstäder. Den gäller bara inom Sverige och ska ersättas aven normal MHRF-försäkring så fort som möjligt. M edlem i en MHRF-a nsluten klubb? MHRF-försäkringen är en förmån för dig som är medlem i en MHRF-ansluten kl ubb. De fin ns på Likaså hur klubbar ansluter sig. Så här gör du för att få en MHRF-försäkring: Inledningsvis; börja i tid! Under våren har klubbarnas besiktningsmän ofta mycket att göra, tänk på att de och kamraterna i din klubb jobbar för dig på sin fritid! Fyll i ansökan, du får den från klubbe n eller hämtar den på På denna sida hittar du - utöver fullständiga villkor - allt du behöver samt många värdefu lla tips. Söker du digitalt, läggs bil derna med mera upp på hemsidan (se ovan). Instruktion finns. Söker du pappersvägen skickas ansökan plus färgfoton på fordonet ti ll din klubb, inte till MHRF eller Folksam. Fotona ska tyd ligt visa fordonet från bägge sidor, fram- och bakifrån, inredning, motor och bagageutrymme. Tag kontakt med någon av din klubbs skickliga besiktningsmän (gäller hel - och uppställningsförsäkringar) som hjälper dig till rätta med besiktningen. Besiktningen är till för att visa i vilket skick ditt fordon är. Enbart foton räcker oftast inte för en rättvis bedömning av skick och värde (undantag kan vara moped och mc värd max ett halvt prisbasbelopp). Din klubb sänder samtliga handlingar till MHR F. Där granskas din ansökan och om allt är bra utfärdas försäkri ngen. Ansökan, protokoll och fotografier arkiveras med eventuella ti llägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa med ditt fordon har vi alla uppgifter och kan hjälpa dig på bästa sätt. Crescent " Raket" Jelline 1962 Helförsäkring, ägare: Jim Forsberg

4 ~"y FÖRSÄKRINGEN Marknadens ledande samlarfordonsförsäkring Helårspremie och maxvärde från 1 maj 2016 Helförsäkring Bil, tung lastbil, buss, husbil och mc t.o.m 1950 Grundpremie, ersättning upp till 4 pbb för bil och 2 pbb för mc. Tillägg per 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Bil och mc Grundpremie, ersättning upp till 4 pbb för bil och 2 pbb för mc. Tillägg per 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Bil och mc Grundpremie, ersättning upp till 4 pbb för bil och 2 pbb för mc. Tillägg per 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Blivande klassiker bil Endast för dig som sedan minst ett år haft, och har, en gällande MHRF-helförsäkring för bil eller mc tillverkad I.o.m Grundpremie, ersättning upp till 4 pbb. Extra pbb kan i vissa fall köpas till. Blivande klassiker mc Endast för dig som sedan minst ett år haft, och har, en gällande MHRF-helförsäkring för motorcykel tillverkad I.o.m Grundpremie, ersättning upp till 2 pbb. Extra pbb kan i vissa fall köpas till. Moped t.o.m Grundpremie, ersättning upp till 2 pbb. Extra pbb kan inte köpas till. Tung lastbil! husbil och buss Grundpremie, ersättning upp till 4 pbb. Tillägg per 2 pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Traktor t.o.m Grundpremie, ersättning upp till 2 pbb. Tilllägg per 2 pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Husvagn t.o.m Grundpremie, ersättning upp till 2 pbb. Tillägg per 2 pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Bil Mc 420 kr 325 kr 560 kr 455 kr 170 kr 750 kr 2095 kr 2095 kr 365 kr 870 kr 325 kr 275 kr,i Självrisker Trafik* Vagnskada Brand och stöld Räddning Glas** Glas** (renovering) Rättsskydd 20% av kostnad, lägst 1000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 1000 kr kr 1200 kr Prisbasbeloppet (pbb) för 2016 är kr Särskild självrisk, l 000 kr, tas alltid ut om föraren är under 24 år Vid vissa trafikbrott, t. ex. vid körning utan giltigt körkort, rattonykterhet eller grov vårdslöshet i trafik är självrisken 1/10 prisbasbelopp... För fordon 1951 och senare måste skadan besiktigas av Folksam innan utbetalning sker Vid glaslagning är självrisken O kr

5 Skada? Ring Folksam Stockholm eller MHRF! Kontakta alltid MHRF eller Folksams huvudkontor i Stockholm, Folksam Företag (ring inte Folksams lokalkontor!). Alla skador handläggs i samråd mellan Folksam och MHRF, av personer som kan samlarfordon. Vänta inte med att anmäla en skada - ju fortare vi får veta något, desto snabbare kan vi ingripa och reglera skadan och därmed hålla skadekostnaderna nere. Obs! Räddning gäller ej från hemmagarage/förvaringsplats. r Jour dygnet runt, året runt Om du råkar i nöd kan du ringa MHRF-försäkringens jourtelefon Helförsäkring alternativ Korttid (ägaren måste ha varit medlem minst ett år) Tillfällig försäkring, begränsad användning t.ex hemtransport av inköpt fordon ännu ej besiktigat av klubb. Ansökan godkänns av klubb. Ej utnyttjad del av premien kan användas för direkt påföljande MHRFförsäkring. Ersättning upp till max 3 pbb kr för bil, övriga max 2 pbb kr. Rullande renovering t.o.m (alla fordonsslag) Försäkring för fordon som är på väg att bli renoverade till fullgott skick. Grundpremie, ersättning upp till 2 eller 4 pbb, beroende på fordonsslag. Tillägg 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Rullande renovering (alla fordonsslag) Se ovan. Avvikande utförande eller ombyggt fordon t.o.m Försäkring för modifierade eller ombyggda fordon med till exempel moderna fälgar eller motivlack. Grundpremie, ersättning upp till 2 eller 4 pbb, beroende på fordonsslag. Tillägg 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Avvikande utförande eller ombyggt fordon Se ovan (Obs! För moped t.o.m. 1986, traktor t.o.m och husvagn t.o.m är premien 710 kr). Övriga försäkringsformer lager (endast orenoverade fordon) Grundpremie, värde upp till 2 pbb. Tillägg per 2 extra pbb är 120 kr. Max 6 pbb. Renoveringsförsäkring (för traktor och husvagn se mc) Grundpremie, värde upp till 2 pbb. Tillägg per 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. Uppställningsförsäkring (för traktor och husvagn se mc) Grundpremie, värde upp till 4 pbb för bil och 2 pbb för mc. Tillägg per 2 extra pbb är 120 kr. Max 30 pbb. 610 kr/kvartal 710 kr 1180 kr 710 kr 1180 kr Bil Mc 245 kr 245 kr 315 kr 230 kr 315 kr 230 kr Prisbasbeloppet (pbb) för 2016 är kr Vi reserverar oss för lagändringar och/eller myndighetsbeslut som kan medföra generella premiehöjningar eller andra lagändringar under försäkringstiden.

6 <.> MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Lite kort om oss som ligger bakom försäkringen Vårt kulturarv Vår utmaning Rörelsen Historiska fordon är så mycket mer än ett nostalgiskt inslag i trafiken, de utgör framförallt ett imponerande rullande museum som drivs helt utan statliga och kommunala bidrag. Inom den fordonshistoriska rörelsen finns teknisk kompetens och hantverkskunskaper som är viktiga att bevara för framtiden liksom kunskap om fordonens historia och hur de medverkat till samhällets utveckling. Det är enskilda privatpersoner som, med egna insatser och egen tid, rullar ut detta museum till allmänhetens beskådande. Enbart Motorhistoriska Riksförbundet engagerar medlemmar i 200 klubbar, kulturarbetare spridda över hela landet. Det är deras fordon som bjuder på levande historia - och leenden - i trafiken, ofta i samband med något av årets tusentals evenemang. Du hittar många av dessa i Evenemangskalendern och på Bland dem Motorhistoriska Dagen som genomförs den 6 juni varje år då vi tillsammans skapar en manifestation för kulturarvet - över hela Sverige. Läs mer på Och fira du med! Beslutsfattare Motorhistoriska Riksförbundet medverkar under AImedalsveckan i Visby. Där visar vi historiska fordon, träffar politiker och myndighetspe ~soner, organisationer och en intresserad allmänhet. Riksdagens fordonshistoriska nätverk möjliggör för riksdagens utskott och dess kanslier att ta del av utvecklingen inom den fordonshistoriska rörelsen genom oss. Det kommer ständigt nya bestämmelser som kan begränsa användandet av de historiska fordonen. Vi är en remissinstans för lagförslag, förordningar och föreskrifter och har kontinuerlig kontakt med myndigheter. Varje vecka dyker det upp nya utmaningar som vi måste anta för att alla vi som äger ett historiskt fordon kan fortsätta bevara, underhålla och använda det. Några av de större vi klarat av är skattebefrielsen och särskild besiktningsfrekvens för många fordon som är 30 år eller äldre. Ej att förglömma Naturvårdsverkets skrotningsförslag som avvisades precis som besiktningsbranschens krav på inslagen identitet på fordon från och med 1969 års modell. Kungaparet firade Motorhistoriska Dagen på Gotland Kung Carl XVI Gustaf är medlem i den MHRF-anslutna klubben StorVolvo-klubben. Före detta kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), visar sitt intresse under Almedalsveckan, ett evenemang som Motorhistoriska Riksförbundet har deltagit i sedan 2009.

7 Vår framtid Utbildning och idearbete Ett exempel på hur Motorhistoriska Riksförbundet arbetar för att vårt fordonshistoriska kulturarv ska bevaras och utvecklas, är en introduktionsutbildning till fordonshistorisk mekaniker som startats i samarbete med Motala kommun och Motala Motormuseum på Carlsunds Utbildningscentrum i Motala, Under 2016 genomförs också ett omfattande idearbete tillsammans med medlemsklubbama kring utvecklingen av det fordonshistoriska kul turarvet och klubbverksamheten, Här medverkar några av de motorhistoriska tidningarna, Vår historia Svenskt Motorhistoriskt Arkiv Ännu ett exempel på hur Motorhistoriska Riksförbundet arbetar för att vårt fordonshistoriska kulturarv ska bevaras är Svenskt Motorhistoriskt Arkiv som invigdes 2014, Syftet är att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial om hjulbuma motorfordon i Sverige, Allt material ska vara tillgängligt för givaren, forskning och motorhistorisk publiceringsverksamhet. Arkivet, som växer snabbt och innehåller bland annat Stig Nybergs och Gustaf Nordbergs samlingar, finns på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, Vill du veta mer eller tipsa om intressanta bidrag till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv? Kontakta arkivkommitten genom vårt kansli, Vår vardag Kansliet Motorhistoriska Riksförbundet är sedan 1969 ett serviceorgan för klubbarna och dess medlemmar, Här förs register över klubbar och museer, görs ursprungsutredningar, årsmodeller fastställs och intyg utfärdas för fordon som till exempel saknar registreringshandlingar. Vi skickar löpande ut information till våra klubbar samt arrangerar konferenser, om aktuella frågor och händelser till nytta för klubbmedlemmama, Dessutom kan alla prenumerera på den digitala versionen av nyhetsbrevet PåVäg, Du kan läsa mer om vad som händer på Vår storlek Medlemskap I dag engagerar Motorhistoriska Riksförbundet medlemmar i 200 klubbar, Det är många, men inte alla, Ju fler vi företräder desto självklarare blir det att gårdagens fordon får framföras även på morgondagens vägar, En fordonshistorisk klubb som som drivs i föreningsform kan ansöka om medlemskap i MHRF, Hör av er så berättar vi mer, Bland medlemsförmånerna finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon: MHRF-försäkringen, Vi arbetar också politiskt för en bra lagstiftning för historiska fordon och ger råd och stöd i dessa frågor, Medlemsklubbar får också gratis annonseringsmöjligheter i vår evenemangskalender och vår infosida i Classic Motor, Läs om samlingama på Motorhistoriska Riksförbundets stämma 2015,

8 ~.y FÖRSÄKRINGEN Vanliga frågor Måste jag vara medlem i en klubb? Ja, du måste vara med i en MHRF-klubb (du hittar dem på för att kunna teckna försäkring. Det är genom klubben du söker försäkring. Så länge du har en MHRF-försäkring måste du vara med i någon MHRF-klubb. Byter du klubb måste du underrätta MHRF. Hur hittar jag besiktningsmän? Du går in på mhrf.se/forsakring eller kontaktar din klubb. Skulle klubben inte ha någon i din närhet brukar det gå att "låna" av andra klubbar. Hur får jag använda mitt fordon? Fordonet ska ägas och brukas uteslutande i hobbysyfte och får inte användas som bruksfordon. Det innebär bland annat att det inte får användas för kömingar till och från arbetsplats och att det inte får användas som ersättning för ett bruksfordon. En enstaka körning till jobbet för att visa det fina fordonet för arbetskamraterna är okej - men inte att ta bilen till jobbet för att vardagsbilen är på service! Det ska alltid vara ett nöjesmoment förknippat med körningen. Övningskörning är ej tillåten. Traktorer och lastbilar får naturligtvis inte användas för "normalt" arbete. Måste jag ha bruksfordon? Ja, det är ett kravatt ha tillgång till ett bruksfordon i hushållet. Brandsläckare, batterifrånskiljare? Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare. Bilar/mc-bilar ska även ha monterad batterifrånskiljare/huvudströmbrytare. MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare som är åtkomlig från bilens kupe. Den ska tåla 100A kontinuerligt och 500A under fem sekunder. Den ska ha ett metallhus med ett metallvred. En batterifrånskiljare som är monterad direkt på batteriet är inte att rekommendera för ny försäkring. Du ska snabbt kunna bryta strömmen vid brandfara. Tag gärna kontakt med en kunnig bilelektriker. Garage? Ja, fordonet ska förvaras på lämpligt sett ur brand- och stöldskyddssynpunkt. Det ska hemma förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon och med god kontroll över låsmöjligheterna och dit inga obehöriga personer har tillträde. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme. Trafikförsäkring? Köper du ett fordon som inte är avställt, måste du ha trafikförsäkring från första dagen! Teckna via Folksam (ring ) för möjlig övergång till MHRF-försäkring under försäkringsåret. Vem får köra? Alla får köra, men om annan person än du, din familj eller personer med egen MHRF-försäkring kör, och åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk. Tänk på att det endast är personer som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 som får köra moped klass II utan förarbevis. Om fordonet ökar i värde? Normalt är bilar försäkrade för sitt saluvärde upp till fyra prisbasbelopp (pbb) och motorcyklar upp till två pbb. Det går att höja värdet i steg om två pbb. På försäkringsbrevet står vad som gäller för ditt fordon. Vill du ändra, kontaktar du MHRF. Pris basbelopp? Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen är pbb kronor. Nyfiken på fordonen i denna broschyr? Samtliga är MHRF-försäkrade. Läs mer om dem på DKW S Helförsäkring, ägare: Bengt Andersson Motorhistoriska Riksförbundet

Är du också rädd om dina saker?

Är du också rädd om dina saker? Är du också rädd om dina saker? MHRF-försäkringen marknadens ledande försäkring för historiska fordon! Vi välkomnar fordon 20 år och äldre. Nästan oavsett skick och stuk. Det fi nstilta? Fria mil, men

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

INFO. Är du också rädd om dina saker? FÖRSÄKRINGS-

INFO. Är du också rädd om dina saker? FÖRSÄKRINGS- Är du också rädd om dina saker? MHRF-försäkringen marknadens ledande försäkring för historiska fordon! Vi välkomnar fordon 20 år och äldre. Nästan oavsett skick och stuk. Det finstilta? Fria mil, men inte

Läs mer

INFO. Är du också rädd om dina saker? FÖRSÄKRINGS-

INFO. Är du också rädd om dina saker? FÖRSÄKRINGS- Är du också rädd om dina saker? MHRF-försäkringen marknadens ledande försäkring för historiska fordon! Vi välkomnar fordon 20 år och äldre. Nästan oavsett skick och stuk. Det finstilta? Fria mil, men inte

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Försäkring. Källor: MHRF Försäkringshandbok 2015/Folksam MHRF-försäkringen villkor

Försäkring. Källor: MHRF Försäkringshandbok 2015/Folksam MHRF-försäkringen villkor Källor: MHRF Försäkringshandbok 2015/Folksam MHRF-försäkringen villkor 2015 Tar upp Originalidé Försäkringsbara fordon/produkter Personskador Försäkring för vem? Vad? Förutsättningar? Användning? Försäkringsbelopp/Premier/Självrisker

Läs mer

INFO. Har vardag blivit kulturarv? Då kan vi erbjuda rätt försäkring. Motorhistoriska Riksförbundet mhrf.se

INFO. Har vardag blivit kulturarv? Då kan vi erbjuda rätt försäkring. Motorhistoriska Riksförbundet mhrf.se Foton: Volvo Cars Heritage och Mats Andreasson Har vardag blivit kulturarv? Då kan vi erbjuda rätt försäkring. INFO 2019 Motorhistoriska Riksförbundet mhrf.se forsakring@mhrf.se 08-30 28 01 1 Din samlarfordonsförsäkring

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar 2016 Stödjer svensk segling Vi seglare äger Svenska Sjö Svenska Sjö stödjer svensk segling Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier

Läs mer

2012-06-20 Transportstyrelsen

2012-06-20 Transportstyrelsen För gårdagens fordon på morgondagens vägar Adress: Anderstorpsvägen 16 6 tr, 171 54 Solna, Hemsida: www.mhrf.se 2012-06-20 Transportstyrelsen TSV 2012:2541 Transportregisteravdelningen 701 88 ÖREBRO Synpunkter

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01 Entusiastförsäkring Gäller från 2002-04-01 För hobbybilen som För hobbybilen som rullar högst 500 mil om året För att vi ska kunna erbjuda en rimlig premie, så ställer vi hårda krav: Bilen måste vara i

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

Remissversion LBK 2015-1108. Synpunkter på remissen sänds till lbk@svbf.se senast den 30 augusti 2015 MOTORDRIVNA FORDON. LBKs REKOMMENDATION 8

Remissversion LBK 2015-1108. Synpunkter på remissen sänds till lbk@svbf.se senast den 30 augusti 2015 MOTORDRIVNA FORDON. LBKs REKOMMENDATION 8 Remissversion LBK 2015-1108 Synpunkter på remissen sänds till lbk@svbf.se senast den 30 augusti 2015 MOTORDRIVNA FORDON LBKs REKOMMENDATION 8 Problemställningar: 1. Vad är skillnaden mellan garage, verkstad,

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg.

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg. Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg. Då ser du nyheter som är riktade till Vård- och omsorgsförvaltningen. Dessutom ser du nyheter som gäller ditt område eller din enhet. Så här! I mittenspalten

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning

Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning Motorhistoriska Riksförbundet Anderstorpsvägen 16, 6tr 171 54 Solna Tel: 08-30 28 01 kansli@mhrf.se www.mhrf.se Org. nr: 802015-6041 Bankgiro: 399-46

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gotlands Veteranbilklubb 2015 MEDLEMSAKTIVITETER Aktiviteterna för Gotlands Veteranbilklubb (GV) under verksamhetsåret 2015 inleddes med ett årsmöte 22 mars då vi avslutade det förutvarande

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

Sverige första lokomotiv fyller 10 år

Sverige första lokomotiv fyller 10 år Sverige första lokomotiv fyller 10 år 12 juni 2014 Sveriges äldsta lokomotiv firar tioårsjubileum (10-årsjubileum) under 2014. Hur går detta ihop? Svaret är, att Sveriges första lokomotiv, som kallades

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

November 2013 Nummer 3-2011

November 2013 Nummer 3-2011 November 2013 Nummer 3-2011 Löneförhandlingarna avslutade Enkäter Nyhetsbrevets framtid? Lönerörelsen avslutad för den här gången Av Per Hammarqvist Sidan två Så har vi tagit igenom oss årets lönerörelse

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

MRO-AKTUELLT (11/2012)

MRO-AKTUELLT (11/2012) Uppsala Östras Bx Vinterbild från 23 december, foto Johan Vinberg. Jag sitter just nu på eftermiddagen den 23:e, med min laptop på Uppsala Östras Bx och skådar ut mot SLs pendeltåg, SJs Uppsalapendel och

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

StjärnfalletOktober 14

StjärnfalletOktober 14 StjärnfalletOktober 14 Medlemsblad för Blå Stjärnan i Älvsborg Djurskötardag Kaninhoppningstävling Informationsdag om husdjur Agilityträningen startar Matresa Westernträning Medlemsträffar i hästsektionen

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Erbjudande om försäkring för Personbil

Erbjudande om försäkring för Personbil Box 153 901 04 Umeå Offert It Marketing Group Sweden AB Köpmangatan 12 931 31 Skellefteå Utskriftsdatum 2012-11-26 Sid 1 (4) info@itmarketinggroup.se Erbjudande om försäkring för Personbil Offerten är

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

SOPHUS HUNDSKALL MC GARAGE

SOPHUS HUNDSKALL MC GARAGE Nummer 1/03 Utgivningsdatum ca 15/3, 15/6, 15/9, 15/12 Bidrag och annonsmanus mottages intill fjorton dagar före utgivningsdatum. Lämna i fritidslokalens brevlåda eller någon i styrelsen. PARKERINGEN Styrelsen

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 41 35 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 41 35 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: dnb.se/bilforsakring DNB Bilförsäkring i samarbete

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR GJ 4:3 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRSÄKRING Tilläggsvillkor 1 maj 2010 För försäkringen gäller också villkor för Motor fordonsförsäkring Villkoret är indelat i tre delar:

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET IDEELL KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÄGFORDON KANSLI: TOMTEBOGATAN 33, 113 38 STOCKHOLM TEL 08-30 28 01 FAX 08-31 27 06 E-POST mhrf@mhrf.se HEMSIDA www.mhrf.se

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Tibro kommun har för avsikt att installera utrustning i sporthallen som gör att den kommer att uppfylla kraven på en samlingslokal för 600 personer.

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Välkommen! presenterar Den förtrollade sparven. En japansk folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen

Välkommen! presenterar Den förtrollade sparven. En japansk folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen Ludgo 26 juni 2015 presenterar Den förtrollade sparven En japansk folksaga dramatiserad för dockteater i teaterbussen Det var en gång för länge sedan långt borta i Japan. Där bodde en gubbe och en gumma

Läs mer

Svenska Alvisregistret. En kort presentation av vår förening

Svenska Alvisregistret. En kort presentation av vår förening Svenska Alvisregistret En kort presentation av vår förening Så här startade det. En 19-årig yngling vid namn Hans Rainer gjorde år 1975 sin militärtjänstgöring på Rindö utanför Stockholm. Under en presenning

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 20 dagligen 07-21 chrysler-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 20 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: chrysler-forsakring.se Chrysler

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Om kontrollbesiktning och identitetsmärkning

Om kontrollbesiktning och identitetsmärkning Swetic Jessica Paulin Box 5510 114 85 Stockholm 2015-12-07 Om kontrollbesiktning och identitetsmärkning Riktlinjerna i den gemensamma besiktningshandboken som tagits fram för kontrollbesiktning för de

Läs mer

STANS MESTA HOJKLUBB. http://www.rapido.se Mars 2004. Månadsmöte den 1 mars!!!

STANS MESTA HOJKLUBB. http://www.rapido.se Mars 2004. Månadsmöte den 1 mars!!! STANS MESTA HOJKLUBB http://www.rapido.se Mars 2004 Månadsmöte den 1 mars!!! Redax ryter!! Det är 4 grader varmt ute och snön smälter med en fantastisk hastighet. Det betyder alltså a våren snart är här.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

T J O L Ö H O L M C L A S S I C M O T O R 2 5 M A J

T J O L Ö H O L M C L A S S I C M O T O R 2 5 M A J Tryckt på papper från: 1922 MÖLNDALS MK 2008 Årgång 35 Nr. 4 / Maj 2008 T J O L Ö H O L M C L A S S I C M O T O R 2 5 M A J MMK på Tjolöholm Classic Motor 2006 Innehåll i detta nummer: Kalender, styrelsen

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 För dig som är på väg Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 Säkert på väg Du som har en bra bil ska naturligtvis ha en lika bra försäkring. Välj Bilförsäkring för Volkswagenägare, en försäkring

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10. Du ställer väl upp?

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10. Du ställer väl upp? Träningsrace lördagen den 3 juli Du ställer väl upp? Klubben genomför träningsrace med varvräkning för klasserna 1:8 och 1:10, för klubbens alla medlemmar. Hålltider - 1:8 Senaste registreringstid 11.30,

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION SVENSKA KENNELKLUBBENär hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I organisationen finns

Läs mer

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon version 20140522 Denna PM är framtaget som resultat av fordonshobbymötena mellan Transportstyrelsen, Motorhistoriska

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer