Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change in the Media and among Citizens. Finansiär: Formas. 2.3 milj. SEK Projektperiod Deltagare: Ulrika Olausson och Peter Berglez. Medel förbrukade år 2010: kr Health, Environment and Conflict Resolution and the Role of Media and Communication. Projektperiod Finansiär SIDA: 2.3 milj. varav kr till ORU, för samarbete med Mass Communication Dept., Makerere University, Uganda. Inom samarbetet genomförs dels gemensam forskning, dels svarar vi för handledning och mentorskap. Stig Arne Nohrstedt, Peter Berglez och Leonor Camauër. Medel förbrukade år 2010: kr Hotbilder och identitet med stöd till starka forskarmiljöer från Krisberedskapsmyndigheten (KBM). I det flerdisciplinära programmet deltar ca 15 forskare från ORU, Försvarshögskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola. Arbetet under har handlat om författande av en forskarantologi Risk Communication Towards the Threat Society. Göteborg: Nordicom (2011) Projektledare: Stig Arne Nohrstedt. Medel förbrukade år 2010: kr Intervjun som interaktionsform i mediernas offentlighet Finansiär Vetenskapsrådet ca 4 milj. Projektet avslutades under Projektledare: Mats Ekström. Övriga medverkande: Åsa Kroon Lundell. Medel förbrukade år 2010: kr Medborgares attityd och inställning till SOS Alarm i det nya medielandskapet. Finansiär: SOS Alarm samt Masscriscom (ett projekt inom EU:s program för Prevention, Preparness, and Consequence Management of Terrorism and other security related Risks). Projektet påbörjades Deltagare Mats Eriksson. Medel förbrukade år 2010: kr Media & Citizenship: Transnational Television Cultures. Reshaping Political Identities in the European Union. Finansiär: EC/sjunderamprogrammet SEK. Projektperiod: Europeisk projektledare: Prof. Christina Slade. Projektledare Sverige: Leonor Camauër. Medel förbrukade år 2010: kr Medierat medborgarskap Finansiär: Vetenskapsrådet ca 4 milj. Projektperiod Projektledare Johan Östman. Medverkande Mats Ekström. Medel förbrukade år 2010: 0 kr Presskonferenser som offentlig interaktionsarena: kommunikativa strategier, asymmetrier och tekniker i regeringens presskonferenser. Finansiär: Vetenskapsrådet. Projektperiod Projektledare Ulla Moberg. Övriga medverkande: Göran Eriksson och Larsåke Larsson. Medel förbrukade år 2010: kr Samtalspraktiker i service och myndighetsutövning Finansiär: Vetenskapsrådet 4.5 milj. Projektperiod Projektledare Mats Ekström. Övriga medverkande: Anna Lindström och Ander Bruhn. Medel förbrukade år 2010: 0 kr Kommunikations- och tolkningsperspektiv på tillbud och olyckor i kemiska industrimiljöer. Räddningsverket. Startade Medel förbrukade år 2010: kr Media Climate Network, Finansiär: Utrikesdepartementet i Norge, Högskolan i Oslo, Free Expression Foundation. Ett internationellt projekt där forskare från tjugo länder ingår (2009-) Svensk partner. 1

2 Projektledare: Risto Kunelius, Tampere universitet och Elisabeth Eide, CulCom, Oslo universitet. Projektet finansierar resor till möten (i Istanbul, Tammerfors, Bergen, Kapstaden, forskningsresor), samt boende i samband med detta och vissa forskningsresor. Deltagare Anna Roosvall. Projektet är placerat vid högskolan i Oslo och universitetet i Bergen. Political socialisation and human agency Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 35 milj. Projekttid Projektledare Erik Amnå. Övriga projektansvariga Mats Ekström, Margaret Kerr och Håkan Stattin. Projektet ligger på JPS. Deltagare: Johan Östman. Det politiska ansvarsutkrävandets medialisering Finansiär: Vetenskapsrådet ca 5.5 milj. Projektperiod Projektledare Bengt Johansson. Medverkande Mats Ekström och Monika Djerf Pierre. Projektet är placerat på JMG i Göteborg från och med Externa anslag för övriga forskningsaktiviteter Camauër Leonor: Mångfaldslinjer i Stockholm och Berlin. Projekt baserat vid Södertörn högskolan. Finansiär Östersjöstiftelsen. Projektperiod Projektledaredocent Heike Graf. Ekström Mats: Expanding the news interview. Finansiär: Vetenskapsrådet ca 100 tkr. Internationell workshop. Ezz El Din, Mahitab received a travel grant from Signhild Engkvists Stiftelse that covered the travel expenses to Boulder to participate in a conference on Islam and Media in January 2010 Jernudd, Åsa deltog som representant för Örebro universitet, HumUS i Projektet Innovation Film ( ) finansierat av EG:s strukturfond Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning Filmpol Mitt var huvudman för projektet och Jernudds del omfattade SEK för Jernudd, Åsa erhöll ett resestipendium på 9000 SEK av Signhild Enkvists stiftelse för deltagande i konferensen ECREA 2010: 3rd European Communication Conference, Hamburg, Tyskland, Oktober. Nohrstedt Stig Arne: Konferensansvarig tillsammans med prof. Ruth Wodak, Lancaster University, UK, och prof. Brigitte Mral, ORU, för en internationell forskarkonferens "Right Wing Populism in Contemporary Europe" 3-5 juni 2010 i Loka Brunn med ett trettiotal forskare från ett flertal europeiska länder; konferensen arrangerades och finansierades av ett anslag från Kerstin Hesselgrens donation, Riksbanken. Medverkade även med ett paper. Doktorander Startdatum Abalo Ernesto AL-Saqaf Walid Andersson Linus Nothhaft Camilla El Gody Ahmed

3 Ezz El Din Ramadan Mahitab Guyard Carina Jakobsson Peter Johansson Anders Kaun Anne Kalinina Ekaterina Lilja Madeliene Nilsson Johan Opermann Signe Stenersen Johanna Stiernstedt Fredrik Voronova Liudmila Disputationer Rasmussen Joel Kozlovskaya Alexandra Disp / Lic Disputerat. November Licat. April Publikationer Böcker Ekström, M och Larsson L-Å (2010) (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. En grundbok (andra upplagan, kraftigt reviderad). Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Mats (2010). När, hur och varför ringer vi 112? Ett medborgarperspektiv i det mobila kommunikationslandskapet. Mass Crisis Communication with the Public (MASSCRISCOM)/SOS Alarm. Roosvall, Anna (2010) Communicating the Nation (red, med Inka Salovaara-Moring), Göteborg: Nordicom. Bokkapitel Al-Saqaf, Walid (2010) Internet Censorhip challenged - How Circumvention Technologies Can Effectively Outwit Governments Attempts to Filter Content: Alkasir, a case study. In Increasing 3

4 Transparancy & Fighting Corruption through ICT. Spider ICT4D Series no. 3. Stockholm: Spider, Stockholm University. Berglez, P. (2010) Kritisk diskursanalys (CDA) in Ekström, M., Larsson LÅ (eds.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Camauër, Leonor (2010) Constructing Close and Distant Muslim Identities. The Mohammed Cartoon in the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda. In Nohrstedt, Stig A. (ed.) Communicating Risks. Towards the Threat Society. Gothenburg: Nordicom. Ekström, Mats; Johansson, Bengt & Larsson, Larsåke (2010): Journalism and Local Politics, in Allan, Stuart (ed.): The Routledge Companion to News and Journalism. London: Routledge Eriksson, Göran och Östman, Johan (2010) Receptionsanalys, I: Ekström, M och Larsson, L (red) Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a och reviderad upplaga, Lund: Studentlitteratur. Eriksson, M (2010). Förtroendet till 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället. I Holmberg,S & Weibull, L (red.) Nordisk ljus: SOM-undersökningen 2009 (s ). Göteborg: SOM-institutet. Fogde, M. (2010) Bildanalys. I: Ekström, M, Larsson, L-Å. (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. Reviderad upplaga. Lund: Studentlitteratur. Fogde, M. (2010) El auto-gobierno en la búsqueda del trabajo. Pautas reguladoras en la búsqueda del trabajo, in Fejes, A. & Nicoll, K. (eds) Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto. Xàtiva: Ediciones del CREC. Fogde, M. (2010) L autogovern en la busca del treball. Pautes reguladores en la busca del treball, in Fejes, A. & Nicoll, K. (eds) (2010) Foucault i l'aprenentatge permanent: Governant el subjecte. Xàtiva: Denes Editorial. Höijer, B. (2010) "Klimathotet i medierna och det globala risksamhället. Emotionell förankring" (The Climate Threat in the Media and the Global Risk Society), in Broddason, T et al (eds.) Norden och världen. Perspektiv från forskningen om medier och kommunikation. Göteborg: Göteborgs universitet. Jernudd, Å Cinema, Memory and Place-related Identities: remembering cinema-going in the postindustrial town of Fagersta in Bergslagen. In: Regional Aesthetics: locating Swedish media. Stockholm: Kungliga biblioteket; p Mediehistoriskt arkiv, 15. Jernudd, Å Film Exhibition in Örebro In: Swedish Film: an introduction and reader. Lund: Nordic Academic Press; p Jernudd, Å Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv. In: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur; p Kroon Lundell, Åsa (2010), Dialogisk analys. Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. Larsson, Larsåke (2010): Crisis and Learning, I Coomb & Holladay (red.): The Handbook of Crisis Communication. Wiley-Blackwell: Malden/Oxford Larsson, Larsåke (2010): Media Relations, i Donsbach (red): The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2d ed. 4

5 Lilja, Madeliene och Nilsson, Johan, Poetry in Sound and Image: Jan Troell s Early TV Films, in Larsson, Mariah & Marklund, Anders (eds.), Swedish Film: An Introduction and Reader, Lund: Nordic Academic Press, Olausson, Ulrika (2010) The Climate Threat and Constructions of Identity in Swedish News Media, in Nohrstedt, S.A. (ed.) Communicating Risks Towards the Threat Society? Gothenburg: Nordicom. Olausson, Ulrika & Höijer, Birgitta (2010) The Role of the Media in the Transformation of Citizens Social Representations of Suffering in Chaib, Mohamed, Danermark, Berth, Selander, Staffan (eds) Education, Professionalization and Social Representations: On the Transformation of Social Knowledge. London: Routledge. Olausson, Ulrika (2010) Klimatförändringen i medierna: Ett tillrättalagt drama? (Climate Change in the Media: An arranged drama?) Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning, Formas Fokuserar nr 16. Stockholm: Formas. Roosvall, Anna (2010) Introduction, i Roosvall, Anna & Inka Salovaara-Moring (red) Communicating the Nation, Göteborg: Nordicom. Roosvall, Anna (2010) "Image-nation. Intersections of Nation, Culture and Globalisation in Foreign News Slide-shows", i Roosvall, Anna & Inka Salovaara-Moring (red) Communicating the Nation, Göteborg: Nordicom. Roosvall, Anna (2010) Sweden: Between Domestication and Glocalisation, i Eide, Elisabeth, Kunelius, Risto & Kumpu, Ville (red) Global Climate, Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits, Bochum: Projekt Verlag. (bokkapitel, peer review) Artiklar peer review Camauër, Leonor (2010) Media menus of Arabic speakers: Stockholm. Journalism 11 (6). Eriksson, Göran (2010) Politicians in celebrity talk show interviews: the narrativization of personal experiences, Text & Talk 30 (5): Eriksson, M (2010). Conceptions of Emergency Calls: Emergency Communication in an Age of Mobile Communication and Prevalance of Anxiety. Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 18, Number 3, Ekström, Mats och Kroon Lundell, Åsa (2010) Beyond the broadcast interview : Specialized forms of interviewing in the making of television news, Journalism Studies Vol. 12(2), s Höijer, B. (2010) "Emotional Anchoring and Objectification in the Media Reporting on Climate Change". Public Understanding of Science 19(6): Kroon, Lundell, A och Ekström, M (2010) Interview bites' in television news production and presentation, Journalism Practice, 4(4): Kroon Lundell, Åsa och Eriksson Göran (2010) Interviews as Communicative Resource in News and Current Affairs Broadcast, I: Journalism Studies 11(1):

6 Kroon Lundell, Åsa (2010) Dialogues between journalists on the news: The intraprofessional interview as a communicative genre, Media, Culture & Society Vol. 32(3), s Kroon Lundell, Åsa (2010), The fragility of visuals: How politicians manage their mediated visibility in the press, Journal of Language and Politics Vol. 9(2) 2010, s Kroon Lundell, Åsa (2010) The before and after of a political interview on TV: Observations of offcamera interactions between journalists and politicians. Journalism: Theory, Practice & Criticism, Vol. 11(2) 2010, s Nohrstedt & Ottosen (2010) Brothers in arms and peace? Media representation of Swedish and Norwegian defence- and military co-operation, Conflict & Communication. Vol. 9. No 2, Olausson, Ulrika (2010) Towards a European Identity? The News Media and the Case of Climate Change, European Journal of Communication 25(2): Rasmussen, J. (2010) Enabling selves to conduct themselves safely: safety committee discourse as governmentality in practice. Human Relations. Published online before print November 2, 2010, doi: / Övrigt Al-Saqaf, Walid (2010) Yemen: Al Qaida isn't the only problem [WWW] Last accessed on 5th Oct Eriksson Göran: Recension av Kennedy, E och Hill, L (2009) Sport, Media and Society, Berg Publ. Oxford. Publicerad 21 April 2010, Presentationer vid internationella och nationella konferenser Al-Saqaf, Walid Stockholm, Sweden (April 2010): Gave a presentation at the Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) on Internet censorship. Al-Saqaf, Walid Cracow, Poland (July 2010): Gave a speech and presentation during the High Level Community of Democracies' Meeting on the use of new technologies in promoting democracy. Al-Saqaf, Walid Grahamstown, South Africa (July 2010): Participated in the Second World Journalism Education Congress organized by Rhodes University. Al-Saqaf, Walid Oxford, UK (July 2010): Gave a TED-U talk at TEDGlobal2010 on efforts to fight cyber-censorship through the development of alkasir. Al-Saqaf, Walid Budapest, Hungary (September 2010): Presented at the pre-conference workshop and participated at the conference 'Internet at Liberty' organized by Google and Central European University Al-Saqaf, Walid Stockholm, Sweden (September 2010): Gave a presentation about Alkasir at a conference on "Independent Media in Exile" organized by Fojo Media Institute, with World Press Freedom Committee of Freedom House. 6

7 Al-Saqaf, Walid Stanford, US (October 2010): Presented at a Liberation Technologies conference organized by Stanford University. Al-Saqaf, Walid Rabat, Morocco (December 2010): Participated in the MENA Network Advocacy Group workshop by NDI. Berglez, P. Global Journalism: An Emerging News Style and an Outline for a Training Programme. Paper presenterat vid konferensen Democracy, Human Rights and Social Justice in a New Global Dispensation Challenges and Transformations, February1-3, 2010, UNISA Muckleneuk Campus in Pretoria, South Africa. Camauër, Leonor (2010) The Mohammed cartoon in Nerikes Allehanda: Constructing close and distant Muslim identities. Paper presenterat vid Migranords Internationella Seminarium 1-3 september, Helsingfors universitet. Camauër, Leonor (2010) European Arabic-speakers Media Worlds: between the Transnational and the National. Paper presenterat vid ECREAs 3:e Europeiska konferensen oktober, Hamburg universitet. Ekström Mats: ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim juli 2010 Ordförande för session: Interaction in Journalistic settings Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: Doing commentaries on the news: Constructions of journalistic expertise in intraprofessional news talk (ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim July 2010) Ekström Mats Paper: Hybridity as a resource and challenge in a talk show political interview (ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim July 2010) Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: The evolution of the journalist as expert on television news (International conference on media talk, Bologna, July 2010) Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: Expanding what and how? (New) approaches to the study of broadcast interviews (International work shop Expanding the news interview Stockholm October 2010.) Ekström Mats, Paper: The changing forms of broadcast news: A thirty-year perspective on the Swedish case (International workshop Changing discourse of broadcast news, Macau 2010.) Eriksson, Göran (2010) Follow-up questions and adversarialness in political press conferences: A study of Press Conferences with the Swedish Government, paper presenterat vid ICCA 2010, 4-8 July, Mannheim, Tyskland. Eriksson, Göran och Eriksson, Mats (2010) Managing Political Crisis: An Interactional Approach to Image Repair in Political Press Conferences, paper accepterat för presentation, 17th International Public Relations Symposium, 2-3 July, 2010, Bled, Slovenien. Ezz El Din, Mahitab (2010) News of the Other. A paper presented to the Global Media and the War on Terror conference, Westminister University, London September 2010 Ezz El Din, Mahitab (2010). The Arab and Western Coverage of the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda Prophet Mohamed Cartoon Publication. A paper presented to Islam and the Media Conference, University of Colorado, Boulder (7-10 January 2010). 7

8 Jernudd, Å Locating (Trans) national Reflections in Film Memory. Paper presenterat vid konferensen ECREA 2010: 3rd European Communication Conference, Hamburg, Tyskland, October. Kroon Lundell, Åsa och Ekström, Mats Doing commentaries on the news: Constructions of journalistic expertise in intraprofessional news talk Paper presenterat vid International Conference on Conversation Analysis, Dresden, Tyskland, 4-8 July. Kroon Lundell, Åsa och Ekström, Mats The evolution of the journalist as expert on television news, Ross Priory Group, Bologna, Italien, July. Kroon Lundell, Åsa Expanding what? (New) approaches to the study of broadcast news. Internationell Expanding the interview -workshop, Stockholm oktober. Arrangör Åsa Kroon Lundell, Åsa & Ekström Mats. Finansierad av Vetenskapsrådet. Kroon Lundell, Åsa. What about the weather? Historicizing broadcast news by examining weathercasting and audience orientation. Workshop organiserad av Professor Martin Montgomery, Macao University, Macao, December. Larsson, Larsåke (2010): The prime minister in front of the press. The development of government press conferences in Sweden, presenterat vid Internationella PR-konferensen i Bled, Slovenien, juli Moberg, Ulla and Eriksson, Göran (2010) Expressing consensus in joint political press conferences: A study of the Swedish Unity Government s conferences (presenterat vid det internationella seminariet, Expanding the Interview, October 2010). Nohrstedt Stig Arne: Media as Echo Chambers for Xenophobic Discourses in Threat-Society. The Mohammed Cartoons in Denmark and Sweden. Paper till den internationlla forskarkonferensen "Right Wing Populism in Contemporary Europe" 3-5 juni 2010 i Loka Brunn. (Bloomsbury Academic, und.utg.) Nohrstedt & Ottosen: "From Vietnam to Wikileaks". Paper som inbjuden key panel speaker på den internationella forskarkonferensen "Global Media and the 'war on terror'" som anordnades gemensamt av University of Westminster och Goldsmith University september 2010 i London. (Publicering på Sage, det ledande internationella förlaget inom ämnesområdet, förväntas i sep. 2011). Olausson U. och Berglez P. "The 'Climate Threat' as Ideology: Interrelations between Citizen and Media Discourses". Paper presenterat vid den int. konferensen 'Communicating Climate Change II - Global Goes Regional', universitetet i Hamburg, Tyskland, oktober. Roosvall, Anna (2010) MediaClimate international network meeting, muntlig presentation och internt paper Reporting on climate change and indigenous peoples: Intermediaries of urgency, spirituality and de-nationalization (med Matt Tegelberg, Trent University, Kanada), Bergen, Norge, november, Roosvall, Anna (2010) Religion as Cultural Commodity in Web World News Visualizations, muntlig presentation viod den internationella konferensen New Media, New Religion? Perspectives on Mediatization and Religious Change, The Nordic Research Network for the Mediatization of Culture and Religion, Sigtuna, Sverige, oktober 2010 Roosvall, Anna (2010) MediaClimate international network meeting, muntlig presentation och internt paper om svenska data, Tampere, Finland, februari

9 Östman, J. och Ekström, M. (2010). Information, Entertainment and Civic Orientation among Adolescents: Exploring Differential Effects of Media Use. Paper presenterat vid International Communication Association Annual Meeting, Boston, maj. (Referee-granskat paper) Uppdrag som opponent vid slutseminarier och disputationer, ledamot i betygsnämnder Ekström Mats: Ledamot i betygsnämnd vid Gabriella Sandstigs disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap i Göteborg. Eriksson Göran: Ledamot i betygsnämnd vid Joel Rasmussens disputation, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet. Nohrstedt Stig Arne: Ledamot av betygsnämnd vid doktorsexamen vid tre tillfällen under perioden: 5/ Erik Hysing, statskunskap, ORU 17/5 Annika Andersson, informatik, ORU 7/12 Kenneth Andresens avhandling, Universitetet I Oslo. Olausson Ulrika: Opponent vid Andreas Widholms slutseminarium, Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity, vid JMK, Stockholms universitet. 2 december Roosvall Anna: Opponent vid slutseminarium: Paul Katsivelis, Islamisk orientering på Al Jazira: en kritisk diskursanalys av wasatiyas olika perspektiv i Sharia och livets förkunnelse, Avdelningen för Mellanösternstudier, Institutionen för Orientaliska språk, Stockholms universitet, 8 November Roosvall Anna: Examinator för licenciatuppsats: Alexandra Kozlovskaya, Transnational Media in Belarusian Media Landscape, MKV, Örebro universitet, 7 april Sakkunniguppdrag (tjänster) Berglez Peter: Sakkuning i samband med rekryteringen av doktorander i MKV vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitet i Bergen, Norge. Leonor Camauër: Expert/sakkunniguppdrag vid Dr. Karina Horstis docentur, Helsingfors universitet, Ekström Mats: Sakkunnig vid professur medie- och kommunikationsvetenskap i Uppsala Ekström Mats: Sakkunnig gällande Christian Christensens ansökan om befordran till professor i MKV i Uppsala Ekström Mats: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi vid Södertörn Kroon Lundell Åsa: Sakkunnig på ett lektorat i MKV, högskolan Dalarna Olausson Ulrika: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet, oktober, Sakkunniguppdrag (tidskrifter, förlag, forskningsprojekt etc.) 9

10 Berglez Peter: Tidskrifter: International Journal of Press/Politics, Journalism Studies, Journal of Language and Politics, Environmental Communication och Public Understanding of Science. Berglez Peter: Konferens: för ECREA 2010 Conference, Hamburg, Germany, October 13-15, 2010 (conference abstracts). Ekström Mats: Referee för tidskrifterna Journal of Pragmatics, Media Culture and Society, HUMOR: The International Journal of Humor Research, Nordicom Review, Northern Lights, Text and Talk, Journal of Language and Politics. Eriksson Göran: Sakkunnig för publiceringsbidrag, Vetenskapsrådet. Kroon Lundell Åsa: Referee för Nordicom Review. Larsson, Larsåke: Reviewer för tidskriften Journal of Communication Management Larsson, Larsåke: Reviewer för European Public Relations Research and Education Associations konferenser Larsson, Larsåke: Reviewer för International Conference on Crisis Communikactions konferens 2011 Nohrstedt Stig Arne: Referee för Nordicom Review; European Journal of Communication; Media Culture & Society, Journal of International Communication; Communication & Conflict Online. Olausson Ulrika: Referee för ansökningar till konferensen: 3 rd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, Hamburg, April Olausson Ulrika: Referee för tidskrifterna Global Environmental Change, Environmental Communication, Nordicom Review. Roosvall Anna: Referee för tidskriften Nordicom Review Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Andersson, Helen: Vice akademichef vid HumUS t.o.m Andersson, Helen: Medlem i Örebro universitets miljöråd Andersson, Helen: Medlem i styrgruppen för administratörskongressen 2012 Berglez Peter: Koordinator för uppbyggnaden av ett nytt journalistprogram vid ÖU: Journalism Connected (J-Connected). Berglez Peter: Medlem i juryn för Örebro universitets Demokratipris. Ekström Mats: Ledamot i styrelsen för Örebro universitet. Eriksson Göran: Facklig representant för SACO t o m november Fogde Marinette: Ordförande i jämställdhetsrådet, Örebro universitet (förtroendeuppdrag 50 %) Kroon Lundell Åsa: Dekanus för Fakulteten för humaniora och socialvetenskap. 10

11 Nohrstedt Stig Arne: Medlem av arbetsgrupp för att utreda formerna för införande av studieavgifter på avancerad nivå. Olausson Ulrika: Ansvarig för den administrativa processen Att ge stöd till forskningsfinansiering, Örebro universitet. Fram till september Övriga uppdrag Andersson, Helen: Konferensbidrag på Hpuff-konferensen 2010 (Örebro universitets årliga pedagogiska konferens) Berglez Peter: Ledamot i styrelsen för FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning). Leonor Camauër: Medlem i den internationella referensgruppen för projektet "Structures of Compassion: Media, migration and the politics of emotion", Helsingfors universitet, forskningsledare Ullamaija Kivikuru Leonor Camauër: Samordnare för den svenska sektionen av det NordForsk finansierade nordiska forskarnätverket Medier, migration och samhälle/migra-nord samt ledamot i nätverkets nordiska styrelse. Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt freds- och konfliktforskning Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskaps publiceringsutskott Ekström Mats: Ledamot i NOP-HS (gällande tidskriftsstöd) Ekström Mats: Ledamot av styrelsen för Stiftelsen etermedierna i Sverige Ekström Mats: Ledamot av redaktionskommitten för Stiftelsen etermedierna i Sverige, Ekström Mats: Internationell medlem av de faglige råd under Det Frie Forskningsråd, Köpenhamns universitet Ekström Mats: Ledamot av redaktionskommitten för tidskriften Utbildning och Demokrati. Eriksson Mats: Styrelsesuppleant, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning. Ezz El Din Mahitab is on the editorial board of Arabic and English Journal entitled the Journal of Middle East Media (JMEM). The annual journal is the first peer-reviewed journal that exclusively focuses on media in the Middle East. Nilsson Johan: Styrelseledamot i Swedish Association for American Studies (SAAS). Nohrstedt Stig Arne: Gästprofessor I journalistik vid Linnéuniversitetet att leda arbetet med att utveckla en forskningsmiljö inom medie- och kommunikationsvetenskapen samt journalistik vid det nyfusionerade 11

12 universitetet i min egenskap av ledande svensk forskare inom området; halvtid med detta uppdrag sedan 1 sep Nohrstedt Stig Arne: Vice ordförande som ämnesrepresentant I Högskoleverkets nationella utvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik fr.o.m. nov t.o.m. vt Olausson Ulrika: Medlem av editorial board of Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. Roosvall Anna: Vice ordförande för sektionen Theory and Philosophy of Communication inom NordMedia, the Nordic Media Research conference, från juni -09 Samverkan med det omgivande samhället Andersson, Helen: Uppdragsutbildning Hällefors vårdcentral ( ) Berglez Peter: Förekommande i reportaget Förenklad bevakning om klimathotet (Simplified coverage of the climate threat), Energivärlden, No 1, Leonor Camauër: Föredragsmedverkan vid Sidas Valobservatörsutbildning inom ramen för Makereresamarbetet, 22 december Leonor Camauër: Medproducent för filmen Media & Citizenship: The Documentary ( ) som avser att sprida det europiska forskningsprojektets Media & Citizenship resultat. Ekström Mats: Örebro universitets representant i Örebro kommuns forskningsberedning Ekström Mats: Presentation vid seminarium på SVT okt Föredrag Forskning om partiledarutfrågningar Eriksson Göran: Debattartikel i Nerikes Allehanda: Var går gränsen NA?, 30 maj Eriksson Göran: Debattartikel i Nerikes Allehanda: Björklund fiskar i grumliga vatten, 7 aug Eriksson Mats: Inbjuden talare, Kriskommunikation via webben., Myndigheten för samhällets Säkerhet och Beredskap. Eriksson Mats, Inbjuden talare, När, hur och varför ringer vi SOS? Ett medborgarperspektiv på larmfunktionen i det mobila kommunikationslandskapet. Masscriscoms ledningsgrupp, Myndigheten för samhällets Säkerhet och Beredskap/SOS Alarm. Eriksson Mats: Inbjuden talare, Nätens kriskommunikation, Grupp av Informatörer, Katrineholms och Vingåkers Kommun. Eriksson Mats, Inbjuden talare, Nätens kriskommunikation, Communicare 2010, Mittuniversitetet, Sundsvall. Eriksson Mats, Inbjuden talare, Kriswebben en ovärderlig kanal. Sveriges Informationsförening, Jernudd Åsa: Ledamot i styrelsen för Filmpol Mitt Jernudd Åsa: Ledamot i Örebro filmklubbs styrelse,

13 Jernudd Åsa: Örebro universitet/mkvs representant i Filmforum (bl a ) Jernudd Åsa: Örebro universitet/mkvs representant i nätverket Högre manusutbildningar i Sverige (HMIS) Kroon Lundell Åsa: Föreläsning för Örebro Läns Kvinnolobby, Tal som handling: Hur språket påverkar vårt sätt att se på omvärlden. 8 februari. Nohrstedt Stig Arne: Vid återkommande tillfällen medverkat i SR:s P1-program som Medierna och Publicerat. Nohrstedt Stig Arne: Panelanförande vid Bokmässan i Örebro 29/ , Riskera livet. Olausson Ulrika och Berglez Peter: (DN Debatt) Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan (Significant risk that more people will ignore the climate issue) i Dagens Nyheter, 29 november, Olausson Ulrika m.fl. Pressen sviker sin roll (The press betrays its role) debattartikel i Nerikes Allehanda, 17, september, Olausson Ulrika: Inbjuden talare, Energisession 2010, Uddevalla, Sverige. Medierna och klimatfrågan, februari Olausson Ulrika: Medlem i expertpanel bestående av miljöforskare vid den offentliga visningen av miljöfilmen HOME, Örebro universitet, november Olausson Ulrika: Intervju i Energivärlden 2/2010. Rasmussen Joel: Inbjuden talare, KCEM:s forskningsråd (Kompetenscentrum för energetiska material), Linköpings universitet, Risk- och säkerhet, juni Rasmussen Joel: Inbjuden talare, MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) konferensdag - Forskning för ett säkrare samhälle, Kommunikations- och tolkningsperspektiv på tillbud och olyckor i kemiska industrimiljöer, Clarion hotel, Stockholm, november Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsolycka individens eget fel? Marknad Örebro, nr Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Anställda kan inte leva i vadderade rum, Dagens Juridik, Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsmiljöansvaret läggs på individen, Arbetarskydd, Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsmiljö blir individens ansvar, Personal & Ledarskap, nr Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Individens ansvar i fokus, Allt om jobbet, nr

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2011 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt Det politiska ansvarsutkrävandets medialisering Finansiär

Läs mer

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Mats Ekström Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Talking Politics in Election Campaigns: International Perspectives on Media Discourse. Palgrave (forthcoming) Djerf-Pierre,

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave.

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Publications Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Djerf-Pierre, M and Ekström, M (2013) (eds.) A History of Swedish

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

List of publications 2007 2012

List of publications 2007 2012 1 List of publications 2007 2012 Mats Eriksson Eriksson, M (2013, forthcoming). Crisis communication and improvisation in a digital age. I Holtzhausen, D & Zerfass, A (Eds.) Routledge Handbook of Strategic

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave.

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Ekström, M and Djerf-Pierre, M (2013) (eds.) A History

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKP 502 Dnr 2002:9D Beslutsdatum 2002-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Media and Communications

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 högskolepoäng Communications, Advanced Course, 30 Credits

Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 högskolepoäng Communications, Advanced Course, 30 Credits 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 högskolepoäng Communications,

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 En orsak Utfall av forskningsansökningar sämre än väntat Linnéstöd GU 2 Linnéstöd (2 omgångar) LU 14 Linnéstöd Strategiska områden

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Open Access-policy på Chalmers

Open Access-policy på Chalmers Open Access-policy på Chalmers Mötesplats OA 2010 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek Chalmers verksamhet och publicering Rektorsbeslut om Open Access-policy i januari 2010 Bakgrund & förutsättningar Policyns

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning):

Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning): Projekt Retoriska aspekter på kriskommunikation publikationer och konferenspresentationer 2007-2012 Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning): & Orla Vigsø (utg.) Krisretorik. Retoriska

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Religiös förändring på nationell och lokal nivå

Religiös förändring på nationell och lokal nivå Avslutade delprojekt: Religionens roll i norra Europa Detta delprojekt syftade till att utveckla den teoretiska diskussionen kring religionens roll i Sverige och Norden med utgångspunkt i de resultat som

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) Perioden maj 2014 augusti 2015 Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter Ordförande: Anna Roosvall,

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Kursplan Utbildning på forskarnivå. Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng. 1 Kursens innehåll. 2 Mål. Qualitative method, 7.

Kursplan Utbildning på forskarnivå. Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng. 1 Kursens innehåll. 2 Mål. Qualitative method, 7. Kursplan Utbildning på forskarnivå Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng Qualitative method, 7.5 credits Kurskod 15MK065 Forskarutbildningsämne Medie- och kommunikationsvetenskap Institution/motsvarande

Läs mer

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan CRISMART Nationellt centrum för krishanteringsstudier Ø Etablerat 1997

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Summary Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Our readers know the product as DagensNyheter STHLM. At the same time our advertisers know this specific

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Lars Melander - CV Represented Nationalmuseum, Stockholm Moderna Museet, Stockholm Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Postmuseum, Stockholm Kungliga Biblioteket / Royal Library, Stockholm Landskrona

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Labour Law, 15.0 hp immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess. Anmälningskod: 71514 Startperiod (antagning.se): Vt period 2 Starttermin: V17 201713-201722

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

2007 Ekman, Joakim, 2007, Turkskräck eller bristen på demokrati? EU-medborgarna och Turkiet, Inblick Östeuropa, Nr 1, 2007.

2007 Ekman, Joakim, 2007, Turkskräck eller bristen på demokrati? EU-medborgarna och Turkiet, Inblick Östeuropa, Nr 1, 2007. Joakim Ekman Docent, fil dr (Statskunskap) Örebro universitet Samhällsvetenskapliga institutionen 701 82 Örebro Tel: 019 30 38 90 E-post: joakim.ekman@sam.oru.se Publikationer 2007 Ekman, Joakim, 2007,

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Vad gör EONS egentligen?

Vad gör EONS egentligen? Vad gör EONS egentligen? April 2017 Lena Sharp, Specialistsjuksköterska, Med Dr President Elect, EONS European Cancer Nursing Society (EONS) 33 organisationer är medlemmar från 31 europeiska länder Individuella

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Att skriva referenser. Citera och referera Referenssystem Referensverktyg

Att skriva referenser. Citera och referera Referenssystem Referensverktyg Att skriva referenser Citera och referera Referenssystem Referensverktyg 1 Citera och referera Citering Författarnas exakta ord Citera i texten Ett par ord eller en mening Använd citationsmarkeringar Horror

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Maija Berndtson, Library Ranking Europe Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 LIBRARY RANKING EUROPE LRE

Läs mer

PHD COURSE COMMUNICATION SCIENCE ( ATT KOMMUNICERA VETENSKAP ) KARLSTAD UNIVERSITY, SPRING 2016, 4,5 CREDITS

PHD COURSE COMMUNICATION SCIENCE ( ATT KOMMUNICERA VETENSKAP ) KARLSTAD UNIVERSITY, SPRING 2016, 4,5 CREDITS PREL. SCHEDULE WITH DEADLINES 160302 PHD COURSE COMMUNICATION SCIENCE ( ATT KOMMUNICERA VETENSKAP ) KARLSTAD UNIVERSITY, SPRING 2016, 4,5 CREDITS This is an English schedule for non-swedish speakers, integrated

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM

UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM VÄLKOMNA! Ana Popescu & Jonas Rimbäck Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet DEBATTEN

Läs mer