Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change in the Media and among Citizens. Finansiär: Formas. 2.3 milj. SEK Projektperiod Deltagare: Ulrika Olausson och Peter Berglez. Medel förbrukade år 2010: kr Health, Environment and Conflict Resolution and the Role of Media and Communication. Projektperiod Finansiär SIDA: 2.3 milj. varav kr till ORU, för samarbete med Mass Communication Dept., Makerere University, Uganda. Inom samarbetet genomförs dels gemensam forskning, dels svarar vi för handledning och mentorskap. Stig Arne Nohrstedt, Peter Berglez och Leonor Camauër. Medel förbrukade år 2010: kr Hotbilder och identitet med stöd till starka forskarmiljöer från Krisberedskapsmyndigheten (KBM). I det flerdisciplinära programmet deltar ca 15 forskare från ORU, Försvarshögskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola. Arbetet under har handlat om författande av en forskarantologi Risk Communication Towards the Threat Society. Göteborg: Nordicom (2011) Projektledare: Stig Arne Nohrstedt. Medel förbrukade år 2010: kr Intervjun som interaktionsform i mediernas offentlighet Finansiär Vetenskapsrådet ca 4 milj. Projektet avslutades under Projektledare: Mats Ekström. Övriga medverkande: Åsa Kroon Lundell. Medel förbrukade år 2010: kr Medborgares attityd och inställning till SOS Alarm i det nya medielandskapet. Finansiär: SOS Alarm samt Masscriscom (ett projekt inom EU:s program för Prevention, Preparness, and Consequence Management of Terrorism and other security related Risks). Projektet påbörjades Deltagare Mats Eriksson. Medel förbrukade år 2010: kr Media & Citizenship: Transnational Television Cultures. Reshaping Political Identities in the European Union. Finansiär: EC/sjunderamprogrammet SEK. Projektperiod: Europeisk projektledare: Prof. Christina Slade. Projektledare Sverige: Leonor Camauër. Medel förbrukade år 2010: kr Medierat medborgarskap Finansiär: Vetenskapsrådet ca 4 milj. Projektperiod Projektledare Johan Östman. Medverkande Mats Ekström. Medel förbrukade år 2010: 0 kr Presskonferenser som offentlig interaktionsarena: kommunikativa strategier, asymmetrier och tekniker i regeringens presskonferenser. Finansiär: Vetenskapsrådet. Projektperiod Projektledare Ulla Moberg. Övriga medverkande: Göran Eriksson och Larsåke Larsson. Medel förbrukade år 2010: kr Samtalspraktiker i service och myndighetsutövning Finansiär: Vetenskapsrådet 4.5 milj. Projektperiod Projektledare Mats Ekström. Övriga medverkande: Anna Lindström och Ander Bruhn. Medel förbrukade år 2010: 0 kr Kommunikations- och tolkningsperspektiv på tillbud och olyckor i kemiska industrimiljöer. Räddningsverket. Startade Medel förbrukade år 2010: kr Media Climate Network, Finansiär: Utrikesdepartementet i Norge, Högskolan i Oslo, Free Expression Foundation. Ett internationellt projekt där forskare från tjugo länder ingår (2009-) Svensk partner. 1

2 Projektledare: Risto Kunelius, Tampere universitet och Elisabeth Eide, CulCom, Oslo universitet. Projektet finansierar resor till möten (i Istanbul, Tammerfors, Bergen, Kapstaden, forskningsresor), samt boende i samband med detta och vissa forskningsresor. Deltagare Anna Roosvall. Projektet är placerat vid högskolan i Oslo och universitetet i Bergen. Political socialisation and human agency Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 35 milj. Projekttid Projektledare Erik Amnå. Övriga projektansvariga Mats Ekström, Margaret Kerr och Håkan Stattin. Projektet ligger på JPS. Deltagare: Johan Östman. Det politiska ansvarsutkrävandets medialisering Finansiär: Vetenskapsrådet ca 5.5 milj. Projektperiod Projektledare Bengt Johansson. Medverkande Mats Ekström och Monika Djerf Pierre. Projektet är placerat på JMG i Göteborg från och med Externa anslag för övriga forskningsaktiviteter Camauër Leonor: Mångfaldslinjer i Stockholm och Berlin. Projekt baserat vid Södertörn högskolan. Finansiär Östersjöstiftelsen. Projektperiod Projektledaredocent Heike Graf. Ekström Mats: Expanding the news interview. Finansiär: Vetenskapsrådet ca 100 tkr. Internationell workshop. Ezz El Din, Mahitab received a travel grant from Signhild Engkvists Stiftelse that covered the travel expenses to Boulder to participate in a conference on Islam and Media in January 2010 Jernudd, Åsa deltog som representant för Örebro universitet, HumUS i Projektet Innovation Film ( ) finansierat av EG:s strukturfond Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning Filmpol Mitt var huvudman för projektet och Jernudds del omfattade SEK för Jernudd, Åsa erhöll ett resestipendium på 9000 SEK av Signhild Enkvists stiftelse för deltagande i konferensen ECREA 2010: 3rd European Communication Conference, Hamburg, Tyskland, Oktober. Nohrstedt Stig Arne: Konferensansvarig tillsammans med prof. Ruth Wodak, Lancaster University, UK, och prof. Brigitte Mral, ORU, för en internationell forskarkonferens "Right Wing Populism in Contemporary Europe" 3-5 juni 2010 i Loka Brunn med ett trettiotal forskare från ett flertal europeiska länder; konferensen arrangerades och finansierades av ett anslag från Kerstin Hesselgrens donation, Riksbanken. Medverkade även med ett paper. Doktorander Startdatum Abalo Ernesto AL-Saqaf Walid Andersson Linus Nothhaft Camilla El Gody Ahmed

3 Ezz El Din Ramadan Mahitab Guyard Carina Jakobsson Peter Johansson Anders Kaun Anne Kalinina Ekaterina Lilja Madeliene Nilsson Johan Opermann Signe Stenersen Johanna Stiernstedt Fredrik Voronova Liudmila Disputationer Rasmussen Joel Kozlovskaya Alexandra Disp / Lic Disputerat. November Licat. April Publikationer Böcker Ekström, M och Larsson L-Å (2010) (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. En grundbok (andra upplagan, kraftigt reviderad). Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Mats (2010). När, hur och varför ringer vi 112? Ett medborgarperspektiv i det mobila kommunikationslandskapet. Mass Crisis Communication with the Public (MASSCRISCOM)/SOS Alarm. Roosvall, Anna (2010) Communicating the Nation (red, med Inka Salovaara-Moring), Göteborg: Nordicom. Bokkapitel Al-Saqaf, Walid (2010) Internet Censorhip challenged - How Circumvention Technologies Can Effectively Outwit Governments Attempts to Filter Content: Alkasir, a case study. In Increasing 3

4 Transparancy & Fighting Corruption through ICT. Spider ICT4D Series no. 3. Stockholm: Spider, Stockholm University. Berglez, P. (2010) Kritisk diskursanalys (CDA) in Ekström, M., Larsson LÅ (eds.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Camauër, Leonor (2010) Constructing Close and Distant Muslim Identities. The Mohammed Cartoon in the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda. In Nohrstedt, Stig A. (ed.) Communicating Risks. Towards the Threat Society. Gothenburg: Nordicom. Ekström, Mats; Johansson, Bengt & Larsson, Larsåke (2010): Journalism and Local Politics, in Allan, Stuart (ed.): The Routledge Companion to News and Journalism. London: Routledge Eriksson, Göran och Östman, Johan (2010) Receptionsanalys, I: Ekström, M och Larsson, L (red) Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a och reviderad upplaga, Lund: Studentlitteratur. Eriksson, M (2010). Förtroendet till 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället. I Holmberg,S & Weibull, L (red.) Nordisk ljus: SOM-undersökningen 2009 (s ). Göteborg: SOM-institutet. Fogde, M. (2010) Bildanalys. I: Ekström, M, Larsson, L-Å. (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. Reviderad upplaga. Lund: Studentlitteratur. Fogde, M. (2010) El auto-gobierno en la búsqueda del trabajo. Pautas reguladoras en la búsqueda del trabajo, in Fejes, A. & Nicoll, K. (eds) Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto. Xàtiva: Ediciones del CREC. Fogde, M. (2010) L autogovern en la busca del treball. Pautes reguladores en la busca del treball, in Fejes, A. & Nicoll, K. (eds) (2010) Foucault i l'aprenentatge permanent: Governant el subjecte. Xàtiva: Denes Editorial. Höijer, B. (2010) "Klimathotet i medierna och det globala risksamhället. Emotionell förankring" (The Climate Threat in the Media and the Global Risk Society), in Broddason, T et al (eds.) Norden och världen. Perspektiv från forskningen om medier och kommunikation. Göteborg: Göteborgs universitet. Jernudd, Å Cinema, Memory and Place-related Identities: remembering cinema-going in the postindustrial town of Fagersta in Bergslagen. In: Regional Aesthetics: locating Swedish media. Stockholm: Kungliga biblioteket; p Mediehistoriskt arkiv, 15. Jernudd, Å Film Exhibition in Örebro In: Swedish Film: an introduction and reader. Lund: Nordic Academic Press; p Jernudd, Å Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv. In: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur; p Kroon Lundell, Åsa (2010), Dialogisk analys. Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. Larsson, Larsåke (2010): Crisis and Learning, I Coomb & Holladay (red.): The Handbook of Crisis Communication. Wiley-Blackwell: Malden/Oxford Larsson, Larsåke (2010): Media Relations, i Donsbach (red): The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2d ed. 4

5 Lilja, Madeliene och Nilsson, Johan, Poetry in Sound and Image: Jan Troell s Early TV Films, in Larsson, Mariah & Marklund, Anders (eds.), Swedish Film: An Introduction and Reader, Lund: Nordic Academic Press, Olausson, Ulrika (2010) The Climate Threat and Constructions of Identity in Swedish News Media, in Nohrstedt, S.A. (ed.) Communicating Risks Towards the Threat Society? Gothenburg: Nordicom. Olausson, Ulrika & Höijer, Birgitta (2010) The Role of the Media in the Transformation of Citizens Social Representations of Suffering in Chaib, Mohamed, Danermark, Berth, Selander, Staffan (eds) Education, Professionalization and Social Representations: On the Transformation of Social Knowledge. London: Routledge. Olausson, Ulrika (2010) Klimatförändringen i medierna: Ett tillrättalagt drama? (Climate Change in the Media: An arranged drama?) Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning, Formas Fokuserar nr 16. Stockholm: Formas. Roosvall, Anna (2010) Introduction, i Roosvall, Anna & Inka Salovaara-Moring (red) Communicating the Nation, Göteborg: Nordicom. Roosvall, Anna (2010) "Image-nation. Intersections of Nation, Culture and Globalisation in Foreign News Slide-shows", i Roosvall, Anna & Inka Salovaara-Moring (red) Communicating the Nation, Göteborg: Nordicom. Roosvall, Anna (2010) Sweden: Between Domestication and Glocalisation, i Eide, Elisabeth, Kunelius, Risto & Kumpu, Ville (red) Global Climate, Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits, Bochum: Projekt Verlag. (bokkapitel, peer review) Artiklar peer review Camauër, Leonor (2010) Media menus of Arabic speakers: Stockholm. Journalism 11 (6). Eriksson, Göran (2010) Politicians in celebrity talk show interviews: the narrativization of personal experiences, Text & Talk 30 (5): Eriksson, M (2010). Conceptions of Emergency Calls: Emergency Communication in an Age of Mobile Communication and Prevalance of Anxiety. Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 18, Number 3, Ekström, Mats och Kroon Lundell, Åsa (2010) Beyond the broadcast interview : Specialized forms of interviewing in the making of television news, Journalism Studies Vol. 12(2), s Höijer, B. (2010) "Emotional Anchoring and Objectification in the Media Reporting on Climate Change". Public Understanding of Science 19(6): Kroon, Lundell, A och Ekström, M (2010) Interview bites' in television news production and presentation, Journalism Practice, 4(4): Kroon Lundell, Åsa och Eriksson Göran (2010) Interviews as Communicative Resource in News and Current Affairs Broadcast, I: Journalism Studies 11(1):

6 Kroon Lundell, Åsa (2010) Dialogues between journalists on the news: The intraprofessional interview as a communicative genre, Media, Culture & Society Vol. 32(3), s Kroon Lundell, Åsa (2010), The fragility of visuals: How politicians manage their mediated visibility in the press, Journal of Language and Politics Vol. 9(2) 2010, s Kroon Lundell, Åsa (2010) The before and after of a political interview on TV: Observations of offcamera interactions between journalists and politicians. Journalism: Theory, Practice & Criticism, Vol. 11(2) 2010, s Nohrstedt & Ottosen (2010) Brothers in arms and peace? Media representation of Swedish and Norwegian defence- and military co-operation, Conflict & Communication. Vol. 9. No 2, Olausson, Ulrika (2010) Towards a European Identity? The News Media and the Case of Climate Change, European Journal of Communication 25(2): Rasmussen, J. (2010) Enabling selves to conduct themselves safely: safety committee discourse as governmentality in practice. Human Relations. Published online before print November 2, 2010, doi: / Övrigt Al-Saqaf, Walid (2010) Yemen: Al Qaida isn't the only problem [WWW] Last accessed on 5th Oct Eriksson Göran: Recension av Kennedy, E och Hill, L (2009) Sport, Media and Society, Berg Publ. Oxford. Publicerad 21 April 2010, Presentationer vid internationella och nationella konferenser Al-Saqaf, Walid Stockholm, Sweden (April 2010): Gave a presentation at the Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) on Internet censorship. Al-Saqaf, Walid Cracow, Poland (July 2010): Gave a speech and presentation during the High Level Community of Democracies' Meeting on the use of new technologies in promoting democracy. Al-Saqaf, Walid Grahamstown, South Africa (July 2010): Participated in the Second World Journalism Education Congress organized by Rhodes University. Al-Saqaf, Walid Oxford, UK (July 2010): Gave a TED-U talk at TEDGlobal2010 on efforts to fight cyber-censorship through the development of alkasir. Al-Saqaf, Walid Budapest, Hungary (September 2010): Presented at the pre-conference workshop and participated at the conference 'Internet at Liberty' organized by Google and Central European University Al-Saqaf, Walid Stockholm, Sweden (September 2010): Gave a presentation about Alkasir at a conference on "Independent Media in Exile" organized by Fojo Media Institute, with World Press Freedom Committee of Freedom House. 6

7 Al-Saqaf, Walid Stanford, US (October 2010): Presented at a Liberation Technologies conference organized by Stanford University. Al-Saqaf, Walid Rabat, Morocco (December 2010): Participated in the MENA Network Advocacy Group workshop by NDI. Berglez, P. Global Journalism: An Emerging News Style and an Outline for a Training Programme. Paper presenterat vid konferensen Democracy, Human Rights and Social Justice in a New Global Dispensation Challenges and Transformations, February1-3, 2010, UNISA Muckleneuk Campus in Pretoria, South Africa. Camauër, Leonor (2010) The Mohammed cartoon in Nerikes Allehanda: Constructing close and distant Muslim identities. Paper presenterat vid Migranords Internationella Seminarium 1-3 september, Helsingfors universitet. Camauër, Leonor (2010) European Arabic-speakers Media Worlds: between the Transnational and the National. Paper presenterat vid ECREAs 3:e Europeiska konferensen oktober, Hamburg universitet. Ekström Mats: ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim juli 2010 Ordförande för session: Interaction in Journalistic settings Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: Doing commentaries on the news: Constructions of journalistic expertise in intraprofessional news talk (ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim July 2010) Ekström Mats Paper: Hybridity as a resource and challenge in a talk show political interview (ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim July 2010) Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: The evolution of the journalist as expert on television news (International conference on media talk, Bologna, July 2010) Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: Expanding what and how? (New) approaches to the study of broadcast interviews (International work shop Expanding the news interview Stockholm October 2010.) Ekström Mats, Paper: The changing forms of broadcast news: A thirty-year perspective on the Swedish case (International workshop Changing discourse of broadcast news, Macau 2010.) Eriksson, Göran (2010) Follow-up questions and adversarialness in political press conferences: A study of Press Conferences with the Swedish Government, paper presenterat vid ICCA 2010, 4-8 July, Mannheim, Tyskland. Eriksson, Göran och Eriksson, Mats (2010) Managing Political Crisis: An Interactional Approach to Image Repair in Political Press Conferences, paper accepterat för presentation, 17th International Public Relations Symposium, 2-3 July, 2010, Bled, Slovenien. Ezz El Din, Mahitab (2010) News of the Other. A paper presented to the Global Media and the War on Terror conference, Westminister University, London September 2010 Ezz El Din, Mahitab (2010). The Arab and Western Coverage of the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda Prophet Mohamed Cartoon Publication. A paper presented to Islam and the Media Conference, University of Colorado, Boulder (7-10 January 2010). 7

8 Jernudd, Å Locating (Trans) national Reflections in Film Memory. Paper presenterat vid konferensen ECREA 2010: 3rd European Communication Conference, Hamburg, Tyskland, October. Kroon Lundell, Åsa och Ekström, Mats Doing commentaries on the news: Constructions of journalistic expertise in intraprofessional news talk Paper presenterat vid International Conference on Conversation Analysis, Dresden, Tyskland, 4-8 July. Kroon Lundell, Åsa och Ekström, Mats The evolution of the journalist as expert on television news, Ross Priory Group, Bologna, Italien, July. Kroon Lundell, Åsa Expanding what? (New) approaches to the study of broadcast news. Internationell Expanding the interview -workshop, Stockholm oktober. Arrangör Åsa Kroon Lundell, Åsa & Ekström Mats. Finansierad av Vetenskapsrådet. Kroon Lundell, Åsa. What about the weather? Historicizing broadcast news by examining weathercasting and audience orientation. Workshop organiserad av Professor Martin Montgomery, Macao University, Macao, December. Larsson, Larsåke (2010): The prime minister in front of the press. The development of government press conferences in Sweden, presenterat vid Internationella PR-konferensen i Bled, Slovenien, juli Moberg, Ulla and Eriksson, Göran (2010) Expressing consensus in joint political press conferences: A study of the Swedish Unity Government s conferences (presenterat vid det internationella seminariet, Expanding the Interview, October 2010). Nohrstedt Stig Arne: Media as Echo Chambers for Xenophobic Discourses in Threat-Society. The Mohammed Cartoons in Denmark and Sweden. Paper till den internationlla forskarkonferensen "Right Wing Populism in Contemporary Europe" 3-5 juni 2010 i Loka Brunn. (Bloomsbury Academic, und.utg.) Nohrstedt & Ottosen: "From Vietnam to Wikileaks". Paper som inbjuden key panel speaker på den internationella forskarkonferensen "Global Media and the 'war on terror'" som anordnades gemensamt av University of Westminster och Goldsmith University september 2010 i London. (Publicering på Sage, det ledande internationella förlaget inom ämnesområdet, förväntas i sep. 2011). Olausson U. och Berglez P. "The 'Climate Threat' as Ideology: Interrelations between Citizen and Media Discourses". Paper presenterat vid den int. konferensen 'Communicating Climate Change II - Global Goes Regional', universitetet i Hamburg, Tyskland, oktober. Roosvall, Anna (2010) MediaClimate international network meeting, muntlig presentation och internt paper Reporting on climate change and indigenous peoples: Intermediaries of urgency, spirituality and de-nationalization (med Matt Tegelberg, Trent University, Kanada), Bergen, Norge, november, Roosvall, Anna (2010) Religion as Cultural Commodity in Web World News Visualizations, muntlig presentation viod den internationella konferensen New Media, New Religion? Perspectives on Mediatization and Religious Change, The Nordic Research Network for the Mediatization of Culture and Religion, Sigtuna, Sverige, oktober 2010 Roosvall, Anna (2010) MediaClimate international network meeting, muntlig presentation och internt paper om svenska data, Tampere, Finland, februari

9 Östman, J. och Ekström, M. (2010). Information, Entertainment and Civic Orientation among Adolescents: Exploring Differential Effects of Media Use. Paper presenterat vid International Communication Association Annual Meeting, Boston, maj. (Referee-granskat paper) Uppdrag som opponent vid slutseminarier och disputationer, ledamot i betygsnämnder Ekström Mats: Ledamot i betygsnämnd vid Gabriella Sandstigs disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap i Göteborg. Eriksson Göran: Ledamot i betygsnämnd vid Joel Rasmussens disputation, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet. Nohrstedt Stig Arne: Ledamot av betygsnämnd vid doktorsexamen vid tre tillfällen under perioden: 5/ Erik Hysing, statskunskap, ORU 17/5 Annika Andersson, informatik, ORU 7/12 Kenneth Andresens avhandling, Universitetet I Oslo. Olausson Ulrika: Opponent vid Andreas Widholms slutseminarium, Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity, vid JMK, Stockholms universitet. 2 december Roosvall Anna: Opponent vid slutseminarium: Paul Katsivelis, Islamisk orientering på Al Jazira: en kritisk diskursanalys av wasatiyas olika perspektiv i Sharia och livets förkunnelse, Avdelningen för Mellanösternstudier, Institutionen för Orientaliska språk, Stockholms universitet, 8 November Roosvall Anna: Examinator för licenciatuppsats: Alexandra Kozlovskaya, Transnational Media in Belarusian Media Landscape, MKV, Örebro universitet, 7 april Sakkunniguppdrag (tjänster) Berglez Peter: Sakkuning i samband med rekryteringen av doktorander i MKV vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitet i Bergen, Norge. Leonor Camauër: Expert/sakkunniguppdrag vid Dr. Karina Horstis docentur, Helsingfors universitet, Ekström Mats: Sakkunnig vid professur medie- och kommunikationsvetenskap i Uppsala Ekström Mats: Sakkunnig gällande Christian Christensens ansökan om befordran till professor i MKV i Uppsala Ekström Mats: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi vid Södertörn Kroon Lundell Åsa: Sakkunnig på ett lektorat i MKV, högskolan Dalarna Olausson Ulrika: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet, oktober, Sakkunniguppdrag (tidskrifter, förlag, forskningsprojekt etc.) 9

10 Berglez Peter: Tidskrifter: International Journal of Press/Politics, Journalism Studies, Journal of Language and Politics, Environmental Communication och Public Understanding of Science. Berglez Peter: Konferens: för ECREA 2010 Conference, Hamburg, Germany, October 13-15, 2010 (conference abstracts). Ekström Mats: Referee för tidskrifterna Journal of Pragmatics, Media Culture and Society, HUMOR: The International Journal of Humor Research, Nordicom Review, Northern Lights, Text and Talk, Journal of Language and Politics. Eriksson Göran: Sakkunnig för publiceringsbidrag, Vetenskapsrådet. Kroon Lundell Åsa: Referee för Nordicom Review. Larsson, Larsåke: Reviewer för tidskriften Journal of Communication Management Larsson, Larsåke: Reviewer för European Public Relations Research and Education Associations konferenser Larsson, Larsåke: Reviewer för International Conference on Crisis Communikactions konferens 2011 Nohrstedt Stig Arne: Referee för Nordicom Review; European Journal of Communication; Media Culture & Society, Journal of International Communication; Communication & Conflict Online. Olausson Ulrika: Referee för ansökningar till konferensen: 3 rd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, Hamburg, April Olausson Ulrika: Referee för tidskrifterna Global Environmental Change, Environmental Communication, Nordicom Review. Roosvall Anna: Referee för tidskriften Nordicom Review Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Andersson, Helen: Vice akademichef vid HumUS t.o.m Andersson, Helen: Medlem i Örebro universitets miljöråd Andersson, Helen: Medlem i styrgruppen för administratörskongressen 2012 Berglez Peter: Koordinator för uppbyggnaden av ett nytt journalistprogram vid ÖU: Journalism Connected (J-Connected). Berglez Peter: Medlem i juryn för Örebro universitets Demokratipris. Ekström Mats: Ledamot i styrelsen för Örebro universitet. Eriksson Göran: Facklig representant för SACO t o m november Fogde Marinette: Ordförande i jämställdhetsrådet, Örebro universitet (förtroendeuppdrag 50 %) Kroon Lundell Åsa: Dekanus för Fakulteten för humaniora och socialvetenskap. 10

11 Nohrstedt Stig Arne: Medlem av arbetsgrupp för att utreda formerna för införande av studieavgifter på avancerad nivå. Olausson Ulrika: Ansvarig för den administrativa processen Att ge stöd till forskningsfinansiering, Örebro universitet. Fram till september Övriga uppdrag Andersson, Helen: Konferensbidrag på Hpuff-konferensen 2010 (Örebro universitets årliga pedagogiska konferens) Berglez Peter: Ledamot i styrelsen för FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning). Leonor Camauër: Medlem i den internationella referensgruppen för projektet "Structures of Compassion: Media, migration and the politics of emotion", Helsingfors universitet, forskningsledare Ullamaija Kivikuru Leonor Camauër: Samordnare för den svenska sektionen av det NordForsk finansierade nordiska forskarnätverket Medier, migration och samhälle/migra-nord samt ledamot i nätverkets nordiska styrelse. Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt freds- och konfliktforskning Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskaps publiceringsutskott Ekström Mats: Ledamot i NOP-HS (gällande tidskriftsstöd) Ekström Mats: Ledamot av styrelsen för Stiftelsen etermedierna i Sverige Ekström Mats: Ledamot av redaktionskommitten för Stiftelsen etermedierna i Sverige, Ekström Mats: Internationell medlem av de faglige råd under Det Frie Forskningsråd, Köpenhamns universitet Ekström Mats: Ledamot av redaktionskommitten för tidskriften Utbildning och Demokrati. Eriksson Mats: Styrelsesuppleant, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning. Ezz El Din Mahitab is on the editorial board of Arabic and English Journal entitled the Journal of Middle East Media (JMEM). The annual journal is the first peer-reviewed journal that exclusively focuses on media in the Middle East. Nilsson Johan: Styrelseledamot i Swedish Association for American Studies (SAAS). Nohrstedt Stig Arne: Gästprofessor I journalistik vid Linnéuniversitetet att leda arbetet med att utveckla en forskningsmiljö inom medie- och kommunikationsvetenskapen samt journalistik vid det nyfusionerade 11

12 universitetet i min egenskap av ledande svensk forskare inom området; halvtid med detta uppdrag sedan 1 sep Nohrstedt Stig Arne: Vice ordförande som ämnesrepresentant I Högskoleverkets nationella utvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik fr.o.m. nov t.o.m. vt Olausson Ulrika: Medlem av editorial board of Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. Roosvall Anna: Vice ordförande för sektionen Theory and Philosophy of Communication inom NordMedia, the Nordic Media Research conference, från juni -09 Samverkan med det omgivande samhället Andersson, Helen: Uppdragsutbildning Hällefors vårdcentral ( ) Berglez Peter: Förekommande i reportaget Förenklad bevakning om klimathotet (Simplified coverage of the climate threat), Energivärlden, No 1, Leonor Camauër: Föredragsmedverkan vid Sidas Valobservatörsutbildning inom ramen för Makereresamarbetet, 22 december Leonor Camauër: Medproducent för filmen Media & Citizenship: The Documentary ( ) som avser att sprida det europiska forskningsprojektets Media & Citizenship resultat. Ekström Mats: Örebro universitets representant i Örebro kommuns forskningsberedning Ekström Mats: Presentation vid seminarium på SVT okt Föredrag Forskning om partiledarutfrågningar Eriksson Göran: Debattartikel i Nerikes Allehanda: Var går gränsen NA?, 30 maj Eriksson Göran: Debattartikel i Nerikes Allehanda: Björklund fiskar i grumliga vatten, 7 aug Eriksson Mats: Inbjuden talare, Kriskommunikation via webben., Myndigheten för samhällets Säkerhet och Beredskap. Eriksson Mats, Inbjuden talare, När, hur och varför ringer vi SOS? Ett medborgarperspektiv på larmfunktionen i det mobila kommunikationslandskapet. Masscriscoms ledningsgrupp, Myndigheten för samhällets Säkerhet och Beredskap/SOS Alarm. Eriksson Mats: Inbjuden talare, Nätens kriskommunikation, Grupp av Informatörer, Katrineholms och Vingåkers Kommun. Eriksson Mats, Inbjuden talare, Nätens kriskommunikation, Communicare 2010, Mittuniversitetet, Sundsvall. Eriksson Mats, Inbjuden talare, Kriswebben en ovärderlig kanal. Sveriges Informationsförening, Jernudd Åsa: Ledamot i styrelsen för Filmpol Mitt Jernudd Åsa: Ledamot i Örebro filmklubbs styrelse,

13 Jernudd Åsa: Örebro universitet/mkvs representant i Filmforum (bl a ) Jernudd Åsa: Örebro universitet/mkvs representant i nätverket Högre manusutbildningar i Sverige (HMIS) Kroon Lundell Åsa: Föreläsning för Örebro Läns Kvinnolobby, Tal som handling: Hur språket påverkar vårt sätt att se på omvärlden. 8 februari. Nohrstedt Stig Arne: Vid återkommande tillfällen medverkat i SR:s P1-program som Medierna och Publicerat. Nohrstedt Stig Arne: Panelanförande vid Bokmässan i Örebro 29/ , Riskera livet. Olausson Ulrika och Berglez Peter: (DN Debatt) Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan (Significant risk that more people will ignore the climate issue) i Dagens Nyheter, 29 november, Olausson Ulrika m.fl. Pressen sviker sin roll (The press betrays its role) debattartikel i Nerikes Allehanda, 17, september, Olausson Ulrika: Inbjuden talare, Energisession 2010, Uddevalla, Sverige. Medierna och klimatfrågan, februari Olausson Ulrika: Medlem i expertpanel bestående av miljöforskare vid den offentliga visningen av miljöfilmen HOME, Örebro universitet, november Olausson Ulrika: Intervju i Energivärlden 2/2010. Rasmussen Joel: Inbjuden talare, KCEM:s forskningsråd (Kompetenscentrum för energetiska material), Linköpings universitet, Risk- och säkerhet, juni Rasmussen Joel: Inbjuden talare, MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) konferensdag - Forskning för ett säkrare samhälle, Kommunikations- och tolkningsperspektiv på tillbud och olyckor i kemiska industrimiljöer, Clarion hotel, Stockholm, november Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsolycka individens eget fel? Marknad Örebro, nr Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Anställda kan inte leva i vadderade rum, Dagens Juridik, Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsmiljöansvaret läggs på individen, Arbetarskydd, Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsmiljö blir individens ansvar, Personal & Ledarskap, nr Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Individens ansvar i fokus, Allt om jobbet, nr

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2013 www.urbanhistory.su.se 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Avtal Personal Stads- och kommunhistoriska nämnden Stads- och kommunhistoriska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) Perioden maj 2014 augusti 2015 Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter Ordförande: Anna Roosvall,

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer