Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change in the Media and among Citizens. Finansiär: Formas. 2.3 milj. SEK Projektperiod Deltagare: Ulrika Olausson och Peter Berglez. Medel förbrukade år 2010: kr Health, Environment and Conflict Resolution and the Role of Media and Communication. Projektperiod Finansiär SIDA: 2.3 milj. varav kr till ORU, för samarbete med Mass Communication Dept., Makerere University, Uganda. Inom samarbetet genomförs dels gemensam forskning, dels svarar vi för handledning och mentorskap. Stig Arne Nohrstedt, Peter Berglez och Leonor Camauër. Medel förbrukade år 2010: kr Hotbilder och identitet med stöd till starka forskarmiljöer från Krisberedskapsmyndigheten (KBM). I det flerdisciplinära programmet deltar ca 15 forskare från ORU, Försvarshögskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola. Arbetet under har handlat om författande av en forskarantologi Risk Communication Towards the Threat Society. Göteborg: Nordicom (2011) Projektledare: Stig Arne Nohrstedt. Medel förbrukade år 2010: kr Intervjun som interaktionsform i mediernas offentlighet Finansiär Vetenskapsrådet ca 4 milj. Projektet avslutades under Projektledare: Mats Ekström. Övriga medverkande: Åsa Kroon Lundell. Medel förbrukade år 2010: kr Medborgares attityd och inställning till SOS Alarm i det nya medielandskapet. Finansiär: SOS Alarm samt Masscriscom (ett projekt inom EU:s program för Prevention, Preparness, and Consequence Management of Terrorism and other security related Risks). Projektet påbörjades Deltagare Mats Eriksson. Medel förbrukade år 2010: kr Media & Citizenship: Transnational Television Cultures. Reshaping Political Identities in the European Union. Finansiär: EC/sjunderamprogrammet SEK. Projektperiod: Europeisk projektledare: Prof. Christina Slade. Projektledare Sverige: Leonor Camauër. Medel förbrukade år 2010: kr Medierat medborgarskap Finansiär: Vetenskapsrådet ca 4 milj. Projektperiod Projektledare Johan Östman. Medverkande Mats Ekström. Medel förbrukade år 2010: 0 kr Presskonferenser som offentlig interaktionsarena: kommunikativa strategier, asymmetrier och tekniker i regeringens presskonferenser. Finansiär: Vetenskapsrådet. Projektperiod Projektledare Ulla Moberg. Övriga medverkande: Göran Eriksson och Larsåke Larsson. Medel förbrukade år 2010: kr Samtalspraktiker i service och myndighetsutövning Finansiär: Vetenskapsrådet 4.5 milj. Projektperiod Projektledare Mats Ekström. Övriga medverkande: Anna Lindström och Ander Bruhn. Medel förbrukade år 2010: 0 kr Kommunikations- och tolkningsperspektiv på tillbud och olyckor i kemiska industrimiljöer. Räddningsverket. Startade Medel förbrukade år 2010: kr Media Climate Network, Finansiär: Utrikesdepartementet i Norge, Högskolan i Oslo, Free Expression Foundation. Ett internationellt projekt där forskare från tjugo länder ingår (2009-) Svensk partner. 1

2 Projektledare: Risto Kunelius, Tampere universitet och Elisabeth Eide, CulCom, Oslo universitet. Projektet finansierar resor till möten (i Istanbul, Tammerfors, Bergen, Kapstaden, forskningsresor), samt boende i samband med detta och vissa forskningsresor. Deltagare Anna Roosvall. Projektet är placerat vid högskolan i Oslo och universitetet i Bergen. Political socialisation and human agency Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 35 milj. Projekttid Projektledare Erik Amnå. Övriga projektansvariga Mats Ekström, Margaret Kerr och Håkan Stattin. Projektet ligger på JPS. Deltagare: Johan Östman. Det politiska ansvarsutkrävandets medialisering Finansiär: Vetenskapsrådet ca 5.5 milj. Projektperiod Projektledare Bengt Johansson. Medverkande Mats Ekström och Monika Djerf Pierre. Projektet är placerat på JMG i Göteborg från och med Externa anslag för övriga forskningsaktiviteter Camauër Leonor: Mångfaldslinjer i Stockholm och Berlin. Projekt baserat vid Södertörn högskolan. Finansiär Östersjöstiftelsen. Projektperiod Projektledaredocent Heike Graf. Ekström Mats: Expanding the news interview. Finansiär: Vetenskapsrådet ca 100 tkr. Internationell workshop. Ezz El Din, Mahitab received a travel grant from Signhild Engkvists Stiftelse that covered the travel expenses to Boulder to participate in a conference on Islam and Media in January 2010 Jernudd, Åsa deltog som representant för Örebro universitet, HumUS i Projektet Innovation Film ( ) finansierat av EG:s strukturfond Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning Filmpol Mitt var huvudman för projektet och Jernudds del omfattade SEK för Jernudd, Åsa erhöll ett resestipendium på 9000 SEK av Signhild Enkvists stiftelse för deltagande i konferensen ECREA 2010: 3rd European Communication Conference, Hamburg, Tyskland, Oktober. Nohrstedt Stig Arne: Konferensansvarig tillsammans med prof. Ruth Wodak, Lancaster University, UK, och prof. Brigitte Mral, ORU, för en internationell forskarkonferens "Right Wing Populism in Contemporary Europe" 3-5 juni 2010 i Loka Brunn med ett trettiotal forskare från ett flertal europeiska länder; konferensen arrangerades och finansierades av ett anslag från Kerstin Hesselgrens donation, Riksbanken. Medverkade även med ett paper. Doktorander Startdatum Abalo Ernesto AL-Saqaf Walid Andersson Linus Nothhaft Camilla El Gody Ahmed

3 Ezz El Din Ramadan Mahitab Guyard Carina Jakobsson Peter Johansson Anders Kaun Anne Kalinina Ekaterina Lilja Madeliene Nilsson Johan Opermann Signe Stenersen Johanna Stiernstedt Fredrik Voronova Liudmila Disputationer Rasmussen Joel Kozlovskaya Alexandra Disp / Lic Disputerat. November Licat. April Publikationer Böcker Ekström, M och Larsson L-Å (2010) (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. En grundbok (andra upplagan, kraftigt reviderad). Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Mats (2010). När, hur och varför ringer vi 112? Ett medborgarperspektiv i det mobila kommunikationslandskapet. Mass Crisis Communication with the Public (MASSCRISCOM)/SOS Alarm. Roosvall, Anna (2010) Communicating the Nation (red, med Inka Salovaara-Moring), Göteborg: Nordicom. Bokkapitel Al-Saqaf, Walid (2010) Internet Censorhip challenged - How Circumvention Technologies Can Effectively Outwit Governments Attempts to Filter Content: Alkasir, a case study. In Increasing 3

4 Transparancy & Fighting Corruption through ICT. Spider ICT4D Series no. 3. Stockholm: Spider, Stockholm University. Berglez, P. (2010) Kritisk diskursanalys (CDA) in Ekström, M., Larsson LÅ (eds.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Camauër, Leonor (2010) Constructing Close and Distant Muslim Identities. The Mohammed Cartoon in the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda. In Nohrstedt, Stig A. (ed.) Communicating Risks. Towards the Threat Society. Gothenburg: Nordicom. Ekström, Mats; Johansson, Bengt & Larsson, Larsåke (2010): Journalism and Local Politics, in Allan, Stuart (ed.): The Routledge Companion to News and Journalism. London: Routledge Eriksson, Göran och Östman, Johan (2010) Receptionsanalys, I: Ekström, M och Larsson, L (red) Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a och reviderad upplaga, Lund: Studentlitteratur. Eriksson, M (2010). Förtroendet till 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället. I Holmberg,S & Weibull, L (red.) Nordisk ljus: SOM-undersökningen 2009 (s ). Göteborg: SOM-institutet. Fogde, M. (2010) Bildanalys. I: Ekström, M, Larsson, L-Å. (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. Reviderad upplaga. Lund: Studentlitteratur. Fogde, M. (2010) El auto-gobierno en la búsqueda del trabajo. Pautas reguladoras en la búsqueda del trabajo, in Fejes, A. & Nicoll, K. (eds) Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto. Xàtiva: Ediciones del CREC. Fogde, M. (2010) L autogovern en la busca del treball. Pautes reguladores en la busca del treball, in Fejes, A. & Nicoll, K. (eds) (2010) Foucault i l'aprenentatge permanent: Governant el subjecte. Xàtiva: Denes Editorial. Höijer, B. (2010) "Klimathotet i medierna och det globala risksamhället. Emotionell förankring" (The Climate Threat in the Media and the Global Risk Society), in Broddason, T et al (eds.) Norden och världen. Perspektiv från forskningen om medier och kommunikation. Göteborg: Göteborgs universitet. Jernudd, Å Cinema, Memory and Place-related Identities: remembering cinema-going in the postindustrial town of Fagersta in Bergslagen. In: Regional Aesthetics: locating Swedish media. Stockholm: Kungliga biblioteket; p Mediehistoriskt arkiv, 15. Jernudd, Å Film Exhibition in Örebro In: Swedish Film: an introduction and reader. Lund: Nordic Academic Press; p Jernudd, Å Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv. In: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur; p Kroon Lundell, Åsa (2010), Dialogisk analys. Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. Larsson, Larsåke (2010): Crisis and Learning, I Coomb & Holladay (red.): The Handbook of Crisis Communication. Wiley-Blackwell: Malden/Oxford Larsson, Larsåke (2010): Media Relations, i Donsbach (red): The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2d ed. 4

5 Lilja, Madeliene och Nilsson, Johan, Poetry in Sound and Image: Jan Troell s Early TV Films, in Larsson, Mariah & Marklund, Anders (eds.), Swedish Film: An Introduction and Reader, Lund: Nordic Academic Press, Olausson, Ulrika (2010) The Climate Threat and Constructions of Identity in Swedish News Media, in Nohrstedt, S.A. (ed.) Communicating Risks Towards the Threat Society? Gothenburg: Nordicom. Olausson, Ulrika & Höijer, Birgitta (2010) The Role of the Media in the Transformation of Citizens Social Representations of Suffering in Chaib, Mohamed, Danermark, Berth, Selander, Staffan (eds) Education, Professionalization and Social Representations: On the Transformation of Social Knowledge. London: Routledge. Olausson, Ulrika (2010) Klimatförändringen i medierna: Ett tillrättalagt drama? (Climate Change in the Media: An arranged drama?) Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning, Formas Fokuserar nr 16. Stockholm: Formas. Roosvall, Anna (2010) Introduction, i Roosvall, Anna & Inka Salovaara-Moring (red) Communicating the Nation, Göteborg: Nordicom. Roosvall, Anna (2010) "Image-nation. Intersections of Nation, Culture and Globalisation in Foreign News Slide-shows", i Roosvall, Anna & Inka Salovaara-Moring (red) Communicating the Nation, Göteborg: Nordicom. Roosvall, Anna (2010) Sweden: Between Domestication and Glocalisation, i Eide, Elisabeth, Kunelius, Risto & Kumpu, Ville (red) Global Climate, Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits, Bochum: Projekt Verlag. (bokkapitel, peer review) Artiklar peer review Camauër, Leonor (2010) Media menus of Arabic speakers: Stockholm. Journalism 11 (6). Eriksson, Göran (2010) Politicians in celebrity talk show interviews: the narrativization of personal experiences, Text & Talk 30 (5): Eriksson, M (2010). Conceptions of Emergency Calls: Emergency Communication in an Age of Mobile Communication and Prevalance of Anxiety. Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 18, Number 3, Ekström, Mats och Kroon Lundell, Åsa (2010) Beyond the broadcast interview : Specialized forms of interviewing in the making of television news, Journalism Studies Vol. 12(2), s Höijer, B. (2010) "Emotional Anchoring and Objectification in the Media Reporting on Climate Change". Public Understanding of Science 19(6): Kroon, Lundell, A och Ekström, M (2010) Interview bites' in television news production and presentation, Journalism Practice, 4(4): Kroon Lundell, Åsa och Eriksson Göran (2010) Interviews as Communicative Resource in News and Current Affairs Broadcast, I: Journalism Studies 11(1):

6 Kroon Lundell, Åsa (2010) Dialogues between journalists on the news: The intraprofessional interview as a communicative genre, Media, Culture & Society Vol. 32(3), s Kroon Lundell, Åsa (2010), The fragility of visuals: How politicians manage their mediated visibility in the press, Journal of Language and Politics Vol. 9(2) 2010, s Kroon Lundell, Åsa (2010) The before and after of a political interview on TV: Observations of offcamera interactions between journalists and politicians. Journalism: Theory, Practice & Criticism, Vol. 11(2) 2010, s Nohrstedt & Ottosen (2010) Brothers in arms and peace? Media representation of Swedish and Norwegian defence- and military co-operation, Conflict & Communication. Vol. 9. No 2, Olausson, Ulrika (2010) Towards a European Identity? The News Media and the Case of Climate Change, European Journal of Communication 25(2): Rasmussen, J. (2010) Enabling selves to conduct themselves safely: safety committee discourse as governmentality in practice. Human Relations. Published online before print November 2, 2010, doi: / Övrigt Al-Saqaf, Walid (2010) Yemen: Al Qaida isn't the only problem [WWW] Last accessed on 5th Oct Eriksson Göran: Recension av Kennedy, E och Hill, L (2009) Sport, Media and Society, Berg Publ. Oxford. Publicerad 21 April 2010, Presentationer vid internationella och nationella konferenser Al-Saqaf, Walid Stockholm, Sweden (April 2010): Gave a presentation at the Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) on Internet censorship. Al-Saqaf, Walid Cracow, Poland (July 2010): Gave a speech and presentation during the High Level Community of Democracies' Meeting on the use of new technologies in promoting democracy. Al-Saqaf, Walid Grahamstown, South Africa (July 2010): Participated in the Second World Journalism Education Congress organized by Rhodes University. Al-Saqaf, Walid Oxford, UK (July 2010): Gave a TED-U talk at TEDGlobal2010 on efforts to fight cyber-censorship through the development of alkasir. Al-Saqaf, Walid Budapest, Hungary (September 2010): Presented at the pre-conference workshop and participated at the conference 'Internet at Liberty' organized by Google and Central European University Al-Saqaf, Walid Stockholm, Sweden (September 2010): Gave a presentation about Alkasir at a conference on "Independent Media in Exile" organized by Fojo Media Institute, with World Press Freedom Committee of Freedom House. 6

7 Al-Saqaf, Walid Stanford, US (October 2010): Presented at a Liberation Technologies conference organized by Stanford University. Al-Saqaf, Walid Rabat, Morocco (December 2010): Participated in the MENA Network Advocacy Group workshop by NDI. Berglez, P. Global Journalism: An Emerging News Style and an Outline for a Training Programme. Paper presenterat vid konferensen Democracy, Human Rights and Social Justice in a New Global Dispensation Challenges and Transformations, February1-3, 2010, UNISA Muckleneuk Campus in Pretoria, South Africa. Camauër, Leonor (2010) The Mohammed cartoon in Nerikes Allehanda: Constructing close and distant Muslim identities. Paper presenterat vid Migranords Internationella Seminarium 1-3 september, Helsingfors universitet. Camauër, Leonor (2010) European Arabic-speakers Media Worlds: between the Transnational and the National. Paper presenterat vid ECREAs 3:e Europeiska konferensen oktober, Hamburg universitet. Ekström Mats: ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim juli 2010 Ordförande för session: Interaction in Journalistic settings Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: Doing commentaries on the news: Constructions of journalistic expertise in intraprofessional news talk (ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim July 2010) Ekström Mats Paper: Hybridity as a resource and challenge in a talk show political interview (ICCA, International conference on Conversation Analysis, Mannheim July 2010) Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: The evolution of the journalist as expert on television news (International conference on media talk, Bologna, July 2010) Ekström Mats and Kroon Lundell Åsa, Paper: Expanding what and how? (New) approaches to the study of broadcast interviews (International work shop Expanding the news interview Stockholm October 2010.) Ekström Mats, Paper: The changing forms of broadcast news: A thirty-year perspective on the Swedish case (International workshop Changing discourse of broadcast news, Macau 2010.) Eriksson, Göran (2010) Follow-up questions and adversarialness in political press conferences: A study of Press Conferences with the Swedish Government, paper presenterat vid ICCA 2010, 4-8 July, Mannheim, Tyskland. Eriksson, Göran och Eriksson, Mats (2010) Managing Political Crisis: An Interactional Approach to Image Repair in Political Press Conferences, paper accepterat för presentation, 17th International Public Relations Symposium, 2-3 July, 2010, Bled, Slovenien. Ezz El Din, Mahitab (2010) News of the Other. A paper presented to the Global Media and the War on Terror conference, Westminister University, London September 2010 Ezz El Din, Mahitab (2010). The Arab and Western Coverage of the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda Prophet Mohamed Cartoon Publication. A paper presented to Islam and the Media Conference, University of Colorado, Boulder (7-10 January 2010). 7

8 Jernudd, Å Locating (Trans) national Reflections in Film Memory. Paper presenterat vid konferensen ECREA 2010: 3rd European Communication Conference, Hamburg, Tyskland, October. Kroon Lundell, Åsa och Ekström, Mats Doing commentaries on the news: Constructions of journalistic expertise in intraprofessional news talk Paper presenterat vid International Conference on Conversation Analysis, Dresden, Tyskland, 4-8 July. Kroon Lundell, Åsa och Ekström, Mats The evolution of the journalist as expert on television news, Ross Priory Group, Bologna, Italien, July. Kroon Lundell, Åsa Expanding what? (New) approaches to the study of broadcast news. Internationell Expanding the interview -workshop, Stockholm oktober. Arrangör Åsa Kroon Lundell, Åsa & Ekström Mats. Finansierad av Vetenskapsrådet. Kroon Lundell, Åsa. What about the weather? Historicizing broadcast news by examining weathercasting and audience orientation. Workshop organiserad av Professor Martin Montgomery, Macao University, Macao, December. Larsson, Larsåke (2010): The prime minister in front of the press. The development of government press conferences in Sweden, presenterat vid Internationella PR-konferensen i Bled, Slovenien, juli Moberg, Ulla and Eriksson, Göran (2010) Expressing consensus in joint political press conferences: A study of the Swedish Unity Government s conferences (presenterat vid det internationella seminariet, Expanding the Interview, October 2010). Nohrstedt Stig Arne: Media as Echo Chambers for Xenophobic Discourses in Threat-Society. The Mohammed Cartoons in Denmark and Sweden. Paper till den internationlla forskarkonferensen "Right Wing Populism in Contemporary Europe" 3-5 juni 2010 i Loka Brunn. (Bloomsbury Academic, und.utg.) Nohrstedt & Ottosen: "From Vietnam to Wikileaks". Paper som inbjuden key panel speaker på den internationella forskarkonferensen "Global Media and the 'war on terror'" som anordnades gemensamt av University of Westminster och Goldsmith University september 2010 i London. (Publicering på Sage, det ledande internationella förlaget inom ämnesområdet, förväntas i sep. 2011). Olausson U. och Berglez P. "The 'Climate Threat' as Ideology: Interrelations between Citizen and Media Discourses". Paper presenterat vid den int. konferensen 'Communicating Climate Change II - Global Goes Regional', universitetet i Hamburg, Tyskland, oktober. Roosvall, Anna (2010) MediaClimate international network meeting, muntlig presentation och internt paper Reporting on climate change and indigenous peoples: Intermediaries of urgency, spirituality and de-nationalization (med Matt Tegelberg, Trent University, Kanada), Bergen, Norge, november, Roosvall, Anna (2010) Religion as Cultural Commodity in Web World News Visualizations, muntlig presentation viod den internationella konferensen New Media, New Religion? Perspectives on Mediatization and Religious Change, The Nordic Research Network for the Mediatization of Culture and Religion, Sigtuna, Sverige, oktober 2010 Roosvall, Anna (2010) MediaClimate international network meeting, muntlig presentation och internt paper om svenska data, Tampere, Finland, februari

9 Östman, J. och Ekström, M. (2010). Information, Entertainment and Civic Orientation among Adolescents: Exploring Differential Effects of Media Use. Paper presenterat vid International Communication Association Annual Meeting, Boston, maj. (Referee-granskat paper) Uppdrag som opponent vid slutseminarier och disputationer, ledamot i betygsnämnder Ekström Mats: Ledamot i betygsnämnd vid Gabriella Sandstigs disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap i Göteborg. Eriksson Göran: Ledamot i betygsnämnd vid Joel Rasmussens disputation, Medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet. Nohrstedt Stig Arne: Ledamot av betygsnämnd vid doktorsexamen vid tre tillfällen under perioden: 5/ Erik Hysing, statskunskap, ORU 17/5 Annika Andersson, informatik, ORU 7/12 Kenneth Andresens avhandling, Universitetet I Oslo. Olausson Ulrika: Opponent vid Andreas Widholms slutseminarium, Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity, vid JMK, Stockholms universitet. 2 december Roosvall Anna: Opponent vid slutseminarium: Paul Katsivelis, Islamisk orientering på Al Jazira: en kritisk diskursanalys av wasatiyas olika perspektiv i Sharia och livets förkunnelse, Avdelningen för Mellanösternstudier, Institutionen för Orientaliska språk, Stockholms universitet, 8 November Roosvall Anna: Examinator för licenciatuppsats: Alexandra Kozlovskaya, Transnational Media in Belarusian Media Landscape, MKV, Örebro universitet, 7 april Sakkunniguppdrag (tjänster) Berglez Peter: Sakkuning i samband med rekryteringen av doktorander i MKV vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitet i Bergen, Norge. Leonor Camauër: Expert/sakkunniguppdrag vid Dr. Karina Horstis docentur, Helsingfors universitet, Ekström Mats: Sakkunnig vid professur medie- och kommunikationsvetenskap i Uppsala Ekström Mats: Sakkunnig gällande Christian Christensens ansökan om befordran till professor i MKV i Uppsala Ekström Mats: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi vid Södertörn Kroon Lundell Åsa: Sakkunnig på ett lektorat i MKV, högskolan Dalarna Olausson Ulrika: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet, oktober, Sakkunniguppdrag (tidskrifter, förlag, forskningsprojekt etc.) 9

10 Berglez Peter: Tidskrifter: International Journal of Press/Politics, Journalism Studies, Journal of Language and Politics, Environmental Communication och Public Understanding of Science. Berglez Peter: Konferens: för ECREA 2010 Conference, Hamburg, Germany, October 13-15, 2010 (conference abstracts). Ekström Mats: Referee för tidskrifterna Journal of Pragmatics, Media Culture and Society, HUMOR: The International Journal of Humor Research, Nordicom Review, Northern Lights, Text and Talk, Journal of Language and Politics. Eriksson Göran: Sakkunnig för publiceringsbidrag, Vetenskapsrådet. Kroon Lundell Åsa: Referee för Nordicom Review. Larsson, Larsåke: Reviewer för tidskriften Journal of Communication Management Larsson, Larsåke: Reviewer för European Public Relations Research and Education Associations konferenser Larsson, Larsåke: Reviewer för International Conference on Crisis Communikactions konferens 2011 Nohrstedt Stig Arne: Referee för Nordicom Review; European Journal of Communication; Media Culture & Society, Journal of International Communication; Communication & Conflict Online. Olausson Ulrika: Referee för ansökningar till konferensen: 3 rd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, Hamburg, April Olausson Ulrika: Referee för tidskrifterna Global Environmental Change, Environmental Communication, Nordicom Review. Roosvall Anna: Referee för tidskriften Nordicom Review Administrativa uppdrag inom Örebro universitet Andersson, Helen: Vice akademichef vid HumUS t.o.m Andersson, Helen: Medlem i Örebro universitets miljöråd Andersson, Helen: Medlem i styrgruppen för administratörskongressen 2012 Berglez Peter: Koordinator för uppbyggnaden av ett nytt journalistprogram vid ÖU: Journalism Connected (J-Connected). Berglez Peter: Medlem i juryn för Örebro universitets Demokratipris. Ekström Mats: Ledamot i styrelsen för Örebro universitet. Eriksson Göran: Facklig representant för SACO t o m november Fogde Marinette: Ordförande i jämställdhetsrådet, Örebro universitet (förtroendeuppdrag 50 %) Kroon Lundell Åsa: Dekanus för Fakulteten för humaniora och socialvetenskap. 10

11 Nohrstedt Stig Arne: Medlem av arbetsgrupp för att utreda formerna för införande av studieavgifter på avancerad nivå. Olausson Ulrika: Ansvarig för den administrativa processen Att ge stöd till forskningsfinansiering, Örebro universitet. Fram till september Övriga uppdrag Andersson, Helen: Konferensbidrag på Hpuff-konferensen 2010 (Örebro universitets årliga pedagogiska konferens) Berglez Peter: Ledamot i styrelsen för FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning). Leonor Camauër: Medlem i den internationella referensgruppen för projektet "Structures of Compassion: Media, migration and the politics of emotion", Helsingfors universitet, forskningsledare Ullamaija Kivikuru Leonor Camauër: Samordnare för den svenska sektionen av det NordForsk finansierade nordiska forskarnätverket Medier, migration och samhälle/migra-nord samt ledamot i nätverkets nordiska styrelse. Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt freds- och konfliktforskning Ekström Mats: Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskaps publiceringsutskott Ekström Mats: Ledamot i NOP-HS (gällande tidskriftsstöd) Ekström Mats: Ledamot av styrelsen för Stiftelsen etermedierna i Sverige Ekström Mats: Ledamot av redaktionskommitten för Stiftelsen etermedierna i Sverige, Ekström Mats: Internationell medlem av de faglige råd under Det Frie Forskningsråd, Köpenhamns universitet Ekström Mats: Ledamot av redaktionskommitten för tidskriften Utbildning och Demokrati. Eriksson Mats: Styrelsesuppleant, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning. Ezz El Din Mahitab is on the editorial board of Arabic and English Journal entitled the Journal of Middle East Media (JMEM). The annual journal is the first peer-reviewed journal that exclusively focuses on media in the Middle East. Nilsson Johan: Styrelseledamot i Swedish Association for American Studies (SAAS). Nohrstedt Stig Arne: Gästprofessor I journalistik vid Linnéuniversitetet att leda arbetet med att utveckla en forskningsmiljö inom medie- och kommunikationsvetenskapen samt journalistik vid det nyfusionerade 11

12 universitetet i min egenskap av ledande svensk forskare inom området; halvtid med detta uppdrag sedan 1 sep Nohrstedt Stig Arne: Vice ordförande som ämnesrepresentant I Högskoleverkets nationella utvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik fr.o.m. nov t.o.m. vt Olausson Ulrika: Medlem av editorial board of Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. Roosvall Anna: Vice ordförande för sektionen Theory and Philosophy of Communication inom NordMedia, the Nordic Media Research conference, från juni -09 Samverkan med det omgivande samhället Andersson, Helen: Uppdragsutbildning Hällefors vårdcentral ( ) Berglez Peter: Förekommande i reportaget Förenklad bevakning om klimathotet (Simplified coverage of the climate threat), Energivärlden, No 1, Leonor Camauër: Föredragsmedverkan vid Sidas Valobservatörsutbildning inom ramen för Makereresamarbetet, 22 december Leonor Camauër: Medproducent för filmen Media & Citizenship: The Documentary ( ) som avser att sprida det europiska forskningsprojektets Media & Citizenship resultat. Ekström Mats: Örebro universitets representant i Örebro kommuns forskningsberedning Ekström Mats: Presentation vid seminarium på SVT okt Föredrag Forskning om partiledarutfrågningar Eriksson Göran: Debattartikel i Nerikes Allehanda: Var går gränsen NA?, 30 maj Eriksson Göran: Debattartikel i Nerikes Allehanda: Björklund fiskar i grumliga vatten, 7 aug Eriksson Mats: Inbjuden talare, Kriskommunikation via webben., Myndigheten för samhällets Säkerhet och Beredskap. Eriksson Mats, Inbjuden talare, När, hur och varför ringer vi SOS? Ett medborgarperspektiv på larmfunktionen i det mobila kommunikationslandskapet. Masscriscoms ledningsgrupp, Myndigheten för samhällets Säkerhet och Beredskap/SOS Alarm. Eriksson Mats: Inbjuden talare, Nätens kriskommunikation, Grupp av Informatörer, Katrineholms och Vingåkers Kommun. Eriksson Mats, Inbjuden talare, Nätens kriskommunikation, Communicare 2010, Mittuniversitetet, Sundsvall. Eriksson Mats, Inbjuden talare, Kriswebben en ovärderlig kanal. Sveriges Informationsförening, Jernudd Åsa: Ledamot i styrelsen för Filmpol Mitt Jernudd Åsa: Ledamot i Örebro filmklubbs styrelse,

13 Jernudd Åsa: Örebro universitet/mkvs representant i Filmforum (bl a ) Jernudd Åsa: Örebro universitet/mkvs representant i nätverket Högre manusutbildningar i Sverige (HMIS) Kroon Lundell Åsa: Föreläsning för Örebro Läns Kvinnolobby, Tal som handling: Hur språket påverkar vårt sätt att se på omvärlden. 8 februari. Nohrstedt Stig Arne: Vid återkommande tillfällen medverkat i SR:s P1-program som Medierna och Publicerat. Nohrstedt Stig Arne: Panelanförande vid Bokmässan i Örebro 29/ , Riskera livet. Olausson Ulrika och Berglez Peter: (DN Debatt) Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan (Significant risk that more people will ignore the climate issue) i Dagens Nyheter, 29 november, Olausson Ulrika m.fl. Pressen sviker sin roll (The press betrays its role) debattartikel i Nerikes Allehanda, 17, september, Olausson Ulrika: Inbjuden talare, Energisession 2010, Uddevalla, Sverige. Medierna och klimatfrågan, februari Olausson Ulrika: Medlem i expertpanel bestående av miljöforskare vid den offentliga visningen av miljöfilmen HOME, Örebro universitet, november Olausson Ulrika: Intervju i Energivärlden 2/2010. Rasmussen Joel: Inbjuden talare, KCEM:s forskningsråd (Kompetenscentrum för energetiska material), Linköpings universitet, Risk- och säkerhet, juni Rasmussen Joel: Inbjuden talare, MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) konferensdag - Forskning för ett säkrare samhälle, Kommunikations- och tolkningsperspektiv på tillbud och olyckor i kemiska industrimiljöer, Clarion hotel, Stockholm, november Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsolycka individens eget fel? Marknad Örebro, nr Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Anställda kan inte leva i vadderade rum, Dagens Juridik, Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsmiljöansvaret läggs på individen, Arbetarskydd, Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Arbetsmiljö blir individens ansvar, Personal & Ledarskap, nr Rasmussen Joel: intervjuad/artikel om avhandling, Individens ansvar i fokus, Allt om jobbet, nr

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2011 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt Det politiska ansvarsutkrävandets medialisering Finansiär

Läs mer

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Mats Ekström Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Talking Politics in Election Campaigns: International Perspectives on Media Discourse. Palgrave (forthcoming) Djerf-Pierre,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave.

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Publications Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Djerf-Pierre, M and Ekström, M (2013) (eds.) A History of Swedish

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

List of publications 2007 2012

List of publications 2007 2012 1 List of publications 2007 2012 Mats Eriksson Eriksson, M (2013, forthcoming). Crisis communication and improvisation in a digital age. I Holtzhausen, D & Zerfass, A (Eds.) Routledge Handbook of Strategic

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning):

Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning): Projekt Retoriska aspekter på kriskommunikation publikationer och konferenspresentationer 2007-2012 Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning): & Orla Vigsø (utg.) Krisretorik. Retoriska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) Perioden maj 2014 augusti 2015 Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter Ordförande: Anna Roosvall,

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer Inbjudan till World Cup 2014 International Volunteer Camp En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer World Cup 2014 International Volunteer Camp är en helt unik internationell utbildning

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

ANSVAR OCH GRÄNSER. - public service i Norden - KAMPEN OM PUBLIKEN KONFERENS 2 DECEMBER 2010

ANSVAR OCH GRÄNSER. - public service i Norden - KAMPEN OM PUBLIKEN KONFERENS 2 DECEMBER 2010 ANSVAR OCH GRÄNSER - public service i Norden - KAMPEN OM PUBLIKEN Foto: Carl-Johan Söder/SVT, Tine Harden/DR KONFERENS 2 DECEMBER 2010 Tid: kl. 09.00-16.00 den 2 december 2010 Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb ROTARY och FN av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb FN:s tillkomst Upphovet till FN var en fredskonferens som brittiska rotarianer anordnade i London 1942, dvs under det andra världskriget.

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Samverkansforskarskolan vid Umeå universitet

Samverkansforskarskolan vid Umeå universitet Samverkansforskarskolan vid Umeå universitet Företagsforskarskolan FFS Forskarskolan Offentlig Sektor FOS Enheten för externa relationer Umeå universitet Benkt.wiklund@umu.se Vi är övertygade om att Universitet,

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Håkan Jansson, Judy Ribeck & Emma Sköldberg Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet NFL, Oslo 2013 En

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

Ethnic relations and media / Nordic articles in anthologies and in journals

Ethnic relations and media / Nordic articles in anthologies and in journals Ethnic relations and media / Nordic articles in anthologies and in journals Sweden Alanes, Paul Alarcón (2008). Konturer av motstånd: identitet, subjektivitet och språk i tidningen Gringo. Nordicom-Information

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sociologi för sociala entreprenörer

Sociologi för sociala entreprenörer Sociologi för sociala entreprenörer Ester Barinaga Associate Prof. Dpt. of Management, Politics, and Philosophy eb.lpf@cbs.dk Ester Barinaga Grundare och Styrelseordförande ester@forortenicentrum.org Friday,

Läs mer