Br u k s a n v i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Br u k s a n v i s n i n g"

Transkript

1 Mobil LED-projektor Br u k s a n v i s n i n g

2 CLASS LED PRODUCT Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. En pekpinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika för användaren att stå i strålen. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. För att minimera energförbrukningen, använd persienner för att minska omgivande ljusnivåer. A..9.3 Gl a n s h o s h ö l j e t h o s k r i n g u t r u s t n i n g (5 :e / m ö t e AG EK): Kraven för glansen på höljet gäller för kringutrustning som används vid den visuella skärmarbetsplatsen i enlighet med BildscharbV. Kringutrustning som är avsedda att användas utanför den synliga skärmarbetsplatsen kan få en GS-märkning om omfattningen finns indikerad i bruksanvisningen samt i certifikatet. Det betyder att följande ordalydelse är möjlig i situationer där användning inte är avsedd inom synfältet och där tillräckligt med tips ges i bruksanvisningen för att undvika sådana situationer för att garantera att skärmfunktionen inte påverkas. Ordalydelse i certifikatet: "Denna enhet är inte avsedd att användas i det direkta synfältet vid skärmarbetsplatser. För att undvika besvärande reflexer vid skärmarbetsplatser bör inte denna enhet placeras i det direkta synfältet." Viktig säkerhetsanvisning. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara och/ eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller väta. 3. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare. 4. Använd inte projektorn i direkt solljus. 5. Använd inte i närheten av apparater som avger starka magnetfält. 6. Använd inte projektorn i områden som kan samla mycket smuts och damm. 7. Stäng av produkten före rengöring. 8. Koppla infrån strömsladden om produkten inte ska användas under en längre tid. 9. Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5-35 C. 0. Relativ fuktighet är 5-35 C, 80% (Max.), icke-kondenserande.. Tappa inte, kasta eller försök att böja din produkt.. Kan explodera om det kastas i elden. 3. Torka endast av med torr trasa. 4. Använd endast fästanordningar/ tillbehör som har specificerats av tillverkaren. 5. Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till): Enheten har tappats. Laddaren eller kontakten har skadats. Vätska har spillts på projektorn. Projektorn har utsatts för regn eller fukt. Någonting har fallit in i projektorn eller något inuti är löst. Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter innan du skickar enheten för reparation. 6. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt. 7. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 8. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal. 9. Vidrör inte projektorn under lång tid medan projektorn används. Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar Den här bilagan listar all allmän information om din projektor. FCC-meddelande Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 5 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna enhet alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TVmottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp. Observera: Skärmade kablar Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna. Försiktighet Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens befogenhet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna enhet. Användningsförhållanden Denna enhet uppfyller Del 5 av FCC:s regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls:. denna enhet får ej orsaka skadlig störning samt. denna apparat måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan förorsaka oönskad funktion. Notice: Canadian users This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Deklaration om efterlevnad för EU-länder EMC Direktiv 004/08/EC (inklusive lagändringar) Lågspänningsdirektiv 006/95/EC R & TTE-direktivet 999/5/EC (om produkten har en RF-funktion) Avyttring av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (Tillämplig i Europeiska unionen och andra länder med separata insamlingssystem) Denna symbol som kan hittas på produkten eller på dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas i de vanliga hushållssoporna när den är förbrukad. Istället ska den lämnas på lämplig återvinningsstation för åtevinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kastas korrekt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan vilket i annat fall kan ske om inte produkten avyttras på rätt sätt. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser. Va r u m ä r k e n Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen. Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. WOW HD, SRS och -symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD- teknologin är införlivat under licens från SRS Labs, Inc. WOW HD förbättrar uppspelningens ljudkvalitet avsevärt, vilket ger en dynamisk 3D-upplevelse med djup, fyllig bas och klar frekvens för skarpa detaljer.

3 Pr o d u k t ö v e r s i k t Fjärrkontroll Fokusratt Högtalare 333 Ventilation (utblås) 444 Objektiv 555 IR-mottagare 666 Pekskärm 777 Strömknapp ( ) 888 Kensingtonlås 999 Strömkontakt SD kortplats USB-port Typ A (minnessticka/wifi/hdd) Micro USB-port VGA-kontakt -kontakt Video In Ljud / AV In Hörlursuttag Ventilation (intag) Fästhål för takmontering Hissbara fötter Skruvhål för stativ Dölj knapp Strömknapp 333 Upp knapp 444 OK knapp 555 Vänster knapp 666 Ned knapp 777 -knapp 888 Mediaknapp 999 Videoknapp LED-lägesknapp Höger knapp Volym upp knapp VGA-knapp Volym ned knapp Pa k e t ö v e r s i k t Ström (På/Av) Standardtillbehör Nätkabel VGA-sladd 333 Fjärrkontroll 3 Valfria tillbehör 444 Micro USB till USB typ-a kabel 555 Bärväska 666 Videokabel 777 VGA till komponentkabel 888 -kabel 3. Anslut strömsladden till AC IN uttaget på baksidan av projektorn. ( ). Sätt in kontakten i den andra änden av strömsladden i ett eluttag. ( ) LED-lampan lyser röd i standbyläge. 3. Tryck på strömknappen ( ) för att slå på eller stänga av projektorn. ( ) LED-lampan lyser grönt när projektorn är påslagen. Standardtillbehören kan variera mellan olika regioner på grund av olika program. Den medföljande strömsladden varierar mellan olika regioner. 3

4 Justering av den projicerade bildens höjd Justera den projicerade bilden Projektionsavstånd (A) Skärmstorlek - bredd (B) Skärmstorlek - höjd (C) Skärmdiagonal (D) Meter fot (mm) (tum) (mm) (tum) (mm) (tum) 0,50,64 360,0 4, 0,0 8,7 4 6,6 0,90,95 640,0 5, 400,0 5, ,8,50 4,9 070,0 4, 670,0 6,4 6 49,7,80 5,9 90,0 50,8 800,0 3, ,7,40 7,87 70,0 67,3 070,0 4, 0 79,6 3,00 9,84 40,0 84,3 340,0 5, ,5 3,60,8 570,0 0, 60,0 63, ,4 4,50 4,76 30,0 6,4 00,0 79, , Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden. För inställning av höjden: Vrid på hissfoten för att justera den projicerade bilden till önskad höjd. Efter några sekudner, om det inte är några ändringar, kommer projektorn automatiskt att justera den visade bilden via Auto Keystone funktionen. Anslut inmatningskällan Justera fokus ( ) tills bilden är klar. - VGA /. Anslut en VGA-/-enhet med lämplig kabel. ( ~ ). Efter att projektorn slagits på, tryck på direct source-knappen på fjärrkontrollen eller svep vänster eller höger på pekskärmen. MacBook MacBook VGA eller eller eller Mini Displayport till VGA Mini Displayport till TM eller ipad eller ipad eller ipad 4 ipad 4 iphone 5 iphone 4/4S VGA 4 VGA Apple digital AVadapter iphone 5 iphone 4/4S Apple digital AVadapter Apple Lightningadapter Apple Lightningadapter

5 Anslut inmatningskälla - Komposit AV in. Anslut AV-inmatningskällan. ( ~ ). Efter att projektorn slagits på, tryck på direct source-knappen på fjärrkontrollen eller svep vänster eller höger på pekskärmen. Sätt in SD-kort Sätt i ett SD-kort i öppningen med guldkontakterna riktade nedåt. LOCK eller För video- och ljudinmatning. Alla andra produkter och märkesnamn är varumärken ägda av respektive företag.. Kablarna för anslutning av videoutmatningsenheten medföljer inte, kontakta återförsäljaren av enheten eller Optoma. 3. ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (version 5 eller högre) 4. Designad för ipod/iphone/mobiltelefon/ PMP med TV-utmatningsfunktioner. Använd med enhetern med ljudsignalspänning > 0.3Vrms rekommenderas inte. För att ta bort SD-kortet, skjut in kortet för att mata ut det från öppningen. Ta inte bort SD-kortet när projektorn projicerar bilder från kortet. Detta kan göra att data förloras eller att kortet skadas. Stöder SD-kortstorlekar upp till 3 GB. SD-kortet medföljer inte i paketet. Sätt in USB-flashenhet Plugga in en USB-flashenhet i USB typ A porten på baksidan av projektorn. eller Stöder USB-flasenheter med formatet FAT3. TM Anslut dator för bruksanvisning. Anslut en bärbar eller stationär dator med Micro USB till USB typ A-kabel.. Slå på projektorn. 3. CD-ROM-ikonen visas på datorns skärm. 4. Klicka på CD-ROM-ikonen och öppna bruksanvisningen. Montera projektorn Skruvhål för stativ Skruva fast ett standardstativ i skruvhålen på projektorn. *Standardstativ *Takmontering Skruvhål (M3x0) för takmontering. Placera projektorn upp och ned på en plan yta.. Linjera upp de tre monteringshålen och använd de tre takmonteringsskruvarna för att säkert montera projektorn. Stativet och takmonteringen är tillvalda tillbehör. 5

6 Hur menyn används Pekskärm (TP) Peka Svep vänster Fjärrkontroll (RC) Svep höger Upp knapp OK knapp Svep upp Fjärrkontroll: Använd / / / för att markera önskat alternativ och tryck på för att bekräfta valet. Pekskärm: Svep vänster/höger/upp/ner för att markera önskat alternativ och peka/ tryck för att bekräfta ditt val. Knapparnas funktioner varierar beroende på aktuellt läge. Svep ner Vänster knapp Höger knapp Ned knapp Hem-meny Handledning för pekskärm Dessa skärmar visas vid projektorns första användning eller vid återställning. HÖGER VÄNSTER VÄNSTER HÖGER RETUR English Français Español Italiano Português Deutsch Nederlands Polski Русский Svenska Ελληνικά Türkçe 繁體中文 简体中文 한국어 日本語 Trådlös visning SD-kort VGA Autosök USB Video Inställning Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja den menypost som du vill komma åt och tryck på för att öppna menyskärmen. Pekskärm: Svep upp/ner/vänster/höger för att välja den menypost som du vill komma åt och peka/tryck för att öppna menyskärmen. Undermenyposter Menu Information Avstängningstimer Projektion Keystone Språk Direktpåslag WiFi-kanal Återställ Home VGA Video Volume Advanced Inställningsmeny SD-kort/USB-meny Videomeny 6 Inställningsmeny (-, VGA-, Video-lägen) Bildmeny Office Viewer meny

7 Justera volymen - Källa: SD-kort/USB-flashenhet Tryck på / på fjärrkontrollen eller svep upp/ner på pekskärmen för att justera volymen. Justera volymen - Källa: VGA/Video/ 7

8 Hur video spelas - källa: SD-kort/USB-flashenhet Spela upp video från SD-kort eller USB-flashenhet. Välj datakälla Skärmen, källikonen på knappguiden and sekvensen i vilken skärmen visas varierar beroende på den tillgängliga datakällan.. Välj Videomenyn Den visade skärmen kan variera beroende på vald datakälla i föregående steg. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök Fjärrkontroll: Tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Svep vänster/höger för att välja menyobjekt. USB Video Inställning Tillbaka-ikon Byta datakälla Visa mapplista 3. Välj videofil Menyrad Byta datakälla Tillbaka-ikon Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja fillistan. Pekskärm: Svep upp/ner/ vänster/höger för att välja fillista. Starta uppspelning Trådlös visning SD-kort VGA Autosök 4. Uppspelning av fil USB Video Inställning Byta datakälla Videouppspelningsläge (se sidan 8) Tillbaka-ikon Kontroller menyrad Tillbaka Videomeny Till överordnad katalog Dokumentmeny Bildmeny 8

9 Hur video spelas upp - videouppspelningsläge Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används under fem sekunder. För att visa knappguiden, tryck RETUR-knappen. Mediauppspelningskontroll Tillbakaspolning x, 4x, 8x, 6x och 3x Spela Spela Paus Snabbt framåt x, 4x, 8x, 6x och 3x Inställning Avancerad inställning Repetera Repetera alla Repetera en SRS Repetition avaktiverad SRS Off Inställningsmeny Treble Bass Tryck på / -knappen för att växla SRS på/av. När SRS är av, tryck på / -knappen för att ställa in Treble och Bass. Tryck på för att minska värdet och för att öka värdet. Visningsläge Ljust läge Fotoläge Datorläge Bioläge Kontrast och ljusstyrka Tillbaka Tillbaka till överordnad meny Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. 9

10 Hur visa bilder - källa: SD-kort/USB-flashenhet Visa foton från SD-kort eller USB-flashenhet. Välj datakälla Skärmen, källikonen på knappguiden and sekvensen i vilken skärmen visas varierar beroende på den tillgängliga datakällan.. Välj Fotomenyn Den visade skärmen kan variera beroende på vald datakälla i föregående steg. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök Fjärrkontroll: Tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Svep vänster/höger för att välja menyobjekt. USB Video Inställning Tillbaka-ikon Byta datakälla Visa mapplista 3. Bläddra bland miniatyrer Menyrad Byta datakälla Tillbaka-ikon Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja fillistan. Pekskärm: Svep vänster/ höger/upp/ner för att välja fillista. Starta uppspelning Trådlös visning SD-kort VGA Autosök 4. Förhandsgranska fil USB Video Inställning Byta datakälla Fotogranskningsläge (se sidan 0) Tillbaka-ikon Kontroller menyrad Tillbaka Videomeny Till överordnad katalog Dokumentmeny Bildmeny 0

11 Hur bilder visas - läge: Fotogranskningsläge Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används under fem sekunder. För att visa knappguiden, tryck RETUR-knappen. Mediauppspelningskontroll Bildspel Bildspel på Bildspel av Rotera Medurs 90 grader Inställning Avancerad inställning Visningsläge Ljust läge Datorläge Fotoläge Bioläge Inställningsmeny Kontrast och ljusstyrka Bildspelstid Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. Tidsperiod som varje foto visas i bildspelsläget Tillbaka Tillbaka till överordnad meny sek. 5 sek. 0 sek.

12 Hur visa dokument - källa: SD-kort/USB-flashenhet Visa dokument från SD-kort eller USB-flashenhet. Välj datakälla Skärmen, källikonen på knappguiden and sekvensen i vilken skärmen visas varierar beroende på den tillgängliga datakällan.. Välj Dokumentmenyn Den visade skärmen kan variera beroende på vald datakälla i föregående steg. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök Fjärrkontroll: Tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Svep vänster/höger för att välja menyobjekt. USB Video Inställning Tillbaka-ikon Byta datakälla Visa mapplista 3. Välj dokumentfil Menyrad Byta datakälla Tillbaka-ikon Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja fillistan. Pekskärm: Svep vänster/ höger/upp/ner för att välja fillista. Öpna dokument Trådlös visning SD-kort VGA Autosök 4. Visa fil USB Video Inställning Byta datakälla Visningsläge (se sidan ) Tillbaka-ikon Kontroller menyrad Tillbaka Videomeny Till överordnad katalog Dokumentmeny Bildmeny

13 Hur visa dokument - visningsläge Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används under fem sekunder. För att visa knappguiden, tryck RETUR-knappen. Mediauppspelningskontroll Bildspel Bildspel på Bildspel av Zooma in Zooma in på sida Zooma ut Zooma ut på sida Inställning Avancerad inställning Visningsläge Ljust läge Datorläge Fotoläge Bioläge Inställningsmeny Kontrast och ljusstyrka Bildspelstid Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. Tidsperiod som varje foto visas i bildspelsläget sek. 5 sek. 0 sek. Tillbaka Tillbaka till överordnad meny Kontroller avancerad meny (fjärrkontroll/pekskärm) Sida upp Sida ned Flytta åt vänster Tillbaka Flytta åt höger 3

14 Justera inställningarna. Välj "Inställning"-menyn. Öppna "Inställning"menyn Information Avstängningstimer Projektion Trådlös visning Keystone Språk Direktpåslag SD-kort VGA Autosök WiFi-kanal Återställ USB Video Inställning Kontroller inställningsmeny Avstängningstimer Avstängningstimer Stäng automatiskt av projektorn vid en förinställd tid. Avstängningstimer On Avstängningstimer Off Växla till främre eller bakre projektion. Projektion Projektion Projektion Front Rear Tryck på "Enter" för att byta mellan Auto keystone/ Manuell keystone. Keystone Keystone Auto keystone Manuell keystone: I manuellt läge, tryck på / för att korrigera keystone. Ställa in systemspråk. Tryck på / / / för att flytta markeringsfältet och tryck sedan på "Enter" för att välja språk. Språk Språk English Français Español Italiano Português Deutsch Nederlands Polski Русский Svenska Ελληνικά Türkçe 繁 體 中 文 简 体 中 文 한국어 日 本 語 Direktpåslag Direktpåslag "-knappen på projek- Projektorn slås automatisk på när nätström tillförs, utan att trycka in " torns kontrollpanel eller fjärrkontroll. Direktpåslag Direktpåslag On Off 4

15 Justera inställningen Kontroller inställningsmeny WiFi-kanal WiFi-kanal Tryck på "Enter" för att byta Wi-Fi-kanal (från till ) Tryck på "Enter" för att återställa alla menyers visningsparametrar till fabriksinställningar. Återställ Återställ Tillbaka Tillbaka till överordnad meny. 5

16 Trådlös visningsläge Trådlös visningsläge När Trådlös visningsfunktion används första gången, installera "MirrorOp Lite"-programvaran på din dator:. Dubbelklicka på "setupmirroropsender.exe" på Windows skrivbord. Fullfölj installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen.. Se bruksanvisningen för WiFi programvarunyckel för ytterligare detaljer.. Anslut Wi-Fi-dongle. Välj "WiFi"-menyn 3. Visa Trådlös visningsinformation. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök USB Video Inställning Projektorn är endast kompatibel med "Optoma trådlösa programvarunyckel". Kontakta Optoma Service för detaljer. Hem-meny Anslut till bärbar/stationär dator i enlighet med snabbguiden på skärmen och synkronisera skärmen med bärbara/ stationära datorn. Mediauppspelningskontroll SRS Treble Bass SRS Tryck på / -knappen för att växla SRS på/av. När SRS är av, tryck på / -knappen för att ställa in Treble och Bass. Tryck på för att minska värdet och för att öka värdet. Visningsläge Ljust läge Fotoläge Off Datorläge Bioläge Väntar på anslutning från klienten för stationär/bärbar dator 4. Visa skärmen. Kontrast och ljusstyrka Tillbaka Tillbaka till överordnad meny <Obs> Se Wi-Fi-donglens bruksanvisning för mer instruktioner. Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. Fjärrkontroll: Tryck på för att öppna menylistan och tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Peka/tryck för att öppna menylistan och svep vänster/höger för att välja menyobjekt. 6

17 VGA-läge/Video-läge/-läge. Välj menyn "VGA"/""/"Video". Visa undermeny 3. Välj objekt VGA undermenyalternativ Menu Trådlös visning Home SD-kort VGA VGA Autosök Video Volume USB Video Inställning Advanced Hem-meny Exit Advanced SRS Brightness Contrast 3D Mode Off 3D Sync No Phase Clock Välj extern källa Exit undermenyalternativ Kontroller för undermeny On Bright Lysdiodläge Home Gå till Hem-menyn. Ändra till -källa. Advanced SRS Brightness VGA Ändra till VGA-källa. Video Ändra till Videokälla. Volume Tryck på Advanced Alternativet varierar beroende på källa. / On Bright Lysdiodläge Contrast 3D Mode Off 3D Sync No för att sänka/öka volymen. Exit Video undermenyalternativ Kontroll av objekt (endast för avancerad undermeny) SRS SRS Off Treble Lysdiodläge Bass Brightness Tryck på / -knappen för att växla SRS på/av. När SRS är av, tryck på / -knappen för att ställa in Treble och Bass. Tryck på för att minska värdet och för att öka värdet. Advanced SRS Lysdiodläge Ljust läge/fotoläge/datorläge/bioläge Brightness Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Contrast Tryck på / 3D Mode On / Off 3D Sync On / Off Phase Tryck på / -knappen för att sänka/öka värdet. Clock Tryck på / -knappen för att sänka/öka värdet. Exit Avsluta denna meny och gå tillbaka till föregående meny. On Bright Contrast Exit för att sänka/öka kontrasten. 7

18 Uppgradera fast program Programvaruuppdateringar kan erhållas från datorn.. Skapa en mapp som heter "upgradera" på din dator.. Ladda ned det senaste fasta programmet från och spara det i mappen "uppgradera". 3. Kopiera mappen "uppgradera" till rotmappen på mikrosd-kortet. 4. Sätt in SD-kortet i projektorns SD-kortplats och tryck sedan på strömknappen. 5. Följ stegen nedan:. Vänta tills slutförd. Uppgraderingen kan ta en stund att slutföra 8

19 Kompatibelt VGA- /videoläge Timingtabell Läge Upplösning V-Synk (Hz) Mac VGA 640 x / 7 / 75 / 85 (*) 60 / 7 / 85 SVGA 800 x / 60 / 7 / 75 / 85 / 0 (*3) 60 / 7 / 85 XGA 04 x / 70 / 75 / 85 / 0 (*3) 60 / 70 / 75 / 85 HDTV (70p) 80 x / WXGA 80 x / 75 / (*) / 75 / 85 (*) WXGA 80 x WXGA 366 x SXGA 400 x WSXGA 680 x YPbPr, 480i/480p i/576p 50 70P 50 / i 50 / P 4 / 50 / (*) (*) Ingångssignalen stöds inte för. (*) Ingångssignalen stöds inte för analog RGB på dator. (*3) Stöder 3D timing. Ko m pat i b i l i t e t: Do k u m e n t Projektorn använder Picsel filgranskare för att öppna och visa Microsoft officefiler och Adobe PDF-filer. Versioner som stöds Office-version Microsoft Office 95 Microsoft Office 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Kompatibla dokumentformat Microsoft Officeprogram Word Power Point Excel Adobe PDF Filtillägg.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Mediafil supportlista: Video Video Filformat Videoformat Ljudformat Avkodning max uppl. Profil Nivå MPG,MPEG MPEG MPEG L-3 90x080 30bps 9Mbps AVI,MOV,MP4 H.63 AVI,MOV,MP4,MKV H.64 MPEG L-3 HE-ACC v MPEG L-3 HE-ACC v AC3 90x080 30bps 9Mbps P x080 30bps 9Mbps BP/MP/HP L4, AVI,MOV,MP4,WMV MPEG4 HE-ACC v 90x080 30bps 9Mbps SP/ASP L5 AVI,MOV,MP4 AVI,MOV Xivd MJPEG MPEG L-3 HE-ACC v MPEG L-3 HE-ACC v 90x080 30bps 9Mbps 90x080 30bps 9Mbps Baslinjen YUV444 WMV VC- WMA8/9 (v/v) 90x080 30bps 9Mbps SP/MP/AP L3 FLV Soreson Spark MPEG L-3 90x080 30bps 9Mbps Spark Videoformat stöder inte innehåll med B-Frame-funktion. HD Mediafil supportlista: Bild Bild Filformat Filtillägg Max. upplösning BMP *.bmp 3000x3000= JPG, JPEG *.jpg, *jpeg Progressiv: 048x048= Baslinje: 354x448= stöder YUV 40, YUV4 9

20 Fe l s ö k n i n g Om du upplever problem med din projektor ska du titta i följande information. Om ett problem kvarstår ska du ta konakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter. Bildproblem Ingen bild syns på skärmen Se till att strömsladden är korrekt och säkert ansluten. Kontrollera att inga pinnar på kontakterna är krokiga eller trasiga. Se till att projektorn är påslagen. Bilden är oskarp Justera fokusratten. Kontrollera att projiceringsskärmen är mellan avstånden 0,5 till 4,5 meter från projektorn. Se sid 4. Bilden är för liten eller för stor Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen. Ljudproblem Inget ljud Under musikuppspelning tryck på eller. Bi l a g a Klausul för Office-/dokumentgranskare Upphovsrätten ägs av Picsel för att undvika att rättigheterna kränks av slutanvändare och tredje part.. Alla IPR, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, i Picsel produkter ägs av Piscel eller deras leverantör.. Slutanvändaren får inte: göra kopior av Picsel-produkterna eller göra dem tillgängliga för användning av tredje part. bakåtutveckla. demontera, bakåtöversätta eller på något sätt avkoda Picsel produkterna eller någon kopia eller del av den för att härleda någon källkod. Spara endast såsom tillåts av tillämpliga lagar. 3. Picsel utfäster inga garantier, uttryckta eller underförstådda (enligt lag eller på annat sätt) relaterat till prestandan, kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett särkilt syfte för Picsel produktern eller annorledes och allt sådan framställande eller garantier avvisas särskilt och är undantagna. 4. Picsel samtycker och bekräftar att Picsel och Picsel produkter inte komemr att nämnas särskilt i slutanvändarlicensavtalet. När projektorns temperatur når 85grader C, stängs projektorn av automatiskt beroende på det inbyggda temperaturskyddet. Detta är inte ett fel. Låt projektorn svalna innan den slås på igen. Copyright / Varumärke Copyright Optoma Company Limited. Alla rättigheter förbehållna. Optoma förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar. Optoma påtar sig inget ansvar för skador som åsamkas direkt eller indirekt från fel, utelämnande eller avvikelser mellan denna enhet och denna dokumentationen. Andra varumärken eller logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Denna enhet är inte avsedd att användas i det direkta synfältet vid skärmarbetsplatser. 0

21 Optoma Global Offices För service eller support, vänligen kontakta ditt lokala kontor. USA 378 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tyskland Wiesenstrasse W D40549 Düsseldorf, Germany 49 (0) (0) Kanada 40 Meadowpine Blvd., Suite #05 Mississauga, ON, L5N 6S, Canada Skandinavien Lerpeveien Drammen Norway Latinamerika 378 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Europa 4 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD8 8QZ, UK Servicetelefon: 44 (0) Benelux BV Randstad BW Almere The Netherlands Frankrike Bâtiment E 8-83 avenue Edouard Vaillant 900 Boulogne Billancourt, France Spanien C/ José Hierro,36 Of. C 85 Rivas Vacia, Madrid, Spanien 44 (0) (0) (0) (0) PO.BOX Drammen Norway Korea WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg. 33-4, Kangnam-Ku, Seoul,35-85, KOREA Japan 東京都足立区綾瀬3-5-8 株式会社オーエスエム ポートセンター: Taiwan F., No.5,Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 3, Taiwan, R.O.C. Hongkong Unit A, 7/F Dragon Centre 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Kina 5F, No. 05, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 0005, China asia.optoma.com

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsvarningar - ögon Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. En pinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika att hamna

Läs mer

Br u k s a n v i s n i n g

Br u k s a n v i s n i n g Mobil LED-projektor Br u k s a n v i s n i n g CLASS LED PRODUCT Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. En pekpinne

Läs mer

AV in. Br u k s a n v i s n i n g

AV in. Br u k s a n v i s n i n g AV in Mobil LED-projektor Br u k s a n v i s n i n g CLASS 1 LED PRODUCT VARNINGAR ANGÅENDE ÖGONSÄKERHET Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. En

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarhandbok Wireless Charger DT-904

Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Utgåva 2.0 SV Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden 7

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8152 Fixed Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 1.3MP Compact Size

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt.

Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. X Säkerhetsvarningar - ögon Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. En pinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika att hamna

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Användarhandbok. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Användarhandbok. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Användarhandbok Version 1.0 Copyright Utan skriftlig tillåtelse från tillverkaren är det förbjudet att reproducera eller överföra delar av denna handbok i något som helst format, vare

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon. Innan du använder denna produkt, läs denna

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon.  Innan du använder denna produkt, läs denna Användarhandbok Bilkamera för fordon CCT-1210 www.denver-electronics.com Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt. 1 Produktens utformning 1. LCD-skärm 2. UPP/Dämpa

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Läs mer

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_ Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 SÄ KERHETSFÖ RESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR HEOS Drive är konstruerad för att tillhandahålla HEOS-multirumljud med en centralt placerad och stativmonterad fl erkanalsförstärkare. Se till att du har följande

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2

Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Introduktion...6 Produktens kännetecken...6

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Snabbvägledning. Specifikationer

Snabbvägledning. Specifikationer Snabbvägledning SuperTooth HD-W är en Bluetooth handsfree-enhet med röstaviserings- och röstsvarsteknik, A2DP musikstreaming (utöver navigationsanvisningar via smarttelefon), flerpunkt, samtal på vänt

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer