Br u k s a n v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Br u k s a n v i s n i n g"

Transkript

1 Mobil LED-projektor Br u k s a n v i s n i n g

2 CLASS LED PRODUCT Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. En pekpinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika för användaren att stå i strålen. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. För att minimera energförbrukningen, använd persienner för att minska omgivande ljusnivåer. A..9.3 Gl a n s h o s h ö l j e t h o s k r i n g u t r u s t n i n g (5 :e / m ö t e AG EK): Kraven för glansen på höljet gäller för kringutrustning som används vid den visuella skärmarbetsplatsen i enlighet med BildscharbV. Kringutrustning som är avsedda att användas utanför den synliga skärmarbetsplatsen kan få en GS-märkning om omfattningen finns indikerad i bruksanvisningen samt i certifikatet. Det betyder att följande ordalydelse är möjlig i situationer där användning inte är avsedd inom synfältet och där tillräckligt med tips ges i bruksanvisningen för att undvika sådana situationer för att garantera att skärmfunktionen inte påverkas. Ordalydelse i certifikatet: "Denna enhet är inte avsedd att användas i det direkta synfältet vid skärmarbetsplatser. För att undvika besvärande reflexer vid skärmarbetsplatser bör inte denna enhet placeras i det direkta synfältet." Viktig säkerhetsanvisning. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara och/ eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller väta. 3. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare. 4. Använd inte projektorn i direkt solljus. 5. Använd inte i närheten av apparater som avger starka magnetfält. 6. Använd inte projektorn i områden som kan samla mycket smuts och damm. 7. Stäng av produkten före rengöring. 8. Koppla infrån strömsladden om produkten inte ska användas under en längre tid. 9. Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5-35 C. 0. Relativ fuktighet är 5-35 C, 80% (Max.), icke-kondenserande.. Tappa inte, kasta eller försök att böja din produkt.. Kan explodera om det kastas i elden. 3. Torka endast av med torr trasa. 4. Använd endast fästanordningar/ tillbehör som har specificerats av tillverkaren. 5. Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till): Enheten har tappats. Laddaren eller kontakten har skadats. Vätska har spillts på projektorn. Projektorn har utsatts för regn eller fukt. Någonting har fallit in i projektorn eller något inuti är löst. Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter innan du skickar enheten för reparation. 6. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt. 7. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 8. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal. 9. Vidrör inte projektorn under lång tid medan projektorn används. Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar Den här bilagan listar all allmän information om din projektor. FCC-meddelande Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 5 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna enhet alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TVmottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp. Observera: Skärmade kablar Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna. Försiktighet Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens befogenhet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna enhet. Användningsförhållanden Denna enhet uppfyller Del 5 av FCC:s regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls:. denna enhet får ej orsaka skadlig störning samt. denna apparat måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan förorsaka oönskad funktion. Notice: Canadian users This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Deklaration om efterlevnad för EU-länder EMC Direktiv 004/08/EC (inklusive lagändringar) Lågspänningsdirektiv 006/95/EC R & TTE-direktivet 999/5/EC (om produkten har en RF-funktion) Avyttring av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (Tillämplig i Europeiska unionen och andra länder med separata insamlingssystem) Denna symbol som kan hittas på produkten eller på dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas i de vanliga hushållssoporna när den är förbrukad. Istället ska den lämnas på lämplig återvinningsstation för åtevinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kastas korrekt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan vilket i annat fall kan ske om inte produkten avyttras på rätt sätt. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser. Va r u m ä r k e n Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen. Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. WOW HD, SRS och -symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD- teknologin är införlivat under licens från SRS Labs, Inc. WOW HD förbättrar uppspelningens ljudkvalitet avsevärt, vilket ger en dynamisk 3D-upplevelse med djup, fyllig bas och klar frekvens för skarpa detaljer.

3 Pr o d u k t ö v e r s i k t Fjärrkontroll Fokusratt Högtalare 333 Ventilation (utblås) 444 Objektiv 555 IR-mottagare 666 Pekskärm 777 Strömknapp ( ) 888 Kensingtonlås 999 Strömkontakt SD kortplats USB-port Typ A (minnessticka/wifi/hdd) Micro USB-port VGA-kontakt -kontakt Video In Ljud / AV In Hörlursuttag Ventilation (intag) Fästhål för takmontering Hissbara fötter Skruvhål för stativ Dölj knapp Strömknapp 333 Upp knapp 444 OK knapp 555 Vänster knapp 666 Ned knapp 777 -knapp 888 Mediaknapp 999 Videoknapp LED-lägesknapp Höger knapp Volym upp knapp VGA-knapp Volym ned knapp Pa k e t ö v e r s i k t Ström (På/Av) Standardtillbehör Nätkabel VGA-sladd 333 Fjärrkontroll 3 Valfria tillbehör 444 Micro USB till USB typ-a kabel 555 Bärväska 666 Videokabel 777 VGA till komponentkabel 888 -kabel 3. Anslut strömsladden till AC IN uttaget på baksidan av projektorn. ( ). Sätt in kontakten i den andra änden av strömsladden i ett eluttag. ( ) LED-lampan lyser röd i standbyläge. 3. Tryck på strömknappen ( ) för att slå på eller stänga av projektorn. ( ) LED-lampan lyser grönt när projektorn är påslagen. Standardtillbehören kan variera mellan olika regioner på grund av olika program. Den medföljande strömsladden varierar mellan olika regioner. 3

4 Justering av den projicerade bildens höjd Justera den projicerade bilden Projektionsavstånd (A) Skärmstorlek - bredd (B) Skärmstorlek - höjd (C) Skärmdiagonal (D) Meter fot (mm) (tum) (mm) (tum) (mm) (tum) 0,50,64 360,0 4, 0,0 8,7 4 6,6 0,90,95 640,0 5, 400,0 5, ,8,50 4,9 070,0 4, 670,0 6,4 6 49,7,80 5,9 90,0 50,8 800,0 3, ,7,40 7,87 70,0 67,3 070,0 4, 0 79,6 3,00 9,84 40,0 84,3 340,0 5, ,5 3,60,8 570,0 0, 60,0 63, ,4 4,50 4,76 30,0 6,4 00,0 79, , Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden. För inställning av höjden: Vrid på hissfoten för att justera den projicerade bilden till önskad höjd. Efter några sekudner, om det inte är några ändringar, kommer projektorn automatiskt att justera den visade bilden via Auto Keystone funktionen. Anslut inmatningskällan Justera fokus ( ) tills bilden är klar. - VGA /. Anslut en VGA-/-enhet med lämplig kabel. ( ~ ). Efter att projektorn slagits på, tryck på direct source-knappen på fjärrkontrollen eller svep vänster eller höger på pekskärmen. MacBook MacBook VGA eller eller eller Mini Displayport till VGA Mini Displayport till TM eller ipad eller ipad eller ipad 4 ipad 4 iphone 5 iphone 4/4S VGA 4 VGA Apple digital AVadapter iphone 5 iphone 4/4S Apple digital AVadapter Apple Lightningadapter Apple Lightningadapter

5 Anslut inmatningskälla - Komposit AV in. Anslut AV-inmatningskällan. ( ~ ). Efter att projektorn slagits på, tryck på direct source-knappen på fjärrkontrollen eller svep vänster eller höger på pekskärmen. Sätt in SD-kort Sätt i ett SD-kort i öppningen med guldkontakterna riktade nedåt. LOCK eller För video- och ljudinmatning. Alla andra produkter och märkesnamn är varumärken ägda av respektive företag.. Kablarna för anslutning av videoutmatningsenheten medföljer inte, kontakta återförsäljaren av enheten eller Optoma. 3. ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (version 5 eller högre) 4. Designad för ipod/iphone/mobiltelefon/ PMP med TV-utmatningsfunktioner. Använd med enhetern med ljudsignalspänning > 0.3Vrms rekommenderas inte. För att ta bort SD-kortet, skjut in kortet för att mata ut det från öppningen. Ta inte bort SD-kortet när projektorn projicerar bilder från kortet. Detta kan göra att data förloras eller att kortet skadas. Stöder SD-kortstorlekar upp till 3 GB. SD-kortet medföljer inte i paketet. Sätt in USB-flashenhet Plugga in en USB-flashenhet i USB typ A porten på baksidan av projektorn. eller Stöder USB-flasenheter med formatet FAT3. TM Anslut dator för bruksanvisning. Anslut en bärbar eller stationär dator med Micro USB till USB typ A-kabel.. Slå på projektorn. 3. CD-ROM-ikonen visas på datorns skärm. 4. Klicka på CD-ROM-ikonen och öppna bruksanvisningen. Montera projektorn Skruvhål för stativ Skruva fast ett standardstativ i skruvhålen på projektorn. *Standardstativ *Takmontering Skruvhål (M3x0) för takmontering. Placera projektorn upp och ned på en plan yta.. Linjera upp de tre monteringshålen och använd de tre takmonteringsskruvarna för att säkert montera projektorn. Stativet och takmonteringen är tillvalda tillbehör. 5

6 Hur menyn används Pekskärm (TP) Peka Svep vänster Fjärrkontroll (RC) Svep höger Upp knapp OK knapp Svep upp Fjärrkontroll: Använd / / / för att markera önskat alternativ och tryck på för att bekräfta valet. Pekskärm: Svep vänster/höger/upp/ner för att markera önskat alternativ och peka/ tryck för att bekräfta ditt val. Knapparnas funktioner varierar beroende på aktuellt läge. Svep ner Vänster knapp Höger knapp Ned knapp Hem-meny Handledning för pekskärm Dessa skärmar visas vid projektorns första användning eller vid återställning. HÖGER VÄNSTER VÄNSTER HÖGER RETUR English Français Español Italiano Português Deutsch Nederlands Polski Русский Svenska Ελληνικά Türkçe 繁體中文 简体中文 한국어 日本語 Trådlös visning SD-kort VGA Autosök USB Video Inställning Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja den menypost som du vill komma åt och tryck på för att öppna menyskärmen. Pekskärm: Svep upp/ner/vänster/höger för att välja den menypost som du vill komma åt och peka/tryck för att öppna menyskärmen. Undermenyposter Menu Information Avstängningstimer Projektion Keystone Språk Direktpåslag WiFi-kanal Återställ Home VGA Video Volume Advanced Inställningsmeny SD-kort/USB-meny Videomeny 6 Inställningsmeny (-, VGA-, Video-lägen) Bildmeny Office Viewer meny

7 Justera volymen - Källa: SD-kort/USB-flashenhet Tryck på / på fjärrkontrollen eller svep upp/ner på pekskärmen för att justera volymen. Justera volymen - Källa: VGA/Video/ 7

8 Hur video spelas - källa: SD-kort/USB-flashenhet Spela upp video från SD-kort eller USB-flashenhet. Välj datakälla Skärmen, källikonen på knappguiden and sekvensen i vilken skärmen visas varierar beroende på den tillgängliga datakällan.. Välj Videomenyn Den visade skärmen kan variera beroende på vald datakälla i föregående steg. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök Fjärrkontroll: Tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Svep vänster/höger för att välja menyobjekt. USB Video Inställning Tillbaka-ikon Byta datakälla Visa mapplista 3. Välj videofil Menyrad Byta datakälla Tillbaka-ikon Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja fillistan. Pekskärm: Svep upp/ner/ vänster/höger för att välja fillista. Starta uppspelning Trådlös visning SD-kort VGA Autosök 4. Uppspelning av fil USB Video Inställning Byta datakälla Videouppspelningsläge (se sidan 8) Tillbaka-ikon Kontroller menyrad Tillbaka Videomeny Till överordnad katalog Dokumentmeny Bildmeny 8

9 Hur video spelas upp - videouppspelningsläge Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används under fem sekunder. För att visa knappguiden, tryck RETUR-knappen. Mediauppspelningskontroll Tillbakaspolning x, 4x, 8x, 6x och 3x Spela Spela Paus Snabbt framåt x, 4x, 8x, 6x och 3x Inställning Avancerad inställning Repetera Repetera alla Repetera en SRS Repetition avaktiverad SRS Off Inställningsmeny Treble Bass Tryck på / -knappen för att växla SRS på/av. När SRS är av, tryck på / -knappen för att ställa in Treble och Bass. Tryck på för att minska värdet och för att öka värdet. Visningsläge Ljust läge Fotoläge Datorläge Bioläge Kontrast och ljusstyrka Tillbaka Tillbaka till överordnad meny Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. 9

10 Hur visa bilder - källa: SD-kort/USB-flashenhet Visa foton från SD-kort eller USB-flashenhet. Välj datakälla Skärmen, källikonen på knappguiden and sekvensen i vilken skärmen visas varierar beroende på den tillgängliga datakällan.. Välj Fotomenyn Den visade skärmen kan variera beroende på vald datakälla i föregående steg. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök Fjärrkontroll: Tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Svep vänster/höger för att välja menyobjekt. USB Video Inställning Tillbaka-ikon Byta datakälla Visa mapplista 3. Bläddra bland miniatyrer Menyrad Byta datakälla Tillbaka-ikon Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja fillistan. Pekskärm: Svep vänster/ höger/upp/ner för att välja fillista. Starta uppspelning Trådlös visning SD-kort VGA Autosök 4. Förhandsgranska fil USB Video Inställning Byta datakälla Fotogranskningsläge (se sidan 0) Tillbaka-ikon Kontroller menyrad Tillbaka Videomeny Till överordnad katalog Dokumentmeny Bildmeny 0

11 Hur bilder visas - läge: Fotogranskningsläge Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används under fem sekunder. För att visa knappguiden, tryck RETUR-knappen. Mediauppspelningskontroll Bildspel Bildspel på Bildspel av Rotera Medurs 90 grader Inställning Avancerad inställning Visningsläge Ljust läge Datorläge Fotoläge Bioläge Inställningsmeny Kontrast och ljusstyrka Bildspelstid Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. Tidsperiod som varje foto visas i bildspelsläget Tillbaka Tillbaka till överordnad meny sek. 5 sek. 0 sek.

12 Hur visa dokument - källa: SD-kort/USB-flashenhet Visa dokument från SD-kort eller USB-flashenhet. Välj datakälla Skärmen, källikonen på knappguiden and sekvensen i vilken skärmen visas varierar beroende på den tillgängliga datakällan.. Välj Dokumentmenyn Den visade skärmen kan variera beroende på vald datakälla i föregående steg. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök Fjärrkontroll: Tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Svep vänster/höger för att välja menyobjekt. USB Video Inställning Tillbaka-ikon Byta datakälla Visa mapplista 3. Välj dokumentfil Menyrad Byta datakälla Tillbaka-ikon Fjärrkontroll: Tryck på / / / för att välja fillistan. Pekskärm: Svep vänster/ höger/upp/ner för att välja fillista. Öpna dokument Trådlös visning SD-kort VGA Autosök 4. Visa fil USB Video Inställning Byta datakälla Visningsläge (se sidan ) Tillbaka-ikon Kontroller menyrad Tillbaka Videomeny Till överordnad katalog Dokumentmeny Bildmeny

13 Hur visa dokument - visningsläge Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används under fem sekunder. För att visa knappguiden, tryck RETUR-knappen. Mediauppspelningskontroll Bildspel Bildspel på Bildspel av Zooma in Zooma in på sida Zooma ut Zooma ut på sida Inställning Avancerad inställning Visningsläge Ljust läge Datorläge Fotoläge Bioläge Inställningsmeny Kontrast och ljusstyrka Bildspelstid Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. Tidsperiod som varje foto visas i bildspelsläget sek. 5 sek. 0 sek. Tillbaka Tillbaka till överordnad meny Kontroller avancerad meny (fjärrkontroll/pekskärm) Sida upp Sida ned Flytta åt vänster Tillbaka Flytta åt höger 3

14 Justera inställningarna. Välj "Inställning"-menyn. Öppna "Inställning"menyn Information Avstängningstimer Projektion Trådlös visning Keystone Språk Direktpåslag SD-kort VGA Autosök WiFi-kanal Återställ USB Video Inställning Kontroller inställningsmeny Avstängningstimer Avstängningstimer Stäng automatiskt av projektorn vid en förinställd tid. Avstängningstimer On Avstängningstimer Off Växla till främre eller bakre projektion. Projektion Projektion Projektion Front Rear Tryck på "Enter" för att byta mellan Auto keystone/ Manuell keystone. Keystone Keystone Auto keystone Manuell keystone: I manuellt läge, tryck på / för att korrigera keystone. Ställa in systemspråk. Tryck på / / / för att flytta markeringsfältet och tryck sedan på "Enter" för att välja språk. Språk Språk English Français Español Italiano Português Deutsch Nederlands Polski Русский Svenska Ελληνικά Türkçe 繁 體 中 文 简 体 中 文 한국어 日 本 語 Direktpåslag Direktpåslag "-knappen på projek- Projektorn slås automatisk på när nätström tillförs, utan att trycka in " torns kontrollpanel eller fjärrkontroll. Direktpåslag Direktpåslag On Off 4

15 Justera inställningen Kontroller inställningsmeny WiFi-kanal WiFi-kanal Tryck på "Enter" för att byta Wi-Fi-kanal (från till ) Tryck på "Enter" för att återställa alla menyers visningsparametrar till fabriksinställningar. Återställ Återställ Tillbaka Tillbaka till överordnad meny. 5

16 Trådlös visningsläge Trådlös visningsläge När Trådlös visningsfunktion används första gången, installera "MirrorOp Lite"-programvaran på din dator:. Dubbelklicka på "setupmirroropsender.exe" på Windows skrivbord. Fullfölj installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen.. Se bruksanvisningen för WiFi programvarunyckel för ytterligare detaljer.. Anslut Wi-Fi-dongle. Välj "WiFi"-menyn 3. Visa Trådlös visningsinformation. Trådlös visning SD-kort VGA Autosök USB Video Inställning Projektorn är endast kompatibel med "Optoma trådlösa programvarunyckel". Kontakta Optoma Service för detaljer. Hem-meny Anslut till bärbar/stationär dator i enlighet med snabbguiden på skärmen och synkronisera skärmen med bärbara/ stationära datorn. Mediauppspelningskontroll SRS Treble Bass SRS Tryck på / -knappen för att växla SRS på/av. När SRS är av, tryck på / -knappen för att ställa in Treble och Bass. Tryck på för att minska värdet och för att öka värdet. Visningsläge Ljust läge Fotoläge Off Datorläge Bioläge Väntar på anslutning från klienten för stationär/bärbar dator 4. Visa skärmen. Kontrast och ljusstyrka Tillbaka Tillbaka till överordnad meny <Obs> Se Wi-Fi-donglens bruksanvisning för mer instruktioner. Ljusstyrka: Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Kontrast: Tryck på / för att sänka/öka kontrasten. Fjärrkontroll: Tryck på för att öppna menylistan och tryck på / för att välja menyobjekt. Pekskärm: Peka/tryck för att öppna menylistan och svep vänster/höger för att välja menyobjekt. 6

17 VGA-läge/Video-läge/-läge. Välj menyn "VGA"/""/"Video". Visa undermeny 3. Välj objekt VGA undermenyalternativ Menu Trådlös visning Home SD-kort VGA VGA Autosök Video Volume USB Video Inställning Advanced Hem-meny Exit Advanced SRS Brightness Contrast 3D Mode Off 3D Sync No Phase Clock Välj extern källa Exit undermenyalternativ Kontroller för undermeny On Bright Lysdiodläge Home Gå till Hem-menyn. Ändra till -källa. Advanced SRS Brightness VGA Ändra till VGA-källa. Video Ändra till Videokälla. Volume Tryck på Advanced Alternativet varierar beroende på källa. / On Bright Lysdiodläge Contrast 3D Mode Off 3D Sync No för att sänka/öka volymen. Exit Video undermenyalternativ Kontroll av objekt (endast för avancerad undermeny) SRS SRS Off Treble Lysdiodläge Bass Brightness Tryck på / -knappen för att växla SRS på/av. När SRS är av, tryck på / -knappen för att ställa in Treble och Bass. Tryck på för att minska värdet och för att öka värdet. Advanced SRS Lysdiodläge Ljust läge/fotoläge/datorläge/bioläge Brightness Tryck på / -knappen för att öka/sänka ljusstyrkan. Contrast Tryck på / 3D Mode On / Off 3D Sync On / Off Phase Tryck på / -knappen för att sänka/öka värdet. Clock Tryck på / -knappen för att sänka/öka värdet. Exit Avsluta denna meny och gå tillbaka till föregående meny. On Bright Contrast Exit för att sänka/öka kontrasten. 7

18 Uppgradera fast program Programvaruuppdateringar kan erhållas från datorn.. Skapa en mapp som heter "upgradera" på din dator.. Ladda ned det senaste fasta programmet från och spara det i mappen "uppgradera". 3. Kopiera mappen "uppgradera" till rotmappen på mikrosd-kortet. 4. Sätt in SD-kortet i projektorns SD-kortplats och tryck sedan på strömknappen. 5. Följ stegen nedan:. Vänta tills slutförd. Uppgraderingen kan ta en stund att slutföra 8

19 Kompatibelt VGA- /videoläge Timingtabell Läge Upplösning V-Synk (Hz) Mac VGA 640 x / 7 / 75 / 85 (*) 60 / 7 / 85 SVGA 800 x / 60 / 7 / 75 / 85 / 0 (*3) 60 / 7 / 85 XGA 04 x / 70 / 75 / 85 / 0 (*3) 60 / 70 / 75 / 85 HDTV (70p) 80 x / WXGA 80 x / 75 / (*) / 75 / 85 (*) WXGA 80 x WXGA 366 x SXGA 400 x WSXGA 680 x YPbPr, 480i/480p i/576p 50 70P 50 / i 50 / P 4 / 50 / (*) (*) Ingångssignalen stöds inte för. (*) Ingångssignalen stöds inte för analog RGB på dator. (*3) Stöder 3D timing. Ko m pat i b i l i t e t: Do k u m e n t Projektorn använder Picsel filgranskare för att öppna och visa Microsoft officefiler och Adobe PDF-filer. Versioner som stöds Office-version Microsoft Office 95 Microsoft Office 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Kompatibla dokumentformat Microsoft Officeprogram Word Power Point Excel Adobe PDF Filtillägg.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Mediafil supportlista: Video Video Filformat Videoformat Ljudformat Avkodning max uppl. Profil Nivå MPG,MPEG MPEG MPEG L-3 90x080 30bps 9Mbps AVI,MOV,MP4 H.63 AVI,MOV,MP4,MKV H.64 MPEG L-3 HE-ACC v MPEG L-3 HE-ACC v AC3 90x080 30bps 9Mbps P x080 30bps 9Mbps BP/MP/HP L4, AVI,MOV,MP4,WMV MPEG4 HE-ACC v 90x080 30bps 9Mbps SP/ASP L5 AVI,MOV,MP4 AVI,MOV Xivd MJPEG MPEG L-3 HE-ACC v MPEG L-3 HE-ACC v 90x080 30bps 9Mbps 90x080 30bps 9Mbps Baslinjen YUV444 WMV VC- WMA8/9 (v/v) 90x080 30bps 9Mbps SP/MP/AP L3 FLV Soreson Spark MPEG L-3 90x080 30bps 9Mbps Spark Videoformat stöder inte innehåll med B-Frame-funktion. HD Mediafil supportlista: Bild Bild Filformat Filtillägg Max. upplösning BMP *.bmp 3000x3000= JPG, JPEG *.jpg, *jpeg Progressiv: 048x048= Baslinje: 354x448= stöder YUV 40, YUV4 9

20 Fe l s ö k n i n g Om du upplever problem med din projektor ska du titta i följande information. Om ett problem kvarstår ska du ta konakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter. Bildproblem Ingen bild syns på skärmen Se till att strömsladden är korrekt och säkert ansluten. Kontrollera att inga pinnar på kontakterna är krokiga eller trasiga. Se till att projektorn är påslagen. Bilden är oskarp Justera fokusratten. Kontrollera att projiceringsskärmen är mellan avstånden 0,5 till 4,5 meter från projektorn. Se sid 4. Bilden är för liten eller för stor Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen. Ljudproblem Inget ljud Under musikuppspelning tryck på eller. Bi l a g a Klausul för Office-/dokumentgranskare Upphovsrätten ägs av Picsel för att undvika att rättigheterna kränks av slutanvändare och tredje part.. Alla IPR, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, i Picsel produkter ägs av Piscel eller deras leverantör.. Slutanvändaren får inte: göra kopior av Picsel-produkterna eller göra dem tillgängliga för användning av tredje part. bakåtutveckla. demontera, bakåtöversätta eller på något sätt avkoda Picsel produkterna eller någon kopia eller del av den för att härleda någon källkod. Spara endast såsom tillåts av tillämpliga lagar. 3. Picsel utfäster inga garantier, uttryckta eller underförstådda (enligt lag eller på annat sätt) relaterat till prestandan, kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett särkilt syfte för Picsel produktern eller annorledes och allt sådan framställande eller garantier avvisas särskilt och är undantagna. 4. Picsel samtycker och bekräftar att Picsel och Picsel produkter inte komemr att nämnas särskilt i slutanvändarlicensavtalet. När projektorns temperatur når 85grader C, stängs projektorn av automatiskt beroende på det inbyggda temperaturskyddet. Detta är inte ett fel. Låt projektorn svalna innan den slås på igen. Copyright / Varumärke Copyright Optoma Company Limited. Alla rättigheter förbehållna. Optoma förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar. Optoma påtar sig inget ansvar för skador som åsamkas direkt eller indirekt från fel, utelämnande eller avvikelser mellan denna enhet och denna dokumentationen. Andra varumärken eller logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Denna enhet är inte avsedd att användas i det direkta synfältet vid skärmarbetsplatser. 0

21 Optoma Global Offices För service eller support, vänligen kontakta ditt lokala kontor. USA 378 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tyskland Wiesenstrasse W D40549 Düsseldorf, Germany 49 (0) (0) Kanada 40 Meadowpine Blvd., Suite #05 Mississauga, ON, L5N 6S, Canada Skandinavien Lerpeveien Drammen Norway Latinamerika 378 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Europa 4 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD8 8QZ, UK Servicetelefon: 44 (0) Benelux BV Randstad BW Almere The Netherlands Frankrike Bâtiment E 8-83 avenue Edouard Vaillant 900 Boulogne Billancourt, France Spanien C/ José Hierro,36 Of. C 85 Rivas Vacia, Madrid, Spanien 44 (0) (0) (0) (0) PO.BOX Drammen Norway Korea WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg. 33-4, Kangnam-Ku, Seoul,35-85, KOREA Japan 東京都足立区綾瀬3-5-8 株式会社オーエスエム ポートセンター: Taiwan F., No.5,Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 3, Taiwan, R.O.C. Hongkong Unit A, 7/F Dragon Centre 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Kina 5F, No. 05, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 0005, China asia.optoma.com

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt.

Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt. Säkerhetssymboler Effekt Installation Användning och rengöring Säkerhetssymboler Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok

AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok Svenska - 0 Innehåll Upphovsrättsinformation... 3 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner... 4 Säkerhetsåtgärder... 5 FCC-varning... 5 EN55022 (CE Radiation) varning...

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Svenska. EeeBox PC. Bruksanvisning. EeeBox EB1503

Svenska. EeeBox PC. Bruksanvisning. EeeBox EB1503 EeeBox PC Bruksanvisning EeeBox EB1503 SW7300 Första utgåvan V1 April 2012 Upphovsrätt 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått Viktig information Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor LT20, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret

Läs mer