Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN"

Transkript

1 Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

2 HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till kvinnor och barn per år. Sedan dess har polisen inte gjort någon ny uppskattning, eftersom det inte är möjligt. FN uppskattar att cirka 4 miljoner människor bli traffickerade per år runt om i världen. Handelsrutterna förändras hela tiden. Ett tydligt mönster är dock att handeln rör sig från fattiga ursprungsländer till rika destinationsländer där efterfrågan finns. SexkÖpslagen Sveriges regering och riksdag har genom Kvinnofridslagstiftningen definierat prostitution som mäns våld mot kvinnor. Den 1 januari 1999 införde Sverige lagen om förbud mot sexuella tjänster, den så kallade Sexköpslagen. Denna lag innebär att köp av, eller försök till köp av, sexuella tjänster är en kriminell handling som straffas med böter eller upp till sex månaders fängelse. De prostituerade kvinnorna riskerar däremot inga rättsliga påföljder. Lagen vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp, där för är det köparen som ska straffas och inte säljaren. I april 2005 trädde vissa lag förändringar i kraft, vilka bland annat utvidgar förbudet mot köp av sexuell tjänst till att gälla även när ersättning givits eller utlovats av tredje person. 2 Lagstiftning mot människohandel Den första lagstiftningen mot människohandel trädde i kraft den 1 juli 2002, när människohandel för sexuella ändamål infördes som ett nytt brott i Sverige. Två år senare ändrades den och straffan svaret utvidgades till att också om fatta andra former av människo handel än bara sexuellt utnyttjande såsom tvångsarbete, krigstjänst, handel med organ samt människo handel som sker inom landets gränser. Människohandel omfattar antingen rekrytering, transport, hysande eller mottagande av personer. Processen bygger på hot eller bruk av våld eller andra former av tvång, bedrägeri eller makt missbruk och/eller utväxling av pengar eller förmåner för att erhålla samtycke till utnyttjande av en person från andra personer som har kontroll över den första personen. Avsikten är att utsätta någon för utnyttjande i form av pro stitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångs arbete, slaveri eller avlägsnande av organ. BARNSEXHANDEL Barnsexhandel är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och inte minst Barnkonventionen. Enligt artikel 1 i denna anses varje människa under 18 år vara ett barn. Definitionen av barnsexhandel innefattar tre områden: Handel med barn för sexuella syften Barnsexturism Barnpornografi Handel med barn omfattar handel för sexuella ändamål eller andra former av utnyttjande såsom arbetskraft, barnsoldater, för organdonationer eller olagliga adoptioner.

3 VAD HANDLAR DET OM Trafficking är modern slavhandel. Så enkelt är det. I Sverige används ofta ordet för att beskriva människohandel för sexuella ändamål. En verksamhet som ständigt pågår, men ändå är svår att upptäcka. Handeln med människor innefattar flera olika moment eller led och kan därför beskrivas som en typ av kedjebrottslighet. Oftast är det flera gärningsmän inblandade, dessa kan vara såväl män som kvinnor. Framförallt kvinnor och barn men även män rekryteras och transporteras inom ett land eller mellan länder. Syftet är att de ska säljas vidare för att utnyttjas på olika sätt, till exempel för sexuella ändamål. Eftersom människohandlarna inte själva transporterar de utsatta över landsgränser, så undviker de att upptäckas och straffas. Människohandel är en global företeelse som ökar eftersom det är en oerhört lönsam kriminell verksamhet. FN uppskattar att den ligger på tredje plats i världen efter den illegala handeln med vapen och droger med en omsättning på upp emot 7 miljarder dollar/år. Det är också i stor utsträckning samma personer som handlar med vapen, droger och människor. Rekryteringen sker i så kallade ursprungsländer där det ofta råder stor fattigdom, hög arbetslöshet och olika former av förtryck. På så sätt finns det utrymme för att utnyttja människor som befinner sig i en utsatt situation. Den främsta orsaken till att människohandel förekommer är att det finns en efterfrågan i destinationsländerna. Att det finns män som är beredda att köpa sex av människor som har blivit tvingade och/eller som inte har något val. LänsstyreLsens uppdrag Länsstyrelsen arbetar med att uppmärksamma frågan om prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom att öka samverkan och stärka det förebyggande arbetet på regional nivå. Detta sker bland annat genom utbyte av erfarenheter och samarbete med andra myndigheter samt olika branscher som kan komma i kontakt med detta i sitt arbete, till exempel taxi-, hotell-, turist- och restaurangnäringarna. 3

4 SvÅrt att SpÅra och SvÅrt att avslöja Människohandel och prostitution handlar om cynism, girighet och grymhet. Det inrymmer människoöden som präglas av tragik, uppgivenhet och utsatthet. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. För den enskilde medborgaren kanske dessa företeelser bara uppfattas som ännu en kriminell verksamhet, i praktiken bygger de på olika strukturer för utnyttjande av framförallt kvinnor och barn samt en ständig anpassning till omvärldens förändringar. Det är med andra ord svårt att beskriva ett typfall, men låt oss försöka att ge en bild av hur det kan se ut. svårt att spåra och svårt att avslöja Många av de kvinnor och barn som hamnar i Sverige, kommer från länder i öst. De har bara kontakt med en förmedling i hemlandet. Genom denna lockas de med att tjäna snabba pengar, att få resa och att kanske kunna träffa en man från väst att gifta sig med. Via internetsajter bjuds därefter kvinnorna ut till hugade spekulanter och med en anvisning om vilket hotell man ska besöka. Allt är överenskommet på förhand, till exempel pris och fördelning av betalningen. All bokning sker via agenturen i hemlandet, vilken på så sätt har full kontroll över affärstransaktionerna. Vid återkomsten till hemlandet arrangeras ett diskret möte, där kvinnan överlämnar den summa som förmedlaren ska ha. En process som både är svår att spåra och att avslöja. Köparen har makten I Sverige är prostitution alltid ett övergrepp. Prostitution har definierats som mäns våld mot kvinnor. De kvinnor som utnyttjas är oftast yngre. Många är oerhört fattiga och har egentligen inga andra möjligheter att försörja sig. Andra har en trasig bakgrund präglad av tidiga sexuella övergrepp. På grund av sin bräcklighet hamnar kvinnorna ofta i knipa genom att de tvingas gå med på grövre sexuella tjänster än de tänkt sig. Ensamma i ett främmande land vågar de inte annat än att ställa upp på kundernas önskemål. Den svenske mannen har hemmaplan och kan diktera villkoren. Tyvärr drabbas de flesta kvinnor av att affärsupplägget bryts ganska snabbt. Plötsligt dyker det upp oförutsedda utgifter för till exempel resa och lägenhet. Kvinnorna tvingas att ta emot fler kunder och tjänar mindre pengar. Det är sexköparna som skapar en marknad. Utan dem ingen trafficking. 4

5 Ett tips från oväntat håll De utsatta kvinnornas historier har givetvis många gemensamma drag, men de skiljer sig också från fall till fall. Här är ett typiskt men ändå ovanligt människoöde. Tatiana (namnet är fingerat) är från Moldavien. Hon svarar på en annons om arbete inom sjukvården i Italien. Kvinnan som tar kontakt med henne lovar att hjälpa till med allt, men vill inte träffa henne. Tatiana tycker det låter lite för bra och blir misstänksam. I hennes situation finns det dock inget annat val än att tacka ja till erbjudandet. Familjen är mycket fattig. Hon brukar till exempel åka in i Ryssland med sin pappa och plocka apelsiner för att få ihop lite pengar. Bara håll käften Så hon följer instruktionerna och kliver på en buss till Ungern. Efter gränsen vid en hamburgerrestaurang hämtas hon upp av två män. De kör henne till Budapest och hon stängs in i en lägenhet under en månad. Hon får inte prata, inte fråga, inte veta hon ska bara hålla käften. Männen våldtar henne och det kommer andra män som hon tvingas ha sex med. Det enda man tillåter är att hon äter och duschar. Tatiana tappar tid och rum. Hon får inga svar och vet inte var hon är. En dag kommer några män och hämtar henne. Hon körs till Slovakien, där en man ger henne ny identitet, nytt namn och nya personuppgifter. Därefter beger man sig till Wien. Här hämtas hon av en man som kör henne till en lägenhet i Göteborg, där han säljer henne på nätet. Men han är snäll och omtänksam och tar hänsyn till hennes situation, bland annat när hon har menstruation. Tatiana tillåts också att regelbundet skicka hem en mindre summa pengar till familjen. Fängelse och utvisning Men en av sexköparna, låt oss kalla honom Anders, är extra förtjust i henne. Han förstår att det möjligtvis kan handla om traffickning och kontaktar polisen. Tack vare detta kan polisen hitta flickan och åtala hallicken samt en partner till honom. Männen döms till 2,5 års fängelse och utvisning.

6 VAD DU BÖR VARA UPPMÄRKSAM PÅ Om flera AV punkterna NEDAN STÄmmER, kan DET RÖRA SIG Om människohandel. Män eller kvinnor som påträffas ofta, men i sällskap av olika, unga kvinnor/barn. Flera män i sällskap med en kvinna (attityd, stämning). Kombinationen man/kvinna/barn stämmer inte (åldersskillnad, attityd, stämning). Kvinnor/barn med bristfälliga kunskaper i svenska/engelska i kombination med överdriven ängslan och rädsla eller som är svåra att få kontakt med. Finns narkotika med i bilden? tänk även på detta om du arbetar på hotell: Hur ser det ut på hotellrummet (kondomer, potensmedel)? Flera män som besöker samma rum. Personer som är utsatta för människohandel befinner sig ofta tillfälligt på en ort eftersom de hela tiden flyttas till nya platser. Därför är det viktigt att polisens traffickinggrupp får dina tips så fort som möjligt om du ser något misstänkt eller får en känsla av att något är fel. En känsla som kan grunda sig på iakttagelser, stämning eller något annat enligt ovan. Det är också viktigt att påpeka att om du ringer, så behöver du inte vara rädd för att figurera i någon utredning med ditt namn. Så ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. 6

7 VAD KAN DU GÖRA Misstänker du människohandel? Kontakta polisen: Misstänker du människohandel? Kontakta polisen: Du kan vara anonym. VAD HÄNDER SEN Givetvis så rycker inte polisen ut med piketgruppen och slår in hotellrums- eller lägenhetsdörren. Istället försöker man se sammanhang och mönster när det gäller olika tips och händelser. Namn på personer, telefonnummer och bilnummer är självfallet mycket värdefulla. Ofta innebär ett tips ytterligare en värdefull pusselbit i en större utredning, där även Tullen och Migrationsverket är aktiva. Vi kan av naturliga skäl inte berätta hur polisen arbetar och vad som exakt händer med tipsen, men det pågår ständigt spaning, analys och utredning för att få fast gärningsmännen. Du kan bli en viktig aktör i arbetet. 7

8 Södra Hamngatan 3, Göteborg. Telefon

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 Lägesrapport 11 Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 RPS rapport 2010:5 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen september 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA-429-4459/10

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport 7 1 jan - 31 dec 2004 RKP KUT RAPPORT 2005:4 Rikskriminalpolisen KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNSTEN Illegal invandring RIKSKRIMINALPOLISEN 2005-06-13 1 (46)

Läs mer

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen? Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C Självständigt arbete 15 hp Våren 2008 Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar 2009-2012

Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar 2009-2012 Människohandel - delredovisning av ett projekt Domar 2009-2012 Rapport Internationella åklagarkammaren i Göteborg Hanna Cardell och Thomas Ahlstrand ÅM-A 2013/1731 Oktober 2013 Innehållsförteckning Förord

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet

När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet En kartläggning kring hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen och som ger en bild av ungdomars attityder

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer