62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa"

Transkript

1 Pressmeddelande 27 juni miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa AFA Försäkring anslår sammanlagt kronor till 24 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Bland anslagen märks 15 miljoner till fem projekt för att förbättra arbetsmiljön inom vården, 14,5 miljoner till cancerforskning och sex miljoner till ny forskning om risker med nanoteknologi. Anslag ges även till forskning om folksjukdomar som ryggont/ischias, influensa och diabetes, arbetsmiljön för socialsekreterare, förändringsarbete med Lean i industrin och kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta är ett urval och samtliga anslag redovisas nedan. Anslagen ges till forskare som är verksamma vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Swerea IVF. Arbete med ultraljudsdiagnostik - en ergonomisk risk? Ultraljudundersökningar blir allt vanligare inom sjukvården, eftersom de är ofarliga, billiga och informativa. Men för personalen innebär arbete med ultraljudsdiagnostik ofta långvariga statiska belastningar i extrema positioner, vilket kan ge besvär i hand och skuldra. Catarina Nordander, överläkare och docent vid Lunds Universitet, beviljas kr av AFA Försäkring för att ta fram en guide-line om hur arbetet ska utformas i yrken som kräver långvariga statiska belastningar i skadliga arbetsställningar. Catarina Nordander, Lunds universitet, Inst. för laboratoriemedicin. Tel: , E-post: Hur påverkar nya E-hälsotjänster sjukvårdspersonalens arbetsmiljö? Det finns farhågor att det nationella införandet av Journal på nätet kommer att påverka vårdpersonalens arbetsmiljö negativt. Ökad arbetsbelastning, försämrad relation med patienterna och illegitima arbetsuppgifter nämns som några orosmoment. Gudbjörg Erlingsdottir, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, får kr av AFA Försäkring för att undersöka hur man kan förebygga arbetsmiljöproblem, utifrån en e hälsosatsning med bland annat journaler på nätet inom Uppsala Läns landsting. Gudbjörg Erlingsdottir, Universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Inst. för designvetenskaper. Tel: , mobil: , E-post: Är allmänläkare en utrotningshotad yrkeskår? Är läkarbristen inom öppenvården ett symptom på att försämrade arbetsvillkor påverkar allmänläkares trivsel och hälsa? Ann Fridner, docent vid Stockholms universitet får ,00 kr av AFA Försäkring för att en studie där läkare får svara på frågor om organisationen, hälsa, motivation och tankar om att sluta. Resultaten av studien ska kunna användas för att minska personalomsättningen bland allmänläkare. Ann Fridner, docent, leg psykolog, Stockholms universitet, Psykologiska inst, mobil: , E- post: AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

2 Är teamarbete nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare? Teamarbete inom sjukvården är relativt ovanligt, trots att det anses ge både effektivitet, patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. I vårdteamen har läkaren två roller, där fokus är att vara medicinsk expert. Rollen som ledare prioriteras i regel inte, trots att läkaren även har ett arbetsmiljöansvar för övrig personal. Professor Per Odenrick vid Lunds universitet, får kr av AFA Försäkring för att undersöka hur läkarens roll och arbetsmiljö i teamet kan förbättras genom olika interventioner. Interventionerna skapas i samband med gruppdiskussioner bland läkarna om deras roll i teamen. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Per Odenrick, professor, Lunds universitet, Inst. för designvetenskaper. Tel: , mobil: E-post: Etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation Det behövs etisk kompetens för att kunna leva upp till hälso- och sjukvårdens mål att ge god och säker vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom sina beslut skapar politiker och tjänstemän handlingsförutsättningar för verksamhetschefer och annan vårdpersonal. Men hur ser det egentligen ut beträffande etisk kompetens hos t.e.x landstingspolitiker och tjänstemän? Erica Falkenström, fil dr vid Stockholms universitet, får kr av AFA Försäkring för att undersöka vilken etisk kompetens som utvecklas och tillämpas i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation. Undersökningen omfattar dokumentstudier, mötesobservationer och intervjuer. Erica Falkenström, Fil Dr. Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Tel mobil: E-post: Brandmän, brandrök och cancer I brandrök finns cancerframkallande ämnen och Carolina Bigert, överläkare vid Karolinska Institutet, får kr av AFA Försäkring för att mäta hur mycket brandmän, brandinstruktörer och brandutredare utsätts för dessa ämnen via luftvägar och hud. Hon kommer också att analysera tre befintliga datamaterial för att få en bild av risken för brandmän i Sverige och andra länder att drabbas av lungcancer och ett trettiotal andra cancerformer. Forskargruppen kommer också att ta fram konkreta råd om skyddsutrustning för brandpersonal. Carolina Bigert, Överläkare, med dr. Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: , mobil: E-post: Snabbare upptäckt av lungsäckscancer En orsak till lungsäckscancer (malignt mesoteliom) är asbest, som fortfarande är en arbetsmiljörisk. En tidig diagnos förbättrar möjligheten att behandla sjukdomen. Professor Anders Hjerpe vid Karolinska Institutet får kr av AFA Försäkring för att fortsätta sin forskning om hur man med hjälp av ett blodprov på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna diagnosticera lungsäckcancer. Anders Hjerpe, professor, Karolinska Institutet, Inst. för laboratoriemedicin. Tel: , mobil: E-post: Tidig upptäckt av tjocktarmscancer Läkare kan göra en colonoskopi, en undersökning av tjocktarmen inifrån med hjälp av fiberoptik. Detta möjliggör både att man kan inspektera slemhinnan i hela tjocktarmen, ta vävnadsprov för mikroskopisk undersökning och avlägsna polyper som kan vara förstadier till cancer. Professor Hans-Olov Adami, Karolinska Institutet, får kr av AFA Försäkring för att undersöka om man bör införa omfattande undersökningar av befolkningen (screening) när det gäller tjocktarmscancer, på samma sätt som man gör med bröstcancer. Undersökningen ingår i ett stort europeiskt projekt där man under två genomför undersökningar med colonoskopi.

3 Hans-Olov Adami, professor, Karolinska Institutet, Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Tel: , mobil: E-post: Nya behandlingsmetoder vid bröstcancer Nya forskarön visar att ett protein, som ingår i ett system för signalering mellan celler och påverkar celldelning, kan ha betydelse för att brösttumörer uppstår. Professor Peter Zaphiropoulos, Karolinska Institutet, får kr av AFA Försäkring för att ta reda på om det här signaleringsystemet, som kallas Hedgehog signalering, påverkar utvecklingen av bröstcancer. Målet är att hitta nya metoder för att bromsa utvecklingen av bröstcancer. Peter Zaphiropoulos, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, , Nya behandlingsmetoder vid cancer i hjärnan, bindväv och skelett Genetiska och molekylära förändringar gör att cancer uppkommer och kunskaperna hur detta går till ökar hela tiden. Professor Ulrike Nuber, Lunds universitet, får kronor av AFA Försäkring för att studera om man kan använda en behandling som är baserad på en speciell genetisk förändring. Den genetiska förändringen förekommer i särskilda cancer i hjärnan, bindväv och skelett (sarkom). En grupp forskare ska i laboratoriemiljö genomföra försök med behandling. Om de lyckas går forskarna vidare med kliniska studier inom cancervården. Ulrike Nuber, professor, Lunds universitet, Inst för Laboratoriemedicin. Tel: , E-post: Exponering vid tillverkning av nanomaterial ett växande problem? I ett projekt ska anställda vid fem nanoteknikföretag bära utrustning, som mäter hur utsatta de blir för nanopartiklar. Joakim Pagels, docent vid Lunds universitet, får kr av AFA Försäkring för att ta reda på exponeringsnivåer på arbetsplatser där de tillverkar och bearbetar de nya materialen. Målet med projektet är att skapa ny kunskap som kan leda till en säker exploatering av nanoteknologin. Joakim Pagels, docent, Lunds universitet, Inst. för designvetenskaper. Tel : Mobil: E-post: Vad händer när vi andas in nanopartiklar? Professor Magnus Svartengren, Uppsala universitet, får kr av AFA Försäkring för att undersöka vad som händer när människor andas in nanopartiklar. Hans forskargrupp har utvecklat en teknik som gör det möjligt att mäta hur mycket lungan släpper igenom, så att ultrafina partiklar i inandningsluften kommer in i kroppen. Forskarna ska undersöka 20 patienter som har andats in nanopartiklar. Magnus Svartengren, professor, Uppsala universitet, Inst. för medicinska vetenskaper. Tel: , mobil: E-post: Varför får man ischias? Ryggont och ischias drabbar upp till 80 % av befolkningen någon gång i livet, men trots detta vet man inte riktigt vad som orsakar smärtan. Professor Kjell Olmarker vid Göteborgs universitet, beviljas ,00 kronor av AFA Försäkring för att utreda ischias, som orsakas av att nervrötter i ländryggen trycks ihop och ger smärta. På sikt kan forskningen så småningom leda till nya läkemedel vid kroniska smärtor i ländryggen. Kjell Olmarker, professor, Göteborgs universitet, Inst för biomedicin. Tel: , mobil: E-post: Botemedel mot influensa? Influensa står bakom en stor del av sjukfrånvaron och orsakar även dödsfall. De årliga epidemierna upp-

4 står på grund av ständiga förändringar av influensaviruset, vilket innebär man varje år måste ta fram nya vaccin. Stefan Schwartz, professor vid Lunds universitet, får kr av AFA Försäkring för att utveckla metoder för att i ett tidigt skede upptäcka nya virusvarianter. Och för att förstå hur dessa skiljer sig åt. Då blir det lättare att utveckla nya läkemedel. Stefan Schwartz, professor, Lunds universitet, Inst. för laboratoriemedicin. Tel: , mobil: E-post: Effektivare rehabilitering vid traumatisk hjärnskada Traumatiska hjärnskador av olika svårighetsgrad, allt från lätta hjärnskakningar till svåra hjärnskador med komatillstånd, drabbar individer i alla åldrar. Skadorna kan medföra långvariga besvär som påverkar både arbetsförmåga och vardagsliv. Catharina Nygren-Deboussard, överläkare vid Karolinska Institutet, beviljas ,00 kr av AFA Försäkring för att utveckla metoder för att bättre kunna bedöma bl. a funktionsnedsättningar och läkningsförlopp hos patienter med hjärnskador. Detta ska leda till effektivare rehabilitering. Catharina Nygren-Deboussard, överläkare, medicine doktor, Karolinska Institutet, Inst. för kliniska vetenskaper. Tel: , mobil: E-post: Vad kostar arbetsrelaterad rehabilitering? Sjukdomar i rörelseorganen och psykiska besvär står tillsammans för merparten av sjukfrånvaron, men vad kan arbetsgivaren göra för att sjukskrivna ska kunna återgå i arbete och vad kostar det? Professor Kerstin Ekberg vid Linköpings universitet får ,00 kr av AFA Försäkring för att studera vilka åtgärder som arbetsgivare vidtar, och jämföra om det finns skillnader mellan heltids- och deltidssjukskrivna, mellan olika kön och åldrar samt utbildningsnivå och yrke i olika organisationer och branscher. Kerstin Ekberg, professor, Linköpings universitet, Inst. för medicin och hälsa (IMH). Tel: , mobil: , E-post: Kan levnadsvanor påverka autoimmun diabetes? (LADA) Diabetes är en folksjukdom som ökar snabbt, i dag riskerar var femte person att drabbas. Typ 2-diabetes kan förebyggas genom kost, viktreduktion och fysisk aktivitet, men vad är det som gör att kroppens egna antikroppar angriper bukspottkörteln och orsakar autoimmun diabetes? Docent Sofia Carlsson vid Karolinska Institutet, beviljas ,00 kr av AFA Försäkring för att studera hur levnadsvanorna påverkar risken för att få autoimmun diabetes, LADA. Studien omfattar mer än personer och målet är att få fram fakta så att autoimmuna diabetesformer kan förebyggas. Sofia Carlsson, docent, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: , mobil: E-post: Arbeta säkert på tak Olycksfall i samband med arbeten på tak är vanligt inom många olika branscher och för privatpersoner, och följderna vid ett fall blir ofta allvarliga. Hans Eriksson, företagsrådgivare från Plåtslageriernas Riksförbund får ,00 kr av AFA Försäkring för att ta fram en enhetlig branschstandard för hur taksäkerhetsanordningar ska monteras. Standarden ska ta hänsyn till Boverkets byggregler (BBR), lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter. Hans Eriksson, företagsrådgivare, Plåtslageriernas Riksförbund, Tel: , mobil: , E-post: Integrering av arbetsmiljö effektivare företag? Ca 160 företag inom tillverkningsindustrin har genom Produktionslyftet, initierat av Teknikföretagen och IF Metall, påbörjat ett förändringsarbete med Lean som grund. Projektledare Birgitta Öjmertz, Swerea IVF AB, får nu kr av AFA Försäkring för att utveckla metodiken så att arbetsmiljön kan förbättras

5 parallellt med att företagen blir effektivare och ökar sin konkurrenskraft. En metod kommer att tas fram och testas i några utvalda pilotföretag. Birgitta Öjmertz, projektledare, Swerea IVF AB. Tel mobil: E-post: Utveckling av en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod Det finns misstankar om att dåliga synförhållanden på arbetsplatser bidrar till både sjukskrivning och arbetssjukdomar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska därför synförhållanden som kan påverka arbetsställningar riskbedömas. Per Odenrick, professor vid Lunds universitet, beviljas ,00 kr av AFA Försäkring för att ta fram en enkel databaserad metod för synergonomisk riskbedömning som kan användas av företagshälsovården. 90 personer inom företagshälsovården kommer att utbildas i metoden som därefter testas på 750 arbetsplatser. Per Odenrick, professor, Lunds universitet, Inst. för designvetenskaper. Tel: , mobil: E-post: Fokus på återhämtning vid behandling av utmattningssyndrom Trots att stressutlöst ohälsa är en vanlig orsak till långtidssjukskrivning, saknas det kunskap om hur problemen kan förebyggas och behandlas. Jan Lisspers, professor vid Mittuniversitetet, får kr av AFA Försäkring för att undersöka den individuella återhämtningsförmågans roll vid rehabilitering av stressutlöst ohälsa och utmattningssyndrom. En behandlingsmodell med avspännings- och återhämtningsövningar kommer också att tas fram, som ska kunna användas inom primär- och företagshälsovården. Jan Lisspers, professor, Mittuniversitetet, Campus Östersund, Avdelningen för Psykologi, E-post: Hur skapar man en bättre arbetsmiljö för socialsekreterare? Socialsekreterare är ofta utsatta för stress och psykiska påfrestningar i sitt arbete. Pia Tham, Fil Dr och universitetslektor vid Stockholms Universitet, får ,00 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur man kan förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö, genom att ta reda på vilka faktorer som ökar deras välbefinnande på jobbet. Projektet är en uppföljning av en tidigare studie, där 309 socialsekreterare i 42 arbetsgrupper ingick. Pia Tham, Fil dr, universitetslektor, Stockholms universitet, Inst. för socialt arbete. Tel: , mobil: E-post: Förebyggande arbetsmiljöarbete via webben Det är väl känt att lärare har en stressig och bullrig arbetsmiljö. Dan Hasson, docent vid Karolinska Institutet beviljas kr av AFA Försäkring för att undersöka om lärarnas arbetsmiljö kan förbättras med hjälp av en webbaserad utbildning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verktyget ska kunna användas på både individ-, grupp- och organisationsnivå lärare kommer att ingå i studien, som också ska ge svar på hur man kan fånga upp individer som befinner sig i riskzonen för att bli sjukskrivna. Dan Hasson, docent, Karolinska Institutet, Stiftelsen stressmottagningen, mobil: E-post: Karin Villaume, beteendevetare, Folkhälsovetare, doktorand vid Karolinska Institutet, Tel: , E-post: Walter Osika, med.dr. Karolinska Institutet, Center for Social Sustainability, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Tel: , E:post: MobilVib - Mäta vibrationer via appen

6 Mer än var tionde anställd utsätts för vibrationer från maskiner eller fordon. Enligt Arbetsmiljö-verket ska vibrationsexponeringen mätas varje dag, men det saknas smarta och användarvänliga lösningar för att mäta exponering. Lage Burström, forskare vid Umeå universitet, får ,00 kr av AFA Försäkring för att göra en förstudie som handlar om möjligheterna att använda mobiltelefonen för att mäta hand-, arm- och helkroppsvibrationer. Genom att utveckla en app med separata givare som placeras på den vibrerande maskinen och trådlöst skickar signaler till mobiltelefonen, hoppas forskarna att systemet ska kunna ge uppgift om exponering på individnivå. Lage Burström, docent, forskare, Umeå universitet, Inst. För Folkhälsa och klinisk medicin. Tel: , mobil: E-post: Hämta forskarbilder på Mer information: Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, , Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, , Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Kan mangan påverka hjärnan via lukten? MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 4/2011. Sjuk av mobbning. om den psykosociala arbetsmiljön

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 4/2011. Sjuk av mobbning. om den psykosociala arbetsmiljön En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 4/2011 Foto: Alex Ling En arbetsledare på McDonald s trakasserade en ung anställd tills hon blev sjukskriven. Sjuk av mobbning om den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer