Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014."

Transkript

1 Gästbok Umeå maj 2014

2 För femte året i rad samlades människor med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är oerhört stolta över den ambition som Tillväxtdagarna har. För tillsammans kan vi göra mer, skapa större nytta och en bättre framtid tillsammans. Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

3 Swedbanks tillväxtdagar är ett utmärkt tillfälle att diskutera frågor av samhällelig karaktär. Frågor som är viktigare är den närmaste kvartalsrapporten. Peter Norman, Finansmarknadsminister (M) En mötesplats för framtiden. Den viktiga framtidsfrågan: Vilken tillväxt vil vi ha? Vilken tillväxt har vi råd med? Vilken tillväxt gynnar både oss och våra barn? Kreativiteten är vågen. Uthållig försörjning är målet. Karin Bodin, Polarbröd Om du har ett äpple och jag ett äpple och ger det till varandra så har vi var sitt äpple. Om du har en idé och jag har en idé och vi möts. Då har vi tre nya idéer var. Tillväxtdagarna är en otroligt viktig möteplats för att hitta samarbeten och föra Sverige ut i världen och ta hem världen till Sverige. Tack Swedbank för er entreprenöriella anda och möjlighetsskapande. Emanuel Dohi, Dohi Sweden Gillar tillväxt. Tjuvlyssnade på dig Michael på Furillen förra sommaren. Du är en frisk fläkt. Vi på Cinnober gillar utveckling. Därför har vi startat arbetet med ett Finansiellt IT-kluster i UMEÅ. Du är en viktig spelare i detta. Stöd oss. Sverige kommer att öka konkurrensförmågan inom Bank och vi kommer att öka Exportintäkterna. Nils-Robert Persson, Cinnober Umeå behöver tillväxt för att minst nå invånare. Vi får en stad som har allt och erbjuder varierande näringsliv. Tillväxt är viktigt för att värna välfärden i framtiden. Mikael Öhlund, Bolagschef Tillväxt är inget man skapar en gång för alla det är förutsätter ett kontinuerligt arbete. Det är därför Tillväxtdagarna år efter år gör skillnad! Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund Tillväxtdagarna är ett årligt, unikt tillfälle att komma nära samhällsdebatten. Att årets tillväxtdagar är förlagda i Umeå gör arrangemanget extra intressant detta år när Umeå är Kulturhuvudstad i Europa och på detta sätt förstärka samarbetet mellan kultur, näringsliv och samhälle. Göran Hedman, Sparbanken i Enköping Tillväxtdagarna är ett utmärkt tillfälle att träffa, utbyta erfarenheter, får inspiration och knyta kontakter. Håkan Berg, VD, Innlandsinnovation Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 3

4 Tillväxtdagar är bra i hela Sverige, men särskilt i Umeå, en stad som sjuder av tillväxt på många sätt. Tillväxt behövs. Utan tillväxt, inga nya fina skattepengar som i sin tur kan användas till lgemensamma nyttigheter. Tillväxt ska uppmuntras. Överallt i Sverige. Magdalena Andersson, Landshövding Västerbotten I bankens DNA ligger att medverka till en bättre värld. Ny teknik, nya innovationer, nya sätt att stödja medarbetare och entreprenörer är därför en del av vår idé. Anders Sundström, Styrelseordförande, Swedbank Utan jobb & företag stannar Sverige. Vi behöver tillväxt i alla delar av landet. Då krävs fortsatt sänkta kostnader, minskat krångel 6 ökad möjlighet till finansiering. Ska vi fixa en god välfärd krävs tillväxt, i Vilhelmina, Värnamo som Vännäs. Fler företag skapar fler jobb. Annie Lööf, Näringsminister Det finns ingen naturlig plats för att diskutera tillväxt i Umeå. Det var helt rätt att lägga den här i Umeå men vi kommer inte att avslöja alla hemligheter för att vi tror inte att ett klimat för tillväxt går att kopiera. Vi tror på Umeå, fortsatt tillväxt för människor vill verka i det klimat vi skapat tillsammans. Vi skapar tillväxt tillsammans även i framtiden. Välkommen tillbaka! Lennart Holmlund, Umeå kommun Fantastiskt att få komma till Umeå och höra allt om världsekonomin, kolla på gitarrer och tala om arbetslösheten. Mårten Palme, Stockholms Universitet Härligt att vara tillbaka i hemlänet och Umeå, staden som alltid haft en god tillväxt. Tillväxtdagarna är viktiga för att sätta fokus på de krafter som skapar värden på ett hållbart sätt. Stefan Attefall, Bostadsminister (KD) Tack Swedbank, för TILLVÄXTdagarna, där Industri, tjänster, akademi och politik möts för att skapa det samhälle vi önskar oss. Lars-Eric Aaro, VD och koncernchef, LKAB Utvecklande, nyskapande. Vi entreprenörer älskar innovationer. Tack Swedbank för att ni skapar plattformen som gör att regionala, nationella näringslivet utvecklas, står starkt i konkurrens i framtida Europa. Det behövs en bank med mod och styrka, det behövs arbete och bostad. Tillväxt skapar trygghete för framtiden! Tack Swedbank för att ni visar vägen och gör före! Veronica Hedenmark, VH Assistans Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 4

5 Meningen med livet är förståelse för andra människors livssituation. Det vi kallar empati. För att det ska växa fram krävs möten och mötesplatser där människor träffas och får tillfälle att utbyta erfarenheter, visioner och drömmar. Detta är orsaken till varför Swedbanks tillväxtdagar är så viktiga både för individer och organisationer, hur vi tillsammans kan bygga ett hållbart samhälle. Tack Swedbank för att ni tar er tid och energi att skapa den mötesplatsen. Thomas Hartman, Region Västerbotten Varför Tillväxtdagarna? Ja, en intressant fråga. Själv har jag aldrig tidigare ens besökt evenemanget. Men jag kan efter ca en timme på plats konstatera att jag hunnit prata med ledande näringslivsföreträdare, ministrar, akademi med flera i en salig blandning. Inspirerande, trevligt, givande, utmanande. Utan att grotta ner mig för mycket i frågan så bådar det gott inför de kommande två dagarna. Att det sedan är i Umeå är ett uppenbart plus! Hoppas att besökarna spenderar mycket pengar, så att det även blir tillväxtdagar för det lokala näringslivet! Anders Ågren, Umeå kommun Tillväxtdagar skapar en arena för nätverk samt lyfta fram goda exempel. Ett tillfälle att skapa förståelse för att det är en attraktiv helhet som driver långsiktig tillväxt. Jonas Jonsson, Stadsdirektör Umeå kommun Umeå och tillväxt är i de närmaste synonymer. Såväl i praktik som ambition. Därför är det uppmuntrande att Swedbank väljer att diskutera dessa för Sverige så viktiga ämnesområden just i Umeå. Sture Bergman, VK Media Tillväxt är grunden för välfärd och utveckling i en föränderlig värld. Kulturen är kittet i samhället. Stort tack till Swedbank, PWC och Manpower för modigt val av tema. Rickard Sundbom, Kommunchef Lycksele Kombinationen mötesplats med tillväxt som tema ger förutsättningar för stor dynamik. Det finns en stor dynamik i detta möte! Tomas Mörtsell, Kommunstyrelsens ordförande, Storumans kommun Tillväxtdagarna och konceptet med regionala nedslag skapar ett starkt koncept för möten och dialog om viktiga samhällsfrågor. Ett utmärkt initiativ av Swedbank som visar på ett engagemang som är värt att stötta för er partner i Norrland. Lars-Olov Söderström, VD, Norrlandsfonden Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 5

6 Tillväxtdagarna; sparsamhet i allt förutom glädje, värme, omtänksamhet, ansvar och utveckling. Åke Elveros, Sparbanksstiftelsen Norrland Välkomna Tillväxtdagarna till Umeå2014 Europas Kulturhuvudstad! Kulturdriven tillväxt -> nyfikenhet -> kreativitet -> innovationer -> ekonomisk tillväxt. Kultur i alla dess former främjar öppet sinne, vidsynthet, öppenhet, nya tankar och en kreativitet som vi bär med oss till alla arbetsplatser: Swedbank, Umeå kommun, Universitetssjukhuset, Volvo Lastvagnar, Komatsu etc etc. I Umeå andas vi kultur, därför skapar vi innovationer på alla våra arbetsplatser och det driver ekonomisk utveckling -> kulturdriven utveckling. Jan Björinge, Umeå2014 Tillväxtdagarna är ett jättebra tillfälle att låta nätverken växa. Tillnätverkväxtdagarna. Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och krönikör Tillväxtdagarna i Umeå ger dels möjligheter att samla näringsliv och representation för samhälle och gemensamt belysa olika förutsättningar och möjligheter för fortsatt tillväxt och utveckling i Sverige och Umeå. Dagarna ger också möjligheter för Umeå att profilera oss som en ledande tillväxtkommun i norra Sverige. Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå kommun Tillväxtdagarna bidrar inte enbart till lokal utveckling och tillväxt. Jag hoppas det också kan bidra till att fler nya startar och satsar på företagande. Gustav Paringer, Aptum AB Att samlas och prata tillväxt i ett sammanhang med många andra är oerhört viktigt. Vi är för små i Sverige för att tro att vi kan luta oss tillbaka. Vi måste ligga på topp och samarbeta, lära av varnadra. Så säkrar vi välståndet för individ och samhälle. Tack Swedbank för ett bra initiativ! Niklas Nordström, Luleå kommun Samverkan mellan universitet och näringsliv lägger god grund för framtiden. Därför behövs tillväxtdagar och representationen av båda parter. Emma Venngren, Student, Umeå Universitet Tillväxtdagarna möjliggör en arena där hela samhället träffas och tar ansvar för övergripande samhällsfrågor och den globala utvecklingen. Tobias Henriksson, Civilingenjör Luleå Tekniska Universitet Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 6

7 Tillväxt är givetvis central för samhällets utveckling och framtidstro. Norra Sverige, med Umeå som centrum, driver många spännande branscher och utveckling framåt. Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Varför tillväxt och varför Umeå? Tillväxt är helt nödvändigt för att kunna både ta ansvar för en åldrande befolkning såväl som för att ta ansvar för de krympande resurser i ekosystemet. I norra Sverige så är det i de norra länen som grunden för mycket av vår tillväxt finns. Umeå är i detta fall kronan i verken när det gäller kompetens i form av Umeå universitet, så att Tillväxtdagarna 2014 finns i Umeå är fullt naturligt så att de goda exemplen och de goda idéerna kan spridas i hela landet vid Tillväxtdagarna. Pär Larshans, Max Ökad tillväxt och fler jobb är en förutsättning för att klara våra gemensamma välfärdsambitioner. Roligt och viktigt med samtal kring dessa frågor under dessa dagar. Extra roligt att vara i Umeå eftersom jag är född i Västerbotten. Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsminister (M) Tillväxtdagar i Umeå är perfekt. I kulturen finns en liten dold tillväxtfaktor och då passar det bra att besöka kulturhuvudstaden. Det ger också idéer runt infrastrukturfrågor, transporter, bostäder och fungerande omsorg ger jobb och är nödvändiga för all annan tillväxt. Angela Edlund, Vice Ordförande, LO Lysande att ha dagarna i Umeå, växer så det knakar och landet är större än Stockholm. Sandro Scocco, Wisci Analys Tillväxtdagar i Umeå gör det möjligt att visa upp regionens innovationskraft. Öppnar ögonen för näringsliv och politiker som inte har klart för sig vilka möjligheter en fortsatt tillväxt ger för hela Sveriges varumärke. Eva Nygren Internet är ingen sektor; det är en plattform. En plattform som skapar produktivitetsförbättring, bättre vinster och framför allt, vassare konkurrenskraft; en konkurrenskraft vi behöver för tillväxt och värnandet om vår välfärd. Här krävs fokus på en bred digitalisering! Don t be evil David Mothander, Google Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 7

8 Nyfikenhet och passion är ledstjärnan för Swedbanks Tillväxtdagar! Kanon att det läggs i Umeå. Mari Louise Rönnmark, Kommunalråd, Umeå Tillväxtdagar gör att det blir så uppenbart att detta är något som rör och berör alla och framgång kommer av gemensamma visioner och genuint samarbete. Ilmar Reepalu, fd Kommunalråd, Malmö Utan tillväxt stannar Sverige! Härligt att se och höra hur vi möter framtiden i Umeå och skapar nya förutsättningar där kreativa näringar möter svensk basindustri = 3. Peter Kopelman, Rangsells Tack för trevliga dagar och bra arrangemang! Särskild roligt att ni lyfter vikten av miljö och hållbarhet för tillväxt både idag och i framtiden. Jag kommer gärna tillbaka. Per Bolund, Riksdagsledamot (MP) Vi är glada över att Tillväxtdagarna är i Umeå i år eftersom vi har så gott om tillväxt i Umeå. Här finns en av landets snabbast växande städer, såväl ur svenska som europeiska perspektiv. Här finns växande företag, ett par universitet som låter människor växa. Så vi är nöjda över att få visa upp Umeå som den progressiva förebild vi är! Anna Olofsson, Umeå kommun Tillväxtdagarna är en kokande mötesplats där många viktiga affärskontakter görs mellan det privata och offentliga. Samverkan krävs för tillväxt, tillväxt krävs för en framtida bra vård, skola och omsorg. Marita Ljung, Näringsdepartementet Väldigt viktigt och bra att företag sluter upp till samtal och få ut sådant som angår dem. Det gör offentligheten mer kvalificerad. Tillväxtdagarna är en upplyst, smart och rapp scen som alla bör ha koll på. PM Nilsson, Dagens Industri Inspirerande att lyssna på så många begåvade och modiga människor på scen. Det här känns som en mötesplats som kan växa i betydelse. Men då krävs att vi bjuder in fler i samtalet. Fler unga, fler gamla, fler kvinnor, fler misslyckanden, fler röster av olika valör. Nästa år vill jag inte bara inspireras och skratta. Då vill jag gråa och bli berörd för att det är på riktigt. Leila El-Sherif Wollheim, Schlingmann Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 8

9 Tack för tillväxtdagar och tack för alla samtal och ett fint byggande av nätverk. Umeå har för mig en speciell plats i hjärtat, min studiestad med allt vad det innebär. Tack. Erik Hägglöv, Sparbanken Nord Till vardags och till fest är tillväxtdagar bäst. Ett utomordentligt tillfälle att lära sig mer, diskutera aktuella ämnen och knyta trevliga kontakter. Och att få ses i Umeå som så väl illustrerar begreppet tillväxt är ju mer än bra! Stig Henriksson, Fagersta kommun Fantastiskt bra jobbat Ulf. Jag minns din önskan om att få hit Tillväxtdagarna under Kulturhuvudstadsåret DU LYCKADES. Det befäster än en gång norra Sverige som en stark tillväxtregion. Jag känner mig stolt. Mycket bra program med tillväxt producerad i norra Sverige som ger svenskt klirr i kassan. Känn dig stolt över dig själv och dina medarbetare som bidragit till att göra Tillväxtdagarna till de bästa tillväxtdagar Swedbank producerat. Kul att få bidra från Sparbanksstiftelsen Norrland och övriga 11-stiftelser. Tillsammans tar vi än mer marknadsandelar. Maria Hedblom, Ordförande, Sparbanksstiftelsen Norrland När jag fick inbjudan att komma till Umeå för att delta i Tillväxtdagarna så tvekade jag aldrig. Tillväxtdagarna är ett utmärkt initiativ och erbjuder en arena för diskussion om allt det som bygger vår välfärd. Sammantaget är det också ett imponerande galleri av beslutsfattare från olika delar av samhället som man samlar i Umeå. Mikael Odenberg, Generaldirektör, Svenska Kraftnät Swedbanks Tillväxtdagar är alltid aktuella, angelägna och välbesökta. Viktiga samhällsfrågor bryts i spännande paneldiskussioner. Många personliga kontakter knyts och fördjupas. Detta betyder mycket för utvecklingen i Sverige. Fortsätt i samma eller vidareutvecklat format! Åke Svensson, VD, Teknikföretagen Att lokalisera Tillväxtdagarna till en region som tror på kulturdriven tillväxt måste väl vara helt rätt. Lycka till! Maud Olofsson, tidigare näringsminister Att prata bostädernas vikt för tillväxt på dessa dagar är ett nöje, för Umeå är i min erfarenhet en av de kommuner i Sverige som verkligen bejakar fler bostäder och en framåtanda politiskt. Jag och NCC tänker fortsätta dra värt strå till Umeås växande stack! Mattias Lundgren, NCC Boende, NCC Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 9

10 Fantastiska dagar, första gången jag är i Umeå. Bra mat, trevliga människor. Det bästa var den norrländska dialekten. Imran Ahmad, Fihem Bygg & Fastighetsservice Jag är här för första gången och det ger verkligen mersmak. Roligt att få vara med och sjunga för handelns höga visa som är en förutsättning för välfärd och jobbskapande i Sverige. Johan Hafström En fantastisk mötesplats där samtal uppstår, samtal som kan föra oss till ett bättre Sverige. Bra ordnat Swedbank. Willy Silberstein, kommunikationsrådgivare Det är tillväxten som driver motorn i välfärdståget. Därför krävs omfattande och nyskapande diskussioner om tillväxt hela tiden. Swedbanks tillväxtdagar i Umeå och på andra orter bidrar i utvecklingen av framtidens Sverige. Tack för att få delta. Anders Ferbe, Ordförande, IF Metall Fantastiska dagar med diskussioner kring aktuella ämnen. Det största värdet jag har med mig är alla nya relationer jag etablerat under dessa dagar. Möten i världsklass! Annika Hellström, RC Mellersta regionen, Swedbank Orange is the new black verkar det som. Alltid trevligt och intressant på Tillväxtdagarna. Särskilt kul att få vara i Kulturhuvudstaden Umeå. Maria Rankka, Stockholms Handelskammare Jag drömmer om ett lyckligt slut som i filmen Avatar, där natur inte kan räknas i pengar. För tillväxt för mig det är jorden vi bor på. Och jorden lånar vi av våra framtida systrar och bröder. Tack för dessa dagar. Sofia Jannok, artist Stort tack för att jag fick medverka. Som vanligt mycket trevligt. Med önskan om en trevlig sommar! Erik Ullenhag, Integrationsminister (FP) Tack alla er som samverkar för hållbar tillväxt. Michael Wolf, VD och koncernchef, Swedbank Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 10

På den stora scenen och i de sex olika mindre seminarielokalerna deltog över 140 ekonomer, samhällsdebattörer, politiker och entreprenörer i samtal,

På den stora scenen och i de sex olika mindre seminarielokalerna deltog över 140 ekonomer, samhällsdebattörer, politiker och entreprenörer i samtal, Gästbok Göteborg 17 18 mars 2011 På den stora scenen och i de sex olika mindre seminarielokalerna deltog över 140 ekonomer, samhällsdebattörer, politiker och entreprenörer i samtal, utfrågningar och diskussioner.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt Slutrapport Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt - ett planeringsprojekt för att inspirera, kompetensutveckla samt hitta lösningar och samverkansmöjligheter kring skapandet av en attraktiv,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL ONSDAG 30 MAJ För nionde året i rad! Välkommen att inspireras och engageras på Gränsö Slott kring årets tema INNOVATION och FÖRETAGSUT VECKLING INNOVATION och FÖRETAGSUTVECKLING

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats!

Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats! Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats! sns Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är en ideell förening med uppgift att bygga broar mellan forskare och beslutsfattare i politik, näringsliv och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

fredag 18 oktober 13

fredag 18 oktober 13 12 Det finns inga vinstmål? Projektet är ideellt och syftar till att i samverkan med berörda kommuner utveckla näringslivet i området. Tidningen kommer att vara publicistiskt fristående men ha en i grunden

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj GEORANGE MÖTESPLATS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj Det rådde en stor förväntan inför mötet med våra ambassadörer från Chile-Peru, Colombia, Mexiko och Uruguay.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!!" Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching!

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!! Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching! Pia Webb har börjat inspirera i Sverige! Pia Webb är en föreläsare som verkligen vet hur man inspirerar och motiverar människor! Hittills har hennes föreläsningar bidragit med att många omgående har fått

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Välkommen till KTH nøllan!

Välkommen till KTH nøllan! nøllan har övelevt sin första dag på KTH! Dagen började med spänd förväntan och avslutades med skönt barhäng. Nu vankas äventyr! Välkommen till KTH nøllan! Välkommen till nøllenytt! Tjenamors nøllan! Minns

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 Årets UF-företag Med vinnande personligheter, stark vilja och bra fäste har företaget trots utmaningar bidragit till ökad trafiksäkerhet. 1:a pris: AllSafe

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt Movexum News Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet Movexum En klok satsning för tillväxt Teo Härén Inspirera och utbilda i kreativitet Kaj Mickos Det är människor som förnyar Sverige Äntligen

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer