Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014."

Transkript

1 Gästbok Umeå maj 2014

2 För femte året i rad samlades människor med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är oerhört stolta över den ambition som Tillväxtdagarna har. För tillsammans kan vi göra mer, skapa större nytta och en bättre framtid tillsammans. Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

3 Swedbanks tillväxtdagar är ett utmärkt tillfälle att diskutera frågor av samhällelig karaktär. Frågor som är viktigare är den närmaste kvartalsrapporten. Peter Norman, Finansmarknadsminister (M) En mötesplats för framtiden. Den viktiga framtidsfrågan: Vilken tillväxt vil vi ha? Vilken tillväxt har vi råd med? Vilken tillväxt gynnar både oss och våra barn? Kreativiteten är vågen. Uthållig försörjning är målet. Karin Bodin, Polarbröd Om du har ett äpple och jag ett äpple och ger det till varandra så har vi var sitt äpple. Om du har en idé och jag har en idé och vi möts. Då har vi tre nya idéer var. Tillväxtdagarna är en otroligt viktig möteplats för att hitta samarbeten och föra Sverige ut i världen och ta hem världen till Sverige. Tack Swedbank för er entreprenöriella anda och möjlighetsskapande. Emanuel Dohi, Dohi Sweden Gillar tillväxt. Tjuvlyssnade på dig Michael på Furillen förra sommaren. Du är en frisk fläkt. Vi på Cinnober gillar utveckling. Därför har vi startat arbetet med ett Finansiellt IT-kluster i UMEÅ. Du är en viktig spelare i detta. Stöd oss. Sverige kommer att öka konkurrensförmågan inom Bank och vi kommer att öka Exportintäkterna. Nils-Robert Persson, Cinnober Umeå behöver tillväxt för att minst nå invånare. Vi får en stad som har allt och erbjuder varierande näringsliv. Tillväxt är viktigt för att värna välfärden i framtiden. Mikael Öhlund, Bolagschef Tillväxt är inget man skapar en gång för alla det är förutsätter ett kontinuerligt arbete. Det är därför Tillväxtdagarna år efter år gör skillnad! Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund Tillväxtdagarna är ett årligt, unikt tillfälle att komma nära samhällsdebatten. Att årets tillväxtdagar är förlagda i Umeå gör arrangemanget extra intressant detta år när Umeå är Kulturhuvudstad i Europa och på detta sätt förstärka samarbetet mellan kultur, näringsliv och samhälle. Göran Hedman, Sparbanken i Enköping Tillväxtdagarna är ett utmärkt tillfälle att träffa, utbyta erfarenheter, får inspiration och knyta kontakter. Håkan Berg, VD, Innlandsinnovation Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 3

4 Tillväxtdagar är bra i hela Sverige, men särskilt i Umeå, en stad som sjuder av tillväxt på många sätt. Tillväxt behövs. Utan tillväxt, inga nya fina skattepengar som i sin tur kan användas till lgemensamma nyttigheter. Tillväxt ska uppmuntras. Överallt i Sverige. Magdalena Andersson, Landshövding Västerbotten I bankens DNA ligger att medverka till en bättre värld. Ny teknik, nya innovationer, nya sätt att stödja medarbetare och entreprenörer är därför en del av vår idé. Anders Sundström, Styrelseordförande, Swedbank Utan jobb & företag stannar Sverige. Vi behöver tillväxt i alla delar av landet. Då krävs fortsatt sänkta kostnader, minskat krångel 6 ökad möjlighet till finansiering. Ska vi fixa en god välfärd krävs tillväxt, i Vilhelmina, Värnamo som Vännäs. Fler företag skapar fler jobb. Annie Lööf, Näringsminister Det finns ingen naturlig plats för att diskutera tillväxt i Umeå. Det var helt rätt att lägga den här i Umeå men vi kommer inte att avslöja alla hemligheter för att vi tror inte att ett klimat för tillväxt går att kopiera. Vi tror på Umeå, fortsatt tillväxt för människor vill verka i det klimat vi skapat tillsammans. Vi skapar tillväxt tillsammans även i framtiden. Välkommen tillbaka! Lennart Holmlund, Umeå kommun Fantastiskt att få komma till Umeå och höra allt om världsekonomin, kolla på gitarrer och tala om arbetslösheten. Mårten Palme, Stockholms Universitet Härligt att vara tillbaka i hemlänet och Umeå, staden som alltid haft en god tillväxt. Tillväxtdagarna är viktiga för att sätta fokus på de krafter som skapar värden på ett hållbart sätt. Stefan Attefall, Bostadsminister (KD) Tack Swedbank, för TILLVÄXTdagarna, där Industri, tjänster, akademi och politik möts för att skapa det samhälle vi önskar oss. Lars-Eric Aaro, VD och koncernchef, LKAB Utvecklande, nyskapande. Vi entreprenörer älskar innovationer. Tack Swedbank för att ni skapar plattformen som gör att regionala, nationella näringslivet utvecklas, står starkt i konkurrens i framtida Europa. Det behövs en bank med mod och styrka, det behövs arbete och bostad. Tillväxt skapar trygghete för framtiden! Tack Swedbank för att ni visar vägen och gör före! Veronica Hedenmark, VH Assistans Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 4

5 Meningen med livet är förståelse för andra människors livssituation. Det vi kallar empati. För att det ska växa fram krävs möten och mötesplatser där människor träffas och får tillfälle att utbyta erfarenheter, visioner och drömmar. Detta är orsaken till varför Swedbanks tillväxtdagar är så viktiga både för individer och organisationer, hur vi tillsammans kan bygga ett hållbart samhälle. Tack Swedbank för att ni tar er tid och energi att skapa den mötesplatsen. Thomas Hartman, Region Västerbotten Varför Tillväxtdagarna? Ja, en intressant fråga. Själv har jag aldrig tidigare ens besökt evenemanget. Men jag kan efter ca en timme på plats konstatera att jag hunnit prata med ledande näringslivsföreträdare, ministrar, akademi med flera i en salig blandning. Inspirerande, trevligt, givande, utmanande. Utan att grotta ner mig för mycket i frågan så bådar det gott inför de kommande två dagarna. Att det sedan är i Umeå är ett uppenbart plus! Hoppas att besökarna spenderar mycket pengar, så att det även blir tillväxtdagar för det lokala näringslivet! Anders Ågren, Umeå kommun Tillväxtdagar skapar en arena för nätverk samt lyfta fram goda exempel. Ett tillfälle att skapa förståelse för att det är en attraktiv helhet som driver långsiktig tillväxt. Jonas Jonsson, Stadsdirektör Umeå kommun Umeå och tillväxt är i de närmaste synonymer. Såväl i praktik som ambition. Därför är det uppmuntrande att Swedbank väljer att diskutera dessa för Sverige så viktiga ämnesområden just i Umeå. Sture Bergman, VK Media Tillväxt är grunden för välfärd och utveckling i en föränderlig värld. Kulturen är kittet i samhället. Stort tack till Swedbank, PWC och Manpower för modigt val av tema. Rickard Sundbom, Kommunchef Lycksele Kombinationen mötesplats med tillväxt som tema ger förutsättningar för stor dynamik. Det finns en stor dynamik i detta möte! Tomas Mörtsell, Kommunstyrelsens ordförande, Storumans kommun Tillväxtdagarna och konceptet med regionala nedslag skapar ett starkt koncept för möten och dialog om viktiga samhällsfrågor. Ett utmärkt initiativ av Swedbank som visar på ett engagemang som är värt att stötta för er partner i Norrland. Lars-Olov Söderström, VD, Norrlandsfonden Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 5

6 Tillväxtdagarna; sparsamhet i allt förutom glädje, värme, omtänksamhet, ansvar och utveckling. Åke Elveros, Sparbanksstiftelsen Norrland Välkomna Tillväxtdagarna till Umeå2014 Europas Kulturhuvudstad! Kulturdriven tillväxt -> nyfikenhet -> kreativitet -> innovationer -> ekonomisk tillväxt. Kultur i alla dess former främjar öppet sinne, vidsynthet, öppenhet, nya tankar och en kreativitet som vi bär med oss till alla arbetsplatser: Swedbank, Umeå kommun, Universitetssjukhuset, Volvo Lastvagnar, Komatsu etc etc. I Umeå andas vi kultur, därför skapar vi innovationer på alla våra arbetsplatser och det driver ekonomisk utveckling -> kulturdriven utveckling. Jan Björinge, Umeå2014 Tillväxtdagarna är ett jättebra tillfälle att låta nätverken växa. Tillnätverkväxtdagarna. Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och krönikör Tillväxtdagarna i Umeå ger dels möjligheter att samla näringsliv och representation för samhälle och gemensamt belysa olika förutsättningar och möjligheter för fortsatt tillväxt och utveckling i Sverige och Umeå. Dagarna ger också möjligheter för Umeå att profilera oss som en ledande tillväxtkommun i norra Sverige. Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå kommun Tillväxtdagarna bidrar inte enbart till lokal utveckling och tillväxt. Jag hoppas det också kan bidra till att fler nya startar och satsar på företagande. Gustav Paringer, Aptum AB Att samlas och prata tillväxt i ett sammanhang med många andra är oerhört viktigt. Vi är för små i Sverige för att tro att vi kan luta oss tillbaka. Vi måste ligga på topp och samarbeta, lära av varnadra. Så säkrar vi välståndet för individ och samhälle. Tack Swedbank för ett bra initiativ! Niklas Nordström, Luleå kommun Samverkan mellan universitet och näringsliv lägger god grund för framtiden. Därför behövs tillväxtdagar och representationen av båda parter. Emma Venngren, Student, Umeå Universitet Tillväxtdagarna möjliggör en arena där hela samhället träffas och tar ansvar för övergripande samhällsfrågor och den globala utvecklingen. Tobias Henriksson, Civilingenjör Luleå Tekniska Universitet Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 6

7 Tillväxt är givetvis central för samhällets utveckling och framtidstro. Norra Sverige, med Umeå som centrum, driver många spännande branscher och utveckling framåt. Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Varför tillväxt och varför Umeå? Tillväxt är helt nödvändigt för att kunna både ta ansvar för en åldrande befolkning såväl som för att ta ansvar för de krympande resurser i ekosystemet. I norra Sverige så är det i de norra länen som grunden för mycket av vår tillväxt finns. Umeå är i detta fall kronan i verken när det gäller kompetens i form av Umeå universitet, så att Tillväxtdagarna 2014 finns i Umeå är fullt naturligt så att de goda exemplen och de goda idéerna kan spridas i hela landet vid Tillväxtdagarna. Pär Larshans, Max Ökad tillväxt och fler jobb är en förutsättning för att klara våra gemensamma välfärdsambitioner. Roligt och viktigt med samtal kring dessa frågor under dessa dagar. Extra roligt att vara i Umeå eftersom jag är född i Västerbotten. Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsminister (M) Tillväxtdagar i Umeå är perfekt. I kulturen finns en liten dold tillväxtfaktor och då passar det bra att besöka kulturhuvudstaden. Det ger också idéer runt infrastrukturfrågor, transporter, bostäder och fungerande omsorg ger jobb och är nödvändiga för all annan tillväxt. Angela Edlund, Vice Ordförande, LO Lysande att ha dagarna i Umeå, växer så det knakar och landet är större än Stockholm. Sandro Scocco, Wisci Analys Tillväxtdagar i Umeå gör det möjligt att visa upp regionens innovationskraft. Öppnar ögonen för näringsliv och politiker som inte har klart för sig vilka möjligheter en fortsatt tillväxt ger för hela Sveriges varumärke. Eva Nygren Internet är ingen sektor; det är en plattform. En plattform som skapar produktivitetsförbättring, bättre vinster och framför allt, vassare konkurrenskraft; en konkurrenskraft vi behöver för tillväxt och värnandet om vår välfärd. Här krävs fokus på en bred digitalisering! Don t be evil David Mothander, Google Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 7

8 Nyfikenhet och passion är ledstjärnan för Swedbanks Tillväxtdagar! Kanon att det läggs i Umeå. Mari Louise Rönnmark, Kommunalråd, Umeå Tillväxtdagar gör att det blir så uppenbart att detta är något som rör och berör alla och framgång kommer av gemensamma visioner och genuint samarbete. Ilmar Reepalu, fd Kommunalråd, Malmö Utan tillväxt stannar Sverige! Härligt att se och höra hur vi möter framtiden i Umeå och skapar nya förutsättningar där kreativa näringar möter svensk basindustri = 3. Peter Kopelman, Rangsells Tack för trevliga dagar och bra arrangemang! Särskild roligt att ni lyfter vikten av miljö och hållbarhet för tillväxt både idag och i framtiden. Jag kommer gärna tillbaka. Per Bolund, Riksdagsledamot (MP) Vi är glada över att Tillväxtdagarna är i Umeå i år eftersom vi har så gott om tillväxt i Umeå. Här finns en av landets snabbast växande städer, såväl ur svenska som europeiska perspektiv. Här finns växande företag, ett par universitet som låter människor växa. Så vi är nöjda över att få visa upp Umeå som den progressiva förebild vi är! Anna Olofsson, Umeå kommun Tillväxtdagarna är en kokande mötesplats där många viktiga affärskontakter görs mellan det privata och offentliga. Samverkan krävs för tillväxt, tillväxt krävs för en framtida bra vård, skola och omsorg. Marita Ljung, Näringsdepartementet Väldigt viktigt och bra att företag sluter upp till samtal och få ut sådant som angår dem. Det gör offentligheten mer kvalificerad. Tillväxtdagarna är en upplyst, smart och rapp scen som alla bör ha koll på. PM Nilsson, Dagens Industri Inspirerande att lyssna på så många begåvade och modiga människor på scen. Det här känns som en mötesplats som kan växa i betydelse. Men då krävs att vi bjuder in fler i samtalet. Fler unga, fler gamla, fler kvinnor, fler misslyckanden, fler röster av olika valör. Nästa år vill jag inte bara inspireras och skratta. Då vill jag gråa och bli berörd för att det är på riktigt. Leila El-Sherif Wollheim, Schlingmann Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 8

9 Tack för tillväxtdagar och tack för alla samtal och ett fint byggande av nätverk. Umeå har för mig en speciell plats i hjärtat, min studiestad med allt vad det innebär. Tack. Erik Hägglöv, Sparbanken Nord Till vardags och till fest är tillväxtdagar bäst. Ett utomordentligt tillfälle att lära sig mer, diskutera aktuella ämnen och knyta trevliga kontakter. Och att få ses i Umeå som så väl illustrerar begreppet tillväxt är ju mer än bra! Stig Henriksson, Fagersta kommun Fantastiskt bra jobbat Ulf. Jag minns din önskan om att få hit Tillväxtdagarna under Kulturhuvudstadsåret DU LYCKADES. Det befäster än en gång norra Sverige som en stark tillväxtregion. Jag känner mig stolt. Mycket bra program med tillväxt producerad i norra Sverige som ger svenskt klirr i kassan. Känn dig stolt över dig själv och dina medarbetare som bidragit till att göra Tillväxtdagarna till de bästa tillväxtdagar Swedbank producerat. Kul att få bidra från Sparbanksstiftelsen Norrland och övriga 11-stiftelser. Tillsammans tar vi än mer marknadsandelar. Maria Hedblom, Ordförande, Sparbanksstiftelsen Norrland När jag fick inbjudan att komma till Umeå för att delta i Tillväxtdagarna så tvekade jag aldrig. Tillväxtdagarna är ett utmärkt initiativ och erbjuder en arena för diskussion om allt det som bygger vår välfärd. Sammantaget är det också ett imponerande galleri av beslutsfattare från olika delar av samhället som man samlar i Umeå. Mikael Odenberg, Generaldirektör, Svenska Kraftnät Swedbanks Tillväxtdagar är alltid aktuella, angelägna och välbesökta. Viktiga samhällsfrågor bryts i spännande paneldiskussioner. Många personliga kontakter knyts och fördjupas. Detta betyder mycket för utvecklingen i Sverige. Fortsätt i samma eller vidareutvecklat format! Åke Svensson, VD, Teknikföretagen Att lokalisera Tillväxtdagarna till en region som tror på kulturdriven tillväxt måste väl vara helt rätt. Lycka till! Maud Olofsson, tidigare näringsminister Att prata bostädernas vikt för tillväxt på dessa dagar är ett nöje, för Umeå är i min erfarenhet en av de kommuner i Sverige som verkligen bejakar fler bostäder och en framåtanda politiskt. Jag och NCC tänker fortsätta dra värt strå till Umeås växande stack! Mattias Lundgren, NCC Boende, NCC Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 9

10 Fantastiska dagar, första gången jag är i Umeå. Bra mat, trevliga människor. Det bästa var den norrländska dialekten. Imran Ahmad, Fihem Bygg & Fastighetsservice Jag är här för första gången och det ger verkligen mersmak. Roligt att få vara med och sjunga för handelns höga visa som är en förutsättning för välfärd och jobbskapande i Sverige. Johan Hafström En fantastisk mötesplats där samtal uppstår, samtal som kan föra oss till ett bättre Sverige. Bra ordnat Swedbank. Willy Silberstein, kommunikationsrådgivare Det är tillväxten som driver motorn i välfärdståget. Därför krävs omfattande och nyskapande diskussioner om tillväxt hela tiden. Swedbanks tillväxtdagar i Umeå och på andra orter bidrar i utvecklingen av framtidens Sverige. Tack för att få delta. Anders Ferbe, Ordförande, IF Metall Fantastiska dagar med diskussioner kring aktuella ämnen. Det största värdet jag har med mig är alla nya relationer jag etablerat under dessa dagar. Möten i världsklass! Annika Hellström, RC Mellersta regionen, Swedbank Orange is the new black verkar det som. Alltid trevligt och intressant på Tillväxtdagarna. Särskilt kul att få vara i Kulturhuvudstaden Umeå. Maria Rankka, Stockholms Handelskammare Jag drömmer om ett lyckligt slut som i filmen Avatar, där natur inte kan räknas i pengar. För tillväxt för mig det är jorden vi bor på. Och jorden lånar vi av våra framtida systrar och bröder. Tack för dessa dagar. Sofia Jannok, artist Stort tack för att jag fick medverka. Som vanligt mycket trevligt. Med önskan om en trevlig sommar! Erik Ullenhag, Integrationsminister (FP) Tack alla er som samverkar för hållbar tillväxt. Michael Wolf, VD och koncernchef, Swedbank Gästboken från Tillväxtdagarna maj 2014 i Umeå 10

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Hälsingestintan visar att kvalitet lönar sig Sid 4

Hälsingestintan visar att kvalitet lönar sig Sid 4 DATASÄKERHETEN SKAPAS I LULEÅ Sid 13 NY TEKNIK UNDERLÄTTAR FÖR PILOTER Sid 7 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING DELSBO ÄR VÄRLDSLEDANDE PÅ INFRARÖD MÄTNING Sid 5 ÄVENTYREN FINNS I KANGOS Sid 12

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft Goda förebilder ger kraft Utmärkelser inspirerar sid.3 Årets Företagare 2005 sid.7 Samverkan i Täby & Norrort sid.8 Företagarnas tiopunktsprogram sid.9 Täbyinitiativ med matchmaking sid.9 Norrortsledarna

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer