Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013"

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Steg A Nulägesrapport: Hur är det i Noltorp idag Fråga 1 Varför bryr du dig om Noltorps utveckling - Vi är alla Alingsåsare. - Nedslitna miljöer - Inför ålderdomen - Trygghetsaspekt viktig fråga - Varierande boende - Varför känner sig folk otrygga i området? - I Noltorp finns en stor del av Alingsåshems bostadsbestånd (25%). Stort renoveringsbehov. Segregerat. - Noltorp har oförtjänt dåligt rykte - Har aldrig blivit en egen stadsdel (post, bibliotek m.m. saknas) - Intressant ur ett hela-staden-perspektiv - Viktigt att knyta ihop hela staden - Svår att orientera sig i stadsdelen - Skapa möjlighet för barn och ungdomar - Utveckla familjecentralen, stadsplaneringsmässigt, förnyelse av byggnation, det finns kända adresser där, det finns missbruksproblem, få bort brottsplatser, utveckla kulturlivet mer - Vissa hus ska renoveras. Även grönområden. - Problemen känns tydligast runt citronen - Bor här, ett problemområde, samhällsskillnader, driver verksamhet här, vill bevaka tillgängligheten, spridning av goda renoveringsinsatser - Boende i Noltorp, vill vara med och bidra med bra boende, viktigt att ge bra förutsättningar och ett bra område att växa upp i, viktigt att dämpa förutfattade meningar kring Noltorp, höja statusen på Noltorp - Bryr mig om alla stadsdelar, intresserad av stadsplanering, bor i närheten, för att alla ska må bra, skapa mötesplatser - Tillgodose barnomsorg/skola, jobbar, delaktighet, hyresgästföreningen, bor, man bryr sig om Alingsås i stort, fånga generationsskiftet, stort projekt - Behålla priserna låga, vänskapskrets, utveckla positivt, utvecklingsprocessen, upprustning

2 Fråga 2 Vad är Noltorps särprägel? (Vad är bra med Noltorp och varför vill människor bo här?) - Originalitet, naturområden, många möjligheter (sjukhus, skola, rekreation), nära till sjön, många bostadsformer - Vacker miljö - Levande dygnet runt - Mångfald av livsformer och människor - Välkomnande - Billigt, nära centrum och skola, enkelt att bo, behöver inte vara bilburen, Nolhagaparken, Särskild utbildning, sporten - Nära till allt, många funktioner på liten yta, priserna lockar, ofta första radhuset - Kanske priserna är låga för att det endast finns direktverkande el i vissa områden? - Centralt, snabba kommunikationer - Nära Nolhagaparken och Mjörn - Bra cykelvägar, barnfamiljer trivs, inga backar - VIKTIGT att renoveringen görs på ett bra sätt så att priserna förblir låga - Fina förutsättningar (Naturnära, Centralt, Allt finns, Arbetar med ungdomar, Omsorg om hyresgäster, Samplaneringsperspektiv) - Något lägre boendekostnad - Fint läge, nära till service - Bra kommunikationer - Billiga hyror, nära till stan, nära till service och till Nolhaga - Viktigt att tänka på integrationen, utveckla mötesplatser som funkar för alla åldersgrupper/ursprung. Samverkan mellan grupperna! - En stad i staden - Nära till service och mataffär - Billiga bostäder = hyresrätter - Centralt, nära - Livsmedelsaffär ICA Supermarket - Skola, barnomsorg vill bo med likasinnade - Omgiven med fin natur - allt finns, nära naturen, många hyresrätter (störst andel i Alingsås), miljonprogramshusen är energislukare och behöver renoveras. - Stad i staden - Bra med cykelvägar - Grönskande och nivåskillnader (gröna öar/oaser) - Nära till det mesta - Billigt boende (lgh) - Trevliga hus/radhus - Nära naturen och grönskan och stan - Tryggt för barn (ingen trafik i området)

3 - Vill bo kvar, har sitt sociala nätverk i området - Bra mix med olika bostadstyper (lgh/hus/radhus) - Många typer av människor - Närhet till service (kommunikation järnväg, mataffär, fritid, vårdcentral, tandläkare) - Bilfria gång- och cykelvägar - Trevliga gårdar - Lokal stolthet - Nolhagaparken - Grönområden - Sjön - Simhall - Bra läge i stan - Staden i staden - komplett stadsdel - Många olika boendemiljöer - Närhet till allt, skogen, skolor, dagis, affär, service, alströmervallen, bra bostäder för unga familjer, radhus, man flyttar in från Gbg kanske. - Läge nära Nolhaga, grönområden, centrum, och mataffär - Låga boendekostnader - Inga bilar inne på gårdarna Fråga 3 Hur skiljer sig Noltorp från övriga stadsdelar i Alingsås? - Stad i staden - här har du verksamheten som drar - Svårt att orientera sig. -rörigt labyrintboende - Delarna i noltorp hänger inte samman med varandra - Stor blandning av både människor och boendeformer - Mångkulturellt - Geografiskt segregerade enklaver - Slitet område, lågstatusområde, förekommer en del kriminalitet, sämst rykte. - Krångligt att ta sig smidigt till tex Noltorpsskolan. - Positivt: en liten stad i staden - Lågstatus, fördomar, låginkomsttagare, invandrartätt - Segregerat, upplevs som mest otryggt i Alingsås, dåligt rykte - Otryggt (belysning, Klämman ) - Mycket folk och verksamheter - Allt finns positivt - Det är segregerat tex på förskolorna (kan lösas med en stor förskola där alla möts?) eller skapa ett torg där alla möts. - Många med utländsk bakgrund, klasskillnad, pratas lite illa om Noltorp - Lågstatusboenden samt villaområden. Stora skillnader. - Nära till friluftsområde och simhall och fotbollsplaner (välbesökt!) - En del väljer friskolor istället för Noltorpsskolan.

4 - Nej, inte inom streckade linjer. Men det är stor skillnad mellan kvarteren inom området. - Naturen in på knuten vilket barnfamiljerna uppskattar - Alströmergymnasiet med många elever som, tillsammans med Montessori, lockar besökare utifrån - En unik blandning av så mycket! Fråga 4 Varför vill människor inte bo i Noltorp? - Otryggt (Gården, Klämman, ICA), dåligt rykte, stor segregation, klasskillnader, sunkigt - Dåligt rykte, slitet/nergånget, dålig integration - Dåligt rykte - Droger - Labyrint - Image av ett otryggt område - Flertalet tidningsartiklar om ett bråk på citronen - Dåligt rykte: litet område gör att ryktet befästs. - Mer eller mindre synligt missbruksproblem - Inga riktigt mysiga ställen - Det ser tråkigt ut från Kungälvsvägen, garagelängor, tråkiga hus. - På andra ställen också tråkiga, fallfärdiga hus. - Tråkigt hus kvarteret vid Hälsostudion - Uppfattas lång per bilväg, fördomar - Ryktet, kvalitén på boendet, otrygghet - Rädsla för att ryktena kan vara sanna - Oförtjänt dåligt rykte - Dålig teknisk kondition - Otrygghet - Fördomar - Barnfamiljer oroliga för invandrartäthet - Kulturella olikheter genererar beteende, vi och dem -friktion - Alla invandrarbarn i samma skola, öst-västberlin - Stora kontraster inom Noltorp - Trygghet i min del av Noltorp, otrygghet utanför - Folktomt på kvällarna ( ensam bland husen ) - Skulle kunna vara mer upplyst - Gårdskänslan saknas i citronen, ensligt på baksidan av lövhyddan (bananstigen) - Buskar och träd kan skapa oro - Lite allmänt dåligt rykte - Stor invandring - Trångt mellan husen man vill gärna se något annat - Brogården fick bättre rykte efter renoveringen

5 - Mycket fördomar, mycket stöld och bråk Fråga 5 Saknas något i Noltorp? Vad? - Mötesplatser - Tydliga gångstråk - Mötesplatser för ungdomar, tex ungdomsgård, konstgräsplan så att de kan vara där året runt - Öppna bananen och citronen, de är inte inbjudande idag - Utveckla Noltorps centrum med tex café - Mjörngatan/Noltorpsgatan är 2 delar, gör det mer integrerat - Visuellt informera bättre om vägar - Fler verksamheter (endast pizzeria och ica idag) - Kan vi använda befintliga lokaler mer? Tex Alströmergymnasiet och Noltorpskolan - Mötesplatser generellt, tex grillplatser - Trivsamma innegårdar som blir mötesplatser - Tillgänglighet, trygghetsboende, stadsodlingar - Trygghet - Skön mix - Struktur i stråken - Ljussättning - Mötesplatser (idrott, kultur, föreningar) - Skyltning - Inbjudande entréer, bullervall, mer dynamiskt vid affären, (tex Lövhyddans dagis, då får det tas bort) - Tilltalande platser, kulturella platser, mötesplatser (ett café, park, flytta ICA till vårdcentralen?) - Gemensamma mötesplatser, stadsodling, fritidsgård centralt för alla! - Café, glasskiosk, en central samlingsplats - Mötesplatser (idag finns Arena 11 som är fritidsgård och café) - Utomhusmötesplatser (tex idrottsplaner på gårdarna) - Mötesplatser förstärks (öppna förskolan, kyrkan, pensionärer) - Nysvenska mötesplatser - Kulturella kopplingar - Socialtjänsten viktig - Fadderfamilj ideellt - Språkcentral - Arbetstillfällen - Inga naturliga gång- och cykelstråk - Sjukvård? - Tillgänglighet (ingen hiss i stora delar av bostadsbeståndet) - Caféverksamhet

6 Fråga 6 Vilka värden vill vi bevara i Noltorp? (Vad vill vi bevara?) - Cykelvänligt, grönskan, blandning av folk och bostadstyper, mångfald - Variation är en styrka - Mångfald - Naturen - Stad i staden - Ingen trafik - Service, skolor, sport, låga boendekostnader - Naturen och närheten till den - Mötesplatser och service som redan finns - Olika typer av boenden - Idrottsplanerna - Förtydliga centrum med mer service - Mötesplatser - Natur koppling Nolhaga - Musikcentrum intresset bland ungdomarna för musik är oerhört brett och förankrat! - Billigt boende, öppet och grönområden, skolan, mångafalden - Steg B Drömmar och visioner Fråga 7 Hur blir Noltorp en stadsdel där vi mår bra och lever hållbart? - Underlätta för allmänheten att göra rätt (energifrågor, sopsortering, övrig infrastruktur, cykelstråk m.m.) - Långsiktighet i upphandling, i ekonomiska kalkyler (Kommunen, kommunala bolag) - Öppenhet mot forskningsvärlden (Chalmers, SP, Handels m.fl.) - Förankring hos de som bor här nu (Fokusgrupper, utställningar, enkäter m.m.) - Musikcafé för ungdomar - Bibliotek som arbetar utåtriktat - Utveckla ett tydligt centrum - Fler mötesplatser så att det finns för olika grupper i samhället - Torghandel - Noltorpsdagen för att höja statusen på området, olika arrangemangg som lockar folk - Viktigt att engagera de som bor i området - Behövs ungdomsmötesplats centralt i Noltorp

7 - Saknas café, restaurang, mötesplats - Utökad spontanidrott - Mötesplats kring ica förstärks - Svårt att hitta, skyltning, bättre gångstråk, svårt att hitta till Arrendegatan - Viktigt att vårdcentral och apotek får vara kvar (det finns lediga lokaler i vårdcentralen) - Café i samband med vårdcentralen? - Lövhyddan strategiskt placerad nära vårdcentral och affär - Deltagande: boendesamverkan i fokusgrupper. En fokusgrupp i varje delområde? Delaktighet på den nivån man upplever sitt eget engagemang. Viktigt med representation från alla gårdar/delområden. Träffpunkt citronen må eftermiddag. - Frågorna måste flyttas ut ur Nr Lgh - Tolkar Skype - Kontakter via skolan och familjecentralen, BVC, stafett-överlämning mellan helnya och halvnya anlända. - Gröna lösningar för energi (sol, vatten, fjärrvärme, passivhus, återvinn värme m.m. från tvättstuga, vatten, avlopp, sopåtervinning/källsortering) - Gröna lösningar för kommunikation ( Grönt bränsle, elbilar, dela bilar, cykelpooler) - Tillgänglighet för alla till allt (någon i rullstol ska kunna ta sig fram) - Vårdcentral ska finnas - Allt som planteras går att äta (äppelträd, vinbärsbuskar, stadsodlingar) - Gör befintliga grönområden mer tillgängliga (vid bananen och citronen) - Man vill bo i området hela livet: från barn till äldrevård - Man lever, jobbar, har sin fritid i området (inte bara sover) - Inga bakgator eller döda områden - Tänk långsiktigt! - Varsam renovering, delaktighet - Öppet forum: en länk mellan Noltorpsinvånarna och de som tar hand om lokaler, aktiviteter - Trygghet - Natur - Mångfald och variationsrikedom - Stadsodling - Fjärilar bin - Pallkragar på grönområden - Bökande grisar på grönområden - Hönor och tuppar - Skapa "Mötesplats Noltorp" - föreningslokal, kök, bröllop, festlokal, ungdomar, äldre, kultur, multifunktionellt, kafe, bibliotek, alla ska kunna vara med, generationsmöten, - Skapa det goda livet - Måste fånga upp barnens och ungdomarnas perspektiv

8 - Man ska känna trygghet - Det ska vara kul (något ska hända, Noltorpskyrkan har ett kyrklopp, klädinsamling, - Kicks fotbollsplats är positiv - Alströmerskolan är kulturcentrum kan utvecklas mera? - En kvarterskrog? - Vackert! - En ny cykellandsväg mot stationen - Bygga basketplan - Utveckla torget (affärer, restaurang, lekmiljö) - Satsar för barn och ungdomar, mötesplatser, ekologiskt café - Bo och cykla, inte beroende av bil i närområdet - Sälja växter (från kolonierna, överblivna), odlingar mellan husen - Naturliga mötesplatser - Hur ser det goda livet ut?? För olika individer?? Vad är viktigt då? Vad vill VI ha? - Naturliga mötesplatser - Skapa större förståelse för de olika befolkningsgrupperna - Skapa möjlighet för de olika grupperna att träffas - Lägg mycket kraft på skolan (som är en bra integrationsplats). Här lär sig olika grupper att mötas och respektera varandra. - Kultur är en förenande aktivitet - Festival med olika aktiviteter - Torget, Alströmer, Aulan, Arena 11 - Underifrånperspektiv: skolan och föreningar är medarrangörer - Språkcafé är ett sätt att träffas och samtidigt lära sig svenska - Tryggare utomhusmiljöer, belysning och tydligare stråk - Ett levande område - Närheten till ALLT - Som man behöver - Fritidsgård - Noltorp är ett schysst område att hänga på - Attraktiv mötesplats, restaurera lägenheterna, bättre trygghet, kul och inbjudande - Naturen, mångfalden, aktivitetscentrum - Stadsodling - Studiecirklar av olika slag som byggs på intresse från de boende - Musik och kultur Fråga 8 Vilka värden är viktigast att bevara för att nå visionen? - Apoteket - Posten

9 - Billigt boende, - Service, närheten till naturen, olika boendeformer, kommunal service, grönområden, idrottsplatser - Varje del behöver sin uppmärksamhet men broar behöver byggas - Inifrånengagemang - Alla ska få sina behov tillgodosedda - Det goda ryktet ska byggas - Närhet och trygghet både dag och kväll - Mötesplatser (mat, kafé) - Mångfalden, grönområden, identiteten, stoltheten över området - Fortsätta få barnen att trivas (med olika aktiviteter, fotboll, basket) - Närhet till naturen - Kyrkan mitt i byn - Bevara Nolhaga - Göra ett torg vid ICA med fika - Kolonilotter i områdena - Kultur i Noltorp, Tvättstugebibliotek - Aktivitetsrum i källaren - Aktiviteter som svenska familjer gillar så kan människor från andra länder komma med i dessa aktiviteter. - Aktivitetshus - Få föreningslivet att fungera i Noltorp - Hur får man föräldrar att engagera sig i barnens fritid (att gå med på tex idrottsträningar) - Språkcafé (kanske på Arena 11?) Att lära sig svenska är en nyckel för att komma i kontakt med andra. - Inventera verksamhetsytor (vad har vi och vad behövs?) - Kan småföretag etablera sig i området? (Vårdcentralslokalerna blir troligtvis lediga) - Man kan utgå ifrån Alingsåshems gemensamhetslokaler - Viktigt med samtal med de som bor i området. Ingen ska behöva flytta! - Viktigt att fråga sig vad syftet med renoveringen är Fråga 9 drömmar? Vilka värden saknas och kan utvecklas för att nå våra visioner och - Gröna ytor - Mångfald - Det goda livet - lyssna på människorna - En sjönära stadsdel - Naturrum i nolhagaviken - miljöpedagogik kan besrivas med grisar och grodor etc. - Involvera boende i dialogen (hur vill de skapa sin bästa boendemiljö?)

10 - Familjecentral, öppen förskola - Skapa projekt för integration - Kyrkans aktiviteter kan bli mer mixade - Utomhusmötesplatser - Positiv publicitet, uppmuntra att uppmärksamma när det gäller positiva saker - Mer öppenhet, anslagstavla? - Förutsättningar att mötas inomhus och utomhus - Fadder - Mötesplatser inte tvingande men möjliggörande - En vision för alla - Fånga upp individuella behov - Bygga nya lägenheter - Fler grönytor - Inbjudande mötesplatser - Utomhusarena (utveckla) - Centralt torg med café, glasskiosk, matställe, mötesplats - Skateramp, grafittivägg, klättervägg - Belysning för att motverka otrygghet - Bevara arkitekturen och billiga lägenheter - Upplysta stråk - Cykelväg mot stationen, en kvarterskrog, inbjudande mötesplats, trygga passager, händelser (centrum) - Vårdcentral - Mångfalden, det gröna Steg C Nästa steg Fråga 10 I vilka frågor kommer det att krävas en ny samsyn och nya åtaganden (Vilka är de kritiska frågor som måste lösas för att ta oss dit?) - Samsyn kring Hyresnivåer - Tillgänglighetsanpassning - Vårdcentral - Vi måste skapa en målbild inledningsvis och enas kring visionsbilden - Allas frågor blir allas - De boende är beställare och vill påverka sin boendemiljö (fokusgrupper) - Delaktighet bidrar till bättre rykte - Alla näringsidkare/verksamheter i området bör vara med - Viktigt att barn och ungdomar får höras. De som bor i området. Hyresgästföreningen är viktig.

11 - Långsiktighet i alla sammanhang (inte bara Alingsåshem och miljonprogrammens renoveringar) - Skolan (Noltorp, Nolhaga, Alströmer m.fl.) är oerhört viktig! - Upphandling också viktig (samhällsplanering) - Egen försörjning, arbetstillfällen - Fråga 11 Vilka aktörer måste vara med i fortsatt process? - Alla som inte var med på workshopen; Unga, gamla, minoritetsgrupper, lss-boende, skolorna, pizzabagaren, näringsliv, hälso och sjukvård, De boende i området, kollektivtrafik, montessoriskolan, alla näringsidkare, föreningslivet ex. Alingsås kik, studieförbunden, fastighetsägare, mfl - Personer som berörs, de som bor i Noltorp behöver få sin röst hörd - Alla olika intressenter behöver vara med. Brett! Inte smalna av. - Behovsinventera: vad vill ni ha? Fråga äldre, barn, föräldrar. - Belysning, Torget. - Inkludera också idrottsföreningar, de boende, hyresgästföreningar osv - De som bor i området, hyresgästföreningen, barn och unga, alla markägare och fastighetsägare, kommunen, köpmannaföreningen - Viktigt att kommunledningen är aktiv. Helhetssyn på ekonomin. Alla måste bidra. - Inkludera boende, föreningar, näringsliv, de olika förvaltningarna, kultur och fritidsförvaltningen inte minst samt kyrkan i processen. - Näringslivet, boende, ideella föreningar, arbetsförmedlingen, sigillet m.fl, fastighetsägare

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025

Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025 Bilaga 3 Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025 Medverkande Konsekvensbedömningen har genomförts den 30 januari och den 4 februari 2015 av följande arbetsgrupp: Malin Wallin,

Läs mer

Uppföljning. Tillfällig mötesplats på Norrby

Uppföljning. Tillfällig mötesplats på Norrby Uppföljning Tillfällig mötesplats på Norrby Stadsbyggnadsvision Norrby - en stadsdel med hållbarhetsfokus i centrala Borås Sammanfattning Under Kretsloppsveckans tisdag och torsdag genomförde projektledaren

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Genomförande 4 Ämnena som diskuterades 4 Sammanfattning av synpunkter 5 Miljö och boendeform

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

AB Alingsåshem. Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag.

AB Alingsåshem. Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag. Alingsåshem 2013 AB Alingsåshem Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag. AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3 300 lägenheter i Alingsås, Gräfsnäs, Sollebrunn och St Mellby Vi omsätter 210

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

HEJ ALLA NOLTORPSBOR!

HEJ ALLA NOLTORPSBOR! Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #4 juni 2015 LEK FÖR ALLA BARN I sommar är barn från hela staden inbjudna att leka på gårdarna i Citronen och Bananen.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

en plats för livet 3 Välkommen till Haga

en plats för livet 3 Välkommen till Haga en plats för livet 3 Välkommen till Haga Haga Tryggghetsboende är beläget i stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg. En oas av grönska med fåglar och fjärilar, med närhet till service, vård, butiker och kommunikationer.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Styrkor Fint konditori Stolt över skolan ibland, t.ex. för att ungdomarna fick åka till Filippinerna. Alla idrottsaktiviteter

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats SUNDBY PARK Möjligheternas mötesplats 1 (5) För att skapa ett konkurrenskraftigt område som nyttjas dygnet runt, året om, krävs en integrering av bostäder, arbetsplatser och möjligheter till rekreation.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Skolbarnens önskemål Visionsenkäten gav många kreativa svar Larsbergsborna har svarat på enkäter

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Ortsutveckling Flen. SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Ortsutveckling Flen. SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Ortsutveckling Flen SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Senast uppdaterat december 2013 Styrkor Service Läget Boendemiljö Företagande Flen har ett bra utbud av livsmedelbutiker Anläggningarna

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer