Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013"

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Steg A Nulägesrapport: Hur är det i Noltorp idag Fråga 1 Varför bryr du dig om Noltorps utveckling - Vi är alla Alingsåsare. - Nedslitna miljöer - Inför ålderdomen - Trygghetsaspekt viktig fråga - Varierande boende - Varför känner sig folk otrygga i området? - I Noltorp finns en stor del av Alingsåshems bostadsbestånd (25%). Stort renoveringsbehov. Segregerat. - Noltorp har oförtjänt dåligt rykte - Har aldrig blivit en egen stadsdel (post, bibliotek m.m. saknas) - Intressant ur ett hela-staden-perspektiv - Viktigt att knyta ihop hela staden - Svår att orientera sig i stadsdelen - Skapa möjlighet för barn och ungdomar - Utveckla familjecentralen, stadsplaneringsmässigt, förnyelse av byggnation, det finns kända adresser där, det finns missbruksproblem, få bort brottsplatser, utveckla kulturlivet mer - Vissa hus ska renoveras. Även grönområden. - Problemen känns tydligast runt citronen - Bor här, ett problemområde, samhällsskillnader, driver verksamhet här, vill bevaka tillgängligheten, spridning av goda renoveringsinsatser - Boende i Noltorp, vill vara med och bidra med bra boende, viktigt att ge bra förutsättningar och ett bra område att växa upp i, viktigt att dämpa förutfattade meningar kring Noltorp, höja statusen på Noltorp - Bryr mig om alla stadsdelar, intresserad av stadsplanering, bor i närheten, för att alla ska må bra, skapa mötesplatser - Tillgodose barnomsorg/skola, jobbar, delaktighet, hyresgästföreningen, bor, man bryr sig om Alingsås i stort, fånga generationsskiftet, stort projekt - Behålla priserna låga, vänskapskrets, utveckla positivt, utvecklingsprocessen, upprustning

2 Fråga 2 Vad är Noltorps särprägel? (Vad är bra med Noltorp och varför vill människor bo här?) - Originalitet, naturområden, många möjligheter (sjukhus, skola, rekreation), nära till sjön, många bostadsformer - Vacker miljö - Levande dygnet runt - Mångfald av livsformer och människor - Välkomnande - Billigt, nära centrum och skola, enkelt att bo, behöver inte vara bilburen, Nolhagaparken, Särskild utbildning, sporten - Nära till allt, många funktioner på liten yta, priserna lockar, ofta första radhuset - Kanske priserna är låga för att det endast finns direktverkande el i vissa områden? - Centralt, snabba kommunikationer - Nära Nolhagaparken och Mjörn - Bra cykelvägar, barnfamiljer trivs, inga backar - VIKTIGT att renoveringen görs på ett bra sätt så att priserna förblir låga - Fina förutsättningar (Naturnära, Centralt, Allt finns, Arbetar med ungdomar, Omsorg om hyresgäster, Samplaneringsperspektiv) - Något lägre boendekostnad - Fint läge, nära till service - Bra kommunikationer - Billiga hyror, nära till stan, nära till service och till Nolhaga - Viktigt att tänka på integrationen, utveckla mötesplatser som funkar för alla åldersgrupper/ursprung. Samverkan mellan grupperna! - En stad i staden - Nära till service och mataffär - Billiga bostäder = hyresrätter - Centralt, nära - Livsmedelsaffär ICA Supermarket - Skola, barnomsorg vill bo med likasinnade - Omgiven med fin natur - allt finns, nära naturen, många hyresrätter (störst andel i Alingsås), miljonprogramshusen är energislukare och behöver renoveras. - Stad i staden - Bra med cykelvägar - Grönskande och nivåskillnader (gröna öar/oaser) - Nära till det mesta - Billigt boende (lgh) - Trevliga hus/radhus - Nära naturen och grönskan och stan - Tryggt för barn (ingen trafik i området)

3 - Vill bo kvar, har sitt sociala nätverk i området - Bra mix med olika bostadstyper (lgh/hus/radhus) - Många typer av människor - Närhet till service (kommunikation järnväg, mataffär, fritid, vårdcentral, tandläkare) - Bilfria gång- och cykelvägar - Trevliga gårdar - Lokal stolthet - Nolhagaparken - Grönområden - Sjön - Simhall - Bra läge i stan - Staden i staden - komplett stadsdel - Många olika boendemiljöer - Närhet till allt, skogen, skolor, dagis, affär, service, alströmervallen, bra bostäder för unga familjer, radhus, man flyttar in från Gbg kanske. - Läge nära Nolhaga, grönområden, centrum, och mataffär - Låga boendekostnader - Inga bilar inne på gårdarna Fråga 3 Hur skiljer sig Noltorp från övriga stadsdelar i Alingsås? - Stad i staden - här har du verksamheten som drar - Svårt att orientera sig. -rörigt labyrintboende - Delarna i noltorp hänger inte samman med varandra - Stor blandning av både människor och boendeformer - Mångkulturellt - Geografiskt segregerade enklaver - Slitet område, lågstatusområde, förekommer en del kriminalitet, sämst rykte. - Krångligt att ta sig smidigt till tex Noltorpsskolan. - Positivt: en liten stad i staden - Lågstatus, fördomar, låginkomsttagare, invandrartätt - Segregerat, upplevs som mest otryggt i Alingsås, dåligt rykte - Otryggt (belysning, Klämman ) - Mycket folk och verksamheter - Allt finns positivt - Det är segregerat tex på förskolorna (kan lösas med en stor förskola där alla möts?) eller skapa ett torg där alla möts. - Många med utländsk bakgrund, klasskillnad, pratas lite illa om Noltorp - Lågstatusboenden samt villaområden. Stora skillnader. - Nära till friluftsområde och simhall och fotbollsplaner (välbesökt!) - En del väljer friskolor istället för Noltorpsskolan.

4 - Nej, inte inom streckade linjer. Men det är stor skillnad mellan kvarteren inom området. - Naturen in på knuten vilket barnfamiljerna uppskattar - Alströmergymnasiet med många elever som, tillsammans med Montessori, lockar besökare utifrån - En unik blandning av så mycket! Fråga 4 Varför vill människor inte bo i Noltorp? - Otryggt (Gården, Klämman, ICA), dåligt rykte, stor segregation, klasskillnader, sunkigt - Dåligt rykte, slitet/nergånget, dålig integration - Dåligt rykte - Droger - Labyrint - Image av ett otryggt område - Flertalet tidningsartiklar om ett bråk på citronen - Dåligt rykte: litet område gör att ryktet befästs. - Mer eller mindre synligt missbruksproblem - Inga riktigt mysiga ställen - Det ser tråkigt ut från Kungälvsvägen, garagelängor, tråkiga hus. - På andra ställen också tråkiga, fallfärdiga hus. - Tråkigt hus kvarteret vid Hälsostudion - Uppfattas lång per bilväg, fördomar - Ryktet, kvalitén på boendet, otrygghet - Rädsla för att ryktena kan vara sanna - Oförtjänt dåligt rykte - Dålig teknisk kondition - Otrygghet - Fördomar - Barnfamiljer oroliga för invandrartäthet - Kulturella olikheter genererar beteende, vi och dem -friktion - Alla invandrarbarn i samma skola, öst-västberlin - Stora kontraster inom Noltorp - Trygghet i min del av Noltorp, otrygghet utanför - Folktomt på kvällarna ( ensam bland husen ) - Skulle kunna vara mer upplyst - Gårdskänslan saknas i citronen, ensligt på baksidan av lövhyddan (bananstigen) - Buskar och träd kan skapa oro - Lite allmänt dåligt rykte - Stor invandring - Trångt mellan husen man vill gärna se något annat - Brogården fick bättre rykte efter renoveringen

5 - Mycket fördomar, mycket stöld och bråk Fråga 5 Saknas något i Noltorp? Vad? - Mötesplatser - Tydliga gångstråk - Mötesplatser för ungdomar, tex ungdomsgård, konstgräsplan så att de kan vara där året runt - Öppna bananen och citronen, de är inte inbjudande idag - Utveckla Noltorps centrum med tex café - Mjörngatan/Noltorpsgatan är 2 delar, gör det mer integrerat - Visuellt informera bättre om vägar - Fler verksamheter (endast pizzeria och ica idag) - Kan vi använda befintliga lokaler mer? Tex Alströmergymnasiet och Noltorpskolan - Mötesplatser generellt, tex grillplatser - Trivsamma innegårdar som blir mötesplatser - Tillgänglighet, trygghetsboende, stadsodlingar - Trygghet - Skön mix - Struktur i stråken - Ljussättning - Mötesplatser (idrott, kultur, föreningar) - Skyltning - Inbjudande entréer, bullervall, mer dynamiskt vid affären, (tex Lövhyddans dagis, då får det tas bort) - Tilltalande platser, kulturella platser, mötesplatser (ett café, park, flytta ICA till vårdcentralen?) - Gemensamma mötesplatser, stadsodling, fritidsgård centralt för alla! - Café, glasskiosk, en central samlingsplats - Mötesplatser (idag finns Arena 11 som är fritidsgård och café) - Utomhusmötesplatser (tex idrottsplaner på gårdarna) - Mötesplatser förstärks (öppna förskolan, kyrkan, pensionärer) - Nysvenska mötesplatser - Kulturella kopplingar - Socialtjänsten viktig - Fadderfamilj ideellt - Språkcentral - Arbetstillfällen - Inga naturliga gång- och cykelstråk - Sjukvård? - Tillgänglighet (ingen hiss i stora delar av bostadsbeståndet) - Caféverksamhet

6 Fråga 6 Vilka värden vill vi bevara i Noltorp? (Vad vill vi bevara?) - Cykelvänligt, grönskan, blandning av folk och bostadstyper, mångfald - Variation är en styrka - Mångfald - Naturen - Stad i staden - Ingen trafik - Service, skolor, sport, låga boendekostnader - Naturen och närheten till den - Mötesplatser och service som redan finns - Olika typer av boenden - Idrottsplanerna - Förtydliga centrum med mer service - Mötesplatser - Natur koppling Nolhaga - Musikcentrum intresset bland ungdomarna för musik är oerhört brett och förankrat! - Billigt boende, öppet och grönområden, skolan, mångafalden - Steg B Drömmar och visioner Fråga 7 Hur blir Noltorp en stadsdel där vi mår bra och lever hållbart? - Underlätta för allmänheten att göra rätt (energifrågor, sopsortering, övrig infrastruktur, cykelstråk m.m.) - Långsiktighet i upphandling, i ekonomiska kalkyler (Kommunen, kommunala bolag) - Öppenhet mot forskningsvärlden (Chalmers, SP, Handels m.fl.) - Förankring hos de som bor här nu (Fokusgrupper, utställningar, enkäter m.m.) - Musikcafé för ungdomar - Bibliotek som arbetar utåtriktat - Utveckla ett tydligt centrum - Fler mötesplatser så att det finns för olika grupper i samhället - Torghandel - Noltorpsdagen för att höja statusen på området, olika arrangemangg som lockar folk - Viktigt att engagera de som bor i området - Behövs ungdomsmötesplats centralt i Noltorp

7 - Saknas café, restaurang, mötesplats - Utökad spontanidrott - Mötesplats kring ica förstärks - Svårt att hitta, skyltning, bättre gångstråk, svårt att hitta till Arrendegatan - Viktigt att vårdcentral och apotek får vara kvar (det finns lediga lokaler i vårdcentralen) - Café i samband med vårdcentralen? - Lövhyddan strategiskt placerad nära vårdcentral och affär - Deltagande: boendesamverkan i fokusgrupper. En fokusgrupp i varje delområde? Delaktighet på den nivån man upplever sitt eget engagemang. Viktigt med representation från alla gårdar/delområden. Träffpunkt citronen må eftermiddag. - Frågorna måste flyttas ut ur Nr Lgh - Tolkar Skype - Kontakter via skolan och familjecentralen, BVC, stafett-överlämning mellan helnya och halvnya anlända. - Gröna lösningar för energi (sol, vatten, fjärrvärme, passivhus, återvinn värme m.m. från tvättstuga, vatten, avlopp, sopåtervinning/källsortering) - Gröna lösningar för kommunikation ( Grönt bränsle, elbilar, dela bilar, cykelpooler) - Tillgänglighet för alla till allt (någon i rullstol ska kunna ta sig fram) - Vårdcentral ska finnas - Allt som planteras går att äta (äppelträd, vinbärsbuskar, stadsodlingar) - Gör befintliga grönområden mer tillgängliga (vid bananen och citronen) - Man vill bo i området hela livet: från barn till äldrevård - Man lever, jobbar, har sin fritid i området (inte bara sover) - Inga bakgator eller döda områden - Tänk långsiktigt! - Varsam renovering, delaktighet - Öppet forum: en länk mellan Noltorpsinvånarna och de som tar hand om lokaler, aktiviteter - Trygghet - Natur - Mångfald och variationsrikedom - Stadsodling - Fjärilar bin - Pallkragar på grönområden - Bökande grisar på grönområden - Hönor och tuppar - Skapa "Mötesplats Noltorp" - föreningslokal, kök, bröllop, festlokal, ungdomar, äldre, kultur, multifunktionellt, kafe, bibliotek, alla ska kunna vara med, generationsmöten, - Skapa det goda livet - Måste fånga upp barnens och ungdomarnas perspektiv

8 - Man ska känna trygghet - Det ska vara kul (något ska hända, Noltorpskyrkan har ett kyrklopp, klädinsamling, - Kicks fotbollsplats är positiv - Alströmerskolan är kulturcentrum kan utvecklas mera? - En kvarterskrog? - Vackert! - En ny cykellandsväg mot stationen - Bygga basketplan - Utveckla torget (affärer, restaurang, lekmiljö) - Satsar för barn och ungdomar, mötesplatser, ekologiskt café - Bo och cykla, inte beroende av bil i närområdet - Sälja växter (från kolonierna, överblivna), odlingar mellan husen - Naturliga mötesplatser - Hur ser det goda livet ut?? För olika individer?? Vad är viktigt då? Vad vill VI ha? - Naturliga mötesplatser - Skapa större förståelse för de olika befolkningsgrupperna - Skapa möjlighet för de olika grupperna att träffas - Lägg mycket kraft på skolan (som är en bra integrationsplats). Här lär sig olika grupper att mötas och respektera varandra. - Kultur är en förenande aktivitet - Festival med olika aktiviteter - Torget, Alströmer, Aulan, Arena 11 - Underifrånperspektiv: skolan och föreningar är medarrangörer - Språkcafé är ett sätt att träffas och samtidigt lära sig svenska - Tryggare utomhusmiljöer, belysning och tydligare stråk - Ett levande område - Närheten till ALLT - Som man behöver - Fritidsgård - Noltorp är ett schysst område att hänga på - Attraktiv mötesplats, restaurera lägenheterna, bättre trygghet, kul och inbjudande - Naturen, mångfalden, aktivitetscentrum - Stadsodling - Studiecirklar av olika slag som byggs på intresse från de boende - Musik och kultur Fråga 8 Vilka värden är viktigast att bevara för att nå visionen? - Apoteket - Posten

9 - Billigt boende, - Service, närheten till naturen, olika boendeformer, kommunal service, grönområden, idrottsplatser - Varje del behöver sin uppmärksamhet men broar behöver byggas - Inifrånengagemang - Alla ska få sina behov tillgodosedda - Det goda ryktet ska byggas - Närhet och trygghet både dag och kväll - Mötesplatser (mat, kafé) - Mångfalden, grönområden, identiteten, stoltheten över området - Fortsätta få barnen att trivas (med olika aktiviteter, fotboll, basket) - Närhet till naturen - Kyrkan mitt i byn - Bevara Nolhaga - Göra ett torg vid ICA med fika - Kolonilotter i områdena - Kultur i Noltorp, Tvättstugebibliotek - Aktivitetsrum i källaren - Aktiviteter som svenska familjer gillar så kan människor från andra länder komma med i dessa aktiviteter. - Aktivitetshus - Få föreningslivet att fungera i Noltorp - Hur får man föräldrar att engagera sig i barnens fritid (att gå med på tex idrottsträningar) - Språkcafé (kanske på Arena 11?) Att lära sig svenska är en nyckel för att komma i kontakt med andra. - Inventera verksamhetsytor (vad har vi och vad behövs?) - Kan småföretag etablera sig i området? (Vårdcentralslokalerna blir troligtvis lediga) - Man kan utgå ifrån Alingsåshems gemensamhetslokaler - Viktigt med samtal med de som bor i området. Ingen ska behöva flytta! - Viktigt att fråga sig vad syftet med renoveringen är Fråga 9 drömmar? Vilka värden saknas och kan utvecklas för att nå våra visioner och - Gröna ytor - Mångfald - Det goda livet - lyssna på människorna - En sjönära stadsdel - Naturrum i nolhagaviken - miljöpedagogik kan besrivas med grisar och grodor etc. - Involvera boende i dialogen (hur vill de skapa sin bästa boendemiljö?)

10 - Familjecentral, öppen förskola - Skapa projekt för integration - Kyrkans aktiviteter kan bli mer mixade - Utomhusmötesplatser - Positiv publicitet, uppmuntra att uppmärksamma när det gäller positiva saker - Mer öppenhet, anslagstavla? - Förutsättningar att mötas inomhus och utomhus - Fadder - Mötesplatser inte tvingande men möjliggörande - En vision för alla - Fånga upp individuella behov - Bygga nya lägenheter - Fler grönytor - Inbjudande mötesplatser - Utomhusarena (utveckla) - Centralt torg med café, glasskiosk, matställe, mötesplats - Skateramp, grafittivägg, klättervägg - Belysning för att motverka otrygghet - Bevara arkitekturen och billiga lägenheter - Upplysta stråk - Cykelväg mot stationen, en kvarterskrog, inbjudande mötesplats, trygga passager, händelser (centrum) - Vårdcentral - Mångfalden, det gröna Steg C Nästa steg Fråga 10 I vilka frågor kommer det att krävas en ny samsyn och nya åtaganden (Vilka är de kritiska frågor som måste lösas för att ta oss dit?) - Samsyn kring Hyresnivåer - Tillgänglighetsanpassning - Vårdcentral - Vi måste skapa en målbild inledningsvis och enas kring visionsbilden - Allas frågor blir allas - De boende är beställare och vill påverka sin boendemiljö (fokusgrupper) - Delaktighet bidrar till bättre rykte - Alla näringsidkare/verksamheter i området bör vara med - Viktigt att barn och ungdomar får höras. De som bor i området. Hyresgästföreningen är viktig.

11 - Långsiktighet i alla sammanhang (inte bara Alingsåshem och miljonprogrammens renoveringar) - Skolan (Noltorp, Nolhaga, Alströmer m.fl.) är oerhört viktig! - Upphandling också viktig (samhällsplanering) - Egen försörjning, arbetstillfällen - Fråga 11 Vilka aktörer måste vara med i fortsatt process? - Alla som inte var med på workshopen; Unga, gamla, minoritetsgrupper, lss-boende, skolorna, pizzabagaren, näringsliv, hälso och sjukvård, De boende i området, kollektivtrafik, montessoriskolan, alla näringsidkare, föreningslivet ex. Alingsås kik, studieförbunden, fastighetsägare, mfl - Personer som berörs, de som bor i Noltorp behöver få sin röst hörd - Alla olika intressenter behöver vara med. Brett! Inte smalna av. - Behovsinventera: vad vill ni ha? Fråga äldre, barn, föräldrar. - Belysning, Torget. - Inkludera också idrottsföreningar, de boende, hyresgästföreningar osv - De som bor i området, hyresgästföreningen, barn och unga, alla markägare och fastighetsägare, kommunen, köpmannaföreningen - Viktigt att kommunledningen är aktiv. Helhetssyn på ekonomin. Alla måste bidra. - Inkludera boende, föreningar, näringsliv, de olika förvaltningarna, kultur och fritidsförvaltningen inte minst samt kyrkan i processen. - Näringslivet, boende, ideella föreningar, arbetsförmedlingen, sigillet m.fl, fastighetsägare

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Lindängen inifrånperspektiv

Lindängen inifrånperspektiv Bilaga 2 Lindängen inifrånperspektiv Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2007 Lindängen - inifrånperspektiv har sammanställts av Rebecka Knutman och Max Lindstrii på Stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Åtvidaberg Satsar Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Dagordning 1. Vad har ske6 sedan föregående möte 2. Förslagsverket PartnerTech 3. Workshop Centrumutveckling 4. Konkreta projekt 5. Redovisning

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12 BILDPROTOKOLL Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1 Syftet med grupparbetet var att göra en nuläges- och framtidsspaning i stadsdelarna utifrån stadens uppdrag och ett antal frågeställningar.

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vad tycker du att huvudbyggnaden mot Södra Torget ska användas till? 65 personer har svarat

Vad tycker du att huvudbyggnaden mot Södra Torget ska användas till? 65 personer har svarat Vad tycker du att huvudbyggnaden mot Södra Torget ska användas till? 5 personer har svarat 14 12 13 Vad tycker du att huvudbyggnaden ska användas till? 5 personer har svarat 10 10 9 8 7 4 2 1 4 4 4 3 Antal

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun

Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun Särskilda boenden Äldre i Alingsås kommun ska kunna bo tryggt utifrån sina förutsättningar. Trygghet kan vara att bo kvar i sin invanda miljö, att det finns

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson Bilaga #2 Enkätsammanställning Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson 1 Enkäten För att få ett större underlag och kunskap kring ungas prioriteringar och önskemål

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

Uppföljning. Tillfällig mötesplats på Norrby

Uppföljning. Tillfällig mötesplats på Norrby Uppföljning Tillfällig mötesplats på Norrby Stadsbyggnadsvision Norrby - en stadsdel med hållbarhetsfokus i centrala Borås Sammanfattning Under Kretsloppsveckans tisdag och torsdag genomförde projektledaren

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Finns förslag på organisation och funktion för framtidens servicelinjer?

Finns förslag på organisation och funktion för framtidens servicelinjer? Vårt ämne: Hur kan Östra Torn, Mårtens Fälad och Linero bli ännu bättre platser 5 viktiga punkter från vår diskussion: * Framtiden för pensionärer och funktionshindrades möjligheter till kollektivtrafik

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025

Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025 Bilaga 3 Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025 Medverkande Konsekvensbedömningen har genomförts den 30 januari och den 4 februari 2015 av följande arbetsgrupp: Malin Wallin,

Läs mer

#kulturenspelarroll Workshop Tullkammarkajen

#kulturenspelarroll Workshop Tullkammarkajen #kulturenspelarroll Workshop Tullkammarkajen Kulturförvaltningen arrangerade den 15 juni en workshop i samarbete med samhällsbyggnadskontoret för att få en extra injektion från lokala, professionella kulturaktörer

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING IDÉFORUM 1.1 SABBATSBERG 22. Datum 141023 Plats

SAMMANSTÄLLNING IDÉFORUM 1.1 SABBATSBERG 22. Datum 141023 Plats SAMMANSTÄLLNING IDÉFORUM 1.1 SABBATSBERG 22 Datum 141023 Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare Boende, AFA Fastigheter Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 1.1 - UPPLÄGG Om Idéforum 1 Ett första

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer