Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013"

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Steg A Nulägesrapport: Hur är det i Noltorp idag Fråga 1 Varför bryr du dig om Noltorps utveckling - Vi är alla Alingsåsare. - Nedslitna miljöer - Inför ålderdomen - Trygghetsaspekt viktig fråga - Varierande boende - Varför känner sig folk otrygga i området? - I Noltorp finns en stor del av Alingsåshems bostadsbestånd (25%). Stort renoveringsbehov. Segregerat. - Noltorp har oförtjänt dåligt rykte - Har aldrig blivit en egen stadsdel (post, bibliotek m.m. saknas) - Intressant ur ett hela-staden-perspektiv - Viktigt att knyta ihop hela staden - Svår att orientera sig i stadsdelen - Skapa möjlighet för barn och ungdomar - Utveckla familjecentralen, stadsplaneringsmässigt, förnyelse av byggnation, det finns kända adresser där, det finns missbruksproblem, få bort brottsplatser, utveckla kulturlivet mer - Vissa hus ska renoveras. Även grönområden. - Problemen känns tydligast runt citronen - Bor här, ett problemområde, samhällsskillnader, driver verksamhet här, vill bevaka tillgängligheten, spridning av goda renoveringsinsatser - Boende i Noltorp, vill vara med och bidra med bra boende, viktigt att ge bra förutsättningar och ett bra område att växa upp i, viktigt att dämpa förutfattade meningar kring Noltorp, höja statusen på Noltorp - Bryr mig om alla stadsdelar, intresserad av stadsplanering, bor i närheten, för att alla ska må bra, skapa mötesplatser - Tillgodose barnomsorg/skola, jobbar, delaktighet, hyresgästföreningen, bor, man bryr sig om Alingsås i stort, fånga generationsskiftet, stort projekt - Behålla priserna låga, vänskapskrets, utveckla positivt, utvecklingsprocessen, upprustning

2 Fråga 2 Vad är Noltorps särprägel? (Vad är bra med Noltorp och varför vill människor bo här?) - Originalitet, naturområden, många möjligheter (sjukhus, skola, rekreation), nära till sjön, många bostadsformer - Vacker miljö - Levande dygnet runt - Mångfald av livsformer och människor - Välkomnande - Billigt, nära centrum och skola, enkelt att bo, behöver inte vara bilburen, Nolhagaparken, Särskild utbildning, sporten - Nära till allt, många funktioner på liten yta, priserna lockar, ofta första radhuset - Kanske priserna är låga för att det endast finns direktverkande el i vissa områden? - Centralt, snabba kommunikationer - Nära Nolhagaparken och Mjörn - Bra cykelvägar, barnfamiljer trivs, inga backar - VIKTIGT att renoveringen görs på ett bra sätt så att priserna förblir låga - Fina förutsättningar (Naturnära, Centralt, Allt finns, Arbetar med ungdomar, Omsorg om hyresgäster, Samplaneringsperspektiv) - Något lägre boendekostnad - Fint läge, nära till service - Bra kommunikationer - Billiga hyror, nära till stan, nära till service och till Nolhaga - Viktigt att tänka på integrationen, utveckla mötesplatser som funkar för alla åldersgrupper/ursprung. Samverkan mellan grupperna! - En stad i staden - Nära till service och mataffär - Billiga bostäder = hyresrätter - Centralt, nära - Livsmedelsaffär ICA Supermarket - Skola, barnomsorg vill bo med likasinnade - Omgiven med fin natur - allt finns, nära naturen, många hyresrätter (störst andel i Alingsås), miljonprogramshusen är energislukare och behöver renoveras. - Stad i staden - Bra med cykelvägar - Grönskande och nivåskillnader (gröna öar/oaser) - Nära till det mesta - Billigt boende (lgh) - Trevliga hus/radhus - Nära naturen och grönskan och stan - Tryggt för barn (ingen trafik i området)

3 - Vill bo kvar, har sitt sociala nätverk i området - Bra mix med olika bostadstyper (lgh/hus/radhus) - Många typer av människor - Närhet till service (kommunikation järnväg, mataffär, fritid, vårdcentral, tandläkare) - Bilfria gång- och cykelvägar - Trevliga gårdar - Lokal stolthet - Nolhagaparken - Grönområden - Sjön - Simhall - Bra läge i stan - Staden i staden - komplett stadsdel - Många olika boendemiljöer - Närhet till allt, skogen, skolor, dagis, affär, service, alströmervallen, bra bostäder för unga familjer, radhus, man flyttar in från Gbg kanske. - Läge nära Nolhaga, grönområden, centrum, och mataffär - Låga boendekostnader - Inga bilar inne på gårdarna Fråga 3 Hur skiljer sig Noltorp från övriga stadsdelar i Alingsås? - Stad i staden - här har du verksamheten som drar - Svårt att orientera sig. -rörigt labyrintboende - Delarna i noltorp hänger inte samman med varandra - Stor blandning av både människor och boendeformer - Mångkulturellt - Geografiskt segregerade enklaver - Slitet område, lågstatusområde, förekommer en del kriminalitet, sämst rykte. - Krångligt att ta sig smidigt till tex Noltorpsskolan. - Positivt: en liten stad i staden - Lågstatus, fördomar, låginkomsttagare, invandrartätt - Segregerat, upplevs som mest otryggt i Alingsås, dåligt rykte - Otryggt (belysning, Klämman ) - Mycket folk och verksamheter - Allt finns positivt - Det är segregerat tex på förskolorna (kan lösas med en stor förskola där alla möts?) eller skapa ett torg där alla möts. - Många med utländsk bakgrund, klasskillnad, pratas lite illa om Noltorp - Lågstatusboenden samt villaområden. Stora skillnader. - Nära till friluftsområde och simhall och fotbollsplaner (välbesökt!) - En del väljer friskolor istället för Noltorpsskolan.

4 - Nej, inte inom streckade linjer. Men det är stor skillnad mellan kvarteren inom området. - Naturen in på knuten vilket barnfamiljerna uppskattar - Alströmergymnasiet med många elever som, tillsammans med Montessori, lockar besökare utifrån - En unik blandning av så mycket! Fråga 4 Varför vill människor inte bo i Noltorp? - Otryggt (Gården, Klämman, ICA), dåligt rykte, stor segregation, klasskillnader, sunkigt - Dåligt rykte, slitet/nergånget, dålig integration - Dåligt rykte - Droger - Labyrint - Image av ett otryggt område - Flertalet tidningsartiklar om ett bråk på citronen - Dåligt rykte: litet område gör att ryktet befästs. - Mer eller mindre synligt missbruksproblem - Inga riktigt mysiga ställen - Det ser tråkigt ut från Kungälvsvägen, garagelängor, tråkiga hus. - På andra ställen också tråkiga, fallfärdiga hus. - Tråkigt hus kvarteret vid Hälsostudion - Uppfattas lång per bilväg, fördomar - Ryktet, kvalitén på boendet, otrygghet - Rädsla för att ryktena kan vara sanna - Oförtjänt dåligt rykte - Dålig teknisk kondition - Otrygghet - Fördomar - Barnfamiljer oroliga för invandrartäthet - Kulturella olikheter genererar beteende, vi och dem -friktion - Alla invandrarbarn i samma skola, öst-västberlin - Stora kontraster inom Noltorp - Trygghet i min del av Noltorp, otrygghet utanför - Folktomt på kvällarna ( ensam bland husen ) - Skulle kunna vara mer upplyst - Gårdskänslan saknas i citronen, ensligt på baksidan av lövhyddan (bananstigen) - Buskar och träd kan skapa oro - Lite allmänt dåligt rykte - Stor invandring - Trångt mellan husen man vill gärna se något annat - Brogården fick bättre rykte efter renoveringen

5 - Mycket fördomar, mycket stöld och bråk Fråga 5 Saknas något i Noltorp? Vad? - Mötesplatser - Tydliga gångstråk - Mötesplatser för ungdomar, tex ungdomsgård, konstgräsplan så att de kan vara där året runt - Öppna bananen och citronen, de är inte inbjudande idag - Utveckla Noltorps centrum med tex café - Mjörngatan/Noltorpsgatan är 2 delar, gör det mer integrerat - Visuellt informera bättre om vägar - Fler verksamheter (endast pizzeria och ica idag) - Kan vi använda befintliga lokaler mer? Tex Alströmergymnasiet och Noltorpskolan - Mötesplatser generellt, tex grillplatser - Trivsamma innegårdar som blir mötesplatser - Tillgänglighet, trygghetsboende, stadsodlingar - Trygghet - Skön mix - Struktur i stråken - Ljussättning - Mötesplatser (idrott, kultur, föreningar) - Skyltning - Inbjudande entréer, bullervall, mer dynamiskt vid affären, (tex Lövhyddans dagis, då får det tas bort) - Tilltalande platser, kulturella platser, mötesplatser (ett café, park, flytta ICA till vårdcentralen?) - Gemensamma mötesplatser, stadsodling, fritidsgård centralt för alla! - Café, glasskiosk, en central samlingsplats - Mötesplatser (idag finns Arena 11 som är fritidsgård och café) - Utomhusmötesplatser (tex idrottsplaner på gårdarna) - Mötesplatser förstärks (öppna förskolan, kyrkan, pensionärer) - Nysvenska mötesplatser - Kulturella kopplingar - Socialtjänsten viktig - Fadderfamilj ideellt - Språkcentral - Arbetstillfällen - Inga naturliga gång- och cykelstråk - Sjukvård? - Tillgänglighet (ingen hiss i stora delar av bostadsbeståndet) - Caféverksamhet

6 Fråga 6 Vilka värden vill vi bevara i Noltorp? (Vad vill vi bevara?) - Cykelvänligt, grönskan, blandning av folk och bostadstyper, mångfald - Variation är en styrka - Mångfald - Naturen - Stad i staden - Ingen trafik - Service, skolor, sport, låga boendekostnader - Naturen och närheten till den - Mötesplatser och service som redan finns - Olika typer av boenden - Idrottsplanerna - Förtydliga centrum med mer service - Mötesplatser - Natur koppling Nolhaga - Musikcentrum intresset bland ungdomarna för musik är oerhört brett och förankrat! - Billigt boende, öppet och grönområden, skolan, mångafalden - Steg B Drömmar och visioner Fråga 7 Hur blir Noltorp en stadsdel där vi mår bra och lever hållbart? - Underlätta för allmänheten att göra rätt (energifrågor, sopsortering, övrig infrastruktur, cykelstråk m.m.) - Långsiktighet i upphandling, i ekonomiska kalkyler (Kommunen, kommunala bolag) - Öppenhet mot forskningsvärlden (Chalmers, SP, Handels m.fl.) - Förankring hos de som bor här nu (Fokusgrupper, utställningar, enkäter m.m.) - Musikcafé för ungdomar - Bibliotek som arbetar utåtriktat - Utveckla ett tydligt centrum - Fler mötesplatser så att det finns för olika grupper i samhället - Torghandel - Noltorpsdagen för att höja statusen på området, olika arrangemangg som lockar folk - Viktigt att engagera de som bor i området - Behövs ungdomsmötesplats centralt i Noltorp

7 - Saknas café, restaurang, mötesplats - Utökad spontanidrott - Mötesplats kring ica förstärks - Svårt att hitta, skyltning, bättre gångstråk, svårt att hitta till Arrendegatan - Viktigt att vårdcentral och apotek får vara kvar (det finns lediga lokaler i vårdcentralen) - Café i samband med vårdcentralen? - Lövhyddan strategiskt placerad nära vårdcentral och affär - Deltagande: boendesamverkan i fokusgrupper. En fokusgrupp i varje delområde? Delaktighet på den nivån man upplever sitt eget engagemang. Viktigt med representation från alla gårdar/delområden. Träffpunkt citronen må eftermiddag. - Frågorna måste flyttas ut ur Nr Lgh - Tolkar Skype - Kontakter via skolan och familjecentralen, BVC, stafett-överlämning mellan helnya och halvnya anlända. - Gröna lösningar för energi (sol, vatten, fjärrvärme, passivhus, återvinn värme m.m. från tvättstuga, vatten, avlopp, sopåtervinning/källsortering) - Gröna lösningar för kommunikation ( Grönt bränsle, elbilar, dela bilar, cykelpooler) - Tillgänglighet för alla till allt (någon i rullstol ska kunna ta sig fram) - Vårdcentral ska finnas - Allt som planteras går att äta (äppelträd, vinbärsbuskar, stadsodlingar) - Gör befintliga grönområden mer tillgängliga (vid bananen och citronen) - Man vill bo i området hela livet: från barn till äldrevård - Man lever, jobbar, har sin fritid i området (inte bara sover) - Inga bakgator eller döda områden - Tänk långsiktigt! - Varsam renovering, delaktighet - Öppet forum: en länk mellan Noltorpsinvånarna och de som tar hand om lokaler, aktiviteter - Trygghet - Natur - Mångfald och variationsrikedom - Stadsodling - Fjärilar bin - Pallkragar på grönområden - Bökande grisar på grönområden - Hönor och tuppar - Skapa "Mötesplats Noltorp" - föreningslokal, kök, bröllop, festlokal, ungdomar, äldre, kultur, multifunktionellt, kafe, bibliotek, alla ska kunna vara med, generationsmöten, - Skapa det goda livet - Måste fånga upp barnens och ungdomarnas perspektiv

8 - Man ska känna trygghet - Det ska vara kul (något ska hända, Noltorpskyrkan har ett kyrklopp, klädinsamling, - Kicks fotbollsplats är positiv - Alströmerskolan är kulturcentrum kan utvecklas mera? - En kvarterskrog? - Vackert! - En ny cykellandsväg mot stationen - Bygga basketplan - Utveckla torget (affärer, restaurang, lekmiljö) - Satsar för barn och ungdomar, mötesplatser, ekologiskt café - Bo och cykla, inte beroende av bil i närområdet - Sälja växter (från kolonierna, överblivna), odlingar mellan husen - Naturliga mötesplatser - Hur ser det goda livet ut?? För olika individer?? Vad är viktigt då? Vad vill VI ha? - Naturliga mötesplatser - Skapa större förståelse för de olika befolkningsgrupperna - Skapa möjlighet för de olika grupperna att träffas - Lägg mycket kraft på skolan (som är en bra integrationsplats). Här lär sig olika grupper att mötas och respektera varandra. - Kultur är en förenande aktivitet - Festival med olika aktiviteter - Torget, Alströmer, Aulan, Arena 11 - Underifrånperspektiv: skolan och föreningar är medarrangörer - Språkcafé är ett sätt att träffas och samtidigt lära sig svenska - Tryggare utomhusmiljöer, belysning och tydligare stråk - Ett levande område - Närheten till ALLT - Som man behöver - Fritidsgård - Noltorp är ett schysst område att hänga på - Attraktiv mötesplats, restaurera lägenheterna, bättre trygghet, kul och inbjudande - Naturen, mångfalden, aktivitetscentrum - Stadsodling - Studiecirklar av olika slag som byggs på intresse från de boende - Musik och kultur Fråga 8 Vilka värden är viktigast att bevara för att nå visionen? - Apoteket - Posten

9 - Billigt boende, - Service, närheten till naturen, olika boendeformer, kommunal service, grönområden, idrottsplatser - Varje del behöver sin uppmärksamhet men broar behöver byggas - Inifrånengagemang - Alla ska få sina behov tillgodosedda - Det goda ryktet ska byggas - Närhet och trygghet både dag och kväll - Mötesplatser (mat, kafé) - Mångfalden, grönområden, identiteten, stoltheten över området - Fortsätta få barnen att trivas (med olika aktiviteter, fotboll, basket) - Närhet till naturen - Kyrkan mitt i byn - Bevara Nolhaga - Göra ett torg vid ICA med fika - Kolonilotter i områdena - Kultur i Noltorp, Tvättstugebibliotek - Aktivitetsrum i källaren - Aktiviteter som svenska familjer gillar så kan människor från andra länder komma med i dessa aktiviteter. - Aktivitetshus - Få föreningslivet att fungera i Noltorp - Hur får man föräldrar att engagera sig i barnens fritid (att gå med på tex idrottsträningar) - Språkcafé (kanske på Arena 11?) Att lära sig svenska är en nyckel för att komma i kontakt med andra. - Inventera verksamhetsytor (vad har vi och vad behövs?) - Kan småföretag etablera sig i området? (Vårdcentralslokalerna blir troligtvis lediga) - Man kan utgå ifrån Alingsåshems gemensamhetslokaler - Viktigt med samtal med de som bor i området. Ingen ska behöva flytta! - Viktigt att fråga sig vad syftet med renoveringen är Fråga 9 drömmar? Vilka värden saknas och kan utvecklas för att nå våra visioner och - Gröna ytor - Mångfald - Det goda livet - lyssna på människorna - En sjönära stadsdel - Naturrum i nolhagaviken - miljöpedagogik kan besrivas med grisar och grodor etc. - Involvera boende i dialogen (hur vill de skapa sin bästa boendemiljö?)

10 - Familjecentral, öppen förskola - Skapa projekt för integration - Kyrkans aktiviteter kan bli mer mixade - Utomhusmötesplatser - Positiv publicitet, uppmuntra att uppmärksamma när det gäller positiva saker - Mer öppenhet, anslagstavla? - Förutsättningar att mötas inomhus och utomhus - Fadder - Mötesplatser inte tvingande men möjliggörande - En vision för alla - Fånga upp individuella behov - Bygga nya lägenheter - Fler grönytor - Inbjudande mötesplatser - Utomhusarena (utveckla) - Centralt torg med café, glasskiosk, matställe, mötesplats - Skateramp, grafittivägg, klättervägg - Belysning för att motverka otrygghet - Bevara arkitekturen och billiga lägenheter - Upplysta stråk - Cykelväg mot stationen, en kvarterskrog, inbjudande mötesplats, trygga passager, händelser (centrum) - Vårdcentral - Mångfalden, det gröna Steg C Nästa steg Fråga 10 I vilka frågor kommer det att krävas en ny samsyn och nya åtaganden (Vilka är de kritiska frågor som måste lösas för att ta oss dit?) - Samsyn kring Hyresnivåer - Tillgänglighetsanpassning - Vårdcentral - Vi måste skapa en målbild inledningsvis och enas kring visionsbilden - Allas frågor blir allas - De boende är beställare och vill påverka sin boendemiljö (fokusgrupper) - Delaktighet bidrar till bättre rykte - Alla näringsidkare/verksamheter i området bör vara med - Viktigt att barn och ungdomar får höras. De som bor i området. Hyresgästföreningen är viktig.

11 - Långsiktighet i alla sammanhang (inte bara Alingsåshem och miljonprogrammens renoveringar) - Skolan (Noltorp, Nolhaga, Alströmer m.fl.) är oerhört viktig! - Upphandling också viktig (samhällsplanering) - Egen försörjning, arbetstillfällen - Fråga 11 Vilka aktörer måste vara med i fortsatt process? - Alla som inte var med på workshopen; Unga, gamla, minoritetsgrupper, lss-boende, skolorna, pizzabagaren, näringsliv, hälso och sjukvård, De boende i området, kollektivtrafik, montessoriskolan, alla näringsidkare, föreningslivet ex. Alingsås kik, studieförbunden, fastighetsägare, mfl - Personer som berörs, de som bor i Noltorp behöver få sin röst hörd - Alla olika intressenter behöver vara med. Brett! Inte smalna av. - Behovsinventera: vad vill ni ha? Fråga äldre, barn, föräldrar. - Belysning, Torget. - Inkludera också idrottsföreningar, de boende, hyresgästföreningar osv - De som bor i området, hyresgästföreningen, barn och unga, alla markägare och fastighetsägare, kommunen, köpmannaföreningen - Viktigt att kommunledningen är aktiv. Helhetssyn på ekonomin. Alla måste bidra. - Inkludera boende, föreningar, näringsliv, de olika förvaltningarna, kultur och fritidsförvaltningen inte minst samt kyrkan i processen. - Näringslivet, boende, ideella föreningar, arbetsförmedlingen, sigillet m.fl, fastighetsägare

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14 Glad Dokumentation Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 21-6-14 Glad Reklam AB, Västra Esplanaden 5, 93 25 Umeå www.gladreklam.se 1 Innehållsförteckning k Bakgrund till kampanjen...

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer