Knauf Fasadsystem 0190/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knauf Fasadsystem 0190/05"

Transkript

1 Knauf Fasadsystem 090/05 Anvisning för hustillverkare Montage av AQUAPANEL Outdoor på stående träläkt Be certain, choose AQUAPANEL yttervägg

2 Innehåll Montageanvisning Knauf Fasadsystem AQUAPANEL Outdoor på enkel träläkt AQUAPANEL Outdoor ventilerat fasadsystem med puts Hantering av AQUAPANEL Outdoor...5 Montage av AQUAPANEL Outdoor Böjning av AQUAPANEL Outdoor... 6 Montage av läkt... 7 Montage av skiva... 8 Element och blockskarvar... 9 Detaljer och anslutningar Sockelanslutning/Ytterhörn... 0 Innerhörn/Innerhörn med vertikal rörelsefog... Vertikal rörelsefog/horisontell rörelsefog... Underkant fönster... 3 Sida fönster/ovankant fönster ventilerad... 4 Ovankant fönster oventilerad/takfot... 5 Anslutning tak mot fasad/anslutning mot träfasad... 6 Rörsvep/Galler/Ventil/Elrör/Markis/Tung infästning... 7 Elrör/Markis/Tung infästning... 8 Montage av Knauf Fogband...9 Bockningsanvisning av fönsterbleck... 0 Bockningsanvisning av överbleck... 3 Spackling och armering Produktöversikt

3 AQUAPANEL Outdoor Ventilerat fasadsystem med puts Viktigt! Denna anvisning är i första hand avsedd för hustillverkare som monterar Aquapanel Outdoor på stående träläkt upp till två våningar. För montering på dubbel träläkt eller Knauf ventilerad stålläkt VFL, kontakta teknisk support för råd och anvisning. Ventilation/tryckutjämning i höghus Byggnader med fler än två våningar skall förses med extra luftinsläpp. Detta görs i överkant av alla fönster (se detalj K. P F 37). Det extra luftinsläppet säkerställer bra tryckutjämning samt ger förbättrad luftgenomströmning och fukttransport.. Bakomliggande konstruktion Ansvarig konstruktör måste beakta och säkerställa att rörelser från stommen inte överförs till Aquapanel-skivorna. Underlag för beklädnad eller puts ska vara torrt, plant och jämnt. Underlag för böjd yta ska ha angiven form. I övrigt hänvisas till AMA Hus kap. LBS. Montera alltid skivan mot läkt som ger ordentlig ventilation/tryckutjämning bakom skivan. Ventilationsspalten skall vara öppen upptill och nedtill så att god luftgenomströmning sker. I skivans underkant, vid sockel, och ovanför fönster skall eventuell fukt ledas bort med beslag, se detaljerna K.P F 37, K.P F 03 samt K.P F 40. Vid höga byggnader och utsatta lägen bör läktens dimension och materialval, c/c avstånd samt infästning beräknas specifikt av konstruktör. Kontakta Knauf för samråd. Detalj K.P F 03 Luftinsläpp vid sockel Detalj K.P F 37 Luftutsläpp vid tak Detalj K.P F 07 Extra luftinsläpp över fönster i byggnader med fler än två våningar _ 3

4 AQUAPANEL Outdoor Ventilerat fasadsystem med puts Brandspridning I flervåningshus där underlaget för Aquapanelskivan eventuellt är brännbar, skall brandspridning i luftspalten mellan våningsplanen hindras med Securo FB Hålrumsventil. Hålrumsventilen är perforerad och hindrar därför inte ventilationen. Hålrumsventilen är godkänd för 30, 60 och 90 minuters brandmotstånd. Securo FB Hålrumsventil monteras horisontellt i luftspalten i nivå med varje brandcellsgräns samt takfot. Detaljritning: K.P F 3 grafitremsa fastklämd stenull Securo FB Hålrumsventil fästs med maximalt skruvavstånd på s600 mm. Viktigt! Ventilen får inte knäckas eller böjas. Hålrumventilen monteras i hörn kant mot kant och tätas med fastklämd stenullsisolering. Stoppa brandspridning i sidled För att hindra brandspridning i sidled (horisontellt) över brandcellsgräns kan följande lösning användas. Stående läkt monteras genomgående vid brandcellsgräns. FB Hålrumsventil monteras fram till brandcellsavgränsningen. Specifikation: Brandmotstånd: EI30, EI60 och EI90 Längd: 000 mm Höjd: 0 mm Spalthöjd:, 8 och 36 mm som standard Material: Rostfri stål, AISI 304 Detaljritning: K.P F 3 Montage av Hålrumsventil: Se till att ventilen kläms fast mellan vindskydd och Aquapanelskiva. Används vindskyddsfolie måste man komplettera med ett fast underlag bakom vindskyddet. Hålrumsventilen fästs med skruv till underlaget -3 st/ lpm eller en i varje bakomliggande regel. Skruven ska lägst vara korrosionsklass C3, minst 30 mm lång. Viktigt! Montera alltid ventilen med den expanderande strips nedåt. Strips får inte blockera luftflödet och monteras stående/vertikalt.

5 AQUAPANEL Outdoor Hantering Transport och förvaring Transportera alltid Aquapanel Outdoor skivorna upprättstående på en skivtransportör eller på en lastpall med hjälp av en gaffeltruck. Bär alltid skivorna stående på kant. Använd gärna bärhandtag. Stora format skall alltid bäras av två personer. Var försiktig så att skivornas hörn och kanter inte skadas när de lastas av. Underlaget bör vara starkt nog att bära skivornas vikt. En lastpall med Aquapanel Outdoor skivor (inkl. förpackningsmaterial) belastar golvet med en tyngd på 900 till 750 kg. Sågning/kapning/håltagning Skivorna kapas i första hand med gipskniv. Markera snitt och skär igenom framsidans glasfiberarmering (sida med text) en två gånger. Knäck skivan mot en kant och skär baksidans glasfiberarmering. Vid tillpassning med kniv måste knivbladet bytas oftare jämfört med tillpassning av en gipsskiva. Alternativt kan fogsvans användas. Lagra alltid skivorna på plant underlag, under tak eller väderskyddade under presenning ned ventilation. Skivor som blivit fuktiga, torkas på båda sidorna innan de används. Önskas en skarp kant används en lågvarvig cirkelsåg med kopplad damsugare avsedd för sågning av cementskivor t ex Festool AXT 50LA med dammsugare CTL E. Till dammsugaren kan också sticksåg Festool PS 300IQ kopplas. Använd hårdmetalleller diamantblad. Låt skivorna acklimatiseras till omgivningens klimatförhållanden före montage. Obs! Material underlagstemperatur samt omgivande luft bör ej understiga +5 C. Lyft skivan av pallen, drag ej. Vid håltagning för eldosor används särskilda dosfräsar med hårdmetallskär avsedda för betong t ex M70 från Arne S Andersson Verktygs AB. Även Hilti och Dewalt har dosfräsar anpassade för cementskivor. För större håltagning används sticksåg eller hålsåg med hårdmetalltänder. Hålet bör vara 0 mm större än genomföringen och tätas med godkänd fogmassa. Om skivans kant i efterhand är ojämn kan man med fördel använda en vinkelrivbräda. 4_ 5

6 Montage av AQUAPANEL Outdoor Böjning av AQUAPANEL Outdoor Böjning av AQUAPANEL Outdoor Stommen byggs upp av trä eller stålregel i önskad form med ett regelavstånd enligt tabellen nedan. Före montering förbockas skivan i torrt tillstånd. saknas bild saknas bild Böjning av hela skivor Regelavstånd max 400 mm Böjning av remsor Regelavstånd max 300 mm Skivbredd/remsor Minsta radie Max regelavstånd 900 x 00 mm 3000 mm 400 mm 300 x 00 mm 000 mm 300 mm Förböj skivan innan montering. Fixera ena änden samtidigt som skivan böjes fram och tillbaka med andra änden. På så sätt bryts skivans kärna och blir därmed flexibel och kan böjas till önskad radie. Det kan förekomma små fina revor i ytan dessa påverkar inte skivans egenskaper. De böjda skivorna monteras på vägg enligt samma princip som raka skivor. Remsor kan beställas färdigkapade från fabrik eller skärs till av hela skivor.

7 Montage av AQUAPANEL Outdoor Montage av läkt Montage av läkt: Montera träläkten utanpå vindskyddet. Träläkten fästs i väggstommen med ett maximalt centrumavstånd på s600 mm. Träläkten fästs enligt tabell. Runt fönster monteras extra läkt som stöd för fönstersmygar. Vertikala läkt skall inte gå ända fram till fönsterramen utan avslutas ca 50 mm från fönsterramens kant. Vid oventilerade fönster- och dörröppningar monteras en snedställd drivvattenprofil (vinkelprofil) över öppningen för att leda bort eventuell fukt. Drivvattenprofilens djup anpassas efter läkt-tjocklek. Säkerställ stabilt underlag för eftermonterade Aquapanelremsor i vertikala och horisontella blockskarvar. min 00 mm min 50 mm Runt öppningar monteras extra stöd för skivorna och fönstersmygar. Vid sockel och övriga öppningar i luftspalten montera skydd mot möss och andra skadeinsekter, förslagsvis VHU 7/eller Knauf Musband. Minimum krav för skruv och spik Träläkt x 70 mm Varmförzinkad spik 3,4x00 mm Träläkt 8 x 70 mm Dubbla spik i varje infästningspunkt max s600 mm Knauf Musband Varmförzinkad pappspik >0 mm Securo FB Hålrumsventil Skruv korrosionsklass C3 >30 mm VHU 7/ Skruv korrosionsklass C3 >30 mm Plåtbleck och andra utvändiga plåtar Skruv i rostfritt stål.430 enligt SS-EN :005 6_ 7

8 Montage av AQUAPANEL Outdoor Montage av skiva Montage av skiva: Montera Aquapanel Outdoor-skivorna med förskjutna skarvar (minst 300 mm) med 3-5 mm distans. Framsidan (slät yta med stor text) vänds utåt (synlig efter montage). Synliga läkt för infästning av Aquapanel remsor i blockskarvar. max 50 mm max 50 mm Min. 300 mm eller ett regelavstånd Horisontal montering med Aquapanel Outdoor på vertikal regelstomme max s600 mm. Vertikal montering med Aquapanel Outdoor på vertikal regelstomme max s600 mm min 50 mm max 50 mm 3 5 mm 3 5 mm min5 mm min5 mm Infästningsavstånd till skivkant är min. 5 mm. 3-5 mm distans mellan skivor kan erhållas med plastbricka mursnöra eller spik. min 50 mm min 50 mm Förskjut skivorna minst 50 mm eller till närmaste läkt så att skivskarvar inte löper i förlängning av karmsidorna.

9 Montage av AQUAPANEL Outdoor Element- och blockskarvar Element- och blockskarvar: Alla blockskarvar kläs med Aquapanel-remsor, skivorna monteras med förskjutna skarvar (minst 300 mm). Skivorna fästs med Aquapanel Maxiskruv max s50 mm till underlaget. Distans mellan skivorna 3 5 mm. Distans upp till 5 mm kan tillåtas men måste vara understödd och spacklas i två omgångar med minst ett dygns mellanrum. Om springan är större än 5 mm skall Aquapanel-remsa fällas in. Se anvisning på Min. 300 mm eller ett regelavstånd Skivorna fästs mot stommen enligt följande: Skruv: Maxiskruv max s50 mm längs kanter samt inne på skivan Spik: Rostfri 40 mm ringspik typ Kartro IN040RRKHN IN 40x. max s50 mm längs kanter samt inne på skivan. Klammer: Rostfri klammer typ Haubold SD 9050 eller Senco N7BGA, x 38 mm max s50 mm längs kanter och 75 mm inne på skivan. Anmärkning: På byggarbetsplats skruvas alltid block och elementskarvar med Aquapanel Maxiskruv 39 mm. 8_ 9

10 Detaljer och anslutningar Sockelanslutning/Ytterhörn Sockelanslutning Syllpappremsa. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie 3. Sockelplåt* 4. Knauf Musband 5. Vertikal träläkt max s 600 mm 6. Aquapanel Outdoor 7. Aquapanel Outdoor Regndroppskant 8. Putssystem Detaljritning: K.P F 03 Ytterhörn Detaljritning: K.P F 33. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s 600 mm 3. Aquapanel Outdoor 4. Skivskarv spacklad med Aquapanel Fogspackel Grå och armerad med Aquapanel Fogremsa (00 mm) 5. Putshörnprofil 00x00 mm 6. Putssystem *) Plåtbleck tas fram i dialog med plåtslagare.

11 Detaljer och anslutningar Innerhörn/Innerhörn med vertikal rörelsefog Innerhörn 3 4 Detaljritning: K.P F 34. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s 600 mm 3. Aquapanel Outdoor 4. Putssystem Innerhörn med vertikal rörelsefog Detaljritning: K.P F 45. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s 600 mm 3. Aquapanel Outdoor 4. Putssystem 5. Rörelsefogprofil* 6. Vindskyddsfolie kläms fast mellan stående ytterväggsregel och vindskyddsskiva. *) Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 5 m ska en vertikal/horisontell rörelsefog göras, Se även avsnitt Att tänka på vid kulörval av ytputs! på sid. 7. 0_

12 Detaljer och anslutningar Vertikal rörelsefog/horisontell rörelsefog Vertikal rörelsefog 6 min 5 mm Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s 600 mm 3. Aquapanel Outdoor 4. Rörelsefogsprofil* Detaljritning: K.P F 6 5. Putssystem 6. Vindskyddsfolie kläms fast mellan stående ytterväggsregel och vindskyddsskiva. Horisontell rörelsefog Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s 600 mm 3. Aquapanel Outdoor Detaljritning: K.P F Rörelsefogsprofiler* 5. Tremco Illmod TP600 0/0-8 mm 6. Putssystem *) Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 5 m ska en vertikal/horisontell rörelsefog göras, Se även avsnitt Att tänka på vid kulörval av ytputs! på sid. 7.

13 Detaljer och anslutningar Underkant fönster Underkant fönster Detaljritning: K.P F 39. Drev/Kil av tryckfast isolering med lutning mot luftspalt. Vattentät folie/duk som viks ner utanpå vindskyddsskivan t ex Tremco Duofolie* 3. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie 4. Vertikal träläkt max s 600 mm 5. Aquapanel Outdoor 6. Knauf Fogband 7. Fönsterbleck** 8. Tätning med Tremco SP55 alt Bostik Multifog Putssystem *) Vi rekommenderar alltid att Tremco Duofolie med uppvikta kanter monteras under fönsterkarmen så att ett eventuellt läckage från fönstret kan dräneras ut i luftspalten. Eventuella otätheter tätas noggrant med godkänd fogmassa. Krav, kvalitet och montage av plåt enligt AMA Hus. **) Bockningsanvisning se sid 0-. _ 3

14 Detaljer och anslutningar Sida fönster/ovankant fönster ventilerad Sida fönster Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s 600 mm 3. Aquapanel Outdoor 4. Knauf Fogband 5. Putssystem Detaljritning: K.P F 4 Ovankant fönster ventilerad Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Överbleck* 3. Fogmassa t ex Tremco SP55/Bostik Multifog VHU 7/ 5. Vertikal träläkt max s600 mm 6. Aquapanel Outdoor 7. Knauf Fogband 8. Regndroppskant 9. Putssystem Detaljritning: K.P F 37 *) Bockningsanvisning se sid -3. Plåtbleck tas fram i dialog med platslagare. Överbleckets anslutning mot vindskyddet tätas i överkant med godkänd fogmassa t ex Tremco SP55 eller Bostik Multifog 640 alternativt tejpas med Knauf W tape. Överbleckets/fönsterbleckets anslutning mot fönster- eller dörrkarm tätas med godkänd fogmassa, se ritning K.P F 37.

15 Detaljer och anslutningar Ovankant fönster oventilerad/takfot Ovankant fönster oventilerad Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt. vindskyddsfolie. Drivvattenprofil 3. Tätning av drivvattenprofil med Knauf W tape* 4. Extra träläkt runt fönster som stöd för Aquapanel Aquapanel Outdoor 6. Knauf Fogband 7. Putshörnprofil 50x00 mm 8. Putssystem Detaljritning: K.P F 40 *) Drivvattenprofilens anslutning mot vindskyddsskivan tätas i överkant med godkänd fogmassa t ex Tremco SP55 eller Bostik Multifog 640 alternativt tejpas med Knauf W tape. Takfot/Gavel Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s600 mm 3. Aquapanel Outdoor Detaljritning: K.P F Putssystem 5. Knauf Takluftningsprofil (pat. pend.) 4_ 5

16 Detaljer och anslutningar Anslutning tak mot fasad/anslutning mot träfasad Anslutning tak mot fasad Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s600 mm 3. Kontinuerligt droppbleck* 4. Aquapanel Outdoor 5. Underlagspapp 6. Underbeslag *) Bockningsanvisning se sid 3. Eventuella otätheter tätas noggrant med godkänd fogmassa. Krav, kvalitet och montage av plåt enlig AMA Hus. 7. Ståndskiva med fästbleck 8. Regndroppskant 9. Putssystem 0. Knauf Fogband. Musband Detaljritning: K.P F 47 Anslutning mot träfasad 3 4 Viktigt! Renskär alltid putsen vid anslutning mot annat material 5. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt vindskyddsfolie. Vertikal träläkt max s600 mm 3. Knauf Fogband 4. Aquapanel Outdoor 5. Putssystem Detaljritning: K.P F 5

17 Detaljer och anslutningar Rörsvep/Galler/Ventil Rörsvep Detaljritning: K.P F 8 Detaljritning: K.P F 9 Galler/Ventil 4 5 Detaljritning: K.P F 6 Detaljritning: K.P F 7. Aquapanel Outdoor. Putssystem 3. Montageskruv 4. Nylonexpander 5. Fogmassa Tremco SP55 eller Bostik Multifog 640 Skivplugg Välj skivplugg som expanderar bakom skivmaterialet. Borra passande hål i Aquapanel Outdoor-skivan. Tryck in pluggen. Täta med godkänd fogmassa i och runt pluggen. Dra in skruven så att den ligger an mot ytan. Dra sedan skruven ett varv till (ej mer). 6_ 7

18 Detaljer och anslutningar Elrör/Markis/Tung infästning Elrör 3 Detaljritning: K.P F 0. Aquapanel Outdoor. Putssystem 3. Fogmassa Tremco SP55 eller Bostik Multifog 640 Borra hål igenom Aquapanel Outdoor skivan 3-4 mm större än rörets ytterdiameter. Tryck röret genom fasadskivan och täta med godkänd fogmassa för utomhusbruk. Se till att röret på utsidan väggen har en liten lutning neråt. Markis/Tung infästning Detaljritning: K.P F 5. Vindsskyddsskiva Weatherboard.0 alt vindskyddsfolie.. Vertikal träläkt max s600 mm 3. Rördistans (mellan vindsskyddsskiva och markisinfästning) 4. Aquapanel Outdoor 5. Putssystem 6. Distanser tätas med Knauf Fogband och fogas med Tremco SP55 eller Bostik Multifog 640.

19 Montage Knauf Fogband Anslutningar runt fönster, dörrar samt elskåp och liknande tätas med Knauf Fogband. Smygskivor som vilar på fönsterbleck och ansluter mot fönsterkarm tätas med fogband, gäller även gavlar och undersidan av fönsterbleck.. Före monteringen är det viktigt att underlagen är väl rengjorda och dammfria på de sidor där fogbandet ska ansluta.. Vissa porösa och sugande fogytor kan behöva behandlas med en vattenavstötande primer innan bandet monteras. 3. Komprimera inte bandet överdrivet. 4. Kapa av de första och sista 5 mm på bandet (komprimeringen på rullen är hårdast där och kommer inte att svälla ordentligt). 5. Tag bort skyddspappret och montera mot den slätaste ytan. 6. Av estetiska skäl monteras bandet - mm in från kanten. 7. Kapa längderna med ett tillägg av 0 mm / meter. 8. All kapning och skarvning av bandet sker vinkelrätt och ändarna skall mötas ordentligt. 9. Montera de vertikala fogarna nerifrån och upp först, därefter de horisontala. 0. Var uppmärksam på tryck-tillpassningen i eventuella kryssfogar.. Bandet får inte vikas runt hörn.. Bandet får inte sträckas. 3. Banden kan monteras på fuktiga ytor. Om bandet ej fäster, fixera med kilar i väntan på att expanderingen mot den andra ytan klämmer bandet på plats. I hörn ska fogbanden skarvas vinkelrät och får inte vikas runt hörn. Vid fönsterbleck monteras fogbanden på alla ytor där Aquapanel och plåt möts. For att garantera täthet när bandet sitter på plats bör fullt expanderad fogtjocklek vara 4-5 mm, dock max 7 mm. Fogband monteras på alla ställen där Aquapanel skivorna ansluter mot annat material, som t.ex. runt takstol vid takfot, 8_ 9

20 Bockningsanvisning Fönsterbleck Fönsterbleck utformas olika beroende på vägg- och fönstertyp. Ritningarna visar viktiga mått som gäller vid utformning av alla fönsterbleck. / / A D B C A A: min 5 mm (rek 30 mm) B: Längd på gavelsida samt 95 invikt plåtflik bestäms av fönstrets placering i djupled samt läktens tjocklek. C: 7-8 mm D: Lutning min 4 (rek lutning 5 )

21 Material- och varukrav samt krav på utförande ska vara enligt AMA Hus. Fästdon ska där inget annat anges vara rostfritt stål.430 enligt SS-EN :005 0_

22 Bockningsanvisning Överbleck Hake / / 00 A C D B A Droppkant A: min 70 mm B: mm C: Läktens tjocklek minus mm D: Lutning min 4 (rek lutning 5 )

23 Material- och varukrav samt krav på utförande ska vara enligt AMA Hus. Fästdon ska där inget annat anges vara rostfritt stål.430 enligt SS-EN :005 _ 3

24 Spackling och armering AQUAPANEL Outdoor Anmärkning: Spackelanvisningen gäller för liggande samt stående montage av Aquapanelskivorna. Min. arbetstemperatur + 5 C. Skivorna bör spacklas omgående efter montage. Alla skivskarvar spacklas med Aquapanel Fogspackel grå, alt. Aquapanel Outdoor Färdigblandat Fogspackel. Spacklet armeras med tillhörande Aquapanel fogremsa 00 mm. Skarvningen av fogremsan överlappas minst 00 mm. Anmärkning: När fasaden målas på slätputsad yta armeras samtliga skivskarvar med Aquapanel Fogremsa, 00 mm bred.

25 Samtliga infästningar spacklas med samma spackelmassa som skarvarna. Fixera startlisten/regndroppskanten i armeringsbruket eller fogspacklet. Startlisten utgör en droppkant och ger samtidigt en snygg och rak avslutning mot sockel. Runt alla ytterhörn, fönster- och dörrsmygar monteras hörnprofil i grundputsbruk vit, eller i fogspacklet. 4_ 5

26 Spackling och armering AQUAPANEL Outdoor Innan grundputsningen diagonalarmeras alla hörn runt fönster och dörrar med armeringsremsor på 30 x 50 cm, remsorna monteras i grundputsbruk vit alt. fogspackel. Grundputsbruk vit appliceras för hand eller med maskin*. Vid applicering med 0 mm tandspackel bildas 5 mm bruksskikt. *Maskinrekommendation: Blandningspump PFT G4 eller G5, mantel /skruv D4-3, halv effekt, vatten kravet 00 l/h). Arbeta in armeringsnätet i det våta bruket, minst 00 mm överlapp. Applicera ytterligare ett brukslager med slät 00 mm spackel för att stänga ytan och för att eliminera ojämnheter. Vid efterslätning av putsytan används breda verktyg för att få en så plan yta som möjligt. Den totala tjockleken med armeringsbruk och nät bör vara 5 7 mm. När dessa steg är klara, ligger armeringsnätet i yttersta tredjedelen av grundputsen.

27 5 mm När ovanstående moment är klart, skall armeringsnätet ligga i yttersta tredjedelen av bruktjockleken. Innan nästa steg ytputs/färg låt härda enl. anvisningar för använd grundputs. mm När putsytan har torkat grundas hela väggen med putsgrund i samma ton som ytputsen. Ytputsen appliceras maskinellt eller för hand och kan i båda fallen handskuras till tryckt struktur. Kulörval av ytputs När kulör av ytputs ska väljas till Knauf Ventilerade Fasadsystem, bör hänsyn tas till reflektansen (*H-värde), som inte bör understiga tabellens gränsvärden. Ytputs H-värde Organisk 5 (**0) Mineral 0 H-värde för respektive kulör finns ofta på färgleverantörens färgkarta*** t.ex. Caparols färgkarta (Fassade A). *H-värde=Hellbezugswert **Tätare fältindelning krävs, max 0 x 0 m ***Om aktuell färgleverantörs minivärde överstiger minivärde gäller detta i första hand. 6_ 7

28 Produktöversikt AQUAPANEL Outdoor, profiler och tillbehör för P-märkt fasadsystem AQUAPANEL Outdoor Cementbunden skiva med glasfiberarmerad fram- och baksida. Förstärkta runda långkanter EasyEdge, raka kortkanter. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Tjocklek (mm): Std-längder (mm): Antal/bunt: Aquapanel Outdoor , , , , , , Format sågad,5 - HU Vinkelprofil för utvändigt montage. Plåttjocklek: 0,7 mm. Korrossionsklass C5. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Std-längder (mm): HU50/ HU50/ VU Perforerad U-profil för utvändigt montage runt dörr- och fönsteröppningar samt avslut i ytterväggar. Plåttjocklek: 0,7 mm. Korrossionsklass C4. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Std-längder (mm): VU VU ZU Slitsad Z-profil för utvändigt montage tillsammans med ventilerad U-profil VU samt fasadläkt VFL. Plåttjocklek: 0,7 mm. Korrossionsklass C4. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Längd (mm): ZU Konsolbeslag (Recon) Beslag för användning vid vertikala laster på Z-profiler ZU. Materialtjocklek: 3,0 mm. Åtgång: 0,6 st/m Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Std-längder (mm): KB50-3, VHU Perforerad U-profil för utvändigt montage. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Std-längder (mm): VHU7/ VFL Pulverlackad ventilerad fasadläkt för ytterväggsfasader. Plåttjocklek: 0,7 mm. Korrossionsklass C5. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Std-längder (mm): VFL 70/

29 Knauf Takluftningsprofil (pat. pend.) Standardfärg vit kan även levereras i svart, röd, silver. Inre (perforerad) del och yttre (lackerad) del beställs alltid i par. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Höjd (mm): Std-längder (mm): Perforerad Lackerad Musband Musband i 0,4 mm aluzinkbehandlat stål. Används i ventilerade konstruktioner för att förhindra att möss kommer in i fasaden. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm): Std-längder (mm): Musband Hålrumsventil Passiv luftventil som momentant förhindrar brandspridning i luftspalter. Brandklass EI30. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd (mm) FB Hålrumsventil Maxiskruv Specialskruv för Aquapanel. För träregelstomme samt stålregelstomme med max. plåttjocklek 0,7 mm. Åtgång: 5-8 st/m². Bits: PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Maxiskruv Maxiskruv bandad Specialskruv för Aquapanel. För träregelstomme samt stålregelstomme med max. plåttjocklek 0,7 mm. Åtgång: 5-8 st/m². Bits: PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Maxiskruv Maxiskruv med borrspets Specialskruv för Aquapanel. För stålregelstomme med plåttjocklek på 0,7,0 mm. Åtgång: 5-8 st/m². Bits: PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Maxiskruv Maxiskruv med borrspets bandad Specialskruv för Aquapanel. För stålregelstomme med plåttjocklek på 0,7,0 mm. Åtgång: 5-8 st/m². Bits: PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Maxiskruv _ 9

30 Produktöversikt AQUAPANEL Outdoor, profiler och tillbehör för P-märkt fasadsystem Umbo Utvändig gipsskruv med borrspets för infästning av vindskyddsskiva i stålprofil (max,0 mm) eller trä. Korrosionsklass C3. Åtgång 0 st/m. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Umbo Umbo bandad Utvändig gipsskruv med borrspets för infästning av vindskyddsskiva i stålprofil (max,0 mm) eller trä. Korrosionsklass C3. Åtgång 0 st/m. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Umbo Umbo + Utvändig gipsskruv med borrspets för infästning av vindskyddsskiva i stålprofiler (max 3,0 mm). Korrossionsklass C3. Åtgång 0 st/m. Bits PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Umbo Umbo + bandad Utvändig gipsskruv med borrspets för infästning av vindskyddsskiva i stålprofiler (max 3,0 mm). Korrossionsklass C3. Åtgång 0 st/m. Bits PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): Umbo B08 Lättbyggskruv för sammanfogning av ytterväggsreglar och andra profiler. Max. borrkapacitet x,5 mm. Korrosionsklass C. Bits PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): B08 4,8x B08 M Rostfri lättbyggskruv för sammanfogning av ytterväggsreglar och andra profiler. Max. borrkapacitet x,5 mm. Korrosionsklass C4. Bits PH. Beteckning Artikelnr: Längd (mm): Antal/frp (st): B08 M 4,8x Träskruv Kullrig Impreg + Används utomhus för exempelvis montage av VFL mot trästomme. Bits TX 0-5. Beteckning: Artikelnr: Längd (mm) Antal per förpackning (st) Träskruv Kullrig Impreg Kartro ringspik Rundbandad rostfri ringspik med tråddiameter, mm, för spikning av Aquapanel. Beteckning: Artikelnr: Längd (mm) Antal per förpackning (st) IN040RRKHN 40

31 November 0 illbruck TP600 illmod 600 Knauf W tape Tätning av skarvar och anslutningar i vindskydd, t.ex. Knauf Weatherboard. Knauf Fogband Expanderande fogband för tätning av anslutningar mellan Aquapanel i smyg Testrapport och fönster/dörrar. januari 999 Expansionsområde 3 7 mm. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd/rulle (m) Fogband 540,5 8 Illmod 600 Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum impregnerat med flamsäker konstgjord harts. Finns i bredderna 0, 5, 0, 5, 30, 35, 40 mm. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd (m) Illmod Förpackning UTMÄRKANDE EGENSKAPER 0/3 mm Grå 0 m x 30 rullar (anskaffning) 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover Sedan 965 bevisligen slagregnstät i byggnadsverk ovan mark Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd/rulle UV-beständig och diffusionsöppen Knauf W tape ,8 Enkel att installera då en sida är självhäftande ,8 Övermålningsbar med akrylatoch putsfärger Uppfyller alla parametrar som krävs enligt villkoren i DIN 854 enligt BG, IFT PRODUKTINFORMATION Beskrivning Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum impregnerat med flamsäker konstgjord harts. Användningsområde Svällande fogband för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasad-, fönster- och dörrfogar. Kulörer Antracit och grå Skyddsföreskrifter Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. 0/3-7 mm Grå 8 m x 30 rullar 0/3-7 mm Antracit 8 m x 30 rullar 5/3 mm Antrasit 0 m x 0 rullar (anskaffning) 5/3-7 mm Grå 8 m x 0 rullar 5/3-7 mm Antracit 8 m x 0 rullar 5/5-0 mm Antracit 5,60 m x 0 rullar (anskaffning) 5/7- mm Grå 4,30 m x 0 rullar 5/7- mm Antracit 4,30 m x 0 rullar 0/3mm Grå 0 m x 5 rullar (anskaffning) 0/3-7 mm Grå 8 m x 5 rullar (anskaffning) 0/3-7 mm Antracit 8 m x 5 rullar (anskaffning) 0/5-0mm Grå 5,6 m x 5 rullar (anskaffning) 0/5-0 mm Antracit 5,60 m x 5 rullar (anskaffning) 0/7- mm Antracit 4,3 m x 5 rullar (anskaffning) 0/8-5 mm Grå 3,3 m x 5 rullar 0/8-5 mm Antracit 3,30 m x 5 rullar 0/0-8 mm Grå 6,5 m x 5 rullar 0/0-8 mm Antracit 6,50 m x 5 rullar 0/7-3 mm Antracit 4 m x 5 rullar (anskaffning) 5/0-8 mm Antracit 6,50 m x rullar (anskaffning) 5/3-4 mm Grå 5, m x rullar (anskaffning) 30/8-5 mm Antracit 3,3 m x 0 rullar (anskaffning) 30/3-4 mm Antracit 5,0 m x 0 rullar 30/3-4 mm Grå 5, m x 0 rullar 35/7-3 mm Grå 4 m x 8 rullar 30/7-3 mm Antracit 4 m x 0 rullar (anskaffning) 35/7-3 mm Antracit 4 m x 8 rullar 40/7-3 mm Antracit 4 m x 7 rullar (anskaffning) 40/8-40 mm Antracit,70 m x 7 rullar 40/8-40 mm Grå,7 m x 7 rullar Ytterligare dimensioner på begäran Applicering Vid montering behövs ett måttband eller tumstock, en stålspackel, en sax eller kniv samt eventuellt träeller plastkilar. Fogytan rengöres från smuts och grövre rester av murbruk avlägsnas. Vissa porösa och sugande fogytor kan behöva behandlas med en vattenavstötande primer innan bandet monteras Välj rätt dimension efter kontroll av fogbredd och maximal fogrörelse. Komprimera inte bandet överdrivet vid montering i prefabricerade byggnadselement. Kapa av de första och sista 5 mm på bandet (komprimeringen på rullen är hårdast där och kommer inte att svälla ordentligt). Tag bort skyddspappret och montera mot den slätaste ytan i fogen. Av estetiska skäl monteras bandet - mm in från kanten. Kapa längderna med ett tillägg av 0 mm / meter. All kapning och skarvning av bandet sker vinkelrätt och ändarna skall mötas ordentligt, se fig. och 3. Vid fasadfogning monteras de vertikala fogarna nerifrån och upp först, därefter de horisontala, se fig. 4 och 5. forts. nästa sida > Illmod Duofolie En intelligent förseglingsfolie för lufttäta fogar inomhus samt öppna vädertäta fogar utomhus. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd (m) Illmod Duofolie AQUAPANEL Fogremsa Speciell fogremsa av glasfiber för inspackling över fogar. Åtgång c:a, lpm/m. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd/rulle (m) Fogremsa AQUAPANEL Armeringsnät Grovmaskigt glasfibernät, används som förstärkning för putsbruk. Maskstorlek 5x5 mm. Åtgång: C:a,0,5 lpm per m putsad yta. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Längd/rulle (m) Armeringsnät _ 3

32 Produktöversikt AQUAPANEL Outdoor, profiler och tillbehör för P-märkt fasadsystem Hörnprofil Putshörnprofil, används som förstärkning vid alla utåtgående hörn. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Std-längder (mm) Hörnprofil / / Rörelsefogsprofil Specialprofil vid vertikala rörelsefogar. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Std-längder (mm) Rörelsefogprofil x Rörelsefogsprofil Specialprofil vid rörelsefogar. Vertikala innerhörn. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Std-längder (mm) Rörelsefogprofil 00x Horisontell rörelsefogsprofil Tredelad horisontell rörelsefogsprofil av PVC (armeringsnät av glasfiber). Beteckning: Artikelnr: Mått (mm) Std-längder (mm) Rörelsefogsprofil topp605 5 x Rörelsefogsprofil botten x Rörelsefogsprofil kantskydd x 3 x Regndroppskant/startlist Regndroppskant, används som startlist. Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Std-längder (mm) Regndroppskant Putsavslutningsprofil Beteckning: Artikelnr: Bredd (mm) Std-längder (mm) Putsavslutningsprofil AQUAPANEL Färdigblandad Fogspackel Färdigblandad vit spackelmassa till skivfogar och bredspackling av Aquapanel Outdoor-skivor. Åtgång ca,5 kg/m. Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink) Färdigblandad Fogspackel

33 AQUAPANEL Fogspackel Grå Spackelmassa till skivfogar och bredspackling av Aquapanel Outdoor. Åtgång ca 0,7 kg/m. Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/säck) Fogspackel Grå AQUAPANEL Outdoor Grundputs Vit Aquapanel Grundputs Vit är en KC-baserad grundputs till Aquapanel Outdoor. Putsen är vattenavvisande, diffussionsöppen och har mycket god vidhäftning på Aquapanel Outdoor. Åtgång ca,6 kg/mm/m. Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/säck) Aquapanel Grundputs Vit 08 5 Lustro Knauf Lustro är en KC-baserad grundputs för underlag av Aquapanel Outdoor, (glatt) betong, mineralull, blandmurverk samt på målade ytor med fastsittande vattenfast färg. Åtgång ca 0,86 kg/m. Lustro Fiberförstärkt putsbruk Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/säck) 0kg Lustro Noblo filtputs.0 Mineralbaserat filtningsbruk med marmorkorn i ballastfraktion 0- mm för eleganta filtfärdiga ytor. Åtgång ca 3, kg/m² vid mm skikttjocklek (,6 kg/mm/m²). NOBLO Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/säck) Noblo filtputs Knauf SP 60 Vit mineralisk vattenavvisande strukturputs. Kornstorlek, 3 eller 5 mm. Infärgningsbar. Åtgång 3,0 3,80 5,00 kg/m². Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/säck) SP 60 STRUKTURPUTS Knauf SP 60 mm kg/säck Knauf SP 60 3 mm kg/säck 0kg Knauf SP 60 5 mm kg/säck 3_ 33

34 Produktöversikt AQUAPANEL Outdoor, profiler och tillbehör för P-märkt fasadsystem Knauf Kvartsgrund (Vit) Vidhäftningsgrund för inom- och utomhusbruk. Avsedd för förbehandling av putsade ytor innan strukturputs. Åtgång 0,0 kg/m. Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink): Kvartsgrund Neutrasit För grundning innan ytputs. Används som grund och sugspärr på fasta, rena och torra underputsytor och armeringsbruk. Åtgång 0,8 kg/m. Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink): Neutrasit 39 5 Silikonharts EG-färg* Fasadfärg på silikonhartsbas, särskilt utvecklad för egalisering (en överrollning) av mineraliskt ytputs i vitt eller färg, och därigenom utjämna och egalisera eventuella färgnyansskillnader i putsytan som beror på torkning, väderexponering eller bearbetning. Åtgång 0,7 0,34 l/m. Beteckning: Artikelnr: Vikt (l/hink): Silikonharts EG-färg och,5 Conni S strukturputs* Smutsavvisande silikonhartsbaserad strukturputs. Finns i fraktionerna,,5, och 3 mm. Åtgång,5 3, 4,0 kg/m². Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink): Conni S,5 mm Conni S mm Conni S 3 mm Caparol AmphiSilan Ytputs Strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet. Finns i fraktionerna,5, och 3 mm. Åtgång,5 3,3 4,3 kg/m². Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink) K K K Caparol NQG Fasadfärg Silikonharts-baserad fasadfärg med Nano-Quartz-partiklar som ger en vattenavvisande helmatt yta. Åtgång 0,5 l/m². Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink) NQG Fasadfärg Caparol Putsgrund 60 Lätt strukturgivande grundprimer baserad på konsthartsdispersion. Är vattenavvisande och ger en jämnt sugande färgskikt med god vidhäftning mot underlaget. Åtgång 0,3 kg/m². Beteckning: Artikelnr: Vikt (kg/hink) Putsgrund

35 Bryttillägg för slätfärg Silikonharts-baserad fasadfärg med Nano-Quartz-partiklar som ger en vattenavvisande helmatt yta. Beteckning: Artikelnr: NCS S < NCS S NCS S 5000< 6400 Bryttillägg för putsgrund och ytputser Beteckning: Artikelnr: NCS S < Tremco SP 55 Icketorkande tätmassa med lång livslängd och utmärkt vidhäftning. Åtgång: Fogmått 8x6 mm: 6,4 meter. Fogmått 0x8 mm: 3,9 meter. Fogmått 5x0 mm:,0 meter. Fogmått 0x mm:,3 meter. Fogmått 5x5 mm: 0,8 meter. Beteckning: Artikelnr: Volym (ml/patron) Tremco SP Bostik Multifog 640 Multifog 640 är en snabbhärdande, lösningsmedelfri och miljövänlig SMP-baserad fogassa som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en elastisk och relativt hård fog. Beteckning: Artikelnr: Volym (ml/patron) Bostik Multifog För mer information om AQUAPANEL se underflikar på Drift och underhåll Säkerhetsdatablad Byggvarudeklaration Typlösningar/detaljer 34_ 35

36 Knauf Danogips GmbH Åhus Telefon vxl: Telefon order: Telefon teknisk support: KNAUF DANOGIPS GMBH RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA FELTRYCK.

Montageanvisning Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts

Montageanvisning Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A L AV S P I T E T S M Ä R K T yttervägg Montageanvisning Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts monterat på ventilerad fasadläkt och träläkt 090/0 Innehållsförteckning

Läs mer

Montageanvisning Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts

Montageanvisning Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A L AV S P I T E T S M Ä R K T yttervägg Montageanvisning Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts monterat på ventilerad fasadläkt och träläkt 090/0 Innehållsförteckning

Läs mer

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 2.6 Rev 2012-01-27

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 2.6 Rev 2012-01-27 0190/05 Egen Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Objektsinformation/Åtgärd... 3 Etablering... 4 Mottagningss... 5 Byggnadsställning... 6 Putsbärare...

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.4 Rev 2012-01-27

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.4 Rev 2012-01-27 0190/05 Egen Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Objektsinformation/Åtgärd... 3 Mottagningss... 4 Byggnadsställning... 5 Vindskydd/Stomme...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT HUNTON VINDTÄT Förvaring/lagring Skivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd.

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd. Publ 225 juni 2015 BSAB KBB.111 Ersätter 225 april 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Monteringsanvisning Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar Ingår i MINERIT CONCEPT Monteringsanvisning för

Läs mer

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Serpomin EF. Puts på mineralull Tillbehörskatalog

Serpomin EF. Puts på mineralull Tillbehörskatalog Serpomin EF Puts på mineralull Tillbehörskatalog Therm 398 mw-skiva Mineralullsskiva speciellt framtagen till tunnputssystemet i 2 den siteter 180/90 kg/m 2 och den hårda markerade sidan ska vara utåt.

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader.

Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader. AQUAPANEL OUTDOOR Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader. AQUAPANEL OUTDOOR 1 Fukt och mögel i putsade fasader behöver inte vara ett problem. Aquapanel Outdoor är den enkla lösningen.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt.

Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt. Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt. 1 2 Fördelar Utnyttja fördelarna med EGGER Ergo Board 1. 2. 3. 4. 5. EGGER Ergo Board erbjuder en enkel och ergonomisk hantering såsom lättviktigt "enmanshantering"

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak Byggboken på Paroc.se Januari 2013 Allmänt Takfotsutformningen bör noga beaktas, för att förhindra snö från att ta sig in mellan takpannor och underlagstak. Efter montaget skall underlagstaket täckas med

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent AMFIPANEL VISSTE DU ATT... Knauf Danolines produkter är testade för god luftkvalitet inomhus enligt dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö och är placerade i den

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende med eleganta

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 1/6 MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 Allmänt ivarskiffer Diagonal 40x40 kan användas som takskiva vid en taklutning av minst 18 på ett hel brädat tak med undelagspapp eller som ventilerad

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

VISSTE DU ATT... Skørpingskolan, Danmark, Adit, Tangent

VISSTE DU ATT... Skørpingskolan, Danmark, Adit, Tangent VISSTE DU ATT... Adit kan nu levereras med tryck efter egna önskemål och kan ge rummet en vacker utsmyckning samtidigt som en behaglig ljudmiljö skapas. Skørpingskolan, Danmark, Adit, Tangent ADIT VÄGGBEKLÄDNAD

Läs mer

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar Informationen nedan är tillägg till informationen i EQUITONE planerings- och användningsanvisningar. 1.0 Allmänt EQUITONE [materia] är ett unikt fibercementmaterial,

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

Serporoc Fasadsystem. Puts på mineralull. System- och arbetsanvisning

Serporoc Fasadsystem. Puts på mineralull. System- och arbetsanvisning Serporoc Fasadsystem Puts på mineralull. System- och arbetsanvisning Ställning Bilden visar lämplig ställning med regntak för Serpo roc-arbeten. Bomlaget bör vara 5 plank brett + 1 planka som sitter på

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering BSAB N5 Sfb Nh2 Feb 2001 Katalog KAMI Flik 3 RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering Innehåll sid. 2. Allmänt om renovering 4. Vågeternit Metod 1 6. Vågeternit Metod 2 7. Planeternit Metod

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån...

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån... Fastlock Uni Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån......eller med toppclips ovanifrån, vilket ger en dold infästning Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv!

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv! PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen inte bara skyddar väggen mot stötar. Den piggar också

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Några tips NÅGRA TIPS Behåll emballaget på så länge som möjligt. * Behåll Vid emballaget avemballering, på så

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Friggebod av Träullit

Friggebod av Träullit Friggebod av Träullit Bygg med naturlagarna Träullit Friggebod Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar Generellt Friggebod om högst 15 m 2 får uppföras

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer