Mobil utbildningsplattform med molnbaserad managering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil utbildningsplattform med molnbaserad managering"

Transkript

1 Vitbok Mobil utbildningsplattform med molnbaserad managering Möjliggör fördjupade och personanpassade inlärningsupplevelser som förhöjer produktiviteten och inför en ny läroplansstandard i det moderna klassrummet.

2 Innehåll Sammanfattning för företagsledning... 3 Inledning... 3 Mobilinlärning har kommit för att stanna... 3 ipad, Chromebook och mycket mer kreativa verktyg, interaktiva läroböcker och rikt innehåll... 4 Mobilnätverk för Apples moderna bildskärms- och nätverkstjänster... 5 Avancerade trådlösa nätverk för skolor... 6 Aerohive förenklar trådlösa system för utbildning... 6 Sammanfattning Om Aerohive Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc.

3 Mobil utbildningsplattform med hantering via molnet Sammanfattning för företagsledning Storskalig användning av mobila enheter och utbildningsprogram håller på att förändra klassrummen till fördjupade och personanpassade inlärningsmiljöer utrustade med en mängd olika digitala inlärningsverktyg som syftar till att göra studenterna engagerade, koncentrerade på uppgiften och studiemotiverade. Mobilenheter har en tendens att alltid vara påslagna, och därmed kan de även möjliggöra inlärning, samarbete och kreativitet på en nivå som tidigare endast varit möjlig inom klassrummets väggar. När mobilenheterna har ansluts till skolans nätverk kan studenterna fortsätta sina studier även utanför klassrummet. Personalen kan förbereda och överföra lektionsmaterial utanför normal arbetstid, och skolans administratörer kan fortsätta arbeta när som helst och var som helst på skolområdet. Begränsade resurser är dock ett vanligt problem, och ett ökande antal mobilenheter innebär nya säkerhetsutmaningar på IT-området. IT-administratörer måste använda en trådlös infrastruktur som inte bara berikar studenternas studiemiljöer, förbättrar personalens produktivitet och uppfyller digitala läroplansstandarder, utan även sänker den totala driftkostnaden och samtidigt förbättrar skolans IT-säkerhet. Inledning När användningen av mobila enheter ökar inom skolorna kommer detta att få en kraftig påverkan på de befintliga nätverksarkitekturerna. IT-avdelningarna kämpar med att hålla takten, alltmedan efterfrågan på användarinnehåll med hög kvalitet stiger kraftigt samtidigt som budgeten för nya nätverk eller uppgradering av befintliga nätverk krymper. I den här rapporten ger vi en översikt över de ledande skoltrenderna, till exempel: Ett ökande antal nya mobila enheter, till exempel Google Chromebook och den Intel-baserade Ultrabook. Moderna bildskärms- och utskriftsinfrastrukturer med bonjour protokollet och Apple TV. Mobilinlärning har kommit för att stanna Studier har visat att mobilanvändare i skolor förlitar sig på sina trådlösa enheter för att hålla sig uppdaterade med sina dagliga rutiner till exempel läsa e-post och nyheter, använda planeringskalendern och skicka SMS men även för att använda viktiga inlärningsresurser och utnyttja tekniken i klassrummet för att möjliggöra digitala lektioner. Exempel: enligt en undersökning utförd av Pearson Foundation föredrog 73 % av de berörda studenterna studier med hjälp av digitala läroböcker framför tryckta läroböcker, och 86 % menade att läsplattor ger Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc. 3

4 effektivare inlärning 1. Studier har även visat att modern klassrumsteknik till exempel interaktiva whiteboard-tavlor, Apple TV och ereader-enheter ökar i antal och anses vara rätt betydelsefulla för studenternas inlärning. Som helhet har den Wi-Fi-åtkomst som den nya tekniken medför befunnits vara en av de mest avgörande teknikkomponenterna för studieresultatet strax efter bärbar dator som ansågs vara mest betydelsefull. Figur: 1 Pearson Foundation (2013). Undersökning om teknikens betydelse för studieresultatet. ipad, Chromebook och mycket mer kreativa verktyg, interaktiva läroböcker och ett rikt innehåll Många av de förändringar som genomförs inom digital inlärning idag har understötts av en ökande användning av bärbar och mobil datorutrustning. Dessa mobilenheter i konsumentklassen tillverkas med form och elegans som tilltalar konsumenterna i stället för att bara erbjuda anslutningsportar. Enheterna är optimerade för lång batterilivslängd (längre användningstid). De flesta sådana 1 Källa: Pearson Foundation: Undersökning om studenter och läsplattor, Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc.

5 Mobil utbildningsplattform med hantering via molnet enheter ansluts till Internet genom Wi-Fi (trådlöst) eller genom 3G/4G-mobilnätet. Läsplattor, till exempel Apple ipad, Microsoft Ultrabook och Android-baserade läsplattor (till exempel Samsung Galaxy-plattor och Google Chromebook) är de vanligaste mobilenheterna som används i skolor, tillsammans med traditionella Windows-baserade bärbara datorer. Apple ipad är den vanligaste mobila enheten i skolmiljöer, med ett ekosystem som innefattar ios-baserade studieappar, digitala läroböcker och ett populärt inköpsprogram för ibooks och itunes. I Apples kvartalsrapport från oktober 2013 skriver Apples verkställande direktör Tim Cook att ipad-enheter [för närvarande] utgör 94 % av marknaden för utbildningsplattor, och appen itunesu har laddats ned över en miljard gånger. 2 Google Chromebook och andra Android-baserade läsplattor ökar stort inom skolvärlden 3. Enheterna har kraftfull inbyggd säkerhet och det finns mängder av studieappar att hämta från Chrome Store. Tack vare en låg kostnad per enhet och prisvärda lagringsmöjligheter har Chromebook tilltalande fördelar som gör att skolor gärna använder dem. Med en otalig mängd nya enheter i klassrummet måste skolornas IT-avdelningar ta in, hantera och kontrollera hundratals enheter inom skolornas områden. BYODinitiativ (Bring Your Own Device/ta med din egen enhet) är program där skolor uppmuntrar studenter att ta med sina egna mobila enheter till skolan och använda dem i utbildningssyfte. Sådana initiativ/program blir också allt vanligare vilket gör att skolornas IT-avdelningar måste hantera och skapa nätverksrelaterade säkerhetspolicyer inte bara för de mobilenheter som skolan äger, utan även för studenternas egna personliga enheter. Mobilnätverk för Apples moderna bildskärms- och nätverkstjänster En annan viktig trend som påverkar skolornas nätverk är införandet av Apple TV för modern digital bildvisning, nätverksutskrifter och resursdelning. För att Appleenheterna ska bli en naturlig del av skolans nätverk är det viktigt att det finns stöd för de Bonjour-protokolltjänster som hanterar och kontrollerar tillgängligheten på Apples tjänster över hela nätverket. Genom övervakning av Bonjour-information kan klienterna avläsa den geografiska platsen (IP-adress och port) för alla tjänster, och därefter ansluta till platsen och använda den aktuella tjänsten. Bonjour omvandlar den manuella processen med konfigurering av IP-adresser och portnummer till en Plug & Play-upplevelse där användarna refererar till tjänster efter typ samt efter ett avläsningsbart namn. Två viktiga exempel är AirPrint (som 2 Källa: Apple: Kvartalsrapport, oktober Källa: Forbes: Google in Education, Chromebooks now embraced, februari Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc. 5

6 används för trådlösa utskrifter) och AirPlay (som används för trådlös ljud- och videouppspelning för Apple TV). Båda systemen tillkännager sig genom Bonjour så att klienterna kan komma åt att skriva ut eller visa skärmbilderna. AirPlay är särskilt värdefullt i många sammanhang för fjärrvisning från ios-enheter och i Mac OSX Mountain Lion-versionen även för bärbara och stationära datorer. De funktioner som Bonjour tillgängliggör är mycket tilltalande för skolorna. Funktionerna är enkla att använda och hjälper till att öka produktiviteten i samband med BYOD-initiativ, eftersom IT-avdelningen inte behöver installera alla dessa tjänster på varje enskild enhet i nätverket inte heller på de privatägda enheterna. Det kan dock uppstå problem när någon försöker utöka Bonjourfunktionerna från att endast omfatta privatapplikationer till att även täcka in bredare nätverk som täcker in många leverantörer och segment. Bonjourmeddelanden är ett L2 protokoll och ka därför inte passera mellan olika nätverks. Detta innebär att man inte kan använda tjänsterna Airplay och AirPrint användas fritt mellan olika segment. Avancerade trådlösa nätverk för skolor Rätt trådlöst nätverk kan bli lika oumbärligt för skolans IT-avdelning som mobilenheterna är för studenter och personal. Rätt trådlöst nätverk moderniserar klassrummet och skapar nya inlärningsmöjligheter när studenterna får möjlighet att ansluta till smart klassrumsteknik. Detta innebär att studieapplikationer kan köras på alla mobilenheter med en helt seamless nätverksanslutning och säkerhet var som helst inom skolområdet. Systemet överträffar samtidigt kraven för genomförande av onlineprov. Centralt managerade trådlösa nätverk som är redundanta och som hanteras via molnet uppfyller alla krav på höga prestanda, hög datatäthet och hög tillgänglighet så att användarna kan få seamless anslutning med hög säkerhet över hela skolnätverket. Distribution, övervakning och managering kan utföras enkelt och fullständigt, med integrerade kabelanslutna och trådlösa system som ger åtkomst var som helst och när som helst. Med centraliserad managering kan skolornas IT-avdelningar mycket enkelt definiera och upprätthålla automatiserade säkerhetspolicyer som styr tusentals mobila enheter på nätverket vid valfri tidpunkt och skoldag. Aerohive förenklar trådlösa system för utbildning Aerohives mål är att förenkla åtkomsten till verksamhetskritiska program genom molnhanterat, självorganiserande och automatiserat Wi-Fi-nätverk inklusive switchoch routerlösningar. Aerohive levererar resultat genom att tillhandahålla automatiserade, säkra och molnhanterade Wi-Fi-lösningar som uppfyller kraven hos de mest krävande skolorna och universiteten, tack vare: 6 Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc.

7 Mobil utbildningsplattform med hantering via molnet Kooperativ kontrollarkitektur: Aerohives arkitektur använder självorganiserande access punkter som inte kräver några kontrollers eller extra maskinvara. Operativsystemet heter HiveOS och det styr alla produkter samtidigt som det gör det möjligt för routrar, switchar och Wi-Fi-access punkteratt upptäcka varandra när enheter läggs till eller tas bort. Enheterna kan även dela information för att optimera nätverkets säkerhet och prestanda, och kan justeras dynamiskt efter nätverkets förändringar efter behov. Den här funktionen har vi kallat kooperativ kontrollarkitektur (Cooperative Control Architecture, CCA). På det här sättet kan trådlösa nätverk som byggs på Aerohive-teknik eliminera alla kostnads-, prestanda- och tillgänglighetsproblem som förknippas med traditionella kontrollerbasserade system där prestandan kan försämras kraftigt om en enda access punkt går sönder därigenom orsaka långsam kommunikation och flaskhalsar i dataflödet. Den här arkitekturen ger exakt rätt balans mellan distribuerad intelligens och centraliserade hanteringsfunktioner. Vidarebefordring av data, WLAN-säkerhet och prestandaförhöjande tjänster till exempel prioritering av datapaket i realtid distribueras ut till individuella access punkter vilket minimerar fördröjningar. Samtidigt ser systemet till att ett fel i en WAN-anslutning till en annan plats inte stör användare som redan befinner sig på nätverket. Aerohives molntjänstplattform HiveManager Online: HiveManager Online är ett moln- och tjänstbaserat nätverkshanteringssystem (SaaS Software as a Service) för Aerohive-nätverksenheter. HiveManager Online eliminerar de investeringskostnader som förknippas med kontrollerbaserade lösningar och lägger om utgifterna till en linjär konstnads modell. Detta sänker initialkostnaderna för nätverkshanteringen, samtidigt som skolorna kan utöka nätverket med hög grad av förutsägbarhet till den storlek som behövs för tillfället. Det finns inga kontrollers att installera eller hantera och inget fysiskt rackutrymme tas i anspråk. Eftersom HiveManager Online är en molnbaserad lösning kan en organisation förenkla sitt hanteringsarbete på en eller många platser. Nätverkshanteringen kan utföras centralt med hjälp av en webbläsare från valfri plats när som helst. HiveManager Online erbjuder samma enkla lösning för att skapa policyer, uppgradera firmware och utföra centraliserad övervakning på samma sätt som med en enhet på plats utan att några ytterligare nätverksenheter behöver installeras. HiveManager Online hostas i säkra Tier IV SAS 70 Type II-datacenter och har funktioner för schemalagda backuper och katastrofåterställning. Aerohive StudentManager och TeacherView: Aerohives StudentManager-program förenklar arbetet med att ta in trådlösa enheter i klassrummet. StudentManager är integrerat med Pearson PowerSchool, som möjliggör automatiserad konfigurering av studentregister, kurser och lärare. Det finns även heltäckande Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc. 7

8 rapportering, vilket gör det enkelt att ta fram statistik om användning av trådlösa nätverk på distriktsnivå. Lärare kan använda funktionen TeacherView i StudentManager för att ta fram vagnar för de olika kurserna och ta fram planer som innefattar både webbplatser och interna resurser. När lektionen börjar kan TeacherView-funktionen i StudentManager ge lärarna en översikt över studenternas anslutningsstatus. Läraren kan även se vilka webbplatser som studenterna besöker. StudentManager och TeacherView använder sig av Aerohives HiveOS-åtkomstpunkter i klassrummet, och koordineras via stomnätet via hanteringsfunktionerna i HiveManager. Dessa program är helt oberoende av enhet/os och gör det lättare att integrera dessa funktioner över diverse mobila enheter. Aerohive Bonjour Gateway: Aerohives patentsökta Bonjour Gateway använder tjänsteinformation som är begränsad till en enda broadcastdomän och gör dessa tjänster tillgängliga över hela nätverket, utan några klientmodifieringar eller något mixtrande med VLAN-nätverk. Tjänsten är kompatibel med alla multileverantörsnätverk och skolorna kan använda den här gateway-enheten för att stödja trådlösa bildskärmar och trådlösa utskrifter över nätverket från alla Apple-enheter. Figur 2: Aerohive Bonjour Gateway: Exempel på anslutning för ett nätverk med flera subnät. Aerohive Mobility-plattform klienthantering: Programmet Aerohive Client Management ger administratörerna möjlighet att provisionera, konfigurera och övervaka slutanvändarnas enheter. Dessa funktioner gör att en administratör enkelt kan skilja mellan 8 Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc.

9 Mobil utbildningsplattform med hantering via molnet skolans egna enheter och studentägda BYOD-enheter, vilket ger ett extra kontextlager som är nödvändigt för att skapa detaljerade policyer och kontrollmöjligheter även för anslutna enheter. Programmet Client Management innefattar: Automatisk provisionering för klienter: Klienthanteringen förenklar möjligheterna för skolor att använda egna enheter tillsammans med elevernas privata enheter. Systemet stöder en enkel SSID-lösning som automatiskt skapar och installerar en unik identifierare samt en säker profil på enheter som kör operativsystemen ios, OS X, Android och Chrome. Anpassningsbar Captive Web Portal: Användarna ser en helt anpassad självbetjäningsportal med skolans egen logotyp och egna uppgifter om registrering av skolans enheter och studenternas privata enheter. Supportkostnaderna kan också reduceras genom att villkor, bestämmelser och policyer kan kommuniceras direkt och på ett välkänt sätt. Integrerad certifikatauktorisation: Aerohives certifikathantering automatiserar hela processen med certifikatgenerering, distribution, validering och återkallande. IT-administratören behöver inte implementera någon certifikatauktorisation och kan i stället fokusera på ett förstärka BYOD- och CID-initiativen. Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc. 9

10 Sammanfattning Hantering av nätverk som omfattar flera skolor eller universitet, där mobilanvändarna är krävande, kan vara en mycket komplex uppgift. Eftersom traditionella, styrenhetsbaserade nätverksarkitekturer i skolor tidigare konstruerades för användning med i huvudsak kabelanslutna enheter uppstår vissa problem när skolorna ställs inför ett inflöde av mobila enheter: Komplexa och stela arkitekturer som förhindrar enkel hantering och skalbarhet. Oförutsägbar anslutning och prestandaproblem på grund av trådlösa nätverk och kabelanslutna nätverk inom slutna områden. Höga kostnader förknippade med upphandlingar och uppgraderingar eftersom det är nödvändigt att hålla takten med ökande belastning samt höga driftkostnader förknippade med komplexa ledningsfrågor. Moderna skolor inför nu enhetliga kabelanslutna och trådlösa arkitekturer som först och främst tar hänsyn till användarna av mobila enheter. Med en styrenhetsfri arkitektur för skolor kan IT-avdelningarna konstruera, införa och hantera elastiska nätverk från ett par trådlösa åtkomstpunkter till tusentals över flera skolor, utan nätverksutbyggnader och med löpande betalning. Med Aerohive kan administratörerna dela ut personanpassad tillgång till användarna baserat på sammanhang (t.ex. typ av enhet, användargrupp, geografisk plats eller tidpunkt), och stödja initiativ som onlineprov eller moderna bildskärmar. Med Aerohive kan skolorna införa trådlösa system som uppfyller kraven hos den nuvarande mobila användarbasen samtidigt som nätverket framtidssäkras för framtidens krav allt inom den befintliga IT-budgeten. 10 Ensamrätt 2014, Aerohive Networks, Inc.

11 Om Aerohive Aerohive (NYSE: HIVE) frigör kraften i mobila nätverk. Aerohives beprövade teknik gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att använda mobila enheter för att öka produktiviteten, aktivera kunderna och låta verksamheterna växa. Aerohives egenutvecklade mobila plattform utnyttjar molnet och en distribuerad arkitektur i syfte att ge enhetliga, intelligenta, förenklade och kostnadseffektiva nätverk. Aerohive grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Sunnyvale i Kalifornien. Huvudkontor Internationellt huvudkontor Aerohive Networks, Inc. Aerohive Networks Europe LTD 330 Gibraltar Drive The Courtyard Sunnyvale, California 94089, USA West Street Tfn: Farnham, Surrey, GU9 7DR, Storbritannien Avgiftsfritt nummer: (0) Fax: Fax: + 44 (0)

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer Rapport om lösningar för hälso- och sjukvård Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer IT-experter som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet får allt fler nya utmaningar och

Läs mer

BYOD och mer därtill:

BYOD och mer därtill: Whitepaper BYOD och mer därtill: Öka produktiviteten med BYOD Mobilitet, produktivitet och BYOD (bring your own device) Mobilitet är en av de drivande faktorerna i dagens teknik. För bara några år sedan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet 1 Så uppfylls svenska krav på patientdatasäkerhet och integritet i Microsoft Cloud Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet Om detta White Paper Organisationer inom

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer