Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel"

Transkript

1 Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel

2

3 Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan för handel möbleras därför om rejält. Utveckling har skapat en närapå allvetande konsument med ett sofistikerat köpbeteende och med obegränsad tillgång till information i realtid som förändrat styrkeförhållandet i relationen mellan säljare och kund. Kundernas ställning som maktfaktor har stärkts. Deras förväntningar på service, pris och leverans är höga. Idag ser kunden företagets fysiska butik, webb, katalog, callcenter och service-organisation, tillsammans med företagets mobila och sociala aktiviteter, som uttryck från en och samma aktör. Ett köpbeteende med flytande gränser mellan de olika kontaktpunkterna och hög grad av interaktion, ställer krav på det säljande företaget. Företag inom handel har en enorm potential när man tar till sig insikten att själva säljtransaktionen utgör bara en enda del av relationen mellan köpare och säljare. Att genom istället koppla ihop hela kedjan från inköp till leverans kan ett företag skaffa sig en enhetlig process- och kundbild. Då säkerställer företaget att det uppfattas som en enhetlig aktör och kan samtidighet agera proaktivt på den samlade informationen om kunden. En smartare handel ifrån IBM gör marknadsavdelningarna till de nya beslutsfattarna genom att för första gången kunna påvisa de direkta effekterna av sitt arbete och dess omedelbara påverkan på försäljningen och den långsiktiga kundlojaliteten. Få kontroll på stora mängder försäljningsdata oavsett källa och sort, visuellt och enkelt En smartare handel ger tillgång till instrumentpaneler utformade att i realtid visualisera nuvarande marknadsinriktning och applicera resultat ifrån såväl genomförda, som teoretiska marknadsaktiviteter. Nu är det enkelt att sammanställa marknads- och försäljningsdata oavsett om den är inlåst i centrala system eller spridd över flera avdelningar och källor, och lika enkelt att analysera den oavsett om den är strukturerad (databas) eller ostrukturerad (fri text, bloggar etc). Hjälper marknadschefen att bättre identifiera och förstå sina viktiga kundsegment Enkla verktyg för att själv kunna borra ner i analysen, upptäcka okända samband och skapa egna modeller för att skapa ett differentierande erbjudande och vinna konkurrensfördelar. Analyser genom prediktiva modeller ger möjlighet till provtagning av idéer, kampanjer och målgrupper. Minska den tid, kostnad och ansträngning som tidigare krävts för att gå från insikt till handling Skapa möjligheten till automatiserat marknadsarbete som låter dig bli flexibel att möta marknadens ständiga svängningar och ge omedelbar återkoppling av faktiskt utfall gentemot kampanjens mål. Att kunna koppla ihop analysen, aktiviteten och resultatet och dra fördel av tidigare erfarenheter.

4

5 Marknadstrender inom handeln Detaljhandeln är en marknad som präglas av hård konkurrens och små marginaler. Många konkurrerande aktörer, Internets ökade betydelse och den mobila e-handel har gjort att priskonkurrensen ökar och lojaliteten bland konsumenter minskar. Marknaden präglas av kortsiktiga perspektiv där investeringar måste kunna räknas hem snabbt. Teknologiutvecklingen förändrar marknaden för detaljhandel och sociala nätverk växer i betydelse Den svenska marknaden påverkas, inte överraskande, av globala trender som driver utvecklingen av detaljhandeln framåt. Den ekonomiska krisen och den snabba teknologiska utvecklingen där sociala medier, forum och bloggar ökar i betydelse är stora övergripande förändringar som samspelar och inverkar på konsumenters beteende. Det är idag möjligt för konsumenter att själva tillgodogöra sig information från producenter och återförsäljare om produkter vilket gör att gränsytan mellan producent, återförsäljare och konsument förändras. Sociala medier har även inneburit en kanal för enskilda individer att påverka hur andra individer ska uppfatta dem och det läggs i dagens samhälle stort fokus på det personliga varumärket. Det finns en kontrasterande drivkraft i att vara unik samtidigt som det är viktigt att kunna identifiera sig med ett visst segment av individer med liknande uttryck. Livsstil och konsumtion flyter ihop med den grupp människor man vill ingå i. Det faller på företagen att förstå dessa drivkrafter som är grunden till konsumenters förändrade beteende, och utifrån det möta de ökande krav som konsumenter ställer på dem. Kundens kunskap är den nya grunden för försäljningen Marknadens utveckling har skapat en smartare konsument som kan mer, vet mer och framförallt vill veta mer. Idag är den smartare konsumenten ständigt uppkopplad. Inför ett köp läser konsumenten på vad som finns tillgängligt på marknaden. Det är inte ovanligt att ett köp föregås av ett besök i butiken tillsammans med kompletterande undersökning både från datorn hemma och mobilen. Konsumenter tillgodogör sig i allt större utsträckning tillgänglig information och spenderar alltmer tid inför köp på jämförande research online för att hitta bäst pris, kvalité och garanti. Konsumenter använder sig både av företags hemsidor, sociala nätverk, forum, produktbloggar och prisjämförelsesajter för sina inköp och den aktiva användningen av dessa sajter ökar hälften av svenskarna besöker dagligen Communities, Youtube, Bloggar eller Twitter andelen som tar del av information som finns där är idag lika stor som de som tar del av traditionella medier online (dagstidning och TV). Det intryck som en konsument får av en vara online är i stort beslutsgrundande för ett eventuellt köp. Eftersom hela 75 procent av den svenska befolkningen gör research online innan de bestämmer sig, ökar e-butikens betydelse och marknadsföringen av den väsentligt. 1 Konsumenterna oavsett inköpskraft är mer betänksamma idag än förut, men de letar efter produkter där värdet per krona är så högt som möjligt snarare än ett lågt pris. 1 Dagens Handel 5

6 Den smartare kunden utmanar lojalitetsbegreppet Konsumenterna har blivit smartare de är mer pålästa, mer krävande och vet vad de vill ha och de är inte rädda för att säga vad de tycker. Konsumenten gör idag mycket av det som tidigare ansågs vara butikssäljarens arbete. Man tar själv reda på information om produkten och vilket utbud som är tillgängligt och lägger ner tid på att göra jämförande research. I gengäld ställer konsumenterna krav på en högre servicenivå och kvalitet. Traditionell marknadsföring möter ett allt starkare motstånd. Idag tenderar man som konsument dessutom att lita mer på omdömen från vänner och kollegor än på reklamkampanjer. Insatsen är högre eftersom recensioner både bra och dåliga får större spridning. Generellt sett är vi exempelvis själva vana vid att välja vilken media vi läser och blir allt petigare med att selektera vilken information vi tar del av. Som konsument tar vi med oss den inställningen till butiken. Vi efterfrågar bättre och mer individuellt anpassad service snarare än ren försäljning. Det förändrade kundbeteendet förändrar även marknadschefens roll i köpprocessen. Konsumentens förväntningar Konsumenten vill i allt större utsträckning kunna påverka köpprocessen, man vill själv välja försäljningskanal och betalsätt. Oavsett vilken kanal företaget väljer att kontakta konsumenten genom i butik, online eller via telefon förväntar sig konsumenten att mötas av samma budskap. Dessutom förväntas företaget ha kunskap om konsumentens köpbeteende och kundhistorik för att kunna anpassa sitt budskap efter dennes individuella preferenser. Majoriteten av alla konsumenter handlar idag både i butik och online och de vill lätt kunna förflytta sig mellan de olika kanalerna och själva välja den kanal som är mest tillgänglig. En vara ska exempelvis gå att köpa online och kunna återlämnas i butik. Som kund förväntar vi oss att företaget ska känna oss lika bra som vi känner oss själva. Ett bemötande som förmedlar kunden en känsla av att vara unik är viktigt och adderar kundvärde. Lojalitet är avgörande för lönsamhet Fler aktörer medför en tuffare konkurrens om konsumenterna. Företagen måste jobba hårdare i jakten på en stabil kundbas, med andra ord en bas med en hög andel återköpskunder. Dessa konsumenter faller idag lätt i glömska i ivern att hitta nya. Få företag inser det faktiska värdet med lojala kunder. Det tar mellan nya kunder att väga upp för en förlorad existerande kund. Företag måste se till att premiera lojalitet och ge kunder incitament att stanna. En framgångsrik strategi kräver att företaget förstår sin kund, och förstår det beteende som ligger bakom konsumtionen. Det krävs därmed kompetens att kunna analysera kunddata och därefter agera i enlighet med analysen. Företag inom detaljhandeln konkurrerar vid varje enskilt köp om konsumenter. För att locka dem till att stanna är bonusprogram idag vanligt förekommande. Bonusprogram lämpar sig främst för företag inom detaljhandeln där andelen share-of-wallet och antalet transaktioner är höga. Dock är denna typ av program ofta inte tillräckligt spetsiga, de leder inte alltid till någon merförsäljning och ska därför endast ses som ett verktyg, en liten del, i ett företags tillvägagångssätt. Utvecklingen av marknaden inom detaljhandeln har gjort att en långsiktig kundlojalitet byggs upp genom att företag visar sin lojalitet mot konsumenterna istället för tvärtom. Konsumenten måste vara central i företagets organisation. Genom att samla in kunddata, från bonusprogram och övrig konsumtionsstatistik, kan företaget utveckla ett kunderbjudande som är bättre anpassat till konsumenten. Istället för att titta på vilken lönsamhet ett visst köp ger fokuserar man istället på hur kundbeteendet kan användas för att öka lönsamheten. Metodiken medför ett ökat kundvärde och långsiktigt ökar företaget både sin omsättning, sin marginella vinst och andelen återkommande köp en win-win situation för båda parter. 6

7 Kunden är kung Alla affärer börjar och slutar med en kund. Nu håller ett nytt köpbeteende på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare, och arenan för handel möbleras därför om rejält. Det är dags att slå upp portarna för en närapå allvetande konsument med ett sofistikerat köpbeteende och med obegränsad tillgång till information i realtid. Det är dig vi talar om. Sent på kvällen köper du slutligen pappret i kedjans webbutik hemifrån via din laptop. Veckan därpå får du ett mejl från butikskedjan som tipsar dig om ett nytt högkvalitativt fotopapper optimerat för just din kamera. Intressant, tänker du, och kilar förbi butiken på hemväg för att se pappret med egna ögon. Du sitter på tåget på väg till jobbet och läser morgontidningen. Då får du se en annons från en elektronikkedja som bl.a. säljer kameror. Din drömkamera är kraftigt rabatterad! Ivrig tar du genast upp din smarta telefon för att läsa mer om kameran på butikskedjans hemsida. Du surfar också runt i ett par olika forum för att se vad användarna tycker. Framme på jobbet tar du fram din läsplatta och gör för säkerhets skull en prisjämförelse och konstaterar att kedjans pris verkligen är det bästa. Nästa dag inser du att du glömde att köpa kabeln som behövs för att kunna titta på fotografierna på din TV. Då ringer du till kedjans callcenter för att fråga om du kan komplettera din order utan att leveransen försenas. Det går bra, och dessutom berättar de om ett nytt minneskort som passar till kameran. Du köper det också. Efter jobbet går du förbi butiken för att köpa datorn, men tyvärr är den slutsåld där och du hänvisas till en annan butik där den ska finnas. Du åker dit och köper den. YTT E-handels-sajten som du besökte känner av att du även gillar dess Facebook-sida och skickar därför en elektronisk rabattkupong till din mobiltelefon en kupong som gäller om du köper varan idag. På eftermiddagen går du via jobb-datorn in på elektronikkedjans hemsida för att se var närmaste butik ligger och vilka öppettider den har. 7

8

9 Den nya tidens marknadschef Graden av valfrihet har gjort att konsumenterna i större utsträckning styr sin egen köpprocess. Kontakten, som är mer frekvent, sker alltmer mellan konsument och producent istället för via återförsäljare. Det har skett ett skifte från traditionell masskommunikation med generella målgrupper till dialoger med enskilda konsumenter. Marknadschefer som inser den potential och det ökade kundvärdet som uppnås genom att använda sig av analys och urval är mycket bättre rustade än de som fortfarande jobbar med traditionell magkänsla och masskommunikation. Genom att använda sig av analys som verktyg för att kunna ge sina kunder bättre erbjudanden anpassade till efterfrågan, uppnås en mängd fördelar både för kunden och för företaget: Kunden får individualiserade kunderbjudanden och därmed incitament till att förbli lojal mot företaget Kundvärdet ökar och konsumentens köpprocess förenklas Nivån på kundservice ökar Företaget får en större andel lojala kunder, både gamla och nya Antalet återköp ökar och företaget ökar sin omsättning och marginella vinst Företaget förbättrar kvalitén på sitt kunderbjudande och kan erbjuda bättre service. Marknadsföring är inte längre en ensidig kommunikation utan är utformad som en dialog mellan marknadsförare och konsument där konsumenter idag är mer engagerade. Dialogen är individuellt anpassad till skillnad från den tidigare massriktade marknadsföringen där samma budskap gick tidigare ut till alla målgrupper genom ett fåtal kanaler istället för att individanpassas. Marknadschefens roll förändras Det är idag möjligt att individualisera marknadsföringen till en nivå som tidigare inte existerat. Det innebär en stor potential för företag att kommunicera sitt budskap, nå ut till fler kundgrupper, skapa en tätare dialog med kunderna och göra kundrelationer mer personliga. Samtidigt har kunderna fått tillgång till mer information som ger dem större makt att styra sina egna konsumtionsbeteenden. För att möta kundernas krav måste företagen ta till sig av teknologi som kan användas som analysverktyg för en ökad konsumentförståelse. Det ökade informationsutbytet öppnar upp för många möjligheter men gör också att insatserna är högre. Informationen om en dålig produktrecension sprids lika snabbt, om inte snabbare, som en bra. Den förändrade betydelsen av marknadsföringen, i kombination med små marginaler på marknaden, ställer högre krav på att kunna redovisa lönsamhet. Investeringar som görs ska i större utsträckning kunna kvantifieras och under korta tidsspann påvisa en positiv ROI. Ett alltmer digitaliserat samhälle förändrar arenan som företag agerar på. Marknadsföring är mer tekniskt betingat vilket innebär att marknadschefer måste ha en högre grad teknisk förståelse för den potential som finns i att kunna integrera IT och marknad. Trenden tyder på en ökad integration och ett ökat utbyte mellan marknads- och IT-avdelningar. Bäst resultat genereras när företag kan anpassa strategier inom marknadsföring och tillämpa dessa i olika typer av digital media. Marknadsföring idag är så mycket mer än marknadsföring i traditionell mening. Fortsätter på nästa sida 9

10 En ökad närvaro online är helt enkelt ett måste för marknadschefer när det kommer till att nå ut till konsumenterna och inte minst för att kartlägga deras beteende. Kunskap om konsumenters agerande och vilka aktörer och andra kundgrupper de kommunicerar med, ökar förståelsen för drivkrafterna bakom konsumtionsbeteendet. Svenska marknadschefer sitter ofta fortfarande fast i gamla strukturer IBM har genomfört många studier som riktat sig mot koncernledningar och dess funktioner, och där en av de tydligaste förändringarna i nutid är den förändrade fokusen på marknadsfunktionen och dess beslutsfattare (CMO). IBM:s globala studie visar och på hur det finns en stor förbättringspotential avseende hur företag måste öka sin kunskap om konsumenternas beteende och plattformar för att skapa dialog och försäljning. Kundrelationer måste prioriteras. Marknadsavdelningar måste bygga upp personliga relationer och ta reda på vad individuella konsumenter efterfrågar Företag måste ta till sig ny och tillgänglig teknik. Istället för att se sociala medier som något främmande och till och med skrämmande måste de i högre utsträckning utnyttja tekniken och använda den till deras fördel. Potentialen är enorm och är en nyckelkomponent för att nå ut till kunderna Affärssystemet måste integreras ytterligare till att också omfatta marknadsföring Framgångsrika marknadschefer inser att ett företags agerande, värderingar och varumärke är lika viktigt för konsumenten som dess produkter Ökade krav på att kunna redovisa siffror på lönsamhet står i stark kontrast med långsiktiga investeringar som på sikt skapar starka kundrelationer. Det krävs en ny typ av mätmetoder som är anpassade efter hur utvecklingen har format marknaden. Företag idag måste kunna hantera och analysera kunddata (exempelvis statistik för lojalitet). Kvantifierade resultat kan tas fram genom att implementera avancerade analysverktyg och använda sig av lösningar inom prediktiv analys. 10

11 IBM Smartare Handel löser marknadschefens utmaningar En konkurrensutsatt marknad kräver en stark fokus på kundlojalitet. Grunden till en lyckad marknadsföringsstrategi ligger i att förstå konsumenters beteende och behov för att kunna leva upp till deras förväntningar. En förståelse för konsumenten kräver dels engagemang på de arenor där de verkar, dels verktyg och kompetens för att kunna analysera statistik och kunddata. Data, som i de allra flesta fall redan finns tillgänglig idag, är fragmenterad och oöverskådlig. Det existerar idag teknologi som kan utnyttjas för att dels förstå sina kunder och deras beteenden bättre, att kunna skapa bättre en segmentering med helt nya beskrivningar för att förbättra kunderbjudandet och höja nivån på kundservicen genom att erbjuda en förenklad, flexibel och tydlig köpprocess. Genom att utveckla ett tillvägagångssätt och ett system för kundlojalitet skapar marknadsförare samtidigt en process som kan leverera kundstatistik och historisk data som kan användas för att kvantifiera KPI:er för ROI och försäljningsstatistik. Det företag som har kunskap att använda data som verktyg har också nyckeln till att skapa långvariga kundrelationer. En smartare handel integrerar flera olika aspekter av köpprocessen där kundupplevelsen i slutändan ska resultera i att kunden kommer tillbaka vid nästa köptillfälle. Med denna rapport vill IBM visa på att det har aldrig tidigare varit möjligt att jobba med personligt anpassad kommunikation på det sätt som går idag. Agera redan idag och ställ frågor till din egen organisation, är den redo för en Smartare Handel? Granska det egna företaget genom din kunds ögon genom att besöka butik och onlinesajter; vad är det första intrycket du får när du besöker den egna butiken, delvis vad är det för budskap som kommu niceras? Är de anpassade till tänkta målgrupper? Kontrollera att kunden nås av ett enhetligt budskap genom alla kanaler (traditionella kanaler och nya kanaler där information är svårare att kontrollera). Hur kommuniceras företagets värderingar utåt och uppfattas företagets värderingar även internt? Gå online och delta aktivt i konversationer i social media; vad är det dina kunder efterfrågar? Och hur fungerar deras köpbeteende? Gör research (Googla, testköp/reklamera en vara m.m.) på ditt företag för att se hur kunder kan inter agera med företaget; hur lätt är det att komma i kontakt med det, hur fungerar kundservice och vad skrivs om företaget på jämförelsesajter? Fråga din egen IT-avdelning om de kan förse dig med prediktiv analys på kundstatistik för att kvan tifiera insatser inom marknadsföring; vilka aktiviteter är det som faktiskt genererar vinst/roi? Används kunddataanalys för att underlätta beslutsfattande och är marknadsföringsavdelningen linjerad med affärsplanen? Se över kundlojalitetsprogram; när diskuterades de senast i ledningsgruppen? Vilka kunder är det som premieras, är det nya kunder eller existerande nyckelkunder (som bör premieras)? Ta reda på hur företaget arbetar med kundlojalitet; används kundlojalitetsprogram till att förbättra kundservice och därmed kundupplevelsen? Används individualiserade erbjudanden för att skapa incitament att bli lojal, öka återköpsfrekvensen och därmed öka den marginella vinsten? 11

12 IBM Svenska Aktiebolag Stockholm Sverige IBM Svenska AB 2012

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi Lyckas med din affär i alla kanaler Ralf Seimertz VD Fiwe Systems & Consulting Jerker Lundberg Ansvarig Idé & Strategi Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation babblish ab Jimmy Forsman Vem är jag och vad gör vi? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga.

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

1 miljard engagerar sig i sociala medier

1 miljard engagerar sig i sociala medier 1 miljard engagerar sig i sociala medier TRENDER DET ÄR LÖNSAMT ATT VÅRDA SINA KUNDER RIV BERLINMUREN låt kundservice ta hand om kunden i alla kanaler GE LIKA GÄRNA TILLBAKS PENGAR SOM DU TAR DOM VÅGA

Läs mer

Kunden som en KÄRNKOMPETENS

Kunden som en KÄRNKOMPETENS För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 1 av 5 Publicerad 2012-09-10 Kunden som en KÄRNKOMPETENS Av: Anders Holmquist tillsammans med Annika Kviberg/do-be consulting Inom CRM området

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation Jimmy Forsman Vem är jag? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga. Det borde hålla! 14:10

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Nästa generations Customer Experience Management TA REDA PÅ EFFEKTEN AV VAD DINA KUNDER TYCKER OM DIG

Nästa generations Customer Experience Management TA REDA PÅ EFFEKTEN AV VAD DINA KUNDER TYCKER OM DIG Nästa generations Customer Experience Management TA REDA PÅ EFFEKTEN AV VAD DINA KUNDER TYCKER OM DIG INNEHÅLL Detta white paper beskriver Bisnodes syn på Customer Experience Management (CX), hur företag

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

APSIS RAPPORT ÖVERGIVNA VARUKORGAR STOR POTENTIAL FÖR SVENSK E-HANDEL

APSIS RAPPORT ÖVERGIVNA VARUKORGAR STOR POTENTIAL FÖR SVENSK E-HANDEL APSIS RAPPORT - 2016 ÖVERGIVNA VARUKORGAR STOR POTENTIAL FÖR SVENSK E-HANDEL E-post är det bästa verkyget för att vinna tillbaka och konvertera övergivna varukorgar / ÖVER 80% ÖVERGER VARUKORGEN PÅ NÄTET

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner I takt med a) tjänstenäringarna växt sedan 1990- talet och kvaliteten jämnats ut mellan olika företag har service och goda rela>oner blivit allt vik>gare som konkurrensverktyg.

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Går det att göra en framtidsprognos när marknaden förändras i rekordfart? PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Datan du inte visste att du behövde är den som avgör huruvida du överlever på morgondagens

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Kartläggning av Dressmann i sociala medier

Kartläggning av Dressmann i sociala medier Google Kartläggning av Dressmann i sociala medier När man skriver in ordet Dressman i sökrutan på google.com får man 12 800 träffar på svenska sidor. Träffarna handlar bl.a. om Dressmanns hemsida, lediga

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer