Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!"

Transkript

1 Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal address (Town or city) 1.3 I thought I d start by asking you to name one or two medical products that you think are antibiotics? Write down the first two antibiotic substances and the first two other substances mentioned by the respondent. Consult the list of antibiotic substances if you are unsure. Antibiotic substances: Other substances: Go directly to Question 1.4 if the respondent can t name any antibiotic substances. Jump to Question 1.5 if the respondent can name at least one antibiotic substance Have you ever heard of penicillin? Yes No

2 If the respondent has not heard of penicillin, or if the respondent doesn t know, stop the interview. If the respondent has heard of penicillin, tell them that penicillin is a type of antibiotic that we are going to focus on during the interview and then continue by asking Question 1.5! 1.5 Have you ever used antibiotics? Yes No Jump to Question 1.8 if the respondent has not used antibiotics, otherwise go directly to Question 1.6. Read out the multiple-choice alternatives for Questions How many times have you used antibiotics? Once Less than 10 times More than 10 times 1.7 When did you last use antibiotics? Within the last 12 months More than 12 months ago More than 10 years ago 1.8 How many children between 3 and 6 years old are there in the household? None One Two Three or more Jump to Question 1.12 if the respondent doesn t have any children between 3 and 6 years old in the household. 1.9 have any of your children been given antibiotics? Yes No 1.10 How many times has/have your child/ren been given antibiotics?

3 Once Less than 10 times More than 10 times 1.11 When did your child/ren last receive antibiotics? Within the last months More than 12 months ago 1.12 What level of education have you achieved? Compulsory school Upper secondary education University-higher education 1.13 Have you had any medical care education/training? Yes No Jump to Question 1.15 if the respondent has no medical care education or training 1.14 What medical care education and training do you have? 1.15 How old are you? years years years years years years Read out: Now I m going to read out a few statements. You then decide whether you agree or disagree with these statements. You can also say that you don t know. 2. Access to antibiotics 2.1 Left-over antibiotics are good to keep at home in case they might be needed later on.

4 2.2 It s good to be able to get antibiotics from relatives or friends without having to see a doctor. 2.3 It s good to be able to buy antibiotics online, without having to see a doctor. 2.4 It would be good to be able to buy antibiotics over-the-counter at the pharmacy/chemist s. 3. Areas of use and effect 3.1 Antibiotics are effective against bacteria. 3.2 Antibiotics are effective against viruses. 3.3 Colds are caused by bacteria. 3.4 Colds are caused by viruses. 3.5 Antibiotics speed up recovery from a cold.

5 3.6 If the nasal catarrh (snot) from a head cold is coloured, you often need antibiotics to get rid of the cold. 3.7If you have a cough for more than a week, you often need antibiotics to get rid of the cough. 3.8 It s appropriate to use antibiotics when you have a sore throat because otherwise you might catch something more serious. 3.9 It s appropriate to use antibiotics when you have tonsillitis because otherwise you might catch something more serious Inflammation of the ear in a 3-6 year-old child almost always needs to be treated with antibiotics Cystitis in a woman can also be cured without antibiotics By using antibiotics you can avoid having to be off-sick from work Different antibiotics are needed to cure different diseases.

6 3.12 Antibiotics kill all the bacteria in the body. 4. Side-effects and resistance 4.1 If you get some kind of skin reaction when using an antibiotic, you should not use the same antibiotic again. 4.2 Antibiotics can cause imbalance in the body s own bacterial flora. 4.3 If you get side-effects during a course of antibiotics treatment you should stop taking them as soon as possible. 4.4 If you feel better after half the treatment with antibiotics you can stop taking them. 4.5 Use of antibiotics can reduce the boy s own capacity to fight off infections. 4.6 Humans can be resistant to antibiotics The use of antibiotics can increase

7 the resistance of bacteria to them 4.8 Bacteria can be resistant to antibiotics. 4.9 The use of antibiotics can increase the resistance of viruses to them Viruses can be resistant to antibiotics 4.11 The use of antibiotics among animals can reduce the effect of antibiotics among humans Resistance can spread from animals to humans Resistance can spread from human to human Resistance is a problem in Sweden today Resistance is a problem in the rest of the world today.

8 5. Doctors habits and the patient/doctor relationship 5.1 Doctors often take time to consider carefully whether antibiotics are needed or not. 5.2 Doctors often prescribe antibiotics because the patient expects it. 5.3 I trust the doctor s decision when s/he prescribes antibiotics. 5.4 Doctors often take time to inform the patient during the consultation how antibiotics should be used. 5.5 Pharmacy staff often tell you how antibiotics should be used I often know how to use antibiotics even if I am told how to.

9 5.7 I often know myself if I need antibiotics before I meet the doctor. 5.8 I trust the doctor s decision if s/he decides not to prescribe antibiotics. 5.9 A doctor who doesn t prescribe antibiotics when the patient thinks s/he should is a bad doctor. Questionnaire (in Swedish) Löpnr:. Intervjuare: 1. Inledning Fyll i svaren till fråga 1.1 och 1.2 efter att den svarande har ringts upp! 1.1 Kön 1.2 Postadress (Ort) 1.3 Jag tänkte börja med att fråga om du kan nämna ett eller två läkemedel som du tror är antibiotika?

10 Skriv upp de eventuellt två första antibiotikapreparaten och de eventuellt två första andra preparaten som den svarande nämner, se lista med antibiotikapreparat vid osäkerhet! Antibiotikapreparat: Annat/andra preparat: Gå direkt till fråga 1.4 om den svarande inte kan nämna något antibiotikapreparat. Hoppa till fråga 1.5 om den svarande kan nämna minst ett antibiotikapreparat! 1. 4 Har du någon gång hört talas om penicillin? Ja Nej Om den svarande inte har hört talas om penicillin, eller om den svarande ej vet, avsluta samtalet. Om den svarande har hört talas om penicillin, upplys om att penicillin är en typ av antibiotika som vi kommer att fokusera intervjun på och fortsätt med fråga 1.5! 1.5 Har du någon gång använt antibiotika? Ja Nej Hoppa till fråga 1.8 om den svarande inte har använt antibiotika, annars gå direkt till fråga 1.6! Läs upp svarsalternativen för fråga ! 1.6 Hur många gånger har du använt antibiotika? 1.7 När använde du antibiotika senast? En gång Högst 10 gånger Mer än 10 gånger Det senaste året Mer än 1 år sedan Mer än 10 år sedan

11 1.8 Hur många barn mellan 3-6 år finns i hushållet? Inga Ett Två Tre el flera Hoppa till fråga 1.12 om den svarande inte har några barn mellan 3-6 år i hushållet! 1.9 Har ditt/något av dina barn fått antibiotika? 1.10 Hur många gånger har ditt/dina barn fått antibiotika? 1.11 När fick ditt/något av dina barn antibiotika senast? Ja Nej En gång Högst 10 gånger Mer än 10 gånger Det senaste året Mer än 1 år sedan 1.12 Vilken är din högsta utbildning? 1.13 Har du någon sjukvårdsrelaterad utbildning? Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning Universitets- Högskoleutbildning Ja Nej Hoppa till fråga 1.15 om den svarande inte har någon sjukvårdsrelaterad utbildning! 1.14 Vad har du för sjukvårdsrelaterad utbildning? 1.15 Hur gammal är du? år år

12 41-50 år år år år Läs upp: Nu kommer jag att gå över till att läsa upp några påståenden. Du får då avgöra om du håller med, eller om du inte håller med om dessa påståenden. Du kan också säga att du inte vet. 2. Tillgång till antibiotika 2.1 Överbliven antibiotika är bra att spara hemma ifall det skulle behövas vid senare tillfälle. 2.2 Det är bra att kunna få antibiotika av släktingar eller bekanta, utan att behöva träffa läkare. 2.3 Det är bra att kunna köpa antibiotika via Internet, utan att behöva träffa läkare. 2.4 Det skulle vara bra att kunna köpa antibiotika receptfritt på apoteket. 3. Användningsområde och effekt 3.1 Antibiotika har effekt mot bakterier. 3.2 Antibiotika har effekt mot virus.

13 3.3 Förkylningar orsakas av bakterier. 3.4 Förkylningar orsakas av virus. 3.5 Antibiotika påskyndar läkningen vid en förkylning. 3.6 Om snuvan vid en förkylning blir färgad behöver man ofta antibiotika för att bli av med snuvan. 3.7 Om man hostar längre än en vecka behöver man ofta antibiotika för att bli av med hostan. 3.8 Det är lämpligt att använda antibiotika vid vanligt halsont eftersom man annars kan få en följdsjukdom. 3.9 Det är lämpligt att använda antibiotika vid halsfluss eftersom man annars kan få en följdsjukdom En öroninflammation hos ett barn som är 3-6 år gammalt behöver man nästan alltid behandla med antibiotika.

14 3.11 En blåskatarr hos en kvinna kan läka även utan antibiotika Genom att använda antibiotika kan man undvika att sjukskriva sig Det krävs olika antibiotika för att bota olika sjukdomar Antibiotika ska döda alla bakterier i kroppen. 4. Bieffekter och resistens 4.1 Om man får någon form av hudreaktion vid användning av ett antibiotika ska man inte använda samma antibiotika igen. 4.2 Antibiotika kan skapa obalans i kroppens egen bakterieflora. 4.3 Om man får biverkningar under en antibiotikakur ska man så fort som möjligt avsluta antibiotikakuren. 4.4 Om man känner sig frisk efter halva antibiotika-

15 kuren kan man avsluta antibiotikakuren. 4.5 Användning av antibiotika kan minska kroppens egen förmåga att bli fri från infektioner. 4.6 Människor kan bli resistenta mot antibiotika Användning av antibiotika kan öka bakteriernas motståndskraft mot antibiotika 4.8 Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika. 4.9 Användning av antibiotika kan öka virus motståndskraft mot antibiotika Virus kan bli resistenta mot antibiotika 4.11 Användning av antibiotika bland djur kan minska effekten av antibiotika bland människor.

16 4.12 Resistens kan spridas från djur till människa Resistens kan spridas från människa till människa Resistens är ett problem i Sverige i dag Resistens är ett problem i övriga världen idag. 5. Läkarvanor och patient/läkarrelation 5.1 Läkare tar sig ofta tid att undersöka ordentligt om antibiotika behövs eller inte. 5.2 Läkare skriver ofta ut antibiotika för att patienten förväntar sig det. 5.3 Jag känner förtroende för läkarens beslut när läkaren skriver ut antibiotika på recept. 5.4 Läkare tar sig ofta tid att informera ordentligt

17 om hur antibiotika bör användas vid läkarbesöket. 5.5 Man får ofta information om hur antibiotika bör användas av apotekspersonalen. 5.6 Jag vet ofta hur antibiotika ska användas även om jag inte informeras om användning. 5.7 Jag vet ofta själv om jag behöver antibiotika innan jag träffar läkaren. 5.8 Jag känner förtroende för läkarens beslut om läkaren avstår från att skriva ut antibiotika. 5.9 En läkare som inte skriver ut antibiotika när patienten tycker att det behövs, är en dålig läkare.

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) NGEK01_VT15 Antal svar: 12 Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

C-UPPSATS. Upplevelsen av att leva med de sexuellt överförbara sjukdomarna, klamydia, kondylom och genital herpes

C-UPPSATS. Upplevelsen av att leva med de sexuellt överförbara sjukdomarna, klamydia, kondylom och genital herpes C-UPPSATS 2008:088 Upplevelsen av att leva med de sexuellt överförbara sjukdomarna, klamydia, kondylom och genital herpes - en litteraturstudie Jessica Fjellström Núria Gràcia Melé Luleå tekniska universitet

Läs mer

våld i nära relationer ett temanummer om

våld i nära relationer ett temanummer om en tematidning från Den första gången jag minns var jag sex år och min mor stängde in mig på mitt rum för att jag inte skulle se. Men jag visste att det var fel, för jag hörde skrik och tårar och såg blod

Läs mer

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Women s experiences

Läs mer