KURSPLAN Institutionen för humaniora Dnr 98:20D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPLAN Institutionen för humaniora 1998-05-04 Dnr 98:20D"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Institutionen för humaniora Dnr 98:20D Kursplan för TYSKA, allmän kurs, poäng. TYC Fastställande, giltighet, inplacering på linjer/program Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora (Dnr 98:20 D). Kursen kan läsas inom Programmet för internationell administration med språk, Grundskollärarutbildningen med inriktning mot årskurserna 4-9, inom gymnasielärarutbildningen eller som fristående kurs. Kursplanen gäller från tills vidare. 2 Benämning och poängtal Kursen benämnes Tyska allmän kurs poäng och omfattar 20 poäng. 3 Kursens syfte och innehåll 3.1 Syfte Målet för kursen är att ge ökad säkerhet i tyska språkets muntliga och skriftliga behandling och vidgade kunskaper om det tyska språket och de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Den skall ge insikter och grundläggande färdigheter i vetenskaplig metod. 3.2 Innehåll Kursen omfattar följande delkurser: Delkurs 1. Tysk språkvetenskap (4 poäng) Inriktning: Kursen skall ge vidgade kunskaper om det tyska språket ur synkronisk och diakronisk synvinkel samt ge orientering i modern språkvetenskap. Innehåll: Språkhistoria: Fördjupade kunskaper om det tyska språkets historia. Grammatik: Vidgade teoretiska insikter i det tyska språkets struktur och någon kunskap om utvecklingstendenser i modern tyska. Delkurs 2. Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria och realia (4 poäng) Inriktning: Kursen skall ge ökad beläsenhet i såväl skönlitteratur som sakprosa samt ökade insikter i tysk litteraturhistoria liksom i samhällsförhållandena i de tyskspråkiga länderna. 1

2 Innehåll: Textstudium I. Moderna klassiker: Ca 800 sidor skönlitteratur och 250 sidor sakprosa. Ett representativt urval poesi (ca 15 dikter). Textstudium II. Klassiker från och 1800-talen: Ca 600 sidor huvudsakligen äldre skönlitteratur och ytterligare ett antal representativa dikter (ca 20). Delkurs 3. Valfri läskurs (5 poäng) Den studerande väljer ur läromedelsförteckningen ett alternativ med inriktning mot en litterär period eller ungdoms-/kvinnolitteratur samt sakprosa. Delkurs 4. Språkfärdighet (2 poäng) Inriktning: Kursen skall ge säker behärskning i tal och skrift av tyskans ordförråd, fraseologi, morfologi och syntax samt förmedla säker förmåga att översätta till och från tyska. Innehåll: Övningar i att översätta från och till tyska, varvid relativt svåra texter tjänar som underlag. Övningarna bygger på de kunskaper, som inhämtats i underliggande kurser samt i delkurserna 1 resp. 2. Konversations- och diskussionsövningar i samband med genomgången av text i delkurs 2. Delkurs 5. Specialarbete och metod (5 poäng) Inriktning: Kursen skall ge träning i att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, att söka litteratur inom ämnesområdet och att skriva en uppsats på tyska. Ämnet för specialarbetet kan vara språkligt, litterärt eller samhällsorienterat. En läskurs bestäms i samarbete med examinator. Innehåll: Seminarieövningar med uppsatsmetodik och ventilering av uppsatser. 4 Undervisning och läromedel 4.1 Undervisning Undervisningen meddelas i form av lektioner och gruppövningar och beträffande delkurs 5 av seminarier och handledning. Delkurs 3 läses in på egen hand. Viss undervisning kan dock förekomma. Närvaro är obligatorisk vid seminarieövningar. 4.2 Läromedel Läromedel redovisas i separat läromedelsförteckning. 2

3 5 Förkunskaper För tillträde till kursen krävs normalt godkänt resultat på genomgången kurs Tyska allmän kurs poäng, TYB 102, Tyska poäng för studerande på gymnasielärarutbildningen eller på grundskollärarutbildningen med inriktning mot årskurserna 4-9, TYB 121, eller Tyska poäng inom programmet Internationell administration med språk, IAL Examination Bedömningen av de studerandes prestationer sker i form av muntliga förhör och skriftliga prov. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle i anslutning till undervisningen anordnas ytterligare prov i särskild omprovsperiod före följande termins början. Proven och specialarbetet kvalitetsbedöms tregradigt enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla sammanfattnings betyget Väl godkänd fordras sammanlagt 12 poäng VG. 7 Kursbevis Studerande som med tillfredsställande resultat genomgått kursen som fristående kurs erhåller kursbevis. 8 Kursöversikt Följande utgör en plan över de i kursen ingående delmomenten och dessas poängtal. Inom parentes anges den form, i vilken provet normalt anordnas: Delkurs 1 Grammatik (skriftligt prov) Språkhistoria (skriftligt prov) Delkurs 2 Textstudium I (muntligt prov) Textstudium II (muntligt prov varvid även talfärdigheten bedöms) Litteraturhistorien redovisas samtidigt med textstudium II. Delkurs 3 Valfri läskurs (skriftligt prov) Delkurs 4 Översättning till tyska (skriftligt prov) Delkurs 5 Uppsats (skriftligt prov) 3 poäng 1 poäng 2 poäng 2 poäng 5 poäng 2 poäng 5 poäng Summa 20 p 3

4 1 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ LÄROMEDELSFÖRTECKNING Institutionen för humaniora Dnr 98:21D Läromedelsförteckning för TYSKA, allmän kurs, poäng. TYC 103 Delkurs 1. Tysk språkvetenskap, 4 poäng sid. Stedje, A. Deutsche Sprache gestern und heute (UTB 1499, 1989). Valda avsnitt 224 DUDEN 9. Gutes und richtiges Deutsch (3. Aufl., 1985) 803 Referenslitteratur: Bauer, G. Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft. Ein Lehr-, Studien- und Übungsbuch für Germanisten (1992) 317 Brandt - Persson - Tysk syntax för högskolebruk plus (Liber, 1987) Rosengren - Andersson 370 Freund, F.- Sundqvist, B. Tysk grammatik (Natur och Kultur, 1991) 586 DUDEN 11. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten (1992) 864 Delkurs 2. Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria och realia, 4 poäng Textstudium I. Moderna klassiker, ca 1000 sidor skönlitteratur och 100 sidor sakprosa (tysk lektor, 2 poäng) Skönlitteratur: Brecht, B. Das Leben des Galilei (Suhrkamp, 1962) 161 Kafka, F. Der Prozess (Fischer 676, 1992) 231 Mann, Th. Der Tod in Venedig (Fischer-Bücherei 54, 1992), urval: Der Tod in Venedig, Tristan, Schwere Stunde 150 Süskind, P. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörderers. (Diogenes, 1994) 335 Ett aktuellt verk på ca 200 sidor föreslås av examinator inför varje termin som kursen ges. Lyrik enligt överenskommelse med läraren (ca 15 dikter) Sakprosa: Gutzen, D., Oellers, N. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft 100 (valda delar) (Erich Schmidt Verlag, 1989)

5 2 Textstudium II. Klassiker från och 1800-talen, ca 600 sidor skönlitteratur (tysk lektor, 2 poäng) Lessing, G.E. Nathan der Weise (Reclam Universalbibl. 3, 1990) 160 Schiller, Fr. v. Kabale und Liebe (Reclam Universalbibl. 33, 1992) 112 Goethe, J.W. v. Faust I (Reclam Universalbibl. 1, 1992) 135 Kleist, H. v. Marquise von O (Reclams UB 8002) 50 Hoffmann, E.T.A. Der goldene Topf (Reclams UB 101) 130 Storm, Th. Der Schimmelreiter (Reclam 6015/16, 1992) 159 Lyrik enligt överenskommelse med läraren (ca 20 dikter) IAL-studenter ges efter samråd med examinator möjlighet att göra litteraturbyten under Textstudium II. Litteraturhistoria (prövas i samband med Textstudium II) Baumann, B. Oberle, B. Deutsche Literatur in Epochen (Hueber, 1990) 336 Delkurs 3. Valfri läskurs (5 poäng) sid. Alternativ A. Kvinnor och litteratur Dönhoff, Marion Gräfin Namen, die keiner mehr nennt - Ostpreußen - Menschen und Geschichte (München: dtv, 1979) 210 Dörrie, Doris Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug (Zürich: Diogenes, 1989) 176 Wolf, Lutz-W., Hrg. Frauen in der DDR. Zwanzig Erzählungen (München: dtv, 1990) 263 Kurschnow, Irina Der Eulenruf (Berlin:Goldman, 1993) 250 Sturm, Vilma Barfuß auf Asphalt (München: dtv, 1985) 324 Wolf, Christa Was bleibt. (Hamburg: Luchterhand, 1992) 108 Ett av följande (eller annat likvärdigt) verk studeras i samråd med läraren Cordes, Mechthild Die ungelöste Frauenfrage. Eine Einführung in die feministische Theorie (Frankfurt/ M: Fischer, 1995) Lindhoff, Lena Einführung in die feministische Literaturtheorie (Stuttgart: Metzler, 1995) Osinski, Jutta Einführung in die feministische Literaturwissenschaft (Berlin: Erich Schmid, 1995)

6 3 Alternativ B. Die Weimarer Republik Döblin, Alfred Kästner, Erich. Remarque, Erich M. Tucholsky, Kurt Carl Zuckmayer Berlin, Alexanderplatz (München: dtv, 1986) 410 Fabian. Die Geschichte eines Menschen (Frankfurt: Ullstein, 1972) 184 Im Westen nichts Neues (Berlin: Ullstein, 1967) 203 Schloß Gripsholm: eine Sommergeschichte (Hamburg: Rowohlt, 1988) 122 Der Hauptmann von Köpenick (Frankfurt am Main: Fischer, 1976) 128 Ett av följande (eller annat likvärdigt) verk studeras i samråd med läraren Wolfgang Rothe, Hrsg. Deutsche Literatur in der Weimarer Republik. (Stuttgart: Reclam, 1974) Trapp, Frithjof Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. Band I (Bern: Lang, Germanistische Lehrbuchsammlung, 42) Alternativ C. Litteratur efter murens fall. Grass, Günter. Schwanitz, Dieter Walser, Martin Ein weites Feld. (München: dtv, 1997) 780 Der Campus. (N.p.: Goldmann, Goldmann Allgemeine Reihe, 44192) 380 Die Verteidigung der Kindheit. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997) 520 Ytterligare litteratur väljs i samråd med examinator. Delkurs 5. Specialarbete (5 poäng) Referenslitteratur: Poenicke, Klaus Hansel, J. Meyer-Krentler, E. Duden. Die schriftliche Arbeit (Mannheim: Duden Verlag, 1989 eller senare) Bücherkunde für Germanisten. Studienausgabe (Berlin) Arbeitstechniken Literaturwissenschaft (München: Finck,1993)

7 1 Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Dnr 99:24 D Läromedelsförteckning för TYSKA, allmän kurs, poäng. TYC 103 Delkurs 1. Tysk språkvetenskap, 4 poäng sid. Stedje, A. Deutsche Sprache gestern und heute (UTB 1499, 1989). Valda avsnitt 224 DUDEN 9. Gutes und richtiges Deutsch (3. Aufl., 1985) 803 Referenslitteratur: Bauer, G. Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft. Ein Lehr-, Studien- und Übungsbuch für Germanisten (1992) 317 Brandt - Persson - Tysk syntax för högskolebruk plus (Liber, 1987) Rosengren - Andersson 370 Freund, F.- Sundqvist, B. Tysk grammatik (Natur och Kultur, 1991) 586 DUDEN 11. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten (1992) 864 Delkurs 2. Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria och realia, 4 poäng Textstudium I. Moderna klassiker, ca 1000 sidor skönlitteratur och 100 sidor sakprosa (tysk lektor, 2 poäng) Skönlitteratur: Brecht, B. Das Leben des Galilei (Suhrkamp, 1962) 161 Kafka, F. Der Prozess (Fischer 676, 1992) 231 Mann, Th. Der Tod in Venedig (Fischer-Bücherei 54, 1992), urval: Der Tod in Venedig, Tristan, Schwere Stunde 150 Süskind, P. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. (Diogenes, 1994) 335 Ett aktuellt verk på ca 200 sidor föreslås av examinator inför varje termin som kursen ges. Lyrik enligt överenskommelse med läraren (ca 15 dikter)

8 2 Teori: Koch, H.A. Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung für Anfänger (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997) Valda delar 184 Textstudium II. Klassiker från och 1800-talen, ca 600 sidor skönlitteratur (tysk lektor, 2 poäng) Lessing, G.E. Nathan der Weise (Reclam Universalbibl. 3, 1990) 160 Schiller, Fr. v. Kabale und Liebe (Reclam Universalbibl. 33, 1992) 112 Goethe, J.W. v. Faust I (Reclam Universalbibl. 1, 1992) 135 Kleist, H. v. Marquise von O (Reclams UB 8002) 50 Hoffmann, E.T.A. Der goldene Topf (Reclams UB 101) 130 Storm, Th. Der Schimmelreiter (Reclam 6015/16, 1992) 159 Lyrik enligt överenskommelse med läraren (ca 20 dikter) IAL-studenter ges efter samråd med examinator möjlighet att göra litteraturbyten under Textstudium II. Litteraturhistoria (prövas i samband med Textstudium II) Baumann, B. Oberle, B. Deutsche Literatur in Epochen (Hueber, 1990) 336 Delkurs 3. Valfri läskurs (5 poäng) sid. Alternativ A. Kvinnor och litteratur Dönhoff, Marion Gräfin Namen, die keiner mehr nennt - Ostpreußen - Menschen und Geschichte (München: dtv, 1979) 210 Dörrie, Doris Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug (Zürich: Diogenes, 1989) 176 Wolf, Lutz-W., Hrg. Frauen in der DDR. Zwanzig Erzählungen (München: dtv, 1990) 263 Kurschnow, Irina Der Eulenruf (Berlin:Goldman, 1993) 250 Sturm, Vilma Barfuß auf Asphalt (München: dtv, 1985) 324 Wolf, Christa Was bleibt. (Hamburg: Luchterhand, 1992) 108 Ett av följande (eller annat likvärdigt) verk studeras i samråd med läraren Cordes, Mechthild Die ungelöste Frauenfrage. Eine Einführung in die feministische Theorie (Frankfurt/ M: Fischer, 1995) Lindhoff, Lena Einführung in die feministische Literaturtheorie

9 3 Osinski, Jutta (Stuttgart: Metzler, 1995) Einführung in die feministische Literaturwissenschaft (Berlin: Erich Schmid, 1995) Alternativ B. Die Weimarer Republik Döblin, Alfred Kästner, Erich. Remarque, Erich M. Tucholsky, Kurt Carl Zuckmayer Berlin, Alexanderplatz (München: dtv, 1986) 410 Fabian. Die Geschichte eines Menschen (Frankfurt: Ullstein, 1972) 184 Im Westen nichts Neues (Berlin: Ullstein, 1967) 203 Schloß Gripsholm: eine Sommergeschichte (Hamburg: Rowohlt, 1988) 122 Der Hauptmann von Köpenick (Frankfurt am Main: Fischer, 1976) 128 Ett av följande (eller annat likvärdigt) verk studeras i samråd med läraren Wolfgang Rothe, Hrsg. Deutsche Literatur in der Weimarer Republik. (Stuttgart: Reclam, 1974) Trapp, Frithjof Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. Band I (Bern: Lang, Germanistische Lehrbuchsammlung, 42) Alternativ C. Litteratur efter murens fall. Grass, Günter. Schwanitz, Dieter Walser, Martin Ein weites Feld. (München: dtv, 1997) 780 Der Campus. (N.p.: Goldmann, Goldmann Allgemeine Reihe, 44192) 380 Die Verteidigung der Kindheit. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997) 520 Ytterligare litteratur väljs i samråd med examinator. Delkurs 5. Specialarbete (5 poäng) Referenslitteratur: Poenicke, Klaus Hansel, J. Meyer-Krentler, E. Duden. Die schriftliche Arbeit (Mannheim: Duden Verlag, 1989 eller senare) Bücherkunde für Germanisten. Studienausgabe (Berlin) Arbeitstechniken Literaturwissenschaft (München: Finck,1993)

10 Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod TYC103/ TYC160 Dnr 01:29D Beslutsdatum Kursens benämning Tyska, allmän kurs / Tyska, kandidatkurs Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Referenslitteratur: Bauer, G. Brandt, M., Persson, I., Rosengren, I., Åhlander, L. Freund, F., Sundqvist, B. Språklära (5 poäng) DUDEN 9. Gutes und richtiges Deutsch (3. Aufl.). Mannheim: Duden, Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft. Ein Lehr-, Studien- und Übungsbuch für Germanisten (1992) Tysk syntax för högskolebruk plus. Lund: Liber, Tysk grammatik. Stockholm: Natur och Kultur, DUDEN 11. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Mannheim: Duden,

11 Brecht, Bertolt. Haushofer, Marlen. Kafka, Franz. Mann, Thomas. Süskind, Patrick. Gutzen,Dieter u.a. Lessing, Gottfried Ephraim. Schiller, Friedrich von Goethe, Johann Wolfgang von Kleist, Heinrich von Hoffmann, E.T.A. Storm, Theodor. Profilkurser III (5 poäng) Alt. 1, fristående kurs, lärarutbildning Textstudium I Das Leben des Galilei. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1962 eller senare. Die Wand. Stuttgart: Klett, Der Prozess. Frankfurt/M: Fischer, Der Tod in Venedig. Frankfurt/M: Fischer, Urval: Der Tod in Venedig, Tristan, Schwere Stunde Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. Zürich: Diogenes, Teori: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft Erich Schmidt Verlag, 6. Auflage 1989 Textstudium II Nathan der Weise. Stuttgart: Reclam, Kabale und Liebe. Stuttgart: Reclam, Faust I. Stuttgart: Reclam, Marquise von O. Stuttgart: Reclam,? Der goldene Topf. Stuttgart: Reclam, 1978 Der Schimmelreiter. Stuttgart: Reclam, Lyrik enligt överenskommelse med läraren (ca 20 dikter) Brussig, Thomas. Peters, Christoph. Ransmayr, Christoph. Schlink, Bernhard. Tawada, Yoko Treichel, Hans Ulrich. Widmer, Urs. Zoe Jenny. Texter på ca. 400 sidor väljes i samråd med läraren på kursen och kan väljas från läromedelsförteckning för alternativ två eller från nedanstående lista med litteraturförslag. Helden wie wir. Frankfurt am Main: Fischer, Stadt. Land. Fluß. München: Knaur, Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Frankfurt am Main: Fischer, Der Vorleser. Zürich: Diogenes, Talisman: literarische Essays. Tübingen: Konkursbuch, Der Verlorene. Frankfurt am Main: Suhrkamp, Im Kongo. Zürich: Diogenes, Das Blütenstaubzimmer. Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt,

12 Studt, Christoph ENDAST TYC103 Dönhoff, Marion Gräfin Dörrie, Doris Wolf, Lutz-W., Hrg. Kurschnow, Irina. Osinski, Jutta. Sturm, Vilma. Wolf, Christa. Alt. 2, IAL Skönlitterära texter på ca. 600 sidor väljes i samråd med läraren på kursen och kan väljas från läromedelsförteckning för alternativ ett och från lista med litteraturförslag. Die Deutschen im 20. Jahrhundert. Ein historisches Lesebuch. München: Beck, Ca. 250 sidor realiainriktad litteratur läses i samråd med läraren på kursen. Valfri läskurs (5 poäng) Alternativ A. Kvinnor och litteratur Namen, die keiner mehr nennt - Ostpreußen - Menschen und Geschichte. München: dtv, Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug. Zürich: Diogenes, Frauen in der DDR. Zwanzig Erzählungen. München: dtv, Der Eulenruf. Berlin:Goldman, Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmid, Barfuß auf Asphalt. München: dtv, Was bleibt. Hamburg: Luchterhand, Döblin, Alfred. Kästner, Erich. Remarque, Erich M. Tucholsky, Kurt. Weyergraf, Bernhard (red.). Zuckmayer, Carl. Alternativ B. Die Weimarer Republik Berlin, Alexanderplatz. München: dtv, Fabian. Die Geschichte eines Menschen. Frankfurt: Ullstein, Im Westen nichts Neues. Berlin: Ullstein, Schloß Gripsholm: eine Sommergeschichte. Hamburg: Rowohlt, Literatur der Weimarer Republik München: dtv, I urval. Der Hauptmann von Köpenick. Frankfurt am Main: Fischer, ca Grass, Günter. Schwanitz, Dieter. Walser, Martin. Alternativ C. Litteratur efter murens fall. Ein weites Feld. München: dtv, Der Campus. N.p.: Goldmann, Die Verteidigung der Kindheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, Ytterligare litteratur väljs i samråd med läraren på kursen Alternativ D. Barn- och ungdomslitteratur i de tyskspråkiga länderna Boie, Kirsten Manchmal ist Jonas ein Löwe. Hamburg: Oetinger, Ende, Michael Die unendliche Geschichte. München,

13 Enzensberger, Hans Magnus Härtling, Peter Janosch Johanssen, Hanna, Berner, Rotraut Susanne Johansen, Hanna Wo warst du, Robert. München: Hanser, Lena auf dem Dach. Weinheim: Beltz& Gelberg, Post für den Tiger. Weinheim: Beltz& Gelberg, Der Füsch. München: dtv, Ein Maulwurf kommt immer allein. Zürich: 118 Nagel&Kimche, Kästner, Erik Emil und die Detektive. München: dtv, Korschunow, Irina Er hieß Jan. München: dtv, Nöstlinger, Christine Maikäfer flieg! München: dtv, Treiber, Jutta Solange die Zikaden schlafen. O.o.: Ueberreuter, Ett verk väljs fritt i samråd med läraren på kursen. Ca. 150 sidor teoretisk litteratur väljs i samråd med läraren på kursen. 160 Referenslitteratur: Poenicke, Klaus Meyer-Krentler, Eckhardt. Strömquist, Siv. Specialarbete (5 poäng alt. 10 poäng) Duden. Die schriftliche Arbeit. Mannheim: Duden Verlag, 1989 eller senare. Duden. Wie verfaßt man schriftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion. Mannheim: Duden, 1988 eller senare. Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München: Finck,1993. Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren,

Kursplan. Beslutsdatum Kursens benämning TYSKA, allmän kurs, poäng. TYD 189

Kursplan. Beslutsdatum Kursens benämning TYSKA, allmän kurs, poäng. TYD 189 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod TYD 189 Dnr00: 130D Beslutsdatum 2000-12-04 Kursens benämning TYSKA, allmän kurs, 61-80 poäng. TYD 189 Engelsk benämning German, TYD 189 Ämne Tyska Poängtal

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska. Tyska. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska. Tyska. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY2002 Dnr HUM 2007/459-514 Beslutsdatum 2007-09-17 Beslutande organ Beredningsgruppen för språk Gäller från

Läs mer

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D).

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D). HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Institutionen för humaniora 1998-05-04 Dnr 98: 18 D Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet Kursplanen

Läs mer

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Heltid/deltid. För att möjliggöra för studerande på Tyska II att läsa deltid, dag eller kväll, är schemat upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska inriktning mot undervisning och lärande. German teaching and learning orientation. Beredningsgruppen för språk

K U R S P L A N. Tyska inriktning mot undervisning och lärande. German teaching and learning orientation. Beredningsgruppen för språk 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska inriktning mot undervisning och lärande German teaching and learning orientation Kurskod GI1601 Dnr HUM 2007/113-514 Beslutsdatum 2007-01-10 Beslutande

Läs mer

TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Kväll, deltidsstudier. Höstterminen: delkurserna 1-4 i Kursens innehåll 1. Språklig textkommentar, 3 hp 2. Grammatik, 6 hp 3. Processkrivning, 3 hp 4. Referatövningar/Översättningsövningar,

Läs mer

Kursplan. 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet. Kursplanen gäller från 1999-01-01 tills vidare. 3 Kursens syfte och innehåll

Kursplan. 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet. Kursplanen gäller från 1999-01-01 tills vidare. 3 Kursens syfte och innehåll 1 Kursplan Institutionen för humaniora 1999-04-16 Dnr 99:25 D Kursplan för TYSKA, 21-40 poäng, inom programmet Internationell administration med språk. IAL 133 1 Fastställande, giltighet, inplacering i

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska inom Programmet för internationell administration med språk. German for the International Administration Programme

K U R S P L A N. Tyska inom Programmet för internationell administration med språk. German for the International Administration Programme 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska inom Programmet för internationell administration med språk German for the International Administration Programme Kurskod IA2202 Dnr HUM 2007/450-514

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum Kursens benämning TYSKA, magisterkurs, poäng. TYD 180

Kursplan. Beslutsdatum Kursens benämning TYSKA, magisterkurs, poäng. TYD 180 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod TYD 180 Dnr 00:129D Beslutsdatum 2000-12-04 Kursens benämning TYSKA, magisterkurs, 61-80 poäng. TYD 180 Engelsk benämning German, TYD 180 Ämne Tyska Poängtal

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod IEP 111 Kursens benämning. Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021. Tyska inom internationella ekonomprogrammet

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod IEP 111 Kursens benämning. Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021. Tyska inom internationella ekonomprogrammet Kursplan Engelsk benämning Ämne Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021, German Tyska Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 990701 Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Kursen ingår i det

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora

Kursplan. Institutionen för humaniora Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod IAL 133 Dnr 01:74 D Beslutsdatum 2001-11-05 Kursens benämning TYSKA, 21-40 poäng, inom programmet Internationell administration med språk Engelsk benämning

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska.

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY1001 Dnr HUM 2009/153-514 Beslutsdatum 2009-04-20 Beslutande organ Beredningsgruppen för språk Gäller från

Läs mer

Kursplan. Kurskod TYA101 Dnr 01:29D Beslutsdatum 2001-05-28

Kursplan. Kurskod TYA101 Dnr 01:29D Beslutsdatum 2001-05-28 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod TYA101 Dnr 01:29D Beslutsdatum 2001-05-28 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Tyska, allmän kurs German, general course Tyska Poängtal 20 Nivå 1 20 Kursplanen

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk Dnr: 2016/3780 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1TY101 Tyska i Berlin, grundkurs, 30 högskolepoäng German in Berlin, general course, 30 credits Huvudområde Tyska

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgrupp språk. Tyska och svenska. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgrupp språk. Tyska och svenska. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY1001 Dnr HUM 2007/114-514 Beslutsdatum 2007-01-10 Beslutande organ Beredningsgrupp språk Gäller från 2007-07-01

Läs mer

TYSKA, KANDIDATKURS, 61-90 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA, KANDIDATKURS, 61-90 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA, KANDIDATKURS, 61-90 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Heltid/deltid. För att möjliggöra för studerande på Tyska, kandidatkurs att läsa deltid, dag eller kväll, är schemat upplagt så att de delkurser som

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska inriktning mot undervisning och lärande. German teaching and learning orientation. Beredningsgruppen för språk

K U R S P L A N. Tyska inriktning mot undervisning och lärande. German teaching and learning orientation. Beredningsgruppen för språk 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska inriktning mot undervisning och lärande German teaching and learning orientation Kurskod TY2801 Dnr HUM 2009/238-514 Beslutsdatum 2009-06-01 Beslutande

Läs mer

Litteraturlista Tyska 2

Litteraturlista Tyska 2 Litteraturlista Tyska 2 Fristående kurs VT 2013 1 Grammatik och språkfärdighet Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GIX166 Dnr 06:95D Beslutsdatum Tyska inriktning mot undervisning och lärande

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GIX166 Dnr 06:95D Beslutsdatum Tyska inriktning mot undervisning och lärande 1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GIX166 Dnr 06:95D Beslutsdatum 06-09-11 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Tyska inriktning mot undervisning och lärande German,

Läs mer

Kursplan för FRANSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. FRA 101

Kursplan för FRANSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. FRA 101 VÄXJÖ UNIVERSITET KURSPLAN Institutionen för humaniora 1999-04-16 Dnr 99:22D Kursplan för FRANSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. FRA 101 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet Kursplanen

Läs mer

Litteraturlista. Tyska 1 (715G01) Tyska 1 för blivande lärare (92TY11/92TY17) Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart (715G07)

Litteraturlista. Tyska 1 (715G01) Tyska 1 för blivande lärare (92TY11/92TY17) Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart (715G07) Litteraturlista Tyska 1 (715G01) Tyska 1 för blivande lärare (92TY11/92TY17) Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart (715G07) HT 2016 Obligatorisk kursliteratur Introduktionskurs Dreyer, Hilke/Schmitt,

Läs mer

Litteraturlista Tyska 1 (715G01) / Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart, REALIA (715G07)

Litteraturlista Tyska 1 (715G01) / Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart, REALIA (715G07) Litteraturlista Tyska 1 (715G01) / Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart, REALIA (715G07) HT 2015 Introduktionskurs Dreyer, Hilke/Rickard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik.

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn. Kurskod ENA 101 Dnr 99:58D Beslutsdatum 990923. ENGELSKA, allmän kurs. Kursens benämning. ENGLISH, General Course

Kursplan. Institutionens namn. Kurskod ENA 101 Dnr 99:58D Beslutsdatum 990923. ENGELSKA, allmän kurs. Kursens benämning. ENGLISH, General Course Kursplan Institutionens namn Kurskod ENA 101 Dnr 99:58D Beslutsdatum 990923 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA, allmän kurs ENGLISH, General Course Engelska Poängtal 20 Nivå 1-20 Kursplanen

Läs mer

Kursplan. Introduktion till översättning. Introduction to translation. Nordiska språk, engelska, franska, tyska

Kursplan. Introduktion till översättning. Introduction to translation. Nordiska språk, engelska, franska, tyska Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod HUX 140 Dnr 04:81D Beslutsdatum 2004-08-16 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämnen Introduktion till översättning Introduction to translation

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 German:The History of German Language and Culture and Writing 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2007/ 526-514 Beslutsdatum 2007-10-24

Läs mer

TY1212, Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs, 15,0 högskolepoäng German, Intermediate Course, Part II, Netcourse, 15.0 higher education credits

TY1212, Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs, 15,0 högskolepoäng German, Intermediate Course, Part II, Netcourse, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1212, Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs, 15,0 högskolepoäng German, Intermediate Course, Part II, Netcourse, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1.

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum 2002-06-05 Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, kandidatkurs Comparative Literature, Bachelor s Course Litteraturvetenskap Nivå 41 60 Kursplanen gäller

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 158/2001-51 360/01-51 2001-05-10 2001-12-11. Kurskod PEA219 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad

Kursplan. Inst. för pedagogik 158/2001-51 360/01-51 2001-05-10 2001-12-11. Kurskod PEA219 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA219 Dnr Dnr 158/2001-51 360/01-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2001-12-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs - ha ett reflekterande förhållningssätt till språk och språkutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs - ha ett reflekterande förhållningssätt till språk och språkutveckling 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenskt teckenspråk A I, 15 högskolepoäng Swedish Sign Language I, Basic

Läs mer

Spanska GR (B), 30 hp

Spanska GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Spanska GR (B), 30 hp Spanish BA (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SP002G Spanska Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

TY1111, Tyska, Grundkurs, del I, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part I, 15.0 higher education credits

TY1111, Tyska, Grundkurs, del I, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part I, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1111, Tyska, Grundkurs, del I, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part I, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2014 Kursplan Musikhögskolan Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

Spanska GR (A), 30 hp

Spanska GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Spanska GR (A), 30 hp Spanish BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SP003G Spanska Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Hälsa, lärande och trygghet Health, Learning and Confidence

Hälsa, lärande och trygghet Health, Learning and Confidence Kursplan Uttagen: 2008-12-16 Inrättad: 2006-09-13 Hälsa, lärande och trygghet Health, Learning and Confidence Högskolepoäng: 15.0 Kurskod: 6PE020 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik Huvudområde:

Läs mer

Litteraturlista Tyska 2

Litteraturlista Tyska 2 Litteraturlista Tyska 2 Fristående kurs VT 2015 1 Grammatik och språkfärdighet Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur

Läs mer

KURSPLAN Tyska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Tyska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(8) KURSPLAN Tyska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng German, 1-30, 30 credits Kurskod: LTYG11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-06-22 Gäller fr.o.m.: HT 2011 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Litteraturlista Tyska 2

Litteraturlista Tyska 2 Litteraturlista Tyska 2 Fristående kurs VT 2017 1 Grammatik och språkfärdighet Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30.0

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Litteraturlista för Tyska (31-55 hp), 92TY37, 2016

Litteraturlista för Tyska (31-55 hp), 92TY37, 2016 1(5) Litteraturlista för Tyska (31-55 hp), 92TY37, 2016 Grammatik och språkfärdighet Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur

Läs mer

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

TY1112, Tyska, Grundkurs, del II, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part II, 15.0 higher education credits

TY1112, Tyska, Grundkurs, del II, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part II, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1112, Tyska, Grundkurs, del II, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part II, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Film Studies,

Läs mer

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOA511 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng Sociology, General Course Sociologi

Läs mer

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits Kurskod: PS702G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska

Läs mer

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits Kurskod: LI001G Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng The Swedish language, 31-60, 30 credits Kurskod: LSAB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå:

Läs mer

Kursplan och läromedelsförteckning

Kursplan och läromedelsförteckning Kursplan och läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod ENB102 Dnr 03:91D Beslutsdatum 2003-06-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA - allmän kurs ENGLISH - General course

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 Kursplan för MÄNNISKAN I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE II, historia, 5 poäng. HIA132 1 Fastställande, giltighet, inplacering

Läs mer

Tyska / Germansk filologi Kansli Fabriksgatan 2, Åbo, rum M 104

Tyska / Germansk filologi Kansli Fabriksgatan 2, Åbo, rum M 104 Tyska / Germansk filologi Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, rum M 104 För genomförandet av språkpraktiken erbjuder germansk filologi i samarbete med internationella enheten utlandsvistelser inom ramen

Läs mer

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp Comparative Literature MA, Specialisation in Comparative Literature Didactics, 30 Credits Allmänna

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-10-08 1997:36

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-10-08 1997:36 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-10-08 1997:36 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, INNOVATION OCH DESIGN MANAGEMENT, FED 322, 20 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30,0 högskolepoäng French: Intermediate course, 30.0 higher education credits

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30,0 högskolepoäng French: Intermediate course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30,0 högskolepoäng French: Intermediate course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp Comparative Literature (BA), Fiction in Health Care and Social Work, 7,5 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är preliminär, fastställd av Humanistiska

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora Dnr 98:110

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora Dnr 98:110 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) 1998-06-03 Dnr 98:110 Kursplan för SKRIVA SVENSKA. Skriftlig framställning för studier och arbetsliv, 5 poäng. SVA 114 1 Fastställande och giltighet Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Sociologi med arbetslivsinriktning, 10 poäng. Sociology of Work. 1997-01-20, tills vidare. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Sociologi med arbetslivsinriktning, 10 poäng. Sociology of Work. 1997-01-20, tills vidare. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionens för samhällsvetenskap Kurskod SOA505 Dnr 1997:ID Beslutsdatum 1997-02-05 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Sociologi med arbetslivsinriktning, 10 poäng Sociology of Work

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

K U R S P L A N. Språkläraren i tiden språk, litteratur och samhälle i didaktisk belysning

K U R S P L A N. Språkläraren i tiden språk, litteratur och samhälle i didaktisk belysning 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkläraren i tiden språk, litteratur och samhälle i didaktisk belysning Contemporary language teaching language, literature and society from an educational

Läs mer

Kursbeskrivning. Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp. Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440)

Kursbeskrivning. Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp. Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440) Gäller fr.o.m. vt 2016. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I Swedish as a Second Language with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: CT1500 Gäller

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET LITTERATURLISTA VT 2012 Inst för kultur och kommunikation Tyska 2. Litteraturlista. Tyska g02 Tyska 2 för blivande lärare

LINKÖPINGS UNIVERSITET LITTERATURLISTA VT 2012 Inst för kultur och kommunikation Tyska 2. Litteraturlista. Tyska g02 Tyska 2 för blivande lärare Litteraturlista Tyska 2 715g02 Tyska 2 för blivande lärare VT 2012 Grammatik och språkfärdighet GRAMMATIK: Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger,: Tysk syntax för universitetsnivå.

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (7) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp Swedish Language BA (A) Swedish for Teachers at the Early learners Level, 1-30, 30 Credits.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik KURSPLAN IDG290 IDG290 IDROTTSVETENSKAP MED INRIKTNING MOT FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSOPROMOTION,

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursplan. TY1034 Tyska: Tysk grammatik med textkommentar. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. German: German Grammar

Kursplan. TY1034 Tyska: Tysk grammatik med textkommentar. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. German: German Grammar Kursplan TY1034 Tyska: Tysk grammatik med textkommentar 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 German: German Grammar 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att de studerande

Läs mer