Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013"

Transkript

1 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

2 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan och omfattar totalt 200 poäng för elever i nya gymnasiet och 300 poäng för elever i gamla gymnasiet. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse Du kan genom det individuella valet bredda Din utbildning eller fördjupa Dig inom något specialintresse. Separat finns en förteckning över de kurser som kommer att erbjudas Dig. För varje kurs står angivet hur många poäng kursen omfattar. Kryssen markerar vilken period som kursen är planerad i. Vid vissa kurser finns också skolkod angiven (GD, GE osv). Den anger den skola som bara kan anordna just den kursen. Hur det slutligen blir beror bl a på hur många elever som söker till de olika kurserna. Du måste därför vara beredd på att Du kan läsa den valda kursen på en annan skola. Det finns både nationella kurser och lokalt fastställda kurser att välja. Observera dock att vissa kurser har förkunskapskrav. En förteckning över samtliga nationella kurser finns hos studievägledaren eller på I kurskatalogen för det individuella valet 2012/2013 finns ett urval av kurser som Du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror på om vissa förutsättningar är möjliga att uppfylla, se denna rubrik. Utöver kurserna i kurskatalogen kommer ett antal kurser som är specifika för vissa yrkesförberedande program att kunna väljas. Dessa kurser presenteras på respektive skola. Kurser som läses i det individuella valet betygssätts som all annan undervisning. Det individuella valet i Norrköping samordnas mellan gymnasieskolorna. Vissa kurser anordnas på flera skolor, andra bara på en. Du måste vara beredd att gå till en annan skola för Ditt individuella val. Skolan kommer att planera sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör. Byte av individuellt valda kurser kan därför inte ske under läsåret. För att kurserna skall kunna starta måste vissa förutsättningar vara uppfyllda: Tillräckligt många elever måste ha sökt kursen Lokaler och utrustning måste finnas tillgängliga, om särskilda sådana krävs för kursens genomförande Tillräckligt antal lärare måste finnas att tillgå. Observera: Du kan inte som individuellt val välja någon kurs som ingår obligatoriskt i Din utbildning. Om Du avbryter en individuellt vald kurs riskerar Du att inte få fullt studieprogram. Som avbrott räknas frånvaro under de tre första lektionstillfällena utan frånvaromeddelande. Busskort utdelas ej p g a deltagande i individuellt val på annan skola. 2

3 Innehållsförteckning INDIVIDUELLA VALET 2012/ Bild och form... 6 Bild 100p... 6 Bild och form - 100p... 6 Form - 100p... 6 Biologi... 7 Biologi 1-100p... 7 Dans... 8 Dansgestaltning 1-100p... 8 Koreografi - 100p... 8 Dansteknik 1-100p... 8 Design... 9 Design - 100p... 9 Datorteknik... 9 Programmering 1-100p... 9 Webutveckling 1-100p... 9 Energiteknik Förnybar energi - 100p Engelska Engelska 6-100p Estetik Estetisk kommunikation 1-100p Entreprenörskap Entreprenörskap - 100p Filosofi Filosofi 1 + Psykologi p Formgivning Formgivning 1-100p Fotografisk bild Fotografisk bild 1-100p Företagsekonomi Företagsekonomi 1-100p Geografi Geografi 1-100p Grafisk kommunikation Grafisk illustration - 100p Grafisk kommunikation 1-100p Handel Praktisk marknadsföring 1-100p Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 specialisering - 100p Idrott och hälsa 2-100p Idrott och hälsa 2 specialisering - 100p Idrottsledarskap specialisering - 100p Ergonomi - 100p Friskvård och hälsa - 100p Hälsopedagogik - 100p Mental träning - 100p Massage 1-100p Inköp och logistik

4 Inköp 1-100p Kemi Kemi 1-100p Konst och kultur Film- och TV-kunskap - 100p Film- och TV-produktion - 100p Kultur- och idéhistoria - 100p Konstruktion Konstruktion 1-100p Latin Latin - språk och kultur 1 100p Ledarskap o organisation Ledarskap och organisation - 100p Pedagogik Aktivitetsledarskap - 100p Kommunikation - 100p Pedagogiskt ledarskap - 100p Matematik Matematik 2a - 100p Matematik 2b - 100p Matlagningskunskap Matlagning 1-100p Matlagning specialisering - 100p Bageri specialisering - 100p Moderna språk Moderna språk 1, italienska - 100p Moderna språk 1, kinesiska, mandarin - 100p Moderna språk 1, spanska - 100p Moderna språk 1, tyska - 100p Moderna språk 3, franska - 100p Moderna språk 3, spanska - 100p Moderna språk 3, tyska - 100p Moderna språk 4, franska - 100p Moderna språk 4, spanska - 100p Moderna språk 4, tyska - 100p Modersmål 2, arabiska - 100p Modersmål 2, bosniska - 100p Modersmål 2, somaliska - 100p Media Medier, samhälle och kommunikation 1-100p Mediekommunikation Textkommunikation - 100p Musik Körsång 1-100p Bruksspel och ackompanjemang - 100p Ensemble 1-100p Musikproduktion 1-100p Instrument eller sång 1-100p Psykologi Psykologi 1 + Psykologi p Rättskunskap Affärsjuridik - 100p Privatjuridik - 100p Rätten till samhället - 100p Samhällskunskap

5 Internationell ekonomi - 100p Samhällskunskap 2-100p Samhällsbyggande Hållbart samhällsbyggande - 100p Miljö- och energikunskap - 100p Sociologi Etnicitet och kulturmöten - 100p Sociologi - 100p Ungdomskulturer - 100p Social omsorg Etik och människans livsvillkor - 100p Svenska Litteratur - 100p Skrivande - 100p Retorik - 100p Svenska 2-100p Svetsteknik Svets grund - 100p Teater Ljudproduktion - 100p Ljud och ljus - 100p Scenisk gestaltning 1 100p Teckenspråk Svenskt teckenspråk för hörande 1-100p Turism Guide och reseledare - 100p Aktivera ny pinkod och få engångskoder via EDU- mailen eller via pappersutskrift Skriv in ditt personnummer Logga in i Dexter Registrera mobilnummer och ny pinkod för inloggning i Dexter Förberedelser för inloggning Klicka på - Login Skriv in pinkod och engångskoden i en följd.. OBS! Inga mellanslag Klicka på Verkställ Logga ut Vid frågor kontakta exp

6 Bild och form Bild 100p BILBIL0 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Här får du teckna och måla i olika material och tekniker. Du får utveckla ditt färg- och formseende i ditt bildarbete i både styrda och friare uppgifter : Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, tex färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, tex brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, tex portföljmetoden. Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang. Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga hantverksskicklighet i några tekniker. Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för tvåtredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner. Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete. Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner. Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete. Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om. upphovsrätt. Bild och form - 100p BILBIL01b ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Här får du arbeta med teckning, målning och skulptur i olika material och tekniker. Du utvecklar ditt bild- och formseende i uppgifter som får dig att utvecklas och du jobbar friare under tex ett Tema. Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion 6

7 ta t ex brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, tex portföljmetoden. Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild. Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, tex linje,form, färg, ljus, skugga och ytstruktur och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten. Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer. Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Form - 100p BILFOM0 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Här får du arbeta i olika material och tekniker i tex lera, gips och kartong. Du får pröva ditt tredimensionella seende i både styrda och friare uppgifter. Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av två- och tredimensionell form. Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder. Diskussioner och värderingsövningar om eget och andras arbete. Arbete med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idéproduktion. Problemlösning i form. Dokumentation, till exempel med portföljmetoden, för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser. Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker. Formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt. Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som öppnare intentioner. Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk formgivning och värdering av presentationen. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Biologi Biologi 1-100p BIOBIO01 ÅR2 : Ekologi Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster. Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta. Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. Genetik Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion. Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer. Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö. Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. Evolution Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning. Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia. 7

8 Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen. Biologins karaktär och arbetsmetoder Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt 1 formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning. Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder. Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang. Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. Dans Dansgestaltning 1-100p DANDAN01 ÅR2 Kursen skall utveckla elevens färdigheter och personliga förmåga till uttryck och kommunikation i dans. Kursen skall även ge en orientering om dansen som konstart och som kunskapsområde. Härutöver skall kursen ge möjligheter till möten med bild, musik och olika sceniska uttryck. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om och erfarenheter av att analysera rörelser. Kursen skall dessutom ge kunskaper om dansens olika yrkesområden och lyfta fram arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i arbetet. Koreografi - 100p DANKOO0 ÅR2 : Samarbete och interaktion med andra. Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt till tyngd, flöde, tid, rum, musik, variation eller stämning. Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt och deras relation till estetiska, sociala och kulturella kontexter samt historiska sammanhang. Omsättning av idéer i en konstnärlig process och hur arbetsprocessen genomförs från idé fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik. Praktiskt sceniskt arbete och kommunikation med medaktörer och publik vid sceniska framföranden. Samverkan mellan olika konstarter. Begrepp och metoder för analys och reflektion över eget och andras arbete ur olika aspekter. Dansteknik 1-100p DATDAS01S ÅR2 : Teknikträningens koder och konventioner. Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med placering. Metoder för att memorera rörelser och övningar. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik. Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer. Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. Grundläggande kunskaper i placering. Grundläggande träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till tid och rum samt kvaliteter som tyngd och flöde. Dansteknikens formspråk. Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och andra medverkande. Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter. Grundläggande fysiska kunskaper om hur den egna kroppen fungerar. Hur skelett och muskler samverkar. Grundläggande träning i koordination, styrka och koncentration. 8

9 Grundläggande begrepp, till exempel placering, rörelsekvaliteter som tyngd och flöde, musikalisk puls och taktarter samt dansgenrernas vokabulär. Design Design - 100p DESDES01 ÅR2 Kursen behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Eleverna ska utveckla kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar och möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. Datorteknik Programmering 1-100p PRRPRR01 ÅR 2 : Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek. Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax. Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk. Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration, planerade med aktivitetsdiagram och skrivna i ett väl implementerat programflöde. Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder. Variablers och konstanters synlighet och livslängd. Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer. Grundläggande rekursiva algoritmer. Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt. Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur. Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program. Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering. De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden. Cad 1 + Cad p CADCAD01+02 ÅR 2 Cad 1 Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet behandlas CAD-system och begrepp inom CAD. Grundläggande ritteknik, standarder och ritnormer. Enklare solidmodellering för att avbilda objekt i 3 dimensioner och för att framställa virtuella objekt och ritunderlag. Cad 2 Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I cad 2 fortsätter man med svårare solidmodellering för att avbilda objekt i 3 dimensioner och för att framställa virtuella objekt och ritunderlag. Även sammanställningar och analys ingår. Kunskapen om ritteknik, standard och ritnormer ingår som ett naturligt steg. Webutveckling 1-100p WEBWEU01 ÅR 2 Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik där det huvudsakliga innehållet är standarderna för (x)html och css och orientering om dokumentobjektsmodellen (DOM) och Ecmaskript. Teckenkodning: orientering om ASCII, ISO-8859, Windows-1252 och Unicode. 9

10 Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet. Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling. Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter. Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara uppfattningsbara, användbara, begripliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning. Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet. Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Terminologi inom området webbutveckling. Datorteknik 1a - 100p DAODAT01a ÅR 2 Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation. Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter. Enklare rit- och simuleringsprogram. Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering. Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden. Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd. ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge). Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation. Installation och konfigurering av applikationsprogram. Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk. Installation av skrivare och andra enheter i nätverk. Energiteknik Förnybar energi - 100p ENEFÖR0 ÅR2 Huvudkomponenter i olika alternativa energianläggningar och deras uppgift. Energiomvandling och energiproduktion vid drift av olika anläggningar. Förnybara energianläggningars bränsle och avfallshantering ur drift-, säkerhetsoch miljösynpunkt. Bränslen och deras egenskaper samt förbränningsprocessen. Förnybara energikällor, till exempel bioenergi, solenergi, vindkraft och vågkraft. Naturliga värmekällor och värmepumpar. Förnybar energi för fordonsdrift. Drift- och underhållsrutiner för olika anläggningstyper. Säkerhetstänkande och yrkesetik. Användning och skötsel av utrustning och verktyg. Lagar och andra bestämmelser som gäller drift, miljö och säkerhet vid användning av förnybara energikällor och bränslen. Engelska Engelska 6-100p ENGENG06 ÅR2 Kommunikationens innehåll Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Reception Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. 10

11 Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam. Produktion och interaktion Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte. Estetik Estetisk kommunikation 1-100p ESTEST01 ÅR2 Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder. Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Gruppdynamik i skapande arbete. Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk. Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning. Presentation av färdig gestaltning. Möte med publik eller betraktare. Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion. Entreprenörskap Entreprenörskap - 100p ENTENR0 ÅR2 Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. och uppföljning Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation. 11

12 Filosofi Filosofi 1 + Psykologi p FIOFIO01+PSKPSY01 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Existens och vetande begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera. Dessutom vetenskapsteori och värdefilosofi (vad är sann vetenskap och vad är rätt och orätt). Kursen innefattar också språk- och existensfilosofi (argumentationsanalys och den eviga frågan om den mänskliga existensen vad innebär det att vara människa!) Filosofi 1 Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former. Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av argumentationens konstruktion. Psykologi 1 Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Formgivning Formgivning 1-100p FOMFOR01S ÅR2 Lokal beskrivning av kursen, inriktning Formgivning miljö. Du får lära dig gestaltning av såväl yttre som inre miljö ex kommersiell miljö, rumsbildning i gatumiljö, den egna bostaden och offentlig utsmyckning. Du jobbar praktiskt i olika material och tekniker Lokal beskrivning av kursen inriktning Keramik och glas Du utvecklar din förmåga att genomföra formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Du arbetar praktiskt i materialen lera och glas och får lära dig olika tekniker. Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas. Enkla bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg. Grundläggande färg- och formlära. Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material. 12

13 Det valda materialets egenskaper. Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner. Relevanta begrepp. Traditionell och samtida formgivning. Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan. Fotografisk bild Fotografisk bild 1-100p FOTFOT01 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Kursen skall ge kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Den skall ge färdigheter i att fotografera, digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder. Kursen skall också ge kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften. I kursen behandlas även grundläggande kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar och om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Kursen övar också elevens förmåga att använda begrepp inom området. Den fotografiska processen från motivval till publicering. Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format. Programvaror för digital bildbehandling. Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning. Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild. De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden. Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk. Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori. Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Företagsekonomi Företagsekonomi 1-100p FÖRFÖR01 ÅR2 Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt. Geografi Geografi 1-100p GEOGEO01 Poäng 100 ÅR2 Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av 13

14 olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet. Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling. Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation. Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling. En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor. Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor. Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta. Grafisk kommunikation Grafisk illustration - 100p GRAGRI0 ÅR2 Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet. Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi. Skissteknik, skissmaterial, snabbskissning och skisstilar samt skillnaden mellan skissning och illustrering. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp i illustrationssammanhang. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram, till exempel digitalkamera och skanner, och användning av dessa metoder på original gjorda med manuella illustrationstekniker. Illustrationsprogram. Fördelar och nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom och illustrationsstilar. Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitaliseringsmetodik. Grafisk kommunikation 1-100p GRAGRAI0 ÅR2 Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress. Processen kring idéskapande. Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning samt skisstilar. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. 14

15 Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia. Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som material och olika papperstypers användningsområden. Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare. Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering. Handel Praktisk marknadsföring 1-100p HANPRA01 ÅR2 Affärsidé, marknads- och säljplan. Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder. Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse. Snabbtextning och säljstödsmaterial. Datorstöd i exponeringsarbetet. Konsument- och marknadslagar. Etiska regler. Butiksmatematik, till exempel beställningspunkt och omräkningstal, marginal och pålägg, samt riskbedömningar. Metoder för utvärdering av marknadsföring. Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken. Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker, till exempel dagligvarubutiker och fackhandelsbutiker. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100p HUMHUM00S ÅR2 Kursen behandlar: Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och översättning. Samband mellan kunskapsområdet och omvärlden. Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av Information från olika medier och källor. Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, tex i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av tex fältstudier, rollspel och undersökningar. Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, tex debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation. Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 specialisering - 100p IDRIDR01S ÅR2 I kursen behandlas specialisering inom vald idrott. Du fördjupar dig i regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Du planerar, genomför och analyserar ett träningsprogram för din idrott/aktivitet. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa. Du fördjupar dig även i idrottens organisation och historia, kulturella och sociala aspekter samt etik och moral i förhållande till vald idrott. Idrott och hälsa 2-100p IDRIDR02 ÅR2 Kursen, som är en fördjupning av Idrott och hälsa 1, ger dig ökade kunskaper om 15

16 Motionsidrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga och hälsa. Du får lära dig mer om träningsmetoder och dess effekter, tex konditions- och koordinationsträning samt rörelse till musik och dans. Du planerar och genomför aktiviteter individuellt och i grupp. Du får även kunskap om hälsobegreppets grunder och ett hälsofrämjande arbetssätt. Idrott och hälsa 2 specialisering - 100p IDRIDR02S ÅR2 Fördjupning av tekniker, taktik och mättekniker inom vald idrott. Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet. Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott. Olika perspektiv på utövandet av vald idrott utifrån hur kroppslig förmåga kan utvecklas i nutid och framtid. Vald idrott ur ett samhällsperspektiv. Vald idrott ur ett internationaliserings- och mångfaldsperspektiv. Olika perspektiv på vald idrotts möjligheter att attrahera nya utövare. Fördjupat perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott. Idrottsledarskap specialisering - 100p SPEIDT0 ÅR2 Funktionärskap och ledarskap inom idrotten. Idrottsföreningars organisation och verksamhet. Ledarskap och organisation utifrån olika teorier och modeller. Ledarens påverkan på individerna, gruppen och det sociala sammanhanget samt individernas, gruppens och det sociala sammanhangets påverkan på ledaren. Utvecklingsområden för idrottsledarskap inom barn- och ungdomsverksamhet. Tränings- och tävlingsmiljöernas betydelse för prestationsutveckling. Riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer. Värderingar kring ledarskap och idrottsverksamhet. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika ledaraktiviteter. Konflikthantering i tränings- och tävlingsmiljöer, till exempel förhållningssätt till medspelare, motspelare och domare. Ergonomi - 100p HÄLERG0 ÅR2 Människors hälsa samt olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv. Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på människors hälsa. Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde. Riskanalys, orsaker och utförande. Olika principer för förflyttning av patienter och brukare med ett säkert utförande. Förflyttning i olika situationer. Faktorer och tekniker som minskar arbetstyngd. Fysiologiska och psykologiska konsekvenser för patienter och brukare samt personal vid rätt respektive felaktig teknik. Förflyttningshjälpmedel, deras funktion och skötsel. Betydelsen av kommunikation och samarbete. Friskvård och hälsa - 100p HÄLFRI0 ÅR2 Kursen Friskvård och Hälsa ger dig kunskaper om människors hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor, insikt i folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Du får möjlighet att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild. Du lär dig använda hälsoprofil som verktyg samt centrala begrepp och teorier inom hälsoområdet, tex KASAM (känsla för sammanhang). Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn samt stresshantering är kunskapsområden som ingår i kursen. Hälsopedagogik - 100p HÄLHÄL0 ÅR2 Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. 16

17 Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, gruppoch samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. Kriser och krishantering. Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Mental träning - 100p HÄLMEN0 ÅR2 Kursen Mental Träning vänder sig till alla som vill öka sin livskompetens och lära sig använda sina mentala resurser för att lyckas nå framgång och må bättre, både i vardagslivet, i skolan och på fritiden. Utifrån idrottspsykologins grunder varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Vid varje lektionstillfälle ges du möjlighet till en stunds reflektion och avkoppling i form av ett avslappningsprogram, med muskulär eller mental avspänning. Du får bl a lära dig om massage, stresshantering, mindfulness, motivation och målforskning samt prova på yoga. Massage 1-100p MAAMAA01 ÅR2 Leder, muskler och hud. Tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation. Grundgrepp i massage. Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund. Spänningsbehandling och hur massage kan frigöra spänningar i stel och spänd muskulatur. Undersökning, behandling och träning i kombination för att skapa helhet i ett hälsofrämjande syfte. Hygien, miljö och arbetsställning vid massage. Inköp och logistik Inköp 1-100p INKINK01 ÅR2 Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess. Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag. Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt. Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms. Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms. Varuhantering, lagerkontroll och inventering. Lagar och andra bestämmelser inom området. Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet. Arbetsmiljö och ergonomi. Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa. Kemi Kemi 1-100p KEMKEM01 ÅR2 Materia och kemisk bindning 17

18 Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering. Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen. Stökiometri Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner. Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner. Analytisk kemi Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering. Kemins karaktär och arbetssätt Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid. Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. Konst och kultur Film- och TV-kunskap - 100p KOSFIL0 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen I kursen får du lära dig om film från olika epoker, genrer och delar av världen och att behärska filmvetenskapliga begrepp och metoder för tolkning och analys av film och tv. Du studerar hur stilistiska drag och filmens berättarspråk i film och tv har sett ut över tid och i olika genrer. I kursen studeras också vilken roll film och tv haft och har i samhället. Film från olika epoker, genrer och kultursfärer. Den rörliga bildens historia och dess utveckling från stumfilmen, både fiktionsfilm och det dokumentära filmberättandet, till digitalt filmberättande. Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier.hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan. Filmmediets estetik. Filmens språk jämfört med andra former av berättande, till exempel teater, vad gäller dramaturgi, karaktärer och andra faktorer. Användning av berättarkomponenterna bild och ljud. Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen. Vilken roll film och tv har och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom filmoch tv-världen. Etiska diskussioner inom film och tv utifrån till exempel censur, demokrati och yttrandefrihet samt utifrån upphovsrättsliga bestämmelser. Filmvetenskapliga begrepp och metoder. Tolkning av och samtal om, samt kritisk granskning och analys av, olika filmiska uttryckssätt. Berättarkomponentsanalys och bildanalys samt analys utifrån olika teman. Film- och TV-produktion - 100p FILFIL01 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen I kursen genomförs film- och TV-produktioner från idé till färdig produkt med hjälp av modern teknik. Den ger kunskaper och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder och olika berättartekniker. Det handlar om att exempelvis göra kortfilm, reportage, musikvideo och nyhetsinslag. I kursen tränas förmåga att samarbeta och att arbeta inom givna ramar. Analys av olika typer av film- och tv-produktioner ingår. Eleven tränas i att använda fackspråk och får kunskaper om lagstiftning och andra bestämmelser inom området. Research, produktionsplanering och utvärdering. 18

19 Inspelnings- och redigeringsteknik. Distribution och offentliggörande av produktioner. Orientering om hur man skriver manus för spelfilm, tv eller dokumentärfilm. Intervjuteknik. Berättarkomponenter, till exempel bildutsnitt, kamerarörelser, ljud och musik. Orientering om dramaturgi. Orientering om olika genrer och stilar genom film- och tv-historien. Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier. Upphovsrätt och pressetiska regler. Kultur- och idéhistoria - 100p KOSKUL0 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Epoker/Kultur- och idéströmningar från antiken till realismen/impressionism (1800-tal) vad som kännetecknar och vad som problematiserar dessa epoker/strömningar. Dessutom konstarternas historia: måleri, skulptur, arkitektur, litteratus, dans och musik. Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid. Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer. Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar. Väsentliga aspekter på det estetiska tänkandets historia och olika avgränsningar av begreppet kultur liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien. Teknikutvecklingens påverkan på konstnärliga uttrycksmedel. Villkoren för konstnärlig verksamhet, hur de skiftat över tid och i olika miljöer samt vilken roll genus och annan grupptillhörighet har spelat i sammanhanget. Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande. Samtal om, samt analys och tolkning av, konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier. Konstruktion Konstruktion 1-100p KOTKOS01 ÅR2 Introduktion i produktionstekniska förutsättningar, kvalitet och lönsamhet enligt modern produktionsfilosofi. Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation. Teoretiska modeller, observationer och konstruktionsprojekt inom det teknikområde som används i kursen. Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning. Beräkningar, provningar, mätningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar inom något eller några teknikområden med hänsyn tagen till matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. Datorkunskap och användning av relevanta datorprogram, till exempel kalkylprogram eller projektstyrningsprogram, inom valt teknikområde. Ritteknik med hantering av cad-program eller andra programvaror. Nationella och internationella system för teknisk standardisering med grundläggande standarder och normer inom valt teknikområde. Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter. Dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbete och resultat. 19

20 Latin Latin - språk och kultur 1 100p LATLAT01 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Utvecklar kunskaper om det latinska språket, om den romerska kulturen och om latinets roll som kulturbärare under olika tider. Innefattar läsning av latinska texter, citat och sentenser samt latinsk grammatik, uttal och latinskt basordförråd. Dessutom latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk samt studier av romersk kultur med exempel från konst och mytologi. läsning och tolkning av mycket enkla latinska texter, till exempel texter från läroböcker, mycket enkla autentiska texter, citat och sentenser samt av bearbetade autentiska texter, till exempel fabler. Grunderna i latinets uttal. Latinsk grammatik med grundläggande formlära och enkel meningsbyggnad. Relevanta begrepp som behövs för att beskriva och analysera språket. Latinskt basordförråd med betoning på ord, orddelar, begrepp och uttryck som lever vidare i de moderna språken och i vetenskaplig terminologi. Översikt över det latinska språkets historia. Latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk. Latinets roll som kulturbärare i ett historiskt perspektiv. Översikt över det romerska rikets politiska historia, till exempel det romerska rikets utbredning, mötet med Hannibal och några kända politiker och kejsare. Romersk kultur med exempel från konst och mytologi. Några typiska företeelser i romerskt samhällsliv, till exempel familjeförhållanden, vardagsliv och synen på slavar. Romersk historia, kultur och samhällsliv i de latinska texterna och i senare tiders konst och litteratur, med betoning på vår egen tid. Ledarskap o organisation Ledarskap och organisation - 100p LEDLED0 ÅR2 Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. Pedagogik Aktivitetsledarskap - 100p PEDAKI00S ÅR2 Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter. Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten. Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten. Kommunikation - 100p PEDKOU0 ÅR2 20

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer