Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013"

Transkript

1 1 Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

2 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 OBS! Denna katalog innehåller kurser av två slag Kurser markerade ÅR2 gäller elever i nya gymnasiet (start hösten 2011) Kurser markerade ÅR3 gäller elever i gamla gymnasiet (start hösten 2010 eller tidigare) Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan och omfattar totalt 200 poäng för elever i nya gymnasiet och 300 poäng för elever i gamla gymnasiet. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse Du kan genom det individuella valet bredda Din utbildning eller fördjupa Dig inom något specialintresse. Separat finns en förteckning över de kurser som kommer att erbjudas Dig. För varje kurs står angivet hur många poäng kursen omfattar. Kryssen markerar vilken period som kursen är planerad i. Vid vissa kurser finns också skolkod angiven (GD, GE osv). Den anger den skola som bara kan anordna just den kursen. Hur det slutligen blir beror bl a på hur många elever som söker till de olika kurserna. Du måste därför vara beredd på att Du kan läsa den valda kursen på en annan skola. Det finns både nationella kurser och lokalt fastställda kurser att välja. Observera dock att vissa kurser har förkunskapskrav. En förteckning över samtliga nationella kurser finns hos studievägledaren eller i skolans bibliotek. I kurskatalogen för det individuella valet 2012/2013 finns ett urval av kurser som Du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror på om vissa förutsättningar är möjliga att uppfylla, se denna rubrik. Utöver kurserna i kurskatalogen kommer ett antal kurser som är specifika för vissa yrkesförberedande program att kunna väljas. Dessa kurser presenteras på respektive skola. Kurser som läses i det individuella valet betygssätts som all annan undervisning. Det individuella valet i Norrköping samordnas mellan gymnasieskolorna. Vissa kurser anordnas på flera skolor, andra bara på en. Du måste vara beredd att gå till en annan skola för Ditt individuella val. Skolan kommer att planera sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör. Byte av individuellt valda kurser kan därför inte ske under läsåret. För att kurserna skall kunna starta måste vissa förutsättningar vara uppfyllda: Tillräckligt många elever måste ha sökt kursen Lokaler och utrustning måste finnas tillgängliga, om särskilda sådana krävs för kursens genomförande Tillräckligt antal lärare måste finnas att tillgå. Observera: Du kan inte som individuellt val välja någon kurs som ingår obligatoriskt i Din utbildning. Om Du avbryter en individuellt vald kurs riskerar Du att inte få fullt studieprogram. Som avbrott räknas frånvaro under de tre första lektionstillfällena utan frånvaromeddelande. Busskort utdelas ej p g a deltagande i individuellt val på annan skola. 2

3 Innehållsförteckning INDIVIDUELLA VALET 2012/ Bild och form... 8 Bild 100p... 8 Bild och form - 100p... 8 Form - 100p... 8 Skissteknik och akvarell - l50p... 9 Keramik - 50p... 9 Biologi... 9 Biologi 1-100p... 9 Dans Dansgestaltning 1-100p Koreografi - 100p Dansteknik 1-100p Design Design - 100p Datorteknik Programmering 1-100p Webutveckling 1-100p Programmering A - 50p Programmering B (C/C++) - 50p Webbdesign - 100p Energiteknik Förnybar energi - 100p Engelska Engelska 6-100p Engelska B - 100p Engelska C - 100p Certifikatkurs i engelska - 50p Estetik Estetisk kommunikation 1-100p Entreprenörskap Entreprenörskap - 100p Filosofi Filosofi 1 + Psykologi p Filosofi A - 50p Formgivning Formgivning 1-100p Skapa i metall - 50p Fotografisk bild Fotografisk bild 1-100p Fotografisk bild A - 100p Fotografisk bild B - 100p Fysik Fysik Breddning Medicinsk fysik - 50p Företagsekonomi Företagsekonomi 1-100p Företagsekonomi B - 150p Organisation och ledarskap- -50p Internationell ekonomi - 50p

4 Geografi Geografi 1-100p Grafisk kommunikation Grafisk illustration - 100p Grafisk kommunikation 1-100p Handel Praktisk marknadsföring 1-100p Personlig försäljning - 50p Hantverksteknik Manicure - 50p Make up - 50p Blomsterbinderier - 50p Historia Historia A - 100p Historia B - 100p Släktforskning - 50p Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 specialisering - 100p Idrott och hälsa 2-100p Idrott och hälsa 2 specialisering - 100p Idrottsledarskap specialisering - 100p Ergonomi - 100p Friskvård och hälsa - 100p Hälsopedagogik - 100p Mental träning - 100p Massage 1-100p Idrott och hälsa B - 50p Kondition och styrketräning - 50p Bollspel - 50p Mental träning A - 50p Mental träning B - 50p Feministiskt självförsvar - 50p Friskvård/gymnastik B - 150p Inköp och logistik Inköp 1-100p Kemi Kemi 1-100p Konst och kultur Film- och TV-kunskap - 100p Film- och TV-produktion - 100p Kultur- och idéhistoria - 100p Konstruktion Konstruktion 1-100p Kulturhistoria Filmkunskap - 50p Latin Latin - språk och kultur 1 100p Ledarskap o organisation Ledarskap och organisation - 100p Pedagogiskt ledarskap - 100p Pedagogik Aktivitetsledarskap - 100p Kommunikation - 100p

5 Pedagogiskt ledarskap - 100p Matematik Matematik 2a - 100p Matematik 2b - 100p Matematik Matematik B - 50p Matematik C 100p Matematik D - 100p Matematik E - 50p Matematik H - 100p Matlagningskunskap Matlagning 1-100p Matlagning specialisering - 100p Bageri specialisering - 100p Vegetarisk matlagning - 50p Mat i praktik och teori - 50p Moderna språk Moderna språk 1, italienska - 100p Moderna språk 1, kinesiska, mandarin - 100p Moderna språk 1, spanska - 100p Moderna språk 1, tyska - 100p Moderna språk 3, franska - 100p Moderna språk 3, spanska - 100p Moderna språk 3, tyska - 100p Moderna språk 4, franska - 100p Moderna språk 4, spanska - 100p Moderna språk 4, tyska - 100p Modersmål 2, arabiska - 100p Modersmål 2, bosniska - 100p Modersmål 2, somaliska - 100p STEG 2 ÅR3-100p STEG 3 ÅR3-100p STEG 4 ÅR3-100p STEG 5 ÅR3-100p Media Medier, samhälle och kommunikation 1-100p Mediekommunikation Textkommunikation - 100p Musik Körsång 1-100p Bruksspel och ackompanjemang - 100p Ensemble 1-100p Musikproduktion 1-100p Instrument eller sång 1-100p Körsång A - 50p Instrument och sång + Ensemble - 150p Rytmik med dans - 50p Naturkunskap Naturkunskap B - 100p Psykologi Psykologi 1 + Psykologi p Psykologi A 50p Psykologi B - 50p Rättskunskap

6 Affärsjuridik - 100p Privatjuridik - 100p Rätten till samhället - 100p Affärsjuridik - 50p Rättskunskap - 50p Samhällskunskap Internationell ekonomi - 100p Samhällskunskap 2-100p Samhällskunskap B - 100p Samhällsbyggande Hållbart samhällsbyggande - 100p Miljö- och energikunskap - 100p Sociologi Etnicitet och kulturmöten - 100p Sociologi - 100p Ungdomskulturer - 100p Social omsorg Etik och människans livsvillkor - 100p Etik- och livsfrågor - 100p Specialidrott Specialidrott A - 200p Specialidrott B - 100p Svenska Litteratur - 100p Skrivande - 100p Retorik - 100p Svenska 2-100p Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation - 50p Tala inför andra - 50p Svetsteknik Svets grund - 100p Svetsteknik - 50p Teater Ljudproduktion - 100p Ljud och ljus - 100p Scenisk gestaltning 1 100p Ljus- och ljudteknik - 100p Fysisk teater - 50p Teckenspråk Svenskt teckenspråk för hörande 1-100p Teckenspråk för hörande, steg 2-100p Teckenspråk grundkurs - 50p Teknikutveckling CAD-teknik A - 50p Turism Guide och reseledare - 100p Turism - 50p Turism och resor - 50p Aktivera ny pinkod och få engångskoder via EDU- mailen eller via pappersutskrift Skriv in ditt personnummer Logga in i Dexter Registrera mobilnummer och ny pinkod för inloggning i Dexter Förberedelser för inloggning

7 Klicka på - Login Skriv in pinkod och engångskoden i en följd.. OBS! Inga mellanslag Klicka på Verkställ Logga ut Vid frågor kontakta exp

8 Bild och form Bild 100p BILBIL0 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Här får du teckna och måla i olika material och tekniker. Du får utveckla ditt färg- och formseende i ditt bildarbete i både styrda och friare uppgifter Kursen ska behandla: Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, tex färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, tex brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, tex portföljmetoden. Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang. Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga hantverksskicklighet i några tekniker. Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för tvåtredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner. Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete. Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner. Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete. Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om. upphovsrätt. Bild och form - 100p BILBIL01b ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Här får du arbeta med teckning, målning och skulptur i olika material och tekniker. Du utvecklar ditt bild- och formseende i uppgifter som får dig att utvecklas och du jobbar friare under tex ett Tema. Kursen ska behandla Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. 8

9 ta Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion t ex brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, tex portföljmetoden. Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild. Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, tex linje,form, färg, ljus, skugga och ytstruktur och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten. Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer. Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Form - 100p BILFOM0 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Här får du arbeta i olika material och tekniker i tex lera, gips och kartong. Du får pröva ditt tredimensionella seende i både styrda och friare uppgifter. Kursen ska behandla Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av två- och tredimensionell form. Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder. Diskussioner och värderingsövningar om eget och andras arbete. Arbete med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idéproduktion. Problemlösning i form. Dokumentation, till exempel med portföljmetoden, för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser. Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker. Formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt. Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som öppnare intentioner. Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk formgivning och värdering av presentationen. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Skissteknik och akvarell - l50p BF1202 ÅR3 Kursen ger grundläggande kunskaper om skissteknik och akvarellmålning, såväl estetiskt som tekniskt. Vi arbetar med flera olika material som pennor, kol, kritor, akvarellfärger och olika kvalitéer av akvarellpapper. Kursen inriktar sig på grundläggande moment inom ämnena teckning och målning men även fördjupning i exempelvis perspektiv, färglära, rörelse och komposition. Keramik - 50p BF1202 ÅR3 Kursen ger grundläggande kunskaper i keramik och följer hela processen från lera till färdigt föremål. Vi arbetar med flera olika tekniker, exempelvis ringling och kavling, även glasyrer och engober. Kursen ska ge praktisk erfarenhet av keramik som ett konstnärligt uttrycksmedel. Biologi Biologi 1-100p BIOBIO01 ÅR2 Kursen ska behandla: Ekologi Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster. Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. 9

10 Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta. Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. Genetik Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion. Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer. Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö. Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. Evolution Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning. Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia. Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen. Biologins karaktär och arbetsmetoder Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt 1 formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning. Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder. Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang. Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. Dans Dansgestaltning 1-100p DANDAN01 ÅR2 Kursen skall utveckla elevens färdigheter och personliga förmåga till uttryck och kommunikation i dans. Kursen skall även ge en orientering om dansen som konstart och som kunskapsområde. Härutöver skall kursen ge möjligheter till möten med bild, musik och olika sceniska uttryck. Ett mål för kursen är även att ge kunskap om och erfarenheter av att analysera rörelser. Kursen skall dessutom ge kunskaper om dansens olika yrkesområden och lyfta fram arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i arbetet. Koreografi - 100p DANKOO0 ÅR2 Kursen ska behandla: Samarbete och interaktion med andra. Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt till tyngd, flöde, tid, rum, musik, variation eller stämning. Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt och deras relation till estetiska, sociala och kulturella kontexter samt historiska sammanhang. Omsättning av idéer i en konstnärlig process och hur arbetsprocessen genomförs från idé fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik. Praktiskt sceniskt arbete och kommunikation med medaktörer och publik vid sceniska framföranden. Samverkan mellan olika konstarter. Begrepp och metoder för analys och reflektion över eget och andras arbete ur olika aspekter. 10

11 Dansteknik 1-100p DATDAS01S ÅR2 Kursen ska behandla: Teknikträningens koder och konventioner. Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med placering. Metoder för att memorera rörelser och övningar. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik. Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer. Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. Grundläggande kunskaper i placering. Grundläggande träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till tid och rum samt kvaliteter som tyngd och flöde. Dansteknikens formspråk. Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och andra medverkande. Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter. Grundläggande fysiska kunskaper om hur den egna kroppen fungerar. Hur skelett och muskler samverkar. Grundläggande träning i koordination, styrka och koncentration. Grundläggande begrepp, till exempel placering, rörelsekvaliteter som tyngd och flöde, musikalisk puls och taktarter samt dansgenrernas vokabulär. Design Design - 100p DESDES01 ÅR2 Kursen behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Eleverna ska utveckla kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar och möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. Datorteknik Programmering 1-100p PRRPRR01 ÅR 2 Kursen ska behandla: Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek. Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax. Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk. Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration, planerade med aktivitetsdiagram och skrivna i ett väl implementerat programflöde. Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder. Variablers och konstanters synlighet och livslängd. Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer. Grundläggande rekursiva algoritmer. Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt. Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur. Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program. Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering. De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden. Cad 1 + Cad p CADCAD01+02 ÅR 2 Cad 1 Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet behandlas CAD-system och begrepp inom CAD. Grundläggande ritteknik, standarder och ritnormer. 11

12 Enklare solidmodellering för att avbilda objekt i 3 dimensioner och för att framställa virtuella objekt och ritunderlag. Cad 2 Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I cad 2 fortsätter man med svårare solidmodellering för att avbilda objekt i 3 dimensioner och för att framställa virtuella objekt och ritunderlag. Även sammanställningar och analys ingår. Kunskapen om ritteknik, standard och ritnormer ingår som ett naturligt steg. Webutveckling 1-100p WEBWEU01 ÅR 2 Kursen ska behandla Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik där det huvudsakliga innehållet är standarderna för (x)html och css och orientering om dokumentobjektsmodellen (DOM) och Ecmaskript. Teckenkodning: orientering om ASCII, ISO-8859, Windows-1252 och Unicode. Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet. Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling. Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter. Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara uppfattningsbara, användbara, begripliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning. Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet. Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Terminologi inom området webbutveckling. Datorteknik 1a - 100p DAODAT01a ÅR 2 Kursen ska behandla Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation. Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter. Enklare rit- och simuleringsprogram. Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering. Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden. Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd. ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge). Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation. Installation och konfigurering av applikationsprogram. Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk. Installation av skrivare och andra enheter i nätverk. Programmering A - 50p DTR1207 ÅR3 Kursen skall ge grundläggande och praktiska kunskaper i programmering. Kursen skall även ge kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Programmeringsspråk C/C++. 12

13 Programmering B (C/C++) - 50p PROC1408 ÅR3 Kursen skall ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i ett strukturerat programmeringsspråk. Kursen skall också ge kunskaper om Bygger på: DTR1207 Programmering A (C/C++) språkets viktigaste datastrukturer. Dessutom skall kursen ge färdigheter i algoritmkonstruktion. Programmeringsspråk C/C++. Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs förstå och kunna använda språkets vanliga datastrukturer såsom fält, lista, stack och filsystem kunna införa och använda array, länkade listor och trädstrukturer i datastrukturer förstå och implementera vanliga sorteringsalgoritmer förstå och implementera vanliga sökalgoritmer kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad pseudokod kunna skriva program och felsöka källkod känna till kompilatorns/länkarens uppgift vid arbete från källkod till färdigt program känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner känna till språkets allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter det är lämpligast för. Webbdesign - 100p DTR1210 ÅR3 Kursen skall ge grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa. Kursen skall Bygger på: även ge kunskap om hur en webbsida skapas och läggs upp. DAA1201 Datorkunskap Energiteknik Förnybar energi - 100p ENEFÖR0 ÅR2 Kursen ska behandla Huvudkomponenter i olika alternativa energianläggningar och deras uppgift. Energiomvandling och energiproduktion vid drift av olika anläggningar. Förnybara energianläggningars bränsle och avfallshantering ur drift-, säkerhetsoch miljösynpunkt. Bränslen och deras egenskaper samt förbränningsprocessen. Förnybara energikällor, till exempel bioenergi, solenergi, vindkraft och vågkraft. Naturliga värmekällor och värmepumpar. Förnybar energi för fordonsdrift. Drift- och underhållsrutiner för olika anläggningstyper. Säkerhetstänkande och yrkesetik. Användning och skötsel av utrustning och verktyg. Lagar och andra bestämmelser som gäller drift, miljö och säkerhet vid användning av förnybara energikällor och bränslen. Engelska Engelska 6-100p ENGENG06 ÅR2 Kursen ska behandla Kommunikationens innehåll Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Reception Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. 13

14 Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam. Produktion och interaktion Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte. Engelska B - 100p EN1202 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som Bygger på: EN1201 Engelska A förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för eleven och av relativt teoretisk karaktär, kunna med språklig anpassning samtala om olika ämnen och ha förmåga att hålla ett samtal vid liv, kunna aktivt delta i diskussioner och kunna framföra och nyanserat bemöta argument, kunna muntligt, efter förberedelse, sammanhängande beskriva och tydligt förklara sådana företeelser som är av allmänt intresse, hör till intresseområdet eller till studieinriktningen, kunna muntligt och skriftligt sammanfatta och kommentera olika slags texter särskilt sådana som anknyter till intresseområden eller till studieinriktning, kunna läsa, sammanfatta och kommentera innehållet i längre skönlitterära texter, ha förmåga att skriftligt presentera ett innehåll på ett klart och väl strukturerat sätt samt kunna uttrycka sig varierat, personligt och med anpassning till mottagare och situation, ha grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker, ha kunskaper om samtidsförhållanden, historia och kulturer i länder där engelska talas, kunna presentera aspekter av den egna kulturen och det egna landet med tanke på personer med en annan kulturell bakgrund, kunna utvärdera sitt arbete som ett led i att förändra och förbättra sitt lärande, kunna kritiskt granska och analysera information från olika källor. Engelska C - 100p EN1203 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs förstå olika slags tydligt autentiskt tal i skiftande sammanhang, Bygger på: EN1202 Engelska B kunna i olika sammanhang inleda och aktivt delta i muntlig kommunikation, av skiftande slag och kunna använda engelska flexibelt och på ett ändamålsenligt sätt i såväl informella som formella sammanhang, kunna informera muntligt på ett strukturerat sätt, kunna använda det fackspråk som krävs inom studieinriktningen eller intresseområdet, 14

15 kunna med adekvata hjälpmedel läsa och förstå texter på sakprosa och facktexter inom egna intresse- och kompetensområden, särskilt sådana som hör samman med studieinriktningen, kunna läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas innehåll och form utifrån olika perspektiv, kunna sammanställa och skriftligt redovisa ett arbete och visa ett kritiskt förhållningssätt vid granskning och utnyttjande av olika källor. Känna till utvecklingen inom något eller några områden som politik, samhällsliv, religion, litteratur, film, konst eller musik i något engelsktspråkigt land, kunna inventera, beskriva och analysera sitt behov av kunskaper i engelska ur ett långsiktigt studie- och yrkesperspektiv. Certifikatkurs i engelska - 50p EN1503 ÅR3 Kursen syftar till att ge de förkunskaper som behövs för att avlägga och klara av prov för Cambridge-certifikatet CAE (Certificate in Advanced English). Bygger på: EN1201 Eng A +EN1202 Eng B CAE är erkänt över världen och berättigar till plats på många utländska högskolor och universitet. Undervisningen förbereder för frivillig tentamen i CAE. CAE består av fem områden. Läsa Eleven ska kunna tillgodogöra sig olika typer av texter med tonvikten lagd på sakprosa (broschyrer, annonser, artiklar, reportage m m) Skriva Eleven ska kunna skriva olika slags brev, rapporter, analyser, biografier m m English in Use Eleven ska kunna använda sig av grammatik och språkriktighet på ett korrekt sätt Lyssna Eleven ska lyssna till och förstå meddelanden, nyheter, diskussioner m m. Tala Eleven ska kunna hantera olika samtalssituationer och tekniker och med ett avancerat ordförråd kunna beskriva, jämföra och debattera även oförberedda områden. Estetik Estetisk kommunikation 1-100p ESTEST01 ÅR2 Kursen ska behandla Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder. Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel. Gruppdynamik i skapande arbete. Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk. Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning. Presentation av färdig gestaltning. Möte med publik eller betraktare. Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion. Entreprenörskap Entreprenörskap - 100p ENTENR0 ÅR2 Kursen ska behandla Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. och uppföljning Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. 15

16 Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation. Filosofi Filosofi 1 + Psykologi p FIOFIO01+PSKPSY01 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Existens och vetande begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera. Dessutom vetenskapsteori och värdefilosofi (vad är sann vetenskap och vad är rätt och orätt). Kursen innefattar också språk- och existensfilosofi (argumentationsanalys och den eviga frågan om den mänskliga existensen vad innebär det att vara människa!) Kursen ska behandla Filosofi 1 Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former. Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av argumentationens konstruktion. Psykologi 1 Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Filosofi A - 50p FS1201 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs kunna diskutera några olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor, känna till centrala etiska frågeställningar och kunna argumentera kring några vanliga ståndpunkter inom den normativa etiken, analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen kunskap och vetenskap, arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor, ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem. 16

17 Formgivning Formgivning 1-100p FOMFOR01S ÅR2 Lokal beskrivning av kursen, inriktning Formgivning miljö. Du får lära dig gestaltning av såväl yttre som inre miljö ex kommersiell miljö, rumsbildning i gatumiljö, den egna bostaden och offentlig utsmyckning. Du jobbar praktiskt i olika material och tekniker Lokal beskrivning av kursen inriktning Keramik och glas Du utvecklar din förmåga att genomföra formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Du arbetar praktiskt i materialen lera och glas och får lära dig olika tekniker. Kursen ska behandla Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas. Enkla bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg. Grundläggande färg- och formlära. Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material. Det valda materialets egenskaper. Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner. Relevanta begrepp. Traditionell och samtida formgivning. Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan. Skapa i metall - 50p FOG1502 ÅR3 Kursen skall ge grundläggande kunskaper om att skapa och forma i metall, i konstsmidets anda. Kursen skall utveckla estetisk kreativitet. I kursen kan man bland annat pröva att tillverka smidda ljusstakar, smycken, skålar och prydnadsföremål. Fotografisk bild Fotografisk bild 1-100p FOTFOT01 ÅR2 Lokal beskrivning av kursen Kursen skall ge kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Den skall ge färdigheter i att fotografera, digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder. Kursen skall också ge kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften. I kursen behandlas även grundläggande kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar och om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Kursen övar också elevens förmåga att använda begrepp inom området. Kursen ska behandla Den fotografiska processen från motivval till publicering. Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format. Programvaror för digital bildbehandling. Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning. Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild. De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden. Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk. Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori. Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. 17

18 Fotografisk bild A - 100p FBL1201 ÅR3 Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kunskap om de miljö och säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt arbete. Fotografisk bild B - 100p FBL1202 ÅR3 Kursen skall ge kunskap och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också Bygger på: FBL1201 Fotografisk bild A ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik. Kursen skall ge orientering om hur bilden och dess funktion i samhället utvecklats historiskt och kunskap om den nutida fotografiska bilden ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Fysik Fysik Breddning Medicinsk fysik - 50p FY1203 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs ha fördjupat eller breddat sina kunskaper inom valt ämnesområde samt fördjupat sin förståelse av hur teorier och modeller byggs upp i ett växelspel med observationer och experiment, kunna formulera, planera och genomföra en undersökande uppgift samt dokumentera, diskutera och redovisa arbetet och dess resultat, kunna analysera och bedöma valt ämnesområde ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen ska ge kunskap om den fysik som utgör grund för många undersökningsoch behandlingsmetoder inom medicinen. Röntgenstrålning, laser, magnetresonans men också radiologi studeras. Kursen är tvärvetenskaplig med anknytning till fysik och medicin men också till moderna datorteknik och databehandling. Företagsekonomi Företagsekonomi 1-100p FÖRFÖR01 ÅR2 Kursen ska behandla Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt. Företagsekonomi B - 150p FE1203 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs förstå affärsidéns betydelse för företagande, Bygger på: ha kunskap om företagandets villkor och hur de förändras över tiden, FE1202 Företagsekonomi A alt FE1207 Småföretagande A ha förmåga att analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att kunna ta ställning i frågor som är viktiga för samhället, företaget eller individen, kunna ta ställning till etiska frågor och konsekvenser för miljön av företagsekonomiska beslut, ha kunskap om olika principer för organisation, ledarskap och samarbete, ha kunskap om olika företags verksamhet, uppbyggnad, företagsform och utveckling, kunna tillämpa principer och metoder för budgetering, finansiering och kalkylering, kunna tillämpa principer och metoder för marknadsföring och redovisning, kunna utföra ekonomiska arbetsuppgifter med hjälp av aktuell informationsteknik och i lämpliga arbetsformer. 18

19 Organisation och ledarskap- -50p FE1205 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs ha kunskap om olika företags struktur och utveckling, ha kunskap om lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt vara medveten om företagets ansvar för att dessa lagar efterlevs, ha kunskap om olika metoder för att styra företags verksamhet, ha kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur ledarskapet påverkar verksamheten, känna till olika faktorer av betydelse för motivationen i arbetslivet, kunna ta ställning till etiska frågor vid utövande av ledarskap, ha kunskap om arbetslivets behov av kompetensutveckling, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Internationell ekonomi - 50p FE1210 ÅR3 Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs ha kunskap om den globala resursfördelningen, kunna förklara den internationella handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, ha kunskap om faktorer som påverkar den internationella handelns omfattning och struktur, ha kännedom om olika former av organiserat ekonomiskt samarbete mellan länder, ha kunskap om hur länders kultur avspeglas i handelskontakter mellan företag i olika länder, ha kunskap om strukturella förändringar i svenskt näringsliv, kunna se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel, ha kännedom om hur de finansiella marknaderna fungerar i den internationella ekonomin. Geografi Geografi 1-100p GEOGEO01 ÅR2 Poäng 100 Kursen ska behandla Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet. Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling. Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation. Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling. En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor. 19

20 Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor. Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta. Grafisk kommunikation Grafisk illustration - 100p GRAGRI0 ÅR2 Kursen ska behandla Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet. Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi. Skissteknik, skissmaterial, snabbskissning och skisstilar samt skillnaden mellan skissning och illustrering. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp i illustrationssammanhang. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram, till exempel digitalkamera och skanner, och användning av dessa metoder på original gjorda med manuella illustrationstekniker. Illustrationsprogram. Fördelar och nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom och illustrationsstilar. Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitaliseringsmetodik. Grafisk kommunikation 1-100p GRAGRAI0 ÅR2 Kursen ska behandla Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress. Processen kring idéskapande. Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning samt skisstilar. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia. Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som material och olika papperstypers användningsområden. Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare. Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering. Handel Praktisk marknadsföring 1-100p HANPRA01 ÅR2 Kursen ska behandla Affärsidé, marknads- och säljplan. Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder. Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse. Snabbtextning och säljstödsmaterial. Datorstöd i exponeringsarbetet. Konsument- och marknadslagar. Etiska regler. 20

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

VID KAROLINSKA SKOLAN

VID KAROLINSKA SKOLAN INDIVIDUELLA VAL VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2013/14 och för val till åk 3 läsåret 2014/15 INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2013/2014, ÅRSKURS 2 Det är nu

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

DANSTEKNIK. Ämnets syfte

DANSTEKNIK. Ämnets syfte DANSTEKNIK Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. Ämnet innefattar även

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Engelska 7 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod ENGENG07 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Skriftligt prov Teoretiskt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Bifogas Hedencrona m.fl Progress

Läs mer

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ÅR 6-7 BILD 1 (2) Lärande Elevens namn: Klass: År 6-7 Bild Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall: - ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 2016-02-11 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

HÅLLBART SAMHÄLLE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HÅLLBART SAMHÄLLE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HÅLLBART SAMHÄLLE Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå Information angående särskild prövning i på grundläggande nivå Prövningen omfattar lyssna och läsa reception samt tala, skriva och samtala produktion och interaktion. Skriftlig del Uppsatsprov. Läsförståelseprov.

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Engelska för döva Mål att sträva mot Ämnets karaktär och uppbyggnad

Engelska för döva Mål att sträva mot  Ämnets karaktär och uppbyggnad Engelska för döva Ämne: Engelska för döva Ämnets syfte Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

FL Hantverksprogrammet -florist

FL Hantverksprogrammet -florist FL Hantverksprogrammet -florist INDIVIDUELLA VAL 2012/2013 Individuellt val a k1 la sa r 2012/2013 Nu är det dags att göra individuella val inför årskurs 2 och 3. 2013-01-18 Hur mycket ska jag välja? Du

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA Estetiska programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA estetiska programmet your way to express Estetiska programmet är för dig som tänker dig en framtid där vidare studier, inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 HU, SP, NV, ES, MU Inför ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VALET INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 HU, SP, NV, ES, MU Inför ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VALET INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 HU, SP, NV, ES, MU Inför ÅK 2 och 3 Individuella valet för åk 2 och 3 läsåret 2016/2017 Här finns de kurser som du kan välja inför åk 2 och 3 som individuellt

Läs mer

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 prövning grnengz Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 Innan du anmäler dig till en prövning i Grundläggande engelska, bör du göra ett språktest på Vägledningscentrum,

Läs mer

Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska/Västermalm. Läsåret 14/15

Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska/Västermalm. Läsåret 14/15 Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska/Västermalm Läsåret 14/15 Kursnamn: Aktiviteter och upplevelser Kurskod: TURAKT0 Poäng: 100 Kunskaper om att planera,

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: SVENSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017

Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017 Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017 KURSER - INDIVIDUELLA VALET ÅR 3 Betong 2 - väggar och pelare kan endast väljas av elever som går Bygg inriktning husbyggnad Kurskod. BETBET01 Kan inte

Läs mer

Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15

Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15 Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15 Bild och form 1b (BILBIL01b) Digitalt skapande 2 (DIGDIG02) Dramapedagogik (PEGDRA0)* Engelska 7 (ENGENG07) (år 3) Ensemble 1, 100 poäng (MUSENS01) (ej estet

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2016-2017 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Forskning-Journalistik s.

Läs mer

Kursplan för Naturorienterande ämnen

Kursplan för Naturorienterande ämnen Kursplan för Naturorienterande ämnen Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 ÄMNEN: Biologi Fysik Kemi BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör

Läs mer

Inför prövning i Moderna språk steg 4

Inför prövning i Moderna språk steg 4 Inför prövning i Moderna språk steg 4 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska:

Läs mer

TEMA BALDER Arbetslag 5-6

TEMA BALDER Arbetslag 5-6 TEMA BALDER Arbetslag 5-6 Pedagogisk planering Övergripande mål för TEMA BALDER Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Skapa trygghet för elever i skolmiljön Stärka

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 2016-02-04 Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 10 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

Moderna språk. Ämnets syfte

Moderna språk. Ämnets syfte Moderna språk MOD Moderna språk Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och

Läs mer

2012/13 Bilaga A2. Kopplingar till läroplanerna Lgr11

2012/13 Bilaga A2. Kopplingar till läroplanerna Lgr11 2012/13 Bilaga A2. Kopplingar till läroplanerna Lgr11 Miljöspanarna Linköpings Kommun 2012/13 Lgr11 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 7 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 2 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

Pauli gymnasium Komvux Malmö Pauli

Pauli gymnasium Komvux Malmö Pauli PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kemi grundkurs GRNKEM2 Verksamhetspoäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Spektrum kemi, Folke A Nettelblad, Christer Ekdahl,

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer