Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar"

Transkript

1 Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015

2 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg Handledare Elevinflytande Program, ämnen & kurser Betyg... Fel! Bokmärket är inte definierat.16 Betygsvärden/jämförelsetal för antagning till högskola gäller för åk 3... Fel! Bokmärket är inte definierat.16 Meritpoäng åk 3... Fel! Bokmärket är inte definierat.16 Betygsättning Betyg IG eller F eller inget betyg alls Prövning Beslut om fortsatt studiegång eller omgång Förlängd studiegång Fusk och plagiering Högskolebehörighet gäller åk 2 och 3... Fel! Bokmärket är inte definierat.19 Studiebevis gäller för åk 1 och Arbetsmiljö Rutiner vid hög frånvaro Regler för datoranvändning Åtgärder vid brand eller annan fara När du vill kontakta oss på Rudbeckianska gymnasiet Frånvaroanmälan Vid frånvaroanmälan ring Är du under 18 år skall frånvaro göras av förälder. Vid anmälan kommer du till talsvarstjänst. Ange elevens hela personnummer(10 siffror). Bekräftelse kommer via SMS eller via e-post. Se Rudbeckianska gymnasiets hemsida 1

3 Välkommen till Rudbeckianska gymnasiet! Du som just ska påbörja dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Rudbeckianska gymnasiet. Att börja på något nytt innebär alltid ett stort mått av förväntan och förhoppning. Alla vi som arbetar på Rudbeckianska hoppas att dina tre år på gymnasiet blir både intressanta och utvecklande. Du som ska börja år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med nya utmaningar. Du vet redan att det är lätt att trivas på Rudbeckianska gymnasiet och att gymnasiestudierna innebär ett stort ansvar för dig som elev. Alla vi som arbetar på skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. På Rudbeckianska gymnasiet gäller allas rätt att utifrån sina förutsättningar lära sig mer. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder genom vårt stora ämnesutbud, våra internationella kontakter och våra idrotts- och fritidsaktiviteter. Glöm inte skolans alla omtalade traditioner! Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina ämnen och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Den här elevhandboken är avsedd att vara ett stöd och ge dig information om vart du kan vända dig om du vill veta mer. Uppdatering av hanboken sker kontinuerligt. En god föräldrakontakt är viktig för oss i vårt arbete. Vi förutsätter därför att ni som vårdnadshavare alltid tar kontakt med oss, då ni har frågor, funderingar och synpunkter samt besöker oss när vi har föräldramöten samt gärna vid andra tillfällen. Morgan Bjurling Thomas Morén Andreas Hultin Helena Holmstedt rektor Rektor Rektor Administrativ chef 2

4 Kunskap i centrum sedan 1623! Rudbeckianska gymnasiet ligger på skolhistorisk mark vid Västerås Domkyrka och det har bedrivits undervisning sedan 1200-talet. En skola omnämns i skrift första gången 1311 och den var tillsammans med skolorna i Uppsala och Linköping de första i Sverige. På den tiden var skolan en del av kyrkan. Här fick prästlärlingarna utbildning så att de sedan på olika sätt kunde tjäna kyrkan. På samma skolområde vid kyrkan grundades Sveriges första gymnasium år Biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius, hade imponerats av de gymnasier han sett i Tyskland och driftig som han var startade han en liknande skola i Västerås. Gymnasiet hade hög status och låg bara steget under universitetet i Uppsala. Prästutbildning var skolans främsta uppgift. Eleverna, som kallades djäknar, undervisades i teologi, fysik, matematik, grekiska, latin, logik, politik och hebreiska. Undervisningen bedrevs i tre byggnader runt Domkyrkan. En av byggnaderna finns kvar. På området fanns också en lägre skola, trivialskolan, och en flickskola. Skolans eget fängelse, Proban, är också bevarat. Här var det inte bara djäknar som fick avtjäna sina straff. Även lärare och till och med präster kunde hamna i Proban om de misskött sig. De gamla byggnaderna ersattes 1855 av en ny ståtlig skolbyggnad, idag Sveriges äldsta fungerande gymnasiebyggnad. Den kallas idag Gamla huvudbyggnaden och nyinvigdes hösten 2007 efter en omfattande renovering. Idag är Rudbeckianska gymnasiet en modern skola i en traditionsrik miljö. Organisation Rektorerna ansvarar för olika program och vissa övergripande områden. Inom skolans program samarbetar lärarna i arbetslag, som leds av arbetslagsledare. Ämnena leds av ämnesledare. Skolledning Morgan Bjurling Rektor för Språkintroduktion och Naturvetenskapsprogrammet. Övergripande ansvar: Naturvetenskapliga ämnen, internationella kontakter, ledningsgrupp, skolledning, ämnesföreträdare, krisgrupp. Thomas Morén Rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet Övergripande ansvar: Samhällsvetenskapliga ämnen, idrott, internationella kontakter, pressansvarig och personalkonferens. 3

5 Andreas Hultin Rektor för Barn- och Fritidsprogrammet, Humanistiska programmet, Hantverksprogrammet och Wegas. Övergripande ansvar: BF-ämnen, språk, estetiska ämnen, IT-frågor, skolkonferens. Helena Holmstedt Administrativ chef Personalansvar för den personal som inte är lärare, lokaler, hälsoteam, marknadsföring, bibiliotek, matråd, framtidens mat, elevhälsoteam, stipendier och hemsidan. Våra utbildningar Läsåret 2014/2015 kommer cirka elever att vara inskrivna på Rudbeckianska gymnasiet. Skolan erbjuder följande program: BF Barn- och fritidsprogrammet Rektor Andreas Hultin Arbetslagsledare Sara Bergvall SPR Språkintroduktion Rektor Morgan Bjurling Arbetslagsledare Ann-Sofie Johansson NA Naturvetenskapsprogrammet Rektor Morgan Bjurling Arbetslagsledare Monica Jönsson, Ann-Sofie Johansson och Erik Hals SA Samhällsvetenskapsprogrammet Rektor Thomas Morén Arbetslagsledare Claes Mejergård och Anne Ekelin HU Humanistiska programmet Rektor Andreas Hultin Arbetslagsledare Sara Bergvall Individuellt alternativ - Wegas Rektor Andreas Hultin Verksamhetsledare Mikael Berglund Hantverksprogrammet Rektor Andreas Hultin Arbetslagsledare Sara Bergvall 4

6 Information Adressbyte Om du byter adress ska du anmäla detta till elevexpeditionen. Bibliotek Skolan har ett välutrustat bibliotek med aktuell facklitteratur, klassisk och modern skönlitteratur, tidskrifter och dagstidningar. Här kan du sitta och studera i lugn och ro. Personalen hjälper dig med informationssökning i diverse databaser och att hitta relevant litteratur till ditt skolarbete. Biblioteket erbjuder ibland även tävlingar, bokcirkel och andra arrangemang. Borttappade och upphittade saker Vänd dig till vaktmästeriet. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till läsårets slut. Busskort Du är berättigad till busskort om du är folkbokförd på en adress som ligger minst 6 km gång- eller cykelväg från skolan. Busskort delas ut av handledaren den första skoldagen på hösten/våren. Frågor gällande busskort hänvisas till VL, Västmanlands Lokaltrafik, tfn , Retorg.7 i Västerås, se även Cafeteria Cafeterian är öppen måndag- torsdag kl , Fredag kl , Här kan du köpa kaffe, dricka, smörgåsar, frukt och yoghurt till ett rimligt pris. Elevfoto Individuella foton och klassfoto tas på eleverna vid läsårsstart. Elevskåp Elevskåp fördelas vid läsårsstarten. Ett hänglås till skåpet skaffar du själv. Vaktmästeriet visar vilka hänglås vi rekommenderar. Tyvärr förekommer stöld även ur låsta skåp, så förvara inte värdesaker i skåpet. Eventuell stöld polisanmäls av eleven. Du får ingen ersättning vid eventuell förlust. Frånvaro Vi har automatisk frånvaroavisering via SMS till vårdnadshavare. Direkt när ogiltig frånvaro från en lektion matas in i det skoladministrativa systemet Vklass, sker en automatisk frånvaroavisering via SMS till vårdnadshavare alternativ till den myndiga eleven. 5

7 Hur ska frånvaro anmälas? Frånvaroanmälan sker i första hand genom att vårdnadshavare, eller myndig elev, anmäler det via Vklass. I andra hand genom telesvar (se nedan). Frånvaroanmälan via talsvar Du kan också ringa , för att sjukanmäla ditt omyndiga barn. Du kommer då till talsvarstjänst, där du snabbt kan göra din anmälan. Anmälan ska innehålla elevens person-nummer(10 siffror). När du gjort din anmälan får du en bekräftelse antigen via SMS eller e-post. För mer information se skolans hemsida. Frånvarande lärare Information om frånvarande lärare hittar du skolsidan, undervisningsrum och på anslagstavlan på våning 2 i Hallskolan. Försäkring olycksfall Västerås stad har tecknat olycksfallsförsäkring hos If- försäkringsbolag som gäller för all skolverksamhet. Försäkringsperiod: Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Länk: beskedolycksfallsforsakringprotectorvasterasstad pdf Kollektiv olycksfallsförsäkring Åtgärder vid skada Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara alla kvitton Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. SKADEANMÄLAN Skadeanmälan skall göras direkt på Ifylld och underskriven skadeanmälan postas i original till: Protector Försäkring, skadeanmälan Västra Trädgårdsgatan Stockholm Försäkringsnummer: Avtalstid: Försäkringstagare: Västerås Stad Tel: +46 (0)

8 Sjukdomsfall Västerås stad har olycksfallsförsäkring, men ingen sjukförsäkring för elever. En sjukförsäkring täcker sjukvård, nödvändiga transporter och dylikt vid sjukdomsfall. Inom Sverige behövs ingen sjukförsäkring då vårt socialförsäkringssystem ger oss nödvändigt skydd. Vid resor i Europa är det viktigt att ha med EU-kortet, dvs det blå kortet som utfärdas av Försäkringskassan. Det berättigar till sjukvård på samma ekonomiska villkor som gäller för landets egna medborgare. Inom Norden behövs inget kort. Vid resor utanför Europa är det reseskyddet i hemförsäkringen som täcker nödvändiga kostnader. Det är därför att betrakta som ett krav att elever som deltar i resor utanför Europa har en hemförsäkring och att det i denna finns ett reseskydd. Eleven måste ha med sig det kort/blankett som respektive försäkringsbolag har som intygar reseskyddet. Att tänka på är att det är ytterst sällsynt att sjukdomsfall inträffar utomlands som innebär en kostnad överstigande hemförsäkringens självrisk. Principen för en hemförsäkring är att den alltid går in med sitt skydd om ingen annan försäkring täcker. Det är anledningen till att det i vissa bolags villkor går att läsa att reseskyddet ej gäller för skolresor i Sverige. I Sverige gäller, som tidigare nämnts, alltid den ordinära sjukvårdens skydd och därför behöver hemförsäkringar aldrig hantera kostnader för akutvård och transporter. Datorförsäkring Rudbeckianska erbjuder lånedatorer till sina elever under gymnasiestudierna. Datorerna är försäkrade genom skolans försorg under hela gymnasietiden. Vid ev. stöld eller handhavande fel gäller inte den egna hemförsäkringen. Anmälan görs direkt till skolans IT support. OBS! Eftersom det är skolans egendom ska eleven inte göra en egen polisanmälan utan det görs via skolans IT-support. Om datorn pga. oaktsamhet eller vårdslöshet skadas eller förloras kan eleven bli skyldig att ersätta skolan för skadan med skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat skick. Drulleförsäkring Västerås stad har ingen försäkring mot stöld eller skada på privat egendom så som kamera, egen bärbar dator och dylikt som eleven tar med sig till skolan. Detta gäller även stöld ur elevskåpen. Eleven ansvarar själv för privata ägodelar. Även i detta fall är det hemförsäkringen som eventuellt kan ge ersättning om ingen särskild sakförsäkring finns. Individuell studieplan En individuell studieplan upprättas när du börjar dina gymnasiestudier. Den innehåller alla de kurser du ska läsa under din studietid. I samråd med handledare och studieoch yrkesvägledare har du möjlighet att göra vissa förändringar under studietiden. 7

9 Se vidare under E-tjänster för skola. Internationella kontakter Rudbeckianska gymnasiet har många internationella kontakter. Skolan samarbetar med skolor i Norden, Litauen, Frankrike, Österrike, Slovenien, Etiopien och Kina. Håll utkik i Veckobladet eller på skolsidan för mer information om skolans internationella kontakter. Kalendarium Ett kalendarium med uppgifter om lovdagar och nationella prov m.m. hittar du i slutet av denna skrift och på skolans hemsida. Klassrum Elever och lärare ansvarar för att bänkar står i ordning samt att, vid dagens slut, stolarna ställs på bänkarna, fönstren stängs och ljuset släcks. Ledighet Frånvaro från undervisningen kan påverka studieresultatet och ansvar för konsekvenserna av ledighet utöver lov och ferier ligger hos elev och vårdnadshavare. Frånvaro från lektioner minskar betygsunderlaget. Skolåret inrymmer många veckors ledighet, dessutom har eleverna ett långt sommarlov. För rekreationsresor beviljas inte ledighet utan de får förläggas till lov och ferier. Innan ev ledighet beviljas skall berörda undervisande lärare ge instruktion för studier på egen hand. Ledig elev kan inte kräva extra skrivning på grund av frånvaro från skrivning eller annan redovisningar ej heller extra undervisning för att komma ifatt missade moment. Skolarbetet skall respekteras och prioriteras. Riktlinjer: Ledighet kan beviljas av följande skäl: Firande av religiös högtid. Kallelse till myndighet. Begravning av anhörig. Uttagen att deltaga i konserter eller andra evenemang av dignitet. Uttagen att deltaga i idrottsutövningar på riks - eller internationell nivå eller i tävling anordnad av skolan. Medicinska skäl ( Intyg erfordras av läkare) Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid. Halkkörning för körkort + Riskutbildning Uppkörning, dock ej övningskörning. Handledarutbildning ( Körkort). 8

10 För att ovanstående överväganden skall kunna göras, skall ledighetsansökan lämnas in senast två veckor före önskad ledighet. Läroböcker Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna. Om du tappar, förstör eller inte återlämnar en bok måste du ersätta den. Du blir också ersättningsskyldig om du inte återlämnar böckerna i tid. Läs- och skrivsvårigheter Elever som har läs-och skrivsvårigheter eller av andra anledningar behöver stöd för att bättre klara sina studier, erbjuds detta. Meningen är att du själv ska vara delaktig och ta eget ansvar för din studieteknik. I samråd med specialpedagog och undervisande lärare diskuterar vi fram vilka anpassningar just du behöver. Det kan vara läromedel att både läsa och lyssna till, användning av talsyntes, möjlighet till olika redovisningsformer som komplement till skriftliga prov. Skolbiblioteket är också en viktig resurs och hjälper till vid nedladdning av e-böcker. Nationella Kurser såsom engelska 5 och 6, matematik Ma 1A, B, C, Ma2A,B, C, MA3B, C och Ma4 och svenska Sv 1 och Sv3 genomförs nationella prov. Dessa prov ska vara ett hjälpmedel för att elevernas betygssättning ska bli likvärdig i landet. Personregister Datainspektionen har utfärdat licens nr för Västerås stad. Det berättigar staden att föra personregister över elever, vårdnadshavare/kontaktpersoner och personal inom grund-, gymnasie- och kulturskolan. Eventuella frågor om registerinnehåll besvaras av skolans expedition. Planer Skolan styrs genom nationella styrdokument: - Läroplan 2011, som gäller för alla gymnasieskolor i landet. - Skollag Gymnasieförordning, Gy 2011 En annan viktig plan är handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskrivs hur skolan ska arbeta med att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling såsom diskriminering, mobbning och trakasserier. Planen kommer din handledare att gå igenom med klassen. 9

11 Rökning Rökning inom skolans område (även skolgården) är i lag förbjudet. Skolan är en rökfri zon. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kräver ett rökfritt skolområde och har ställt som krav att skolan verkar för en rökfri miljö. Det är ej tillåtet att röka i grannfastigheternas trappingångar eller gårdar. Sjukdom Se under rubriken frånvaro. Skadegörelse/brott Huvudregeln för Västerås stads skolor är att Skolan polisanmäler brott som utförs i eller i anknytning till skolan. Enligt brottsbalken är brott en gärning som beskrivs i brottsbalken eller annan lag eller författning och för vilken straff är förskriven 1 kap 1 BrB. Exempel på brott är stölder, skadegörelse, hets mot folkgrupp, narkotikabrott, langning, vapeninnehav eller missbruk av urkund. Skolidrott och fritidsaktiviteter Fritidsledaren ansvarar tillsammans med Skol IF, sektioner och festkommitté för fritidsverksamhet, skolfester och gemensamma aktiviteter med andra skolor. Skol IF hyr under sena eftermiddagar gymnastikhallarna där man arrangerar idrottsträningar och klassturneringar i olika idrotter. Skolan har ett fint gym som elever på skolan kan använda kostnadsfritt när man blivit medlem i Skol IF (kostar 50:-/läsår efter skoldagens slut). Rudbecks festkommitté, RPP (Rudbeck Party Patrol) anordnar under läsåret populära fester för skolans elever. Skolans julbal i december samt studentfesterna är extra uppskattade. Skolan har flera sektioner som i huvudsak sköts av eleverna själva. Elever som har ett specialintresse för någonting kan starta en sektion på skolan och där utöva sitt intresse tillsammans med andra. Sektionerna ska dock inte vara av religiös eller politisk karaktär. AD: Aktivitetsdepartementet ordnar under läsåret flera trevliga aktiviteter i skolans Ljushall. Jul- och påsk pyssel, Alla hjärtans dag firande, Rudbeckmästerskapet i stensax-påse och glassätning mm. Skolrestaurang Skolrestaurangen är öppen mellan kl och Eleverna äter på anvisade tider. Varje elev har ansvar för att ordningen i matsalen är god och att eleven bär bort sin tallrik mm från bordet. Det finns även ett matråd på skolan som bestående av 10

12 skolledning, lärare, elever, skolsköterska, övrig personal och representant från matleverantör. Beställning av specialkost ifylls en blankett av vårdnadshavare som lämnas till klasslärare/ pedagog. Vid allergi eller överkänslighet kontaktas skolsköterskan. Framtidens mat i Västerås Under 2013 medverkade Rudbeckianska gymnasiet och nio andra förskolor, skolor och äldreboenden i projektet Framtidens mat i Västerås. Framtidens mat syftade till att främja hälsosamma matvanor hos barn, ungdomar och äldre och med hänsyn till miljön och klimatet. Maten i förskolor, skolor och äldreboenden ska vara god och näringsriktig, samt tillagas på ett hantverksmässigt sätt av säsongens råvaror. Projektets huvudmål var att öka andelen ekologiska livsmedel, att öka nöjdheten bland kunderna och att minska klimatpåverkan från maten. Alla dessa mål finns i stadens övergripande styrdokument såsom Strategisk plan , Klimatprogram 2012 och Folkhälsoprogrammet. Vi i projektet jobbade också för att så lite mat som möjligt ska slängas i både kök och restaurang. Sammantaget innebär detta att vi vill göra bästa möjliga mat smakmässigt, hållbarhetsmässigt, etiskt och hälsomässigt gott och klimatsmart på samma gång. Projektet har under 2011 och 2012 drivits på fem olika enheter i Västerås som visat på goda resultat avseende målen och tagit fram flera goda exempel på hur man kan arbeta med Framtidens mat. Samarbete och inflytande För att lyckas i projektet krävs ett gott samarbete mellan kökspersonal, pedagogisk personal och eleverna på skolan. Till exempel kan du som elev få mer förståelse och kunskap om mat och matlagning genom att vara delaktig i planering av maten och restaurangmiljön. Ett aktivt matråd är ett viktigt forum för detta. Du som elev kan även se till att bidra till att skapa en trivsam miljö i restaurangen, genom att till exempel plocka undan efter dig och att inte ta mer mat än du äter upp. Vi hoppas att du ska uppleva att satsningen Framtidens mat var positiv, utvecklande och hälsosam! Skrivningsschema Skrivningsschema/ provschema kan eleven ta del av i Vklass. Där hittar eleven klassplaneringen för alla prov och övriga redovisningar. SOS-verksamhet SOS-undervisning Studera och Segra. Det är när äldre elever vid skolan hjälper yngre elever som behöver extra hjälp och stöd i något ämne. Du kan ansöka om att bli SOS-elev eller SOS-lärare. Kontakta skolans elevråd eller expeditionen. Verksamheten sköts av elevrådet. (skall ej blandas ihop med stödundervisning). 11

13 Stipendier Det finns många stipendier som elever kan söka. Välkommen till kurator för mer information. Studiebidrag Studiebidraget utgår med 1050 kr/mån till elev under 10 månader per år (ej juli, aug). Ingen ansökan behövs. Möjlighet finns att ansöka om extra tillägg om familjens inkomst är lägre än kr/år före skatt. Kurator har blanketter för att söka extra tillägg. Om eleven studerar utanför sin hemkommun kan eleven ansöka om bidrag till inackorderingskostnader. Hemkommunen har ansökningshandlingar och lämnar information om inackorderingstillägg. Läs mer på CSN hemsida Studiemedel Studiemedel utgår från och med hösten det år eleven fyller 20 år. Studiemedel innehåller en bidragsdel och en lånedel. Det är möjligt att söka enbart bidragsdelen. Vänd dig till kurator för blanketter och frågor. Stödundervisning Behöver du hjälp i en kurs ska du i första hand vända dig till den undervisande läraren. Behov av stöd kan du också ta upp med din handledare. Utvecklingssamtal Varje termin erbjuds eleven utvecklingssamtal med sin handledare. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Vid första utvecklingssamtalet i åk 1 upprättas en individuell utvecklingsplan. Den följs upp och revideras vid varje utvecklingssamtal. Vårdnadshavare erbjuds att vara med vid utvecklingssamtalen. Utvärderingar Under din studietid på skolan kommer du att delta i en del utvärderingar. I de flesta fall är det läraren som ber dig besvara frågor om en kurs, men du kommer också att få besvara större enkäter som vänder sig till en hel årskurs. Det är viktigt att få veta vad alla elever tycker om undervisningen och om andra aktiviteter på skolan. Var därför noggrann när du besvarar enkäter eller frågor som du får i en intervju. Vaktmästeri Skolans vaktmästare sköter underhållet av våra lokaler och ställer alltid upp när eleven behöver hjälp. Veckoblad Varje torsdag kommer ett informationsblad ut via skolsidan. Där anges det som är aktuellt för kommande vecka; t.ex. aktiviteter, matsedel, schemaändringar mm. 12

14 Informationen lämnas på skolans TV-monitor och anslås på anslagstavla i hallskolan entréplan. Du kan även hitta information på vår webbplats Du är skyldig ta del av den information som finns i veckobladet. Webbplats och skolsidan Rudbeckianska gymnasiet har en Webbplats och Vklass. Webbplatsen innehåller allmän information om skolan. Den vänder sig till både skolans elever och allmänheten som söker information om Rudbeckianska gymnasiet. Elevomsorg På skolan finns skolkurator, skolsköterskor, skolläkare och studie- och yrkesvägledare (elevomsorgsteamet) för att hjälpa dig vid speciella behov. Kurator Kurator kan ge dig råd och stöd i personliga och sociala angelägenheter. Avsikten är att du som elev får en så bra och trygg studietid som möjligt. Du kan också få information och service när det gäller studieekonomi och studiesociala frågor. Kurator har tystnadsplikt. Skolhälsovård Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal i åk 1. Möjlighet finns att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning, samt även bokning av tid till skolläkaren. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Studie- och yrkesvägledning (SYV) Studie- och yrkesvägledarna ingår i elevomsorgsteamet. Förutom samtal och information inför dina framtida val av utbildningar och yrken kan du få hjälp av studievägledarna med att finna lösningar så att dina studier under din tid på skolan blir så bra som möjligt. I SYO-biblioteket finns informationsmaterial om högskolor, universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildning, studier utomlands, mm. Handledare Varje klass har minst en handledare. Handledarens uppgift är bl.a. att ge akt på elevernas hälsa, studiesituation och frånvaro samt att hålla klassen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev kan du alltid vända dig till din handledare då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. 13

15 Elevinflytande Eleverna har rätt att ha inflytande till de beslut som fattas i skolan och den utbildning de går. Framför allt gäller detta i det dagliga skolarbetet och i den planering som sker med lärarna i olika ämnen. Nedan beskrivs andra vägar för elevernas inflytande. Skolkonferensen - sammanträder tre gånger per termin. Där kan eleverna ta upp frågor som rör allt på skolan, dock ej frågor som rör enskilda klasser eller personer. En av rektorerna är ordförande i konferensen som i övrigt består av sex elever, fyra lärare och en medarbetare från övrig personal. Klassråd - finns i alla klasser och består av samtliga elever i klassen och handledaren. Klassrådet sammanträder en gång i månaden och där kan klassen ta upp allt som är av gemensamt intresse, t.ex. terminens planering och skolans arbetsmiljö. Om ett ärende ska föras vidare till skolledningen, måste någon eller några utses att ansvara för detta. Protokoll ska skrivas vid klassrådet. Utvecklingsgrupper - ska bevaka och driva på utvecklingen inom ett antal prioriterade områden. I grupperna ingår representanter för personal och skolledning. De träffas flexibelt och arbetar i projektform. Aktuella frågor tas upp t ex: Gymnasiearbetet IT-pedagogik Hälsofrågor Internationella frågor Arbetsmiljöfrågor Elevråd Elevrådet är en intresseorganisation för alla elever i frågor som rör skolans inre arbete, arbetsmiljö m.m. I skolkonferensen, i råden och i skyddsronden sitter representanter från elevrådet. Elevrådet består, förutom elevrådsstyrelsen, av flera olika sektioner, där många elever på skolan är engagerade på olika sätt. Elevrådet har sitt rum i Hallskolan vid cafeterian. Genom elevrådet kan du söka SOS-hjälp eller vara SOS-lärare (se vidare under rubriken SOS-verksamhet). Har du frågor eller idéer, kom gärna förbi, eller skriv en lapp och lägg i elevrådets brevlåda. Program, ämnen & kurser Gymnasieprogrammen är uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen (engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhälls- 14

16 kunskap, svenska/ svenska som andraspråk), programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val. Totalt läser man poäng. Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Individuellt val Individuellt val läses under årskurs 3 under förutsättning att man inte har använt dessa poäng för modersmål eller språk under årskurs 1 och/eller 2. Individuellt val är 200 poäng. Inom det individuella valet på Barn och Fritidsprogrammet erbjuder skolan kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vidare erbjuds för samtliga elever språk, matematik 5, engelska 7, estetiska kurser, kurser i idrott och hälsa, fördjupning eller breddningskurser inom valt program. Studieplan Eleven har en individuell studieplan där det framgår vilka kurser som ingår i hans/hennes utbildning. Studieplanen uppdateras regelbundet utifrån de val som eleven gör. Gymnasiearbete De nationella programmen har ett gymnasiearbete (100 poäng) som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt (betyg E) för att erhålla gymnasieexamen. Betyg på gymnasiearbetet ges med E och F. Betyget räknas ej med vid meritvärdering till högskolan. Moderna språk Moderna språk innehåller sju kurser, steg 1-7 med 100 poäng vardera. Om du har läst ett språk på grundskolan som språkval börjar du på steg 3 i gymnasiet. Om du inte läst språket på grundskolan börjar du på steg 1. Modersmål Om du talar ett annat hemspråk än svenska har du rätt att välja en eller flera kurser inom ämnet modersmål. För att en kurs ska kunna starta krävs minst fem elever. Du skall också ha läst modersmål under högstadiet för att få läsa det vidare under gymnasiet. Du kan läsa modersmål som individuellt val eller som språkval. Svenska/Svenska som andraspråk Svenska är ett gymnasiegemensamt ämne som läses på alla program. Om du har ett annat språk än svenska som modersmål kan du istället läsa svenska som andraspråk. 15

17 Betyg Betyg ges på alla kurser vid kursens slut. Tänk på att de betyg du får efter första terminen är lika viktiga som de betyg du får vid slutet av gymnasietiden. Samtliga kursbetyg kommer att finnas med i ditt examensbevis. Betygsskalan har fem godkända steg - A, B, C, D, E och ett underkänt steg F. För alla ämnen finns det kriterier för de olika betygsnivåerna. På Skolverkets hemsida, kan du läsa betygskriterierna för ämnena. Jämförelsetal Vid uträkning av jämförelsetal ger betyg A=20p, B=17,5p, C=15p,D=12,5p,E=10p,F=0 p. Jämförelsetalet beräknas på poäng (examensarbetet 100 poäng ingår ej i beräkningen). Du räknar ut det genom att multiplicera kurspoängen med betygsvärdet för varje kurs. Sedan summerar du alla kurserna och dividerar med totala programpoängen, poäng. Då får du fram ett jämförelsetal som kan ligga mellan 9 20 under förutsättning att betygen är E eller mer. Betygsättning Målen och betygskriterierna för en kurs/ett ämne går läraren igenom med eleverna. Vid kursstart har du rätt att i förväg få reda på vad som krävs för olika betyg, fråga läraren om du är osäker. Läraren ska också kunna motivera varför du fått ett visst betyg och vilka kunskaper som eventuellt behövs för att höja ett betyg. Under kursens/ämnets gång och vid utvecklingssamtalen har du rätt att få information om hur du ligger till. Det betyg du får vid kursens/ämnets slut bör inte komma som en överraskning, utan mer som ett skriftligt besked om något du redan vet. Underlaget för betygsättning får lärarna på olika sätt. Det kan handla om observationer under lektioner, samtal och prov. Läraren ska göra en allsidig bedömning av dina kunskaper och det är inte bara proven som räknas (gäller även de nationella proven). Betyg F eller inget betyg alls Om läraren under kursens gång bedömer att du kan få svårt att nå betyg E får du muntlig och oftast även skriftlig information om detta. Är du omyndig skickas den skriftliga informationen även hem för påskrift av förälder. Samma sak gäller om du riskerar att bli helt utan betyg i en kurs (S = streck) på grund av bristande betygsunderlag. Streck i betyg medför att eleven inte får ut gymnasieexamen. 16

18 Prövning Har du fått F i ett ämne har du möjlighet att göra en prövning. Det gäller alla icke godkända kurser eller ämnen som ingår i din individuella studieplan. Prövningen innebär att du, utan att gå en kurs på vanligt sätt, redovisar dina kunskaper och färdigheter och får ett betyg i kursen/ämnet. I allmänhet måste du göra både muntliga och skriftliga redovisningar. Ibland måste du delta i praktiska moment såsom exkursioner och laborationer. I de flesta fall får du då följa undervisningen i en pågående kursgrupp. I många kurser/ämnen får du räkna med att en prövning tar åtskilliga veckor, i vissa fall en hel termin. Prövningsperioder 2014/2015 Höstterminen Period 1 Vecka 33 Period 2 Vecka 45 Vårterminen Period 3 Vecka 17 Anmälan till prövning skall ha inkommit till elevexpeditionen senast sex veckor före prövning. Inför varje prövningsperiod ska du själv, på särskild blankett, anmäla dig till expeditionen. Beslut om fortsatt studiegång eller omgång I samband med läsårets slut beslutar skolan om elevens fortsatta studiegången i de fall betygen är sådana att rektor bedömer att eleven inte kan fortsätta den planerade studievägen. Beslutet kan t.ex. vara omgång, förlängd studiegång eller att du söker ett nytt program. Förlängd studiegång Det finns möjlighet att fatta beslut om förlängd undervisning för elev som har studiesvårigheter. Det innebär att programmets kurser läses i mer än tre år. Fusk och plagiering Ertappas du med att fuska på ett prov bedöms provet som F. Plagiering eller kopiering av hela eller delar av texter och arbeten från t.ex. Internet eller mobiler är inte tillåtet och betraktas som fusk. Skolan använder sig av programmet Urkund för att finna eventuella plagieringar eller kopieringar. Gymnasieexamen/ studiebevis Gymnasieexamen/ studiebevis utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser och gymnasiearbetet, alltså betyg i poäng. Det blir två olika examina: 17

19 Yrkesexamen - Barn och Fritidsprogrammet För yrkesexamen ska eleven ha poäng varav ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i svenska 1, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Yrkesexamen ger inte grundläggande behörighet till högskola. Yrkesexamen ger behörighet till många utbildningar inom Yrkeshögskolor. En yrkesexamen med godkända betyg i Svenska 2-3, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. BF-programmet, som är ett yrkesförberedande program, ger på Rudbeckianska gymnasiet grundläggande högskolebehörighet. Högskoleförberedande examen För högskoleförberedande examen ska eleven ha poäng varav poäng skall var godkända eller minst betyg E. Eleven ska också vara godkänd i Svenska 1-3, alternativt Svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 samt godkänt i gymnasiearbetet. Högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet. Studiebevis Om eleven inte uppnår vad som anges i texten för Yrkesexamen eller Högskoleförberedande examen ovan utfärdas Studiebevis. Studiebevis ger inte högskolebehörighet. Efter kompletterande studier inom kommunal vuxenutbildning kan kurserna i studiebeviset tillsammans med gymnasiekurserna man läst inom kommunal vuxenutbildning ge en examen. Reducerat program Vid påtagliga studiesvårigheter har du rätt att ta bort kurser, ett reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Individuellt anpassat program Individuellt anpassat program är likvärdigt med nationella program. Det innebär att du vid behov och med rektors godkännande får byta ut kurs i det ordinarie programmet. Beslut om att byta ut viss kurs får inte fattas efter de att eleven påbörjat kursen, ej heller efter utgången av år 2. Gymnasieförordning 2010: 2039, 9 kapitel 4. Plan över utbildningen upprättas i samarbete med studie- och yrkesvägledaren. Utökat program Du kan läsa kurser/ämne utöver ditt fullständiga program efter en bedömning av dina studieresultat och i mån av plats. Beslut om utökat program fattas av rektor. 18

20 Arbetsmiljö För att du ska lyckas med dina studier är det viktigt att du trivs i skolan. Arbetsmiljöklimatet är viktigt för trivseln. Alla måste bidra till en god arbetsmiljö. Tycker du att det finns brister i arbetsmiljön ska du vända dig till någon av skolans elevskyddsombud. Trivsel för alla allas ansvar Vi på Rudbeckianska gymnasiet vill att vår skola skall vara en bra och trivsam arbetsplats. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder att du visar hänsyn och respekt. att du tar ansvar för ditt arbete. att du är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etc. att du gör sjukanmälan till din handledare via sms, mejla eller via telefon. att du dukar av efter dig i elevrestaurangen. att du hjälper till att hålla skolan snygg. att du inte röker inom skolans område. Rutiner vid hög frånvaro 1. Handledare samtalar med dig Orsaken till frånvaron utreds. Du informeras om konsekvenser av frånvaron. 2. Handledare kontaktar dig och din vårdnadshavare Om ingen förbättrad närvaro sker kallar handledare till samtal med dig och din vårdnadshavare (gäller om du är omyndig). 3. Handledare kallar till elevvårdskonferens Om din närvaro inte förbättras påtagligt tar handledare initiativ till en elevvårdskonferens där du, din vårdnadshavare, rektor och berörd elevvårdspersonal deltar. Handledare ansvarar för att vårdnadshavaren får information om de ekonomiska konsekvenser som indraget studiestöd innebär. 4. Skriftlig varning Fortsätter frånvaron får du en skriftlig varning hemskickad. 5. Studiebidraget dras in Vid fortsatt frånvaro skickas ett underlag till CSN, som beslutar om indragning av studiebidraget. Ett skriftligt meddelande från skolan skickas hem. Regler för datoranvändning Allmänna regler: När du är inskriven vid Rudbeckianska gymnasiet får du disponera en lånedator under gymnasietiden. Då datorn lämnas över till eleven tecknas ett avtal mellan 19

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer