Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar"

Transkript

1 Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2013/2014

2 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg Handledare Elevinflytande Program, ämnen & kurser Betyg... Fel! Bokmärket är inte definierat.16 Betygsvärden/jämförelsetal för antagning till högskola gäller för åk 3... Fel! Bokmärket är inte definierat.16 Meritpoäng åk 3... Fel! Bokmärket är inte definierat.16 Betygsättning Betyg IG eller F eller inget betyg alls Prövning Beslut om fortsatt studiegång eller omgång Förlängd studiegång Fusk och plagiering Högskolebehörighet gäller åk 2 och Studiebevis gäller för åk 1 och Arbetsmiljö Rutiner vid hög frånvaro Regler för datoranvändning Åtgärder vid brand eller annan fara När du vill kontakta oss på Rudbeckianska gymnasiet Frånvaroanmälan Vid frånvaroanmälan ring Är du under 18 år skall frånvaro göras av förälder. Vid anmälan kommer du till talsvarstjänst. Ange elevens hela personnummer(10 siffror). Bekräftelse kommer via SMS eller via e-post. Du kan fortfarande anmäla via Dexter Se Rudbeckianska gymnasiets hemsida 1

3 2

4 Välkommen till Rudbeckianska gymnasiet! Du som just ska påbörja dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Rudbeckianska gymnasiet. Att börja på något nytt innebär alltid ett stort mått av förväntan och förhoppning. Alla vi som arbetar på Rudbeckianska hoppas att dina tre år på gymnasiet blir både intressanta och utvecklande. Du som ska börja år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med nya utmaningar. Du vet redan att det är lätt att trivas på Rudbeckianska gymnasiet och att gymnasiestudierna innebär ett stort ansvar för dig som elev. Alla vi som arbetar på skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. På Rudbeckianska gymnasiet gäller allas rätt att utifrån sina förutsättningar lära sig mer. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder genom vårt stora ämnesutbud, våra internationella kontakter och våra idrotts- och fritidsaktiviteter. Glöm inte skolans alla omtalade traditioner! Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina ämnen och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Den här elevhandboken är avsedd att vara ett stöd och ge dig information om vart du kan vända dig om du vill veta mer. Uppdatering av hanboken sker kontinuerligt. En god föräldrakontakt är viktig för oss i vårt arbete. Vi förutsätter därför att ni som vårdnadshavare alltid tar kontakt med oss, då ni har frågor, funderingar och synpunkter samt besöker oss när vi har föräldramöten samt gärna vid andra tillfällen. Morgan Bjurling Thomas Morén Andreas Hultin Ulrika Andersson rektor rektor Rektor Administrativ chef 3

5 Kunskap i centrum sedan 1623! Rudbeckianska gymnasiet ligger på skolhistorisk mark vid Västerås Domkyrka och det har bedrivits undervisning sedan 1200-talet. En skola omnämns i skrift första gången 1311 och den var tillsammans med skolorna i Uppsala och Linköping de första i Sverige. På den tiden var skolan en del av kyrkan. Här fick prästlärlingarna utbildning så att de sedan på olika sätt kunde tjäna kyrkan. På samma skolområde vid kyrkan grundades Sveriges första gymnasium år Biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius, hade imponerats av de gymnasier han sett i Tyskland och driftig som han var startade han en liknande skola i Västerås. Gymnasiet hade hög status och låg bara steget under universitetet i Uppsala. Prästutbildning var skolans främsta uppgift. Eleverna, som kallades djäknar, undervisades i teologi, fysik, matematik, grekiska, latin, logik, politik och hebreiska. Undervisningen bedrevs i tre byggnader runt Domkyrkan. En av byggnaderna finns kvar. På området fanns också en lägre skola, trivialskolan, och en flickskola. Skolans eget fängelse, Proban, är också bevarat. Här var det inte bara djäknar som fick avtjäna sina straff. Även lärare och till och med präster kunde hamna i Proban om de misskött sig. De gamla byggnaderna ersattes 1855 av en ny ståtlig skolbyggnad, idag Sveriges äldsta fungerande gymnasiebyggnad. Den kallas idag Gamla huvudbyggnaden och nyinvigdes hösten 2007 efter en omfattande renovering. Idag är Rudbeckianska gymnasiet en modern skola i en traditionsrik miljö. Organisation Rektorerna ansvarar för olika program och vissa övergripande områden. Inom skolans program samarbetar lärarna i arbetslag, som leds av arbetslagsledare. Ämnena leds av ämnesledare. Skolledning Morgan Bjurling Rektor för Språkintroduktion och Naturvetenskapsprogrammet. Övergripande ansvar: Naturvetenskapliga ämnen, internationella kontakter, ledningsgrupp, skolledning, ämnesföreträdare, krisgrupp. Thomas Morén Rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet Övergripande ansvar: Samhällsvetenskapliga ämnen, språk, internationella kontakter, pressansvarig och personalkonferens. 4

6 Andreas Hultin Rektor för Barn- och Fritidsprogrammet, Humanistiska programmet, Hantverksprogrammet och Wegas. Övergripande ansvar: BF-ämnen, estetiska ämnen, IT-frågor, skolkonferens. Ulrika Andersson Administrativ chef Personalansvar för den personal som inte är lärare, lokaler, hälsoteam, marknadsföring, bibiliotek, matråd, framtidens mat, elevhälsoteam, stipendier och hemsidan. Våra utbildningar Läsåret 2013/2014 kommer cirka elever att vara inskrivna på Rudbeckianska gymnasiet. Skolan erbjuder följande program: BF Barn- och fritidsprogrammet Rektor Andreas Hultin Arbetslagsledare Erik Frisk SPR Språkintroduktion Rektor Morgan Bjurling Arbetslagsledare Ann-Sofie Johansson NA Naturvetenskapsprogrammet Rektor Morgan Bjurling Arbetslagsledare Camilla Winbo- Palmqvist och Ann-Sofie Johansson SA Samhällsvetenskapsprogrammet Rektor Thomas Morén Arbetslagsledare Frida Aroseus och Claes Mejergård HU Humanistiska programmet Rektor Andreas Hultin Arbetslagsledare Erik Frisk Individuellt alternativ - Wegas Rektor Andreas Hultin Verksamhetsledare Mikael Berglund Hantverksprogrammet Rektor Andreas Hultin Arbetslagsledare Erik Frisk 5

7 Information Adressbyte Om du byter adress ska du anmäla detta till elevexpeditionen. Bibliotek Skolan har ett välutrustat bibliotek med aktuell facklitteratur, klassisk och modern skönlitteratur, tidskrifter och dagstidningar. Här kan du sitta och studera i lugn och ro. Personalen hjälper dig med informationssökning i diverse databaser och att hitta relevant litteratur till ditt skolarbete. Biblioteket erbjuder ibland även tävlingar, bokcirkel och andra arrangemang. Borttappade och upphittade saker Vänd dig till vaktmästeriet. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till läsårets slut. Busskort Du är berättigad till busskort om du är folkbokförd på en adress som ligger minst 6 km gång- eller cykelväg från skolan. Busskort delas ut av handledaren den första skoldagen på hösten/våren. Frågor gällande busskort hänvisas till VL, Västmanlands Lokaltrafik, tfn , Retorg.7 i Västerås, se även Cafeteria Cafeterian är öppen måndag, onsdag och fredag kl , tisdag och torsdag kl Måndag- fredag kl Här kan du köpa kaffe, dricka, smörgåsar, frukt och yoghurt till ett rimligt pris. Elevfoto Individuella foton och klassfoto tas på eleverna vid läsårsstart. Elevskåp Elevskåp fördelas vid läsårsstarten. Ett hänglås till skåpet skaffar du själv. Vaktmästeriet visar vilka hänglås vi rekommenderar. Tyvärr förekommer stöld även ur låsta skåp, så förvara inte värdesaker i skåpet. Eventuell stöld polisanmäls av eleven. Du får ingen ersättning vid eventuell förlust. Frånvaro Den första nyheten är att vi nu börjar med automatisk frånvaroavisering via SMS till vårdnadshavare. Direkt när ogiltig frånvaro från en lektion matas in i det skoladministrativa systemet Dexter, sker en automatisk frånvaroavisering via SMS till vårdnadshavare alternativ till den myndiga eleven. 6

8 Hur ska frånvaro anmälas? Frånvaroanmälan skall i första hand genom e-tjänster för skola där inloggning sker via e-legitimation eller bank ID. Frånvaroanmälan via talsvar Du kan också ringa , för att sjukanmäla ditt omyndiga barn. Du kommer då till talsvarstjänst, där du snabbt kan göra din anmälan. Anmälan ska innehålla elevens person-nummer(10 siffror). När du gjort din anmälan får du en bekräftelse antigen via SMS eller e-post. För mer information se skolans hemsida. Frånvarande lärare Information om frånvarande lärare hittar du skolsidan, undervisningsrum och på anslagstavlan på våning 2 i Hallskolan. Försäkring olycksfall Västerås stad har tecknat olycksfallsförsäkring hos If- försäkringsbolag som gäller för all skolverksamhet. Försäkringsperiod: Från och med 1 januari 2013 till och med 31 december Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola. OM DU BEHÖVER ANVÄNDA FÖRSÄKRINGEN Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara alla kvitton Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste If kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi. Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid Intyg om utbetald reseersättning. SKADEANMÄLAN Skadeanmälan skall göras skriftligt till If, även om några kostnader inte uppstått. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år. Skadeanmälan kan göras på Internet på Där kan du också hämta blankett för skadeanmälan i pdf-format. KONTAKT MED IF VID SKADEANMÄLAN ELLER VID FRÅGOR Tel: Fax: E-post: Postadress: If, F200, Stockholm 7

9 Sjukdomsfall Västerås stad har olycksfallsförsäkring, men ingen sjukförsäkring för elever. En sjukförsäkring täcker sjukvård, nödvändiga transporter och dylikt vid sjukdomsfall. Inom Sverige behövs ingen sjukförsäkring då vårt socialförsäkringssystem ger oss nödvändigt skydd. Vid resor i Europa är det viktigt att ha med EU-kortet, dvs det blå kortet som utfärdas av Försäkringskassan. Det berättigar till sjukvård på samma ekonomiska villkor som gäller för landets egna medborgare. Inom Norden behövs inget kort. Vid resor utanför Europa är det reseskyddet i hemförsäkringen som täcker nödvändiga kostnader. Det är därför att betrakta som ett krav att elever som deltar i resor utanför Europa har en hemförsäkring och att det i denna finns ett reseskydd. Eleven måste ha med sig det kort/blankett som respektive försäkringsbolag har som intygar reseskyddet. Att tänka på är att det är ytterst sällsynt att sjukdomsfall inträffar utomlands som innebär en kostnad överstigande hemförsäkringens självrisk. Principen för en hemförsäkring är att den alltid går in med sitt skydd om ingen annan försäkring täcker. Det är anledningen till att det i vissa bolags villkor går att läsa att reseskyddet ej gäller för skolresor i Sverige. I Sverige gäller, som tidigare nämnts, alltid den ordinära sjukvårdens skydd och därför behöver hemförsäkringar aldrig hantera kostnader för akutvård och transporter. Datorförsäkring Rudbeckianska erbjuder lånedatorer till sina elever under gymnasiestudierna. Datorerna är försäkrade genom skolans försorg under hela gymnasietiden. Vid ev. stöld eller handhavande fel gäller inte den egna hemförsäkringen. Anmälan görs direkt till skolans IT support. OBS! Eftersom det är skolans egendom ska eleven inte göra en egen polisanmälan utan det görs via skolans IT-support. Om datorn pga. oaktsamhet eller vårdslöshet skadas eller förloras kan eleven bli skyldig att ersätta skolan för skadan med skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat skick. Drulleförsäkring Västerås stad har ingen försäkring mot stöld eller skada på privat egendom så som kamera, egen bärbar dator och dylikt som eleven tar med sig till skolan. Detta gäller även stöld ur elevskåpen. Eleven ansvarar själv för privata ägodelar. Även i detta fall är det hemförsäkringen som eventuellt kan ge ersättning om ingen särskild sakförsäkring finns. Individuell studieplan En individuell studieplan upprättas när du börjar dina gymnasiestudier. Den innehåller alla de kurser du ska läsa under din studietid. I samråd med handledare och studieoch yrkesvägledare har du möjlighet att göra vissa förändringar under studietiden. 8

10 Se vidare under E-tjänster för skola. Internationella kontakter Rudbeckianska gymnasiet har många internationella kontakter. Skolan samarbetar med skolor i Norden, Litauen, England, Österrike, Slovenien, Etiopien och Kina. Håll utkik i Veckobladet eller på skolsidan för mer information om skolans internationella kontakter. Kalendarium Ett kalendarium med uppgifter om lovdagar och nationella prov m.m. hittar du i slutet av denna skrift och på skolans hemsida. Klassrum Elever och lärare ansvarar för att bänkar står i ordning samt att, vid dagens slut, stolarna ställs på bänkarna, fönstren stängs och ljuset släcks. Ledighet Frånvaro från undervisningen kan påverka studieresultatet och ansvar för konsekvenserna av ledighet utöver lov och ferier ligger hos elev och vårdnadshavare. Frånvaro från lektioner minskar betygsunderlaget. Skolåret inrymmer många veckors ledighet, dessutom har eleverna ett långt sommarlov. För rekreationsresor beviljas inte ledighet utan de får förläggas till lov och ferier. Innan ev ledighet beviljas skall berörda undervisande lärare ge instruktion för studier på egen hand. Ledig elev kan inte kräva extra skrivning på grund av frånvaro från skrivning eller annan redovisningar ej heller extra undervisning för att komma ifatt missade moment. Skolarbetet skall respekteras och prioriteras. Riktlinjer: Ledighet kan beviljas av följande skäl: Firande av religiös högtid. Kallelse till myndighet. Begravning av anhörig. Uttagen att deltaga i konserter eller andra evenemang av dignitet. Uttagen att deltaga i idrottsutövningar på riks - eller internationell nivå eller i tävling anordnad av skolan. Medicinska skäl ( Intyg erfordras av läkare) Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid. Halkkörning för körkort + Riskutbildning Uppkörning, dock ej övningskörning. Handledarutbildning ( Körkort). 9

11 För att ovanstående överväganden skall kunna göras, skall ledighetsansökan lämnas in senast två veckor före önskad ledighet. Läroböcker Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna. Om du tappar, förstör eller inte återlämnar en bok måste du ersätta den. Du blir också ersättningsskyldig om du inte återlämnar böckerna i tid. Läs- och skrivsvårigheter Elever som har läs-och skrivsvårigheter eller av andra anledningar behöver stöd för att bättre klara sina studier, erbjuds detta. Meningen är att du själv ska vara delaktig och ta eget ansvar för din studieteknik. I samråd med specialpedagog och undervisande lärare diskuterar vi fram vilka anpassningar just du behöver. Det kan vara läromedel att både läsa och lyssna till, användning av talsyntes, möjlighet till olika redovisningsformer som komplement till skriftliga prov. Skolbiblioteket är också en viktig resurs och hjälper till vid nedladdning av e-böcker. Nationella Kurser såsom engelska 5 och 6, matematik Ma 1A, B, C, Ma2A,B, C, MA3B, C och Ma4 och svenska Sv 1 och Sv3 genomförs nationella prov. Dessa prov ska vara ett hjälpmedel för att elevernas betygssättning ska bli likvärdig i landet. Personregister Datainspektionen har utfärdat licens nr för Västerås stad. Det berättigar staden att föra personregister över elever, vårdnadshavare/kontaktpersoner och personal inom grund-, gymnasie- och kulturskolan. Eventuella frågor om registerinnehåll besvaras av skolans expedition. Planer Skolan styrs genom nationella styrdokument: - Läroplan 2011, som gäller för alla gymnasieskolor i landet. - Skollag Gymnasieförordning, Gy 2011 En annan viktig plan är handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskrivs hur skolan ska arbeta med att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling såsom diskriminering, mobbning och trakasserier. Planen kommer din handledare att gå igenom med klassen. 10

12 Rökning Rökning inom skolans område (även skolgården) är i lag förbjudet. Skolan är en rökfri zon. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kräver ett rökfritt skolområde och har ställt som krav att skolan verkar för en rökfri miljö. Det är ej tillåtet att röka i grannfastigheternas trappingångar eller gårdar. Sjukdom Se under rubriken frånvaro. Skadegörelse/brott Huvudregeln för Västerås stads skolor är att Skolan polisanmäler brott som utförs i eller i anknytning till skolan. Enligt brottsbalken är brott en gärning som beskrivs i brottsbalken eller annan lag eller författning och för vilken straff är förskriven 1 kap 1 BrB. Exempel på brott är stölder, skadegörelse, hets mot folkgrupp, narkotikabrott, langning, vapeninnehav eller missbruk av urkund. Skolidrott och fritidsaktiviteter Fritidsledaren ansvarar tillsammans med Skol IF, sektioner och festkommitté för fritidsverksamhet, skolfester och gemensamma aktiviteter med andra skolor. Skol IF disponerar under sena eftermiddagar gymnastikhallarna där man arrangerar idrottsträningar och klassturneringar i olika idrotter. Skolan har ett fint gym som elever på skolan kan använda kostnadsfritt efter skoldagens slut. Rudbecks festkommitté, RPP (Rudbeck Party Patrol) anordnar under läsåret populära fester för skolans elever. Skolans julbal i december samt studentfesterna är extra uppskattade. Skolan har flera sektioner som i huvudsak sköts av eleverna själva. Elever som har ett specialintresse för någonting kan starta en sektion på skolan och där utöva sitt intresse tillsammans med andra. Sektionerna ska dock inte vara av religiös eller politisk karaktär. Skolrestaurang Skolan får en ny matleverantör hösten Västerås Stads kostenhet. Det erbjuds en maträtt och vegetarisk rätt. Skolrestaurangen är öppen mellan kl och Eleverna äter på anvisade tider. Varje elev har ansvar för att ordningen i matsalen är god och att eleven bär bort sin tallrik mm från bordet. Det finns även ett matråd på skolan som bestående av skolledning, lärare, elever, skolsköterska, övrig personal och representant från matleverantör. 11

13 Beställning av specialkost ifylls en blankett av vårdnadshavare som lämnas till klasslärare/ pedagog. Vid allergi eller överkänslighet kontaktas skolsköterskan. Framtidens mat i Västerås Under 2013 medverkar Rudbeckianska gymnasiet och nio andra förskolor, skolor och äldreboenden i projektet Framtidens mat i Västerås. Framtidens mat syftar till att främja hälsosamma matvanor hos barn, ungdomar och äldre och med hänsyn till miljön och klimatet. Maten i förskolor, skolor och äldreboenden ska vara god och näringsriktig, samt tillagas på ett hantverksmässigt sätt av säsongens råvaror. Projektets huvudmål är att öka andelen ekologiska livsmedel, att öka nöjdheten bland kunderna och att minska klimatpåverkan från maten. Alla dessa mål finns i stadens övergripande styrdokument såsom Strategisk plan , Klimatprogram 2012 och Folkhälsoprogrammet. Vi i projektet jobbar också för att så lite mat som möjligt ska slängas i både kök och restaurang. Sammantaget innebär detta att vi vill göra bästa möjliga mat smakmässigt, hållbarhetsmässigt, etiskt och hälsomässigt gott och klimatsmart på samma gång. Projektet har under 2011 och 2012 drivits på fem olika enheter i Västerås som visat på goda resultat avseende målen och tagit fram flera goda exempel på hur man kan arbeta med Framtidens mat. Vad innebär projektet för Rudbeckianska gymnasiet? Under våren 2013 kommer medarbetare på skolan att få ta del av kunskap på olika sätt för att kunna utveckla sitt arbetssätt. Bland annat kommer kockarna på Rudbeckianska att få coachning av en kock som varit med i projektet sedan tidigare, Helena Björkroth från Skiljeboskolan. Dessutom kommer det att erbjudas workshops för både pedagogisk personal och för kockarna, samt inspirationsföreläsningar. Allt för att medarbetarna ska få så bra kunskap som möjligt för att kunna laga mat som är bra både för dig som elev och för miljön. Samarbete och inflytande För att lyckas i projektet krävs ett gott samarbete mellan kökspersonal, pedagogisk personal och eleverna på skolan. Till exempel kan du som elev få mer förståelse och kunskap om mat och matlagning genom att vara delaktig i planering av maten och restaurangmiljön. Ett aktivt matråd är ett viktigt forum för detta. Du som elev kan även se till att bidra till att skapa en trivsam miljö i restaurangen, genom att till exempel plocka undan efter dig och att inte ta mer mat än du äter upp. Vi hoppas att du ska uppleva att satsningen Framtidens mat är positiv, utvecklande och hälsosam! Skrivningsschema Skrivningsschema/ provschema kan eleven ta del av på skolsidan. Där hittar eleven klassplaneringen för alla prov och övriga redovisningar. 12

14 SOS-verksamhet SOS-undervisning Studera och Segra. Det är när äldre elever vid skolan hjälper yngre elever som behöver extra hjälp och stöd i något ämne. Du kan ansöka om att bli SOS-elev eller SOS-lärare. Kontakta skolans elevråd eller expeditionen. Verksamheten sköts av elevrådet. (skall ej blandas ihop med stödundervisning). Stipendier Det finns många stipendier som elever kan söka. Välkommen till kurator för mer information. Studiebidrag Studiebidraget utgår med 1050 kr/mån till elev under 10 månader per år (ej juli, aug). Ingen ansökan behövs. Möjlighet finns att ansöka om extra tillägg om familjens inkomst är lägre än kr/år före skatt. Kurator har blanketter för att söka extra tillägg. Om eleven studerar utanför sin hemkommun kan eleven ansöka om bidrag till inackorderingskostnader. Hemkommunen har ansökningshandlingar och lämnar information om inackorderingstillägg. Läs mer på CSN hemsida Studiemedel Studiemedel utgår från och med hösten det år eleven fyller 20 år. Studiemedel innehåller en bidragsdel och en lånedel. Det är möjligt att söka enbart bidragsdelen. Vänd dig till kurator för blanketter och frågor. Stödundervisning Behöver du hjälp i en kurs ska du i första hand vända dig till den undervisande läraren. Behov av stöd kan du också ta upp med din handledare. Utvecklingssamtal Varje termin erbjuds eleven utvecklingssamtal med sin handledare. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Vid första utvecklingssamtalet i åk 1 upprättas en individuell utvecklingsplan. Den följs upp och revideras vid varje utvecklingssamtal. Vårdnadshavare erbjuds att vara med vid utvecklingssamtalen. Utvärderingar Under din studietid på skolan kommer du att delta i en del utvärderingar. I de flesta fall är det läraren som ber dig besvara frågor om en kurs, men du kommer också att få besvara större enkäter som vänder sig till en hel årskurs. Det är viktigt att få veta vad alla elever tycker om undervisningen och om andra aktiviteter på skolan. Var därför noggrann när du besvarar enkäter eller frågor som du får i en intervju. 13

15 Vaktmästeri Skolans vaktmästare sköter underhållet av våra lokaler och ställer alltid upp när eleven behöver hjälp. Veckoblad Varje torsdag kommer ett informationsblad ut via skolsidan. Där anges det som är aktuellt för kommande vecka; t.ex. aktiviteter, matsedel, schemaändringar mm. Informationen lämnas på skolans TV-monitor och anslås på anslagstavla i hallskolan entréplan. Du kan även hitta information på vår webbplats Du är skyldig ta del av den information som finns i veckobladet. Webbplats och skolsidan Rudbeckianska gymnasiet har en Webbplats och ett intranät som kallas skolsidan. Webbplatsen innehåller allmän information om skolan. Den vänder sig till både skolans elever och allmänheten som söker information om Rudbeckianska gymnasiet. Elevomsorg På skolan finns skolkurator, skolsköterskor, skolläkare och studie- och yrkesvägledare (elevomsorgsteamet) för att hjälpa dig vid speciella behov. Kurator Kurator kan ge dig råd och stöd i personliga och sociala angelägenheter. Avsikten är att du som elev får en så bra och trygg studietid som möjligt. Du kan också få information och service när det gäller studieekonomi och studiesociala frågor. Kurator har tystnadsplikt. Skolhälsovård Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal i åk 1. Möjlighet finns att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning, samt även bokning av tid till skolläkaren. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Studie- och yrkesvägledning (SYV) Studie- och yrkesvägledarna ingår i elevomsorgsteamet. Förutom samtal och information inför dina framtida val av utbildningar och yrken kan du få hjälp av studievägledarna med att finna lösningar så att dina studier under din tid på skolan blir så bra som möjligt. I SYO-biblioteket finns informationsmaterial om högskolor, universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildning, studier utomlands, mm. 14

16 Handledare Varje klass har minst en handledare. Handledarens uppgift är bl.a. att ge akt på elevernas hälsa, studiesituation och frånvaro samt att hålla klassen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev kan du alltid vända dig till din handledare då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Elevinflytande Eleverna har rätt att ha inflytande till de beslut som fattas i skolan och den utbildning de går. Framför allt gäller detta i det dagliga skolarbetet och i den planering som sker med lärarna i olika ämnen. Nedan beskrivs andra vägar för elevernas inflytande. Skolkonferensen - sammanträder tre gånger per termin. Där kan eleverna ta upp frågor som rör allt på skolan, dock ej frågor som rör enskilda klasser eller personer. Gymnasierektor är ordförande i konferensen som i övrigt består av sex elever, fyra lärare och en medarbetare från övrig personal. Klassråd - finns i alla klasser och består av samtliga elever i klassen och handledaren. Klassrådet sammanträder en gång i månaden och där kan klassen ta upp allt som är av gemensamt intresse, t.ex. terminens planering och skolans arbetsmiljö. Om ett ärende ska föras vidare till skolledningen, måste någon eller några utses att ansvara för detta. Protokoll ska skrivas vid klassrådet. Utvecklingsgrupper - ska bevaka och driva på utvecklingen inom ett antal prioriterade områden. I grupperna ingår representanter för personal och skolledning. De träffas flexibelt och arbetar i projektform. Aktuella frågor tas upp t ex: Gymnasiearbetet IT-pedagogik Hälsofrågor Internationella frågor Arbetsmiljöfrågor Elevråd Elevrådet är en intresseorganisation för alla elever i frågor som rör skolans inre arbete, arbetsmiljö m.m. I skolkonferensen, i råden och i skyddsronden sitter representanter från elevrådet. Elevrådet består, förutom elevrådsstyrelsen, av flera olika sektioner, där många elever på skolan är engagerade på olika sätt. Elevrådet har sitt rum i Hallskolan vid cafeterian. Genom elevrådet kan du söka SOS-hjälp eller vara 15

17 SOS-lärare (se vidare under rubriken SOS-verksamhet). Har du frågor eller idéer, kom gärna förbi, eller skriv en lapp och lägg i elevrådets brevlåda. Program, ämnen & kurser Gymnasieprogrammen är uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen (engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/ svenska som andraspråk), programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val. Totalt läser man poäng. Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Individuellt val Individuellt val läses under årskurs 3 under förutsättning att man inte har använt dessa poäng för modersmål eller språk under årskurs 1 och/eller 2. Individuellt val är 200 poäng. Inom det individuella valet på Barn och Fritidsprogrammet erbjuder skolan kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vidare erbjuds för samtliga elever språk, matematik 5, engelska 7, estetiska kurser, kurser i idrott och hälsa, fördjupning eller breddningskurser inom valt program. Studieplan Eleven har en individuell studieplan där det framgår vilka kurser som ingår i hans/hennes utbildning. Studieplanen uppdateras regelbundet utifrån de val som eleven gör. Gymnasiearbete De nationella programmen har ett gymnasiearbete (100 poäng) som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt (betyg E) för att få ut en examen. Betyg på gymnasiearbetet ges med E och F. Betyget räknas ej med vid meritvärdering till högskolan. Moderna språk Moderna språk innehåller sju kurser, steg 1-7 med 100 poäng vardera. Om du har läst ett språk på grundskolan som språkval börjar du på steg 3 i gymnasiet. Om du inte läst språket på grundskolan börjar du på steg 1. Modersmål Om du talar ett annat hemspråk än svenska har du rätt att välja en eller flera kurser inom ämnet modersmål. För att en kurs ska kunna starta krävs minst fem elever. Du 16

18 skall också ha läst modersmål under högstadiet för att få läsa det vidare under gymnasiet. Du kan läsa modersmål som individuellt val eller som språkval. Svenska/Svenska som andraspråk Svenska är ett kärnämne som läses på alla program. Om du har ett annat språk än svenska som modersmål kan du istället läsa svenska som andraspråk. Betyg Betyg ges på alla kurser vid kursens slut. Tänk på att de betyg du får efter första terminen är lika viktiga som de betyg du får vid slutet av gymnasietiden. Samtliga kursbetyg kommer att finnas med i ditt slutbetyg. Betygsskalan har fem godkända steg - A, B, C, D, E och ett underkänt steg F. För alla ämnen finns det kriterier för de olika betygsnivåerna. På Skolverkets hemsida, kan du läsa betygskriterierna för ämnena. Meritvärde Vid meritvärde ger för betyg A=20, B=17,5; C=15; D=12,5; E=10; F=0. Meritvärderingen beräknas på poäng (examensarbetet 100 poäng ingår ej i beräkningen). Du räknar ut det genom att multiplicera kurspoängen med betygsvärdet för varje kurs. Sedan summerar du alla kurserna och dividerar med totala programpoängen, poäng. Då får du fram ett jämförelsetal som kan ligga mellan 9 20 under förutsättning att betygen är E eller mer. Betygsättning Målen och betygskriterierna för en kurs/ett ämne går läraren igenom med eleverna. Vid kursstart har du rätt att i förväg få reda på vad som krävs för olika betyg, fråga läraren om du är osäker. Läraren ska också kunna motivera varför du fått ett visst betyg och vilka kunskaper som eventuellt behövs för att höja ett betyg. Under kursens/ämnets gång och vid utvecklingssamtalen har du rätt att få information om hur du ligger till. Det betyg du får vid kursens/ämnets slut bör inte komma som en överraskning, utan mer som ett skriftligt besked om något du redan vet. Underlaget för betygsättning får lärarna på olika sätt. Det kan handla om observationer under lektioner, samtal och prov. Läraren ska göra en allsidig bedömning av dina kunskaper och det är inte bara proven som räknas (gäller även de nationella proven). I den terminsplanering som klassen gör bestäms ett antal datum för prov. Du är skyldig att delta vid dessa och har ingen rätt att göra proven vid andra tillfällen. 17

19 Betyg F eller inget betyg alls Om läraren under kursens gång bedömer att du kan få svårt att nå betyg E får du muntlig och skriftlig information om detta. Den skriftliga informationen skickas även hem för påskrift av förälder. Samma sak gäller om du riskerar att bli helt utan betyg i en kurs (S = streck) på grund av bristande betygsunderlag. Streck i betyg ger inte underlag för slutbetyg eller gymnasieexamen. Prövning Har du fått F i ett ämne har du möjlighet att göra en prövning. Det gäller alla icke godkända kurser eller ämnen som ingår i din individuella studieplan. Prövningen innebär att du, utan att gå en kurs på vanligt sätt, redovisar dina kunskaper och färdigheter och får ett betyg i kursen/ämnet. I allmänhet måste du göra både muntliga och skriftliga redovisningar. Ibland måste du delta i praktiska moment såsom exkursioner och laborationer. I de flesta fall får du då följa undervisningen i en pågående kursgrupp. I många kurser/ämnen får du räkna med att en prövning tar åtskilliga veckor, i vissa fall en hel termin. Prövningsperioder 2013/2014 Höstterminen Period 1 Vecka 33 Period 2 Vecka 45 Vårterminen Period 3 Vecka 17 Anmälan till prövning skall ha inkommit till elevexpeditionen senast sex veckor före prövning. Inför varje prövningsperiod ska du själv, på särskild blankett, anmäla dig till expeditionen. Beslut om fortsatt studiegång eller omgång I samband med läsårets slut beslutar skolan om elevens fortsatta studiegången i de fall betygen är sådana att rektor bedömer att eleven inte kan fortsätta den planerade studievägen. Beslutet kan t.ex. vara omgång, förlängd studiegång eller att du söker ett nytt program. Förlängd studiegång Det finns möjlighet att fatta beslut om förlängd undervisning för elev som har studiesvårigheter. Det innebär att programmets kurser läses i mer än tre år. Fusk och plagiering Ertappas du med att fuska på ett prov bedöms provet som F. Plagiering eller kopiering av hela eller delar av texter och arbeten från t.ex. Internet eller mobiler är inte 18

20 tillåtet och betraktas som fusk. Skolan använder sig av programmet Urkund för att finna eventuella plagieringar eller kopieringar. Studiebevis/Gymnasieexamen Studiebevis/gymnasieexamen utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser och på projektarbetet/gymnasiearbetet, alltså betyg i poäng. Det blir två olika examina: Yrkesexamen - Barn och Fritidsprogrammet För yrkesexamen ska eleven ha poäng varav ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i svenska 1, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Yrkesexamen ger inte grundläggande behörighet till högskola, dock till Yrkeshögskolor. En yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska 2-3, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. BF-programmet, som är ett yrkesförberedande program, ger på Rudbeckianska gymnasiet grundläggande högskolebehörighet. Högskoleförberedande examen För högskoleförberedande examen ska eleven ha poäng varav poäng skall var godkända eller minst betyg E. Eleven ska också vara godkänd i Svenska 1-3, alternativt Svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 samt godkänt i gymnasiearbetet. Högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet. Högskolebehörighet Grundläggande behörighet till högskolestudier har den som fått ett slutbetyg/gymnasieexamen från ett nationellt eller specialutformat program och har lägst betyget Godkänd/E på kurser/ämnen som motsvarar 90 % av vad som krävs för ett fullständigt program samt godkänt i Sv A och B, En A och Ma A. Studiebevis Om du saknar poäng eller inte fått betyg på någon gymnasiegemensamt ämne eller på gymnasiearbetet får du ett samlat studiebevis med resultat på de ämnen som är betygsatta. Ett sådant ger inte högskolebehörighet. Reducerat program Vid påtagliga studiesvårigheter har du rätt att ta bort kurser, ett reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. 19

21 Individuellt anpassat program Individuellt anpassat program är likvärdigt med nationella program. Det innebär att du vid behov och med rektors godkännande får byta ut kurs i det ordinarie programmet. Beslut om att byta ut viss kurs får inte fattas efter de att eleven påbörjat kursen. Gymnasieförordning 2010:2039, 9 kapitel 4. Plan över utbildningen upprättas i samarbete med studie- och yrkesvägledaren. Utökat program Du kan läsa kurser/ämne utöver ditt fullständiga program efter en bedömning av dina studieresultat och i mån av plats. Beslut om utökat program fattas av rektor. Arbetsmiljö För att du ska lyckas med dina studier är det viktigt att du trivs i skolan. Arbetsmiljöklimatet är viktigt för trivseln. Alla måste bidra till en god arbetsmiljö. Tycker du att det finns brister i arbetsmiljön ska du vända dig till någon av skolans elevskyddsombud. Trivsel för alla allas ansvar Vi på Rudbeckianska gymnasiet vill att vår skola skall vara en bra och trivsam arbetsplats. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder att du visar hänsyn och respekt. att du tar ansvar för ditt arbete. att du är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etc. att du gör sjukanmälan till din handledare via sms, mejla eller via telefon. att du dukar av efter dig i elevrestaurangen. att du hjälper till att hålla skolan snygg. att du inte röker inom skolans område. Rutiner vid hög frånvaro 1. Handledare samtalar med dig Orsaken till frånvaron utreds. Du informeras om konsekvenser av frånvaron. 2. Handledare kontaktar dig och din vårdnadshavare Om ingen förbättrad närvaro sker kallar handledare till samtal med dig och din vårdnadshavare (gäller om du är omyndig). 3. Handledare kallar till elevvårdskonferens Om din närvaro inte förbättras påtagligt tar handledare initiativ till en elevvårdskonferens där du, din vårdnadshavare, rektor och berörd elevvårdspersonal deltar. Handledare ansvarar för att vårdnadshavaren får information om de ekonomiska konsekvenser som indraget studiestöd innebär. 20

22 4. Skriftlig varning Fortsätter frånvaron får du en skriftlig varning hemskickad. 5. Studiebidraget dras in Vid fortsatt frånvaro skickas ett underlag till CSN, som beslutar om indragning av studiebidraget. Ett skriftligt meddelande från skolan skickas hem. Regler för datoranvändning Allmänna regler: När du är inskriven vid Rudbeckianska gymnasiet får du disponera en lånedator under gymnasietiden. Då datorn lämnas över till eleven tecknas ett avtal mellan vårdnadshavare och skolan. Datorn är försäkrad genom skolan. Men vid ev försumlighet eller handhavande fel kan ersättningskrav riktas mot vårdnadshavare. Du får inte sända eller lagra material på datorn, som är förbjudet enligt lag eller myndighetsföreskrift. Det kan vara material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller affärshemlighet. Det gäller också material som innehåller förtal eller utgör olaga hot. Detta innebär: - Du får inte använda datorn till att ta del av pornografisk, rasistisk eller annan information som inte är i linje med läroplanens syften. - Du får inte försöka göra intrång i datorsystem. - Du får inte försöka komma åt någon annans konto eller datorresurs. - Du får inte försöka hindra någon annan behörig persons användning av skolans nät. - Du får inte medvetet sprida datavirus. - Du får inte ladda ner eller sprida upphovsrättsskyddat material. Det kan gälla musik eller film som är copyrightskyddad. Särskilda regler för Väster Stads skolnät: - Du får inte låna ut ditt ID och lösenord. Om du vet eller tror att ditt ID och lösen kommit på avvägar är du skyldig att byta lösen. - Västerås stads IT-personal förbehåller sig rätten att granska datortrafik och innehåll i användarkataloger för att se till att användarna håller sig inom lagar och förordningar. - Det är inte tillåtet att använda nätverket för s.k. spamming - Obefogade massutskick och upprepade chat-inbjudningar är inte tillåtna. 21

23 Åtgärder vid brand eller annan fara Larm sker genom automatiskt brandlarm eller genom meddelande via högtalare. Utrymning Alla skall snarast bege sig till samlingsplatsen mellan kyrkan och Gamla huvudbyggnaden vid flaggstången. Lärarna ser till att rörelsehindrade får hjälp. Läraren går sist i gruppen. Gå lugnt så att inte gruppen splittras. Håll kontakt med den bakomvarande kamraten. Håll ihop ända fram till samlingsplatsen. Avrapportering En utrymningsledare (iklädd signalgul väst) finns vid samlingsplatsen. Läraren räknar eleverna i gruppen och meddelar utrymningsledaren vilket klassrum som utrymts. Ingen får lämna platsen utan tillåtelse. 22

24 Kalendarium Under ett läsår är det mycket som händer. Här ser du en del av vad som händer under terminen. Så snart nya händelser blir aktuella kommer information i veckobladet som utkommer varje torsdag under läsåret. Se även skolans hemsida. Hösten 2013 Augusti V.33 Prövningar 19/8 Höstterminen startar 20/8 Introduktionsdag för åk 1 26/8 Orka- mässa åk 1 29/8 Datorer till åk 1 SA fm. BF, HU och NA em. September 3/9 Föräldramöte åk 1, BF, HU och NA 4/9 Halvplaneringsdag kl , lektioner från /9 Föräldramöte åk 1, SA 10/9 Rudbeckslunken, lektioner från kl /9 Biblioteksråd kl /9 Skyddsrond kl Oktober 1/10 Halv planeringsdag - lektionerna slutar kl /10 Matråd kl /10 Skolkonferens kl /10 Kursprov Fy1 NA12 November V.44 Höstlov (28/10-1/11) V.45 Prövningsvecka 6-7/11 Gymnasiemässan 15/11 NP Sv B åk 3 BF11 19/11 Biblioteksråd kl /11 Vetenskaps-OS 27/11 Skolkonferens kl /11 SACO-mässan för åk 3 28/11 Halv planeringsdag - lektionerna slutar kl December 2/12 Öppet Hus, åk 9 3/12 Matråd kl /12 NP Ma4 NA11A-E 10/12 NP MA1A och C, BF12, NA13A-E 13/12 Lucia i Domkyrkan kl /12 Juldansen 20/12 Julavslutning i Domkyrkan 23

25 Våren 2014 Januari 7/1 Vårterminen startar, lektioner enligt schema 13/1 Föräldramöte åk 2 14/1 Föräldramöte åk 2 Februari 20/2 NP Ma3C NA12A-E V.9 Sportlov (24/2-28/2) April V.16 Påsklov (14/4-17/4) V.17 Prövningar Maj 1/5 Första maj 2/5 Lovdag 7/5 NP MA åk 9, del 1 SPR13 9/5 NP MA åk 9, del 2 SPR13 15/5 NP Ma5 NA11A-E 21/5 NP Ma3b SA11A-F, HU11, IV 22/5 NP Ma 2a, 2b, 2c, BF11, SA12A-F, HU12, NA13 23/5 NP Ma1b SA13A-F, HU13 27/5 NP Fy 2 NA12 28/5 Utklädningsshowen 29-30/5 Kristi Himmelsfärdsdag och lovdag Juni 3/6 Junitrofén 4/6 Å-drag, Å-race, SIF memorial 5/6 Avslutning Skolkonferens= Rektor, lärare, övrig personal och elever, kl När du vill kontakta oss på Rudbeckianska gymnasiet Besöksadress: Skolgatan 5, Västerås Postadress: Västerås stad Rudbeckianska gymnasiet Västerås Telefon: expedition: Telefax: Frånvaroanmälan för elev: Via E-tjänster eller ring Är eleven under 18 år skall förälder göra frånvaroanmälan, för mer information se skolans hemsida. E-post: Internet: 24

26 Lärarpersonal, e-post Övrig personal, e-post Rektorer Morgan Bjurling Andreas Hultin Thomas Morén Administrativ chef Ulrika Andersson Expeditionen Ann Linder Elevexpeditionen Susanne Bååth Cecilia Pernell Bibliotekarie Cecilia Väliljeesjö IT-support Jannika Vilmi-Lundberg Studievägledare Eva Henriksson Monika Albrektsson Kurator Anita Johansson Skolsköterskor Carola Karlström Pia Dahlgren Fritidsledare Per-Ola Olsson Schemaläggare Per Ohlén Vaktmästare Aulikki Vilmi Vaktmästare Jerry Stenvall Vaktmästare Jan-Erik Roos Restaurangen-kockar Ida Jansson Jannica Grosshed Wegas: Stefan Andersson Mikael Berglund Magnus Thölin Marina Weiler Engström Hantverkarprogrammet: Urban Dahlin Kerstin Herbertsson Anders Larsson Kjell Söderberg

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI 2015 2 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Barbro Widlund Ivarson

Barbro Widlund Ivarson 2 VÄLKOMMEN TILL SALTSJÖBADENS SAMSKOLA Min förhoppning är att du ska trivas hos oss! Vi har under många år arbetat målmedvetet med att förbättra undervisningen genom ett bra samarbete mellan engagerade

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016 Innehåll KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer