God Jul och Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År"

Transkript

1 God Jul och Gott Nytt År HASdagarna och Höstkonferensen 2010 VET VI OM NÅGON FÖRSÖKER TA SIG IN I SYSTEMET? Medlemsbladet #202 december 2010

2 Unikt erbjudande för dig som är medlem i Data3 Prova Computer Sweden under en hel månad utan kostnad! Nyhetskanalen för Sveriges IT-beslutsfattare Computer Sweden är Sveriges i särklass största IT-nyhetstidning. Vi är lika mycket en affärstidning som en tekniktidning och ser det som vår uppgift att förklara sambandet mellan teknik och lönsamhet. Som prenumerant får du ett helt paket kunskap både i pappersform och senaste nytt på computersweden.se. Tidningen med de senaste it-nyheterna får du direkt hem i brevlådan varje tisdag och fredag. Plus bonusmagasinet CS Hemma 1 gång i månaden! Prova Computer Sweden under en hel månad utan kostnad! Väljer du sedan att fortsätta läsa Computer Sweden får du som är medlem i Data3 hela 35% rabatt på en helårsprenumeration. Beställ direkt på computersweden.se/data3

3 LEDARSIDAN Tack för i år! Ett stort TACK vill jag rikta till samtliga deltagare vid årets höstkonferens i Nynäshamn! Det var ni, medlemmar, utställare och talare, som tillsammans gjorde konferensen till en sådan succé. Extra tack även till Lillemor Gillberg, Christina Fasth och Staffan Lindén, eldsjälar som vi inte hade klarat oss utan. Mer om konferensen och bildsvep därifrån, längre fram i bladet. En liten besvikelse var deltagarantalet under konferensen, vi hade hoppats och trott att programmet skulle locka fler än det gjorde. Erfarenheterna vi dragit genom den utvärdering som gjorts, gör att vi vågar hoppas på att nästa år kunna erbjuda ett ännu bättre koncept och förhoppningsvis locka fler. Trots detta, så kändes det verkligen som om vi alla för första gången på länge var enade vi har alla nytta och glädje av att Data3 lever vidare! Budskapet är att Data3 är och förblir ett unikt forum för informationsutbyte på IBM:s Powerplattform - och vi behövs. Det gensvaret fick vi där i Nynäshamn. Därför ser vi nu fram emot ett nytt spännande år 2011, där vi laddat med ny energi och inspiration till att göra Data3-medlemskapet ännu attraktivare för alla våra medlemmar! Vid årets föreningsstämma diskuterade vi olika möjligheter till att få medlemmar mer delaktiga i olika aktiviteter och arrangemang. Man behöver inte sitta i styrelsen för att ingå i en arbetsgrupp som arrangerar höstkonferensen eller arbetar med något annat projekt. Förhoppningsvis får vi fler i frivilligarbete på detta sätt och var och en får möjlighet att bidra med så pass mycket som man själv mäktar med. Ett par medlemmar har redan anmält sitt intresse, och vi hoppas på ytterligare fler. Så känner Du att det finns områden eller aktiviteter som du är intresserad av att jobba med, tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Vi har sagt det tidigare och säger det igen - vi är tacksamma för alla idéer och all hjälp vi kan få med att anordna konferenser och annat. Det finns något att göra för alla, både praktiskt och teoretiskt. Och Du det är otroligt kul att vara med, man får inspiration och kunskap, och inte minst, nya kontakter och nya vänner på köpet! Vi säger även stort tack för åren i styrelsen till avgående styrelseordförande Sven Jansson samt styrelseledamöterna Johnna Rydiander och Amelia Nilsson. Ny och välkommen in är Ulrika Ström, med mångårig erfarenhet av systemutveckling inom IBM i. Kvar sitter Erik Larsson, som träder in i rollen som ordförande, Torbjörn Appehl samt undertecknad. Agneta Gosch Vi önskar er alla ett riktigt Gott Nytt Data3-år! Nu laddar vi om inför 2011! Innehåll I DETTA NUMMER KOM i gång med xml... 4 Nya ansikten på Kompetensor... 6 HASDAGARNA Nilssons krönika Höstkonferensen Vet vi om någon försöker ta sig in i systemet? Guide to fixes REDBOOKS Data3 #202 3

4 XML AVDELNING Kom i gång med XML! <?xml XML som protokoll för informationsutbyte har stora fördelar jämfört med fasta format á la flat files. Om sändande part lägger in nya fält som mottagaren inte känner till eller har lagt in kod för orsakar detta inga problem. Om ett fält som mottagaren i och för sig väntar sig men ett defaultvärde kan definieras gör det heller ingenting. Till skillnad mot format med fasta kolumner där allt måste vara perfekt synkroniserat mellan sändare och mottagare. XML är dessutom en standard som är stark i dag och ännu starkare i morgon. Däremot kan tröskeln till att komma igång kännas litet hög. Detta handlar om vår metod för att komma igång med XML användning. Vi måste också veta vad vi ska mappa varje term i varje segment till om vi utgår från att ett mottagarprogram skriver de olika posterna till ett antal tabeller. När programmet ser en sekvens som exempelvis <order_number> </order_number> så måste vi veta: Om värdet avser order_head så att det skall läggas i fältet OH_ORDN Om värdet avser order_line så att det ska läggas i fältet OL_ORDN Vi måste också veta när ett segment börjar och slutar (initiera recordet respektive skriva till databas). Och slutligen finns inte (ännu) någon fiffig operationskod för att skapa ett XML meddelande från datbasen. Hur vi gjorde Vad IBM har gjort för oss? I XML sammanhang är det två saker i senare releaser som har gjort det mycket enklare att hantera XML i i5os och ILE-RPG: Införande av operationskoder för XML - särskilt XML-SAX som gör det möjligt att förhållandevis enkelt plocka ut information från ett XML meddelande. Ökning av variabelstorlek till 16Mb som gör det möjligt att bearbeta även stora och komplexa meddelanden. Vad IBM inte har gjort sådant vi måste göra själva! Sändare och mottagare måste komma överens om vad de olika taggarna betyder och hur de ska skrivas. Versaler eller gemena? Understreck eller bindestreck? Vi måste själva ta reda på och hålla rätt på strukturen i ett inkommande XML meddelande. Dvs vilka segment och taggar som det består av. Om vi har ett meddelande som (rent schematiskt) set ut som: <order><order_head> fält i order_head <order_line> fält i order_ line </order_line><order_line>...</ order_line></order_head></order> Så måste vi veta att det finns just nivåerna order för hela ordern, en order_head och godtyckligt antal order_line i meddelandet. Lättjan är som vanligt uppfinningarnas moder. När vi fick i uppdrag att skapa de första funktionerna för att ta emot och sända relativt komplexa XML-meddelanden insåg vi att det skulle komma mer samt att väldigt mycket av den kodning som krävs är ytterst likformig. Det ledde till att vi byggde några olika verktyg. Det första kallar vi vår analyzer. Det den gör är att den läser ett godtyckligt XML-meddelande och går igenom struktur och nivåer. Resultatet läggs i en databas med begreppen: Element eller strukturnamn lika med XML-tag Typ dvs struktur S eller element (informationsbärare) E Nivånummer inom meddelandet där 1 är yttersta nivån och högre ju längre in i meddelandet man kommer. 4 Data3 #202

5 XML När vi har strukturfilen klar kan man komplettera med vad som strukturer och element ska mappas mot. Elementen ska mappas mot fält i databasen och strukturer mot recordformat. De element och strukturer som man inte behandlar anger man ingen mappning för. Nästa steg är att en generator skapar ILE-RPG kod till den handler som läggs in i programmet utifrån de data som analyzern skapade och som vi kompletterade med mappningsinformationen. I och med det har vi vårt mottagningsprogram klart enkelt, rätt och snabbt. Att skicka data som XML-meddelanden Här har vi utgått från att alla fält i ett recordformat blir en struktur i meddelandet. Även här har vi en korsreferenstabell där vi listar XML-tag för recordformatet och även för alla dess ingående fält. För att förenkla ytterligare så har vi också möjlighet att koppla XML-tagg till fält i fältreferensfilen. Om vi till exempel har fältet för produktnummer med i ett stort antal filer så räcker det att vi kopplar XML-tagg product_number till referensfältet. Från korsreferensen kan vi sedan automatgenerera den ILE-RPG kod som krävs för att formattera data i ett record som ett XML-meddelande eller en ingående del i ett XML-meddelande. Sändningen Vi använder MQ som sändmekanism och tar emot respektive sänder meddelanden som långa strängar i RPG (tack IBM för 16Mb gränsen i 6.1!). Har man andra metoder för kommunikation så fungerar det säkert också alldeles utmärkt. En förutsättning för i vart fall tolkningen av inkommande meddelanden är att hela meddelandet kan lagras i en strängvariabel. Alternativet är att lagra det som en fil i IFS, men vi har inte sett något behov att göra på det sättet. Jag som skrivit arbetar som seniorkonsult på PDB. En hel del med frågor om arkitektur och utvecklingsstandards. Med vänlig hälsning / Best regards Åke H Olsson Box 433 SE Jönköping Sweden visit: Brunnsgatan 11 phone: +46 (0) mobile: +46 (0) fax: +46 (0) Data3 #202 5

6 REPORTAGE Nya ansikten på Ko Fredric Berling och Emil Pennlöv är gränssnittsexperter på Kompetensor. Nyanställda affärssystemskonsulter på Kompetensor - Senan Rasoul, Emilie Chrizon och Johan Norell. På affärssystemsspecialisten Kompetensor är nya ansikten i fokus, i dubbel bemärkelse. Dels nya ansikten i form av sex nyrekryterade konsulter under året, dels ett nytt ansikte på befintliga IBM i system i form av den egna produkten isak. Malmöbaserade konsultbolaget Kompetensor arbetar främst med affärssystemen Bison och PRMS, båda rullandes på IBM i plattformen. Till dessa system har Kompetensor sedan länge haft en e-handelsplattform och det är ur arbetet med denna som en ny produkt vuxit fram med fokus på att ge även de interna användarna av affärssystemet ett högklassigt användargränssnitt. Denna produkt heter isak. Satsningen på isak har slagit väl ut och Kompetensor har under året expanderat och anställt sex personer och är nu cirka 30 konsulter. Nyanställningarna består av gränssnittsexperter, erfarna affärssystemskonsulter och ett antal nyutexaminerade blivande affärssystemskonsulter. Jag tycker det är spännande att få vara med på den resa det innebär att lära sig ett affärssystem från grunden, men också att ta del i utvecklingen av det nya kring isak. Fokus ligger nu mycket på att lära sig IBM i och i synnerhet att programmera i RPG, säger Emilie Chrizon en av de nyanställda affärssystemskonsulterna. Bolagets VD Håkan Walberg har stora förhoppningar på vad isak kan innebära för Kompetensors kunder och har redan börjat se en del av dessa förhoppningar förverkligas. Vi kan nu erbjuda våra kunder och användare en modernisering där de kan vidareutveckla sina redan väl fungerande system, säger han. isak ett nytt ansikte för IBM i isak är ett programvarulager som läggs ovanpå befintligt IBM i system och ger möjlighet att publicera systemet i form av tjänster och använda sig av grafiska användargränssnitt på ett enkelt och standardiserat sätt. Även integration med andra system förenklas genom isak eftersom samtliga tjänster blir väldefinierade och anropas över http-protokollet i XML-format. Möjlighet att konsumera tjänster från andra system och leverantörer ingår också som en naturlig del i isak. Den största fördelen med isak, enligt Kompetensor själva, är möjligheten att modernisera ett system utan att rasera det man har investerat och byggt upp inom organisationen under många år. Detta i form av funktionalitet i systemet, kompetens hos användare och administratörer samt rutiner för drift och backup. En mängd olika användargränssnitt kan användas tillsammans med isak men Kompetensor inriktar sig främst på Ext JS och Sencha Touch, två ramverk av webbaserade komponenter från företaget Sencha Inc. Ext JS är det bästa marknaden har att erbjuda i form av gränssnittskomponenter, säger Emil Pennlöv, gränssnittsexpert på Kompetensor. Han menar att komponenterna i Ext JS är så välutvecklade att 6 Data3 #202

7 REPORTAGE mpetensor många användare inte kan skilja på en webbaserad applikation utvecklad i Ext JS och ett traditionellt klientprogram. Med dessa högkvalitativa och anpassningsbara komponenter är vi glada att kunna erbjuda våra kunder användarupplevelser som vi tidigare inte ens vågat drömma om, fortsätter Emil. För applikationer till touch-enheter som iphone, ipad och Android-enheter använder Kompetensor sig av Sencha Touch. Detta är det första ramverket för mobila webbapplikationer, baserat på allmänna standarder som HTML5, CSS3 och JavaScript. Även här är det näst intill omöjligt för ett ovant öga att skilja dessa applikationer från exempelvis en vanlig app till iphone. På Panduro Hobby, Nordens ledande distributör av hobbymaterial, sker i stort sett all nyutveckling av affärssystemet med isak-teknik. Vi valde isak när vi behövde utveckla nytt systemstöd i samband med en stor förändring av en av våra viktigaste affärsprocesser. Resultatet överträffade våra förväntningar. Med isak har vi fått ett nytt, modernt och kraftfullt användargränssnitt samtidigt som vi kan fortsätta att nyttja befintliga investeringar i vårt affärssystem, säger Peo Forsberg, IT-chef på Panduro. För Kompetensor står organisatoriska förändringar för dörren. Den 1 januari 2011 går de ihop med Decido i Helsingborg och bildar DecidoKompetensor, Sydsveriges ledande affärssystemsspecialist. Jacob Giselsson, Kompetensor AIX+i Sharing Power Dra nytta av att i och AIX samsas i samma server! Låt oss berätta mer om hur du frigör kraft och sänker dina drifts kostnader med hjälp av dagens starka Powersystem. pulsen.se Data3 #202 7

8 EVENEMANG 2010 HAS Dagarna har etablerat sig till en av årets stora gatherings i Sverige, nästan i samma storlek som höstkonferensen (drygt 90 deltagare). Eventet gick under IBMs regi av stapeln i Göteborg, men har flyttat ner till Helsingborg sedan några år. Normalt i Maj men flyttades i år till September, September för att vara exakt. Man mjukstartade eventet med en Golf tävling som det börjar bli lite prestige att vinna. Den spelas på Vasatorps Golfklubb precis utanför Helsingborg. En mycket uppskattad bana och spelarna hade verkligen tur med vädret i år. Björn Oxe från Pulsen vann i år (igen) men hade ett par spelare hack i häl. Kvällen avslutades med en klassisk Helsingborgssysselsättning, att Tura över sundet mellan Helsingborg och Helsingör. Där åt och drack man gott och hade jämt göra med att räkna gånger man kommit till Danska sidan. HAS Dagarna sparkade igång på tisdagen med ett gemensamma sessioner, för att sedan delas upp i ett antal pår. Numera innehåller sessionerna mer än bara presentationer om att spegla system, även om tillgänglighet fortfarande är fokusområde. Nya för i år bland utställarna var Raz-Lee, en ledande leverantör av säkerhetsprodukter för IBM i. Shmuel Zailer kom till slut fram efter att ha fastnat på en strejkande flygplats i Israel. Åhörarna fick förklarat för sig hur enkelt man kan skapa en Trojan på en IBM i server, eller hur man kan hämta ut hela databaser utan att lämna ett spår efter sig (givetvis fick man passande nog lösningar för de som fick en klump i magen). Att deras avancerade fil-editeringsverktyg började utvecklas under Vietnamkriget gav lite perspektiv för IT branchen. Vision Solutions presenterade i vanlig ordning nyheter kring deras produkter, som vuxit från traditionell spegling till att även inkludera Arkivering och Systems Managment verktyg (Därav namnbytet till HA/SM dagarna i år). Efter ett antal uppköp de senaste åren börjar nu dimman skingras och en road-map har lagts fram. Att man slår ihop OMS/ ODS och Mimix var väntat och man presenterades listor med tekniksprång som kommit ut ur sammanslagningen. SAP användare hade i år ett eget spår, där Volker Gueldenpfennig från Tyskland höll låda inför en hänförd publik. Att SAP skall köras på en IBM Power i maskin är alla som kan bägge miljöerna överens om, kvarstår gör att få fram fler som kan just det.. IBM har själva dragit ner på deltagandet av naturliga skäl, men en rapport angående hot och trender på internet levererades av Niklas Blomquist. Jimi Inge genomförde en mycket uppskattad presentation om hur man genomför Releaseuppgraderingar på Tieto. Presentationen var fullmatad med tips och att-tänka-på från verkligheten. Att så många företag nästan 3 år efter 6.1 annonseringen fortfarande har Object conversion framför sig är lite av ett mysterium när man vet hur enkelt det kann vara att uppgradera. 8 Data3 #202

9 Björn Oxe (Pulsen) samtalar med Gunnar Öhrn (Essist) EVENEMANG Mike Ryan - Essist Omiktron Group, Mads Toubro - Vision Solutions, Andy Kowlaski - Vision Solutions, Shmuel Zailer - Raz-Lee Data3 #202 9

10 EVENEMANG GOLFTÄVLING 2010 Andy Kowalski hämtar energi.. Joachim Magnusson från Toyota Material Handling laddar för en sving. 10 Data3 #202

11 Attributsintyg Ett enklare sätt att umgås krönika I alla de sammanhang vi har behov av att umgås över gränserna uppenbarar sig identitetsfederering som en möjliggörare, inte minst i alla de sammanhang där det inte går att enas i den detaljgrad som varje enskild lösning ofta kräver. Det är betydligt enklare att förälska sig i ramverk som även fokuserar på mjuka frågor som utfärdande utan att på detaljnivå reglera alla tekniska delar. Kantara Initiative Assurance Framework, som står modell för den kommande standarden på området ISO/IEC 29115, är ett lysande exempel. Nåja, vad är väl en identitetsfederering? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles... alldeles underbar! Det senare stadiet infinner sig först när vi tar steget från att enbart federera identiteter och ser alla andra möjligheter som en identitetsfederation kan ge. En bal på slottet kanske är att ta i, men en och annan ytterligare samverkansknut går definitivt att lösa upp. För att nå dit hän är det på plats att ånyo reflektera över historien för att undvika de första klassiska misstagen. Här kommer två exempel: Vi behöver samverka över gränserna och min autentiseringslösning är undermålig. Vi identitetsfedererar! Fel Identitetsfederering gör inte den egna autentiseringslösningen bättre! Vi behöver samverka över gränserna och min autentiseringslösning uppfyller alla tänkbara krav. Vi identitetsfedererar! Kanske rätt, men oftast är genomförandet halvhjärtat. Endast identiteten federeras. Övriga samverkansproblem löses ånyo på klassiskt vis, där katalogsynkronisering brukar vara först ut följt av andra behov av bakomliggande synkronisering av information. Men även en resa på tusen mil börjar med ett steg och det går dock inte att bortse från att även det första stapplande steget kan vara förlösande, inte minst ur ett e-tjänsteperspektiv. Glöm alla olika implementationer för att täcka en flora av autentiseringslösningar och glöm alla konstlade lösningar för att lösa single-sign-on. Nu räcker det med att e- tjänsten har förmågan att konsumera intyg (biljett, ticket). E-tjänsteleverantören behöver nu enbart kravställa innehållet i intyget. Hur banalt det än låter så är detta en av de större utmaningarna. Rätt kravställda intyg är avgörande för hur lyckad en samverkan i slutändan blir. I planeringsstadiet där lösningarna endast befinner sig i presentationsform, är det ofta enkelt att med några streck visa hur man bäst föder en e-tjänst. Exempelvis att behörighetshanteringen kan ske inom ramen för attributsintyg, där den egna organisationen, utöver att berätta VEM vederbörande är, också berättar VAD vederbörande får rätt att utföra. I det verkliga livet är det betydligt mer omfattande att realisera ett streck på tavlan, speciellt utan att göra våld på befintliga system och standarder. Varje streck bör därför noga motiveras innan det realiseras. Genom att konsolidera användaradministration och autentisering till ett antal specialiserade identitetsintygsutfärdare kan flera av dagens funktioner i e-tjänsten koncentreras till att enbart använda informationen, inte administrera densamma. En hanteringsvinst som kanske inte är uppenbar i det första skedet men vilken kommer förenkla implementationen av e-tjänster substantiellt. Ett annat behov som kan tillgodoses är att erforderlig information för e-tjänsten kan hämtas direkt från källan via standardiserade procedurer, och först när behovet uppstår. Önskar vi exempelvis veta vem som företräder en viss organisation så ställs den frågan bäst till den som redan från början har svaret. En attributförfrågan kan ställas direkt till källan för att konsumeras av e-tjänsten som ett attributsintyg. Här kan en identitetsfederation göra stor skillnad. Upplevelsen av attributsintyg och konsoliderad användaradministration liknar kanske inte en bal på slottet, men rätt tänkt och rätt använt så infinner sig flera välbehagskänslor. Thomas Nilsson är oberoende säkerhetsexpert.grundare av informations- och IT-säkerhetsföretaget Certezza. Data3 #202 11

12 EVENEMANG Med kompetens och nätverk för dig! Höstkonferens Danni Stjerngard Vision Solutions pratar med Anders Rådlund IBM IBMs VD Leif Lindqvist Lillemor Gillberg IBM Johan Seman och Lars Johansson från Handelsbanken. Debbie Saugen IBM Rochester Kvällens band Mats Lidström Chief Technial Architect på ICE berättar om en helt nyapplikation som utvecklats på IBM Power i plattformen Fråga Gunnar Elmgren från Systeam Blue Helle Mering Sosy språkar med Frode och Lillemor från IBM Andreas Stepanek, Power Platform Executive IOT Northeast

13 EVENEMANG Utblick från Data3 Höstkonferens Traditionell konferens Den oktober på Utsikten i Nynäshamn gick 2010 års höstkonferens av stapeln. Årets konferens var i traditionell höstkonferensstil med många tillfällen till att förkovra sig i olika ämnen som berör IBM Power i. Det fanns naturligtvis också tillfällen att träffa likasinnade, äta god mat, och diskutera både teknik, taktik och annat med mindre power men inte desto mindre lika kraftfulla ämnen. Platsen för höstkonferens var väl vald och erbjöd möjlighet att åka både kommunalt och med bil. Priset var ett annat väl valt argument för att anmäla sig och förhoppningsvis så attraherade även det digra innehållet. Vi var cirka 140 deltagare inklusive utställare och föredragshållare. Söndagen bjöd på SQL, BRMS och ölprovning Konferensen startade starkt redan på söndagen med DB SQL och BRMS Overview där inbjudna talare från IBM i USA, Alison Butteril och Debbie Saugen, gav värdefulla tips och höjde kunskapen om de båda områdena. Utställare från ATEA, IBM, Bluechip, Essist, Iptor, Kompetensor, Pulsen, Sosy, SYSteam Blue och Qsl fanns också på plats för att svara på frågor och visa sina specialområden. Det blev senare mot kvällen tillfälle att höja kunskaperna ytterligare inom ett annat område som också kan tyckas vara power men inte då IBM Power i utan det mer välsmakande området ölprovning. Det visade sig Nynäshamn faktiskt har ett eget öl som är bryggt av Nynäshamns ångbryggeri. Efter middag och ölprovning blev det nog en hyfsat tidig kväll för de flesta deltagarna. Moln, IBMnyheter och STIM fallstudie På måndagen anslöt sig fler deltagare och dagen var fullspäckad med många olika föreläsningar och visningar. Det fanns också hela tiden tillfälle att besöka utställarna mellan de olika föreläsningarna. Morgonen var gemensam där molnet, senaste nytt på IBM Power i och anpassad IT för affärsbehov erbjöd en bra start på konferensen. Precis innan lunch så berättade Mats Lidström från STIM om erfarenheter från verkliga livet och hur de kombinerat ILE-RPG/DB2 med PHP/ MySQL för att köra en helt ny applikation på IBM Power i. Föredraget var mycket uppskattat och tanken att bjuda in föreläsare som berättare om fallstudier är något vi ska ta med oss i planeringen av nästa konferens. Härlig blandning IBM Power i Efter en buffélunch fortsatte eftermiddagen i lokaler med inspirerande namn som Johnny Cash, Dolly Parton och Bob Marley. Konferensens program var utformat ungefär som en Commonkonferens i USA eller Europa med olika spår. Det fanns ett utställarspår där de olika utställarna hade möjlighet visa olika ämnen och deltagarna hade möjligheter att ytterligare förkovra sig i vilka möjligheter som finns att tillgå för att hela tiden utveckla och förbättra sin IBM Power i-miljö. Det fanns också ett spår för AIX/Linux och tre andra spår med olika inriktningar. Det var två gemensamma föredrag på eftermiddagen/kvällen där den första var en framtidsutblick i hur IBM tror tekniken kan tänkas utvecklas. Efter att vi minglat i utställningen, smakat Nynäshamns egen öl, och börjat ställa om från teknik till fritid så var också dagens sista föredrag ett mer softat föredrag. Vi fick en inblick i hemligheten bakom arbetsglädje och efter den inblicken fortsatte utställarnas afton tills det var dags för gemensam middag. Efter en mycket god middag var det trevligt att umgås i baren och diskutera allt mellan himmel och jord. Det var både teknik och fritid i en härlig blandning ackompanjerat av rockabillybandet Fat Boys. IBM Power i är arbetsglädje Tisdagen började lite lugnt med en fortsättning på föredraget om hemligheten bakom arbetsglädje. Det var en bra och intresseväckande början på en dag som innehöll många intressanta, roliga och idéväckande föredrag. En höstkonferens är ett ypperligt sätt att hitta arbetsglädjen och inse vilka otroliga möjligheter som IT-yrket faktiskt erbjuder och att det ständigt utvecklas. Det finns möjligheter att träffa kolleger i branschen och höra vad som händer runt IBM Power i och hos IBM. Vi har fått mycket positiv respons från höstkonferensen och vi hoppas att det blir ännu fler som inser nyttan och nöjet av att åka på nästa års höstkonferens. Data3 Styrelsen som var på plats. Erik Larsson, Johnna Rydiander, Torbjörn Appehl och Agneta Gosch

14 EVENEMANG Susanna Urdvardi samtalar med Fredric Bohm (Gästtalare) Alison Butterill IBM Rochester Per-Lennart Andersson Coca-Cola Mike Ryan Essist Torbjörn Hedberg från Iptor Mikael Haglund IBM Anne Thörns Systeam Blue och Lotta Harlen Techdata delar ut pris 14 Data3 #202

15 Vet vi om någon försöker ta sig in i systemet? Ett viktigt moment är att kontrollera loggar och auditjournaler för att på så sätt ha möjlighet att upptäcka ovanliga inloggningsförsök. Men visste du att det finns ett inbyggt Intrusion Detection System (IDS) på System i? Innan en eventuell hacker försöker ta sig in i systemet kanske han eller hon försöker kontrollera vilka IP-portar som är öppna och utifrån det hitta en väg in i systemet. Ett bra sätt att få reda på om eventuell portskanning körs är att använda den inbyggda Intrusion Detection/Prevention funktionen som levereras med operativsystemet. Vad kan då Intrusion DetectionTCP/IP göra: Upptäcka attacker: Felaktiga paket, SYN floods, ICMP redirect (Man-In-The-Middle), IP-fragment, begränsande IP options, begränsade protokol, oavbrutna UDP-echo, etc. Upptäcker scan Undemuxable SYNs (anslutningsförsök på icke aktiva portar), anslutningsförsök från spoofed adresser. Upptäcker onormalt antal etablerade kontakter över en tidsintervall Traffic Regulation (TR) avvikelser Realtids notificering Extrusions dvs. felaktigt beteende ut från systemet Prevention Variable Dynamic Throttling Automatisk på/avstängning (den dynamiska delen) De som överträder tröskelvärdena bestraffas mer och mer (den variabla delen) tills det blir totalvägran Så snart ett felande beteende slutar, stängs strypningen av och allt återställs till det normala utan att någon behöver ingripa GÖR SÅ HÄR om du vill starta Intrusion Detection/Prevention på ditt system Starta System i Navigator Data3 #202 15

16 säkerhet Välj Security -> Intrusion Detection höger-klicka på Intrusion Detection System och välj Properties och IDS Properties dialogrutan visas. Här anger du vilka som skall underrättas, klicka OK. Högerklicka på Intrusion Detection System > Select Manage Policies och Intrusion Detection Policies dialogrutan visas. På Intrusion Detection Policies rullgardinsmenyn välj New och New Intrusion Detection Policy - Welcome dialogrutan visas. Klicka på Next och New Intrusion Detection Policy Select Policy to Create dialogrutan visas. Nu kan du välja om du vill skapa dina egna detekteringsregler eller låta systemet skapa en uppsättning standardregler. Väljer du alla standardreglerna Create a set of default intrusion detection policies och klickar dig igenom de olika dialogrutorna med standardvärdena, får du de 16 reglerna som visas på Intrusion Detection Policies dialogrutan nedan. Är du nöjd klickar du OK. 16 Data3 #202

17 säkerhet Nu kommer du tillbaka till System i Navigator dialogrutan. Nu är det dags att starta IDS en. Högerklicka Intrusion Detection System och välj Start. Nu har du ett fungerande Intrusion Detection System som kommer att skicka meddelanden när något misstänkt intrångsförsök inträffar. Det kan hända att du behöver justera antalet meddelanden som sänds. Som standard skickar systemet maximalt fem meddelanden under varje statistikintervall på 60 minuter eller maximalt fem meddelanden totalt, beroende på typ av regel. Justeringar för dina detekteringsregler gör du genom att högerklicka på den detekteringsregel som du vill modifiera och välja Properties och Properties dialogrutan för regeln visas. Under de olika flikarna kan du välja vad du vill ändra. Under fliken Local IP Addresses kan du ange vilka lokala IP-adresser som regeln skall gälla för, du kanske av någon anledning bara vill övervaka ett specifikt gränssnitt och dess IP-adresser. Det fina med IDS en är att du inte behöver starta om den när du har ändrat i en detekteringsregel, de nya parametrarna börjar genast gälla, utan omstart. Med de meddelanden som nu kommer från IDS en har du nu information som kan användas för att eventuellt vidta åtgärder. Förstår du inte informationen från IDS en ta hjälp av någon som är duktig på IP och som kan hjälpa dig att bedöma vikten av meddelandena. Du måste troligen anpassa dina detekteringsregler så att de passar din miljö. Lycka till, mer om säkerhet i nästa nummer. Lars-Olov Spångberg har arbetat med IBM i serverplattformen och dess föregångare i 31 år, 27 av dessa inom olika positioner på IBM. Är sedan 2007 anställd på Handelsbankens IT-säkerhetsavdelning. Data3 #202 17

18 Guide to fixes Create a maintenance strategy A good fix maintenance strategy is an important part of maintaining and managing your server. Regular maintenance of your server, and application of the latest fixes help to maximize server performance, and may reduce the impact of problems if they arise. Build your strategy Building your fix maintenance strategy begins with the type of server environment you have. For example, environments that change or have problems frequently require more frequent maintenance. Depending on which type of environment you have, IBM recommends different maintenance strategies to keep your server running at optimal performance. Scenario A is IBM s base recommendation for a fix maintenance strategy. Scenarios B and C are tailored towards specific environment characteristics that may be more similar to your server environment. Scenario A - base recommendations IBM recommends the following as a basic fix maintenance strategy for all System i5 family systems. Apply the Cumulative PTF package quarterly. Apply HIPER, DB2 Group, HMC, and server firmware fixes monthly. Sign up for My Notifications and begin receiving automatic notification whenever new or updated fixes become available. For preventive maintenance monitor the following. Review HIPER, HMC and server firmware fixes weekly. Review LPs, Recommended fixes, and other Group fixes weekly. Scenario B Problems occur quarterly or less often Recommended maintenance schedule: In this scenario, the server environment experiences moderate changes several times per year and may encounter problems several times per year as well. For this type of environment, consider the following as a base fix maintenance strategy. Apply the Cumulative PTF package, HIPER, DB2 Group, HMC, and Server Firmware fixes quarterly. Sign up for My Notifications and begin receiving automatic notification whenever new or updated fixes become available. For preventative maintenance monitor the following. Review HIPER fixes monthly. Review LPs, Recommended fixes, and other Group fixes monthly. Review HMC and server firmware fixes monthly. Scenario C Problems occur semi-annually or less often Recommended maintenance schedule: The environment in this scenario is rarely changed and experiences problems very infrequently, therefore requiring less maintenance overall. Consider the following as a base fix maintenance strategy for this type of environment. Apply the Cumulative PTF package, HIPER, DB2 Group, HMC, and Server Firmware fixes semiannually. Sign up for My Notifications and begin receiving automatic notification whenever new or updated fixes become available. For preventive maintenance monitor the following fixes. Review HIPER fixes monthly. Review LPs, Recommended fixes, and other Group fixes monthly. Review HMC and server firmware fixes monthly. Additional maintenance IBM recommends that you monitor the following fixes as a preventive step between your normal maintenance activities. Cumulative PTFs PTF Groups HIPERs Individual PTFs Service packs Firmware fixes Certain types of fix updates may be important for you to download and apply to your server, even if it is outside your routine maintenance schedule. For example, if you receive a notification from iseries Subscription Service that a PTF has been marked defective or has been superseded, the PTF may be currently installed on your server. Taking action sooner than later will help prevent potential problems with your daily server operations. 18 Data3 #202

19 Saxat från IBM Magazine The I can BLOG Avoid Locking Libraries in the Library List There is a system value, Library Locking Level (QLIBLCKLVL), that you can use to control whether libraries that are in a job s library search list are locked. This system value is not new it has been around since the V5R1 release but it seems that it s not very well known as I ve talked with several people who ve never heard of it. The Library Locking Level system value has the default value of 1, which indicates that the libraries in the library search list are to be locked in each job. Each library in a job s library search list is locked when the job is started and the locks are released when the job ends. As the number of active jobs on a system grows, the number of locks just for libraries can get very large. Consider an example where there are 1,500 user jobs and the library search list has 10 libraries that s 15,000 locks held on the system just to protect those 10 libraries. This is not an efficient use of the system s locking table. This affects the performance of job initiation and termination when the locks are allocated and released; it also has an effect on overall system performance as there is a single lock table and additional overhead as this table grows very large. The Best Practices for Managing IBM i Jobs and Output Redpaper documents IBM s recommendation of setting this system value to 0 to not lock the libraries in the library list. While IBM recommends setting this system value to 0, to not lock the libraries, it could not make that value the default value because, without additional changes, setting this system value to 0 would allow a library to be deleted or renamed even when the library is in the library search list. If you change the QLIBLCKLVL system value to 0, you need to take an additional step to prevent the libraries from being deleted or renamed you just need one job to allocate the libraries you want to protect. This job can be set up as an autostart job that runs in the controlling subsystem; it would simply do an Allocate Object (ALCOBJ) on each library that needs to be protected, then loop on a Delay Job (DLYJOB) command. This job would remain active until the controlling subsystem is ended or the job is explicitly ended. By using this strategy, you can protect the libraries from being deleted or renamed and you can greatly reduce the number of locks on the system. One final point - the QSYSARB system job locks the libraries that are defined in the system library list (QSYSLIBL) and the user library list (QUSR- LIBL) system values. IBM has a support article on this. Om författaren: Dawn May is a senior technical staff member at IBM in Rochester, Minn. She s the technical lead for the IBM i Systems Software Development organization and an IBM i Business Architect. Dawn s responsible for the overall strategy and plan for the core components of i. Data3 #202 19

20 BOKHÖRNAN IBM Power 720 and 740 Technical Overview and Introduction Publish Date Authors: An Ding Chen, James Cruickshank, Carlo Constantini, Volker Haud, Cesar D Maciel, John T Schmidt, Scott Vetter IBM Form Number REDP This IBM Redpaper publication is a comprehensive guide covering the IBM Power 720 and Power 740 servers supporting AIX, IBM i, and Linux operating systems. The goal of this paper is to introduce the major innovative Power 720 and 740 offerings and their prominent functions, including these: d The POWER7 processor available at frequencies of 3.0 GHz, 3.55 GHz, and 3.7 GHz d The specialized POWER7 Level 3 cache that provides greater bandwidth, capacity, and reliability d The 1 Gb or 10 Gb Integrated Virtual Ethernet adapter, included with each server configuration, and providing native hardware virtualization d The latest PowerVM virtualization including PowerVM Live Partition Mobility and PowerVM Active Memory Sharing. d Active Memory Expansion that provides more usable memory than what is physically installed on the system d EnergyScale technology that provides features such as power trending, power-saving, capping of power, and thermal measurement. IBM Power 795 Technical Overview and Introduction Publish Date Authors: An Ding Chen, James Cruickshank, Carlo Constantini, Volker Haud, Cesar D Maciel, John T Schmidt, Scott Vetter IBM Form Number REDP This IBM Redpaper publication is a comprehensive guide covering the IBM Power 795 server supporting AIX, IBM i, and Linux operating systems. The goal of this paper is to introduce the major innovative Power 795 offering and its prominent functions, including these: d IBM POWER7 processor available at frequencies of 3.7 GHz and 4.0 GHz with TurboCore options of 4.25 GHz and 4.31 GHz d Specialized POWER7 Level 3 cache that provides greater bandwidth, capacity, and reliability d TurboCore mode that delivers the highest performance per core d Enhanced RAS features that are designed for maximum availability d IBM PowerVM virtualization including PowerVM Live Partition Mobility and PowerVM IBM Active Memory Sharing d Active Memory Expansion that provides more usable memory than what is physically installed on the system d IBM EnergyScale technology that provides features such as power trending, power-saving, capping of power, and thermal measurement IBM DB2 for i V7.1: HLL Programs Can Now Easily Process Result Sets From Stored Procedures Publish Date: Authors: Sandra Cabral, Hernando Bedoyoa IBM Form Number TIPS0809 Stored Procedures are used across different platforms, operating systems, and diversified computing environments. Stored Procedures are great programming resources that can be used to distribute the logic of your application and, in a client server environment, they can improve performance tremendously by reducing the information traffic across a network. In IBM i V5.4 and V6.1, traditional programming languages, such as RPG and COBOL, did not have the ability to retrieve result sets returned by a Stored Procedure unless they used the SQL Call Level Interface for the Stored Procedure call. With the release of IBM i V7.1 in April 2010, several enhancements were added to IBM. DB2 i for V7.1. One of these enhancements is that the SQL for DB2 for i V7.1 now supports two new SQL statements: AS- SOCIATE LOCATOR and ALLOCATE CURSOR These two SQL statements allow RPG and COBOL programs to easily consume result sets coming from Stored Procedures. For related information about this topic, refer to the following IBM Redbooks publication: IBM i 7.1 Technical Overview, SG Data3 #202

Common US Disneyland, Anaheim. Medlemsbladet

Common US Disneyland, Anaheim. Medlemsbladet Common US Disneyland, Anaheim Medlemsbladet #207 MARS 2012 The home of IBM mid-range support specialists Hardware Maintenance iseries i5, i6 & pseries p5, p6, p7 Disaster Recovery iseries i5, i6 & pseries

Läs mer

NYA DATA3. COMMON Sweden. #213 Medlemsbladet September 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. IBM i 25 år på tronen

NYA DATA3. COMMON Sweden. #213 Medlemsbladet September 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. IBM i 25 år på tronen NYA DATA3 COMMON Sweden #213 Medlemsbladet September 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se IBM i 25 år på tronen Höstkonferensen 2013 Elite Hotel Marina Tower 29 september - 1 oktober 2013

Läs mer

RPG DAGARNA ÄR TILLBAKA!

RPG DAGARNA ÄR TILLBAKA! Med kompetens och nätverk för dig! RPG DAGARNA ÄR TILLBAKA! Common US Konferens 2008 Nashville, Tennessee I detta nummer referensartikel med Konsum Nord Nr 189 FEBRUARI 2008 Årgång 24 Innehåll Nr 189 FEB

Läs mer

#212 Medlemsbladet MAJ 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. Webapplikationer. Wordpress. Samla alla tjänster med IBM Power

#212 Medlemsbladet MAJ 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. Webapplikationer. Wordpress. Samla alla tjänster med IBM Power NYA DATA3 COMMON Sweden #212 Medlemsbladet MAJ 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se Webapplikationer Wordpress Joomla ERP E-mail CRM Intranät Collaboration PHP Samla alla tjänster med IBM

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

2010 COMMON US DAGBOK FRÅN ORLANDO BILDREPORTAGE FRÅN RIVAL AVGRÄNSNINGAR FÖR FTP. Medlemsbladet

2010 COMMON US DAGBOK FRÅN ORLANDO BILDREPORTAGE FRÅN RIVAL AVGRÄNSNINGAR FÖR FTP. Medlemsbladet 2010 COMMON US DAGBOK FRÅN ORLANDO BILDREPORTAGE FRÅN RIVAL AVGRÄNSNINGAR FÖR FTP Medlemsbladet #200 JULI 2010 Blue Chip Customer Engineering Nordic AB The Home of IBM Midrange Support Specialists Blue

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Power8 Nu har IBM lanserat en ny generation servrar

Power8 Nu har IBM lanserat en ny generation servrar #217 MEDLEMSBLADET JUNI 2014 MED KOMPETENS OCH NÄTVERK FÖR DIG WWW.DATA3.SE IBM i 7.2 Listan på nyheter i 7.2 är långt ifrån kort. OpenPower Patrik Gunnersten om OpenPower Foundation. Power8 Nu har IBM

Läs mer

Presentation styrelsen. Resultat per sista december NR 169 APRIL 2005 ÅRGÅNG 21

Presentation styrelsen. Resultat per sista december NR 169 APRIL 2005 ÅRGÅNG 21 Presentation styrelsen Resultat per sista december NR 169 APRIL 2005 ÅRGÅNG 21 LEDAREN INNEHÅLL Nr 168 8 MARS 2005 Tiden går fort! Artiklar och föreningsnytt IBM AS/400-redaktionen 4 Webbifiering 8 Många

Läs mer

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20 iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20 www.herlinwiderberg.com Upptäck nya värden Spara upp till 50 procent av dina IT-driftskostnader Vi är specialister på kostnadseffektiva

Läs mer

NR 168 MARS 2005 ÅRGÅNG

NR 168 MARS 2005 ÅRGÅNG ? Veckans webbfråga Åker du med till Common Europe 5-7 juni? 32% Ja 54% Nej 14% Vet ej Antal svar 514 Föreningen Data3 Föreningsfakta Akjljjnn, k,mndkj jkjkfkjhj jhjk.zxiu Akjljjnn, k,mndkj jkjkfkjhj jhjk.zxiu

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

KommITS. 2010 Nummer 4. "tafel. toekomst" sätt Att. webblösning effektiviserar. it-säkerhetskrönika

KommITS. 2010 Nummer 4. tafel. toekomst sätt Att. webblösning effektiviserar. it-säkerhetskrönika 2010 Nummer 4 STÅR & STAmpAR KOMMENTUS redo FÖR storsatning KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se rapport från viag "tafel VAN DE toekomst" it-säkerhetskrönika

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD

Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/kFreeBSD

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Libris som lokalt lånesystem

Libris som lokalt lånesystem Libris som lokalt lånesystem en utredning om ett för UH-biblioteken gemensamt lånesystem Oktober 2007 Mats G. Lindquist Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan 2007-10-16 1 Dnr 68-818-2007

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer