God Jul och Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År"

Transkript

1 God Jul och Gott Nytt År HASdagarna och Höstkonferensen 2010 VET VI OM NÅGON FÖRSÖKER TA SIG IN I SYSTEMET? Medlemsbladet #202 december 2010

2 Unikt erbjudande för dig som är medlem i Data3 Prova Computer Sweden under en hel månad utan kostnad! Nyhetskanalen för Sveriges IT-beslutsfattare Computer Sweden är Sveriges i särklass största IT-nyhetstidning. Vi är lika mycket en affärstidning som en tekniktidning och ser det som vår uppgift att förklara sambandet mellan teknik och lönsamhet. Som prenumerant får du ett helt paket kunskap både i pappersform och senaste nytt på computersweden.se. Tidningen med de senaste it-nyheterna får du direkt hem i brevlådan varje tisdag och fredag. Plus bonusmagasinet CS Hemma 1 gång i månaden! Prova Computer Sweden under en hel månad utan kostnad! Väljer du sedan att fortsätta läsa Computer Sweden får du som är medlem i Data3 hela 35% rabatt på en helårsprenumeration. Beställ direkt på computersweden.se/data3

3 LEDARSIDAN Tack för i år! Ett stort TACK vill jag rikta till samtliga deltagare vid årets höstkonferens i Nynäshamn! Det var ni, medlemmar, utställare och talare, som tillsammans gjorde konferensen till en sådan succé. Extra tack även till Lillemor Gillberg, Christina Fasth och Staffan Lindén, eldsjälar som vi inte hade klarat oss utan. Mer om konferensen och bildsvep därifrån, längre fram i bladet. En liten besvikelse var deltagarantalet under konferensen, vi hade hoppats och trott att programmet skulle locka fler än det gjorde. Erfarenheterna vi dragit genom den utvärdering som gjorts, gör att vi vågar hoppas på att nästa år kunna erbjuda ett ännu bättre koncept och förhoppningsvis locka fler. Trots detta, så kändes det verkligen som om vi alla för första gången på länge var enade vi har alla nytta och glädje av att Data3 lever vidare! Budskapet är att Data3 är och förblir ett unikt forum för informationsutbyte på IBM:s Powerplattform - och vi behövs. Det gensvaret fick vi där i Nynäshamn. Därför ser vi nu fram emot ett nytt spännande år 2011, där vi laddat med ny energi och inspiration till att göra Data3-medlemskapet ännu attraktivare för alla våra medlemmar! Vid årets föreningsstämma diskuterade vi olika möjligheter till att få medlemmar mer delaktiga i olika aktiviteter och arrangemang. Man behöver inte sitta i styrelsen för att ingå i en arbetsgrupp som arrangerar höstkonferensen eller arbetar med något annat projekt. Förhoppningsvis får vi fler i frivilligarbete på detta sätt och var och en får möjlighet att bidra med så pass mycket som man själv mäktar med. Ett par medlemmar har redan anmält sitt intresse, och vi hoppas på ytterligare fler. Så känner Du att det finns områden eller aktiviteter som du är intresserad av att jobba med, tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Vi har sagt det tidigare och säger det igen - vi är tacksamma för alla idéer och all hjälp vi kan få med att anordna konferenser och annat. Det finns något att göra för alla, både praktiskt och teoretiskt. Och Du det är otroligt kul att vara med, man får inspiration och kunskap, och inte minst, nya kontakter och nya vänner på köpet! Vi säger även stort tack för åren i styrelsen till avgående styrelseordförande Sven Jansson samt styrelseledamöterna Johnna Rydiander och Amelia Nilsson. Ny och välkommen in är Ulrika Ström, med mångårig erfarenhet av systemutveckling inom IBM i. Kvar sitter Erik Larsson, som träder in i rollen som ordförande, Torbjörn Appehl samt undertecknad. Agneta Gosch Vi önskar er alla ett riktigt Gott Nytt Data3-år! Nu laddar vi om inför 2011! Innehåll I DETTA NUMMER KOM i gång med xml... 4 Nya ansikten på Kompetensor... 6 HASDAGARNA Nilssons krönika Höstkonferensen Vet vi om någon försöker ta sig in i systemet? Guide to fixes REDBOOKS Data3 #202 3

4 XML AVDELNING Kom i gång med XML! <?xml XML som protokoll för informationsutbyte har stora fördelar jämfört med fasta format á la flat files. Om sändande part lägger in nya fält som mottagaren inte känner till eller har lagt in kod för orsakar detta inga problem. Om ett fält som mottagaren i och för sig väntar sig men ett defaultvärde kan definieras gör det heller ingenting. Till skillnad mot format med fasta kolumner där allt måste vara perfekt synkroniserat mellan sändare och mottagare. XML är dessutom en standard som är stark i dag och ännu starkare i morgon. Däremot kan tröskeln till att komma igång kännas litet hög. Detta handlar om vår metod för att komma igång med XML användning. Vi måste också veta vad vi ska mappa varje term i varje segment till om vi utgår från att ett mottagarprogram skriver de olika posterna till ett antal tabeller. När programmet ser en sekvens som exempelvis <order_number> </order_number> så måste vi veta: Om värdet avser order_head så att det skall läggas i fältet OH_ORDN Om värdet avser order_line så att det ska läggas i fältet OL_ORDN Vi måste också veta när ett segment börjar och slutar (initiera recordet respektive skriva till databas). Och slutligen finns inte (ännu) någon fiffig operationskod för att skapa ett XML meddelande från datbasen. Hur vi gjorde Vad IBM har gjort för oss? I XML sammanhang är det två saker i senare releaser som har gjort det mycket enklare att hantera XML i i5os och ILE-RPG: Införande av operationskoder för XML - särskilt XML-SAX som gör det möjligt att förhållandevis enkelt plocka ut information från ett XML meddelande. Ökning av variabelstorlek till 16Mb som gör det möjligt att bearbeta även stora och komplexa meddelanden. Vad IBM inte har gjort sådant vi måste göra själva! Sändare och mottagare måste komma överens om vad de olika taggarna betyder och hur de ska skrivas. Versaler eller gemena? Understreck eller bindestreck? Vi måste själva ta reda på och hålla rätt på strukturen i ett inkommande XML meddelande. Dvs vilka segment och taggar som det består av. Om vi har ett meddelande som (rent schematiskt) set ut som: <order><order_head> fält i order_head <order_line> fält i order_ line </order_line><order_line>...</ order_line></order_head></order> Så måste vi veta att det finns just nivåerna order för hela ordern, en order_head och godtyckligt antal order_line i meddelandet. Lättjan är som vanligt uppfinningarnas moder. När vi fick i uppdrag att skapa de första funktionerna för att ta emot och sända relativt komplexa XML-meddelanden insåg vi att det skulle komma mer samt att väldigt mycket av den kodning som krävs är ytterst likformig. Det ledde till att vi byggde några olika verktyg. Det första kallar vi vår analyzer. Det den gör är att den läser ett godtyckligt XML-meddelande och går igenom struktur och nivåer. Resultatet läggs i en databas med begreppen: Element eller strukturnamn lika med XML-tag Typ dvs struktur S eller element (informationsbärare) E Nivånummer inom meddelandet där 1 är yttersta nivån och högre ju längre in i meddelandet man kommer. 4 Data3 #202

5 XML När vi har strukturfilen klar kan man komplettera med vad som strukturer och element ska mappas mot. Elementen ska mappas mot fält i databasen och strukturer mot recordformat. De element och strukturer som man inte behandlar anger man ingen mappning för. Nästa steg är att en generator skapar ILE-RPG kod till den handler som läggs in i programmet utifrån de data som analyzern skapade och som vi kompletterade med mappningsinformationen. I och med det har vi vårt mottagningsprogram klart enkelt, rätt och snabbt. Att skicka data som XML-meddelanden Här har vi utgått från att alla fält i ett recordformat blir en struktur i meddelandet. Även här har vi en korsreferenstabell där vi listar XML-tag för recordformatet och även för alla dess ingående fält. För att förenkla ytterligare så har vi också möjlighet att koppla XML-tagg till fält i fältreferensfilen. Om vi till exempel har fältet för produktnummer med i ett stort antal filer så räcker det att vi kopplar XML-tagg product_number till referensfältet. Från korsreferensen kan vi sedan automatgenerera den ILE-RPG kod som krävs för att formattera data i ett record som ett XML-meddelande eller en ingående del i ett XML-meddelande. Sändningen Vi använder MQ som sändmekanism och tar emot respektive sänder meddelanden som långa strängar i RPG (tack IBM för 16Mb gränsen i 6.1!). Har man andra metoder för kommunikation så fungerar det säkert också alldeles utmärkt. En förutsättning för i vart fall tolkningen av inkommande meddelanden är att hela meddelandet kan lagras i en strängvariabel. Alternativet är att lagra det som en fil i IFS, men vi har inte sett något behov att göra på det sättet. Jag som skrivit arbetar som seniorkonsult på PDB. En hel del med frågor om arkitektur och utvecklingsstandards. Med vänlig hälsning / Best regards Åke H Olsson Box 433 SE Jönköping Sweden visit: Brunnsgatan 11 phone: +46 (0) mobile: +46 (0) fax: +46 (0) Data3 #202 5

6 REPORTAGE Nya ansikten på Ko Fredric Berling och Emil Pennlöv är gränssnittsexperter på Kompetensor. Nyanställda affärssystemskonsulter på Kompetensor - Senan Rasoul, Emilie Chrizon och Johan Norell. På affärssystemsspecialisten Kompetensor är nya ansikten i fokus, i dubbel bemärkelse. Dels nya ansikten i form av sex nyrekryterade konsulter under året, dels ett nytt ansikte på befintliga IBM i system i form av den egna produkten isak. Malmöbaserade konsultbolaget Kompetensor arbetar främst med affärssystemen Bison och PRMS, båda rullandes på IBM i plattformen. Till dessa system har Kompetensor sedan länge haft en e-handelsplattform och det är ur arbetet med denna som en ny produkt vuxit fram med fokus på att ge även de interna användarna av affärssystemet ett högklassigt användargränssnitt. Denna produkt heter isak. Satsningen på isak har slagit väl ut och Kompetensor har under året expanderat och anställt sex personer och är nu cirka 30 konsulter. Nyanställningarna består av gränssnittsexperter, erfarna affärssystemskonsulter och ett antal nyutexaminerade blivande affärssystemskonsulter. Jag tycker det är spännande att få vara med på den resa det innebär att lära sig ett affärssystem från grunden, men också att ta del i utvecklingen av det nya kring isak. Fokus ligger nu mycket på att lära sig IBM i och i synnerhet att programmera i RPG, säger Emilie Chrizon en av de nyanställda affärssystemskonsulterna. Bolagets VD Håkan Walberg har stora förhoppningar på vad isak kan innebära för Kompetensors kunder och har redan börjat se en del av dessa förhoppningar förverkligas. Vi kan nu erbjuda våra kunder och användare en modernisering där de kan vidareutveckla sina redan väl fungerande system, säger han. isak ett nytt ansikte för IBM i isak är ett programvarulager som läggs ovanpå befintligt IBM i system och ger möjlighet att publicera systemet i form av tjänster och använda sig av grafiska användargränssnitt på ett enkelt och standardiserat sätt. Även integration med andra system förenklas genom isak eftersom samtliga tjänster blir väldefinierade och anropas över http-protokollet i XML-format. Möjlighet att konsumera tjänster från andra system och leverantörer ingår också som en naturlig del i isak. Den största fördelen med isak, enligt Kompetensor själva, är möjligheten att modernisera ett system utan att rasera det man har investerat och byggt upp inom organisationen under många år. Detta i form av funktionalitet i systemet, kompetens hos användare och administratörer samt rutiner för drift och backup. En mängd olika användargränssnitt kan användas tillsammans med isak men Kompetensor inriktar sig främst på Ext JS och Sencha Touch, två ramverk av webbaserade komponenter från företaget Sencha Inc. Ext JS är det bästa marknaden har att erbjuda i form av gränssnittskomponenter, säger Emil Pennlöv, gränssnittsexpert på Kompetensor. Han menar att komponenterna i Ext JS är så välutvecklade att 6 Data3 #202

7 REPORTAGE mpetensor många användare inte kan skilja på en webbaserad applikation utvecklad i Ext JS och ett traditionellt klientprogram. Med dessa högkvalitativa och anpassningsbara komponenter är vi glada att kunna erbjuda våra kunder användarupplevelser som vi tidigare inte ens vågat drömma om, fortsätter Emil. För applikationer till touch-enheter som iphone, ipad och Android-enheter använder Kompetensor sig av Sencha Touch. Detta är det första ramverket för mobila webbapplikationer, baserat på allmänna standarder som HTML5, CSS3 och JavaScript. Även här är det näst intill omöjligt för ett ovant öga att skilja dessa applikationer från exempelvis en vanlig app till iphone. På Panduro Hobby, Nordens ledande distributör av hobbymaterial, sker i stort sett all nyutveckling av affärssystemet med isak-teknik. Vi valde isak när vi behövde utveckla nytt systemstöd i samband med en stor förändring av en av våra viktigaste affärsprocesser. Resultatet överträffade våra förväntningar. Med isak har vi fått ett nytt, modernt och kraftfullt användargränssnitt samtidigt som vi kan fortsätta att nyttja befintliga investeringar i vårt affärssystem, säger Peo Forsberg, IT-chef på Panduro. För Kompetensor står organisatoriska förändringar för dörren. Den 1 januari 2011 går de ihop med Decido i Helsingborg och bildar DecidoKompetensor, Sydsveriges ledande affärssystemsspecialist. Jacob Giselsson, Kompetensor AIX+i Sharing Power Dra nytta av att i och AIX samsas i samma server! Låt oss berätta mer om hur du frigör kraft och sänker dina drifts kostnader med hjälp av dagens starka Powersystem. pulsen.se Data3 #202 7

8 EVENEMANG 2010 HAS Dagarna har etablerat sig till en av årets stora gatherings i Sverige, nästan i samma storlek som höstkonferensen (drygt 90 deltagare). Eventet gick under IBMs regi av stapeln i Göteborg, men har flyttat ner till Helsingborg sedan några år. Normalt i Maj men flyttades i år till September, September för att vara exakt. Man mjukstartade eventet med en Golf tävling som det börjar bli lite prestige att vinna. Den spelas på Vasatorps Golfklubb precis utanför Helsingborg. En mycket uppskattad bana och spelarna hade verkligen tur med vädret i år. Björn Oxe från Pulsen vann i år (igen) men hade ett par spelare hack i häl. Kvällen avslutades med en klassisk Helsingborgssysselsättning, att Tura över sundet mellan Helsingborg och Helsingör. Där åt och drack man gott och hade jämt göra med att räkna gånger man kommit till Danska sidan. HAS Dagarna sparkade igång på tisdagen med ett gemensamma sessioner, för att sedan delas upp i ett antal pår. Numera innehåller sessionerna mer än bara presentationer om att spegla system, även om tillgänglighet fortfarande är fokusområde. Nya för i år bland utställarna var Raz-Lee, en ledande leverantör av säkerhetsprodukter för IBM i. Shmuel Zailer kom till slut fram efter att ha fastnat på en strejkande flygplats i Israel. Åhörarna fick förklarat för sig hur enkelt man kan skapa en Trojan på en IBM i server, eller hur man kan hämta ut hela databaser utan att lämna ett spår efter sig (givetvis fick man passande nog lösningar för de som fick en klump i magen). Att deras avancerade fil-editeringsverktyg började utvecklas under Vietnamkriget gav lite perspektiv för IT branchen. Vision Solutions presenterade i vanlig ordning nyheter kring deras produkter, som vuxit från traditionell spegling till att även inkludera Arkivering och Systems Managment verktyg (Därav namnbytet till HA/SM dagarna i år). Efter ett antal uppköp de senaste åren börjar nu dimman skingras och en road-map har lagts fram. Att man slår ihop OMS/ ODS och Mimix var väntat och man presenterades listor med tekniksprång som kommit ut ur sammanslagningen. SAP användare hade i år ett eget spår, där Volker Gueldenpfennig från Tyskland höll låda inför en hänförd publik. Att SAP skall köras på en IBM Power i maskin är alla som kan bägge miljöerna överens om, kvarstår gör att få fram fler som kan just det.. IBM har själva dragit ner på deltagandet av naturliga skäl, men en rapport angående hot och trender på internet levererades av Niklas Blomquist. Jimi Inge genomförde en mycket uppskattad presentation om hur man genomför Releaseuppgraderingar på Tieto. Presentationen var fullmatad med tips och att-tänka-på från verkligheten. Att så många företag nästan 3 år efter 6.1 annonseringen fortfarande har Object conversion framför sig är lite av ett mysterium när man vet hur enkelt det kann vara att uppgradera. 8 Data3 #202

9 Björn Oxe (Pulsen) samtalar med Gunnar Öhrn (Essist) EVENEMANG Mike Ryan - Essist Omiktron Group, Mads Toubro - Vision Solutions, Andy Kowlaski - Vision Solutions, Shmuel Zailer - Raz-Lee Data3 #202 9

10 EVENEMANG GOLFTÄVLING 2010 Andy Kowalski hämtar energi.. Joachim Magnusson från Toyota Material Handling laddar för en sving. 10 Data3 #202

11 Attributsintyg Ett enklare sätt att umgås krönika I alla de sammanhang vi har behov av att umgås över gränserna uppenbarar sig identitetsfederering som en möjliggörare, inte minst i alla de sammanhang där det inte går att enas i den detaljgrad som varje enskild lösning ofta kräver. Det är betydligt enklare att förälska sig i ramverk som även fokuserar på mjuka frågor som utfärdande utan att på detaljnivå reglera alla tekniska delar. Kantara Initiative Assurance Framework, som står modell för den kommande standarden på området ISO/IEC 29115, är ett lysande exempel. Nåja, vad är väl en identitetsfederering? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles... alldeles underbar! Det senare stadiet infinner sig först när vi tar steget från att enbart federera identiteter och ser alla andra möjligheter som en identitetsfederation kan ge. En bal på slottet kanske är att ta i, men en och annan ytterligare samverkansknut går definitivt att lösa upp. För att nå dit hän är det på plats att ånyo reflektera över historien för att undvika de första klassiska misstagen. Här kommer två exempel: Vi behöver samverka över gränserna och min autentiseringslösning är undermålig. Vi identitetsfedererar! Fel Identitetsfederering gör inte den egna autentiseringslösningen bättre! Vi behöver samverka över gränserna och min autentiseringslösning uppfyller alla tänkbara krav. Vi identitetsfedererar! Kanske rätt, men oftast är genomförandet halvhjärtat. Endast identiteten federeras. Övriga samverkansproblem löses ånyo på klassiskt vis, där katalogsynkronisering brukar vara först ut följt av andra behov av bakomliggande synkronisering av information. Men även en resa på tusen mil börjar med ett steg och det går dock inte att bortse från att även det första stapplande steget kan vara förlösande, inte minst ur ett e-tjänsteperspektiv. Glöm alla olika implementationer för att täcka en flora av autentiseringslösningar och glöm alla konstlade lösningar för att lösa single-sign-on. Nu räcker det med att e- tjänsten har förmågan att konsumera intyg (biljett, ticket). E-tjänsteleverantören behöver nu enbart kravställa innehållet i intyget. Hur banalt det än låter så är detta en av de större utmaningarna. Rätt kravställda intyg är avgörande för hur lyckad en samverkan i slutändan blir. I planeringsstadiet där lösningarna endast befinner sig i presentationsform, är det ofta enkelt att med några streck visa hur man bäst föder en e-tjänst. Exempelvis att behörighetshanteringen kan ske inom ramen för attributsintyg, där den egna organisationen, utöver att berätta VEM vederbörande är, också berättar VAD vederbörande får rätt att utföra. I det verkliga livet är det betydligt mer omfattande att realisera ett streck på tavlan, speciellt utan att göra våld på befintliga system och standarder. Varje streck bör därför noga motiveras innan det realiseras. Genom att konsolidera användaradministration och autentisering till ett antal specialiserade identitetsintygsutfärdare kan flera av dagens funktioner i e-tjänsten koncentreras till att enbart använda informationen, inte administrera densamma. En hanteringsvinst som kanske inte är uppenbar i det första skedet men vilken kommer förenkla implementationen av e-tjänster substantiellt. Ett annat behov som kan tillgodoses är att erforderlig information för e-tjänsten kan hämtas direkt från källan via standardiserade procedurer, och först när behovet uppstår. Önskar vi exempelvis veta vem som företräder en viss organisation så ställs den frågan bäst till den som redan från början har svaret. En attributförfrågan kan ställas direkt till källan för att konsumeras av e-tjänsten som ett attributsintyg. Här kan en identitetsfederation göra stor skillnad. Upplevelsen av attributsintyg och konsoliderad användaradministration liknar kanske inte en bal på slottet, men rätt tänkt och rätt använt så infinner sig flera välbehagskänslor. Thomas Nilsson är oberoende säkerhetsexpert.grundare av informations- och IT-säkerhetsföretaget Certezza. Data3 #202 11

12 EVENEMANG Med kompetens och nätverk för dig! Höstkonferens Danni Stjerngard Vision Solutions pratar med Anders Rådlund IBM IBMs VD Leif Lindqvist Lillemor Gillberg IBM Johan Seman och Lars Johansson från Handelsbanken. Debbie Saugen IBM Rochester Kvällens band Mats Lidström Chief Technial Architect på ICE berättar om en helt nyapplikation som utvecklats på IBM Power i plattformen Fråga Gunnar Elmgren från Systeam Blue Helle Mering Sosy språkar med Frode och Lillemor från IBM Andreas Stepanek, Power Platform Executive IOT Northeast

13 EVENEMANG Utblick från Data3 Höstkonferens Traditionell konferens Den oktober på Utsikten i Nynäshamn gick 2010 års höstkonferens av stapeln. Årets konferens var i traditionell höstkonferensstil med många tillfällen till att förkovra sig i olika ämnen som berör IBM Power i. Det fanns naturligtvis också tillfällen att träffa likasinnade, äta god mat, och diskutera både teknik, taktik och annat med mindre power men inte desto mindre lika kraftfulla ämnen. Platsen för höstkonferens var väl vald och erbjöd möjlighet att åka både kommunalt och med bil. Priset var ett annat väl valt argument för att anmäla sig och förhoppningsvis så attraherade även det digra innehållet. Vi var cirka 140 deltagare inklusive utställare och föredragshållare. Söndagen bjöd på SQL, BRMS och ölprovning Konferensen startade starkt redan på söndagen med DB SQL och BRMS Overview där inbjudna talare från IBM i USA, Alison Butteril och Debbie Saugen, gav värdefulla tips och höjde kunskapen om de båda områdena. Utställare från ATEA, IBM, Bluechip, Essist, Iptor, Kompetensor, Pulsen, Sosy, SYSteam Blue och Qsl fanns också på plats för att svara på frågor och visa sina specialområden. Det blev senare mot kvällen tillfälle att höja kunskaperna ytterligare inom ett annat område som också kan tyckas vara power men inte då IBM Power i utan det mer välsmakande området ölprovning. Det visade sig Nynäshamn faktiskt har ett eget öl som är bryggt av Nynäshamns ångbryggeri. Efter middag och ölprovning blev det nog en hyfsat tidig kväll för de flesta deltagarna. Moln, IBMnyheter och STIM fallstudie På måndagen anslöt sig fler deltagare och dagen var fullspäckad med många olika föreläsningar och visningar. Det fanns också hela tiden tillfälle att besöka utställarna mellan de olika föreläsningarna. Morgonen var gemensam där molnet, senaste nytt på IBM Power i och anpassad IT för affärsbehov erbjöd en bra start på konferensen. Precis innan lunch så berättade Mats Lidström från STIM om erfarenheter från verkliga livet och hur de kombinerat ILE-RPG/DB2 med PHP/ MySQL för att köra en helt ny applikation på IBM Power i. Föredraget var mycket uppskattat och tanken att bjuda in föreläsare som berättare om fallstudier är något vi ska ta med oss i planeringen av nästa konferens. Härlig blandning IBM Power i Efter en buffélunch fortsatte eftermiddagen i lokaler med inspirerande namn som Johnny Cash, Dolly Parton och Bob Marley. Konferensens program var utformat ungefär som en Commonkonferens i USA eller Europa med olika spår. Det fanns ett utställarspår där de olika utställarna hade möjlighet visa olika ämnen och deltagarna hade möjligheter att ytterligare förkovra sig i vilka möjligheter som finns att tillgå för att hela tiden utveckla och förbättra sin IBM Power i-miljö. Det fanns också ett spår för AIX/Linux och tre andra spår med olika inriktningar. Det var två gemensamma föredrag på eftermiddagen/kvällen där den första var en framtidsutblick i hur IBM tror tekniken kan tänkas utvecklas. Efter att vi minglat i utställningen, smakat Nynäshamns egen öl, och börjat ställa om från teknik till fritid så var också dagens sista föredrag ett mer softat föredrag. Vi fick en inblick i hemligheten bakom arbetsglädje och efter den inblicken fortsatte utställarnas afton tills det var dags för gemensam middag. Efter en mycket god middag var det trevligt att umgås i baren och diskutera allt mellan himmel och jord. Det var både teknik och fritid i en härlig blandning ackompanjerat av rockabillybandet Fat Boys. IBM Power i är arbetsglädje Tisdagen började lite lugnt med en fortsättning på föredraget om hemligheten bakom arbetsglädje. Det var en bra och intresseväckande början på en dag som innehöll många intressanta, roliga och idéväckande föredrag. En höstkonferens är ett ypperligt sätt att hitta arbetsglädjen och inse vilka otroliga möjligheter som IT-yrket faktiskt erbjuder och att det ständigt utvecklas. Det finns möjligheter att träffa kolleger i branschen och höra vad som händer runt IBM Power i och hos IBM. Vi har fått mycket positiv respons från höstkonferensen och vi hoppas att det blir ännu fler som inser nyttan och nöjet av att åka på nästa års höstkonferens. Data3 Styrelsen som var på plats. Erik Larsson, Johnna Rydiander, Torbjörn Appehl och Agneta Gosch

14 EVENEMANG Susanna Urdvardi samtalar med Fredric Bohm (Gästtalare) Alison Butterill IBM Rochester Per-Lennart Andersson Coca-Cola Mike Ryan Essist Torbjörn Hedberg från Iptor Mikael Haglund IBM Anne Thörns Systeam Blue och Lotta Harlen Techdata delar ut pris 14 Data3 #202

15 Vet vi om någon försöker ta sig in i systemet? Ett viktigt moment är att kontrollera loggar och auditjournaler för att på så sätt ha möjlighet att upptäcka ovanliga inloggningsförsök. Men visste du att det finns ett inbyggt Intrusion Detection System (IDS) på System i? Innan en eventuell hacker försöker ta sig in i systemet kanske han eller hon försöker kontrollera vilka IP-portar som är öppna och utifrån det hitta en väg in i systemet. Ett bra sätt att få reda på om eventuell portskanning körs är att använda den inbyggda Intrusion Detection/Prevention funktionen som levereras med operativsystemet. Vad kan då Intrusion DetectionTCP/IP göra: Upptäcka attacker: Felaktiga paket, SYN floods, ICMP redirect (Man-In-The-Middle), IP-fragment, begränsande IP options, begränsade protokol, oavbrutna UDP-echo, etc. Upptäcker scan Undemuxable SYNs (anslutningsförsök på icke aktiva portar), anslutningsförsök från spoofed adresser. Upptäcker onormalt antal etablerade kontakter över en tidsintervall Traffic Regulation (TR) avvikelser Realtids notificering Extrusions dvs. felaktigt beteende ut från systemet Prevention Variable Dynamic Throttling Automatisk på/avstängning (den dynamiska delen) De som överträder tröskelvärdena bestraffas mer och mer (den variabla delen) tills det blir totalvägran Så snart ett felande beteende slutar, stängs strypningen av och allt återställs till det normala utan att någon behöver ingripa GÖR SÅ HÄR om du vill starta Intrusion Detection/Prevention på ditt system Starta System i Navigator Data3 #202 15

16 säkerhet Välj Security -> Intrusion Detection höger-klicka på Intrusion Detection System och välj Properties och IDS Properties dialogrutan visas. Här anger du vilka som skall underrättas, klicka OK. Högerklicka på Intrusion Detection System > Select Manage Policies och Intrusion Detection Policies dialogrutan visas. På Intrusion Detection Policies rullgardinsmenyn välj New och New Intrusion Detection Policy - Welcome dialogrutan visas. Klicka på Next och New Intrusion Detection Policy Select Policy to Create dialogrutan visas. Nu kan du välja om du vill skapa dina egna detekteringsregler eller låta systemet skapa en uppsättning standardregler. Väljer du alla standardreglerna Create a set of default intrusion detection policies och klickar dig igenom de olika dialogrutorna med standardvärdena, får du de 16 reglerna som visas på Intrusion Detection Policies dialogrutan nedan. Är du nöjd klickar du OK. 16 Data3 #202

17 säkerhet Nu kommer du tillbaka till System i Navigator dialogrutan. Nu är det dags att starta IDS en. Högerklicka Intrusion Detection System och välj Start. Nu har du ett fungerande Intrusion Detection System som kommer att skicka meddelanden när något misstänkt intrångsförsök inträffar. Det kan hända att du behöver justera antalet meddelanden som sänds. Som standard skickar systemet maximalt fem meddelanden under varje statistikintervall på 60 minuter eller maximalt fem meddelanden totalt, beroende på typ av regel. Justeringar för dina detekteringsregler gör du genom att högerklicka på den detekteringsregel som du vill modifiera och välja Properties och Properties dialogrutan för regeln visas. Under de olika flikarna kan du välja vad du vill ändra. Under fliken Local IP Addresses kan du ange vilka lokala IP-adresser som regeln skall gälla för, du kanske av någon anledning bara vill övervaka ett specifikt gränssnitt och dess IP-adresser. Det fina med IDS en är att du inte behöver starta om den när du har ändrat i en detekteringsregel, de nya parametrarna börjar genast gälla, utan omstart. Med de meddelanden som nu kommer från IDS en har du nu information som kan användas för att eventuellt vidta åtgärder. Förstår du inte informationen från IDS en ta hjälp av någon som är duktig på IP och som kan hjälpa dig att bedöma vikten av meddelandena. Du måste troligen anpassa dina detekteringsregler så att de passar din miljö. Lycka till, mer om säkerhet i nästa nummer. Lars-Olov Spångberg har arbetat med IBM i serverplattformen och dess föregångare i 31 år, 27 av dessa inom olika positioner på IBM. Är sedan 2007 anställd på Handelsbankens IT-säkerhetsavdelning. Data3 #202 17

18 Guide to fixes Create a maintenance strategy A good fix maintenance strategy is an important part of maintaining and managing your server. Regular maintenance of your server, and application of the latest fixes help to maximize server performance, and may reduce the impact of problems if they arise. Build your strategy Building your fix maintenance strategy begins with the type of server environment you have. For example, environments that change or have problems frequently require more frequent maintenance. Depending on which type of environment you have, IBM recommends different maintenance strategies to keep your server running at optimal performance. Scenario A is IBM s base recommendation for a fix maintenance strategy. Scenarios B and C are tailored towards specific environment characteristics that may be more similar to your server environment. Scenario A - base recommendations IBM recommends the following as a basic fix maintenance strategy for all System i5 family systems. Apply the Cumulative PTF package quarterly. Apply HIPER, DB2 Group, HMC, and server firmware fixes monthly. Sign up for My Notifications and begin receiving automatic notification whenever new or updated fixes become available. For preventive maintenance monitor the following. Review HIPER, HMC and server firmware fixes weekly. Review LPs, Recommended fixes, and other Group fixes weekly. Scenario B Problems occur quarterly or less often Recommended maintenance schedule: In this scenario, the server environment experiences moderate changes several times per year and may encounter problems several times per year as well. For this type of environment, consider the following as a base fix maintenance strategy. Apply the Cumulative PTF package, HIPER, DB2 Group, HMC, and Server Firmware fixes quarterly. Sign up for My Notifications and begin receiving automatic notification whenever new or updated fixes become available. For preventative maintenance monitor the following. Review HIPER fixes monthly. Review LPs, Recommended fixes, and other Group fixes monthly. Review HMC and server firmware fixes monthly. Scenario C Problems occur semi-annually or less often Recommended maintenance schedule: The environment in this scenario is rarely changed and experiences problems very infrequently, therefore requiring less maintenance overall. Consider the following as a base fix maintenance strategy for this type of environment. Apply the Cumulative PTF package, HIPER, DB2 Group, HMC, and Server Firmware fixes semiannually. Sign up for My Notifications and begin receiving automatic notification whenever new or updated fixes become available. For preventive maintenance monitor the following fixes. Review HIPER fixes monthly. Review LPs, Recommended fixes, and other Group fixes monthly. Review HMC and server firmware fixes monthly. Additional maintenance IBM recommends that you monitor the following fixes as a preventive step between your normal maintenance activities. Cumulative PTFs PTF Groups HIPERs Individual PTFs Service packs Firmware fixes Certain types of fix updates may be important for you to download and apply to your server, even if it is outside your routine maintenance schedule. For example, if you receive a notification from iseries Subscription Service that a PTF has been marked defective or has been superseded, the PTF may be currently installed on your server. Taking action sooner than later will help prevent potential problems with your daily server operations. 18 Data3 #202

19 Saxat från IBM Magazine The I can BLOG Avoid Locking Libraries in the Library List There is a system value, Library Locking Level (QLIBLCKLVL), that you can use to control whether libraries that are in a job s library search list are locked. This system value is not new it has been around since the V5R1 release but it seems that it s not very well known as I ve talked with several people who ve never heard of it. The Library Locking Level system value has the default value of 1, which indicates that the libraries in the library search list are to be locked in each job. Each library in a job s library search list is locked when the job is started and the locks are released when the job ends. As the number of active jobs on a system grows, the number of locks just for libraries can get very large. Consider an example where there are 1,500 user jobs and the library search list has 10 libraries that s 15,000 locks held on the system just to protect those 10 libraries. This is not an efficient use of the system s locking table. This affects the performance of job initiation and termination when the locks are allocated and released; it also has an effect on overall system performance as there is a single lock table and additional overhead as this table grows very large. The Best Practices for Managing IBM i Jobs and Output Redpaper documents IBM s recommendation of setting this system value to 0 to not lock the libraries in the library list. While IBM recommends setting this system value to 0, to not lock the libraries, it could not make that value the default value because, without additional changes, setting this system value to 0 would allow a library to be deleted or renamed even when the library is in the library search list. If you change the QLIBLCKLVL system value to 0, you need to take an additional step to prevent the libraries from being deleted or renamed you just need one job to allocate the libraries you want to protect. This job can be set up as an autostart job that runs in the controlling subsystem; it would simply do an Allocate Object (ALCOBJ) on each library that needs to be protected, then loop on a Delay Job (DLYJOB) command. This job would remain active until the controlling subsystem is ended or the job is explicitly ended. By using this strategy, you can protect the libraries from being deleted or renamed and you can greatly reduce the number of locks on the system. One final point - the QSYSARB system job locks the libraries that are defined in the system library list (QSYSLIBL) and the user library list (QUSR- LIBL) system values. IBM has a support article on this. Om författaren: Dawn May is a senior technical staff member at IBM in Rochester, Minn. She s the technical lead for the IBM i Systems Software Development organization and an IBM i Business Architect. Dawn s responsible for the overall strategy and plan for the core components of i. Data3 #202 19

20 BOKHÖRNAN IBM Power 720 and 740 Technical Overview and Introduction Publish Date Authors: An Ding Chen, James Cruickshank, Carlo Constantini, Volker Haud, Cesar D Maciel, John T Schmidt, Scott Vetter IBM Form Number REDP This IBM Redpaper publication is a comprehensive guide covering the IBM Power 720 and Power 740 servers supporting AIX, IBM i, and Linux operating systems. The goal of this paper is to introduce the major innovative Power 720 and 740 offerings and their prominent functions, including these: d The POWER7 processor available at frequencies of 3.0 GHz, 3.55 GHz, and 3.7 GHz d The specialized POWER7 Level 3 cache that provides greater bandwidth, capacity, and reliability d The 1 Gb or 10 Gb Integrated Virtual Ethernet adapter, included with each server configuration, and providing native hardware virtualization d The latest PowerVM virtualization including PowerVM Live Partition Mobility and PowerVM Active Memory Sharing. d Active Memory Expansion that provides more usable memory than what is physically installed on the system d EnergyScale technology that provides features such as power trending, power-saving, capping of power, and thermal measurement. IBM Power 795 Technical Overview and Introduction Publish Date Authors: An Ding Chen, James Cruickshank, Carlo Constantini, Volker Haud, Cesar D Maciel, John T Schmidt, Scott Vetter IBM Form Number REDP This IBM Redpaper publication is a comprehensive guide covering the IBM Power 795 server supporting AIX, IBM i, and Linux operating systems. The goal of this paper is to introduce the major innovative Power 795 offering and its prominent functions, including these: d IBM POWER7 processor available at frequencies of 3.7 GHz and 4.0 GHz with TurboCore options of 4.25 GHz and 4.31 GHz d Specialized POWER7 Level 3 cache that provides greater bandwidth, capacity, and reliability d TurboCore mode that delivers the highest performance per core d Enhanced RAS features that are designed for maximum availability d IBM PowerVM virtualization including PowerVM Live Partition Mobility and PowerVM IBM Active Memory Sharing d Active Memory Expansion that provides more usable memory than what is physically installed on the system d IBM EnergyScale technology that provides features such as power trending, power-saving, capping of power, and thermal measurement IBM DB2 for i V7.1: HLL Programs Can Now Easily Process Result Sets From Stored Procedures Publish Date: Authors: Sandra Cabral, Hernando Bedoyoa IBM Form Number TIPS0809 Stored Procedures are used across different platforms, operating systems, and diversified computing environments. Stored Procedures are great programming resources that can be used to distribute the logic of your application and, in a client server environment, they can improve performance tremendously by reducing the information traffic across a network. In IBM i V5.4 and V6.1, traditional programming languages, such as RPG and COBOL, did not have the ability to retrieve result sets returned by a Stored Procedure unless they used the SQL Call Level Interface for the Stored Procedure call. With the release of IBM i V7.1 in April 2010, several enhancements were added to IBM. DB2 i for V7.1. One of these enhancements is that the SQL for DB2 for i V7.1 now supports two new SQL statements: AS- SOCIATE LOCATOR and ALLOCATE CURSOR These two SQL statements allow RPG and COBOL programs to easily consume result sets coming from Stored Procedures. For related information about this topic, refer to the following IBM Redbooks publication: IBM i 7.1 Technical Overview, SG Data3 #202

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare Phaser 4400 laserskrivare Resurser En stor mängd information finns samlad i skrivaren som utskrivbara sidor. På följande sidor visas Hjälpguiden, en utskrivbar sida över resurser för att få hjälp. P4400-77

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9

Quicksort. Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 Quicksort Koffman & Wolfgang kapitel 8, avsnitt 9 1 Quicksort Quicksort väljer ett spcifikt värde (kallat pivot), och delar upp resten av fältet i två delar: alla element som är pivot läggs i vänstra delen

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer