Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael"

Transkript

1 Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael Vi inleder med en bön: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Gud vi ber att denna meditation må bli till din större ära och att du må tala till oss och verka i oss helt efter din vilja. Låt oss lära känna dig bättre, Du som är Sanning och Kärlek till ditt väsen, så att vi kan älska dig mer. Amen. Vi ber Fader vår Först tänkte jag säga något om Guds väsen, om Guds vara: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. står det i Johannes första brev (1 Joh 4:16) I Katolska Kyrkans Katekes står det skrivet att Gud till sitt väsen är sanning och kärlek ( 231). Vidare står det: 218 Under sin historia kunde Israel upptäcka att Gud bara hade ett skäl för att uppenbara sig för det och för att ha utvalt det bland alla andra folk för att vara hos det: hans oförskyllda kärlek. Tack vare sina profeter insåg också Israel att det just var kärleken som fick Gud att oupphörligen rädda det och förlåta det dess otrohet och synder. 219 Guds kärlek till Israel jämförs med en fars kärlek till sin son (Hos 11:1). Denna Guds kärlek är starkare än en mors kärlek till sina barn (Jes 49:14-15). Gud älskar sitt folk mer än en brudgum sin brud (Jes 62:4-5); denna kärlek övervinner också de värsta svek (Hes 16, Hos 11); den sträcker sig ända till den allra dyrbaraste gåvan: så älskade Gud världen, att han gav den sin ende Son (Joh 3:16). 220 Guds kärlek är evig (Jes 54:8) Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig (Jes 54:10). Ja, med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig (Jer 31:3). 221 Johannes går ännu längre: Gud är kärlek (1 Joh 4:8, 16): Gud är rentav till som kärlek. Då Gud vid tidens fullbordan sänder sin ende Son och kärlekens Ande, uppenbarar han sin allra innersta hemlighet: han är själv i evighet en kärlekens självutgivelse som får svar: Fader, Son och helig Ande, och han har bestämt oss till att få delta i denna ömsesidiga hängivelse. 1

2 Gud är alltså inte monolog, utan dialog, gemenskap, familj. Den helige Franciskus skriver någonstans att Guds Son, Jesus Kristus, är den ende som så att säga räcker till för Fadern. Gud är ju Oändlig, men skapelsen och vi skapade varelser är inte oändliga. Vidare står det i Katekesen: 1 Gud är oändligt fullkomlig och helig i sig själv. I sin godhet beslöt han att skapa människan, för att hon skulle få del av hans eviga liv. Därför är han alltid och överallt nära människan. Han kallar henne och hjälper henne att söka honom, lära känna honom och av all sin kraft älska honom. Han kallar alla människor, som synden skilt från varandra, till enheten i sin familj, kyrkan. Han gör det genom sin Son, som han har sänt som Frälsare och Räddare, då tiden var fullbordad. I honom och genom honom kallar han människorna att bli hans barn i den helige Ande och så få hans saliga liv till arvedel. I den förra meditationen talade vi om det ondas skandal, varför Gud som är oändligt god tillåter det onda i världen. Så här säger Katekesen om Guds försyn och om det ondas skandal: 309 Om Gud den allsmäktige Fadern, skapare av en god och ordnad värld, bär omsorg om alla sina skapade varelser, varför finns då det onda? Man kan inte svara snabbt på denna lika angelägna som oundvikliga, lika smärtsamma som hemlighetsfulla fråga. Det är den kristna tron i sin helhet som ger svaret på denna fråga: skapelsens godhet, syndens drama, Guds tålmodiga kärlek som kommer människan till mötes genom de förbund han sluter med henne, genom hans Sons frälsande människoblivande, genom Andens gåva, genom att kyrkan samlas, genom sakramentens kraft, genom kallelsen till ett saligt liv. Till detta kallas de fria skapade varelserna att (redan här) i förväg ge sitt samtycke men de kan också i förväg (redan här) på ett fruktansvärt och hemlighetsfullt sätt gå miste om det. Det finns inte någon del av det kristna budskapet som inte delvis är ett svar på frågan om det onda. 310 Varför har Gud inte skapat en värld som är så fullkomlig, att det onda inte kan finnas i den? I kraft av sin obegränsade makt skulle Gud alltid kunna skapa något som är bättre. Men Gud har i sin gränslösa visdom och godhet velat skapa en värld som befinner sig på väg mot sin yttersta fulländning. Denna utvecklingshistoria medför i Guds plan att vissa varelser uppträder medan andra försvinner, att det mindre fullkomliga uppträder 2

3 tillsammans med det mer fulländade, att somliga ting byggs upp i naturen medan andra bryts ned. Tillsammans med det fysiskt goda finns alltså också det fysiskt onda, så länge som skapelsen inte har nått fram till sin fulländning. 311 Änglar och människor, förnuftiga och fria varelser, skall gå fram mot sin slutliga bestämning genom sitt fria val och den kärlek som ligger i detta fria val. De kan alltså gå vilse. De har faktiskt syndat. Det är på detta sätt som det moraliskt onda kom in i världen, något som utan jämförelse är värre än det fysiskt onda. Gud är inte på något sätt, vare sig direkt eller indirekt, orsak till det moraliskt onda. Men han tillåter det. Han respekterar sin skapelses frihet, och på ett hemlighetsfullt sätt kan han göra det bästa av det: Ty den allsmäktige Guden... är i allra högsta grad god, och därför skulle han aldrig någonsin låta något som helst ont finnas i sina verk om han inte var tillräckligt mäktig och god för att låta det goda komma ur själva det onda. 312 Så kan man så småningom upptäcka att Gud i sin allsmäktiga försyn kan få ut något gott ur följderna av något ont, till och med något moraliskt ont, förorsakat av hans skapade varelser: Så har nu inte ni, säger Josef till sina bröder, sänt mig hit utan Gud....Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att... behålla mycket folk vid liv (1 Mos 45:8; 1 Mos 50:20). Den värsta ogärning som någonsin har skett, förkastandet av Guds Son och mordet på honom, förorsakat av alla människors synder, har Gud i sin överflödande nåd vänt till den största välgärning: Kristi förhärligande och vår frälsning. Men för den skull blir det onda ändå inte till något gott. 313 Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud (Rom 8:28). Helgonens vittnesbörd bekräftar oupphörligen denna sanning: Så säger Katarina av Siena till dem som förargas och gör uppror mot det som händer dem : Allt framgår ur kärleken, allt sker med hänsyn till människans frälsning, Gud gör endast sådant som tjänar detta mål. Och Thomas More tröstar kort före sin martyrdöd sin dotter: Ingenting kan hända som inte har framgått ur Guds vilja. Men allt som han vill är hur ont det än må förefalla oss ändå det bästa som kan hända oss. 3

4 Och Juliana av Norwich säger: Jag insåg alltså med Guds nåd att jag måste hålla fast vid tron och att inte mindre fast tro på att allting skall bli bra. ( Thou shalt see thyself that all manner of thing shall be well. ) 314 Vi tror fast att Gud är världens och historiens härskare. Men hans försyns vägar är okända för oss. Det är först vid slutmålet, när vår begränsade kunskap upphör, när vi får se Gud ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12), som Guds vägar blir helt och hållet kända, de vägar som Gud har fört sin skapelse på, till och med rakt igenom det ondas och syndens dramatiska händelser, ända fram till vilan på den slutliga sabbat, för vars skull han har skapat himmel och jord. För att visa på Guds gränslösa kärlek till oss människor citerar jag följande text ur Katekesen: 516 Hela Kristi liv är uppenbarelse av Fadern: hans ord och gärningar, hans tystnad och hans lidanden, hans sätt att vara och att tala. Jesus kan säga: Den som ser mig, ser Fadern (Joh 14:9), och Fadern kan säga: Detta är min Son, den utvalde; lyssna till honom (Luk 9:35). Eftersom vår Herre gjorde sig till människa för att uppfylla Faderns vilja uppenbarar de minsta drag i hans mysterier Guds kärlek för oss (1 Joh 4:9). 517 Hela Kristi liv är ett frälsningens mysterium. Frälsningen kommer oss till del först och främst genom blodet på korset, men detta mysterium verkar under hela Kristi liv: redan genom sitt människoblivande, varigenom han gjorde sig fattig, gör han oss rika genom sin fattigdom; i sitt jordiska liv som genom sin lydnad sonar vår olydnad; i hans ord som renar sina åhörare; i hans helanden och andeutdrivningar, genom vilka han tog vår svaghet och lyfte av våra sjukdomar (Matt 8:17); i hans uppståndelse, med vilken han gör oss rättfärdiga. 518 Hela Kristi liv är ett återställelsens mysterium. Allt det som Jesus gjorde, sade och led hade som mål att återföra den fallna människan till sin första kallelse. När han antog mänskligt kötts gestalt och blev människa, sammanfattade han i sig människans långa historia och gav oss i denna sammanfattning frälsningen så att vi i Kristus Jesus skulle återta det som vi hade förlorat i Adam, dvs, att vara till som Guds avbild och vara lika honom. Det är för övrigt också därför Kristus har gått igenom alla åldrar i livet därigenom har han återfört alla till gemenskap med Gud. 4

5 En av det mest grundläggande och fundamentala sakerna i vår tro bör vara insikten i att Gud är kärlek, att Gud älskar oss. Karmelitbrodern Wilfrid Stinissen säger att andlig tillväxt egentligen inte är någonting annat än att bli allt djupare medveten om Guds personliga kärlek till mig. Också den Helige Ande, Sanningen Ande som Jesus kallar honom (Joh 14:17), är också sanning och kärlek till sitt väsen. I Katekesen står följande om Anden som Guds gåva: 733 Gud är kärlek (1 Joh 4:8, 16), och kärleken är den främsta gåvan den innehåller alla andra. Denna kärlek har Gud ingjutit i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden (Rom 5:5). 734 Eftersom vi är döda genom synden eller åtminstone sårade av den är den första verkan av kärlekens gåva våra synders förlåtelse. Det är gemenskapen med den helige Ande (2 Kor 13:13) som i kyrkan ger de döpta tillbaka den likhet med Gud de förlorat genom synden. 735 Han ger oss då underpanten på eller försmaken av vårt arv: den heliga Treenighetens eget liv, som är att älska som han har älskat oss. Denna kärlek (den självutgivande kärleken i 1 Kor 13) är principen för det nya livet i Kristus som har blivit möjligt därför att vi har fått kraft när den heliga anden kommer (Apg 1:8). 736 Det är genom denna Andens makt som Guds barn kan bära frukt. Han som har ympat in oss på det sanna vinträdet skall låta oss bära Andens frukter som är kärlek, frid, glädje, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). Anden är vårt liv ; ju mer vi förnekar oss själva, desto mer följer vi en andlig väg. Genom gemenskapen med sig gör den helige Ande oss andliga, återför oss till paradiset, leder oss tillbaka till himmelriket och till barnaskapet hos Gud, ger oss förtröstan tillräckligt för att kalla Gud Fader och få del av Kristi nåd, att kallas ljusets barn och få del av den eviga härligheten. Vad är då kärlek? Jag tror att den mänskliga kärleken ofta är så djupt missförstådd. Paulus har gett en oöverträffad beskrivning av kärlek i Första Korinthierbrevet, kapitel 13. I slutet av kapitel 12 står det: 5

6 Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 Kor 12:27-13:13) I fortsättningen av denna meditation bygger jag på predikningar av karmelitbrodern Wilfrid Stinissen, och vi kommer att höra något om fotatvagningen, Eukaristins instiftande och Jesu död på korset, d.v.s. vad kärlek till det yttersta och till slutet är för något. I Johannesevangeliet kapitel 13 läser vi om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter: 6

7 Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet. De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, skall du tvätta mina fötter! Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det. Petrus sade: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter! Jesus sade till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sade Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sade till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så. (Joh 13:1-17) Under läsningarna i den heliga mässan får vi under hela året höra om hur Jesus älskar sina egna. Han älskar dem genom att undervisa dem, förmana dem, bota dem och låta dem erfara tryggheten i att vara i hans närhet. I denna meditation ska vi betrakta vad det innebär att älska till det yttersta och till slutet, som Jesus har gjort och visat oss, och egentligen vad sann kärlek är. De sista och avgörande händelserna i Jesu liv är ett drama i tre akter. Den första akten är fotatvagningen, den andra är Eukaristins instiftande och den tredje är Jesu död på korset. Kyrkan har alltid varit medveten om enheten mellan dessa tre akter. Johannesevangeliet, som är det enda som har med fotatvagningen, inleder högtidligt med 7

8 orden Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud Jesus vet i denna stund att han är Gud. Vidare står det: Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Gud böjer sig ner och tjänar sin skapelse. Jesus tvättar inte sin herres fötter, utan han tvättar sina lärjungars fötter. Att tvätta fötterna på de som ligger till bords var en syssla som inte ens en judisk slav var förpliktad till, det ansågs stå under hans värdighet. Den sysslan kunde endast krävas av en icke-judisk slav. Men vad gör Jesus, han böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. Gud böjer sig ner och tjänar sin skapelse. I detta perspektiv blir det både komiskt och löjligt med vår benägenhet att vilja överglänsa, briljera och stå över andra. Gud själv, den högste av alla, gör sig till den minste av alla. I inkarnationen avstår Gud från sin gudomliga värdighet och blir människa, och i fotatvagningen avstår Jesus från sin mänskliga värdighet och gör en icke-judisk slavs syssla. Jesus intar den nedersta platsen och visar att det hör till Guds väsen att tjäna. Alla vi är kallade att lovprisa och tjäna Gud. Jesus säger att Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. (Mark 9:35) En person som verkligen har förstått detta, att Jesus intagit den nedersta platsen, är Charles de Foucauld, eller Broder Charles av Jesus som han kallade sig. Efter sin omvändelse sökte broder Charles att efterlikna Jesu ödmjuka liv i Nasaret, och broder Charles sökte fattigdom, att leva av sina händers enkla arbete som snickaren i Nasaret, han sökte ödmjukhet och till och med förnedring. Han skriver i ett brev till en vän:... Alla är vi ytterligt svaga varelser men vi inser det olika mycket. Det är en stor nåd av Brudgummen när vi får se hur svaga och bräckliga vi är. Den heliga Teresa (av Avila) föredrog framför en dag av tröst en dag av självkännedom. Men av att se vår eländighet, vilket är en nåd, får vi inte bli modlösa: Må detta få oss att börja leva för gott i sanningen, som är att man endast skall ha tillit till Gud. I ett annat brev skriver broder Charles:... Nej, det förflutnas synder skrämmer mig inte. Människor förlåter inte, på grund av att de inte kan återställa den renhet som förlorats. Gud förlåter, därför att han utplånar varje fläck och återställer den ursprungliga skönheten.... 8

9 Karmelitbrodern Wilfrid Stinissen skriver följande i en predikan: Mänskligheten brottas med två fundamentala frågor: Vem är Gud? Vad är kärlek? För somliga är den första frågan den allt överskuggande. Människor som fått möta Gud, för vilka Gud som Mäster Eckhart säger inte längre enbart är en tänkt Gud utan en verklig Gud, vill alltid veta mer om Gud. De lever ständigt med frågan: Gud, vem är du? för de allra flesta människor är det den andra frågan som står i centrum. Många intresserar sig inte för Gud, men vem intresserar sig inte för kärleken? Litteratur, konst, teater, film, allt kretsar kring kärleken. Det kan inte vara annorlunda. Vi har ju en medfödd insikt eller vi anar i alla fall att kärleken är det enda viktiga i livet. Där möter mystiker och romanförfattare varandra. I grunden, allra djupast sett, är dessa två frågor ett. Gud är ju kärlek. Men vi kan börja ovanifrån, med Gud: se på honom och så förstå vad kärlek är. Eller nedifrån: vi kan fördjupa oss i kärleken, öva oss i den och så närma oss Gud och fatta något av honom. För [som vi sjunger i liturgin...där sann kärlek finns där är Gud.] [Vid fotatvagningen, vid Jesu instiftelse av Eukaristin och vid Jesu död på korset] får alla människor svar på sin fråga: de som vill veta vem Gud är, och de som vill veta vad kärlek är. De som inte känner Gud, brukar ha svårt med Eukaristin: det känns så främmande, så underligt att äta en människas kropp och dricka hennes blod. De får svar på sin fråga vad är kärlek? i [berättelsen om fottvagningen.] Det är en konkret bild av vad kärlek är. Kärlek består inte av underbara känslor, utan i att tjäna den man älskar. För oss som lärt känna Gud flyter båda frågorna och svaret på dem in i varandra. För oss talar allting både om Gud och om kärleken. Vad lär oss [texterna i Evangelierna om fotatvagningen, Eukaristins instiftande och Jesu offerdöd på korset?] Vi kan skilja på tre element eller tre steg. Det första vi får lära oss [...] är att Gud är helt annorlunda än vi hade tänkt. Det som allra mest kännetecknar Gud är att han är offrad. Han ger sitt liv för oss. Han vill vara mat och dryck för oss, han tjänar oss. Eukaristin och fottvagningen säger samma sak om Gud men på olika sätt. Gud vill vara vår tjänare på det radikalast möjliga sättet. Gud knäböjer för människan och tvättar hennes fötter. Jesus beskriver himmelriket som en bröllopsfest där vi alla får sitta vid bordet och där han serverar. Gud ställer sig i vår tjänst. Han är inte den som kräver underkastelse. Han underkastar sig oss. Han tigger om att få 9

10 göra allt för oss. Det finns ingenting han inte vill ge. Han ger hela sig själv. Det får kosta honom livet. Evangelisten Johannes talar gärna om Guds härlighet. Redan i prologen till sitt evangelium säger han: Vi såg hans härlighet (1:14). Han skriver att Jesus vid bröllopet i Kana uppenbarade sin härlighet (2:11) och låter oss redan då förstå att denna härlighet har med ödmjukhet och tjänande att göra. Hans härlighet uppenbaras till fullo när hans stund har kommit, d.v.s. när han lider och dör för oss. Vi brukar förknippa härlighet med ära, makt, succé. Men så gör inte Gud. Hans härlighet är kärlekens härlighet. Han är så härlig därför att han är så totalt offrad. I våra dagar är det på modet att anklaga Gud för att det går så dåligt i världen. Allt är Guds fel. Antingen är han en potentat som lever i sin himmel och inte bryr sig om oss, eller också är han en maklös Gud som inte kan ingripa. Hur löjeväckande är inte detta tal om Gud när vi konfronterar det med den bild av Gud som vi [läser om i fottvagningen, Eukaristins instiftande och i Jesu offerdöd på korset.] Gud vill tjäna oss. Kan man anklaga en Gud som gör sig till mat och dryck? Kan man anklaga en korsfäst Gud. Om det första steget är att förstå att Gud vill tjäna oss, är det andra steget att vi måste låta honom betjäna oss. Det borde vara härligt: att bli betjänad av Gud. Och det är det också. Ändå har människan svårt att ta emot denna tjänst från Gud. Vi säger eller gör som Petrus: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Vi önskar inte vara beroende av Gud. Vi vill hellre klara oss själva. Idealet är att vara oberoende. Även detta är löjeväckande: att avvisa den tjänst Gud erbjuder oss och tro att allting då skall bli bättre. Att det går som det går i världen, är följden av att vi inte vill bli betjänade av Gud. Ett viktigt element i människans utveckling går ut på att, som Petrus, så småningom acceptera att bli betjänad av Gud, att låta honom arbeta och älska och leva i oss. Men det skulle fattas något om vi inte tog det tredje steget. Och det tredje steget är att vi, efter att ha låtit oss tjänas av Gud, i vår tur tjänar honom. Lärjungarna blir av Jesus tagna i hans tjänst. De blir de första biskoparna och prästerna som får till uppgift att förlänga Kristi tjänargärning i historien. De fortsätter att tvätta våra fötter, d.v.s. att avtvå våra synder. De fortsätter att nära oss med den offrade Herrens kropp och blod. Skärtorsdagen är på ett särskilt sätt prästernas dag. Det är därför som påven år efter år skriver ett brev till sina 10

11 präster för att uppmana dem att fördjupa sig i skärtorsdagens mysterium som är deras eget mysterium. När Jesus har förvandlat bröd och vin till sin kropp och blod, säger han inte bara tag emot utan gör detta till min åminnelse. Med dessa ord instiftar han prästämbetet. Samma sak upprepas på påskdagen, då Jesus inte säger tag emot min och min Faders förlåtelse utan om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna (Joh 20:23). Men att dessa ord Gör detta till min åminnelse i första hand är riktade till prästerna, betyder inte att de inte också gäller för alla andra. Alla är vi kallade till att göra detta, att, som Jesus, bli till bröd och vin, utgivna åt dem som hungrar och törstar. Jag har gett er ett exempel, säger Jesus efter fottvagningen, för att ni skall göra som jag har gjort med er. Finns det något större än att få göra som Gud och, som hans tjänare, sprida den offerrörelse som han har startat! [Fottvagningens, Eukaristins och Jesu offerdöd på korsets] mysterier ger oss en djup insikt i Guds väsen och låter oss samtidigt förstå vad sann kärlek är. Det som allra mest karaktäriserar Gud är att han offrar sig. Hans härlighet lyser allra mest på korset och i Eukaristin som är korsoffret mitt ibland oss. Och sann kärlek är att inte söka sig själv, inte behålla något för sig, utan ge allt man har och är åt den älskade. Ingen har större kärlek, säger Jesus, än den som ger sitt liv för sina vänner (Joh 15:23). 11

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist

Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist Bibelmeditation I Text: Jes 55:1-6 Åkalla Herren medan Han är nära. Herre, Jesus Kristus, vilka erbjudanden jag får genom

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan! Mannen och kvinnan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395. A. Vigsel Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Detta intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra månader. De som

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10 MÅNDAG 4 januari Läsning 1 Joh 3:7 10 Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

Läsning: Rom 4:20 25

Läsning: Rom 4:20 25 TJUGONIONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 19 oktober Läsning: Rom 4:20 25 Inför Guds löfte tvivlade Abraham inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

Hur du kan bli fylld av den helige Ande Häfte 2 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan bli fylld av den helige Ande Häfte 2 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan bli fylld av den helige Ande Häfte 2 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Inledning En viktig upptäckt Kraft att vittna Ett stort äventyr Okunnighet om den helige

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Kyrkans sju kännetecken

Kyrkans sju kännetecken Kyrkans sju kännetecken Sebastian Grünbaum Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland 1 Inledning Luther skrev sin bok Om Koncilierna och Kyrkan år 1539. Denna bok är en del av det stora arv som Luther,

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 FÖRSTA VECKAN I FASTAN MÅNDAG 15 februari Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Evangeliet enligt Johannes

Evangeliet enligt Johannes Evangeliet enligt Johannes 1 Ordet blev människa 1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom det, och utan det blev

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

BöneLIV! Av: Johannes Djerf

BöneLIV! Av: Johannes Djerf BöneLIV! Av: Johannes Djerf Det finns ingenting som är så fantastiskt, som ger ett sådant pirr i hjärteroten och som är så spännande som gemenskapen mellan skaparen och det skapade. Det finns ingenting

Läs mer

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf I tron på att en predikan inte ska vara så dålig att den inte kan predikas mer än en gång och i tron på att nattens tankar som kom till mig ändå kan

Läs mer

! Vi vill ha Jesus i centrum,

! Vi vill ha Jesus i centrum, Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. VARDag : Andens frukt Ett litet kompendium om helgelse Innehåll Inledning 1. Rättfärdiggörelse och heliggörelse

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

Sanningen om Paulus och lagen. Paulus Paradox Del 4. (Paradox = skenbar motsägelse)

Sanningen om Paulus och lagen. Paulus Paradox Del 4. (Paradox = skenbar motsägelse) Paulus Paradox Del 4 (Paradox = skenbar motsägelse) Sanningen om Paulus och lagen Ett sammandrag av en videoserie i 5 delar, Pauline Paradox Series som handlar om Paulus och hans omdiskuterade avskaffande

Läs mer

Bön på kyrkogården. Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar. Ave Maria Publikationer

Bön på kyrkogården. Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar. Ave Maria Publikationer Bön på kyrkogården Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar Ave Maria Publikationer 1 Särskilda Böner vid Gravar Efter Vespern idag hade kommuniteten en procession till kyrkogården. Jag kunde

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin.

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Gamla förbundet 2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte,

Läs mer

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30)

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30) Program 138. MARKUS 10: 1-52. (Introd: 0:35) Vi har nu kommit till Markus evangeliums tionde kapitel, och skådeplatsen är än en gång Judeen och landet på andra sidan Jordan. Och inför detta textavsnitt

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen Litanian till Jesu Heliga Namn Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig Herre, förbarma Dig, Herre,

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta JESUS trons upphovsman och fullkomnare...låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord.

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. PROGRAM 183. LUKAS 1: 26-80. (Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. Och därför kunde han inte utlysa

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden:

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden: Måltiden När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Måltiden 85 86 Steg

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer