Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehållsförteckning Orc Software i korthet 2 Historik 3 VD har ordet 4 5 Affärsidé, mål och strategi 6 7 Produkter 8 15 Marknad Konkurrenter 18 Miljö 18 Medarbetare Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen 30 Balansräkning koncernen 31 Eget kapital koncernen 32 Kassaflödesanalys 33 Resultaträkning moderbolaget 34 Balansräkning moderbolaget 35 Noter Revisionsberättelse 56 Definitioner 57 Flerårsöversikt Aktien Bolagsstyrning Information till aktieägarna 66 Ordlista 67 Adresser 68 Officiell årsredovisning

3 2 ORC SOFTWARE I KORTHET Orc Software i korthet Orc Software erbjuder teknologi för avancerad handel, market making och mäkleri av värdepapper. Den avancerade teknologin möjliggör handel av flera olika tillgångsklasser på över 100 börser. Med Orcteknologin kan kunderna identifiera fler handelsmöjligheter, utveckla mer komplexa handelsstrategier och skapa högre vinster vid varje transaktion. Över 200 kunder i 24 länder förlitar sig på Orc Softwares teknologi. Kunderna inkluderar investmentbanker, trading- och market makingfirmor, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. Orc Software grundades 1987 och huvudkontoret är beläget i Stockholm. Företaget har över 200 anställda på 16 kontor i 13 länder och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE: ORC) sedan år Under 2005 uppgick företagets omsättning till 278 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor.

4 HISTORIK 3 Orc Softwares historia 1987 Företaget grundas av Nils Nilsson och Ulrika Hagdahl och första versionen av Orcsystemet utvecklas Kontor öppnas i Hongkong, St Petersburg och Zürich. Orc ExNet-tjänsten lanseras. Första kunderna i Frankrike, Kanada och Sydkorea Första versionen av Orc Trader lanseras. Kontor öppnas i Moskva Orc Software expanderar internationellt och får de första kunderna i Schweiz och Storbritannien Första kunderna i Hongkong, Italien och Tyskland Orc Software och OMX startar ett strategiskt samarbete och OMX förvärvar 53 procent av aktierna i Orc Software. Första kunderna i Australien och Japan Kontor öppnas i London, Milano och Sydney. Första kunderna i Nederländerna och USA Distributionsavtal tecknas med Reuters. Kontor öppnas i Tokyo, Toronto och Wien. Första kunderna i Österrike Orc Liquidator, Orc Broker och Orc Online lanseras. Kontor öppnas i Chicago. Första kunderna i Belgien Första kunderna i Island och Singapore Avtal tecknas med OMX för utveckling av ny front office-produkt riktad till användare av börsernas terminaler. Första kunderna i Ryssland, Spanien, Taiwan och Tjeckien. Orc Software offentliggör även förvärv av australiensiska Cameron Systems Kontor öppnas i Frankfurt och New York. Orc Software noteras på Stockholmsbörsen.

5 4 VD HAR ORDET Ett förändringens år som bäddar för nästa Kära aktieägare, Första året som VD för Orc Software har varit intensivt, spännande och roligt. Vid en tillbakablick kan jag med tillfredsställelse konstatera att de genomförda förändringarna har gjort Orc Software till ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag. Det är också glädjande att se den entusiasm och energi som finns hos våra medarbetare på de 16 kontoren runt om i världen. FORTSATT FOKUS PÅ LÖNSAMHET Handelsvolymerna på marknaden ökar, vilket är positivt för oss eftersom kunderna då behöver investera i ny teknologi. Det är särskilt inom områdena avseende teknologi för avancerad derivathandel, algoritmisk handel och marknadsaccess som efterfrågan ökar. Trenden är att kunderna vill ha allt mer avancerad teknologi för att utföra sina handelsstrategier, och att de även vill handla med olika typer av värdepapper på flera marknader samtidigt. Det ställer höga krav på oss som leverantör och partner. Under 2005 har vi fokuserat på att öka lönsamheten eftersom nivån fortfarande inte var tillfredsställande. Ambitionen är att vara ett långsiktigt lönsamt tillväxtföretag, som vi alla kan känna oss stolta över. Därför har vi arbetat intensivt med att öka intäkterna, samtidigt som vi har optimerat användandet av våra resurser. Under andra kvartalet lanserades ett effektiviseringsprogram som ger en årlig besparing om cirka 15 miljoner kronor. Under 2005 har de löpande licensintäkterna ökat med 33 procent, vilket är mycket tillfredsställlande. Med ökande löpande intäkter kan vi fortsätta att öka satsningen på forskning och utveckling och därigenom bibehålla vår ledande position. Våra kunder sätter kvalitetsstandarden vårt mål är att överträffa den. Kunderna måste kunna lita på oss i varje affär de gör, i varje sekund och på varje marknad. Vi har därför satsat på att förbättra erbjudandet inom service och support, samtidigt som vi kontinuerligt förbättrat vårt produkterbjudande. Arbetet med kvalitetssäkring kommer att fortsätta samtidigt som vi vill vara med och driva den framtida utvecklingen inom tradingteknologin. STRATEGISKT FÖRVÄRV STÄRKER VÅR POSITION I slutet av året offentliggjordes ett förvärv av australiensiska Cameron Systems. Förvärvet stärker vår position som världsledande leverantör av konnektivitet och medför stora intäktsynergier. Cameron Systems är världsledande inom FIX-teknologin och förvärvet innebär att Orc Software får tillgång till en omfattande kundbas med över 180 kunder globalt. En annan viktig händelse under 2005 var avtalet med OMX. Avtalet innebär att vi kommer att utveckla en ny front office-produkt för handel med aktier och derivat. I första hand ska den nya produkten användas för enklare orderläggning till börser. Orc Software får genom OMX tillgång till en ny global distributionskanal för försäljning via börser inte bara för den nya produkten utan även för övriga Orc-produkter. Alliansen med Reuters utvecklades väl under 2005 och antalet driftsenheter ökade stadigt. Tillsammans med Reuters inledde vi ett samarbete för att erbjuda handel på Dubai International Financial Exchange. Det råder stor aktivitet på den globala finansmarknaden. Vi bedömer att konsolideringen kommer att fortsätta såväl bland våra kunder som inom vår egen bransch. Därför är det viktigt att vi under 2006 fortsätter att utveckla och stärka relationerna med våra nuvarande partners, samtidigt som vi ska identifiera nya spännande sätt att förbättra vårt erbjudande och vår distribution. FRAMTIDEN SER LJUS UT Det är med tillförsikt jag ser framtiden an. Vår teknologi efterfrågas av nya aktörer såsom hedgefonder. Den

6 VD HAR ORDET 5 elektroniska handeln tar över allt mer på bekostnad av den manuella golvhandeln. I USA är denna utveckling mest tydlig och vi kan konstatera att här finns stora framtida affärsmöjligheter. I Europa ökar intresset för att handla värdepapper i fler tillgångsklasser och på fler marknader. Ett exempel är intresset för att handla på börser i östra Europa, vilket har inneburit att vi nu erbjuder kopplingar till börserna i Budapest, Moskva, Riga och Tallinn. Även de asiatiska och australiensiska marknaderna utvecklas i positiv riktning och behovet av att handla värdepapper på fler asiatiska marknadsplatser har ökat. För att ta tillvara de möjligheter som finns har vi investerat mer i verksamheten i Hongkong. Det gör att vi nu har en starkare bas i Asien. Våra kunder vill också kunna automatisera handeln för att bli effektivare samt hitta nya sätt att tjäna pengar. Denna utveckling ligger helt i linje med vårt erbjudande och det är viktigt att vi fortsätter att satsa på denna spjutspetsteknologi för att ta tillvara på de affärsmöjligheter som leder oss in i framtiden. För att företaget ska fortsätta att växa med god lönsamhet är det även viktigt att utveckla och förstärka ledarskapet inom företaget. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att göra Orc Software till det självklara valet på marknaden. Och jag hoppas att du som aktieägare vill fortsätta vara med på resan! Stockholm februari 2006 JONAS LINDSTRÖM VD

7 6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé Orc Software utvecklar och distribuerar teknologi för handel, prissättning och riskhantering av värdepapper i realtid, samt access till elektroniska marknader för finansiella instrument och råvaror. AFFÄRSMODELL Orc Software licensierar Orc-teknologin till kunderna, vilka kvartalsvis i förskott betalar en licensavgift per användare och serverprogramvara. Nya versioner och support ingår i licensavgiften. Vid mer omfattande systeminstallationer utgår ersättning av engångskaraktär som komplement till de löpande licensavgifterna. Mål Orc Softwares övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på världens finansiella marknader och råvarumarknader. Orc Software ska dessutom erbjuda förstklassig service och support. FINANSIELLA MÅL Orc Software ska uppnå en årlig omsättningstillväxt om lägst 15 procent och en årlig rörelsemarginal om lägst 15 procent på medellång sikt. Mot bakgrund av den goda försäljningsutvecklingen och att förvärvet av Cameron Systems slutförts, förväntar sig styrelsen att bolaget kommer att överträffa en omsättningstillväxt om 15 procent och en rörelsemarginal om 15 procent under 2006, även räknat pro forma. Strategi Orc Software har sedan slutet av 1980-talet levererat spjutspetsteknologi för handel på elektroniska marknader. Bolagets strategi är att fortsätta investera en väsentlig andel av intäkterna i utveckling av Orc-teknologin. Eftersom produktutvecklingen sker i nära samråd med Orc Softwares kunder har företaget djup insikt i marknadens utveckling och kundens behov. Förbättrad och utökad funktionalitet lanseras löpande, vilket kontinuerligt ökar värdet av kundens investering. Orc Software arbetar löpande med att förbättra prestandan hos applikationer och marknadskopplingar för att kunden snabbt ska kunna exekvera order, även vid extremt stora volymer. Kraven på kompatibilitet mellan olika system ökar. Orc-systemet har öppna gränssnitt, vilka möjliggör integration och anpassning efter användarnas behov. Dessutom satsar Orc Software på att modularisera teknologin, så att den kan användas i en större mängd tillämpningar. ÖKA NYTTAN MED ORC-TEKNOLOGI Orc Softwares strategi är att anpassa teknologin till nya områden för elektronisk handel, i syfte att erbjuda mer heltäckande lösningar. Vetskapen om att Orcsystemet ständigt utvecklas för att tillgodose nya behov gör systemet till ett säkert val för kunden. Orc Software verkar även för att stimulera och aktivt stödja kundernas interna IT-avdelningar, tredjepartsutvecklare och IT-konsultbolag, så att de kan bygga lösningar och produkter med Orc-teknologin som grund. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna, samtidigt som Orc-teknologin blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. FÖRSTKLASSIG SERVICE Orc Software är känt för förstklassig service och support. Bolagets teknologi utgör en affärskritisk del av kundernas verksamhet, vilket gör att support på lokal nivå är viktigt. Genom en global supportorganisation får kunderna tillgång till service dygnet runt.

8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 7 Orc Software är spjutspetsen inom elektronisk handel. Igår, idag och imorgon. LARS JOHANSSON Vice VD och operativ chef GLOBAL FÖRSÄLJNING Orc Software marknadsför och säljer Orc-systemet över hela världen. Försäljning sker via det globala kontorsnätet, som utöver lokal kompetens kompletteras med central specialistkompetens. Lokal närvaro är viktigt då förståelse för marknadsspecifika förutsättningar ofta är avgörande i försäljningsprocessen. För att bredda och effektivisera distributionen av produkterna, eftersträvar Orc Software även att etablera distributionssamarbeten. Orc Software bevakar utvecklingen på världens finansmarknader för att snabbt kunna agera när nya affärsmöjligheter uppstår. Prioriteringar styrs främst av teknologiskiften, marknadens potential, karaktär och mognad. KOMPETENSUTVECKLING Orc-systemets avancerade funktionalitet skapar goda möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Genom ett internt kunskapsutbyte erhåller flertalet medarbetare avancerad specialistkompetens.

9 8 PRODU KTER Våra kunder vill automatisera sina handelsstrategier och ha direktaccess till marknaderna. Det levererar vi. Våra kunder efterfrågar effektiv exekvering. I en miljö där kostnadsbesparingar och hastighet är avgörande uppnås detta genom att automatisera handelsstrategier. Direkta kopplingar till olika marknader spelar också en stor roll för att möjliggöra algoritmiskt drivna handelsbeslut. Med hjälp av Orc Liquidator och Orc-systemets omfattande marknadsaccess kan våra kunder bygga handelsstrategier som fångar upp möjligheter genom att i realtid identifiera minsta ineffektivitet i marknaden. JOACIM WIKLANDER Chef Product Management

10 PRODUKTER 9 Orc-systemet omfattar avancerade funktioner för egenhandel*och mäkleri som möjliggör orderexekvering, prissättning, automatisk handel och riskhantering på elektroniska marknader för aktier, obligationer och valutor samt derivat av dessa och råvaror. Systemet erbjuder ett heltäckande utbud av lösningar för avancerad handel, direktaccess till en mängd marknader världen över och enkel integrering med andra system. Det gör Orc-systemet till en plattform som är väl lämpad för såväl köp- som säljsidans verksamheter på världens finansmarknader. DIREKT ACCESS TILL MER ÄN 100 MARKNADER Orc-systemet ger direkt access till över 100 elektroniska marknader, och Orc Software fortsätter att utveckla utbudet i takt med att antalet elektroniska marknader ökar. Därmed garanteras kunderna access till de marknader som de önskar handla på, både lokalt och globalt. Kunderna kan koppla upp sig mot marknader antingen som medlemmar på en viss marknad eller genom att använda sig av Orc Softwares nätverkstjänst som ger möjlighet att handla via mäklarpartners. Därmed kan kunderna utnyttja arbitrage*- möjligheter på flera marknader, utan att de behöver vara medlemmar på alla marknader som de handlar på. Orc-systemet är dessutom kompatibelt med system från flera ledande informationsleverantörer. EN TOTAL LÖSNING FÖR EGENHANDEL Orc Trader är Orc Softwares flaggskeppsprodukt och används av professionella handlare, market makers* och riskhanterare över hela världen. Produkten erbjuder kompletta lösningar för egenhandel på i stort sett samtliga större elektroniska marknader. För användare som vill ha bästa tänkbara prestanda i kombination med möjligheten att fullt ut kunna kontrollera programmeringen och exekveringen av sina handelsstrategier erbjuder företaget Orc Liquidator. Automatisk exekvering av handelsstrategier Orc Liquidator gör det möjligt att skapa helt nya handelsstrategier, exempelvis när nya möjligheter uppstår på marknaden. När marknadsförutsättningar ändras kan även befintliga strategier snabbt anpassas. Med hjälp av Orc Liquidator kan handlare både utforma egna strategier och definiera de parametrar som styr dem. Det ger samma flexibilitet som en intern utvecklingsavdelning erbjuder men utan motsvarande kostnader och ledtider. Market making När det gäller market making erbjuder Orc Trader automatisk prissättning (autokvotering) av flertalet instrument på den globala finansmarknaden. Orc Traders automatiska hedgingfunktionalitet möjliggör en låg riskexponering för market makers, vilket i kombination med den automatiska kvoteringsfunktionen möjliggör handel och riskhantering av ett stort antal värdepapper på flera marknader samtidigt. När kvoteringskravet tillgodoses automatiskt kan mer tid läggas på analys och andra handelsaktiviteter. Med Orc Liquidator erbjuds dessutom en plattform kring vilken kunderna kan bygga egna skräddarsydda market making-system för i stort sett alla tillgångsklasser. Bättre kontroll över risk och resultat Orc-systemet innehåller möjligheter till avancerad risksimulering samt riskanalys efter avslut. Funktionerna för riskanalys och portföljhantering gör att Orc Softwares kunder kan ha kontroll över såväl risker som resultat i realtid. * Se ordlista sid 67

11 10 PRODUKTER EN ANPASSNINGSBAR LÖSNING FÖR MÄKLERIVERKSAMHET För kundgruppen mäklarfirmor erbjuder Orc Software Orc Broker, Orc Online och nätverkstjänsten som ger möjlighet att handla via mäklarpartners. Orc Broker ger snabb tillgång till kund- och marknadsinformation och används av mäklare* för att snabbt och effektivt exekvera kundordrar. Systemet stöder en rad olika ordertyper som exempelvis handel av aktiekorgar,* VWAP-order* och volymorder vilket möjliggör effektiv kontroll och orderhantering. Med Orc Broker får mäklarna en god översikt över kundernas transaktioner och order, vilket gör det möjligt för dem att snabbt förse kunderna med statusrapporter. Orc Softwares mäklarlösning ger även möjlighet att hantera externa orderflöden genom FIX*. Orc Software distribuerar sin lösning för mäkleri (Orc Broker) via Reuters som marknadsför denna produkt under varumärket Reuters Order Management for Exchange Execution (ROMEX). Reuters erbjudande omfattar standardiserade komponenter som underlättar integrering med settlementsystem och andra system. Verktyg för institutionella och privata investerare För att tillgodose de olika handelsbehoven hos investerare som hedgefonder och institutionella kunder kan mäklare erbjuda dessa kunder Orcapplikationer. Exempelvis kan kunder med avancerade behov förses med den teknologi som krävs för att prissätta och exekvera komplexa produkter. Den globala marknadsaccess som Orc-systemet ger gör det dessutom möjligt för mäklarna att tillhandahålla bästa möjliga exekvering för sina kunder vid handel internationellt. Genom att använda Orc-systemet kan mäklare också erbjuda applikationen Orc Online. Orc Online är ett avancerat elektroniskt informations- och handelssystem, anslutet till Orc-systemet via Internet, som ger direkt marknadsaccess och portföljhantering. Nätverkstjänst gör det möjligt för mäklare att bredda sin verksamhet Mäklare kan nå nya kundgrupper och marknader genom att erbjuda access till börser världen över utan krav på medlemskap, liksom andra tjänster som marknadsinformation och automatisk nedladdning av data. Dessutom möjliggörs orderrouting* av alla värdepapper som stöds av Orc-systemet. Genom standardfunktionalitet i Orc-systemet kan mäklare snabbt ansluta kunder som efterfrågar kopplingar till marknader utan att inneha börsmedlemskap till dessa. Inga komplexa nätverkskopplingar eller integreringsaspekter behöver beaktas, vilket ger mäklarna ett mycket kostnadseffektivt sätt att utöka antalet kunder. EGENHANDEL Aktörer inom egenhandel, så kallad proprietary trading, agerar för egen räkning eller för firman. MARKET MAKING Market makers har åtagit sig att löpande ställa köp- och säljkurser för de finansiella instrument som åtagandet omfattar. MÄKLERI Mäklarna handlar för sina kunders räkning: de institutionella och privata investerarna.

12 PRODUKTER 11 ENKELT ATT INTEGRERA MED ÖVRIGA SYSTEM Orc Softwares öppna gränssnitt gör det enkelt för användarna att ansluta befintliga system för portföljhantering och back-office till Orc-systemet. Detta innebär att de kan automatisera sina affärsprocesser och hantera orderflöden från externa applikationer. Orc-systemet fungerar också som en plattform utifrån vilken kunderna kan utveckla kompletterande system. EN STABIL TEKNISK INFRASTRUKTUR Orc Softwares serversystem ger access till elektroniska marknader och lagrar information om instrument, positioner, order och transaktioner. Orc-servern är utformad så att den automatiskt ska kunna identifiera och dra nytta av alla tillgängliga maskinresurser, vilket möjliggör optimal skalbarhet. Banca Antonveneta har valt Orc-systemet eftersom det är erkänt tillförlitligt och flexibelt. På grund av specifika egenskaper hos instrumenten på SeDeXmarknaden krävdes en hög grad av specialanpassning. Den lättintegrerade och flexibla tekniken Orc tillhandahöll gjorde att vi kunde lösa detta på ett relativt enkelt sätt. Vi är nöjda både med den fulländade lösningen och den professionella support vi fått från Orc Software. Vi håller nu på att ta fram ännu fler instrument och utvidgar urvalet av produkter. Denna expansion kommer att utföras parallellt med starten av market making-aktiviteter för börsnoterade derivat. Självklart med hjälp av Orc! Banca Antonveneta Paolo Lodi Tradingchef, Milano

13 12 PRODUKTER Orc-systemet kopplar samman hela världen För en uppdaterad lista av tillgängliga marknadskopplingar se EUROPA 1 EURONEXT SWITCH LIFFE CONNECT 2 ATHEX 3 EURONEXT LIFFE CONNECT 4 CATS-OS EEX EUREX EUWAX XETRA QUOTRIX 5 CSE 6 SWX 7 ISE XETRA 8 LUXX 9 MADRID STOCK EXCHANGE MEFF USA/KANADA 1 BOX 2 AMEX BRUT BLOOMBERG TRADE- BOOK INET (INSTINET) ISE NASDAQ NQLX NYMEX NYSE 3 PHLX 4 PCX 5 ARCAEX E-CBOT CBOE CFE CME ONECHICAGO EUREX US 6 TSX TSX VENT. 7 BDM

14 PRODUKTER 13 INFORMATIONSTJÄNSTER 10 ICEX 11 LIFFE CONNECT MTS RSP SETS SETS DTS SEAQ VIRT-X 12 IDEM MOT MTA SEDEX TLX 13 NGM STOCKHOLMSBÖRSEN TSI 14 NORD POOL OSE 15 MICEX 16 HEX SOM 17 WSE 18 RSE 19 TSE 20 ISE 21 OETOB VIENNA WARRANTS XETRA VIENNA 22 BSE 23 EURONEXT LIFFE CONNECT 24 EURONEXT LIFFE CONNECT ACTIV FINANCIAL BRIDGEFEED HYPERFEED REUTERS NORDAMERIKA GLOBAL NORDAMERIKA GLOBAL ASIEN/AUSTRALIEN 6 1 TFX TSE 2 KSE ITS 3 OSE 4 TAIFEX TSEC 5 SEHK HKFE 6 SGX 7 ASX SFE 8 NZX 1 7 AFRIKA 1 JSE 8

15 14 PRODUKTER EN ÖVERSIKT AV ORC SOFTWARES PRODUKTER Orc Liquidator för de mest avancerade användarna Orc Liquidator har utvecklats för kunder som fullt ut vill kontrollera programmering och exekvering av handelsstrategier. Produkten har utvecklats för maximal prestanda. Orc Liquidators användare kan utforma såväl strategin som dess parametrar, vilket ger stor flexibilitet. Detta skapar fördelar genom möjligheten att snabbt kunna anpassa handelsstrategierna i takt med att marknadsförutsättningarna ändras och snabbt utveckla helt nya strategier när nya möjligheter uppstår på marknaden. Orc Trader för egenhandel, market making och riskhantering Orc Trader har utvecklats för professionella handlare och riskhanterare. Applikationen tillgodoser de höga krav som internationella handlare ställer för hantering av stora handelsvolymer, snabb exekvering och övergripande riskhantering av ett flertal tillgångsklasser och valutor. Orc Trader är mycket flexibel och kan anpassas och automatiseras i enlighet med användarens krav. Orc Broker för mäklare och sales traders Orc Broker är utvecklad för mäklare och utgör ett verktyg för hantering av mäklares kundtransaktioner. Genom applikationen tillhandahålls bland annat prisinformation, orderhantering, analyser av utförda transaktioner och information om köpare och säljare. Orc Broker stöder en rad olika ordertyper som exempelvis VWAP-order och volymorder samt gör det möjligt att hantera stora orderflöden och handla på flera marknader samtidigt. Marknadskopplingar direkt tillgång till mer än 100 marknader Orc-systemet erbjuder access till över 100 elektroniska marknader världen över och innefattar tillgång till marknader antingen i egenskap av medlemmar på en viss marknad eller genom att använda sig av Orc Softwares nätverkstjänst som ger möjlighet att handla via mäklarpartners. Dessa alternativ går att kombinera. Orc-systemet är dessutom kompatibelt med system från ledande informationsleverantörer. Orc Online för slutanvändare med höga krav Orc Online är avsedd för bankers och mäklarfirmors institutionella och privata kunder. Applikationen är ett avancerat elektroniskt informations- och handelssystem som ger slutkunderna direkt access till marknader via Internet. Orc Online visar priser och nyheter i realtid, men erbjuder också diagramfunktioner, portföljhantering och fullt integrerade funktioner för orderläggning, allt baserat på Orc-systemet.

16 PRODUKTER 15 Starka samarbeten är viktigt för vår framgång Orc Software har flera strategiska allianser. Syftet är att bredda distributionen av bolagets produkter och att förse kunderna med kostnadseffektiva handelslösningar, baserade på Orc-systemets orderhantering och handelskapacitet. E2E INFOTECH E2E infotech förser Orc Softwares kunder med produkter och tjänster som gör det möjligt att integrera Orc-systemet med befintliga affärsprocesser. E2E erbjuder kundanpassade tilläggsprogram till Orcsystemet och har utvecklat en portfölj av standardkomponenter för integrering med Orc-systemet. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ till många av de anpassningar som kunderna tidigare tvingats göra själva. Orc Software äger 51 procent i E2E infotech. INFRONT Orc Software har globala distributionsrättigheter till Infronts informations- och handelssystem The Online Trader, och marknadsför produkten under namnet Orc Online. Infront är ett programvaruföretag med inriktning på realtidsinformation och handelslösningar över Internet. Orc Software äger 10 procent i Infront. PROMYZER Promyzer gör det möjligt att få marknadsinformation och finansnyheter via mobiltelefonen. Genom att koppla Promyzers applikation till ett Orc-system hos en mäklare eller bank får användarna access till den egna portföljen och kan handla i realtid på mer än 100 marknader världen över. Produkten kan säljas under kundens eget namn och integreras med handelssystem hos mäklare, professionella handlare, förvaltare och banker. Orc Software äger 64 procent i Promyzer. REUTERS Genom samarbetet med det globala informationsföretaget Reuters har Orc Software tillgång till en global distributions- och marknadsföringskanal vid försäljning till mäklarfirmor. För Reuters innebär samarbetet en möjlighet att erbjuda mäklare och andra aktörer sitt eget utbud i form av marknadsinformation, nyheter och riskhantering i kombination med Orc Softwares teknologi för orderhantering och exekvering. OMX OMX Market Technology och Orc Software utvecklar gemensamt en ny front office-produkt främst riktad till handlare som använder sig av börsernas terminaler och hanterar handel i såväl flera olika tillgångsklasser som marknader. Produkten kompletterar Orc Softwares befintliga produktutbud och lanserades i början av Genom samarbetet erhåller Orc Software en global distributionskanal för sina produkter vid försäljning till börser. Det ger OMX ett komplett erbjudande till börser och ökar samtidigt Orc Softwares möjligheter till merförsäljning till börsmedlemmar som kräver mer avancerade lösningar.

17 16 MARKNAD Snabbt, enkelt, globalt så vill våra kunder handla Trenden är tydlig. Marknaden efterfrågar lösningar för renodlad elektronisk handel, med snabbare och effektivare orderexekvering. Tillförlitlighet och tillgång till flera marknadsplatser är kritiska faktorer. Under år 2005 ökade intresset för algoritmisk handel och direkt marknadsaccess, och många marknadsplatser erbjöd elektronisk handel med fler instrument. De här trenderna förväntas fortgå och Orc Softwares ambition är att fortsätta driva utvecklingen. Orc Softwares kunder utgörs främst av investmentbanker, mäklarfirmor, hedgefonder och institutionella investerare. På marknaden konkurrerar egenutvecklade kundspecifika mjukvaror med kommersiella erbjudanden. Många börser erbjuder också enklare handelsplattformar för att ge access till deras marknadsplatser. VÅRA KUNDER VILL HANDLA ÖVER ALLA GRÄNSER En allt större del av handeln med finansiella instrument sker över gränserna, då mäklare oftare analyserar investeringar utifrån branscher snarare än specifika nationella marknader. Under 2005 har kunder i Asien och Europa visat särskilt stort intresse för denna möjlighet. Att kunna handla fritt över gränserna i olika valutor, och att hantera risker globalt ökar förutsättningen att utnyttja arbitragemöjligheter. För att kunna göra det behöver kunderna tillgång till många olika marknader och kunna automatisera allt komplexare handelsstrategier. Dessa behov möter mjukvaruföretag genom att erbjuda nya produkter. I och med att kunder söker nya arbitragemöjligheter och handlar på nya marknader ger Orc Softwares anpassningsbara handelsplattform och omfattande nätverk av börskopplingar en snabb och kraftfull lösning som ökar potentialen att göra stora vinster på marknaden. VÅRA KUNDER VILL HANDLA ELEKTRONISKT Traditionella börser inför elektronisk handel i allt större omfattning. Under 2005 ökade elektronisk handel med optioner drastiskt vilket är en viktig marknad för Orc Software. Den helt elektroniska börsen International Securities Exchange (ISE) uppvisade en ökning med 47 procent av handeln med aktieoptionskontrakt under perioden januari 2004 till januari På sin elektroniska handelsplattform Globex exekverade Chicago Mercantile Exchange över Euro-dollar optionskontrakt i oktober 2005, en ökning med över 250 procent sedan oktober I USA är aktiebörser praktiskt taget tvingade att öka den elektroniska handeln eftersom nya bestämmelser stramar åt kravet på att market makers måste ge bästa gällande pris vid en given tidpunkt. I takt med att fler och fler marknader blir elektroniska måste kunden hantera och välja mellan fler alternativ, vilket ger nya möjligheter för Orc Software. Dessutom utökar befintliga elektroniska marknader antalet godkända deltagare. EBS (en brittisk elektronisk handelsplats för valutor) började nyligen tillåta att vissa hedgefonder deltar i avistamarknader, vilket tidigare begränsades till enbart banker. I takt med att snabba elektroniska marknader öppnar upp och erbjuder tillgång till ytterligare marknadsaktörer, kommer Orc Software att tillhandahålla direktaccess och sofistikerade handelsapplikationer som driver fram nya investeringsstrategier hos kunderna. VÅRA KUNDER VILL AUTOMATISERA HANDELSSTRATEGIER Användningen av algoritmer och automatiserade handelsstrategier har ökat. Automatiserade handelsstrategier gör det möjligt för mäklare att hantera

18 MARKNAD 17 betydligt fler ordrar på mindre tid och skapar även utrymme för att lägga mer tid på analys och strategiplanering. Denna trend kommer troligtvis att öka antalet transaktioner och även behovet av system som kan hantera algoritmiska och automatiserade handelsstrategier med extremt hög prestanda. VÅRA KUNDERS KUNDER VILL HA DIREKT MARKNADSACCESS Större mäklarfirmor erbjuder allt oftare direkt marknadsaccess (DMA). Detta innebär att en kund kan placera ordrar direkt på en marknadsplats utan fördröjning på grund av manuell inblandning från mäklaren. Även om många mäklare erbjuder terminaler för dessa tjänster är ofta lösningarna begränsade när det gäller kapaciteten att hantera risk och erbjuda access till många olika marknadsplatser och tillgångsklasser. VÅRA KUNDER VILL HANDLA PÅ HELT NYA MARKNADSPLATSER Globaliseringen har tvingat börser att bli mer konkurrensinriktade och att söka sig nya allianser genom att integrera sin reglerande funktion med den snabba interaktiviteten och globala räckvidden hos oberoende elektroniska handelsnätverk. Gränserna mellan börs och icke-börs suddas ut alltmer i samband med att nya elektroniska marknadsplatser försöker uppnå börsstatus. De olika marknadsplatserna erbjuder liknande produkter, vilket i sin tur skapar ett behov av handel på olika börser samtidigt, en uppgift som kräver den typ av sofistikerade handelsapplikationer som Orc Software levererar. MÖJLIGHETER OCH HOT Orc Software agerar på en föränderlig marknad, vilket medför såväl möjligheter som hot. Möjligheter Globaliseringen ökar efterfrågan på marknadsaccess och riskhantering. En större andel av all handel med värdepapper sker elektroniskt. Allt fler affärsprocesser automatiseras. Nya handelsplatser kräver nya tekniska lösningar. Ökad efterfrågan av konnektivitet baserad på FIX till såväl börser som mellan köp- och säljsida. Hot Konkurrensen på marknaden ökar. Den tekniska utvecklingen går snabbt och Orc Software måste lyckas anpassa Orc-systemet i takt med denna. Försämrad konjunktur och svagare lönsamhet hos kunderna skulle leda till återhållsamhet i IT-investeringar, vilket skulle kunna få negativ inverkan på Orc Software.

19 18 KONKURRENTER, MILJÖ Konkurrensen driver oss framåt Konkurrenssituationen kan beskrivas utifrån tre kundsegment: automatiserad egenhandel, egenhandel och mäkleri. Generellt möter Orc Software en fragmenterad konkurrenssituation eftersom flertalet av konkurrenterna endast erbjuder produkter för vissa av dessa segment. Konkurrensbilden splittras ytterligare om hänsyn tas till de instrument som kan handlas och den geografiska marknaden som konkurrenterna agerar på. Orc Software kan exempelvis erbjuda handel i aktier, obligationer och valutor samt derivat av dessa och råvaror, medan flera av Orc Softwares konkurrenter fokuserar på derivathandel. En annan viktig konkurrensfördel för Orc Software är antalet marknader som kunderna kan handla värdepapper på. Det är endast franska GL TRADE som kan mäta sig med Orc Softwares antal av marknadskopplingar. Dessutom har Orc Software en särställning när det gäller finansiell stabilitet, vilket gör bolaget till en trovärdig och långsiktig partner. AUTOMATISERAD EGENHANDEL Kundsegmentet automatiserad egenhandel innefattar de mest avancerade användarna bland investmentbanker och tradingfirmor. De handlar för egen räkning och har behov av snabb och flexibel mjukvara, där de lätt kan anpassa sina handelsstrategier. Orc Software bedömer att det är ytterst få andra företag som kan erbjuda en produkt med samma möjligheter till kundanpassning av handelsstrategier för automatisk handel som Orc-systemet tillhandahåller. Dessutom kan Orc Software erbjuda direkta marknadskopplingar med mycket hög prestanda. En konkurrent är brittiska Apama, som dock saknar egna direkta marknadskopplingar. Störst konkurrens möter Orc Software fortfarande från de system som de finansiella aktörerna utvecklar själva. EGENHANDEL FUNKTIONALITET, SNABBHET OCH TILLFÖRLITLIGHET Segmentet egenhandel omfattar användare som handlar för den egna firmans räkning. Höga krav ställs på funktionalitet, snabbhet och tillförlitlighet. Även här är egenutvecklade system den största konkurrenten, men ett stort antal konkurrenter tävlar om att möta delar av kundernas behov, exempelvis schweiziska Actant, amerikanska Flextrade och tyska RTS. MÄKLERI SNABB EXEKVERING OCH GOD KONTROLL Mäklare hanterar stora orderflöden och har behov av att snabbt kunna exekvera order, samt ha god kontroll över status för respektive kunds portfölj. Största konkurrenterna inom detta segment är franska GL TRADE, svenska Front Capital Systems och brittiska Royalblue. Liten miljöpåverkan Orc Software utvecklar och marknadsför en standardiserad programvara med digital tillverkning och distribution. Ur miljöhänseende medför det att företaget inte har någon betydande miljöpåverkan när det gäller utsläpp till luft, vatten eller mark. Orc Softwares miljöpåverkan består främst av energiförbrukning på företagets kontor och i samband med persontransporter. Orc Softwares globala täckning gör att transporter sker främst med flyg. För närvarande har företaget kontor i 13 länder. Orc Softwares verksamhet medför inga särskilda miljörisker förutom de ovan nämnda och företagets bedömning är att det följaktligen inte finns någon risk för väsentliga framtida kostnader för att åtgärda miljöskador. Företaget är inte inblandat i någon miljötvist.

20 MEDARBETARE 19 Vad vi gör lokalt uppskattas inom hela bolaget. Jag började på Orc Software i januari 2005, och kände mig hemma i företaget redan från början. Jag får ett starkt stöd från mina kollegor som är mycket kompetenta och entusiastiska. En viktig faktor är den familjära känslan hos Orc, och intrycket av att det vi gör lokalt på vårt kontor spelar roll och uppskattas i hela företaget. Personligen var det viktigt för mig att arbeta i en internationell miljö, och Orc erbjuder verkligen detta. ANDREA BESTE Försäljningschef för Tyskland, Schweiz och östra Europa.

Find the opportunities Trade on them Secure your profit

Find the opportunities Trade on them Secure your profit Orc Software Find the opportunities Trade on them Secure your profit POW ERED BY ORC MISSION STATEMENT < 1 Orc Software tillhandahåller en affärskritisk, dynamisk och nyckelfärdig teknologi som möjliggör

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

En organisation inriktad på att skapa affärer

En organisation inriktad på att skapa affärer ÅRSREDOVISNING 2004 En organisation inriktad på att skapa affärer VD-ORD Vi har genomfört många positiva förändringar vars främsta syfte är att skapa en verksamhet med hög effektivitet och goda förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer