INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLS- FÖRTECKNING"

Transkript

1 ORC SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2004

2

3 1 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 2 Orc Software i korthet 3 Historik 4 VD-ord 6 Affärsidé, mål & strategi 8 Marknad 10 Konkurrenter 12 Produkter 18 Samarbeten 19 Kvalitet 19 Miljö 20 Medarbetare 22 Risker 24 Förvaltningsberättelse 34 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Eget kapital 37 Kassaflödesanalys 38 Noter 50 Revisionsberättelse 51 Ekonomisk översikt 57 Definitioner 58 Orc-aktien 60 Bolagsstyrning 63 Information till aktieägarna 64 Ordlista 65 Adresser

4 2 Orc Software i korthet ORC SOFTWARE I KORTHET Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Teknologin används för handel på börser och andra finansiella marknader över hela världen. I dagsläget kan Orc Softwares kunder handla på mer än 90 marknader och bolaget fortsätter att utöka sitt erbjudande av marknadsaccess i snabb takt. Kunderna utgörs av internationella investmentbanker, tradingfirmor, mäklarfirmor, Internetmäklare, institutionella investerare och hedgefonder. Orc Softwares programvara innehåller ett stort antal olika funktioner. Några av de mest centrala funktionerna är avancerade möjligheter att analysera priser på derivatinstrument, automatisk handel och riskhantering i realtid för att säkra kundens positioner. Med hjälp av programvaran är det möjligt att handla många olika instrument, exempelvis aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa. Orc Software satsar stora resurser på produktutveckling. Detta för att säkerställa att Orc Software alltid har produkter som ligger i teknikens framkant och tillgodoser krav även från de mest krävande användarna. Under senare år har produktportföljen också breddats med nya produkter för såväl de mest avancerade användarna som de med mer grundläggande behov. Orc Software är ett globalt företag med kunder i 21 länder och kontor i Chicago, Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Orc Software har sedan 2002 ett distributionsavtal med Reuters. Företaget grundades 1987 och är sedan år 2000 noterat på Stockholmsbörsen. Under 2004 omsatte företaget 247 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor. Orc Software är finansiellt mycket stabilt, vilket är en viktig parameter när kunderna väljer teknologileverantör. Orc Software licensierar sina programvaror till kunderna. Den kvartalsvisa licensavgiften är relaterad till antal användare och antal marknadskopplingar samt inkluderar nya versioner och support. Under de senaste åren har denna licensmodell kompletterats med andra betalningsmodeller.

5 ORC SOFTWARES HISTORIA Historik Företaget grundas av styrelsemedlemmen och tidigare verkställande direktören Nils Nilsson, som idag arbetar med affärsutveckling inom bolaget, och styrelsemedlemmen Ulrika Hagdahl. Första versionen av Orc-systemet utvecklas Företaget fokuserar på utveckling och försäljning av Orcsystemet och den egna market making-verksamheten på den svenska derivatmarknaden upphör Första versionen av Orc Trader lanseras Orc Software inleder internationell expansion utanför Norden och erhåller de första kunderna i Schweiz och Storbritannien Första kunderna i Hongkong, Italien och Tyskland Orc Software och OMX startar ett strategiskt samarbete och OMX förvärvar 53 procent av aktierna i Orc Software. Första kunderna i Australien och Japan Kontor öppnas i London, Milano och Sydney. Första kunderna i Nederländerna och USA Kontor öppnas i Frankfurt, Moskva och New York. Orc Software noteras på Stockholmsbörsen Kontor öppnas i Hongkong, St Petersburg och Zürich. Orc ExNet-tjänsten lanseras. Första kunderna i Frankrike, Kanada och Sydkorea Distributionsavtal tecknas med Reuters. Kontor öppnas i Tokyo, Toronto och Wien. Första kunderna i Österrike Orc Liquidator, Orc Broker, Orc Futures och Orc Online lanseras. Kontor öppnas i Chicago. Första kunderna i Belgien Orc Software erhåller ny VD, Jonas Lindström. Promyzer, en mobil applikation, lanseras. Första kunderna i Island och Singapore.

6 4 VD-ord VD HAR ORDET KÄRA AKTIEÄGARE, Det är med stor glädje som jag för första gången vänder mig till dig som aktieägare i Orc Software. Den första december tillträdde jag posten som VD, då Nils Nilsson lämnade över rodret. Det är också med stor entusiasm som jag ser fram emot att ta Orc Software vidare in i framtiden. Mot nya utmaningar men också mot nya framgångar. Orc Software är ett unikt företag på många sätt. Kulturen präglas av ständig nyfikenhet och kreativitet i kombination med en stark vilja att alltid ligga i framkant och utveckla den senaste teknologin. Ambitionen är hög och drivkraften stor. Det är villkor som är nödvändiga på en marknad som aldrig sover. Grunden i verksamheten är de duktiga medarbetare som under åren har utvecklat Orc Software till det företag som det är idag ett spjutspetsföretag i världsklass. Orc Software är marknadsledande när det gäller utvecklingen av den mest avancerade teknologin för värdepappershandel. Vi har också en marknadsledande position om man ser till de antal marknadskopplingar som vi erbjuder. DEN FINANSIELLA KARTAN RITAS OM Den elektroniska handeln tar över mer och mer på bekostnad av den traditionella manuella handeln. Utvecklingen mot elektronisk handel är oundviklig och gynnar Orc Software. Banker, mäklarfirmor, hedgefonder och även börser behöver investera i ny teknologi eller uppgradera den gamla. Valet av leverantör har blivit mer av ett strategiskt beslut, vilket har gjort att säljcykeln förlängts. En trend som väntas hålla i sig. Idag kan Orc Software erbjuda mer än 90 marknadskopplingar, och arbetet med att öka antalet marknadskopplingar och knyta ännu fler aktörer till marknaden fortsätter med oförminskad styrka. Under 2004 tillkom Singapore och Island som nya länder på vår kundlista. Vi kan stolt konstatera att vi nu har verksamhet i 12 länder och kunder i 21 länder. Finansmarknadens karta håller på att ritas om. Gränserna blir flytande och marknaden blir mer global. Strukturomvandlingen innebär att nya aktörer tillkommer, samtidigt som andra försvinner och vi ser även att exempelvis börser får nya ägarförhållanden. Vi märker dessutom att vår teknologi efterfrågas av nya aktörer, exempelvis hedgefonder. Den förändrade bilden gör att vi på Orc Software hela tiden måste sträva efter att anpassa teknologin till nya krav och hitta sätt att bredda användningen av vår teknologi. Även på produktsidan hårdnar konkurrensen genom att vissa banker och mäklarfirmor utvecklar sina egna system istället för att köpa färdiga lösningar såsom Orc-systemet. Det här är en utveckling som vi på Orc Software är lyhörda för och vi fortsätter att anpassa våra system efter kundernas behov. Orc Software har under flera år arbetat med att bredda produkterbjudandet och vårt påbörjade arbete med att modularisera Orc-systemet är ett utmärkt exempel på hur vi möter denna konkurrenssituation. Många kunder strävar också av effektivitetsskäl efter att reducera antalet leverantörer. Genom att Orc Software har breddat sin produktportfölj för att kunna leverera mer heltäckande handelslösningar står sig bolaget väl även i denna konkurrens. FOKUS PÅ LÖNSAMHET Under de senaste två åren har Orc Software medvetet satsat stort på att utveckla produktutbudet samt förstärka support- och försäljningsfunktionen. Vi har investerat i att bygga upp vår organisation runt om i världen för att komma närmare våra kunder. Kostnadsmassan har därför ökat i bolaget, samtidigt som marginalen har fått stå tillbaka. Satsningarna har lett till att nya produkter har nått ut till flera marknader. Även de mer traditionella produkterna har uppgraderats och vidareutvecklats. Ett glädjeämne i slutet av året var att se att Orc Liquidator nu säljer bra. Produkten täcker ett behov i ett specialiserat segment som kräver en mycket avancerad teknologi. Två nordiska kunder tecknade avtal avseende Orc Liquidator under det fjärde kvartalet. Ytterligare ett kontrakt tecknades på den europeiska marknaden i slutet av december. De senaste årens satsningar har varit framgångsrika och resultatet är att vi ser ett ökat intresse för våra lösningar på samtliga marknader. En stärkt försäljningsorganisation bidrog också till en förbättrad nyförsäljning, framförallt under senare delen av Vi är nu mer effektiva och kan tydligare presentera vårt erbjudande. Försäljningen till regionen Asien och Australien stod för den största procentuella ökningen, därefter kom Sverige. Dessutom växte antalet kunder i Nordamerika, framförallt i Chicago. Men även om nyförsäljningen var stark under slutet av 2004, så är det för tidigt att dra några konkreta slutsatser för framtiden. Arbetet med att ytterligare effektivisera enheterna inom försäljning, support och produktutveckling kommer därför att fortsätta under Detta i syfte att bli ännu bättre på att vårda våra kundrelationer och öka försäljningen hos både befintliga och nya kunder.

7 VD-ord 5 Ett viktigt fokus framöver är att öka lönsamheten. Resultatutvecklingen 2004 är inte tillfredsställande. Det beror till största delen på den medvetna utökningen av organisationen, försvagningen av den amerikanska dollarn samt uppsägningar av kundavtal och neddragningar hos vissa kunder. Dessa anledningar dämpade sålunda effekten av den ökade nyförsäljningen under året. Våra fördelaktiga dollarsäkringar förföll successivt under året. I början av året gick vi in på en dollarkurs motsvarande 9,99 kronor året avslutades med en kurs på 6,77 kronor. En försvagning med 32 procent. ELEKTRONISK HANDEL ÄR FRAMTIDEN Jag ser med tillförsikt på framtiden. Vi ser en ökad aktivitet på samtliga våra marknader, och volymerna för derivathandeln ökar kraftigt. Särskilt i USA råder stor aktivitet i samband med att den elektroniska handeln breder ut sig. Övergången från manuell handel till elektronisk innebär bland annat stora förändringar i sättet att handla värdepapper, vilket ökar behovet av avancerad teknologi. Dessutom är trenden tydlig att aktörerna vill kunna handla flera tillgångsklasser på flera marknader automatiskt, vilket medför en ökad efterfrågan på de produkter som Orc Software har lång erfarenhet av att utveckla. Det är få företag i denna föränderliga bransch som kan stoltsera med den samlade erfarenhet och kompetens som vi på Orc Software har. Vi har varit vägledande i många år på en marknad som tidigare inte ens fanns. Nu ska vi fortsätta arbetet med att förnya, förfina men också förbättra och jag ser fram emot att vara med och skapa framtidens Orc Software. Stockholm den 18 februari Jonas Lindström VD Orc Software

8 6 Affärsidé, mål och strategi AFFÄRSIDÉ MÅL Orc Softwares affärsidé är att utveckla och distribuera teknologi för prissättning, handel, riskhantering och marknadsaccess i realtid på elektroniska finansiella marknader och råvarumarknader. Orc Softwares övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på de finansiella marknaderna och råvarumarknaderna. Orc-teknologin ska utgöra kärnteknologin i kundens verksamhet samt utgöra förstahandsvalet för tredjepartsutvecklare, konsulter och samarbetspartners. Vidare ska Orc Software tillhandahålla service och support av högsta kvalitet.

9 STRATEGI Affärsidé, mål och strategi 7 FORTSATT FOKUS PÅ SPETSTEKNOLOGI Orc Software har sedan slutet av 1980-talet levererat spetsteknologi för handel på elektroniska marknader. Bolagets strategi är att fortsätta investera en väsentlig del av intäkterna i utveckling av Orc-teknologin. Produktutvecklingen sker i nära samråd med Orc Softwares kunder, vilket ger företaget en djup inblick i och stor förståelse för marknadens utveckling och kundens behov. Förbättrad och utökad funktionalitet lanseras löpande, vilket kontinuerligt ökar värdet av kundens investering i Orc Softwares teknologi. Orc Software arbetar löpande med att förbättra prestandan hos applikationer och marknadskopplingar för att kunden så snabbt som möjligt ska kunna exekvera order, även vid extremt stora volymer. Orc Softwares beräkningsmotor är en av de snabbaste på marknaden och klarar över teoretiska beräkningar per sekund. Marknadens krav på kompatibilitet mellan olika system ökar ständigt. Orc-systemet utvecklas med öppna gränssnitt vilka enkelt möjliggör integration och anpassningar enligt användar- FÖRSTKLASSIG SERVICE Orc Software är känt för sin förstklassiga service och support. Bolagets teknologi utgör en affärskritisk del av kundernas verksamhet varför support på lokal nivå är en viktig komponent i Orc Softwares kunderbjudande. Kunderna ges genom den globala supportorganisationen också tillgång till support under dygnets alla timmar samt till specialistkompetens vid mer komplexa frågeställningar. Grundläggande support är en integrerad del av Orc Softwares erbjudande och ingår i licensavgiften. Orc Softwares personal inom support och account management arbetar nära kunderna. En viktig uppgift, förutom att hantera löpande ärenden, är att hitta lösningar på kundens behov och samtidigt förse Orc Softwares utvecklingsavdelning med information om marknadens krav. GLOBAL FÖRSÄLJNING Orc Software marknadsför och säljer Orc-systemet globalt. Försäljning sker via bolagets globala kontorsnät som utöver lokal kompetens kompletteras med global specialistkompetens. Lokal närvaro är viktig då förståelse för marknadsspecifika förutsättningar ofta är avgörande i försäljningsprocessen. Orc Software nas specifika behov. Vidare investerar Orc Software betydande resurser i modularisering av teknologin i syfte att ge kunderna ökade möjligheter att välja olika komponenter i Orc-systemet, allt efter behov. ÖKA NYTTAN MED ORC-TEKNOLOGIN Orc Softwares strategi är att bredda användandet av Orc-teknologin till nya framväxande områden för elektronisk handel. Genom att anpassa teknologin för nya områden kan Orc Software erbjuda kunderna mer heltäckande lösningar. Vetskapen om att Orc-systemet ständigt vidareutvecklas för att tillgodose nya behov hos kunderna gör också systemet till ett säkrare val. Orc Software verkar även för att stimulera och aktivt stödja kundernas interna IT-avdelningar, tredjepartsutvecklare och IT-konsultbolag att bygga lösningar och produkter med Orc-teknologin som grund. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna samtidigt som Orc-teknologin i allt högre grad blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. eftersträvar också att etablera distributionssamarbeten med starka aktörer för att bredda och effektivisera distributionen av Orc Softwares produkter. Orc Software bevakar ständigt utvecklingen på världens finansmarknader för att snabbt kunna agera när nya affärsmöjligheter uppstår. Geografiska prioriteringar styrs främst av teknologiskiften, marknadens potential, karaktär och mognad. KOMPETENSUTVECKLING Orc-systemets avancerade funktionalitet skapar goda möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Kombinationen av anställda med hög utbildning och lång erfarenhet med individuellt anpassade utbildningsmöjligheter leder till ett givande internt kunskapsutbyte och att flertalet medarbetare utvecklar specialistkompetens på hög nivå.

10 8 Marknad ELEKTRONISK HANDEL ÖKAR Orc Software verkar på marknaden för programvara för elektronisk handel med finansiella instrument. Programvaran används för orderläggning, prissättning, analys och riskhantering av olika typer av värdepapper. Kunderna utgörs främst av investmentbanker, mäklarfirmor, hedgefonder och institutionella investerare. På marknaden konkurrerar kommersiellt tillgängliga system med egenutvecklade kundspecifika system. Många börser erbjuder också enklare börsspecifik programvara för orderläggning. TRENDER Marknaden efterfrågar snabb och effektiv orderexekvering med direktaccess till många olika marknadsplatser. Dessutom är driftsäkerhet och stabilitet av stor vikt. Aktörerna på de finansiella marknaderna investerar i heltäckande lösningar av handelsteknologi som ger möjlighet att kunna skapa ett bredare användande av samma tekniska plattform. Strävan att hitta nya intäktskällor ökar viljan att investera i än mer sofistikerad funktionalitet. Intresset för att kunna hantera och handla flera tillgångsklasser samt att kunna automatisera sina handelsstrategier har ökat under 2004 och förväntas fortsätta. Nedan beskrivs ett antal grundläggande trender som talar för en marknadstillväxt under de kommande åren. Ökad efterfrågan på marknadsaccess En ökande andel av handeln med finansiella instrument sker över nationsgränserna. En bidragande faktor är att aktörerna i allt större utsträckning tenderar att fokusera sina analyser på gränsöverskridande branscher istället för den nationella aktiemarknaden. Att kunna handla på flera marknader och i olika valutor ökar dessutom möjligheterna till att göra så kallade arbitrageaffärer. Denna utveckling innebär en ökad efterfrågan på marknadsaccess, vilket också öppnar upp möjligheter för nya handelsstrategier och ger möjlighet att erbjuda slutkunderna nya typer av produkter. Det ställer också ökade krav på möjligheter till global riskhantering. Elektronisk handel Marknaden för handel med finansiella instrument utvecklas ständigt och allt fler marknadsplatser runt om i världen övergår till renodlad elektronisk handel. I USA är trenden särskilt stark. I början av 2004 handlades 9 procent av eurodollarn, ett av världens mest handlade räntekontrakt, elektroniskt på Chicago Mercantile Exchange. I slutet av året handlades 75 procent av kontraktet elektroniskt. Detta skapar ett enormt tryck på golvhandelsbaserade marknadsplatser såsom New York Stock Exchange, Chicago

11 Marknad 9 Board of Trade och Chicago Mercantile Exchange att erbjuda helt elektroniska marknadsplatser. En ökad elektronisk handel medför också ett ökat intresse för mer avancerad funktionalitet och för bolag som kan erbjuda detta. Ökad automatisering Automatisering av transaktionshanteringen ger kunderna möjlighet att effektivisera sina affärsprocesser. Det som efterfrågas är bland annat lösningar med öppna gränssnitt som möjliggör integration mot andra applikationer. Exempelvis kan orderläggningen från institutionella kunder integreras med mäklarens system och därmed ske automatiskt. För den institutionella kunden innebär detta tillgång till direkt marknadsaccess och applikationer som stöder mer avancerad handel. Dessutom efterfrågas system som automatiskt övervakar och utför order, vilket skapar förutsättningar för att ägna mer tid till analys och strategiarbete samtidigt som risken för misstag minskar. Automatisk handel innebär att kunderna kan hantera betydligt fler order på kortare tid, jämfört med manuell handel. Med hjälp av dessa automatiserade lösningar kan även mindre aktörer konkurrera genom att agera snabbt, globalt och kostnadseffektivt. Exempelvis kan hedgefonder numera utmana de större traditionella aktörerna med hjälp av avancerad teknologi. Nya former av handelsplatser Börserna har påverkats kraftigt av de senaste årens globalisering av de finansiella marknaderna. Idag konkurrerar börserna i allt högre grad med alternativa handelsnätverk och handelsformer. Dessa handelsformer förmedlar handel direkt mellan olika banker och mäklarfirmor utan att en transaktion passerar en formell marknadsplats. Dessutom ökar även konkurrensen mellan de traditionella börserna. Detta avspeglar sig bland annat i att flertalet börser erbjuder likartade kontrakt och produkter, vilket i sin tur skapar en efterfrågan att handla dessa produkter på flera marknadsplatser samtidigt. MÖJLIGHETER OCH HOT Orc Software agerar på en föränderlig marknad, vilket medför såväl möjligheter som hot. Möjligheter Globaliseringen ökar efterfrågan på marknadsaccess och riskhantering. En större andel av all handel görs helt elektroniskt. Allt fler affärsprocesser automatiseras. Alternativa handelsplatser kräver nya tekniska lösningar. Hot Konkurrensen på marknaden ökar och det finns en risk att Orc Software inte lyckas bibehålla sin position. Teknologin utvecklas snabbt. Det finns en risk att Orc Software inte förmår anpassa Orc-systemet i den takt som krävs. En sämre konjunktur och lönsamhet för kunderna leder till en återhållsamhet i deras IT-investeringar, vilket får negativ inverkan på Orc Software.

12 10 Konkurrenter OLIKA KONKURR- ENTER INOM OLIKA SEGMENT Dessa handlar för egen räkning och har behov av snabb och flexibel mjukvara där de lätt kan anpassa sina handelsstrategier. Orc Software bedömer att det är ytterst få företag som kan erbjuda en produkt med samma möjligheter till kundanpassning av handelsstrategier för automatisk handel som Orc Software kan. Dessutom kan Orc Software erbjuda direkta marknadskopplingar med mycket hög prestanda. En konkurrent är brittiska Apama, som dock saknar direkta marknadskopplingar. Störst konkurrens inom detta segment möter Orc Software från de system som de finansiella aktörerna utvecklar själva. EGENHANDEL Detta kundsegment omfattar användare som liksom i segmentet ovan handlar för den egna firmans räkning. De ställer höga krav på funktionalitet, snabbhet och tillförlitlighet. Här återfinns många av Orc Softwares konkurrenter, bland annat de brittiska bolagen Ffastfill, Patsystems och EasyScreen, tyska RTS, amerikanska Trading Technologies och FlexTrade, franska Murex och schweiziska Actant. Även här är de egenutvecklade systemen en viktig konkurrent. Orc Softwares konkurrenssituation kan beskrivas utifrån tre kundsegment: automatiserad egenhandel, egenhandel och mäkleri. Många av Orc Softwares konkurrenter erbjuder endast produkter för vissa kundgrupper, vilket bidrar till att Orc Software möter en fragmenterad konkurrenssituation. Tar man dessutom hänsyn till de instrument som kan handlas och den geografiska marknaden konkurrenterna agerar på, splittras konkurrensbilden ytterligare. Exempelvis kan Orc Software erbjuda handel i aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa, medan flera av Orc Softwares konkurrenter framför allt fokuserar på derivathandel, såsom brittiska Patsystems och EasyScreen, amerikanska Trading Technologies och schweiziska Actant. En annan viktig konkurrensfördel för Orc Software är antalet marknader som kunderna kan handla på. Det är endast franska GL TRADE som kan mäta sig med Orc Softwares utbud av marknadskopplingar. Dessutom har Orc Software en särställning när det gäller finansiell stabilitet som gör Orc Software till en trovärdig och långsiktig partner för bolagets kunder. AUTOMATISERAD EGENHANDEL Kundsegmentet automatiserad egenhandel innefattar de mest avancerade användarna hos investmentbanker och tradingfirmor. MÄKLERI Mäklare hanterar stora orderflöden från mäklarfirmans kunder och har behov av att snabbt kunna exekvera order för kunders räkning samt ha god kontroll över status för respektive kunds portfölj. Största konkurrenterna inom detta segment är franska GL TRADE, brittiska Royalblue och svenska Front Capital Systems. KONKURRENTBESKRIVNING Nedan följer en kort beskrivning av Orc Softwares konkurrenter. ACTANT utvecklar mjukvara för market makers. Företaget grundades 1998 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret är beläget i Zug (Schweiz) och kontor finns även i Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London och New York. APAMA tillhandahåller mjukvara som möjliggör utformning och automatisk exekvering av handelsstrategier. Företaget grundades 1999 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret finns i Cambridge och bolaget har också kontor i London och New York. EASYSCREEN tillhandahåller mjukvara för handel på derivatbörser. Företaget som grundades 1998 har kontor i London,

13 Konkurrenter 11 Chicago, New York och Sydney. Företaget är noterat på London Stock Exchange. Under april-september 2004 omsatte bolaget 1,2 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,6 miljoner GBP. FFASTFILL erbjuder mjukvara för derivathandel. Bolaget grundades 1999 och är noterat på London Stock Exchange. Huvudkontoret finns i London och övriga kontor i Chicago och Prag. Ffastfill förvärvade under året den amerikanska konkurrenten Future Dynamics i syfte att bredda sitt erbjudande för middle- och back-office. Omsättningen uppgick under april-september 2004 till 1,9 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,6 miljoner GBP. FLEXTRADE SYSTEMS erbjuder ett handelssystem med fördefinierade handelsstrategier samt riskhantering. FlexTrade grundades 1996 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret finns i New York och företaget har även kontor i London. FRONT CAPITAL SYSTEMS utvecklar system för handel och riskhantering för flera tillgångsklasser. Företaget grundades 1987 och är dotterföretag till SunGard Data Systems som är noterat på New York Stock Exchange. Front Capital Systems har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Chicago, Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London, Los Angeles, New York, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL TRADE tillhandahåller system för handel och har liksom Orc Software ett av marknadens bredaste erbjudande av marknadskopplingar. Företaget grundades 1987 och har kontor i Paris, Amsterdam, Bryssel, Chicago, Frankfurt, Genève, Hongkong, Johannesburg, Lissabon, London, Madrid, Milano, New York, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL TRADE är noterat på Euronext. Under 2004 omsatte företaget 150 miljoner EUR. MUREX är inriktat på mjukvara och tjänster för aktier, derivat, valutor, räntor och råvaror, framför allt inom värdering och riskhantering. Företaget som ej är börsnoterat har kontor i Paris, Beirut, Dublin, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. PATSYSTEMS tillhandahåller mjukvara för derivathandel. Företaget grundades 1994 och har kontor i London, Chicago, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. Patsystems är noterat på London Stock Exchange. Under 2004 omsatte bolaget 11,8 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -2,0 miljoner GBP. ROYALBLUE erbjuder en mjukvara för global handel. Företaget grundades 1997 och är börsnoterat på London Stock Exchange. Kontor finns i Hongkong, London, New York, Paris, Surrey (Storbritannien) och Tokyo. Under 2004 omsatte bolaget 60 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på 7,6 miljoner GBP. RTS REALTIME SYSTEMS GROUP utvecklar en mjukvara för börshandel inom flera tillgångsklasser. Företaget grundades 1992 och har kontor i Frankfurt, Amsterdam, Chicago, London, New York, Paris, Stockholm och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. TRADING TECHNOLOGIES fokuserar på mjukvara för derivathandel. Företaget grundades 1994 och har kontor i Chicago, Frankfurt, London, New York och Sydney. Företaget är ej börsnoterat.

14 12 Produkter ORC- SYSTEMET Orc-systemet omfattar avancerade funktioner för egenhandel och mäkleri som möjliggör orderexekvering, prissättning, automatisk handel och riskhantering på elektroniska marknader för handel med aktier, obligationer, valutor och råvaror samt tillhörande derivat. Genom det breda produktsortimentet, direktaccess till en mängd marknader världen över och enkla integrering med andra system är Orc-systemet en plattform som är väl lämpad för såväl köpsom säljsidans verksamheter på världens finansmarknader. BRED MARKNADSACCESS Orc-systemet ger idag direkt access till över 90 elektroniska marknader globalt, och Orc Software fortsätter att utveckla sitt utbud i takt med att antalet elektroniska marknader ökar. Den omfattande marknadstäckningen garanterar Orc Softwares kunder access till de marknader de vill handla på, både lokalt och globalt. Nästan oavsett var i världen kunderna befinner sig så har Orc-systemet kopplingar till kundernas lokala marknader och kan även tillgodose deras nuvarande och framtida behov av handel på marknader i andra länder. MÄKLERI För kundgruppen mäklarfirmor erbjuder Orc Software främst Orc Broker, Orc Online och Orc ExNet. Orc Broker ger snabb tillgång till kund- och marknadsinformation och används av mäklare för att snabbt och effektivt exekvera deras kunders order. Systemet stöder en rad olika ordertyper som exempelvis handel av aktiekorspeciellt framtagen för futureshandel, som gör det möjligt att exekvera komplexa strategier på ett enkelt sätt. Automatisk exekvering av handelsstrategier För att kunna tillgodose kundernas behov av att kunna programmera egna handelsstrategier i takt med att marknadsförutsättningarna ändras har Orc Software utvecklat Orc Liquidator en produkt med maximal prestanda. Med Orc Liquidator kan handelsstrategier snabbt utformas i takt med att marknadsförutsättningarna ändras och när helt nya möjligheter uppstår kan nya strategier snabbt appliceras. Med hjälp av Orc Liquidator kan handlare både utforma sina egna strategier och definiera de parametrar som styr dem. Det ger samma flexibilitet som en intern utvecklingsavdelning men utan motsvarande kostnader och ledtider. Market making När det gäller market making erbjuder applikationen Orc Trader volatilitetshantering och autokvotering av flertalet viktiga instrument på den globala finansmarknaden. Orc Traders automatiska hedgingfunktionalitet möjliggör en låg riskexponering för market Kunderna kan antingen handla direkt i egenskap av medlemmar på en viss marknad eller använda sig av Orc ExNet som är Orc Softwares nätverkstjänst som ger möjlighet att handla via mäklarpartners. Kunderna kan använda Orc ExNet som ett komplement till sina ordinarie marknadskopplingar och därmed utnyttja arbitrage- och handelsmöjligheter på flera marknader, utan att de behöver vara medlemmar på alla marknader som de handlar på. Orc-systemet är dessutom kompatibelt med system från ledande informationsleverantörer, vilket ger tillgång till bred pris- och marknadsinformation. EGENHANDEL OCH MARKET MAKING Orc-systemet erbjuder olika alternativ för egenhandel beroende på kraven och de produkter som handlas. Orc Trader har varit Orc Softwares flaggskeppsprodukt i över tio år och används av professionella handlare, market makers och riskhanterare över hela världen. För användare som vill ha bästa tänkbara prestanda i kombination med möjligheten att fullt ut kunna kontrollera programmeringen och exekveringen av sina handelsstrategier erbjuder företaget Orc Liquidator. Dessutom finns Orc Futures, makers, vilket i kombination med den automatiska kvoteringsfunktionen möjliggör handel och riskhantering av ett stort antal värdepapper på flera marknader samtidigt. När kvoteringskravet tillgodoses automatiskt blir det också mer tid att lägga på analys och andra handelsaktiviteter. Med Orc Liquidator erbjuds Orc Softwares kunder dessutom en plattform kring vilken de kan bygga sina egna skräddarsydda market making-system. Riskhantering Orc-systemet innehåller möjligheter till avancerad riskhantering. Funktionerna för riskanalys och portföljhantering gör att Orc Softwares kunder löpande kan ha kontroll över såväl risker som resultat i realtid.

Orc Software Företagspresentation Version_1.0

Orc Software Företagspresentation Version_1.0 61009 41901 60862 41582 19518 12550 19518 12550 91522 58610 89560 57408 15744 10925 15168 20224 7363 19008 7363 1700 - - - - -40881 9363 9413 7042 7158-745 - -745 - -75-1367 - -1348 162 - - -6732-4809

Läs mer

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO Orc-systemet ST PETERSBURG TOKYO CHICAGO MOSKVA SYDNEY TORONTO HONGKONG NEW YORK STOCKHOLM WIEN LONDON UK FRANKFURT ZÜRICH MILANO Orc-kontor Länder som Orc Software har kunder i Orc Softwares historia

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2005 Innehållsförteckning Orc Software i korthet 2 Historik 3 VD har ordet 4 5 Affärsidé, mål och strategi 6 7 Produkter 8 15 Marknad 16 17 Konkurrenter 18 Miljö 18 Medarbetare 19 21 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orc Software i korthet

Orc Software i korthet Orc Software Årsredovisning 2003 Orc Software i korthet Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Företaget grundades 1987 av VD Nils Nilsson och Ulrika Hagdahl

Läs mer

Find the opportunities Trade on them Secure your profit

Find the opportunities Trade on them Secure your profit Orc Software Find the opportunities Trade on them Secure your profit POW ERED BY ORC MISSION STATEMENT < 1 Orc Software tillhandahåller en affärskritisk, dynamisk och nyckelfärdig teknologi som möjliggör

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

AFFÄRSIDE < 5. Orc Software

AFFÄRSIDE < 5. Orc Software AFFÄRSIDE < 5 Orc Software Årsredovisning 2001 75 60 5 40 ÅRET I KORTHET Omsättningen för helåret 2001 ökade med 60 procent till 210 (131) miljoner kronor. Rörelseresultatet för 2001 steg med 72 procent

Läs mer

Starkt rörelseresultat

Starkt rörelseresultat Orc Software AB delårsrappor t 1 januari-30 september Starkt rörelseresultat Rörelseresultatet för tredje kvartalet på 32,5 Mkr (22,4 Mkr samma kvartal ) innebar en ökning om 10,1 Mkr, en ökning motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI STABIL UTVECKLING TROTS OROLIGA MARKNADER Nettoomsättningen under kvartal 2 ökade med 19,6 Mkr, jämfört med kvartal 2, vilket motsvarar 16%. De repetitiva intäkterna ökade

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Omsättningen för helåret minskade med 9 procent till 249 (275) miljoner kronor. Rörelseresultatet för minskade med 36 procent till 74 (115) miljoner

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt

Fortsatt god tillväxt O rc Sof t ware A B delårsrappor t 1 j a n u a r i 31 m a rs 20 07 Fortsatt god tillväxt Orc Software januari mars Nettoomsättning 124,3 Mkr (92,9 Mkr kvartal 1 ) Omsättningstillväxt 33,7 % jämfört med

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2010 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av året Kraftig omsättningsökning, nettointäkterna uppgick till TSEK 5.957 (2.357) Resultat efter finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 september Omsättningen för januari-september minskade med 8 procent till 187 (204) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-september minskade med 33 procent

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 över 90% Repetitiva intäkter ger stabilitet Rörelsens intäkter uppgick under kvartal 1 2008 till 136,5 (118,9) Mkr, vilket innebar en ökning med 15% jämfört med kvartal

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Omsättningen för januari-mars 2004 ökade med 2 procent till 65 (64) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 26 procent till 14 (19) miljoner

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Kvartalsredogörelse. Eatgood Sweden AB

Kvartalsredogörelse. Eatgood Sweden AB Kvartalsredogörelse Q3 Eatgood Sweden AB 2017-07-01-2017-09-30 Borås 20171127 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 3, 1 juli - 30 september 2017 Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet 2017 Efter

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Tilläggstjänster och priser för våra informationstjänster

Tilläggstjänster och priser för våra informationstjänster Tilläggstjänster och priser för våra informationstjänster Securities PARETO ONLINE TRADER Tjänster OMX Stockholm realtid (level 1) SEK 540,00 OMX Stockholm realtid (level 2) SEK 655,00 Privat investor

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-03-31 Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -2182 tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer