INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLS- FÖRTECKNING"

Transkript

1 ORC SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2004

2

3 1 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 2 Orc Software i korthet 3 Historik 4 VD-ord 6 Affärsidé, mål & strategi 8 Marknad 10 Konkurrenter 12 Produkter 18 Samarbeten 19 Kvalitet 19 Miljö 20 Medarbetare 22 Risker 24 Förvaltningsberättelse 34 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Eget kapital 37 Kassaflödesanalys 38 Noter 50 Revisionsberättelse 51 Ekonomisk översikt 57 Definitioner 58 Orc-aktien 60 Bolagsstyrning 63 Information till aktieägarna 64 Ordlista 65 Adresser

4 2 Orc Software i korthet ORC SOFTWARE I KORTHET Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Teknologin används för handel på börser och andra finansiella marknader över hela världen. I dagsläget kan Orc Softwares kunder handla på mer än 90 marknader och bolaget fortsätter att utöka sitt erbjudande av marknadsaccess i snabb takt. Kunderna utgörs av internationella investmentbanker, tradingfirmor, mäklarfirmor, Internetmäklare, institutionella investerare och hedgefonder. Orc Softwares programvara innehåller ett stort antal olika funktioner. Några av de mest centrala funktionerna är avancerade möjligheter att analysera priser på derivatinstrument, automatisk handel och riskhantering i realtid för att säkra kundens positioner. Med hjälp av programvaran är det möjligt att handla många olika instrument, exempelvis aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa. Orc Software satsar stora resurser på produktutveckling. Detta för att säkerställa att Orc Software alltid har produkter som ligger i teknikens framkant och tillgodoser krav även från de mest krävande användarna. Under senare år har produktportföljen också breddats med nya produkter för såväl de mest avancerade användarna som de med mer grundläggande behov. Orc Software är ett globalt företag med kunder i 21 länder och kontor i Chicago, Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Orc Software har sedan 2002 ett distributionsavtal med Reuters. Företaget grundades 1987 och är sedan år 2000 noterat på Stockholmsbörsen. Under 2004 omsatte företaget 247 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor. Orc Software är finansiellt mycket stabilt, vilket är en viktig parameter när kunderna väljer teknologileverantör. Orc Software licensierar sina programvaror till kunderna. Den kvartalsvisa licensavgiften är relaterad till antal användare och antal marknadskopplingar samt inkluderar nya versioner och support. Under de senaste åren har denna licensmodell kompletterats med andra betalningsmodeller.

5 ORC SOFTWARES HISTORIA Historik Företaget grundas av styrelsemedlemmen och tidigare verkställande direktören Nils Nilsson, som idag arbetar med affärsutveckling inom bolaget, och styrelsemedlemmen Ulrika Hagdahl. Första versionen av Orc-systemet utvecklas Företaget fokuserar på utveckling och försäljning av Orcsystemet och den egna market making-verksamheten på den svenska derivatmarknaden upphör Första versionen av Orc Trader lanseras Orc Software inleder internationell expansion utanför Norden och erhåller de första kunderna i Schweiz och Storbritannien Första kunderna i Hongkong, Italien och Tyskland Orc Software och OMX startar ett strategiskt samarbete och OMX förvärvar 53 procent av aktierna i Orc Software. Första kunderna i Australien och Japan Kontor öppnas i London, Milano och Sydney. Första kunderna i Nederländerna och USA Kontor öppnas i Frankfurt, Moskva och New York. Orc Software noteras på Stockholmsbörsen Kontor öppnas i Hongkong, St Petersburg och Zürich. Orc ExNet-tjänsten lanseras. Första kunderna i Frankrike, Kanada och Sydkorea Distributionsavtal tecknas med Reuters. Kontor öppnas i Tokyo, Toronto och Wien. Första kunderna i Österrike Orc Liquidator, Orc Broker, Orc Futures och Orc Online lanseras. Kontor öppnas i Chicago. Första kunderna i Belgien Orc Software erhåller ny VD, Jonas Lindström. Promyzer, en mobil applikation, lanseras. Första kunderna i Island och Singapore.

6 4 VD-ord VD HAR ORDET KÄRA AKTIEÄGARE, Det är med stor glädje som jag för första gången vänder mig till dig som aktieägare i Orc Software. Den första december tillträdde jag posten som VD, då Nils Nilsson lämnade över rodret. Det är också med stor entusiasm som jag ser fram emot att ta Orc Software vidare in i framtiden. Mot nya utmaningar men också mot nya framgångar. Orc Software är ett unikt företag på många sätt. Kulturen präglas av ständig nyfikenhet och kreativitet i kombination med en stark vilja att alltid ligga i framkant och utveckla den senaste teknologin. Ambitionen är hög och drivkraften stor. Det är villkor som är nödvändiga på en marknad som aldrig sover. Grunden i verksamheten är de duktiga medarbetare som under åren har utvecklat Orc Software till det företag som det är idag ett spjutspetsföretag i världsklass. Orc Software är marknadsledande när det gäller utvecklingen av den mest avancerade teknologin för värdepappershandel. Vi har också en marknadsledande position om man ser till de antal marknadskopplingar som vi erbjuder. DEN FINANSIELLA KARTAN RITAS OM Den elektroniska handeln tar över mer och mer på bekostnad av den traditionella manuella handeln. Utvecklingen mot elektronisk handel är oundviklig och gynnar Orc Software. Banker, mäklarfirmor, hedgefonder och även börser behöver investera i ny teknologi eller uppgradera den gamla. Valet av leverantör har blivit mer av ett strategiskt beslut, vilket har gjort att säljcykeln förlängts. En trend som väntas hålla i sig. Idag kan Orc Software erbjuda mer än 90 marknadskopplingar, och arbetet med att öka antalet marknadskopplingar och knyta ännu fler aktörer till marknaden fortsätter med oförminskad styrka. Under 2004 tillkom Singapore och Island som nya länder på vår kundlista. Vi kan stolt konstatera att vi nu har verksamhet i 12 länder och kunder i 21 länder. Finansmarknadens karta håller på att ritas om. Gränserna blir flytande och marknaden blir mer global. Strukturomvandlingen innebär att nya aktörer tillkommer, samtidigt som andra försvinner och vi ser även att exempelvis börser får nya ägarförhållanden. Vi märker dessutom att vår teknologi efterfrågas av nya aktörer, exempelvis hedgefonder. Den förändrade bilden gör att vi på Orc Software hela tiden måste sträva efter att anpassa teknologin till nya krav och hitta sätt att bredda användningen av vår teknologi. Även på produktsidan hårdnar konkurrensen genom att vissa banker och mäklarfirmor utvecklar sina egna system istället för att köpa färdiga lösningar såsom Orc-systemet. Det här är en utveckling som vi på Orc Software är lyhörda för och vi fortsätter att anpassa våra system efter kundernas behov. Orc Software har under flera år arbetat med att bredda produkterbjudandet och vårt påbörjade arbete med att modularisera Orc-systemet är ett utmärkt exempel på hur vi möter denna konkurrenssituation. Många kunder strävar också av effektivitetsskäl efter att reducera antalet leverantörer. Genom att Orc Software har breddat sin produktportfölj för att kunna leverera mer heltäckande handelslösningar står sig bolaget väl även i denna konkurrens. FOKUS PÅ LÖNSAMHET Under de senaste två åren har Orc Software medvetet satsat stort på att utveckla produktutbudet samt förstärka support- och försäljningsfunktionen. Vi har investerat i att bygga upp vår organisation runt om i världen för att komma närmare våra kunder. Kostnadsmassan har därför ökat i bolaget, samtidigt som marginalen har fått stå tillbaka. Satsningarna har lett till att nya produkter har nått ut till flera marknader. Även de mer traditionella produkterna har uppgraderats och vidareutvecklats. Ett glädjeämne i slutet av året var att se att Orc Liquidator nu säljer bra. Produkten täcker ett behov i ett specialiserat segment som kräver en mycket avancerad teknologi. Två nordiska kunder tecknade avtal avseende Orc Liquidator under det fjärde kvartalet. Ytterligare ett kontrakt tecknades på den europeiska marknaden i slutet av december. De senaste årens satsningar har varit framgångsrika och resultatet är att vi ser ett ökat intresse för våra lösningar på samtliga marknader. En stärkt försäljningsorganisation bidrog också till en förbättrad nyförsäljning, framförallt under senare delen av Vi är nu mer effektiva och kan tydligare presentera vårt erbjudande. Försäljningen till regionen Asien och Australien stod för den största procentuella ökningen, därefter kom Sverige. Dessutom växte antalet kunder i Nordamerika, framförallt i Chicago. Men även om nyförsäljningen var stark under slutet av 2004, så är det för tidigt att dra några konkreta slutsatser för framtiden. Arbetet med att ytterligare effektivisera enheterna inom försäljning, support och produktutveckling kommer därför att fortsätta under Detta i syfte att bli ännu bättre på att vårda våra kundrelationer och öka försäljningen hos både befintliga och nya kunder.

7 VD-ord 5 Ett viktigt fokus framöver är att öka lönsamheten. Resultatutvecklingen 2004 är inte tillfredsställande. Det beror till största delen på den medvetna utökningen av organisationen, försvagningen av den amerikanska dollarn samt uppsägningar av kundavtal och neddragningar hos vissa kunder. Dessa anledningar dämpade sålunda effekten av den ökade nyförsäljningen under året. Våra fördelaktiga dollarsäkringar förföll successivt under året. I början av året gick vi in på en dollarkurs motsvarande 9,99 kronor året avslutades med en kurs på 6,77 kronor. En försvagning med 32 procent. ELEKTRONISK HANDEL ÄR FRAMTIDEN Jag ser med tillförsikt på framtiden. Vi ser en ökad aktivitet på samtliga våra marknader, och volymerna för derivathandeln ökar kraftigt. Särskilt i USA råder stor aktivitet i samband med att den elektroniska handeln breder ut sig. Övergången från manuell handel till elektronisk innebär bland annat stora förändringar i sättet att handla värdepapper, vilket ökar behovet av avancerad teknologi. Dessutom är trenden tydlig att aktörerna vill kunna handla flera tillgångsklasser på flera marknader automatiskt, vilket medför en ökad efterfrågan på de produkter som Orc Software har lång erfarenhet av att utveckla. Det är få företag i denna föränderliga bransch som kan stoltsera med den samlade erfarenhet och kompetens som vi på Orc Software har. Vi har varit vägledande i många år på en marknad som tidigare inte ens fanns. Nu ska vi fortsätta arbetet med att förnya, förfina men också förbättra och jag ser fram emot att vara med och skapa framtidens Orc Software. Stockholm den 18 februari Jonas Lindström VD Orc Software

8 6 Affärsidé, mål och strategi AFFÄRSIDÉ MÅL Orc Softwares affärsidé är att utveckla och distribuera teknologi för prissättning, handel, riskhantering och marknadsaccess i realtid på elektroniska finansiella marknader och råvarumarknader. Orc Softwares övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på de finansiella marknaderna och råvarumarknaderna. Orc-teknologin ska utgöra kärnteknologin i kundens verksamhet samt utgöra förstahandsvalet för tredjepartsutvecklare, konsulter och samarbetspartners. Vidare ska Orc Software tillhandahålla service och support av högsta kvalitet.

9 STRATEGI Affärsidé, mål och strategi 7 FORTSATT FOKUS PÅ SPETSTEKNOLOGI Orc Software har sedan slutet av 1980-talet levererat spetsteknologi för handel på elektroniska marknader. Bolagets strategi är att fortsätta investera en väsentlig del av intäkterna i utveckling av Orc-teknologin. Produktutvecklingen sker i nära samråd med Orc Softwares kunder, vilket ger företaget en djup inblick i och stor förståelse för marknadens utveckling och kundens behov. Förbättrad och utökad funktionalitet lanseras löpande, vilket kontinuerligt ökar värdet av kundens investering i Orc Softwares teknologi. Orc Software arbetar löpande med att förbättra prestandan hos applikationer och marknadskopplingar för att kunden så snabbt som möjligt ska kunna exekvera order, även vid extremt stora volymer. Orc Softwares beräkningsmotor är en av de snabbaste på marknaden och klarar över teoretiska beräkningar per sekund. Marknadens krav på kompatibilitet mellan olika system ökar ständigt. Orc-systemet utvecklas med öppna gränssnitt vilka enkelt möjliggör integration och anpassningar enligt användar- FÖRSTKLASSIG SERVICE Orc Software är känt för sin förstklassiga service och support. Bolagets teknologi utgör en affärskritisk del av kundernas verksamhet varför support på lokal nivå är en viktig komponent i Orc Softwares kunderbjudande. Kunderna ges genom den globala supportorganisationen också tillgång till support under dygnets alla timmar samt till specialistkompetens vid mer komplexa frågeställningar. Grundläggande support är en integrerad del av Orc Softwares erbjudande och ingår i licensavgiften. Orc Softwares personal inom support och account management arbetar nära kunderna. En viktig uppgift, förutom att hantera löpande ärenden, är att hitta lösningar på kundens behov och samtidigt förse Orc Softwares utvecklingsavdelning med information om marknadens krav. GLOBAL FÖRSÄLJNING Orc Software marknadsför och säljer Orc-systemet globalt. Försäljning sker via bolagets globala kontorsnät som utöver lokal kompetens kompletteras med global specialistkompetens. Lokal närvaro är viktig då förståelse för marknadsspecifika förutsättningar ofta är avgörande i försäljningsprocessen. Orc Software nas specifika behov. Vidare investerar Orc Software betydande resurser i modularisering av teknologin i syfte att ge kunderna ökade möjligheter att välja olika komponenter i Orc-systemet, allt efter behov. ÖKA NYTTAN MED ORC-TEKNOLOGIN Orc Softwares strategi är att bredda användandet av Orc-teknologin till nya framväxande områden för elektronisk handel. Genom att anpassa teknologin för nya områden kan Orc Software erbjuda kunderna mer heltäckande lösningar. Vetskapen om att Orc-systemet ständigt vidareutvecklas för att tillgodose nya behov hos kunderna gör också systemet till ett säkrare val. Orc Software verkar även för att stimulera och aktivt stödja kundernas interna IT-avdelningar, tredjepartsutvecklare och IT-konsultbolag att bygga lösningar och produkter med Orc-teknologin som grund. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna samtidigt som Orc-teknologin i allt högre grad blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. eftersträvar också att etablera distributionssamarbeten med starka aktörer för att bredda och effektivisera distributionen av Orc Softwares produkter. Orc Software bevakar ständigt utvecklingen på världens finansmarknader för att snabbt kunna agera när nya affärsmöjligheter uppstår. Geografiska prioriteringar styrs främst av teknologiskiften, marknadens potential, karaktär och mognad. KOMPETENSUTVECKLING Orc-systemets avancerade funktionalitet skapar goda möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Kombinationen av anställda med hög utbildning och lång erfarenhet med individuellt anpassade utbildningsmöjligheter leder till ett givande internt kunskapsutbyte och att flertalet medarbetare utvecklar specialistkompetens på hög nivå.

10 8 Marknad ELEKTRONISK HANDEL ÖKAR Orc Software verkar på marknaden för programvara för elektronisk handel med finansiella instrument. Programvaran används för orderläggning, prissättning, analys och riskhantering av olika typer av värdepapper. Kunderna utgörs främst av investmentbanker, mäklarfirmor, hedgefonder och institutionella investerare. På marknaden konkurrerar kommersiellt tillgängliga system med egenutvecklade kundspecifika system. Många börser erbjuder också enklare börsspecifik programvara för orderläggning. TRENDER Marknaden efterfrågar snabb och effektiv orderexekvering med direktaccess till många olika marknadsplatser. Dessutom är driftsäkerhet och stabilitet av stor vikt. Aktörerna på de finansiella marknaderna investerar i heltäckande lösningar av handelsteknologi som ger möjlighet att kunna skapa ett bredare användande av samma tekniska plattform. Strävan att hitta nya intäktskällor ökar viljan att investera i än mer sofistikerad funktionalitet. Intresset för att kunna hantera och handla flera tillgångsklasser samt att kunna automatisera sina handelsstrategier har ökat under 2004 och förväntas fortsätta. Nedan beskrivs ett antal grundläggande trender som talar för en marknadstillväxt under de kommande åren. Ökad efterfrågan på marknadsaccess En ökande andel av handeln med finansiella instrument sker över nationsgränserna. En bidragande faktor är att aktörerna i allt större utsträckning tenderar att fokusera sina analyser på gränsöverskridande branscher istället för den nationella aktiemarknaden. Att kunna handla på flera marknader och i olika valutor ökar dessutom möjligheterna till att göra så kallade arbitrageaffärer. Denna utveckling innebär en ökad efterfrågan på marknadsaccess, vilket också öppnar upp möjligheter för nya handelsstrategier och ger möjlighet att erbjuda slutkunderna nya typer av produkter. Det ställer också ökade krav på möjligheter till global riskhantering. Elektronisk handel Marknaden för handel med finansiella instrument utvecklas ständigt och allt fler marknadsplatser runt om i världen övergår till renodlad elektronisk handel. I USA är trenden särskilt stark. I början av 2004 handlades 9 procent av eurodollarn, ett av världens mest handlade räntekontrakt, elektroniskt på Chicago Mercantile Exchange. I slutet av året handlades 75 procent av kontraktet elektroniskt. Detta skapar ett enormt tryck på golvhandelsbaserade marknadsplatser såsom New York Stock Exchange, Chicago

11 Marknad 9 Board of Trade och Chicago Mercantile Exchange att erbjuda helt elektroniska marknadsplatser. En ökad elektronisk handel medför också ett ökat intresse för mer avancerad funktionalitet och för bolag som kan erbjuda detta. Ökad automatisering Automatisering av transaktionshanteringen ger kunderna möjlighet att effektivisera sina affärsprocesser. Det som efterfrågas är bland annat lösningar med öppna gränssnitt som möjliggör integration mot andra applikationer. Exempelvis kan orderläggningen från institutionella kunder integreras med mäklarens system och därmed ske automatiskt. För den institutionella kunden innebär detta tillgång till direkt marknadsaccess och applikationer som stöder mer avancerad handel. Dessutom efterfrågas system som automatiskt övervakar och utför order, vilket skapar förutsättningar för att ägna mer tid till analys och strategiarbete samtidigt som risken för misstag minskar. Automatisk handel innebär att kunderna kan hantera betydligt fler order på kortare tid, jämfört med manuell handel. Med hjälp av dessa automatiserade lösningar kan även mindre aktörer konkurrera genom att agera snabbt, globalt och kostnadseffektivt. Exempelvis kan hedgefonder numera utmana de större traditionella aktörerna med hjälp av avancerad teknologi. Nya former av handelsplatser Börserna har påverkats kraftigt av de senaste årens globalisering av de finansiella marknaderna. Idag konkurrerar börserna i allt högre grad med alternativa handelsnätverk och handelsformer. Dessa handelsformer förmedlar handel direkt mellan olika banker och mäklarfirmor utan att en transaktion passerar en formell marknadsplats. Dessutom ökar även konkurrensen mellan de traditionella börserna. Detta avspeglar sig bland annat i att flertalet börser erbjuder likartade kontrakt och produkter, vilket i sin tur skapar en efterfrågan att handla dessa produkter på flera marknadsplatser samtidigt. MÖJLIGHETER OCH HOT Orc Software agerar på en föränderlig marknad, vilket medför såväl möjligheter som hot. Möjligheter Globaliseringen ökar efterfrågan på marknadsaccess och riskhantering. En större andel av all handel görs helt elektroniskt. Allt fler affärsprocesser automatiseras. Alternativa handelsplatser kräver nya tekniska lösningar. Hot Konkurrensen på marknaden ökar och det finns en risk att Orc Software inte lyckas bibehålla sin position. Teknologin utvecklas snabbt. Det finns en risk att Orc Software inte förmår anpassa Orc-systemet i den takt som krävs. En sämre konjunktur och lönsamhet för kunderna leder till en återhållsamhet i deras IT-investeringar, vilket får negativ inverkan på Orc Software.

12 10 Konkurrenter OLIKA KONKURR- ENTER INOM OLIKA SEGMENT Dessa handlar för egen räkning och har behov av snabb och flexibel mjukvara där de lätt kan anpassa sina handelsstrategier. Orc Software bedömer att det är ytterst få företag som kan erbjuda en produkt med samma möjligheter till kundanpassning av handelsstrategier för automatisk handel som Orc Software kan. Dessutom kan Orc Software erbjuda direkta marknadskopplingar med mycket hög prestanda. En konkurrent är brittiska Apama, som dock saknar direkta marknadskopplingar. Störst konkurrens inom detta segment möter Orc Software från de system som de finansiella aktörerna utvecklar själva. EGENHANDEL Detta kundsegment omfattar användare som liksom i segmentet ovan handlar för den egna firmans räkning. De ställer höga krav på funktionalitet, snabbhet och tillförlitlighet. Här återfinns många av Orc Softwares konkurrenter, bland annat de brittiska bolagen Ffastfill, Patsystems och EasyScreen, tyska RTS, amerikanska Trading Technologies och FlexTrade, franska Murex och schweiziska Actant. Även här är de egenutvecklade systemen en viktig konkurrent. Orc Softwares konkurrenssituation kan beskrivas utifrån tre kundsegment: automatiserad egenhandel, egenhandel och mäkleri. Många av Orc Softwares konkurrenter erbjuder endast produkter för vissa kundgrupper, vilket bidrar till att Orc Software möter en fragmenterad konkurrenssituation. Tar man dessutom hänsyn till de instrument som kan handlas och den geografiska marknaden konkurrenterna agerar på, splittras konkurrensbilden ytterligare. Exempelvis kan Orc Software erbjuda handel i aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa, medan flera av Orc Softwares konkurrenter framför allt fokuserar på derivathandel, såsom brittiska Patsystems och EasyScreen, amerikanska Trading Technologies och schweiziska Actant. En annan viktig konkurrensfördel för Orc Software är antalet marknader som kunderna kan handla på. Det är endast franska GL TRADE som kan mäta sig med Orc Softwares utbud av marknadskopplingar. Dessutom har Orc Software en särställning när det gäller finansiell stabilitet som gör Orc Software till en trovärdig och långsiktig partner för bolagets kunder. AUTOMATISERAD EGENHANDEL Kundsegmentet automatiserad egenhandel innefattar de mest avancerade användarna hos investmentbanker och tradingfirmor. MÄKLERI Mäklare hanterar stora orderflöden från mäklarfirmans kunder och har behov av att snabbt kunna exekvera order för kunders räkning samt ha god kontroll över status för respektive kunds portfölj. Största konkurrenterna inom detta segment är franska GL TRADE, brittiska Royalblue och svenska Front Capital Systems. KONKURRENTBESKRIVNING Nedan följer en kort beskrivning av Orc Softwares konkurrenter. ACTANT utvecklar mjukvara för market makers. Företaget grundades 1998 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret är beläget i Zug (Schweiz) och kontor finns även i Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London och New York. APAMA tillhandahåller mjukvara som möjliggör utformning och automatisk exekvering av handelsstrategier. Företaget grundades 1999 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret finns i Cambridge och bolaget har också kontor i London och New York. EASYSCREEN tillhandahåller mjukvara för handel på derivatbörser. Företaget som grundades 1998 har kontor i London,

13 Konkurrenter 11 Chicago, New York och Sydney. Företaget är noterat på London Stock Exchange. Under april-september 2004 omsatte bolaget 1,2 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,6 miljoner GBP. FFASTFILL erbjuder mjukvara för derivathandel. Bolaget grundades 1999 och är noterat på London Stock Exchange. Huvudkontoret finns i London och övriga kontor i Chicago och Prag. Ffastfill förvärvade under året den amerikanska konkurrenten Future Dynamics i syfte att bredda sitt erbjudande för middle- och back-office. Omsättningen uppgick under april-september 2004 till 1,9 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,6 miljoner GBP. FLEXTRADE SYSTEMS erbjuder ett handelssystem med fördefinierade handelsstrategier samt riskhantering. FlexTrade grundades 1996 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret finns i New York och företaget har även kontor i London. FRONT CAPITAL SYSTEMS utvecklar system för handel och riskhantering för flera tillgångsklasser. Företaget grundades 1987 och är dotterföretag till SunGard Data Systems som är noterat på New York Stock Exchange. Front Capital Systems har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Chicago, Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London, Los Angeles, New York, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL TRADE tillhandahåller system för handel och har liksom Orc Software ett av marknadens bredaste erbjudande av marknadskopplingar. Företaget grundades 1987 och har kontor i Paris, Amsterdam, Bryssel, Chicago, Frankfurt, Genève, Hongkong, Johannesburg, Lissabon, London, Madrid, Milano, New York, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL TRADE är noterat på Euronext. Under 2004 omsatte företaget 150 miljoner EUR. MUREX är inriktat på mjukvara och tjänster för aktier, derivat, valutor, räntor och råvaror, framför allt inom värdering och riskhantering. Företaget som ej är börsnoterat har kontor i Paris, Beirut, Dublin, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. PATSYSTEMS tillhandahåller mjukvara för derivathandel. Företaget grundades 1994 och har kontor i London, Chicago, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. Patsystems är noterat på London Stock Exchange. Under 2004 omsatte bolaget 11,8 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -2,0 miljoner GBP. ROYALBLUE erbjuder en mjukvara för global handel. Företaget grundades 1997 och är börsnoterat på London Stock Exchange. Kontor finns i Hongkong, London, New York, Paris, Surrey (Storbritannien) och Tokyo. Under 2004 omsatte bolaget 60 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på 7,6 miljoner GBP. RTS REALTIME SYSTEMS GROUP utvecklar en mjukvara för börshandel inom flera tillgångsklasser. Företaget grundades 1992 och har kontor i Frankfurt, Amsterdam, Chicago, London, New York, Paris, Stockholm och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. TRADING TECHNOLOGIES fokuserar på mjukvara för derivathandel. Företaget grundades 1994 och har kontor i Chicago, Frankfurt, London, New York och Sydney. Företaget är ej börsnoterat.

14 12 Produkter ORC- SYSTEMET Orc-systemet omfattar avancerade funktioner för egenhandel och mäkleri som möjliggör orderexekvering, prissättning, automatisk handel och riskhantering på elektroniska marknader för handel med aktier, obligationer, valutor och råvaror samt tillhörande derivat. Genom det breda produktsortimentet, direktaccess till en mängd marknader världen över och enkla integrering med andra system är Orc-systemet en plattform som är väl lämpad för såväl köpsom säljsidans verksamheter på världens finansmarknader. BRED MARKNADSACCESS Orc-systemet ger idag direkt access till över 90 elektroniska marknader globalt, och Orc Software fortsätter att utveckla sitt utbud i takt med att antalet elektroniska marknader ökar. Den omfattande marknadstäckningen garanterar Orc Softwares kunder access till de marknader de vill handla på, både lokalt och globalt. Nästan oavsett var i världen kunderna befinner sig så har Orc-systemet kopplingar till kundernas lokala marknader och kan även tillgodose deras nuvarande och framtida behov av handel på marknader i andra länder. MÄKLERI För kundgruppen mäklarfirmor erbjuder Orc Software främst Orc Broker, Orc Online och Orc ExNet. Orc Broker ger snabb tillgång till kund- och marknadsinformation och används av mäklare för att snabbt och effektivt exekvera deras kunders order. Systemet stöder en rad olika ordertyper som exempelvis handel av aktiekorspeciellt framtagen för futureshandel, som gör det möjligt att exekvera komplexa strategier på ett enkelt sätt. Automatisk exekvering av handelsstrategier För att kunna tillgodose kundernas behov av att kunna programmera egna handelsstrategier i takt med att marknadsförutsättningarna ändras har Orc Software utvecklat Orc Liquidator en produkt med maximal prestanda. Med Orc Liquidator kan handelsstrategier snabbt utformas i takt med att marknadsförutsättningarna ändras och när helt nya möjligheter uppstår kan nya strategier snabbt appliceras. Med hjälp av Orc Liquidator kan handlare både utforma sina egna strategier och definiera de parametrar som styr dem. Det ger samma flexibilitet som en intern utvecklingsavdelning men utan motsvarande kostnader och ledtider. Market making När det gäller market making erbjuder applikationen Orc Trader volatilitetshantering och autokvotering av flertalet viktiga instrument på den globala finansmarknaden. Orc Traders automatiska hedgingfunktionalitet möjliggör en låg riskexponering för market Kunderna kan antingen handla direkt i egenskap av medlemmar på en viss marknad eller använda sig av Orc ExNet som är Orc Softwares nätverkstjänst som ger möjlighet att handla via mäklarpartners. Kunderna kan använda Orc ExNet som ett komplement till sina ordinarie marknadskopplingar och därmed utnyttja arbitrage- och handelsmöjligheter på flera marknader, utan att de behöver vara medlemmar på alla marknader som de handlar på. Orc-systemet är dessutom kompatibelt med system från ledande informationsleverantörer, vilket ger tillgång till bred pris- och marknadsinformation. EGENHANDEL OCH MARKET MAKING Orc-systemet erbjuder olika alternativ för egenhandel beroende på kraven och de produkter som handlas. Orc Trader har varit Orc Softwares flaggskeppsprodukt i över tio år och används av professionella handlare, market makers och riskhanterare över hela världen. För användare som vill ha bästa tänkbara prestanda i kombination med möjligheten att fullt ut kunna kontrollera programmeringen och exekveringen av sina handelsstrategier erbjuder företaget Orc Liquidator. Dessutom finns Orc Futures, makers, vilket i kombination med den automatiska kvoteringsfunktionen möjliggör handel och riskhantering av ett stort antal värdepapper på flera marknader samtidigt. När kvoteringskravet tillgodoses automatiskt blir det också mer tid att lägga på analys och andra handelsaktiviteter. Med Orc Liquidator erbjuds Orc Softwares kunder dessutom en plattform kring vilken de kan bygga sina egna skräddarsydda market making-system. Riskhantering Orc-systemet innehåller möjligheter till avancerad riskhantering. Funktionerna för riskanalys och portföljhantering gör att Orc Softwares kunder löpande kan ha kontroll över såväl risker som resultat i realtid.

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO Orc-systemet ST PETERSBURG TOKYO CHICAGO MOSKVA SYDNEY TORONTO HONGKONG NEW YORK STOCKHOLM WIEN LONDON UK FRANKFURT ZÜRICH MILANO Orc-kontor Länder som Orc Software har kunder i Orc Softwares historia

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2005 Innehållsförteckning Orc Software i korthet 2 Historik 3 VD har ordet 4 5 Affärsidé, mål och strategi 6 7 Produkter 8 15 Marknad 16 17 Konkurrenter 18 Miljö 18 Medarbetare 19 21 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Find the opportunities Trade on them Secure your profit

Find the opportunities Trade on them Secure your profit Orc Software Find the opportunities Trade on them Secure your profit POW ERED BY ORC MISSION STATEMENT < 1 Orc Software tillhandahåller en affärskritisk, dynamisk och nyckelfärdig teknologi som möjliggör

Läs mer

Orc Software i korthet

Orc Software i korthet Orc Software Årsredovisning 2003 Orc Software i korthet Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Företaget grundades 1987 av VD Nils Nilsson och Ulrika Hagdahl

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

AFFÄRSIDE < 5. Orc Software

AFFÄRSIDE < 5. Orc Software AFFÄRSIDE < 5 Orc Software Årsredovisning 2001 75 60 5 40 ÅRET I KORTHET Omsättningen för helåret 2001 ökade med 60 procent till 210 (131) miljoner kronor. Rörelseresultatet för 2001 steg med 72 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 över 90% Repetitiva intäkter ger stabilitet Rörelsens intäkter uppgick under kvartal 1 2008 till 136,5 (118,9) Mkr, vilket innebar en ökning med 15% jämfört med kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)....................... 1 Orc Software i korthet........................ 2 Bakgrund

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Tilläggstjänster och priser för våra informationstjänster

Tilläggstjänster och priser för våra informationstjänster Tilläggstjänster och priser för våra informationstjänster Securities PARETO ONLINE TRADER Tjänster OMX Stockholm realtid (level 1) SEK 540,00 OMX Stockholm realtid (level 2) SEK 655,00 Privat investor

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

DEGIRO 100% MÄKLARE. Låt oss presentera oss själva

DEGIRO 100% MÄKLARE. Låt oss presentera oss själva BROSCHYR DEGIRO 100% MÄKLARE Låt oss presentera oss själva DEGIRO är den första grossist-nätmäklaren för privata investerare. En online-handelsplattform för alla sorters investerare. DEGIRO ger sina kunder

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2010 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2010 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Missa inte E2 Trading Expo 2014!

Missa inte E2 Trading Expo 2014! Missa inte E2 Trading Expo 2014! (Peter Nilsson föreläser om E2:s mest kompletta jämviktspendlingsstrategi Bayn på E2 Expo 2013) 2013 års E2 Trading Expo var det andra i sitt slag och ett mycket framgångsrikt

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

BERKWAY AB. Till aktieägarna i Berkway AB: Jag vill med detta brev ge er:

BERKWAY AB. Till aktieägarna i Berkway AB: Jag vill med detta brev ge er: BERKWAY AB Till aktieägarna i Berkway AB: Substansvärdet Jag vill med detta brev ge er: Substansvärdet på Berkway-aktien Uppdatering av Rindi Energi, Cinnober, Fortnox och Insplanet Kort information om

Läs mer

EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012. Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén

EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012. Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén 2 T EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012 Den 22 september 2012 hålls Sveriges första Trading Expo på Marriott hotell Stockholm. Evenemanget erbjuder svenska traders många intressanta föreläsningar och mingel

Läs mer

Fördubblad utdelning föreslås

Fördubblad utdelning föreslås Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari-31 december Fördubblad utdelning föreslås Mot bakgrund av det starka resultatet och den goda finansiella ställningen, har styrelsen beslutat att föreslå för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer