INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLS- FÖRTECKNING"

Transkript

1 ORC SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2004

2

3 1 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 2 Orc Software i korthet 3 Historik 4 VD-ord 6 Affärsidé, mål & strategi 8 Marknad 10 Konkurrenter 12 Produkter 18 Samarbeten 19 Kvalitet 19 Miljö 20 Medarbetare 22 Risker 24 Förvaltningsberättelse 34 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Eget kapital 37 Kassaflödesanalys 38 Noter 50 Revisionsberättelse 51 Ekonomisk översikt 57 Definitioner 58 Orc-aktien 60 Bolagsstyrning 63 Information till aktieägarna 64 Ordlista 65 Adresser

4 2 Orc Software i korthet ORC SOFTWARE I KORTHET Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Teknologin används för handel på börser och andra finansiella marknader över hela världen. I dagsläget kan Orc Softwares kunder handla på mer än 90 marknader och bolaget fortsätter att utöka sitt erbjudande av marknadsaccess i snabb takt. Kunderna utgörs av internationella investmentbanker, tradingfirmor, mäklarfirmor, Internetmäklare, institutionella investerare och hedgefonder. Orc Softwares programvara innehåller ett stort antal olika funktioner. Några av de mest centrala funktionerna är avancerade möjligheter att analysera priser på derivatinstrument, automatisk handel och riskhantering i realtid för att säkra kundens positioner. Med hjälp av programvaran är det möjligt att handla många olika instrument, exempelvis aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa. Orc Software satsar stora resurser på produktutveckling. Detta för att säkerställa att Orc Software alltid har produkter som ligger i teknikens framkant och tillgodoser krav även från de mest krävande användarna. Under senare år har produktportföljen också breddats med nya produkter för såväl de mest avancerade användarna som de med mer grundläggande behov. Orc Software är ett globalt företag med kunder i 21 länder och kontor i Chicago, Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Orc Software har sedan 2002 ett distributionsavtal med Reuters. Företaget grundades 1987 och är sedan år 2000 noterat på Stockholmsbörsen. Under 2004 omsatte företaget 247 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor. Orc Software är finansiellt mycket stabilt, vilket är en viktig parameter när kunderna väljer teknologileverantör. Orc Software licensierar sina programvaror till kunderna. Den kvartalsvisa licensavgiften är relaterad till antal användare och antal marknadskopplingar samt inkluderar nya versioner och support. Under de senaste åren har denna licensmodell kompletterats med andra betalningsmodeller.

5 ORC SOFTWARES HISTORIA Historik Företaget grundas av styrelsemedlemmen och tidigare verkställande direktören Nils Nilsson, som idag arbetar med affärsutveckling inom bolaget, och styrelsemedlemmen Ulrika Hagdahl. Första versionen av Orc-systemet utvecklas Företaget fokuserar på utveckling och försäljning av Orcsystemet och den egna market making-verksamheten på den svenska derivatmarknaden upphör Första versionen av Orc Trader lanseras Orc Software inleder internationell expansion utanför Norden och erhåller de första kunderna i Schweiz och Storbritannien Första kunderna i Hongkong, Italien och Tyskland Orc Software och OMX startar ett strategiskt samarbete och OMX förvärvar 53 procent av aktierna i Orc Software. Första kunderna i Australien och Japan Kontor öppnas i London, Milano och Sydney. Första kunderna i Nederländerna och USA Kontor öppnas i Frankfurt, Moskva och New York. Orc Software noteras på Stockholmsbörsen Kontor öppnas i Hongkong, St Petersburg och Zürich. Orc ExNet-tjänsten lanseras. Första kunderna i Frankrike, Kanada och Sydkorea Distributionsavtal tecknas med Reuters. Kontor öppnas i Tokyo, Toronto och Wien. Första kunderna i Österrike Orc Liquidator, Orc Broker, Orc Futures och Orc Online lanseras. Kontor öppnas i Chicago. Första kunderna i Belgien Orc Software erhåller ny VD, Jonas Lindström. Promyzer, en mobil applikation, lanseras. Första kunderna i Island och Singapore.

6 4 VD-ord VD HAR ORDET KÄRA AKTIEÄGARE, Det är med stor glädje som jag för första gången vänder mig till dig som aktieägare i Orc Software. Den första december tillträdde jag posten som VD, då Nils Nilsson lämnade över rodret. Det är också med stor entusiasm som jag ser fram emot att ta Orc Software vidare in i framtiden. Mot nya utmaningar men också mot nya framgångar. Orc Software är ett unikt företag på många sätt. Kulturen präglas av ständig nyfikenhet och kreativitet i kombination med en stark vilja att alltid ligga i framkant och utveckla den senaste teknologin. Ambitionen är hög och drivkraften stor. Det är villkor som är nödvändiga på en marknad som aldrig sover. Grunden i verksamheten är de duktiga medarbetare som under åren har utvecklat Orc Software till det företag som det är idag ett spjutspetsföretag i världsklass. Orc Software är marknadsledande när det gäller utvecklingen av den mest avancerade teknologin för värdepappershandel. Vi har också en marknadsledande position om man ser till de antal marknadskopplingar som vi erbjuder. DEN FINANSIELLA KARTAN RITAS OM Den elektroniska handeln tar över mer och mer på bekostnad av den traditionella manuella handeln. Utvecklingen mot elektronisk handel är oundviklig och gynnar Orc Software. Banker, mäklarfirmor, hedgefonder och även börser behöver investera i ny teknologi eller uppgradera den gamla. Valet av leverantör har blivit mer av ett strategiskt beslut, vilket har gjort att säljcykeln förlängts. En trend som väntas hålla i sig. Idag kan Orc Software erbjuda mer än 90 marknadskopplingar, och arbetet med att öka antalet marknadskopplingar och knyta ännu fler aktörer till marknaden fortsätter med oförminskad styrka. Under 2004 tillkom Singapore och Island som nya länder på vår kundlista. Vi kan stolt konstatera att vi nu har verksamhet i 12 länder och kunder i 21 länder. Finansmarknadens karta håller på att ritas om. Gränserna blir flytande och marknaden blir mer global. Strukturomvandlingen innebär att nya aktörer tillkommer, samtidigt som andra försvinner och vi ser även att exempelvis börser får nya ägarförhållanden. Vi märker dessutom att vår teknologi efterfrågas av nya aktörer, exempelvis hedgefonder. Den förändrade bilden gör att vi på Orc Software hela tiden måste sträva efter att anpassa teknologin till nya krav och hitta sätt att bredda användningen av vår teknologi. Även på produktsidan hårdnar konkurrensen genom att vissa banker och mäklarfirmor utvecklar sina egna system istället för att köpa färdiga lösningar såsom Orc-systemet. Det här är en utveckling som vi på Orc Software är lyhörda för och vi fortsätter att anpassa våra system efter kundernas behov. Orc Software har under flera år arbetat med att bredda produkterbjudandet och vårt påbörjade arbete med att modularisera Orc-systemet är ett utmärkt exempel på hur vi möter denna konkurrenssituation. Många kunder strävar också av effektivitetsskäl efter att reducera antalet leverantörer. Genom att Orc Software har breddat sin produktportfölj för att kunna leverera mer heltäckande handelslösningar står sig bolaget väl även i denna konkurrens. FOKUS PÅ LÖNSAMHET Under de senaste två åren har Orc Software medvetet satsat stort på att utveckla produktutbudet samt förstärka support- och försäljningsfunktionen. Vi har investerat i att bygga upp vår organisation runt om i världen för att komma närmare våra kunder. Kostnadsmassan har därför ökat i bolaget, samtidigt som marginalen har fått stå tillbaka. Satsningarna har lett till att nya produkter har nått ut till flera marknader. Även de mer traditionella produkterna har uppgraderats och vidareutvecklats. Ett glädjeämne i slutet av året var att se att Orc Liquidator nu säljer bra. Produkten täcker ett behov i ett specialiserat segment som kräver en mycket avancerad teknologi. Två nordiska kunder tecknade avtal avseende Orc Liquidator under det fjärde kvartalet. Ytterligare ett kontrakt tecknades på den europeiska marknaden i slutet av december. De senaste årens satsningar har varit framgångsrika och resultatet är att vi ser ett ökat intresse för våra lösningar på samtliga marknader. En stärkt försäljningsorganisation bidrog också till en förbättrad nyförsäljning, framförallt under senare delen av Vi är nu mer effektiva och kan tydligare presentera vårt erbjudande. Försäljningen till regionen Asien och Australien stod för den största procentuella ökningen, därefter kom Sverige. Dessutom växte antalet kunder i Nordamerika, framförallt i Chicago. Men även om nyförsäljningen var stark under slutet av 2004, så är det för tidigt att dra några konkreta slutsatser för framtiden. Arbetet med att ytterligare effektivisera enheterna inom försäljning, support och produktutveckling kommer därför att fortsätta under Detta i syfte att bli ännu bättre på att vårda våra kundrelationer och öka försäljningen hos både befintliga och nya kunder.

7 VD-ord 5 Ett viktigt fokus framöver är att öka lönsamheten. Resultatutvecklingen 2004 är inte tillfredsställande. Det beror till största delen på den medvetna utökningen av organisationen, försvagningen av den amerikanska dollarn samt uppsägningar av kundavtal och neddragningar hos vissa kunder. Dessa anledningar dämpade sålunda effekten av den ökade nyförsäljningen under året. Våra fördelaktiga dollarsäkringar förföll successivt under året. I början av året gick vi in på en dollarkurs motsvarande 9,99 kronor året avslutades med en kurs på 6,77 kronor. En försvagning med 32 procent. ELEKTRONISK HANDEL ÄR FRAMTIDEN Jag ser med tillförsikt på framtiden. Vi ser en ökad aktivitet på samtliga våra marknader, och volymerna för derivathandeln ökar kraftigt. Särskilt i USA råder stor aktivitet i samband med att den elektroniska handeln breder ut sig. Övergången från manuell handel till elektronisk innebär bland annat stora förändringar i sättet att handla värdepapper, vilket ökar behovet av avancerad teknologi. Dessutom är trenden tydlig att aktörerna vill kunna handla flera tillgångsklasser på flera marknader automatiskt, vilket medför en ökad efterfrågan på de produkter som Orc Software har lång erfarenhet av att utveckla. Det är få företag i denna föränderliga bransch som kan stoltsera med den samlade erfarenhet och kompetens som vi på Orc Software har. Vi har varit vägledande i många år på en marknad som tidigare inte ens fanns. Nu ska vi fortsätta arbetet med att förnya, förfina men också förbättra och jag ser fram emot att vara med och skapa framtidens Orc Software. Stockholm den 18 februari Jonas Lindström VD Orc Software

8 6 Affärsidé, mål och strategi AFFÄRSIDÉ MÅL Orc Softwares affärsidé är att utveckla och distribuera teknologi för prissättning, handel, riskhantering och marknadsaccess i realtid på elektroniska finansiella marknader och råvarumarknader. Orc Softwares övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på de finansiella marknaderna och råvarumarknaderna. Orc-teknologin ska utgöra kärnteknologin i kundens verksamhet samt utgöra förstahandsvalet för tredjepartsutvecklare, konsulter och samarbetspartners. Vidare ska Orc Software tillhandahålla service och support av högsta kvalitet.

9 STRATEGI Affärsidé, mål och strategi 7 FORTSATT FOKUS PÅ SPETSTEKNOLOGI Orc Software har sedan slutet av 1980-talet levererat spetsteknologi för handel på elektroniska marknader. Bolagets strategi är att fortsätta investera en väsentlig del av intäkterna i utveckling av Orc-teknologin. Produktutvecklingen sker i nära samråd med Orc Softwares kunder, vilket ger företaget en djup inblick i och stor förståelse för marknadens utveckling och kundens behov. Förbättrad och utökad funktionalitet lanseras löpande, vilket kontinuerligt ökar värdet av kundens investering i Orc Softwares teknologi. Orc Software arbetar löpande med att förbättra prestandan hos applikationer och marknadskopplingar för att kunden så snabbt som möjligt ska kunna exekvera order, även vid extremt stora volymer. Orc Softwares beräkningsmotor är en av de snabbaste på marknaden och klarar över teoretiska beräkningar per sekund. Marknadens krav på kompatibilitet mellan olika system ökar ständigt. Orc-systemet utvecklas med öppna gränssnitt vilka enkelt möjliggör integration och anpassningar enligt användar- FÖRSTKLASSIG SERVICE Orc Software är känt för sin förstklassiga service och support. Bolagets teknologi utgör en affärskritisk del av kundernas verksamhet varför support på lokal nivå är en viktig komponent i Orc Softwares kunderbjudande. Kunderna ges genom den globala supportorganisationen också tillgång till support under dygnets alla timmar samt till specialistkompetens vid mer komplexa frågeställningar. Grundläggande support är en integrerad del av Orc Softwares erbjudande och ingår i licensavgiften. Orc Softwares personal inom support och account management arbetar nära kunderna. En viktig uppgift, förutom att hantera löpande ärenden, är att hitta lösningar på kundens behov och samtidigt förse Orc Softwares utvecklingsavdelning med information om marknadens krav. GLOBAL FÖRSÄLJNING Orc Software marknadsför och säljer Orc-systemet globalt. Försäljning sker via bolagets globala kontorsnät som utöver lokal kompetens kompletteras med global specialistkompetens. Lokal närvaro är viktig då förståelse för marknadsspecifika förutsättningar ofta är avgörande i försäljningsprocessen. Orc Software nas specifika behov. Vidare investerar Orc Software betydande resurser i modularisering av teknologin i syfte att ge kunderna ökade möjligheter att välja olika komponenter i Orc-systemet, allt efter behov. ÖKA NYTTAN MED ORC-TEKNOLOGIN Orc Softwares strategi är att bredda användandet av Orc-teknologin till nya framväxande områden för elektronisk handel. Genom att anpassa teknologin för nya områden kan Orc Software erbjuda kunderna mer heltäckande lösningar. Vetskapen om att Orc-systemet ständigt vidareutvecklas för att tillgodose nya behov hos kunderna gör också systemet till ett säkrare val. Orc Software verkar även för att stimulera och aktivt stödja kundernas interna IT-avdelningar, tredjepartsutvecklare och IT-konsultbolag att bygga lösningar och produkter med Orc-teknologin som grund. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna samtidigt som Orc-teknologin i allt högre grad blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. eftersträvar också att etablera distributionssamarbeten med starka aktörer för att bredda och effektivisera distributionen av Orc Softwares produkter. Orc Software bevakar ständigt utvecklingen på världens finansmarknader för att snabbt kunna agera när nya affärsmöjligheter uppstår. Geografiska prioriteringar styrs främst av teknologiskiften, marknadens potential, karaktär och mognad. KOMPETENSUTVECKLING Orc-systemets avancerade funktionalitet skapar goda möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Kombinationen av anställda med hög utbildning och lång erfarenhet med individuellt anpassade utbildningsmöjligheter leder till ett givande internt kunskapsutbyte och att flertalet medarbetare utvecklar specialistkompetens på hög nivå.

10 8 Marknad ELEKTRONISK HANDEL ÖKAR Orc Software verkar på marknaden för programvara för elektronisk handel med finansiella instrument. Programvaran används för orderläggning, prissättning, analys och riskhantering av olika typer av värdepapper. Kunderna utgörs främst av investmentbanker, mäklarfirmor, hedgefonder och institutionella investerare. På marknaden konkurrerar kommersiellt tillgängliga system med egenutvecklade kundspecifika system. Många börser erbjuder också enklare börsspecifik programvara för orderläggning. TRENDER Marknaden efterfrågar snabb och effektiv orderexekvering med direktaccess till många olika marknadsplatser. Dessutom är driftsäkerhet och stabilitet av stor vikt. Aktörerna på de finansiella marknaderna investerar i heltäckande lösningar av handelsteknologi som ger möjlighet att kunna skapa ett bredare användande av samma tekniska plattform. Strävan att hitta nya intäktskällor ökar viljan att investera i än mer sofistikerad funktionalitet. Intresset för att kunna hantera och handla flera tillgångsklasser samt att kunna automatisera sina handelsstrategier har ökat under 2004 och förväntas fortsätta. Nedan beskrivs ett antal grundläggande trender som talar för en marknadstillväxt under de kommande åren. Ökad efterfrågan på marknadsaccess En ökande andel av handeln med finansiella instrument sker över nationsgränserna. En bidragande faktor är att aktörerna i allt större utsträckning tenderar att fokusera sina analyser på gränsöverskridande branscher istället för den nationella aktiemarknaden. Att kunna handla på flera marknader och i olika valutor ökar dessutom möjligheterna till att göra så kallade arbitrageaffärer. Denna utveckling innebär en ökad efterfrågan på marknadsaccess, vilket också öppnar upp möjligheter för nya handelsstrategier och ger möjlighet att erbjuda slutkunderna nya typer av produkter. Det ställer också ökade krav på möjligheter till global riskhantering. Elektronisk handel Marknaden för handel med finansiella instrument utvecklas ständigt och allt fler marknadsplatser runt om i världen övergår till renodlad elektronisk handel. I USA är trenden särskilt stark. I början av 2004 handlades 9 procent av eurodollarn, ett av världens mest handlade räntekontrakt, elektroniskt på Chicago Mercantile Exchange. I slutet av året handlades 75 procent av kontraktet elektroniskt. Detta skapar ett enormt tryck på golvhandelsbaserade marknadsplatser såsom New York Stock Exchange, Chicago

11 Marknad 9 Board of Trade och Chicago Mercantile Exchange att erbjuda helt elektroniska marknadsplatser. En ökad elektronisk handel medför också ett ökat intresse för mer avancerad funktionalitet och för bolag som kan erbjuda detta. Ökad automatisering Automatisering av transaktionshanteringen ger kunderna möjlighet att effektivisera sina affärsprocesser. Det som efterfrågas är bland annat lösningar med öppna gränssnitt som möjliggör integration mot andra applikationer. Exempelvis kan orderläggningen från institutionella kunder integreras med mäklarens system och därmed ske automatiskt. För den institutionella kunden innebär detta tillgång till direkt marknadsaccess och applikationer som stöder mer avancerad handel. Dessutom efterfrågas system som automatiskt övervakar och utför order, vilket skapar förutsättningar för att ägna mer tid till analys och strategiarbete samtidigt som risken för misstag minskar. Automatisk handel innebär att kunderna kan hantera betydligt fler order på kortare tid, jämfört med manuell handel. Med hjälp av dessa automatiserade lösningar kan även mindre aktörer konkurrera genom att agera snabbt, globalt och kostnadseffektivt. Exempelvis kan hedgefonder numera utmana de större traditionella aktörerna med hjälp av avancerad teknologi. Nya former av handelsplatser Börserna har påverkats kraftigt av de senaste årens globalisering av de finansiella marknaderna. Idag konkurrerar börserna i allt högre grad med alternativa handelsnätverk och handelsformer. Dessa handelsformer förmedlar handel direkt mellan olika banker och mäklarfirmor utan att en transaktion passerar en formell marknadsplats. Dessutom ökar även konkurrensen mellan de traditionella börserna. Detta avspeglar sig bland annat i att flertalet börser erbjuder likartade kontrakt och produkter, vilket i sin tur skapar en efterfrågan att handla dessa produkter på flera marknadsplatser samtidigt. MÖJLIGHETER OCH HOT Orc Software agerar på en föränderlig marknad, vilket medför såväl möjligheter som hot. Möjligheter Globaliseringen ökar efterfrågan på marknadsaccess och riskhantering. En större andel av all handel görs helt elektroniskt. Allt fler affärsprocesser automatiseras. Alternativa handelsplatser kräver nya tekniska lösningar. Hot Konkurrensen på marknaden ökar och det finns en risk att Orc Software inte lyckas bibehålla sin position. Teknologin utvecklas snabbt. Det finns en risk att Orc Software inte förmår anpassa Orc-systemet i den takt som krävs. En sämre konjunktur och lönsamhet för kunderna leder till en återhållsamhet i deras IT-investeringar, vilket får negativ inverkan på Orc Software.

12 10 Konkurrenter OLIKA KONKURR- ENTER INOM OLIKA SEGMENT Dessa handlar för egen räkning och har behov av snabb och flexibel mjukvara där de lätt kan anpassa sina handelsstrategier. Orc Software bedömer att det är ytterst få företag som kan erbjuda en produkt med samma möjligheter till kundanpassning av handelsstrategier för automatisk handel som Orc Software kan. Dessutom kan Orc Software erbjuda direkta marknadskopplingar med mycket hög prestanda. En konkurrent är brittiska Apama, som dock saknar direkta marknadskopplingar. Störst konkurrens inom detta segment möter Orc Software från de system som de finansiella aktörerna utvecklar själva. EGENHANDEL Detta kundsegment omfattar användare som liksom i segmentet ovan handlar för den egna firmans räkning. De ställer höga krav på funktionalitet, snabbhet och tillförlitlighet. Här återfinns många av Orc Softwares konkurrenter, bland annat de brittiska bolagen Ffastfill, Patsystems och EasyScreen, tyska RTS, amerikanska Trading Technologies och FlexTrade, franska Murex och schweiziska Actant. Även här är de egenutvecklade systemen en viktig konkurrent. Orc Softwares konkurrenssituation kan beskrivas utifrån tre kundsegment: automatiserad egenhandel, egenhandel och mäkleri. Många av Orc Softwares konkurrenter erbjuder endast produkter för vissa kundgrupper, vilket bidrar till att Orc Software möter en fragmenterad konkurrenssituation. Tar man dessutom hänsyn till de instrument som kan handlas och den geografiska marknaden konkurrenterna agerar på, splittras konkurrensbilden ytterligare. Exempelvis kan Orc Software erbjuda handel i aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa, medan flera av Orc Softwares konkurrenter framför allt fokuserar på derivathandel, såsom brittiska Patsystems och EasyScreen, amerikanska Trading Technologies och schweiziska Actant. En annan viktig konkurrensfördel för Orc Software är antalet marknader som kunderna kan handla på. Det är endast franska GL TRADE som kan mäta sig med Orc Softwares utbud av marknadskopplingar. Dessutom har Orc Software en särställning när det gäller finansiell stabilitet som gör Orc Software till en trovärdig och långsiktig partner för bolagets kunder. AUTOMATISERAD EGENHANDEL Kundsegmentet automatiserad egenhandel innefattar de mest avancerade användarna hos investmentbanker och tradingfirmor. MÄKLERI Mäklare hanterar stora orderflöden från mäklarfirmans kunder och har behov av att snabbt kunna exekvera order för kunders räkning samt ha god kontroll över status för respektive kunds portfölj. Största konkurrenterna inom detta segment är franska GL TRADE, brittiska Royalblue och svenska Front Capital Systems. KONKURRENTBESKRIVNING Nedan följer en kort beskrivning av Orc Softwares konkurrenter. ACTANT utvecklar mjukvara för market makers. Företaget grundades 1998 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret är beläget i Zug (Schweiz) och kontor finns även i Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London och New York. APAMA tillhandahåller mjukvara som möjliggör utformning och automatisk exekvering av handelsstrategier. Företaget grundades 1999 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret finns i Cambridge och bolaget har också kontor i London och New York. EASYSCREEN tillhandahåller mjukvara för handel på derivatbörser. Företaget som grundades 1998 har kontor i London,

13 Konkurrenter 11 Chicago, New York och Sydney. Företaget är noterat på London Stock Exchange. Under april-september 2004 omsatte bolaget 1,2 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,6 miljoner GBP. FFASTFILL erbjuder mjukvara för derivathandel. Bolaget grundades 1999 och är noterat på London Stock Exchange. Huvudkontoret finns i London och övriga kontor i Chicago och Prag. Ffastfill förvärvade under året den amerikanska konkurrenten Future Dynamics i syfte att bredda sitt erbjudande för middle- och back-office. Omsättningen uppgick under april-september 2004 till 1,9 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,6 miljoner GBP. FLEXTRADE SYSTEMS erbjuder ett handelssystem med fördefinierade handelsstrategier samt riskhantering. FlexTrade grundades 1996 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret finns i New York och företaget har även kontor i London. FRONT CAPITAL SYSTEMS utvecklar system för handel och riskhantering för flera tillgångsklasser. Företaget grundades 1987 och är dotterföretag till SunGard Data Systems som är noterat på New York Stock Exchange. Front Capital Systems har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Chicago, Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London, Los Angeles, New York, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL TRADE tillhandahåller system för handel och har liksom Orc Software ett av marknadens bredaste erbjudande av marknadskopplingar. Företaget grundades 1987 och har kontor i Paris, Amsterdam, Bryssel, Chicago, Frankfurt, Genève, Hongkong, Johannesburg, Lissabon, London, Madrid, Milano, New York, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL TRADE är noterat på Euronext. Under 2004 omsatte företaget 150 miljoner EUR. MUREX är inriktat på mjukvara och tjänster för aktier, derivat, valutor, räntor och råvaror, framför allt inom värdering och riskhantering. Företaget som ej är börsnoterat har kontor i Paris, Beirut, Dublin, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. PATSYSTEMS tillhandahåller mjukvara för derivathandel. Företaget grundades 1994 och har kontor i London, Chicago, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. Patsystems är noterat på London Stock Exchange. Under 2004 omsatte bolaget 11,8 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -2,0 miljoner GBP. ROYALBLUE erbjuder en mjukvara för global handel. Företaget grundades 1997 och är börsnoterat på London Stock Exchange. Kontor finns i Hongkong, London, New York, Paris, Surrey (Storbritannien) och Tokyo. Under 2004 omsatte bolaget 60 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på 7,6 miljoner GBP. RTS REALTIME SYSTEMS GROUP utvecklar en mjukvara för börshandel inom flera tillgångsklasser. Företaget grundades 1992 och har kontor i Frankfurt, Amsterdam, Chicago, London, New York, Paris, Stockholm och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. TRADING TECHNOLOGIES fokuserar på mjukvara för derivathandel. Företaget grundades 1994 och har kontor i Chicago, Frankfurt, London, New York och Sydney. Företaget är ej börsnoterat.

14 12 Produkter ORC- SYSTEMET Orc-systemet omfattar avancerade funktioner för egenhandel och mäkleri som möjliggör orderexekvering, prissättning, automatisk handel och riskhantering på elektroniska marknader för handel med aktier, obligationer, valutor och råvaror samt tillhörande derivat. Genom det breda produktsortimentet, direktaccess till en mängd marknader världen över och enkla integrering med andra system är Orc-systemet en plattform som är väl lämpad för såväl köpsom säljsidans verksamheter på världens finansmarknader. BRED MARKNADSACCESS Orc-systemet ger idag direkt access till över 90 elektroniska marknader globalt, och Orc Software fortsätter att utveckla sitt utbud i takt med att antalet elektroniska marknader ökar. Den omfattande marknadstäckningen garanterar Orc Softwares kunder access till de marknader de vill handla på, både lokalt och globalt. Nästan oavsett var i världen kunderna befinner sig så har Orc-systemet kopplingar till kundernas lokala marknader och kan även tillgodose deras nuvarande och framtida behov av handel på marknader i andra länder. MÄKLERI För kundgruppen mäklarfirmor erbjuder Orc Software främst Orc Broker, Orc Online och Orc ExNet. Orc Broker ger snabb tillgång till kund- och marknadsinformation och används av mäklare för att snabbt och effektivt exekvera deras kunders order. Systemet stöder en rad olika ordertyper som exempelvis handel av aktiekorspeciellt framtagen för futureshandel, som gör det möjligt att exekvera komplexa strategier på ett enkelt sätt. Automatisk exekvering av handelsstrategier För att kunna tillgodose kundernas behov av att kunna programmera egna handelsstrategier i takt med att marknadsförutsättningarna ändras har Orc Software utvecklat Orc Liquidator en produkt med maximal prestanda. Med Orc Liquidator kan handelsstrategier snabbt utformas i takt med att marknadsförutsättningarna ändras och när helt nya möjligheter uppstår kan nya strategier snabbt appliceras. Med hjälp av Orc Liquidator kan handlare både utforma sina egna strategier och definiera de parametrar som styr dem. Det ger samma flexibilitet som en intern utvecklingsavdelning men utan motsvarande kostnader och ledtider. Market making När det gäller market making erbjuder applikationen Orc Trader volatilitetshantering och autokvotering av flertalet viktiga instrument på den globala finansmarknaden. Orc Traders automatiska hedgingfunktionalitet möjliggör en låg riskexponering för market Kunderna kan antingen handla direkt i egenskap av medlemmar på en viss marknad eller använda sig av Orc ExNet som är Orc Softwares nätverkstjänst som ger möjlighet att handla via mäklarpartners. Kunderna kan använda Orc ExNet som ett komplement till sina ordinarie marknadskopplingar och därmed utnyttja arbitrage- och handelsmöjligheter på flera marknader, utan att de behöver vara medlemmar på alla marknader som de handlar på. Orc-systemet är dessutom kompatibelt med system från ledande informationsleverantörer, vilket ger tillgång till bred pris- och marknadsinformation. EGENHANDEL OCH MARKET MAKING Orc-systemet erbjuder olika alternativ för egenhandel beroende på kraven och de produkter som handlas. Orc Trader har varit Orc Softwares flaggskeppsprodukt i över tio år och används av professionella handlare, market makers och riskhanterare över hela världen. För användare som vill ha bästa tänkbara prestanda i kombination med möjligheten att fullt ut kunna kontrollera programmeringen och exekveringen av sina handelsstrategier erbjuder företaget Orc Liquidator. Dessutom finns Orc Futures, makers, vilket i kombination med den automatiska kvoteringsfunktionen möjliggör handel och riskhantering av ett stort antal värdepapper på flera marknader samtidigt. När kvoteringskravet tillgodoses automatiskt blir det också mer tid att lägga på analys och andra handelsaktiviteter. Med Orc Liquidator erbjuds Orc Softwares kunder dessutom en plattform kring vilken de kan bygga sina egna skräddarsydda market making-system. Riskhantering Orc-systemet innehåller möjligheter till avancerad riskhantering. Funktionerna för riskanalys och portföljhantering gör att Orc Softwares kunder löpande kan ha kontroll över såväl risker som resultat i realtid.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2005 Innehållsförteckning Orc Software i korthet 2 Historik 3 VD har ordet 4 5 Affärsidé, mål och strategi 6 7 Produkter 8 15 Marknad 16 17 Konkurrenter 18 Miljö 18 Medarbetare 19 21 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO Orc-systemet ST PETERSBURG TOKYO CHICAGO MOSKVA SYDNEY TORONTO HONGKONG NEW YORK STOCKHOLM WIEN LONDON UK FRANKFURT ZÜRICH MILANO Orc-kontor Länder som Orc Software har kunder i Orc Softwares historia

Läs mer

Find the opportunities Trade on them Secure your profit

Find the opportunities Trade on them Secure your profit Orc Software Find the opportunities Trade on them Secure your profit POW ERED BY ORC MISSION STATEMENT < 1 Orc Software tillhandahåller en affärskritisk, dynamisk och nyckelfärdig teknologi som möjliggör

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande -

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

En organisation inriktad på att skapa affärer

En organisation inriktad på att skapa affärer ÅRSREDOVISNING 2004 En organisation inriktad på att skapa affärer VD-ORD Vi har genomfört många positiva förändringar vars främsta syfte är att skapa en verksamhet med hög effektivitet och goda förutsättningar

Läs mer

Oberoende europeisk finanskoncern

Oberoende europeisk finanskoncern Oberoende europeisk finanskoncern Årsredovisning 2012 Catella Årsredovisning 2012 En oberoende europeisk finanskoncern Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalför valtare. Vi finns i tolv

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i

Erbjudande till aktieägarna i Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE UTANFÖR SVERIGE I enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte Erbjudandet till personer vars deltagande

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

Årsredovisning 2011. Micro Systemation Årsredovisning 2011 / 1

Årsredovisning 2011. Micro Systemation Årsredovisning 2011 / 1 Årsredovisning 2011 Micro Systemation Årsredovisning 2011 / 1 Innehåll Historik 3 Året i korthet, nyckeltal 4 Vd-ord 5 Affärsidé, finansiella mål och strategier 6 Verksamheten 7 Marknad och konkurrenter

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework Årsredovisning 2010 2 Året i korthet 2010 3 Affärsidé, mål och strategi 4 Vd har ordet 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamheten 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 ÅRSREDOVISNING Innehåll Verksamhetsberättelse Bolaget och 2013 i korthet, nyckeltal... 4 Vd-ord... 6 Marknad... 8 Verksamhet Vår idé... 12 Produkter och tjänster... 13 Organisation... 16 Ordförandeord...

Läs mer