Årsredovisning 2008 Forsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 Forsen"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Forsen Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, Stockholm. Tel Fax Kungsängsvägen 25, Uppsala. Tel Fax Ängelholmsgatan 1C, Malmö. Tel Fax Sven Källfelts Gata 212, Västra Frölunda. Tel Fax Parkgatan 1, Södertälje. Tel Fax

2 FILMHUSET DANDERYDS KVINNOKLINIK ENTRÉ HENRIKSDALS RENINGSVERK GRÄNBY CENTRUM KULTURHUS SKEPPSHOLMEN VAGNPARK SÖDERTÄLJE AGENDA 21 ELLER MOMENT 22? AXPLOCK TEAMBUILDING EKONOMI PRODUKTION: LOVE LUNDQUIST AB. FOTO: BJÖRN TESCH, KRISTIAN KIMBRÉ/AXPLOCK NR 9. TRYCKERI: TRYCKERI AB ORION. PAPPER: OMSLAG: CROMOLUX 300 G. INLAGA: GALERIE ART SILK 150 G.

3 FILMHUSET VD har ordet. Året som gick kräver sin egen tidräkning före och efter konkursen i Lehman Brothers Framtiden såg hyfsat ljus ut och den svenska byggkonjunkturen var stark ända fram till sommaren 2008, trots oron på världens finansmarknader. Välbekant är nu hur detta sedan utvecklade sig till en global lågkonjunktur. Marknaden har mattats av och byggandet utvecklats i en lugnare och sundare takt. Det mest dramatiska tappet har skett inom bostadsbyggandet och då framför allt nyproduktion i form av bostadsrätter. Anläggningssektorn å andra sidan har inte påverkats alls utan kan se fram mot utvidgade investeringsprogram i ett antal, huvudsakligen statligt finansierade, projekt. Resultatmässigt kan vi i Forsen Projekt se tillbaka på ett starkt Beläggningen har varit hög och vi har växt i både norr och söder. Under året öppnade vi kontor i både Södertälje och Göteborg. Satsningen på bredd att bli en riktig samhällsbyggare bär frukt, och vi märker nyttan av att ha specialistkompetens inom ett antal områden som sedan kan förstärkas med kapacitet från andra medarbetare inom Forsen när delmarknaderna förändras. I Uppsala kraftsamlade vi för att färdigställa första etappen av utbyggnaden av Gränby Centrum åt Atrium Ljungberg. I Malmö har vi likaså arbetat mycket med ett köpcentrum Entré, men även med uppdrag för Findus och Sandvik. I Stockholm har vi ett antal stora pågående om- och nybyggnadsprojekt, bland annat för Länsförsäkringar/Humlegården, Diligentia och Citycon. Ett spännande projekt som påbörjades under året är Centralstationen åt Jernhusen. Ett annat är kv Björnen åt Statens fastighetsverk, SFV. Forsen Anläggning har fått nya uppdrag runt om i Mälardalen. Bland annat för det komplicerade arbetet när Henriksdals reningsverk byggs ut och i sin helhet förläggs under jord. Vi har samlat en grupp specialister på spårbunden trafik i en grupp och de erhåller nya uppdrag. Forsen ROR, Renovering Ombyggnad Restaurering, har förstärkt organisationen och har bland annat intressanta uppdrag för SFV och olika kyrkoprojekt. I Strängnäs bygger vi om Thomasgymnasiet för seniorboendebolaget Culmen. Våra befintliga kunder ger oss fortsatt förtroende i nya projekt och detta är bästa betyget på kundnöjdhet. Byggbranschutveckling drivs också bäst tillsammans med återkommande kunder och vi förbereder oss nu för mer användning av BIM i några projekt. Miljöfrågorna har fått förnyad aktualitet. Alla ska bygga miljösmart för ett långsiktigt hållbart samhälle. Klassificeringsbegrepp som Green building, LEED, BREEAM och Green Star hörs allt oftare nämnas. I Sverige har vi ByggaBo-dialogen, som även värderar innemiljön. Forsen är i samtliga fall engagerad i detta och avser att fortsätta vara en uppstickare och förstärka sin roll i samhällsbyggandet. STOCKHOLM I MAJ 2009 Jan Ahlinder, VD Tillbaka till framtiden när Filmhuset renoveras. I första hand gällde det att renovera våra lokaler och skapa ett modernt, öppet kontorslandskap, där Peter Celsings ursprungsidéer för Filmhuset skulle lyftas fram och vara vägledande för den arkitektoniska gestaltningen, berättar Jan-Erik Billinger, avdelningschef Filminstitutet. FORTS. NÄSTA SIDA 2

4 VÄNSTER: CISSI ELWIN FRENKEL, VD FILMINSTITUTET. JAN-ERIK BILLINGER, FILMINSTITUTET. FAKTA FILMHUSET Beställare: Svenska Filminstitutet. Projektledare: Mats Wilén, Filmhuset. Forsens projektledare: Emma Olofsson, Leif Hernborg. Forsens uppdrag: Ombyggnad av SFI:s egna kontorslokaler, plan 5 och 6. Yta: kvm. Entreprenadform: Generalentreprenad. Arkitekt: Zuez arkitekter AB. Inredningsarkitekt: AIX. Byggstart: Juli Inflyttning: Januari Celsings utgångspunkt var att skapa en kärna med filmproduktion och filmvisning i mitten av husets fönsterlösa del. Runt denna skulle kontor och sociala träffpunkter placeras, fortsätter Jan-Erik Billinger. Vi evakuerade lokalerna under maj-juni. Som tur är hade vi alternativa utrymmen i huset under tiden för renoveringsarbetet. Vi höll både budget och tidplan och när jobbet var klart hade vi dessutom frigjort cirka kvm för uthyrning till andra med anknytning till filmproduktion, TV och medier, säger Jan-Erik Billinger, tillsammans kan vi stärka Filminstitutets identitet inom film och kultur i Sverige och utomlands. Vi ville skapa ett öppet landskap för att vi inom Filminstitutet skulle komma närmare varandra och arbeta mer tillsammans, berättar Cissi Elwin Frenkel, Filminstitutets VD, men också för att man som besökare ska känna sig välkommen och bli lite upplyft av vår kreativa arbetsplats och ökade öppenhet. Samarbetet med Forsen har fungerat mycket bra och vi är väldigt nöjda med resultatet, betonar Cissi Elwin Frenkel. Ett hus utöver det vanliga Inget vanligt jävla hus lär Filminstitutets grundare Harry Schein ha sagt som utgångspunkt för projektet. Och där fick han som han ville. Huset har knappast lämnat någon oberörd sedan det stod färdigt den 18 januari Vimlar av filmsymboler Byggnadens fasad har fönsterlinjer som påminner om perforeringshålen i en filmremsa. De runda invändiga trapphusen ser uppifrån ut som en ringlande filmremsa och de blanka hissdörrarna är formgivna efter sminkspeglar. Filmhuset sjuder av film Här arbetar och studerar flera hundra personer. Stora delar är uthyrt till externa företag och organisationer med anknytning till film och kultur. Öppet för allmänheten Vissa delar av Filmhuset, till exempel biblioteket, restaurangen och biograferna där Cinemateket har sina kvällsvisningar är öppna för allmänheten. 5

5 DANDERYDS KVINNOKLINIK FAKTA DANDERYDS KVINNOKLINIK Uppdragsgivare: Locum AB. Projektansvarig hos Locum AB: Sten Odenrick. Hyresgäst: Danderyds Sjukhus AB. Hyresgästens ansvariga I: Eva Oddby, Verksamhetsområdeschef anestesi- och intensivvård. Hyresgästens ansvarige II: Måns Edlund, Verksamhetsområdeschef kvinnosjukvård och förlossning. Projektansvarig hos Forsen: Hans Ingelshed. Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning och byggledningsuppdrag för om- och tillbyggnadsprojekt med tre utförandeetapper. Genomförandeform: Generalentreprenad med förupphandlad totalentreprenad för prefabstomme. Investering totalt: 48 Mkr. Byggstart: Juli Färdigställandetider: Uppvakningsavdelning januari 2009, operationsavdelning juni 2009 respektive december 2009, teknisk upprustning december Att modernisera uppvaknings- och operationsavdelningen på Danderyds kvinnoklinik samtidigt som det pågår verksamhet är en tuff utmaning. Största möjliga tystnad. Minsta möjliga damm. Bästa möjliga luftväxling. MÅNS EDLUND, DANDERYDS SJUKHUS, STEN ODENRICK, LOCUM, EVA ODDBY, DANDERYDS SJUKHUS OCH HANS INGELSHED, FORSEN. En viktig del av uppdraget gällde att bygga en ny uppvakningsavdelning genom att öppna fasaderna för en bro mellan huskropparna. Hälften av alla operationsrum stängs av under byggtiden för att verksamheten ska kunna fortsätta. Operationsverksamheten fortsätter med oförändrat antal operationer då man under byggnadstiden utökar arbetstiden. Utan fungerande operationsavdelning måste förlossningsavdelningen stänga! Att minimera buller är ett av flera krav vi har som hyresgäst, säger Måns Edlund, verksamhetsområdeschef för kvinnosjukvård och förlossning på Danderyds sjukhus, dessutom måste det finnas rutiner och beredskap för plötsligt strömbortfall, dammfrihet och optimal ventilation. För att klara ventilationskravet har vi byggt ett provisorium på yttertaket, berättar Hans Ingelshed som är projektsansvarig hos Forsen, hela huset inklusive operationssalarna får nu frisk luft via tillfälliga fläktinstallationer. LÄGG NER VERKSAMHETEN OMEDELBART! signalerar kvinnoklinikens eget blixtljus. För att kunna larma alla berörda så snabbt som möjligt utan att ljudligt störa och oroa patienterna har Locum tillsammans med hyresgästen utvecklat och installerat denna effektiva och garanterat ljudlösa larmsignal. Den aktiveras även vid plötslig avstängning av el, luft, gaser, vatten eller värme. Nolltolerans gäller för störningar under nedsövning och i samband med uppvakning för våra patienter, poängterar Eva Oddby, verksamhetsområdeschef för anestesi- och intensivvård. Eva Oddby är också angelägen om patienternas väl och ve i andra avseenden i samband med ett byggprojekt som detta. För att skydda patienternas integritet och säkerhet kräver vi att hyresvärden och berörda byggansvariga enbart anlitar noga utvalda konsulter och entreprenörer. Det gäller såväl specifik yrkeskompetens som respekt för den tystnadsplikt vi arbetar med inom vården, betonar Eva Oddby. Det känns tryggt att lämna över ett komplext uppdrag som detta till Hans Ingelshed på Forsen, som verkligen kan Danderyds sjukhus inifrån och ut, säger Sten Odenrick, projektansvarig hos Locum. Hans har lång erfarenhet av att arbeta för oss och känner väl till kraven som ställs på oss som hyresvärd. Det jag framför allt uppskattar är hans förmåga att alltid ligga långt fram i planeringen och vidta åtgärder i tid. 6 7

6 ENTRÉ Den 19 mars invigdes Malmös nya gnistrande, sprakande center för shopping och upplevelser. Just vid infarten till centrala Malmö norr om Värnhemstorget ligger Entré, som kommer att locka kunder från stora delar av södra Sverige och Danmark. FAKTA ENTRÉ Beställare: TK Development. Projekt: Entré Malmö innerstads nya shopping- och upplevelsecenter. Projektchef: Pär Friis, TK Development. Forsens uppdrag: Förstärka beställarens projektorganisation för byggprojektets genomförande samt svara för hyresgästanpassning. Projektledare/huvudentreprenad och hyresgästanpassning: Paul Börjesson, Forsen. Projektledare/Hyresgästanpassning: Anna Thelin, Magnus Böhn, Emma Olofsson, Robert Andersson, Forsen. Arkitekt: Fojab Arkitekter. Bruttoarea: Cirka kvm, varav två källarplan med plats för cirka 900 p-platser samt cirka kvm ombyggnadsyta. Investering totalt: Cirka 1,5 miljarder kronor. Invigningsklart: 19 mars Shopping- och upplevelsecentrat får tio restauranger och caféer, 80 butiker, biograf med fem salonger samt fitnessanläggning och bowlinghall. Snygg Entré för hela Malmö! VÄNSTER: PAUL BÖRJESSON, FORSEN, OCH PÄR FRIIS, TK DEVELOPMENT. Projektet där byggproduktionen startade 2006 omfattar tre hus varav ett gäller ombyggnad. Den stora utmaningen för oss på Forsen har varit att anpassa sidoentreprenader till huvudentreprenaden för att få det att fungera när det gäller tider, logistik och installationer, berättar Paul Börjesson, projektledare, och att hantera gränsdragningar i samband med butiksuthyrning och alla de löpande ändringar, som man får räkna med i ett levande projekt som detta. En annan utmaning har varit att hantera projektet med hänsyn till de boende i våningarna ovanför och butiksinnehavarna i ombyggnadsdelen, fortsätter Paul Börjesson, där har det pågått arbeten mer eller mindre i två år. Forsens medarbetare fungerar som projektledare för hyresgästerna och beroende på hur respektive hyresavtal ser ut varierar omfattningen på uppdraget. Några hyr råa lokaler, vilket innebär att de själva står för allt från projektering till byggnation, andra hyr nyckelfärdiga lokaler och då har Forsen varit projektledare för hyresgästanpassningen. Några dagar före invigningen är det fortfarande full fart på hantverkare som snickrar, sågar och målar i alla hörn av det nya köpcentret. Mitt i röran träffar vi Pär Friis, projektchef hos TK Development, och frågar hur det har fungerat för honom att som svensk arbeta i ett danskt företag för ett projekt som utvecklas i Sverige och som sedan har sålts till den tyska banken Commerz Real AG. Det har gått alldeles utmärkt! De kulturskillnader som alltid finns har inte stört samarbetet och projektet. TK Development har goda erfarenheter av att arbeta i Sverige där vi genomfört andra projekt. Och under resans gång har vi haft gott stöd av Forsens folk, inte minst för den viktiga hyresgästanpassningen, säger Pär Friis just som en kollega som är ansvarig för inflyttningslogistiken stannar till och vill växla några ord. Vi har haft noggranna genomgångar med Malmös trafikansvariga angående inflyttningen. För att undvika kaos har varje hyresgäst fått en exakt sluttid för när det är dags att köra hit, lasta av och flytta in, berättar Pär Friis utan att visa ett uns av rampfeber, snarare glad förväntan. 8 9

7 HENRIKSDALS RENINGSVERK Stockholm Vatten bygger om Henriksdals avloppsreningsverk för att Stockholm ska kunna fortsätta att växa. Verksamheter som i dag ligger ovan jord och i anslutning till reningsverkets gårdsplan flyttas nu in i nya bergrum. När Stockholm växer måste Henriksdals Reningsverk gräva ner sig. Investeringen gör det möjligt att bland annat bygga bostäder i Henriksdalshamnen och Lugnet. Stockholms stad och Nacka Kommun ska bygga bostäder i ett samfinansierat projekt Danvikslösen nära Henriksdals Reningsverk. Oavvisligt krav för bygglovet var att en så stor del som möjligt av verksamheten i Henriksdals Reningsverk förläggs under jord för att minimera störande trafikbuller och illaluktande utsläpp till luft. Att spränga för nya tunnlar och bergrum skapar vibrationer som fortplantar sig och påverkar omkringliggande fastigheter och anläggningar. Framför allt har SL tydliga och tuffa krav för hur sprängningsarbeten ska och får utföras i närheten av deras verksamhetsområde. Berget är till stora delar torrt och av hög kvalitet. Ett problem är paradoxalt nog att ju bättre berget är desto bättre fortplantar sig vibrationerna i berget, berättar Markus Björk, Forsen, vi kontrollerar kontinuerligt hur sprängsalvorna reagerar med strategiskt utplacerade vibrationsmätare och stötvågsmätare. Det är mycket platsgjuten betong och stål i det här projektet. 95 % av alla arbeten görs inne i berget. När bergarbetena är klara till semestern 2009 är det dags för byggarbetena som till stor del kommer att pågå parallellt med maskininstallationer, process- och installationsarbete. Projektet avslutas 2011 med att vi river och därefter återställer de befintliga utvändiga anläggningarna. Vi lägger stor vikt vid planering och logistik eftersom samtliga transporter kommer att göras via en eller ett par tunnelmynningar, berättar Markus Björk, projektledare hos Forsen. När vi bestämde oss för att anlita Forsen som ansvarig för genomförande, med samordning, byggledning och kontroll hade vi redan byggt upp vår projekteringsorganisation. Vi håller fortfarande på med upphandlingsfasen för el- och styrinstallationer där Forsen har ansvaret för att samordna och styra maskin-, process- och installationsledarna, berättar projektledaren Birgit Sjövall. Att ha Forsen vid sin sida i ett så här stort och komplext projekt är en stor tillgång. Vi har lärt oss att sätta stort värde på Forsens erfarenhet och kunnande när det gäller att arbeta i berg. Dessutom uppskattar jag som beställare deras flexibilitet och anpassningsförmåga. MARKUS BJÖRK, FORSEN, OCH BIRGIT SJÖVALL, STOCKHOLM VATTEN. FAKTA HENRIKSDALS RENINGSVERK Beställare: Stockholm Vatten VA AB. Beställarombud för genomförande: Lars-Gunnar Reinius. Projektledare hos kunden: Birgit Sjövall. Projektdirektör: Bengt-Göran Hellström. Forsens uppdrag: Samordnade byggprojektledning, byggledning, styrning och uppföljning. Byggprojektledare: Markus Björk. Investering i utförandeskedet: 300 Mkr exklusive projektering. Färdigställande: Projektet i sin helhet klart andra kvartalet

8 GRÄNBY CENTRUM Redan idag har Gränby Centrum en unik position i Uppsala. Ingen annan handelsplats kan erbjuda ett så stort utbud av marknadsledande varumärken, som annars bara funnits i Stockholm. Här finns till exempel ICA Kvantum, Coop Forum, Åhléns, Stadium och H&M. FAKTA GRÄNBY CENTRUM Beställare: Atrium Ljungberg AB. Projekt: Gränby Centrum, Etapp 1/om- och tillbyggnad samt diverse anläggningsprojekt. Projektchef: Björn Johnson. Projektledare: Conny Niklasson. Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning på delad entreprenad/cm samt hyresgästanpassning. Arkitekt: Arosgruppen. Butiker: För närvarande 60, i senare skede 200. Restauranger: Fem. Parkering: För närvarande avgiftsfria markplatser, som i senare skede byggs ut med ett p-hus. Investering totalt: Cirka två miljarder. Gränby Centrum på väg bli störst i norra Europa. VÄNSTER: BJÖRN JOHNSON, ATRIUM LJUNGBERG, OCH CONNY NIKLASSON, FORSEN. Vi har bästa tänkbara förutsättningar för fortsatt expansion. Läget är perfekt strax intill E4:an och det är nära till centrala Uppsala, säger Björn Johnson projektchef på Atrium Ljungberg, som äger och driver Gränby Centrum, handelsplatsen har en unik marknadsposition med nära nog total kännedom i kommunen hade vi 5,7 miljoner besökare och en butiksomsättning på nästan 1,6 miljarder kronor. Trots konjunkturläget har vi en stadig ökning av såväl besökare som försäljning och intresset för nyetablering i Gränby Centrum är därför mycket stort, betonar Björn Johnson. Här växer det så det knakar I slutet av november invigdes en tillbyggnad med ny entré och tio nya butiker. Och i februari var det dags för ytterligare åtta butiker att slå upp sina portar. Framtida utbyggnad planeras för ytterligare kvm handelsyta och ett p-garage med platser, som byggs samman med gallerian samt kvm volymhandel strax norr om den befintliga gallerian. Mitt i området planeras dessutom en evenemangsarena med plats för personer. Totalt kommer Gränby Centrum att omfatta kvm med över 200 butiker. Projektet omfattar även olika mark- och anläggningsarbeten till exempel bussgata, broar och rondeller. Den stora utmaningen har varit den extremt tajta tidplanen för att bygga om och bygga till samtidigt som handel pågår i en shoppingmiljö där det är önskvärt att slippa störande verksamhet, berättar Conny Niklasson, projektledare hos Forsen, som också ansvarar för den viktiga hyresgästanpassningen, på elva månader har vi rivit en befintlig byggmarknad och byggt ett nytt hus med tio nya butiker. Under samma tid har butikerna också inretts. Så det har blivit en hel del nattjobb för att hålla tidplanen. Och det blev ju inte mindre komplicerat av att det var svårt att få tag i folk och material på en överhettad byggmarknad. För oss på Atrium Ljungberg är hyresgästerna och deras kunder ständigt i fokus. Vi har haft regelbundna möten med de blivande hyresgästerna, säger Björn Johnson, Forsens folk har skött arbetet med samordning av hyresgästanpassningen på ett föredömligt sätt. De fungerar som koordinator för hyresgästerna som har varierad erfarenhet av att flytta in i en miljö som denna. De ger besked om allt från var man kan sätta ett sprinklerhuvud till vilka regler som gäller för ljus, kyla och luft. Dessutom förser de vår informationsansvariga med fakta så att vi kan informera hyresgästerna om störande arbeten och hur bygget framskrider, berättar Björn Johnson

9 KULTURHUS SKEPPSHOLMEN MARIA LUNDKVIST, STATENS FASTIGHETSVERK, OCH TOR ANDERSSON, FORSEN. Det ingår i Statens fastighetsverks verksamhetsidé att öka den publika tillgängligheten i landets kulturbyggnader och kulturmiljöer. När Kulturhus Skeppsholmen renoveras är det således denna ambition som är i fokus. Efter renovering blir Kulturhus Skeppsholmen tillgängligt för alla. 14 Vid årsskiftet 2009/2010 är det dags för inflyttning. Då kan kulturen dansa in igen i fräscha och upprustade lokaler med robust och enkel inredning. Med förbättrad tillgänglighet blir det också bekvämare och säkrare för besökare i alla åldrar att njuta av det som erbjuds i kulturhuset. Här får Moderna Dansteatern och Teater Galeasen en gemensam större entré. Här skapas också möjligheter för restaurangverksamhet. De båda byggnaderna med anor från 1700-talet och 1870-talet som egentligen heter Min- och Torpeddepartementet får efter renoveringen ny el, bättre ventilation och brandskydd. Den yttre karaktären behålls. Hela projektet har en stram ekonomi för att undvika en alltför hög hyreshöjning, säger Maria Lundkvist, projektledare SFV:s Projektenhet. Vi har erbjudit gamla hyresgäster att flytta tillbaka till de renoverade lokalerna. I görligaste mån försöker vi tillmötesgå olika önskemål och i så fall till rimlig standard. Hyran blir högre än tidigare, men ligger ändå långt under marknadshyrorna, betonar Maria Lundkvist. Det är en stor tillgång att ha en partner som Forsen ROR med sin specifika kompetens när det gäller fastighetsutveckling av kulturhistoriska byggnader. Vi är mycket nöjda med Tor Andersson som byggledare för detta projekt. Tor har varit delaktig i upphandlingen av både rivningsentreprenaden och byggentreprenaden och bevakar även våra intressen i generalentreprenad och svarar för kvalitetskontrollen PBL, berättar Maria Lundkvist. FAKTA KULTURHUS SKEPPSHOLMEN Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk. Projektledare hos SFV: Maria Lundkvist. Projektansvarig hos Forsen: Tor Andersson. Biträdande byggledare: Daniel Bader, Forsen. Forsens uppdrag: Byggledning, Kvalitetskontroll PBL. Genomförandeform: Generalentreprenad. Arkitekt: Murman Arkitekter AB. Inflyttningsklart: Månadsskiftet 2009/2010. Investering totalt: Cirka 72 Mkr. Forsen ROR (Restaurering, Ombyggnad, Renovering): Specialister på kulturhistoriska byggnader.

10 VAGNPARK SÖDERTÄLJE FAKTA VAGNPARK SÖDERTÄLJE Beställare: SL AB. Projektledare: Jan Skotte, SL AB. Forsens uppdrag: Styra och genomföra den järnvägstekniska byggdelen. Byggledning: Lars-Eric Sjöberg, Forsen. Investering totalt: 800 Mkr. Invigning: 13 december Fakta om anläggningen Uppställning av 14 tåg, X10 alternativt X60 i sju hallar, två servicespår i en servicehall där underhåll görs av inre och yttre utrustning. Uppställningskapacitet: 32 X60-fordon. Dagligen: Städning från rörlig spårbunden vagn mellan spåren i respektive hall. Tillsyn samt klargöring av tågen vid alla spår. Tvätthall. Ouppvärmd men skalskyddad. Tillhörande teknikutrymmen uppvärmda. Klottersaneringshall för ett X60 fordon. Avisningsanläggning. Totalt meter räls. Från och med den 13 december 2009 kan SL ge pendeltågen det underhåll och skydd som krävs. Då invigs en ny stor anläggning i Södertälje Hamn, som blir en efterlängtad resursförstärkning. Hittills är det bara i Bro och Älvsjö det funnits depåer där tågen kan övernatta och underhållas. Nu får pendeltågen ännu fler tak över huvudet. LARS-ERIC SJÖBERG, FORSEN, OCH JAN SKOTTE, SL. Nu behöver inte SL:s pendeltåg längre ställas upp utomhus lite varstans utefter trafikspåren. Nu är det slut på den oskyddade tillvaron med ökad risk för vandalism, som kan leda till inställda tåg och störningar i planering för fordon och personal. Sist men inte minst kan städkvaliteten bli bättre och underhållsarbetet göras effektivare. Det här blir norra Europas modernaste pendeltågsdepå, berättar Jan Skotte, SL:s projektledare för depåbygget. Det blir ett jätteparkeringshus, ungefär lika stort som fyra och en halv fotbollsplaner. Förutom parkeringsutrymme för 16 tåg kommer det att finnas plats för service, underhåll, klottersanering, tvätt och städning och ett personalutrymme. Alla tåg söder om Älvsjö kommer att få plats i den här depån där största delen av aktiviteterna sker nattetid. Forsens uppdrag i projektet är att styra och genomföra den järnvägstekniska byggdelen, berättar Lars-Eric Sjöberg byggledare med ansvar för BEST det vill säga Ban, El, Signal och Tele, det har varit en verklig utmaning att klara den tuffa tidplanen. I ett så här stort och komplext projekt gäller det att få tag i de absolut bästa medarbetarna inom sina respektive kompetensområden, säger Jan Skotte, alla konsulter är noggrant utvalda specialister med erfarenhet av den här typen av uppdrag. Vi är glada att ha en kraft som Lars-Eric Sjöberg med i teamet. Jag tror han känner varenda järnvägare i det här landet!, säger Jan Skotte, hans erfarenhet av stora järnvägsentreprenader är naturligtvis en stor tillgång. Och han har hittat smarta genvägar, som förenklat banarbetet i det här projektet

11 AXPLOCK 1 Agenda 21 eller Moment 22? Vi har varit mycket duktiga på att ge oss själva mer mat, snabbare kommunikationer, bekvämare vardag, friskare och längre liv. Men samtidigt som det blivit bättre har det blivit sämre. Vår framfart har rubbat balansen i ekosystemet. Sedan en tid tillbaka pågår dock ett febrilt reparationsarbete. När naturen började slå tillbaka stod vi först handfallna. Var skulle vi börja? Och vem skulle ta första steget? Olyckskorpar varnade när strutsarna höll tyst. Forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv började så sakteliga förstå varandra och problemen som måste lösas. Vändpunkten kom 1992 vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro. Då antogs Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade. Världens alla länder fick uppdraget att visa hur de kunde bidra till att lösa sina miljöproblem och skapa förutsättningar för ett uthålligt samhälle. Mycket hårt arbete återstår, men färdriktningen ligger fast. Eftersom det brådskar gäller det att utnyttja det vi redan kan och vet på ett bättre sätt. Men också att tänka nytt out of the box. Vi måste bli bättre på att samordna och kommunicera, på tvären över bransch- och specialistgränser. Utmaningarna är stora, men även möjligheterna. Vi har aldrig haft så stora kunskaper om livets hemligheter som nu. Det har aldrig funnits så många goda krafter, som vill DAGEN DÅ DE GODA MILJÖNYHETERNA ÄR FLER ÄN DE DÅLIGA VÄNTAR FÖRHOPPNINGSVIS RUNT HÖRNET. förändra och förbättra. Inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen. Aldrig tidigare har så många valt yrken med anknytning till miljöfrågor. Och aldrig förr har vi brytt oss om vem som gör vad med naturen och miljön i ett annat hörn av världen. Medvetandet växer och kunskaperna sprids nu snabbt tack vare vår tekniska påhittighet. Dagen då de goda miljönyheterna är fler än de dåliga väntar förhoppningsvis runt hörnet. Det är svårt att ändra livsstil och värderingar. Och utan kunskap brukar vi klamra oss fast vid fördomar och gamla beteenden. Som tur är vet vi en hel del om hur den mänskliga naturen fungerar. Om vi kan se egna vinster av att göra rätt saker, personliga eller företagsekonomiska blir vi snabbt entusiastiska och engagerade. Kan vi dessutom lämna över jorden till våra barn och barnbarn där vattnet är friskt, luften ren och naturens mångfald återställd får vi dessutom lite renare samvete. Vi på Forsen tänker förstås fortsätta att bidra med det vi kan tillsammans med våra uppdragsgivare och andra långsiktiga och uthålliga samhällsbyggare. 1 JERNHUSEN Beställare: Jernhusen AB. Projektet: Fastigheten ska grundförstärkas med kvarsittande hyresgäster och verksamhet i kontor, restaurang och butiker under ombyggnadstiden samt att Centralstationen ska vara i full drift vilket ställer extra krav på genomförandet. Forsens roll: Projekt-, projekterings- samt byggledning. 2 SCANDIC MALMEN STOCKHOLM Fastighetsägare: Norgani Hotels AB. Hyresgäst/Operatör/Byggherre: Scandic Hotels AB. Arkitekt: Doos Arkitekter Stockholm. Generalentreprenör: Byggital AB Bromma. Sidoentreprenader: Inredningssnickeri, storkök, lös inredning, ljudsystem, brandlarmsinstallation hela hotellet. Projektet: Befintligt hotell med 332 rum. Ombyggnad av bottenplan, restaurang/kök, reception och lobby/entré samt ombyggnad av före detta pub till hotellbar med livescen. Ombyggnaden utfördes med pågående verksamhet och öppet hotell. Forsens roll: Projekt-, projekterings- och byggledning samt inköp. 2 3 BOTKYRKA KYRKA Beställare: Botkyrka församling. Projektet: Restaurering av tak- och tornkonstruktioner. Iordningställande av HWC samt förråd i kyrkan. Restaurering av Piperska gravkoret. Botkyrka kyrkas äldsta delar härrör från 1100-talet. Långhuset fick sin nuvarande form under mitten av 1300-talet. Uppgifter om torn- och takkonstruktionens ålder har saknats. Som ett underlag för projekteringen utfördes en dendrokronologisk undersökning av forskningsingenjör Hans Linderson vid Geologiska institutionen på Lunds universitet. Resultatet visade att virket till takstolarna fälldes redan år Ett specialsågverk anlitades två år före entreprenaden för att klara att få fram rätt virkeskvalitet och dimensioner samt för att torkprocessen skulle få sin tid. Forsens roll: Projekt-, projekterings- och byggledning

12 AXPLOCK AXPLOCK VAKSALA EKE, UPPSALA Beställare: Uppsala Kommuns Industrihus AB. Projektet: I utkanten av Uppsala avser Industrihus att uppföra byggnader för lätt industri, verkstad och dylikt. Total yta cirka kvm BTA. Projektet innefattar även infrastruktur såsom tryckledningar för VA, dagvattendamm och nätstation för elförsörjning. En intressant ambition är att göra byggnaderna klimatneutrala genom bland annat vindkraft och bergvärme. Programarbete för den första etappen om cirka kvm har precis påbörjats. Planerad byggstart hösten Forsen roll: Projektledning. 4 KÅRHUSET Beställare: Stiftelsen Skeppsbroäng. Projektet: Nybyggnad av kvm kårhus på Frescati. Lokaliseringen i Nationalstadsparken ställer stora krav, såväl hög arkitektonisk nivå som stark miljöprofil. Projektet genomförs i nära samarbete med sidoprojekt och Stockholms universitet. Programarbete samt kalkyl och upprättande av projekt- och huvudtidplan genomfördes hösten Forsens roll: Projektledning. 5 ÄLDREBOENDE ÅKESLUND, BROMMA Beställare: Brf Åkeslund Nr 1. Projektet: En före detta kontorsfastighet med Bromma Stadsdelsförvaltning som hyresgäst konverteras till ett äldreboende med 45 smålägenheter för Carema Care som hyresgäst. Projektet omfattar även sex vanliga bostadsrättslägenheter samt en förskola med Spira som hyresgäst. Forsens roll: Projekt- och byggledning. 6 HÅBO-TIBBLE KYRKA Beställare: Bro Pastorat. Projektet: Invändig restaurering av kyrkan. Restaureringen omfattar rengöring av medeltida kalkmålningar, utbyte och komplettering av befintliga elinstallationer samt införandet av ett vattenburet bergvärmesystem i kyrkan. Håbo-Tibble kyrka uppfördes troligtvis under 1200-talet. Under 1400-talets mitt slogs kyrkans tegelvalv. Valven och väggarna bemålades under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Delar av målningarna utfördes av Sveriges största medeltida kalkmålare Albertus Pictor är det 500 år sedan Albertus gick ur tiden och det uppmärksammas med ett jubileumsår fyllt med en mängd evenemang. Forsens roll: Projekt- och projekteringsledning. 6 Foto: Vertical Wind AB 8 KV STYRPINNEN 19, NORRMALMSTORG Beställare: Humlegården Fastigheter AB. Projektet: Fastigheten genomgår en genomgripande förvandling till moderna kontorslokaler med butikslokaler i bottenvåningen, totalt cirka kvm varav ombyggnad cirka kvm. Enbart fasaden mot Norrmalmstorg och cirka fem meter in från fasaden av den gamla byggnaden behålles och renoveras. Innanför denna uppförs en helt ny byggnad som blir tre våningar högre än den gamla rivna byggnaden. Forsens roll: Projekt-, projekterings- och produktionsledning. 9 SCANDIC OPALEN GÖTEBORG Fastighetsägare: KB Opalus Göteborg. Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder, Göteborg. Generalentreprenör: PEAB Göteborg. Hyresgäst/Operatör: Scandic Hotels AB. Projektet: Befintligt hotell i nio våningar byggs på med ytterligare sex våningar varav fem nya hotellrumsvåningar, tillskott 105 nya gästrum. Arbetet utförs med pågående drift av hotellet. Forsens roll: Uppdrag av Scandic Hotels som tekniskt ombud/projektledare för program och genomförande. Bland annat upphandling/samordning av sidoentreprenader avseende inredning (fast och lös), data/telefoni och TV

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Teambuilding. Den har funnits där sedan vi startade företaget och består av en stor del öppenhet, lika delar högt i tak, korta beslutsvägar och frihet under ansvar. Vi brukar kalla den Forsenandan. Utan den hade det varit betydligt svårare att skapa lagkänslan som ger önskvärda resultat på sista raden med bibehållen trivsel. Forsenandan bildar klangbotten för samarbetet med våra kunder. Vi sätter fokus på att förstå kundernas affär och se hela vidden av projekten vi arbetar med. Den som slutar vilja bli bättre upphör att vara bra, sägs det. Det är därför vi avsätter tid för att arbeta med vår egen utveckling som företag. Två gånger om året, höst och vår, har vi kickoffs då vi under avslappnade, men professionella former behandlar angelägna frågor och drar upp nya linjer för verksamhetens olika områden. Ofta är det våra medarbetare som själva tar initiativet FOTO: FORSEN. OFTA ÄR DET VÅRA MEDARBETARE SOM SJÄLVA TAR INITIATIVET TILL OLIKA AKTIVITETER UTANFÖR ARBETSTID. till olika aktiviteter utanför arbetstid, till exempel med hockey eller fotboll. Då och då träffar vi tidigare medarbetare för att utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans. I vårt ständigt pågående arbete med jämställdhet deltar vi i en jämställdhetstävling där vi möter ett IT-företag och en extern domare utser en vinnare i varje deltävling. Det känns livgivande och uppfriskande att på detta sätt kunna skapa ett ännu bättre företagsklimat. Och en bättre värld Ägarförhållanden Forsen Projekt AB är ett helägt dotterbolag till Forsen Projekt Partner AB, org nr , med säte i Stockholm. Information om verksamheten Forsen Projekt AB är sedan starten specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning samt på genomförande på delad entreprenad, det vill säga Construction Management. Forsen Projekt AB är helt fristående från arkitekter, konsulter och entreprenörer. Hela verksamheten har certifierats enligt ISO 9001 och Företaget har sedan starten haft en jämn och snabb organisatorisk expansion. Forsen Projekt AB är en av de ledande aktörerna i Stockholm. Forsen Projekt AB har kontor i Stockholm, Södertälje, Uppsala, Göteborg och Malmö. Bolagets kunder är främst fastighetsägare, både kommersiella och offentliga samt större hyresgäster och hotell. Bolaget hade vid årsskiftet cirka 130 anställda, företagsledningen inkluderat. Forsen Projekt AB:s största affärsområden är framför allt Husbyggnad och Anläggning. Bolagets vision och affärsplan tydliggör strategierna kring våra kunder, marknad, medarbetare, produkter/tjänster, kommunikation, utveckling och tillväxt. Forsen Projekt AB lägger stor vikt på att skapa jämn åldersoch könsfördelning. Utmärkande för företaget är de mycket engagerade och välutbildade medarbetarna med jämn fördelning över ålder och kön och med en hög social kompetens. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Under år 2008 har Forsen Projekt Holding AB sålt bolaget (Forsen Projekt AB) till Forsen Projekt Partner AB och därigenom breddat ägandet i bolaget. Den 15 juli 2008 inträffade en olycka i ett av bolagets projekt i Kista. Olyckan berodde på en underdimensionerad balk, det vill säga ett konstruktionsfel. Forsen Projekt AB var ej totalentreprenör eller ansvarig för att dimensionera balken. Kistaolyckan är inte en så kallad traditionell arbetsmiljöfråga. Under 2009 kommer bolaget att arbeta med att ta fram Affärsplan 2010 och Vision Den nya affärsplanen och visionen kommer att innefatta verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga mål avseende marknad/kunder, tjänster/ produkter, ekonomi och affärsidé. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Den rådande lågkonjunkturen och det allmänna marknadsläget kan få konsekvenser för bolaget i form av avbeställningar och minskad nyförsäljning. Bolaget arbetar proaktivt och ser kontinuerligt över nuvarande och kommande projekt. Som en förebyggande åtgärd har bolaget minskat takten i sin nyrekrytering av personal. Resultat och ställning Översikt (Tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 30,5% 31,4% 31,5% 34,0% Medelantal anställda Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till moderbolaget utdelas i ny räkning överförs Kronor

14 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Not Rörelsens intäkter: Nettoomsättning Rörelsens kostnader: Underkonsulter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Not Tillgångar Anläggningstillgångar 6 Immateriella anläggningstillgångar 7 Goodwill Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skatt på årets resultat Årets resultat Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 KASSAFLÖDESANALYS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Återföring av nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 0 Amortering av skuld Utbetald utdelning till moderbolaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Goodwill Inventarier 5 år 5 år Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Pågående arbeten Pågående arbeten i löpande räkning vinstavräknas i takt med faktureringen. Leasing Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Koncernbidrag Tidigare år har redovisning av koncernbidrag skett via balansräkningen. Under innevarande år sker redovisning av koncernbidrag över resultaträkningen. Koncernförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Forsen Projekt Partner AB, org nr , med säte i Stockholm. Övergripande koncernredovisning upprättas av Forsen Projekt Holding AB, org nr Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 NOTER NOTER Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden Medelantalet anställda Män Kvinnor Löner och andra ersättningar Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för kvinnor 2% 2% Sjukfrånvaro för män 1% 1% Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 1% 1% Sjukfrånvaro för anställda mellan år 1% 1% Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 3% 2% Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordniarie arbetstid. Sjukfrånvaro i grupper med högst 10 anställda redovisas ej. Total sjukfrånvaro 1% 1% Varav långtidssjukfrånvaro 28% 0% Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron avser sjukskrivning för en anställd person i bolaget. Könsfördelning i företagsledningen Not 2 Avskrivningar Avskrivningar Goodwill Inventarier Summa Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av årets inköp avser 0 tkr (0) inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser tkr (0) försäljning till andra koncernbolag. Not 4 Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Lämnat koncernbidrag Summa Not 5 Skatt på årets resultat Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag Aktuell skatt på årets resultat Skatt avseende tidigare taxeringar Redovisad skattekostnad Not 6 Leasingavtal Under året har företagets leasingkostnader uppgått till: Not 7 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse Kvinnor 1 1 Män 4 4 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen Kvinnor 1 0 Män 10 9 Bokfört värde Arvoden till revisorer Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Summa

17 NOTER NOTER Not 8 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Summa pågående arbeten för annans räkning Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner Summa obeskattade reserver Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna löner Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna intäkter Övriga poster Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst resultat Totalt Belopp vid årets ingång Överföring av föregående års resultat Utdelning till moderbolaget Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Ställda säkerheter Hos kreditinstitut Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 15 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser för koncernföretag Summa ansvarsförbindelser Stockholm den 6 april 2009 Jan Ahlinder Verkställande direktör Leif Hernborg Håkan Undin Mats Israelsson Styrelseordförande Kia Orback Pettersson 30 31

18 STYRELSE Verkställande direktör Jan Ahlinder Leif Hernborg Kia Orback Pettersson Styrelseordförande Mats Israelsson Håkan Undin Johan Berg REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Forsen Projekt AB Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Forsen Projekt AB för år Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 9 april 2009 Ulf Strauss Auktoriserad revisor 32

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer