Årsredovisning 2008 Forsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 Forsen"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Forsen Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, Stockholm. Tel Fax Kungsängsvägen 25, Uppsala. Tel Fax Ängelholmsgatan 1C, Malmö. Tel Fax Sven Källfelts Gata 212, Västra Frölunda. Tel Fax Parkgatan 1, Södertälje. Tel Fax

2 FILMHUSET DANDERYDS KVINNOKLINIK ENTRÉ HENRIKSDALS RENINGSVERK GRÄNBY CENTRUM KULTURHUS SKEPPSHOLMEN VAGNPARK SÖDERTÄLJE AGENDA 21 ELLER MOMENT 22? AXPLOCK TEAMBUILDING EKONOMI PRODUKTION: LOVE LUNDQUIST AB. FOTO: BJÖRN TESCH, KRISTIAN KIMBRÉ/AXPLOCK NR 9. TRYCKERI: TRYCKERI AB ORION. PAPPER: OMSLAG: CROMOLUX 300 G. INLAGA: GALERIE ART SILK 150 G.

3 FILMHUSET VD har ordet. Året som gick kräver sin egen tidräkning före och efter konkursen i Lehman Brothers Framtiden såg hyfsat ljus ut och den svenska byggkonjunkturen var stark ända fram till sommaren 2008, trots oron på världens finansmarknader. Välbekant är nu hur detta sedan utvecklade sig till en global lågkonjunktur. Marknaden har mattats av och byggandet utvecklats i en lugnare och sundare takt. Det mest dramatiska tappet har skett inom bostadsbyggandet och då framför allt nyproduktion i form av bostadsrätter. Anläggningssektorn å andra sidan har inte påverkats alls utan kan se fram mot utvidgade investeringsprogram i ett antal, huvudsakligen statligt finansierade, projekt. Resultatmässigt kan vi i Forsen Projekt se tillbaka på ett starkt Beläggningen har varit hög och vi har växt i både norr och söder. Under året öppnade vi kontor i både Södertälje och Göteborg. Satsningen på bredd att bli en riktig samhällsbyggare bär frukt, och vi märker nyttan av att ha specialistkompetens inom ett antal områden som sedan kan förstärkas med kapacitet från andra medarbetare inom Forsen när delmarknaderna förändras. I Uppsala kraftsamlade vi för att färdigställa första etappen av utbyggnaden av Gränby Centrum åt Atrium Ljungberg. I Malmö har vi likaså arbetat mycket med ett köpcentrum Entré, men även med uppdrag för Findus och Sandvik. I Stockholm har vi ett antal stora pågående om- och nybyggnadsprojekt, bland annat för Länsförsäkringar/Humlegården, Diligentia och Citycon. Ett spännande projekt som påbörjades under året är Centralstationen åt Jernhusen. Ett annat är kv Björnen åt Statens fastighetsverk, SFV. Forsen Anläggning har fått nya uppdrag runt om i Mälardalen. Bland annat för det komplicerade arbetet när Henriksdals reningsverk byggs ut och i sin helhet förläggs under jord. Vi har samlat en grupp specialister på spårbunden trafik i en grupp och de erhåller nya uppdrag. Forsen ROR, Renovering Ombyggnad Restaurering, har förstärkt organisationen och har bland annat intressanta uppdrag för SFV och olika kyrkoprojekt. I Strängnäs bygger vi om Thomasgymnasiet för seniorboendebolaget Culmen. Våra befintliga kunder ger oss fortsatt förtroende i nya projekt och detta är bästa betyget på kundnöjdhet. Byggbranschutveckling drivs också bäst tillsammans med återkommande kunder och vi förbereder oss nu för mer användning av BIM i några projekt. Miljöfrågorna har fått förnyad aktualitet. Alla ska bygga miljösmart för ett långsiktigt hållbart samhälle. Klassificeringsbegrepp som Green building, LEED, BREEAM och Green Star hörs allt oftare nämnas. I Sverige har vi ByggaBo-dialogen, som även värderar innemiljön. Forsen är i samtliga fall engagerad i detta och avser att fortsätta vara en uppstickare och förstärka sin roll i samhällsbyggandet. STOCKHOLM I MAJ 2009 Jan Ahlinder, VD Tillbaka till framtiden när Filmhuset renoveras. I första hand gällde det att renovera våra lokaler och skapa ett modernt, öppet kontorslandskap, där Peter Celsings ursprungsidéer för Filmhuset skulle lyftas fram och vara vägledande för den arkitektoniska gestaltningen, berättar Jan-Erik Billinger, avdelningschef Filminstitutet. FORTS. NÄSTA SIDA 2

4 VÄNSTER: CISSI ELWIN FRENKEL, VD FILMINSTITUTET. JAN-ERIK BILLINGER, FILMINSTITUTET. FAKTA FILMHUSET Beställare: Svenska Filminstitutet. Projektledare: Mats Wilén, Filmhuset. Forsens projektledare: Emma Olofsson, Leif Hernborg. Forsens uppdrag: Ombyggnad av SFI:s egna kontorslokaler, plan 5 och 6. Yta: kvm. Entreprenadform: Generalentreprenad. Arkitekt: Zuez arkitekter AB. Inredningsarkitekt: AIX. Byggstart: Juli Inflyttning: Januari Celsings utgångspunkt var att skapa en kärna med filmproduktion och filmvisning i mitten av husets fönsterlösa del. Runt denna skulle kontor och sociala träffpunkter placeras, fortsätter Jan-Erik Billinger. Vi evakuerade lokalerna under maj-juni. Som tur är hade vi alternativa utrymmen i huset under tiden för renoveringsarbetet. Vi höll både budget och tidplan och när jobbet var klart hade vi dessutom frigjort cirka kvm för uthyrning till andra med anknytning till filmproduktion, TV och medier, säger Jan-Erik Billinger, tillsammans kan vi stärka Filminstitutets identitet inom film och kultur i Sverige och utomlands. Vi ville skapa ett öppet landskap för att vi inom Filminstitutet skulle komma närmare varandra och arbeta mer tillsammans, berättar Cissi Elwin Frenkel, Filminstitutets VD, men också för att man som besökare ska känna sig välkommen och bli lite upplyft av vår kreativa arbetsplats och ökade öppenhet. Samarbetet med Forsen har fungerat mycket bra och vi är väldigt nöjda med resultatet, betonar Cissi Elwin Frenkel. Ett hus utöver det vanliga Inget vanligt jävla hus lär Filminstitutets grundare Harry Schein ha sagt som utgångspunkt för projektet. Och där fick han som han ville. Huset har knappast lämnat någon oberörd sedan det stod färdigt den 18 januari Vimlar av filmsymboler Byggnadens fasad har fönsterlinjer som påminner om perforeringshålen i en filmremsa. De runda invändiga trapphusen ser uppifrån ut som en ringlande filmremsa och de blanka hissdörrarna är formgivna efter sminkspeglar. Filmhuset sjuder av film Här arbetar och studerar flera hundra personer. Stora delar är uthyrt till externa företag och organisationer med anknytning till film och kultur. Öppet för allmänheten Vissa delar av Filmhuset, till exempel biblioteket, restaurangen och biograferna där Cinemateket har sina kvällsvisningar är öppna för allmänheten. 5

5 DANDERYDS KVINNOKLINIK FAKTA DANDERYDS KVINNOKLINIK Uppdragsgivare: Locum AB. Projektansvarig hos Locum AB: Sten Odenrick. Hyresgäst: Danderyds Sjukhus AB. Hyresgästens ansvariga I: Eva Oddby, Verksamhetsområdeschef anestesi- och intensivvård. Hyresgästens ansvarige II: Måns Edlund, Verksamhetsområdeschef kvinnosjukvård och förlossning. Projektansvarig hos Forsen: Hans Ingelshed. Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning och byggledningsuppdrag för om- och tillbyggnadsprojekt med tre utförandeetapper. Genomförandeform: Generalentreprenad med förupphandlad totalentreprenad för prefabstomme. Investering totalt: 48 Mkr. Byggstart: Juli Färdigställandetider: Uppvakningsavdelning januari 2009, operationsavdelning juni 2009 respektive december 2009, teknisk upprustning december Att modernisera uppvaknings- och operationsavdelningen på Danderyds kvinnoklinik samtidigt som det pågår verksamhet är en tuff utmaning. Största möjliga tystnad. Minsta möjliga damm. Bästa möjliga luftväxling. MÅNS EDLUND, DANDERYDS SJUKHUS, STEN ODENRICK, LOCUM, EVA ODDBY, DANDERYDS SJUKHUS OCH HANS INGELSHED, FORSEN. En viktig del av uppdraget gällde att bygga en ny uppvakningsavdelning genom att öppna fasaderna för en bro mellan huskropparna. Hälften av alla operationsrum stängs av under byggtiden för att verksamheten ska kunna fortsätta. Operationsverksamheten fortsätter med oförändrat antal operationer då man under byggnadstiden utökar arbetstiden. Utan fungerande operationsavdelning måste förlossningsavdelningen stänga! Att minimera buller är ett av flera krav vi har som hyresgäst, säger Måns Edlund, verksamhetsområdeschef för kvinnosjukvård och förlossning på Danderyds sjukhus, dessutom måste det finnas rutiner och beredskap för plötsligt strömbortfall, dammfrihet och optimal ventilation. För att klara ventilationskravet har vi byggt ett provisorium på yttertaket, berättar Hans Ingelshed som är projektsansvarig hos Forsen, hela huset inklusive operationssalarna får nu frisk luft via tillfälliga fläktinstallationer. LÄGG NER VERKSAMHETEN OMEDELBART! signalerar kvinnoklinikens eget blixtljus. För att kunna larma alla berörda så snabbt som möjligt utan att ljudligt störa och oroa patienterna har Locum tillsammans med hyresgästen utvecklat och installerat denna effektiva och garanterat ljudlösa larmsignal. Den aktiveras även vid plötslig avstängning av el, luft, gaser, vatten eller värme. Nolltolerans gäller för störningar under nedsövning och i samband med uppvakning för våra patienter, poängterar Eva Oddby, verksamhetsområdeschef för anestesi- och intensivvård. Eva Oddby är också angelägen om patienternas väl och ve i andra avseenden i samband med ett byggprojekt som detta. För att skydda patienternas integritet och säkerhet kräver vi att hyresvärden och berörda byggansvariga enbart anlitar noga utvalda konsulter och entreprenörer. Det gäller såväl specifik yrkeskompetens som respekt för den tystnadsplikt vi arbetar med inom vården, betonar Eva Oddby. Det känns tryggt att lämna över ett komplext uppdrag som detta till Hans Ingelshed på Forsen, som verkligen kan Danderyds sjukhus inifrån och ut, säger Sten Odenrick, projektansvarig hos Locum. Hans har lång erfarenhet av att arbeta för oss och känner väl till kraven som ställs på oss som hyresvärd. Det jag framför allt uppskattar är hans förmåga att alltid ligga långt fram i planeringen och vidta åtgärder i tid. 6 7

6 ENTRÉ Den 19 mars invigdes Malmös nya gnistrande, sprakande center för shopping och upplevelser. Just vid infarten till centrala Malmö norr om Värnhemstorget ligger Entré, som kommer att locka kunder från stora delar av södra Sverige och Danmark. FAKTA ENTRÉ Beställare: TK Development. Projekt: Entré Malmö innerstads nya shopping- och upplevelsecenter. Projektchef: Pär Friis, TK Development. Forsens uppdrag: Förstärka beställarens projektorganisation för byggprojektets genomförande samt svara för hyresgästanpassning. Projektledare/huvudentreprenad och hyresgästanpassning: Paul Börjesson, Forsen. Projektledare/Hyresgästanpassning: Anna Thelin, Magnus Böhn, Emma Olofsson, Robert Andersson, Forsen. Arkitekt: Fojab Arkitekter. Bruttoarea: Cirka kvm, varav två källarplan med plats för cirka 900 p-platser samt cirka kvm ombyggnadsyta. Investering totalt: Cirka 1,5 miljarder kronor. Invigningsklart: 19 mars Shopping- och upplevelsecentrat får tio restauranger och caféer, 80 butiker, biograf med fem salonger samt fitnessanläggning och bowlinghall. Snygg Entré för hela Malmö! VÄNSTER: PAUL BÖRJESSON, FORSEN, OCH PÄR FRIIS, TK DEVELOPMENT. Projektet där byggproduktionen startade 2006 omfattar tre hus varav ett gäller ombyggnad. Den stora utmaningen för oss på Forsen har varit att anpassa sidoentreprenader till huvudentreprenaden för att få det att fungera när det gäller tider, logistik och installationer, berättar Paul Börjesson, projektledare, och att hantera gränsdragningar i samband med butiksuthyrning och alla de löpande ändringar, som man får räkna med i ett levande projekt som detta. En annan utmaning har varit att hantera projektet med hänsyn till de boende i våningarna ovanför och butiksinnehavarna i ombyggnadsdelen, fortsätter Paul Börjesson, där har det pågått arbeten mer eller mindre i två år. Forsens medarbetare fungerar som projektledare för hyresgästerna och beroende på hur respektive hyresavtal ser ut varierar omfattningen på uppdraget. Några hyr råa lokaler, vilket innebär att de själva står för allt från projektering till byggnation, andra hyr nyckelfärdiga lokaler och då har Forsen varit projektledare för hyresgästanpassningen. Några dagar före invigningen är det fortfarande full fart på hantverkare som snickrar, sågar och målar i alla hörn av det nya köpcentret. Mitt i röran träffar vi Pär Friis, projektchef hos TK Development, och frågar hur det har fungerat för honom att som svensk arbeta i ett danskt företag för ett projekt som utvecklas i Sverige och som sedan har sålts till den tyska banken Commerz Real AG. Det har gått alldeles utmärkt! De kulturskillnader som alltid finns har inte stört samarbetet och projektet. TK Development har goda erfarenheter av att arbeta i Sverige där vi genomfört andra projekt. Och under resans gång har vi haft gott stöd av Forsens folk, inte minst för den viktiga hyresgästanpassningen, säger Pär Friis just som en kollega som är ansvarig för inflyttningslogistiken stannar till och vill växla några ord. Vi har haft noggranna genomgångar med Malmös trafikansvariga angående inflyttningen. För att undvika kaos har varje hyresgäst fått en exakt sluttid för när det är dags att köra hit, lasta av och flytta in, berättar Pär Friis utan att visa ett uns av rampfeber, snarare glad förväntan. 8 9

7 HENRIKSDALS RENINGSVERK Stockholm Vatten bygger om Henriksdals avloppsreningsverk för att Stockholm ska kunna fortsätta att växa. Verksamheter som i dag ligger ovan jord och i anslutning till reningsverkets gårdsplan flyttas nu in i nya bergrum. När Stockholm växer måste Henriksdals Reningsverk gräva ner sig. Investeringen gör det möjligt att bland annat bygga bostäder i Henriksdalshamnen och Lugnet. Stockholms stad och Nacka Kommun ska bygga bostäder i ett samfinansierat projekt Danvikslösen nära Henriksdals Reningsverk. Oavvisligt krav för bygglovet var att en så stor del som möjligt av verksamheten i Henriksdals Reningsverk förläggs under jord för att minimera störande trafikbuller och illaluktande utsläpp till luft. Att spränga för nya tunnlar och bergrum skapar vibrationer som fortplantar sig och påverkar omkringliggande fastigheter och anläggningar. Framför allt har SL tydliga och tuffa krav för hur sprängningsarbeten ska och får utföras i närheten av deras verksamhetsområde. Berget är till stora delar torrt och av hög kvalitet. Ett problem är paradoxalt nog att ju bättre berget är desto bättre fortplantar sig vibrationerna i berget, berättar Markus Björk, Forsen, vi kontrollerar kontinuerligt hur sprängsalvorna reagerar med strategiskt utplacerade vibrationsmätare och stötvågsmätare. Det är mycket platsgjuten betong och stål i det här projektet. 95 % av alla arbeten görs inne i berget. När bergarbetena är klara till semestern 2009 är det dags för byggarbetena som till stor del kommer att pågå parallellt med maskininstallationer, process- och installationsarbete. Projektet avslutas 2011 med att vi river och därefter återställer de befintliga utvändiga anläggningarna. Vi lägger stor vikt vid planering och logistik eftersom samtliga transporter kommer att göras via en eller ett par tunnelmynningar, berättar Markus Björk, projektledare hos Forsen. När vi bestämde oss för att anlita Forsen som ansvarig för genomförande, med samordning, byggledning och kontroll hade vi redan byggt upp vår projekteringsorganisation. Vi håller fortfarande på med upphandlingsfasen för el- och styrinstallationer där Forsen har ansvaret för att samordna och styra maskin-, process- och installationsledarna, berättar projektledaren Birgit Sjövall. Att ha Forsen vid sin sida i ett så här stort och komplext projekt är en stor tillgång. Vi har lärt oss att sätta stort värde på Forsens erfarenhet och kunnande när det gäller att arbeta i berg. Dessutom uppskattar jag som beställare deras flexibilitet och anpassningsförmåga. MARKUS BJÖRK, FORSEN, OCH BIRGIT SJÖVALL, STOCKHOLM VATTEN. FAKTA HENRIKSDALS RENINGSVERK Beställare: Stockholm Vatten VA AB. Beställarombud för genomförande: Lars-Gunnar Reinius. Projektledare hos kunden: Birgit Sjövall. Projektdirektör: Bengt-Göran Hellström. Forsens uppdrag: Samordnade byggprojektledning, byggledning, styrning och uppföljning. Byggprojektledare: Markus Björk. Investering i utförandeskedet: 300 Mkr exklusive projektering. Färdigställande: Projektet i sin helhet klart andra kvartalet

8 GRÄNBY CENTRUM Redan idag har Gränby Centrum en unik position i Uppsala. Ingen annan handelsplats kan erbjuda ett så stort utbud av marknadsledande varumärken, som annars bara funnits i Stockholm. Här finns till exempel ICA Kvantum, Coop Forum, Åhléns, Stadium och H&M. FAKTA GRÄNBY CENTRUM Beställare: Atrium Ljungberg AB. Projekt: Gränby Centrum, Etapp 1/om- och tillbyggnad samt diverse anläggningsprojekt. Projektchef: Björn Johnson. Projektledare: Conny Niklasson. Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning på delad entreprenad/cm samt hyresgästanpassning. Arkitekt: Arosgruppen. Butiker: För närvarande 60, i senare skede 200. Restauranger: Fem. Parkering: För närvarande avgiftsfria markplatser, som i senare skede byggs ut med ett p-hus. Investering totalt: Cirka två miljarder. Gränby Centrum på väg bli störst i norra Europa. VÄNSTER: BJÖRN JOHNSON, ATRIUM LJUNGBERG, OCH CONNY NIKLASSON, FORSEN. Vi har bästa tänkbara förutsättningar för fortsatt expansion. Läget är perfekt strax intill E4:an och det är nära till centrala Uppsala, säger Björn Johnson projektchef på Atrium Ljungberg, som äger och driver Gränby Centrum, handelsplatsen har en unik marknadsposition med nära nog total kännedom i kommunen hade vi 5,7 miljoner besökare och en butiksomsättning på nästan 1,6 miljarder kronor. Trots konjunkturläget har vi en stadig ökning av såväl besökare som försäljning och intresset för nyetablering i Gränby Centrum är därför mycket stort, betonar Björn Johnson. Här växer det så det knakar I slutet av november invigdes en tillbyggnad med ny entré och tio nya butiker. Och i februari var det dags för ytterligare åtta butiker att slå upp sina portar. Framtida utbyggnad planeras för ytterligare kvm handelsyta och ett p-garage med platser, som byggs samman med gallerian samt kvm volymhandel strax norr om den befintliga gallerian. Mitt i området planeras dessutom en evenemangsarena med plats för personer. Totalt kommer Gränby Centrum att omfatta kvm med över 200 butiker. Projektet omfattar även olika mark- och anläggningsarbeten till exempel bussgata, broar och rondeller. Den stora utmaningen har varit den extremt tajta tidplanen för att bygga om och bygga till samtidigt som handel pågår i en shoppingmiljö där det är önskvärt att slippa störande verksamhet, berättar Conny Niklasson, projektledare hos Forsen, som också ansvarar för den viktiga hyresgästanpassningen, på elva månader har vi rivit en befintlig byggmarknad och byggt ett nytt hus med tio nya butiker. Under samma tid har butikerna också inretts. Så det har blivit en hel del nattjobb för att hålla tidplanen. Och det blev ju inte mindre komplicerat av att det var svårt att få tag i folk och material på en överhettad byggmarknad. För oss på Atrium Ljungberg är hyresgästerna och deras kunder ständigt i fokus. Vi har haft regelbundna möten med de blivande hyresgästerna, säger Björn Johnson, Forsens folk har skött arbetet med samordning av hyresgästanpassningen på ett föredömligt sätt. De fungerar som koordinator för hyresgästerna som har varierad erfarenhet av att flytta in i en miljö som denna. De ger besked om allt från var man kan sätta ett sprinklerhuvud till vilka regler som gäller för ljus, kyla och luft. Dessutom förser de vår informationsansvariga med fakta så att vi kan informera hyresgästerna om störande arbeten och hur bygget framskrider, berättar Björn Johnson

9 KULTURHUS SKEPPSHOLMEN MARIA LUNDKVIST, STATENS FASTIGHETSVERK, OCH TOR ANDERSSON, FORSEN. Det ingår i Statens fastighetsverks verksamhetsidé att öka den publika tillgängligheten i landets kulturbyggnader och kulturmiljöer. När Kulturhus Skeppsholmen renoveras är det således denna ambition som är i fokus. Efter renovering blir Kulturhus Skeppsholmen tillgängligt för alla. 14 Vid årsskiftet 2009/2010 är det dags för inflyttning. Då kan kulturen dansa in igen i fräscha och upprustade lokaler med robust och enkel inredning. Med förbättrad tillgänglighet blir det också bekvämare och säkrare för besökare i alla åldrar att njuta av det som erbjuds i kulturhuset. Här får Moderna Dansteatern och Teater Galeasen en gemensam större entré. Här skapas också möjligheter för restaurangverksamhet. De båda byggnaderna med anor från 1700-talet och 1870-talet som egentligen heter Min- och Torpeddepartementet får efter renoveringen ny el, bättre ventilation och brandskydd. Den yttre karaktären behålls. Hela projektet har en stram ekonomi för att undvika en alltför hög hyreshöjning, säger Maria Lundkvist, projektledare SFV:s Projektenhet. Vi har erbjudit gamla hyresgäster att flytta tillbaka till de renoverade lokalerna. I görligaste mån försöker vi tillmötesgå olika önskemål och i så fall till rimlig standard. Hyran blir högre än tidigare, men ligger ändå långt under marknadshyrorna, betonar Maria Lundkvist. Det är en stor tillgång att ha en partner som Forsen ROR med sin specifika kompetens när det gäller fastighetsutveckling av kulturhistoriska byggnader. Vi är mycket nöjda med Tor Andersson som byggledare för detta projekt. Tor har varit delaktig i upphandlingen av både rivningsentreprenaden och byggentreprenaden och bevakar även våra intressen i generalentreprenad och svarar för kvalitetskontrollen PBL, berättar Maria Lundkvist. FAKTA KULTURHUS SKEPPSHOLMEN Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk. Projektledare hos SFV: Maria Lundkvist. Projektansvarig hos Forsen: Tor Andersson. Biträdande byggledare: Daniel Bader, Forsen. Forsens uppdrag: Byggledning, Kvalitetskontroll PBL. Genomförandeform: Generalentreprenad. Arkitekt: Murman Arkitekter AB. Inflyttningsklart: Månadsskiftet 2009/2010. Investering totalt: Cirka 72 Mkr. Forsen ROR (Restaurering, Ombyggnad, Renovering): Specialister på kulturhistoriska byggnader.

10 VAGNPARK SÖDERTÄLJE FAKTA VAGNPARK SÖDERTÄLJE Beställare: SL AB. Projektledare: Jan Skotte, SL AB. Forsens uppdrag: Styra och genomföra den järnvägstekniska byggdelen. Byggledning: Lars-Eric Sjöberg, Forsen. Investering totalt: 800 Mkr. Invigning: 13 december Fakta om anläggningen Uppställning av 14 tåg, X10 alternativt X60 i sju hallar, två servicespår i en servicehall där underhåll görs av inre och yttre utrustning. Uppställningskapacitet: 32 X60-fordon. Dagligen: Städning från rörlig spårbunden vagn mellan spåren i respektive hall. Tillsyn samt klargöring av tågen vid alla spår. Tvätthall. Ouppvärmd men skalskyddad. Tillhörande teknikutrymmen uppvärmda. Klottersaneringshall för ett X60 fordon. Avisningsanläggning. Totalt meter räls. Från och med den 13 december 2009 kan SL ge pendeltågen det underhåll och skydd som krävs. Då invigs en ny stor anläggning i Södertälje Hamn, som blir en efterlängtad resursförstärkning. Hittills är det bara i Bro och Älvsjö det funnits depåer där tågen kan övernatta och underhållas. Nu får pendeltågen ännu fler tak över huvudet. LARS-ERIC SJÖBERG, FORSEN, OCH JAN SKOTTE, SL. Nu behöver inte SL:s pendeltåg längre ställas upp utomhus lite varstans utefter trafikspåren. Nu är det slut på den oskyddade tillvaron med ökad risk för vandalism, som kan leda till inställda tåg och störningar i planering för fordon och personal. Sist men inte minst kan städkvaliteten bli bättre och underhållsarbetet göras effektivare. Det här blir norra Europas modernaste pendeltågsdepå, berättar Jan Skotte, SL:s projektledare för depåbygget. Det blir ett jätteparkeringshus, ungefär lika stort som fyra och en halv fotbollsplaner. Förutom parkeringsutrymme för 16 tåg kommer det att finnas plats för service, underhåll, klottersanering, tvätt och städning och ett personalutrymme. Alla tåg söder om Älvsjö kommer att få plats i den här depån där största delen av aktiviteterna sker nattetid. Forsens uppdrag i projektet är att styra och genomföra den järnvägstekniska byggdelen, berättar Lars-Eric Sjöberg byggledare med ansvar för BEST det vill säga Ban, El, Signal och Tele, det har varit en verklig utmaning att klara den tuffa tidplanen. I ett så här stort och komplext projekt gäller det att få tag i de absolut bästa medarbetarna inom sina respektive kompetensområden, säger Jan Skotte, alla konsulter är noggrant utvalda specialister med erfarenhet av den här typen av uppdrag. Vi är glada att ha en kraft som Lars-Eric Sjöberg med i teamet. Jag tror han känner varenda järnvägare i det här landet!, säger Jan Skotte, hans erfarenhet av stora järnvägsentreprenader är naturligtvis en stor tillgång. Och han har hittat smarta genvägar, som förenklat banarbetet i det här projektet

11 AXPLOCK 1 Agenda 21 eller Moment 22? Vi har varit mycket duktiga på att ge oss själva mer mat, snabbare kommunikationer, bekvämare vardag, friskare och längre liv. Men samtidigt som det blivit bättre har det blivit sämre. Vår framfart har rubbat balansen i ekosystemet. Sedan en tid tillbaka pågår dock ett febrilt reparationsarbete. När naturen började slå tillbaka stod vi först handfallna. Var skulle vi börja? Och vem skulle ta första steget? Olyckskorpar varnade när strutsarna höll tyst. Forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv började så sakteliga förstå varandra och problemen som måste lösas. Vändpunkten kom 1992 vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro. Då antogs Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade. Världens alla länder fick uppdraget att visa hur de kunde bidra till att lösa sina miljöproblem och skapa förutsättningar för ett uthålligt samhälle. Mycket hårt arbete återstår, men färdriktningen ligger fast. Eftersom det brådskar gäller det att utnyttja det vi redan kan och vet på ett bättre sätt. Men också att tänka nytt out of the box. Vi måste bli bättre på att samordna och kommunicera, på tvären över bransch- och specialistgränser. Utmaningarna är stora, men även möjligheterna. Vi har aldrig haft så stora kunskaper om livets hemligheter som nu. Det har aldrig funnits så många goda krafter, som vill DAGEN DÅ DE GODA MILJÖNYHETERNA ÄR FLER ÄN DE DÅLIGA VÄNTAR FÖRHOPPNINGSVIS RUNT HÖRNET. förändra och förbättra. Inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen. Aldrig tidigare har så många valt yrken med anknytning till miljöfrågor. Och aldrig förr har vi brytt oss om vem som gör vad med naturen och miljön i ett annat hörn av världen. Medvetandet växer och kunskaperna sprids nu snabbt tack vare vår tekniska påhittighet. Dagen då de goda miljönyheterna är fler än de dåliga väntar förhoppningsvis runt hörnet. Det är svårt att ändra livsstil och värderingar. Och utan kunskap brukar vi klamra oss fast vid fördomar och gamla beteenden. Som tur är vet vi en hel del om hur den mänskliga naturen fungerar. Om vi kan se egna vinster av att göra rätt saker, personliga eller företagsekonomiska blir vi snabbt entusiastiska och engagerade. Kan vi dessutom lämna över jorden till våra barn och barnbarn där vattnet är friskt, luften ren och naturens mångfald återställd får vi dessutom lite renare samvete. Vi på Forsen tänker förstås fortsätta att bidra med det vi kan tillsammans med våra uppdragsgivare och andra långsiktiga och uthålliga samhällsbyggare. 1 JERNHUSEN Beställare: Jernhusen AB. Projektet: Fastigheten ska grundförstärkas med kvarsittande hyresgäster och verksamhet i kontor, restaurang och butiker under ombyggnadstiden samt att Centralstationen ska vara i full drift vilket ställer extra krav på genomförandet. Forsens roll: Projekt-, projekterings- samt byggledning. 2 SCANDIC MALMEN STOCKHOLM Fastighetsägare: Norgani Hotels AB. Hyresgäst/Operatör/Byggherre: Scandic Hotels AB. Arkitekt: Doos Arkitekter Stockholm. Generalentreprenör: Byggital AB Bromma. Sidoentreprenader: Inredningssnickeri, storkök, lös inredning, ljudsystem, brandlarmsinstallation hela hotellet. Projektet: Befintligt hotell med 332 rum. Ombyggnad av bottenplan, restaurang/kök, reception och lobby/entré samt ombyggnad av före detta pub till hotellbar med livescen. Ombyggnaden utfördes med pågående verksamhet och öppet hotell. Forsens roll: Projekt-, projekterings- och byggledning samt inköp. 2 3 BOTKYRKA KYRKA Beställare: Botkyrka församling. Projektet: Restaurering av tak- och tornkonstruktioner. Iordningställande av HWC samt förråd i kyrkan. Restaurering av Piperska gravkoret. Botkyrka kyrkas äldsta delar härrör från 1100-talet. Långhuset fick sin nuvarande form under mitten av 1300-talet. Uppgifter om torn- och takkonstruktionens ålder har saknats. Som ett underlag för projekteringen utfördes en dendrokronologisk undersökning av forskningsingenjör Hans Linderson vid Geologiska institutionen på Lunds universitet. Resultatet visade att virket till takstolarna fälldes redan år Ett specialsågverk anlitades två år före entreprenaden för att klara att få fram rätt virkeskvalitet och dimensioner samt för att torkprocessen skulle få sin tid. Forsens roll: Projekt-, projekterings- och byggledning

12 AXPLOCK AXPLOCK VAKSALA EKE, UPPSALA Beställare: Uppsala Kommuns Industrihus AB. Projektet: I utkanten av Uppsala avser Industrihus att uppföra byggnader för lätt industri, verkstad och dylikt. Total yta cirka kvm BTA. Projektet innefattar även infrastruktur såsom tryckledningar för VA, dagvattendamm och nätstation för elförsörjning. En intressant ambition är att göra byggnaderna klimatneutrala genom bland annat vindkraft och bergvärme. Programarbete för den första etappen om cirka kvm har precis påbörjats. Planerad byggstart hösten Forsen roll: Projektledning. 4 KÅRHUSET Beställare: Stiftelsen Skeppsbroäng. Projektet: Nybyggnad av kvm kårhus på Frescati. Lokaliseringen i Nationalstadsparken ställer stora krav, såväl hög arkitektonisk nivå som stark miljöprofil. Projektet genomförs i nära samarbete med sidoprojekt och Stockholms universitet. Programarbete samt kalkyl och upprättande av projekt- och huvudtidplan genomfördes hösten Forsens roll: Projektledning. 5 ÄLDREBOENDE ÅKESLUND, BROMMA Beställare: Brf Åkeslund Nr 1. Projektet: En före detta kontorsfastighet med Bromma Stadsdelsförvaltning som hyresgäst konverteras till ett äldreboende med 45 smålägenheter för Carema Care som hyresgäst. Projektet omfattar även sex vanliga bostadsrättslägenheter samt en förskola med Spira som hyresgäst. Forsens roll: Projekt- och byggledning. 6 HÅBO-TIBBLE KYRKA Beställare: Bro Pastorat. Projektet: Invändig restaurering av kyrkan. Restaureringen omfattar rengöring av medeltida kalkmålningar, utbyte och komplettering av befintliga elinstallationer samt införandet av ett vattenburet bergvärmesystem i kyrkan. Håbo-Tibble kyrka uppfördes troligtvis under 1200-talet. Under 1400-talets mitt slogs kyrkans tegelvalv. Valven och väggarna bemålades under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Delar av målningarna utfördes av Sveriges största medeltida kalkmålare Albertus Pictor är det 500 år sedan Albertus gick ur tiden och det uppmärksammas med ett jubileumsår fyllt med en mängd evenemang. Forsens roll: Projekt- och projekteringsledning. 6 Foto: Vertical Wind AB 8 KV STYRPINNEN 19, NORRMALMSTORG Beställare: Humlegården Fastigheter AB. Projektet: Fastigheten genomgår en genomgripande förvandling till moderna kontorslokaler med butikslokaler i bottenvåningen, totalt cirka kvm varav ombyggnad cirka kvm. Enbart fasaden mot Norrmalmstorg och cirka fem meter in från fasaden av den gamla byggnaden behålles och renoveras. Innanför denna uppförs en helt ny byggnad som blir tre våningar högre än den gamla rivna byggnaden. Forsens roll: Projekt-, projekterings- och produktionsledning. 9 SCANDIC OPALEN GÖTEBORG Fastighetsägare: KB Opalus Göteborg. Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder, Göteborg. Generalentreprenör: PEAB Göteborg. Hyresgäst/Operatör: Scandic Hotels AB. Projektet: Befintligt hotell i nio våningar byggs på med ytterligare sex våningar varav fem nya hotellrumsvåningar, tillskott 105 nya gästrum. Arbetet utförs med pågående drift av hotellet. Forsens roll: Uppdrag av Scandic Hotels som tekniskt ombud/projektledare för program och genomförande. Bland annat upphandling/samordning av sidoentreprenader avseende inredning (fast och lös), data/telefoni och TV

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning

Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning 2012 Först fick vi ner elpriset nu ska vi få ner koldioxidutsläppen När vi startade 1996 bestämde vi oss för att göra

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer