ÅRSBERÄTTELSE Förkortningar: VRIF = Västerbottens Ridsportförbund, SvRF= Svenska Ridsportförbundet Statistik och ekonomibilagor sist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013. Förkortningar: VRIF = Västerbottens Ridsportförbund, SvRF= Svenska Ridsportförbundet Statistik och ekonomibilagor sist"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Ordförande har ordet Tänk vad ett år går fort! För ungefär ett år sedan stod jag inför stämman i Lycksele som nyvald ordförande och nu sitter jag och ska försöka sammanfatta året. Vad hände? Vad gjorde vi? Gjorde vi det vi hade för avsikt att göra? Blev året som vi trodde att det skulle bli? Ja många funderingar att sammanfatta i en kort text. Under vår mandattid har vi haft många utmaningar men också sett många möjligheter. En av de första sakerna som vi ville ta tag i var deltagandet på årsmötet. Vi tyckte alla att det var få föreningar som kom på årsmötet och gjorde sin röst hörd. Vi började ganska snart att fundera på hur vi skulle få fler att komma på det årsmötet som vi har idag (läs 23/3-2014) och resultatet av vårt försök vet vi ännu inte i skrivandets stund. Vi har under året provat att ha fysiska möten, möten genom Skype samt telefonmöten. Vi har under senare tiden också börjat använda oss av gruppsms för att snabbt kunna fånga upp funderingar och idéer. De fysiska möten som vi har haft har varit i Sikeå då vi är utspridda geografiskt i gruppen och Sikeå ligger mitt i smeten. Vi hade alla en ambition och en önskan att jobba mycket med ridskolefrågorna, då det är ridskolans ryttare som är vår största grupp av medlemmar. Dessvärre har det inte funnits så mycket tid som vi önskat till det arbetet och vi hoppas att styrelsen under 2014 har möjlighet att prioritera upp den frågan. Istället har mycket tid lagts på rutiner, arbetsordningar, delegationsordningar och många frågor kring tävling, vilket också har varit ett viktigt arbete för framtiden. Förhoppningsvis så ska det arbetet ge organisationen en större tydlighet kring vem som har vilket uppdrag och mandat och på så sätt förenkla både den ekonomiska redovisningen och fortsatta administrativa arbetet i distriktet. Vi är otroligt stolta över allt ideellt arbete som görs ute i organisationen och på klubbar, utan er finns ingen ridsport! I allt arbete som ni gör, allt ifrån att mocka till att skriva ansökningar till stipendier, träna kamrater eller bära bommar och dressyrstaket på tävlingar och träningar till att baka en kaka finns ett enormt engagemang, en glädje och en vilja att hjälpa till. Vi hoppas att 2014 så ska vara minst lika framgångsrikt för Västerbotten som 2013 var. Vi fick se många fina uppvisningar av våra ekipage på olika tävlingar runt om i landet så väl som på våra egna tävlingsplatser i länet. Grattis till alla fina framgångar! Jag vill också skicka ett extra tack till Gun som under året varit en stor tillgång för styrelsen och har hjälpt till på alla sätt för att göra arbete förr oss enklare. Sist men inte minst ett stort tack till den fina styrelsen som jag har fått vara en del av! Erica

3 Förtroendevalda Västerbottens Ridsportförbund 2013 Styrelse Uppdrag Namn Ordf. Erica Steegmans Vice ordf. Christina Mattsson (tom. Juni) Maggie Zingmark Petra Johansson Carola Brännström Bengt Söderberg Annika Sandström Tina Söderberg (DUS representant) Kassör Gunilla Hedlund ( ej styrelseledamot) Tävlingssektionen Ordf. Suppleant Annica Bolme Christina Mattsson Elenor Hahlin Camilla Pettersén Pia Lundmark Britta Lindgren Carola Brännström Elisabeth Hjalmarsson Revisorer Revisor Revisor Revisor ersättare Revisor ersättare Göran Andersson Sven Östen Johansson Hans Weinehall Leif Södermark Ungdomssektionen Ordf. Sekreterare Valberedning Sammankallande Maria Andersson Amelia Andersson Josefine Eriksson Tina Söderberg Linnea Granlund Sara Juhl Therese Östensson Roger Estefors Ida Grundström Rolf Hedquist Britta Unneby Linda Holmgren

4 Styrelsen Styrelsen har under året genomfört 12 styrelsemöten varav 4 har varit telefonmöten /skypemöten där ledamöterna suttit uppkopplade hemma. Tidsmässiga och ekonomiska skäl har varit orsaken till det. Personalen Gun Båtsta har arbetat vid distriktets kansli 50 %. Margaret Zingmark har varit projektansvarig och funnits på kansliet 4-6 timmar/vecka under Petra Johansson har varit anställd projektledare 25% i Demokratiprojektet. Avtackning/Uppvaktning Klubbar Distriktet har 23 klubbar. Åsele Rid - och körklubb har utträtt under Av dessa är det 18 ridskoleklubbar, 16 klubbar som arrangerar tävlingar på olika nivåer och 14 klubbar har ridhus på sin anläggning.

5 Distriktets Ungdomssektion (DUS) Årsberättelse 2013 ordförande Maria Andersson Ordf. Sekreterare Vice ordf. Maria Andersson Amelia Andersson Josefine Eriksson Tina Söderberg Linnea Granlund Sara Juhl Therese Östensson Verksamhets berättelse 2013 Under våren 2013 avvecklades och avslutades det demokratiprojekt som pågått under ett par år. Vid fyra olika seminarietillfällen diskuterades och prestenterades det vi kommit fram till under våra workshoppar under åren tillsammans med representanter från olika klubbar. Som avslutning av hela projektet anordnades en sista workshop/träff på Piteå Havsbad under en helg i höstas. Totalt blev vi cirka 20 personer där olika klubbar var representerade. Vi åkte buss tillsammans dit och väl där blev det bad, underhållning, god mat och kontakter skapades. På Centrala ungdomssektionens årsmöte nere på Strömsholm i maj representerades Västerbotten av mig själv, Maria Andersson och även av Tina Söderberg. En intressant helg med mycket engagerande arbete, intressanta och givande diskussioner, såklart deltagande i deras årsmöte och val av nya medlemmar men vi hann även med otroligt mycket roliga saker och många kontakter runt om hela Sverige skapades!.

6 Ridskole/Utbildningssektionen (RUS) Genomförda kurser/utbildningar 2013 Aktivitet Datum Deltagare Antal KDD dag ULK/VULK steg januari Repetitionskurs för hoppdomare 3 feb Tränarutbildning 17 februari ULK/VULK steg mars 20 2 FULK 36 5 mars 18 2 Repetitionskurs för banbyggare 17 mars Repetitionskurs för 12 dressyrdomare/ överdomare 9 maj 12 1 Working Equitation 28 8 september 8 1 Repetitionskurs för 8 grönt kort utbildare 17 oktober 8 1 Tävlingskonferens november 39 1 Instruktörskurs november 16 1 ULK/VULK steg november Summa Utbildningar genomförde inom våra olika projekt 20 januari Hästars beteende 26 deltagare 1 dag 24 mars Hästars beteende 12 deltagare 1 dag 4 maj Ungdomsverksamhet 11 deltagare 1 dag 31/8-1/9 Inspirationshelg 20 deltagare 2 dagar 9 november Kost & Hälsa 15 deltagare 1 dag

7 Tävlingsverksamheten Tävlingssektionen (TS) har under året bestått av: Annica Bolme Elenor Hahlin Elisabeth Hjalmarsson Pia Bolin Christina Mattsson Camilla Pettersen Carola Brännström Britta Lindgren ordförande grenledare ponnydressyr grenledare hästdressyr grenledare ponnyhoppning grenledare hästhoppning grenledare körning prisansvarig Under året har 9 (6) protokollförda möten genomförts. Fortsatt låg bemanning på kansliet under året har gjort att vi fått lägga mycket av vår tid på de löpande sakerna och inte hunnit med så mycket nya projekt. Vi har dock slutfört projektet kring kartläggningen av våra tränare och genomförde i början av året den utbildning som kom ut efter vad kartläggningen, som genomfördes 2012, gav. Distriktsmästerskapens regler har som tidigare fastställts av TS, liksom nivåer och regler för de olika lagserierna. Tegs Hästsport var årets DM-sponsor. Tillsammans med övriga norrlandsdistrikt har vi också fastställt reglerna för Norrlandsmästerskapen. Vid alla lagtävlingar, DM, NM och cuper har vi varit närvarande själva eller med utsedd representant och Britta Lindgren har på ett förtjänstfullt sätt stått för priser och rosetter. Alla propositioner för tävlingar under nationell nivå har som tidigare granskats och godkänts av TS. Successiv genomgång av överdomarrapporterna från tävlingarna är en annan återkommande uppgift för TS som också innefattar löpande kontakter med arrangörerna. Reglerna kring rengöring av stallplats samt sjukvårdsansvarig på tävling är två saker som flitigt diskuterats under året. Höstens Tävlingskonferens blev välbesökt och fick fina vitsord från de dryga 40 deltagarna. Konferensen ägde även i år rum i Vännäs och representationen från klubbarna var god.. Körningen hade sitt Norrmöte samtidigt. Liksom tidigare var det tävlingsterminen, lagregler och DM som tog den mesta tiden. Eftersom TR numera är två-åriga så hade vi inga TR-ändringar att gå igenom men diskussionerna kring barns tävlande och idéerna kring de nya ponnyryttaråldrarna diskuterades flitigt. En ny remissomgång kommer i feb-mar Hanteringen av ekipage rätt att delta i organiserade träningar på annan klubb utan att behöva betala anläggningskort diskuterades och ett förslag till avtal visades. En grupp tillsattes för att jobba vidare utifrån Nina Jonssons förslag till en talangsatsning. Tävlingssektionen ansvarade även i år för hanteringen kring valen och texten till årets pristagare som i år utdelades i samband med Ridsportgalan i Skellefteå, där även 2012-års championatstecken utdelades.

8 Vi har fått en egen Grönt Kort utbildare genom Marlene Ågran som under året haft ett kurstillfälle för Gröna Kortet provledare med ett 10-tal deltagare. Repetitionskurser för hoppdomare/överdomare, banbyggare samt dressyrdomare har också genomförts. Vi var medarrangör till en Working Equitation-kurs som genomfördes i Piteå, tyvärr utan några deltagare från vårt distrikt. 111 st har tagit Grönt Kort under 2013 vilket är en minskning jämfört med 2012 då 197 st tog Grönt Kort. Vi hade 506 st licensierade ryttare/kuskar 2013 vilket är en ökning jämfört med 2012 då vi hade 450. Ridhäst hoppning Grenledare Camilla Pettersen Ingen berättelse har inkommit för 2013 Ridhäst dressyr Grenledare Pia Bolin Under året har distriktet genomfört ungefär samma antal tävlingar som föregående år. Vi har haft inomhustävlingar i Skellefteå, på Hippologum och på Vännäs RF. Fler inomhustävlingar under vår och vinter har varit ett lyft i vårt arbete att förlänga tävlingssäsongen för våra ekipage i Västerbotten. Vi har genomfört en serie i div 1 tillsammans med Norrbotten och en serie i div 2 inom Västerbotten. Div 3 har legat vilande de senaste året p.g.a. lågt intresse. Vinnande lag från div 1 var URF och de åkte sedan vidare till Lag-SM. Norrlandsmästerskapet arrangerades av URF och avdelningen för seniorer ställdes in på grund av för få deltagare. Svårighetsgraden har till 2014 korrigerats och vår förhoppning är att det ska bidra till att vi får ett större antal startande nästa år. Avdelningen för YR genomfördes och där tog Västerbotten en silvermedalj genom Ida Töyrä och Royal Straight Flush. DM arrangerades av SURF i år. Dressyrchampionatet vanns av Ida Hellström och Carlshöjds Martell. Utöver den tävlingsverksamhet som bedrivits har vi under året fått nyutexaminerade domare i distriktet inom kategorierna överdomare, MSVC, MSVB och St George vilket gör att vi i framtiden enklare täcker upp våra domarbehov. En uppskattad tränarutbildning med Eva-Karin Oskarsson från Strömsholm genomfördes i samarbete med Agria under våren som ett led i vårt arbete efter den tränarenkät som gjorts tidigare Pia Bolin Grenledare hästdressyr Västerbotten 2013

9 Ponny hoppning Grenledare Christina Mattsson Tävlingssäsongen för ponny hoppning omfattade totalt 27 (30) tävlingsdagar, varav 2 inbjudnings 17 (15) lokala, 17(16) regionala och 6 (3) nationell. Ponny hoppningen kan se tillbaka på ett bra år med en stor brädd på ekipage, flera yngre som startade upp i Västerbottens ponny cup, till många medaljer i NM och flera ekipage som har nått SM nivå. Under året har det anordnas lagtävlingar från div 2 till Elit, cuper som Västerbottens ponny cup, Mountain Horse, DM och NM. Västerbottens ponny cup hade 29 deltagare totalt, de red både dressyr och hoppning, efter 4 deltävlingar vann Matilda Bergström VRF med Harmonins Carisma. I Mountain Horse, stilhoppningscup som sponsrades centralt av Mountain Horse delade första platsen av Malin Wäringstam NRK med Mea Mira och Engla Thysell VRK med Trinity. Västerbotten var representerad av Engla Thysell VRK i Sverige finalen. Lagserien div. 2, med 6 (7) lag anmälda, vanns av Stöcke PF. Div. 1 serie fick 3 lag till start efter ett års uppehåll. Den vanns av Stöcke PF Elitserien 2013 hade 6 (8) lag, vann gjorde Högsbo RK. Västerbotten hade två lag till start, Stöcke PF och Vindelns RK. Bäst lyckades Vindels RK som slutade på en tredje plats var Västerbotten representerad på inomhus och utomhus SM av Elin Eriksson Stöcke PF, Saga Hansen Vindelns RK, Elvira Dahlgren Stöcke PF och Josefin Bjuhr Umeå RF. NM Silver Kat B Saga Hansen Munsboro Hyland Vindels RK NM Brons Kat B Elin Eriksson Killea Fear Bui Stöcke PF NM Guld Kat C Saga Hansen Munsboro Sniper Vindels RK NM Brons NM Silver NM Brons Kat C Kat D Kat D Elvira Dahlgren Linnea Eriksson Tove Gustafsson Munsboro Kilroy Munsboro Silver Lily Munsboro Shelly Stöcke PF Vindels RK Vindels RK DM Guld Kat B Saga Hansen Munsboro Hyland Vindels RK DM Silver Kat B Meja Wikström Munsboro Custard Vännäs RF DM Brons Kat B Linnea Bäckström MuychullinsLass Stöcke PF DM Guld Kat C Ronja Andersson Nagar Vännäs RF DM Silver Kat C Frida Carlsson Celin Vännäs RF DM Brons Kat C Ida Rönnbäck Regitze Hedevang Stöcke PF DM Guld DM Silver Kat D Kat D Linnea Gunnarsson Venla Persson Munsboro Silver Lily Munsboro Hary Mary Vindels RK Vindels RK

10 Ponnychampionatsvinnare Kat A Meja Wikström Be Me Vännäs RF Kat B Saga Hansen Munsboro Hyland Vindels RK Kat C Elvira Dahlgren Munsboro Kilroy Stöcke PF Kat D Josefin Bjuhr Quincy Umeå RF Ponnydressyr Grenledare Elenor Hahlin och suppleant Elisabeth Hjalmarsson 2013 genomfördes det tävlingar på sju av våra klubbar i Västerbotten. Totalt genomfördes 11 tävlingar fördelat på 15 tävlingsdagar. Vännäs Ryttarförening och Södra Umeå Ryttarförening anordnade var sin nationell tävling och de andra var lokal/regionala och en var en inbjudningstävling. NM anordnades i vårt distrikt hos Vännäs ryttarförening den 3-4/8. Där segrade Västerbottens ryttaren My Hahlin, Vindelns ridklubb, med sin D ponny Moflos Variant före Linnea Berger från Söderhamn och Sofia Forsman från Piteå. Ingen Kat C ponny deltog vilket är väldigt tråkigt på ett NM. I Kat B segrade Ellen Ågren på sin ponny Daisy från Härnösand före Västerbottensryttaren David Olofsson, Vindelns ridklubb, på sin ponny Bella. DM avgjordes hos Södra Umeå Ryttarförening den 24-25/8. Ingen Kat B ponny var med. I Kat C segrade Jennie Hjalmarsson, SURF, på Diva före Olivia Westerlund, SRK, på Sorino och Jonna Erlandsson, VRF på Lepricoin. I Kat D segrade My Hahlin, VRK, på Moflos Variant före Jennie Hjalmarsson, SURF, på Picaridies Provance och Julia Nejati, VRF, på Silver Star. Div 1 genomfördes tillsammans med Norrbotten. Tre lag var med. Västerbottensalliansen, Norrbottensalliansen och Piteå Ridklubb. Alla tre omgångar genomfördes i Västerbotten då Botnia Ryttarsällskap tvingades ställa in på grund av smitta på anläggningen. Första omgången gick i Vännäs, andra omgången i Vindeln och finalen gick på SURF. Segrade gjorde Västerbottensalliansen före Norrbottensalliansen och Piteå Ridklubb. De ryttare som ingick i vår allians var My Hahlin, VRK, Jennie Hjalmarson, SURF, Julia Gustavsson, URF och Olivia Westerlund, SRK. Västerbottensalliansen gick i och med sin seger, vidare till elitserien. Eftersom det inte finns någon elitserie i Zon polar fick vi vara med i Zon Nords elitserie. Det innebar tävlingar i Falun, Karlstad och Högbo. Långa resor, men laget har blivit sammanssvetsade och det har gjort att våra tjejer efter detta ser varandra som lagkamrater och inte konkurrenter. Väldigt positivt! Laget kom på en fjärde plats av fem lag. Individuellt placerade sig en av våra ryttare på alla elitomgångar med resultatet tvåa, trea, tvåa, men alla ryttare förbättrade sina resultat för varje tävling. Tyvärr blev en av våra deltagares ponny skadad efter första omgången. Hon lånade

11 då en ponny som hon aldrig ridit och deltog i finalen. Starkt gjort av henne! Engagemang! Ingen Div 2 serie genomfördes. I Div 3 var det fyra lag med. Vännäs Ryttarförening, Vindelns Ridklubb, Ridklubben Sandgärdan och Södra Umeå Ryttarförening. Segrade i den serien gjorde VRF före SURF, RKS och VRK. De som deltog i det segrande laget var Julia Nejati på Silver Star, Jonna Erlandsson på Lepricoin, Karolina Hedvall på Mosegårdens Kastor och Frida Carlsson på Stella. Championatsvinnare 2013 blev i Kat D My Hahlin på Moflos Variant på 223 poäng och i Kat C Jennie Hjalmarsson på Diva G på 25 poäng. Ingen i Kat B har erhållit championatspoäng.

12 Körning Grenledare Carola Brännström Verksamhetsberättelse körning 2013 Vi har även detta året genomfört vårcupen dressyr och precision under tre omgångar. Finalen kördes hos Sikeå Sandgärdan, där alla deltagare fick diplom. Nytt för i år var att även groomen erhöll rosett, detta har varit mycket uppskattat och har höjt statusen för groomarna. Tre fullständiga tävlingar har gått av stapeln. På dessa har det genomförts Norrlandscupen där inte mindre än 6 lag har deltagit. Kågedalens RF/Skellefteå RK Villvattnets KS Lycksele rid o kör sällskap Mellanbygdens Ryttarförening Örnsköldsviksortens RF Södra Umeå RF Segrande lag i cupen blev Mellanbygdens RF DM och NM genomfördes. Lite olika tränare har varit här uppe i Norrland bla Cissi Qvarnström, Fredrik Persson, Maria Henriksson Mellanbygdens RF har anordnat en uppskattad körkurs Glädjande är att så många "nya" kuskar har hittat ut på tävlingsbanorna. Stor eloge till alla fantastiska arrangörer som gjort ännu en tävlingssäsong möjlig för alla duktiga kuskar. Körningen hade stor uppslutning på årets tävlingskonferens. Tack till Er alla underbara körmänniskor som lägger ner så mycket tid, energi och pengar på denna härliga sport, utan Er vore det inte hälften så kul. Väl mött, Er körgrenledare Carola Brännström

13 Ridsportgalan 2013 Skellefteå Folkparken 9/2 Ridsportgalan 2013 genomfördes alkoholfri med Ungdomstema och alkoholfria drinkar kunde köpas i baren. Uppträdande av Rena Ramar dansgrupp, Sofia och Victor underhöll med sång och musik och efter middag och prisutdelningar startade Discodans med DJ till kl Årets pristagare 2013 Årets ponnyhoppekipage Linn Lindberg Apache UUmeå RF Årets ponnydressyr Årets Ridskola Årets prestation Årets dressyrekipage Årets tränare Årets hoppekipage häst Årets körekipage Årets eldsjäl Årets tävlingsplats Årets Ridlärare My Hahlin-Moflos Variant Umeå RF Vännäs Ryttarförening Umeå Ryttarförening Matilda Nordström-Maranello Södra Umeå RF Eva Jonsson Umeå RF Sandra Jonasdotter-Carash Umeå RF Jesper Skogh-Busebo trolla/midgårds Itasha Villvattnets KS Kerstin Lindqvist Vännäs RF Vännäs Ryttarförening Hanna Zingmark Skellefteå RK

14 Kurs/Konferensdeltagande SvRF 2013 Månad Kurs/Konferens Deltagare januari Tävlingskonferens, SvRF Annica Bolme, Christina Mattsson februari Idrottslyftskonferens, SvRF Maggie Zingmark 11 mars Repetitionskurs för grönt Marlene Ågran kort utbildare i distriktet. SvRF 12 mars Idrottonline-Administrationfördjupning.VIF/SISU Gun Båtsta 13 april Distriktsstämma VIF och Petra Johansson, SISU 18 april Ung och funktionsnedsättning. Landstinget Erica Steegmans Maggie Zingmark, Petra Johansson 23 april Utveckla idrotten. VIF/SISU Maggie Zingmark 4-5 maj Riksungdomsmöte, SvRF Tina Söderberg, Maria Andersson 13 september "Föreningarna och kommunerna", SvRF Maggie Zingmark, Gun Båtsta september Tjänstemannakonferens, Gun Båtsta SvRF 12 oktober Tävlingskonferens, SvRF Annica Bolme, Christina Mattsson 18 oktober Besöksansvarigakonferens, Anna Lundmark-Selin SvRF oktober SDF-Konferens 2013, VIF/SISU Bengt Söderberg, Erica Steegmans 22 oktober Utveckling av Ridsporten i Länet, VIF/SISU Erica Steegmans, Maggie Zingmark, Gun Båtsta november Säkerhetsinformatörskonferens Erica Steegmans 6 december Grönt kort utbildare Marlene Ågran

15 Projekt Idrottslyftet :- Beskrivning av projekt Säkerhet på ridskola och anläggning VRiF gör en kartläggning av vilken kompetens som finns i länet när det gäller Besöksgruppens uppgift och arbete. Utifrån kartläggning rekryteras en Besöksgrupp, som får stöd av en mentor med erfarenhet inom området och utbildas. Utbildning sker i samarbete med SvRF. Projektet ska noggrant följa utvecklingen, som sker inom SvRF när det gäller Besöksgrupperna och säkerhet på ridskola. Beskrivning av projekt Samarbete Bakgrund Styrelsen har vid ordförande/chefsträffar erfarit ett behov av bättre samarbete mellan distriktets sektioner och mellan distriktsstyrelsen och sektionerna. Ridskole-/Utbildningssektionen har inte fungerat tillfredsställande under 2012 och det är svårt att rekrytera förtroendevalda. Detta innebär att Ridklubbar/föreningar anslutna till distriktsförbundet inte får det stöd de önskar och har behov av. Mål Vi vill tillsammans med SISU utveckla samarbetet mellan sektionerna i distriktet och mellan distriktsstyrelsen och sektionerna så att våra ridklubbar/föreningar erhåller det behov av stöd och utbildning som de efterfrågar.. Ridskole-/Utbildningssektionen ska stödjas extra och deras arbete ska organiseras och lyftas i Västerbotten. Det ska vara eftertraktat att vara förtroendevald i distriktets alla sektioner. Tillsammans med SISU ska VRiF starta en arbetsgrupp, som driver en utvecklingsprocess i syfte att nå målen: 1. Ökat samarbete mellan distriktets sektioner 2. Ökat samarbete mellan sektionerna och distriktsstyrelsen 3. Ridklubbarnas och föreningarnas behov av stöd och utbildning ska vara prioriterat i sektionerna 4. Ridskole-/Utbildningssektionens arbete är organiserat och sektionens betydelse för utveckling och rekrytering av/till Ridskoleverksamheten och tävling är dokumenterad och känd av sektioner, klubbar, styrelser, chefer i Västerbotten. Agria :- Genomföra Förbundets dagskonferens Säkerhet på ridskolan samt att fortsätta arbetet med att öka säkerheten på Ridskolan genom att bilda en kompetent Besöksgrupp i distriktet som kan stödja Ridskolorna i Västerbotten i deras säkerhetsarbete. Aktiviteternas mål och syfte 1) Att öka säkerheten på Ridskolorna i Distriktet 2) Att öka anställd personals medvetenhet och kunskap om vikten av säkerhetstänkande och förebyggande arbete i Ridskoleverksamheten. 3) Att bygga upp en kompetent Besöksgrupp i Distriktet, som kan stödja Ridklubbarna i deras fortsatta säkerhetsarbete. Målgrupp/er Målgruppen är yrkesverksamma i en förening/klubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt personer valda att ingå i Distriktets Besöksgrupp.

16 Hälsaprojektet Tjejer till häst mår bäst :- Västerbottens Ridsportförbund erfar, som så många andra idrottsföreningar, att det blir allt svårare att behålla åringar som medlemmar i Ridklubbarna/ Ryttarföreningarna. De är i en ålder när de befinner sig på gränsen mellan ungdoms- och vuxenvärlden. Goda matvanor hos framför allt ungdomar är en förutsättning för normal tillväxt, utveckling och god hälsa. Förutom att minska riskerna för hälsoproblem som övervikt, ätstörningar och karies kan sunda matvanor under uppväxtåren reducera risken för långsiktiga hälsoproblem. Föreningar och förbund ska intensifiera informationen till utövare, idrottsföräldrar och ledare om matvanornas betydelse med bland annat konkreta tips och råd. Projektet ska verka för att minska konsumtionen av skräpmat. Föreningar och förbund ska beakta matvanornas betydelse i sin verksamhet, särskilt vid tävlingar och läger. Det krävs mer än bara träning för att bli en bra ryttare säger Linda Heed, landslagsryttare och kostrådgivare på AXA..

17 Skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar så att de kan utvecklas inom sporten. Västerbottens Ridsportförbund Utvecklar demokratin inom Ungdomssektionerna i ett projekt finansierat med :- av Ungdomsstyrelsen. Delaktighet är att finnas till i ett sammanhang som jag själv har valt, som känns meningsfullt, där jag respekteras som den jag är och där jag kan vara med och påverka skeenden. Delaktighet är viktigt därför att det svarar mot grundläggande mänskliga behov: vårt behov att vara med och till för varandra, att tillsammans med andra forma visioner som sedan konkretiseras i vardagsarbete (Henriksson 1991)Projektet avslutades september 2013 och slutrapporten finns på hemsidan och ett antal ex på årsmötet. Metodboken kan beställas i ett begränsat antal på VRiF kansliet.

18 LOKSTÖD våren 2013 Förening Kommun Smk Ledartillf. Ledartillf. LOK Deltagartill f. Deltagartill f. FH Godkänt belopp Umeå Ryttarförening Umeå kr Skellefteå Ridklubb Skellefteå kr Vännäs Ryttarförening Vännäs kr Stöcke Ponnyförening Umeå k r Nordmalings Ridklubb Nordmalin g k r Vindelns Ridklubb Vindeln kr Vilhelmina Ridklubb Vilhelmina kr Kågedalens Ryttarförening Skellefteå kr Malå Ridklubb Malå k r Dorotea Ridklubb Dorotea kr Mellanbygdens Ryttarförening Robertsfor s k r Lappmarksryttarn Lycksele kr a Södra Umeå Ryttarförening Umeå kr Ridklubben Sandgärdan Robertsfor s kr Lövångers Skellefteå kr Ryttarsällskap Lycksele Rid och Körsällskap Lycksele kr

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Förkortningar: VRIF = Västerbottens Ridsportförbund, SvRF= Svenska Ridsportförbundet Statistik och ekonomibilagor sist

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Förkortningar: VRIF = Västerbottens Ridsportförbund, SvRF= Svenska Ridsportförbundet Statistik och ekonomibilagor sist ÅRSBERÄTTELSE 2012 Förkortningar: VRIF = Västerbottens Ridsportförbund, SvRF= Svenska Ridsportförbundet Statistik och ekonomibilagor sist ÅRSMÖTE 17 MARS 2013, kl 13.00 i Lycksele Ansia konferens FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica

Läs mer

Samband mellan tidig prestation och senare elit i fälttävlan

Samband mellan tidig prestation och senare elit i fälttävlan Samband mellan tidig prestation och senare elit i fälttävlan Ponnylaget EM 005 Pratoni del Vivaro, Italien Hannes Melin Frida Andersén Louise Svensson Jädhe Therese Persson Maria Bredberg av 5 red egenutbildade

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Kongahälla Ridsällskap

Kongahälla Ridsällskap Kongahälla Ridsällskap Nyhetsbrev juni 2015 Terminen närmar sig med stormsteg sitt slut. Vi vill först av allt tacka alla våra fantastiska, lojala medlemmar för denna termin som inte riktigt blev som vi

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2009

Årsmöte 28 februari 2009 KARLSTADS RIDKLUBB Årsmöte 28 februari 2009 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Val

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Allmän information. Medlemsantal. Totalt antal medlemmar Styrelsen. Kerstin Lindqvist. Daniel Nordfjell Sara Hallnor

Allmän information. Medlemsantal. Totalt antal medlemmar Styrelsen. Kerstin Lindqvist. Daniel Nordfjell Sara Hallnor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Allmän information Medlemsantal Totalt antal medlemmar - 329 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter Håkan Bergman Pär Lilja Ulrika

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall

Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Agneta Östlund Retriever ansvarig Ingela Norrby

Läs mer

Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013.

Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013. Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013. Astrid Axelsson, Månsarp - ordförande nyval till 2014 Maja Okmark, Växjö omval till 2015 Emma Erlandsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN Styrelsen för Oskarshamns Ridklubb har under 2011 bestått av följande: Ewa Andersson Ordförande Eva Häll V. Ordförande Kerstin Wigren

Läs mer

Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05

Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05 Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05 Närvarande: Styrelsen, Sandra Olofsson, Jan-Olof Ericsson, Christina Larsson, Ulf Almbladh, Anna-Lena Fransson och Ulf Henrikson Tävlingssektionen, Bertil Wilén

Läs mer

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 1/8 Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.

Läs mer

Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7

Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7 Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7 I helgen var det ett dressyr meeting för ponnyekipage i Strängnäs. Ett meeting är när en tävling håller på i två eller flera dagar och man stannar kvar på

Läs mer

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014.

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Karlshamns Hundungdom Årsmöteshandlingar 2015 1 Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen Christer Nilsson Catja Knutsson Moa Gustafsson Julia

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Program Västerbottens Ridsportförbunds Årsmöte 12-13 mars 2016 med middag och utdelning av Årets priser

Program Västerbottens Ridsportförbunds Årsmöte 12-13 mars 2016 med middag och utdelning av Årets priser Program Västerbottens Ridsportförbunds Årsmöte 1-13 mars 016 med middag och utdelning av Årets priser När: Vad: Lördag Söndag 1-13 mars Lördag: Registrering av ombud från kl. 11 1-13 Lunch 13.00 Årsmötet

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Verksamhetsplan & Mål 2016

Verksamhetsplan & Mål 2016 Verksamhetsplan & Mål 2016 Dressyrkommittén Verksamhet Dressyrkommitténs uppdrag är att främja och vidareutveckla dressyren från bredd till topp. Genom ett enhetligt och så långt som möjligt förutsebart

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

Snapphanarnas Ryttarförening. Verksamhetsberättelse

Snapphanarnas Ryttarförening. Verksamhetsberättelse Snapphanarnas Ryttarförening Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Snapphanarnas Ryttarförening vill härmed avlämna rapport för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Ett av de viktigaste målen för Uppsala Simskoleförening (USF) är att göra så många som möjligt simkunniga utan att kompromissa med undervisningens kvalitet.

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Ej närvarande: Ungdomsektionens representant. Veronica Mohlin, Therese Nerlund, Linda Norin, Lena Fors.

Ej närvarande: Ungdomsektionens representant. Veronica Mohlin, Therese Nerlund, Linda Norin, Lena Fors. PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Ånge Ridklubb 2015-09-12 Sid. 1/4 Närvarande: Helene Eriksson, Anna Johansson, Anette Boström, Stiven Wiklund, Mikael Ödeen, Evelina Johansson, Camilla Norman Adjungerad

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna 2008-12-04 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb Verksamhetsberättelse Sid 1( 6) Verksamhetsberättelse Norrtälje Simklubb Styrelsen för Norrtälje Simklubb lämnar härmed följande berättelse för Verksamhetsberättelse Sid 2( 6) Styrelsens sammansättning

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND 2006. VRIF = Västerbottens Ridsportförbund

ÅRSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND 2006. VRIF = Västerbottens Ridsportförbund VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND 2006. VRIF = Västerbottens Ridsportförbund Ordförande har ordet. Det är lätt att bli hemmablind. Det har vi nog upplevt var

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

PRINS CARL PHILIPS PRIS 2011 KVALSEGRARE

PRINS CARL PHILIPS PRIS 2011 KVALSEGRARE PRINS CARL PHILIPS PRIS 2011 KVALSEGRARE Prins Carl Philips Pris I år är det 24 år sedan kungafamiljen donerade Prins Carl Philips Pris till Stockholmsdistriktet. Nu ska det avgöras vem som blir årets

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30 Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet den 5 mars 2016 Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är

Läs mer

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Tid: Måndag 19 oktober kl 18.00 20.30 Plats: Närvarande: Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun Charlotte Lindkvist, Leif Gustafsson, Stefan Westling, Gunilla Rylander,

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Årsmöte Gävle- Dala BDF Datum: 2010-03-27 Tid: 12.00 16.30 Plats: Rektorsgatan 4, Gävle DAGORDNING.

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014. 102 Mötets öppnande. 103 Godkännande av dagordning. 104 Val av justerare.

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014. 102 Mötets öppnande. 103 Godkännande av dagordning. 104 Val av justerare. PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Johanna Alkberg(JA) med från punkt 108, Susanna Sjöberg-Simonsson (SSS), Terese Öström

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna, februari 2011 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Tid: 18.00 Plats: hos Camilla Reichenberg, Löpargatan 91 Närvarande: Camilla Reichenberg (CR) Sofia Kindlund (SK) Lise-Lott Jansson (LJ) Mia

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth Bergquist

Läs mer

Årsberättelse för Lilla Edets Ridklubb Tävlingssektionen 2009

Årsberättelse för Lilla Edets Ridklubb Tävlingssektionen 2009 Årsberättelse för Lilla Edets Ridklubb Tävlingssektionen 2009 1 Innehållsförteckning Årsberättelse för tävlingssektionen LERK... 3 TS styrelse... 3 Tävlingsresultat... 3 Licensierade ryttare... 4 Arrangemang

Läs mer

Nyhetsbrev Markaryds FK, april 2016

Nyhetsbrev Markaryds FK, april 2016 Nyhetsbrev Markaryds FK, april 2016 Så har vi gått in i sommartiden och med ljuset på kvällarna så blir det lättare att motivera sig för ett löppass på kvällen och är man några stycken som springer tillsammans

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

VATNALILJAbladet. För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013

VATNALILJAbladet. För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013 VATNALILJAbladet För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013 Redaktionsspalten Vatnaliljabladet kommer ut med fyra nummer per år. Manusstopp är för nr 4-2013 1 december Om du vill ha material infört

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv

Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv Johanna Stjärnqvist: Tävlingsdag på Ribersborg 16/5-2015 Jag tänkte berätta om en tävlingsdag på Ribban. Först vaknar jag av att min väckarklocka

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005)

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005) Åmål 2006-11-06 Till Anna Göras Gabriella Lörnbring Gunilla Kjellstedt Jessica Fredriksson Martina? Sarah Johansson Sofie Jansson Hej! Några av er har jag träffat och andra inte sedan vi spelade vår avslutningstävling

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Stort tack Tack till alla som har ställt upp under året, våra sponsorer Magnus Elservice och Intersport, Sparbanksstiftelsen för projektstöd, och självklart alla tränare som har gjort

Läs mer

Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte onsdagen den 2 juni 2010

Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte onsdagen den 2 juni 2010 Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte onsdagen den 2 juni 2010 Närvarande: Ulrika Sonn, Camilla Billö, Per Anders Melin, Gunilla Tochtermann, Susanne Bengtsson, Peter Fridolfsson, Lisa Andersson, Malla

Läs mer

Europamästerskap 2006

Europamästerskap 2006 Europamästerskap 2006 Constanta, Rumänien 12-14 maj 2006 Av: Swavek Dydiszko landslagstränare och coach Den svenska truppen till EM 2006. Stående från vänster: Örjan Eriksson (domare), Robert Andersson

Läs mer

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013.

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013. Protokoll 2015:1 Närvarande Anna Gottfridsson Pernilla Niemi Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Magnus Bernhardson Markus Forsgren Tobias Stellert David Udén Frånvarande Panagiotis Jotis

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 Under Gymnastikforum träffades flertalet RG-föreningar i Sverige för att diskutera olika utvecklingsområden vad gäller Svensk RG. Föreningar som var representerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko, Jerzy Jedut, Katarzyna Rozwodowska Det 25:e senior och 16:e junior Europamästerskapen i Taekwon-Do ITF

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer