XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna"

Transkript

1 XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt juridisk expertis oktober 2015, Stockholm Institutet för Medicinsk Rätt Ditt juridiska stöd i medicinsk verksamhet

2 Varmt välkommen till Medicinrättsliga Seminariedagarna 2015! Varje år är det ett lika stort nöje för mig och mina medarbetare på IMR att få bjuda in till de Medicinrättsliga Seminariedagarna. Årets program innehåller många intressanta inslag och framföranden av, inom sitt respektive område, mycket kompetenta gästföreläsare. När seminariet nu genomförs för tjugoandra året i rad hoppas jag förstås att det fortsätter i flera år framöver och att vi därigenom kan fortsätta bidra till att både ledningsansvariga och yrkesverksamma inom hälsooch sjukvården får möjlighet att förbättra sina kunskaper om gällande rättsregler och hur de ska tillämpas, dessutom i ett sammanhang där man kan ställa frågor och diskutera direkt med berörda beslutsfattare och andra representanter. Som vanligt kombinerar vi juridiska frågeställningar med en rad andra intressanta ämnen relevanta för dig som hälso- och sjukvårdspersonal och ledningsansvarig i vårdsektorn. Varmt välkommen till årets Medicinrättsliga Seminariedagar! Ulf H. Fröberg, Chefsjurist/VD IMR Syftet med arrangemanget är att ge insikt och ökad kunskap om den medicinska verksamhetens rättsliga reglering med dess möjligheter och begränsningar, att sprida kunskap om ansvar och ansvarsfördelningar mellan huvudmän, vårdgivare, verksamhetschefer, chefsöverläkare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och yrkesutövare, att bidra till ökad säkerhet för både patienter och personal och givetvis rättssäkerhet, att vara en regelbunden och årligen återkommande mötesplats med möjligheter att utbyta erfarenheter och bibehålla och utveckla värdefulla nätverk för aktörer och intressenter, att vara ett unikt tillfälle till personlig direktkontakt med representanter för regeringen, riksdagen, tillsynsmyndigheter, sakkunniga, forskare m.fl., att du får ta del av aktuella och intressanta föreläsningar på det medicinrättsliga temat Särskilt om årets program Under två dagar i oktober presenteras under IMR:s ledning bl.a. rättsregler, rättskällor och erfarenhet från tillsyn relaterad till den medicinska verksamheten. I år fokuserar vi bl.a. på skyldigheten att erbjuda en god och säker vård på lika villkor för hela befolkningen, efter behov och prioritering, med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Välkomna!

3 Allmän information Plats Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm (T-bana: Hötorget). Resa/Logi Resa och logi ombesörjs av deltagarna. Detta ingår ej i kursavgiften. Avgift Boka-tidigt-rabatt! Boka innan den 26 juni och få 1000 kr i rabatt på det ordinarie priset. Ordinarie pris för seminariedagarna är kr exkl. moms. I priset ingår luncher, kaffe, förfriskningar, dokumentation samt tre-rätters middag inkl. dryck på restaurang Eriks Gondolen. För de som köpt Kompetenspaketet avräknas priset på utbildningspotten. Middag Vi intar gemensam middag på kvällen den 22 oktober på restaurang Eriks Gondolen, Stadsgården 6, med start kl Seminariemiddagen är inkluderad i avgiften (T-bana: Slussen). Anmälan Du anmäler dig på Klicka på fliken Kurser och välj därefter kategorin Ledningsrelaterad utbildning i vilken du finner seminariet. Vid förhinder överlåt gärna platsen till en kollega. Vid avbokning efter den 22 september debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning efter den 14 oktober debiteras full avgift. Bekräftelse Om bokningen går igenom som den ska kommer ett automatiskt skickas ut som bekräftelse efter din bokning - om inte, kontakta oss så hjälper vi dig! Plats och tider e.t.c. finner du i detta program och på vår hemsida.

4 Program - Dag 1 Torsdagen den 22 oktober 09:30-17:00 09:30 Samling, registrering och välkomstkaffe 10:00 Inledningsanförande och medicinrättsligt nytt och aktuellt samt presentation av Medicinrättsliga Rådet Ulf H Fröberg, chefsjurist/vd, IMR AB 11:00 Framtidens sjukvård Ann-Marie Wennberg Larkö, överläkare, professor och områdeschef, Sahlgrenska, Göteborg 11:45 Riksrevisionen granskar hälso- och sjukvården Margareta Åberg, riksrevisor, Riksrevisionen 12:30 Lunch ingår i arrangemanget 13:30 Varför ställer Sverige så slappa krav på fortbildning av läkare jämfört med andra länder? Olle Larkö, professor och dekanus, Göteborgs universitet 14:15 Hanteringen av anmälningar mot hälso- och sjukvården Jonas Widell, jurist, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Hälso- och sjukvårdspersonals skyldighet att erbjuda god vård och hur detta påverkas av deras livsåskådning. Kavot Zillén, doktorand i medicinsk rätt, Juridiska fakulteten, Uppsala univer sitet 16:15 Det digitala vårdrummets juridik Oskar Höllgren, jurist, IMR AB 17:00 Avslutning dag 1 19:00 Middagsarrangemang på restaurang Eriks Gondolen Ann-Marie Wennberg Larkö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Margareta Åberg, Riksrevisionen Olle Larkö, Göteborgs Universitet Kavot Zillén, Uppsala Universitet Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

5 Program - Dag 2 Fredagen den 23 oktober 09:00-15:30 08:50 Samling och inledning 09:00 Att bryta benet på rätt ställe - Rimliga eller orimliga förväntningar på hälso- och sjukvården Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet (SvD) Förmiddagskaffe med smörgås 10:15 Operationskön som försvann Anders Plantin, läkare vid Skaraborgs sjukhus och doktorand vid Chalmers, Göteborg 11:00 Garantläran och tillämpningen i vården för beslutsoförmögna Kerstin Nordlöf, professor i rättsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. 11:45 Gränssnittet mellan etik och juridik - sett ur ett medicinskt perspektiv Ingemar Engström, överläkare, professor i barn- och ungdomspsykiatri och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Örebro Universitet 12:30 Lunch 13:30 Patientsäkerhetsarbetet i Sverige strukturer, processer och resultat Mikaela Ridelberg, doktorand vid Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa 14:15 Personalens arbetsförhållanden sätter nivån på patientsäkerheten Marianne Törner, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Högskolan Väst 15:00 Vad gör en vårdåklagare? Zilla Hirsch, kammaråklagare tillika vårdåklagare, Åklagarmyndigheten 15:45 Respekten för den enskildes självbestämmande och integritet i vården Ulf H Fröberg, chefsjurist/vd IMR 16:15 Prisutdelning Sveriges bästa verksamhetschef inom vården :30 Seminariedagarna avslutas Anders Plantin, Chalmers/Skaraborgs sjukhus Kerstin Nordlöf, Örebro Universitet Ingemar Engström, Örebro Universitet Mikaela Ridelberg, Linköpings Universitet Marianne Törner, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

6 Presentation av föreläsare och ämnen Här nedan följer korta presentationer av föreläsningarna under Medicinrättsliga Seminariedagarna. Har du frågor kring något av ämnena eller föreläsarna får du gärna kontakta oss på Ann-Marie Wennberg Larkö, Överläkare, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Framtidens sjukvård Framtidens vårdavdelning är ett sätt för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att möta framtidens utmaningar gällande att använda resurser på rätt sätt. Samtidigt vill man skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas genom att vars och ens kompetens tas tillvara på bästa sätt. Avdelningen med 14 vårdplatser och 24 medarbetare är en testbädd för nya arbetssätt, nya yrkeskategorier och ny teknik. Vården är inriktad på tarmsjukdomar och kirurgiska ingrepp. Avdelningens uppdrag är att med innovativa lösningar skapa en vårdavdelning med kortare vårdtider, lägre sjukfrånvaro, lägre kostnader och högre upplevd kvalitet för patienten. Det ska framförallt göras med en ny fördelning av resurserna. Margareta Åberg, Riksrevisor, Riksrevisionen Riksrevisionen granskar hälso- och sjukvården Riksrevisionen undersöker i en serie granskningar av vårdsektorn om statens insatser främjar effektiviteten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården för att nå målen om en god vård på lika villkor. Under 2015 publiceras två granskningar som berör patienternas säkerhet. I den ena undersöks hur vårdgivarna arbetar med patientsäkerhet utifrån den nya patientsäkerhetslagen och i vilken utsträckning staten ger landstingen förutsättningar att lyckas med detta arbete. I den andra är det förutsättningarna att erbjuda patienterna säkra läkemedel som är i fokus. Där ställs frågan om den kunskap som produceras om läkemedels effekter och risker, och som ligger till grund för läkarnas förskrivning, är tillförlitlig och oberoende. Olle Larkö, Dekanus, Göteborgs Universitet Varför ställer Sverige så slappa krav på fortbildning av läkare jämfört med andra länder? Vidareutbildning behövs. I andra länder måste läkare förkovra sig för att få ha kvar sin licens. Svenska läkare behöver aldrig bygga på sina specialistkunskaper. Myndigheterna duckar i frågan och hänvisar till arbetsgivarna - det känns inte patientsäkert. Fortbildningens sjunkande prioritet beror, enligt professionen, på för lite tid och för få resurser och på ett arbetsklimat där fokus ligger mer på att klara sjukvårdsuppdraget inom de rådande budgetramarna än på kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Hanteringen av anmälningar mot hälso- och sjukvården Under föreläsningen ges en beskrivning av IVO:s arbete med klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen. En översiktlig beskrivning ges även av klagomålssystemet i stort och hur det skulle kunna förändras för att bättre tillgodose patienternas behov. Jonas Widell, Jurist, Inspektionen för vård och omsorg

7 Kavot Zillén, Doktorand i medicinsk rätt, Uppsala Universitet Oskar Höllgren, Jurist, IMR AB Hälso- och sjukvårdspersonals skyldighet att erbjuda god vård och hur detta påverkas av deras livsåskådning Hälso- och sjukvårdspersonal kan ibland uppleva svårigheter i sin yrkesutövning att uppfylla de lagstadgade krav som ställs och samtidigt handla i enlighet med moraliska och religiösa värderingar. Om moraliska och religiösa värderingar kommer i konflikt med den vård som ska erbjudas kan det uppstå situationer där personal, med hänvisning till rätten till religions- och samvetsfrihet, underlåter att medverka till viss vård och behandling. Det digitala vårdrummets juridik Den tekniska utvecklingen har lett till att allt fler vårdmöten idag sker via internet. Ur både patientens och vårdens perspektiv är detta en gynnsam utveckling, inte minst vad gäller tillgängligheten. Samtidigt infinner sig en rad frågor när patient och vårdpersonal inte vistas i samma rum. Det finns ingen specifik lagstiftning för vård som sker i det digitala rummet, men tillämpningen av de centrala författningarna kan ofta bli svår. Är man exempelvis skyldig att upptäcka samma symptom som om man hade mötts fysiskt? Och finns det regler som styr hur man tillåts kommunicera med patienten? Att bryta benet på rätt ställe - Rimliga eller orimliga förväntningar på hälso- och sjukvården? Hur kan det komma sig att det som är godkänt i ett landsting, bedöms otillräckligt i ett annat? Är en jämlik vård möjlig? Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, om de stora knäckfrågorna för svensk sjukvård. Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, SvD Anders Plantin, Industridoktorand, Chalmers och överläkare Skaraborgs sjukhus Operationskön som försvann! Anders Plantin, kärlkirurg vid Skaraborgs sjukhus med över 20 års erfarenhet av arbete som läkare. Sedan 2010 doktorand vid Chalmers, avd för Transport och logistik, med prognosticering och produktions- och kapacitetsplanering i vården som forskningsområde. Ny forskning och kunskap behövs i vården. Anders Plantin berättar om sina erfarenheter från ett förändringsarbete på Kirurgkliniken i Skövde som ledde till att väntetiderna till mottagning och operation minskade med 75%. Garantläran och tillämpningen i vården för beslutsoförmögna Garantläran försöker ge svar på vilka personer som i form av skydds- eller övervakningsgarant har ett ansvar att agera för att undvika skada på framförallt person. Frågan om ansvar för personal inom hälso- och sjukvården att agera som skyddsgarant för beslutsoförmögna personer innehåller flera dimensioner. Några av dessa kommer att belysas under seminariet. Kerstin Nordlöf, Professor i rättsvetenskap, Örebro Universitet

8 Presentation av föreläsare och ämnen Ingemar Engström, Överläkare/professor, Ordf. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik Gränssnittet mellan etik och juridik - sett ur ett medicinskt perspektiv Ingemar Engström är professor i barn- och ungdomspsykiatri, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd. Föreläsningen kommer att handla om den medicinska etikens kärnvärden och uttrycksformer. Den medicinska och rättsliga betydelsen av yrkesetiska koder och etiska riktlinjer kommer att belysas, liksom förhållandet mellan etik och juridik sett ur ett medicinskt perspektiv. Marianne Törner, Professor, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Personalens arbetsförhållanden sätter nivån på patientsäkerheten Vi har ont om personal, men det påverkar inte patientsäkerheten. Denna typ av uttalande hörs numera varje sommar från ledningsföreträdare inom vården. Det är inte bara en myt, det kan vara direkt kontraproduktivt. Det indikerar att personalen inte är så viktig för patientsäkerheten, eftersom man klarar sig lika bra utan dem. Patientsäkerhet skapas genom goda arbetsförhållanden, där människor känner sig värderade och respekterade genom att man ges rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Patientsäkerhetsarbetet i Sverige strukturer, processer och resultat Doktorand vid Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa. Vilket patientsäkerhetsarbete sker i de svenska landstingen? Strukturer, processer och resultat utveckling och utvärdering av patientsäkerhetsberättelserna Mikaela Ridelberg, Doktorand, Linköpings Universitet Zilla Hirsch, Vårdåklagare, Åklagarmyndigheten Vad gör en vårdåklagare? Efter det s.k. narkosläkarfallet där en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus under lång tid var misstänkt för dråp av ett spädbarn beslutade Riksåklagaren om att inrätta särskilda vårdåklagare. Något som blev verklighet under Av rapporter framgår att vårdpersonal framförallt anmäls för misstanke om dataintrång. Men visst finns också andra ärenden där vårdskador kan misstänkas bero av fel och brister i vården och behandlingen. Under föreläsningen ges en beskrivning av hur polis och åklagare arbetar med ärenden där personal inom hälso- och sjukvården polisanmälts för brott begångna inom ramen för deras tjänsteutövning.

9 Medicinrättsliga rådet IMR presenterar det Medicinrättsliga rådet! Idén om ett slags rådgivande organ inom IMR har funnits en längre tid. Efter förberedelser under hösten 2014 har planerna på att inrätta ett Medicinrättsligt Råd (MRR) utvecklats och beslut fattats om verksamhetsstart med början under första halvåret Avsikten är att MRR ska bidra till ökad patient-, personal- och rättssäkerhet inom hälso- och sjukvård och tandvård genom att fungera som en viktig och nödvändig länk mellan medicinen och juridiken till gagn för bl.a. ökad förståelse professionerna emellan. Medicinen måste förstå juridiken och vice versa. I efterdyningarna av bl.a. det s.k. Astrid Lindgren-fallet uppstod närmast en kollision mellan de två professionerna snarare än det önskvärda, det vill säga samförstånd. En läkare skrev i en krönika om kritiken mot åklagarväsendet och mot Rättsmedicinalverket att fram trädde också bilden av två yrkesskrån i full kollision medicinsk och juridisk expertis i kamp om tolkningsföreträde och praxis. Medicinrättsliga rådet består, förutom av ordförande Ulf H Fröberg (chefsjurist/vd, IMR AB) och sekreterare Timothy Hallgren (jurist, IMR AB), av följande medlemmar: Anne Hallbäck, sjuksköterska, f.d. MAS i Tiohundra och f.d. sekreterare i MAS-föreningen, numera avtalshandläggare vid Stockholms läns landsting, Stockholm Johan Sandelin, överläkare och verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Bengt Sandén, chefsläkare Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Peter Seger, VD Sophiahemmet samt styrelseledamot Vårdföretagarna, Stockholm och Leilah Spaander, sjuksköterska, verksamhetschef Husläkarmottagningen på Scania CV AB:s hälsoenhet, Södertälje.

10 Har er verksamhetschef koll på juridiken? Nominera och vinn! Den medicinska verksamheten styrs av ett omfattande juridiskt regelverk med bestämmelser och förklaringar hur dessa ska tillämpas. Regelverket är ett säkerhetssystem. Även om syftet i första hand är att säkerställa patientsäkerhet så är det också av vikt och betydelse för personalsäkerhet och inte minst rättssäkerhet. Det är varje enskild yrkesutövares skyldighet att se till att han eller hon utför sina arbetsuppgifter på ett lagligt sätt. Okunskap om bestämmelserna och hur de ska tillämpas, s.k. rättsvillfarelse, innebär inte ansvarsbefrielse. Lagstiftaren har lagt ett särskilt ansvar på två ledningsbefattningar Detta gäller framförallt befattningen verksamhetschef (se 29 hälso- och sjukvårdslagen och 16 a tandvårdslagen). Denne har att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs (se regeringens proposition 1989/90:81). Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMR) startade 2009 en pristävling där vinnaren en verksamhet får kr i en utbildningspott för deltagande i våra utbildningar. Vi tar emot er (verksamhetens) nominering där du/ni motiverar (högst 250 ord) varför du/ni tycker att er verksamhetschef bäst lever upp till lagstiftningens krav. Bidraget, som kan mailas till eller sändas med vanlig post, ska vara oss tillhanda senast 22 september Ange Nominering. Vinnaren väljs ut av IMR och meddelas i förväg för att kunna motta prischecken på Medicinrättsliga Seminariedagarna (se program). Institutet för Medicinsk Rätt

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

XXIV:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIV:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIV:e Medicinrättsliga Seminariedagarna Varmt välkommen! - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En helt unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En helt unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En helt unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse rör och reglerar är den till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Riksdagsbehandling den 15 juni 2010 I kraft den 1 januari 2011

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Ledningskurser. Institutet för Medicinsk Rätt AB. Utbildningar för personal i ledningsposition inom hälso- och sjukvården

Ledningskurser. Institutet för Medicinsk Rätt AB. Utbildningar för personal i ledningsposition inom hälso- och sjukvården Ledningskurser Utbildningar för personal i ledningsposition inom hälso- och sjukvården Institutet för Medicinsk Rätt AB - Ditt juridiska stöd i medicinsk verksamhet - Utbildningar för personal med författningsreglerat

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens 2012-03-06 12/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/ samtliga sjuksköterskor Socialnämnden (motsv) MAS Kurs i omvårdnad vid urininkontinens BAKGRUND/SYFTE Kursens

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Inbjudan till nätverksträff/ Utvecklingsseminarium 388 KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil rehabilitering

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Möt utmaningarna: Skapa en effektiv vårdkedja

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet m.m.

Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet m.m. 2014-11-28 15/08 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Bygg- och miljönämnden (motsv) Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet m.m. BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig

Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig Hej Michael, Återkommer härmed efter kontakt med berörda kollegor med anledning av ditt mail nedan angående 5 kap. 1 respektive 7 kap. 23 i patientsäkerhetslagen

Läs mer

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Andy Wallman Farm Dr, Apotekare Att läsa lagen Försök första övergripande koncept Lär dig hitta i texten och förstå strukturen

Läs mer

Så undviks sanktionsavgifter

Så undviks sanktionsavgifter 2009-02-25 09/46 Socialnämnden (motsv) IFO Så undviks sanktionsavgifter BAKGRUND/SYFTE Antalet sanktionsavgifter på grund av icke verkställda beslut ökar stadigt. Den 1 juli 2008 utökades lagstiftningen

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

Kort om Socialstyrelsen

Kort om Socialstyrelsen Kort om Socialstyrelsen Socialstyrelsen arbetar för att du ska få tillgång till en god vård och omsorg Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige alla ska ha tillgång till en god

Läs mer

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) Omfattning: 5 dagar. Datum: 22-24 januari + 13-14 mars 2014 Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, gatuplanet Målgrupp: Utbildningen vänder

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Företagshälsovårdens juridik

Företagshälsovårdens juridik Företagshälsovårdens juridik Vilka krav ställer lagstiftningen på ledningen? Vad är viktigt att känna till i PSL och PDL? Ulf H Fröberg VD/chefsjurist, Institutet för Medicinsk Rätt AB Arbetsmiljölagen

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Medicin och juridik i samverkan

Medicin och juridik i samverkan Medicin och juridik i samverkan - bli diplomerad assistent i medicinsk verksamhet - Alldeles oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse rör och reglerar är den till sin karaktär och i grunden en säkerhetsbestämmelse.

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Skolans krav på dokumentation

Skolans krav på dokumentation 2013-10-25 13/138 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Två angelägna utbildningar under samma dag! Förmiddag: Skolans krav på dokumentation

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Västra Götalandsregionen, Regionarkivet Göteborg inbjuder för 17:de året i följd till Dagar om lagar Nya organisationer,system och re er 5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 DAGAR OM

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Inbjudan till nätverksträff/utvecklingsseminarium 367 i STOCKHOLM KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning ICF- FRÅN GRUNDEN Introduktionskurs 404 Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen Klassifikation, kodning och bedömning Praktisk tillämpning baserad på patientfall: Genomförande-,

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Välkommen till IVO-dagen Av erfarenheter blir man vis

Välkommen till IVO-dagen Av erfarenheter blir man vis Välkommen till IVO-dagen 2015 Av erfarenheter blir man vis Tillsynens syfte, fokus och trovärdighet Tillsynen syftar till att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet på ett sådant sätt som

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården Patientnämnden en länk mellan patienten och vården 2013 Patientnämndens uppdrag Lag 1998:1656 Utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Inbjudan till nätverksträff/ utvecklingsseminarium 369 MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Kurskatalog VT 2012 Juridisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal

Kurskatalog VT 2012 Juridisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal Kurskatalog VT 2012 Juridisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal Hungrig på kunskap? Ta del av vårt kompletta utbildningsutbud för VT 2012 i denna katalog! Kurser och utbildningar arrangerade

Läs mer