Tandspegeln Folktandvården Gävleborg AB NYHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandspegeln. 1.2008 Folktandvården Gävleborg AB NYHET"

Transkript

1 Tandspegeln Folktandvården Gävleborg AB Profylax- och vårdprogram för barn, ungdomar och vuxna NYHET Ett nytt profylax- och vårdprogram är framtaget på uppdrag av beställarenheten. Programmet har också gått ut till privattandläkarna i länet. För er som saknar programmet är det bara att ta kontakt med huvudkontoret.

2 REDAKTÖR BRITTA 2 Ett nytt år. Har precis i skrivande stund tryckt ner den sista tangenten i vår årsredovisning. Den första riktiga som bolag. Överblicken skrivandet ger i det bolag i vilket vi verkar är givande. Helheten och de många insatserna är imponerande. Det blir dock mycket yta. Jag känner ett behov av att dyka ner lite mer för att få själva essensen. Lite förkortad version av årsredovisningen ger vi er i detta årets första nummer av Tandspegeln. Dessutom kan ni läsa om den hälsodiplomering som Hofors kört igång. Huvudkontoret och Ljusdal står på tröskeln än så länge. Övertandläkare IngaLill Feldmann disputerade i slutet av året på sin doktorsavhandling Orthodontic anchorage: Evidence-based evalution of anchorage capcity and patients perceptions. Läs om hennes forskning på sidan 6. Möt Michele från Brasilien. Hon sökte inte jobb här i vanlig bemärkelse. Det var kärleken som förde henne till länet och Hofors. 1 juli införs ett nytt tandvårdsstöd i Sverige. Det kan ni läsa mera om på sidan 8. Ett år som bolag och med en styrelse. Vi träffade dem på Kickoffen i våras och en del av er på klinikerna har mött dem när de haft sina styrelsemöten hos er under året som gått. Tandspegeln har träffat dem för en pratstund. Om ni inte läser något annat i detta nummer så måste ni bara läsa om kongressen i Freudenstadt, skriven av Nielz Ganzer i Sandviken. Vilken skrivartalang som gömmer sig i västra Gästrikland. Tisdagskvällen med kvällsjobb börjar lida mot sitt slut. Och vintern, om man nu kan kalla det vinter, börjar så smått övergå i vårljus. För en med hund, boendes på landet, ständigt utrustad med pannlampa känns det befriande. Äntligen lite ljus. Passar på att hälsa er välkomna till ett nytt år också med Tandspegeln. Det är för oss alla vi skriver så vi blir glada om vi får tips och idéer från er som läser. Bra idéer som blir en artikel belönas med en biobiljett. God läsning Britta TANDSPEGELN: Utkommer fyra gånger per år ADRESS: Folktandvårdens huvudkontor Gävle ANSVARIG UTGIVARE: VD Ann-Christin Käll REDAKTÖR: Britta Schüllerquist REDAKTION OCH FOTO: Maria Svensson, tandhygienist Iggesund. Veronica Einstulen, tandhygienist, Bomhus Merja Lindberg, tandhygienist, Sandviken Ulla-Britt Forsman, utbildningsledare kansliet Henrik Söderman, tandläkare, Sätra Foto: Erik Sjödin, Niels Ganzer, Christoffer Pettersson, Jan Carlsson, Hans Herrlander och Inga Östlund TRYCK: S-Tryck, Skutskär 2008 LAYOUT OCH ORIGINAL: Elisabeth Lek Form&Design AB LEDARE Nu har jag tränat idogt några månader. Tränat på att lära mig mera om Folktandvården Gävleborg AB och den verksamhet vi har. Jag har god hjälp, vilket är en förutsättning för att detta ska fungera. Varannan vecka träffar jag min ledningsgrupp som består av Thomas Alfredsson, Hartmut Feldmann, Bengt Vikman, Maria Lönnbark, Lars Wetterberg, Anette West, Stefan Johnsson och Gunnar Thedéen. Var sjätte vecka träffas samtliga klinikchefer, fackliga företrädare, resurspersoner och medarbetare från HK på en klinikchefskonferens. Dessemellan har jag förstås kontakt med styrelsens ordförande Ulf Nyrén. Han har dessutom en öppen och stående inbjudan till våra ledningsgruppsmöten. Runt mig dagligen finns också huvudkontoret som specialister inom sina respektive områden. Det känns som om jag omger mig med mycket goda medarbetare som delar med sig av sin kunskap och kännedom om bolaget. Det är fortfarande mycket som händer i bolagiseringens fotspår. Mycket kan vi påverka själva men en del hamnar utanför våra egna möjligheter. När det gäller de lagar vi har att följa som bolag är det bara att finna sig i. Det mesta känner vi bara av på HK men en del konsekvenser får det naturligtvis för er på klinikerna. Vi ägs till hundra procent av landstinget och det gör också att vi har delar vi måste rätta oss efter. Andra väljer vi att följa för att vi är för liten organisation för att själva orka med jobbet. Exempel på det är införandet av ett nytt ekonomisystem, Agresso. Mycket nytt som ska fungera och kopplas ihop och det genererar nyheter ute hos er på klinikerna. Att driva ett tandvårdsbolag med affärsmässighet kräver att vi granskar allt vi gör och effektiviserar klokt och strategiskt. Ett gott exempel på detta är det nya städavtalet som träder i kraft 1 april. Vi minskar våra städkostnader med 22 %, vilket i pengar är ca kronor per år. En strävan i arbetet är givetvis att avlasta er på klinikerna med så mycket kringarbete som möjligt för att er tid ska kunna ägnas åt vår kärnverksamhet, tandvård. Ann-Christin INNEHÅLL Året som gick... 4 Doktorshatt till tandregleringen 6 I huvudet på styrelsen 7 Nytt tandvårdsstöd första juli 8 Bomhus inviger ny klinik 9 SMÅTT OCH GOTT 10 Hälsodiplomering 12 Från Brasilia till Hofors 13 ZAEN kongress i Freudenstadt 14 3

3 ÅRET SOM GICK... Det första året som bolag är till ända. Årets resultat blev miljoner med en omsättning på 372 miljoner. Vi har tagit emot barn och vuxna under året, totalt besök. Våra perspektiv Kund/patient Medarbetare Processer Ekonomi Kund/patient Tillgängligheten är god vi finns i länets 10 kommuner, på 15 orter med öppet upp till 65 timmar per vecka på de stora klinikerna. För de som inte kan ta sig till oss har vi uppsökande verksamhet i hemmen och särskilda boenden. Den mobila enheten tar oss ut till skolorna. Patienterna kan boka om sina tider via internet. Under en månad används detta 2000 gånger. Tele-Q hanterar inkommande samtal SMS påminnelser skickas varje månad. Vi tog emot 3595 nya patienter. Specialisterna hade 4630 vuxna patienter och 4353 barn som besökte klinikerna under Ett nytt Profylax- och vårdprogram kom under året. Nytt i programmet är ett vårdprogram för implantatbehandling samt behandlingsgången inom ortodonti. Flera skolor har fluorsköljning och vi arbetar med hälsofrämjande information i förskolor och skolor. Samverkan sker med BVC, familjecentraler och andra hälsoaktörer. Vi utför analyser av fluorhalten i dricksvattnet i enskilda brunnar kostnadsfritt. Frisktandvård utökades till 64 år under hösten patienter tecknade avtal under En särskild satsning gjordes till alla länets 19-åringar med erbjudande om frisktandvård till subventionerat pris. Medarbetare Drygt 100 ungdomar sökte till lärlingsprojektet och 16 lärlingar anställdes. Av de som varit lärlingar hos oss sedan 1999 har 19 studerat vidare till tandläkare och 18 till tandhygienister. 3 tandläkare och 7 tandhygienister av dessa är tillbaka i bolaget. Vi medverkade vid en ungdomsmässa i Sandviken under våren för att marknadsföra projektet. 9 tandläkare, varav en från Tyskland, rekryterades under året. 10 tandhygienister, varav två av våra egna tandsköterskor som gått uppdragsutbildning, samt 5 tandsköterskor anställdes Vi har 34 handledare för tandhygieniststudenter. Under året hade vi 23 studenter hos oss. Vi tog emot tandhygieniststudenter främst från Falun men också från Umeå och Karlstad. Ett samarbete med Karolinska institutet gör att sista termins studenter på tandläkarutbildningen får möjlighet att prova på att jobba hos oss. Tre studenter från Karolinska och två studerande på omvårdnadsprogrammet samt två blivande tandsköterskor praktiserade hos oss. Två medarbetare fick sina svenska examina godkända. 25 tandläkar- och tandhygieniststudenter arbetade hos oss under sommaren. Vi medverkade på Swedental i Göteborg i syfte att stärka att vårt varumärke, med många intresserade studenter som resultat. Vi besökte tandläkarutbildningen i Stockholm, Göteborg och Umeå samt tandhygienistutbildningen i Stockholm, Umeå och Falun. Ett nytt introduktionsprogram sjösattes. De omtyckta diskussionsseminarierna fortsatte. Under året hade tandhygienisterna tre seminarier. Ett par pilotkliniker startade projektet Hälsofrämjande arbetsplats. Vi började arbeta med begreppet långtidsfriska. Plexus, vårt intranät, färdigställdes under året. Vår externa sajt anpassades i linje med 24-timmarswebben för maximal tillgänglighet. En kickoff för alla medarbetare hölls i slutet av april. Processer Valbokliniken certifierades enligt ISO Övriga kliniker är miljödiplomerade. Vi införde vattenreningssystem i samtliga utrustningar. Digital röntgen har medfört att vi minskat fixeringsoch framkallningsvätskor med 1400 liter på ett år. Vi skickade 2723 e-recept under en månad. Checklistan omarbetades och vi arbetade med läkemedelsrutiner på klinikerna. En grupp handledare utbildades i risk- och händelseanalys för att kunna arbeta med avvikelser. Under 2007 nästan fördubblades inrapporteringen av avvikelser, totalt 149 stycken. Filfrakturer, stickskador och tillbud samt hantering av remisser var de tre huvudgrupper som var mest frekventa. Ingalill Feldmann, ortodontist på Specialisttandvården Slottstorget disputerade i december med sin avhandling Orthodontic anchorage: Evidence-based evalution of anchorage capacity and patients perceptions. Forskning pågår inom käkkirurgi, tandreglering och tandlossningssjukdomar inom ramen för specialisttandvården. I allmäntandvården pågår ett intervjuarbete till biståndsbedömare och en retrospektiv överlevnadsstudie på klinikframställda pelare. Alla nyinflyttade i länet får erbjudande om att bli patient hos Folktandvården. Dentvision, väntrums-tv, provas på Sätra och i Söderhamn. Vi erbjuder tobaksavvänjning i grupp i samarbete med Primärvården. Från 12 år registrerar vi tobaksbruk hos våra patienter. En webbaserad portal finns för uppföljning av verksamheten. En gemensam värdegrund med ledorden; ansvar, hälsa och trygghet påbörjades under året. Ekonomi Ett nytt ekonomisystem infördes, Agresso. Våra priser uppjusterades med 2,5 procent. Ett nytt ramavtal med ett antal tandtekniska laboratorier tecknades. Bolaget investerade i en datortomograf, vilket ger mindre stråldoser och en väsentligt minskad kostnad för röntgenundersökningar utförda på sjukhus. Omsättningsökningen jämfört med förvaltningsformen året innan är 16 mkr. Investeringarna under året ligger på drygt 61 mkr. 4 5

4 DOKTORSHATT TILL TANDREGLERINGEN I HUVUDET PÅ STYRELSEN Övertandläkare Ingalill Feldmann disputerade den 7 december på sin doktorsavhandling med titeln Orthodontic anchorage: Evidence-based evaluation of anchorage capacity and patients perceptions Hela kliniken fick möjlighet att vara med när Ingalill med stor säkerhet försvarade sin avhandling vid Tandläkarhögskolan i Malmö. På kvällen var alla inbjudna till en mycket trevlig disputationsmiddag där dansen inte avslutades förrän långt in på småtimmarna. Från vänster Ulf Odenmyr, Erik Sjödin, arbetstagarrepresentant, Ulf Nyrén, styrelsens ordförande, Torbjörn Tomtlund, Ingela Grönwall, arbetstagarrepresentant, Monica Möller, arbetstagarrepresentant, Sten-Erik Nilsson, Marlene Johansson och Maj-Britt Åhrman. Saknas på bilden gör Tommy Cavallin. Spin-off effekt på kliniken Jag har följt Ingalill från starten när det gäller forskningen som lett fram till hennes avhandling, säger klinikchef Annika Hartelius-Ericsson. Detta innebär att jag vet vilken prestation och oerhörd arbetsinsats som ligger bakom avhandlingen. När det pågår klinisk forskning så ger det positiva spin-off effekter i den kliniska vardagen för alla på kliniken. Vid diskussionen på terapimötena finns det plötsligt andra typer av behandlingsalternativ att ta ställning till. De teoretiska resonemangen blir mer avancerade och kontakterna med högskolor och universitet blir en mer naturlig del av vardagen. Forskningen fungerar kvalitetshöjande för många delar av det dagliga arbetet, säger Annika. Jämförelse mellan olika förankringssystem Det har varit en fantastisk resa och jag känner mig så privilegierad som fått göra detta, säger Ingalill. Ingalills avhandlingsarbete handlar om ortodontiska förankringssystem. Enkelt uttryckt kan man säga att när en tand utsätts för en kraft bildas alltid en motriktad kraft av samma dimension och ortodontisk förankring definieras som förmåga att avleda oönskade motriktade krafter. Ingalill har jämfört fyra olika förankringssystem, två konventionella och två benförankrade Orthoimplantat skruv i gommen Onplant platta under slemhinnan i gommen Transpalatinal bar EOD Hon har dessutom med hjälp av enkäter undersökt patienternas upplevelse av behandlingen och eftersom det inte fanns några färdiga frågeformulär att använda har utarbetande av lämpliga enkäter också ingått i avhandlingen. Benförankring i särklass bäst De benförankrade systemen är de som är i särklass bäst. Av dem är Onplant svårare att få att passa bra eftersom gommen har olika form hos olika individer. Den orsakar dessutom en hel del besvär för patienten varför det inte är en metod som kommit för att stanna. EOD är en bra förankring men eftersom patientens kooperation har en tendens att avmattas under den långa behandlingstiden så ger den metoden inte heller ett riktigt bra resultat. Transpalatinal bar ger den i särklass sämsta förankringen och används därför i allt mindre utsträckning. Orthoimplantat stabilt och lättarbetat Den bästa av metoderna är alltså Orthoimplantatet som visat sig vara stabilt och dessutom lättarbetat. Metoden eller snarare produkterna har också utvecklats och dagens skruvar är betydligt mindre än de ursprungliga, behöver inte inläkningstid och kan opereras in av ortodontisten. Dessa skruvar kan man även använda i underkäken och kan placeras in mellan rötter. Backar då inte patienterna inför att få en skruv inopererad i gommen? Nej, säger Ingalill, märkligt nog så tycker de flesta att det är betyd- ligt värre att få en tand extraherad än att få skruven inopererad. Fantastisk och utvecklande resa Jag frågar Ingalill om det är något jag absolut inte får missa att förmedla i den här artikeln. Hon tänker en liten stund, tar av sig glasögonen, lutar sig fram, ler med hela sig och säger: Om jag på något sätt kan förmedla vilken fantastisk och utvecklande resa jag varit med om och hur privilegierad jag känner mig som fått möjlighet att göra detta, då är jag nöjd. Skulle jag dessutom kunna vara till stöd för någon annan i hans eller hennes utvecklingsarbete så skulle det verkligen glädja mig. Ingalill kommer under året att fortsätta bearbeta återstående material i patientenkäterna. Om du vill veta mera eller läsa hela avhandlingen så kontakta gärna Ingalill, Avhandlingen finns även elektroniskt: Folktandvården Gävleborg AB firar ett år som bolag. En träff med styrelsen gav positiva vindar inför fortsättningen. Efter ett år som styrelse för Folktandvården Gävleborg AB var det dags att ta politikerna på pulsen. Vad har hänt och hur ser framtiden ut? Styrelsen, ett antal politiker, personer utvalda från facket och vår VD ställdes mot väggen. Första året som styrelse har handlat mycket om att få struktur i arbetet och sätta sig in i organisationen. Diskussionerna har varit många och långa, man har inte alltid varit överens i början men tillsammans har man börjat få koll på läget. Det gäller att sätta bolagets bästa främst och inte tänka partipolitiskt. Det finns mycket kunskap i styrelsen. Flera av medlemmarna sitter med i andra styrelser vilket fört arbetet framåt. Alla är överens om att det varit ett intressant och spännande år och man känner att företagets medarbetare är stolta över och engagerade i sin folktandvård. Man är imponerad av den arbetsvilja som finns och mycket nöjda med första året. Eftersom stora delar av styrelsen utses av sina respektive partier är det inte säkert att konstellationen ser lika ut under hela Detta bestäms på landstingsfullmäktige under våren. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och frågor som behandlas just nu är bland andra: Budget 2008, nya tandvårdsreformen och ny VD. Nytt för i år är att styrelsen kommer att vara med vid några klinikchefsmöten. Man planerar att fortsätta med att ha sina möten ute på våra kliniker för att få en större inblick i det dagliga arbetet och ser med spänning fram emot ett nytt år. Text: Henrik Söderman 6 7 Text: Ulla-Britt Forsman

5 NYTT TANDVÅRDSSTÖD FÖRSTA JULI Regeringen har lagt en proposition till riksdagen angående nytt tandvårdsstöd fr.o.m. 1 juli Det statliga tandvårdsstödet kommer, om riksdagen beslutar enligt förslaget, att fördubblas från tre miljarder kronor till drygt sex miljarder kronor. Dagens system ersätts dels av ett allmänt tandvårdsbidrag och dels av ett skydd mot höga kostnader för mer omfattande tandvårdsbehov. Tandvårdscheck Alla som är 20 år eller äldre kommer att få ett tillgodohavande, ett allmänt tandvårdsbidrag hos försäkringskassan. Detta kan användas som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. De som är år får ett bidrag på 300 kronor under en tvåårsperiod. Målet är att fler ska gå regelbundet till tandvården. De åldersgrupper med lägst besöksfrekvens, åringar och de över 75 år, får därför det dubbla beloppet d.v.s. 600 kronor under en tvåårsperiod. Tandvårdsbidraget kan t.ex. användas som delbetalning för undersökning, tandhygienistbehandling eller Frisktandvårdsavtal. på tidsstudier som utförts i ett par folktandvårdsorganisationer, genomsnittliga lönekostnader för våra olika yrkeskategorier, beräkning av materialkostnader och övriga kostnader för att driva en klinik samt vinstmarginal är faktorer som ligger till grund för beräkning av referenspriset. Förslaget till referenspriser har anpassats till aktuella terapier och arbetssätt. T.ex. kommer det att finnas en åtgärd för kompletterande undersökning/terapiplanering hos tandläkare efter det att patienten undersökts hos tandhygienist. Har de ett mer omfattande behandlingsbehov, t.ex. undersökning inklusive OPG, rotbehandling molar, två fyllningar molar, en tandhygienistbehandling och broterapi fem led, kan patientkostnaden halveras från drygt kronor till drygt kronor. Exemplet är beräknat på dagens prisnivå. Krav på förhandsprövning vid mer omfattande protetiska terapier upphör. Kriterier för när t.ex. kronoch broterapi får utföras med ersättning från högkostnadsskyddet kommer att finnas. Efterkontroller av att terapier uppfyllt kriterierna kommer att utföras, så det är viktigt att vi dokumenterar behandlingsbehov med t.ex. röntgen, intraorala bilder och modeller. BOMHUS INVIGER NY KLINIK Prisportal på nätet Fri prissättning för tandvårdstjänster kommer även att Senaste tillskottet bland nybyggda kliniker är den nyss gälla efter den 1 juli. Dock ska patientens möjlighet till Vad behöver vi förbereda? invigda kliniken i Bomhus. Efter 27 år har kliniken flyttat Skydd mot höga kostnader prisjämförelse stärkas. En prisportal på Internet kommer att vara ett hjälpmedel för patienterna. Tandläkare vården respektive specialisttandvården vilka ska Vi tar fram förslag till ny prislista för allmäntand- upp en våning i Hälsocentralen. Skyddet mot höga tandvårdskostnader har en karens på 3000 kronor, d.v.s. tandvårdskostnader upp till och tandhygienister ska vid behandlingar som kräver presenteras för vår styrelse under våren. En del åtgärder kommer för oss att kännas bekanta, en del får Då har portarna slagits upp för ytterligare en klinik i 3000 kronor betalar patienten själv. Givetvis kan det flera besök lämna ett kostnadsförslag där även referenspriserna är angivna. Finns flera olika behandling- delvis nytt innehåll men vi kommer även att få helt nya lokaler, nämligen Bomhus. I mitten av februari allmänna tandvårdsbidraget på kr under en tvåårsperiod användas som delbetalning. salternativ ska det framgå i kostnadsförslaget. nya åtgärder. bjöds det till invigning med mingel i de nya lokalerna. För tandvårdskostnader mellan 3000 kr och kr Vilka råd kan vi ge våra patienter som frågar om de av kostnadsskäl ska vänta med att med Kodak. Under eftermiddagen och kvällen kom drygt För anpassning och utveckling av T4 samarbetar vi betalar patienten halva kostnaden. För belopp som överstiger kronor betalar patienten 15% av få tandvård utförd tills efter 1 juli? Klinikcheferna kommer under våren att informera hundratjugo medarbetare förbi för att se den nya, kostnaden. För de patienter som är 65 år och äldre vilka är i om reformen. 2 och 3 samt 9 och 10 juni sker fräscha kliniken och för att smaka av den italienska buffén. Beräkningen av ersättningen grundas på referenspriser som fastställs för varje åtgärd. fattande konventionell protetik eller implantatprotetik sonal. Under kvällen bjöds underhållning av behov av protetisk behandling t.ex. i form av mer om- gemensam information och utbildning för all per- bör det vara ekonomiskt mer fördelaktigt att få terapin Bomhus Bikini Brudar och senare blev Referenspriser utförd enligt nu gällande 65+ reform. Text: Lars Wetterberg det också musikunderhållning av trubaduren Jocke Strand. 8 Referenspriserna beräknas av Socialdepartementet med hjälp av en bli högre vid mindre behandlingsbehov, <3000 kronor, För gruppen år kan kostnaden fr.o.m. 1 juli 9 kostnadskalkyl. Tidsåtgång för framför allt om de redan nyttjat det allmänna tandvårdsbidraget. Text: Maria Svensson olika åtgärder, vilka grundas

6 SMÅTT OCH GOTT Kvinnor består av äggstockar och så tänker de mer. /Siri 6 år Ur Gamla tanter lägger inte ägg, av Mark Levengood. DEN EVIGA FRÅGAN om ägget eller hönan kom först kan man grubbla på i all evighet Ägg är lika självklart vid påsk, som midsommarstång vid midsommar och tomte och julgran vid jul. Då ställer vi oss igen en fråga. Hur kommer det sig att man äter så mycket ägg vid påsk? Och alla prydnadssaker som därmed är baserade på ägg och kycklingar, tuppar och höns. Det måste vara något speciellt med alla dessa ägg. Sedan urminnes tider har ägget varit symbolen för liv. Ett ägg ser fullkomligt dött ut på utsidan, som en sten, men så plötsligt spricker skalet och en fullt levande varelse kikar fram. Helt naturligt anknyts detta fenomen med påskhögtiden då livet segrar över döden, Kristus uppstår och nytt liv spirar i naturen. Äggets historia som människoföda är troligtvis lika gammal som människan. I olika tider och under olika omständigheter har vi ätit alla arter av fågelägg. Ägg har alltid betraktats som en symbol för livet och fruktbarheten. Genom gåvor, spådomar och varsel försökte man avtvinga de högre makterna löften om fruktbarhet för människor och djur. Ägget har bildat grundvalen för många filosofiska betraktelser i äldre tider. Världen hade t.ex. uppstått ur ett brustet jätteägg där den undre skalhalvan var jorden och den övre himlen. Ägget symboliserade också de fyra elementen. Skalet var jorden, den tunna hinnan under skalet var luften, vitan var vattnet och gulan var elden. Det är inte så bra för gravida kvinnor att ha ägglikör i urinen. /Tove 9 år Ägg och påsk Vår sed att äta påskägg härstammar troligen från de hedniska offerfesterna. I början på våren firade man vinterns död och naturens pånyttfödelse genom att offra och äta ägg. Det gav styrka och skyddade mot sjukdomar, ja t.o.m. mot trolldom. Ägg var förbjuden mat under fastetiden i början av året, men när påsken och därmed våren inföll ordnades gigantiska äggkalas med ägglekar och färgning av ägg - traditioner som lever kvar än i dag. Offrandet av påskägg har i Europa i dag en symbolisk innebörd. Man medförde bröd och ägg till kyrkan vid påsktiden för att få dessa välsignade genom böner, korstecken och vigdevatten. Äggen fick då en större och välgörande kraft. Efter högtidligheten delade man ut äggen till andra och mottog själv motsvarande förmåner i form av invigda ägg. I hela Sverige finns totalt ca 6 miljoner hönor som tillsammans lägger över 100 miljoner kilo ägg. Källor: tm Cheesecake - ostkaka - frusen glasstårta En god glasstårta, enkel att göra. Tid: 40 min timmar i frysen 6-8 portioner Du behöver: 2 dl socker 3 ägg 200 g philadephiaost 3 dl vispgrädde 2 tsk vaniljsocker 10 digestivekex Gör så här: Dela äggen. Vispa sockret och äggulorna pösigt. Rör i vaniljsockret. Blanda i philadelphiaosten. Vispa grädden i en egen bunke och rör ihop med det andra. Vispa äggvitorna hårt i en egen bunke och rör ihop med det andra. Krossa kexen och lägg hälften av detta på botten av en rund form med löstagbar botten. Häll i smeten och strö resten av kexsmulorna ovanpå. Ställ in i frysen 7-8 timmar. Tag ut kakan minuter i rumstemperatur före servering. (E)äggande Om spermier från pappan inte träffar mammans ägg blir det bara en vanlig omelett av det. /Mikael 6 år För att det ska bli barn måste pappan spruta massvis av baciller in mammans ägg. Ägget är stort som ett gåsägg. Sedan slåss tjejbacillerna med killbacillerna. Och om tjejerna vinner så blir det en flickbaby. /Julie 6 år GODIS - kulor av marsipan doppade i choklad Fint och gott påskgodis. Gör kulor av marsipan och doppa i choklad och toppa med ingredienser efter egen smak. Tid: 30 minuter ca 30 st marsipankulor Du behöver: 250 g marsipan (eller 200 g mandelmassa och 1 dl florsocker) 100 g mörk blockchoklad 1/2 msk olivolja några droppar gul hushållsfärg Gör så här: Om du inte har marsipan, ta då och riv ca 200 g mandelmassa på ett rivjärn och blanda med 1 dl florsocker, använd fingrarna och arbeta ihop till en deg, tillsätt ev 1/2 msk vatten för att det ska bli en bra "deg". Färga marsipanen med hushållsfärg. Det räcker med några droppar, använd inte för mycket. Ta små degkluttar och forma till kulor. Smält chokladen och blanda med oljan till en slät smet. Doppa marsipankulorna i choklad och strö ev. över strössel, kokosflingor, syltade apelsinskal efter egen smak. Lägg på smörpapper tills chokladen stelnat. Recepten är hämtade från recepten.se 10 11

7 HÄLSO- DIPLOMERING Folktandvården Gävleborg AB satsar på friskvård, genom att hälsodiplomera klinikerna. Detta i samarbete med Korpen, vars coacher strukturerar hälsoarbetet och finns med som stöd under hela processen. Två kliniker samt HK är utvalda försökskaniner. Hälsodiplomering omfattar arbetsplatsens hälso- och friskvårdsarbete. Det pratas i dag mycket om hälsa, aktivt liv och god livskvalitet. Att vara hälsodiplomerad innebär ett synligt bevis på att arbetsplatsen är hälsofrämjande och tillhandahåller en god arbetsmiljö, samt underlättar och uppmuntrar sina anställda att göra hälsosamma livsstilsval. Bra mat, regelbunden motion, goda relationer, trivsel och arbetsglädje förebygger sjukdom ger produktivitet och effektivitet. Det ligger väldigt rätt i tiden att hälso- och friskvårdsarbetet ses som en naturlig del av ett modernt och friskt ledarskap. Ett hälsodiplomerat företag visar både internt och externt att man satsar på sina medarbetares hälsa. Hofors är igång Jättebra att vi kommit igång med hälsodiplomering, säger Susanne Skog, tandhygienist i Hofors. Vi har startat rent praktiskt med en punkt; "Viktväktarna på jobbet", som lite fler än hälften av klinikens medarbetare är med i. Vi har planer på ta in en sjukgymnast från företagshälsovården som ska prata ergonomi, samt en hälsopedagog som eventuellt ska vara vår livsstilscoach. Inaktivitet är ett stort hot mot hälsan liksom stress och hur vi hanterar vår livssituation. Bra att hälsoarbete läggs upp på agendan, likväl som miljöarbete, eftersom det hör ihop, tycker jag. Avsikten är viktig att fastslå Viktigt i initialskedet är frågeställningen vad avsikten med arbetsplatsens hälsodiplomering är? Hälsodiplomeringen arbetar lika mycket mot organisationen/kliniken som mot den enskilda individen, säger coach Lina Melin. Det handlar om intresset samt det enskilda behovet av förändring. Då kan det för vissa handla om hjälp med hälsa, vikt, välbefinnande eller att helt enkelt komma igång med träning. Korpens coacher hjälper till med de kontakter som behövs samt ger råd och enskilda tips, allt detta för att den personliga målsättningen ska kunna uppnås. Utvärdering och uppföljning är viktigt för att ständigt kunna förbättra sitt hälsoarbete. Tillsammans med coachen stämmer man av hälsoarbetet inför diplomeringen, detta för att se om man uppnått uppsatta mål med sitt hälsoarbete och att det finns rutiner för hälsoarbetet. Susanne Skog, tandhygienist i Hofors. Inte helt enkelt Michele ville naturligtvis arbeta som tandläkare i Sverige och dåvarande svärmor hjälpte till att kontakta Maria Lönnbark på Folktandvården i Hofors. Men det var inte helt enkelt från början. Regelverket säger att utomeuropeiska tandläkare måste examineras på nytt enligt Eu-normer. Michele fick sätta sig på skolbänken, först med intensivstudier av det svenska språket och hon klarade SFI:s språkprov efter 2 månader. Rekordtid! Efter sju månader tenterade hon akademisk sjukvårdssvenska i Uppsala. Hon var klar med språkprovet i april 2006, vilket var första steget till legitimationen. I juni samma år började hon arbeta på i Hofors, då halvtid som tandsköterska. Skillnader mellan länderna Även om det var jobbigt från början för mig att inte få utföra tandläkaruppgifter, så var det väldigt lärorikt, säger Michele. Jag fick verkligen tillfälle att lära känna den FRÅN BRASILIA TILL HOFORS Tandspegeln har träffat Michele, som jobbar som tandläkare på kliniken i Hofors. Michele, som heter Wilhelmsson i efternamn, är 27 år. Född i Rio de Janeiro, uppvuxen i huvudstaden Brasilia där hon som 22-åring tog sin tandläkarexamen Hon kom till Sverige sommaren Då var det kärleken som lockade henne till kalla Norden. svenska tandvården i praktiken. Att man som tandläkare till exempel delegerar och överlämnar arbetsuppgifter var alldeles nytt för mig. Annars är nog största skillnaden mellan våra länder att brasiliansk tandvård nästan uteslutande bygger på den egna individens ansvar för sin tandhälsa. Det finns både offentlig och privat tandvård, men de flesta föredrar den privata om de har råd. En annan skillnad är barntandvården, där man i Brasilien både lagar och t.o.m. rotbehandlar mjölktänder. Michele jobbade mycket målmedvetet och pluggade hårt inför sina flera tentamen varav den sista pärsen var ett muntligt förhör för Socialstyrelsen. Detta avklarades med glans och sedan februari 2007 tjänstgör Michele som tandläkare i Hofors. Hur är svenskarna då? Min familj och mina arbetskamrater är underbara! Men det är mycket svårt att skaffa kompisar och umgås med folk. Svenskarna är vänliga men avvaktande. Jag har lyckats träffa ett par goda vänner som betyder mycket och gör en stor skillnad i mitt liv. Hur blir det i framtiden? Just nu satsar Michele stenhårt på sin tandläkarbana i Sverige. Hon trivs mycket bra på kliniken i Hofors och hon har enbart lovord för all personal som tagit emot henne med öppna armar och stöttat henne helhjärtat. Hon har fortfarande en egen praktik i Brasilien så det är väl möjligt att vi får besöka henne i Brasilien någon gång? Man vet aldrig vad livet kan ha i beredskap för en ung nyfiken 27-åring, men tills vidare så råder brasiliansk värme på kliniken i Hofors. Text: Merja Lindberg Text: Veronica Einstulen

8 ZAEN KONGRESS I FREUDENSTADT Tandläkare Jan Niels Ganzer, Folktandvården Sandviken har varit på kongress i alternativ medicin under temat "Energi och information i medicin". Läs hans trevliga reseberättelse. Freudenstadt har drygt invånare och ligger i sydvästra delen av Tyskland. Det är hemmaplan för läkarnas centralförbund för naturläkekonsten. Varje år hålls två kongresser inom området alternativ medicin (homeopati, energimedicin och akupunktur) för att utbyta de senaste nyheterna. Kongressen består av ett ramprogram med allmänna föreläsningar och en del speciella kurser man kan boka. Jag för min del har valt några allmänna föreläsningar och en del akupunkturkurser och föreläsningar som jag tyckte var mest spännande. Kongressens tema var energi och information i medicin. Energimedicin Kongressen började med en föreläsning som James L Oschman (doktor i biofysik, Pittsburgh, USA) höll. Han forskar om informationsflöde i kroppen. Hans speciella intresse var om kroppen hade andra möjligheter att skicka signaler från cell till cell än bara nerv. Enligt teorin fungerar hela kroppen som en halvledare genom att varje cells cytoskelett har förbindelse till granncellernas cytoskelett. El var den energin han pratade om. Beviset var en studie han gjorde på patienter som akupunkterades under en MRT (magnet resonanz tomografi) undersökning. Imponerande teorier. Till slut presenterar han en apparat han har uppfunnit som genom att manipulera ovan nämnda informationsflöde, kan behandla de flesta störningar som han knyter ihop med sjukdomar. Jag vet inte om det hänger ihop med att han försöker sälja denna spänns-trollapparaten men föreläsarens trovärdighet blev mindre och mindre. Något i mitt medicinska samvete rebellerade, tvivlen kom upp. Samtidigt fick jag känslan att det kanske var läge att vara tyst. Folk som satt omkring mig var uppenbarligen fullständigt överens med honom och gav lite små applåder då och då. Jag svalde ner alla protesttankar, satt still och väntade på fikarasten. Gott kaffe, små kakor de förstod precis hur man underhåller folk! På följande meet-andgreet fick jag träffa några välkända professorer inom området traditionell kinesisk medicin bl. a. Anonius Pollmann (zaen-president) och Walburg Maric-Oehler (akupunktursällskapets ordförande). Andra dagen gick jag på en hel rad föreläsningar i energimedicin. Det handlade mycket om energi i form av strålning den här gången. Väldigt intressant blev det när Dr. Konstatin Meyl (professor i fysik) berättade om elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner/ sändare. Det var bra att få höra detta från en fysiker som ger en naturvetenskaplig inblick i temat. På frågan hur allvarligt detta egentligen är fick jag inget riktigt svar. Diskussionen var kontroversiell. Bredvid mig satt en som tydligen var militant mobiltelefonmotståndare. Han berättade för mig vad som händer om kroppen blir utsatt för skalarvågor i bioaktiv våglängd. Jaha! Jag fick känslan att det kanske var läge att stänga av mobiltelefonen då hörde jag redan att något ringer i min jacka. Ni kan inte tänka er hur kaffesugen jag blev, plötsligt dags för fika tänkte jag och stack. Homeopati Så kom det att jag hamnade i en homeopati föreläsning. Temat var behandling av inflammation och sår. Föreläsaren gick igenom olika naturläkemedel och berättade om deras positiva effekter på läkningsprocessen. Dessutom berättade han om de farmakologiska alternativen. Hans attityd var att homeopati och farmakologi inte alls står emot varann. Det är till och med tvärtom. Det ena bör komplettera det andra. Om det finns bevis om att ett (natur-)läkemedel har effekt, varför skulle man inte använda det då? Samtidigt när jag funderar hur stor placeboeffekten kan vara kommer precis denna frågan ur publiken. Svaret var klart och enkelt: Jag bryr mig inte om placebo effekten. Jag jobbar med HSH metoden. Hjälper-det så-hjälperdet, säger han och skrattar. Som vanligt satt mycket intressant folk i publiken. När vi tog en kort bensträckare fick jag några tips om hur man kan behandla ditten och datten med små färgade kulor ( det är jätteviktigt att man tar tre gånger 25 kulor i 3 dagar (dom gula!) och sedan 5 gånger 20 i två dagar (blåa!!) ). Men allt som allt var det en riktig bra föreläsning. Akupunktur Efter de första två dagar undrade jag hur akupunkturfolk kommer att vara. Jag hade ju träffat några som antagligen hade glömt att de var läkare/tandläkare i grunden. Laddat för nästa omgång i hokus-pokus diskussionen, jag gick dit och blev positiv överraskad. Heeelt vanliga människor! Under föreläsningarna och teoretiska delen märkte jag att det är det som skiljer akupunktur från energimedicin: Mitt medicinska samvete kan komma överens med det vad läraren säger. Även om man kanske inte på något skolmedicinisk sätt kan förklara hur det funkar så finns det seriös forskning och studier som visar ATT det har effekt. HSH metoden tänker jag och ler. Börjar man med Akupunktur så har man det oftast svårt med alla teorier om energiflöde och Qí som ligger i bakgrunden. På de här kurserna pratade vi enbart om öronakupunktur. Man tror inte hur många ställen det finns och hur många användningar. Jag som tandläkare valde i första hand behandling av värk (värk från muskulaturen, tandvärk, sinusitis, trigeminus neuralgi) och kväljningar. När det var dags att ta fram sina nålar var jag redan imponerad. Vi fick träna på varann och en del av mina kurskamrater har faktiskt haft lite ont i käkmuskulaturen. Det tog inte långt tid tills jag upptäckte att inget öra liknar ett annat. Speciellt öron i läroboken verkar inte stämma överens så riktigt med grannens öron Det här är något som kommer att kräva mycket träning. Men den goda nyheten är: det går inte att akupunktera sönder något. Resten av kongressen höll jag enbart på med akupunktur. Jag fick lära mig mycket både teoretisk och praktisk. Alla överlevde, inga blödningskomplikationer. Jag lyckades undvika stöta på flera mobiltelefonmotståndare. Slutsumma Vad har jag lärt mig de här dagarna? Det finns mycket intressant som man kanske inte har lärt sig på högskolan. Man bör vara öppen för nya idéer och teorier men ändå gäller det att vara kritisk. Det är aldrig fel att ifrågasätta sina tankar men man ska inte kasta allt överbord som man har lärt sig. Jag och energimedicinarna vi är olika. Akupunktur öppnar nya möjligheter för mig att behandla mina patienter. Det är ett komplement som kan användas för vissa indikationer. Det tar lång tid och mycket energi att lära sig denna konst. Text: Jan Niels Ganzer, Leg tandläkare, Folktandvården Sandviken 14 15

9 B PORTO BETALT ÅRET SOM GICK... Läs på sid 4

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

En helt annan känsla

En helt annan känsla En helt annan känsla känsla En helt annan Stol: Barcelona av Ludwig Mies van der Rohe Slappna av Stol: Chaise lounge av Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret trendig Känn Stol: Skalstol

Läs mer

Folktandvården Gävleborg

Folktandvården Gävleborg Folktandvården Gävleborg Årsredovisning 2004 Ett framgångsrikt år 2004 blev i hög grad ett framgångsrikt år för Folktandvården Gävleborg. Strukturutvecklingen karakteriserar i hög grad verksamhetsåret

Läs mer

Tandspegeln. 2.2009 Folktandvården Gävleborg AB

Tandspegeln. 2.2009 Folktandvården Gävleborg AB Tandspegeln 2.2009 Folktandvården Gävleborg AB REDAKTÖR BRITTA Nu är det sommar igen! Trots att vintern alltid känns lång och mörk och kall så är ändå känslan; tänk att det sommar igen redan! Visst är

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7 ÅRSREDOVISNING 2OO7 ÅRET I KORTHET BOLAGET BILDADES Folktandvården Gävleborg AB blev bolag 1 januari 2007. Efter år med intensiv strukturutveckling i hela länet, stod Folktandvården redo att möta framtiden.

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 121 Röntgenundersökning av enskild tand 52 40 124

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Välkommen till Folktandvården!

Välkommen till Folktandvården! En helt annan känsla känsla En helt annan Det finns stolar som är stoppade och sittvänliga men ändå inte riktigt bekväma, bara för att känslan är fel. Tänk om jag har fått hål! Undrar vad det kommer att

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2014

Recept för bakning till Björnö 2014 Recept för bakning till Björnö KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält margarinet. Vispa ägg och

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Friskbladet Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Ett nyårslöfte! Du är klok, du tänker på din munhälsa och du har valt att teckna ett Frisktandvårdsavtal. Tillsammans är vi över

Läs mer

Tandhygienistyrket stora möjligheter

Tandhygienistyrket stora möjligheter Tandhygienistyrket stora möjligheter MARIE LENREUS MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. E G EN F Ö RETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

40 40 122 Röntgenundersökning, delstatus. 215 215 123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan

40 40 122 Röntgenundersökning, delstatus. 215 215 123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

MatHems Halloweenkasse!

MatHems Halloweenkasse! Halloweenkassen Med i kassen: Frukt/Grönsaker 1 pumpa Mejeriprodukter 500 g smör 6 ägg MatHems Halloweenkasse! MatHem hjälper er att få ihop halloweenpysslet inför lediga höstlovsdagar. Vi skickar med

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Den ryska befolkningen och den ryskortodoxa kyrkan hade å sin sida påverkat letterna att äta den speciella påskkakan, pashan.

Den ryska befolkningen och den ryskortodoxa kyrkan hade å sin sida påverkat letterna att äta den speciella påskkakan, pashan. Påsk Letter firar påsk i Sverige 1945 Några veckor före påsk vajade plötsligt alla marknadsplatser av fastlagsris som var prytt med fjädrar i de grannaste färger. Vilken färgkaskad i den kalla förvåren!

Läs mer

Mia Öhrn & Claes Karlsson

Mia Öhrn & Claes Karlsson Mia Öhrn & Claes Karlsson Foto: Stellan Herner Natur & Kultur 2009 Mia Öhrn, Claes Karlsson och Bokförlaget Natur och Kultur Innehåll Fotograf: Stellan Herner Grafisk formgivare: Katy Kimbell Redaktör:

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Tandspegeln. 1.2009 Folktandvården Gävleborg AB. Något stort är på gång i HUDIKSVALL..

Tandspegeln. 1.2009 Folktandvården Gävleborg AB. Något stort är på gång i HUDIKSVALL.. Tandspegeln 1.2009 Folktandvården Gävleborg AB Något stort är på gång i HUDIKSVALL.. Så har vi vänt blad igen. 2009 är fortfarande till stora delar ett oskrivet sådant. Men en hel del har börjat rulla

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandspegeln KICK OFF KICK OFF KICK OF KICK OFF. 2007 Folktandvården Gävleborg AB

Tandspegeln KICK OFF KICK OFF KICK OF KICK OFF. 2007 Folktandvården Gävleborg AB Tandspegeln 2007 Folktandvården Gävleborg AB KICK OF KICK OFF KICK OFF KICK OFF REDAKTÖR BRITTA 2 Det var länge sedan sist. Länge sedan jag skrev, länge sedan Tandspegeln kom ut. Mycket har hänt under

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1.1 Inledning Tandvård utförs på en konkurrensutsatt marknad där många vårdgivare är enskilda näringsidkare, som konkurrerar

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Tandläkare Christer Jonsson

Tandläkare Christer Jonsson Prislista Tandläkare Christer Jonsson Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer