3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KALLELSE (5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl Inledning Upprop Val av justerare, förslag: Sara Ridderstedt (MP) och Yvonne Stein (FP) Dag för justering, förslag: tisdag 8 september, kl 9.00 Ärenden Temaärende - Information inför beslut om anslutning av Österåker och Vaxholms kommuner till Käppalaverket Beslutsärenden 1. * Medborgarförslag om att anlägga en park för katter Medborgarförslaget genomförs inte eftersom det i dagsläget inte är aktuellt att anlägga en park för katter i kommunen. 2. * Medborgarförslag om pump- och servicestationer för cyklar Medborgarförslaget om att installera en cykelpump i Kungsängens centrum genomförs. 3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen Medborgarförslaget är besvarat eftersom en projektering av gång- och cykelvägar på den sträcka som förslaget berör kommer att starta under Sidhänvisning 2-9 Sidhänvisning Sidhänvisning 15-19

2 2 4. * Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av Upplands-Bro kommun Revisionsberättelser för Tauvonska donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse,ester Holms Stiftelse, Karl Fagerströms stiftelse och Lindströmska stiftelsen läggs med godkännande till handlingarna. 5. * Förvaltade stiftelsers bokslut Sidhänvisning Sidhänvisning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2014 godkänns. 6. Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende redovisningen av exploateringsverksamheten i kommunen Sidhänvisning Kommunledningskontorets yttrande antas som svar till kommunens revisorer avseende granskningen av redovisningen av exploateringsverksamheten. 7. Utökning av befintlig låneram för Kommunalförbundet Norrvatten Sidhänvisning Upplands-Bro kommun godkänner att Kommunalförbundet Norrvatten får uppta lån för finansiering av sin verksamhet till ett sammanlagt belopp om miljoner kronor från och med * Borgen för nyproduktion av bostäder på Bagarvägen och Målarvägen i Bro Sidhänvisning AB Upplands-Brohus hemställan om att genomföra nyproduktion av 142 lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen i Bro till en beräknad kostnad av (belopp redovisas på sammanträdet) tillstyrks. 2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills full betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst (belopp redovisas på sammanträdet)för finansiering av nyproduktionen av bostäder på Bagarvägen och Målarvägen i Bro. 3. En borgensavgift på 0,35 % uttas.

3 3 9. Samrådsremiss Brandkåren Attundas handlingsprogram Sidhänvisning Kommunstyrelsen besvarar samrådsremissen rörande Brandkåren Attundas handlingsprogram får perioden enligt kommunledningskontorets förslag. 10. Avsiktsförklaring för medverkan vid golftävlingen Solheim Cup Sidhänvisning Upplands-Bro kommun ställer sig positiv till att tävlingen Solheim Cup arrangeras på Bro Hof Slott GC i september Kulturhusets funktioner och tillämpning av lokaltaxa Sidhänvisning Kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och kommunhusets gemensamma funktioner godkänns 12. Revidering av Avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Sidhänvisning Ändringen av Avfallstaxa för Upplands-Bro kommun godkänns. 13. * Beslut om förslag till vattenplan Sidhänvisning Bilagor hanteras separat Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå Kommunfullmäktige att anta vattenplanen för Upplands-Bro kommun. 14. Ansökan om planbesked, Härnevi 8: Sidhänvisning Tillväxtchefen får i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för fastigheten Upplands-Bro Härenevi 8: Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering. 15. Örnäsområdet beslut om programsamråd Sidhänvisning Planprogrammet ska ställas ut för samråd.

4 4 16. Remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Sidhänvisning Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg enligt Tillväxtkontorets förslag den 4 augusti * Försäljning av industrifastigheter, del av Kungsängens-Tibble 1:330 och del av Kungsängens-Tibble 1:403 (Fastighets AB Brostaden) Sidhänvisning Upprättat förslag till köpekontrakt mellan Upplands-Bro kommun och Fastighets AB Brostaden avseende förvärv av ca kvm av Kungsängens-Tibble 1:330 och ca kvm av Kungsängens-Tibble 1:403 godkänns. 18. Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun Förslag Vision och strategi Sidhänvisning Kommunstyrelsen godkänner att förslag till vision och strategi - del 1 och del 2 (daterat , reviderat ) sänds ut på samråd. 19. * Svar på motion om införande av ett tionde skolår i Upplands-Bro Sidhänvisning Motionen om att införa ett tionde frivilligt skolår i Upplands- Bro kommun avslås. 20. * Svar på motion om införande av central rättning av nationella prov i Upplands-Bro kommun Sidhänvisning Metoden samrättning/sambedömning av nationella prov införs med en pilotomgång under läsåret 2015/ Pilotomgången ska omfattas av delprov av det nationella provet inom svenska och matematik i grundskolans årskurs 3 och Förslag på riktlinjer för samrättning/sambedömning godkänns.

5 5 21. * Motion om att flagga med regnbågsflaggan under Stockholm Pride Sidhänvisning Regnbågsflaggan hissas på kommunenes officiella flaggstänger i Bro och Kungsängen i samband med Stockholm Pride. 22. Sammanträdestider Sidhänvisning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2016 fastställs enligt kommundirektörens förslag. 2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2016 fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen vid alla tillfällen utom ett som hålls i Upplands-Brogymnasiets matsal. 3. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med verksamheten på Upplands-Bro gymnasiet anordna ett av de föreslagna sammanträdena med Kommunfullmäktige på skolan. Kommunstyrelsen beslutar 1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, hållbarhetsutskott och arbetsmarknadsutskott och beredning för år 2016, fastställs enligt kommundirektörens förslag. 2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för år 2016 till kommundirektörens förslag. 23. Rapporter och anmälningar , Rapporterna läggs till handlingarna Sidhänvisning Ärendet innehåller Kommundirektörens rapport samt anmälningar Camilla Janson Ordförande

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Styrelsemöte nr 6 2011-12-07 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer