Användarehandbok För bruk med Karaoki byggande eller mer stor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarehandbok För bruk med Karaoki byggande eller mer stor"

Transkript

1 Användarehandbok För bruk med Karaoki byggande eller mer stor Manuell version 0.5 Oct of 18

2 Index ANVÄNDAREHANDBOK 1 Index 2 INLEDNING 3 Inkopplingsfunktionsläge 3 Fristående funktionsläge 3 KRAV 3 INSTALLATION 3 FÖR START KARA0Iu 3 I inkopplingsfunktionsläge 3 Det Tiw FUNKTIONSLÄGEVALET AVSKÄRMER 3 HUVUDSAKLIG Ti-Ti-rn AVSKÄRMER 4 Välja spelare i DEX eller den röda mobilen som du önskar att använda för Karaoke. ("Inkopplings" funktionsläge endast) 4 Ändra texten storleksanpassa 5 Däcket kontrollerar 5 KaraokeSong Cases 5 FallSong listar 6 Bildläsningsmapp 7 Bildläsning 7 Ändra bana 7 Tillfoga endast, om Song inte är i fall att 7 Använd Filename endast 7 Endast extraktet märker från dragit ned blixtlåset på sparar 7 Bildläsning Using namnge reglar" 7 "för Karaoke Redigera spårar Popup 8 Klippning spårar 8 Sökande för en song 8 Sångarerotation 9 Diagram knäppas 10 Tillverkat avskärma 10 Historia avskärmer 11 Historia granskar avskärmer 12 SPELARE för MUSIK för BAKGRUND Ti-Ti-rn (FRISTÅENDE FUNKTIONSLÄGE ENDAST) 12 Tillfoga musik till BGM-spelare 13 Using BGM-spelare 13 Tystnadavkännare 13 CONFIG Ti-Ti-rn AVSKÄRMER 13 Startup funktionsläge 14 Val en solid apparat 15 Högtalareuppgift 15 Förnya VU mäter på 1 Ofps alternativ 15 Spelareframsteg bommar för alternativ 15 Max sångare avskärmer på 15 Skinn DJ App. (Inkopplingsfunktionsläget endast, kräver mobilt byggande för DEX/Red nr eller mer stor), 16 Bearbeta spetsar 16 Trösta 16 Kick - prioritet 16 NyheternaTicker 16 Gradkrökning 16 Ladda 16 Auto borttagnings 16 Pausen laddar på 16 Visa CDG-diagram när stoppade 16 Alternativ 16 för Automation för bakgrundsmusik Avskärma 2 som bakgrund avbildar 17 Tempo/nyckel- ställer in 17 Menyn färgar 17 Using 'avlägsen förfrågan posterar 17 Överföring av ett meddelande till alla terminaler 18 Överföring av ett meddelande till utvalda slutliga 18 2 of 18

3 Inledning Karaoki är en Karaokespelare som planläggs som den fristående spelare eller att integrera med PCDJ DEX och röd mobil som en plugga in. Inkopplingsfunktionsläge. Karaoki låter det mobila handtaget för DEX/RED ljudsignalen, genom att ha kontakt till den via den Lightdecks porten. Karaoki laddar karaokediagrammen då berättar DEX/RED M vad ljudsignal sparar för att ladda, i retur DEX/RED M berättar Karaoki ljudsignalstatusen, e.g. att leka, pausen, Song placerar (så diagrammen kan hållas i synkronisering med ljudsignalen), och en radda annan information. Karaoki kan också automatiskt blekna besegrar och säkerhetskopia till förinställt ett jämnt någon bakgrundsljudsignal som leker på spelare 1 och 2 på DEX Fristående funktionsläge. I fristående funktionsläge Karaoki har dess egna automatiserade spelare för bakgrundsmusik (BGM-spelare), när musik tillfogas till BGM-spelare klickar enkelt på leken knäppas, och spelare som automatiskt ska, fungerar dess till och med spårar långt i spelare. Det finns ett autofadealternativ, så Karaoki kan också automatiskt blekna BGM besegrar och säkerhetskopia till ett förinställt jämnt, när karaokedäcket startar och stopp, där är också en tystnadavkännare, så det automatiserat bleknar händer som de solida starterna och stoppen för karaoke. I båda funktionslägen Karaoki har också kapaciteten att ha kontakt till en slutlig avlägsen förfrågan (programvara som är tillgänglig separat som en fri nedladdning). När en sångare gör en förfrågan using en förfrågan slutlig, förfråganen förläggas automatiskt i sångaren som rotation listar, för att ladda, och att leka song Karaoki klickar enkelt på "laddar den nästa sångaren" knäppas. Krav PC/Laptop med det dubbelhead videokortet med 64MB av den hängivna videoen rammar (inte delat), Pentium 4 klassificerar (dubbel kärnar ur rekommenderat), eller motsvarigheten, 1 gig rammar Windows Xp (sp2 eller högre) eller utsikten (32 eller 64 bet version) eller Windows 7 (32 eller 64 bet versionen) (datorkapaciteten som klassar 3, eller rekommenderad högre), det delade diagramminnet rekommenderas INTE. PCDJ DEX eller röd mobil. (Inkopplingsfunktionsläge) det solida kortet (fristående funktionsläge) Installation Klicka på "Karaoki setup.exe", följ anvisningarna på avskärma. För starta Karaoki I inkopplingsfunktionsläge. I denna handbok som den är, antar att du har en funktionsduglig kunskap av DEX eller den röda mobilen, om detta inte är fallet, behaga göra sig bekant med en av dessa produkter, för du fortsätter. Du kan önska att vända av alternativet "för den Auto stickrepliken" på "den allmänna" sidan av programvarans "den alternativ" menyn, som Karaoke spårar ansar för att ha tystnad på början av song, ska denna är borttappad, om alternativet "för den Auto stickrepliken" lämnas vänt på. Funktionslägevalet avskärmer. Frågas, när programvaruregistreringen har varit den kontrollerade Karaoki ska kontrollen som ser, om du har kompatibla applikationer för en DJ som installeras, om detta fallet som du ska, om du önskar att köra Karaoki som "en fristående" applikation eller som "en Plug-in". Om du inte har en kompatibel DJ applikationer ska installerade Karaoki, starta i "fristående" funktionsläge 3 of 18

4 Om "inte fråga Me att igen" alternativ är fastställdt, Karaoki ska alltid start i det utvalda funktionsläget, och detta meddelande ska för att inte visas igen. Dessa inställningar kan nollställas på config avskärmer. Om du väljer "inkopplings", Karaoki ska start din DJ-applikation (DEX/RÖD mobil) för dig. Om du har mer, än en kompatibel DJ-applikation som installeras på din PC Karaoki som ska för att fråga dig att välja den dig, önskar att använda, den ska än startar DJ-applikationen i det korrekta funktionsläget för dig. Ovanför är en huvudsaklig föreställa av Karaoki avskärmer (i inkopplingsfunktionsläge), dess kontrollerar ska nu förklaras i mer specificerar. Välja spelare i DEX eller den röda mobilen som du önskar att använda för Karaoke. ("Inkopplings" funktionsläge endast) Spelare, som ska användas för Karaoke, är utvald, genom att klicka på en av, knäppas efter. När du använder Karaoki med DEX som vi rekommenderar dig, använd spelare 3 eller 4 på DEX för ditt karaokedäck, denna ska tjänstledighetspelare 1 och 2 för arbete för ljudsignal (DJ). När du används med den ska röda mobilen, knäppas endast 1, och ska 2 visas, som den röda mobilen har endast 2 däck, använder däck 2 för Karaoki. 4 of 18

5 Ändra texten storleksanpassa. Använd "Ten storleksanpassar" knäppas för att ändra storleksanpassa av texten som är tränga den ska knäppas, roterar texten storleksanpassar till och med en av 4 storleksanpassar, tränga "bet" knäppas vipp stilsorten från det normala till djärvt. Däcket kontrollerar Däcket kontrollerar är som någon annan spelare. Ladda knäppas låter dig bläddra (den högra musen klickar), och att ladda (lämnat musen klicka, för att ladda den utvalda strömmen spåra), MP3, MP3+G, långt, WAV+G, och VINANDET sparar. Du kan också släpa - och - tappar sparar in i spelareområdet. Krökningen knäppas kan vara fastställd till fixat (7%), eller den konstant krökningen, väljer det required funktionsläget på "Config" avskärmer. Klicka på "P.et spänner" numrerar för att välja graden spänner, nollställer graden till nolla, genom att klicka på "gradfme", numrerar eller rätten som klickar i gradfader. Tempot kontrollerar låter tempot 'som låsas till värdera som visas på kontrollera, använder +1en- knäppas till den uppsättningen värdera, använd "låser" knäppas att möjliggöra/disable det nyckel-/tempot kontrollerar. Den ska diagrammen, offseten och rotationen täckas i rotationen delar upp. KaraokeSongfall Alla Karaokesongfall visas i "fallen" listar, detta är lista till som lämnas av det huvudsakligt, avskärmer, för att redigera fallrätten - klicka på fallet, en ska meny syns. Det utvalda fallet visas i blått på en svart bakgrund. 5 of 18

6 6 of 18

7 Menyalternativ är som följer: Menyobjekt Fungera Nytt fall Skapar ett nytt fall Klart fall Det utvalda fallet för frikänder tillfredsställer Borttagningsfall Tar bort det utvalda fallet från datorens hårda drev Tryckfall Tryck - ut det utvalda fallet tillfredsställer Räddningfall som Sparar det utvalda fallet using ett nytt känt, lämnar det utvalda fallet intakt. Bildläsningsfall using Namnge regel Detta låter användaren avläsa det utvalda fallet igen using ett av de ett nummer av standarda Karaoke sparar namnge reglar. FallSong listar "FallSong listar" shows songs i det utvalda fallet, det är centrera listar på avskärma. Släpa en utvald song in i Karaokedäcket för att ladda det in i spelare eller för att släpa det in i sångarerotationen för att tillfoga den till lista; den utvalda song markeras i blått på en svart bakgrund. Om anknyta till song'sens MP3+G, WAV+G eller VINANDE sparar är bruten texten för det brutet anknyter den röda ska vänden, Att tillfoga eller redigera songs i listarätten - klicka på lista, eller den utvalda song, en ska aktivmeny visas, väljer fungera som du önskar att använda från menyerna listar. Huvudsakligt Undermenyobjekt Fungera Tillfoga menyobjekt spårar Avläs mappen Import M3U Avläser en mapp för MP3, eller VINANDET sparar, var möjlighetextrakt Data ID3v1 och v2 från sparar och förlägger datan i "Song listar", om datan ID3 inte kan erhållas song'sen Spara Importer - känt M3U- används somlek i stället. listar in i Song, listar och att tillfoga Bildläsningssingeln ID3vl och data v2 var möjlighet, om datan inte kan vara utdragna song'sen Avläser en sparar singel - känt MP3, används eller VINANDET i stället. sparar, var spårar möjlighetextrakt Data ID3vl och v2 från sparar och förlägger datan i Redigera spårar 7 of 18 Tillfoga spårar manuellt Redigera spårar "Song listar", om datan 1D3 inte kan erhållas song'sen Spara Tillfoga - känt manuellt används konstnären, i stället. Song, genre och spara data till song lista. Redigera utvalda song'sens konstnär, spåra och genredata. Se Föreställa nedanfört.

8 Klippning spårar Ta bort spårar Bildläsningar case och oönskad text för klippningar från titeln och konstnärerna sätter Tar bort in. den utvalda song från song listar Visa /Hide kolonner Genre Spara Visa eller dölja genrekolonnen Visa eller dölja sparakolonnen Avläs mappen. Meddelas för att välja en startbana för att avläsa, när du är utvald du ska, då den ska efter avskärma visas. Bildläsning "Bildläsningen" knäppas starter bildläsningen av den utvalda mappen och alla dess undermappar. Ändra banan Låter användaren ändra banan av mapparna som ska avläs. Tillfoga endast, om Song inte är i fall att Tillfogas, när utvalda endast songs, som inte är redan i fallet, ska. Använd Filename endast När de är utvalda, datan som ska för att inte tas från 1D3en, märker, i stället spara - ska känt förläggas in i titelkolonnen av fallet, fallet bör avläsas using "en namnge regel för Karaoke", den ska användaren meddelas för att göra detta automatiskt efter varje bildläsning. Endast extraktet märker från dragit ned blixtlåset på sparar När uppsättningen bildläsaren som ska för att inte dra ned blixtlåset på blixtlåsförsett, sparar till extraktet märker information men, ska extraktet märker från dragit ned blixtlåset på sparar. Detta alternativ rusar upp scanning, när det finns en blandning av blixtlåsförsedda och drog ned blixtlåset på Karaokearkiv som avläs. Bildläsning Using "namnge reglar för Karaoke", Fall kan avläsas using "namnge reglar för Karaoke", enkelt att välja det känt formatera från tappa besegrar listar och klickar "går", spårar ska avläs 8 of 18

9 "Oniy, om starter med" filtrerar, låter dig endast avläsa spårar den start med en specifik uppsättning av tecken. Till exempel mest Sunfly karaokediscid start med SF, så att sätta SF i den ska filtrera byter namn på endast spårar using det utvalt formaterar, om de första tvåna märker till discld är SF. Upp till fem filtrerar kan användas i sänder, använder ett semikolon för att avskilja filtrerar e.g. SF; ZM; Z8 Notera: - Namnge reglar appliceras endast till songs som har "den tomma konstnär" kolonnen. "Redigera spårar" popup låter dig redigera konstnären, titel, och genren daterar för den utvalda song. Om du redigerar en singelkonstnär eller genre som du kan låsa datan, genom att klicka på "Padlock" bredvid sätta in, du önskar att låsa, du kan därefter kliva till och med song listar using "det nästa", och "föregående" knäppas. Om "konstnären" sätter in är tom ett extra dropdown listar visas, så "Karaoki en namnge regel" filtrerar kan vara applied om krävd. Notera; det känt formaterar boxas visas endast, om konstnären boxas är tom. Klippning spårar Beskäraren avläser fallet, och oönskad text för klippningar från titeln och konstnärerna sätter in, skrivar enkelt texten som du önskar att ta bort in i "texten för att ta bort" boxas, och klickar på klippning, beskäraren ska arbetet som är dess långt till och med fallet som tar bort den oönskade texten. Klippningen knäppas ska är endast synlig, när text har tillfogats till "texten för att ta bort" boxas. Att söka för en song skriva texten som du önskar att söka för i "sökandet boxas", då pressen den nyckel- skriva in. Sökandet ska sökandekonstnär-, titel- och genredata; resultaten ska visas i sökanderesultaten listar. Denna är den nedersta rätten listar på avskärma (som visas nedanfört). 9 of 18

10 Kolonnen visar "i fall att" "Songfallet" att song fanns in. Att tillfoga en song till "rotationen lista" friktion som den utvalda song in i "rotationen listar" dig ska meddelas för att tillfoga de kända sångarna, song som därefter ska, tillfogas till rotationen listar och den odaterade avskärma. Att ladda ett utvalt spåra in i spelarefriktionen den på spelare. Fristående funktionsläge endast: Om spelare för bakgrundsmusik (BGM-spelare) visas sökandet ska sökandet bakgrundsmusiken och INTE karaokefallen, släpa resultatet på BGM-leken knäppas för att ladda spåra in i BGM-spelare. Sångarerotation Lista" upp till de bästa 5 sångarna (numrera uppsättningen på config avskärmer), som sångare tillfogas till "rotationen, kan visas på lokalen "övervakar avskärmer", och "sångare övervakar" (avskärma 2). Sångare kan vara rörda uppåtoch neråt lista, genom att släpa dem till det required, placerar, rätten som klickar på den lista ska skärmen en popup meny för aktiv. Om du använder avlägsna terminaler, sångare förfrågan som automatiskt ska, tillfogas till rotationen listar. Aktivmenyobjekt Redigera sångaren Borttagningssångare Förnya skärm Frikänden listar Stämma + Stämma - Ladda historia Fungera Redigerar kända sångare Tar bort sångaren från rotation listar Förnyar sångareskärmen, och KJ övervakar Tar bort alla sångare från rotation Förhöjningar song som är nyckel- vid beloppet uppsättning på config avskärma. Minskningar song som är nyckel- vid beloppet uppsättning på config avskärma. Laddar sparad historia in i rotationen listar. 10 of 18

11 Diagram knäppas "Avskärma 2" knäppas vipp, 'På/av' som sångarna avskärmer, om en understödja övervakar inte är förbindelseavskärmer tillverkat är show i ett nytt fönster. "Offseten" kontrollerar låter diagrammen vara avancerade, och utvecklingsstört i förhållande till ljudsignalen, att ha de litet avancerade diagrammen (0.2 till 0.3 understöder), kan hjälpa några sångare. "Ladda den nästa sångaren" laddar sångaren av rotationen listar upptill och starter spelare. Om alternativet "för Auto borttagnings" på config avskärmer är fastställdt sångaren på det bästa av "rotationen listar" ska borttaget, efter song har lekt för 20, understöder. Fristående funktionsläge endast. Om "automatiskn bleknar" alternativ på config, avskärma är fastställdt bakgrundsmusiken som ska som ut bleknas, när karaokesong startar. Bleknas den jämna uppsättningen av "bleknar upp till till volym" kontrollerar på Config avskärmer, när song har fmished den ska bakgrundsmusiken. Peka, när bleknar händer ska beror på, om tystnadavkännaren är fastställd på spelare för bakgrundsmusik, om den uppsättningen bleknar ska, äger rum, när tystnadövergångarna äger rum. Inkopplingsfunktionsläge endast. Om "automatiskn bleknar" alternativ på config, avskärma är röda mobila spelare 1 för uppsättning Dex/, och 2 bleknas ut. Bleknas den jämna uppsättningen av "bleknar upp till till volym" kontrollerar på Config avskärmer, när song har avslutat spelare 1 och 2 på den ska DEX-/Redmobilen. Vi rekommenderar att i DEX-/Redmobil en mapp är fastställd till "en Auto lek" mapp och 'Auto lek är förlovad att ge dig din bakgrundsmusik. Tillverkat avskärma. 11 of 18

12 12 of 18

13 Ovanför är sångarna avskärmer (avskärma 2), om en understödja övervakar förbinds sångarna avskärmer ska avkänner övervaka och automatiskn för att resize för att fylla övervaka, avskärma optomised för resulutions av 800x600 (standarda 4 av 3), och 1440x900 (widescreenl6 vid 9) även om avskärma bör rescail till några storleksanpassar, avskärmer. Avskärma visar de nästa 5 sångarna, när en MP3+G-song inte leker, då när du leker den ska show songdiagrammen. Informationen på avskärma visas också på de tillverkade KJ'SNA övervakar avskärmer. Texten längs botom av avskärma är "en nyheternaticker", detta kan användas för att visa information till dina åhörare. Att möjliggöra ticker kontrollera "möjliggör Ticker" boxas på "Config" avskärmer. Att redigera texten skriva ditt meddelande i "det Ticker" meddelandet boxas på "Config" avskärmer. Historia avskärmer The history screen is displayed by clicking on the Ladda den nästa sångaren" knäppas har lekt för 20 understöder den tillfogas till historien, historien sparas, när en karaoke spårar laddat med ", när som helst en sångare/en song tillfogas till historien listar, standardinställer by detta sparas som "standard". På avsluta av en karaokeperiod du kan räddningen historien under ett annat känt, så det kan laddas tillbaka in i sångarerotationen på ett mer sistnämnd daterar using "laddar det historie" menyalternativet på rotationen listar menyn. Knäppas Öppna Räddning Frikänd Del Till rotation Ladda Nyckel- - Stämma + Granska Fungera Laddar existerande sparad historia, så den kan redigeras Sparar historien till det hårda drevet Görar klar historien Tar bort det utvalda objektet från historien Tillfogar det utvalda objektet till sångaren som rotation listar Laddar det utvalda objektet in i Karaokespelare Minskningar den utvalda song'sen som är nyckel- vid beloppet uppsättning på config Förhöjningar avskärmer. den utvalda song'sen som är nyckel- vid beloppet uppsättning på config Visar historien avskärmer. granskar avskärmer 13 of 18

14 Historia granskar avskärmer Historien granskar låter dig granska föregående sparade historier med hjälp av stunderna för den dropdown menyn som håller strömhistorien intakt. Utvalda songs för singel/sångare eller den hela historien kan tillfogas till sångaren som rotation listar. Knäppas Fästa alla Till rotation Ladda Nyckel- - Stämma + Granska Fungera Tillfogar alla objekt i lista till sångaren som rotation listar Tillfogar det utvalda objektet till sångaren som rotation listar Laddar det utvalda objektet in i Karaokespelare Minskningar den utvalda song'sen som är nyckel- vid beloppet uppsättning på config Förhöjningar avskärmer. den utvalda song'sen som är nyckel- vid beloppet uppsättning på config Visar historien avskärmer. avskärmer Spelare för bakgrundsmusik (det fristående funktionsläget endast) Spelare för bakgrundsmusik är skärm, genom att klicka på knäppas på det huvudsakligt, avskärmer. 14 of 18

15 Tillfoga musik till BGM-spelare. Songs tillfogas till BGM-spelare listar av rätten som klickar på lista, och välja "tillfoga spårar", och "avläs därefter mappen" eller ett av de andra undermenyobjekten. Detta är samma som tillfoga spårar till ett karaokefall. Using BGM-spelare Att starta BGM-palyer välj enkelt en spåra och klicka på (lek/pausen) knäppas, den ska BGM-spelare leka varje spårar i sin tur, tills 11na (stoppet) knäppas klickas. När en spåra har lekt, en blåttfästing förläggas i boxas till som lämnas av konstnärerna som är känd i lista, spåra som ska automaticaly för att inte lekas igen, tills all annan spårar har lekts, när allt spårar har lekts BGM ska leka för start spårar för en understödjatid, denna tid som en röd fästing förläggas i boxas till som lämnas av den kända visningen för konstnärer, spåra har lekts mer än en gång. Spelare för röra BGM spårar. Att hasa BGM-spelare spårar klickar på (röra) knäppas. Tystnadavkännare Att använda tystnadavkännaren klicka på - knäppas, för att inaktivera tystnadavkännaren klickar på knäppas. När den är utvald, den ska tystnadavkännaren avkänner tystnaden på avsluta av BGM för att spåra att leka, och starten därefter spårar automaticaly., om också autofadealternativet är fastställdt på config, avskärma, såväl som den ska tystnadavkännaren avkänn tystnaden på starten och avsluta av den Karaoki musiken och blekna BGM-spelare acordingly. 15 of 18

16 Config avskärmer 16 of 18

17 Detta kontrollerar bestämmer det start-up uppförandet av Karaoki, om endera "det inkopplings" eller "för stativ bara" alternativet är utvalda Karaoki som automatiskt ska, startar i det utvalda funktionsläget, om "fråga på starten" är utvalt den ska användaren frågas vilket funktionsläge de önskar att Karaoki ska starta in. Blåtten pricker bredvid endera inkopplings, eller stativ bara indikerar det fungerande strömfunktionsläget. NOTERA: om en kompatibel DJ-applikation inte installeras på den samma PC:N som Karaoki, Karaoki ska start i ensamt funktionsläge för stativ. Ensam ljudsignal för stativ (det fristående funktionsläget endast) Stativ som ensam ljudsignal delar upp, låter dig välja och set-up ljudsignalapparaten som används av Karaoki. 17 of 18

18 Val en solid apparat. Den solida apparaten (kort) för endera karaoke eller BGM-spelare är utvald, genom att välja apparaten som du önskar att använda från den dropdown "solida apparaten" listar, olika ljudsignalapparater (kort) kan användas spelare av för den Karaoki och bakgrundsmusiken. Högtalareuppgift Du kan välja högtalaren tillverkar dig bruk på den utvalda solida apparaten (kortet), väljer enkelt den tillverkade högtalaren, Listaalternativen ändrar, om du har "det utvalda Mono funktionsläget", så det solitt kan riktas till individen som högtalaren kanaliserar tillverkar. Stereo Mode Förnya VU mäter på lofpsalternativ Vid standard VU mäter förnyas 25 tider per understöder, för att förbättra kapacitet på lägre specifikationspcs denna kan förminskas till 10 tider per understöder, genom att ställa in detta alternativ. Spelareframsteg bommar för alternativ Detta alternativ kopplar spelareframsteg bommar för bommar för och pricker between funktionsläge. Max sångare avskärmer på Detta kontrollerar uppsättningar som maximat numrerar av "därefter upp" sångare som visas på sångaren, avskärmer, och övervakar fönstret som ställer in kontrollera till disables 0 meddelandet "för den nästa sångaren". 18 of 18

19 Skinn DJ App. (Inkopplingsfunktionsläget endast, kräver DEXLRed mobilt byggande nr eller mer stor), Ställa in detta alternativ, DEX-/Redmobilen ska döljas, när den använde Karaoki. Bearbeta spetsar "Bearbeta spetsar" knäppas kopplar 'På/av' bearbetaspetsballongerna som visas, när som helst musen är över en kontrollera. Trösta "Trösta" knäppas skärmar som informationen om feltestning tröstar. Kick - prioritet Inställning av denna alternativ ska start Karaoki som en priorty applikation för kick, using denna inställning kan hjälpa performanance av karaoki på några PC. NyheternaTicker Kontrollera möjliggöraticker boxas, skrivar ditt meddelande i Tickermeddelandet boxas att använda nyheternaticker. Kasta krökningen Gradkrökningen kan vara fastställd till antingen fortlöpande krökning (0-10%) eller den fixade 7% krökningen. Ladda Tvåna knäppas i ladda delar upp är som följer; 1. Inaktivera det warning meddelandet, när De är pröva för att ladda en spårastund som karaokespelare leker (som lämnas, knäppas), 2. Dölja fallet, och sökandet listar ladda data för stunder (rätten knäppas) som ställer in dessa tider för ladda och för sökandet för alternativminskningfall. Röda koret indikerar att alternativet är aktivet Auto borttagnings När uppsättningen, efter 20 har understött av att sjunga den ska strömsångaren, tas bort från sångarerotationen och tillfogas till eller specificerar uppdaterat i sångarehistorien. Pausen laddar på Ladda den nästa sångaren" knäppas på det huvudsakligt avskärmer när detta alternativ är fastställd ", när pressande ska ladda den nästa sångaren/song och spelare ska pausen. När alternativet inte är fastställdt, spelare ska lek. Visa CDG-diagram, när du stoppas. Visas, när detta alternativ är fastställdt de ska Karaokediagrammen, när karaokespelare stoppas, när de är inte fastställda karaokediagrammen ska döljas, när spelare stoppas. 19 of 18

20 Alternativ för Automation för bakgrundsmusik När "automatiskn bleknar", är utvald bakgrundsmusiken som automatiskt ska, bleknar ut, när karaokespelare startas, den ska bakgrundsmusiken är bleknad säkerhetskopia till "bleknar till volym" jämnar när karaokesong avslutar eller karaokespelare är pausen eller stoppat. 20 of 18

21 Avskärma 2 som bakgrund avbildar "Ändringen" knäppas låter användaren ändra backgroungimmage som visas på sångarna, avskärmer. "Standarden" knäppas nollställer bakgrunden avbildar. Tempo/nyckel- ställer in Dessa alternativ knäppas uppsättningen det nyckel-/tempot "ändring per klickar" av det nyckel-/tempot +1- knäppas. Menyn färgar Detta kontrollerar uppsättningar "rätten - klicka" menytext färgar. Using 'avlägsen förfrågan posterar Att använda förfrågan posterar möjliggör posterar using "möjliggör avlägsen förfrågan posterar" alternativ på "Config" avskärmer. Uppsättningen som porten på posterar till samma värderar som porten på 'Config'screenen, standarden värderar är 6000 men kan ändras, om denna är redan i bruk. Uppsättning som IP på "förfråganen posterar" till samma värderar som den som visas på "Config", avskärmer, detta är fixad värderar och kan inte ändras av programet. Välj fallet som du önskar att visa på förfråganen posterar från "det dropdown bruksfallet" boxas, alla ska fall visas på det dropdown boxas. Starta Karaoki om igen. Alla tillgängliga terminaler bör förbinda till Karaoki, och att visas på

22 "terminalerna" lista. 17 av of 18

23 Om det utvalda "bruksfall" fallet inte är närvarande på terminalerna eller har redigerats, sedan det uploaded den terminaler ska upload ett nytt eller uppdaterades, kopiera av fallet. Överföring av ett meddelande till alla terminaler Skriva ditt meddelande i meddelandet boxas, klickar på alla "som meddelandet" knäppas, dig, det ska meddelandet överförs. Överföring av ett meddelande till ett utvalt slutligt Skriva ditt meddelande i meddelandet boxas, klickar på det slutligt i "det slutligt" listar dig wish för att överföra meddelandet till, klickar på det utvalda "meddelandet" knäppas.

Röd mobil för PCDJ. M a n ue l l t

Röd mobil för PCDJ. M a n ue l l t Röd mobil för PCDJ M a n ue l l t Röd mobil version för PCDJ: 1.0 #6843 Senast uppdatering till detta dokument: Mars 25, 2009 1 Website: http://www.pcdj.com 2 1 - Tillfredsställer 1 - Tillfredsställer

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Kartuppdatering. Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering

Kartuppdatering. Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering Kartuppdatering Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering Innehåll Grundläggande förutsättningar...1 Kontrollera om din enhet använder senaste mjukvaruversionerna...1

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

LIMITED DESKTOP. Version Januari 2008

LIMITED DESKTOP. Version Januari 2008 LIMITED DESKTOP Version 1.01 Januari 2008 Innehållsförteckning Rekommenderad utrustning... 5 Installation... 5.NET Framework 1.1... 5 Limited Desktop... 5 Programinformation... 5 Programmet Limited Desktop...

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Kartuppdatering. Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering

Kartuppdatering. Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering Kartuppdatering Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering Innehåll Grundläggande förutsättningar... 1 Kolla om din enhet använder senaste mjukvaruversionerna...

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Rev 2. Manual för handterminal

Rev 2. Manual för handterminal Rev 2. Manual för handterminal Förord Tack för visat förtroende för våran produkt. Handterminalen ansluts till ledig USB port. Anslut aldrig via hub eller annan delad anslutning pga terminalen behöver

Läs mer

PCDJ Dex. M a nu e l l t. Version för PCDJ Dex: 1.0 #6695 Senast uppdatering till detta dokument: Februari 3,

PCDJ Dex. M a nu e l l t. Version för PCDJ Dex: 1.0 #6695 Senast uppdatering till detta dokument: Februari 3, PCDJ Dex M a nu e l l t Version för PCDJ Dex: 1.0 #6695 Senast uppdatering till detta dokument: Februari 3, 2009 Website: http://www.pcdj.com 1 1 - Tillfredsställer 1 - Tillfredsställer 2 2 - Inledning

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Programmera Kontaktlåda USB i Android

Programmera Kontaktlåda USB i Android Programmera Kontaktlåda USB i Android Med programvaran för Android kan du göra så att ett tryck på din kontakt ger dig: klick och svep över skärmen multimediakommandon musrörelser och musklick spelkommandon

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Grid Player. Komma igång

Grid Player. Komma igång gp Grid Player Komma igång För support, video och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till gp Grid Player Grid Player är en Alternativ och Kompletterande Kommunications (AKK) App

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet

Läs mer

Viktigt! Vill du ha möjligheten att återställa originalbilarna utan hemladdning läs nedan om återställning innan du börjar med installationen!

Viktigt! Vill du ha möjligheten att återställa originalbilarna utan hemladdning läs nedan om återställning innan du börjar med installationen! Ladda hem och installera önskad bil Bilar som inte är original i spelet Då spelet inte egentligen är gjort för att man skall kunna installera fler bilar måste man ersätta en av de befintliga bilarna med

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Programmering av Vector Carbon GPS Kompass. Vector Carbon 30/8/2011 v1.1

Programmering av Vector Carbon GPS Kompass. Vector Carbon 30/8/2011 v1.1 Programmering av Vector Carbon GPS Kompass Vector Carbon 30/8/2011 v1.1 Innehållsförteckning: Programmering av N2K mjukvara... 2 Programmering av PAR Filer... 4 Supportkontakt... 9 1 P a g e Programmering

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Programmera Avant 5 med PC mjukvara

Programmera Avant 5 med PC mjukvara Programmera Avant 5 med PC mjukvara Installera mjukvaran på din PC Sätt i CD-skivan i PC:n. Kör filen setup.exe på CDskivan så startar installationen. Följ instruktionerna tills installationen är klar.

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Ta en skärmbild. Det är enkelt att ta en bild av skärmen. 2 Det går att ta en bild av ett enskilt öppet programfönster. SMART PROGRAM PÅ SVENSKA

Ta en skärmbild. Det är enkelt att ta en bild av skärmen. 2 Det går att ta en bild av ett enskilt öppet programfönster. SMART PROGRAM PÅ SVENSKA SMART PROGRAM PÅ SVENSKA Ta en skärmbild Ta en bild av ett enskilt fönster, av hela skärmen eller av ett långt dokument eller en hel webbsida. Det går också att spela in video av det som händer på skärmen.

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Import & export av personer i Vaka

Import & export av personer i Vaka Import & export av personer i Vaka Med hjälp av Microsoft Excel kan du enkelt skapa en fil för att importera personer. Detta kan vara en stor fördel om du redan har en Excel-lista med personer som skall

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

samaritan PAD och PDU Saver EVO Användarmanual

samaritan PAD och PDU Saver EVO Användarmanual samaritan PAD och PDU Användarmanual Informationen i detta dokument kan komma att förändras utan förvarning och medför inget åtagande för HeartSine Technologies Inc. räkning. Ingen del av denna manual

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Kartuppdatering. Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering

Kartuppdatering. Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering Kartuppdatering Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet 3 års fri kartuppdatering Innehåll Grundläggande förutsättningar... 1 Kolla om din enhet använder senaste mjukvaruversionerna...

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H (figur 1) mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

ZoomWare Snabbguide. Välkommen till ZoomWare 1.0

ZoomWare Snabbguide. Välkommen till ZoomWare 1.0 ZoomWare Snabbguide Välkommen till ZoomWare 1.0 ZoomWare är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomWare ger tillgång till en förstoring (upp till 2 ggr) som gör text större, tydligare

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

NAUTIZ X5. Snabbguide

NAUTIZ X5. Snabbguide NAUTIZ X5 Snabbguide 1 Förpackningens innehåll Bilderna nedan kan skilja sig åt från de faktiska produkterna. Kontakta vår kundtjänst för att köpa tilläggs- eller tillvalsprodukter. Nautiz X5 Huvudenhet

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se Ung teket Banläggning i CAD Ung teket Övning 1 - banläggning i CAD Nu är det dags att testa på CAD för banläggning. I CAD kan du som banläggare göra allt ifrån träningar och övningar till att sköta banläggning

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer