Academicum Kompetenslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Academicum Kompetenslista"

Transkript

1 Drottninggatan Uppsala T Academicum Kompetenslista Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Uppsala universitet samt företag, organisationer och myndigheter i Uppland. Programmets längd: 6 månader Kostnadsfritt för arbetsplatsen Akademikertrainee är ett 26 veckor långt traineeprogram med praktik på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter som matchar akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen och innebär en prova- på- anställning. I programmet ingår en introduktionskurs (CV, intervjuträning, arbetsmarknadskunskaper) samt en utbildning på Uppsala universitet (ledarskap, organisation, retorik, entreprenörskap, arbetsrätt, miljö och jämställdhet). Både introduktionskursen och utbildningen är 2 veckor långa, vilket innebär att traineen ska praktisera 22 veckor på arbetsplatsen. Resultaten är goda: ca 70 procent av de som följer programmet anställs och för samtliga är det en rejäl nystart. Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats? Läs vår kompetenslista för att ta reda på vilka profiler som är tillgängliga just nu. Kompetenslistan uppdateras varje månad. Om du är intresserad av att veta mer eller titta på ett eller flera CV, så kontakta mig! Med vänlig hälsning Cécile Thuillier Projektledare Akademikertrainee Läs gärna mer om programmet i JUSEK- tidningen: for- personliga- jobbagenter/

2 Bygg/Arkitektur Kompetenser Mars Civilingenjör inom Väg och Vatten specialitet Vägar och flygfält. Även kunskaper i nivellering, teodoliter samt projektsystem. Söker arbete på projektkontor eller byggföretag som sysslar med bygg- och anläggningsverksamhet, infrastrukturutveckling, drift och underhåll eller som jobbar med Ryssland. 2. Högskoleingenjör, byggteknik personen har bred kompetens inom byggteknik, datavetenskap och matematik. Arbetslivserfarenhet som biträdande produktionsansvarig. Mycket goda kunskaper i BIM, Revit, CAD, BidCon, PlanCon, C/C++, MATLAB, Java, Python och MS- office. 3. Byggingenjör/ fastighetsekonom ingenjörsexamen med inriktning byggnadsteknik och ledning samt masterexamen i fastighetsföretagande. Fem års arbetslivserfarenhet som byggnadsingenjör. Bred kompetens b.la inom projektledning och planering, kalkylering, avtalshantering, fastighetsvärdering etc. Söker nu en traineeplats inom kompetensområdet. Juridik/Ekonomi 4. Ekonomagronom (civilekonomkompetens) med inriktning marknadsföring och företagsledning. Lång arbetslivserfarenhet inom ekonomiredovisning och administration. Söker traineeplats inom förslagsvis omvärlds- kund- och marknadsanalys samt eventplanering. 5. Ekonom med inriktning nationalekonomi och projektledning. Tidigare arbetat som chef samt budget och projekteringsexpert. Goda kunskaper i redovisning och budgetering. Söker traineeplats inom ekonomiassistans. 6. Ekonom inriktning ekonomiförvaltning. 5 års arbetslivserfarenhet som revisor. Söker nu traineeplats inom bokföring och finans. 7. Ekonom med bred erfarenhet inom ekonomiområdet, allt från skattefrågor, koncernredovisning och budgetarbete till driftsättande av ekonomisystem. Arbetat flera år som ekonomichef och redovisningschef. 8. Företagsekonom med inriktning extern handel och ergonomi. Specialområde logistik. Över tio års arbetslivserfarenhet som logistikchef. Även arbetat som logistikkonsult och logistik koordinator. Ansvarat för lagerstyrning, avtalshantering, leverans och lagringssystem, processautomation m.m. (Har fått traineeplats) 9. Företagsekonom personen har bred erfarenhet av export och import av varor på den asiatiska marknaden. Talar flytande koreanska och japanska. Söker trainee på företag med relation till den asiatiska marknaden. (Har fått traineeplats) 10. Jurist med arbetslivserfarenhet som domare, handläggare och kundserviceagent. Personen talar flytande svenska och franska och har goda kunskaper i engelska. Söker

3 traineeplats med utrednings- och beslutsfattande arbete på myndighet eller företag. Gärna där handläggning av olika fall ingår. 11. Jurist med inriktning rättskunskap. Genomgår en aspirantutbildning med inriktning förvaltning. Arbetat som chef på en flygplats (clearingverksamhet) och även drivit eget företag. Även erfarenhet som tulltjänsteman (Har fått traineeplats) 12. Advokat med bred arbetslivserfarenhet inom personalansvar, projektledning, affärsutveckling och som advokat. Drivit egna advokatbyråer. Söker nu traineeplats på myndighet. Talar arabiska, engelska och svenska. Information/Kommunikation 13. Administratör med mångårig utbildningsbakgrund, examen i företagsekonomi med inriktning handel och administration. Arbetat som administrativ chef och har bred erfarenhet av protokoll och offentliga relationer. Söker traineeplats inom offentlig sektor. 14. Lärare/Administratör Gymnasielärare i biologi och kemi med kandidatexamen i biokemi. Även drivit ett eget företag inom området personlig assistans. Personen är nu intresserad av att hitta en traineeplats med administrativa arbetsuppgifter, som att sammanställa fakta/resultat, informera, webbhantering och arkivering. 15. Masterexamen i företagsstyrning med inriktning strategisk marknadsföring. Lång erfarenhet av projektledning, affärsutveckling och marknadsundersökningar. Tidigare arbetat som PR/ event ansvarig och som försäljningsansvarig. Personen är intresserad av internationella företag. (Har fått traineeplats) 16. Företagsekonom med inriktning språk, kultur och marknad. Specialområde: affärsryska. Har stor erfarenhet av att organisera guidade rundvandringar för ryska turister i Stockholm och presentation av svensk design och mode på Öppna kanalen. Söker traineeplats inom turism och marknadsföring. Utbildning/Kultur 17. Bibliotekarie/informatör fil. kand biblioteks och informationsvetenskap. Har arbetslivserfarenhet som bibliotekarie och assistent på folkbibliotek och universitetsbibliotek. Har dessutom en universitetsutbildning i engelska och tyska samt i pedagogik och psykologi. Även utbildad förskollärare. Personen söker nu traineeplats på bibliotek, arkiv och museum. 18. Teknisk licensexamen i didaktik personen har en bred arbetslivserfarenhet på universitetsnivå. Har arbetat med kursutveckling, administration, pedagogisk rådgivning (IT/E- learning), m.m. Talar flytande engelska, franska och arabiska. Söker traineeplats som utbildningskonsult, pedagogisk utvecklare eller administratör. 19. Lärare med inriktning matte, fysik och teknik. Flera års arbetslivserfarenhet som lärare i samtliga ämnen. Personen är flerspråkig (svenska, engelska, arabiska, kurdiska).

4 20. Byggnadsantikvarie gått bebyggelseantikvarisk utbildning. Har arbetat som byggnadsantikvarie inom kulturmiljövårdsfrågor med arbetsuppgifter inom byggnadsinventering, sakkunnig, byggnadsdokumentering etc. Söker nu en traineeplats som planantikvarie eller inom kulturmiljövårdsfrågor. (Har fått traineeplats) IT/Teknik 21. Systemvetare med inriktning systemutveckling, programmering och databasteknik. Personen har goda kunskaper i programspråken Java, PHP, C#, MY SQL, SQL, HTML, CSS, ASP. NET MVC. (Har fått traineeplats) 22. Agronom med KY- examen i Oracle databasadministration. Tidigare arbetat som gymnasielärare och tolk. Talar flytande arabiska och kurdiska. Söker traineeplats inom dataadministration, DBA assistent eller systemutvecklare. 23. Civilingenjör, industriell ekonomi med utbildning i data, företagsekonomi och psykologi. Flera års arbetslivserfarenhet inom data och datasystemutveckling. Lång erfarenhet av arbete med komplexa system inom stadsplanering, telekommunikation och utveckling av dataspråk. Söker praktikplats med teknisk eller komplex datasystemutveckling eller infrastrukturutveckling, gärna med öppen källkod och Agile systemutveckling. 24. Civilingenjör, teknisk fysik även diplomerad hälsocoach. Har arbetslivserfarenhet inom C och php programmering, wordpress och andra webbrelaterade program. Även arbetat med internetmarknadsföring. Söker traineeplats inom webbutveckling och e- handel. 25. Civilingenjör med internationell erfarenhet från flera länder. Specialiserad på styr- och automationssystem och har arbetat som lärare i elektroteknik, instruktör för gymnasielärare och som ansvarig på ett dataförsäljningsföretag. 26. Civilingenjör med doktorsexamen i medicinteknik lång erfarenhet av arbete som medicinteknisk ingenjör, researcher samt konsult där arbetet kretsat kring biomedicinsk utrustning. Söker traineeplats på sjukhus eller annat stort företag inom medicinteknik. 27. Högskoleingenjör med inriktning flygteknik specialiserad inom kvalitet och underhållsteknik. Har tidigare erfarenhet utav försäljning och restaurangbranschen. Intresserad av underhållsprogram, underhållsplanering, kvalitetssystem och reliabilitetsystem för alla typer av luftfartyg eller maskiner. 28. Civilingenjör, maskinteknik personen har en bred erfarenhet av drift och underhåll av kylsystem, vattenpumpar och mekanik. Intresserad av allt inom VVS. Tidigare arbetat som drifttekniker, VVS ingenjör, kontrollör samt AC och driftingenjör. 29. Ingenjör, satellitkommunikation har arbetslivserfarenhet som elektriker och har goda kunskaper inom elinstallation och reparation. Söker traineeplats som ingenjör, elektriker. 30. Civilingenjör, elektronikkonstruktion Tidigare arbetat med import av elektroniska instrument, elinstallation och elektroniskt maskinunderhåll. Personen har goda kunskaper i Microcontroler, FPGA, samt ASIC konstruktion i både Windows och Linux OS. (Har fått traineeplats)

5 31. Elingenjör, optisk elektronik kunskaper inom fiberoptik, laserdioder, integrerad optik m.fl. Bred erfarenhet inom projektledning. Arbetat som biträdande professor, post doc. 32. Civilingenjör, elektronik personen har 15 års arbetslivserfarenhet som civilingenjör med arbetsuppgifter inom bl.a projektledning, kvalitetssäkring och produktionsarbete. Söker nu en traineeplats inom liknande områden eller som processutvecklare. 33. Fil kand. mekanisk konstruktion, tillverkning, automation flera års arbetslivserfarenhet inom mekanisk industri. Goda kunskaper inom administration samt produktion (aluminiumgjutning, maskintillverkning, hydraulisksystem). Pratar engelska och kinesiska. Personen bor i Malmö men söker tjänst i hela Sverige. (Har fått traineeplats) Life Science 34. Biolog med magisterexamen. Tidigare arbetat som laboratorieingenjör med arbetsuppgifter inom GC, HPLC, UV och IR samt utförande av mikrobiologiska driftsanalyser. Även arbetat administrativt med exempelvis databehandling och statistik samt kvalitetssäkring. (Har fått traineeplats) 35. Disputerad civilingenjör verkat inom världsledande tvärvetenskaplig forskning i gräns- landet mellan kemi, biologi och molekylär biokemi. Arbetat som laboratoriechef, forskarassistent, utvecklingsingenjör. Söker traineeplats med produkt-, marknads- och kundfokus inom Life Science. 36. Fysiker med masterexamen, inriktning meteorologi. Goda kunskaper i MATLAB, geografiska informationssystem, GIS (ArcGIS), HTML, PHP, CSS, MySQL, JavaScript, Java. Söker traineeplats inom meteorologi och fysik i allmänhet. 37. Medicine magisterexamen inriktning medicinvetenskap med examenarbete stamcellsforskning. Även magisterexamen i datavetenskap. Personen har arbetat som VD och styrelseledamot. Även internationell arbetslivserfarenhet. Talar flytande svenska, persiska, engelska och turkiska. Söker traineeplats inom medicinforskning, läkemedel eller medicintekniskt område. 38. Disputerad biokemist med en bred kompetens inom molekylärbiologi. Specialområde: produktion av subenhetvaccin och antiviral resistens. Kompetens inom molekylärbiologiska analyser av DNA, RNA, proteiner, bakterier, virus, cellkulturer samt växter. Söker traineeplats på universitet, myndighet eller företag som sysslar med Life Science. 39. Farmakolog med breda kunskaper inom farmakologi, kvalitetssäkring, klinisk provtagning och statistik. Tidigare arbetat som forskningsingenjör, preklinisk specialist, laboratorieingenjör, handläggare. 40. Kemist med lång arbetslivserfarenhet inom livsmedelsområdet. Har bl. a ansvarat för kemikaliehantering, hantering och lagring av råvaror, metodbeskrivning, skyddsinstruktioner och faroanalys.

6 41. Mikrobiolog/företagsekonom med flera års arbetslivserfarenhet inom arbetsledning, kvalitetsstyrning, produktionsstyrning och industriell mikrobiologi. Söker en traineeplats som motsvarar erfarenheten, gärna inom produktionsstyrning. 42. Agronom med magisterexamen med mark/växtinriktning. Har 5 års arbetslivserfarenhet av forskning och växtodling på jordbruksforskningsstation. Även arbetslivserfarenhet inom projektledning. Samhälle/Social omsorg 43. Jurist med ett stort intresse för arbetet med människor. Tidigare arbetat som kriminalvårdare, tolk och journalist. Talar flytande serbiska, bosniska, kroatiska och mycket god engelska. Intresserad av handläggnings och utredningsarbete. 44. Socionom/kulturvetare specialområden: Det mellanmänskliga mötet dialog, kommunikation, konst/kultur och existentiella frågor. Kunnig inom text och bild. Arbetat med stödsamtal, rådgivning samt inom ideell verksamhet och som ansvarig inom konstutställningsverksamhet. Även intresserad av arbetsmiljöfrågor och frågor kring verksamhetsutveckling. Söker traineeplats inom kultursektorn, folkbildning och inom idéburen verksamhet. 45. Statsvetare magisterexamen i internationella relationer. Tidigare arbetat som chef, marknadsundersökare, projektledare, cirkelledare. Har goda språkkunskaper inom flera språk bl.a arabiska och kinesiska. Söker traineeplats inom kompetensområdet. 46. Läkare med bred kunskapsbas och patienterfarenhet. Flera års arbetslivserfarenhet som allmänläkare och skolläkare. Även arbetat som beroendemedicinläkare. Söker traineeplats på klinik eller inom forskningsområdet. 47. Fil. Kand i psykologi med inriktning barnpsykologi. Har arbetslivserfarenhet som psykolog, socialsekreterare och pedagog. Innehar ett mångkulturellt perspektiv med erfarenhet av möten med krigsdrabbade personer. Söker nu traineeplats som handläggare eller pedagog.

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018 15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018 15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH samt

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 4-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer,! ida s projektassistenter,

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 3-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter,

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skapa din framtid! Innehållsförteckning Utbildningar inom försäljning IT-Säljare 8 Kvalificerad Säljare/Key Account Manager 9 Internationell Säljare/Marknadsförare 10 Key Account Manager 11 Utbildningar

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer