Academicum Kompetenslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Academicum Kompetenslista"

Transkript

1 Drottninggatan Uppsala T Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Handelskammaren, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet samt företag, organisationer och myndigheter i Mälardalen. Vi söker praktikplatser för akademiker: Praktikperiodens längd: cirka 3 eller 5 månader Det är kostnadsfritt för arbetsplatsen Möjlighet till rekrytering och en viktig erfarenhet! Korta vägen (runt 3 månaders praktik) Korta vägen är ett 26 veckor (ca 6 månader) långt utbildningsprogram för nyanlända akademiker. De inledande 3 månaderna sker utbildning i språk, IT med mera och därefter skall deltagarna få praktik. Praktiken sker på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter som matchar akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen. Under praktiken får deltagarna kontakt med sitt yrke i Sverige och får viktiga kunskaper och kontakter. Resultaten i Korta vägen är goda: många av de som följer programmet anställs och för samtliga är det en rejäl nystart! Akademikertrainee (runt 5 månaders praktik) Akademikertrainee är ett 26 veckor (cirka 6 månader) långt traineeprogram med praktik på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter som matchar akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen. Programmet inleds med en fem veckor lång introduktionskurs (CV, intervjuträning, arbetsmarknadskunskaper, projektledning, arbetsrätt och retorik bland annat). Efter introduktionen börjar traineetjänstgöringen. Resultaten är goda: ca 70 procent av de som följer programmet anställs, varav ca hälften på traineeplatsen. Praktiken pågår under cirka 5 månader. Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats? Läs vår kompetenslista för att ta reda på vilka profiler som är tillgängliga just nu. Kompetenslistan uppdateras varje månad. Om du är intresserad av att veta mer eller titta på ett eller flera CV, kontakta gärna mig! Med vänlig hälsning, Elin Heldin, Academicum, samordnare Kompetenslistan ,

2 Kompetenser april 2014 Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (, och ). Om du inte hittar den kompetens du söker under rätt ort kan det ändå finnas en vits med att titta under andra orter då flera av våra deltagare kan pendla. Om du helt saknar en kompetens - kontakta mig ändå. Vi kan ha fler kompetenser än de som står på listan. Klicka på ett specifikt kompetensområde nedan för att gå direkt till denna kategori Bygg/Arkitektur Juridik Ekonomi Administration/HR Information/Kommunikation Utbildning/Kultur IT/Teknik/Miljö Life Science Samhälle/Social omsorg Hälsa Bygg/Arkitektur UPPSALA 1. Civilingenjör. Har masterexamen som byggingenjör med inriktning mot betong och stål. Har flera års arbetserfarenhet som byggnadsingenjör inom bland annat design av stål- och betongbyggnader. Har också arbetat som tekniklärare. Erfarenhet av Auto-CAD och Staad. Vill arbeta inom byggnadskonstruktion på byggföretag. Korta vägen = PRAKTIK 3 2. Civilingenjör certifierad inom generell byggnadsteknik. Specialområde: betong, material, och hållfasthet. Söker arbete på byggföretag. Korta vägen = PRAKTIK 3 3. Erfaren civilingenjör (väg, vatten och byggnad) som är van att arbeta med både små och stora projekt. Initiativrik, kreativ och målinriktad tävlingsmänniska som presterar sitt bästa i kundfokuserade team-organisationer. Söker arbete som byggnadsingenjör, alternativt arbete med vägoch vatten. Korta vägen = PRAKTIK 3 Juridik 4. Advokat med arbetslivserfarenhet från egen juristbyrå i Aleppo med specialisering mot familjerätt. Aktiv vad gäller mänskliga rättigheter. Har varit ordförande i tio år i en kvinnoorganisation i Aleppo. Söker arbete som jurist, gärna med frågor inom integration eller kvinnor och barns rättigheter i samhället. Korta vägen = PRAKTIK 3

3 5. Kandidatexamen i rättsvetenskap och har arbetslivserfarenhet som juristassistent på juristbyrå i Iran. Har också erfarenhet som arbetsledare inom kulturverksamhet och som socialassistent på ungdomsfängelse. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 6. Erfaren advokat med en masterexamen i kriminologi och rättsmedicin, en magisterexamen i statsvetenskap samt domarexamen. Har över tio års arbetslivserfarenhet inom rättsväsendet bland annat som försvarsadvokat och juridisk rådgivare. Har också vikarierat som domare. Språk: spanska, portugisiska, engelska och svenska. Söker nu praktik på arbetsplats där dessa kunskaper kan komma till användning. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 Ekonomi 7. Fyraårig utbildning till civilekonom. Totalt elva års arbetserfarenhet som revisor på dels telekombolag, dels investmentbolag, med ansvar för 30 olika kunder. Erfarenhet av Microsoft Business Solutions och SAP-tech. Vill arbeta på revisionsbolag eller Riksrevisionen. Korta vägen = PRAKTIK 3 8. Femårig masterexamen i Business Information Systems. Arbetslivserfarenhet inom förbättring av arbetsrutiner och -processer på en banks huvudkontor (genom process mapping). Även erfarenhet av att göra kostnadsanalyser och implementationsstrategier för organisationsutveckling av en myndighet. Vill arbeta på konsultföretag inom IT eller organisationsutveckling. Korta vägen = PRAKTIK 3 9. Ekonomisk administratör med stort intresse för siffror och van att arbeta med olika sorters människor. Har arbetat med både kund- och leverantörsreskontra, kundfakturor, bokföring och lönehantering. Vill fortsätta utveckla sig inom ekonomi och administration. Akademikertrainee = PRAKTIK Kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot marknad, organisation och ledarskap och lång erfarenhet av kundmöten i högserviceföretag inom resebranschen. Vill i framtiden gärna bidra med erfarenhet av att utveckla verksamheten, sätta mål, se kundens behov och att slutföra affärer. Akademikertrainee = PRAKTIK Ekonom med inriktning på företagsekonomi. Har drivit både eget företag och aktiebolag i sammanlagt över 27 år. Bred, mångårig erfarenhet inom handelsimport för både grossistförsäljning och försäljning direkt i butik. Specialistkunskap inom branscherna: livsmedel, kläder samt hushållsartiklar. Kunskaper i bokföring, bokslutsarbete. Vill arbeta med handel, gärna med import och export av varor. Akademikertrainee = PRAKTIK Ekonom med inriktning på bank och försäkring. De två första åren innehöll en översikt av ekonomiämnet med bland annat makroekonomi, mikroekonomi och redovisning. De två sista åren innebar en specialisering med inriktning på finans, bank och försäkring. Korta vägen = PRAKTIK Nyutexaminerad ekonom/företagsekonom med erfarenhet av försäljning, administration och HR. Erfarenhet och kunskaper inom produktion, material och inköp. Van att arbeta i en internationell miljö. Söker arbete som ekonom/administratör, gärna på företag med internationella kontakter. Korta vägen = PRAKTIK 3

4 14. Har en Master of Business Administration in General Management samt över 13 års arbetslivserfarenhet inom området Information Management System for Mine Action (IMSMA) och några år med andra organisationer. Vill gärna arbeta med informationsteknologi och som databasadministratör, GIS (Geografi Information System). Korta vägen = PRAKTIK Ekonom med kunskaper i bland annat redovisning och revision, ledarskap och företagsekonomi. Arbetslivserfarenhet som bland annat räkenskapsassistent, bokföringsadministratör, revisor och försäljningschef. Vill fortsätta arbeta inom ekonomi. Akademikertrainee = PRAKTIK Supply chain manager. Erfarenhet inom LEAN Manufacturing, produktions- och logistikplanering samt kvalitetssäkring. Trespråkig. Akademikertrainee = PRAKTIK Ekonom med inriktning mot Advertising Management. Specialområde: reklam och marknadsföring. Även kunskaper i bokföring (rysk). Vill bidra med kunskaper och engagemang, gärna inom området reklam och marknadsföring. Korta vägen = PRAKTIK Utbildad ekonom som jobbat som chefsassistent i 10 år och som lärare i 2 år. Vill nu gärna jobba med ekonomi eftersom personen har god erfarenhet av att arbeta med siffror. Har lätt att få bra kundkontakt. Korta vägen = PRAKTIK Har en kandidatexamen i handel och ekonomi samt en master i Business Administration. Söker nu nya utmaningar inom ekonomi och räkenskap där den analytiska och kommunikativa kompetensen kan komma till användning för att få fortsätta utvecklas i branschen. Korta vägen = PRAKTIK Universitetsutbildad företagsekonom med flerårig arbetslivserfarenhet inom ekonomi och som revisor. Kunskaper inom bokföring, bokslut, matematik, lagar och regler bland annat. Målsättningen är att få använda tidigare erfarenheter och fortsätta utvecklas inom ekonomibranschen. Korta vägen = PRAKTIK Kandidatexamen i ekonomi med kunskaper inom bokföring, redovisning och marknadsföring. Vill gärna arbeta/praktisera inom ekonomi och marknadsföring på ett större företag, exempelvis Volvo. Är mobil och kan tänka sig att flytta för det rätta jobbet. Har stort kontaktnät i Indien med olika företag. Korta vägen = PRAKTIK Universitetsutbildning motsvarande svensk fil. kand med företagsekonomi som huvudområde. Erfarenhet som ekonom och kvalitetsgranskare i cirka femton år på industriföretag inom telecom och data. Van användare av ekonomiprogrammet VISMA och VISMA Prusido. Akademikertrainee = PRAKTIK Nyligen avslutad magisterexamen i ekonomi med inriktning på statistik. Kompetens inom statistisk analys bl.a. data- visualisering, modellering och prognos. Även kunskaper i redovisning (bokföring, bokslut, moms, löner skatt). Vill jobba inom områdena dataanalys och statistik och/eller redovisning och ekonomi. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 Administration/HR 24. Examen i affärsadministration och förvaltning. Har arbetat med frivilligorganisationen som forskningsassistent och koordinator. Stor erfarenhet av projektledning. Söker administrative arbete på företag, myndighet eller hjälporganisation. Korta vägen = PRAKTIK 3

5 25. Kandidatexamen i matematik och en Postgraduate Diploma (Pgd) i management. Arbetat som banktjänsteman, säljare och logistikansvarig. Anpassar sig lätt till nya processer och rutiner. Vill använda sig av sina färdigheter inom administration och organisation. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 Information/Kommunikation 26. Erfarenhet inom marknadsföring med bland annat marknadsundersökningar och administration. Kunskaper i kampanjer och produktutvecklings-positionering. Målsättningen är att få en position som låter använda den pedagogiska kunskapen och arbetslivserfarenheten inom området för företagsledning och marknadsföring/försäljning. Korta vägen = PRAKTIK Journalist med lång erfarenhet av journalistik online och i traditionella medier. Har arbetat med skrivande för nätet, användning av sökmotorer och är van vid arbetsflödet på en nyhetsredaktion samt redigering av bild och text med hjälp control panel. Har arbetat med tryckta medier och behärskar olika typer av skrivande som t ex: reportageskrivande, nyhetsreportage, featurereportage och intervjuer. Korta vägen = PRAKTIK Journalist med examen i mediekunskap. Har arbetat som nyhetsreporter nationellt och internationellt. Har även god erfarenhet av TV-programkoordinering och har varit ansvarig för ett team om tio journalister. Har utmärkt sig i en större journalisttävling och där vunnit första pris med sitt reportage. Söker arbete inom journalistik och med fördel rapportera via olika medium för att förbättra integrationen. Korta vägen = PRAKTIK Språkvetare och lingvist med pågående forskarutbildning. Goda kunskaper i informationssökning. Vill använda sina kunskaper inom kommunikation, språkvetenskap och litteratur inom kommunikation eller den socialkulturella sektorn. Korta vägen = PRAKTIK Fil. kand. inom kommunikation och PR. Behärskar fem språk. Lång arbetslivserfarenhet från undervisning av barn och vuxna, skolplanering och -administration samt är erfaren barnskötare. Söker nu arbete inom turistbranschen, som informatör inom privat näringsliv eller inom offentlig förvaltning där det går att bidra med språk- och kommunikationskunskaper. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 Utbildning/Kultur 31. Fil. mag i konstvetenskap. Stor erfarenhet av försäljning, marknadskommunikation och serviceinriktat arbete. Kundorienterad, nytänkande och strukturerad. Ambitionen är att arbeta inom marknadsföring och kommunikation. Akademikertrainee = PRAKTIK Legitimerad psykolog med certifikat från Irak. Specialiserad på barn och ungdomar. Vill gärna arbeta i förskola eller grundskola. Kan också tänka sig att arbeta som trafiklärare. Korta vägen = PRAKTIK 3

6 IT/Teknik/Miljö 33. Elektronikingenjör med över tjugo års arbetslivserfarenhet först som ingenjör och sedan som strategisk inköpare inom telekom på Ericsson. Erfarenhet av att kartlägga, förhandla, och skriva avtal med leverantörer i större telekomprojekt. Har också erfarenhet som operativ inköpare. Vill arbeta som inköpare inom elektronik, IT eller telekom. Korta vägen = PRAKTIK Disputerad fysikalisk kemist med inriktning mot simulering, matematisk modellering och algoritmutveckling. Har goda kunskaper i matematik, statistisk fysik och programmering. Vill gärna bidra med sitt kunnande i och genuina intresse för naturvetenskap och samtidigt utvecklas i sin roll som fysiker. Akademikertrainee = PRAKTIK Civilingenjör i datateknik med inriktning mot teknisk support och nätverksinstallation, konfiguration och underhåll av windows-servermiljö. Dessutom lång praktisk erfarenhet av PCmontering, -ombyggnad och -reparation. Vill gärna jobba med nätverksadministration. Akademikertrainee = PRAKTIK Elektroingenjör med masterexamen i förnybar energi och hållbar utveckling. Erfarenhet av projektarbete inom förnyelsebar energi och hybridsystem samt inom IT. Förståelse av olika energisystem samt kunskap inom IT och digital marknadsföring. Önskar nu arbeta/praktisera inom området energi, förnybar energi, miljö eller energieffektivisering. Akademikertrainee = PRAKTIK Universitetsutbildad miljöingenjör med erfarenhet av olika aspekter av miljöinspektion. Söker arbete/praktik främst inom miljö/livsmedelssektorn, kan även tänka sig olika former av socialt arbete. Akademikertrainee = PRAKTIK Utbildad dataingenjör med inriktning mot programmering och artificiell intelligens. Har arbetat som programmerare på litet företag med att starta upp ett program för att tillverka tegelstenar. Bra på att arbeta under press under längre tid och tycker om att arbeta i team. Söker nu praktik på större företag som programmerare för att lära sig hur det svenska arbetslivet fungerar. Korta vägen = PRAKTIK Matematik och naturvetenskapliga studier med inriktning på datavetenskap. Specialområde: programmering. Även kunskaper i olika programmeringsspråk. Önskar nu få bidra till er verksamhet med kunskaper och engagemang, gärna inom området programmering. Korta vägen = PRAKTIK 3 Life Science 40. Disputerad immunolog med inriktning på autoimmunitet. Specialområde: ledgångsreumatism. Har två års arbetserfarenhet som post doc. Har även goda kunskaper i cellodlingsteknik och stor laborationsvana. Söker arbete som forskare på Uppsala universitet och även större företag som sysslar med läkemedelsutveckling eller bioteknik. Akademikertrainee = PRAKTIK 5

7 41. Livsmedelsingenjör med masterexamen, inriktning mot "Quality Expertise, Keeping and Processing Technology of Agricultural Products. Åtta års arbetslivserfarenhet från ett livsmedelsföretag som producerade juicer och sylt. Arbetsuppgifterna som livsmedelstekniker omfattade kvalitetskontroll av livsmedel, beräkning av recept, dosering av ingredienser med mera. Vill arbeta på livsmedelsföretag eller Livsmedelsverket. Korta vägen = PRAKTIK Doktorsexamen i biokemi och har deltagit i flera projekt för design, produktion, karaktärisering och kristallisering av proteiner och antikroppar genom användning av bakterier, jäst, insekts- och djurceller. Lång erfarenhet inom området, god pedagogisk förmåga samt ett utvecklat effektivt administrativt arbetssätt. Akademikertrainee = PRAKTIK Snart färdig master i analytisk kemi med erfarenhet av flertalet kemiska analysinstrument samt praktisk erfarenhet av tillämpad analytisk kemi. Vill få användning av mina kemikunskaper och arbeta som labbassistent eller som analytisk kemist inom läkemedels- eller livsmedelsbranschen. Önskar på sikt få en roll med projektledaransvar. Akademikertrainee = PRAKTIK Universitetsexamen i mikrobiologi med bred arbetslivserfarenhet inom såväl laboratorieanalys som pedagogik. Intresserad av arbete/praktik främst på laboratorium med provtagning och analys. Akademikertrainee = PRAKTIK Disputerad inom biomedicin med neurobiologi som inriktning. Specialitet: akademisk forskning och handledning av doktorander, studenter och undervisning. Dessutom mångårig erfarenhet från industrin i läkemedelsforskning inom Alzheimers sjukdom, Parkinson och olika smärttillstånd. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 Samhälle/Social omsorg 46. Statsvetare med mångårig arbetslivserfarenhet och nyligen lästa kurser i statistik. Söker nya utmaningar som statistiker/utredare inom en samhällsvetenskaplig kontext. Goda kunskaper inom metodfrågor och stort intresse för undersökningsplanering och enkätutformning. Uppskattar att arbeta med siffror och datainmatning, har även erfarenhet av programmering i SAS. Vill gärna arbeta med exempelvis opinionsundersökningar. Akademikertrainee = PRAKTIK 5 Hälsa 47. Erfaren läkare specialiserad på gynekologisk kirurgi. Har bland annat arbetat med över 3000 förlossningar. Vill nu arbeta som läkare, gärna inom sitt specialområde gynekologi/kirurgi/obstetrik. Korta vägen = PRAKTIK Ortopedkirurg med examina och legitimation från två länder. Femton års erfarenhet inom yrket och från olika sjukhus och kulturer. Deltagit vid många konferenser och mycket engagerad i ortopedkirurgins utveckling. Söker framförallt arbete som ortopedkirurg på större sjukhus men är också intresserad av att som läkare arbeta inom idrotten. Korta vägen = PRAKTIK 3

8 49. Allmänläkare med specialistutbildning inom endokrinologi från Ryssland och med många års praktiskt arbete i Palestina. Söker arbete som endokrinolog eller allmänläkare. Korta vägen = PRAKTIK Examinerad tandläkare med universitetsutbildning i Irak och behörighetsgivande komplettering i Sverige. Bred kompetens och flerårig erfarenhet som tandläkare inom så väl statlig och privat verksamhet. Önskar nu få praktiktjänstgöring på tandvårdsklinik. Akademikertrainee = PRAKTIK Fyraårig medicinutbildning med målet att bli läkare. Blev tredje bästa elev i sitt hemland och fick stipendium att åka till Egypten och gå på Ain-Shams University. Vill gärna arbeta inom vården, gärna på klinik med mycket patientkontakt. Korta vägen = PRAKTIK Erfaren tandläkare med specialisering på tandreglering. Har arbetat under cirka åtta år som tandläkare i Ukraina och Syrien. Vill gärna arbeta/praktisera på en tandvårdsklinik i Eskilstuna med omnejd. Korta vägen = PRAKTIK 3