För effektiv och kreativ kom mu ni kation i Skåne, Blekinge och Småland. LÄRLINGSAKADEMIN sidan God Jul & Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För effektiv och kreativ kom mu ni kation i Skåne, Blekinge och Småland. LÄRLINGSAKADEMIN sidan 20-21. God Jul & Gott Nytt År!"

Transkript

1 LÄRLINGSAKADEMIN sidan DECEMBER 2011 God Jul & Gott Nytt År! SPÄNNANDE INSIDA Bakom Rådhuskvarteret i Kristianstads just nu mycket tunna och ytliga fasad döljer sig en mängd spännande entreprenörer. Några av dessa möter du här. Sidorna Ny stadsdel i Sölvesborg ett naturnära boende för alla sinnen sidan 6 Lernia i Ronneby bjuder på närings(livs) (livs)riktig meny sidan 9 FOTO: DAN SKÖLD För effektiv och kreativ kom mu ni kation i Skåne, Blekinge och Småland

2 2 INSIDE NäringslivsRevyn

3 NÄRINGSLIVSREVYN Inside För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion i Skåne, Blekinge och Småland Eriksberg återuppbyggt efter branden SIDAN hans Mossberg Ansvarig utgivare martin svensson Ägare/vd Peter Karlsson Marknad / Annons Fäladsgatan 4, Kristianstad Tel: Fax: Karlskrona Utges av GL-Tryck Försäljning AB 5 Samgående stärker Kommunals avdelningar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar blir Kommunal Sydost. 14 Länsstyrelsen får nytt tak med hjälp av S.Olssons Plåtslageri & Ventilation i Karlskrona. UNIKT SAMARBETE SKAPAR JOBB 4 LEVINS ELEKTRISKA VÄXER 7 BLEKINGE BYGG(ER) VID HAVET 8 NCC-BYGGEN GER MERSMAK 10 STÖRSTA JOBBET SEDAN STARTEN 15 PEAB KLARA VID F LÄRLINGSAKADEMIN 20 STORSATSNING I LUND 22 VÅRDAR KUNDER OCH MEDARBETARE 25 TRIO TAR ÖVER I KRISTIANSTAD Hässleholm i ny kostym Hässleholms kommun satsar på infrastruktur och offentliga byggnader. 38 Gott Nytt 2012 Sex företagare berättar om sina förhoppningar på det nya året. HELRENT VÄXER SÅ DET KNAKAR 27 HISSCOMPANIET EXPANDERAR 28 UNIKA PROJEKT LYFTER 29 KRISTIANSTAD KOMMUN STORSATSAR 30 RÅDHUSET BYGGS MED HJÄLP AV BIM 32 RÅDHUSBYGGE ÖKAR KONKURRENSKRAFT 34 KRANEXPRESSEN LYFTER I KRISTIANSTAD 35 RIVER HELT KVARTER, NÄSTAN 36 NCC LÄGGER LOCKET PÅ TIPPEN 37 J ust nu pågår ett paradigmskifte inom byggbranschen. LTH, som utbildar arkitekter och konstruktörer, spår att om bara fem år har branschen ersatt vanliga ritningar med virtuellt byggande BIM Building Information Model eller byggnadsinformationsmodeller. I grunden är BIM en tredimensionell digital representation av en byggnad inklusive alla enheter den består av. Den minsta enheten kallas för ett objekt och kan till exempel vara ett fönster. Fönsterobjektet består av en skalbar tredimensionell modell plus all den information som hör till objektet exempelvis mått, tekniska data och egenskaper. Objektet finns i en databas, till exempel i form av ett Internetbaserat datormoln, där tillverkaren eller en BIMkonsult lagt ut det så att arkitekter, konstruktörer och byggfirmor lätt ska kunna plocka in det i sina respektive BIM. Datormolnet erbjuder en standardiserad lagring som lätt nås via webbläsare. Fullt utbyggt och standardiserat kommer samtliga leverantörer till byggbranschen att ha lagt ut alla sina produkter i form av BIMobjekt. Konsultföretag, till exempel BIM Object AB, hjälper tillverkare som vill göra sina produkter tillgängliga som BIMobjekt. Att rita eller konstruera en byggnad liknar processen i det populära datorspelet The Sims 3: Du väljer en tomt. Lägger in byggnadens ytterkontur och rumsliga struktur. Går till databasen/molnet och hämtar objekt som grund, källare, ytterväggar, dörrar, fönster, tak och belysning. Alla objekt är prissatta och du kan till exempel välja modell och kulör. En riktig BIM innehåller dessutom el, ventilation, vatten och avlopp osv. Modellen går att ändra, zooma, luta, se i genomskärning, färgsätta, ljussätta, energi- och materialberäkna samt skriva ut eller presentera på skärm. BIMen kan också användas för visualisering av till exempel luftflöden, köldbryggor och ljudnivåer. Produktionsplaneringen länkas till modellen. Under projekteringens gång gör intressenterna förbättringar och till slut samgranskar man BIMen och kontrollerar att inga kollisioner eller underligheter uppstår. Justeringarna görs alltså innan huset byggs i verkligheten. BIM innebär ett steg på vägen mot ett mera kostnadseffektivt och industriellt byggande. För att möta utbildningsbehovet startades ett sektorsgemensamt utvecklingsprojekt Open- BIM som nu övergått i en ideell förening. På hemsidan finns bland annat en Handbok i BIM-arbete i pdf-format som bara är att tanka hem. På YouTube ligger ett antal korta filmer BIM för Byggmästare. Och på Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds hemsida finns mer information. I BIMprojekt måste man vara noga med avtalsskrivningen. Färdiga avtal finns på Byggbranschens Elektroniska Affärsstandards hemsida. God Jul och Gott Nytt År önskar vi på InsideNR! KATI BROTZEN INSIDE NäringslivsRevyn 3

4 UNIKT SAMARBETE GER STOR CHANS TILL JOBB q Arbetsgivarringen och Unik Resurs utgör tillsammans en komplett leverantör av personaltjänster till arbetsgivare i Blekingeregionen. Genom sitt samarbete kan organisationerna erbjuda både företag och arbetssökande en unik väg mot nya mål och utmaningar. Vi är en resursplanerare som stödjer våra kunder och individer i både med- och motgång eftersom konjunkturen alltid svänger, säger Jonas Bommeskär. Arbetsgivarringen tillsammans med Unik Resurs samordnar, planerar och effektiviserar den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetsgivare i Blekinge. Detta genom att exempelvis erbjuda hjälp med rekrytering, bemanning, ledar- och verksamhetsutveckling, omställning och karriärprogram/outplacement. Ett samarbete som sätter individen i fokus och där trygga lösningar är en nyckelfras. ÄGS AV ARBETSGIVARE Arbetsgivarringen ägs av några av de mest tongivande arbetsgivarna i regionen. Företaget etablerades 1992 i projektform och 1996 som aktiebolag. Tanken bakom Arbetsgivarringen är att organisationen ska fungera som ett stöd, både för företag och individen, vid exempelvis rehabiliteringar och omställningar. Fyra av fem av de som genomgår vårt omställningsprogram får ett nytt jobb, säger Ann-Christin Andersson på Arbetsgivarringen i Karlskrona. En siffra som gör att Arbetsgivarringen placerar sig i bland de tio främsta leverantörerna av omställning i konkurrens med 100 andra leverantörer inom ramen för TSL. Att förlora sitt arbete kan drabba den enskilde medarbetaren hårt. Målet för Arbetsgivarringen är därför att finnas som ett professionellt stöd för medarbetaren, företaget och fackföreningen på arbetsplatsen. Att hjälpa individen se nya möjligheter i sitt arbetsliv är centralt för en lyckad omställning. Som ett led i detta arbete har Arbetsgivarringen inlett ett samarbete med företaget Unik Resurs. SAMARBETE STÄRKER Sedan i våras samarbetar Arbetsgivarringen i Karlskrona med Unik Resurs. Genom samarbetet får den arbetssökande tillgång till ett nätverk bestående av många ledande företag och organisationer i Blekingeregionen. Genom att registrera sitt CV i Unik Resurs kompetensdatabas blir den arbetssökandes ansökan synlig för rekryterarna. Unik Resurs och Arbetsgivarringens unika kontaktnät gör på så vis att så väl företag som enskilda individer kan finna nya möjligheter att utnyttja sina kompetenser och utvecklas för att bli starkare. Förutom bemanning erbjuder Unik Resurs rekrytering till kvalificerade tjänster, både på chefs- och specialistnivå, med varierande krav på utbildning och tidigare erfarenheter. Man arbetar med att tillsätta allt från sommarjobb till VD-tjänster. För oss är det viktigt att vara goda lyssnare för att erbjuda kunden och konsulterna olika möjligheter till lösning, säger Susanne Appelkvist på Unik Resurs. KARRIÄRPROGRAM Som ett led i arbetet med att hjälpa kunderna utveckla sin verksamhet igenom att stärka individen arbetar Unik resurs bland annat med ett Karriärsprogram där individen ges en möjlighet att utveckla sina kunskaper och gå vidare i sin karriär. Arbetsgivarringens karriärprogram ger nya möjligheter för att finna nytt jobb. I bland är inte arbetssituationen optimal och att det finns en överenskommelse om att anställningen ska avslutas. I Karriärprogrammet får man en anställning hos Arbetsgivarringen och genom företagens gemensamma kontakter med arbets givare kan individen få en chans att hyras ut som bemanning till företag. Det blir ett sätt att visa upp sig för en intresserad arbetsgivare. UTVECKLING OCH VÄRDERINGAR Ulf Karlssons motto, platschef på Orbitone, har alltid varit att skapa förutsättningar och strukturer som uppmuntrar ansvarstagande hos medarbetarna. Han valde att satsa på ett ledarutvecklingsprogram för sina teamledare tillsammans med Åse Hamn. Han menar att produktionen är kärnan i verksamheten och fungerar den racerbilen, citat Ulf, optimalt så sprider det ringar på vattnet och personalen förstår sin del i sammanhanget och vad de bidrar med. Detta ger en stor genomslagskraft, öppenhet och förståelse från personalen och underlättar samarbetet. Att få människor att växa, genom ansvar, tillit och att våga misslyckas, är en av Ulfs stora drivkrafter. KOMPETENS I KARLSKRONA På Arbetsgivarringen arbetar Ann-Christin Andersson, Dan Weinberger och Ann-Sofi Ingemarsson som konsulter inom karriärprogram och omställn ing och Ibert Lilja som konsult inom verksamhetsutveckling. För Unik Resurs arbetar Susanne Appelkvist, Åse Hamn och Jonas Bommeskär med rekrytering och som utvecklingskonsulter. Jonas är nyanställd på Unik Resurs och kommer närmast från Indigo Management där han jobbat med chef/ledarutveckling. Susanne avslutar intervjun med att återigen poängtera vad som gör samarbetet mellan Arbetsgivarringen och Unik resurs speciellt: Genom vårt gemensamma nätverk kan vi ge människor möjlighet att växa i sitt arbetsliv och på så vis stärka företagens möjligheter att hantera så väl med- som motgång. Fortsättning på sida 5 PETER ÖJERSKOG 4 INSIDE NäringslivsRevyn

5 SAMGÅENDE GER STARKARE FACK q Från årsskiftet går Kommunals avdelningar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar samman till Kommunal Sydost. Vi får bättre resurser för att vara en kraftfull företrädare och tillvarata våra medlemmars intressen, säger Magnus Pettersson från Blekinge. Kommunal är Sveriges största fackförbund med över en halv miljon medlemmar. Av dem finns nu i Kommunal Sydost. Kronoberg och Blekinge hade tidigare cirka medlemmar var och det är för lite för att kunna erbjuda fullgod service, säger Mariann Andersson som representerar Kronoberg. Kommunal organiserar inte bara anställda inom kommun och landsting. Man har även många privatanställda inom gröna näringar; lantbrukare, djurskötare och till och med golf- banearbetare. Faktum är att vi har fler privatanställda än landstingsanställda, avslöjar Ulf Nilsson, som representerar Kalmar. Nya namnet efter samgåendet blir Kommunal Sydost. Kontoret centraliseras till Växjö. Men fortfarande har Kommunal minst en sektion i varje kommun för att hålla nära kontakt med medlemmarna. Sammansalningen till Kommunal Sydost gör att vi kan säkerställa vår kompetens och driva rejäl avtalsrörelse åt medlemmarna, säger Magnus Pettersson. TROR PÅ IDÉN Planeringen av samgåendet har pågått länge. Redan för två år sedan tog kongressen beslut och se- dan dess har en projekt- grupp arbetat med saken. Sammanslagningar sker även i övriga landet där Kommunal går från 23 till 13 avdelningar. Jag har trott på den här idén hela tiden. Det kommer att bli utmärkt eftersom vi jobbar bra tillsammans, säger Mariann Andersson. Kommunal Sydost kommer att intensifiera sin medlemsrekrytering efter sammanslagningen. Men lika viktigt är att vårda och behålla de medlemmar man redan har. En viktig uppgift är att ge medlemmarna bättre villkor. I dag är en femtedel av Kommunals medlemmar visstidsanställda, många som vikarier. EN FRAMTIDSBRANSCH Men arbetsmarknaden ser ljus ut för Kommunals medlemmar. Med en åldrande befolkning finns goda möjligheter till jobb inom vård och omsorg. Vi ser Kommunals arbetsmarknad som en framtidsbransch. Och det gäller för arbetsgivarna att vara attraktiva i konkurrensen för att attrahera och behålla personal, säger Magnus Pettersson. Kommunal organiserar en mängd olika yrkesgrupper; vård, omsorg, barnskötare, kök & städ, vaktmästare, tekniker, trafik, sotare, djurskötare, lantbrukare, golfbaneskötare Vi brukar säga att man möter kommunalare från vaggan till graven, säger Ulf Nilsson på Kommunal Sydost. Kommunals avdelningar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar krokar samman för att från årsskiftet bli Kommunal Sydost med totalt medlemmar. Från vänster ses Magnus Pettersson, Mariann Andersson och Ulf Nilsson. PETER ÖJERSKOG Thomas Sabel är uthyrd som bilelektriker fyra dagar i veckan och som HR-administratör en dag. En speciell lösning som kommer sig av att Unik Resurs vill utnyttja Thomas breda kompetens, han har både erfarenhet som elektriker och en kandidatexamen inom personal och arbetsliv ifrån Linnéuniversitetet. Jag trivs fantastiskt bra! Det är en styrka att var uthyrd, få pröva på att göra breda saker och se vilka arbetsgivare som är attraktiva, säger Thomas Sabel. Thomas är ett bra exempel på hur Unik Resurs vill skilja sig ifrån andra bemanningsföretag på marknaden. Nöjda kandidater betyder nöjda kunder. Nöjda kunder betyder långsiktiga affärer. INSIDE NäringslivsRevyn Thomas Clementsson har arbetat som elmontör i 35 år. När Dalkia i Karlskrona lägger ner om några månader blir han arbetssökande. Redan nu har Arbetsgivarringen kontakt med honom och genom kontakt med Unik Resurs har de fått tips om olika arbetsgivare för att göra studiebesök och söka nya jobb. Det känns skönt att få hjälp att komma vidare. Jag är optimistisk om att få nytt jobb även om jag tillhör en äldre generation, säger Thomas Clementsson. Arbetsgivarringens koncept för att hjälpa Thomas och hans arbetskamrater att fi nna nya anställningar bygger på att lyssna på individens önskemål samtidigt som man öppnar för nya möjligheter. Ett koncept som visat sig mycket framgångsrikt. 5

6 FOTOMONTAGE JOHAN LINDQVIST En förutsättning för överfart mellan Ljungaviken och centrum är den 756 meter långa gång- och cykelbron. Den sträcker sig via Kaninholmen bort till Havsudden. Bostadsprojekt med kunden i centrum q Den nya stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg kommer inte att bli ett vanligt bostadsområde. Vår ambition är att utveckla en boendeupplevelse i en naturmiljö nära stadskärnan, säger Johan Braw, projektledare. Mitt i naturen intill havet och med närhet till golfbana kommer den nya stadsdelen Ljungaviken att växa fram. Villor, marklägenheter och flerfamiljshus kommer att byggas på området. Byggstart beräknas till 2012 och inflyttning till någon gång under Ljungaviken kommer att erbjuda boende en oslagbar naturupplevelse samtidigt som de når Sölvesborgs stadskärna inom loppet av några minuter, säger Johan Braw. En förutsättning för överfart mellan Ljungaviken och centrum är den 756 meter långa gång- och cykelbro som började byggas den 30 september i år. I slutet av 2012 kommer bron att invigas. Det sägs att cykel- och gångbron är den längsta av sitt slag i Europa. Den kommer förhoppningsvis att minska bilåkandet eftersom det kommer att gå snabbare för pendlare att cykla till stationen än att använda bilen, säger han. HAR EGET VARUMÄRKE Stadsdelsprojektet är kostsamt. Kommunen satsar cirka 120 miljoner kronor, men det krävs betydligt mer kapital för att Ljungaviken ska bli verklighet. Därför har kommunen lagt ner mycket arbete på att skapa ett säljande varumärke för den nya stadsdelen, inte minst för att locka entreprenörer att investera. Nästa stora utmaning är att skapa rätt magkänsla hos kunderna. Därför är det viktigt att utforma stadsdelen på ett sätt som passar de boende. NYA KANALER Istället för att bara följa fackmässiga utgångspunkter så måste vi fråga oss själva vad som egentligen kommer få en kund att satsa tre till fyra miljoner på ett boende i Ljungaviken och hela tiden ha kundupplevelsen i åtanke när vi utformar området, säger han. Johan Braw tror att projektet kommer att ha en vägvisande funktion i framtiden. Många kommuner och fastighetsbolag kommer att inse nyttan av att tänka på kundens önskemål och behov när de planerar och säljer nya stadsdelar, säger han. Johan Braw menar att det är viktigt att hitta nya kanaler för att presentera projektet. Mer information om Ljungaviken hittar du på www. ljungaviken.se Även där försöker vi sticka ut från mängden. Istället för att dela ut reklamblad så delar vi ut till exempel ut tepåsar som doftar och smakar ljung och björnbär. Detta ska skapa en sinnesupplevelse som för tankarna till Ljungavikens underbara natur. Dessutom så hamnar doften av Ljungaviken hemma i kundernas kök under en tid till skillnad från reklambladet som riskerar att hamna i pappersinsamlingen, säger han. Ljungaviken är en av de största satsningarna i Sölvesborgs historia. Projektet kommer att innebära ett lyft, inte bara för Sölvesborg utan för hela regionen i form av arbetsmöjligheter och inflyttning, säger Johan Braw. TEXT JERRY CARLSSON 6 INSIDE NäringslivsRevyn

7 ROLIGT ATT BYGGA NYA SÖLVESBORG BILD LOTTA BOOK Levins Elektriska AB:s Sölvesborgskontor växer kontinuerligt. Nu har vi åtta man som arbetar heltid här, säger Stefan Book som är platschef för Sölvesborgsenheten och som också delar affärs chefskapet i Levins El - ektriska AB med Fredrik Björk. Levins har installerat de 70 gatubelysningsarmaturerna från rondellen längs hela den nya huvudgatan i Ljungaviken. Det är roligt att arbeta på hemmaplan och vara med och bygga det nya Sölvesborg, konstaterar Stefan Book. I Levinsgruppen finns också en särskild vägarbetsgrupp som består av fyra man med spetskompetens. De arbetar uteslutande med vägprojekt i Skåne och Blekinge. Exempel på andra större uppdrag som nyligen genomförts av Sölvesborgsenheten är renoveringarna av Alvikenskolan och Tianshallen i Bromölla kommun. Annars är det försäljning och installation av vårt eget brandlarmsfabrikat Securiton som ökar mest. Vi kommer till exempel att förse 20 skolor i Landskrona och Frödinge mejeri med brandlarm, avslutar Stefan Book. TEXT KATI BROTZEN Vi utför: PCB inventering PCB Sanering Asbestrivning/Sanering Betonggolvslip Rivningar Sågning Håltagning Snöskottning Medmera P-O tel: Per tel: INSIDE NäringslivsRevyn 7

8 BYGGER BOSTADSRÄTTER VID HAVET q Ljungaviken Fastighets AB uppför bostadsrätter i Ljungaviken vid Sölvesborg. Det blir ett vinkelhus i fem våningar med generösa balkonger och utsikt över havet. Att jobba med projektutveckling i egen regi är alltid roligt, säger Olof Thomasson och Markus Berntsson. Ljungavikens Fastighets AB Startår: Lokalitet: Sölvesborg Att jobba med projektutveckling i egen regi är alltid roligt, säger Olof Thomasson och Markus Berntsson, innehavare av Ljungaviken Fastighets AB och Blekinge Bygg AB, båda nystartade företag. Blekinge Bygg AB Startår: 13 juni Anställda: 6 Aktuellt: Bygger bostadsrätterna åt Ljungavikens Fastighets AB. Bygger just nu också 39 lägenheter i Karlshamn åt Trensums Förvaltning. Ljungaviken Fastighets AB:s vinkelhus är på fem våningar med utsikt över ängar, tallar och havet bostadsrätter är på kvadratmeter med öppna planlösningar och generösa balkonger. Sommaren 2013 är det inflyttning.. Aktuellt: Projekterar havsnära bostadsrätter i Ljungaviken i Sölvesborg. Ljungaviken är namnet på östra sidan av Sölvesborgsviken. På västra sidan ligger Sölvesborg sedan medeltiden. Nu ska jungfruliga Ljungaviken exploateras och en helt ny stadsdel växer upp vid havet. Ljungaviken Fastighets AB har bokat en tomt med perfekt läge vid havet. Med golfbanan på ena sidan och Europas längsta gångoch cykelbro över till Sölvesborg på den andra. Det är ett unikt område. Orört vid havet och så nära en stad, konstaterar Olof Thomasson på Ljungavikens Fastighets AB. NATURSKÖN UTSIKT Huset blir i fem våningar i vinkel mot söder och väster. Allt för att få en skyddad och solbelyst innergård. De flesta av de generösa balkongerna har utsikt mot ängar, tallar och hav. Totalt handlar det om bostadsrätter. Treor, fyror och någon enstaka tvåa på 78 till 118 kvadratmeter, plus en gästlägenhet. Alla våningarna har öppna planlösningar. Peter Nordström Arkitektkontor i Limhamn har ritat. INTRESSERAD LISTADE Intresserade har redan antecknat sig på en lista hos Svensk Fastighetsförmedling i Sölvesborg, och fler är välkomna. Byggstart sker i september nästa år och sommaren 2013 är det inflyttning. Ett 15-tal personer bygger under ett år. 60 procent av de intresserade är från Sölvesborg. Övriga kommer från Skåne, Karlskrona, Stockholm, Göteborg, etcetera, berättar Olof Thomasson. Det är ett stort tryck på villatomter i Sölvesborg. Ljungaviken Fastighets AB kan tänka sig att uppföra fler projekt i Ljungaviken. Ljungaviken Fastighets AB:s bostadsrätter kommer att byggas av Blekinge Bygg AB som också innehas av Olof Thomasson och Markus Berntsson. Företaget startade så nyligen som 13 juni och har sex anställda. Man bygger åt offentliga sektorn, privata företag (och privatpersoner) samt projektutveckling i egen regi. Just nu bygger vi 39 lägenheter på Bryggeritomten i Karlshamn åt Trensums Förvaltning, berättar Olof Thomasson. PETER ÖJERSKOG 8 INSIDE NäringslivsRevyn

9 Lernias utbildningschef i Ronneby, P-O Lindgren, hoppas att det redan digra samarbetet med näringslivet i Blekinge ska intensifieras ytterligare i framtiden. MED NÄRINGS(LIVS)RIKTIG KOMPETENS PÅ MENYN q På uppdrag av Arbetsförmedlingen förser Lernia Utbildning i Ronneby det lokala näringslivet med kompetent arbetskraft inom bland annat verkstadsindustrin och restaurangnäringen. Styrkan i våra utbildningar är att de skräddarsys efter det lokala näringslivets behov av arbetskraft och kompetens, säger utbildningschef P-O Lindgren. I dagsläget betyder det för Lernias del att det är full fart i såväl utbildningscentrats verkstad som kök och restaurang, där det bland annat utbildas högt eftertraktade underhållstekniker, CNC-operatörer samt kallskänkor, kockar och serveringspersonal. Vi följer regelbundet upp våra deltagare och flertalet får jobb direkt efter utbildningen. Inom verkstadssidan handlar det om procent. STORT NÄTVERK En avgörande faktor för den höga sysselsättningsandelen, berättar Jan-Evert Evertsson som ansvarar för verkstadsutbildningen, är det nära och långvariga samarbete som Lernia Utbildning har med det lokala näringslivet. Eftersom vi har en kontinuerlig dialog INSIDE NäringslivsRevyn med näringslivet vet vi vad de behöver samtidigt som de lär känna våra studenter och deras färdigheter under deras praktik och inte minst genom forna deltagare som de har anställt, förklarar han. OPTIMISTISKA DELTAGARE Bland studenterna på verkstadsgolvet och i utbildningsköket andas också framtidstro. Självklart har jag jobb när jag är färdig med min utbildning här, säger bland annat Emma Sjöström som utbildar sig till verkstadstekniker. Samma sköna känsla återfinns hos blivande kocken Pjotr Pytel, som när vi träffar honom håller på och förbereder fisken som senare under dagen ska serveras i utbildningens lunchrestaurang. Jag har bara varit här en månad men känner redan att det här är en bra utbildning. Här får vi ju dessutom respons på det vi lär oss från riktiga kunder varje dag, säger han. Verklighetsförankring är som sagt ett av de viktigaste ledorden i alla våra utbildningar. Och det har vi naturligtvis i mångt och mycket det lokala näringslivets engagemang att tacka för. Det är ett ömsesidigt samarbete som alla är vinnare i, säger P-O Lindgren, som emellertid mer än gärna utökar detta samarbete ytterligare. Vi är alltid öppna för nya samarbetsformer och en näringslivsriktig utveckling av våra utbildningar. Det är bara att slå oss en signal, tillägger han. 9

10 SPÄNNANDE PROJEKT GER GOD REKLAM q Två av NCC:s mest omtalade projekt just nu är nybyggnationen av länsstyrelsen och ombyg g- naden av Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Spännande projekt som ger oss bra reklamplats, konstaterar entreprenadchef Anna Odenberger. NCC Construction Sverige AB är ett av Nordens största byggföretag. På byggsidan har man ett 50-tal anställda i Blekinge, fördelade jämt på kontoren i Karlskrona och Karlshamn: tjänstemän, snickare, betongarbetare, plattsättare med flera. Företaget utför allt från byggservice till större projekt. Det är en fördel att NCC är ett stort bolag. Vi har stor kunskap och många resurser för att kunna klara av komplexa projekt, säger entreprenadchef Anna Odenberger. Rickard Resebo är platschef för NCC Byggservice med totalt åtta man i Karlskrona. De gör allt från att byta dörrhandtag till att renovera lokaler, både för enskilda privatkunder och större fastighetsägare, från akuta uppdrag till långsiktiga lösningar. Vår styrka är bra resurser och bred kunskap, säger Rickard Resebo. Det som kommer lämpligt för NCC och övriga byggföretag i Sverige är de stundande renoveringarna av miljonprogrammet, en miljon bostäder som uppfördes NCC ska bland annat utföra denna uppgift för Karlshamnsbostäder. Vi står väl rustade inför framtiden även om en tuff konjunktur möter oss, säger entreprenadchef Anna Odenberger på NCC Construction Sverige AB i Karlskrona. PETER ÖJERSKOG NCC Construction Sverige AB Lokalitet i Blekinge: Karlskrona och Karlshamn. Anställda: Cirka 50. Aktuellt: Nybygger kontorshus åt bland annat länsstyrelsen samt utför ombyggnad av BTH i Karlskrona. NCC Construction Sverige AB har ett 50-tal anställda i Blekinge på byggsidan. Här är fyra av dem på Karlskronakontoret: platschef byggservice Rickard Resebo, entreprenadchef Anna Odenberger, kalkylator Jan-Olov Olsson och inköpare Per-Olof Olsson. 10 INSIDE NäringslivsRevyn

11 Varsam renovering Vi utför en varsam renovering av den gamla militära byggnaden, berättar byggnadsingenjör Mikael Roos på NCC, om kanslihuset på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. q NCC totalrenoverar BTH:s kanslihus i Karlskrona. Men företaget är noga med att bevara den gamla militärbyggnadens karaktär. Vi sparar kakelugnar, spegeldörrar, smygar, lister, med mera berättar platschefen Mikael Roos. Kanslihuset är den sista etappen på den omfattande om- och tillbyggnaden av Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. NCC Construction Sverige AB i Blekinge genomför en varsam totalrenovering. Beställare är kommunala Kruthusen Företagsfastigheter. Kanslihuset anpassas mer till BTH:s behov. Första våningen innehåller administration och utbildningslokaler. Övriga tre våningar blir mestadels utrymmen för personal. - Rivningen har varit omfattande, vi har fått ta ner flera väggar. Rejält byggda i tegel och 40 centimeter tjocka, avslöjar Mikael Roos. Fortsättning på sida 12 Vi utför VS-installationerna Vi utför El-, Tele- och Datainstallationerna Bravida Sverige AB Ventilationsteknik Blekinge ab Installation&Service ,22,25 INSIDE NäringslivsRevyn 11

12 Fortsättning från sida 11 Det installeras nytt vad gäller el, ventilation och VA. Väggar ska målas, undertak monteras, trägolven slipas och mattor läggas. Mikael Roos har hittat gammal militär litteratur i bjälklagen, bland annat en karta från 1899! NCC har 20 man igång, varav sex stycken från egna företaget. Renoveringen började efter semestern och sista februari 2012 ska det vara klart. Då är hela BTH färdigställt. DJÄRVT OCH ENERGISNÅLT PETER ÖJERSKOG Vi utför Plåtslageriarbetena Nordströms Plåt AB Vi utför VS-entreprenaden En färgstark målerifirma! Wahlqvist Måleri AB sätter färg på tillvaron. Bland våra kunder finns privata och kommunala bostadsbolag, företag, privatpersoner och offentliga organisationer. Glasarbeten utförda av oss! Gullbernavägen 25, Karlskrona Tel E-post: 12 INSIDE NäringslivsRevyn

13 Byggandet har varit en fantastisk resa. Vi har vågat och hittat lösningar, säger Mats Tillman hos byggaren NCC och Martin Wallin hos beställaren Dagon PETER ÖJERSKOG q NCC uppför kanske en av Karls kronas mest djärva och ener - gi snåla bygg nader åt be ställaren Dagon. Huset vid Skeppsbrokajen ska inrymma Deloitte, Länsstyrelsen, restaurang och ytterligare tre hyresgäster. Detta är ett landmärke för Karlskrona, starten av omvandlingen av stadens nya entré, säger Martin Wallin på Dagon. NCC började bygga i mars 2011 och efter ett år invigs byggnaden, som kommer att kallas Skeppsbron. Företaget har haft i snitt 20 man engagerade. Det utvändiga är klart och under vintern återstår interiören. Karlskronaarkitekten Per Lewis Jonsson har ritat. Ett av de större problemen var pålningen av grunden. Kajen är en utfyllnad med stora stenar och block, förklarar platschef Mats Tillman på NCC Construction Sverige AB. HAVSNÄRA LÄGE Huset består av tre sammanlänkade kroppar som går från en till tre våningar. Ytan är på totalt kvadratmeter och läget är enastående med havet i norr och öster. Utmärkande för huset är de oräta vinklarna och färgade glasen, som varit en stor utmaning för byggaren NCC. På exempelvis tredje våningen är fönstren både rombiska och utåtlutande. Glasen går i orange, medelhavsblått och östersjöblått. ORÄTA VINKLAR GER LIV Det ger liv åt huset. Både fasaden och de färgade solspeglingarna inomhus, säger Martin Wallin. Huset är också mycket energisnålt och klassat som Green Building. Energiförbrukningen är låg. Värme och kyla hämtas från värmepumpteknik. Restaurangen har krav på sig att servera ekologisk mat. Förhoppningsvis kommer taket att bli grönt med gräs, så kallat sedumtak. Byggandet har varit en fantastisk resa. Vi har vågat och hittat lösningar, säger Martin Wallin och Mats Tillman. Dagon har också option på att bygga ett nytt kontorshus direkt väster om Skeppsbron. Vi utför alla el- och säkerhetsinstallationer Vi utför alla stålarbeten Installationskonsult El- och Telesystem Välkommen med förfrågningar när det gäller konstruktioner i Stål - Rostfritt - Aluminium INSIDE NäringslivsRevyn 13

14 Gör plåtfasad Sven Olsson startade S. Olssons Plåtslageri & Ventilation 1993 efter att i många år arbetat som plåtslagare. Sonen Morgan Olsson är med i företaget efter att ha utbildat sig till byggnadsplåtslagare på gymnasiet. på nya länsstyrelsen q S. Olssons Plåtslageri & Ventilation i Karlskrona fick uppdraget att göra plåtarbetena till nya länsstyrelsen i Blekinge. Ett kul jobb att arbeta med nybyggnad, säger Sven och Morgan Olsson. S Olssons Plåtslageri & Ventilation gör huvudsakligen byggnadsplåtslageri och ventilation. Men man har också flera specialnischer. Företaget fick uppdraget att göra plåtfasaden, väggpaneler, taktäckning och plåtbeslag till länsstyrelsen i Blekinges nya hus i hamnen i Karlskrona, som NCC uppför. Ett annorlunda jobb eftersom det är ett offentligt nybygge, säger Morgan Olsson. Förutom NCC har S. Olssons ett flertal kända kunder i Karlskrona och övriga Sverige; Flextronics, Fortverket, Roxtec, JSB, Skanska, Karlskronavarvet, Forell fastigheter, samt CAfastigheter med flera. Vi har även privatkunder som kommer till verkstaden och får sina specialuppdrag utförda eftersom vår verkstad alltid är bemannad, förklarar Sven Olsson. EGEN NISCH En egen nisch är egentillverkade Brunnsbo, en liten husliknande brunnsöverbyggnad, som sålts till bland andra Karlskrona kommun, gruvbolaget Boliden samt Fortverket. Överdelen kan lyftas av via öglor i taket om man behöver komma åt innehållet ordentligt, förklarar Sven Olsson. S. Olssons jobbar också med rostfritt, aluminium, ventilation och lättare smide. Bland annat tillverkar man egna uteluftsdon som ger kontinuerlig tillförsel av uteluft utan drag. HEDERLIGT HANTVERK Även om den moderna maskinparken hos S. Olssons tar hjälp av datorstyrning är plåtslageri alltjämt ett hederligt hantverk som aldrig kommer att kunna ersättas helt av maskiner. Plåtslagare är ett kreativt yrke. Visst är mycket förproducerat i dag men det krävs en skicklig hantverkare för monteringen, förklarar Sven Olsson. Sven Olsson startade S. Olssons Plåtslageri & Ventilation 1993 efter att i många år arbetat som plåtslagare. Sonen Morgan Olsson är med i företaget efter att ha utbildat sig till bygg- plåtslagare Jonas Johansson programmerar den datorstyrda maskinen för att få en fals ning av plåten perfekt utförd. S Olssons har en modern maskinpark i sina 1200 kvadratmeter stora lokaler där, verkstaden alltid är bemannad. nadsplåtslagare. I dag arbetar 15 mycket duktiga och kompetenta medarbetare på det kvadratmeter stora plåtslageriet på Intagsvägens industriområde, mitt emot Dynapac. Vi ser ljust på framtiden och har bra med jobb uppbokat! säger Sven Olsson. PETER ÖJERSKOG 14 INSIDE NäringslivsRevyn

15 STÖRSTA JOBBET SEDAN STARTEN q Elteknikföretaget ELIAS i Blekinge AB har utfört el, tele, data, larm och säkerhet åt konferensanläggningen Eriksberg Vilt och Natur AB utanför Karlshamn. En affär på cirka 20 miljoner kronor. Vårt största jobb sedan vi startade, säger VD Ingmar Eliasson. PETER ÖJERSKOG Det har varit otroligt inspirerande och jag hoppas samarbetet fortsätter många år framöver, säger Ingmar Eliasson på ELIAS, och tillägger: Eriksberg är ju ett signum för Blekinge med sin fantastiska natur som nu är öppet för alla. Entreprenadarbetet har pågått i tre år och står klart till jul. Ända sedan industrimannen Rune Andersson, bördig från blekingska Kyrkhult, köpte Eriksberg. Vilthägnet är norra Europas största och på drygt hektar och djur, bland annat unika visenter, den europeiska buffeln. Peab har varit huvudentreprenör. Rune Andersson skapar en konferensanläggning i världsklass med plats för 300 gäster. Totalt finns 24 hotellrum med 47 bäddar varav några är sviter. Restaurangen är utsedd till en av Sveriges bästa viltrestauranger. ÅSKAN SLOG NER Totalt är det åtta byggnader som åtgärdats av ELIAS; hotell, restaurang, konferensrum, etcetera. Ett åsknedslag i fjol gjorde att restaurangen och en utställningshall brann ner och man tvingades börja om från början. Branden och återuppbyggnaden skapade en tidspress men vi blir klara till jul som planerat, säger Ingmar Eliasson. ELIAS har ständigt haft fyra till sex montörer på plats. Under topparna har man varit 15 man. Med 20 miljoner kronor på löpande räkning är Eriksberg största jobbet hittills för ELIAS i Blekinge AB. Tidigare var det el/teleentreprenaden på Karlshamns lasarett för 15 miljoner. EXPANDERAR I SMÅLAND ELIAS i Blekinge AB klarade globala finanskrisen bra eftersom man har många stora in- ELIAS i Blekinge AB har bland annat installerat belysningen i den stora matsalen i gamla stenladan. Elteknikföretaget har utfört både el, tele, data, larm och säkerhet åt konferensanläggningen Eriksberg Vilt & Natur AB utanför Karlshamn. dustrikunder och bara 25 procent av kunderna upptas av byggföretag. Mitt i krisen valde man att expandera och starta ELIAS i Småland AB med 15 anställda och kontor i Växjö. Istället för att reva seglen under krisen hissade vi ett nytt, säger Ingmar Eliasson. Andra tunga uppdrag för ELIAS i Blekinge AB är exempelvis ombyggnader hos Mörrums Bruk där en papperslinje, som först i världen, ska byggas om till textilmassa. ELIAS i Blekinge AB Startår: Januari Lokalitet: Huvudkontor i Bräkne-Hoby. Filialer i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Olofström. Anställda: 90. Aktuellt: Har utfört el, tele, data, larm och säkerhet åt konferensanläggningen Eriksberg Vilt och Natur AB utanför Karlshamn. Entreprenaden om 20 miljoner kronor är företagets största hittills. Den nya tidens Elteknikföretag i Blekinge och Småland! Vi tillhandahåller lösningar inom Elinstallation, Service, Tele/Data/Säkerhet/Antenn, Automation samt Energioptimering, Värmepumpsinstallationer och Vindkraft. Ronneby Karlskrona Olofström Karlshamn Växjö Huvudkontor i Bräkne-Hoby INSIDE NäringslivsRevyn 15

16 q Peab Sverige AB hade precis byggt upp stora delar av konferensanläggningen på Eriksberg Vilt & Natur utanför Karlshamn. Då slog blixten ner och allt brann upp. Men 15 månader efter branden är anläggningen återuppbyggt igen. PETER ÖJERSKOG ALLT ÅTERUPPBYGGT EFTER BRANDEN Industrimannen Rune Andersson, bördig från blekingska Kyrkhult, köpte i januari 2008 Eriksberg utanför Karlshamn. Norra Europas största vilthägn vid havet med djur som visenter, hjortar, vildsvin och mufflonfår. Nu satsar han genom att bygga en konferensanläggning av världsklass där de gamla byggnaderna moderniseras invändigt. Men i fjol sommar slog oturen och blixten till. En stor del av konferensanläggningen brann ner. På stenladan fanns bara granitmurarna kvar. Tak, puts och inredning gick upp i rök, berättar platschef Håkan Tjäder på Peab. GIGANTISK MATSAL På mindre än ett år är nu anläggningen återuppbyggd. För Peabs del handlar det om den jättelika gamla stenladan med rötter i 1830-talet. Den är nu inredd till en gigantisk matsal för 300 personer i två hälfter, delad av en magnifik elva meter lång bar i svart diabas, klinker och ek. Väggarna av väldiga granitblock, murbruk och puts är meter tjocka. Taket täcks av 30 centimeter tjock vass som hämtats från Polen. Takets burspråk har stora panoramafönster för maximalt ljusinsläpp. Takets underliggande bjälkar är 12 meter långa och har hämtats från utvalda träd i skogen på närliggande godset Johannishus, berättar arbetschef Andreas Karlsson på Peab. I stenladans östra vinkel ligger kombinerade utställningshallen, konferenslokalen och vinkällaren. Hallen har en unik väggpanel i al och utanför den väl tilltagna vinkällaren Vi utför VS-entreprenaden I BLEKINGE AB 16 INSIDE NäringslivsRevyn

17 ståtar en dubbel eldstad med vägg i svensk skiffer. En nybyggd förbindelsegång länkar mellan de båda stenladorna och går i samma skånska stil. Industrimannen Rune Andersson satsar på att göra Eriksbergs Vilt & Natur till en konferensanläggning i världsklass. Den stora stenladan/stallbyggnaden inrymmer nu gigantisk matsal för 300 personer och elva meter lång bar. STORT KÖK I stenladans andra västliga vinkel av tegel återfinns det rymliga storköket som har all tänkbar utrustning och plats för uppåt tio kockar för att kunna serva hela konferensanläggningen på Eriksberg. Uppåt 40 man har varit sysselsatta med byggandet av Eriksbergs konferensanläggning av världsklass. Affären har varit värd 35 miljoner kronor för Peab. Tidigare har Peab Sverige AB renoverat Eriksbergs herrgård, som dock klarade sig undan branden. Platschef Håkan Tjäder och arbetschef Andreas Karlsson på Peab Sverige AB i Blekinge pustar ut efter avklarad återuppbyggnad av Eriksberg. Vi har utfört plåtarbetena Kvilla 124, Torsås , INSIDE NäringslivsRevyn 17

18 VI ÄR NÖJDA MED SLUTRESULTATET! Vi är nöjda med slutresultatet! Arbetschef Andreas Karlsson framför F 17:s nya beredskapsbyggnad när den nu står färdig efter drygt ett års byggnation. Ytan är på hela kvadratmeter. Beställare är Fortifikationsverket och byggare PEAB Sverige AB. Peab Sverige AB. Vi utför VS-entreprenaden Nu hoppas vi på fl er projekt Vi utförde Elinstallationerna Bravida Sverige AB 18 INSIDE NäringslivsRevyn

19 q Peab Sverige AB är klara med den stora beredskapsbyggnad man uppfört på F 17 i Kallinge åt Fortifikationsverket. Vi är nöjda med slutresultatet! Nu hoppas vi på fler projekt, säger arbetschef Andreas Karlsson på Peab. Beredskapsbyggnadens yta är på hela kvadratmeter. Till detta kommer separat skärmtak och drivmedelsanläggning. Fortverket är en bra beställare och vill ha bra produkter. De tänker långsiktigt och satsar på hållbara material och väl tilltagna ytor, säger arbetschef Andreas Karlsson på Peab. På östra sidan av start- och landningsbanan på Blekinge flygflottilj utanför Ronneby står nu den färdiga militärgrågröna beredskapsbyggnaden. ANPASSADE HALLAR Byggnaden är närmast gigantiskt med sina kvadratmeter och invändig höjd på tio meter i de största fordonshallarna. Sex stora hallar rymmer de beredskapsfordon som F 17 kräver: bilar för räddning, brand, snöröjning och sopning av start- och landningsbanan. Därtill särskilda genomgående hallar för tvätt och underhåll. Avgasutsug kopplas automatiskt på och av när räddningstjänstfordonen backar in och kör ut. På endast 90 sekunder ska personal och fordon vara framme vid banändarna Sex stora hallar rymmer de beredskapsfordon som F 17 kräver: bilar för räddning, brand, snöröjning och sopning av banan. Därtill särskilda hallar för tvätt och underhåll. Avgasutsug kopplas automatiskt på och av när räddningstjänstfordonen backar in och kör ut. vid en eventuell olycka. Speciellt är portarna som måste öppna extra snabbt för att fordonen ska hinna, avslöjar Andreas Karlsson. FLER UPPDRAG På övervåningen finns personalutrymmen; kontor, expedition, jourrum, värmeträning (bastu), träningslokaler, etcetera. Bygget startade under sensommaren i fjol. Peab hade 25 till 35 man igång. Affären är värd uppåt 60 miljoner kronor. Innan har Peab också byggt en försörjningsenhet på F 17. Vi hoppas få fler uppdrag av Fortifikationsverket. De är en beställare som vill ha bra produkter, säger Andreas Karlsson. I övrigt bygger Peab 44 nya lägenheter i Åhus och man har också byggt upp på Eriksbergs viltanläggning efter branden. PETER ÖJERSKOG Vi har utfört Golv- och Måleriarbetena Golv Måleri INSIDE NäringslivsRevyn 19

20 ALLA VINNARE NÄR... Matchningsgruppens Mats Nordgren i intensivt samtal med en sökande. Just den här mannen visade sig redan ha en sådan kompetens att han skulle vidare till högskolestudier. Det är vårt jobb att se till att matchningen mellan lärling och företag sitter som en smäck! säger Mats Nordgren till höger i bild. LÄRLINGSAKADEMIN STARTAR NOGGRANN MATCHNING Lärlingsakademikonceptet bygger helt på företagets behov och lärlingens ambition. Företagen dikterar villkoren. Samtidigt är det viktigt att matchningen sitter som en smäck eftersom lärlingarna gör en stor personlig satsning när de väljer att lägga upp till två år av sina liv hos företaget. De är också är beredda att ta studielån för att kunna genomföra utbildq Lärlingsakademin Skåne Nordost finansierar utbildning och handledning när företagen behöver rekrytera och skola in nya medarbetare i den praktiska verksamheten. Lärlingsakademin erbjuder företagen en möjlighet att rekrytera och skräddarsy arbetskraft. Projektansvarig är Nils Friberg: Det är en enastånde möjlighet, och de unga vuxna som deltar i projektet får en unik chans till en personligt anpassad, praktisk och teoretisk gymnasieutbildning som leder direkt till jobb. Projektet ska pågå under två år med start i februari Lärlingsakademin Skåne Nordost är helt enkelt precis det som alla så länge frågat efter en fantastisk möjlighet för företagen att rekrytera ambitiösa och praktiskt begåvade medarbetare och forma dem så att de passar in i respektive verksamheter. Lärling och företag matchas noga för att resultatet ska bli en välutbildad, anställningsbar och produktiv medarbetare som trivs på jobbet. GEDIGEN FINANSIERING Lärlingens utbildning skräddarsys i samarbete med företaget och med hänsyn till vederbörandes förkunskaper. Projektet har tillgång till erfarna yrkesvägledare och validerare som utvärderar de sökande med avseende på intresse, lämplighet, formella och informella kompetenser. Företagens personal utbildas kostnadsfritt i handledning för att kunna ge lärlingen de bästa förutsättningar att snabbt ta till sig de nya kunskaperna. Ekonomisk ersättning utgår också till företaget för handledningsarbetet under hela lärlingstiden. Även utbildningsinsatser, på såväl kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningar som hos externa utbildningsanordnare, kan hel- eller delfinansieras med maximalt kronor per lärlingsår. Lärlingstiden omfattar minst 20 veckor och som längst 80 veckor. Utbildningen följer de nationella kursplanerna och resulterar i en gymnasieutbildning med praktiska förtecken. 20 INSIDE NäringslivsRevyn

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 OKTOBER 2011 Lernia Bemanning i Kristianstad fokuserar på lokala värden sidan 21 Länsförsäkringsbolag i Kristianstad och Göinge går samman sidan 18-19 TRÄFFSÄKER MÄSSA Handelsbankens

Läs mer

för effektiv och kreativ kommunikation Fjärrvärmenätet växer i och utanför Kristianstad

för effektiv och kreativ kommunikation Fjärrvärmenätet växer i och utanför Kristianstad September 2012 för effektiv och kreativ kommunikation Fjärrvärmenätet växer i och utanför Kristianstad NCC gör plats för ny fjärrvärmeledning och fiberkabel bland gamla vatten- och elledningar. Ett arbete

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Strategiskt köp öppnar dörren till Skåne För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion December 2008 www.insidenr.se God Jul & Kristianstad ska växa till 90 000 invånare Gott Nytt År! Viktigt stödja personal

Läs mer

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion Augusti 2010 www.insidenr.se

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion Augusti 2010 www.insidenr.se För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion Augusti 2010 www.insidenr.se Tema Bygg Dagens rallare målar vägar Många projekt i Hässleholm En glädje att arbeta i världsarvet Garanterad halverad energianvändning

Läs mer

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion Biogasbil naturlig på matmässa Oktober 2009 www.insidenr.se Kristianstad skapar ny avdelning för kommunikation och tillväxt Företagsnätverk fångar upp hela Blekinge

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter.

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. M A GASIN Byggpanelen. Branschkollegor får tycka till. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. Sista ordet. Möt Lars Lagerbäck. Oljibe höjer blicken Starkt 23 bäddar

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt ELIAS är den nya tidens elteknikföretag För effektiv och kreativ kommunikation November 2008 www.insidenr.se Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum SPECIAL om Färe Industricenter Värmande och

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer