För effektiv och kreativ kom mu ni kation i Skåne, Blekinge och Småland. LÄRLINGSAKADEMIN sidan God Jul & Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För effektiv och kreativ kom mu ni kation i Skåne, Blekinge och Småland. LÄRLINGSAKADEMIN sidan 20-21. God Jul & Gott Nytt År!"

Transkript

1 LÄRLINGSAKADEMIN sidan DECEMBER 2011 God Jul & Gott Nytt År! SPÄNNANDE INSIDA Bakom Rådhuskvarteret i Kristianstads just nu mycket tunna och ytliga fasad döljer sig en mängd spännande entreprenörer. Några av dessa möter du här. Sidorna Ny stadsdel i Sölvesborg ett naturnära boende för alla sinnen sidan 6 Lernia i Ronneby bjuder på närings(livs) (livs)riktig meny sidan 9 FOTO: DAN SKÖLD För effektiv och kreativ kom mu ni kation i Skåne, Blekinge och Småland

2 2 INSIDE NäringslivsRevyn

3 NÄRINGSLIVSREVYN Inside För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion i Skåne, Blekinge och Småland Eriksberg återuppbyggt efter branden SIDAN hans Mossberg Ansvarig utgivare martin svensson Ägare/vd Peter Karlsson Marknad / Annons Fäladsgatan 4, Kristianstad Tel: Fax: Karlskrona Utges av GL-Tryck Försäljning AB 5 Samgående stärker Kommunals avdelningar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar blir Kommunal Sydost. 14 Länsstyrelsen får nytt tak med hjälp av S.Olssons Plåtslageri & Ventilation i Karlskrona. UNIKT SAMARBETE SKAPAR JOBB 4 LEVINS ELEKTRISKA VÄXER 7 BLEKINGE BYGG(ER) VID HAVET 8 NCC-BYGGEN GER MERSMAK 10 STÖRSTA JOBBET SEDAN STARTEN 15 PEAB KLARA VID F LÄRLINGSAKADEMIN 20 STORSATSNING I LUND 22 VÅRDAR KUNDER OCH MEDARBETARE 25 TRIO TAR ÖVER I KRISTIANSTAD Hässleholm i ny kostym Hässleholms kommun satsar på infrastruktur och offentliga byggnader. 38 Gott Nytt 2012 Sex företagare berättar om sina förhoppningar på det nya året. HELRENT VÄXER SÅ DET KNAKAR 27 HISSCOMPANIET EXPANDERAR 28 UNIKA PROJEKT LYFTER 29 KRISTIANSTAD KOMMUN STORSATSAR 30 RÅDHUSET BYGGS MED HJÄLP AV BIM 32 RÅDHUSBYGGE ÖKAR KONKURRENSKRAFT 34 KRANEXPRESSEN LYFTER I KRISTIANSTAD 35 RIVER HELT KVARTER, NÄSTAN 36 NCC LÄGGER LOCKET PÅ TIPPEN 37 J ust nu pågår ett paradigmskifte inom byggbranschen. LTH, som utbildar arkitekter och konstruktörer, spår att om bara fem år har branschen ersatt vanliga ritningar med virtuellt byggande BIM Building Information Model eller byggnadsinformationsmodeller. I grunden är BIM en tredimensionell digital representation av en byggnad inklusive alla enheter den består av. Den minsta enheten kallas för ett objekt och kan till exempel vara ett fönster. Fönsterobjektet består av en skalbar tredimensionell modell plus all den information som hör till objektet exempelvis mått, tekniska data och egenskaper. Objektet finns i en databas, till exempel i form av ett Internetbaserat datormoln, där tillverkaren eller en BIMkonsult lagt ut det så att arkitekter, konstruktörer och byggfirmor lätt ska kunna plocka in det i sina respektive BIM. Datormolnet erbjuder en standardiserad lagring som lätt nås via webbläsare. Fullt utbyggt och standardiserat kommer samtliga leverantörer till byggbranschen att ha lagt ut alla sina produkter i form av BIMobjekt. Konsultföretag, till exempel BIM Object AB, hjälper tillverkare som vill göra sina produkter tillgängliga som BIMobjekt. Att rita eller konstruera en byggnad liknar processen i det populära datorspelet The Sims 3: Du väljer en tomt. Lägger in byggnadens ytterkontur och rumsliga struktur. Går till databasen/molnet och hämtar objekt som grund, källare, ytterväggar, dörrar, fönster, tak och belysning. Alla objekt är prissatta och du kan till exempel välja modell och kulör. En riktig BIM innehåller dessutom el, ventilation, vatten och avlopp osv. Modellen går att ändra, zooma, luta, se i genomskärning, färgsätta, ljussätta, energi- och materialberäkna samt skriva ut eller presentera på skärm. BIMen kan också användas för visualisering av till exempel luftflöden, köldbryggor och ljudnivåer. Produktionsplaneringen länkas till modellen. Under projekteringens gång gör intressenterna förbättringar och till slut samgranskar man BIMen och kontrollerar att inga kollisioner eller underligheter uppstår. Justeringarna görs alltså innan huset byggs i verkligheten. BIM innebär ett steg på vägen mot ett mera kostnadseffektivt och industriellt byggande. För att möta utbildningsbehovet startades ett sektorsgemensamt utvecklingsprojekt Open- BIM som nu övergått i en ideell förening. På hemsidan finns bland annat en Handbok i BIM-arbete i pdf-format som bara är att tanka hem. På YouTube ligger ett antal korta filmer BIM för Byggmästare. Och på Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds hemsida finns mer information. I BIMprojekt måste man vara noga med avtalsskrivningen. Färdiga avtal finns på Byggbranschens Elektroniska Affärsstandards hemsida. God Jul och Gott Nytt År önskar vi på InsideNR! KATI BROTZEN INSIDE NäringslivsRevyn 3

4 UNIKT SAMARBETE GER STOR CHANS TILL JOBB q Arbetsgivarringen och Unik Resurs utgör tillsammans en komplett leverantör av personaltjänster till arbetsgivare i Blekingeregionen. Genom sitt samarbete kan organisationerna erbjuda både företag och arbetssökande en unik väg mot nya mål och utmaningar. Vi är en resursplanerare som stödjer våra kunder och individer i både med- och motgång eftersom konjunkturen alltid svänger, säger Jonas Bommeskär. Arbetsgivarringen tillsammans med Unik Resurs samordnar, planerar och effektiviserar den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetsgivare i Blekinge. Detta genom att exempelvis erbjuda hjälp med rekrytering, bemanning, ledar- och verksamhetsutveckling, omställning och karriärprogram/outplacement. Ett samarbete som sätter individen i fokus och där trygga lösningar är en nyckelfras. ÄGS AV ARBETSGIVARE Arbetsgivarringen ägs av några av de mest tongivande arbetsgivarna i regionen. Företaget etablerades 1992 i projektform och 1996 som aktiebolag. Tanken bakom Arbetsgivarringen är att organisationen ska fungera som ett stöd, både för företag och individen, vid exempelvis rehabiliteringar och omställningar. Fyra av fem av de som genomgår vårt omställningsprogram får ett nytt jobb, säger Ann-Christin Andersson på Arbetsgivarringen i Karlskrona. En siffra som gör att Arbetsgivarringen placerar sig i bland de tio främsta leverantörerna av omställning i konkurrens med 100 andra leverantörer inom ramen för TSL. Att förlora sitt arbete kan drabba den enskilde medarbetaren hårt. Målet för Arbetsgivarringen är därför att finnas som ett professionellt stöd för medarbetaren, företaget och fackföreningen på arbetsplatsen. Att hjälpa individen se nya möjligheter i sitt arbetsliv är centralt för en lyckad omställning. Som ett led i detta arbete har Arbetsgivarringen inlett ett samarbete med företaget Unik Resurs. SAMARBETE STÄRKER Sedan i våras samarbetar Arbetsgivarringen i Karlskrona med Unik Resurs. Genom samarbetet får den arbetssökande tillgång till ett nätverk bestående av många ledande företag och organisationer i Blekingeregionen. Genom att registrera sitt CV i Unik Resurs kompetensdatabas blir den arbetssökandes ansökan synlig för rekryterarna. Unik Resurs och Arbetsgivarringens unika kontaktnät gör på så vis att så väl företag som enskilda individer kan finna nya möjligheter att utnyttja sina kompetenser och utvecklas för att bli starkare. Förutom bemanning erbjuder Unik Resurs rekrytering till kvalificerade tjänster, både på chefs- och specialistnivå, med varierande krav på utbildning och tidigare erfarenheter. Man arbetar med att tillsätta allt från sommarjobb till VD-tjänster. För oss är det viktigt att vara goda lyssnare för att erbjuda kunden och konsulterna olika möjligheter till lösning, säger Susanne Appelkvist på Unik Resurs. KARRIÄRPROGRAM Som ett led i arbetet med att hjälpa kunderna utveckla sin verksamhet igenom att stärka individen arbetar Unik resurs bland annat med ett Karriärsprogram där individen ges en möjlighet att utveckla sina kunskaper och gå vidare i sin karriär. Arbetsgivarringens karriärprogram ger nya möjligheter för att finna nytt jobb. I bland är inte arbetssituationen optimal och att det finns en överenskommelse om att anställningen ska avslutas. I Karriärprogrammet får man en anställning hos Arbetsgivarringen och genom företagens gemensamma kontakter med arbets givare kan individen få en chans att hyras ut som bemanning till företag. Det blir ett sätt att visa upp sig för en intresserad arbetsgivare. UTVECKLING OCH VÄRDERINGAR Ulf Karlssons motto, platschef på Orbitone, har alltid varit att skapa förutsättningar och strukturer som uppmuntrar ansvarstagande hos medarbetarna. Han valde att satsa på ett ledarutvecklingsprogram för sina teamledare tillsammans med Åse Hamn. Han menar att produktionen är kärnan i verksamheten och fungerar den racerbilen, citat Ulf, optimalt så sprider det ringar på vattnet och personalen förstår sin del i sammanhanget och vad de bidrar med. Detta ger en stor genomslagskraft, öppenhet och förståelse från personalen och underlättar samarbetet. Att få människor att växa, genom ansvar, tillit och att våga misslyckas, är en av Ulfs stora drivkrafter. KOMPETENS I KARLSKRONA På Arbetsgivarringen arbetar Ann-Christin Andersson, Dan Weinberger och Ann-Sofi Ingemarsson som konsulter inom karriärprogram och omställn ing och Ibert Lilja som konsult inom verksamhetsutveckling. För Unik Resurs arbetar Susanne Appelkvist, Åse Hamn och Jonas Bommeskär med rekrytering och som utvecklingskonsulter. Jonas är nyanställd på Unik Resurs och kommer närmast från Indigo Management där han jobbat med chef/ledarutveckling. Susanne avslutar intervjun med att återigen poängtera vad som gör samarbetet mellan Arbetsgivarringen och Unik resurs speciellt: Genom vårt gemensamma nätverk kan vi ge människor möjlighet att växa i sitt arbetsliv och på så vis stärka företagens möjligheter att hantera så väl med- som motgång. Fortsättning på sida 5 PETER ÖJERSKOG 4 INSIDE NäringslivsRevyn

5 SAMGÅENDE GER STARKARE FACK q Från årsskiftet går Kommunals avdelningar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar samman till Kommunal Sydost. Vi får bättre resurser för att vara en kraftfull företrädare och tillvarata våra medlemmars intressen, säger Magnus Pettersson från Blekinge. Kommunal är Sveriges största fackförbund med över en halv miljon medlemmar. Av dem finns nu i Kommunal Sydost. Kronoberg och Blekinge hade tidigare cirka medlemmar var och det är för lite för att kunna erbjuda fullgod service, säger Mariann Andersson som representerar Kronoberg. Kommunal organiserar inte bara anställda inom kommun och landsting. Man har även många privatanställda inom gröna näringar; lantbrukare, djurskötare och till och med golf- banearbetare. Faktum är att vi har fler privatanställda än landstingsanställda, avslöjar Ulf Nilsson, som representerar Kalmar. Nya namnet efter samgåendet blir Kommunal Sydost. Kontoret centraliseras till Växjö. Men fortfarande har Kommunal minst en sektion i varje kommun för att hålla nära kontakt med medlemmarna. Sammansalningen till Kommunal Sydost gör att vi kan säkerställa vår kompetens och driva rejäl avtalsrörelse åt medlemmarna, säger Magnus Pettersson. TROR PÅ IDÉN Planeringen av samgåendet har pågått länge. Redan för två år sedan tog kongressen beslut och se- dan dess har en projekt- grupp arbetat med saken. Sammanslagningar sker även i övriga landet där Kommunal går från 23 till 13 avdelningar. Jag har trott på den här idén hela tiden. Det kommer att bli utmärkt eftersom vi jobbar bra tillsammans, säger Mariann Andersson. Kommunal Sydost kommer att intensifiera sin medlemsrekrytering efter sammanslagningen. Men lika viktigt är att vårda och behålla de medlemmar man redan har. En viktig uppgift är att ge medlemmarna bättre villkor. I dag är en femtedel av Kommunals medlemmar visstidsanställda, många som vikarier. EN FRAMTIDSBRANSCH Men arbetsmarknaden ser ljus ut för Kommunals medlemmar. Med en åldrande befolkning finns goda möjligheter till jobb inom vård och omsorg. Vi ser Kommunals arbetsmarknad som en framtidsbransch. Och det gäller för arbetsgivarna att vara attraktiva i konkurrensen för att attrahera och behålla personal, säger Magnus Pettersson. Kommunal organiserar en mängd olika yrkesgrupper; vård, omsorg, barnskötare, kök & städ, vaktmästare, tekniker, trafik, sotare, djurskötare, lantbrukare, golfbaneskötare Vi brukar säga att man möter kommunalare från vaggan till graven, säger Ulf Nilsson på Kommunal Sydost. Kommunals avdelningar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar krokar samman för att från årsskiftet bli Kommunal Sydost med totalt medlemmar. Från vänster ses Magnus Pettersson, Mariann Andersson och Ulf Nilsson. PETER ÖJERSKOG Thomas Sabel är uthyrd som bilelektriker fyra dagar i veckan och som HR-administratör en dag. En speciell lösning som kommer sig av att Unik Resurs vill utnyttja Thomas breda kompetens, han har både erfarenhet som elektriker och en kandidatexamen inom personal och arbetsliv ifrån Linnéuniversitetet. Jag trivs fantastiskt bra! Det är en styrka att var uthyrd, få pröva på att göra breda saker och se vilka arbetsgivare som är attraktiva, säger Thomas Sabel. Thomas är ett bra exempel på hur Unik Resurs vill skilja sig ifrån andra bemanningsföretag på marknaden. Nöjda kandidater betyder nöjda kunder. Nöjda kunder betyder långsiktiga affärer. INSIDE NäringslivsRevyn Thomas Clementsson har arbetat som elmontör i 35 år. När Dalkia i Karlskrona lägger ner om några månader blir han arbetssökande. Redan nu har Arbetsgivarringen kontakt med honom och genom kontakt med Unik Resurs har de fått tips om olika arbetsgivare för att göra studiebesök och söka nya jobb. Det känns skönt att få hjälp att komma vidare. Jag är optimistisk om att få nytt jobb även om jag tillhör en äldre generation, säger Thomas Clementsson. Arbetsgivarringens koncept för att hjälpa Thomas och hans arbetskamrater att fi nna nya anställningar bygger på att lyssna på individens önskemål samtidigt som man öppnar för nya möjligheter. Ett koncept som visat sig mycket framgångsrikt. 5

6 FOTOMONTAGE JOHAN LINDQVIST En förutsättning för överfart mellan Ljungaviken och centrum är den 756 meter långa gång- och cykelbron. Den sträcker sig via Kaninholmen bort till Havsudden. Bostadsprojekt med kunden i centrum q Den nya stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg kommer inte att bli ett vanligt bostadsområde. Vår ambition är att utveckla en boendeupplevelse i en naturmiljö nära stadskärnan, säger Johan Braw, projektledare. Mitt i naturen intill havet och med närhet till golfbana kommer den nya stadsdelen Ljungaviken att växa fram. Villor, marklägenheter och flerfamiljshus kommer att byggas på området. Byggstart beräknas till 2012 och inflyttning till någon gång under Ljungaviken kommer att erbjuda boende en oslagbar naturupplevelse samtidigt som de når Sölvesborgs stadskärna inom loppet av några minuter, säger Johan Braw. En förutsättning för överfart mellan Ljungaviken och centrum är den 756 meter långa gång- och cykelbro som började byggas den 30 september i år. I slutet av 2012 kommer bron att invigas. Det sägs att cykel- och gångbron är den längsta av sitt slag i Europa. Den kommer förhoppningsvis att minska bilåkandet eftersom det kommer att gå snabbare för pendlare att cykla till stationen än att använda bilen, säger han. HAR EGET VARUMÄRKE Stadsdelsprojektet är kostsamt. Kommunen satsar cirka 120 miljoner kronor, men det krävs betydligt mer kapital för att Ljungaviken ska bli verklighet. Därför har kommunen lagt ner mycket arbete på att skapa ett säljande varumärke för den nya stadsdelen, inte minst för att locka entreprenörer att investera. Nästa stora utmaning är att skapa rätt magkänsla hos kunderna. Därför är det viktigt att utforma stadsdelen på ett sätt som passar de boende. NYA KANALER Istället för att bara följa fackmässiga utgångspunkter så måste vi fråga oss själva vad som egentligen kommer få en kund att satsa tre till fyra miljoner på ett boende i Ljungaviken och hela tiden ha kundupplevelsen i åtanke när vi utformar området, säger han. Johan Braw tror att projektet kommer att ha en vägvisande funktion i framtiden. Många kommuner och fastighetsbolag kommer att inse nyttan av att tänka på kundens önskemål och behov när de planerar och säljer nya stadsdelar, säger han. Johan Braw menar att det är viktigt att hitta nya kanaler för att presentera projektet. Mer information om Ljungaviken hittar du på www. ljungaviken.se Även där försöker vi sticka ut från mängden. Istället för att dela ut reklamblad så delar vi ut till exempel ut tepåsar som doftar och smakar ljung och björnbär. Detta ska skapa en sinnesupplevelse som för tankarna till Ljungavikens underbara natur. Dessutom så hamnar doften av Ljungaviken hemma i kundernas kök under en tid till skillnad från reklambladet som riskerar att hamna i pappersinsamlingen, säger han. Ljungaviken är en av de största satsningarna i Sölvesborgs historia. Projektet kommer att innebära ett lyft, inte bara för Sölvesborg utan för hela regionen i form av arbetsmöjligheter och inflyttning, säger Johan Braw. TEXT JERRY CARLSSON 6 INSIDE NäringslivsRevyn

7 ROLIGT ATT BYGGA NYA SÖLVESBORG BILD LOTTA BOOK Levins Elektriska AB:s Sölvesborgskontor växer kontinuerligt. Nu har vi åtta man som arbetar heltid här, säger Stefan Book som är platschef för Sölvesborgsenheten och som också delar affärs chefskapet i Levins El - ektriska AB med Fredrik Björk. Levins har installerat de 70 gatubelysningsarmaturerna från rondellen längs hela den nya huvudgatan i Ljungaviken. Det är roligt att arbeta på hemmaplan och vara med och bygga det nya Sölvesborg, konstaterar Stefan Book. I Levinsgruppen finns också en särskild vägarbetsgrupp som består av fyra man med spetskompetens. De arbetar uteslutande med vägprojekt i Skåne och Blekinge. Exempel på andra större uppdrag som nyligen genomförts av Sölvesborgsenheten är renoveringarna av Alvikenskolan och Tianshallen i Bromölla kommun. Annars är det försäljning och installation av vårt eget brandlarmsfabrikat Securiton som ökar mest. Vi kommer till exempel att förse 20 skolor i Landskrona och Frödinge mejeri med brandlarm, avslutar Stefan Book. TEXT KATI BROTZEN Vi utför: PCB inventering PCB Sanering Asbestrivning/Sanering Betonggolvslip Rivningar Sågning Håltagning Snöskottning Medmera P-O tel: Per tel: INSIDE NäringslivsRevyn 7

8 BYGGER BOSTADSRÄTTER VID HAVET q Ljungaviken Fastighets AB uppför bostadsrätter i Ljungaviken vid Sölvesborg. Det blir ett vinkelhus i fem våningar med generösa balkonger och utsikt över havet. Att jobba med projektutveckling i egen regi är alltid roligt, säger Olof Thomasson och Markus Berntsson. Ljungavikens Fastighets AB Startår: Lokalitet: Sölvesborg Att jobba med projektutveckling i egen regi är alltid roligt, säger Olof Thomasson och Markus Berntsson, innehavare av Ljungaviken Fastighets AB och Blekinge Bygg AB, båda nystartade företag. Blekinge Bygg AB Startår: 13 juni Anställda: 6 Aktuellt: Bygger bostadsrätterna åt Ljungavikens Fastighets AB. Bygger just nu också 39 lägenheter i Karlshamn åt Trensums Förvaltning. Ljungaviken Fastighets AB:s vinkelhus är på fem våningar med utsikt över ängar, tallar och havet bostadsrätter är på kvadratmeter med öppna planlösningar och generösa balkonger. Sommaren 2013 är det inflyttning.. Aktuellt: Projekterar havsnära bostadsrätter i Ljungaviken i Sölvesborg. Ljungaviken är namnet på östra sidan av Sölvesborgsviken. På västra sidan ligger Sölvesborg sedan medeltiden. Nu ska jungfruliga Ljungaviken exploateras och en helt ny stadsdel växer upp vid havet. Ljungaviken Fastighets AB har bokat en tomt med perfekt läge vid havet. Med golfbanan på ena sidan och Europas längsta gångoch cykelbro över till Sölvesborg på den andra. Det är ett unikt område. Orört vid havet och så nära en stad, konstaterar Olof Thomasson på Ljungavikens Fastighets AB. NATURSKÖN UTSIKT Huset blir i fem våningar i vinkel mot söder och väster. Allt för att få en skyddad och solbelyst innergård. De flesta av de generösa balkongerna har utsikt mot ängar, tallar och hav. Totalt handlar det om bostadsrätter. Treor, fyror och någon enstaka tvåa på 78 till 118 kvadratmeter, plus en gästlägenhet. Alla våningarna har öppna planlösningar. Peter Nordström Arkitektkontor i Limhamn har ritat. INTRESSERAD LISTADE Intresserade har redan antecknat sig på en lista hos Svensk Fastighetsförmedling i Sölvesborg, och fler är välkomna. Byggstart sker i september nästa år och sommaren 2013 är det inflyttning. Ett 15-tal personer bygger under ett år. 60 procent av de intresserade är från Sölvesborg. Övriga kommer från Skåne, Karlskrona, Stockholm, Göteborg, etcetera, berättar Olof Thomasson. Det är ett stort tryck på villatomter i Sölvesborg. Ljungaviken Fastighets AB kan tänka sig att uppföra fler projekt i Ljungaviken. Ljungaviken Fastighets AB:s bostadsrätter kommer att byggas av Blekinge Bygg AB som också innehas av Olof Thomasson och Markus Berntsson. Företaget startade så nyligen som 13 juni och har sex anställda. Man bygger åt offentliga sektorn, privata företag (och privatpersoner) samt projektutveckling i egen regi. Just nu bygger vi 39 lägenheter på Bryggeritomten i Karlshamn åt Trensums Förvaltning, berättar Olof Thomasson. PETER ÖJERSKOG 8 INSIDE NäringslivsRevyn

9 Lernias utbildningschef i Ronneby, P-O Lindgren, hoppas att det redan digra samarbetet med näringslivet i Blekinge ska intensifieras ytterligare i framtiden. MED NÄRINGS(LIVS)RIKTIG KOMPETENS PÅ MENYN q På uppdrag av Arbetsförmedlingen förser Lernia Utbildning i Ronneby det lokala näringslivet med kompetent arbetskraft inom bland annat verkstadsindustrin och restaurangnäringen. Styrkan i våra utbildningar är att de skräddarsys efter det lokala näringslivets behov av arbetskraft och kompetens, säger utbildningschef P-O Lindgren. I dagsläget betyder det för Lernias del att det är full fart i såväl utbildningscentrats verkstad som kök och restaurang, där det bland annat utbildas högt eftertraktade underhållstekniker, CNC-operatörer samt kallskänkor, kockar och serveringspersonal. Vi följer regelbundet upp våra deltagare och flertalet får jobb direkt efter utbildningen. Inom verkstadssidan handlar det om procent. STORT NÄTVERK En avgörande faktor för den höga sysselsättningsandelen, berättar Jan-Evert Evertsson som ansvarar för verkstadsutbildningen, är det nära och långvariga samarbete som Lernia Utbildning har med det lokala näringslivet. Eftersom vi har en kontinuerlig dialog INSIDE NäringslivsRevyn med näringslivet vet vi vad de behöver samtidigt som de lär känna våra studenter och deras färdigheter under deras praktik och inte minst genom forna deltagare som de har anställt, förklarar han. OPTIMISTISKA DELTAGARE Bland studenterna på verkstadsgolvet och i utbildningsköket andas också framtidstro. Självklart har jag jobb när jag är färdig med min utbildning här, säger bland annat Emma Sjöström som utbildar sig till verkstadstekniker. Samma sköna känsla återfinns hos blivande kocken Pjotr Pytel, som när vi träffar honom håller på och förbereder fisken som senare under dagen ska serveras i utbildningens lunchrestaurang. Jag har bara varit här en månad men känner redan att det här är en bra utbildning. Här får vi ju dessutom respons på det vi lär oss från riktiga kunder varje dag, säger han. Verklighetsförankring är som sagt ett av de viktigaste ledorden i alla våra utbildningar. Och det har vi naturligtvis i mångt och mycket det lokala näringslivets engagemang att tacka för. Det är ett ömsesidigt samarbete som alla är vinnare i, säger P-O Lindgren, som emellertid mer än gärna utökar detta samarbete ytterligare. Vi är alltid öppna för nya samarbetsformer och en näringslivsriktig utveckling av våra utbildningar. Det är bara att slå oss en signal, tillägger han. 9

10 SPÄNNANDE PROJEKT GER GOD REKLAM q Två av NCC:s mest omtalade projekt just nu är nybyggnationen av länsstyrelsen och ombyg g- naden av Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Spännande projekt som ger oss bra reklamplats, konstaterar entreprenadchef Anna Odenberger. NCC Construction Sverige AB är ett av Nordens största byggföretag. På byggsidan har man ett 50-tal anställda i Blekinge, fördelade jämt på kontoren i Karlskrona och Karlshamn: tjänstemän, snickare, betongarbetare, plattsättare med flera. Företaget utför allt från byggservice till större projekt. Det är en fördel att NCC är ett stort bolag. Vi har stor kunskap och många resurser för att kunna klara av komplexa projekt, säger entreprenadchef Anna Odenberger. Rickard Resebo är platschef för NCC Byggservice med totalt åtta man i Karlskrona. De gör allt från att byta dörrhandtag till att renovera lokaler, både för enskilda privatkunder och större fastighetsägare, från akuta uppdrag till långsiktiga lösningar. Vår styrka är bra resurser och bred kunskap, säger Rickard Resebo. Det som kommer lämpligt för NCC och övriga byggföretag i Sverige är de stundande renoveringarna av miljonprogrammet, en miljon bostäder som uppfördes NCC ska bland annat utföra denna uppgift för Karlshamnsbostäder. Vi står väl rustade inför framtiden även om en tuff konjunktur möter oss, säger entreprenadchef Anna Odenberger på NCC Construction Sverige AB i Karlskrona. PETER ÖJERSKOG NCC Construction Sverige AB Lokalitet i Blekinge: Karlskrona och Karlshamn. Anställda: Cirka 50. Aktuellt: Nybygger kontorshus åt bland annat länsstyrelsen samt utför ombyggnad av BTH i Karlskrona. NCC Construction Sverige AB har ett 50-tal anställda i Blekinge på byggsidan. Här är fyra av dem på Karlskronakontoret: platschef byggservice Rickard Resebo, entreprenadchef Anna Odenberger, kalkylator Jan-Olov Olsson och inköpare Per-Olof Olsson. 10 INSIDE NäringslivsRevyn

11 Varsam renovering Vi utför en varsam renovering av den gamla militära byggnaden, berättar byggnadsingenjör Mikael Roos på NCC, om kanslihuset på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. q NCC totalrenoverar BTH:s kanslihus i Karlskrona. Men företaget är noga med att bevara den gamla militärbyggnadens karaktär. Vi sparar kakelugnar, spegeldörrar, smygar, lister, med mera berättar platschefen Mikael Roos. Kanslihuset är den sista etappen på den omfattande om- och tillbyggnaden av Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. NCC Construction Sverige AB i Blekinge genomför en varsam totalrenovering. Beställare är kommunala Kruthusen Företagsfastigheter. Kanslihuset anpassas mer till BTH:s behov. Första våningen innehåller administration och utbildningslokaler. Övriga tre våningar blir mestadels utrymmen för personal. - Rivningen har varit omfattande, vi har fått ta ner flera väggar. Rejält byggda i tegel och 40 centimeter tjocka, avslöjar Mikael Roos. Fortsättning på sida 12 Vi utför VS-installationerna Vi utför El-, Tele- och Datainstallationerna Bravida Sverige AB Ventilationsteknik Blekinge ab Installation&Service ,22,25 INSIDE NäringslivsRevyn 11

12 Fortsättning från sida 11 Det installeras nytt vad gäller el, ventilation och VA. Väggar ska målas, undertak monteras, trägolven slipas och mattor läggas. Mikael Roos har hittat gammal militär litteratur i bjälklagen, bland annat en karta från 1899! NCC har 20 man igång, varav sex stycken från egna företaget. Renoveringen började efter semestern och sista februari 2012 ska det vara klart. Då är hela BTH färdigställt. DJÄRVT OCH ENERGISNÅLT PETER ÖJERSKOG Vi utför Plåtslageriarbetena Nordströms Plåt AB Vi utför VS-entreprenaden En färgstark målerifirma! Wahlqvist Måleri AB sätter färg på tillvaron. Bland våra kunder finns privata och kommunala bostadsbolag, företag, privatpersoner och offentliga organisationer. Glasarbeten utförda av oss! Gullbernavägen 25, Karlskrona Tel E-post: 12 INSIDE NäringslivsRevyn

13 Byggandet har varit en fantastisk resa. Vi har vågat och hittat lösningar, säger Mats Tillman hos byggaren NCC och Martin Wallin hos beställaren Dagon PETER ÖJERSKOG q NCC uppför kanske en av Karls kronas mest djärva och ener - gi snåla bygg nader åt be ställaren Dagon. Huset vid Skeppsbrokajen ska inrymma Deloitte, Länsstyrelsen, restaurang och ytterligare tre hyresgäster. Detta är ett landmärke för Karlskrona, starten av omvandlingen av stadens nya entré, säger Martin Wallin på Dagon. NCC började bygga i mars 2011 och efter ett år invigs byggnaden, som kommer att kallas Skeppsbron. Företaget har haft i snitt 20 man engagerade. Det utvändiga är klart och under vintern återstår interiören. Karlskronaarkitekten Per Lewis Jonsson har ritat. Ett av de större problemen var pålningen av grunden. Kajen är en utfyllnad med stora stenar och block, förklarar platschef Mats Tillman på NCC Construction Sverige AB. HAVSNÄRA LÄGE Huset består av tre sammanlänkade kroppar som går från en till tre våningar. Ytan är på totalt kvadratmeter och läget är enastående med havet i norr och öster. Utmärkande för huset är de oräta vinklarna och färgade glasen, som varit en stor utmaning för byggaren NCC. På exempelvis tredje våningen är fönstren både rombiska och utåtlutande. Glasen går i orange, medelhavsblått och östersjöblått. ORÄTA VINKLAR GER LIV Det ger liv åt huset. Både fasaden och de färgade solspeglingarna inomhus, säger Martin Wallin. Huset är också mycket energisnålt och klassat som Green Building. Energiförbrukningen är låg. Värme och kyla hämtas från värmepumpteknik. Restaurangen har krav på sig att servera ekologisk mat. Förhoppningsvis kommer taket att bli grönt med gräs, så kallat sedumtak. Byggandet har varit en fantastisk resa. Vi har vågat och hittat lösningar, säger Martin Wallin och Mats Tillman. Dagon har också option på att bygga ett nytt kontorshus direkt väster om Skeppsbron. Vi utför alla el- och säkerhetsinstallationer Vi utför alla stålarbeten Installationskonsult El- och Telesystem Välkommen med förfrågningar när det gäller konstruktioner i Stål - Rostfritt - Aluminium INSIDE NäringslivsRevyn 13

14 Gör plåtfasad Sven Olsson startade S. Olssons Plåtslageri & Ventilation 1993 efter att i många år arbetat som plåtslagare. Sonen Morgan Olsson är med i företaget efter att ha utbildat sig till byggnadsplåtslagare på gymnasiet. på nya länsstyrelsen q S. Olssons Plåtslageri & Ventilation i Karlskrona fick uppdraget att göra plåtarbetena till nya länsstyrelsen i Blekinge. Ett kul jobb att arbeta med nybyggnad, säger Sven och Morgan Olsson. S Olssons Plåtslageri & Ventilation gör huvudsakligen byggnadsplåtslageri och ventilation. Men man har också flera specialnischer. Företaget fick uppdraget att göra plåtfasaden, väggpaneler, taktäckning och plåtbeslag till länsstyrelsen i Blekinges nya hus i hamnen i Karlskrona, som NCC uppför. Ett annorlunda jobb eftersom det är ett offentligt nybygge, säger Morgan Olsson. Förutom NCC har S. Olssons ett flertal kända kunder i Karlskrona och övriga Sverige; Flextronics, Fortverket, Roxtec, JSB, Skanska, Karlskronavarvet, Forell fastigheter, samt CAfastigheter med flera. Vi har även privatkunder som kommer till verkstaden och får sina specialuppdrag utförda eftersom vår verkstad alltid är bemannad, förklarar Sven Olsson. EGEN NISCH En egen nisch är egentillverkade Brunnsbo, en liten husliknande brunnsöverbyggnad, som sålts till bland andra Karlskrona kommun, gruvbolaget Boliden samt Fortverket. Överdelen kan lyftas av via öglor i taket om man behöver komma åt innehållet ordentligt, förklarar Sven Olsson. S. Olssons jobbar också med rostfritt, aluminium, ventilation och lättare smide. Bland annat tillverkar man egna uteluftsdon som ger kontinuerlig tillförsel av uteluft utan drag. HEDERLIGT HANTVERK Även om den moderna maskinparken hos S. Olssons tar hjälp av datorstyrning är plåtslageri alltjämt ett hederligt hantverk som aldrig kommer att kunna ersättas helt av maskiner. Plåtslagare är ett kreativt yrke. Visst är mycket förproducerat i dag men det krävs en skicklig hantverkare för monteringen, förklarar Sven Olsson. Sven Olsson startade S. Olssons Plåtslageri & Ventilation 1993 efter att i många år arbetat som plåtslagare. Sonen Morgan Olsson är med i företaget efter att ha utbildat sig till bygg- plåtslagare Jonas Johansson programmerar den datorstyrda maskinen för att få en fals ning av plåten perfekt utförd. S Olssons har en modern maskinpark i sina 1200 kvadratmeter stora lokaler där, verkstaden alltid är bemannad. nadsplåtslagare. I dag arbetar 15 mycket duktiga och kompetenta medarbetare på det kvadratmeter stora plåtslageriet på Intagsvägens industriområde, mitt emot Dynapac. Vi ser ljust på framtiden och har bra med jobb uppbokat! säger Sven Olsson. PETER ÖJERSKOG 14 INSIDE NäringslivsRevyn

15 STÖRSTA JOBBET SEDAN STARTEN q Elteknikföretaget ELIAS i Blekinge AB har utfört el, tele, data, larm och säkerhet åt konferensanläggningen Eriksberg Vilt och Natur AB utanför Karlshamn. En affär på cirka 20 miljoner kronor. Vårt största jobb sedan vi startade, säger VD Ingmar Eliasson. PETER ÖJERSKOG Det har varit otroligt inspirerande och jag hoppas samarbetet fortsätter många år framöver, säger Ingmar Eliasson på ELIAS, och tillägger: Eriksberg är ju ett signum för Blekinge med sin fantastiska natur som nu är öppet för alla. Entreprenadarbetet har pågått i tre år och står klart till jul. Ända sedan industrimannen Rune Andersson, bördig från blekingska Kyrkhult, köpte Eriksberg. Vilthägnet är norra Europas största och på drygt hektar och djur, bland annat unika visenter, den europeiska buffeln. Peab har varit huvudentreprenör. Rune Andersson skapar en konferensanläggning i världsklass med plats för 300 gäster. Totalt finns 24 hotellrum med 47 bäddar varav några är sviter. Restaurangen är utsedd till en av Sveriges bästa viltrestauranger. ÅSKAN SLOG NER Totalt är det åtta byggnader som åtgärdats av ELIAS; hotell, restaurang, konferensrum, etcetera. Ett åsknedslag i fjol gjorde att restaurangen och en utställningshall brann ner och man tvingades börja om från början. Branden och återuppbyggnaden skapade en tidspress men vi blir klara till jul som planerat, säger Ingmar Eliasson. ELIAS har ständigt haft fyra till sex montörer på plats. Under topparna har man varit 15 man. Med 20 miljoner kronor på löpande räkning är Eriksberg största jobbet hittills för ELIAS i Blekinge AB. Tidigare var det el/teleentreprenaden på Karlshamns lasarett för 15 miljoner. EXPANDERAR I SMÅLAND ELIAS i Blekinge AB klarade globala finanskrisen bra eftersom man har många stora in- ELIAS i Blekinge AB har bland annat installerat belysningen i den stora matsalen i gamla stenladan. Elteknikföretaget har utfört både el, tele, data, larm och säkerhet åt konferensanläggningen Eriksberg Vilt & Natur AB utanför Karlshamn. dustrikunder och bara 25 procent av kunderna upptas av byggföretag. Mitt i krisen valde man att expandera och starta ELIAS i Småland AB med 15 anställda och kontor i Växjö. Istället för att reva seglen under krisen hissade vi ett nytt, säger Ingmar Eliasson. Andra tunga uppdrag för ELIAS i Blekinge AB är exempelvis ombyggnader hos Mörrums Bruk där en papperslinje, som först i världen, ska byggas om till textilmassa. ELIAS i Blekinge AB Startår: Januari Lokalitet: Huvudkontor i Bräkne-Hoby. Filialer i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Olofström. Anställda: 90. Aktuellt: Har utfört el, tele, data, larm och säkerhet åt konferensanläggningen Eriksberg Vilt och Natur AB utanför Karlshamn. Entreprenaden om 20 miljoner kronor är företagets största hittills. Den nya tidens Elteknikföretag i Blekinge och Småland! Vi tillhandahåller lösningar inom Elinstallation, Service, Tele/Data/Säkerhet/Antenn, Automation samt Energioptimering, Värmepumpsinstallationer och Vindkraft. Ronneby Karlskrona Olofström Karlshamn Växjö Huvudkontor i Bräkne-Hoby INSIDE NäringslivsRevyn 15

16 q Peab Sverige AB hade precis byggt upp stora delar av konferensanläggningen på Eriksberg Vilt & Natur utanför Karlshamn. Då slog blixten ner och allt brann upp. Men 15 månader efter branden är anläggningen återuppbyggt igen. PETER ÖJERSKOG ALLT ÅTERUPPBYGGT EFTER BRANDEN Industrimannen Rune Andersson, bördig från blekingska Kyrkhult, köpte i januari 2008 Eriksberg utanför Karlshamn. Norra Europas största vilthägn vid havet med djur som visenter, hjortar, vildsvin och mufflonfår. Nu satsar han genom att bygga en konferensanläggning av världsklass där de gamla byggnaderna moderniseras invändigt. Men i fjol sommar slog oturen och blixten till. En stor del av konferensanläggningen brann ner. På stenladan fanns bara granitmurarna kvar. Tak, puts och inredning gick upp i rök, berättar platschef Håkan Tjäder på Peab. GIGANTISK MATSAL På mindre än ett år är nu anläggningen återuppbyggd. För Peabs del handlar det om den jättelika gamla stenladan med rötter i 1830-talet. Den är nu inredd till en gigantisk matsal för 300 personer i två hälfter, delad av en magnifik elva meter lång bar i svart diabas, klinker och ek. Väggarna av väldiga granitblock, murbruk och puts är meter tjocka. Taket täcks av 30 centimeter tjock vass som hämtats från Polen. Takets burspråk har stora panoramafönster för maximalt ljusinsläpp. Takets underliggande bjälkar är 12 meter långa och har hämtats från utvalda träd i skogen på närliggande godset Johannishus, berättar arbetschef Andreas Karlsson på Peab. I stenladans östra vinkel ligger kombinerade utställningshallen, konferenslokalen och vinkällaren. Hallen har en unik väggpanel i al och utanför den väl tilltagna vinkällaren Vi utför VS-entreprenaden I BLEKINGE AB 16 INSIDE NäringslivsRevyn

17 ståtar en dubbel eldstad med vägg i svensk skiffer. En nybyggd förbindelsegång länkar mellan de båda stenladorna och går i samma skånska stil. Industrimannen Rune Andersson satsar på att göra Eriksbergs Vilt & Natur till en konferensanläggning i världsklass. Den stora stenladan/stallbyggnaden inrymmer nu gigantisk matsal för 300 personer och elva meter lång bar. STORT KÖK I stenladans andra västliga vinkel av tegel återfinns det rymliga storköket som har all tänkbar utrustning och plats för uppåt tio kockar för att kunna serva hela konferensanläggningen på Eriksberg. Uppåt 40 man har varit sysselsatta med byggandet av Eriksbergs konferensanläggning av världsklass. Affären har varit värd 35 miljoner kronor för Peab. Tidigare har Peab Sverige AB renoverat Eriksbergs herrgård, som dock klarade sig undan branden. Platschef Håkan Tjäder och arbetschef Andreas Karlsson på Peab Sverige AB i Blekinge pustar ut efter avklarad återuppbyggnad av Eriksberg. Vi har utfört plåtarbetena Kvilla 124, Torsås , INSIDE NäringslivsRevyn 17

18 VI ÄR NÖJDA MED SLUTRESULTATET! Vi är nöjda med slutresultatet! Arbetschef Andreas Karlsson framför F 17:s nya beredskapsbyggnad när den nu står färdig efter drygt ett års byggnation. Ytan är på hela kvadratmeter. Beställare är Fortifikationsverket och byggare PEAB Sverige AB. Peab Sverige AB. Vi utför VS-entreprenaden Nu hoppas vi på fl er projekt Vi utförde Elinstallationerna Bravida Sverige AB 18 INSIDE NäringslivsRevyn

19 q Peab Sverige AB är klara med den stora beredskapsbyggnad man uppfört på F 17 i Kallinge åt Fortifikationsverket. Vi är nöjda med slutresultatet! Nu hoppas vi på fler projekt, säger arbetschef Andreas Karlsson på Peab. Beredskapsbyggnadens yta är på hela kvadratmeter. Till detta kommer separat skärmtak och drivmedelsanläggning. Fortverket är en bra beställare och vill ha bra produkter. De tänker långsiktigt och satsar på hållbara material och väl tilltagna ytor, säger arbetschef Andreas Karlsson på Peab. På östra sidan av start- och landningsbanan på Blekinge flygflottilj utanför Ronneby står nu den färdiga militärgrågröna beredskapsbyggnaden. ANPASSADE HALLAR Byggnaden är närmast gigantiskt med sina kvadratmeter och invändig höjd på tio meter i de största fordonshallarna. Sex stora hallar rymmer de beredskapsfordon som F 17 kräver: bilar för räddning, brand, snöröjning och sopning av start- och landningsbanan. Därtill särskilda genomgående hallar för tvätt och underhåll. Avgasutsug kopplas automatiskt på och av när räddningstjänstfordonen backar in och kör ut. På endast 90 sekunder ska personal och fordon vara framme vid banändarna Sex stora hallar rymmer de beredskapsfordon som F 17 kräver: bilar för räddning, brand, snöröjning och sopning av banan. Därtill särskilda hallar för tvätt och underhåll. Avgasutsug kopplas automatiskt på och av när räddningstjänstfordonen backar in och kör ut. vid en eventuell olycka. Speciellt är portarna som måste öppna extra snabbt för att fordonen ska hinna, avslöjar Andreas Karlsson. FLER UPPDRAG På övervåningen finns personalutrymmen; kontor, expedition, jourrum, värmeträning (bastu), träningslokaler, etcetera. Bygget startade under sensommaren i fjol. Peab hade 25 till 35 man igång. Affären är värd uppåt 60 miljoner kronor. Innan har Peab också byggt en försörjningsenhet på F 17. Vi hoppas få fler uppdrag av Fortifikationsverket. De är en beställare som vill ha bra produkter, säger Andreas Karlsson. I övrigt bygger Peab 44 nya lägenheter i Åhus och man har också byggt upp på Eriksbergs viltanläggning efter branden. PETER ÖJERSKOG Vi har utfört Golv- och Måleriarbetena Golv Måleri INSIDE NäringslivsRevyn 19

20 ALLA VINNARE NÄR... Matchningsgruppens Mats Nordgren i intensivt samtal med en sökande. Just den här mannen visade sig redan ha en sådan kompetens att han skulle vidare till högskolestudier. Det är vårt jobb att se till att matchningen mellan lärling och företag sitter som en smäck! säger Mats Nordgren till höger i bild. LÄRLINGSAKADEMIN STARTAR NOGGRANN MATCHNING Lärlingsakademikonceptet bygger helt på företagets behov och lärlingens ambition. Företagen dikterar villkoren. Samtidigt är det viktigt att matchningen sitter som en smäck eftersom lärlingarna gör en stor personlig satsning när de väljer att lägga upp till två år av sina liv hos företaget. De är också är beredda att ta studielån för att kunna genomföra utbildq Lärlingsakademin Skåne Nordost finansierar utbildning och handledning när företagen behöver rekrytera och skola in nya medarbetare i den praktiska verksamheten. Lärlingsakademin erbjuder företagen en möjlighet att rekrytera och skräddarsy arbetskraft. Projektansvarig är Nils Friberg: Det är en enastånde möjlighet, och de unga vuxna som deltar i projektet får en unik chans till en personligt anpassad, praktisk och teoretisk gymnasieutbildning som leder direkt till jobb. Projektet ska pågå under två år med start i februari Lärlingsakademin Skåne Nordost är helt enkelt precis det som alla så länge frågat efter en fantastisk möjlighet för företagen att rekrytera ambitiösa och praktiskt begåvade medarbetare och forma dem så att de passar in i respektive verksamheter. Lärling och företag matchas noga för att resultatet ska bli en välutbildad, anställningsbar och produktiv medarbetare som trivs på jobbet. GEDIGEN FINANSIERING Lärlingens utbildning skräddarsys i samarbete med företaget och med hänsyn till vederbörandes förkunskaper. Projektet har tillgång till erfarna yrkesvägledare och validerare som utvärderar de sökande med avseende på intresse, lämplighet, formella och informella kompetenser. Företagens personal utbildas kostnadsfritt i handledning för att kunna ge lärlingen de bästa förutsättningar att snabbt ta till sig de nya kunskaperna. Ekonomisk ersättning utgår också till företaget för handledningsarbetet under hela lärlingstiden. Även utbildningsinsatser, på såväl kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningar som hos externa utbildningsanordnare, kan hel- eller delfinansieras med maximalt kronor per lärlingsår. Lärlingstiden omfattar minst 20 veckor och som längst 80 veckor. Utbildningen följer de nationella kursplanerna och resulterar i en gymnasieutbildning med praktiska förtecken. 20 INSIDE NäringslivsRevyn

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Nära Halmstad och havet.

Nära Halmstad och havet. Nära Halmstad och havet. Högt beläget i Ringenäs med en vacker utsikt över havet och solnedgången i väster hittar du Strandlida. Här bygger Derome Mark & Bostad villor i gränslandet där slätt möter skog,

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten.

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten. SKRUVEN 1, DANDERYD SKRUVEN 1 Skruven 1 i Danderyd är en industrifastighet, 11600 m 2, som passar verksamheter med höga krav på tekniskt avancerade produktionslokaler med tillhörande kontorslokaler. Byggnaden,

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer