Ljud skall vara kommunikation, inte irritation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljud skall vara kommunikation, inte irritation."

Transkript

1 Ljud skall vara kommunikation, inte irritation.

2 Det nya höglagret, 630 kvm med 8 m takhöjd, i Stockholm gör att direktleveranserna till kunder i Sverige och internationellt sker snabbt, rätt och effektivt. April 2007 flyttade Sontech till den nya anläggningen. Totalytan är på över 3000 kvm.

3 Se framåt med dagens öron Sontech startades 1987 i liten skala men erfarenheterna från ljudsanering hos grundarna sträckte sig över 30 år tillbaka i tiden. Affärsidén var från starten och är fortfarande att sanera ljudföroreningar och skapa ljudkomfort. Detta gör vi genom att förse industrin med akustiska lösningar och material till varierande bullerproblem.till vårt förfogande har vi marknadens bredaste sortiment av ljudisolerande material. Vi samarbetar med ledande tillverkare i Europa och USA och även med svenska akustikkonsulter. Sontech har under åren utvecklats och är idag heltäckande inom ljudsanering. Vår kompetens sträcker sig från idé- och utvecklingsarbete med utveckling av nya material över mätning och ljudanalys till material- och konstruktionsrekommendationer. Idag är Sontech vårt varumärke för ljudsaneringstjänster och ljuddämpningsmaterial. Sedan årsskiftet 2002 ingår Sontech i moderbolaget Odecon AB. Tillgänglighet och kundservice. Samtliga ljuddämpningsmaterial från Sontech lagerförs på vårt stora lager i direkt anslutning till det nya huvudkontoret i Brunna, Kungsängen. Närheten till produkterna gör det möjligt att kontinuerligt utföra kvalitetskontroller samt att hålla korta leveranstider och en flexibel produktion. Certifiering och kvalitetssäkring Sontech arbetar efter ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2000. Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2004. Ralf Corin, VD och ägare av Sontech : När det gäller miljöpåverkan kan det vara svårt för gemene man att avgöra sanningshalten i olika påståenden. Det finns dock ett undantag, ljudföroreningar. När det gäller ljudföroreningar kan var och en omedelbart konstatera hur långt saneringsarbetet framskridit. Följaktligen ger varje form av förbättring ögonblickligt resultat. Tänk att få möjlighet, att få det privilegiet, att arbeta aktivt med miljöförbättring. Och att i det miljöarbetet verkligen få se resultat, mätbara resultat direkt. Med Sontech gör vi varje dag en insats för ljudmiljön. Det är ett oerhört stimulerande och inspirerande arbete. Från att hjälpa uppdragsgivare att minska buller och oljud till att produktförbättra och skapa bättre arbetsmiljö för tusentals människor.

4 Volvo CE såväl som Scania Buss utrustas med Acustimet microperforerad plåt från Sontech som ljuddämpning i motorrum. Båttillverkaren Sweden Yachts använder ljuddämpningsmaterial från Sontech i motorrum.

5 Tystnad som konkurrensmedel Teknisk expertis finns alltid till din tjänst Sontech är ett kunskapsföretag inom ljud- och akustiksektorn. Som alla kunskapsföretag bygger vår unika kompetens på Våra uppdragsgivare finns där det låter, bullrar och brusar. Uppdragen är lika skilda som våra uppdragsgivare. Inget bullerproblem är det andra likt. Behoven och ambitionsnivåerna hos våra kunder varierar. Det kan vara lagkrav som styr insatserna eller en ambition att göra en produktförbättring. Vad vill man uppnå? Hur bra dämpning, till vilken kostnad, hur skall ljudisoleringsmaterialen vara monterade? Var i tillverknings/ monteringsprocessen kommer isoleringsmaterialet in, vilket material skall användas och hur ser arbetsmiljön ut? Ju längre man tränger in i ett bullerproblem desto fler faktorer måste vägas in i den slutliga lösningen. Vissa uppdragsgivare har redan gjort stora insatser för att få ner bullernivån på maskiner eller anläggningar. Att göra mer kan te sig komplicerat. Men genom att lägga resurser på utveckling när det gäller bullerreducerande åtgärder uppnås inte bara en tystare miljö. Låg ljudnivå har helt enkelt blivit ett bevis för hög kvalitet och exklusivitet. Vad man än vill åstadkomma så har Sontech kunnande och kompetens att slutföra uppdraget. Bra kommunikation ger bästa resultat Samarbetet med våra uppdragsgivare tillsammans med vår akustiska kompetens och tekniska erfarenhet är de främsta och viktigaste faktorerna för att uppnå ett lyckat resultat. Genom vårt arbete med att dämpa ljudnivåer ger vi våra uppdragsgivare förbättrad konkurrenskraft. Produkterna får bättre funktion, ökad kvalitet, längre livslängd och större kundacceptans. Sontech samarbetar med uppdragsgivare från dator- till fordonsbranschen, från telecom- till livsmedelsindustrin, från flyg- till fartygsindustrin. Genom åren har vi arbetat med flertalet ledande företag inom svensk och internationell industri. Ericsson, Scania, Volvo, Stiga, Tetra Pac, Getinge, NIBE, Sweden Yachts, BSI m fl. våra medarbetares kompetens. Med över 30 års erfarenhet inom ljudsaneringsbranschen ligger vi idag i frontlinjen när det gäller ljudsanering. Med kapacitet för kvalificerade bullerutredningar kan vi ge ditt företag råd om materialval och lösningar, som sedan kan omsättas i serieproduktion. Vår nybyggda forsknings- och utvecklingsavdelning ligger tillsammans med kontor och lager i den nya anläggningen i Kungsängen norr om Stockholm.

6 På testlabbet utförs mätningar och simuleringar för att kontrollera material och konstruktioner. I vår specialbyggda Sontech-cabin har vi möjlighet att utsätta och ljudmäta olika material i diffust ljudfält. Egen mekanisk verkstad underlättar framtagandet av prover och prototyper för kunder. Här tillverkas också mindre produktionsserier och kundanpassade konstruktioner. Den 530 kvm stora produktionshallen med stansar, kapmaskiner, limoch lamineringsenhet. Motorinstallation i arbetsbåt, Brandförsvaret. Miljöarbete på fältet. Bullermätning på förarplatsen i en Lundberg 345 T. Målet är att dämpa invändigt arbetsplatsbuller och minska störande omgivningsljud.

7 Framtiden är tystare Gert Åkesson, NIBE: Ta bort oljud, släpp fram välljud Ljud kan mätas! Till skillnad från andra miljöföroreningar kan man med relativt enkla metoder mäta bullernivån hos t ex en maskin och sedan vidta åtgärder. Ny mätning ger sedan förbättringen uttryckt i db(a). Räcker inte åtgärden, vidtar en ny åtgärd, ny mätning. Eftersom det finns möjlighet att gå in och mäta skilda ljudfrekvenser kan de otrevligaste elimineras och istället ge möjlighet att släppa fram njutbarare ljud. Vi utför mätningar på fältet, med mobil mätutrustning eller i laboratoriemiljö med stationär analysutrustning för högsta precision i mät- och analysresultat. Mätdata analyseras i programmodeller där hänsyn tas till dämpbehov och de fysiska förutsättningarna. På så sätt blir varje ljuddämpande åtgärd specifikt avpassad för sin tänkta applikation. Kvalitet som inte syns I ett alltmer teknifierat samhälle med fler tekniska, mekaniserade och datoriserade produkter uppstår många problem. Fler maskiner ger upphov till en ökande ljudnivå, dessutom tolereras inte längre störande ljud, oljud eller höga ljudnivåer. Höga ljudnivåer har blivit oacceptabla, en sanitär olägenhet, en miljöförorening. Miljöhänsyn är idag en grundförutsättning för tillverkare och marknadsförare av produkter och tjänster inom EU och övriga världen. Dessutom finns EU direktiv antagna med krav på ljudnivåer för t ex maskiner, bostäder och arbetsplatser enligt en bestämd tidsplan. Dessa direktiv innebär att de tillåtna ljudnivåerna sänks. När vi första gången vände oss till Sontech var det för att få hjälp med ljuddämpning av våra värmepumpar. Vi erfor plötsligt att våra värmepumpar lät mer än konkurrenternas. Det visade sig att den ljuddämpning vi utrustat våra pumpinstallationer med hade ett antal stora brister vilket Sontech mycket tydligt kunde demonstrera. Vi bestämde oss för att testa igenom samtliga produkter och för att kunna göra det fick vi sakkunskap och hjälp att bygga upp ett eget ljudlab. Med den ljudtestutrustning och det know-how vi i samarbete med Sontech har investerat i känner vi oss väl förberedda och konkurrenskraftiga inför framtiden. Sontech har genom sitt professionella agerande inte bara visat på ljudkällorna och hur de skall dämpas utan också visat vilket material och med vilken ekonomi det skall ske.

8 Material för luftljudsabsorption Material för luftljudsisolering Material för stomljudsdämpning

9 Heltäckande sortiment En förutsättning för att lösa olika typer av bullerproblem är att ha tillgång till rätt dämpmaterial. Sontech har ett Luftljudsabsorption Beroende på vilka problem som skall lösas och i vilken miljö kan absorbenten vara av olika material. Skumplast och textilmaterial tillverkas i olika densitet och ytskikt. Genom att förses med ytfolie blir materialet vattenavvisande, värmetåligt, avtvättbart. Skum och fiberbaserade absorbenter fästs vanligen upp med lim. Samtliga material finns med självhäftande lim och brandklassade enligt ISO 3795 eller UL94HF1. Ju större yta som täcks desto mer dämpat blir utrymmet. Luftljudsisolering Luftljudsisolering hindrar ljudets utbredning. För att åstadkomma en förbättrad ljuddämpning ökas väggens, barriärens, massa. Enkelt kan detta göras med en självhäftande tung matta. Barriärmattor kan vara utförda i bitumen eller polymer i vikter från 3kg/m 2 till 10kg/m 2 beroende på i vilken miljö de ska användas. Finns i flera flamsäkra versioner och beläggs med ytskikt enligt önskemål. Ett sätt att utan viktökning öka reduktionstalet för en vägg är att göra en dubbelvägg. Stomljudsdämpning Dämpning kan vara enkelsidig eller av sandwichtyp. För att minska avstrålning av ljud som alstras av vibrationer används viskoelastiska dämpskikt. För att dämpa ytor med en tjocklek över 2mm är sandwichtekniken mest lämpad. Enkelsidig Enkelsidiga beläggningar är ett billigt och enkelt sätt att dämpa stomljud. Finns för olika temperaturer och miljöer. Skivorna är brett sortiment av bullerdämpande material, de flesta för leverans direkt från vårt lager i Stockholm. Där höga krav på t ex temperaturtålighet, hållfasthet och rengöring är ställda kan Acustimet vara lämpligt. Acustimet är en självbärande plåt som har ljudabsorberande egenskaper. Den ska monteras fritt från vägg och kan dölja och skydda kablage, motorer etc. Snyggt utseende gör att den har använts för formgivning av offentliga lokaler och motorrum på exklusiva fritids- och arbetsbåtar. Färg och form kan varieras som vanlig plåt. Acustimet finns i aluminium, rostfritt, stål eller plast. Kombinationsmaterial I de fall där man har både stomljud och luftljudproblem används flera skikt i olika material. Sontech kombinerar olika material för att uppnå flera önskvärda egenskaper i samma produkt. I flerskiktsutförandet åstadkommer man en kombination av bra reduktionstal och god ljudabsorption. En åtgärd som ofta förbises är tätning. Tätning av småhål och springor kan ge avsevärda förbättringar i ljuddämpning. lätta att skära till och applicera självhäftande eller med lim. Materialet finns även i sprutbar form för krökta, ojämna ytor. Sandwich Med sandwichdämpning har man uppnått den högsta dämpningen. Metoden lämpar sig därför att dämpa grovplåt och balkar. Plåt kan levereras med inbyggd dämpning och kan lackeras och behandlas som vanlig plåt. Behöver inga tilläggsåtgärder. Finns för användning i olika temperaturområden. Luftljudsabsorption Luftljud som reflekteras mot hårda ytor t ex en huv över en maskin eller väggarna i ett rum, kan minskas genom att ytorna kläs invändigt med absorbenter av t ex skumplast, textilfiber eller metall. Ljudabsorbenter omvandlar luftljud till små mängder värmeenergi. Absorptionsfaktorn anger hur stor del av infallande ljud som absorberas. Luftljudsisolering Ett sätt att minska utbredningen av buller är att avskärma bullerkällan med en vägg eller huv. En väggs ljudisolerande förmåga ökar med ytvikten hos väggen. Isolerförmågan kan vid de flesta frekvenser ytterligare förbättras med en dubbelväggskonstruktion. Isolermattor finns med och utan slitskikt. Reduktionstalet anger hur många db sänkningen är vid en väggpassage. Stomljudsdämpning Stomljud är svängningar i fasta material som alstras t ex av en maskin. Stomljud kan dämpas med enkelsidig beläggning eller med sandwichmetod. I båda fallen omvandlas svängningsenergin till värme. Förlustfaktorn anger hur stor del av vibrationsenergin som absorberas.

10 Flexibel högtemperaturisolering för ljuddämpare. Ett urval av våra formpressade och gjutna ljuddämpningsdetaljer för fordonsindustrin. Designad rumsabsorbent i acustimet Rörisolering i olika dimensioner. Huvar avsedda för kompressorer i värmepumpar Acustimet, specialdesignad ljuddämpningspanel

11 Yta och utseende Lika viktigt som det ljudabsorberande skummet är, kan ytbeklädnaden vara. Det finns idag många möjligheter att förbättra egenskaperna eller försköna utseendet. Vi för t ex formade absorbenter med olika textilyta för användning i skärmväggar och som rumsavskiljare. Form och fällor Kunskapen om hur ett ljud uppkommer och fortplantar sig är lika viktigt som att kunna dämpa det. Den optimala lösningen är oftast att kväva oljudet i sin linda, där det uppstår. En stor del av ljudföroreningen kan t ex byggas bort i ljudfällor och inbyggnader. I luftströmningskanaler och små utrymmen kan vi optimera dämpningen med tredimensionellt formade absorbenter och väggar och samtidigt hålla specificerade kylnings- och tryckfallskrav. Akustisk plåt - smart bullerreducering När traditionella material inte motsvarar de ökande kraven på brandsäkerhet och tvättbarhet då passar ofta vår nya akustiska plåt, Acustimet. Acustimet är en mikroperforerad plåt med goda ljudabsorberande egenskaper och unika konstruktionsfördelar. Det ger nya möjligheter att se på ljudsanering och de speciella krav som ställs på en ljudabsorbent i speciella miljöer. Med Acustimet kan själva ljuddämpningen ingå som en konstruktionsdetalj, eller som ett dekorationselement. Väljer du aluminiumplåt som byggmaterial kan du lätt skära till den i önskad form och även eloxera den i färg. Väljer du rostfri plåt får du en tålig plåt som tål hårda tag. De estetiska och ljudreducerande erfarenheterna är så positiva att vi nu går ut på marknader utanför maskinindustrin. Sontech, en tyst partner Med lång erfarenhet av traditionell bullerdämpning och ljudsanering har Sontech idag en stark ställning som leverantör av ljuddämpningsmaterial. I kombination med innovativt konstruktionsarbete är Sontech en kunnig och stark samarbetspartner i ljudsaneringsarbetet. Sontech - samarbetspartnern i det tysta. Ny teknik, nya lösningar Sonologiska termer Frekvens mäts i Hertz (Hz, svängningar per sekund) och anger tonhöjden på ljudet. 100 Hz är en baston med 3 m lång våglängd medan våglängden för 3000 Hz är endast 1 dm. Decibel (0,1 Bel = 1 db) är ett relativt nivåmått på flera ljudstorheter. Förutom ljudtryck (Lp) anger man även intensitet (Li), ljudeffekt (Lw), ekvivalentmedelvärden (Leq) i db. Man har satt 0 Bel vid lägsta hörbarhetsgränsen (ljudtryck). 6 db högre ljudnivå är en fördubbling av ljudstyrkan. 2 lika starka oberoende ljudkällor resulterar i 3 db högre nivå än en ensam. Lp db (A) är ett medelvärde över alla frekvenser i det hörbara området, justerat efter örats känslighet för de olika frekvenserna.

12 Sontech - Odecon Sweden AB Energivägen Kungsängen Tel Fax

AKUSTISK DESIGN & LJUDKVALITET

AKUSTISK DESIGN & LJUDKVALITET AKUSTISK DESIGN & LJUDKVALITET EN TIDNING OM LJUD OCH OLJUD Stockholms nya landmärke Ljudet som räddar miljön Sanna Kallur En tyst oas Lysande ljud Hemmets tysta vrå Ingår som bilaga i Dagens Industri

Läs mer

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

Ljudreducering av värmepump

Ljudreducering av värmepump Ljudreducering av värmepump Sound attenuation of heat pump Växjö maj 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2006 Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Avdelningen för teknik och design CTC Enertech AB

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol Om Dustcontrol Om Dustcontrol 4 Om Dustcontrol Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare Innovativ rullformning God totalekonomi, minskad miljöbelastning, formskön design och lean production Bättre produkt högre marginaler Prismaflex AB, Staffanstorp Snyggare, starkare, Anderstorp generellt

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Presentation Ekens Golv AB sid 3 Undergolvsarbeten, fräsning, slipning av betong. sid 4 Sandavjämning före parkettläggning sid 4 Vattenskador, renovering och underhåll sid 5 Plattsättning

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

SILVA. Arcontia. Shape Audio. Bee Safe. Från plast till metall. Smart utrustning för smarta kort. It sounds like a million bucks!

SILVA. Arcontia. Shape Audio. Bee Safe. Från plast till metall. Smart utrustning för smarta kort. It sounds like a million bucks! UTGÅVA 4 ETT MAGASIN KRING FRIFORMSFRAMSTÄLLNING FRÅN GT PROTOTYPER SILVA Det ligger kanske 60 år mellan pannlamporna, men det är ljusår mellan deras form och funktion. Idag tar GTP en aktiv del i utvecklingen

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Yvonne Andersson, Krossens förskola

Yvonne Andersson, Krossens förskola För den som aldrig varit i en förskola är det svårt att förstå hur vardagen där kan låta. Många ljud har blivit så vanliga att vi inte reflekterar över dem, utan i stället envist överröstar dem. Vi tänker

Läs mer

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år.

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år. Vi har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i mer än 30 år. FREBELT AB är ett familjeägt företag som har en lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss är kunden alltid i

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NIBE SPLIT OCH ANDRA?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NIBE SPLIT OCH ANDRA? ProffsNytt Nr. 2/2009 En kontrollpanel som du aldrig sett den förr! En ny generation värmepumpar är här! Mer varmvatten! Lättare att installera lättare att serva Tystnad. Uppvärmning pågår! Skönhet sitter

Läs mer