(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING"

Transkript

1 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D F NL N SF WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten DK E P I VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazionez (E) MANUAL DE INSTRUCCIONES (P) INSTRUÇNÕES PARA O USO (I) ISTRUZIONI PER L USO

2 GB - CONTENTS 1. Bolt 2. Steady Handle 3. Handle Knob 4. Screws 5. Fixing Plugs 6. Instruction Manual 7. Guarantee Card 8. Flymo/Partner Service Directory 9. Scraper Tool 10. Integrated Battery Charger 11. Wall Bracket 12. Guard ENGLISH PAGES (2-9) NL - INHOUD 1. Bout 2. Handvat 3. Handvatknop 4.Schroeven 5. Muurpluggen 6.Handleiding 7.Garantiekaart 8.Adressenlijst met Flymo/Partner Servicecentra 9. Schraper 10. Geïntegreerde Batterijoplader 11. Ophangbeugel 12. Beschermkap NEDERLANDSE PAGINA S (26-33) S - INNEHÅLL 1. Bult 2. Stödhandtag 3. Handtagsratt 4. Skruvar 5. Pluggar 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Flymo/Partners serviceinformation 9. Skrapare 10. Inbyggd Batteriladdare 11. Väggfäste 12. Sköld SVENSKA SIDOR (50-57) P - LEGENDA 1. Parafuso 2. Pega fixa 3. Fêmea do parafuso da pega 4. Parafusos 5. Buchas de fixação 6.Manual de Instrucções 7.Cartão de garantia 8.Lista de Serviços da Flymo/Partner 9. Ferramenta para raspar 10. Carregador de bateria integrado 11. Suporte de parede 12. Protecção PÁGINAS PORTUGUESAS (74-81) D - INHALT 1. Bolzen 2. Führungsgriff 3. Griffknopf 4. Schrauben 5. Befestigungsdübel 6. Bedienungsanweisung 7. Garantiekarte 8. Flymo/Partner- Kundendienstverzeichnis 9. Kratzer 10. Integriertes Ladegerät 11. Wandbefestigung 12. Schutz DEUTSCHE SEITEN (10-17) F - CONTENU DU CARTON 1. Vis 2. Poignée auxiliaire 3. Vis papillon 4. Vis 5. Chevilles 6. Manuel d Instructions 7. Carte de garantie 8. Répertoire de Service Flymo/Partner 9. Racloir 10. Chargeur de batterie intégré 11. Support mural 12. Carter LES PAGES EN LANGUE FRANÇAISE (18-25) N - INNHOLD 1. Festebolt 2. Håndtaksbøyle 3. Mutter 4. Skruer 5. Festepropper 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Servicestasjonsliste 9. Plast Skrape 10. Integrert Batterilader 11. Veggholder 12. Sprutskjerm NORSKE SIDER (34-41) SF - SISÄLTÖ 1. Pultti 2. Etukahva 3. Kahvan nuppi 4. Ruuvi 5. Kiinnitystulpat 6. Käyttöopas 7.Takuukortti 8.Flymo/Partnerpalveluopas 9. Kaavin 10. Laturi 11. Seinäteline 12. Suojus SUOMALAISET SIVUT (42-49) DK - INDHOLD 1. Bolt 2. Støttehåndtag 3. Håndtagsknop 4. Skruer 5. Fastgøringsprop 6. Brugsvejledning 7. Garantibevis 8. Flymo/Partner servicetelefonbog 9. Skrabeværktøj 10. Integreret batterilader 11. Vægophæng 12. Skærm DANSKE SIDER (58-65) E - CONTENIDO 1. Perno 2. Manilla del asa 3. Gatillo del Manillar 4. Tornillos 5. Espigas de fijación 6. Manual de instrucciones 7. Tarjeta de garantía 8. Guía de Servicio Flymo/Partner 9. Herramienta de raspar 10. Cargador de batería integral 11. Escuadra de pared 12. Guarda PAGINAS EN CASTELLANO (66-73) I - INDICE CONTENUTI 1. Bullone 2. Impugnatura di guida 3. Manopola dell impugnatura 4. Viti 5. Maschi di fissaggio 6. Manuale di istruzioni 7. Tagliando di garanzia 8. Elenco dei centri assistenza Flymo/Partner 9. Raschietto 10. Caricabatterie integrato 11. Mensola a muro 12. Protezione ITALIANO (82-89)

3 1 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGEN INNHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO A

4 360º 50 Dessa föreskrifter skall noggrant läsas av var och en som använder grästrimmaren. (S) SÄKERHET Förklaring till symbolerna på sladdlösa trimmer 10m Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Låt inte någon person eller husdjur komma innanför en ca 10 m riskzon då Ni kör trimmern. Stanna den omedelbart om någon eller något närmar sig. Vi rekommenderar att ögonskydd används som skydd mot föremål som kan slungas upp av skärtråden. Varning Skärlinan forsätter att rotera efter det att maskinen har slagits ifrån. Generellt 1. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst anvisningarna använda trimmern. Det är möjligt att ditt land har en lagstadgad minimiålder för användning av denna typ av maskin. 2. Använd bara trimmern på det sätt och för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig trimmern om Du känner Dig trött eller sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin. 4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom. Batteri Sladdlösa batteridrivna produkter kräver särskild omsorg. 1. UNDVIK OAVSIKTLIG START. HÅLL HÄNDER OCH FINGRAR IFRÅNSTÖMBRYTAREN NÄR TRIMMERN FÖRFLYTTAS. 2. Ladda alltid produkten inomhus och förvara den på sval torr plats utom räckhåll för barn. 3. Använd endast den batteriladdare som tillhör enheten. Om ett annat aggregat används kan det permanent skada trimmern med batteri. 4. Anslut batteriladdaren endast till normalt hushållseluttag (220V). 5. Handskas varsamt med batteriladdaren och dess anslutningssladd. 6. Använd ej batteriladdaren om den eller dess sladd är skadad. 7. Batteriladdaren är endast avsett för inomhusbruk. 8. Använd det ej utomhus. 9. Förvara och ladda upp enheten i ett svalt, väl ventilerat utrymme och utom räckhåll för barn. 10. Ladda ej batteriet eller använd trimmern i en eldfarlig eller korrosiv omgivning. Undvik att eldfarliga vätskor och gaser, som kan leda till eldsvåda eller explosion, finns i närheten. 11. Försök ej att själv reparera enheten inklusive batteri. Endast byte av nylonlina och rengöring är lämpligt att göra själv. 12. För inte in något föremål i motorn och dess kylkanaler, och håll det rent för attundvika överhettning.

5 13. Försök ej att bränna eller ta isär batteriet. Det innehåller farliga kemikalier. Deponera det på rätt sätt. Förberedelser 1. Använd inte trimmern barfota eller i öppna sandaler. Använd alltid lämplig klädsel, handskar och stadiga skor. 2. Inspektera alltid trimmern före varje användning, isynnerhet skärhuvudets delar. 3. Undersök området som ska klippas innan Du börjar. Plocka bort alla föremål som stenar, glasskärvor, spikar, tråd, snöre etc som kan slungas ut eller fastna i trimmerhuvudet. 4. Kontrollera att trimmerhuvudet, spolen och locket är korrekt monterade. Användning 1. Använd trimmern endast i dagsljus eller starkt elljus. 2. Undvik om möjligt att använda trimmern när gräset är vått. 3. Var försiktig när du klipper vått gräs så att du inte halkar. 4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halksäkra skor. 5. Gå aldrig baklänges när du använder trimmern. Då kan du snubbla. 6. Stäng av trimmern innan du lyfter den över andra ytor än gräs. 7. Använd aldrig trimmern med skadad sköld eller utan sköld. 8. Undvik skador på fötter och händer från den roterande skärlinan. Starta alltid trimmaren försiktigt med fötter och händer på betryggande avstånd från skärhuvudet. 9. Håll skärhuvudet under midjehöjd. 10. Luta Er ej över skyddet vid jämning och kantskärning föremål kan slungas iväg av skärlinan. 11. Se upp för utflygande avslitna stycken av nylonlinan då trimmern är igång. 12. Montera aldrig skärelement av metall. Underhåll och förvaring 1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna, så att trimmern är i säkert skick för att användas. 2. Byt ut nötta eller skadade maskindelar. 3. Använd bara tråd som är särskilt specificerad för denna produkt. 4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som rekommenderas av Flymo/Partner. 5. För att undvika skada, håll händer och fingrar väl ifrån skärtråd vid linkniven på skyddets kant. 6. Gör regelbundna inspektioner och utför regelbundet underhåll av trimmaren. Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. 7. Rengör enheten med en torr trasa. Använd aldrig metallföremål vid rengöring. 51 Vård av batteri 1. Om ett batteri efter någon tids användning urladdas snabbt efter en full 24 timmars uppladdning, så bör det bytas ut. 2. Det finns en viss laddning i batteriet, men för att ge längsta användningstid bör du ladda din trimmer i 24 timmar innan du använder den. 3. Om trimmern alltid är ansluten till laddaren på ett väl ventilerat område hålls batteriet alltid automatiskt redo för användning. 4. För att förhindra att batteriet skadas permanent ska du aldrig förvara det i ouppladdat tillstånd. 5. Den lokala godkända serviceverkstaden/ återförsäljaren/distributören hjälper till med att bli av med det gamla batteriet på ett säkert sätt och tillhandahåller ett nytt batteri. 6. Batteri 12 V, 5 Ah High Power" = "Högenergi" Helförseglat Inget underhåll krävs VIKTIGT DEPONERA UTTJÄNTA BATTERIER PÅ ETT SÄKERT SÄTT DE BÖR EJ SKÄRAS UPP ELLER FÖRSTÖRAS GENOM BRÄNNING Byte av batteri Vid behov av nytt batteri, kontakta den lokala av Flymo godkända serviceverkstaden eller återförsäljaren, som tar hand om det uttjänta batteriet och sätter in ett nytt äkta Flymo batteri. VIKTIGT Den röda sladden skall alltid anslutas till batteriets röda uttag. Den svarta sladden skall alltid anslutas till batteriets svarta uttag. Laddning på arbetsbänk Om du föredrar kan du i stället använda väggfästet stående på ett bord för laddning av din sladdlösa trimmer. Vinterförvaring 1. Fulladda i 24 timmar före vinterförvaring. 2. Om du inte kan lämna din sladdlösa trimmer på permanent laddning måste du ladda upp den var 3:e till var 4:e månad i 24 timmar så att den hålls laddad under vinterförvaringen. 3. Undvik långtidsförvaring utan återuppladdning. 4. Förvara på ett svalt torrt ställe. (S) SÄKERHET

6 52 Produktmärkning (S) MONTERING B C Produktnummer... Modellnummer... Serienummer... Köpdatum... Köpställe... * VÄNLIGEN BEHÅLL DITT KÖPBEVIS * 4 Monteringsanvisningar 3 Varje produkt från Flymo kan identifieras med hjälp av en silver- och svartfärgad produktdekal. Se till att du har komplett produktinformation tillgänglig när du införskaffar reservdelar, söker råd från en av våra godkända säljställen eller kontaktar Flymo/Partners egen kundservice genom att fylla i uppgifterna som tillfrågas i B. Du bör också anteckna köpdatum och köpställe innan du skickar tillbaka ditt garantikort. D F 2 E 1 Montering av trimmerskölden (C), (D), (E) & (F) 1. Sätt trimmerskölden (C1) över trimmerhuvudet (C2). Se till att nylonlinan kommer genom hålet i trimmerskölden enligt fig. C. 2. Ställ in pilen överst på skyddet (C3) med pilen på sidan av trimmaren (C4). Se bilderna C & D. 3. Tryck in och vrid trimmerskölden moturs, se fig. D, tills det hörs ett knäpp och trimmerskölden är ordentligt fastlåst, se fig. E. KONTROLLERA ATT TRIMMERSKÖLDEN SITTER FAST ORDENTLIGT GENOM ATT FÖRSÖKA VRIDA DEN. SE FIG F.

7 53 Montering av konsol för upphängning på vägg VIKTIGT! Bryt strömmen till laddaren innan trimmen ansluts till eller kopplas från väggupphängningen. 1. Vi rekommenderar att väggfästet (G2) monteras på en plan, vertikal innervägg som är stark nog att klara produktens vikt, i ett välventilerat område vid en tempertur på mellan +5 C och +25 C. 2. Väggkonsolen har tre fästhål. Placera den så att två hål är upptill. Se fig. H. 3. Se till, att trimmern, när den hängs upp, inte har sin lägsta punkt mer än 10 cm från golvet. Detta underlättar dess upphängning och ger lagom avstånd till vägguttaget för anslutning av laddningsaggregatet. 4. Fäst upphängningskonsolen säkert i väggen med de pluggar och skruvar, som medlevererats. 5. Din sladdlösa trimmer kan nu sättas in i väggfästet för laddning. G 2 1 Tillvägagångssättet för första uppladdning och återuppladdning av sladdlösa trimmer Tillvägagångssättet vid första uppladdning 1. Laddning bör ske inomhus. 2. Se till att batteriladdaren ej utsätts för fukt. Se till att batteriladdaren och trimmern alltid är torra. Batteriladdaren bör vara väl ventilerat under laddning. 3. Se till att trimmern sitter ordentligt i väggfästet (G2) mot laddningskontakten (H1). 4. Anslut laddaren (G1) till det härför avsedda vägguttaget och slå på strömmen. 5. Den röda signallampan lyser kontinuerligt vid laddning. 6. Full laddning uppnås på 24 timmar. Aggregatet blir varmt vid laddning. Det är helt normalt och betyder, att det fungerar som det skall. Laddning av din sladdlösa trimmer 1. Ladda batteriet igen så fort som din sladdlösa trimmer förlorar i skärförmåga och den börjar gå saktare. 2. Undvik att köra trimmern så att batteriet laddas ur helt. 3. Följ det tillvägagångssätt, som anges för den första uppladdningen. 4. Laddning av batteriet enligt dessa instruktioner resulterar i maximal livslängd för detsamma. H Batteriet ska laddas i 24 timmar före användningen. Låt din sladdlösa trimmer stå på laddning i 24 timmar omedelbart efter varje användning. Den sladdlösa trimmern kan lämnas kvar på laddning permanent med laddaren på utan risk för att batteriet överladdas. Laddaren håller batteriet automatiskt laddat under förvaringen, så att trimmern alltid är klar för användning. 1 (S) MONTERING

8 54 Justering av handtag I bult 1. Anslut stödhandtaget på trimmern med bulten och handtagsratten, se fig. I. handtagsratt J K 2. Justera stödhandtaget till bekvämt läge, se fig. J, genom att lossa på handtagsratten, dra isär klämmorna, flytta handtaget till önskat läge, se till att tänderna griper och vrida åt ratten igen, se fig. K. (S) JUSTERING L Hur den automatiska linmatningen fungerar 1. En kort längd ny lina matas ut vid varje igångkörning. Det sker genom att trimmerhuvudet accelerar till full fart. 2. För att mata ut mer lina måste motorn stängas av och få stanna samt därefter startas på nytt. Vid kantklippning skall detta upprepas ofta. trådavskärare 3 När lina matas ut, hörs en förändring i motorljudet såväl som i det ljud som uppstår då linan ges rätt längd. 4. Om lina inte matas ut, hänvisas till felsökningstabellen på sid. 57.

9 55 Så trimmar och kantklipper man Trimning 1. Håll trimmen enligt fig. M. 2. För att starta trycker du på säkerhetsknappen (M1), håller in strömbrytarspaken (M2) och släpper sedan upp säkerhetsknappen. Hur man trimmar 1. Trimma med linans spets och med linan i vinkel (se fig. N). 2. Sväng trimmern in och ut och klipp lite i taget (se fig. O). 3. Lina matas ut automatiskt varje gång trimhuvudet slutar rotera och återgår till trimvarvtal. Extra linlängd kan matas ut manuellt så som beskrivs på sid För att stänga av trimmern släpper du ut strömbrytarspaken (M2). Hur man kantklipper 1. För övergång till kantklippningstillstånd skall säkerhetsknappen tryckas in och huvudet vrids moturs, tills pilen riktats upp mot position EDGE (se fig. P). Ett hörbart klick bekräftar att huvudet blivit låst. Se till att knappen återgått till utgångsläget. 2. Vila trimmern på rullen för extra stabilitet och rikta upp den mot gräsmattans kant. Klipp i angiven riktning (se fig. Q), så att det klippta gräset slungas bort från Dig. 3 För att återgå till trimningsläge skall säkerhetsknappen tryckas in och huvudet vridas medurs, tills pilen riktats upp mot position TRIM (se fig. S). Ett hörbart klick bekräftar att huvudet blivit låst. M O P R 2 1 N Q S Avtagning av spollocket 1. Tryck in de båda lockspärrarna och håll dem intryckta (se fig. T). 2. Drag av locket från trimmerhuvudet (se fig. U). Vid spollockets påsättning 1. Håll alla ytor på spollocket och spolhållaren rena. Underlåtenhet att göra detta kan hindra locket från att sättas fast riktigt i spolhållaren. 2. Rikta upp de båda spärrarna på locket mot de båda fönstren i spolhållaren och tryck sedan ned locket i låsläge. 3. Se till att de båda spärrarna kan ses tydligt och har fullt ingrepp i fönstren i spolhållaren. 4. Kontrollera att locket sitter riktigt genom att försöka ta av det utan att trycka in spärrarna. Spollock T U spole manuell trådmatningsknapp hål lockklämmor spollock spolhållare (S) ANVÄNDNING

10 56 Nylonlina V Tryck ej in knappen fler än tre gånger. Alltför lång lina kommer att fastna på linkniven, så att trimmaren inte fungerar. W hål X hål i spolen tråd Se till att spolen sitter riktigt genom att vrida den varsamt under monteringen. Kom ihåg! Flymo sladdlösa trimmer har konstruerats för att använda endast nylonlina med en största diameter av 1,5 mm. Endast dylik lina skall användas. Manuell utmatning av lina Om så önskas, kan lina matas ut manuellt. Drag försiktigt i linan under samtidig intryckning och släppning växelvis av knappen (se fig. V) på sidan av spolhållaren. Utbyte av lina Reservlina kan erhållas från de flesta Flymo/Partner-återförsäljare. Den kan köpas antingen som spole och lina komplett eller som enbart lina. Utbyte av spole och lina (komplett) 1. Tag den nya spolen och avlägsna tejpen som håller linan på plats. 2. Linda av ca 10 cm lina och mata denna genom hålet (se fig. W). Sätt därefter in spolen i hållaren, med den släta sidan överst. Utbyte av nylonlina på spolen 1. Tag linan och för in den i hålet i spolen. 2. Vrid spolen medurs när du linda på ny lina, och skär sedan av linan till rätt längd (cirka 10m) (se fig. X). Se därvid noga till att linan bildar en prydlig spiral på spolen. Underlåtenhet att tillse detta kommer att göra den automatiska linutmatningen mindre effektiv. 3. Lämna ca 10 cm lina opålindad och för den genom hålet (se fig. W). Sätt sedan in spolen i hållaren, med den släta sidan överst. Skötsel av din sladdlösa trimmer (S) UNDERHÅLL Y Undvik oavsedd start. Håll händer och fingrar ifrån startspaken vid koll, rengöring och underhållsarbete. Håll fingrar och händer ifrån skärlinan och skyddets trådavskärare. När du har klippt färdigt med trimmern, ska du göra följande: 1. Gör ren trimmern. Använd aldrig vatten, rengöringsvätskor eller lösningsmedel, bara en mjuk borste eller torr trasa för att avlägsna smuts. 3. Använd den medföljande skraparen, för rengöring inuti trimmersköldentill att ta bort gräs och skräp med.(fig Y1) 3. Använd en mjuk borste och rengör insidan av skölden (fig. Y2), trimmerhuvudet (fig. Y3) och motorhuset (fig. Y4). 4. Kontrollera trimmern noggrant, särskilt trimmerhuvudets delar. 6. Om trimmern skadats på något sätt, ska du kontakta närmaste Flymo/Partnerauktoriserade verkstad. Använd aldrig en skadad trimmer. 7. Trimmern ska förvaras på sval och torr plats och utom räckhåll för barn.

11 57 Garanti, felsökning, serviceinformation och konformitetsbevis Garanti och reklamationsrätt Garanti och reklamationsfrågor behandlas enligt konsumentköplagen Ytterligare information kan erhållas från återförsäljaren eller leverantören: AB PARTNER. TELE 'Flymo' är ett registrerat varumärke. Tillverkad under patent i ett flertal länder. Varning! Flymo/Partner ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Flymo/Partner monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt. Felsökning 1. Linan för kort Mata fram linan för hand. 2. Linan avbruten innanför trimmerhuvudet Tag av huven och träd linan på nytt. 3. Linan i kläm på spolen Tag av spollocket och linda om spola upp linan så att överkorsningar på varv elimineras. 4. För mycket linmatning Batteriet kräver uppladdning. 5. Dålig funktion Se till att insidan av trimmersköldens kåpa är fri från skräp. 6. Trimmern stannar Släpp startspaken och försök igen om 30 sek. Serviceinformation Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt. MILJÖINFORMATION Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar. Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning. Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar. Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten. BORTSKAFFNING AV BATTERI Batteriet skall lämnas in till en godkänd servicedepå eller till Din lokala återvinningsstation. Lägg INTE ett använt batteri tillsammans med hushållssopor Bly/syra-batterier kan vara skadliga och skall bortskaffas genom ett godkänt återvinningsföretag i enlighet med europeiska bestämmelser. Kasta aldrig batterier i vattendrag. Får ej förbrännas. Konformitetsbevis Jag, undertecknad P Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats och befunnits följa bestämmelserna. 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Undertecknat vid NEWTON AYCLIFFE Jag, P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, försäkrar att ovan nämnda produkt har testats med direktiv 81/1051/EEC som vägledning. En vägd ljudtrycksnivå vid användarpositionen under delvis ekofria förhållanden har uppmätts till: Typ Serieidentifikation Nivå MCT-250 Se produktmärkningen 77.2 db(a) Undertecknat vid NEWTON AYCLIFFE Jag, P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, försäkrar att ovan nämnda produkt har testats med direktiv ISO 5349 som vägledning. Det maximala effektivvärdet av vibration vid operatörens handposition har uppmätts till: Typ Serieidentifikation Nivå MCT-250 Se produktmärkningen 1.6 m/s 2 Undertecknat vid NEWTON AYCLIFFE (S) UNDERHÅLL

12 Certificate of Conformity/ Certificat de Conformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGNÉ: P. HOWELLS OF ELECTROLUX OUTDOOR, AYCLIFFE INDUSTRIAL ESTATE, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Trimmer/Atteste que le taille-herbe 1. Category/Categorie Electric 2. Make/Marque Flymo Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device/Genre du dispositif de coupe Nylon Line TYPE Identification of Series / (No. de Serie) Engine/Moteur-Manufacturer/Fabriquant Cutting System Width/ Largeur de coupe Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe Tested by (laboratory)/ Examine par (reference du laboratoire) Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti MCT250 SEE PRODUCT RATING LABEL/ VOIR ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT Johnson HC785LG 25 cm 9,400 RPM Ricardo 91 db(a) Signed at/fait a NEWTON AYCLIFFE Date

13 Electrolux Outdoor Aycliffe Industrial Estate NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Customer Helpline Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England (04/99)

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Volle Accu-Power bis -20 o Celsius EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Bedienungsanleitung Operating instructions Manuel Istruzioni per l uso Manuale Руководство по эксплуатации Navodila za uporabo Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling.

Bruksanvisning. U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling. Bruksanvisning U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling. Distribueras av Tvins AB www.tvins.com Grattis till ditt köp av den sladdlösa

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk ROTERENDE GROENTESCHAAF EN-RASP GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT rotor Vegetable Slicer/Shredder Guide to expert results TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES GUIDE DU CONNAISSEUR GEMÜSESCHNEIDER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 1 Introduktion SVENSKA 131 www.philips.com/welcome. och roligare att raka sig. Allmän beskrivning (Bild 1)

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Köksblandare VARJE DAGS KVALITETS GARANTI VARJE DAGS KVALITETS GARAN ÅR

Köksblandare VARJE DAGS KVALITETS GARANTI VARJE DAGS KVALITETS GARAN ÅR Köksblandare KVALITETS GARANTI GARANTI DAGS VARJE VARJE ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Har du tänkt på hur ofta du använder din köksblandare? Det har vi. För att alla våra köksblandare ska leva upp till

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A KEELERS C-HANDTAG 13A 13B LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers C-handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders säkerhets skull

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 B R U K S A N V I S N I N G Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 1 Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer