I T E L L O I T E LLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I T E L L O I T E LLO"

Transkript

1 ITELLO NUMBERS 2011

2 2 ITELLO NUMBERS 2011

3 3

4 4 ITELLO NUMBERS 2011

5 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN EKONOMI Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation FÖRvaltningsberättelse Resultaträkning 23 Balansräkning Kassaflödesanalys 26 Tilläggsupplysningar 27 Noter REVISIONSBERÄTTELSE 33 5

6 VD HAR ORDET Jag kan blicka tillbaka på ännu ett mycket bra år för Itello. Vi har satt en ny standard för hur det långsiktiga sparandet administreras. Allt fler upptäcker fördelarna med att använda ett flexibelt standardsystem istället för att lägga stora resurser på egna, komplicerade IT-lösningar. Detta är vårt mest aktiva år hittills. Många företag väljer att outsourca IT-utveckling när det gäller produktstödet. Vi har automatiserat fler processer än vad vi någonsin gjort tidigare. Och vi har förstärkt vår position som den ledande leverantören av affärssystem för pensions-, försäkrings- och fondbranschen. Itello växer på alla fronter samtidigt: Ökad omsättning, nya storkunder, breddad verksamhet, ny organisation, nya anställningar, nya satsningar. Itello är ett av de snabbast växande svenska IT-bolagen, med högsta möjliga kreditvärdighet. För tredje året i rad har Itello dessutom utnämnts till Gasell i Dagens Industri. Itellos affärssystem Inca har visat sig ge våra kunder konkurrenskraft på en tuff marknad. Bland de företag som valt Itello och Inca återfinns numera traditionella storföretag som AMF, Swedbank Försäkring, Nordea Liv & Pension och utmanare som Nordnet, Brummer Life och Movestic. Vår affärsidé är att kunna erbjuda ett standardsystem som passar alla aktörer, oavsett var i värdekedjan de befinner sig, eller hur de bedriver sin verksamhet. Vi måste i varje ny release av Inca bevisa att vi har ett erbjudande som tillfredsställer befintliga kunder och övertygar nya. Under året slutfördes första delen i ett flerårigt projekt med AMF. Produktionen med AMF:s fondhandelslager och deras nya generation av traditionella försäkringar och fondförsäkringar är nu i full gång. Det handlar dessutom om mycket stora volymer som ska hanteras och är ett viktigt samarbete för oss båda. Vi märker också att detta har medfört att fler bolag nu är intresserade av vårt erbjudande. Under året har Itello dessutom implementerat Inca hos Brummer Life och gått i produktion med ytterligare en del av Inca hos Movestic. Nu går vi med dessa kunder in i en mer förvaltande fas där vi utvecklar vårt samarbete genom att fokusera på deras affär. Att etablerade storföretag som AMF väljer Itello visar att vår produkt har funktionell bredd och att vi har förmågan och kompetensen att genomföra stora projekt. Tillsammans skapar det förutsägbarhet i intäkterna. Ekonomisk stabilitet ger oss utrymme för expansion och nya satsningar för att vi ska kunna ge ännu mer attraktiva erbjudanden. Under året har Itello också lagt grunden för ytterligare expansion. Hela företaget har flyttat in under samma tak på Regeringsgatan i centrala Stockholm och organisationen vässas för att kunna möta den ökade efterfrågan. Två av nysatsningarna är Itellos avdelning Professional Services som ansvarar för Itellos konsultverksamhet. Den andra nysatsningen är att vi under året börjat införa ett agilt arbetssätt inom utvecklingsavdelningen. Vi har därför förstärkt ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom utveckling och kundrelationer. 6 ITELLO NUMBERS 2011

7 Under året har Itello också lagt grunden för ytterligare expansion. Hela företaget har flyttat in under samma tak på Regeringsgatan i centrala Stockholm och organisationen vässas för att kunna möta den ökade efterfrågan. HANS VON KNORRING VD ITELLO Genom flytten och organisationsförändringarna har vi skapat en struktur som gör att vi kan fördjupa relationen med fler kunder och utveckla Inca mer effektivt. Detta är ett sätt att bygga för framtiden. Vi behöver ha cirka ett års framförhållning för att kunna möta våra kunders nya behov i tid, för att hinna med hela produktionscykeln. För detta krävs att vi förstår kundernas verksamhet och utmaningar långt innan de själva inser det. Vår styrka ligger i att alltid vara steget före. Mycket av vårt arbete handlar också om att skapa en god relation med våra kunder och att de ser oss som en strategisk samarbetspartner. Det viktiga är att vi har funktionaliteten och resurserna när kunden behöver dem. Vi är inte ett företag som levererar en cd-skiva och försvinner så fort som möjligt, vi tar ett långsiktigt helhetsansvar för att kundens administration ska fungera smidigt. Det är detta som vi är bra på. Itello började 2003 med erbjudande om effektiv administration av pensionsförsäkring. Idag administrerar vi alla typer av långsiktigt sparande oavsett om det handlar om pensionssparande, tjänstepension, fondeller kapitalförsäkringar. Vi ser väldigt stor potential i det nya investeringssparkontot. Här finns en stor efterfrågan på vår kompetens, och stora synergieffekter i att komplettera den befintliga försäkringsadministrationen med en administration för annat långsiktigt sparande. Under året har Itello ökat antalet medarbetare med 30 personer och vi är nu drygt 100 medarbetare. Precis som när det handlar om att ligga före med systemlösningar, vill Itello rekrytera morgondagens talanger redan idag. Vi anställer nyexaminerade ingenjörer för att ge dem förutsättningar att bli duktiga programmerare och för att Itello kan dra nytta av deras förmåga att snabbt förstå komplexa strukturer. Eftersom vi arbetar med att effektivisera det långsiktiga sparandet måste vi också vara effektiva i vårt eget system. Vårt ideal är att skriva så lite kod som möjligt i Inca. Men det räcker inte med duktiga programmerare, vi har också rekryterat erfarna medarbetare som kan och förstår kundernas verksamhet. Jag kan också konstatera att Itellos rykte har spridits i Norden under verksamhetsåret. Vi finns på de marknader där våra kunder är etablerade. Nordnet har till exempel verksamhet sedan ett par år i både Sverige, Norge och Danmark. Itello står starkt rustade för olika marknadsscenarier under de närmaste åren. Trots att vi befinner oss i en osäker konjunktur så har vi ett mycket bra utgångsläge. Itello har tagit alla utvecklingskostnader direkt och har en stark kassa. Tiden talar för vår produkt. När förändringarna sker allt snabbare i vår omvärld kräver våra kunder ett flexibelt och effektivt system för att administrera det långsiktiga sparandet. 7

8 STYRELSEN Lång och gedigen erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen. Stora kunskaper om IT-system för administration. Total spetskompetens när det handlar om att förstå behovet av moderna systemstöd. Så kan vi karakterisera ledamöterna i Itellos styrelse och medlemmarna i ledningsgruppen. I ett företag som bygger sin verksamhet på förståelse av kundernas specialbehov måste såväl styrelsen som ledningsgruppen vara en direkt spegling av bolagets kärnverksamhet. Itello har handplockat de allra bästa krafterna för att styra verksamheten. För Itello står nämligen kunden alltid i centrum så också i företagsledningen och styrelserummet. Itello är ett kunskapsintensivt företag som lever på att alltid ligga steget före. Nyckeln till framgång är att vi till 100 procent förstår och förutser våra kunders behov av systemstöd. Vi är fullt medvetna om vilka tuffa krav som numera ställs på en rationell och effektiv administration. För att kunna vara visionär är det helt nödvändigt att känna till traditionen. Itellos styrelse och ledningsgrupp har tung samlad erfarenhet att luta sig emot. En väl avvägd kompetens som gör att rätt beslut kan fattas i rätt läge. Alla är väl insatta i kundernas verksamhet, tradition och erbjudande. Det är en verkningsfull blandning av olika sorters kompetenser som täcker in hela spektret; från uppbyggnad och utveckling, till försäljning, administrativt ledarskap, systemarkitektur och IT-design. Och mera därtill. På detta sätt står Itello rustat för att fatta rätt strategiska beslut och lägga grunden till en fortsatt lyckad verksamhet i Sverige och expansion utanför landets gränser. mats berlin STYRELSELEDAMOT och medarbetare Ansvarig för systemdesign på Itello. Tidigare grundare och VD för konsultbolaget Open Mind. Omfattande kunskap kring IT-design inom den finansiella sektorn. Lars-inge berg styrelseordförande Lång erfarenhet av utveckling och försäljning av ITlösningar till banker och försäkringsbolag. Tidigare anställd hos IBM, varav många år i företagets ledning. Styrelseordförande i Itello, Euroling, Framsteg och ConnectNow. 8 ITELLO NUMBERS 2011

9 thomas karlsson STYRELSELEDAMOT OCH MEDarbetare Systemarkitekt på Itello med bred kompetens kring uppbyggnad av försäkringsverksamhet och systemdesign inom olika livförsäkringsbolag. Björn nilsson STYRELSELEDAMOT Mångårig erfarenhet av pensions- och försäkringsområdet. Tidigare chefsaktuarie och divisionschef i Alecta/SPP, seniorkonsult på Hewitt Associates, marknadschef KP Pension och försäkring. Idag senior advisor inom Folksam. carl rosvall STYRELSELEDAMOT Grundare av Protect Data och VD under femton års tid, därefter vice ordförande under fem år. Idag styrelseledamot i ORC Group AB. HANS VON KNORRING VD Och STYRELSELEDAMOT VD för Itello sedan 2003 med mångårig erfarenhet från systemutveckling och IT inom bank och försäkringsområdet. Tidigare IT-chef på fond- och försäkringsbolaget Robur. 9

10 10 ITELLO NUMBERS 2011

11 11

12 LEDNINGSGRUPPEN Itello är branschledande när det gäller administrativa system för det långsiktiga sparandet. I ledningsgruppen har vi samlat personer med all den kunskap och de egenskaper som behövs för att driva företaget framåt. Vi har byggt ett lag där alla har sin givna roll för att utveckla Itello och skapa ekonomisk stabilitet. I slutändan handlar ledningsgruppens arbete främst om att skapa affärsmöjligheter för våra kunder både idag och imorgon. Det innebär bland annat att vi på Itello arbetar nära våra kunder och skapar nytta för dem genom att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Mats Berlin är ansvarig för systemdesignen i Inca och har stor kunskap kring IT-design inom den finansiella sektorn. Mats är entusiasten som kan åskådliggöra komplexa strukturer och visa hur de ska hänga ihop. På det sättet säkerställer han att vi ser helheten och alltid väljer rätt väg från start. Thomas Karlsson är verksamhetsarkitekten på Itello. Han har bred kompetens kring uppbyggnaden av försäkringsverksamhet och systemdesign inom livförsäkringsbolag. Thomas har förmågan att omsätta kundernas behov i systemutveckling, att föra upp dem till en högre nivå så att funktionerna blir generella. Hans von Knorring leder och följer upp bolagets verksamhet. Hans har ansvaret att hålla ihop företaget och säkerställa att allt vi gör ligger i linje med Itellos mission och vision. Hans har varit med sedan starten, fått Itello att växa och framgångsrikt lett oss dit vi befinner oss idag. Oscar Lindvall var med och startade en av utmanarna inom försäkring på den skandinaviska marknaden. Oscar har därför stor insikt i verksamhetsprocesser, legala krav och verksamhetsförändring. Hans ansvar är att strukturera generella funktioner i Inca. Till sin hjälp har han ett stort kompetent team inom verksamhetsorienterad produktutveckling. Jan Hedestam styr det sälj- och marknadsstrategiska arbetet på Itello. Vårt erbjudande bygger på att omsätta våra kunskaper till affärsmöjligheter för våra kunder. Det innebär att Jan och hans team måste förstå våra kunders marknad. Den omvärldsbevakning som Jan har det yttersta ansvaret för är förutsättningen för att navigera rätt på förändringens marknad. Anders Wiljander har gedigen erfarenhet av management consulting och projektledning och har branschkunskap från både Sverige och Norge. Anders utvecklar processer och arbetssätt vid införandet av Inca och under det löpande förändrings- och utvecklingsarbetet hos våra kunder. Anders team ansvarar för kunddialogen och ger stöd för specifika kundbehov. Jacob Funck har kunskapen och erfarenheten som krävs för att se till att den agila utvecklingsmetoden genomsyrar vår organisation. Han är den som ständigt entusiasmerar och utmanar såväl de nyexaminerade som de erfarna systemutvecklarna. Anna Svanberg ansvarar för kvalitetssäkringen av vår produkt, genom generella och kundspecifika tester. Hon och hennes engagerade medarbetare inom test och support har den dagliga kunddialogen med Incas användare. Anna har såväl överblicken som detaljkunskapen och förmågan att förutse tänkbara utfall så att vi hela tiden kan leverera releaser med så hög kvalitet som möjligt. 12 ITELLO NUMBERS 2011

13 Mats Berlin Senior System Architect Thomas Karlsson Senior Business Architect Hans von Knorring Managing Director Oscar Lindvall Director of Product Management Jan Hedestam Director of Sales and Marketing Anders Wiljander Director of Professional Services Jacob Funck Director of Development Anna Svanberg Director of quality assurance 13

14 EKONOMI Ekonomisk stabilitet är grunden för en lyckad verksamhet, långsiktiga kundrelationer och hållbar utveckling. Därför är det mycket positivt att Itello ännu en gång presenterar ett bokslut där kurvorna pekar uppåt; ökad omsättning, ökad rörelsemarginal, stärkt kassa och fortsatt hög soliditet. Itello står mer rustade än någonsin för att möta marknadens krav och kundernas behov. Jämfört med branschkonkurrenter sticker Itellos bokslut ut ordentligt. För branschbolag med en omsättning på mer än 100 miljoner kronor ligger medianen för vinstmarginal på 6 %, medan Itello visar en vinst på 13 %. Medan övriga branschen har likviditetstal på 34,9 % ligger Itello på skyhöga 52 %. Rikard Mauritzon, företagsledare på Novum Ekonomi, menar att det också finns marginal i bokslutet. Den här typen av bolag brukar ofta ha stora upparbetade goodwillposter för produktutveckling. Itello tar alla kostnader direkt. Det tyder på en oerhörd Soliditet 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TSEK Omsättning Förändring omsättning Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal* Soliditet Balansomslutning Avkastning på totalt kapital % % 40 % % % % 37 % % % % 42 % % % % 35 % % % % 52 % % % % 51 % % *Resultat efter finansiella poster/omsättning 14 ITELLO NUMBERS 2011

15 ekonomisk styrka vilket i slutändan kommer kunderna tillgodo, säger Rikard Mauritzon. Hur man än väljer att titta på bokslutet är det smått fantastiska siffror. Jag ser egentligen inga svagheter, Itello har mycket bra ekonomiska förutsättningar att kunna fortsätta utveckla företaget, fortsätter Rikard Mauritzon. Itello följer upp fjolårets vinst på 18,5 miljoner med en vinst på 19 miljoner. Rikard Mauritzon konstaterar också att Itello växer snabbt utan att tappa i vare sig likviditet eller försvagad balansräkning. Itello har lyckats bibehålla soliditeten med näst intill 100 % och kassalikviditeten har ökat. Bolaget har flyttat under året vilket för ett så här stort företag medför stora utgifter. Itello har tagit alla kostnader direkt och dessutom lyckats växa med 30 % utan att tappa soliditet. När företag växer brukar soliditetstalen sjunka, men Itello visar fortsatt starka siffror, förklarar Rikard Mauritzon. Omsättning och vinstmarginal TSEK % % % 14 % % % % % 4 % % % 15

16 16 ITELLO NUMBERS 2011

17 17

18 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation Under året har Itello breddat verksamheten ordentligt för att möta kundernas ökade efterfrågan på produkter och tjänster. Det har varit ett mycket expansivt år på alla sätt. Vi har anställt 26 personer för att öka vår kapacitet och tillföra ännu mer spetskompetens, säger Liselott Spånhed, personalansvarig på Itello. När hon summerar det senaste året vill hon gärna lyfta fram tre större förändringar: Flytten till större kontor, införandet av den agila arbetsmetodiken och starten av Itello Professional Services som ska arbeta som konsulter med kundfokus. Enkelt uttryckt handlar agil arbetsmetodik om att fördela arbetsuppgifter med bibehållet fokus på affärsnyttan. Fördelarna är att det ger våra kunder ökad insyn. Nu blir det till exempel lättare för oss att löpande informera om hur utvecklingsarbetet går. Det blir en större tydlighet och transparens för kunderna och lättare att följa de olika delarna, menar Liselott Spånhed. Jag är imponerad över hur långt vi redan har kommit i arbetet med att införa arbetssättet. Alla är mycket engagerade i processen, säger hon. Den andra stora förändringen är starten av avdelningen Itello Professional Services som kommer att jobba direkt med kunderna. Ansvarig för nysatsningen är Anders Wiljander som värvades från revisionsbyrån Ernst & Young för att leda detta team på 10 personer som rymmer både tekniker, projektledare och kundansvariga. Ett teknik- och kunskapsföretag som Itello måste hela tiden följa marknadens utveckling, för att Inca ska svara mot omvärldens krav och förväntningar. Samtliga nyanställda får gå ett introduktionsprogram för att höja branschkunskapen. Eftersom vi är ett marknadsledande företag så sköter vi en stor del av kompetensutvecklingen internt. Vårt mål är att alltid veta vad kunderna behöver innan de själva inser det, säger Liselott Spånhed. Medelåldern på Itello är 35,6 år och personalomsättningen är fortsatt låg. Arbetet för att öka jämställdheten på Itello kommer att fortsätta. Idag arbetar cirka 25 % kvinnor på företaget, vilket är klart godkänt i en traditionellt mansdominerad bransch. Ja, det är bra, men vår ambition är att bli ännu bättre. Precis som våra medarbetares höga utbildningsnivå och branschkompetens gynnar det alla, säger Liselott Spånhed. Anställda och konsulter Anställda och konsulter Årsekvivalenter ITELLO NUMBERS 2011

19 Fokus på produktutveckling Resursfördelning av mantimmar Vi har bara en sak i huvudet att fortsätta att förädla Inca. För att lyckas anstränger vi oss för att alltid ha de bästa arbetssätten och den bästa organisationen. För att alla medarbetare ska ha rätt förutsättningar att bidra till en framgångsrik produktutveckling. Vi är övertygade om att fortsatt framgång bygger på engagerade och intresserade kolleger. Under året som gått har vi genomfört tre migreringsprojekt och utvecklat administrationen för nya försäkringsprodukter, något som förklarar bilden av kundbeställd utveckling av Inca. Inom kategorin Tjänster ingår förvaltningstjänster av Inca hos kund och förvaltningsuppdraget av Nordens största fondandelsreskontra. Basutveckling Inca 32 % Utveckling Inca - Kundbeställd 13 % Produktsupport Inca 7 % Tjänster - Inca och andra produkter 28 % Administration och intern utveckling 20 % 19

20 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Verksamheten Itello är ett produktbolag vars drivkraft och affärsidé sedan starten 2003 är att erbjuda ett hållbart och flexibelt affärssystem med tillhörande tjänster, för en effektiv administration av pension, sparande och försäkring. Vårt system Inca, tillsammans med de tjänster som vi levererar, ger våra kunder möjligheten att ta ett långsiktigt strategiskt initiativ och migrera deras nuvarande system till ett modernt affärssystem. Införandet av ett affärssystem som Inca innebär ett stort projekt hos kund och kräver stort engagemang från Itello. Det innebär också ett partnerskap mellan kunden och Itello. Det är därför viktigt för våra kunder att utvärdera Inca som system, inte bara i ett nulägesperspektiv, utan också hur systemet stödjer affärsverksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Som leverantör av ett standardsystem innebär ett systeminförande också att erbjuda hjälp till att förändra och effektivisera de verksamhetsprocesser som omfattas av systemet. I nära samarbete och kontinuerlig dialog med kunden säkerställer vi att denna process blir så smidig som möjligt. Fler än hundra personer, medarbetare och konsulter arbetar nu på Itello och vi fortsätter att växa. För att möta den ökade efterfrågan och intresset från våra kunder har Itello flyttat till större lokaler. Kostnaderna för flytten har vi tagit direkt. För att bättre kunna fokusera på kundernas behov samt hantera det ökade antalet medarbetare så har vi omorganiserat internt. Resultatet Nettoomsättningen under verksamhetsåret var 143,1 MSEK (110,3), en ökning med 30 %. Resultatet ökade också och var efter finansiella poster 18,9 MSEK (18,5). Likviditet och finansiell ställning Från årets räkenskaper kan utläsas att kassa, bank och kortfristiga placeringar utgör närmare 58 % (44 %) av de totala tillgångarna och omsättningstillgångarna står för 90 % (80 %) av tillgångarna. Nyckeltalet kassalikviditet är i år 185 % (169 %), soliditeten uppgår till 52 % (52 %) och avkastningen på eget kapital är 50 % (66 %). Viktiga händelser Under året har vi slutfört migrering av avtal hos Brummer Life och Movestic. Dessa projekt går nu in i en ny fas där vidareutveckling av systemstödet sätts i fokus. Vi har dessutom gått i produktion hos AMF, dels med ett fondhandelslager, dels med deras nya produktgeneration av traditionell försäkring och fondförsäkring. Det första avtalsområdet är PA 03 där AMF har drygt 37 % av antalet aktiva val. Tillsammans med våra andra kunder intensifierar vi samarbetet med ytterligare projekt eller utökningar av befintliga projekt. Vi har också förlängt, ändrat och utökat avtalen med Swedbank och Nordnet. Dessa två avtal tydliggör vårt långsiktiga samarbete med dessa kunder. Organisation och personal Vi har under året fortsatt vår organisations- och arbetssättsförändring för att öka vår leveranskapacitet. Fortsatta förändringar sker allteftersom vi växer. Antalet anställda och konsulter uppgick vid årets slut till 113 (95). Ägarförhållanden, styrelsen och styrelsens arbetssätt Itello är helt personalägt. Det skapar ett stort engagemang och medverkar till ett långsiktigt arbete, både i utveckling av vår produkt och i våra kundrelationer. Styrelsen har under året haft fyra ordinarie sammanträden för att följa upp verksamheten och sätta 20 ITELLO NUMBERS 2011

21 riktlinjerna för Itellos framtida utveckling. Vi har fokuserat på att expandera verksamheten och att öka leveranskapaciteten. I övrigt har mötena behandlat frågor angående marknadssituationen, verksamhetsplanering, större avtal och budget. Prognos På grund av osäkerheten kring konjunkturen på våra kunders marknad lämnar Itello inte någon prognos för kommande verksamhetsår. Itello har dock sedan starten 2003 tagit alla utvecklingskostnader direkt i resultaträkningen. Så gjorde vi även under detta år då vi investerade drygt 60 manår i kärnan av vår produkt. Vi har dessutom en stark kassa vilket innebär att vi står rustade i de orostider som våra kunder upplever. När förändringarna sker allt snabbare i vår omvärld är det ett flexibelt system för att administrera verksamheten som krävs. Itello och Inca kommer naturligtvis att fortsätta att utvecklas för att följa våra kunders förändrade verksamhet. De kunder vi har är några av de ledande aktörerna i respektive nisch, vilket utgör en bra grund för fortsatta affärer. Trots det oroliga ekonomiska klimatet ser vi ett stort intresse för vårt erbjudande och vi utökar affären hos våra befintliga kunder. Vi följer våra kunder ut i nya geografier och kommer att stärka våra positioner på de nordiska marknaderna under kommande verksamhetsår. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst Disponeras så att: Till aktieägare utdelas I ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 21

22 22 ITELLO NUMBERS 2011

23 RESULTATRÄKNING TSEK NOT Nettoomsättning Rörelsens kostnader Underkonsulter och legoarbeten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 BALANSRÄKNING TSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Systemrättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ITELLO NUMBERS 2011

25 TSEK Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 14 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 25

26 KASSAFLÖDESANALYS TSEK NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 16 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut ITELLO NUMBERS 2011

27 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Följande avskrivningsprocent tillämpas: Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. SystemrättighetER 20 InventaRIER 20 Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Utvecklingskostnader avseende egna produkter kostnadsförs löpande. Då bolagets verksamhet är av sådan natur att kraftfull teknisk utrustning krävs, och livslängden på denna understiger tre år, kostnadsförs även sådan utrustning vid anskaffning. Under året har direktavdrag gjorts för samtliga kostnader i samband med flytt till ny lokal. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. 27

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

FotografER Martin Bohlin, Maria Duse och Sune Fridell Illustration Slobodan Zivicx Grafisk form Jeanette Sténson Hallgren Tryckeri Stockholms Läns

FotografER Martin Bohlin, Maria Duse och Sune Fridell Illustration Slobodan Zivicx Grafisk form Jeanette Sténson Hallgren Tryckeri Stockholms Läns NUMBERS 2012 FotografER Martin Bohlin, Maria Duse och Sune Fridell Illustration Slobodan Zivicx Grafisk form Jeanette Sténson Hallgren Tryckeri Stockholms Läns Grafiska AB ÅRSREDOVISNING 2012 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer